Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Stoners


21.10.2012 Zmiana regulaminu
22.01.2013 Zmiana (doprecyzowanie) punktów: 1.5, 2 (wraz z podpunktami), 4.1, 6.2, 6.4, 9.1, 9.2, 9.13, 9.15 Dodanie punktów 4.7, 6.5, 9.21, 9.22, 9.23, 12 (wraz z podpunktami) Usunięcie punktów: 5.1.2, 8.2 (i w związku z tym przesunięcie się numeracji kolejnych), 9.16 (i w związku z tym przesunięcie się numeracji kolejnych)
06.04.2013 Korekta (doprecyzowanie) punktu 4.7
16.07.2013 Zmiana punktów: 1.2, 3.1.3 (doprecyzowanie), 4.1 (uzupełnienie), 5.3.2 (doprecyzowanie), 5.3.3, 6.1 (doprecyzowanie), 7.3(doprecyzowanie), 9.13 oraz 9.21 (doprecyzowanie; wg nowej numeracji odpowiednio 9.11 oraz 9.19), Dodanie punktów: 1.8, 9.22 Usunięcie punktów: 6.2 oraz 6.4 (i w związku z tym przesunięcie numeracji kolejnych), 9.8 oraz 9.10 (i w związku z tym przesunięcie numeracji kolejnych)
11.11.2013 Zmiana regulaminu


1. Podstawy Regulaminu
1.1. Autor zastrzega sobie prawo do jego kopiowania.
1.2. O wszelkich zmianach gracze zostaną poinformowani 14 dni przed wejściem nowego regulaminu w życie.
1.3. Każdy gracz Stoners ma obowiązek przestrzegać regulaminu Świata Stoners, Regulaminu Gry, Etykiety Gracza Margonem i Zasad Światów Prywatnych.
1.4. Nieznajomość regulaminu będzie karana killem.
1.5. Wszystkie zgłoszenia muszą być udokumentowane screenem z widoczną godziną. Przerabianie, edytowanie screenów będzie karane.
1.6. Założenie postaci na Stoners jest równe z akceptacją regulaminu.
1.7. Zarządca zobowiązuje się odpowiadać na pytania graczy zadawane na serwerowy adres e-mail (stoners@op.pl) co najmniej raz w tygodniu.
1. 8. Screeny mające miejsce powyżej 7 dni nie będą uznawane.

2. Nieaktywności i postacie
2.1. Nieaktywności
2.1.1. Gracz ma obowiązek logować się na serwerze przynajmniej raz na 10 dni.
2.1.2. Nieusprawiedliwiona nieobecność (+10 dni) kończy się wylotem na Syberię.
2.1.3. Nieobecność można zgłaszać w przeznaczonym do tego temacie: [www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=349483]. (nie dotyczy kont czasowo zbanowanych)
2.2. Postacie
2.2.1. Na świecie Stoners możliwe jest posiadanie trzech postaci.
2.2.2. Druga postać jest darmowa po 100lvlu. Koszt trzeciej wynosi 99m.
2.2.3. Aby móc założyć drugą postać wymagany jest 100lvl. Jeśli gracz ma poniżej 100 poziomu doświadczenia ma możliwość wykupić drugą postać za 50m.
2.2.4. By otrzymać drugą/trzecią postać należy napisać do ZŚP (Zarządca Świata Prywatnego) na pocztę w grze i załączyć tam link do profilu.
2.2.5. W wypadku, gdy gracz chce usunąć trzecią postać i założyć ją od nowa należy po raz kolejny wpłacić 99m. Wyjątków nie przewiduję.
2.2.6. Pieniądze z postaci przeznaczone będą na eventy i zabawy odbywające się na świecie.

3. Pociąg na Syberię
3.1. Gracz może wylecieć na Syberię za następujące przewinienia:
- uzbieranie ponad 120h killi;
- obraza administracji, notoryczne łamanie regulaminu;
- wybicie herosa i zdobycie przedmiotu legendarnego (chyba, że odda legendę do skarbca serwera, wtedy skończy z karą 119h killa, co jest równe z tym, że jeszcze jedno przewinienie i gracz zostanie zesłany na Syberię) ;
- nieaktywność na serwerze powyżej 10 dni (nie dotyczy czasowo zablokowanego konta);
- minusową reputacje;
- udowodnioną kradzież konta innego gracza na serwerze;
- stały ban;
- zmiana właściciela konta ;
3.1.1. Gracz ma prawo iść na Syberię z własnej woli.
3.1.2. W przypadku, gdy gracz zrezygnuje z przeniesienia na Syberię ma obowiązek napisać odwołanie w ciągu 6 dni od momentu, kiedy jego postać została oznaczona do przeniesienia na świat wyrzutków.
3.1.3. Gracz nie ma prawa odwołania się od Syberii, gdy jego postacie będą już na świecie wyrzutków.
3.2. Gracze mają określony czas na odrobienie minusowej reputacji. Wszystko zawarte będzie w odpowiednim temacie. Ci, którzy po upływie określonego czasu nadal będą mieli „czerwoną” reputację zostaną wysłani na Sybir.
3.3. Gracze mają prawo odwoływać się od decyzji zarządcy na forum. Należy wtedy założyć osobny temat.
3.4. Gracz za psucie klimatu na serwerze oraz notoryczne wszczynanie kłótni może zostać zesłany na Syberię, jeżeli zarządca uzna to za odpowiednie, po okazaniu odpowiednich dowodów.
3.5. Po założeniu odpowiedniego tematu na forum, gracz ma szansę zostać na serwerze tylko wtedy, gdy 85% głosujących za tym będzie. Głosowanie trwa 5 dni od założenia tematu.
3.6. W wypadku, gdy gracz będzie się odwoływał od wylotu za przekroczoną liczbę killi i uda mu się zostać na serwerze, a po raz kolejny złamie regulamin to zostaje wysłany na Syberię bez możliwości odwołania.
3.7. Przenoszenie graczy na Syberię będzie się odbywało raz na miesiąc.
3.8. Gracze mają prawo napisać petycję w sprawie osoby, która psuje atmosferę panującą na serwerze i działa na jego niekorzyść. Należy wtedy uzbierać powyżej 85% głosów za wyrzuceniem gracza oraz dostarczyć dowody w postaci screenów. Głosować musi minimum 60 osób.

4. Tytani, herosi, elity II, elity
4.1. Tytani
4.1.1. Nie wolno atakować tytana bez zgody dowódcy. Takie zachowanie będzie karane killem.
4.2. Herosi
4.2.1. Zakazane jest wybicie zarezerwowanego herosa. Heros zarezerwowany jest wtedy, gdy na systemie pojawi się taka wiadomość, bądź gdy przy herosie zbiera się grupa.
4.2.2. Zakazane jest rezerwowanie przedmiotów z herosów.
4.3. Elity II i elity
4.3.1. Za elitę uznaję się potworka, który występuję w max. 2 miejscach w Margonem.
4.3.2. Zabronione jest zabicie wykupionej e2.

5. Dedanie
5.1. Zabronione jest zaatakowanie/zabicie gracza, który wykupił e2.
5.2. Stoners jest serwerem PvP. Dozwolone jest tutaj dedanie niezależnie od przewagi levelowej, za wyjątkiem osoby przebywającej na e2, która wykupiła ją sobie za dryle.

6. Forum
6.1. Tematy mogą być zakładane jedynie za zgodą SM. Wyjątkiem są odwołania od przeniesienia na Syberię.
6.2. Spam w nieprzeznaczonych do tego tematach będzie karany killem.
6.3. W temacie Targowisko obowiązuje zasada 5 postów na stronę.
6.4. Post bez itemka/z itemem zwykłym/unikatowym w temacie Nasze Zdobycze = kill.
6.5. Zakazane jest oszukiwanie w forumowych konkursach typu „narysuj/napisz”. Każdy plagiat karany będzie killem.
6.6. Spam w temacie ze zgłoszeniami będzie nagradzany killem.
6.7. W temacie Nasze Zdobycze uwzględniamy przedmioty zdobyte. Wklejenie kupionego przedmiotu jest karane killem.
6.8. Zabrania się wtrącać w sprawy, które nie dotyczą nas samych.
6.9. Za obrazę uznawane są tylko słowa, które potocznie są obraźliwe.
6.10. Wykupić e2 można tylko i wyłącznie za serwerową walutę.
6.10.1. Gracz może wykupić tylko jedną e2.
6.10.2. Koszt wykupienia e2 na tydzień wynosi 600 dryli.
6.10.3. Chęć wykupienia e2 należy zgłosić w temacie Spis Posiadanych Dryli. [www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=408463]
6.10.4. Informacja o wykupieniu e2 będzie pojawiać się na systemie serwerowym.

7. Chat
7.1. Za wszelkie obrazy i groźby jest kill. („noob” to nie obraza, „masz dedy” to nie groźba)
7.2. Uciążliwy spam na chacie będzie karany.
7.3. Notoryczne popełnianie błędów ortograficznych nagradzane jest killem.
7.4. Ujawnianie odpowiedzi do eventów, zakłócanie eventów jest karane.
7.5. Zgłoszenia będą dotyczyć jedynie czatu ogólnego/prywatnego/grupowego.

8. Kary
Kille nakładane są na wszystkie postacie danego gracza na serwerze Stoners! Do limitu, po przekroczeniu którego Gracz jest wysyłany na Syberię, sumuje się kary jednej postaci.
8.1 Nieznajomość regulaminu = kill 24h. (Słowo „zajęte” nie jest uznawane jako nieznajomość.)
8.2. Edytowanie (zamalowywanie godziny, chatu) screenów = kill 12h.
8.3. Zaatakowanie tytana bez zgody dowódcy = kill 12h.
8.4. Wybicie zajętego herosa = kill 48h. W przypadku lotnięcia legendy = błyskawiczny wylot na Sybir/119h killa, gdy gracz odda legendę.
8.5. Zabicie wykupionej e2/ gracza na tej elicie = kill 48h.
8.6. Złamanie zasady 5 postów na stronę w Targowisku= kill 24h.
8.7. Wklejenie itemka kupionego w Naszych Zdobyczach= kill 12h.
8.8. Założenie tematu bez zgody SM = kill 12h.
8.9. Spam w tematach do tego nieprzeznaczonych = kill 12h.
8.10. Post bez itemka/z itemem zwykłym/unikatowym w Naszych Zdobyczach = kill 12h.
8.11. Obraza na forum = kill 48h.
8.12. Obraza w wiadomości na czacie = kill 12h-48h/z wulgaryzmami = kill 24h-72h.
8.13. Spam na chacie = mute 12h.
8.14. Notoryczne błędy ortograficzne na chacie i forum = kill 12h.
8.15. Ujawnianie odpowiedzi do eventów i zakłócanie ich przebiegu = kill 24h.
8.16. Oszukiwanie w forumowych konkursach – plagiaty = kill 72h.
8.17. Spam w temacie ze zgłoszeniami = kill 36h.
8.18. Szydzenie, plotki, kłamstwa, oszczerstwa, przerobione zdjęcia i inne materiały mogące. obrazić lub źle wpłynąć na drugiego gracza = kill 36-72h.

9.Odwołania
9.1. Gracz ma 10 dni na odwołanie się od decyzji Zarządcy świata prywatnego o przeniesieniu go na Syberię. Odwołanie należy złożyć na ręce Zarządcy.
9.2. Gracz może się odwołać do Administracji Gry po przeniesieniu na Syberię tylko jeśli Zarządca złamał regulamin świata prywatnego.

10. Rekrutacja
10.1. Rekrutacja na serwer będzie się odbywała w zależności od potrzeb serwera.
10.2. Każdy nowy gracz ma obowiązek zapoznania się z regulaminem świata prywatnego Stoners.
10.3. Zgodnie z pkt. 5.1 Zasad Światów Prywatnych Zarządca może zapraszać na serwer dowolną osobę, lecz nie może żądać od niej zapłaty.
10.4. Każdy nowy gracz, w ciągu miesiąca od przyjęcia na serwer otrzymuje podwojoną karę za każde przewinienie.

11. Super Moderatorzy i Moderatorzy Chatu
11.1. Każdy nowy członek zarządu jest przyjmowany na okres próbny.
11.2. Zabrania się rozstrzygać Super Moderatorom spraw dotyczących ich samych.
11.3. Każdy Moderator ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu serwera.
11.4. Uprawnienia SM można otrzymać za angażowanie się w rozwój serwera.
11.5. Uprawnienia MC można otrzymać za wkład w klimatyczno-eventową stronę serwera. Wiąże się to ze stanowiskiem w Grupie Eventowej.
11.6. Poważne wykroczenie, nieaktywność, brak zaangażowania kończy się utratą rangi.
11.7. Karygodne używanie funkcji (notoryczne zdejmowanie killi, spam na systemie) grozi wylotem na Syberię.

Kontakt do Zarządców:
Alijaa- GG: 39737344
Czekoladova- GG: 11977213

Oficjalny adres e-mail serwera – stoners@op.pl
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -