Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Avalon

2015-03-21 Zatwierdzenie regulaminu świata.
2015-06-23 Publikacja nowego regulaminu świata, który obowiązywać będzie od: 07/07/2015
2015-07-06 Zmiany w punktach: 7.1; 11.4. Zmiany w 7.1 już obowiązują, zmiany w 11.4 od 20/07/2015.
2015-12-31 Publikacja nowego regulaminu świata, który obowiązywać będzie od: 14/01/2016

1.Postanowienia ogólne.
1.1 Regulamin jest objęty prawami autorskimi, kopiowanie całkowite lub częściowe bez zgody autora jest zabronione.
1.2 Zarządca Avalon zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informując o tym na forum z minimalnym czternastodniowym wyprzedzeniem.
1.3 Każdy gracz jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu. Nieznajomość zasad świata nie zwalnia z ich przestrzegania. Punkt przeznaczony do interpretacji tylko przez administrację świata. [Kill: 24h]
1.4 Każdy gracz świata jest zobowiązany do przestrzegania:
1.4.1 Regulaminu Świata Prywatnego Avalon,
1.4.2 Etykiety Gracza Margonem,
1.4.3 Regulaminu Margonem,
1.4.4 Oficjalnych zasad światów prywatnych,
1.4.5 Zasady zawartych w poszczególnych tematach na forum. 
1.5 Gracz zakładający postać na świecie jest zobowiązany do utworzenia klimatycznej nazwy postaci, która nie jest pisana "PoKeMoNeM" czy też dużymi literami. Dokładny opis wybierania odpowiedniego nicku został opisany w blogu technicznym. Nie zastosowanie się do punktu oznacza zabicie postaci do czasu zmiany. Jeśli w ciągu dwóch tygodni nick nie zostanie zmieniony, postać zostanie przeniesiona na Syberię bez możliwości odwołania.
1.6 Gracz w pełni odpowiada za czyny zastępcy swojego konta. Naruszenie zasad przez tą osobę, wiąże się z ukaraniem właściciela.
1.7 Zarządca świata zastrzega sobie prawo do zmiany statystyk świata, informując o tym na forum lub chacie z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.
1.8 Układanie z przedmiotów niecenzuralnych treści, obrażających instytucje państwowe jest zakazane. [Kill: 72h]
1.9 Oszustwo drugiego gracza po zawarciu umowy/porozumienia stron jest zabronione oraz surowo karane. Ponadto, gracz ma obowiązek wywiązać się z umowy mimo nałożenia kary, w przeciwnym wypadku postacie mogą zostać zesłane na Syberię bez możliwości odwołania. [Kill: 24h-144h]
1.10 Administracja może w pewnych kwestiach nagiąć regulamin na korzyść gracza/grupy graczy.

2.Administracja świata.
2.1 Każda nałożona kara musi zostać poparta odpowiednimi dowodami, którymi są zrzuty ekranu lub krótki materiał wideo.
2.2 Jakiekolwiek nadużycie dowolnej funkcji pełnionej na świecie, wiąże się z jej pozbawieniem bez możliwości powrotu. Delikwent zostanie również ukarany. [Kill: 6-144h]
2.3 Zabronione jest wysyłanie wiadomości systemowych w celach handlu, sprzeczek czy też reklam (również rekrutacje do klanu). Komenda służy tylko do ogłaszania spraw ważniejszych. 
2.4 Każda wysłana wiadomość systemowa, musi zawierać podpis autora.
2.5 Każdy członek administracji jest zobowiązany do przestrzegania zasad wewnętrznych, przedstawionych przez zarządcę. Przyjmując funkcję, automatycznie akceptuje te zasady.
2.6 Każdy członek administracji jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w życiu świata, angażowaniu się w jego sprawy, a także wywiązywania się ze swoich obowiązków. 
2.7 Do Administracji świata należą:
2.7.1 Zarządca świata, zastępca zarządcy, super moderatorzy, moderatorzy chatu oraz osoby, które posiadają specjalne zadania (pomocnicy).
2.8 Oszustwo Administracji świata różnego typu, jest zabronione. [Kill: 24-144h]

3. Eventy/konkursy/zabawy.
3.1 Organizacją konkursów/zabaw oraz eventów zajmuje się administracja świata oraz osoby upoważnione przez zarządcę.
3.2 Za zgodą zarządcy, pomocnik/osoba prowadząca konkurs może otrzymać funkcję MC/SM na czas konkursu. 
3.3 Oszukiwanie/ujawnianie informacji do konkursów/eventów, działanie na niekorzyść serwera (pomówienia, nieuzasadniona krytyka, zakłócanie przebiegu eventów) [Kill/Mute: 12-72h, wyrzucenie z administracji świata].
3.4 Zarządca świata prywatnego Avalon może nałożyć zakaz na uczestnictwo w eventach/konkursach/zabawach organizowanych przez administrację świata. Zakaz na uczestnictwo w eventach oznacza otrzymanie blokady na dodatek globalny. Zignorowanie zakazu zwiąże się z ukaraniem gracza. [Kill/Mute: 24h]
3.5 Wykorzystywanie błędów przy dodatku globalnym (również dialogów/questów) jest zabronione. Punkt należy do interpretacji zarządcy świata. [Kill: 24-72h]
3.6 Po naruszeniu zasad przedstawionych w odpowiednich miejscach podczas weryfikacji gracza w dodatku globalnym lub inne związane z dodatkiem globalnym, wiąże się z zablokowaniem konta dodatku globalnego.

4.Waluta światowa (Lintary).
4.1 Walutą światową można zdobyć poprzez udział w konkursach organizowanych przez administrację świata.
4.2 Obowiązuje zakaz handlu oraz wymiany walutą światową pomiędzy graczami. [Kill: 48h]
4.2.1 Ten sam zakaz obowiązuje handlu oraz wymiany usługami za Lintary. Podpunkt nie dotyczy zaproszeń. [Kill: 48h]
4.2.2 Sprzedaż lub wymiana, którym głównym czynnikiem jest zaproszenie (dodatkowa postać/zaproszenie dla przyjaciela) jest zabroniona. Gracz może oddać za darmo zaproszenie. [Skierowanie sprawy na panel kontaktowy, Syberia] 
4.3 Gracz ma możliwość zakupienia Lintarów za złoto od administracji świata w cenie 25 Lintarów za 10 mln. złota.
4.4 Cennik Lintarów znajduje się w Blogu Technicznym.
4.5 Administracja świata ma prawo do zmiany cennika waluty z minimalnym wyprzedzeniem czasowym równym 14 dni.
4.6 W ramach kary, zarządca może wyzerować lub obniżyć ilość waluty światowej którą posiada dany gracz, jeśli naruszył poważnie regulamin świata.

5.Regulamin Chatu.
5.1 Zakazuje się:
5.1.1 Obrażania graczy/administracji świata. [Kill: 1-144h]
5.1.1.1 Używania zwrotów uważanych za obraźliwe w stosunku do innych graczy. Lista tych zwrotów znajduje się w blogu technicznym świata. [Mute: 1-24h]
5.1.2 Wiadomości pozbawione sensu, pisane "PoKeMoNeM" czy dużymi literami są uważane za spam. [Mute: 1-24h]
5.1.3 Wyrażania się w sposób chamski, wulgarny, używania wulgarnego słownictwa bądź zwrotów uważanych powszechnie za obraźliwe. [Mute: 12-72h] 
5.1.4 Nadmiernego wysyłania linków, ofert sprzedaży/kupna oraz żebrania. Dopuszczalne są dwie oferty/dwa linki na godzinę, w jednej lokalizacji. [Mute: 12h, Punkty: 2]
5.1.5 Grożenia znaczącego, które dotyczy świata realnego lub wirtualnego. "Dedy" nie są groźbą. [Kill: 6-48h]
5.1.6 Rozpoczynania (notoryczne prowokowanie jest uważane za rozpoczynanie kłótni) oraz brania udziału w kłótniach. [Kill: 6h-24h] 
5.2 Nakazuje się:
5.2.1 Pisania w ojczystym języku, zwracania uwagi na ortografię oraz interpunkcję. Jednorazowe błędy nie są brane pod uwagę. [Mute: 6h-12h]
5.2.2 Zachowanie kultury słownej, wyrażanie się w sposób kulturalny w stosunku do innych graczy. Niezastosowanie się do punktu wiąże się z nałożeniem kary. [Kill/Mute: 6-48h]
5.3 Regulamin obowiązuje na chacie ogólnym, prywatnym, grupowym. Chat klanowy podlega pod zasady panujące w klanie, jednakże w przypadku poważnego obrażania gracza/moderatora, wina może zostać uwzględniona na podstawie regulaminu świata. 

6.Forum.
6.1 Zakazuje się:
6.1.1 Zakładania tematów bez zgody administracji świata. [Kill: 24h]
6.1.2 Pisania obraźliwych postów oraz używania wulgaryzmów. [Kill: 12-144h]
6.1.3 Rozpoczynania, prowokowania oraz brania udziału w kłótniach. [Kill: 6h-24h]
6.2 Nakazuje się:
6.2.1 Zachowania kultury słownej, poprawności pisanych zadań zwracając uwagę na ortografię oraz interpunkcję. Pojedyncze błędy nie są brane pod uwagę. [Kill: 1-12]
6.2.2 Przestrzegania zasad poszczególnych tematów, które znajdują się w pierwszym poście. 
6.2.3 Każdy gracz ma obowiązek zachowania kultury słownej oraz uprzejmego odnoszenia się do graczy. Chamskie oraz niekulturalne odzywki, bądź obrazy kierowane do gracza są karalne. [Kill: 6-72h]
6.3 Na forum obowiązuje system sortowania tematów, autor każdego tematu jest zobowiązany do przestrzegania tych reguł, w przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty z działu.
6.3.1 Naruszenie zasad tematu posiadającego kategorię eventową, nie spowoduje dopisania do konta gracza punktów karnych.

7.Klany.
7.1 Aby założyć klan należy uzyskać zgodę od Zarządcy serwera. Nazwa klanu musi być klimatyczna zgodna z punktem 1.5. Zarządca zastrzega sobie prawo do odrzucenia nazwy świata. Jednorazowy koszt założenia klanu to 50 milionów złota. Ponadto założyciel klanu ma obowiązek w ciągu siedmiu dni uzupełnić listę klanowiczów (min. 10 postaci) oraz utrzymywać ten stan.
7.1.1 Naruszenie punktu 7.1 grozi zabiciem postaci na 336 h. Jeśli gracz po skończeniu się okresu zabicia nie rozwiąże klanu, zostaje zesłany na Syberię. 
7.1.2 W przypadku spadku ilości członków w klanie poniżej wymaganego, założyciel otrzyma dodatkowy czas na uregulowanie tego stanu lub rozwiązanie klanu. 
7.2 Wojny klanowe są dozwolone, podczas których gracze mogą prowadzić walki PvP bez ograniczenia poziomowego. 
7.2.1 Wojny mogą być toczone o przedmioty czy też złoto, po zaakceptowaniu przez zarządcę świata.
7.2.2 Wojna może zostać rozpoczęta po uzyskaniu zgody od zarządcy, a także zgadzać się muszą na nią oba klany (ich założyciele). Warunki muszą zostać zatwierdzone przez założycieli klanów oraz zarządcę świata, spisane na chacie (potwierdzone screenem) lub forum.
7.2.3 Wojna rozpoczęta samodzielnie bez zgody zarządcy nie może być kontynuowana i posiadać praw wojny klanowej.
7.2.4 Niewywiązanie się z umowy przez dany klan w czasie 14 dni, wiąże się z zesłaniem założyciela klanu na Syberię, a także rozwiązaniem klanu. 
7.3 Nazwa klanu powinna być klimatyczna, nie może zawierać treści niedozwolonych, to samo dotyczy loga oraz strony oficjalnej. Dokładniejszy opis dobierania nazwy klanu znajduje się w blogu technicznym. W przypadku naruszenia zasady, karę poniesie założyciel klanu. [Kill: 24h]
7.4 W przypadku nagannego zachowania większości członków klanu, zarządca świata może ukarać graczy na podstawie regulaminu świata. 

8.Elity II.
8.1 Zajmowanie elit II jest niedozwolone.
8.2 Grupowanie na elity II nie jest przymusowe, jednak zalecane. 
8.3 Zajmowanie przedmiotów z elit II jest dozwolone, gracze samodzielnie mogą decydować o podziale łupów, na który wszyscy członkowie grupy muszą się zgodzić deklarując swoje zdanie na chacie (jednorazowa walka) lub forum (długoterminowa umowa).
8.3.1 W przypadku oszustwa, gracz zostanie ukarany zgodnie z punktem 1.9.

9.Herosi
9.1 Herosa zajmuje gracz, który jako pierwszy się przy nim znalazł oraz poinformował o jego zajęciu wiadomością na chacie ogólnym. Wiadomość powinna zawierać informację o zajęciu oraz nazwę herosa (dopuszczalne są błędy). Dowodem zajęcia jest zrzut ekranu gry.
9.2 Heros zwalnia się gdy:
- Gracz oddalił się od herosa tracąc jego widoczność na ekranie,
- Gracz się wylogował,
- Gracz nie zaatakował herosa w czasie 30 minut,
- Gracz przeszedł na inną mapkę.
9.3 Zabronione jest wybijanie herosa graczowi, który go zajął. [Kill: 48h]
9.4 Grupowanie na herosa nie jest obowiązkowe, jednak zalecane.
9.4.1 Utrudnianie grupowania na herosa jest zabronione. [Kill: 24h]
9.5 Zajmowanie przedmiotów z herosów jest dozwolone, gracze samodzielnie mogą decydować o podziale łupów, na który wszyscy członkowie grupy muszą się zgodzić deklarując swoje zdanie na chacie (jednorazowa walka) lub forum (długoterminowa umowa).
9.5.1 W przypadku oszustwa, gracz zostanie ukarany zgodnie z punktem 1.9. 
9.6 Zabronione jest zabijanie gracza podczas dowolnych godzin, jeśli zajmuje herosa. [Kill: 48h]

10.Walki PvP.
10.1 Godzina Hard-PvP.
10.1.1 Każdy gracz lub grupa graczy może zaatakować dowolnego gracza bez jego zgody, brak ograniczenia poziomowego.
10.2 Godziny Zwykłe.
10.2.1 Notorycznie atakowanie gracza zgodnie z zasadami(min. 5 zabić w ciągu trwania cyklu godzin) , chodzenie za nim oraz wysyłanie wiadomości podchodzących pod prowokację jest uważane za nękanie. Punkt przeznaczony do interpretacji przez zarządcę świata [Kill: 24h]
10.2.1.1 Prowokowanie do zaatakowania jest zabronione. Za prowokację uważamy wyraźnie wiadomości na chacie. [Kill: 6h]
10.2.2 Atakujący może mieć maksymalnie 25 poziomów przewagi nad atakowanym. [Kill: 24h] 
10.2.3 Niedozwolone są walki w nierównych grupach bez zgody wszystkich graczy biorących udział w walce. Po rozpoczęciu walki przez liczebnie większą grupę, członkowie zostaną ukarani. Rozpoczęcie walki przez mniejszą grupę liczebnie nie skończy się ukaraniem jej członków. Istnieje również możliwość ukarania tylko gracza, który zaatakował mniejszą drużynę, lecz musi się do tego przyznać. [Kill: 24h] 
10.3 Godziny Non-PvP.
10.3.1 Walki pomiędzy graczami mogą się odbywać tylko za zgodą obu stron. Nie obowiązują żadne ograniczenia poziomowe. [Kill: 24h]
10.4 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany godzin walk PvP na czas eventu, informując o tym z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem na forum oraz chacie. 
10.4.1 Godziny Hard-PvP obowiązują w godzinach: 19:00:00 do 05:59:59.
10.4.2 Godziny Non-PvP obowiązują w godzinach 06:00:00 do 10:59:59.
10.4.3 Godziny zwykłe obowiązują w godzinach: 11:00:00 do 18:59:59.
10.5 Zabicie gracza z Ochroną Administracji bez jego zgody, jest karalne. [Kill: 24h] 
10.5.1 Ochrona wygasa podczas walk na elitach II.

11.Rekrutacja graczy.
11.1 Zarządca zastrzega sobie prawo do zapraszania dowolnej liczby osób poza rekrutacją informując o tym na forum oraz przedstawiając powód zaproszenia. 
11.2 Każda rekrutacja oraz jej termin jest ustalana przez zarządcę świata.
11.3 Każdy nowy gracz jest objęty okresem próbnym, który trwa 30 dni. Podczas tego czasu limit punktów karnych wynosi trzynaście.
11.4 Każdy nowy gracz posiada siedmiodniową ochronę administracji, którą otrzymuje tuż po założeniu pierwszej postaci.
11.5 W czasie trwania okresu próbnego, osoba zapraszająca gracza (z zaproszenia dla przyjaciela) jest za niego odpowiedzialna, co oznacza że wszystkie kary, które gracz zaproszony otrzyma, są również przypisywane osobie polecającej (dotyczy tylko punktów karnych).
11.6 Każdy nowy gracz jest zobowiązany w ciągu 14 dni od wysłania zaproszenia uzyskać piędziesiąty poziom pierwszej postaci znajdującej się na świecie prywatnym Avalon, w przeciwnym wypadku gracz zostanie zesłany na Syberię bez możliwości odwołania. 

12.Postacie/Nieaktywności.
12.1 Gracz jest zobowiązany do zgłoszenia min. 14 dniowej nieaktywności w przeznaczonym do tego temacie. 
12.2 Drugą/trzecią/czwartą postać można kupić za złoto bądź walutę światową lub wygrać w konkursach organizowanych przez Administrację świata. Cena postaci znajduje się w Blogu technicznym. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny postaci.
12.3 Reset postaci jest darmowy do 50 poziomu postaci, powyżej tego poziomu operacja jest płatna. Po dokonaniu transakcji, wybrana postać jest zsyłana na Syberię bez wpisu w temacie.
12.4 Postać piąta/szósta nie jest dostępna w cenniku waluty oraz złota. Można je zdobyć tylko i włącznie podczas eventów.

13.Zgłoszenia.
13.1 Wszystkie zgłoszenia muszą być zgłoszone w Jurysdykcji (temat na forum). Zgłoszenia poza tematem nie będą rozpatrywane. 
13.2 Zgłoszenie należy umieścić według wzoru zawartego w pierwszym poście tematu.
13.2 Zdarzenia w grze łamiące regulamin są ważne przez 72 godziny, zaś na forum ten czas wydłuża się do 7 dni. Po tym czasie zgłoszenia są przedawnione. Podpunkt nie dotyczy punktu 14.2, gdzie limit czasowy ważności screenów nie jest brany pod uwagę. 
13.3 Dowody naruszenie zasad muszą być udokumentowane screenem z gry bądź forum, który zawiera pełny, nieedytowany zrzut ekranu. Na screenie musi być widoczna data oraz godzina przy użyciu zegarka światowego/godziny z chatu. Dokładniejszy opis prawidłowego wykonania screena znajduje się w blogu technicznym.
13.4 Odwoływać się od kar można tylko w temacie do tego przeznaczonym. Odwołania rozpatruje jedynie Zarząd serwera.
13.5 Decyzje Zarządcy może podważyć tylko Administracja gry, za jej podważanie gracz może zostać ukarany. [Kill: 48h]
13.6 Za każde przewinienie na chacie/w grze/na forum są przypisywane Punkty Karne [PK].
13.6.1 Sześć godzin wyciszenia jest równe jednemu punktowi.
13.6.2 Cztery godziny zabicia postaci jest równe jednemu punktowi. 
13.6.3 Blokada konta za naruszenie głównych zasad gry wiąże się z przydzielaniem jednego punktu karnego za każdy dzień blokady.
13.7 Gracz ma obowiązek zachować reputacje na poziomie co najmniej 20. Jeśli gracz spadnie poniżej wymaganego poziomu otrzymuje czas na jej odrobienie na pocztę w grze.
13.7.1 W przypadku nieodrobienia wymagania w wyznaczonym do tego czasie, postacie gracza zostają zesłane na Syberię.

14.Świat wyrzutków (Syberia).
14.1 Gracz zostaje wydalony na Syberię za:
14.1.1 Posiadanie 30 lub więcej Punktów Karnych.
14.1.2 Posiadanie niezgłoszonej nieobecności dłuższej, bądź równej 14 dni.
14.1.3 Posiadanie brakującej liczby punktów reputacji, po otrzymaniu upomnienia od administracji świata.
14.1.4 Poważne naruszenie zasad oficjalnych (sprzedaż/wymiana zaproszeń, Smoczych Łusek, reputacji czy też kont).
14.1.5 Nagminne psucie klimatu na serwerze oraz działanie na jego niekorzyść po otrzymaniu upomnienia od Zarządcy. 
14.1.6 Otrzymanie stałej blokady konta. 
14.1.7 Zmiana właściciela konta.
14.2 Gracz działający na niekorzyść świata, psuje jego klimat może zostać objęty naganną zarządcy, która po recydywie będzie wiązała się z zesłaniem gracza na Syberię.
14.2.1 W takim przypadku, gracz ma prawo do odwołania się na podstawie punktu 15.2.

15. Odwołania.
15.1 Gracz ma 24h na odwołanie się od kary nadanej na niego przez Administrację świata.
15.2 Gracz ma 10 dni na odwołanie się od Syberii u zarządcy lub poprzez głosowanie graczy za zgodą administracji. Gracz może wykorzystać tylko jedną formę odwołania.
15.2.1 Odwołanie poprzez głosowanie graczy odbywa się na forum, którzy głosują za lub przeciw zostaniu. Aby gracz mógł kontynuować grę, swoje zdanie pozytywne dla gracza musi wyrazić min. 60% głosujących. 
15.2.2 Odwołanie u administracji świata polega na daniu graczowi ostatniej szansy, gdy jego przewinienia nie wpływają negatywnie na postawę innych graczy.
15.3 Po przyjęciu odwołania od Syberii za naruszenie regulaminu lub po przegłosowaniu przez graczy, ilość punktów karnych zostanie ustawiona na pozycję dwudziestu sześciu.
15.4 Podczas rezygnacji z gry i prośby o zesłanie postaci na Syberię, gracz pojednuje ostateczną decyzję, której nie może wycofać.

Autorami regulaminu są: Rafalan, Szalony Fizyk oraz Lacrii.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -