Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Stoners

2015-03-12 Publikacja nowego regulaminu świata, który obowiązywać będzie od: 26/03/2015
2015-04-30 Poprawka punktu 3.1(podpunkt dotyczący nieaktywności).
2016-01-16 Publikacja nowego regulaminu świata, który obowiązywać będzie od: 29/01/2016

1.Podstawy Regulaminu
1.1. O wszelkich zmianach gracze zostaną poinformowani 14 dni przed wejściem nowego regulaminu w życie.
1.2. Każdy gracz Stoners ma obowiązek przestrzegać regulaminu Świata Stoners, Regulaminu Gry, Etykiety Gracza Margonem i Zasad Światów Prywatnych.
1.3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia graczy z jego przestrzegania i karana jest ona killem.
1.4. Wszystkie zgłoszenia muszą być udokumentowane screenem lub filmem z widoczną godziną i datą. Przerabianie, edytowanie screenów będzie karane.
1.5. Założenie postaci na Stoners jest równe z akceptacją regulaminu świata Stoners.
1.6. Zarządca zobowiązuje się odpowiadać na pytania graczy zadawane na serwerowy adres e-mail (stonersmargonem@wp.pl) co najmniej raz w tygodniu.
1.7. Screeny lub filmy dotyczące zajścia starszego od 10 dni nie będą uznawane. Wyjątkiem są zgłoszenia, kiedy w grę wchodzi niszczenie klimatu, bądź obraza zarządu.

2.Nieaktywności i postacie
2.1. Nieaktywności
2.1.1. Gracz ma obowiązek logować się na serwerze przynajmniej raz na 7 dni, na wszystkich postaciach.
2.1.2. Nieusprawiedliwiona nieobecność dłuższa niż 7 dni, kończy się wyrzuceniem wszystkich postaci gracza na Syberię.
2.1.3. Nieobecność należy zgłaszać w przeznaczonym do tego
temacie.
2.1.4. Osoba zgłaszająca nieobecność, musi obowiązkowo podać wszystkie postacie ze świata, które na dany okres nie będą aktywne. Niepodanie postaci będzie skutkować zesłaniem ich na Syberię.
2.1.5. Gracz ma prawo zgłosić nieobecność maksymalnie na 60 dni w ciągu roku. Gdy gracz musi zgłosić kolejną, ma obowiązek przedstawić sytuację ZŚP lub SM Świata Stoners, dlaczego musi być nieobecny.
2.1.6. Osoby posiadające czasową blokadę konta nie są brane pod uwagę przy wysyłaniu nieobecnych na Syberię.
2.1.7. Nowi gracze nie mają prawa zgłaszać nieaktywności, jeśli ich staż na serwerze nie jest dłuższy niż miesiąc.

2.2.Postacie
2.2.1. Na świecie Stoners możliwe jest posiadanie pięciu postaci.
2.2.2. Aby móc założyć drugą postać, wymagany jest 100 lvl.
2.2.3. Trzecia postać kosztuje 200m, czwarta 300m, zaś piąta 400m.
2.2.4. By otrzymać drugą/trzecią postać należy napisać do ZŚP (Zarządca Świata Prywatnego) na pocztę w grze i załączyć tam link do profilu wraz ze złotem.
2.2.5. Szósta postać postać może być dostępna jedynie za specjalne zasługi dla serwera.
2.2.6. Gracz ma prawo zresetować postać. Pierwszy reset postaci jest darmowy, a za kolejne należy zapłacić 100m. Złoto oraz link do profilu należy załączyć w wiadomości do Zarządcy.
2.2.7. Pieniądze z postaci przeznaczone będą na eventy, zabawy odbywające się na świecie oraz jako pomoc dla nowych graczy, nie więcej niż do 14 dni po założeniu postaci.
2.2.8 Każdy nowy gracz po przyjęciu na serwer ma 2 tygodnie na wbicie minimum 60 poziomu doświadczenia.
2.2.9. Nazwa postaci gracza nie może przeczyć wszelkim normom moralnym.
2.2.10. W razie, gdy Gracz zmieni nick jakiejkolwiek postaci na Stoners, ma obowiązek natychmiastowo powiadomić o tym zarządce w odpowiednim temacie.

3.Pociąg na Syberię
3.1.Gracz może zostać wyrzucony na Syberię za następujące przewinienia:
- uzbieranie ponad 160h killa;
- obraza rady świata
- psucie klimatu serwera i notoryczne działanie na jego niekorzyść(gracz zostanie najpierw ukarany killem ostrzegawczym na okres tygodnia);
- nieaktywność na serwerze powyżej 7 dni (nie dotyczy czasowo zablokowanego konta);
- minusową reputację;
- handel kontami, Smoczymi Łzami, reputacją;
- udowodnioną kradzież konta innego gracza na serwerze;
- stały ban;
- zmiana właściciela konta;
- oszukiwanie w forumowych konkursach – plagiaty;
- nieprzestrzeganie zasady, o której mowa w punktach 2.2.8 i 2.2.9;
3.1.1. Gracz ma prawo iść na Syberię z własnej woli.
3.1.2. W przypadku, gdy gracz zrezygnuje z przeniesienia na Syberię ma obowiązek napisać odwołanie w ciągu 6 dni od momentu, kiedy jego postać została oznaczona do przeniesienia na świat wyrzutków.
3.1.3. Gracz nie ma prawa odwołania się od Syberii, gdy jego postacie będą już na świecie wyrzutków.
3.2. Gracze mają określony czas na odrobienie minusowej reputacji. Wszystko zawarte będzie w odpowiednim temacie. Ci, którzy po upływie określonego czasu nadal będą mieli „czerwoną” reputację, zostaną wysłani na Syberię bez możliwości odwołania.
3.3. Gracze mają prawo odwoływać się od decyzji zarządcy na forum. Należy wtedy założyć osobny temat. Taki temat nie wymaga pozwolenia od SM.
3.4. Gracz za psucie klimatu na serwerze oraz notoryczne wszczynanie kłótni, obrazę/lekceważenie zarządu może zostać zesłany na Syberię, jeżeli zarządca uzna to za odpowiednie, po okazaniu odpowiednich dowodów. Gracz początkowo musi zostać ukarany ostrzegawczym killem na okres tygodnia, jeżeli w dalszym ciągu nie zmieni swojego zachowania będzie zesłany na Syberię. Tej sytuacji nie dotyczy punkt 1.7 w regulaminie.
3.5. Po założeniu odpowiedniego tematu na forum, gracz ma szansę zostać na serwerze tylko wtedy, gdy 70% głosujących będzie za pozostaniem. Głosowanie trwa 5 dni od założenia tematu.
3.5.1. Jeżeli gracza dzieli max. 5% od zostania na serwerze, zarządca ma prawo zadecydować o jego zostaniu.
3.6. W wypadku, gdy gracz będzie się odwoływał od wyrzucenia za przekroczoną liczbę killi i uda mu się zostać na serwerze, a po raz kolejny złamie regulamin to zostaje wysłany na Syberię bez możliwości odwołania.
3.7. Przenoszenie nieaktywnych na Syberię będzie się odbywało na bieżąco.

4.Dedanie, Herosi
4.1. Stoners jest serwerem PvP. Dozwolone jest tutaj zabijanie graczy niezależnie od przewagi levelowej. 
4.2. Heros może zostać zarezerwowany. Za osobę zajmującą uznaje się gracza, który w momencie znalezienie herosa napisał na czacie "Zajmuję herosa [nazwa herosa]" oraz gdy na systemie pojawiła się informacja o znalezionym herosie. 
4.3. Heros pozostaje zarezerwowany przez 15 minut od czasu napisania wiadomości o której jest mowa w punkcie 4.2. Po upływie tego czasu heros zostaje zwolniony i może zostać ponownie zajęty według zasady z punktu 4.2. 
4.4. Wybicie wcześniej zajętego herosa przez osobę, która go nie zajęła ani nie dostała zaproszenia do grupy, karane jest killem.
4.5. Zabicie osoby zajmującej herosa lub osób znajdujących się wokół niego, karane jest killem. 

5.Forum
5.1. Tematy mogą być zakładane jedynie za zgodą SM. Wyjątkiem są odwołania od przeniesienia na Syberię, o czym mowa w punkcie 3.3.
5.2. Spam w nieprzeznaczonych do tego tematach będzie karany killem. Post za spam jest również uważana wtedy, gdy gracz w czasie trwania konkursu/eventu komentuje zdarzenia, lub też w innych tematach nieprzeznaczonych na wypowiedzi niezwiązane z danym tematem.
5.3. Post bez itemka/z itemem zwykłym lub unikatowym w temacie Nasze Zdobycze = kill.
5.4. Spam w temacie ze zgłoszeniami będzie nagradzany killem.
5.5. W temacie Nasze Zdobycze uwzględniamy przedmioty zdobyte na swoim koncie bądź na koncie zastępcy. Wklejenie kupionego przedmiotu jest karane killem.
5.6. Za obrazę uznawane są tylko słowa, które potocznie są obraźliwe.
5.7. Każdy temat na forum ma swoje odrębne zasady.
5.7.1. O zmianie zasad w danym temacie gracze będą informowani 5 dni przed ich zastosowaniem.
5.8. Gdy gracz wstawia do tematu bezsensowne zgłoszenie może, ale nie musi zostać za to ukarany. Super Moderator weryfikuje, czy nałożyć karę.

6.Chat
6.1. Za wszelkie obrazy i groźby jest kill. („noob” to nie obraza, „masz dedy” to nie groźba)
6.2. Uciążliwy spam na chacie będzie karany.
6.3. Notoryczne popełnianie błędów ortograficznych nagradzane jest killem. Za notoryczność będzie uznawane popełnianie pięciu błędów ortograficznych.
6.4. Ujawnianie odpowiedzi/zakłócanie eventów jest karane.
6.5. Zgłoszenia będą dotyczyć jedynie czatu ogólnego/prywatnego/grupowego. Wyjątkiem są zgłoszenia, kiedy w grę wchodzi niszczenie klimatu, bądź obraza zarządu.
6.6. Gdy MC/SM zauważy niestosowne zachowanie Gracza na czacie, ma obowiązek ukarać go zgodnie z regulaminem. 

7.Kary
Kille nakładane są na wszystkie postacie danego gracza na serwerze Stoners. Do limitu, po przekroczeniu którego Gracz jest wysyłany na Syberię, sumuje się kary jednej postaci.
7.1. Nieznajomość regulaminu = kill 24h. (Słowo „zajęte” nie jest uznawane jako nieznajomość.)
7.2. Edytowanie (ucinanie okna gry/forum; zamalowywanie godziny/daty/czatu) screenów = kill 24h. 
7.3. Szantażowanie, próba przekupstwa oraz namawianie innych graczy na oddanie głosu wbrew ich woli= kill 48h.
7.4. Założenie tematu bez zgody SM = 24h.
7.5. Spam w tematach do tego nieprzeznaczonych = kill 12h.Niedostosowanie się do zasad tematów na forum= kill 24h.
7.6Niedostosowanie się do zasad tematów na forum= kill 24h.
7.7. Post bez itemka/z itemem zwykłym lub unikatowym w Naszych Zdobyczach = kill 24h.
7.8. Wklejenie itemka kupionego w Naszych Zdobyczach= kill 12h.
7.9. Spam w temacie ze zgłoszeniami/bezsensowne zgłoszenia = kill 36h.
7.10. Obraza na forum = kill 12-48h.
7.11. Obraza w wiadomości na czacie = kill 12h-48h/z wulgaryzmami = kill 24h-72h.
7.12. Spam, flood na chacie= kill 4-12h.
7.13. Notoryczne błędy ortograficzne na chacie i forum = kill 12h.
7.14. Ujawnianie odpowiedzi do eventów i zakłócanie ich przebiegu = kill 24h.
7.15. Szydzenie, plotki, kłamstwa, oszczerstwa, przerobione zdjęcia i inne materiały mogące obrazić lub źle wpłynąć na drugiego gracza, obraza humanitarna w stosunku do osób z dysleksją, osób chorych na choroby dziedziczne/genetyczne i osób niepełnosprawnych. Za obrazę można również uznać, prócz wulgaryzmów, celowe poniżanie, uwłaszczanie godności osobistej, porównywanie do zwierząt, kpienie. = kill 6-96h w zależności od stopnia obrazy.
7.16. Zabicie osoby zajmującej herosa lub osób znajdujących się wokół niego= kill 48h.
7.17. Wybicie wcześniej zajętego herosa przez osobę, która go nie zajęła ani nie dostała zaproszenia do grupy= kill 48h.

8.Odwołania
8.1. Po uzbieraniu 160h killa, gracz ma 5 dni na odwołanie się od decyzji Zarządcy Świata Prywatnego o przeniesieniu go na Syberię. Odwołanie należy napisać na forum w osobnym temacie.
8.2. Gracz może się odwołać do Administracji Margonem, jeśli decyzja zarządcy jest niezgodna z niniejszym regulaminem.
8.3. Odwołanie się od Syberii za nieusprawiedliwioną nieaktywność jest zakazane, gdy gracz ma mniejszy lvl niż 100. Wyjątkiem są 2/3 postacie.

9.Rekrutacja
9.1. Na świecie prowadzona jest rekrutacja ciągła. Osoby zapraszane są na bieżąco, zgodnie z pkt. 5.1 Zasad Światów Prywatnych.
9.2. Zgodnie z pkt. 5.1 Zasad Światów Prywatnych Zarządca może zapraszać na serwer dowolną osobę, lecz nie może żądać od niej zapłaty.
9.3. Każdy nowy gracz, w ciągu miesiąca od przyjęcia na serwer nie może popełnić żadnego wykroczenia. Złamanie regulaminu w tym okresie karane jest Syberią. 
9.4. Gracz na stanowisko dodatkopisarz/mapmaker zostaje przyjęty na okres, w którym jego dodatki/mapki będą w grze. Usuniecie mapek/dodatków bez uzasadnienia jest równoznaczne z wydaleniem na Syberię.

10.Super Moderatorzy i Moderatorzy Chatu
10.1. Każdy nowy członek zarządu jest przyjmowany na okres próbny.
10.2. Zabrania się rozstrzygać Super Moderatorom spraw dotyczących ich samych.
10.3. Każdy Moderator ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu serwera.
10.4. Uprawnienia SM można otrzymać za angażowanie się w rozwój serwera.
10.5. Uprawnienia MC można otrzymać za wkład w klimatyczno-eventową stronę serwera.
10.6. Poważne wykroczenie, nieaktywność, brak zaangażowania kończy się utratą rangi.
10.7. Karygodne używanie funkcji (notoryczne zdejmowanie killi, spam na systemie) grozi wylotem na Syberię.
10.8. Każda rezygnacja z rangi SM/MC musi być potwierdzona przez gracza w temacie ze zgłoszeniami.
10.9. Zarządca za złe zachowanie graczy, może ukarać ich obniżonymi statystykami na serwerze. O takich zamiarach gracze zostaną poinformowani w ciągu dwóch dni przed ich wprowadzeniem.

Kontakt do zarządcy:
GG: 11977213
E-mail: stonersmargonem@wp.pl
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -