Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  

Forum Margonem > Rozmówki ogólne > Moja piękna walka nr 36

[zamknięty] [Przeszukaj temat] [Dodaj do ulubionych]

Anazhiel

306135
1727
Rozpoczęła się walka pomiędzy Qrvishon(88b) a Elofelek(82m), Endyś(82b)
Qrvishon zrobił krok do przodu.
Endyś(100%) uderzył z siłą +1082 +701
-Aktywna ochrona fizyczna 12% obrażeń na całą walkę
-Unik
Qrvishon(98%) otrzymał -0 -187 obrażeń

Elofelek(100%) uderzył z siłą +1743 +632
+Obniżenie odporności o 1%
Qrvishon(83%) otrzymał -1374 -358 obrażeń

Przywrócono 431 punktów życia Qrvishon(87%)
Qrvishon(87%) uderzył z siłą +1013 +951
-Absorpcja 496 obrażeń fizycznych
Elofelek(91%) otrzymał -165 -602 obrażeń

Endyś(100%) uderzył z siłą +1057 +709
-Unik
Qrvishon(85%) otrzymał -0 -194 obrażeń

Qrvishon(85%) uderzył z siłą +1082 +976
-Absorpcja 546 obrażeń fizycznych
Elofelek(82%) otrzymał -182 -626 obrażeń

Przywrócono 1202 punktów życia Elofelek(96%)
Elofelek(96%) uderzył z siłą +1908 +632
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Qrvishon(69%) otrzymał -1546 -358 obrażeń

Przywrócono 409 punktów życia Qrvishon(72%)
Endyś(100%) uderzył z siłą +1038 +704
Qrvishon(67%) otrzymał -446 -190 obrażeń

Przywrócono 388 punktów życia Qrvishon(70%)
Endyś(100%) uderzył z siłą +1077 +687 +1030
+Trzeci cios
Qrvishon(60%) otrzymał -478 -178 -440 obrażeń

Przywrócono 373 punktów życia Elofelek(100%)
Elofelek(100%) uderzył z siłą +3333 +1005
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
-Wściekłość
Qrvishon(28%) otrzymał -2938 -718 obrażeń

Qrvishon(28%) uderzył z siłą +2243 +1038
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+10 energii
-Absorpcja 742 obrażeń fizycznych
Elofelek(79%) otrzymał -1130 -686 obrażeń

Endyś(100%) uderzył z siłą +1069 +718
-Unik
Qrvishon(26%) otrzymał -0 -200 obrażeń

Przywrócono 366 punktów życia Qrvishon(30%)
Qrvishon(30%) uderzył z siłą +1246 +1050
Elofelek(61%) otrzymał -888 -697 obrażeń

Przywrócono 1082 punktów życia Elofelek(73%)
Endyś(100%) uderzył z siłą +1057 +668
-Unik
Qrvishon(28%) otrzymał -0 -165 obrażeń

Elofelek(73%) uderzył z siłą +1765 +632
+Obniżenie odporności o 1%
Qrvishon(12%) otrzymał -1439 -358 obrażeń

Qrvishon(12%) uderzył z siłą +1106 +1003 +1030
+Trzeci cios
Elofelek(49%) otrzymał -751 -652 -678 obrażeń

Przywrócono 345 punktów życia Qrvishon(15%)
Endyś(100%) uderzył z siłą +1080 +673
-Unik
Qrvishon(14%) otrzymał -0 -168 obrażeń

Qrvishon(14%) uderzył z siłą +1163 +2857
+Cios krytyczny broni pomocniczej
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+10 energii
Elofelek(11%) otrzymał -807 -2482 obrażeń

Przywrócono 323 punktów życia Qrvishon(17%)
Przywrócono 1022 punktów życia Elofelek(23%)
Endyś(100%) uderzył z siłą +1103 +690
Qrvishon(59%): Ostatni ratunek, +5483 punktów życia.
Qrvishon(59%) otrzymał -499 -180 obrażeń

Qrvishon(59%) uderzył z siłą +1038 +976
Elofelek(7%) otrzymał -686 -626 obrażeń

Elofelek - klątwa, utrata tury
Endyś(100%) uderzył z siłą +1681 +915
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
+5 energii
-Wściekłość
Qrvishon(47%) otrzymał -981 -348 obrażeń

Przywrócono 302 punktów życia Qrvishon(50%)
Qrvishon(50%) uderzył z siłą +2176 +1477
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+10 energii
+Przyspieszenie o 300% SA na +3 tury
Elofelek(0%) otrzymał -1805 -1114 obrażeń

Qrvishon(50%) uderzył z siłą +1174 +1064
Endyś(87%) otrzymał -698 -594 obrażeń

Endyś(87%) uderzył z siłą +1050 +709
-Unik
Qrvishon(48%) otrzymał -0 -194 obrażeń

Przywrócono 280 punktów życia Qrvishon(51%)
Przywrócono 196 punktów życia Endyś(89%)
Qrvishon(51%) uderzył z siłą +2058 +2709
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+10 energii
Endyś(50%) otrzymał -1556 -2199 obrażeń

Endyś(50%) uderzył z siłą +1022 +690 +1068
+Trzeci cios
-Unik
Qrvishon(45%) otrzymał -0 -180 -470 obrażeń

Qrvishon(45%) uderzył z siłą +1073 +2854 +1013
+Cios krytyczny broni pomocniczej
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+10 energii
+Trzeci cios
Endyś(13%) otrzymał -602 -2343 -546 obrażeń

Przywrócono 259 punktów życia Qrvishon(47%)
Przywrócono 186 punktów życia Endyś(15%)
Qrvishon(47%) uderzył z siłą +1173 +936 +1025
+Trzeci cios
Endyś(0%) otrzymał -697 -475 -557 obrażeń

Zwyciężył Qrvishon.
2014.03.03 15:16:44
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28654548 |

Zefu

142108
1566
Rozpoczęła się walka pomiędzy Joey Tribbiani(140t) a Zefiryn(141h)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
Zefiryn wykonał podwójny strzał.
Zefiryn(100%) uderzył z siłą +2587
+Głęboka rana
-Unik
Joey Tribbiani(100%) otrzymał -0 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Joey Tribbiani wykonał podwójny strzał.
Joey Tribbiani(100%) uderzył z siłą +1970 +1564
+Obniżenie pancerza o 25
+Zamrożenie
Zefiryn(91%) otrzymał -806 -900 obrażeń

Joey Tribbiani(100%) uderzył z siłą +1825 +1564
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 25
Zefiryn(75%) otrzymał -1825 -1501 obrażeń

Przywrócono 1377 punktów życia Zefiryn(82%)
Joey Tribbiani(100%) uderzył z siłą +1955 +1564
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 25
Zefiryn(73%) otrzymał -830 -921 obrażeń

Joey Tribbiani(100%) uderzył z siłą +1932 +1564
+Obniżenie pancerza o 25
Zefiryn(64%) otrzymał -829 -932 obrażeń

Zefiryn(64%) uderzył z siłą +2636
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(91%) otrzymał -1600 obrażeń

Przywrócono 1094 punktów życia Joey Tribbiani
Joey Tribbiani(91%): 1177 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 1308 punktów życia Zefiryn(70%)
Joey Tribbiani wykonał podwójny strzał.
Joey Tribbiani(91%) uderzył z siłą +1910 +1564
-Unik
Zefiryn(70%) otrzymał -0 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Joey Tribbiani(85%): 1177 obrażeń z głębokiej rany.
Zefiryn(70%) uderzył z siłą +2343
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(72%) otrzymał -2343 obrażeń

Przywrócono 1039 punktów życia Joey Tribbiani
Joey Tribbiani(71%): 1177 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 1239 punktów życia Zefiryn(77%)
Joey Tribbiani(71%) uderzył z siłą +1877 +1564
+Obniżenie pancerza o 25
Zefiryn(68%) otrzymał -799 -943 obrażeń

Zefiryn wykonał podwójny strzał.
Zefiryn(68%) uderzył z siłą +2299
+Głęboka rana
-Unik
Joey Tribbiani(71%) otrzymał -0 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Przywrócono 985 punktów życia Joey Tribbiani
Joey Tribbiani(70%): 1177 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 1170 punktów życia Zefiryn(74%)
Joey Tribbiani(70%) uderzył z siłą +2615 +2346
+Cios krytyczny
+Przebicie
-Unik
Zefiryn(74%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 1102 punktów życia Zefiryn(79%)
Zefiryn(79%) uderzył z siłą +3761
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 110% SA
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(56%) otrzymał -2735 obrażeń

Przywrócono 930 punktów życia Joey Tribbiani
Joey Tribbiani(55%): 1177 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 1033 punktów życia Zefiryn(85%)
Joey Tribbiani(55%) uderzył z siłą +2821 +2346
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 25
Zefiryn(59%) otrzymał -2821 -2252 obrażeń

Zefiryn(59%) uderzył z siłą +2604
+Przebicie
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(41%) otrzymał -2604 obrażeń

Zefiryn(59%) uderzył z siłą +2627
+Głęboka rana
-Unik
Joey Tribbiani(41%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 875 punktów życia Joey Tribbiani(45%)
Przywrócono 964 punktów życia Zefiryn(64%)
Joey Tribbiani wykonał podwójny strzał.
Joey Tribbiani(45%) uderzył z siłą +2040 +1564
+Obniżenie pancerza o 25
Zefiryn(54%) otrzymał -984 -964 obrażeń

Joey Tribbiani(45%) uderzył z siłą +2005 +1564
-Unik
Zefiryn(54%) otrzymał -0 obrażeń

Zefiryn wykonał podwójny strzał.
Zefiryn(54%) uderzył z siłą +3908
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 110% SA
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(30%) otrzymał -2926 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Przywrócono 820 punktów życia Joey Tribbiani(34%)
Przywrócono 895 punktów życia Zefiryn(59%)
Joey Tribbiani(34%) uderzył z siłą +2042 +1564
+Obniżenie pancerza o 25
+Zamrożenie
Zefiryn(49%) otrzymał -1006 -975 obrażeń

Przywrócono 766 punktów życia Joey Tribbiani(38%)
Przywrócono 826 punktów życia Zefiryn(53%)
Zefiryn(53%) uderzył z siłą +2500
+Przebicie
-Unik
Joey Tribbiani(38%) otrzymał -0 obrażeń

Joey Tribbiani(38%) uderzył z siłą +2072 +1564
-Unik
Zefiryn(53%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 711 punktów życia Joey Tribbiani(42%)
Przywrócono 757 punktów życia Zefiryn(57%)
Zefiryn(57%) uderzył z siłą +3761
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 110% SA
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(27%) otrzymał -2805 obrażeń

Joey Tribbiani(21%): 1177 obrażeń z głębokiej rany.
Joey Tribbiani(21%) uderzył z siłą +1907 +1564
-Unik
Zefiryn(57%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 688 punktów życia Zefiryn(60%)
Zefiryn wykonał podwójny strzał.
Zefiryn(60%) uderzył z siłą +2379
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(60%): Ostatni ratunek, +9747 punktów życia.
Joey Tribbiani(60%) otrzymał -2379 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Przywrócono 656 punktów życia Joey Tribbiani
Joey Tribbiani(57%): 1177 obrażeń z głębokiej rany.

Joey Tribbiani(57%) uderzył z siłą +2074 +1564
-Unik
Zefiryn(60%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 620 punktów życia Zefiryn(63%)
Zefiryn(63%) uderzył z siłą +2469
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(49%) otrzymał -1592 obrażeń

Przywrócono 602 punktów życia Joey Tribbiani
Joey Tribbiani(46%): 1177 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 551 punktów życia Zefiryn(66%)
Joey Tribbiani wykonał podwójny strzał.
Joey Tribbiani(46%) uderzył z siłą +2714 +2346
+Cios krytyczny
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 25
Zefiryn(49%) otrzymał -1657 -1719 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Joey Tribbiani(46%) uderzył z siłą +2789 +2346
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 25
Zefiryn(31%) otrzymał -1751 -1732 obrażeń

Zefiryn(31%) uderzył z siłą +2585
+Głęboka rana
-Unik
Joey Tribbiani(46%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 547 punktów życia Joey Tribbiani
Joey Tribbiani: 1177 obrażeń z głębokiej rany.
Joey Tribbiani(36%): 1177 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 482 punktów życia Zefiryn(34%)
Joey Tribbiani(36%) uderzył z siłą +2043 +1564
+Obniżenie pancerza o 25
Zefiryn(23%) otrzymał -1068 -1008 obrażeń

Bandażowanie ran Zefiryn +5000 punktów życia.
Przywrócono 492 punktów życia Joey Tribbiani(39%)
Przywrócono 413 punktów życia Zefiryn(51%)
Joey Tribbiani wykonał podwójny strzał.
Joey Tribbiani(39%) uderzył z siłą +1892 +1564
+Obniżenie pancerza o 25
Zefiryn(41%) otrzymał -949 -1020 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Zefiryn(41%) uderzył z siłą +2517
+Głęboka rana
+Szybka strzała
-Unik
Joey Tribbiani(39%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 438 punktów życia Joey Tribbiani(41%)
Zefiryn(41%) uderzył z siłą +2636
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(27%) otrzymał -2636 obrażeń

Przywrócono 344 punktów życia Zefiryn(42%)
Joey Tribbiani(27%) uderzył z siłą +1916 +1564
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 25
Zefiryn(25%) otrzymał -1916 -1501 obrażeń

Przywrócono 383 punktów życia Joey Tribbiani(29%)
Przywrócono 275 punktów życia Zefiryn(27%)
Zefiryn(27%) uderzył z siłą +3840
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 110% SA
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(13%) otrzymał -2978 obrażeń

Joey Tribbiani(13%) uderzył z siłą +1956 +1564
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 25
Zefiryn(16%) otrzymał -1050 -1043 obrażeń

Przywrócono 207 punktów życia Zefiryn(17%)
Joey Tribbiani(13%) uderzył z siłą +1868 +1564
+Przebicie
-Unik
Zefiryn(17%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 328 punktów życia Joey Tribbiani(15%)
Zefiryn(17%) uderzył z siłą +2485
+Głęboka rana
-Unik
Joey Tribbiani(15%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 138 punktów życia Zefiryn(18%)
Joey Tribbiani(15%) uderzył z siłą +2605 +2346
+Cios krytyczny
-Unik
Zefiryn(18%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 273 punktów życia Joey Tribbiani(16%)
Zefiryn(18%) uderzył z siłą +2430
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(8%) otrzymał -1621 obrażeń

Przywrócono 69 punktów życia Zefiryn(18%)
Joey Tribbiani(8%) uderzył z siłą +2010 +1564
+Obniżenie pancerza o 25
Zefiryn(7%) otrzymał -1121 -1054 obrażeń

Przywrócono 219 punktów życia Joey Tribbiani(9%)
Zefiryn(7%) uderzył z siłą +2321
-Unik
Joey Tribbiani(9%) otrzymał -0 obrażeń

Zefiryn wykonał podwójny strzał.
Zefiryn(7%) uderzył z siłą +3654
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 110% SA
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(0%) otrzymał -3654 obrażeń

Zefiryn(7%) uderzył z siłą +2419
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(0%) otrzymał -1655 obrażeń

Zwyciężył Zefiryn.
2014.03.03 15:26:18
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28654679 |

Evil Dead

300893
3589
Tak nam mija dzień...

Rozpoczęła się walka pomiędzy Sir Mysliwy(210h) a stecewit(208t)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
Sir Mysliwy wykonał podwójny strzał.
Sir Mysliwy(100%) uderzył z siłą +5189
+Głęboka rana
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 117
+Zniszczono 45 many
+Zniszczono 25 energii
-Absorpcja 882 obrażeń fizycznych
stecewit(92%) otrzymał -2645 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
stecewit wykonał podwójny strzał.
stecewit(92%) uderzył z siłą +3553 +3489
+Obniżenie pancerza o 112
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 8 energii
Sir Mysliwy(88%) otrzymał -1284 -2090 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
stecewit(84%): 2312 obrażeń z głębokiej rany.
Sir Mysliwy(88%) uderzył z siłą +4857
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 117
+Zniszczono 45 many
+Zniszczono 25 energii
-Absorpcja 1214 obrażeń fizycznych
stecewit(73%) otrzymał -3643 obrażeń

Przywrócono 2999 punktów życia Sir Mysliwy(99%)
Przywrócono 1980 punktów życia stecewit(79%)
stecewit(79%) uderzył z siłą +3273 +3489
-Unik
Sir Mysliwy(99%) otrzymał -0 obrażeń

stecewit(72%): 2312 obrażeń z głębokiej rany.
Sir Mysliwy(99%) uderzył z siłą +10374
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Obniżenie pancerza o 117
+Zniszczono 45 many
+Zniszczono 25 energii
-Absorpcja 2220 obrażeń fizycznych
stecewit(51%) otrzymał -6659 obrażeń

Przywrócono 375 punktów życia Sir Mysliwy(100%)
Przywrócono 1881 punktów życia stecewit(56%)
stecewit(56%) uderzył z siłą +3736 +3489
-Unik
Sir Mysliwy(100%) otrzymał -0 obrażeń

stecewit(49%): 2312 obrażeń z głębokiej rany.
Sir Mysliwy(100%) uderzył z siłą +10366
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Obniżenie pancerza o 117
+Zniszczono 45 many
+Zniszczono 25 energii
-Absorpcja 225 obrażeń fizycznych
stecewit(21%) otrzymał -8769 obrażeń

Przywrócono 1782 punktów życia stecewit
stecewit(20%): 2312 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 12000 punktów życia stecewit
Sir Mysliwy(100%) uderzył z siłą +9344
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 117
+Zniszczono 45 many
+Zniszczono 25 energii
stecewit(28%) otrzymał -9344 obrażeń

Przywrócono 1683 punktów życia stecewit
stecewit(22%): 3468 obrażeń z głębokiej rany.

stecewit(22%) uderzył z siłą +6078 +5966
+Cios krytyczny
-Unik
Sir Mysliwy(100%) otrzymał -0 obrażeń

Sir Mysliwy(100%) uderzył z siłą +5078
+Obniżenie pancerza o 117
+Zniszczono 45 many
+Zniszczono 25 energii
stecewit(10%) otrzymał -3987 obrażeń

Przywrócono 1584 punktów życia stecewit
stecewit(4%): 3468 obrażeń z głębokiej rany.

Sir Mysliwy wykonał podwójny strzał.
Sir Mysliwy(100%) uderzył z siłą +5302
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 117
stecewit(0%) otrzymał -5302 obrażeń

Sir Mysliwy(100%) uderzył z siłą +4664
+Przebicie
-Unik
stecewit(0%) otrzymał -0 obrażeń

Zwyciężył Sir Mysliwy.
2014.03.03 15:41:29
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28654951 |

Teufel

187113
1250
Rozpoczęła się walka pomiędzy Quonochi(173t) a Teufel(168p)
Walka bez Punktów Honoru - atakujący może mieć maksymalnie 2 poziomy przewagi.
Quonochi wykonał podwójny strzał.
Quonochi(100%) uderzył z siłą +4188 +3964
+Cios krytyczny
-Unik
-Kontra
Teufel(100%) otrzymał -0 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Teufel zrobił krok do przodu.
Teufel zrobił krok do przodu.
Quonochi(100%) uderzył z siłą +2455 +2417
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 18 many
+Zniszczono 7 energii
Teufel(94%) otrzymał -418 -1096 obrażeń

Przywrócono 1514 punktów życia Teufel(100%)
Teufel(100%) uderzył z siłą +3111 +1737
+Dotyk anioła, życie +8910
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 15 many
-Absorpcja 224 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 224 obrażeń magicznych
Quonochi(91%) otrzymał -1534 -711 obrażeń

Przywrócono 1075 punktów życia Quonochi(95%)
Quonochi(95%) uderzył z siłą +2219 +2417
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 18 many
+Zniszczono 7 energii
Teufel(84%) otrzymał -2219 -2224 obrażeń

Przywrócono 4443 punktów życia Teufel
Przywrócono 1021 punktów życia Quonochi(99%)
Quonochi(99%) uderzył z siłą +2219 +2417
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 18 many
+Zniszczono 7 energii
-Zablokowanie 2672 obrażeń
Teufel(100%) otrzymał -0 obrażeń

Teufel(100%) uderzył z siłą +3041 +1737
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 15 many
Quonochi(88%) otrzymał -1692 -914 obrażeń

Przywrócono 967 punktów życia Quonochi(92%)
Quonochi wykonał podwójny strzał.
Quonochi(92%) uderzył z siłą +2509 +2417
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 7 energii
-Zablokowanie 2672 obrażeń
Teufel(100%) otrzymał -0 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Teufel(100%) uderzył z siłą +3046 +1737
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 15 many
Quonochi(81%) otrzymał -1697 -925 obrażeń

Przywrócono 914 punktów życia Quonochi(85%)
Teufel(100%) uderzył z siłą +4526 +2553
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+16 energii
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 15 many
Quonochi(65%) otrzymał -3115 -1638 obrażeń

Quonochi(65%) uderzył z siłą +2285 +2417
+Przebicie
-Unik
Teufel(100%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 860 punktów życia Quonochi(69%)
Teufel(100%) uderzył z siłą +4677 +2553
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+16 energii
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 15 many
Quonochi(48%) otrzymał -3262 -1657 obrażeń

Przywrócono 806 punktów życia Quonochi(52%)
Przywrócono 11502 punktów życia Quonochi
Teufel(100%) uderzył z siłą +2806 +1737
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 15 many
Quonochi(90%) otrzymał -1473 -956 obrażeń

Przywrócono 752 punktów życia Quonochi(93%)
Teufel(100%) uderzył z siłą +3251 +1737
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 15 many
Quonochi(81%) otrzymał -1890 -967 obrażeń

Quonochi wykonał podwójny strzał.
Quonochi(81%) uderzył z siłą +7265 +7928
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 7 energii
-Kontra
-Wściekłość
Teufel(60%) otrzymał -4704 -6247 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Teufel(93%) uderzył z siłą +3170 +1737
+Dotyk anioła, życie +8910
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 15 many
+Zamrożenie
Quonochi(69%) otrzymał -1813 -977 obrażeń

Przywrócono 699 punktów życia Quonochi(72%)
Przywrócono 1547 punktów życia Teufel(98%)
Teufel(98%) uderzył z siłą +5033 +2553
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+16 energii
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 15 many
Quonochi(50%) otrzymał -3609 -1731 obrażeń

Przywrócono 645 punktów życia Quonochi(52%)
Przywrócono 494 punktów życia Teufel(100%)
Teufel(100%) uderzył z siłą +5016 +2553
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+16 energii
+Obniżenie odporności o 1%
Quonochi(30%) otrzymał -3593 -1749 obrażeń

Przywrócono 591 punktów życia Quonochi(32%)
Quonochi(80%) uderzył z siłą +2493 +2417
+Przebicie
+Szybka strzała
+Dotyk anioła, życie +11280
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 7 energii
Teufel(82%) otrzymał -2493 -2320 obrażeń

Quonochi(80%) uderzył z siłą +3691 +3964
+Cios krytyczny
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 7 energii
-Kontra
-Wściekłość
Teufel(68%) otrzymał -1389 -2593 obrażeń

Teufel(68%) uderzył z siłą +3187 +1737
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 15 many
+Zamrożenie
Quonochi(68%) otrzymał -1829 -1009 obrażeń

Teufel(68%) uderzył z siłą +3117 +1737
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 15 many
+Zamrożenie
Quonochi(56%) otrzymał -1763 -1019 obrażeń

Przywrócono 537 punktów życia Quonochi(58%)
Przywrócono 1384 punktów życia Teufel(73%)
Teufel(73%) uderzył z siłą +4694 +2553
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+16 energii
+Obniżenie odporności o 1%
Quonochi(37%) otrzymał -3278 -1804 obrażeń

Przywrócono 484 punktów życia Quonochi(39%)
Przywrócono 1302 punktów życia Teufel(78%)
Teufel(78%) uderzył z siłą +3274 +1737
+Obniżenie odporności o 1%
Quonochi(27%) otrzymał -1911 -1040 obrażeń

Przywrócono 430 punktów życia Quonochi(28%)
Przywrócono 1221 punktów życia Teufel(82%)
Quonochi wykonał podwójny strzał.
Quonochi(28%) uderzył z siłą +8310 +7928
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 7 energii
+Zamrożenie
-Wściekłość
Teufel(23%) otrzymał -8310 -7769 obrażeń

Quonochi(28%) uderzył z siłą +2305 +2417
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 7 energii
Teufel(18%) otrzymał -319 -1192 obrażeń

Przywrócono 376 punktów życia Quonochi(30%)
Przywrócono 1140 punktów życia Teufel(22%)
Quonochi(30%) uderzył z siłą +2259 +2417
Teufel(16%) otrzymał -290 -1204 obrażeń

Teufel(16%) uderzył z siłą +4874 +2553
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+16 energii
+Zniszczono 15 many
Quonochi(8%) otrzymał -3454 -1841 obrażeń

Przywrócono 322 punktów życia Quonochi
Przywrócono 269 punktów życia Quonochi(10%)

Przywrócono 1058 punktów życia Teufel(20%)
Quonochi(58%) uderzył z siłą +2221 +2417
+Dotyk anioła, życie +11280
+Zniszczono 7 energii
Teufel(15%) otrzymał -267 -1204 obrażeń

Teufel(15%) uderzył z siłą +3494 +1737
+Zniszczono 15 many
Quonochi(44%) otrzymał -2120 -1051 obrażeń

Przywrócono 215 punktów życia Quonochi(45%)
Przywrócono 977 punktów życia Teufel(18%)
Teufel(18%) uderzył z siłą +3565 +1737
+Zniszczono 15 many
Quonochi(32%) otrzymał -2188 -1051 obrażeń

Quonochi wykonał podwójny strzał.
Quonochi(32%) uderzył z siłą +2392 +2417
-Unik
Teufel(18%) otrzymał -0 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Przywrócono 161 punktów życia Quonochi(32%)
Przywrócono 895 punktów życia Teufel
Przywrócono 814 punktów życia Teufel(25%)

Quonochi(32%) uderzył z siłą +2422 +2417
-Unik
Teufel(25%) otrzymał -0 obrażeń

Teufel(25%) uderzył z siłą +3206 +1737
+Zniszczono 15 many
Quonochi(20%) otrzymał -1847 -1051 obrażeń

Przywrócono 107 punktów życia Quonochi(21%)
Teufel(25%) uderzył z siłą +2968 +1737
+Zniszczono 15 many
Quonochi(9%) otrzymał -1624 -1051 obrażeń

Przywrócono 54 punktów życia Quonochi(9%)
Przywrócono 733 punktów życia Teufel(27%)
Quonochi(9%) uderzył z siłą +2329 +2417
+Przebicie
+Zniszczono 7 energii
Teufel(10%) otrzymał -2329 -2417 obrażeń

Teufel(10%) uderzył z siłą +4181 +2553
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+16 energii
+Zniszczono 15 many
Quonochi(0%) otrzymał -2780 -1841 obrażeń

Zwyciężył Teufel.

Pogromca tropicieli.
2014.03.03 16:19:26
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28655516 |

Metharath

286316
10518
Rozpoczęła się walka pomiędzy Kitexowa(95h) a Uther Pendragon(95p)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
Kitexowa wykonała podwójny strzał.
Kitexowa(100%) uderzyła z siłą +1360
+Obniżenie pancerza o 16
Uther Pendragon(97%) otrzymał -422 obrażeń
Kitexowa(100%) uderzyła z siłą +1471
+Obniżenie pancerza o 16
Uther Pendragon(94%) otrzymał -524 obrażeń
Uther Pendragon zrobił krok do przodu.
Kitexowa(100%) uderzyła z siłą +1427
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 16
Uther Pendragon(84%) otrzymał -1427 obrażeń
Przywrócono 378 punktów życia Uther Pendragon
Uther Pendragon(83%): 637 obrażeń z głębokiej rany.
Uther Pendragon zrobił krok do przodu.
Kitexowa(100%) uderzyła z siłą +1455
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 16
-Zablokowanie 1656 obrażeń
-Blok przebicia
Uther Pendragon(83%) otrzymał -0 obrażeń
Uther Pendragon(78%): 637 obrażeń z głębokiej rany.
Kitexowa wykonała podwójny strzał.
Kitexowa(100%) uderzyła z siłą +1354
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 16
-Zablokowanie 1656 obrażeń
Uther Pendragon(78%) otrzymał -0 obrażeń
Drugi strzał - pudło!
Przywrócono 359 punktów życia Uther Pendragon
Uther Pendragon(77%): 637 obrażeń z głębokiej rany.
Uther Pendragon(77%) uderzył z siłą +1205+587
-Unik
Kitexowa(100%) otrzymała -0 obrażeń
Kitexowa(100%) uderzyła z siłą +2505
+Cios krytyczny
+Głęboka rana
-Unik
-Kontra
Uther Pendragon(77%) otrzymał -0 obrażeń
Uther Pendragon(77%) uderzył z siłą +1173+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(92%) otrzymała -597-266 obrażeń
Uther Pendragon(77%) uderzył z siłą +1124+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(85%) otrzymała -552-269 obrażeń
Przywrócono 340 punktów życia Uther Pendragon
Uther Pendragon(75%): 637 obrażeń z głębokiej rany.
Uther Pendragon(75%) uderzył z siłą +1223+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(76%) otrzymała -643-272 obrażeń
Przywrócono 449 punktów życia Kitexowa(80%)
Kitexowa(80%) uderzyła z siłą +1426
+Obniżenie pancerza o 16
Uther Pendragon(71%) otrzymał -531 obrażeń
Przywrócono 321 punktów życia Uther Pendragon
Uther Pendragon(69%): 637 obrażeń z głębokiej rany.
Uther Pendragon(69%) uderzył z siłą +1177+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(72%) otrzymała -600-275 obrażeń
Przywrócono 427 punktów życia Kitexowa(76%)
Kitexowa wykonała podwójny strzał.
Kitexowa(76%) uderzyła z siłą +2549
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 16
-Kontra
-Wściekłość
Uther Pendragon(59%) otrzymał -1577 obrażeń
Drugi strzał - pudło!
Uther Pendragon(59%) uderzył z siłą +1381+587
-Unik
Kitexowa(76%) otrzymała -0 obrażeń
Uther Pendragon(59%) uderzył z siłą +1302+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(67%) otrzymała -716-278 obrażeń
Przywrócono 404 punktów życia Kitexowa(71%)
Przywrócono 302 punktów życia Uther Pendragon(61%)
Kitexowa(71%) uderzyła z siłą +1526
+Obniżenie pancerza o 16
-Zablokowanie 1656 obrażeń
Uther Pendragon(61%) otrzymał -0 obrażeń
Uther Pendragon(61%) uderzył z siłą +1372+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(61%) otrzymała -782-281 obrażeń
Przywrócono 382 punktów życia Kitexowa(64%)
Uther Pendragon(61%) uderzył z siłą +1311+587
-Unik
Kitexowa(64%) otrzymała -0 obrażeń
Przywrócono 283 punktów życia Uther Pendragon(63%)
Kitexowa(64%) uderzyła z siłą +1395
+Głęboka rana
-Unik
Uther Pendragon(63%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 359 punktów życia Kitexowa(68%)
Uther Pendragon(63%) uderzył z siłą +1361+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(58%) otrzymała -772-284 obrażeń
Przywrócono 265 punktów życia Uther Pendragon(64%)
Kitexowa wykonała podwójny strzał.
Kitexowa(58%) uderzyła z siłą +1478
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 16
-Zablokowanie 1656 obrażeń
Uther Pendragon(64%) otrzymał -0 obrażeń
Kitexowa(58%) uderzyła z siłą +1383
+Obniżenie pancerza o 16
Uther Pendragon(61%) otrzymał -540 obrażeń
Przywrócono 337 punktów życia Kitexowa(61%)
Uther Pendragon(61%) uderzył z siłą +1267+587
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Kitexowa(52%) otrzymała -684-287 obrażeń
Przywrócono 314 punktów życia Kitexowa(55%)
Uther Pendragon(61%) uderzył z siłą +1305+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(46%) otrzymała -719-290 obrażeń
Przywrócono 246 punktów życia Uther Pendragon(62%)
Uther Pendragon(62%) uderzył z siłą +1776+740
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
-Krytyczna osłona
Kitexowa(33%) otrzymała -993-368 obrażeń
Przywrócono 292 punktów życia Kitexowa(36%)
Kitexowa(36%) uderzyła z siłą +2475
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 16
-Blok przebicia
-Kontra
-Wściekłość
Uther Pendragon(52%) otrzymał -1564 obrażeń
Uther Pendragon(52%) uderzył z siłą +1327+587
-Unik
Kitexowa(36%) otrzymała -0 obrażeń
Przywrócono 227 punktów życia Uther Pendragon(54%)
Uther Pendragon(54%) uderzył z siłą +1373+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(26%) otrzymała -783-296 obrażeń
Przywrócono 269 punktów życia Kitexowa(28%)
Kitexowa(28%) uderzyła z siłą +1351
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 16
Uther Pendragon(50%) otrzymał -535 obrażeń
Uther Pendragon(46%): 637 obrażeń z głębokiej rany.
Uther Pendragon(46%) uderzył z siłą +1282+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(19%) otrzymała -698-299 obrażeń
Przywrócono 247 punktów życia Kitexowa(22%)
Przywrócono 208 punktów życia Uther Pendragon(47%)
Przywrócono 5000 punktów życia Uther Pendragon
Uther Pendragon(76%): 637 obrażeń z głębokiej rany.
Kitexowa(22%) uderzyła z siłą +1379
+Obniżenie pancerza o 16
-Zablokowanie 1656 obrażeń
Uther Pendragon(76%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 224 punktów życia Kitexowa(24%)
Przywrócono 189 punktów życia Uther Pendragon
Uther Pendragon(73%): 637 obrażeń z głębokiej rany.
Uther Pendragon(73%) uderzył z siłą +1788+740
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(38%): Ostatni ratunek, +2938 punktów życia.
-Krytyczna osłona
Kitexowa(38%) otrzymała -1003-376 obrażeń
Kitexowa(38%) uderzyła z siłą +1390
+Obniżenie pancerza o 16
Uther Pendragon(69%) otrzymał -593 obrażeń
Przywrócono 202 punktów życia Kitexowa
Przywrócono 180 punktów życia Kitexowa(42%)
Przywrócono 170 punktów życia Uther Pendragon
Uther Pendragon(66%): 637 obrażeń z głębokiej rany.
Kitexowa(42%) uderzyła z siłą +1463
+Obniżenie pancerza o 16
-Zablokowanie 1656 obrażeń
Uther Pendragon(66%) otrzymał -0 obrażeń
Uther Pendragon(66%) uderzył z siłą +1158+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(33%) otrzymała -583-299 obrażeń
Przywrócono 157 punktów życia Kitexowa(35%)
Przywrócono 151 punktów życia Uther Pendragon
Uther Pendragon(63%): 637 obrażeń z głębokiej rany.
Uther Pendragon(63%) uderzył z siłą +1212+587
-Unik
Kitexowa(35%) otrzymała -0 obrażeń
Kitexowa(35%) uderzyła z siłą +2293
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 16
-Kontra
-Wściekłość
Uther Pendragon(53%) otrzymał -1462 obrażeń
Uther Pendragon(53%) uderzył z siłą +1367+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(25%) otrzymała -778-299 obrażeń
Przywrócono 135 punktów życia Kitexowa(26%)
Przywrócono 132 punktów życia Uther Pendragon(54%)
Uther Pendragon(54%) uderzył z siłą +1425+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(16%) otrzymała -832-299 obrażeń
Kitexowa(16%) uderzyła z siłą +1441
-Unik
Uther Pendragon(54%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 112 punktów życia Kitexowa(17%)
Przywrócono 113 punktów życia Uther Pendragon(55%)
Kitexowa(17%) uderzyła z siłą +1388
-Unik
Uther Pendragon(55%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 90 punktów życia Kitexowa(18%)
Uther Pendragon(55%) uderzył z siłą +1315+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(8%) otrzymała -729-299 obrażeń
Przywrócono 67 punktów życia Kitexowa(9%)
Przywrócono 94 punktów życia Uther Pendragon(55%)
Kitexowa(9%) uderzyła z siłą +1505
+Przebicie
-Unik
Uther Pendragon(55%) otrzymał -0 obrażeń
Uther Pendragon(55%) uderzył z siłą +1410+587
+Obniżenie odporności o 1%
Kitexowa(0%) otrzymała -818-299 obrażeń
Zwyciężył Uther Pendragon.

Różnica w eq całkiem spora .
2014.03.03 17:05:21
KONTO ZABLOKOWANE | zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28656239 |

Jwin

291132
1689
Rozpoczęła się walka pomiędzy Turewal(120b) a Pogromca Gryfów(128w)
Turewal(100%) uderzył z siłą +2141 +1328 +2134
+Głęboka rana pomocnicza
+Trzeci cios
Pogromca Gryfów(98%) otrzymał(a) -901 -243 -895 obrażeń

Pogromca Gryfów(97%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Pogromca Gryfów(97%) uderzył(a) z siłą +10735
+Cios bardzo krytyczny
-Krytyczna osłona
-Wściekłość
Turewal(62%) otrzymał -6806 obrażeń

Turewal(98%) uderzył z siłą +2261 +2198
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+15 energii
+Dotyk anioła, życie +6420
Pogromca Gryfów(95%) otrzymał(a) -1008 -951 obrażeń

Przywrócono 386 punktów życia Turewal(100%)
Pogromca Gryfów(94%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(100%) uderzył z siłą +2275 +1456
Pogromca Gryfów(92%) otrzymał(a) -1020 -335 obrażeń

Pogromca Gryfów(91%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(100%) uderzył z siłą +2293 +1468
Pogromca Gryfów(90%) otrzymał(a) -1036 -344 obrażeń

Pogromca Gryfów(90%) uderzył(a) z siłą +2078
-Unik
Turewal(100%) otrzymał -0 obrażeń

Turewal(100%) uderzył z siłą +2345 +1499
Pogromca Gryfów(88%) otrzymał(a) -1083 -367 obrażeń

Pogromca Gryfów(87%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(100%) uderzył z siłą +2354 +1489
Pogromca Gryfów(86%) otrzymał(a) -1091 -360 obrażeń

Pogromca Gryfów(85%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(100%) uderzył z siłą +2078 +1357 +1978
+Głęboka rana pomocnicza
+Trzeci cios
Pogromca Gryfów(83%) otrzymał(a) -846 -263 -759 obrażeń

Pogromca Gryfów(82%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Pogromca Gryfów(82%) uderzył(a) z siłą +2082
+Potężne ogłuszenie
Turewal(94%) otrzymał -1171 obrażeń

Przywrócono 1050 punktów życia Turewal
Przywrócono 121 punktów życia Turewal(100%)

Pogromca Gryfów(81%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Pogromca Gryfów(81%) uderzył(a) z siłą +10765
+Cios bardzo krytyczny
-Krytyczna osłona
-Wściekłość
Turewal(62%) otrzymał -6827 obrażeń

Pogromca Gryfów(80%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(62%) uderzył z siłą +2285 +1485
Pogromca Gryfów(79%) otrzymał(a) -1029 -357 obrażeń

Przywrócono 939 punktów życia Turewal(68%)
Pogromca Gryfów(78%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(68%) uderzył z siłą +2328 +1402
+Głęboka rana pomocnicza
Pogromca Gryfów(77%) otrzymał(a) -1068 -295 obrażeń

Pogromca Gryfów(77%) uderzył(a) z siłą +2028
-Unik
Turewal(68%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 884 punktów życia Turewal(72%)
Pogromca Gryfów(75%): 975 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(72%) uderzył z siłą +2346 +1459
Pogromca Gryfów(74%) otrzymał(a) -1084 -337 obrażeń

Przywrócono 829 punktów życia Turewal(77%)
Pogromca Gryfów(73%): 975 obrażeń z głębokiej rany.
Pogromca Gryfów(73%) uderzył(a) z siłą +2010
Turewal(71%) otrzymał -1103 obrażeń

Turewal(71%) uderzył z siłą +2308 +1453
+Głęboka rana pomocnicza
-Unik
Pogromca Gryfów(72%) otrzymał(a) -0 -333 obrażeń

Przywrócono 773 punktów życia Turewal(75%)
Pogromca Gryfów(71%): 1300 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(75%) uderzył z siłą +1999 +1922
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+15 energii
Pogromca Gryfów(69%) otrzymał(a) -777 -711 obrażeń

Przywrócono 718 punktów życia Turewal(79%)
Pogromca Gryfów(69%) uderzył(a) z siłą +10825
+Cios bardzo krytyczny
-Krytyczna osłona
-Wściekłość
Turewal(41%) otrzymał -6869 obrażeń

Pogromca Gryfów(67%): 1300 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(41%) uderzył z siłą +2294 +1486
Pogromca Gryfów(66%) otrzymał(a) -1037 -357 obrażeń

Przywrócono 663 punktów życia Turewal(45%)
Pogromca Gryfów(64%): 1300 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(45%) uderzył z siłą +3800 +1498
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+15 energii
Pogromca Gryfów(61%) otrzymał(a) -2450 -366 obrażeń

Przywrócono 608 punktów życia Turewal(48%)
Turewal(48%) uderzył z siłą +2281 +1464 +2094
+Trzeci cios
Pogromca Gryfów(58%) otrzymał(a) -1025 -341 -860 obrażeń

Pogromca Gryfów(58%) uderzył(a) z siłą +2137
Turewal(42%) otrzymał -1223 obrażeń

Przywrócono 552 punktów życia Turewal(45%)
Turewal(45%) uderzył z siłą +3830 +1444
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+15 energii
+Głęboka rana pomocnicza
Pogromca Gryfów(55%) otrzymał(a) -2479 -326 obrażeń

Przywrócono 497 punktów życia Turewal(47%)
Pogromca Gryfów(54%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(47%) uderzył z siłą +1995 +1338
Pogromca Gryfów(53%) otrzymał(a) -773 -250 obrażeń

Pogromca Gryfów(52%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Pogromca Gryfów(52%) uderzył(a) z siłą +2095
Turewal(41%) otrzymał -1183 obrażeń

Turewal(41%) uderzył z siłą +2013 +1354
Pogromca Gryfów(51%) otrzymał(a) -789 -261 obrażeń

Przywrócono 442 punktów życia Turewal(43%)
Pogromca Gryfów(50%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(43%) uderzył z siłą +2131 +1359
+Głęboka rana pomocnicza
Pogromca Gryfów(49%) otrzymał(a) -892 -264 obrażeń

Przywrócono 387 punktów życia Turewal(45%)
Pogromca Gryfów(48%): 975 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(45%) uderzył z siłą +2020 +1923
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+15 energii
Pogromca Gryfów(46%) otrzymał(a) -795 -712 obrażeń

Pogromca Gryfów(46%) uderzył(a) z siłą +1999
Turewal(39%) otrzymał -1093 obrażeń

Przywrócono 331 punktów życia Turewal(41%)
Pogromca Gryfów(45%): 975 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(41%) uderzył z siłą +2010 +1309
Pogromca Gryfów(44%) otrzymał(a) -786 -230 obrażeń

Przywrócono 276 punktów życia Turewal(43%)
Pogromca Gryfów(43%): 975 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(43%) uderzył z siłą +2059 +1293 +1990
+Trzeci cios
Pogromca Gryfów(41%) otrzymał(a) -829 -219 -769 obrażeń

Przywrócono 221 punktów życia Turewal(44%)
Pogromca Gryfów(41%) uderzył(a) z siłą +2130
-Unik
Turewal(44%) otrzymał -0 obrażeń

Pogromca Gryfów(39%): 975 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(44%) uderzył z siłą +2060 +1294
Pogromca Gryfów(38%) otrzymał(a) -830 -219 obrażeń

Przywrócono 166 punktów życia Turewal(45%)
Turewal(45%) uderzył z siłą +2105 +1292 +2085
+Trzeci cios
Pogromca Gryfów(36%) otrzymał(a) -869 -218 -852 obrażeń

Pogromca Gryfów(36%) uderzył(a) z siłą +2195
Turewal(38%) otrzymał -1278 obrażeń

Przywrócono 110 punktów życia Turewal(38%)
Turewal(38%) uderzył z siłą +2107 +1333
Pogromca Gryfów(35%) otrzymał(a) -871 -246 obrażeń

Przywrócono 55 punktów życia Turewal(39%)
Pogromca Gryfów(35%) uderzył(a) z siłą +10275
+Cios bardzo krytyczny
+Potężne ogłuszenie
Turewal(45%): Ostatni ratunek, +7635 punktów życia.
-Krytyczna osłona
-Wściekłość
Turewal(45%) otrzymał -6485 obrażeń

Pogromca Gryfów(35%) uderzył(a) z siłą +2092
Turewal(38%) otrzymał -1180 obrażeń

Turewal(38%) uderzył z siłą +2280 +1492 +2084
+Trzeci cios
Pogromca Gryfów(32%) otrzymał(a) -1025 -362 -851 obrażeń

Turewal(38%) uderzył z siłą +2352 +1501 +2089
+Trzeci cios
Pogromca Gryfów(29%) otrzymał(a) -1089 -369 -855 obrażeń

Pogromca Gryfów(29%) uderzył(a) z siłą +10855
+Cios bardzo krytyczny
-Krytyczna osłona
-Wściekłość
Turewal(1%) otrzymał -6890 obrażeń

Turewal(36%) uderzył z siłą +2271 +1475
+Dotyk anioła, życie +6420
Pogromca Gryfów(28%) otrzymał(a) -1016 -349 obrażeń

Pogromca Gryfów(28%) uderzył(a) z siłą +2172
Turewal(29%) otrzymał -1256 obrażeń

Turewal(29%) uderzył z siłą +2301 +1458
+Głęboka rana pomocnicza
Pogromca Gryfów(26%) otrzymał(a) -1043 -336 obrażeń

Pogromca Gryfów(25%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(29%) uderzył z siłą +2217 +1475
Pogromca Gryfów(24%) otrzymał(a) -968 -349 obrażeń

Pogromca Gryfów(23%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Pogromca Gryfów(23%) uderzył(a) z siłą +2078
Turewal(23%) otrzymał -1167 obrażeń

Turewal(23%) uderzył z siłą +2255 +1476
Pogromca Gryfów(21%) otrzymał(a) -1002 -350 obrażeń

Pogromca Gryfów(21%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(23%) uderzył z siłą +2092 +2046
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+15 energii
Pogromca Gryfów(19%) otrzymał(a) -858 -818 obrażeń

Pogromca Gryfów(18%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Pogromca Gryfów(18%) uderzył(a) z siłą +1999
+Potężne ogłuszenie
Turewal(17%) otrzymał -1093 obrażeń

Pogromca Gryfów(17%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Pogromca Gryfów(17%) uderzył(a) z siłą +2184
Turewal(10%) otrzymał -1267 obrażeń

Turewal(10%) uderzył z siłą +2021 +1287
Pogromca Gryfów(16%) otrzymał(a) -796 -215 obrażeń

Turewal(45%) uderzył z siłą +3675 +1291
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+15 energii
+Dotyk anioła, życie +6420
Pogromca Gryfów(13%) otrzymał(a) -2329 -217 obrażeń

Pogromca Gryfów(13%) uderzył(a) z siłą +2107
-Unik
Turewal(45%) otrzymał -0 obrażeń

Turewal(45%) uderzył z siłą +2000 +1315 +1977
+Trzeci cios
Pogromca Gryfów(11%) otrzymał(a) -778 -234 -758 obrażeń

Turewal(45%) uderzył z siłą +2069 +1357
Pogromca Gryfów(10%) otrzymał(a) -838 -263 obrażeń

Pogromca Gryfów(10%) uderzył(a) z siłą +2094
Turewal(38%) otrzymał -1182 obrażeń

Turewal(74%) uderzył z siłą +1982 +1964
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+15 energii
+Przyspieszenie o 500% SA na +3 tury
+Głęboka rana pomocnicza
+Dotyk anioła, życie +6420
Pogromca Gryfów(8%) otrzymał(a) -762 -747 obrażeń

Pogromca Gryfów(7%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(74%) uderzył z siłą +1993 +1338
Pogromca Gryfów(6%) otrzymał(a) -772 -250 obrażeń

Pogromca Gryfów(5%): 650 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(74%) uderzył z siłą +3633 +1289
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+15 energii
+Przyspieszenie o 500% SA na +3 tury
Pogromca Gryfów(2%) otrzymał(a) -2289 -216 obrażeń

Pogromca Gryfów(2%) uderzył(a) z siłą +2102
Turewal(67%) otrzymał -1190 obrażeń

Turewal(67%) uderzył z siłą +2004 +1275
+Głęboka rana pomocnicza
Pogromca Gryfów(1%) otrzymał(a) -781 -207 obrażeń

Pogromca Gryfów(1%): 975 obrażeń z głębokiej rany.
Turewal(67%) uderzył z siłą +2064 +1284 +2030
+Trzeci cios
Pogromca Gryfów(0%) otrzymał(a) -833 -213 -804 obrażeń

Zwyciężył Turewal.
Zdobyto łącznie 12809 punktów doświadczenia.
Przywrócono 1444 punktów życia Turewal.
2014.03.03 17:07:56
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28656291 |

Kirker

29747
107
Rozpoczęła się walka pomiędzy Don Midal(196t) a Crealt(195p)
Walka bez Punktów Honoru - obaj gracze muszą mieć przynajmniej 85% punktów życia.

Don Midal wykonał podwójny strzał.
Don Midal(97%) uderzył z siłą +2949+2976
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 50
+Obniżenie odporności o 1%
Crealt(65%) otrzymał -2949-2887 obrażeń

http://wklej.org/id/1288747/

Crealt(28%) uderzył z siłą +7165+2161
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Zamrożenie
-Krytyczna osłona
Don Midal(0%) otrzymał -4769-1202 obrażeń
Zwyciężył Crealt.
2014.03.03 17:21:40
Ocena: 1
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28656535 |

Greed

285266
2050
Rozpoczęła się walka pomiędzy Darrling(120p) a Nie tak szybko rybko(120t)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
Nie tak szybko rybko wykonał podwójny strzał.
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1408+1433
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
+Obniżenie odporności o 1%
Darrling(87%) otrzymał -1408-1333 obrażeń
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1355+1433
+Obniżenie pancerza o 23
+Obniżenie odporności o 1%
Darrling(83%) otrzymał -107-603 obrażeń
Darrling rzucił tarczę słońca na siebie.
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1336+1433
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
+Obniżenie odporności o 1%
Darrling(70%) otrzymał -1336-1361 obrażeń
Przywrócono 1030 punktów życia Darrling(75%)
Darrling zrobił krok do przodu.
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1378+1433
+Obniżenie pancerza o 23
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Darrling(73%) otrzymał -0-452 obrażeń
Przywrócono 865 punktów życia Darrling(77%)
Nie tak szybko rybko wykonał podwójny strzał.
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1339+1433
+Obniżenie pancerza o 23
+Obniżenie odporności o 1%
Darrling(74%) otrzymał -7-508 obrażeń
Drugi strzał - pudło!
Przywrócono 829 punktów życia Darrling(78%)
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1592+2579
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 23
+Obniżenie odporności o 1%
Darrling(70%) otrzymał -123-1552 obrażeń
Darrling zrobił krok do przodu.
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1498+1433
+Obniżenie pancerza o 23
+Obniżenie odporności o 1%
Darrling(67%) otrzymał -130-581 obrażeń
Przywrócono 729 punktów życia Darrling(70%)
Darrling(70%) uderzył z siłą +3018+1196
+Cios krytyczny
-Unik
Nie tak szybko rybko(100%) otrzymał -0 obrażeń
Nie tak szybko rybko wykonał podwójny strzał.
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1311+1433
+Obniżenie pancerza o 23
+Zamrożenie
Darrling(67%) otrzymał -87-644 obrażeń
Drugi strzał - pudło!
Przywrócono 564 punktów życia Darrling(70%)
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1748+2579
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
Darrling(48%) otrzymał -1748-2579 obrażeń
Przywrócono 529 punktów życia Darrling(51%)
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1360+1433
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 23
Darrling(46%) otrzymał -185-714 obrażeń
Darrling(46%) uderzył z siłą +2011+949
+Obniżenie odporności o 2%
-Absorpcja 959 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 527 obrażeń magicznych
Nie tak szybko rybko(97%) otrzymał -319-38 obrażeń
Nie tak szybko rybko(97%) uderzył z siłą +1491+1433
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
+Zamrożenie
Darrling(32%) otrzymał -1491-1433 obrażeń
Przywrócono 493 punktów życia Darrling(35%)
Przywrócono 357 punktów życia Nie tak szybko rybko(100%)
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1795+2579
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 23
Darrling(23%) otrzymał -527-1829 obrażeń
Przywrócono 458 punktów życia Darrling(25%)
Darrling rzucił tarczę słońca na siebie.
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1494+1433
+Obniżenie pancerza o 23
-Zablokowanie 2160 obrażeń
Darrling(25%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 748 punktów życia Darrling(29%)
Nie tak szybko rybko wykonał podwójny strzał.
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1479+1433
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 23
-Zablokowanie 2160 obrażeń
Darrling(29%) otrzymał -0 obrażeń
Drugi strzał - pudło!
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1619+2579
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 23
+Zamrożenie
Darrling(21%) otrzymał -118-1561 obrażeń
Przywrócono 648 punktów życia Darrling(24%)
Nie tak szybko rybko(100%) uderzył z siłą +1410+1433
+Obniżenie pancerza o 23
Darrling(21%) otrzymał -67-567 obrażeń
Darrling(21%) uderzył z siłą +2071+949
+Obniżenie odporności o 2%
-Absorpcja 529 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 527 obrażeń magicznych
Nie tak szybko rybko(93%) otrzymał -807-39 obrażeń
Przywrócono 547 punktów życia Darrling(23%)
Nie tak szybko rybko(93%) uderzył z siłą +1564+2579
+Cios krytyczny
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 23
-Zablokowanie 2160 obrażeń
-Kontra
Darrling(23%) otrzymał -0 obrażeń
Darrling(23%) uderzył z siłą +2052+949
+Obniżenie odporności o 2%
-Absorpcja 19 obrażeń magicznych
Nie tak szybko rybko(80%) otrzymał -1318-396 obrażeń
Przywrócono 1184 punktów życia Nie tak szybko rybko(89%)
Nie tak szybko rybko(89%) uderzył z siłą +1483+1433
+Przebicie
-Unik
Darrling(23%) otrzymał -0 obrażeń
Darrling(23%) uderzył z siłą +1974+949
+Obniżenie odporności o 2%
Nie tak szybko rybko(76%) otrzymał -1243-421 obrażeń
Przywrócono 512 punktów życia Darrling(26%)
Przywrócono 1121 punktów życia Nie tak szybko rybko(85%)
Darrling(26%) uderzył z siłą +1867+949
-Unik
Nie tak szybko rybko(85%) otrzymał -0 obrażeń
Nie tak szybko rybko(85%) uderzył z siłą +1428+1433
+Obniżenie pancerza o 23
Darrling(22%) otrzymał -194-683 obrażeń
Przywrócono 412 punktów życia Darrling(24%)
Darrling(24%) uderzył z siłą +2908+1196
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 2%
Nie tak szybko rybko(64%) otrzymał -2151-610 obrażeń
Przywrócono 1059 punktów życia Nie tak szybko rybko(72%)
Nie tak szybko rybko(72%) uderzył z siłą +1387+1433
+Obniżenie pancerza o 23
Darrling(19%) otrzymał -240-746 obrażeń
Darrling(19%) uderzył z siłą +1963+949
+Obniżenie odporności o 2%
Nie tak szybko rybko(59%) otrzymał -1232-445 obrażeń
Przywrócono 247 punktów życia Darrling(20%)
Przywrócono 997 punktów życia Nie tak szybko rybko(66%)
Darrling(20%) uderzył z siłą +2061+949
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Nie tak szybko rybko(53%) otrzymał -1326-456 obrażeń
Przywrócono 211 punktów życia Darrling(21%)
Przywrócono 934 punktów życia Nie tak szybko rybko(60%)
Darrling(21%) uderzył z siłą +2975+1196
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 2%
Nie tak szybko rybko(37%) otrzymał -2216-659 obrażeń
Nie tak szybko rybko(37%) uderzył z siłą +1299+1433
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
Darrling(8%) otrzymał -1299-1433 obrażeń
Przywrócono 872 punktów życia Nie tak szybko rybko(44%)
Darrling(8%) uderzył z siłą +2013+949
-Unik
Nie tak szybko rybko(44%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 176 punktów życia Darrling(8%)
Przywrócono 810 punktów życia Nie tak szybko rybko(51%)
Nie tak szybko rybko wykonał podwójny strzał.
Nie tak szybko rybko(51%) uderzył z siłą +1418+1433
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
-Zablokowanie 2160 obrażeń
Darrling(8%) otrzymał -0 obrażeń
Nie tak szybko rybko(51%) uderzył z siłą +1739+2579
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 23
-Zablokowanie 2160 obrażeń
-Kontra
Darrling(8%) otrzymał -0 obrażeń
Darrling(8%) uderzył z siłą +1979+949
+Obniżenie odporności o 2%
Nie tak szybko rybko(37%) otrzymał -1248-480 obrażeń
Przywrócono 141 punktów życia Darrling(9%)
Darrling(9%) uderzył z siłą +2045+949
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Nie tak szybko rybko(23%) otrzymał -1311-491 obrażeń
Przywrócono 106 punktów życia Darrling(10%)
Przywrócono 748 punktów życia Nie tak szybko rybko
Przywrócono 685 punktów życia Nie tak szybko rybko(34%)
Darrling(10%) uderzył z siłą +1822+949
+Obniżenie odporności o 2%
Nie tak szybko rybko(22%) otrzymał -1097-503 obrażeń
Przywrócono 8000 punktów życia Nie tak szybko rybko
Darrling(10%) uderzył z siłą +2851+1196
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 2%
Nie tak szybko rybko(62%) otrzymał -2095-725 obrażeń
Przywrócono 70 punktów życia Darrling(10%)
Przywrócono 623 punktów życia Nie tak szybko rybko(67%)
Nie tak szybko rybko(67%) uderzył z siłą +1477+1433
+Obniżenie pancerza o 23
Darrling(4%) otrzymał -433-840 obrażeń
Przywrócono 561 punktów życia Nie tak szybko rybko(71%)
Darrling(4%) uderzył z siłą +1827+949
+Obniżenie odporności o 2%
Nie tak szybko rybko(59%) otrzymał -1102-527 obrażeń
Przywrócono 35 punktów życia Darrling(4%)
Nie tak szybko rybko(59%) uderzył z siłą +1488+1433
+Obniżenie pancerza o 23
Darrling(0%) otrzymał -456-849 obrażeń
Zwyciężył Nie tak szybko rybko.
2014.03.03 17:28:51
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28656683 |

Aston Valtares

15014
147
Rozpoczęła się walka pomiędzy Aston Junior(63w) a Kolorowy(70p)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
Aston Junior(100%) uderzył z siłą +1164
+Ogłuszenie
-Absorpcja 53 obrażeń fizycznych
Kolorowy(95%) otrzymał -487 obrażeń

Aston Junior(100%) uderzył z siłą +1319
Kolorowy(88%) otrzymał -682 obrażeń

Aston Junior(100%) uderzył z siłą +1203
Kolorowy(83%) otrzymał -576 obrażeń

Przywrócono 88 punktów życia Kolorowy(84%)
Kolorowy - klątwa, utrata tury
Aston Junior(100%) uderzył z siłą +1182
-Zablokowanie 1168 obrażeń
Kolorowy(84%) otrzymał -0 obrażeń

Aston Junior(100%) uderzył z siłą +1163
Kolorowy(78%) otrzymał -540 obrażeń

Przywrócono 84 punktów życia Kolorowy(79%)
Kolorowy - klątwa, utrata tury
Aston Junior(100%) uderzył z siłą +1303
Kolorowy(72%) otrzymał -667 obrażeń

Przywrócono 79 punktów życia Kolorowy(73%)
Kolorowy(73%) uderzył z siłą +828 +417
+Obniżenie odporności o 1%
Aston Junior(93%) otrzymał -437 -195 obrażeń

Aston Junior(93%) uderzył z siłą +1280
-Unik
Kolorowy(73%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 304 punktów życia Aston Junior(96%)
Kolorowy(73%) uderzył z siłą +898 +417
+Obniżenie odporności o 1%
Aston Junior(88%) otrzymał -502 -198 obrażeń

Aston Junior(88%) uderzył z siłą +1259
-Unik
Kolorowy(73%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 75 punktów życia Kolorowy(74%)
Kolorowy(74%) uderzył z siłą +815 +417
+Obniżenie odporności o 1%
Aston Junior(81%) otrzymał -425 -200 obrażeń

Przywrócono 289 punktów życia Aston Junior(84%)
Aston Junior(84%) uderzył z siłą +1359
Kolorowy(67%) otrzymał -719 obrażeń

Kolorowy - klątwa, utrata tury
Przywrócono 274 punktów życia Aston Junior(87%)
Przywrócono 70 punktów życia Kolorowy(68%)
Aston Junior(87%) uderzył z siłą +1339
Kolorowy(61%) otrzymał -701 obrażeń

Aston Junior(87%) uderzył z siłą +1304
-Unik
Kolorowy(61%) otrzymał -0 obrażeń

Kolorowy(61%) uderzył z siłą +877 +417
-Unik
Aston Junior(87%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 258 punktów życia Aston Junior(90%)
Przywrócono 66 punktów życia Kolorowy(61%)
Kolorowy(61%) uderzył z siłą +1495 +692
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
-Wściekłość
Aston Junior(72%) otrzymał -1077 -441 obrażeń

Przywrócono 243 punktów życia Aston Junior(75%)
Przywrócono 62 punktów życia Kolorowy(62%)
Kolorowy(62%) uderzył z siłą +892 +417
+Obniżenie odporności o 1%
Aston Junior(67%) otrzymał -496 -204 obrażeń

Przywrócono 228 punktów życia Aston Junior(70%)
Aston Junior(70%) uderzył z siłą +2234
+Cios krytyczny
+6 energii
-Wściekłość
Kolorowy(46%) otrzymał -1556 obrażeń

Przywrócono 57 punktów życia Kolorowy(47%)
Kolorowy(47%) uderzył z siłą +1010 +417
+Obniżenie odporności o 1%
Aston Junior(60%) otrzymał -608 -206 obrażeń

Przywrócono 213 punktów życia Aston Junior(63%)
Aston Junior(63%) uderzył z siłą +1262
+Ogłuszenie
Kolorowy(41%) otrzymał -630 obrażeń

Przywrócono 198 punktów życia Aston Junior(65%)
Przywrócono 53 punktów życia Kolorowy(41%)
Aston Junior(96%) uderzył z siłą +1373
+Dotyk anioła, życie +2640
Kolorowy(34%) otrzymał -732 obrażeń

Aston Junior(96%) uderzył z siłą +1280
Kolorowy(28%) otrzymał -646 obrażeń

Przywrócono 182 punktów życia Aston Junior(98%)
Przywrócono 48 punktów życia Kolorowy(28%)
Kolorowy - klątwa, utrata tury
Przywrócono 160 punktów życia Aston Junior(100%)
Aston Junior(100%) uderzył z siłą +2039
+Cios krytyczny
+6 energii
-Unik
Kolorowy(28%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 44 punktów życia Kolorowy(29%)
Kolorowy(29%) uderzył z siłą +1513 +692
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Obniżenie odporności o 1%
-Wściekłość
Aston Junior(82%) otrzymał -1095 -456 obrażeń

Przywrócono 152 punktów życia Aston Junior(84%)
Aston Junior(84%) uderzył z siłą +1263
Kolorowy(22%) otrzymał -631 obrażeń

Przywrócono 40 punktów życia Kolorowy(23%)
Aston Junior(84%) uderzył z siłą +1321
-Unik
Kolorowy(23%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 137 punktów życia Aston Junior(85%)
Kolorowy(23%) uderzył z siłą +1521 +692
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Obniżenie odporności o 1%
-Wściekłość
Aston Junior(67%) otrzymał -1103 -461 obrażeń

Przywrócono 122 punktów życia Aston Junior(68%)
Aston Junior(68%) uderzył z siłą +1292
+Ogłuszenie
Kolorowy(16%) otrzymał -657 obrażeń

Przywrócono 106 punktów życia Aston Junior(69%)
Przywrócono 35 punktów życia Kolorowy
Przywrócono 31 punktów życia Kolorowy(17%)

Aston Junior(100%) uderzył z siłą +1394
+Dotyk anioła, życie +2640
Kolorowy(9%) otrzymał -752 obrażeń

Kolorowy - klątwa, utrata tury
Aston Junior(100%) uderzył z siłą +1404
+Ogłuszenie
Kolorowy(2%) otrzymał -761 obrażeń

Przywrócono 26 punktów życia Kolorowy(2%)
Aston Junior(100%) uderzył z siłą +1499
Kolorowy(0%) otrzymał -850 obrażeń

Zwyciężył Aston Junior.
2014.03.03 17:32:22
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28656752 |

fredcezar

334217
1797
Rozpoczęła się walka pomiędzy Mansia(77h), Hammurabi(86m), Gufar(84w) a skład freda(95t)
skład freda(100%) uderzył z siłą +939+1672
+Płonąca strzała
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 649 obrażeń magicznych
Hammurabi(80%) otrzymał -597-843 obrażeń
Mansia wykonała podwójny strzał.
Mansia(100%) uderzyła z siłą +977
-Unik
skład freda(100%) otrzymał -0 obrażeń
Mansia(100%) uderzyła z siłą +1006
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 11 many
+Zniszczono 8 energii
+Zniszczono 302 absorpcji
skład freda(90%) otrzymał -1006 obrażeń
skład freda(85%): 490 obrażeń z głębokiej rany.
Hammurabi(80%) uderzył z siłą +1889+593
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 572 obrażeń magicznych
skład freda(76%) otrzymał -897-33 obrażeń
Gufar zrobił krok do przodu.
Przywrócono 453 punktów życia skład freda(80%)
skład freda wykonał podwójny strzał.
skład freda(80%) uderzył z siłą +1033+932
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 120 obrażeń magicznych
Hammurabi(63%) otrzymał -687-632 obrażeń
skład freda(80%) uderzył z siłą +990+943
+Obniżenie odporności o 1%
Gufar(94%) otrzymał -287-544 obrażeń
Hammurabi(53%) otrzymał 771 obrażeń od ognia.
Mansia(100%) uderzyła z siłą +1037
+Głęboka rana
-Unik
skład freda(80%) otrzymał -0 obrażeń
skład freda(75%): 490 obrażeń z głębokiej rany.
skład freda(75%) uderzył z siłą +1908+1525
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Hammurabi(15%) otrzymał -1547-1341 obrażeń
Przywrócono 957 punktów życia Hammurabi(27%)
Przywrócono 5000 punktów życia Hammurabi
Przywrócono 344 punktów życia Gufar(97%)
Gufar zrobił krok do przodu.
Hammurabi(83%) otrzymał 771 obrażeń od ognia.
Przywrócono 430 punktów życia skład freda(80%)
Mansia(100%) uderzyła z siłą +916
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 11 many
+Zniszczono 8 energii
+Zniszczono 302 absorpcji
skład freda(75%) otrzymał -414 obrażeń
skład freda(71%): 490 obrażeń z głębokiej rany.
skład freda(71%) uderzył z siłą +1002+1693
+Płonąca strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Hammurabi(54%) otrzymał -657-1513 obrażeń
Przywrócono 909 punktów życia Hammurabi(66%)
Przywrócono 408 punktów życia skład freda(75%)
Mansia wykonała podwójny strzał.
Mansia(100%) uderzyła z siłą +992
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 11 many
+Zniszczono 8 energii
+Zniszczono 302 absorpcji
skład freda(70%) otrzymał -502 obrażeń
Drugi strzał - pudło!
Hammurabi(66%) uderzył z siłą +1033+593
+Obniżenie odporności o 1%
skład freda(59%) otrzymał -686-352 obrażeń
Hammurabi(56%) otrzymał 771 obrażeń od ognia.
Przywrócono 327 punktów życia Gufar(99%)
skład freda(54%): 490 obrażeń z głębokiej rany.
skład freda wykonał podwójny strzał.
skład freda(54%) uderzył z siłą +1908+1772
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Hammurabi(15%) otrzymał -1547-1587 obrażeń
skład freda(54%) uderzył z siłą +2688+3236
+Cios krytyczny
+Przebicie
Mansia(32%) otrzymała -2688-3236 obrażeń
Gufar(99%) uderzył z siłą +2279
-Unik
skład freda(54%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 528 punktów życia Mansia(38%)
Przywrócono 385 punktów życia skład freda(58%)
Mansia(38%) uderzyła z siłą +983
+Przebicie
-Unik
skład freda(58%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 861 punktów życia Hammurabi
Hammurabi(16%) otrzymał 771 obrażeń od ognia.
skład freda(53%): 490 obrażeń z głębokiej rany.
skład freda(53%) uderzył z siłą +2134+1582
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Hammurabi(0%) otrzymał -1771-1398 obrażeń
Przywrócono 160 punktów życia Gufar(100%)
Przywrócono 362 punktów życia skład freda(57%)
Gufar(100%) uderzył z siłą +2443
-Unik
skład freda(57%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 502 punktów życia Mansia(43%)
Mansia(43%) uderzyła z siłą +910
+Przebicie
-Unik
skład freda(57%) otrzymał -0 obrażeń
skład freda(57%) uderzył z siłą +2290+2884
+Płonąca strzała
+Cios krytyczny
+Przebicie
-Unik
Gufar(100%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 475 punktów życia Mansia(49%)
Przywrócono 340 punktów życia skład freda(60%)
Mansia wykonała podwójny strzał.
Mansia(49%) uderzyła z siłą +935
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 11 many
+Zniszczono 8 energii
+Zniszczono 302 absorpcji
skład freda(56%) otrzymał -468 obrażeń
Mansia(49%) uderzyła z siłą +961
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 11 many
+Zniszczono 8 energii
+Zniszczono 302 absorpcji
skład freda(46%) otrzymał -961 obrażeń
skład freda(41%): 490 obrażeń z głębokiej rany.
Gufar(100%) uderzył z siłą +1687
-Absorpcja 71 obrażeń fizycznych
skład freda(29%) otrzymał -1159 obrażeń
Przywrócono 317 punktów życia skład freda(33%)
skład freda - klątwa, utrata tury
Przywrócono 449 punktów życia Mansia(54%)
Mansia(54%) uderzyła z siłą +992
+Szybka strzała
-Unik
skład freda(33%) otrzymał -0 obrażeń
skład freda(28%): 490 obrażeń z głębokiej rany.
Mansia(54%) uderzyła z siłą +1027
+Przebicie
-Unik
skład freda(28%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 294 punktów życia skład freda(31%)
skład freda(31%) uderzył z siłą +3029+2924
+Cios krytyczny
Mansia(0%) otrzymała -2571-2691 obrażeń
Gufar(100%) uderzył z siłą +1595
skład freda(19%) otrzymał -1140 obrażeń
Przywrócono 272 punktów życia skład freda
skład freda(17%): 490 obrażeń z głębokiej rany.
skład freda(17%) uderzył z siłą +936+1109
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Gufar(85%) otrzymał -936-1109 obrażeń
Przywrócono 292 punktów życia Gufar(87%)
Gufar(87%) uderzył z siłą +1547
skład freda(6%) otrzymał -1093 obrażeń
Przywrócono 249 punktów życia skład freda
skład freda(4%): 490 obrażeń z głębokiej rany.
skład freda(4%) uderzył z siłą +899+860
+Obniżenie odporności o 1%
Gufar(83%) otrzymał -216-467 obrażeń
Gufar - klątwa, utrata tury
Przywrócono 275 punktów życia Gufar(85%)
Przywrócono 226 punktów życia skład freda
skład freda(1%): 490 obrażeń z głębokiej rany.
skład freda(1%) uderzył z siłą +914+1181
Gufar(77%) otrzymał -228-772 obrażeń
Przywrócono 204 punktów życia skład freda(3%)
skład freda(60%) uderzył z siłą +2059+2071
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Dotyk anioła, życie +5670
-Wściekłość
Gufar(48%) otrzymał -2059-2071 obrażeń
Gufar(48%) uderzył z siłą +1769
skład freda(47%) otrzymał -1311 obrażeń
Przywrócono 258 punktów życia Gufar(50%)
Przywrócono 181 punktów życia skład freda(49%)
skład freda(49%) uderzył z siłą +2340+2472
+Cios krytyczny
+Szybka strzała
-Wściekłość
Gufar(24%) otrzymał -1522-2041 obrażeń
skład freda(49%) uderzył z siłą +2345+1734
+Cios krytyczny
-Wściekłość
Gufar(4%) otrzymał -1527-1312 obrażeń
Gufar - klątwa, utrata tury
Przywrócono 241 punktów życia Gufar(5%)
Przywrócono 159 punktów życia skład freda(50%)
skład freda(50%) uderzył z siłą +1010+1212
-Unik
Gufar(5%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 136 punktów życia skład freda(52%)
Gufar(5%) uderzył z siłą +1741
skład freda(39%) otrzymał -1283 obrażeń
Przywrócono 224 punktów życia Gufar(7%)
skład freda(39%) uderzył z siłą +2205+2366
+Cios krytyczny
-Wściekłość
Gufar(0%) otrzymał -1392-1936 obrażeń
Zwyciężył skład freda.
2014.03.03 17:45:00
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28656987 |

Ale to już było

262135
1423
Rozpoczęła się walka pomiędzy Tancerz Nicości(210b) a Kissato(210m)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
Tancerz Nicości zrobił krok do przodu.
Kissato rzucił śmierdzący pocisk w przeciwnika Tancerz Nicości.
Tancerz Nicości(100%) uderzył z siłą +4567+4027+5130
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 59
-Absorpcja 1547 obrażeń fizycznych
Kissato(86%) otrzymał -516-1586-2574 obrażeń
Przywrócono 3876 punktów życia Kissato(98%)
Kissato - klątwa, utrata tury
Tancerz Nicości(100%) uderzył z siłą +4814+4082
+Obniżenie pancerza o 59
-Absorpcja 1750 obrażeń fizycznych
Kissato(91%) otrzymał -583-1677 obrażeń
Przywrócono 3060 punktów życia Kissato(100%)
Kissato(100%) uderzył z siłą +12467+3940
+Cios krytyczny
+Zniszczono 23 many
+Zniszczono 9 energii
-Krytyczna osłona
-Wściekłość
Tancerz Nicości(69%) otrzymał -9613-2102 obrażeń
Tancerz Nicości(69%) uderzył z siłą +5535+4488
+Obniżenie pancerza o 59
-Absorpcja 2286 obrażeń fizycznych
Kissato(91%) otrzymał -762-2084 obrażeń
Tancerz Nicości(69%) uderzył z siłą +5498+4470
+Obniżenie pancerza o 59
-Absorpcja 476 obrażeń fizycznych
Kissato(77%) otrzymał -2588-2114 obrażeń
Przywrócono 504 punktów życia Tancerz Nicości(71%)
Przywrócono 3488 punktów życia Kissato(88%)
Kissato(88%) uderzył z siłą +7420+2432
+Zniszczono 23 many
+Zniszczono 9 energii
Tancerz Nicości(51%) otrzymał -6282-1208 obrażeń
Tancerz Nicości(51%) uderzył z siłą +5102+4422
+Obniżenie pancerza o 59
Kissato(73%) otrzymał -2743-2117 obrażeń
Przywrócono 479 punktów życia Tancerz Nicości(52%)
Tancerz Nicości(52%) uderzył z siłą +5258+4204
+Obniżenie pancerza o 59
Kissato(58%) otrzymał -2939-1966 obrażeń
Przywrócono 3295 punktów życia Kissato(68%)
Kissato(68%) uderzył z siłą +8595+2432
+Zniszczono 23 many
+Zniszczono 9 energii
Tancerz Nicości(29%) otrzymał -7450-1208 obrażeń
Tancerz Nicości(29%) uderzył z siłą +10206+4383
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+50 energii
+Obniżenie pancerza o 59
-Krytyczna osłona
Kissato(43%) otrzymał -6621-1850 obrażeń
Przywrócono 454 punktów życia Tancerz Nicości(31%)
Przywrócono 3101 punktów życia Kissato(52%)
Kissato(52%) uderzył z siłą +13000+3940
+Cios krytyczny
+Zniszczono 9 energii
-Krytyczna osłona
-Wściekłość
Tancerz Nicości(0%) otrzymał -10066-2102 obrażeń
Zwyciężył Kissato.

Pokazał klase tanc w legach
2014.03.03 18:25:48
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28657596 |

Mr Oizo

308183
571
Rozpoczęła się walka pomiędzy Foggy(210h), Versc(208b), Sir Mysliwy(210h) a łowca Jakub(210h), Mr Oizo(208t)
Deszcz strzał.
-3999 obrażeń otrzymał(a) Sir Mysliwy(85%).
-4094 obrażeń otrzymał(a) Foggy(86%).
-1936 obrażeń otrzymał(a) Sir Mysliwy(78%).
-2019 obrażeń otrzymał(a) Foggy(79%).
-4353 obrażeń otrzymał(a) Versc(81%).
-2246 obrażeń otrzymał(a) Versc(74%).
Deszcz strzał.
-4316 obrażeń otrzymał(a) Mr Oizo(86%).
-2214 obrażeń otrzymał(a) Mr Oizo(79%).
-4437 obrażeń otrzymał(a) łowca Jakub(86%).
Mr Oizo wykonał podwójny strzał.
Mr Oizo(79%) uderzył z siłą +5806+6757
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 58
+Obniżenie odporności o 1%
Sir Mysliwy(34%) otrzymał -5806-6352 obrażeń
Mr Oizo(79%) uderzył z siłą +3304+3280
+Obniżenie pancerza o 58
+Obniżenie odporności o 1%
Versc(63%) otrzymał -1348-1980 obrażeń
Sir Mysliwy wykonał podwójny strzał.
Sir Mysliwy(34%) uderzył z siłą +4794
+Obniżenie pancerza o 170
+Zniszczono 25 energii
łowca Jakub(76%) otrzymał -2787 obrażeń
Sir Mysliwy(34%) uderzył z siłą +4845
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 170
+Zniszczono 45 many
+Zniszczono 25 energii
-Aktywna ochrona fizyczna 23% obrażeń na całą walkę
-Absorpcja 1211 obrażeń fizycznych
Mr Oizo(70%) otrzymał -2798 obrażeń
Versc zrobił krok do przodu.
Przywrócono 814 punktów życia łowca Jakub(79%)
łowca Jakub(79%) uderzył z siłą +9809
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 16 energii
Sir Mysliwy(7%) otrzymał -7254 obrażeń
Przywrócono 1767 punktów życia Foggy(85%)
Foggy obraził Mr Oizo na 3 tur.
Przywrócono 3447 punktów życia Mr Oizo(81%)
Mr Oizo(81%) uderzył z siłą +3513+3280
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 58
+Obniżenie odporności o 1%
Foggy(62%) otrzymał -3513-3182 obrażeń
Przywrócono 2999 punktów życia Sir Mysliwy(18%)
Deszcz strzał.
-4475 obrażeń otrzymał(a) Mr Oizo(66%).
-2356 obrażeń otrzymał(a) Mr Oizo(59%).
-4598 obrażeń otrzymał(a) łowca Jakub(64%).
-2466 obrażeń otrzymał(a) łowca Jakub(56%).
Przywrócono 2305 punktów życia Versc(70%)
Versc zrobił krok do przodu.
Przywrócono 773 punktów życia łowca Jakub(59%)
łowca Jakub wykonał podwójny strzał.
łowca Jakub(59%) uderzył z siłą +5022
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 16 energii
Foggy(53%) otrzymał -2733 obrażeń
łowca Jakub(59%) uderzył z siłą +4786
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 16 energii
Sir Mysliwy(1%) otrzymał -4786 obrażeń
Przywrócono 1679 punktów życia Foggy(58%)
Sir Mysliwy(0%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
Foggy(58%) uderzył z siłą +10173
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
-Absorpcja 79 obrażeń fizycznych
Mr Oizo(33%) otrzymał -7772 obrażeń
Przywrócono 3275 punktów życia Mr Oizo(44%)
Przywrócono 16000 punktów życia Mr Oizo
Przywrócono 733 punktów życia łowca Jakub(61%)
Bandażowanie ran łowca Jakub +8000 punktów życia.
Przywrócono 2190 punktów życia Versc(77%)
Versc(77%) uderzył z siłą +4563+2744+4677
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 59
łowca Jakub(66%) otrzymał -2717-1050-2826 obrażeń
Przywrócono 1590 punktów życia Foggy(64%)
Bandażowanie ran Foggy +8000 punktów życia.
Przywrócono 1209 punktów życia Mr Oizo(100%)
Mr Oizo(100%) uderzył z siłą +5128+6757
+Cios krytyczny
-Unik
Foggy(91%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 692 punktów życia łowca Jakub(68%)
łowca Jakub(68%) uderzył z siłą +4740
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
Versc(62%) otrzymał -4740 obrażeń
Versc(55%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
Versc(55%) uderzył z siłą +4858+4426
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+37 energii
+Obniżenie pancerza o 59
łowca Jakub(49%) otrzymał -3051-2639 obrażeń
Przywrócono 1502 punktów życia Foggy(97%)
Przywrócono 2075 punktów życia Versc(62%)
Foggy(97%) uderzył z siłą +4687
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 16 energii
łowca Jakub(40%) otrzymał -2941 obrażeń
Przywrócono 651 punktów życia łowca Jakub
łowca Jakub(34%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
łowca Jakub(34%) uderzył z siłą +9785
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Przebicie
-Unik
Versc(62%) otrzymał -0 obrażeń
Versc(62%) uderzył z siłą +4647+2868
-Unik
łowca Jakub(30%) otrzymał -0-1335 obrażeń
Versc(55%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
Mr Oizo obraził Versc na 2 tur.
Przywrócono 1003 punktów życia Foggy(100%)
Foggy(100%) uderzył z siłą +10130
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Głęboka rana
-Unik
łowca Jakub(30%) otrzymał -0 obrażeń
łowca Jakub(23%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
Versc(55%) uderzył z siłą +8479+4578
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+37 energii
+Przyspieszenie o 800% SA na +3 tury
+Obniżenie pancerza o 59
Mr Oizo(77%) otrzymał -5017-2094 obrażeń
Przywrócono 1959 punktów życia Versc
Versc(54%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 610 punktów życia łowca Jakub(25%)
łowca Jakub(25%) uderzył z siłą +5081
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
Versc(38%) otrzymał -5081 obrażeń
Przywrócono 2930 punktów życia Mr Oizo(86%)
Mr Oizo(86%) uderzył z siłą +3535+3280
-Unik
Versc(38%) otrzymał -0 obrażeń
Versc(38%) uderzył z siłą +4296+2891
+Głęboka rana pomocnicza
-Unik
Mr Oizo(83%) otrzymał -0-933 obrażeń
Mr Oizo(82%): 386 obrażeń z głębokiej rany.
Foggy(100%) uderzył z siłą +5096
+Głęboka rana
+Przebicie
-Unik
łowca Jakub(25%) otrzymał -0 obrażeń
Versc(27%): 3415 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 570 punktów życia łowca Jakub
łowca Jakub(19%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
łowca Jakub(19%) uderzył z siłą +5264
+Głęboka rana
-Unik
Versc(27%) otrzymał -0 obrażeń
Versc(27%) uderzył z siłą +4724+2902
+Obniżenie pancerza o 59
Mr Oizo(72%) otrzymał -2242-941 obrażeń
Przywrócono 1844 punktów życia Versc(33%)
Przywrócono 2758 punktów życia Mr Oizo(81%)
Mr Oizo(81%) uderzył z siłą +3230+3280
+Przebicie
-Unik
Versc(33%) otrzymał -0 obrażeń
Versc(33%) uderzył z siłą +4545+2762
+Obniżenie pancerza o 59
łowca Jakub(5%) otrzymał -2910-1240 obrażeń
Versc(22%): 3415 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 529 punktów życia łowca Jakub(7%)
Mr Oizo(80%): 386 obrażeń z głębokiej rany.
Foggy(100%) uderzył z siłą +4775
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 16 energii
łowca Jakub(0%) otrzymał -3186 obrażeń
Bandażowanie ran Versc +8000 punktów życia.
Przywrócono 1729 punktów życia Versc(53%)
Przywrócono 2585 punktów życia Mr Oizo(88%)
Mr Oizo(88%) uderzył z siłą +3644+3280
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 58
+Obniżenie odporności o 1%
Versc(32%) otrzymał -3644-2985 obrażeń
Versc(21%): 3415 obrażeń z głębokiej rany.
Foggy(100%) uderzył z siłą +10138
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Przebicie
-Unik
Mr Oizo(88%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 2413 punktów życia Mr Oizo
Mr Oizo(94%): 386 obrażeń z głębokiej rany.
Versc - klątwa, utrata tury
Versc(11%): 3415 obrażeń z głębokiej rany.
Mr Oizo(94%) uderzył z siłą +5187+6757
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 58
+Obniżenie odporności o 1%
-Wściekłość
Versc(0%) otrzymał -3394-5340 obrażeń
Foggy(100%) uderzył z siłą +4836
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
Mr Oizo(82%) otrzymał -3724 obrażeń
Przywrócono 2241 punktów życia Mr Oizo
Mr Oizo(87%): 772 obrażeń z głębokiej rany.
Foggy(100%) uderzył z siłą +4620
+Głęboka rana
+Szybka strzała
-Unik
Mr Oizo(87%) otrzymał -0 obrażeń
Mr Oizo(87%) uderzył z siłą +3712+3280
+Przebicie
-Unik
Foggy(100%) otrzymał -0 obrażeń
Foggy(100%) uderzył z siłą +4809
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
Mr Oizo(75%) otrzymał -3703 obrażeń
Przywrócono 2068 punktów życia Mr Oizo
Mr Oizo(79%): 772 obrażeń z głębokiej rany.
Mr Oizo - klątwa, utrata tury
Foggy(100%) uderzył z siłą +5040
+Szybka strzała
-Unik
Mr Oizo(79%) otrzymał -0 obrażeń
Foggy(100%) uderzył z siłą +4871
+Przebicie
-Unik
Mr Oizo(79%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 1896 punktów życia Mr Oizo
Mr Oizo(83%): 772 obrażeń z głębokiej rany.
Mr Oizo(83%) uderzył z siłą +3405+3280
+Szybka strzała
-Unik
Foggy(100%) otrzymał -0 obrażeń
Mr Oizo(83%) uderzył z siłą +3310+3280
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 58
+Obniżenie odporności o 1%
Foggy(78%) otrzymał -3310-3214 obrażeń
Foggy(78%) uderzył z siłą +10092
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
Mr Oizo(62%) otrzymał -6520 obrażeń
Przywrócono 1325 punktów życia Foggy(82%)
Przywrócono 1723 punktów życia Mr Oizo
Mr Oizo(61%): 1910 obrażeń z głębokiej rany.
Mr Oizo(61%) uderzył z siłą +3369+3280
+Obniżenie pancerza o 58
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Foggy(70%) otrzymał -1368-2154 obrażeń
Przywrócono 1237 punktów życia Foggy(74%)
Przywrócono 1551 punktów życia Mr Oizo(66%)
Foggy(74%) uderzył z siłą +4995
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
Mr Oizo(57%) otrzymał -2734 obrażeń
Mr Oizo(51%): 1910 obrażeń z głębokiej rany.
Mr Oizo(51%) uderzył z siłą +3535+3280
-Unik
Foggy(74%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 1149 punktów życia Foggy(78%)
Przywrócono 1379 punktów życia Mr Oizo(56%)
Foggy(78%) uderzył z siłą +5075
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
Mr Oizo(46%) otrzymał -2881 obrażeń
Mr Oizo(46%) uderzył z siłą +3624+3280
+Szybka strzała
-Unik
Foggy(78%) otrzymał -0 obrażeń
Mr Oizo(40%): 1910 obrażeń z głębokiej rany.
Mr Oizo(40%) uderzył z siłą +3251+3280
+Obniżenie pancerza o 58
+Obniżenie odporności o 1%
Foggy(66%) otrzymał -1307-2203 obrażeń
Przywrócono 1060 punktów życia Foggy(70%)
Przywrócono 1206 punktów życia Mr Oizo(44%)
Foggy - klątwa, utrata tury
Przywrócono 972 punktów życia Foggy(73%)
Mr Oizo(44%) uderzył z siłą +5530+6757
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 58
+Obniżenie odporności o 1%
Foggy(42%) otrzymał -3467-5657 obrażeń
Przywrócono 1034 punktów życia Mr Oizo(47%)
Foggy(42%) uderzył z siłą +9369
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
Mr Oizo(27%) otrzymał -6246 obrażeń
Przywrócono 883 punktów życia Foggy(45%)
Mr Oizo(27%) uderzył z siłą +3274+3280
+Obniżenie pancerza o 58
+Obniżenie odporności o 1%
Foggy(32%) otrzymał -1414-2258 obrażeń
Przywrócono 862 punktów życia Mr Oizo(30%)
Foggy(32%) uderzył z siłą +4854
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 21 many
Mr Oizo(18%) otrzymał -3738 obrażeń
Przywrócono 795 punktów życia Foggy(35%)
Przywrócono 689 punktów życia Mr Oizo
Mr Oizo(13%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
Mr Oizo(13%) uderzył z siłą +3253+3280
+Obniżenie pancerza o 58
+Obniżenie odporności o 1%
Foggy(22%) otrzymał -1439-2285 obrażeń
Foggy(22%) uderzył z siłą +4642
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 21 many
Mr Oizo(33%): Ostatni ratunek, +9104 punktów życia.
Mr Oizo(33%) otrzymał -2818 obrażeń
Przywrócono 707 punktów życia Foggy(24%)
Przywrócono 517 punktów życia Mr Oizo
Mr Oizo(24%): 3415 obrażeń z głębokiej rany.
Mr Oizo(24%) uderzył z siłą +3346+3280
+Obniżenie pancerza o 58
+Obniżenie odporności o 1%
Foggy(11%) otrzymał -1568-2313 obrażeń
Foggy(11%) uderzył z siłą +4661
-Unik
Mr Oizo(24%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 618 punktów życia Foggy(13%)
Przywrócono 345 punktów życia Mr Oizo
Mr Oizo(14%): 3415 obrażeń z głębokiej rany.
Mr Oizo(14%) uderzył z siłą +3627+3280
+Obniżenie pancerza o 58
+Obniżenie odporności o 1%
Foggy(0%) otrzymał -1872-2341 obrażeń
Zwyciężyła drużyna Mr Oizo, łowca Jakub.
2014.03.03 19:29:22
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28658587 |

Volde

30378
513
Rozpoczęła się walka pomiędzy Izuś(262h), Legorvor(265h) a TaoZen(250t), duszek kasper(280t)
Legorvor(100%) uderzył z siłą +18760
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
Obniżenie odporności na truciznę o 3%
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 58
-Absorpcja 4523 obrażeń fizycznych
TaoZen(65%) otrzymała -14237 obrażeń

TaoZen(57%): 3456 obrażeń z trucizny.
Izuś wykonała podwójny strzał.
Izuś(100%) uderzyła z siłą +16041
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
Obniżenie odporności na truciznę o 3%
+Obniżenie pancerza o 134
+Zniszczono 53 many
+Zniszczono 10 energii
TaoZen(24%) otrzymała -13258 obrażeń

Izuś(100%) uderzyła z siłą +6553
+Obniżenie pancerza o 134
+Zniszczono 53 many
+Zniszczono 10 energii
-Absorpcja 845 obrażeń fizycznych
duszek kasper(95%) otrzymał -2535 obrażeń

TaoZen(24%) uderzyła z siłą +4425 +4488
-Unik
Izuś(100%) otrzymała -0 obrażeń

duszek kasper(91%): 1562 obrażeń z trucizny.
duszek kasper obraził Legorvor na 4 tur.
Legorvor wykonał podwójny strzał.
Legorvor(100%) uderzył z siłą +6558
-Unik
duszek kasper(91%) otrzymał -0 obrażeń

Legorvor(100%) uderzył z siłą +6687
+Obniżenie pancerza o 58
TaoZen(14%) otrzymała -4204 obrażeń

TaoZen: 3583 obrażeń z trucizny.
TaoZen(27%): Ostatni ratunek, +8840 punktów życia.

Izuś(100%) uderzyła z siłą +16562
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
Obniżenie odporności na truciznę o 3%
+Obniżenie pancerza o 134
+Zniszczono 53 many
+Zniszczono 10 energii
TaoZen(0%) otrzymała -13974 obrażeń

Przywrócono 2962 punktów życia duszek kasper
duszek kasper(94%): 1562 obrażeń z trucizny.

duszek kasper wykonał podwójny strzał.
duszek kasper(94%) uderzył z siłą +5352 +5525
+Przebicie
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Legorvor(74%) otrzymał -5352 -5028 obrażeń

duszek kasper(94%) uderzył z siłą +14562 +15857
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Izuś(37%) otrzymała -11675 -14373 obrażeń

duszek kasper(94%) uderzył z siłą +15940 +15857
+Cios krytyczny
-Unik
Izuś(37%) otrzymała -0 obrażeń

Przywrócono 2791 punktów życia Izuś(44%)
Przywrócono 1735 punktów życia Legorvor(79%)
Izuś(44%) uderzyła z siłą +6222
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 134
+Zniszczono 53 many
+Zniszczono 10 energii
-Absorpcja 1556 obrażeń fizycznych
duszek kasper(84%) otrzymał -4666 obrażeń

Przywrócono 2814 punktów życia duszek kasper
duszek kasper(83%): 3211 obrażeń z trucizny.

Legorvor(79%) uderzył z siłą +6781
+Obniżenie pancerza o 58
-Absorpcja 955 obrażeń fizycznych
duszek kasper(77%) otrzymał -2863 obrażeń

Przywrócono 1648 punktów życia Legorvor(83%)
duszek kasper(77%) uderzył z siłą +15369 +15857
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Izuś(0%) otrzymała -12474 -14373 obrażeń

Przywrócono 2666 punktów życia duszek kasper
duszek kasper(76%): 3211 obrażeń z trucizny.

Deszcz strzał.
-5863 obrażeń otrzymał(a) duszek kasper(63%).
-3002 obrażeń otrzymał(a) duszek kasper(57%).

Przywrócono 1561 punktów życia Legorvor(87%)
duszek kasper(57%) uderzył z siłą +13338 +14199
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Legorvor(32%) otrzymał -10465 -11701 obrażeń

Przywrócono 1475 punktów życia Legorvor(36%)
Przywrócono 2518 punktów życia duszek kasper
duszek kasper: 3211 obrażeń z trucizny.
duszek kasper(48%): 3211 obrażeń z trucizny.

Bandażowanie ran Legorvor +9000 punktów życia.
duszek kasper wykonał podwójny strzał.
duszek kasper(48%) uderzył z siłą +5349 +5525
+Przebicie
-Unik
Legorvor(58%) otrzymał -0 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Przywrócono 1388 punktów życia Legorvor(61%)
Przywrócono 2370 punktów życia duszek kasper
duszek kasper(47%): 3211 obrażeń z trucizny.

Legorvor(61%) uderzył z siłą +12540
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
Obniżenie odporności na truciznę o 3%
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 58
-Absorpcja 2476 obrażeń fizycznych
duszek kasper(25%) otrzymał -10064 obrażeń

duszek kasper(22%): 1357 obrażeń z trucizny.
duszek kasper(22%) uderzył z siłą +12670 +14199
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Szybka strzała
-Unik
Legorvor(61%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 1301 punktów życia Legorvor(65%)
duszek kasper(22%) uderzył z siłą +14477 +14199
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Legorvor(7%) otrzymał -11591 -11829 obrażeń

Przywrócono 2221 punktów życia duszek kasper(27%)
Legorvor(7%) uderzył z siłą +6628
+Obniżenie pancerza o 58
duszek kasper(19%) otrzymał -3774 obrażeń

Przywrócono 1214 punktów życia Legorvor(10%)
Przywrócono 2073 punktów życia duszek kasper
duszek kasper(20%): 1357 obrażeń z trucizny.

duszek kasper(20%) uderzył z siłą +13937 +14199
+Cios krytyczny
+Przebicie
-Unik
Legorvor(10%) otrzymał -0 obrażeń

Legorvor(10%) uderzył z siłą +6559
-Unik
duszek kasper(20%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 1128 punktów życia Legorvor(13%)
Przywrócono 1925 punktów życia duszek kasper
duszek kasper: 1357 obrażeń z trucizny.
duszek kasper(18%): 1357 obrażeń z trucizny.

Legorvor(13%) uderzył z siłą +6629
+Obniżenie pancerza o 58
duszek kasper(10%) otrzymał -3825 obrażeń

duszek kasper(7%): 1357 obrażeń z trucizny.
duszek kasper(7%) uderzył z siłą +5223 +5525
-Unik
Legorvor(13%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 1041 punktów życia Legorvor(15%)
Legorvor(15%) uderzył z siłą +6349
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 58
duszek kasper(0%) otrzymał -6349 obrażeń

Zwyciężyła drużyna Legorvor, Izuś.
+30 minut do wyczerpania
Zwycięzcy zdobyli 33728 złotych monet na przegranych.
Zdobyto łącznie 327719 punktów doświadczenia.
:)
2014.03.03 19:49:30
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28658881 |

Zefu

142108
1566
Najlepsza moja walka z tym graczem

Rozpoczęła się walka pomiędzy Joey Tribbiani(140t) a Zefiryn(141h)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
Zefiryn(100%) uderzył z siłą +2543
-Unik
Joey Tribbiani(100%) otrzymał -0 obrażeń

Joey Tribbiani wykonał podwójny strzał.
Joey Tribbiani(100%) uderzył z siłą +1745 +1797
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Zefiryn(83%) otrzymał -1745 -1725 obrażeń

Joey Tribbiani(100%) uderzył z siłą +1658 +1797
+Obniżenie odporności o 1%
Zefiryn(74%) otrzymał -540 -1125 obrażeń

Przywrócono 1377 punktów życia Zefiryn(81%)
Joey Tribbiani(100%) uderzył z siłą +2601 +2696
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Zefiryn(64%) otrzymał -1378 -1996 obrażeń

Zefiryn(64%) uderzył z siłą +2545
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(92%) otrzymał -1514 obrażeń

Przywrócono 1094 punktów życia Joey Tribbiani
Joey Tribbiani(90%): 1481 obrażeń z trucizny.

Przywrócono 1308 punktów życia Zefiryn(71%)
Joey Tribbiani(90%) uderzył z siłą +1913 +1797
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Zefiryn(52%) otrzymał -1913 -1779 obrażeń

Joey Tribbiani(82%): 1481 obrażeń z trucizny.
Zefiryn(52%) uderzył z siłą +2304
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(70%) otrzymał -2304 obrażeń

Przywrócono 1039 punktów życia Joey Tribbiani(75%)
Przywrócono 1239 punktów życia Zefiryn(58%)
Joey Tribbiani rzucił śmierdzący pocisk w przeciwnika Zefiryn.
Joey Tribbiani(67%): 1481 obrażeń z trucizny.
Przywrócono 1170 punktów życia Zefiryn(64%)
Zefiryn(64%) uderzył z siłą +4344
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 110% SA
Obniżenie odporności na truciznę o 3%
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(50%) otrzymał -3307 obrażeń

Przywrócono 985 punktów życia Joey Tribbiani(55%)
Joey Tribbiani(55%) uderzył z siłą +1684 +1797
-Unik
Zefiryn(64%) otrzymał -0 obrażeń

Joey Tribbiani(47%): 1533 obrażeń z trucizny.
Przywrócono 1102 punktów życia Zefiryn(70%)
Zefiryn(70%) uderzył z siłą +2276
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(40%) otrzymał -1322 obrażeń

Zefiryn(70%) uderzył z siłą +2352
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(32%) otrzymał -1415 obrażeń

Przywrócono 930 punktów życia Joey Tribbiani
Joey Tribbiani(29%): 1533 obrażeń z trucizny.

Joey Tribbiani wykonał podwójny strzał.
Joey Tribbiani(29%) uderzył z siłą +2484 +2696
+Cios krytyczny
-Unik
Zefiryn(70%) otrzymał -0 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Przywrócono 1033 punktów życia Zefiryn(75%)
Zefiryn(75%) uderzył z siłą +2273
-Unik
Joey Tribbiani(29%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 875 punktów życia Joey Tribbiani(33%)
Joey Tribbiani(33%) uderzył z siłą +1671 +1797
+Przebicie
Zefiryn(57%) otrzymał -1671 -1797 obrażeń

Przywrócono 964 punktów życia Zefiryn(62%)
Zefiryn(62%) uderzył z siłą +2366
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(26%) otrzymał -1450 obrażeń

Przywrócono 820 punktów życia Joey Tribbiani
Joey Tribbiani(22%): 1533 obrażeń z trucizny.

Joey Tribbiani(22%) uderzył z siłą +1679 +1797
-Unik
Zefiryn(62%) otrzymał -0 obrażeń

Joey Tribbiani(14%): 1533 obrażeń z trucizny.
Przywrócono 895 punktów życia Zefiryn(67%)
Zefiryn(67%) uderzył z siłą +3908
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 110% SA
Obniżenie odporności na truciznę o 3%
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 24
Joey Tribbiani(0%) otrzymał -3908 obrażeń

Zwyciężył Zefiryn.
2014.03.03 20:05:08
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28659191 |

Elderian

214162
1869
Rozpoczęła się walka pomiędzy Elderian(114w) a Tadek Junior(114b)
Walka o Punkty Honoru.
Tadek Junior(100%) uderzył z siłą +1980+1589
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 120% SA
-Wściekłość
Elderian(93%) otrzymał -792-463 obrażeń
Elderian(93%) uderzył z siłą +3524
Zranienie (401)
Tadek Junior(81%) otrzymał -2676 obrażeń
Tadek Junior(79%): 401 obrażeń po zranieniu.
Tadek Junior(79%) uderzył z siłą +1959+1200
Elderian(88%) otrzymał -773-178 obrażeń
Przywrócono 759 punktów życia Tadek Junior(84%)
Elderian(88%) uderzył z siłą +13990
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
+22 energii
+Ogłuszenie
-Krytyczna osłona
-Wściekłość
Tadek Junior(20%) otrzymał -9170 obrażeń
Przywrócono 651 punktów życia Elderian(92%)
Tadek Junior(17%): 401 obrażeń po zranieniu.
Elderian(92%) uderzył z siłą +3568
Tadek Junior(0%) otrzymał -2720 obrażeń
Zwyciężył Elderian.
Zdobyto łącznie 114 punktów honoru.
2014.03.03 20:50:24
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28659897 |

Ale to już było

262135
1423
Rozpoczęła się walka pomiędzy Tancerz Nicości(210b) a Kissato(210m)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
Tancerz Nicości zrobił krok do przodu.
Kissato rzucił śmierdzący pocisk w przeciwnika Tancerz Nicości.
Tancerz Nicości(100%) uderzył z siłą +7607+4036+7909
+Trzeci cios
-Absorpcja 3686 obrażeń fizycznych
Kissato(41%) otrzymał -1229-1594-5206 obrażeń
Przywrócono 3876 punktów życia Kissato(53%)
Kissato(53%) uderzył z siłą +8697+2432
+Zniszczono 23 many
+Zniszczono 9 energii
Tancerz Nicości(75%) otrzymał -8278-1763 obrażeń
Przywrócono 504 punktów życia Tancerz Nicości(76%)
Tancerz Nicości(76%) uderzył z siłą +7637+4090
-Absorpcja 2373 obrażeń fizycznych
Kissato(40%) otrzymał -2571-1641 obrażeń
Przywrócono 3682 punktów życia Kissato(52%)
Kissato(52%) uderzył z siłą +15843+3940
+Cios krytyczny
+Zniszczono 23 many
+Zniszczono 9 energii
-Krytyczna osłona
-Wściekłość
Tancerz Nicości(36%) otrzymał -13109-2608 obrażeń
Przywrócono 479 punktów życia Tancerz Nicości(37%)
Tancerz Nicości(37%) uderzył z siłą +5676+7084
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+45 energii
-Krytyczna osłona
Kissato(32%) otrzymał -2618-3751 obrażeń
Przywrócono 3488 punktów życia Kissato(43%)
Kissato(43%) uderzył z siłą +7216+2432
+Zniszczono 23 many
+Zniszczono 9 energii
Tancerz Nicości(19%) otrzymał -6079-1208 obrażeń
Tancerz Nicości(19%) uderzył z siłą +8713+4348
Kissato(19%) otrzymał -5985-1868 obrażeń
Przywrócono 454 punktów życia Tancerz Nicości(20%)
Przywrócono 3295 punktów życia Kissato(29%)
Kissato - klątwa, utrata tury
Tancerz Nicości(20%) uderzył z siłą +8475+4407
Kissato(6%) otrzymał -5754-1920 obrażeń
Przywrócono 428 punktów życia Tancerz Nicości(21%)
Przywrócono 3101 punktów życia Kissato(15%)
Kissato(15%) uderzył z siłą +8850+2432
+Zniszczono 9 energii
Tancerz Nicości(0%) otrzymał -8431-1763 obrażeń
Zwyciężył Kissato


Buhah
2014.03.03 20:52:44
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28659922 |

Dancer Dark

31851
1321
Rozpoczęła się walka pomiędzy Magic Power(120m) a Endefis(140m)
Walka bez Punktów Honoru - zbyt duża różnica poziomów.
Magic Power(100%) uderzył z siłą +3413 +1114
+Obniżenie odporności o 3%
-Absorpcja 2564 obrażeń magicznych
Endefis(97%) otrzymał -469 -78 obrażeń

Endefis(97%) uderzył z siłą +3095
+Zamrożenie
-Absorpcja 1509 obrażeń magicznych
Magic Power(93%) otrzymał -1096 obrażeń

Przywrócono 1096 punktów życia Magic Power(100%)
Przywrócono 547 punktów życia Endefis(100%)
Endefis(100%) uderzył z siłą +3095
Magic Power(84%) otrzymał -2393 obrażeń

Przywrócono 1383 punktów życia Magic Power(93%)
Magic Power - klątwa, utrata tury
Endefis(100%) uderzył z siłą +3095
Magic Power(78%) otrzymał -2393 obrażeń

Przywrócono 1310 punktów życia Magic Power
Przywrócono 1238 punktów życia Magic Power(94%)

Endefis(100%) uderzył z siłą +3095
Magic Power(79%) otrzymał -2393 obrażeń

Magic Power(79%) uderzył z siłą +3030 +1114
+Obniżenie odporności o 3%
Endefis(79%) otrzymał -2601 -783 obrażeń

Przywrócono 1165 punktów życia Magic Power(86%)
Przywrócono 1949 punktów życia Endefis(91%)
Endefis(91%) uderzył z siłą +5819
+Cios krytyczny
Magic Power(55%) otrzymał -4733 obrażeń

Przywrócono 1092 punktów życia Magic Power(62%)
Przywrócono 1435 punktów życia Endefis(100%)
Magic Power(62%) uderzył z siłą +3070 +1114
+Obniżenie odporności o 3%
Endefis(78%) otrzymał -2721 -783 obrażeń

Endefis(78%) uderzył z siłą +5819
+Cios krytyczny
Magic Power(31%) otrzymał -4733 obrażeń

Przywrócono 1019 punktów życia Magic Power
Przywrócono 946 punktów życia Magic Power(44%)

Przywrócono 1744 punktów życia Endefis(89%)
Endefis(89%) uderzył z siłą +3095
Magic Power(28%) otrzymał -2393 obrażeń

Przywrócono 1642 punktów życia Endefis(99%)
Magic Power(28%) uderzył z siłą +3111 +1114
+Obniżenie odporności o 3%
Endefis(77%) otrzymał -2762 -783 obrażeń

Przywrócono 874 punktów życia Magic Power(34%)
Przywrócono 1539 punktów życia Endefis(87%)
Endefis - klątwa, utrata tury
Przywrócono 801 punktów życia Magic Power(39%)
Przywrócono 8000 punktów życia Magic Power
Przywrócono 728 punktów życia Magic Power(97%)
Przywrócono 1436 punktów życia Endefis(96%)
Endefis(96%) uderzył z siłą +3095
Magic Power(81%) otrzymał -2393 obrażeń

Magic Power(81%) uderzył z siłą +3776 +1114
+Zamrożenie
Endefis(69%) otrzymał -3425 -783 obrażeń

Przywrócono 655 punktów życia Magic Power
Przywrócono 582 punktów życia Magic Power(89%)

Przywrócono 1334 punktów życia Endefis
Przywrócono 1231 punktów życia Endefis(85%)

Magic Power(89%) uderzył z siłą +6814 +2306
+Cios krytyczny
Endefis(33%) otrzymał -6459 -1960 obrażeń

Przywrócono 510 punktów życia Magic Power(93%)
Endefis(33%) uderzył z siłą +5819
+Cios krytyczny
+Zamrożenie
Magic Power(61%) otrzymał -4733 obrażeń

Przywrócono 437 punktów życia Magic Power(64%)
Przywrócono 1129 punktów życia Endefis
Przywrócono 1026 punktów życia Endefis(46%)

Endefis(46%) uderzył z siłą +3095
Magic Power(48%) otrzymał -2393 obrażeń

Przywrócono 364 punktów życia Magic Power(51%)
Przywrócono 923 punktów życia Endefis(52%)
Przywrócono 7672 punktów życia Endefis
Przywrócono 291 punktów życia Magic Power(53%)
Magic Power(53%) uderzył z siłą +2056 +1114
Endefis(84%) otrzymał -1712 -783 obrażeń

Przywrócono 218 punktów życia Magic Power(54%)
Przywrócono 821 punktów życia Endefis(89%)
Endefis(89%) uderzył z siłą +3095
Magic Power(38%) otrzymał -2393 obrażeń

Magic Power(38%) uderzył z siłą +1956 +1114
Endefis(74%) otrzymał -1613 -783 obrażeń

Przywrócono 146 punktów życia Magic Power(39%)
Przywrócono 718 punktów życia Endefis(79%)
Endefis(79%) uderzył z siłą +3095
Magic Power(24%) otrzymał -2393 obrażeń

Przywrócono 73 punktów życia Magic Power(24%)
Przywrócono 616 punktów życia Endefis(83%)
Magic Power(24%) uderzył z siłą +15633 +4612
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
Endefis(0%) otrzymał -15276 -4259 obrażeń

Zwyciężył Magic Power.

Rozpoczęła się walka pomiędzy Lintarm(85b) a Pogromca Śmikk(83p)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
Lintarm(100%) uderzył z siłą +1092 +709
-Aktywna ochrona fizyczna 12% obrażeń na całą walkę
Pogromca Śmikk(97%) otrzymał -307 -63 obrażeń

Pogromca Śmikk rzucił tarczę słońca na siebie.
Lintarm(100%) uderzył z siłą +1043 +727 +1071
+Trzeci cios
Pogromca Śmikk(94%) otrzymał -171 -13 -188 obrażeń

Lintarm(100%) uderzył z siłą +1160 +751
Pogromca Śmikk(91%) otrzymał -246 -22 obrażeń

Przywrócono 673 punktów życia Pogromca Śmikk(97%)
Pogromca Śmikk(97%) uderzył z siłą +851 +512
-Unik
Lintarm(100%) otrzymał -0 obrażeń

Lintarm(100%) uderzył z siłą +1163 +714
Pogromca Śmikk(95%) otrzymał -268 -18 obrażeń

Pogromca Śmikk(95%) uderzył z siłą +878 +512
+Obniżenie odporności o 1%
Lintarm(94%) otrzymał -368 -229 obrażeń

Lintarm(94%) uderzył z siłą +1991 +731
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+14 energii
+Głęboka rana pomocnicza
Pogromca Śmikk(87%) otrzymał -901 -25 obrażeń

Przywrócono 328 punktów życia Lintarm(97%)
Przywrócono 624 punktów życia Pogromca Śmikk
Pogromca Śmikk(89%): 404 obrażeń z głębokiej rany.

Lintarm(97%) uderzył z siłą +1789 +728
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+14 energii
-Kontra
Pogromca Śmikk(82%) otrzymał -738 -23 obrażeń

Pogromca Śmikk(82%) uderzył z siłą +908 +512
+Obniżenie odporności o 1%
Lintarm(92%) otrzymał -394 -232 obrażeń

Pogromca Śmikk(82%) uderzył z siłą +920 +512
-Unik
Lintarm(92%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 312 punktów życia Lintarm(95%)
Pogromca Śmikk(79%): 404 obrażeń z głębokiej rany.
Lintarm(95%) uderzył z siłą +1080 +916 +1040
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+14 energii
+Głęboka rana pomocnicza
+Trzeci cios
-Kontra
Pogromca Śmikk(74%) otrzymał -233 -129 -207 obrażeń

Pogromca Śmikk(74%) uderzył z siłą +952 +512
-Unik
Lintarm(95%) otrzymał -0 obrażeń

Pogromca Śmikk(74%) uderzył z siłą +915 +512
-Unik
Lintarm(95%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 576 punktów życia Pogromca Śmikk
Pogromca Śmikk(73%): 606 obrażeń z głębokiej rany.

Lintarm(95%) uderzył z siłą +1064 +737
Pogromca Śmikk(71%) otrzymał -223 -38 obrażeń

Przywrócono 295 punktów życia Lintarm(97%)
Pogromca Śmikk(71%) uderzył z siłą +926 +512
-Unik
Lintarm(97%) otrzymał -0 obrażeń

Lintarm(97%) uderzył z siłą +1079 +708
-Unik
Pogromca Śmikk(71%) otrzymał -0 -37 obrażeń

Przywrócono 279 punktów życia Lintarm(100%)
Przywrócono 527 punktów życia Pogromca Śmikk
Pogromca Śmikk(70%): 606 obrażeń z głębokiej rany.

Pogromca Śmikk(70%) uderzył z siłą +917 +512
+Obniżenie odporności o 1%
Lintarm(94%) otrzymał -402 -234 obrażeń

Lintarm(94%) uderzył z siłą +1145 +908 +1051
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+14 energii
+Trzeci cios
-Zablokowanie 1144 obrażeń
-Kontra
Pogromca Śmikk(67%) otrzymał -0 -143 -234 obrażeń

Pogromca Śmikk(67%) uderzył z siłą +922 +512
-Unik
Lintarm(94%) otrzymał -0 obrażeń

Pogromca Śmikk(62%): 606 obrażeń z głębokiej rany.
Lintarm(94%) uderzył z siłą +1113 +730
+Głęboka rana pomocnicza
Pogromca Śmikk(59%) otrzymał -277 -47 obrażeń

Pogromca Śmikk(59%) uderzył z siłą +1299 +788
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+9 energii
+Obniżenie odporności o 1%
-Krytyczna osłona
Lintarm(84%) otrzymał -642 -412 obrażeń

Przywrócono 262 punktów życia Lintarm(86%)
Przywrócono 458 punktów życia Pogromca Śmikk(63%)
Lintarm(86%) uderzył z siłą +1068 +722
Pogromca Śmikk(60%) otrzymał -290 -70 obrażeń

Pogromca Śmikk(53%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Pogromca Śmikk(53%) uderzył z siłą +891 +512
-Unik
Lintarm(86%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 246 punktów życia Lintarm(89%)
Lintarm(89%) uderzył z siłą +1189 +729
Pogromca Śmikk(49%) otrzymał -378 -74 obrażeń

Przywrócono 430 punktów życia Pogromca Śmikk(53%)
Pogromca Śmikk(53%) uderzył z siłą +1356 +788
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+9 energii
-Unik
-Krytyczna osłona
Lintarm(89%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 230 punktów życia Lintarm(91%)
Pogromca Śmikk(46%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Lintarm(91%) uderzył z siłą +1115 +748 +1036
+Trzeci cios
Pogromca Śmikk(40%) otrzymał -324 -84 -268 obrażeń

Przywrócono 213 punktów życia Lintarm(93%)
Przywrócono 401 punktów życia Pogromca Śmikk
Pogromca Śmikk(36%): 808 obrażeń z głębokiej rany.

Lintarm(93%) uderzył z siłą +1073 +707
Pogromca Śmikk(33%) otrzymał -293 -62 obrażeń

Pogromca Śmikk - klątwa, utrata tury
Lintarm(93%) uderzył z siłą +3882 +714
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+14 energii
+Przyspieszenie o 400% SA na +3 tury
-Kontra
Pogromca Śmikk(10%) otrzymał -2638 -66 obrażeń

Pogromca Śmikk(10%) uderzył z siłą +915 +512
-Unik
Lintarm(93%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 197 punktów życia Lintarm(95%)
Przywrócono 372 punktów życia Pogromca Śmikk
Pogromca Śmikk(6%): 808 obrażeń z głębokiej rany.

Lintarm(95%) uderzył z siłą +1053 +751
+Głęboka rana pomocnicza
Pogromca Śmikk(3%) otrzymał -279 -85 obrażeń

Pogromca Śmikk(0%): 404 obrażeń z głębokiej rany.
Zwyciężył Lintarm.
Edytowany 21:28:20 3.3.2014 przez Dancer Dark
2014.03.03 21:09:22
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28660089 |

Mafin

331219
659
Rozpoczęła się walka pomiędzy Mafin(120p) a Franqo(118m)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
Mafin zrobiła krok do przodu.
Franqo(100%) uderzył z siłą +2843 +1125
+Obniżenie odporności o 2%
+Zniszczono 11 many
+Zniszczono 5 energii
-Zablokowanie 1880 obrażeń
-Absorpcja 74 obrażeń magicznych
Mafin(100%) otrzymała -8 obrażeń

Przywrócono 8 punktów życia Mafin(100%)
Mafin(100%) uderzyła z siłą +1911 +1007
+Obniżenie odporności o 2%
-Absorpcja 352 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 352 obrażeń magicznych
Franqo(95%) otrzymał -703 -204 obrażeń

Przywrócono 907 punktów życia Franqo(100%)
Franqo(100%) uderzył z siłą +2781 +1125
+Obniżenie odporności o 2%
+Zniszczono 11 many
+Zniszczono 5 energii
-Absorpcja 136 obrażeń magicznych
Mafin(91%) otrzymała -1695 -212 obrażeń

Mafin(91%) uderzyła z siłą +1827 +1007
+Obniżenie odporności o 2%
Franqo(92%) otrzymał -977 -536 obrażeń

Przywrócono 1230 punktów życia Mafin(97%)
Przywrócono 1513 punktów życia Franqo(100%)
Franqo(100%) uderzył z siłą +12852 +4230
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie odporności o 2%
+Zniszczono 11 many
+Zniszczono 5 energii
-Wściekłość
Mafin(30%) otrzymała -11672 -3157 obrażeń

Mafin(30%) uderzyła z siłą +2091 +1007
+Obniżenie odporności o 2%
-Ochrona żywiołów
Franqo(93%) otrzymał -1224 -58 obrażeń

Przywrócono 1165 punktów życia Mafin(35%)
Przywrócono 1282 punktów życia Franqo(100%)
Mafin(35%) uderzyła z siłą +2195 +1007
+Obniżenie odporności o 2%
Franqo(90%) otrzymał -1323 -559 obrażeń

Franqo(90%) uderzył z siłą +2054 +1125
+Obniżenie odporności o 2%
+Zniszczono 5 energii
Mafin(28%) otrzymała -1203 -353 obrażeń

Przywrócono 1101 punktów życia Mafin(33%)
Mafin(33%) uderzyła z siłą +2030 +1007
+Obniżenie odporności o 2%
Franqo(81%) otrzymał -1167 -570 obrażeń

Przywrócono 1540 punktów życia Franqo(89%)
Mafin(33%) uderzyła z siłą +3083 +1450
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+14 energii
Franqo(72%) otrzymał -2181 -1002 obrażeń

Franqo(72%) uderzył z siłą +2925 +1125
+Obniżenie odporności o 2%
+Zniszczono 5 energii
Mafin(22%) otrzymała -2042 -360 obrażeń

Przywrócono 1036 punktów życia Mafin(27%)
Przywrócono 1450 punktów życia Franqo(80%)
Mafin(27%) uderzyła z siłą +2037 +1007
Franqo(70%) otrzymał -1173 -576 obrażeń

Przywrócono 971 punktów życia Mafin(31%)
Przywrócono 1359 punktów życia Franqo(78%)
Mafin(31%) uderzyła z siłą +2004 +1007
-Ochrona żywiołów
Franqo(71%) otrzymał -1142 -58 obrażeń

Franqo(71%) uderzył z siłą +2761 +1125
+Zniszczono 5 energii
Mafin(21%) otrzymała -1883 -364 obrażeń

Przywrócono 906 punktów życia Mafin(25%)
Przywrócono 1268 punktów życia Franqo(78%)
Mafin(25%) uderzyła z siłą +3059 +1450
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+14 energii
Franqo(61%) otrzymał -2157 -1002 obrażeń

Przywrócono 842 punktów życia Mafin(29%)
Franqo(61%) uderzył z siłą +2905 +1125
+Zniszczono 5 energii
Mafin(18%) otrzymała -2023 -364 obrażeń

Przywrócono 1178 punktów życia Franqo(68%)
Mafin(18%) uderzyła z siłą +1846 +1007
Franqo(59%) otrzymał -994 -576 obrażeń

Przywrócono 777 punktów życia Mafin(22%)
Przywrócono 1087 punktów życia Franqo(65%)
Mafin(22%) uderzyła z siłą +2933 +1450
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+14 energii
+Zamrożenie
Franqo(49%) otrzymał -2035 -1002 obrażeń

Przywrócono 712 punktów życia Mafin
Przywrócono 647 punktów życia Mafin(28%)

Przywrócono 997 punktów życia Franqo(54%)
Mafin(28%) uderzyła z siłą +1964 +1007
+Zamrożenie
-Ochrona żywiołów
Franqo(48%) otrzymał -1105 -58 obrażeń

Mafin(28%) uderzyła z siłą +2822 +1450
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+14 energii
Franqo(32%) otrzymał -1927 -1002 obrażeń

Przywrócono 583 punktów życia Mafin(30%)
Przywrócono 906 punktów życia Franqo(37%)
Mafin(30%) uderzyła z siłą +2034 +1007
Franqo(28%) otrzymał -1171 -576 obrażeń

Przywrócono 815 punktów życia Franqo(32%)
Franqo(32%) uderzył z siłą +3274 +1125
+Zniszczono 5 energii
+Zamrożenie
Mafin(18%) otrzymała -2383 -364 obrażeń

Przywrócono 518 punktów życia Mafin
Przywrócono 453 punktów życia Mafin(22%)

Przywrócono 725 punktów życia Franqo(36%)
Franqo(36%) uderzył z siłą +3110 +1125
+Zniszczono 5 energii
Mafin(50%): Ostatni ratunek, +8701 punktów życia.
Mafin(50%) otrzymała -2222 -364 obrażeń

Mafin(50%) uderzyła z siłą +2982 +1450
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+14 energii
Franqo(20%) otrzymał -2082 -1002 obrażeń

Przywrócono 388 punktów życia Mafin(52%)
Przywrócono 634 punktów życia Franqo(23%)
Franqo(23%) uderzył z siłą +10998 +4230
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
+Zniszczono 5 energii
-Zablokowanie 1880 obrażeń
-Wściekłość
Mafin(8%) otrzymała -8179 -1443 obrażeń

Mafin(8%) uderzyła z siłą +2114 +1007
Franqo(13%) otrzymał -1246 -576 obrażeń

Przywrócono 324 punktów życia Mafin
Przywrócono 259 punktów życia Mafin(11%)

Przywrócono 544 punktów życia Franqo(16%)
Mafin(11%) uderzyła z siłą +2161 +1007
+Zamrożenie
Franqo(6%) otrzymał -1291 -576 obrażeń

Przywrócono 194 punktów życia Mafin(12%)
Przywrócono 453 punktów życia Franqo
Przywrócono 362 punktów życia Franqo(11%)

Mafin(12%) uderzyła z siłą +3144 +1450
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+14 energii
-Ochrona żywiołów
Franqo(0%) otrzymał -2240 -100 obrażeń

Zwyciężyła Mafin.
2014.03.03 21:53:38
Ocena: 1
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28660631 |

Kusakercu

313214
2572
Rozpoczęła się walka pomiędzy wojojojoj(100w), cybork pompa(98b) a warli(100b)
warli(100%) uderzył z siłą +1667 +1101
+Głęboka rana pomocnicza
+Obniżenie pancerza o 19
cybork pompa(88%) otrzymał -984 -462 obrażeń

cybork pompa(87%): 143 obrażeń z głębokiej rany.
cybork pompa(87%) uderzył z siłą +1554 +1275 +1585
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Trzeci cios
-Krytyczna osłona
-Wściekłość
warli(85%) otrzymał -705 -488 -858 obrażeń

wojojojoj(100%) uderzył z siłą +2476
+Obniżenie pancerza o 15
+Ogłuszenie
warli(73%) otrzymał -1711 obrażeń

cybork pompa(87%) uderzył z siłą +1660 +1018
warli(64%) otrzymał -941 -361 obrażeń

wojojojoj(100%) uderzył z siłą +2222
+Obniżenie pancerza o 15
warli(53%) otrzymał -1479 obrażeń

Przywrócono 519 punktów życia cybork pompa
cybork pompa(90%): 143 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 311 punktów życia warli(56%)
wojojojoj(100%) uderzył z siłą +2495
+Obniżenie pancerza o 15
warli(43%) otrzymał -1758 obrażeń

cybork pompa(90%) uderzył z siłą +1641 +995
warli(34%) otrzymał -950 -362 obrażeń

warli(34%) uderzył z siłą +1931 +1180
+Obniżenie pancerza o 19
cybork pompa(76%) otrzymał -1253 -547 obrażeń

cybork pompa(74%): 143 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 295 punktów życia warli(36%)
wojojojoj(100%) uderzył z siłą +2531
-Unik
warli(36%) otrzymał -0 obrażeń

cybork pompa(74%) uderzył z siłą +1626 +1000
warli(26%) otrzymał -935 -366 obrażeń

Przywrócono 493 punktów życia cybork pompa(78%)
warli(26%) uderzył z siłą +1876 +1185
-Unik
cybork pompa(74%) otrzymał -0 -567 obrażeń

Przywrócono 280 punktów życia warli(28%)
wojojojoj(100%) uderzył z siłą +2188
-Unik
warli(28%) otrzymał -0 obrażeń

cybork pompa(73%): 143 obrażeń z głębokiej rany.
cybork pompa(73%) uderzył z siłą +1585 +1018
warli(19%) otrzymał -897 -382 obrażeń

warli(19%) uderzył z siłą +3109 +1161
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+21 energii
+Przyspieszenie o 500% SA na +3 tury
-Unik
-Wściekłość
cybork pompa(68%) otrzymał -0 -545 obrażeń

Przywrócono 467 punktów życia cybork pompa(72%)
warli(19%) uderzył z siłą +3122 +1219
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+21 energii
+Głęboka rana pomocnicza
+Obniżenie pancerza o 19
-Wściekłość
cybork pompa(47%) otrzymał -2436 -598 obrażeń

wojojojoj rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
cybork pompa(47%) uderzył z siłą +1796 +1118
-Unik
warli(16%) otrzymał -0 -469 obrażeń

cybork pompa(46%): 214 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 264 punktów życia warli(18%)
warli(18%) uderzył z siłą +1855 +1589
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+21 energii
+Głęboka rana pomocnicza
+Obniżenie pancerza o 19
-Wściekłość
wojojojoj(91%) otrzymał -955 -713 obrażeń

wojojojoj(90%): 143 obrażeń z głębokiej rany.
warli(18%) uderzył z siłą +1753 +1043 +1670
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 19
wojojojoj(79%) otrzymał -877 -265 -801 obrażeń

Przywrócono 441 punktów życia cybork pompa(49%)
cybork pompa(49%) uderzył z siłą +1710 +1105 +1527
+Trzeci cios
warli(32%): Ostatni ratunek, +4297 punktów życia.
warli(32%) otrzymał -1015 -457 -842 obrażeń

wojojojoj(79%) uderzył z siłą +4690
+Cios krytyczny
+Wytrącenie z równowagi
-Unik
-Krytyczna osłona
warli(32%) otrzymał -0 obrażeń

cybork pompa(48%): 214 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 200 punktów życia wojojojoj(80%)
Przywrócono 249 punktów życia warli(34%)
warli(34%) uderzył z siłą +1755 +1408
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+21 energii
+Przyspieszenie o 500% SA na +3 tury
+Obniżenie pancerza o 19
-Wściekłość
cybork pompa(32%) otrzymał -1119 -789 obrażeń

wojojojoj(80%): 143 obrażeń z głębokiej rany.
cybork pompa(32%) uderzył z siłą +1806 +1084
warli(23%) otrzymał -1106 -439 obrażeń

warli(23%) uderzył z siłą +1642 +2905
+Cios krytyczny broni pomocniczej
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+21 energii
+Obniżenie pancerza o 19
-Wściekłość
cybork pompa(5%) otrzymał -1027 -2260 obrażeń

Przywrócono 415 punktów życia cybork pompa
cybork pompa(7%): 214 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 190 punktów życia wojojojoj(81%)
Przywrócono 233 punktów życia warli(24%)
warli(24%) uderzył z siłą +1668 +1096 +1680
+Trzeci cios
-Unik
cybork pompa(0%) otrzymał -0 -531 -1081 obrażeń

wojojojoj(80%): 143 obrażeń z głębokiej rany.
wojojojoj(80%) uderzył z siłą +2601
+Obniżenie pancerza o 15
warli(11%) otrzymał -1876 obrażeń

warli(11%) uderzył z siłą +1752 +1469
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+21 energii
+Przyspieszenie o 500% SA na +3 tury
+Obniżenie pancerza o 19
-Wściekłość
wojojojoj(71%) otrzymał -891 -635 obrażeń

wojojojoj(71%): 143 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 218 punktów życia warli(13%)
warli(13%) uderzył z siłą +1657 +1082 +1716
+Trzeci cios
-Unik
wojojojoj(64%) otrzymał -0 -319 -874 obrażeń

Przywrócono 180 punktów życia wojojojoj(65%)
warli(13%) uderzył z siłą +1713 +1067
+Obniżenie pancerza o 19
wojojojoj(59%) otrzymał -871 -307 obrażeń

wojojojoj(59%) uderzył z siłą +2728
-Unik
warli(13%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 202 punktów życia warli(14%)
warli(14%) uderzył z siłą +1746 +1401
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+21 energii
+Obniżenie pancerza o 19
-Wściekłość
wojojojoj(50%) otrzymał -917 -603 obrażeń

wojojojoj(49%): 143 obrażeń z głębokiej rany.
warli(14%) uderzył z siłą +1730 +1081 +1752
+Głęboka rana pomocnicza
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 19
wojojojoj(37%) otrzymał -918 -343 -939 obrażeń

Przywrócono 170 punktów życia wojojojoj
wojojojoj(37%): 143 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 187 punktów życia warli(15%)
warli(15%) uderzył z siłą +1686 +1459
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+21 energii
+Obniżenie pancerza o 19
-Wściekłość
wojojojoj(29%) otrzymał -893 -685 obrażeń

wojojojoj(29%) uderzył z siłą +2508
-Unik
warli(15%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 160 punktów życia wojojojoj
wojojojoj(29%): 143 obrażeń z głębokiej rany.

warli(15%) uderzył z siłą +5437 +1045
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA
+21 energii
+Głęboka rana pomocnicza
+Obniżenie pancerza o 19
-Wściekłość
wojojojoj(2%) otrzymał -4581 -338 obrażeń

Przywrócono 171 punktów życia warli(17%)
warli(17%) uderzył z siłą +1769 +1057
+Obniżenie pancerza o 19
wojojojoj(0%) otrzymał -1003 -361 obrażeń

Zwyciężył warli.
Przywrócono 2200 punktów życia warli.

Coś nie pykło
2014.03.03 22:15:56
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28660842 |

Vantorius

2443170
17185
Rozpoczęła się walka pomiędzy Vantorius(190p) a Viviana Nandin(184h)
Vantorius zrobił krok do przodu.
Viviana Nandin(100%) uderzył(a) z siłą +3593
+Obniżenie pancerza o 142
+Potężna przeszywająca strzała
-Aktywna ochrona fizyczna 20% obrażeń na całą walkę
Vantorius(98%) otrzymał -659 obrażeń

Przywrócono 659 punktów życia Vantorius(100%)
Viviana Nandin(100%) uderzył(a) z siłą +3367
+Obniżenie pancerza o 142
Vantorius(98%) otrzymał -590 obrażeń

Przywrócono 590 punktów życia Vantorius(100%)
Viviana Nandin(100%) uderzył(a) z siłą +3526
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 142
Vantorius(91%) otrzymał -2821 obrażeń

Przywrócono 1163 punktów życia Vantorius(95%)
Vantorius zrobił krok do przodu.
Viviana Nandin(100%) uderzył(a) z siłą +3422
+Obniżenie pancerza o 142
Vantorius(93%) otrzymał -756 obrażeń

Przywrócono 1098 punktów życia Vantorius(96%)
Vantorius(96%) uderzył z siłą +3479 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(99%) otrzymał(a) -1694 -484 obrażeń

Vantorius(96%) uderzył z siłą +3412 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(98%) otrzymał(a) -1633 -504 obrażeń

Przywrócono 1034 punktów życia Vantorius(99%)
Viviana Nandin(98%) uderzył(a) z siłą +3389
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 142
Vantorius(91%) otrzymał -2711 obrażeń

Vantorius(91%) uderzył z siłą +3732 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(97%) otrzymał(a) -1927 -524 obrażeń

Vantorius(91%) uderzył z siłą +3394 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Viviana Nandin(96%) otrzymał(a) -1617 -543 obrażeń

Przywrócono 969 punktów życia Vantorius(94%)
Vantorius(94%) uderzył z siłą +6753 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(93%) otrzymał(a) -4821 -1222 obrażeń

Przywrócono 904 punktów życia Vantorius(97%)
Vantorius(97%) uderzył z siłą +3220 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(92%) otrzymał(a) -1460 -583 obrażeń

Vantorius(97%) uderzył z siłą +6831 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(90%) otrzymał(a) -4897 -1308 obrażeń

Przywrócono 840 punktów życia Vantorius(99%)
Vantorius(99%) uderzył z siłą +3682 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Viviana Nandin(89%) otrzymał(a) -1880 -622 obrażeń

Przywrócono 280 punktów życia Vantorius(100%)
Vantorius(100%) uderzył z siłą +3701 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(87%) otrzymał(a) -1898 -642 obrażeń

Vantorius(100%) uderzył z siłą +7076 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(84%) otrzymał(a) -5136 -1436 obrażeń

Vantorius(100%) uderzył z siłą +7057 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Viviana Nandin(81%) otrzymał(a) -5118 -1479 obrażeń

Vantorius(100%) uderzył z siłą +3475 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(80%) otrzymał(a) -1691 -701 obrażeń

Vantorius(100%) uderzył z siłą +3662 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(79%) otrzymał(a) -1862 -721 obrażeń

Vantorius(100%) uderzył z siłą +3715 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(78%) otrzymał(a) -1911 -741 obrażeń

Viviana Nandin(78%) uderzył(a) z siłą +16566
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie pancerza o 142
-Kontra
-Wściekłość
Vantorius(66%) otrzymał -11042 obrażeń

Vantorius(66%) uderzył z siłą +4104 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(77%) otrzymał(a) -2273 -761 obrażeń

Vantorius(66%) uderzył z siłą +3819 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(75%) otrzymał(a) -2007 -781 obrażeń

Przywrócono 711 punktów życia Vantorius(68%)
Vantorius(68%) uderzył z siłą +6848 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(73%) otrzymał(a) -4913 -1737 obrażeń

Przywrócono 646 punktów życia Vantorius(70%)
Viviana Nandin(73%) uderzył(a) z siłą +3445
-Unik
Vantorius(70%) otrzymał -0 obrażeń

Vantorius(70%) uderzył z siłą +6734 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(70%) otrzymał(a) -4802 -1780 obrażeń

Przywrócono 581 punktów życia Vantorius(72%)
Vantorius(72%) uderzył z siłą +3575 +1892
-Unik
Viviana Nandin(70%) otrzymał(a) -0 obrażeń

Vantorius(72%) uderzył z siłą +6884 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(67%) otrzymał(a) -4949 -1822 obrażeń

Przywrócono 517 punktów życia Vantorius(73%)
Viviana Nandin(67%) uderzył(a) z siłą +17702
+Cios bardzo krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 142
-Kontra
-Wściekłość
Vantorius(30%) otrzymał -14162 obrażeń

Vantorius(30%) uderzył z siłą +6880 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(63%) otrzymał(a) -4945 -1865 obrażeń

Vantorius(30%) uderzył z siłą +3605 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(62%) otrzymał(a) -1810 -879 obrażeń

Przywrócono 452 punktów życia Vantorius(31%)
Przywrócono 12000 punktów życia Vantorius
Przywrócono 388 punktów życia Vantorius(69%)
Vantorius(69%) uderzył z siłą +7074 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(59%) otrzymał(a) -5134 -1951 obrażeń

Przywrócono 323 punktów życia Vantorius(70%)
Viviana Nandin(59%) uderzył(a) z siłą +3424
+Obniżenie pancerza o 142
Vantorius(67%) otrzymał -1061 obrażeń

Vantorius(67%) uderzył z siłą +3599 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(58%) otrzymał(a) -1804 -919 obrażeń

Przywrócono 258 punktów życia Vantorius(68%)
Vantorius(68%) uderzył z siłą +6373 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(55%) otrzymał(a) -4450 -2037 obrażeń

Vantorius(68%) uderzył z siłą +3662 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
Viviana Nandin(54%) otrzymał(a) -1862 -958 obrażeń

Przywrócono 194 punktów życia Vantorius(68%)
Viviana Nandin(54%) uderzył(a) z siłą +3510
+Obniżenie pancerza o 142
-Zablokowanie 2976 obrażeń
Vantorius(68%) otrzymał -0 obrażeń

Vantorius(68%) uderzył z siłą +3460 +1892
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Viviana Nandin(53%) otrzymał(a) -1677 -978 obrażeń

Przywrócono 129 punktów życia Vantorius(69%)
Vantorius(69%) uderzył z siłą +3237 +1892
Viviana Nandin(51%) otrzymał(a) -1475 -988 obrażeń

Vantorius(69%) uderzył z siłą +3518 +1892
Viviana Nandin(50%) otrzymał(a) -1730 -988 obrażeń

Przywrócono 65 punktów życia Vantorius(69%)
Vantorius(97%) uderzył z siłą +6521 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Dotyk anioła, życie +8910
Viviana Nandin(47%) otrzymał(a) -4594 -2144 obrażeń

Vantorius(97%) uderzył z siłą +3544 +1892
Viviana Nandin(46%) otrzymał(a) -1754 -988 obrażeń

Viviana Nandin(46%) uderzył(a) z siłą +3615
+Obniżenie pancerza o 142
-Zablokowanie 2976 obrażeń
Vantorius(97%) otrzymał -0 obrażeń

Vantorius(97%) uderzył z siłą +6910 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Zamrożenie
Viviana Nandin(43%) otrzymał(a) -4974 -2144 obrażeń

Vantorius(97%) uderzył z siłą +3270 +1892
Viviana Nandin(42%) otrzymał(a) -1505 -988 obrażeń

Vantorius(97%) uderzył z siłą +6213 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
Viviana Nandin(39%) otrzymał(a) -4294 -2144 obrażeń

Vantorius(97%) uderzył z siłą +3688 +1892
Viviana Nandin(38%) otrzymał(a) -1886 -988 obrażeń

Vantorius(97%) uderzył z siłą +6384 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
Viviana Nandin(35%) otrzymał(a) -4461 -2144 obrażeń

Vantorius(97%) uderzył z siłą +6395 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Zamrożenie
Viviana Nandin(32%) otrzymał(a) -4471 -2144 obrażeń

Vantorius(97%) uderzył z siłą +6796 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
Viviana Nandin(29%) otrzymał(a) -4863 -2144 obrażeń

Vantorius(97%) uderzył z siłą +3393 +1892
Viviana Nandin(27%) otrzymał(a) -1616 -988 obrażeń

Vantorius(97%) uderzył z siłą +3481 +1892
Viviana Nandin(26%) otrzymał(a) -1696 -988 obrażeń

Viviana Nandin(26%) uderzył(a) z siłą +17318
+Cios bardzo krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 142
-Kontra
-Wściekłość
Vantorius(54%) otrzymał -13854 obrażeń

Vantorius(54%) uderzył z siłą +3665 +1892
Viviana Nandin(25%) otrzymał(a) -1865 -988 obrażeń

Vantorius(54%) uderzył z siłą +6889 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
Viviana Nandin(22%) otrzymał(a) -4953 -2144 obrażeń

Vantorius(54%) uderzył z siłą +3944 +1892
Viviana Nandin(20%) otrzymał(a) -2123 -988 obrażeń

Vantorius(54%) uderzył z siłą +3601 +1892
Viviana Nandin(19%) otrzymał(a) -1806 -988 obrażeń

Viviana Nandin(19%) uderzył(a) z siłą +3456
+Obniżenie pancerza o 142
+Potężna przeszywająca strzała
Vantorius(49%) otrzymał -1434 obrażeń

Vantorius(49%) uderzył z siłą +3366 +1892
Viviana Nandin(18%) otrzymał(a) -1591 -988 obrażeń

Viviana Nandin(18%) uderzył(a) z siłą +3596
+Obniżenie pancerza o 142
Vantorius(44%) otrzymał -1635 obrażeń

Vantorius(44%) uderzył z siłą +6137 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
Viviana Nandin(15%) otrzymał(a) -4220 -2144 obrażeń

Vantorius(44%) uderzył z siłą +6147 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
Viviana Nandin(12%) otrzymał(a) -4230 -2144 obrażeń

Viviana Nandin(12%) uderzył(a) z siłą +3367
+Obniżenie pancerza o 142
Vantorius(39%) otrzymał -1561 obrażeń

Vantorius(39%) uderzył z siłą +3411 +1892
Viviana Nandin(11%) otrzymał(a) -1632 -988 obrażeń

Vantorius(39%) uderzył z siłą +3764 +1892
Viviana Nandin(10%) otrzymał(a) -1956 -988 obrażeń

Przywrócono 6000 punktów życia Vantorius
Viviana Nandin(10%) uderzył(a) z siłą +3553
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 142
Vantorius(49%) otrzymał -2842 obrażeń

Vantorius(49%) uderzył z siłą +3617 +1892
+Zamrożenie
Viviana Nandin(8%) otrzymał(a) -1821 -988 obrażeń

Vantorius(49%) uderzył z siłą +3628 +1892
Viviana Nandin(7%) otrzymał(a) -1831 -988 obrażeń

Vantorius(49%) uderzył z siłą +3607 +1892
Viviana Nandin(6%) otrzymał(a) -1811 -988 obrażeń

Vantorius(49%) uderzył z siłą +3542 +1892
Viviana Nandin(5%) otrzymał(a) -1752 -988 obrażeń

Viviana Nandin(5%) uderzył(a) z siłą +3436
+Obniżenie pancerza o 142
+Potężna przeszywająca strzała
Vantorius(44%) otrzymał -1818 obrażeń

Viviana Nandin(5%) uderzył(a) z siłą +3512
+Obniżenie pancerza o 142
Vantorius(37%) otrzymał -1983 obrażeń

Vantorius(37%) uderzył z siłą +3287 +1892
Viviana Nandin(4%) otrzymał(a) -1520 -988 obrażeń

Viviana Nandin(4%) uderzył(a) z siłą +3413
+Obniżenie pancerza o 142
Vantorius(31%) otrzymał -2015 obrażeń

Vantorius(31%) uderzył z siłą +7114 +3103
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Zamrożenie
Viviana Nandin(1%) otrzymał(a) -5174 -2144 obrażeń

Vantorius(31%) uderzył z siłą +3354 +1892
Viviana Nandin(0%) otrzymał(a) -1581 -988 obrażeń

Zwyciężył Vantorius.
Zdobyto łącznie 138990 punktów doświadczenia.
2014.03.04 00:19:28
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28661285 |

bater

300253
2732
Rozpoczęła się walka pomiędzy bater(132w) a Warlock lodowy pocisk(133m), Łowca ogrów(133h), Burkog Lorulk(135w)
bater zrobił krok do przodu.
Burkog Lorulk(100%) uderzył(a) z siłą +2320
-Unik
bater(100%) otrzymał -0 obrażeń

Warlock lodowy pocisk(100%) uderzył(a) z siłą +1612
bater(97%) otrzymał -860 obrażeń

Łowca ogrów(100%) uderzył(a) z siłą +1283
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 40
bater(92%) otrzymał -1283 obrażeń

Przywrócono 224 punktów życia bater(93%)
bater(93%) uderzył z siłą +3561
-Absorpcja 2006 obrażeń fizycznych
Warlock lodowy pocisk(92%) otrzymał(a) -668 obrażeń

Burkog Lorulk(100%) uderzył(a) z siłą +11111
+Cios bardzo krytyczny
-Wściekłość
bater(58%) otrzymał -9489 obrażeń

bater(58%) uderzył z siłą +7751
+Cios krytyczny
+17 energii
+Ciężka rana
-Absorpcja 773 obrażeń fizycznych
Warlock lodowy pocisk(24%) otrzymał(a) -6058 obrażeń

Warlock lodowy pocisk(18%): 605 obrażeń z ciężkiej rany.
Warlock lodowy pocisk(18%) uderzył(a) z siłą +3160
+Cios krytyczny
-Wściekłość
bater(50%) otrzymał -2373 obrażeń

Łowca ogrów(100%) uderzył(a) z siłą +1266
+Obniżenie pancerza o 40
bater(49%) otrzymał -126 obrażeń

Przywrócono 213 punktów życia bater(50%)
bater(50%) uderzył z siłą +3826
Warlock lodowy pocisk(0%) otrzymał(a) -2935 obrażeń

Burkog Lorulk(100%) uderzył(a) z siłą +2363
bater(46%) otrzymał -1000 obrażeń

Przywrócono 202 punktów życia bater(47%)
bater zrobił krok do przodu.
Łowca ogrów(100%) uderzył(a) z siłą +2534
+Cios krytyczny
-Unik
bater(47%) otrzymał -0 obrażeń

Burkog Lorulk(100%) uderzył(a) z siłą +2281
bater(44%) otrzymał -928 obrażeń

Przywrócono 190 punktów życia bater(44%)
Łowca ogrów(100%) uderzył(a) z siłą +1340
+Obniżenie pancerza o 40
bater(44%) otrzymał -188 obrażeń

bater(44%) uderzył z siłą +3961
Łowca ogrów(73%) otrzymał(a) -2998 obrażeń

Przywrócono 179 punktów życia bater(44%)
Burkog Lorulk(100%) uderzył(a) z siłą +10523
+Cios bardzo krytyczny
bater(44%): Ostatni ratunek, +8919 punktów życia.
-Wściekłość
bater(44%) otrzymał -8988 obrażeń

bater(44%) uderzył z siłą +3799
Łowca ogrów(48%) otrzymał(a) -2839 obrażeń

Przywrócono 168 punktów życia bater(45%)
bater(45%) uderzył z siłą +4087
Łowca ogrów(19%) otrzymał(a) -3123 obrażeń

Łowca ogrów(19%) uderzył(a) z siłą +1251
+Obniżenie pancerza o 40
bater(44%) otrzymał -150 obrażeń

Burkog Lorulk(100%) uderzył(a) z siłą +2176
bater(41%) otrzymał -895 obrażeń

bater(41%) uderzył z siłą +3474
Łowca ogrów(0%) otrzymał(a) -2521 obrażeń

Przywrócono 157 punktów życia bater(41%)
bater(41%) uderzył z siłą +3906
Burkog Lorulk(98%) otrzymał(a) -2451 obrażeń

Burkog Lorulk(98%) uderzył(a) z siłą +2300
bater(38%) otrzymał -1005 obrażeń

bater(38%) uderzył z siłą +7919
+Cios krytyczny
+17 energii
+Ogłuszenie
Burkog Lorulk(91%) otrzymał(a) -6382 obrażeń

Przywrócono 146 punktów życia bater(38%)
bater(38%) uderzył z siłą +3548
Burkog Lorulk(89%) otrzymał(a) -2110 obrażeń

Przywrócono 134 punktów życia bater(39%)
bater(39%) uderzył z siłą +3718
Burkog Lorulk(87%) otrzymał(a) -2272 obrażeń

bater(67%) uderzył z siłą +3396
+Dotyk anioła, życie +7650
Burkog Lorulk(85%) otrzymał(a) -1966 obrażeń

Przywrócono 123 punktów życia bater(67%)
Burkog Lorulk(85%) uderzył(a) z siłą +2185
+Potężne ogłuszenie
bater(64%) otrzymał -903 obrażeń

Przywrócono 112 punktów życia bater(64%)
Burkog Lorulk(85%) uderzył(a) z siłą +2363
bater(60%) otrzymał -1061 obrażeń

bater(60%) uderzył z siłą +6917
+Cios krytyczny
+17 energii
+Ogłuszenie
Burkog Lorulk(79%) otrzymał(a) -5392 obrażeń

Przywrócono 101 punktów życia bater(61%)
bater(61%) uderzył z siłą +3715
Burkog Lorulk(77%) otrzymał(a) -2269 obrażeń

bater(61%) uderzył z siłą +3477
Burkog Lorulk(75%) otrzymał(a) -2043 obrażeń

Przywrócono 90 punktów życia bater(61%)
bater(61%) uderzył z siłą +3317
Burkog Lorulk(73%) otrzymał(a) -1891 obrażeń

Przywrócono 78 punktów życia bater(61%)
Burkog Lorulk(73%) uderzył(a) z siłą +2378
-Unik
bater(61%) otrzymał -0 obrażeń

bater(61%) uderzył z siłą +3386
Burkog Lorulk(71%) otrzymał(a) -1956 obrażeń

Przywrócono 67 punktów życia bater(62%)
Burkog Lorulk(71%) uderzył(a) z siłą +2269
bater(58%) otrzymał -977 obrażeń

bater(58%) uderzył z siłą +3355
Burkog Lorulk(69%) otrzymał(a) -1927 obrażeń

Przywrócono 56 punktów życia bater(58%)
bater(58%) uderzył z siłą +3577
Burkog Lorulk(67%) otrzymał(a) -2137 obrażeń

Przywrócono 45 punktów życia bater(58%)
Burkog Lorulk(67%) uderzył(a) z siłą +2272
+Potężne ogłuszenie
bater(55%) otrzymał -980 obrażeń

Przywrócono 34 punktów życia bater(55%)
bater(55%) uderzył z siłą +6304
+Cios krytyczny
+17 energii
Burkog Lorulk(62%) otrzymał(a) -4788 obrażeń

Burkog Lorulk(62%) uderzył(a) z siłą +2297
bater(51%) otrzymał -1002 obrażeń

Przywrócono 22 punktów życia bater(51%)
bater(51%) uderzył z siłą +3156
+Ogłuszenie
Burkog Lorulk(60%) otrzymał(a) -1740 obrażeń

Przywrócono 11 punktów życia bater(51%)
bater(51%) uderzył z siłą +6384
+Cios krytyczny
+17 energii
+Ciężka rana
Burkog Lorulk(55%) otrzymał(a) -4866 obrażeń

Burkog Lorulk(55%): 486 obrażeń z ciężkiej rany.
bater(51%) uderzył z siłą +3531
Burkog Lorulk(53%) otrzymał(a) -2094 obrażeń

Burkog Lorulk(52%): 486 obrażeń z ciężkiej rany.
Burkog Lorulk(52%) uderzył(a) z siłą +2341
-Unik
bater(51%) otrzymał -0 obrażeń

bater(51%) uderzył z siłą +3696
Burkog Lorulk(50%) otrzymał(a) -2251 obrażeń

Burkog Lorulk(49%): 486 obrażeń z ciężkiej rany.
bater(51%) uderzył z siłą +3434
Burkog Lorulk(47%) otrzymał(a) -2002 obrażeń

Burkog Lorulk(47%) uderzył(a) z siłą +10352
+Cios bardzo krytyczny
-Wściekłość
bater(19%) otrzymał -8860 obrażeń

bater(19%) uderzył z siłą +7114
+Cios krytyczny
+17 energii
Burkog Lorulk(42%) otrzymał(a) -5586 obrażeń

Burkog Lorulk(42%) uderzył(a) z siłą +2378
+Potężne ogłuszenie
bater(15%) otrzymał -1075 obrażeń

bater(43%) uderzył z siłą +3802
+Dotyk anioła, życie +7650
Burkog Lorulk(39%) otrzymał(a) -2352 obrażeń

Burkog Lorulk(39%) uderzył(a) z siłą +2285
-Unik
bater(43%) otrzymał -0 obrażeń

bater(43%) uderzył z siłą +3650
Burkog Lorulk(37%) otrzymał(a) -2207 obrażeń

Burkog Lorulk(37%) uderzył(a) z siłą +2354
bater(39%) otrzymał -1053 obrażeń

bater(39%) uderzył z siłą +7176
+Cios krytyczny
+17 energii
-Unik
Burkog Lorulk(37%) otrzymał(a) -0 obrażeń

bater(39%) uderzył z siłą +7014
+Cios krytyczny
+17 energii
Burkog Lorulk(31%) otrzymał(a) -5487 obrażeń

Burkog Lorulk(31%) uderzył(a) z siłą +2244
-Unik
bater(39%) otrzymał -0 obrażeń

bater(39%) uderzył z siłą +3346
Burkog Lorulk(29%) otrzymał(a) -1919 obrażeń

bater(39%) uderzył z siłą +6835
+Cios krytyczny
+17 energii
Burkog Lorulk(24%) otrzymał(a) -5311 obrażeń

Burkog Lorulk(24%) uderzył(a) z siłą +2203
bater(36%) otrzymał -919 obrażeń

bater(36%) uderzył z siłą +3475
Burkog Lorulk(22%) otrzymał(a) -2041 obrażeń

bater(36%) uderzył z siłą +3439
Burkog Lorulk(20%) otrzymał(a) -2007 obrażeń

Burkog Lorulk(20%) uderzył(a) z siłą +2179
bater(33%) otrzymał -898 obrażeń

bater(61%) uderzył z siłą +3487
+Dotyk anioła, życie +7650
+Ogłuszenie
Burkog Lorulk(18%) otrzymał(a) -2052 obrażeń

bater(61%) uderzył z siłą +3331
Burkog Lorulk(16%) otrzymał(a) -1905 obrażeń

bater(61%) uderzył z siłą +6185
+Cios krytyczny
+17 energii
Burkog Lorulk(11%) otrzymał(a) -4671 obrażeń

Burkog Lorulk(11%) uderzył(a) z siłą +11006
+Cios bardzo krytyczny
-Wściekłość
bater(26%) otrzymał -9511 obrażeń

bater(26%) uderzył z siłą +3779
Burkog Lorulk(9%) otrzymał(a) -2330 obrażeń

bater(54%) uderzył z siłą +4065
+Dotyk anioła, życie +7650
+Ogłuszenie
Burkog Lorulk(6%) otrzymał(a) -2604 obrażeń

bater(54%) uderzył z siłą +3620
Burkog Lorulk(4%) otrzymał(a) -2178 obrażeń

Burkog Lorulk(4%) uderzył(a) z siłą +2244
-Unik
bater(54%) otrzymał -0 obrażeń

bater(82%) uderzył z siłą +3870
+Dotyk anioła, życie +7650
Burkog Lorulk(1%) otrzymał(a) -2417 obrażeń

bater(82%) uderzył z siłą +6731
+Cios krytyczny
+17 energii
+Ciężka rana
Burkog Lorulk(0%) otrzymał(a) -5208 obrażeń

Zwyciężył bater.
Zdobyto łącznie 40008 punktów doświadczenia.
Przywrócono 2200 punktów życia bater.
2014.03.04 00:56:51
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28661300 |

Loivissa Elde

36083
149
Rozpoczęła się walka pomiędzy Loivissa Elde(311t) a Zorin(300b)
Zorin zrobił(a) krok do przodu.
Loivissa Elde wykonała podwójny strzał.
Loivissa Elde(100%) uderzyła z siłą +5210+5209+683
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Zorin(99%) otrzymał(a) -1559-1534 obrażeń
Loivissa Elde(100%) uderzyła z siłą +5691+5209+828
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(98%) otrzymał(a) -1955-1565 obrażeń
Loivissa Elde(100%) uderzyła z siłą +4919+5209+448
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(97%) otrzymał(a) -1328-1596 obrażeń
Zorin zrobił(a) krok do przodu.
Loivissa Elde(100%) uderzyła z siłą +11696+12189+2073
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(90%) otrzymał(a) -11696-6338-2073 obrażeń
Zorin(90%) uderzył(a) z siłą +29182+5299+5581
+Cios bardzo krytyczny
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 90
-Aktywna ochrona fizyczna 24% obrażeń na całą walkę
-Absorpcja 10775 obrażeń fizycznych
Loivissa Elde(69%) otrzymała -11620-1950-2147 obrażeń
Przywrócono 4576 punktów życia Loivissa Elde(78%)
Loivissa Elde(78%) uderzyła z siłą +21883+24378+1799
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(80%) otrzymał(a) -17460-11713-201 obrażeń
Zorin(80%) uderzył(a) z siłą +5256+5513
+Obniżenie pancerza o 90
+Potężne ogłuszenie
Loivissa Elde(70%) otrzymała -1975-2155 obrażeń
Przywrócono 4347 punktów życia Loivissa Elde(78%)
Zorin(80%) uderzył(a) z siłą +5678+5419
+Obniżenie pancerza o 90
Loivissa Elde(70%) otrzymała -2329-2145 obrażeń
Przywrócono 4118 punktów życia Loivissa Elde(78%)
Zorin(80%) uderzył(a) z siłą +5507+5683
+Obniżenie pancerza o 90
Loivissa Elde(69%) otrzymała -2265-2389 obrażeń
Przywrócono 3890 punktów życia Loivissa Elde(76%)
Loivissa Elde rzucił porażającą tarczę na siebie.
Zorin(80%) uderzył(a) z siłą +5439+5315+5475
+Trzeci cios
-326 obrażeń otrzymał(a) Zorin.
+Obniżenie pancerza o 90
Loivissa Elde(63%) otrzymała -2274-2186-2300 obrażeń
Przywrócono 3661 punktów życia Loivissa Elde(70%)
Loivissa Elde(70%) uderzyła z siłą +12099+12189+2434
+Cios krytyczny
-Unik
Zorin(80%) otrzymał(a) -0 obrażeń
Zorin(80%) uderzył(a) z siłą +5558+5547
-389 obrażeń otrzymał(a) Zorin.
-Unik
Loivissa Elde(65%) otrzymała -0-2410 obrażeń
Przywrócono 3432 punktów życia Loivissa Elde(72%)
Loivissa Elde(72%) uderzyła z siłą +11491+12189+2034
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(74%) otrzymał(a) -11491-6582-2034 obrażeń
Zorin(73%) uderzył(a) z siłą +5448+5339
-599 obrażeń otrzymał(a) Zorin.
+Obniżenie pancerza o 90
Loivissa Elde(63%) otrzymała -2339-2261 obrażeń
Przywrócono 3203 punktów życia Loivissa Elde(69%)
Loivissa Elde wykonała podwójny strzał.
Loivissa Elde(69%) uderzyła z siłą +5113+5209+479
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Zorin(72%) otrzymał(a) -1482-1722 obrażeń
Drugi strzał - pudło!
Przywrócono 2974 punktów życia Loivissa Elde(75%)
Loivissa Elde(75%) uderzyła z siłą +11377+12189+184
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(68%) otrzymał(a) -7177-5580 obrażeń
Zorin(68%) uderzył(a) z siłą +5622+5279
-Unik
Loivissa Elde(71%) otrzymała -0-2277 obrażeń
Przywrócono 2746 punktów życia Loivissa Elde(76%)
Loivissa Elde(76%) uderzyła z siłą +5513+5209+584
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(67%) otrzymał(a) -1807-1784 obrażeń
Loivissa Elde wykonała podwójny strzał.
Loivissa Elde(76%) uderzyła z siłą +11266+12189+1038
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(63%) otrzymał(a) -7070-5780 obrażeń
Drugi strzał - pudło!
Zorin(63%) uderzył(a) z siłą +5633+5417
-Unik
Loivissa Elde(72%) otrzymała -0-2376 obrażeń
Przywrócono 2517 punktów życia Loivissa Elde(77%)
Loivissa Elde(77%) uderzyła z siłą +5324+5209+1029
+Przebicie
+Klątwa
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(60%) otrzymał(a) -5324-3073-1029 obrażeń
Zorin - klątwa, utrata tury
Przywrócono 2288 punktów życia Loivissa Elde(81%)
Loivissa Elde(81%) uderzyła z siłą +11087+12189+583
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Zorin(55%) otrzymał(a) -6899-5979 obrażeń
Przywrócono 2059 punktów życia Loivissa Elde(85%)
Loivissa Elde(85%) uderzyła z siłą +10972+12189+1089
+Cios krytyczny
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(51%) otrzymał(a) -6789-6079 obrażeń
Loivissa Elde(85%) uderzyła z siłą +12334+12189+1012
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(46%) otrzymał(a) -8098-6178 obrażeń
Zorin(46%) uderzył(a) z siłą +5410+5526+5715
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 90
Loivissa Elde(70%) otrzymała -2370-2454-2590 obrażeń
Przywrócono 1830 punktów życia Loivissa Elde(74%)
Loivissa Elde wykonała podwójny strzał.
Loivissa Elde(74%) uderzyła z siłą +12210+12189+412
+Cios krytyczny
+Klątwa
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(42%) otrzymał(a) -7978-6278 obrażeń
Loivissa Elde(74%) uderzyła z siłą +24542+24378+404
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(28%) otrzymał(a) -24542-15602-404 obrażeń
Przywrócono 1602 punktów życia Loivissa Elde(77%)
Zorin - klątwa, utrata tury
Loivissa Elde(77%) uderzyła z siłą +11946+12189+2328
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Zorin(23%) otrzymał(a) -7724-6477-563 obrażeń
Przywrócono 1373 punktów życia Loivissa Elde(80%)
Loivissa Elde(80%) uderzyła z siłą +5083+5209+759
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(22%) otrzymał(a) -1458-2066 obrażeń
Loivissa Elde(80%) uderzyła z siłą +12498+12189+2175
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(15%) otrzymał(a) -12498-8167-2175 obrażeń
Przywrócono 1144 punktów życia Loivissa Elde(82%)
Zorin(15%) uderzył(a) z siłą +5581+5210
+Obniżenie pancerza o 90
+Potężne ogłuszenie
Loivissa Elde(73%) otrzymała -2554-2287 obrażeń
Przywrócono 915 punktów życia Loivissa Elde(74%)
Zorin(15%) uderzył(a) z siłą +30143+5400+5559
+Cios bardzo krytyczny
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 90
Loivissa Elde(23%) otrzymała -21128-2484-2598 obrażeń
Przywrócono 686 punktów życia Loivissa Elde(24%)
Zorin(15%) uderzył(a) z siłą +5515+5408+5580
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 90
Loivissa Elde(50%): Ostatni ratunek, +20964 punktów życia.
Loivissa Elde(50%) otrzymała -2628-2551-2675 obrażeń
Loivissa Elde(50%) uderzyła z siłą +5747+5209+722
+Szybka strzała
+Klątwa
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(13%) otrzymał(a) -2002-2128 obrażeń
Przywrócono 458 punktów życia Loivissa Elde(51%)
Loivissa Elde(51%) uderzyła z siłą +5250+5209+359
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Zorin(10%) otrzymał(a) -5250-3594-359 obrażeń
Przywrócono 229 punktów życia Loivissa Elde(51%)
Loivissa Elde(51%) uderzyła z siłą +5283+5209+816
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(9%) otrzymał(a) -1618-2191 obrażeń
Zorin - klątwa, utrata tury
Loivissa Elde(51%) uderzyła z siłą +5274+5209+1016
+Klątwa
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Zorin(8%) otrzymał(a) -1611-2222 obrażeń
Przywrócono 14000 punktów życia Loivissa Elde
Zorin - klątwa, utrata tury
Loivissa Elde(79%) uderzyła z siłą +5579+5209+1221
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(4%) otrzymał(a) -5579-3750-1221 obrażeń
Zorin(4%) uderzył(a) z siłą +5625+5264
-Unik
Loivissa Elde(74%) otrzymała -0-2507 obrażeń
Loivissa Elde(74%) uderzyła z siłą +11277+12189+1973
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Zorin(0%) otrzymał(a) -7081-7274-310 obrażeń
Zwyciężyła Loivissa Elde.
Zdobyto łącznie 37541 punktów doświadczenia.
2014.03.04 10:57:07
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28661762 |

Exhume

331795
4268
Exhume(100%) uderzył z siłą +8085+6391
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+32 energii
+Klątwa
Versus Zoons(63%) otrzymał(a) -5895-4245 obrażeń
Versus Zoons - klątwa, utrata tury
Versus Zoons(63%): 2382 obrażeń z głębokiej rany.
adaszek(91%) uderzył z siłą +5287+4402
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Versus Zoons(62%) otrzymał(a) -3185-3300 obrażeń
Exhume(100%) uderzył z siłą +8503+12753
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+32 energii
Versus Zoons(61%) otrzymał(a) -6304-10502 obrażeń
Versus Zoons(61%) uderzył(a) z siłą +8282
+Potężne ogłuszenie
-Aktywna ochrona fizyczna 12% obrażeń na całą walkę
adaszek(61%) otrzymał -5949 obrażeń
Versus Zoons(60%): 2382 obrażeń z głębokiej rany.
Exhume(100%) uderzył z siłą +3652+6068+3441
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+24 energii
+Trzeci cios
+Klątwa
Versus Zoons(60%) otrzymał(a) -1664-3933-1476 obrażeń
Przywrócono 1284 punktów życia adaszek(68%)
Versus Zoons wykonuje Ogłuszenie rękojeścią.
Versus Zoons - klątwa, utrata tury
Exhume(100%) uderzył z siłą +3440+6255+3353
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+24 energii
+Trzeci cios
Versus Zoons(59%) otrzymał(a) -1475-4113-1398 obrażeń
Przywrócono 1220 punktów życia adaszek(74%)
Versus Zoons(59%) uderzył(a) z siłą +8246
adaszek(44%) otrzymał -5917 obrażeń
Exhume(100%) uderzył z siłą +3538+12767
+Cios krytyczny broni pomocniczej
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+24 energii
+Klątwa
Versus Zoons(58%) otrzymał(a) -1562-10515 obrażeń
adaszek wykonał podwójny strzał.
adaszek(44%) uderzył z siłą +2483+2354
+Obniżenie odporności o 1%
Versus Zoons(57%) otrzymał(a) -669-1319 obrażeń
adaszek(44%) uderzył z siłą +2702+2354
+Obniżenie odporności o 1%
Versus Zoons(57%) otrzymał(a) -844-1319 obrażeń
Versus Zoons - klątwa, utrata tury
Przywrócono 1156 punktów życia adaszek(50%)
Exhume(100%) uderzył z siłą +3211+2687
Versus Zoons(57%) otrzymał(a) -1274-832 obrażeń
Versus Zoons przygotowuje się do rzucenia Egzekucja(50%).
adaszek(50%) uderzył z siłą +4718+4402
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Przerwanie ciosu specjalnego.
Versus Zoons(56%) otrzymał(a) -4718-4402 obrażeń
Exhume(100%) uderzył z siłą +8842+6220+3573
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+32 energii
+Przyspieszenie o 650% SA na +3 tury
+Trzeci cios
Versus Zoons(55%) otrzymał(a) -6637-4080-1593 obrażeń
Przywrócono 1091 punktów życia adaszek(55%)
Versus Zoons wykonuje Tąpniecie.
-12204 obrażeń otrzymał(a) Exhume(63%).
-12146 obrażeń otrzymał(a) adaszek(0%).
Exhume(63%) uderzył z siłą +8292+6056
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+30 energii
Versus Zoons(54%) otrzymał(a) -6097-3922 obrażeń
Przywrócono 1918 punktów życia Exhume(68%)
Exhume(68%) uderzył z siłą +3470+2727+3274
+Trzeci cios
+Klątwa
Versus Zoons(53%) otrzymał(a) -1502-864-1329 obrażeń
Versus Zoons - klątwa, utrata tury
Exhume(68%) uderzył z siłą +3269+12655
+Cios krytyczny broni pomocniczej
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+32 energii
+Przyspieszenie o 650% SA na +3 tury
+Klątwa
Versus Zoons(52%) otrzymał(a) -1324-10404 obrażeń
Przywrócono 1817 punktów życia Exhume(74%)
Versus Zoons - klątwa, utrata tury
Exhume(74%) uderzył z siłą +8150+2718
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+30 energii
+Klątwa
Versus Zoons(52%) otrzymał(a) -5958-857 obrażeń
Versus Zoons - klątwa, utrata tury
Exhume(74%) uderzył z siłą +3636+6227
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+24 energii
+Przyspieszenie o 650% SA na +3 tury
+Klątwa
Versus Zoons(51%) otrzymał(a) -1650-4086 obrażeń
Przywrócono 1716 punktów życia Exhume(79%)
Exhume(79%) uderzył z siłą +3587+6416+3645
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+24 energii
+Przyspieszenie o 650% SA na +3 tury
+Trzeci cios
Versus Zoons(50%) otrzymał(a) -1606-4269-1658 obrażeń
Versus Zoons wykonuje Silne uderzenie mieczem.
Versus Zoons - klątwa, utrata tury
Exhume(79%) uderzył z siłą +3659+6011
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+24 energii
Versus Zoons(50%) otrzymał(a) -1670-3878 obrażeń
Exhume(79%) uderzył z siłą +7898+2633
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+24 energii
+Przyspieszenie o 650% SA na +3 tury
Versus Zoons(49%) otrzymał(a) -5712-788 obrażeń
Versus Zoons(49%) uderzył(a) z siłą +8973
-Unik
Exhume(79%) otrzymał -0 obrażeń
Exhume(79%) uderzył z siłą +3638+6217+3131
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+24 energii
+Trzeci cios
Versus Zoons(48%) otrzymał(a) -1652-4077-1205 obrażeń
Przywrócono 1615 punktów życia Exhume(84%)
Exhume(84%) uderzył z siłą +8083+6166
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+24 energii
Versus Zoons(47%) otrzymał(a) -5893-4028 obrażeń
Versus Zoons przygotowuje się do rzucenia Głębokie rany(50%).
Exhume(84%) uderzył z siłą +3288+2595
Versus Zoons(47%) otrzymał(a) -1341-758 obrażeń
Exhume(84%) uderzył z siłą +3315+6377
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+32 energii
Versus Zoons(46%) otrzymał(a) -1365-4231 obrażeń
Versus Zoons wykonuje Głębokie rany.
-5577 obrażeń otrzymał(a) Exhume(67%).
Przywrócono 1514 punktów życia Exhume(72%)
Versus Zoons wykonuje Atak błyskawicą.
-9295 obrażeń otrzymał(a) Exhume(43%).
Exhume(43%) uderzył z siłą +3405+2672
Versus Zoons(46%) otrzymał(a) -1444-820 obrażeń
Versus Zoons przygotowuje się do rzucenia Grad kul(33%).
Przywrócono 1413 punktów życia Exhume(48%)
Exhume(48%) uderzył z siłą +3309+2568
+Klątwa
Versus Zoons(46%) otrzymał(a) -1359-736 obrażeń
Versus Zoons - klątwa, utrata tury
Exhume(48%) uderzył z siłą +3166+2744
+Klątwa
Versus Zoons(46%) otrzymał(a) -1235-878 obrażeń
Versus Zoons wykonuje Silne uderzenie mieczem.
Versus Zoons - klątwa, utrata tury
Przywrócono 1312 punktów życia Exhume(52%)
Exhume(52%) uderzył z siłą +3311+2686
Versus Zoons(46%) otrzymał(a) -1361-831 obrażeń
Versus Zoons wykonuje Tąpniecie.
-11592 obrażeń otrzymał(a) Exhume(16%).
Przywrócono 1211 punktów życia Exhume(20%)
Versus Zoons(46%) uderzył(a) z siłą +8948
+Potężne ogłuszenie
Exhume(0%) otrzymał -7295 obrażeń
Zwyciężył(a) Versus Zoons.
Edytowany 13:14:34 4.3.2014 przez Exhume
2014.03.04 13:13:36
KNEBEL | zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28661978 |

Marlboro Light

30594
2029
Rozpoczęła się walka pomiędzy Dredd(162m) a Pharrell(152t)
Walka bez Punktów Honoru - atakujący może mieć maksymalnie 2 poziomy przewagi.
Pharrell wykonał podwójny strzał.
Pharrell(83%) uderzył z siłą +2217 +1789
+Obniżenie pancerza o 47
-Absorpcja 396 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 1317 obrażeń magicznych
Dredd(82%) otrzymał -1188 -134 obrażeń

Pharrell(83%) uderzył z siłą +2063 +1789
-Unik
Dredd(82%) otrzymał -0 obrażeń

Dredd(82%) uderzył z siłą +15044 +4622
+Cios krytyczny
-Absorpcja 2256 obrażeń magicznych
Pharrell(19%) otrzymał -8539 -1736 obrażeń

Przywrócono 402 punktów życia Pharrell(21%)
Przywrócono 9873 punktów życia Pharrell
Przywrócono 1322 punktów życia Dredd(87%)
Dredd(87%) uderzył z siłą +5099 +1764
Pharrell(56%) otrzymał -3165 -1181 obrażeń

Przywrócono 382 punktów życia Pharrell(58%)
Pharrell(58%) uderzył z siłą +2179 +1789
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 47
-Absorpcja 545 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 1610 obrażeń magicznych
Dredd(80%) otrzymał -1634 -165 obrażeń

Przywrócono 1585 punktów życia Dredd(86%)
Przywrócono 362 punktów życia Pharrell(61%)
Dredd(86%) uderzył z siłą +5803 +1764
Pharrell(30%) otrzymał -3656 -1181 obrażeń

Pharrell wykonał podwójny strzał.
Pharrell(30%) uderzył z siłą +2066 +1789
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 47
-Absorpcja 517 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 1149 obrażeń magicznych
Dredd(77%) otrzymał -1549 -589 obrażeń

Pharrell(30%) uderzył z siłą +2106 +1789
+Obniżenie pancerza o 47
-Absorpcja 403 obrażeń fizycznych
Dredd(66%) otrzymał -1209 -1413 obrażeń

Przywrócono 1501 punktów życia Dredd(72%)
Przywrócono 342 punktów życia Pharrell(33%)
Pharrell(33%) uderzył z siłą +2037 +1789
+Obniżenie pancerza o 47
+Zamrożenie
-Absorpcja 398 obrażeń fizycznych
Dredd(61%) otrzymał -1193 -1435 obrażeń

Przywrócono 1418 punktów życia Dredd(67%)
Przywrócono 322 punktów życia Pharrell
Przywrócono 301 punktów życia Pharrell(37%)

Pharrell(37%) uderzył z siłą +2006 +1789
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 47
-Absorpcja 501 obrażeń fizycznych
Dredd(54%) otrzymał -1505 -1646 obrażeń

Przywrócono 1334 punktów życia Dredd(59%)
Przywrócono 281 punktów życia Pharrell(38%)
Pharrell wykonał podwójny strzał.
Pharrell(38%) uderzył z siłą +2003 +1789
+Obniżenie pancerza o 47
-Absorpcja 413 obrażeń fizycznych
Dredd(48%) otrzymał -1240 -1481 obrażeń

Pharrell(38%) uderzył z siłą +2118 +1789
+Obniżenie pancerza o 47
-Absorpcja 454 obrażeń fizycznych
Dredd(35%) otrzymał -1362 -1505 obrażeń

Dredd(35%) uderzył z siłą +5650 +1764
Pharrell(9%) otrzymał -3550 -1181 obrażeń

Przywrócono 261 punktów życia Pharrell(10%)
Pharrell(10%) uderzył z siłą +2007 +1789
+Obniżenie pancerza o 47
+Zamrożenie
-Absorpcja 439 obrażeń fizycznych
Dredd(23%) otrzymał -1316 -1528 obrażeń

Przywrócono 1251 punktów życia Dredd(28%)
Przywrócono 241 punktów życia Pharrell(12%)
Pharrell(12%) uderzył z siłą +2078 +1789
+Obniżenie pancerza o 47
-Absorpcja 469 obrażeń fizycznych
Dredd(16%) otrzymał -1407 -1553 obrażeń

Przywrócono 1168 punktów życia Dredd(21%)
Przywrócono 221 punktów życia Pharrell(13%)
Pharrell wykonał podwójny strzał.
Pharrell(13%) uderzył z siłą +2061 +1789
+Przebicie
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 47
-Absorpcja 515 obrażeń fizycznych
Dredd(7%) otrzymał -1546 -1646 obrażeń

Pharrell(13%) uderzył z siłą +2040 +1789
+Obniżenie pancerza o 47
-Absorpcja 485 obrażeń fizycznych
Dredd(0%) otrzymał -1456 -1601 obrażeń

Zwyciężył Pharrell.
2014.03.04 17:45:05
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28665301 |

Szkoda Zycia

115-20
458
Rozpoczęła się walka pomiędzy Narutos Woj(86w), Sime-Q(83p), Xaimrex(84w), Xarmin(85t) a Sir Cedric(85t), Nameha(85t), Syn Możdżenia(82w), Decybelek(84p)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1183 +633
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 56 obrażeń magicznych
Decybelek(95%) otrzymał -368 -154 obrażeń

Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +786 +1585
+Płonąca strzała
+Obniżenie pancerza o 12
+Obniżenie odporności o 1%
Narutos Woj(94%) otrzymał -0 -1041 obrażeń

Deszcz strzał.
-728 obrażeń otrzymał(a) Syn Możdżenia(94%).
-637 obrażeń otrzymał(a) Decybelek(91%).
-286 obrażeń otrzymał(a) Syn Możdżenia(92%).
-217 obrażeń otrzymał(a) Decybelek(90%).
-1010 obrażeń otrzymał(a) Nameha(73%).
-1061 obrażeń otrzymał(a) Sir Cedric(88%).
-570 obrażeń otrzymał(a) Sir Cedric(82%).

Decybelek(90%) uderzył z siłą +1151 +1304
+Obniżenie odporności o 1%
Narutos Woj(89%) otrzymał -183 -784 obrażeń

Narutos Woj - klątwa, utrata tury
Syn Możdżenia(92%) uderzył z siłą +3132
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
+Ogłuszenie
Narutos Woj(78%) otrzymał -1919 obrażeń

Nameha(73%) uderzył z siłą +670 +890
+Obniżenie odporności o 1%
-Zablokowanie 1376 obrażeń
Xaimrex(100%) otrzymał -0 obrażeń

Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1023 +667
+Obniżenie odporności o 1%
Decybelek(87%) otrzymał -242 -237 obrażeń

Przywrócono 1059 punktów życia Sir Cedric(94%)
Sir Cedric(94%) uderzył z siłą +717 +732
+Obniżenie pancerza o 12
+Obniżenie odporności o 1%
Narutos Woj(77%) otrzymał -0 -211 obrażeń

Narutos Woj(72%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.
Xarmin(100%) uderzył z siłą +784 +624
+Obniżenie pancerza o 23
Syn Możdżenia(89%) otrzymał -134 -252 obrażeń

Syn Możdżenia(89%) uderzył z siłą +1944
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Narutos Woj(67%) otrzymał -839 obrażeń

Xaimrex rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1103 +1338
+Obniżenie odporności o 1%
Decybelek(79%) otrzymał -304 -900 obrażeń

Przywrócono 647 punktów życia Decybelek(83%)
Decybelek(83%) uderzył z siłą +1196 +1297
-Unik
Xaimrex(100%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 302 punktów życia Narutos Woj(69%)
Przywrócono 834 punktów życia Nameha(82%)
Przywrócono 368 punktów życia Syn Możdżenia(92%)
Deszcz strzał.
-1028 obrażeń otrzymał(a) Xarmin(86%).
-468 obrażeń otrzymał(a) Narutos Woj(67%).
-679 obrażeń otrzymał(a) Sime-Q(94%).
-406 obrażeń otrzymał(a) Xaimrex(98%).
-64 obrażeń otrzymał(a) Xaimrex(97%).
-540 obrażeń otrzymał(a) Xarmin(78%).
-101 obrażeń otrzymał(a) Narutos Woj(66%).

Przywrócono 679 punktów życia Sime-Q(100%)
Syn Możdżenia(92%) uderzył z siłą +1768
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Xaimrex(94%) otrzymał -625 obrażeń

Przywrócono 572 punktów życia Sir Cedric(100%)
Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +747 +1729
+Płonąca strzała
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 12
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 56 obrażeń magicznych
-Ochrona żywiołów
Xaimrex(89%) otrzymał -747 -167 obrażeń

Przywrócono 795 punktów życia Xarmin(89%)
Narutos Woj(61%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.
Xarmin(89%) uderzył z siłą +716 +624
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
Decybelek(82%) otrzymał -44 -200 obrażeń

Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1430 +1264
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Decybelek(73%) otrzymał -594 -793 obrażeń

Przywrócono 490 punktów życia Xaimrex(92%)
Narutos Woj(61%) uderzył z siłą +2364
Decybelek(64%) otrzymał -1459 obrażeń

Przywrócono 615 punktów życia Decybelek(68%)
Decybelek(68%) uderzył z siłą +1244 +534
+Obniżenie odporności o 1%
-Ochrona żywiołów
Xaimrex(90%) otrzymał -232 -6 obrażeń

Syn Możdżenia(92%) uderzył z siłą +1833
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Xaimrex(87%) otrzymał -700 obrażeń

Xaimrex otrzymał 10 energii.
Przywrócono 287 punktów życia Narutos Woj(63%)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1072 +1467
+Obniżenie odporności o 1%
Decybelek(59%) otrzymał -294 -1037 obrażeń

Przywrócono 176 punktów życia Nameha(84%)
Przywrócono 350 punktów życia Syn Możdżenia(95%)
Nameha(84%) uderzył z siłą +700 +890
+Obniżenie odporności o 1%
-Zablokowanie 1376 obrażeń
Xaimrex(87%) otrzymał -0 obrażeń

Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +796 +805
+Obniżenie pancerza o 12
+Obniżenie odporności o 1%
-Zablokowanie 1376 obrażeń
Xaimrex(87%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 755 punktów życia Xarmin(100%)
Xaimrex(82%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.
Narutos Woj(59%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.
Xarmin(100%) uderzył z siłą +1017 +786
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
+Zamrożenie
Decybelek(48%) otrzymał -1017 -762 obrażeń

Przywrócono 466 punktów życia Xaimrex(85%)
Syn Możdżenia(95%) uderzył z siłą +1923
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Xaimrex(84%) otrzymał -216 obrażeń

Narutos Woj(59%) uderzył z siłą +3650
+Cios krytyczny
Decybelek(31%) otrzymał -2731 obrażeń

Przywrócono 5000 punktów życia Narutos Woj
Przywrócono 582 punktów życia Decybelek(35%)
Przywrócono 5000 punktów życia Decybelek
Xaimrex(79%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.
Xaimrex rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
Przywrócono 18 punktów życia Xarmin(100%)
Xarmin(100%) uderzył z siłą +718 +624
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
Decybelek(64%) otrzymał -62 -219 obrażeń

Przywrócono 272 punktów życia Narutos Woj(88%)
Przywrócono 331 punktów życia Syn Możdżenia(97%)
Nameha(84%) uderzył z siłą +755 +890
+Obniżenie odporności o 1%
Xaimrex(77%) otrzymał -0 -342 obrażeń

Syn Możdżenia(97%) uderzył z siłą +1859
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
+Ogłuszenie
Xaimrex(73%) otrzymał -753 obrażeń

Przywrócono 441 punktów życia Xaimrex(76%)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1055 +633
+Obniżenie odporności o 1%
Decybelek(61%) otrzymał -309 -243 obrażeń

Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +762 +940
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 12
+Obniżenie odporności o 1%
-Ochrona żywiołów
Xaimrex(71%) otrzymał -762 -94 obrażeń

Xaimrex(67%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.
Przywrócono 550 punktów życia Decybelek(64%)
Narutos Woj rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
Xarmin(100%) uderzył z siłą +800 +624
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
Decybelek(62%) otrzymał -121 -230 obrażeń

Syn Możdżenia(97%) uderzył z siłą +1839
-Parowanie
Narutos Woj(88%) otrzymał -0 obrażeń

Decybelek(62%) uderzył z siłą +1241 +664
+Obniżenie odporności o 1%
-Zablokowanie 1296 obrażeń
Narutos Woj(88%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 257 punktów życia Narutos Woj(90%)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1151 +1440
+Obniżenie odporności o 1%
Decybelek(53%) otrzymał -403 -1049 obrażeń

Przywrócono 416 punktów życia Xaimrex(69%)
Przywrócono 313 punktów życia Syn Możdżenia(100%)
Nameha(84%) uderzył z siłą +640 +890
+Obniżenie odporności o 1%
Narutos Woj(88%) otrzymał -0 -353 obrażeń

Syn Możdżenia(100%) uderzył z siłą +1747
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Narutos Woj(84%) otrzymał -677 obrażeń

Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +749 +1049
+Obniżenie pancerza o 12
+Obniżenie odporności o 1%
Narutos Woj(81%) otrzymał -0 -500 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +790 +624
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
Decybelek(44%) otrzymał -790 -618 obrażeń

Przywrócono 518 punktów życia Decybelek(47%)
Narutos Woj otrzymał 10 energii.
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1037 +708
+Obniżenie odporności o 1%
-Zablokowanie 1280 obrażeń
Decybelek(47%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 392 punktów życia Xaimrex(71%)
Przywrócono 242 punktów życia Narutos Woj(83%)
Przywrócono 38 punktów życia Syn Możdżenia(100%)
Xaimrex otrzymał 10 energii.
Syn Możdżenia(100%) uderzył z siłą +3206
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Narutos Woj(76%) otrzymał -1238 obrażeń

Decybelek(47%) uderzył z siłą +1258 +521
Narutos Woj(76%) otrzymał -0 obrażeń

Nameha(84%) uderzył z siłą +694 +890
Narutos Woj(75%) otrzymał -0 -85 obrażeń

Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +759 +1003
+Obniżenie pancerza o 12
Narutos Woj(74%) otrzymał -0 -154 obrażeń

Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1170 +674
-Zablokowanie 1280 obrażeń
Decybelek(47%) otrzymał -0 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +741 +624
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
Decybelek(45%) otrzymał -104 -251 obrażeń

Przywrócono 485 punktów życia Decybelek(48%)
Syn Możdżenia(100%) uderzył z siłą +1782
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Narutos Woj(73%) otrzymał -175 obrażeń

Przywrócono 367 punktów życia Xaimrex(73%)
Przywrócono 226 punktów życia Narutos Woj(74%)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1061 +606
+Obniżenie odporności o 1%
Syn Możdżenia(95%) otrzymał -360 -230 obrażeń

Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +972 +1503
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 12
Narutos Woj(61%) otrzymał -972 -1503 obrażeń

Przywrócono 276 punktów życia Syn Możdżenia(98%)
Xaimrex rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
Xarmin(100%) uderzył z siłą +722 +624
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
Decybelek(46%) otrzymał -103 -260 obrażeń

Decybelek(46%) uderzył z siłą +1192 +631
+Obniżenie odporności o 1%
Xaimrex(71%) otrzymał -231 -141 obrażeń

Nameha(84%) uderzył z siłą +700 +890
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
-Blok przebicia
Xaimrex(69%) otrzymał -0 -352 obrażeń

Narutos Woj(61%) uderzył z siłą +2212
Decybelek(37%) otrzymał -1439 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +791 +624
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
-Zablokowanie 1280 obrażeń
Decybelek(37%) otrzymał -0 obrażeń

Syn Możdżenia(98%) uderzył z siłą +2027
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
-Zablokowanie 1376 obrażeń
Xaimrex(69%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 343 punktów życia Xaimrex(71%)
Przywrócono 453 punktów życia Decybelek(40%)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1112 +1359
-Zablokowanie 1280 obrażeń
Decybelek(35%) otrzymał -0 -732 obrażeń

Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +787 +759
+Obniżenie pancerza o 12
Xaimrex(70%) otrzymał -10 -246 obrażeń

Xaimrex otrzymał 10 energii.
Syn Możdżenia(98%) uderzył z siłą +1793
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Xaimrex(69%) otrzymał -169 obrażeń

Przywrócono 211 punktów życia Narutos Woj(62%)
Przywrócono 258 punktów życia Syn Możdżenia(100%)
Deszcz strzał.
-1010 obrażeń otrzymał(a) Nameha(73%).
-747 obrażeń otrzymał(a) Syn Możdżenia(94%).
-1061 obrażeń otrzymał(a) Sir Cedric(88%).
-301 obrażeń otrzymał(a) Syn Możdżenia(91%).
-570 obrażeń otrzymał(a) Sir Cedric(82%).
-524 obrażeń otrzymał(a) Nameha(68%).
-783 obrażeń otrzymał(a) Decybelek(30%).

Przywrócono 751 punktów życia Nameha(76%)
Nameha(76%) uderzył z siłą +698 +890
+Zamrożenie
Xaimrex(68%) otrzymał -0 -84 obrażeń

Decybelek(30%) uderzył z siłą +1714 +902
+Cios krytyczny
Xaimrex(63%) otrzymał -677 -378 obrażeń

Przywrócono 318 punktów życia Xaimrex(64%)
Przywrócono 421 punktów życia Decybelek(33%)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1086 +599
Decybelek(29%) otrzymał -412 -255 obrażeń

Narutos Woj rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
Przywrócono 953 punktów życia Sir Cedric(93%)
Sir Cedric(93%) uderzył z siłą +803 +1783
+Płonąca strzała
+Obniżenie pancerza o 12
Narutos Woj(54%) otrzymał -34 -1264 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +699 +624
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
-Zablokowanie 1280 obrażeń
Decybelek(29%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 196 punktów życia Narutos Woj(55%)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1038 +572
Decybelek(25%) otrzymał -387 -240 obrażeń

Syn Możdżenia(91%) uderzył z siłą +1724
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Narutos Woj(51%) otrzymał -725 obrażeń

Przywrócono 709 punktów życia Nameha(83%)
Przywrócono 239 punktów życia Syn Możdżenia(93%)
Nameha(83%) uderzył z siłą +717 +890
+Przebicie
Narutos Woj(42%) otrzymał -717 -890 obrażeń

Przywrócono 294 punktów życia Xaimrex(66%)
Przywrócono 678 punktów życia Sir Cedric(100%)
Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +937 +1671
+Cios krytyczny
+Dotyk anioła, życie +4080
+Obniżenie pancerza o 12
-Zablokowanie 1296 obrażeń
Narutos Woj(42%) otrzymał -0 obrażeń

Narutos Woj(38%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.
Przywrócono 388 punktów życia Decybelek(27%)
Decybelek(27%) uderzył z siłą +1123 +1154
Narutos Woj(32%) otrzymał -248 -717 obrażeń

Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1489 +1168
+Cios krytyczny
Decybelek(17%) otrzymał -792 -801 obrażeń

Narutos Woj otrzymał 10 energii.
Xaimrex rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
Przywrócono 5000 punktów życia Narutos Woj
Przywrócono 181 punktów życia Narutos Woj(62%)
Syn Możdżenia(93%) uderzył z siłą +2027
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Xaimrex(61%) otrzymał -955 obrażeń

Przywrócono 269 punktów życia Xaimrex(62%)
Przywrócono 221 punktów życia Syn Możdżenia(95%)
Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +824 +796
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 12
Xaimrex(60%) otrzymał -35 -292 obrażeń

Narutos Woj(57%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1147 +756
Decybelek(11%) otrzymał -482 -407 obrażeń

Przywrócono 74 punktów życia Nameha(84%)
Przywrócono 356 punktów życia Decybelek(14%)
Nameha(84%) uderzył z siłą +735 +890
+Zamrożenie
-Ochrona żywiołów
Xaimrex(60%) otrzymał -4 -38 obrażeń

Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +944 +1517
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 12
Xaimrex(54%) otrzymał -102 -962 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +988 +786
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
+Zamrożenie
Decybelek(9%) otrzymał -345 -435 obrażeń

Narutos Woj(57%) uderzył z siłą +2357
Decybelek(0%) otrzymał -1644 obrażeń

Przywrócono 166 punktów życia Narutos Woj
Narutos Woj(54%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.

Sime-Q zrobił krok do przodu.
Przywrócono 245 punktów życia Xaimrex(56%)
Przywrócono 202 punktów życia Syn Możdżenia(97%)
Syn Możdżenia(97%) uderzył z siłą +3308
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Xaimrex(44%) otrzymał -2198 obrażeń

Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +966 +1127
+Cios krytyczny
+Dotyk anioła, życie +4080
+Obniżenie pancerza o 12
-Ochrona żywiołów
Xaimrex(43%) otrzymał -127 -60 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +796 +624
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
-Absorpcja 346 obrażeń magicznych
Nameha(80%) otrzymał -348 -27 obrażeń

Xaimrex otrzymał 10 energii.
Przywrócono 375 punktów życia Nameha(84%)
Nameha(84%) uderzył z siłą +747 +890
+Przebicie
-Blok przebicia
Xaimrex(42%) otrzymał -0 -97 obrażeń

Syn Możdżenia(97%) uderzył z siłą +1885
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Xaimrex(41%) otrzymał -259 obrażeń

Sime-Q zrobił krok do przodu.
Przywrócono 220 punktów życia Xaimrex(42%)
Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +806 +723
+Obniżenie pancerza o 12
-Zablokowanie 1376 obrażeń
Xaimrex(42%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 151 punktów życia Narutos Woj(54%)
Xarmin(100%) uderzył z siłą +796 +624
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
-Absorpcja 401 obrażeń magicznych
Nameha(74%) otrzymał -796 -161 obrażeń

Przywrócono 184 punktów życia Syn Możdżenia(98%)
Narutos Woj(54%) uderzył z siłą +1609
Syn Możdżenia(91%) otrzymał -848 obrażeń

Xaimrex rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
Przywrócono 584 punktów życia Nameha(80%)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1066 +633
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 477 obrażeń fizycznych
Nameha(74%) otrzymał -159 -385 obrażeń

Nameha(74%) uderzył z siłą +642 +890
Xaimrex(40%) otrzymał -0 -403 obrażeń

Przywrócono 196 punktów życia Xaimrex(41%)
Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +747 +868
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 12
-Zablokowanie 1376 obrażeń
-Blok przebicia
Xaimrex(41%) otrzymał -0 obrażeń

Syn Możdżenia(91%) uderzył z siłą +2004
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Xaimrex(35%) otrzymał -1018 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +752 +624
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
Nameha(68%) otrzymał -344 -296 obrażeń

Przywrócono 136 punktów życia Narutos Woj(55%)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1123 +776
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 533 obrażeń fizycznych
Nameha(60%) otrzymał -178 -530 obrażeń

Przywrócono 166 punktów życia Syn Możdżenia(93%)
Narutos Woj(55%) uderzył z siłą +2150
Syn Możdżenia(82%) otrzymał -1360 obrażeń

Xaimrex otrzymał 10 energii.
Przywrócono 542 punktów życia Nameha(66%)
Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +803 +859
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 12
Xaimrex(35%) otrzymał -0 -90 obrażeń

Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1063 +1502
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 22 obrażeń fizycznych
Nameha(47%) otrzymał -631 -1226 obrażeń

Przywrócono 171 punktów życia Xaimrex(36%)
Xarmin(100%) uderzył z siłą +754 +624
+Szybka strzała
-Unik
Nameha(47%) otrzymał -0 obrażeń

Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +800 +1576
+Płonąca strzała
+Obniżenie pancerza o 12
Xaimrex(31%) otrzymał -0 -834 obrażeń

Nameha(47%) uderzył z siłą +676 +890
+Szybka strzała
Xaimrex(31%) otrzymał -0 -114 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +750 +624
+Przebicie
-Unik
Nameha(47%) otrzymał -0 obrażeń

Syn Możdżenia(82%) uderzył z siłą +1864
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Xaimrex(29%) otrzymał -281 obrażeń

Przywrócono 121 punktów życia Narutos Woj(56%)
Nameha(47%) uderzył z siłą +650 +890
Xaimrex(28%) otrzymał -0 -118 obrażeń

Przywrócono 147 punktów życia Syn Możdżenia(83%)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1168 +654
+Obniżenie odporności o 1%
Nameha(35%) otrzymał -754 -427 obrażeń

Narutos Woj rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
Przywrócono 147 punktów życia Xaimrex(29%)
Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +803 +850
+Obniżenie pancerza o 12
Narutos Woj(54%) otrzymał -46 -363 obrażeń

Xaimrex(25%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.
Przywrócono 500 punktów życia Nameha(40%)
Przywrócono 2500 punktów życia Xaimrex
Xaimrex rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1122 +654
+Obniżenie odporności o 1%
Nameha(28%) otrzymał -710 -432 obrażeń

Syn Możdżenia(83%) uderzył z siłą +1784
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
+Ogłuszenie
Xaimrex(34%) otrzymał -860 obrażeń

Przywrócono 122 punktów życia Xaimrex(35%)
Przywrócono 106 punktów życia Narutos Woj(54%)
Przywrócono 129 punktów życia Syn Możdżenia(84%)
Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +795 +868
+Przebicie
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 12
Xaimrex(25%) otrzymał -795 -868 obrażeń

Xaimrex(21%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.
Nameha(28%) uderzył z siłą +726 +890
Xaimrex(19%) otrzymał -44 -439 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +726 +624
-Unik
Nameha(28%) otrzymał -0 obrażeń

Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +708 +967
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 12
-Ochrona żywiołów
Xaimrex(14%) otrzymał -708 -97 obrażeń

Narutos Woj rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1075 +695
+Obniżenie odporności o 1%
Nameha(16%) otrzymał -665 -475 obrażeń

Przywrócono 459 punktów życia Nameha(21%)
Syn Możdżenia(84%) uderzył z siłą +1906
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Narutos Woj(49%) otrzymał -919 obrażeń

Przywrócono 98 punktów życia Xaimrex
Xaimrex(10%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.

Przywrócono 91 punktów życia Narutos Woj(50%)
Przywrócono 110 punktów życia Syn Możdżenia(85%)
Xarmin(100%) uderzył z siłą +709 +624
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
Nameha(14%) otrzymał -323 -324 obrażeń

Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +761 +732
+Obniżenie pancerza o 12
Narutos Woj(48%) otrzymał -35 -269 obrażeń

Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1158 +654
+Obniżenie odporności o 1%
Nameha(2%) otrzymał -765 -450 obrażeń

Nameha(2%) uderzył z siłą +680 +890
+Przebicie
Narutos Woj(39%) otrzymał -680 -890 obrażeń

Narutos Woj otrzymał 10 energii.
Przywrócono 417 punktów życia Nameha(6%)
Syn Możdżenia(85%) uderzył z siłą +1968
-Unik
Narutos Woj(39%) otrzymał -0 obrażeń

Xaimrex otrzymał 10 energii.
Przywrócono 73 punktów życia Xaimrex(11%)
Przywrócono 75 punktów życia Narutos Woj(39%)
Xarmin(100%) uderzył z siłą +753 +624
+Obniżenie pancerza o 23
+Zniszczono 7 many
Nameha(0%) otrzymał -381 -337 obrażeń

Sir Cedric(100%) uderzył z siłą +1016 +1461
+Cios krytyczny
-Unik
Narutos Woj(39%) otrzymał -0 obrażeń

Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1025 +558
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 453 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 311 obrażeń magicznych
Sir Cedric(98%) otrzymał -151 -34 obrażeń

Przywrócono 185 punktów życia Sir Cedric(100%)
Przywrócono 92 punktów życia Syn Możdżenia(86%)
Syn Możdżenia(86%) uderzył z siłą +1788
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
+Ogłuszenie
Xaimrex(9%) otrzymał -258 obrażeń

Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1109 +681
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 513 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 418 obrażeń magicznych
Sir Cedric(98%) otrzymał -171 -46 obrażeń

Przywrócono 49 punktów życia Xaimrex(10%)
Xarmin(100%) uderzył z siłą +701 +624
+Obniżenie pancerza o 23
Syn Możdżenia(83%) otrzymał -90 -260 obrażeń

Sir Cedric - klątwa, utrata tury
Przywrócono 60 punktów życia Narutos Woj(40%)
Przywrócono 217 punktów życia Sir Cedric(100%)
Przywrócono 74 punktów życia Syn Możdżenia(84%)
Narutos Woj rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1022 +579
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 380 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 228 obrażeń magicznych
Sir Cedric(96%) otrzymał -221 -137 obrażeń

Sir Cedric(96%) uderzył z siłą +945 +1671
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 12
Narutos Woj(32%) otrzymał -144 -1153 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +1054 +786
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
Syn Możdżenia(70%) otrzymał -1054 -786 obrażeń

Przywrócono 24 punktów życia Xaimrex(10%)
Xaimrex otrzymał 10 energii.
Syn Możdżenia(70%) uderzył z siłą +1736
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Narutos Woj(28%) otrzymał -795 obrażeń

Przywrócono 45 punktów życia Narutos Woj(28%)
Przywrócono 358 punktów życia Sir Cedric(100%)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1122 +667
+Obniżenie odporności o 1%
Sir Cedric(87%) otrzymał -696 -450 obrażeń

Przywrócono 55 punktów życia Syn Możdżenia(70%)
Sir Cedric(87%) uderzył z siłą +756 +759
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 12
-Blok przebicia
Narutos Woj(26%) otrzymał -45 -307 obrażeń

Deszcz strzał.
-1061 obrażeń otrzymał(a) Sir Cedric(76%).
-784 obrażeń otrzymał(a) Syn Możdżenia(64%).
-570 obrażeń otrzymał(a) Sir Cedric(70%).
-331 obrażeń otrzymał(a) Syn Możdżenia(61%).

Syn Możdżenia(61%) uderzył z siłą +1785
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Narutos Woj(21%) otrzymał -861 obrażeń

Przywrócono 688 punktów życia Sir Cedric(77%)
Xaimrex rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1461 +892
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Sir Cedric(58%) otrzymał -1024 -670 obrażeń

Narutos Woj - klątwa, utrata tury
Przywrócono 30 punktów życia Narutos Woj(22%)
Sir Cedric(58%) uderzył z siłą +783 +1494
+Płonąca strzała
+Obniżenie pancerza o 12
-Zablokowanie 1376 obrażeń
Xaimrex(6%) otrzymał -0 -771 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +729 +624
+Obniżenie pancerza o 23
Syn Możdżenia(58%) otrzymał -131 -278 obrażeń

Przywrócono 635 punktów życia Sir Cedric(65%)
Przywrócono 37 punktów życia Syn Możdżenia(58%)
Xaimrex otrzymał 10 energii.
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1513 +1020
+Cios krytyczny
+Dotyk anioła, życie +4410
+Obniżenie odporności o 1%
Sir Cedric(45%) otrzymał -1075 -796 obrażeń

Syn Możdżenia(58%) uderzył z siłą +1805
-Unik
Xaimrex(6%) otrzymał -0 obrażeń

Narutos Woj(22%) uderzył z siłą +3679
+Cios krytyczny
Syn Możdżenia(36%) otrzymał -2922 obrażeń

Sir Cedric(45%) uderzył z siłą +791 +949
+Obniżenie pancerza o 12
Xaimrex(5%) otrzymał -0 -172 obrażeń

Xaimrex(1%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.
Xarmin(100%) uderzył z siłą +777 +624
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
Syn Możdżenia(25%) otrzymał -777 -624 obrażeń

Przywrócono 15 punktów życia Narutos Woj(22%)
Przywrócono 582 punktów życia Sir Cedric(51%)
Przywrócono 18 punktów życia Syn Możdżenia(25%)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1030 +579
+Obniżenie odporności o 1%
Sir Cedric(41%) otrzymał -608 -365 obrażeń

Xaimrex otrzymał 10 energii.
Sir Cedric(41%) uderzył z siłą +794 +759
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 12
-Blok przebicia
Narutos Woj(18%) otrzymał -256 -457 obrażeń

Xaimrex(0%) otrzymał 794 obrażeń od ognia.
Xarmin(100%) uderzył z siłą +800 +624
+Obniżenie pancerza o 23
Syn Możdżenia(21%) otrzymał -208 -296 obrażeń

Syn Możdżenia(21%) uderzył z siłą +2029
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Narutos Woj(10%) otrzymał -1416 obrażeń

Narutos Woj otrzymał 10 energii.
Przywrócono 529 punktów życia Sir Cedric(46%)
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1047 +1508
+Obniżenie odporności o 1%
Sir Cedric(25%) otrzymał -625 -1288 obrażeń

Sir Cedric(25%) uderzył z siłą +728 +786
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 12
Narutos Woj(9%) otrzymał -0 -65 obrażeń

Syn Możdżenia(21%) uderzył z siłą +1759
-Parowanie
Narutos Woj(9%) otrzymał -0 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +711 +624
+Obniżenie pancerza o 23
+Zamrożenie
Syn Możdżenia(18%) otrzymał -155 -305 obrażeń

Przywrócono 477 punktów życia Sir Cedric(31%)
Sir Cedric(31%) uderzył z siłą +710 +1085
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 12
Narutos Woj(8%) otrzymał -0 -268 obrażeń

Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1051 +640
+Obniżenie odporności o 1%
Sir Cedric(19%) otrzymał -628 -424 obrażeń

Sir Cedric(19%) uderzył z siłą +793 +859
+Przebicie
-Unik
Narutos Woj(8%) otrzymał -0 obrażeń

Narutos Woj - klątwa, utrata tury
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1091 +633
+Obniżenie odporności o 1%
Sir Cedric(7%) otrzymał -667 -417 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +1023 +786
+Cios krytyczny
-Unik
Sir Cedric(7%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 424 punktów życia Sir Cedric(12%)
Sir Cedric(12%) uderzył z siłą +763 +940
+Obniżenie pancerza o 12
Narutos Woj(4%) otrzymał -78 -502 obrażeń

Narutos Woj otrzymał 10 energii.
Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1026 +674
+Obniżenie odporności o 1%
Sir Cedric(1%) otrzymał -605 -457 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +771 +624
-Unik
Sir Cedric(1%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 371 punktów życia Sir Cedric(4%)
Sir Cedric(4%) uderzył z siłą +721 +985
+Obniżenie pancerza o 12
Narutos Woj(3%) otrzymał -0 -201 obrażeń

Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1022 +722
+Obniżenie odporności o 1%
Sir Cedric(0%) otrzymał -601 -504 obrażeń

Xarmin(100%) uderzył z siłą +789 +624
+Obniżenie pancerza o 23
Syn Możdżenia(14%) otrzymał -228 -314 obrażeń

Syn Możdżenia(14%) uderzył z siłą +1963
+Obniżenie pancerza o 15
+Zniszczono 5 energii
Narutos Woj(1%) otrzymał -403 obrażeń

Narutos Woj(1%) uderzył z siłą +2297
Syn Możdżenia(1%) otrzymał -1653 obrażeń

Sime-Q(100%) uderzył z siłą +1472 +1158
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Syn Możdżenia(0%) otrzymał -857 -794 obrażeń

Zwyciężyła drużyna Xarmin, Sime-Q, Narutos Woj, Xaimrex.

No elo
2014.03.04 18:18:20
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28665965 |

Rowerem przez Ithan

313141
2153
Nie z tym eq ale i tak dałem rade ;3


Rozpoczęła się walka pomiędzy Nebillar(83p) a Smajl(88b)
Walka o Punkty Honoru.
Nebillar(100%) uderzył z siłą +1053+740
+Obniżenie odporności o 1%
Smajl(91%) otrzymał -511-438 obrażeń
Smajl(91%) uderzył z siłą +1108+710
-Aktywna ochrona fizyczna 12% obrażeń na całą walkę
Nebillar(96%) otrzymał -363-92 obrażeń
Nebillar(96%) uderzył z siłą +1137+822
-Unik
Smajl(91%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 455 punktów życia Nebillar(100%)
Przywrócono 534 punktów życia Smajl(96%)
Smajl(96%) uderzył z siłą +1118+904
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Głęboka rana pomocnicza
Nebillar(95%) otrzymał -370-215 obrażeń
Nebillar(95%) uderzył z siłą +1073+760
+Obniżenie odporności o 1%
Smajl(88%) otrzymał -529-461 obrażeń
Przywrócono 585 punktów życia Nebillar
Nebillar(97%): 404 obrażeń z głębokiej rany.
Nebillar(97%) uderzył z siłą +1433+1007
+Cios krytyczny
-Unik
Smajl(88%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 507 punktów życia Smajl(92%)
Smajl(92%) uderzył z siłą +1158+729
Nebillar(92%) otrzymał -400-103 obrażeń
Nebillar(89%): 404 obrażeń z głębokiej rany.
Nebillar(89%) uderzył z siłą +1078+596
+Obniżenie odporności o 1%
Smajl(85%) otrzymał -534-314 obrażeń
Przywrócono 804 punktów życia Nebillar(96%)
Smajl(85%) uderzył z siłą +1119+718+1167
+Trzeci cios
Nebillar(89%) otrzymał -371-97-407 obrażeń
Nebillar(85%): 404 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 481 punktów życia Smajl(89%)
Nebillar(85%) uderzył z siłą +1034+685
-Unik
Smajl(89%) otrzymał -0 obrażeń
Smajl(89%) uderzył z siłą +1142+732+1148
+Trzeci cios
-Zablokowanie 1304 obrażeń
Nebillar(81%) otrzymał -0-105-393 obrażeń
Przywrócono 759 punktów życia Nebillar(87%)
Nebillar(100%) uderzył z siłą +1503+1121
+Cios krytyczny
+Dotyk anioła, życie +4410
+Obniżenie odporności o 1%
-Wściekłość
Smajl(74%) otrzymał -933-817 obrażeń
Smajl(74%) uderzył z siłą +1222+829
-Unik
Nebillar(99%) otrzymał -0-165 obrażeń
Przywrócono 165 punktów życia Nebillar
Nebillar(97%): 404 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 454 punktów życia Smajl(78%)
Smajl(78%) uderzył z siłą +2061+812
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+15 energii
+Przyspieszenie o 400% SA na +3 tury
+Głęboka rana pomocnicza
Nebillar(86%) otrzymał -1136-154 obrażeń
Nebillar(86%) uderzył z siłą +1077+589
Smajl(71%) otrzymał -533-313 obrażeń
Przywrócono 670 punktów życia Nebillar
Nebillar(86%): 606 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 427 punktów życia Smajl(74%)
Smajl(74%) uderzył z siłą +1237+793
+Głęboka rana pomocnicza
Nebillar(81%) otrzymał -461-142 obrażeń
Nebillar(81%) uderzył z siłą +1102+767
-Unik
Smajl(74%) otrzymał -0 obrażeń
Smajl(74%) uderzył z siłą +1241+798
Nebillar(76%) otrzymał -465-145 obrażeń
Przywrócono 625 punktów życia Nebillar
Nebillar(75%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 400 punktów życia Smajl(78%)
Nebillar(75%) uderzył z siłą +994+623
-Unik
Smajl(78%) otrzymał -0 obrażeń
Smajl(78%) uderzył z siłą +1280+970+1141
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+15 energii
+Trzeci cios
-Unik
-Kontra
Nebillar(69%) otrzymał -0-261-388 obrażeń
Nebillar(100%) uderzył z siłą +1165+671
+Dotyk anioła, życie +4410
Smajl(69%) otrzymał -614-390 obrażeń
Smajl(69%) uderzył z siłą +1281+796
+Głęboka rana pomocnicza
Nebillar(95%) otrzymał -496-143 obrażeń
Nebillar(95%) uderzył z siłą +1132+569
-Unik
Smajl(69%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 580 punktów życia Nebillar
Nebillar(93%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 374 punktów życia Smajl(72%)
Smajl(72%) uderzył z siłą +1111+737
-Zablokowanie 1304 obrażeń
Nebillar(92%) otrzymał -0-107 obrażeń
Nebillar(92%) uderzył z siłą +1048+726
Smajl(64%) otrzymał -506-442 obrażeń
Smajl - klątwa, utrata tury
Przywrócono 536 punktów życia Nebillar
Nebillar(90%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 347 punktów życia Smajl(67%)
Nebillar(90%) uderzył z siłą +1020+664
-Unik
Smajl(67%) otrzymał -0 obrażeń
Smajl(67%) uderzył z siłą +1090+751
Nebillar(86%) otrzymał -349-116 obrażeń
Przywrócono 491 punktów życia Nebillar(90%)
Nebillar(90%) uderzył z siłą +1156+815
Smajl(58%) otrzymał -606-528 obrażeń
Nebillar(83%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 320 punktów życia Smajl(60%)
Smajl(60%) uderzył z siłą +1175+718+1175
+Trzeci cios
Nebillar(75%) otrzymał -414-97-414 obrażeń
Przywrócono 446 punktów życia Nebillar(79%)
Nebillar(79%) uderzył z siłą +1118+706
Smajl(52%) otrzymał -571-423 obrażeń
Smajl(52%) uderzył z siłą +1152+707
-Zablokowanie 1304 obrażeń
Nebillar(78%) otrzymał -0-90 obrażeń
Nebillar(72%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 294 punktów życia Smajl(54%)
Nebillar(72%) uderzył z siłą +1154+562
-Unik
Smajl(54%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 402 punktów życia Nebillar(75%)
Smajl(54%) uderzył z siłą +1157+940
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+15 energii
+Przyspieszenie o 400% SA na +3 tury
+Głęboka rana pomocnicza
-Kontra
Nebillar(70%) otrzymał -400-240 obrażeń
Nebillar(100%) uderzył z siłą +1105+569
+Dotyk anioła, życie +4410
Smajl(47%) otrzymał -559-294 obrażeń
Przywrócono 267 punktów życia Smajl(49%)
Smajl(49%) uderzył z siłą +3514+708
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+15 energii
-Zablokowanie 1304 obrażeń
-Kontra
Nebillar(89%) otrzymał -1236-91 obrażeń
Nebillar(89%) uderzył z siłą +1060+569
Smajl(43%) otrzymał -517-294 obrażeń
Nebillar(82%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Nebillar(82%) uderzył z siłą +1133+815
Smajl(33%) otrzymał -584-528 obrażeń
Przywrócono 357 punktów życia Nebillar(85%)
Smajl - klątwa, utrata tury
Nebillar(85%) uderzył z siłą +1005+754
Smajl(25%) otrzymał -467-469 obrażeń
Przywrócono 313 punktów życia Nebillar
Nebillar(81%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 240 punktów życia Smajl(27%)
Smajl(27%) uderzył z siłą +1141+754
+Głęboka rana pomocnicza
Nebillar(77%) otrzymał -388-118 obrażeń
Nebillar(77%) uderzył z siłą +1052+774
-Unik
Smajl(27%) otrzymał -0 obrażeń
Smajl(27%) uderzył z siłą +1095+739
+Głęboka rana pomocnicza
Nebillar(73%) otrzymał -353-108 obrażeń
Przywrócono 268 punktów życia Nebillar
Nebillar(69%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 214 punktów życia Smajl(29%)
Nebillar(69%) uderzył z siłą +1120+678
Smajl(21%) otrzymał -572-397 obrażeń
Smajl(21%) uderzył z siłą +1109+716
Nebillar(65%) otrzymał -363-95 obrażeń
Przywrócono 223 punktów życia Nebillar
Nebillar(60%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 187 punktów życia Smajl(22%)
Nebillar(60%) uderzył z siłą +1361+972
+Cios krytyczny
Smajl(50%): Ostatni ratunek, +4737 punktów życia.
-Wściekłość
Smajl(50%) otrzymał -798-680 obrażeń
Smajl(50%) uderzył z siłą +4109+825
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+15 energii
+Głęboka rana pomocnicza
-Kontra
Nebillar(34%) otrzymał -2900-162 obrażeń
Nebillar(34%) uderzył z siłą +1128+795
-Unik
Smajl(50%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 179 punktów życia Nebillar(36%)
Przywrócono 5000 punktów życia Nebillar
Przywrócono 134 punktów życia Nebillar
Nebillar(72%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 160 punktów życia Smajl(51%)
Smajl(51%) uderzył z siłą +1246+817
Nebillar(67%) otrzymał -468-157 obrażeń
Nebillar(67%) uderzył z siłą +1028+569
Smajl(45%) otrzymał -488-294 obrażeń
Nebillar(60%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 133 punktów życia Smajl(46%)
Smajl(46%) uderzył z siłą +1281+790
-Zablokowanie 1304 obrażeń
Nebillar(59%) otrzymał -0-140 obrażeń
Nebillar(59%) uderzył z siłą +1134+747
-Unik
Smajl(46%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 89 punktów życia Nebillar(60%)
Smajl(46%) uderzył z siłą +1218+794
+Głęboka rana pomocnicza
-Unik
Nebillar(58%) otrzymał -0-143 obrażeń
Nebillar(52%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 107 punktów życia Smajl(47%)
Nebillar(52%) uderzył z siłą +994+658
Smajl(40%) otrzymał -457-378 obrażeń
Przywrócono 45 punktów życia Nebillar(52%)
Nebillar(89%) uderzył z siłą +1135+692
+Dotyk anioła, życie +4410
Smajl(31%) otrzymał -586-410 obrażeń
Smajl(31%) uderzył z siłą +1165+740
-Unik
Nebillar(88%) otrzymał -0-109 obrażeń
Nebillar(81%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 80 punktów życia Smajl(32%)
Nebillar(81%) uderzył z siłą +1144+575
Smajl(24%) otrzymał -595-300 obrażeń
Smajl(24%) uderzył z siłą +1160+737
+Głęboka rana pomocnicza
-Unik
Nebillar(80%) otrzymał -0-107 obrażeń
Nebillar(73%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 53 punktów życia Smajl(25%)
Nebillar(73%) uderzył z siłą +1122+617
Smajl(17%) otrzymał -574-339 obrażeń
Smajl(17%) uderzył z siłą +1175+712
Nebillar(69%) otrzymał -414-93 obrażeń
Nebillar(63%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 27 punktów życia Smajl(17%)
Nebillar(63%) uderzył z siłą +3082+2037
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
-Unik
Smajl(17%) otrzymał -0 obrażeń
Smajl(17%) uderzył z siłą +1157+712
-Unik
Nebillar(62%) otrzymał -0-93 obrażeń
Nebillar(55%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Nebillar(55%) uderzył z siłą +1031+822
-Unik
Smajl(17%) otrzymał -0 obrażeń
Nebillar(55%) uderzył z siłą +1074+658
-Unik
Smajl(17%) otrzymał -0 obrażeń
Smajl(17%) uderzył z siłą +1146+906
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+15 energii
+Głęboka rana pomocnicza
-Kontra
Nebillar(50%) otrzymał -392-216 obrażeń
Nebillar(50%) uderzył z siłą +1114+651
-Unik
Smajl(17%) otrzymał -0 obrażeń
Nebillar(43%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Smajl(17%) uderzył z siłą +1114+740+1155
+Głęboka rana pomocnicza
+Trzeci cios
Nebillar(36%) otrzymał -367-109-399 obrażeń
Nebillar(36%) uderzył z siłą +1126+726
-Unik
Smajl(17%) otrzymał -0 obrażeń
Nebillar(29%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Nebillar(29%) uderzył z siłą +1119+685
-Unik
Smajl(17%) otrzymał -0 obrażeń
Smajl(17%) uderzył z siłą +1113+735
Nebillar(25%) otrzymał -366-106 obrażeń
Nebillar(19%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Smajl(17%) uderzył z siłą +1133+724
+Głęboka rana pomocnicza
Nebillar(15%) otrzymał -382-99 obrażeń
Nebillar(15%) uderzył z siłą +1124+801
-Unik
Smajl(17%) otrzymał -0 obrażeń
Nebillar(8%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Nebillar(8%) uderzył z siłą +1032+767
Smajl(9%) otrzymał -492-481 obrażeń
Smajl(9%) uderzył z siłą +1137+727+1104
+Głęboka raa pomocnicza
+Trzeci cios
Nebillar(1%) otrzymał -385-101-360 obrażeń
Nebillar(1%) uderzył z siłą +1146+664
Smajl(1%) otrzymał -596-383 obrażeń
Nebillar(0%): 808 obrażeń z głębokiej rany.
Zwyciężył Smajl.
Zdobyto łącznie 258 punktów honoru.
Przywrócono 1500 punktów życia Smajl.
2014.03.04 18:33:53
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28666225 |

Namida o mezashite

7153
650
Rozpoczęła się walka pomiędzy Mistrz Ginoer(60p) a Chate Nur(40t), zielpo(60m), Sset(55m)
Mistrz Ginoer zrobił krok do przodu.
Chate Nur(97%) uderzył z siłą +277 +552
+Płonąca strzała
+Obniżenie pancerza o 4
Mistrz Ginoer(91%) otrzymał -0 -269 obrażeń

zielpo(100%) uderzył z siłą +1418
Mistrz Ginoer(78%) otrzymał -901 obrażeń

Przywrócono 628 punktów życia Mistrz Ginoer(87%)
Mistrz Ginoer(87%) uderzył z siłą +744 +386
+Obniżenie odporności o 2%
-Absorpcja 457 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 287 obrażeń magicznych
zielpo(96%) otrzymał -152 -30 obrażeń

Sset(100%) uderzył z siłą +1298
Mistrz Ginoer(76%) otrzymał -803 obrażeń

Chate Nur(97%) uderzył z siłą +305 +609
+Płonąca strzała
+Obniżenie pancerza o 4
Mistrz Ginoer(72%) otrzymał -0 -296 obrażeń

Mistrz Ginoer(72%) uderzył z siłą +701 +386
+Obniżenie odporności o 2%
-Absorpcja 425 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 176 obrażeń magicznych
zielpo(91%) otrzymał -142 -136 obrażeń

Przywrócono 386 punktów życia zielpo(99%)
zielpo(99%) uderzył z siłą +1395
Mistrz Ginoer(59%) otrzymał -883 obrażeń

Przywrócono 597 punktów życia Mistrz Ginoer(67%)
Mistrz Ginoer(67%) uderzył z siłą +781 +386
+Obniżenie odporności o 2%
-Absorpcja 43 obrażeń fizycznych
zielpo(81%) otrzymał -603 -309 obrażeń

Mistrz Ginoer(67%) uderzył z siłą +704 +386
+Obniżenie odporności o 2%
zielpo(64%) otrzymał -570 -316 obrażeń

Chate Nur(97%) uderzył z siłą +303 +319
-Unik
Mistrz Ginoer(67%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 565 punktów życia Mistrz Ginoer
Mistrz Ginoer(72%) otrzymał 259 obrażeń od ognia.

Przywrócono 367 punktów życia zielpo(71%)
Sset(100%) uderzył z siłą +1290
-Zablokowanie 960 obrażeń
Mistrz Ginoer(72%) otrzymał -1 obrażeń

Mistrz Ginoer(72%) uderzył z siłą +750 +386
+Obniżenie odporności o 2%
zielpo(53%) otrzymał -615 -319 obrażeń

zielpo(53%) uderzył z siłą +1610
Mistrz Ginoer(57%) otrzymał -1059 obrażeń

Przywrócono 534 punktów życia Mistrz Ginoer(64%)
Chate Nur(97%) uderzył z siłą +297 +230
-Unik
Mistrz Ginoer(64%) otrzymał -0 obrażeń

Mistrz Ginoer(60%) otrzymał 259 obrażeń od ognia.
Mistrz Ginoer(60%) uderzył z siłą +705 +386
+Obniżenie odporności o 2%
zielpo(36%) otrzymał -571 -319 obrażeń

Przywrócono 502 punktów życia Mistrz Ginoer(68%)
Przywrócono 347 punktów życia zielpo(42%)
Mistrz Ginoer(68%) uderzył z siłą +696 +386
+Obniżenie odporności o 2%
zielpo(25%) otrzymał -562 -319 obrażeń

Sset(100%) uderzył z siłą +1409
Mistrz Ginoer(55%) otrzymał -895 obrażeń

Chate Nur(97%) uderzył z siłą +293 +300
+Obniżenie pancerza o 4
-Zablokowanie 960 obrażeń
Mistrz Ginoer(55%) otrzymał -0 obrażeń

Mistrz Ginoer(51%) otrzymał 259 obrażeń od ognia.
Mistrz Ginoer(51%) uderzył z siłą +743 +386
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
zielpo(8%) otrzymał -608 -319 obrażeń

Przywrócono 471 punktów życia Mistrz Ginoer(58%)
Przywrócono 328 punktów życia zielpo(14%)
Mistrz Ginoer(58%) uderzył z siłą +792 +386
+Obniżenie odporności o 2%
zielpo(0%) otrzymał -657 -319 obrażeń

Chate Nur(97%) uderzył z siłą +273 +636
+Płonąca strzała
+Obniżenie pancerza o 4
Mistrz Ginoer(53%) otrzymał -0 -314 obrażeń

Przywrócono 440 punktów życia Mistrz Ginoer(60%)
Mistrz Ginoer(60%) uderzył z siłą +1088 +483
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 120% SA
+7 energii
+Obniżenie odporności o 2%
-Absorpcja 741 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 390 obrażeń magicznych
Sset(93%) otrzymał -247 -34 obrażeń

Przywrócono 281 punktów życia Sset(100%)
Sset(100%) uderzył z siłą +1417
-Zablokowanie 960 obrażeń
Mistrz Ginoer(58%) otrzymał -108 obrażeń

Mistrz Ginoer(58%) uderzył z siłą +745 +386
+Obniżenie odporności o 2%
-Absorpcja 21 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 15 obrażeń magicznych
Sset(78%) otrzymał -625 -261 obrażeń

Przywrócono 408 punktów życia Mistrz Ginoer(64%)
Chate Nur(97%) uderzył z siłą +311 +248
+Przebicie
-Unik
Mistrz Ginoer(64%) otrzymał -0 obrażeń

Mistrz Ginoer(60%) otrzymał 259 obrażeń od ognia.
Mistrz Ginoer(60%) uderzył z siłą +752 +386
+Obniżenie odporności o 2%
Sset(55%) otrzymał -653 -280 obrażeń

Przywrócono 377 punktów życia Mistrz Ginoer(66%)
Mistrz Ginoer(66%) uderzył z siłą +684 +386
+Obniżenie odporności o 2%
Sset(33%) otrzymał -585 -286 obrażeń

Chate Nur(97%) uderzył z siłą +296 +270
+Obniżenie pancerza o 4
-Zablokowanie 960 obrażeń
Mistrz Ginoer(66%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 345 punktów życia Mistrz Ginoer
Mistrz Ginoer(67%) otrzymał 259 obrażeń od ognia.

Przywrócono 326 punktów życia Sset(41%)
Mistrz Ginoer(67%) uderzył z siłą +1102 +483
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 120% SA
+7 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Sset(7%) otrzymał -1001 -377 obrażeń

Chate Nur(97%) uderzył z siłą +279 +216
+Obniżenie pancerza o 4
-Zablokowanie 960 obrażeń
Mistrz Ginoer(67%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 314 punktów życia Mistrz Ginoer
Mistrz Ginoer(68%) otrzymał 259 obrażeń od ognia.

Mistrz Ginoer(68%) uderzył z siłą +701 +386
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Sset(0%) otrzymał -602 -300 obrażeń

Mistrz Ginoer zrobił krok do przodu.
Przywrócono 283 punktów życia Mistrz Ginoer(72%)
Chate Nur(97%) uderzył z siłą +273 +227
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 4
-Blok przebicia
Mistrz Ginoer(72%) otrzymał -0 -8 obrażeń

Mistrz Ginoer(72%) uderzył z siłą +2038 +1062
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 120% SA
+7 energii
+Obniżenie odporności o 2%
-Absorpcja 675 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 230 obrażeń magicznych
Chate Nur(44%) otrzymał -1198 -585 obrażeń

Przywrócono 251 punktów życia Mistrz Ginoer(75%)
Mistrz Ginoer(75%) uderzył z siłą +2038 +1062
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 120% SA
+7 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Chate Nur(0%) otrzymał -1873 -784 obrażeń

Zwyciężył Mistrz Ginoer.
+45 minut do wyczerpania
Zwycięzca zdobył 6241 złotych monet na przegranych.
Bez punktów doświadczenia - przewaga poziomów zbyt wysoka.

Chyba jedna z lepszych walk.
2014.03.04 19:27:23
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28667133 |

Majkele

172143
3422
Zapomniałem się leknąć.

Rozpoczęła się walka pomiędzy Mr Misiaty(32p) a trigon(30p)
Walka bez Punktów Honoru - obaj gracze muszą mieć przynajmniej 85% punktów życia.
Mr Misiaty(1%) uderzył z siłą +502+151
+Obniżenie odporności o 2%
trigon(4%) otrzymał -248-36 obrażeń
trigon(4%) uderzył z siłą +452
-Zablokowanie 520 obrażeń
Mr Misiaty(1%) otrzymał -0 obrażeń
Mr Misiaty(1%) uderzył z siłą +286+151
+Obniżenie odporności o 2%
trigon(0%) otrzymał -115-62 obrażeń
Zwyciężył Mr Misiaty.
2014.03.04 20:22:01
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28668059 |

zły Krzyś

250190
1423
Rozpoczęła się walka pomiędzy Naiwny(160h) a Kainder(163t)
Walka bez Punktów Honoru - gracze są z tego samego klanu.
Naiwny wykonał podwójny strzał.
Naiwny(100%) uderzył z siłą +3627
-Unik
Kainder(95%) otrzymał -0 obrażeń
Naiwny(100%) uderzył z siłą +3579
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 34
-Aktywna ochrona fizyczna 12% obrażeń na całą walkę
Kainder(83%) otrzymał -3150 obrażeń
Kainder(77%): 1509 obrażeń z głębokiej rany.
Kainder wykonał podwójny strzał.
Kainder(77%) uderzył z siłą +2366+2362
+Przebicie
-Unik
Naiwny(100%) otrzymał -0 obrażeń
Kainder(77%) uderzył z siłą +2362+2362
+Obniżenie odporności o 1%
Naiwny(86%) otrzymał -1073-1625 obrażeń
Przywrócono 350 punktów życia Naiwny(88%)
Naiwny(88%) uderzył z siłą +3492
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 34
Kainder(64%) otrzymał -3073 obrażeń
Przywrócono 1852 punktów życia Kainder
Kainder(66%): 1509 obrażeń z głębokiej rany.
Kainder(66%) uderzył z siłą +2506+2362
-Unik
Naiwny(88%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 333 punktów życia Naiwny(90%)
Kainder(60%): 1509 obrażeń z głębokiej rany.
Naiwny(90%) uderzył z siłą +3380
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 34
Kainder(52%) otrzymał -1921 obrażeń
Przywrócono 1759 punktów życia Kainder(59%)
Kainder(59%) uderzył z siłą +2449+2362
+Obniżenie odporności o 1%
Naiwny(76%) otrzymał -1152-1641 obrażeń
Przywrócono 315 punktów życia Naiwny(77%)
Kainder(50%): 2263 obrażeń z głębokiej rany.
Naiwny(77%) uderzył z siłą +6002
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+Głęboka rana
-Unik
Kainder(50%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 1667 punktów życia Kainder(56%)
Kainder wykonał podwójny strzał.
Kainder(56%) uderzył z siłą +2480+2362
+Przebicie
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Naiwny(53%) otrzymał -2480-2362 obrażeń
Kainder(56%) uderzył z siłą +8546+8503
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
-Unik
Naiwny(53%) otrzymał -0 obrażeń
Kainder(56%) uderzył z siłą +4137+4252
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Naiwny(21%) otrzymał -2745-3521 obrażeń
Przywrócono 297 punktów życia Naiwny(23%)
Przywrócono 1574 punktów życia Kainder
Kainder(54%): 2263 obrażeń z głębokiej rany.
Kainder(54%) uderzył z siłą +2462+2362
+Obniżenie odporności o 1%
Naiwny(8%) otrzymał -1164-1658 obrażeń
Przywrócono 280 punktów życia Naiwny(10%)
Przywrócono 1482 punktów życia Kainder
Kainder(51%): 2263 obrażeń z głębokiej rany.
Bandażowanie ran Naiwny +6000 punktów życia.
Kainder wykonał podwójny strzał.
Kainder(51%) uderzył z siłą +2437+2362
-Unik
Naiwny(40%) otrzymał -0 obrażeń
Kainder(51%) uderzył z siłą +2570+2362
-Unik
Naiwny(40%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 262 punktów życia Naiwny(41%)
Przywrócono 1389 punktów życia Kainder
Kainder(47%): 2263 obrażeń z głębokiej rany.
Naiwny(41%) uderzył z siłą +6539
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 34
Kainder(24%) otrzymał -5754 obrażeń
Kainder(18%): 1509 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 10000 punktów życia Kainder
Przywrócono 245 punktów życia Naiwny(43%)
Przywrócono 1296 punktów życia Kainder
Kainder(57%): 1509 obrażeń z głębokiej rany.
Naiwny(43%) uderzył z siłą +3371
+Obniżenie pancerza o 34
Kainder(49%) otrzymał -1969 obrażeń
Przywrócono 227 punktów życia Naiwny(44%)
Kainder(49%) uderzył z siłą +2356+2362
-Unik
Naiwny(44%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 1204 punktów życia Kainder
Kainder(48%): 1509 obrażeń z głębokiej rany.
Naiwny(44%) uderzył z siłą +3601
-Unik
Kainder(48%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 210 punktów życia Naiwny(45%)
Kainder wykonał podwójny strzał.
Kainder(48%) uderzył z siłą +2468+2362
+Szybka strzała
-Unik
Naiwny(45%) otrzymał -0 obrażeń
Kainder(48%) uderzył z siłą +3961+4252
+Cios krytyczny
+Przebicie
-Unik
Naiwny(45%) otrzymał -0 obrażeń
Kainder(48%) uderzył z siłą +2303+2362
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Naiwny(31%) otrzymał -1021-1658 obrażeń
Przywrócono 1111 punktów życia Kainder
Kainder(46%): 1509 obrażeń z głębokiej rany.
Naiwny(31%) uderzył z siłą +6334
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 34
Kainder(28%) otrzymał -4561 obrażeń
Kainder(28%) uderzył z siłą +2578+2362
-Unik
Naiwny(31%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 192 punktów życia Naiwny(32%)
Przywrócono 1019 punktów życia Kainder
Kainder(23%): 2263 obrażeń z głębokiej rany.
Naiwny(32%) uderzył z siłą +3261
+Obniżenie pancerza o 34
Kainder(15%) otrzymał -1931 obrażeń
Kainder(15%) uderzył z siłą +3957+4252
+Cios krytyczny
+Przebicie
-Unik
Naiwny(32%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 175 punktów życia Naiwny(33%)
Przywrócono 926 punktów życia Kainder
Kainder(10%): 2263 obrażeń z głębokiej rany.
Naiwny(33%) uderzył z siłą +6403
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 34
Kainder(0%) otrzymał -4682 obrażeń
Zwyciężył Naiwny.
2014.03.04 21:50:45
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28669343 |

Shimamoto

287297
4590
E2 287 VS TROP 287

Rozpoczęła się walka pomiędzy Gorąca Legenda(287t) a Nymphemonia(287h)
Gorąca Legenda wykonał podwójny strzał.
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +7538+9727
+Cios krytyczny
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(97%) otrzymał(a) -3433-7441 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +5264+5590
+Przebicie
-Unik
Nymphemonia(97%) otrzymał(a) -0 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +5073+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(96%) otrzymał(a) -1339-3413 obrażeń
Nymphemonia(96%) uderzył(a) z siłą +6235
+Obniżenie pancerza o 201
+Potężna przeszywająca strzała
-Aktywna ochrona fizyczna 12% obrażeń na całą walkę
Gorąca Legenda(93%) otrzymał -2941 obrażeń
Przywrócono 2941 punktów życia Gorąca Legenda(100%)
Nymphemonia(96%) uderzył(a) z siłą +6263
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 201
Gorąca Legenda(88%) otrzymał -5511 obrażeń
Przywrócono 4239 punktów życia Gorąca Legenda(97%)
Aura szybkości SA+9.69.
Przywrócono 1272 punktów życia Gorąca Legenda(100%)
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +4944+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(95%) otrzymał(a) -1240-3413 obrażeń
Nymphemonia(95%) uderzył(a) z siłą +32483
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie pancerza o 201
Gorąca Legenda(42%) otrzymał -26114 obrażeń
Gorąca Legenda(42%) uderzył z siłą +8000+9727
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(91%) otrzymał(a) -8000-9727 obrażeń
Przywrócono 3793 punktów życia Gorąca Legenda(50%)
Gorąca Legenda(50%) uderzył z siłą +8102+9727
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(88%) otrzymał(a) -3944-7441 obrażeń
Przywrócono 3570 punktów życia Gorąca Legenda(58%)
Gorąca Legenda wykonał podwójny strzał.
Gorąca Legenda(58%) uderzył z siłą +4994+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(86%) otrzymał(a) -1278-3413 obrażeń
Gorąca Legenda(58%) uderzył z siłą +5183+5590
-Unik
Nymphemonia(86%) otrzymał(a) -0 obrażeń
Nymphemonia(86%) uderzył(a) z siłą +6632
-Unik
Gorąca Legenda(58%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 3346 punktów życia Gorąca Legenda(66%)
Gorąca Legenda(66%) uderzył z siłą +4943+5590
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(84%) otrzymał(a) -4943-5590 obrażeń
Przywrócono 3123 punktów życia Gorąca Legenda(73%)
Gorąca Legenda(73%) uderzył z siłą +5423+5590
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Nymphemonia(83%) otrzymał(a) -1616-3413 obrażeń
Przywrócono 2900 punktów życia Gorąca Legenda(79%)
Gorąca Legenda(79%) uderzył z siłą +5412+5590
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Nymphemonia(81%) otrzymał(a) -1607-3413 obrażeń
Gorąca Legenda(79%) uderzył z siłą +5031+5590
+Klątwa
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(80%) otrzymał(a) -1307-3413 obrażeń
Przywrócono 2677 punktów życia Gorąca Legenda(85%)
Gorąca Legenda wykonał podwójny strzał.
Gorąca Legenda(85%) uderzył z siłą +5079+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(79%) otrzymał(a) -1344-3413 obrażeń
Gorąca Legenda(85%) uderzył z siłą +4839+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(78%) otrzymał(a) -1160-3413 obrażeń
Przywrócono 2454 punktów życia Gorąca Legenda(90%)
Gorąca Legenda(90%) uderzył z siłą +5244+5590
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Nymphemonia(77%) otrzymał(a) -1473-3413 obrażeń
Przywrócono 2231 punktów życia Gorąca Legenda(95%)
Gorąca Legenda(95%) uderzył z siłą +4993+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(75%) otrzymał(a) -1277-3413 obrażeń
Przywrócono 2008 punktów życia Gorąca Legenda(100%)
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +7834+9727
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(71%) otrzymał(a) -7834-9727 obrażeń
Przywrócono 12 punktów życia Gorąca Legenda(100%)
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +7891+9727
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(68%) otrzymał(a) -3752-7441 obrażeń
Gorąca Legenda wykonał podwójny strzał.
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +4799+5590
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(66%) otrzymał(a) -4799-5590 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +4683+5590
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(63%) otrzymał(a) -4683-5590 obrażeń
Nymphemonia - klątwa, utrata tury
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +4664+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(62%) otrzymał(a) -1030-3413 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +5180+5590
-Unik
Nymphemonia(62%) otrzymał(a) -0 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +4921+5590
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Nymphemonia(61%) otrzymał(a) -1222-3413 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +4964+5590
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Nymphemonia(58%) otrzymał(a) -4964-5590 obrażeń
Gorąca Legenda wykonał podwójny strzał.
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +8598+9727
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(55%) otrzymał(a) -4399-7441 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +7872+9727
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(51%) otrzymał(a) -7872-9727 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +5099+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(50%) otrzymał(a) -1359-3413 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +4835+5590
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Nymphemonia(49%) otrzymał(a) -1157-3413 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +7412+9727
+Cios krytyczny
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(46%) otrzymał(a) -3320-7441 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +4985+5590
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Nymphemonia(43%) otrzymał(a) -4985-5590 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +5004+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(42%) otrzymał(a) -1286-3413 obrażeń
Gorąca Legenda wykonał podwójny strzał.
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +5155+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(41%) otrzymał(a) -1403-3413 obrażeń
Drugi strzał - pudło!
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +5288+5590
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(40%) otrzymał(a) -1508-3413 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +7992+9727
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(37%) otrzymał(a) -3844-7441 obrażeń
Gorąca Legenda(100%) uderzył z siłą +4878+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(36%) otrzymał(a) -1189-3413 obrażeń
Nymphemonia(36%) uderzył(a) z siłą +6202
+Obniżenie pancerza o 201
Gorąca Legenda(92%) otrzymał -3373 obrażeń
Przywrócono 1562 punktów życia Gorąca Legenda(96%)
Gorąca Legenda(96%) uderzył z siłą +5365+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(34%) otrzymał(a) -1569-3413 obrażeń
Przywrócono 1339 punktów życia Gorąca Legenda(99%)
Gorąca Legenda wykonał podwójny strzał.
Gorąca Legenda(99%) uderzył z siłą +5290+5590
-Unik
Nymphemonia(34%) otrzymał(a) -0 obrażeń
Gorąca Legenda(99%) uderzył z siłą +4982+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(33%) otrzymał(a) -1269-3413 obrażeń
Przywrócono 472 punktów życia Gorąca Legenda(100%)
Nymphemonia(33%) uderzył(a) z siłą +33631
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie pancerza o 201
Gorąca Legenda(38%) otrzymał -27507 obrażeń
Gorąca Legenda(38%) uderzył z siłą +4928+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(32%) otrzymał(a) -1227-3413 obrażeń
Przywrócono 892 punktów życia Gorąca Legenda(40%)
Gorąca Legenda(40%) uderzył z siłą +15159+19453
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
-Unik
Nymphemonia(32%) otrzymał(a) -0 obrażeń
Przywrócono 669 punktów życia Gorąca Legenda(42%)
Gorąca Legenda(42%) uderzył z siłą +7617+9727
+Cios krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(29%) otrzymał(a) -3504-7441 obrażeń
Nymphemonia(29%) uderzył(a) z siłą +6075
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 201
Gorąca Legenda(30%) otrzymał -5346 obrażeń
Przywrócono 446 punktów życia Gorąca Legenda(31%)
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +5103+5590
+Przebicie
+Klątwa
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(27%) otrzymał(a) -5103-5590 obrażeń
Przywrócono 223 punktów życia Gorąca Legenda(31%)
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +4674+5590
+Klątwa
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(26%) otrzymał(a) -1037-3413 obrażeń
Nymphemonia - klątwa, utrata tury
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +5051+5590
+Przebicie
+Klątwa
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(23%) otrzymał(a) -5051-5590 obrażeń
Gorąca Legenda wykonał podwójny strzał.
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +5189+5590
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(20%) otrzymał(a) -5189-5590 obrażeń
Drugi strzał - pudło!
Nymphemonia - klątwa, utrata tury
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +8496+9727
+Cios krytyczny
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(17%) otrzymał(a) -4305-7441 obrażeń
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +8173+9727
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Klątwa
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(13%) otrzymał(a) -8173-9727 obrażeń
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +4666+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(12%) otrzymał(a) -1031-3413 obrażeń
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +4718+5590
-Unik
Nymphemonia(12%) otrzymał(a) -0 obrażeń
Nymphemonia - klątwa, utrata tury
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +5116+5590
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Nymphemonia(10%) otrzymał(a) -1373-3413 obrażeń
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +7728+9727
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(6%) otrzymał(a) -7728-9727 obrażeń
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +5003+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(5%) otrzymał(a) -1285-3413 obrażeń
Gorąca Legenda wykonał podwójny strzał.
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +7448+9727
+Cios krytyczny
+Klątwa
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(2%) otrzymał(a) -3352-7441 obrażeń
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +4844+5590
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(1%) otrzymał(a) -1164-3413 obrażeń
Gorąca Legenda(31%) uderzył z siłą +5087+5590
+Obniżenie odporności o 1%
Nymphemonia(0%) otrzymał(a) -1350-3413 obrażeń
Zdobyto Sztylet leśnego skrytobójcy
Odzyskano 19 strzał dla Gorąca Legenda.
Zwyciężył Gorąca Legenda.
Zdobyto łącznie 293531 punktów doświadczenia.
Edytowany 21:59:37 4.3.2014 przez Gorąca Legenda
Edytowany 22:00:19 4.3.2014 przez Gorąca Legenda
2014.03.04 21:59:09
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28669404 |

Malth

300672
3197
Rozpoczęła się walka pomiędzy White(173t) a dlugazaba(190t)
http://wklej.org/id/1290048/txt/
http://wklej.org/id/1290061/txt/

Może o tym nie wiesz żabciu, ale tropem trzeba umieć grać.
2014.03.04 22:15:26
Ocena: 1
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28669574 |

Enoox

1762
116
Rozpoczęła się walka pomiędzy Enoox(157t) a Daravonxo(168b)
Walka bez Punktów Honoru - zbyt duża różnica poziomów.
Enoox(100%) uderzył z siłą +2158 +4332
+Płonąca strzała
+Szybka strzała
-Unik
Daravonxo(99%) otrzymał -0 obrażeń

Daravonxo zrobił krok do przodu.
Enoox(100%) uderzył z siłą +2069 +4138
+Płonąca strzała
+Przebicie
+Dotyk anioła, życie +8910
+Obniżenie odporności o 1%
-Aktywna ochrona fizyczna 12% obrażeń na całą walkę
Daravonxo(73%) otrzymał -1821 -3890 obrażeń

Przywrócono 1779 punktów życia Daravonxo(81%)
Daravonxo zrobił krok do przodu.
Enoox wykonał podwójny strzał.
Enoox(100%) uderzył z siłą +1996 +2210
-Unik
Daravonxo(81%) otrzymał -0 obrażeń

Enoox(100%) uderzył z siłą +1972 +1888
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Daravonxo(65%) otrzymał -1735 -1794 obrażeń

Daravonxo(57%) otrzymał 1851 obrażeń od ognia.
Enoox(100%) uderzył z siłą +2071 +1974
+Obniżenie odporności o 1%
Daravonxo(50%) otrzymał -449 -1033 obrażeń

Przywrócono 1690 punktów życia Daravonxo
Daravonxo(50%) otrzymał 1870 obrażeń od ognia.

Daravonxo(50%) uderzył z siłą +3290 +2341
+Obniżenie pancerza o 40
+Zniszczono 732 absorpcji
-Aktywna ochrona fizyczna 12% obrażeń na całą walkę
Enoox(88%) otrzymał -1848 -1059 obrażeń

Przywrócono 644 punktów życia Enoox(90%)
Daravonxo(50%) uderzył z siłą +3076 +2420 +3285
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 40
Enoox(70%) otrzymał -1698 -1152 -1875 obrażeń

Enoox(70%) uderzył z siłą +1937 +2210
+Obniżenie odporności o 1%
Daravonxo(42%) otrzymał -361 -1259 obrażeń

Przywrócono 1601 punktów życia Daravonxo
Daravonxo(41%) otrzymał 1889 obrażeń od ognia.

Bandażowanie ran Daravonxo +6000 punktów życia.
Przywrócono 612 punktów życia Enoox(73%)
Enoox(73%) uderzył z siłą +2057 +3988
+Płonąca strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Daravonxo(52%) otrzymał -439 -3022 obrażeń

Przywrócono 1512 punktów życia Daravonxo(59%)
Daravonxo(59%) uderzył z siłą +3355 +5022
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
-Unik
Enoox(59%) otrzymał -0 -3403 obrażeń

Przywrócono 580 punktów życia Enoox(61%)
Daravonxo(51%) otrzymał 1909 obrażeń od ognia.
Enoox wykonał podwójny strzał.
Enoox(61%) uderzył z siłą +1962 +2146
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Daravonxo(33%) otrzymał -1727 -2125 obrażeń

Enoox(61%) uderzył z siłą +1956 +2532
+Szybka strzała
-Unik
Daravonxo(33%) otrzymał -0 obrażeń

Enoox(61%) uderzył z siłą +2106 +2275
-Unik
Daravonxo(33%) otrzymał -0 obrażeń

Daravonxo(33%) uderzył z siłą +3348 +4991 +3102
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Przyspieszenie o 650% SA na +3 tury
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 40
Enoox(31%) otrzymał -1962 -3376 -1753 obrażeń

Przywrócono 547 punktów życia Enoox(33%)
Przywrócono 1423 punktów życia Daravonxo
Daravonxo(31%) otrzymał 1928 obrażeń od ognia.

Daravonxo(31%) uderzył z siłą +3169 +2340
+Obniżenie pancerza o 40
Enoox(21%) otrzymał -1842 -1146 obrażeń

Enoox(21%) uderzył z siłą +2088 +1888
+Przebicie
Daravonxo(15%) otrzymał -1837 -1888 obrażeń

Przywrócono 515 punktów życia Enoox(23%)
Przywrócono 1334 punktów życia Daravonxo(21%)
Daravonxo(21%) uderzył z siłą +3068 +2394
-Unik
Enoox(18%) otrzymał -0 -1221 obrażeń

Daravonxo(12%) otrzymał 1928 obrażeń od ognia.
Enoox wykonał podwójny strzał.
Enoox(18%) uderzył z siłą +3145 +3026
+Cios krytyczny
-Wściekłość
Daravonxo(0%) otrzymał -1244 -2083 obrażeń

Enoox(18%) uderzył z siłą +1920 +2554
-Unik
Daravonxo(0%) otrzymał -0 obrażeń

Zwyciężył Enoox.
2014.03.04 22:30:34
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28669670 |

Victor Valdes

31949
168
Rozpoczęła się walka pomiędzy asmos(183h) a Victor Valdes(183h)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
asmos wykonał podwójny strzał.
asmos(100%) uderzył z siłą +3710
-Unik
Victor Valdes(100%) otrzymał -0 obrażeń
asmos(100%) uderzył z siłą +7125
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+Obniżenie pancerza o 45
Victor Valdes(83%) otrzymał -5328 obrażeń
Victor Valdes wykonał podwójny strzał.
Victor Valdes(83%) uderzył z siłą +6624
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
-Unik
asmos(100%) otrzymał -0 obrażeń
Drugi strzał - pudło!
asmos(100%) uderzył z siłą +3579
+Szybka strzała
-Unik
Victor Valdes(83%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 1208 punktów życia Victor Valdes(87%)
asmos(100%) uderzył z siłą +14409
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+Głęboka rana
+Przebicie
-Unik
Victor Valdes(87%) otrzymał -0 obrażeń
Victor Valdes(87%) uderzył z siłą +3576
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 138
+Zniszczono 19 many
+Zniszczono 8 energii
asmos(93%) otrzymał -1905 obrażeń
Przywrócono 1136 punktów życia asmos
asmos(91%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
asmos wykonał podwójny strzał.
asmos(91%) uderzył z siłą +4080
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 45
Victor Valdes(73%) otrzymał -4080 obrażeń
asmos(91%) uderzył z siłą +3901
+Przebicie
-Unik
Victor Valdes(73%) otrzymał -0 obrażeń
asmos(85%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 1148 punktów życia Victor Valdes
Victor Valdes(71%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
Victor Valdes(71%) uderzył z siłą +3645
+Głęboka rana
+Przebicie
-Unik
asmos(85%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 1079 punktów życia asmos(89%)
asmos(89%) uderzył z siłą +7560
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 45
Victor Valdes(52%) otrzymał -5845 obrażeń
Przywrócono 1087 punktów życia Victor Valdes
Victor Valdes(50%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
asmos(89%) uderzył z siłą +6761
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+Głęboka rana
-Unik
Victor Valdes(50%) otrzymał -0 obrażeń
asmos(82%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
Victor Valdes(50%) uderzył z siłą +3596
+Głęboka rana
-Unik
asmos(82%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 1022 punktów życia asmos(86%)
Victor Valdes(44%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
asmos wykonał podwójny strzał.
asmos(86%) uderzył z siłą +3946
+Obniżenie pancerza o 45
Victor Valdes(36%) otrzymał -2368 obrażeń
Drugi strzał - pudło!
asmos(80%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 1027 punktów życia Victor Valdes(39%)
Victor Valdes - klątwa, utrata tury
Przywrócono 966 punktów życia asmos(83%)
Victor Valdes(34%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
asmos(83%) uderzył z siłą +4087
+Obniżenie pancerza o 45
Victor Valdes(25%) otrzymał -2543 obrażeń
asmos(77%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 966 punktów życia Victor Valdes(28%)
Victor Valdes - klątwa, utrata tury
Przywrócono 909 punktów życia asmos(80%)
Victor Valdes(23%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
asmos(80%) uderzył z siłą +14897
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+Przebicie
-Unik
Victor Valdes(23%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 852 punktów życia asmos(83%)
Przywrócono 906 punktów życia Victor Valdes(26%)
Bandażowanie ran Victor Valdes +7000 punktów życia.
asmos(83%) uderzył z siłą +3905
+Głęboka rana
+Przebicie
-Unik
Victor Valdes(48%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 795 punktów życia asmos(86%)
Przywrócono 846 punktów życia Victor Valdes(51%)
Victor Valdes(51%) uderzył z siłą +6676
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 138
+Zniszczono 19 many
+Zniszczono 8 energii
asmos(63%) otrzymał -6676 obrażeń
asmos(56%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
asmos(56%) uderzył z siłą +3600
-Unik
Victor Valdes(51%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 738 punktów życia asmos(59%)
Przywrócono 785 punktów życia Victor Valdes(54%)
Victor Valdes(54%) uderzył z siłą +6159
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+Głęboka rana
-Unik
asmos(59%) otrzymał -0 obrażeń
asmos(53%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
asmos(53%) uderzył z siłą +3831
+Obniżenie pancerza o 45
Victor Valdes(46%) otrzymał -2339 obrażeń
Przywrócono 682 punktów życia asmos(55%)
Przywrócono 725 punktów życia Victor Valdes(48%)
Victor Valdes(48%) uderzył z siłą +6174
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+Obniżenie pancerza o 138
+Zniszczono 19 many
+Zniszczono 8 energii
asmos(39%) otrzymał -4666 obrażeń
asmos(33%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
asmos(33%) uderzył z siłą +3711
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 45
Victor Valdes(41%) otrzymał -2264 obrażeń
Przywrócono 625 punktów życia asmos(35%)
Przywrócono 664 punktów życia Victor Valdes
Victor Valdes(37%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
Victor Valdes(37%) uderzył z siłą +3614
-Unik
asmos(35%) otrzymał -0 obrażeń
asmos(28%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
Victor Valdes(31%): 1797 obrażeń z głębokiej rany.
asmos(28%) uderzył z siłą +3912
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 45
Victor Valdes(19%) otrzymał -3912 obrażeń
Przywrócono 568 punktów życia asmos(30%)
Przywrócono 604 punktów życia Victor Valdes(21%)
Victor Valdes(21%) uderzył z siłą +6473
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA
+Głęboka rana
+Przebicie
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 138
+Zniszczono 8 energii
asmos(8%) otrzymał -6473 obrażeń
asmos(0%): 2695 obrażeń z głębokiej rany.
Zwyciężył Victor Valdes.
2014.03.04 23:31:04
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28669851 |

asmos

215-4
298
Rozpoczęła się walka pomiędzy Zły-Asmos(88b) a Grahido(96h), Pasterz(92b)
Grahido(100%) uderzył z siłą +1280
-Unik
Zły-Asmos(100%) otrzymał -0 obrażeń

Zły-Asmos zrobił krok do przodu.
Pasterz(93%) uderzył z siłą +1278 +980
+Obniżenie pancerza o 17
Zły-Asmos(91%) otrzymał -669 -400 obrażeń

Grahido(100%) uderzył z siłą +1176
-Unik
Zły-Asmos(91%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 768 punktów życia Zły-Asmos(98%)
Zły-Asmos zrobił krok do przodu.
Pasterz(93%) uderzył z siłą +1348 +971
+Obniżenie pancerza o 17
Zły-Asmos(88%) otrzymał -749 -404 obrażeń

Grahido(100%) uderzył z siłą +1273
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 16
Zły-Asmos(77%) otrzymał -1273 obrażeń

Przywrócono 730 punktów życia Zły-Asmos
Zły-Asmos(80%): 377 obrażeń z trucizny.

Zły-Asmos(80%) uderzył z siłą +1398 +770
+Zniszczono 5 energii
Grahido(88%) otrzymał -906 -320 obrażeń

Przywrócono 177 punktów życia Grahido(90%)
Grahido(90%) uderzył z siłą +2123
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 16
-Wściekłość
Zły-Asmos(68%) otrzymał -1524 obrażeń

Zły-Asmos(65%): 377 obrażeń z trucizny.
Pasterz(93%) uderzył z siłą +1281 +988
+Obniżenie pancerza o 17
Zły-Asmos(55%) otrzymał -728 -457 obrażeń

Zły-Asmos(55%) uderzył z siłą +1486 +884
+Zniszczono 5 energii
Grahido(76%) otrzymał -991 -422 obrażeń

Przywrócono 691 punktów życia Zły-Asmos(61%)
Przywrócono 168 punktów życia Grahido(78%)
Grahido(78%) uderzył z siłą +1253
-Unik
Zły-Asmos(61%) otrzymał -0 obrażeń

Zły-Asmos(57%): 377 obrażeń z trucizny.
Zły-Asmos(57%) uderzył z siłą +1579 +840
+Głęboka rana pomocnicza
-Unik
Grahido(74%) otrzymał -0 -382 obrażeń

Grahido(71%): 404 obrażeń z głębokiej rany.
Pasterz(93%) uderzył z siłą +1380 +1017
+Obniżenie pancerza o 17
Zły-Asmos(46%) otrzymał -836 -496 obrażeń

Przywrócono 159 punktów życia Grahido(72%)
Grahido(72%) uderzył z siłą +1257
-Unik
Zły-Asmos(46%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 653 punktów życia Zły-Asmos
Zły-Asmos(49%): 377 obrażeń z trucizny.

Zły-Asmos(49%) uderzył z siłą +1540 +836
+Zniszczono 5 energii
Grahido(58%) otrzymał -1043 -378 obrażeń

Grahido(55%): 404 obrażeń z głębokiej rany.
Pasterz(93%) uderzył z siłą +1347 +1346
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 90% SA
-Unik
-Wściekłość
Zły-Asmos(42%) otrzymał -0 -819 obrażeń

Przywrócono 150 punktów życia Grahido(56%)
Grahido(56%) uderzył z siłą +1213
+Obniżenie pancerza o 16
Zły-Asmos(36%) otrzymał -693 obrażeń

Zły-Asmos(33%): 377 obrażeń z trucizny.
Zły-Asmos(33%) uderzył z siłą +1483 +852
+Zniszczono 5 energii
Grahido(43%) otrzymał -988 -393 obrażeń

Przywrócono 614 punktów życia Zły-Asmos(38%)
Przywrócono 142 punktów życia Grahido
Grahido(40%): 404 obrażeń z głębokiej rany.

Grahido(40%) uderzył z siłą +1206
+Obniżenie pancerza o 16
Zły-Asmos(32%) otrzymał -700 obrażeń

Zły-Asmos(29%): 377 obrażeń z trucizny.
Zły-Asmos(29%) uderzył z siłą +2475 +832 +1444
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+12 energii
+Głęboka rana pomocnicza
+Trzeci cios
+Zniszczono 5 energii
Grahido(9%) otrzymał -1960 -375 -950 obrażeń

Pasterz(93%) uderzył z siłą +1296 +1338
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 90% SA
-Unik
-Wściekłość
Zły-Asmos(22%) otrzymał -0 -840 obrażeń

Przywrócono 576 punktów życia Zły-Asmos(27%)
Zły-Asmos(27%) uderzył z siłą +1487 +832
+Zniszczono 5 energii
Grahido(0%) otrzymał -992 -375 obrażeń

Zły-Asmos(24%): 377 obrażeń z trucizny.
Pasterz(93%) uderzył z siłą +1301 +969
+Obniżenie pancerza o 17
Zły-Asmos(13%) otrzymał -805 -492 obrażeń

Przywrócono 538 punktów życia Zły-Asmos(18%)
Zły-Asmos(18%) uderzył z siłą +1546 +2120
+Cios krytyczny broni pomocniczej
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+12 energii
-Unik
-Wściekłość
Pasterz(77%) otrzymał -0 -1472 obrażeń

Zły-Asmos(15%): 377 obrażeń z trucizny.
Zły-Asmos(15%) uderzył z siłą +1489 +842
+Zniszczono 5 energii
-Absorpcja 92 obrażeń fizycznych
Pasterz(66%) otrzymał -773 -280 obrażeń

Przywrócono 499 punktów życia Zły-Asmos
Zły-Asmos(16%): 377 obrażeń z trucizny.

Przywrócono 493 punktów życia Pasterz(71%)
Pasterz(71%) uderzył z siłą +1482 +1091 +1359
+Trzeci cios
Zły-Asmos(36%): Ostatni ratunek, +3969 punktów życia.
-Unik
Zły-Asmos(36%) otrzymał -0 -620 -876 obrażeń

Zły-Asmos(36%) uderzył z siłą +1547 +1090
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+12 energii
+Przyspieszenie o 400% SA na +3 tury
+Zniszczono 5 energii
-Wściekłość
Pasterz(56%) otrzymał -920 -496 obrażeń

Zły-Asmos(33%): 377 obrażeń z trucizny.
Zły-Asmos(33%) uderzył z siłą +1412 +799 +1348
+Trzeci cios
+Zniszczono 5 energii
Pasterz(37%) otrzymał -792 -245 -732 obrażeń

Przywrócono 461 punktów życia Zły-Asmos(37%)
Przywrócono 468 punktów życia Pasterz(42%)
Pasterz(42%) uderzył z siłą +1406 +1102 +1281
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 17
Zły-Asmos(17%) otrzymał -921 -630 -801 obrażeń

Zły-Asmos(17%) uderzył z siłą +1431 +786
+Zniszczono 5 energii
Pasterz(31%) otrzymał -810 -234 obrażeń

Przywrócono 422 punktów życia Zły-Asmos(21%)
Zły-Asmos(21%) uderzył z siłą +2198 +766
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+12 energii
+Głęboka rana pomocnicza
+Zniszczono 5 energii
-Wściekłość
Pasterz(12%) otrzymał -1548 -218 obrażeń

Przywrócono 444 punktów życia Pasterz
Pasterz(12%): 404 obrażeń z głębokiej rany.

Pasterz(12%) uderzył z siłą +1400 +1076 +1309
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 17
Zły-Asmos(1%) otrzymał -931 -621 -843 obrażeń

Zły-Asmos(1%) uderzył z siłą +1408 +771
+Zniszczono 5 energii
Pasterz(1%) otrzymał -789 -222 obrażeń

Przywrócono 384 punktów życia Zły-Asmos
Przywrócono 346 punktów życia Zły-Asmos(7%)

Przywrócono 419 punktów życia Pasterz
Pasterz(1%): 404 obrażeń z głębokiej rany.

Zły-Asmos(7%) uderzył z siłą +1390 +759
+Zniszczono 5 energii
Pasterz(0%) otrzymał -772 -213 obrażeń

Zwyciężył Zły-Asmos.
2014.03.05 00:20:26
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28669896 |

KONTO USUNIĘTE

Rozpoczęła się walka pomiędzy Kaymo(155p) a Tekmo Zinsus(148w), Rotgot Megakus(147m), Tekmo Zinsus(148w), Ziblet Goons(146h), Ziblet Goons(146h), Goons Asterus(150h), Rotgot Megakus(147m)
Kaymo zrobił krok do przodu.
Goons Asterus(100%) uderzył(a) z siłą +2156
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 105
-Zablokowanie 2432 obrażeń
Kaymo(100%) otrzymał -0 obrażeń
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +1908
-Aktywna ochrona fizyczna 12% obrażeń na całą walkę
Kaymo(99%) otrzymał -164 obrażeń
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +1970
Kaymo(99%) otrzymał -195 obrażeń
Rotgot Megakus(100%) uderzył(a) z siłą +2502
Kaymo(94%) otrzymał -1371 obrażeń
Rotgot Megakus(100%) uderzył(a) z siłą +2252
Kaymo(90%) otrzymał -1141 obrażeń
Ziblet Goons(100%) uderzył(a) z siłą +1500
+Obniżenie pancerza o 44
Kaymo(90%) otrzymał -3 obrażeń
Ziblet Goons(100%) uderzył(a) z siłą +1523
+Obniżenie pancerza o 44
Kaymo(90%) otrzymał -17 obrażeń
Przywrócono 1269 punktów życia Kaymo(94%)
Kaymo(94%) uderzył z siłą +2782+1525
+Zniszczono 969 absorpcji
-Absorpcja 1338 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 920 obrażeń magicznych
Rotgot Megakus(95%) otrzymał(a) -446-102 obrażeń
Kaymo(94%) uderzył z siłą +5783+2654
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Zniszczono 969 absorpcji
-Absorpcja 355 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 773 obrażeń magicznych
Rotgot Megakus(46%) otrzymał(a) -4375-1357 obrażeń
Goons Asterus(100%) uderzył(a) z siłą +2235
+Obniżenie pancerza o 105
-Zablokowanie 2432 obrażeń
Kaymo(94%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 1206 punktów życia Kaymo(99%)
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +1986
-Unik
Kaymo(99%) otrzymał -0 obrażeń
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +1883
Kaymo(98%) otrzymał -222 obrażeń
Rotgot Megakus(46%) uderzył(a) z siłą +2127
Kaymo(94%) otrzymał -1106 obrażeń
Rotgot Megakus(100%) uderzył(a) z siłą +2252
-Zablokowanie 2432 obrażeń
Kaymo(94%) otrzymał -0 obrażeń
Ziblet Goons(100%) uderzył(a) z siłą +1439
-Unik
Kaymo(94%) otrzymał -0 obrażeń
Ziblet Goons(100%) uderzył(a) z siłą +1491
+Obniżenie pancerza o 44
Kaymo(94%) otrzymał -40 obrażeń
Kaymo(94%) uderzył z siłą +2955+1525
Rotgot Megakus(20%) otrzymał(a) -1951-1022 obrażeń
Kaymo(94%) uderzył z siłą +2646+1525
Rotgot Megakus(0%) otrzymał(a) -1654-1022 obrażeń
Goons Asterus(100%) uderzył(a) z siłą +10387
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie pancerza o 105
-Kontra
-Wściekłość
Kaymo(68%) otrzymał -7240 obrażeń
Kaymo zrobił krok do przodu.
Przywrócono 1142 punktów życia Kaymo(72%)
Kaymo(72%) uderzył z siłą +3076+1525
+Zniszczono 969 absorpcji
-Absorpcja 1551 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 920 obrażeń magicznych
Rotgot Megakus(95%) otrzymał(a) -517-102 obrażeń
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +1934
Kaymo(71%) otrzymał -315 obrażeń
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +1938
Kaymo(70%) otrzymał -318 obrażeń
Rotgot Megakus(95%) uderzył(a) z siłą +1960
Kaymo(66%) otrzymał -1013 obrażeń
Ziblet Goons(100%) uderzył(a) z siłą +1522
+Obniżenie pancerza o 44
Kaymo(66%) otrzymał -92 obrażeń
Ziblet Goons(100%) uderzył(a) z siłą +1417
+Obniżenie pancerza o 44
Kaymo(66%) otrzymał -61 obrażeń
Przywrócono 1079 punktów życia Kaymo(70%)
Kaymo(70%) uderzył z siłą +6820+2654
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Zniszczono 969 absorpcji
-Absorpcja 142 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 773 obrażeń magicznych
Rotgot Megakus(35%) otrzymał(a) -5617-1357 obrażeń
Goons Asterus(100%) uderzył(a) z siłą +2207
+Obniżenie pancerza o 105
Kaymo(68%) otrzymał -539 obrażeń
Kaymo(68%) uderzył z siłą +3058+1525
Rotgot Megakus(8%) otrzymał(a) -2051-1022 obrażeń
Przywrócono 1015 punktów życia Kaymo(71%)
Kaymo(100%) uderzył z siłą +6105+2654
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Dotyk anioła, życie +8910
Rotgot Megakus(0%) otrzymał(a) -5049-2130 obrażeń
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +1892
-Unik
Kaymo(100%) otrzymał -0 obrażeń
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +3910
+Cios krytyczny
-Zablokowanie 2432 obrażeń
-Kontra
Kaymo(100%) otrzymał -0 obrażeń
Kaymo(100%) uderzył z siłą +2636+1525
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Tekmo Zinsus(90%) otrzymał(a) -1285-834 obrażeń
Ziblet Goons(100%) uderzył(a) z siłą +1415
+Obniżenie pancerza o 44
Kaymo(100%) otrzymał -105 obrażeń
Ziblet Goons(100%) uderzył(a) z siłą +1551
+Obniżenie pancerza o 44
Kaymo(99%) otrzymał -192 obrażeń
Goons Asterus(100%) uderzył(a) z siłą +2156
+Obniżenie pancerza o 105
Kaymo(97%) otrzymał -611 obrażeń
Kaymo(97%) uderzył z siłą +3025+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Ziblet Goons(80%) otrzymał(a) -1953-989 obrażeń
Przywrócono 908 punktów życia Kaymo(100%)
Kaymo(100%) uderzył z siłą +2792+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Ziblet Goons(61%) otrzymał(a) -1730-989 obrażeń
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +1900
Kaymo(98%) otrzymał -488 obrażeń
Ziblet Goons(61%) uderzył(a) z siłą +1460
+Obniżenie pancerza o 44
Kaymo(98%) otrzymał -202 obrażeń
Ziblet Goons(100%) uderzył(a) z siłą +1502
+Obniżenie pancerza o 44
-Zablokowanie 2432 obrażeń
Kaymo(98%) otrzymał -0 obrażeń
Goons Asterus(100%) uderzył(a) z siłą +10310
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie pancerza o 105
-Kontra
-Wściekłość
Kaymo(70%) otrzymał -7696 obrażeń
Kaymo(100%) uderzył z siłą +2863+1525
+Dotyk anioła, życie +8910
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(98%) otrzymał(a) -1402-787 obrażeń
Kaymo(100%) uderzył z siłą +3011+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Ziblet Goons(40%) otrzymał(a) -1940-989 obrażeń
Kaymo(100%) uderzył z siłą +7013+2806
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Ziblet Goons(0%) otrzymał(a) -5877-2244 obrażeń
Kaymo(100%) uderzył z siłą +3314+1525
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Ziblet Goons(78%) otrzymał(a) -2232-989 obrażeń
Goons Asterus(98%) uderzył(a) z siłą +2259
+Obniżenie pancerza o 105
Kaymo(97%) otrzymał -876 obrażeń
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +2014
Kaymo(94%) otrzymał -754 obrażeń
Tekmo Zinsus(90%) uderzył(a) z siłą +1982
-Unik
Kaymo(94%) otrzymał -0 obrażeń
Kaymo(94%) uderzył z siłą +6181+2806
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Ziblet Goons(27%) otrzymał(a) -5052-2244 obrażeń
Przywrócono 888 punktów życia Kaymo(97%)
Kaymo(97%) uderzył z siłą +5777+2806
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Ziblet Goons(0%) otrzymał(a) -4652-2244 obrażeń
Zdobyto Gobliński spryt
Goons Asterus(98%) uderzył(a) z siłą +2300
+Przebicie
-Unik
Kaymo(97%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 742 punktów życia Kaymo(100%)
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +1923
Kaymo(98%) otrzymał -684 obrażeń
Tekmo Zinsus(90%) uderzył(a) z siłą +2005
-Unik
Kaymo(98%) otrzymał -0 obrażeń
Kaymo(98%) uderzył z siłą +5224+2501
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Tekmo Zinsus(65%) otrzymał(a) -3759-1772 obrażeń
Kaymo(98%) uderzył z siłą +2840+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Tekmo Zinsus(55%) otrzymał(a) -1473-834 obrażeń
Goons Asterus(98%) uderzył(a) z siłą +2232
+Obniżenie pancerza o 105
+Potężna przeszywająca strzała
Kaymo(94%) otrzymał -926 obrażeń
Przywrócono 761 punktów życia Kaymo(97%)
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +1952
Kaymo(94%) otrzymał -776 obrażeń
Tekmo Zinsus(55%) uderzył(a) z siłą +1897
Kaymo(92%) otrzymał -733 obrażeń
Przywrócono 698 punktów życia Kaymo(94%)
Goons Asterus(98%) uderzył(a) z siłą +2247
+Obniżenie pancerza o 105
Kaymo(91%) otrzymał -1012 obrażeń
Przywrócono 634 punktów życia Kaymo(93%)
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +1909
Kaymo(90%) otrzymał -814 obrażeń
Kaymo(90%) uderzył z siłą +5337+2501
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Tekmo Zinsus(29%) otrzymał(a) -3870-1772 obrażeń
Goons Asterus(98%) uderzył(a) z siłą +2121
+Obniżenie pancerza o 105
-Zablokowanie 2432 obrażeń
Kaymo(90%) otrzymał -0 obrażeń
Kaymo(100%) uderzył z siłą +2826+1525
+Dotyk anioła, życie +8910
+Obniżenie odporności o 2%
Tekmo Zinsus(18%) otrzymał(a) -1460-834 obrażeń
Kaymo(100%) uderzył z siłą +5799+2501
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Tekmo Zinsus(0%) otrzymał(a) -4323-1772 obrażeń
Tekmo Zinsus(100%) uderzył(a) z siłą +1988
Kaymo(97%) otrzymał -955 obrażeń
Goons Asterus(98%) uderzył(a) z siłą +2137
+Obniżenie pancerza o 105
Kaymo(93%) otrzymał -1078 obrażeń
Przywrócono 571 punktów życia Kaymo(95%)
Kaymo(100%) uderzył z siłą +5335+2501
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Dotyk anioła, życie +8910
+Obniżenie odporności o 2%
Tekmo Zinsus(74%) otrzymał(a) -3868-1772 obrażeń
Kaymo(100%) uderzył z siłą +2672+1525
+Dotyk anioła, życie +8910
+Obniżenie odporności o 2%
Tekmo Zinsus(64%) otrzymał(a) -1318-834 obrażeń
Goons Asterus(98%) uderzył(a) z siłą +2151
+Przebicie
-Unik
Kaymo(100%) otrzymał -0 obrażeń
Tekmo Zinsus(64%) uderzył(a) z siłą +1918
Kaymo(97%) otrzymał -976 obrażeń
Kaymo(97%) uderzył z siłą +2990+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Tekmo Zinsus(53%) otrzymał(a) -1612-834 obrażeń
Przywrócono 508 punktów życia Kaymo(98%)
Goons Asterus(98%) uderzył(a) z siłą +2314
+Obniżenie pancerza o 105
Kaymo(94%) otrzymał -1309 obrażeń
Kaymo(94%) uderzył z siłą +2871+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Tekmo Zinsus(43%) otrzymał(a) -1501-834 obrażeń
Przywrócono 444 punktów życia Kaymo(95%)
Kaymo(95%) uderzył z siłą +3007+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Tekmo Zinsus(31%) otrzymał(a) -1628-834 obrażeń
Goons Asterus(98%) uderzył(a) z siłą +10555
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie pancerza o 105
-Kontra
-Wściekłość
Kaymo(65%) otrzymał -8600 obrażeń
Kaymo(65%) uderzył z siłą +2864+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(96%) otrzymał(a) -1403-787 obrażeń
Przywrócono 381 punktów życia Kaymo(66%)
Kaymo(66%) uderzył z siłą +6375+2501
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Tekmo Zinsus(1%) otrzymał(a) -4889-1772 obrażeń
Przywrócono 317 punktów życia Kaymo(67%)
Goons Asterus(96%) uderzył(a) z siłą +2178
+Obniżenie pancerza o 105
Kaymo(63%) otrzymał -1365 obrażeń
Kaymo(63%) uderzył z siłą +2867+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Tekmo Zinsus(0%) otrzymał(a) -1498-834 obrażeń
Przywrócono 254 punktów życia Kaymo(63%)
Kaymo(95%) uderzył z siłą +2684+1525
+Dotyk anioła, życie +8910
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(94%) otrzymał(a) -1239-787 obrażeń
Przywrócono 190 punktów życia Kaymo(96%)
Goons Asterus(94%) uderzył(a) z siłą +2315
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 105
Kaymo(88%) otrzymał -2037 obrażeń
Kaymo(88%) uderzył z siłą +2983+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(92%) otrzymał(a) -1512-787 obrażeń
Kaymo(88%) uderzył z siłą +3022+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(90%) otrzymał(a) -1548-787 obrażeń
Przywrócono 127 punktów życia Kaymo(89%)
Kaymo(89%) uderzył z siłą +4538+2196
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Goons Asterus(86%) otrzymał(a) -2986-1422 obrażeń
Przywrócono 63 punktów życia Kaymo(89%)
Kaymo(89%) uderzył z siłą +4617+2196
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(81%) otrzymał(a) -3062-1422 obrażeń
Kaymo(89%) uderzył z siłą +2805+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(79%) otrzymał(a) -1349-787 obrażeń
Kaymo(89%) uderzył z siłą +2963+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(77%) otrzymał(a) -1494-787 obrażeń
Kaymo(89%) uderzył z siłą +3034+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(75%) otrzymał(a) -1559-787 obrażeń
Goons Asterus(75%) uderzył(a) z siłą +11170
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie pancerza o 105
-Kontra
-Wściekłość
Kaymo(56%) otrzymał -9446 obrażeń
Kaymo(56%) uderzył z siłą +5810+2196
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(70%) otrzymał(a) -4223-1422 obrażeń
Przywrócono 10000 punktów życia Kaymo
Kaymo(91%) uderzył z siłą +5591+2196
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(65%) otrzymał(a) -4009-1422 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +3116+1525
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Goons Asterus(62%) otrzymał(a) -1635-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +5278+2196
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(58%) otrzymał(a) -3704-1422 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +4867+2196
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(53%) otrzymał(a) -3304-1422 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +2916+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(51%) otrzymał(a) -1450-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +2736+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(49%) otrzymał(a) -1286-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +2759+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(47%) otrzymał(a) -1307-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +5222+2196
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(42%) otrzymał(a) -3649-1422 obrażeń
Goons Asterus(42%) uderzył(a) z siłą +2292
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 105
-Zablokowanie 2432 obrażeń
-Blok przebicia
Kaymo(91%) otrzymał -0 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +4650+2196
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Goons Asterus(38%) otrzymał(a) -3094-1422 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +2637+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(36%) otrzymał(a) -1197-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +2915+1525
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Goons Asterus(34%) otrzymał(a) -1450-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +3025+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(32%) otrzymał(a) -1551-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +4631+2196
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(28%) otrzymał(a) -3075-1422 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +2622+1525
+Obniżenie odporności o 2%
Goons Asterus(26%) otrzymał(a) -1184-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +2975+1525
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
Goons Asterus(24%) otrzymał(a) -1505-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +2794+1525
Goons Asterus(22%) otrzymał(a) -1339-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +2696+1525
Goons Asterus(20%) otrzymał(a) -1250-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +2971+1525
Goons Asterus(18%) otrzymał(a) -1501-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +2871+1525
Goons Asterus(16%) otrzymał(a) -1409-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +2856+1525
+Zamrożenie
Goons Asterus(14%) otrzymał(a) -1396-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +2675+1525
Goons Asterus(12%) otrzymał(a) -1231-787 obrażeń
Kaymo(91%) uderzył z siłą +4799+2196
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
Goons Asterus(7%) otrzymał(a) -3238-1422 obrażeń
Goons Asterus(7%) uderzył(a) z siłą +2216
+Obniżenie pancerza o 105
Kaymo(85%) otrzymał -1775 obrażeń
Kaymo(85%) uderzył z siłą +2637+1525
-Unik
Goons Asterus(7%) otrzymał(a) -0 obrażeń
Kaymo(85%) uderzył z siłą +2841+1525
Goons Asterus(5%) otrzymał(a) -1382-787 obrażeń
Kaymo(85%) uderzył z siłą +2690+1525
Goons Asterus(3%) otrzymał(a) -1245-787 obrażeń
Goons Asterus(3%) uderzył(a) z siłą +10963
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie pancerza o 75
-Kontra
-Wściekłość
Kaymo(51%) otrzymał -9573 obrażeń
Kaymo(51%) uderzył z siłą +3009+1525
Goons Asterus(1%) otrzymał(a) -1536-787 obrażeń
Kaymo(51%) uderzył z siłą +2993+1525
Goons Asterus(0%) otrzymał(a) -1521-787 obrażeń
Zdobyto Małe złoto goblinów
Zwyciężył Kaymo.
Zdobyto łącznie 140267 punktów doświadczenia.
Przywrócono 3500 punktów życia Kaymo.
2014.03.05 00:57:46
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28669911 |

djabełek

21047
222
Rozpoczęła się walka pomiędzy Timati(101t) a Dotyk Śmierci(98p)
Walka bez Punktów Honoru - atakujący może mieć maksymalnie 2 poziomy przewagi.
Timati(100%) uderzył z siłą +1062+2106+199
+Płonąca strzała
+Obniżenie odporności o 1%
-Aktywna ochrona fizyczna 24% obrażeń na całą walkę
Dotyk Śmierci(88%) otrzymał -183-1530 obrażeń
Dotyk Śmierci zrobił krok do przodu.
Timati wykonał podwójny strzał.
Timati(100%) uderzył z siłą +1064+975+155
-Unik
Dotyk Śmierci(88%) otrzymał -0 obrażeń
Timati(100%) uderzył z siłą +1166+1050+184
+Obniżenie odporności o 1%
Dotyk Śmierci(82%) otrzymał -244-543 obrażeń
Przywrócono 591 punktów życia Dotyk Śmierci
Dotyk Śmierci(79%) otrzymał 1014 obrażeń od ognia.
Dotyk Śmierci zrobił krok do przodu.
Timati(100%) uderzył z siłą +1032+910+224
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
-Blok przebicia
Dotyk Śmierci(75%) otrzymał -166-425 obrażeń
Przywrócono 561 punktów życia Dotyk Śmierci
Dotyk Śmierci(71%) otrzymał 1024 obrażeń od ognia.
Dotyk Śmierci(71%) uderzył z siłą +1222+643
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 142 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 94 obrażeń magicznych
Timati(93%) otrzymał -568-207 obrażeń
Przywrócono 775 punktów życia Timati(100%)
Timati(100%) uderzył z siłą +1103+1135+133
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
-Blok przebicia
Dotyk Śmierci(65%) otrzymał -207-632 obrażeń
Dotyk Śmierci(58%) otrzymał 1035 obrażeń od ognia.
Dotyk Śmierci(58%) uderzył z siłą +2324+1022
+Cios krytyczny
+11 energii
+Obniżenie odporności o 1%
Timati(78%) otrzymał -1780-542 obrażeń
Przywrócono 964 punktów życia Timati(87%)
Timati(87%) uderzył z siłą +1005+2320+109
+Płonąca strzała
+Obniżenie odporności o 1%
-Zablokowanie 1448 obrażeń
Dotyk Śmierci(50%) otrzymał -0-1035 obrażeń
Przywrócono 532 punktów życia Dotyk Śmierci(54%)
Dotyk Śmierci(54%) uderzył z siłą +1255+643
+Obniżenie odporności o 1%
Timati(78%) otrzymał -741-281 obrażeń
Przywrócono 913 punktów życia Timati(86%)
Dotyk Śmierci(47%) otrzymał 1045 obrażeń od ognia.
Timati wykonał podwójny strzał.
Timati(86%) uderzył z siłą +1099+1264+158
+Obniżenie odporności o 1%
Dotyk Śmierci(40%) otrzymał -204-767 obrażeń
Timati(86%) uderzył z siłą +1174+1125+39
+Obniżenie odporności o 1%
Dotyk Śmierci(33%) otrzymał -249-643 obrażeń
Dotyk Śmierci(33%) uderzył z siłą +1291+643
+Obniżenie odporności o 1%
Timati(77%) otrzymał -775-285 obrażeń
Przywrócono 863 punktów życia Timati(85%)
Przywrócono 502 punktów życia Dotyk Śmierci
Dotyk Śmierci(29%) otrzymał 1056 obrażeń od ognia.
Przywrócono 6500 punktów życia Dotyk Śmierci
Timati(85%) uderzył z siłą +1017+1189+179
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
-Blok przebicia
Dotyk Śmierci(70%) otrzymał -158-703 obrażeń
Przywrócono 812 punktów życia Timati(92%)
Przywrócono 473 punktów życia Dotyk Śmierci
Dotyk Śmierci(66%) otrzymał 1056 obrażeń od ognia.
Timati(92%) uderzył z siłą +1144+1264+317
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
-Blok przebicia
Dotyk Śmierci(58%) otrzymał -230-775 obrażeń
Dotyk Śmierci(58%) uderzył z siłą +1209+643
+Obniżenie odporności o 1%
Timati(83%) otrzymał -698-289 obrażeń
Przywrócono 761 punktów życia Timati(90%)
Przywrócono 443 punktów życia Dotyk Śmierci(62%)
Dotyk Śmierci(62%) uderzył z siłą +1260+643
+Obniżenie odporności o 1%
Timati(80%) otrzymał -746-293 obrażeń
Timati - klątwa, utrata tury
Przywrócono 710 punktów życia Timati(87%)
Dotyk Śmierci(62%) uderzył z siłą +1302+643
+Obniżenie odporności o 1%
Timati(77%) otrzymał -786-296 obrażeń
Przywrócono 414 punktów życia Dotyk Śmierci(65%)
Timati(77%) uderzył z siłą +1122+953+72
+Obniżenie odporności o 1%
Dotyk Śmierci(60%) otrzymał -217-482 obrażeń
Przywrócono 660 punktów życia Timati(83%)
Dotyk Śmierci(60%) uderzył z siłą +1213+643
-Unik
Timati(83%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 384 punktów życia Dotyk Śmierci(62%)
Timati(83%) uderzył z siłą +1057+1285+285
+Obniżenie odporności o 1%
-Zablokowanie 1448 obrażeń
Dotyk Śmierci(62%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 609 punktów życia Timati(89%)
Dotyk Śmierci(62%) uderzył z siłą +2087+1022
+Cios krytyczny
+11 energii
+Obniżenie odporności o 1%
Timati(69%) otrzymał -1547-587 obrażeń
Dotyk Śmierci(62%) uderzył z siłą +1166+643
+Obniżenie odporności o 1%
Timati(60%) otrzymał -657-304 obrażeń
Przywrócono 558 punktów życia Timati(65%)
Przywrócono 355 punktów życia Dotyk Śmierci(65%)
Timati - klątwa, utrata tury
Dotyk Śmierci(65%) uderzył z siłą +2216+1022
+Cios krytyczny
+11 energii
+Obniżenie odporności o 1%
Timati(44%) otrzymał -1674-602 obrażeń
Przywrócono 507 punktów życia Timati(49%)
Przywrócono 325 punktów życia Dotyk Śmierci(67%)
Timati(49%) uderzył z siłą +1038+1178+172
+Obniżenie odporności o 1%
Dotyk Śmierci(61%) otrzymał -169-693 obrażeń
Dotyk Śmierci(61%) uderzył z siłą +1335+643
+Obniżenie odporności o 1%
Timati(38%) otrzymał -817-312 obrażeń
Przywrócono 457 punktów życia Timati(43%)
Timati wykonał podwójny strzał.
Timati(43%) uderzył z siłą +1155+1071+247
-Unik
Dotyk Śmierci(61%) otrzymał -0 obrażeń
Timati(43%) uderzył z siłą +1115+1028+158
Dotyk Śmierci(56%) otrzymał -214-552 obrażeń
Dotyk Śmierci(56%) uderzył z siłą +1178+643
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Timati(33%) otrzymał -668-316 obrażeń
Przywrócono 406 punktów życia Timati(37%)
Przywrócono 295 punktów życia Dotyk Śmierci(58%)
Dotyk Śmierci(58%) uderzył z siłą +1326+643
+Obniżenie odporności o 1%
Timati(27%) otrzymał -809-320 obrażeń
Przywrócono 355 punktów życia Timati(30%)
Przywrócono 266 punktów życia Dotyk Śmierci(60%)
Dotyk Śmierci(60%) uderzył z siłą +1241+643
+Obniżenie odporności o 1%
+Zamrożenie
Timati(20%) otrzymał -728-323 obrażeń
Przywrócono 304 punktów życia Timati(23%)
Przywrócono 236 punktów życia Dotyk Śmierci(61%)
Dotyk Śmierci(61%) uderzył z siłą +2244+1022
+Cios krytyczny
+11 energii
+Obniżenie odporności o 1%
Timati(1%) otrzymał -1702-640 obrażeń
Timati(1%) uderzył z siłą +1064+921+261
+Przebicie
-Zablokowanie 1448 obrażeń
-Blok przebicia
Dotyk Śmierci(61%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 254 punktów życia Timati(4%)
Przywrócono 207 punktów życia Dotyk Śmierci(63%)
Dotyk Śmierci(63%) uderzył z siłą +1311+643
+Obniżenie odporności o 1%
Timati(0%) otrzymał -794-331 obrażeń
Zwyciężył Dotyk Śmierci.
+31 minut do wyczerpania
Zwycięzca zdobył 3739 złotych monet na przegranym.
Przywrócono 1500 punktów życia Dotyk Śmierci.
Zdobyto łącznie 29512 punktów doświadczenia.:))
2014.03.05 09:25:35
Ocena: 1
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28670139 |

zielony wariat

2065
44
Rozpoczęła się walka pomiędzy Żona Kosena(28t) a Mietek Żul(25w)

Żona Kosena(100%) uderzyła z siłą +215+167
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(95%) otrzymał(a) -215-82 obrażeń
Mietek Żul zrobił(a) krok do przodu.
Żona Kosena(100%) uderzyła z siłą +210+167
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(93%) otrzymał(a) -81-48 obrażeń
Żona Kosena(100%) uderzyła z siłą +192+167
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(91%) otrzymał(a) -72-49 obrażeń
Mietek Żul zrobił(a) krok do przodu.
Żona Kosena(100%) uderzyła z siłą +185+167
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(89%) otrzymał(a) -71-51 obrażeń
Żona Kosena(100%) uderzyła z siłą +200+167
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(87%) otrzymał(a) -91-53 obrażeń
Mietek Żul(87%) uderzył(a) z siłą +263
-Absorpcja 36 obrażeń fizycznych
Żona Kosena(96%) otrzymała -87 obrażeń
Żona Kosena(96%) uderzyła z siłą +204+167
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(82%) otrzymał(a) -204-82 obrażeń
Przywrócono 87 punktów życia Żona Kosena(100%)
Żona Kosena(100%) uderzyła z siłą +185+167
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(80%) otrzymał(a) -90-57 obrażeń
Mietek Żul(80%) uderzył(a) z siłą +247
Żona Kosena(94%) otrzymała -109 obrażeń
Żona Kosena(94%) uderzyła z siłą +210+167
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(77%) otrzymał(a) -119-59 obrażeń
Przywrócono 98 punktów życia Żona Kosena(99%)
Żona Kosena(99%) uderzyła z siłą +214+167
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(74%) otrzymał(a) -130-61 obrażeń
Przywrócono 11 punktów życia Żona Kosena(100%)
Mietek Żul(74%) uderzył(a) z siłą +246
+Potężne ogłuszenie
Żona Kosena(94%) otrzymała -108 obrażeń
Przywrócono 88 punktów życia Żona Kosena
Przywrócono 20 punktów życia Żona Kosena(100%)
Mietek Żul(74%) uderzył(a) z siłą +271
Żona Kosena(93%) otrzymała -130 obrażeń
Żona Kosena(93%) uderzyła z siłą +200+167
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(71%) otrzymał(a) -124-63 obrażeń
Przywrócono 77 punktów życia Żona Kosena(97%)
Żona Kosena(97%) uderzyła z siłą +194+167
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(67%) otrzymał(a) -194-82 obrażeń
Przywrócono 53 punktów życia Żona Kosena(100%)
Mietek Żul(67%) uderzył(a) z siłą +247
Żona Kosena(94%) otrzymała -109 obrażeń
Żona Kosena(94%) uderzyła z siłą +212+167
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(63%) otrzymał(a) -150-67 obrażeń
Przywrócono 67 punktów życia Żona Kosena(98%)
Żona Kosena(98%) uderzyła z siłą +212+167
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(60%) otrzymał(a) -158-69 obrażeń
Przywrócono 42 punktów życia Żona Kosena(100%)
Mietek Żul(60%) uderzył(a) z siłą +257
Żona Kosena(94%) otrzymała -118 obrażeń
Żona Kosena(94%) uderzyła z siłą +248+200
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 8
+Zamrożenie
Mietek Żul(54%) otrzymał(a) -248-98 obrażeń
Przywrócono 57 punktów życia Żona Kosena(97%)
Żona Kosena(97%) uderzyła z siłą +214+167
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(50%) otrzymał(a) -176-73 obrażeń
Przywrócono 51 punktów życia Żona Kosena(99%)
Żona Kosena(99%) uderzyła z siłą +192+167
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(46%) otrzymał(a) -192-82 obrażeń
Przywrócono 10 punktów życia Żona Kosena(100%)
Żona Kosena(100%) uderzyła z siłą +184+167
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(42%) otrzymał(a) -184-82 obrażeń
Mietek Żul(42%) uderzył(a) z siłą +247
-Unik
Żona Kosena(100%) otrzymała -0 obrażeń
Żona Kosena(100%) uderzyła z siłą +192+167
+Obniżenie pancerza o 8
Mietek Żul(38%) otrzymał(a) -180-79 obrażeń
Żona Kosena(100%) uderzyła z siłą +191+167
+Obniżenie pancerza o 3
Mietek Żul(33%) otrzymał(a) -188-81 obrażeń
Mietek Żul(33%) uderzył(a) z siłą +254
Żona Kosena(94%) otrzymała -115 obrażeń
Żona Kosena(94%) uderzyła z siłą +203+167
Mietek Żul(29%) otrzymał(a) -203-82 obrażeń
Przywrócono 41 punktów życia Żona Kosena(96%)
Żona Kosena(96%) uderzyła z siłą +198+167
Mietek Żul(24%) otrzymał(a) -198-82 obrażeń
Przywrócono 36 punktów życia Żona Kosena(98%)
Mietek Żul(24%) uderzył(a) z siłą +1165
+Cios bardzo krytyczny
Żona Kosena(46%) otrzymała -1006 obrażeń
Żona Kosena(46%) uderzyła z siłą +212+167
Mietek Żul(20%) otrzymał(a) -212-82 obrażeń
Przywrócono 31 punktów życia Żona Kosena(48%)
Żona Kosena(48%) uderzyła z siłą +191+167
+Przebicie
Mietek Żul(15%) otrzymał(a) -191-82 obrażeń
Przywrócono 26 punktów życia Żona Kosena(49%)
Mietek Żul(15%) uderzył(a) z siłą +264
Żona Kosena(43%) otrzymała -124 obrażeń
Żona Kosena(43%) uderzyła z siłą +205+167
Mietek Żul(11%) otrzymał(a) -205-82 obrażeń
Przywrócono 21 punktów życia Żona Kosena(44%)
Żona Kosena(44%) uderzyła z siłą +185+167
+Przebicie
Mietek Żul(6%) otrzymał(a) -185-82 obrażeń
Przywrócono 15 punktów życia Żona Kosena(45%)
Mietek Żul(6%) uderzył(a) z siłą +246
Żona Kosena(39%) otrzymała -108 obrażeń
Żona Kosena(39%) uderzyła z siłą +211+167
Mietek Żul(2%) otrzymał(a) -211-82 obrażeń
Przywrócono 10 punktów życia Żona Kosena(40%)
Żona Kosena(40%) uderzyła z siłą +199+167
+Przebicie
Mietek Żul(0%) otrzymał(a) -199-82 obrażeń
Zdobyto Smaki lasu
Zwyciężyła Żona Kosena.
Zdobyto łącznie 5061 punktów doświadczenia.
2014.03.05 11:07:44
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28670347 |

sidax

265146
504
Rozpoczęła się walka pomiędzy Xadis(86t) a Morthen(96w)
Xadis wykonał podwójny strzał.
Xadis(100%) uderzył z siłą +953 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(99%) otrzymał(a) -217 -174 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +917 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(98%) otrzymał(a) -204 -179 obrażeń

Morthen zrobił(a) krok do przodu.
Xadis(100%) uderzył z siłą +1037 +770
+Klątwa
+Obniżenie pancerza o 23
+Zamrożenie
Morthen(97%) otrzymał(a) -310 -183 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +953 +770
+Klątwa
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(96%) otrzymał(a) -258 -188 obrażeń

Xadis wykonał podwójny strzał.
Xadis(100%) uderzył z siłą +1019 +770
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(93%) otrzymał(a) -1019 -377 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Xadis(100%) uderzył z siłą +1003 +770
+Klątwa
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(92%) otrzymał(a) -327 -197 obrażeń

Morthen zrobił(a) krok do przodu.
Xadis(100%) uderzył z siłą +961 +770
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(89%) otrzymał(a) -961 -377 obrażeń

Xadis wykonał podwójny strzał.
Xadis(100%) uderzył z siłą +944 +770
+Klątwa
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(88%) otrzymał(a) -309 -206 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Xadis(100%) uderzył z siłą +974 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(87%) otrzymał(a) -350 -211 obrażeń

Morthen - klątwa, utrata tury
Xadis(100%) uderzył z siłą +1019 +770
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(86%) otrzymał(a) -405 -216 obrażeń

Xadis wykonał podwójny strzał.
Xadis(100%) uderzył z siłą +994 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(84%) otrzymał(a) -400 -221 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +1016 +770
-Unik
Morthen(84%) otrzymał(a) -0 obrażeń

Morthen(84%) uderzył(a) z siłą +1321
-Absorpcja 592 obrażeń fizycznych
Xadis(98%) otrzymał -197 obrażeń

Xadis(98%) uderzył z siłą +995 +770
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(81%) otrzymał(a) -995 -377 obrażeń

Przywrócono 197 punktów życia Xadis(100%)
Xadis(100%) uderzył z siłą +929 +770
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 23
+Zamrożenie
Morthen(80%) otrzymał(a) -377 -231 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +979 +770
+Klątwa
+Obniżenie pancerza o 23
+Zamrożenie
Morthen(79%) otrzymał(a) -439 -236 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +1042 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(77%) otrzymał(a) -514 -241 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +997 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(76%) otrzymał(a) -491 -246 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +962 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(74%) otrzymał(a) -478 -251 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +992 +770
+Dotyk anioła, życie +4080
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(72%) otrzymał(a) -524 -257 obrażeń

Morthen - klątwa, utrata tury
Xadis wykonał podwójny strzał.
Xadis(100%) uderzył z siłą +908 +770
+Przebicie
+Szybka strzała
+Klątwa
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(70%) otrzymał(a) -908 -377 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +945 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(68%) otrzymał(a) -519 -268 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +1034 +770
+Klątwa
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(66%) otrzymał(a) -623 -272 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +938 +770
+Przebicie
+Dotyk anioła, życie +4080
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(63%) otrzymał(a) -938 -377 obrażeń

Morthen - klątwa, utrata tury
Xadis(100%) uderzył z siłą +911 +770
-Unik
Morthen(63%) otrzymał(a) -0 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +1002 +770
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(61%) otrzymał(a) -633 -284 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +986 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(59%) otrzymał(a) -639 -290 obrażeń

Morthen(59%) uderzył(a) z siłą +1332
-Absorpcja 298 obrażeń fizycznych
Xadis(94%) otrzymał -501 obrażeń

Przywrócono 501 punktów życia Xadis(100%)
Xadis(100%) uderzył z siłą +1024 +770
+Klątwa
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(57%) otrzymał(a) -697 -295 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +1026 +770
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 23
+Zamrożenie
Morthen(55%) otrzymał(a) -721 -301 obrażeń

Xadis wykonał podwójny strzał.
Xadis(100%) uderzył z siłą +928 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(53%) otrzymał(a) -647 -306 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Xadis(100%) uderzył z siłą +943 +770
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(50%) otrzymał(a) -943 -377 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +999 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(48%) otrzymał(a) -761 -318 obrażeń

Morthen - klątwa, utrata tury
Xadis(100%) uderzył z siłą +969 +770
+Dotyk anioła, życie +4080
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(45%) otrzymał(a) -755 -324 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +1007 +770
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(42%) otrzymał(a) -1007 -377 obrażeń

Morthen(42%) uderzył(a) z siłą +1341
+Potężne ogłuszenie
Xadis(91%) otrzymał -808 obrażeń

Przywrócono 808 punktów życia Xadis(100%)
Morthen(42%) uderzył(a) z siłą +1435
Xadis(89%) otrzymał -898 obrażeń

Xadis(89%) uderzył z siłą +976 +770
+Przebicie
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(39%) otrzymał(a) -976 -377 obrażeń

Xadis(89%) uderzył z siłą +909 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(37%) otrzymał(a) -766 -342 obrażeń

Przywrócono 898 punktów życia Xadis(100%)
Xadis(100%) uderzył z siłą +1020 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(34%) otrzymał(a) -900 -348 obrażeń

Morthen(34%) uderzył(a) z siłą +1429
Xadis(90%) otrzymał -892 obrażeń

Przywrócono 892 punktów życia Xadis(100%)
Xadis wykonał podwójny strzał.
Xadis(100%) uderzył z siłą +983 +770
+Obniżenie pancerza o 23
+Zamrożenie
Morthen(32%) otrzymał(a) -888 -354 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +980 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(29%) otrzymał(a) -910 -360 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +916 +770
+Obniżenie pancerza o 23
Morthen(26%) otrzymał(a) -871 -367 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +968 +770
+Obniżenie pancerza o 17
Morthen(24%) otrzymał(a) -949 -373 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +1008 +770
+Zamrożenie
Morthen(21%) otrzymał(a) -1008 -377 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +954 +770
Morthen(18%) otrzymał(a) -954 -377 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +928 +770
Morthen(15%) otrzymał(a) -928 -377 obrażeń

Morthen(15%) uderzył(a) z siłą +1408
-Unik
Xadis(100%) otrzymał -0 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +1005 +770
+Przebicie
Morthen(12%) otrzymał(a) -1005 -377 obrażeń

Xadis(100%) uderzył z siłą +1000 +770
Morthen(9%) otrzymał(a) -1000 -377 obrażeń

Morthen(9%) uderzył(a) z siłą +1317
Xadis(91%) otrzymał -785 obrażeń

Xadis wykonał podwójny strzał.
Xadis(91%) uderzył z siłą +1000 +770
+Szybka strzała
Morthen(6%) otrzymał(a) -1000 -377 obrażeń

Xadis(91%) uderzył z siłą +978 +770
Morthen(3%) otrzymał(a) -978 -377 obrażeń

Xadis(91%) uderzył z siłą +1004 +770
+Przebicie
Morthen(1%) otrzymał(a) -1004 -377 obrażeń

Przywrócono 785 punktów życia Xadis(100%)
Xadis(100%) uderzył z siłą +966 +770
+Klątwa
Morthen(0%) otrzymał(a) -966 -377 obrażeń

Zwyciężył Xadis.
Zdobyto łącznie 6554 punktów doświadczenia.
2014.03.05 12:02:45
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28670413 |

Mashel

206241
1562
Cóż, śmiechłem.


Rozpoczęła się walka pomiędzy Aksenlus Gaeus(97m) a Szemal(91p)
Walka bez Punktów Honoru - atakujący może mieć maksymalnie 2 poziomy przewagi.
Aksenlus Gaeus(94%) uderzył z siłą +1416+1224
Szemal(41%) otrzymał -751-701 obrażeń
Szemal zrobił krok do przodu.
Aksenlus Gaeus(94%) uderzył z siłą +1366+1224
Szemal(30%) otrzymał -710-701 obrażeń
Przywrócono 757 punktów życia Szemal(36%)
Szemal(36%) uderzył z siłą +1196+561
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 660 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 364 obrażeń magicznych
Aksenlus Gaeus(91%) otrzymał -220-37 obrażeń
Przywrócono 257 punktów życia Aksenlus Gaeus(94%)
Aksenlus Gaeus(94%) uderzył z siłą +1424+1224
Szemal(25%) otrzymał -757-701 obrażeń
Szemal(25%) uderzył z siłą +1270+1391
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 715 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 319 obrażeń magicznych
Aksenlus Gaeus(82%) otrzymał -238-861 obrażeń
Przywrócono 892 punktów życia Aksenlus Gaeus(92%)
Przywrócono 719 punktów życia Szemal(31%)
Aksenlus Gaeus(92%) uderzył z siłą +638+1224
Szemal(24%) otrzymał -152-701 obrażeń
Przywrócono 207 punktów życia Aksenlus Gaeus(94%)
Przywrócono 681 punktów życia Szemal(29%)
Aksenlus Gaeus(94%) uderzył z siłą +827+1224
Szemal(22%) otrzymał -286-701 obrażeń
Szemal(22%) uderzył z siłą +1175+561
+Obniżenie odporności o 1%
-Absorpcja 192 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 216 obrażeń magicznych
Aksenlus Gaeus(85%) otrzymał -668-179 obrażeń
Przywrócono 798 punktów życia Aksenlus Gaeus(93%)
Aksenlus Gaeus(93%) uderzył z siłą +769+1224
Szemal(14%) otrzymał -244-701 obrażeń
Szemal(14%) uderzył z siłą +1152+1486
+Obniżenie odporności o 1%
Aksenlus Gaeus(71%) otrzymał -837-1275 obrażeń
Przywrócono 751 punktów życia Aksenlus Gaeus(79%)
Przywrócono 643 punktów życia Szemal(19%)
Aksenlus Gaeus(79%) uderzył z siłą +805+1224
Szemal(12%) otrzymał -270-701 obrażeń
Przywrócono 606 punktów życia Szemal(17%)
Szemal(17%) uderzył z siłą +1129+713
+Obniżenie odporności o 1%
Aksenlus Gaeus(65%) otrzymał -815-536 obrażeń
Przywrócono 704 punktów życia Aksenlus Gaeus(72%)
Aksenlus Gaeus(72%) uderzył z siłą +1129+2093
+Cios krytyczny
-Zablokowanie 1368 obrażeń
-Kontra
-Wściekłość
Szemal(15%) otrzymał -173 obrażeń
Szemal(15%) uderzył z siłą +1238+1569
+Obniżenie odporności o 1%
Aksenlus Gaeus(48%) otrzymał -922-1382 obrażeń
Przywrócono 568 punktów życia Szemal(20%)
Szemal(20%) uderzył z siłą +1261+580
+Obniżenie odporności o 1%
Aksenlus Gaeus(33%) otrzymał -944-419 obrażeń
Przywrócono 657 punktów życia Aksenlus Gaeus(40%)
Aksenlus Gaeus(40%) uderzył z siłą +848+1224
Szemal(12%) otrzymał -303-701 obrażeń
Szemal(12%) uderzył z siłą +1368+1505
+Obniżenie odporności o 1%
Aksenlus Gaeus(15%) otrzymał -1049-1347 obrażeń
Przywrócono 610 punktów życia Aksenlus Gaeus(22%)
Przywrócono 530 punktów życia Szemal(16%)
Aksenlus Gaeus(22%) uderzył z siłą +1053+2093
+Cios krytyczny
-Kontra
-Wściekłość
Szemal(1%) otrzymał -460-1541 obrażeń
Szemal(1%) uderzył z siłą +1360+669
+Obniżenie odporności o 1%
Aksenlus Gaeus(5%) otrzymał -1042-510 obrażeń
Szemal(1%) uderzył z siłą +1328+1543
+Obniżenie odporności o 1%
Aksenlus Gaeus(0%) otrzymał -1010-1384 obrażeń
Zwyciężył Szemal.
2014.03.05 12:33:46
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28670478 |

łowca Jakub

331170
702
Rozpoczęła się walka pomiędzy łowca Jakub(210h) a Stampede(210h)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
łowca Jakub wykonał podwójny strzał.
łowca Jakub(100%) uderzył z siłą +5052
-Unik
Stampede(100%) otrzymał -0 obrażeń
łowca Jakub(100%) uderzył z siłą +5328
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 16 energii
Stampede(89%) otrzymał -2880 obrażeń
Stampede wykonał podwójny strzał.
Stampede(89%) uderzył z siłą +9954
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
-Unik
łowca Jakub(100%) otrzymał -0 obrażeń
Stampede(89%) uderzył z siłą +4694
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 170
+Zniszczono 25 energii
łowca Jakub(85%) otrzymał -4694 obrażeń
Przywrócono 814 punktów życia łowca Jakub(87%)
łowca Jakub(87%) uderzył z siłą +5304
+Głęboka rana
+Szybka strzała
-Unik
Stampede(89%) otrzymał -0 obrażeń
łowca Jakub(87%) uderzył z siłą +8695
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 16 energii
Stampede(57%) otrzymał -8695 obrażeń
Przywrócono 3998 punktów życia Stampede
Stampede(64%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
Stampede(64%) uderzył z siłą +9178
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
-Unik
łowca Jakub(87%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 773 punktów życia łowca Jakub(90%)
łowca Jakub(90%) uderzył z siłą +8950
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 16 energii
Stampede(40%) otrzymał -6581 obrażeń
Przywrócono 3798 punktów życia Stampede
Stampede(41%): 3415 obrażeń z głębokiej rany.
Stampede - klątwa, utrata tury
Przywrócono 733 punktów życia łowca Jakub(92%)
Stampede(28%): 3415 obrażeń z głębokiej rany.
łowca Jakub(92%) uderzył z siłą +5008
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 16 energii
Stampede(10%) otrzymał -5008 obrażeń
Przywrócono 692 punktów życia łowca Jakub(95%)
Przywrócono 3598 punktów życia Stampede(23%)
Stampede(23%) uderzył z siłą +4908
+Przebicie
-Unik
łowca Jakub(95%) otrzymał -0 obrażeń
Stampede(7%): 4553 obrażeń z głębokiej rany.
łowca Jakub wykonał podwójny strzał.
łowca Jakub(95%) uderzył z siłą +4676
+Głęboka rana
+Przebicie
-Unik
Stampede(7%) otrzymał -0 obrażeń
łowca Jakub(95%) uderzył z siłą +5264
+Obniżenie pancerza o 116
+Zniszczono 16 energii
Stampede(0%) otrzymał -3222 obrażeń
Zwyciężył łowca Jakub.
2014.03.05 16:14:32
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28672213 |

Funeral

20533
276
Nie ma co, trochę więcej ich było

Rozpoczęła się walka pomiędzy haker kasy(45t), Wać pan destruktor(45h), Dildo Wagons(47h) a Grubini(47b)
Grubini zrobił krok do przodu.
Dildo Wagons(100%) uderzył z siłą +335
+Obniżenie pancerza o 14
Grubini(98%) otrzymał -82 obrażeń

Grubini(92%): 343 obrażeń z trucizny.
Wać pan destruktor(51%) uderzył z siłą +382
-Unik
Grubini(92%) otrzymał -0 obrażeń

haker kasy(100%) uderzył z siłą +329 +385
-Unik
Grubini(92%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 236 punktów życia Grubini(96%)
Grubini zrobił krok do przodu.
Dildo Wagons(100%) uderzył z siłą +314
+Obniżenie pancerza o 14
Grubini(95%) otrzymał -74 obrażeń

Grubini(89%): 343 obrażeń z trucizny.
Wać pan destruktor(51%) uderzył z siłą +387
-Unik
Grubini(89%) otrzymał -0 obrażeń

haker kasy(100%) uderzył z siłą +359 +366
+Obniżenie pancerza o 4
Grubini(82%) otrzymał -119 -213 obrażeń

Przywrócono 224 punktów życia Grubini(87%)
Grubini(87%) uderzył z siłą +516 +345
+Zniszczono 4 energii
Wać pan destruktor(35%) otrzymał -347 -184 obrażeń

Grubini(87%) uderzył z siłą +564 +361 +497
+Trzeci cios
-Unik
Wać pan destruktor(20%) otrzymał -0 -199 -328 obrażeń

Dildo Wagons(100%) uderzył z siłą +338
+Obniżenie pancerza o 14
Grubini(85%) otrzymał -104 obrażeń

Przywrócono 49 punktów życia Wać pan destruktor(21%)
Przywrócono 212 punktów życia Grubini
Grubini(82%): 343 obrażeń z trucizny.

Wać pan destruktor(21%) uderzył z siłą +443
-Unik
Grubini(82%) otrzymał -0 obrażeń

haker kasy(100%) uderzył z siłą +337 +157
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 4
Grubini(73%) otrzymał -337 -144 obrażeń

Grubini(73%) uderzył z siłą +583 +354
+Zniszczono 4 energii
Wać pan destruktor(4%) otrzymał -412 -192 obrażeń

Przywrócono 201 punktów życia Grubini(77%)
Dildo Wagons(100%) uderzył z siłą +334
-Unik
Grubini(77%) otrzymał -0 obrażeń

Grubini(70%): 343 obrażeń z trucizny.
Grubini(70%) uderzył z siłą +494 +337
+Zniszczono 4 energii
Wać pan destruktor(0%) otrzymał -326 -176 obrażeń

haker kasy(100%) uderzył z siłą +344 +180
+Obniżenie pancerza o 4
Grubini(67%) otrzymał -121 -63 obrażeń

Przywrócono 189 punktów życia Grubini(70%)
Dildo Wagons(100%) uderzył z siłą +329
-Unik
Grubini(70%) otrzymał -0 obrażeń

Grubini(70%) uderzył z siłą +503 +354
+Zniszczono 4 energii
Dildo Wagons(88%) otrzymał -307 -168 obrażeń

Przywrócono 177 punktów życia Grubini
Grubini(67%): 343 obrażeń z trucizny.

haker kasy(100%) uderzył z siłą +336 +177
+Obniżenie pancerza o 4
Grubini(64%) otrzymał -117 -62 obrażeń

Grubini(64%) uderzył z siłą +711 +354
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 60% SA
Dildo Wagons(72%) otrzymał -508 -168 obrażeń

Dildo Wagons(72%) uderzył z siłą +317
+Obniżenie pancerza o 14
Grubini(62%) otrzymał -104 obrażeń

Przywrócono 165 punktów życia Grubini
Grubini(59%): 343 obrażeń z trucizny.

Grubini(59%) uderzył z siłą +491 +339
Dildo Wagons(61%) otrzymał -296 -154 obrażeń

haker kasy(100%) uderzył z siłą +323 +181
+Obniżenie pancerza o 4
Grubini(55%) otrzymał -119 -71 obrażeń

Przywrócono 153 punktów życia Grubini(58%)
Grubini(58%) uderzył z siłą +573 +347
Dildo Wagons(48%) otrzymał -374 -161 obrażeń

Grubini(51%): 343 obrażeń z trucizny.
Dildo Wagons(48%) uderzył z siłą +340
+Obniżenie pancerza o 14
Grubini(49%) otrzymał -136 obrażeń

Przywrócono 142 punktów życia Grubini
Grubini(49%): 126 obrażeń z trucizny.

haker kasy(100%) uderzył z siłą +370 +169
+Cios krytyczny
+Obniżenie pancerza o 4
Grubini(45%) otrzymał -174 -67 obrażeń

Grubini(45%) uderzył z siłą +513 +365
Dildo Wagons(35%) otrzymał -317 -178 obrażeń

Dildo Wagons(35%) uderzył z siłą +317
-Unik
Grubini(45%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 130 punktów życia Grubini
Grubini(45%): 126 obrażeń z trucizny.

Grubini(45%) uderzył z siłą +520 +427 +573
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 60% SA
+Trzeci cios
Dildo Wagons(13%) otrzymał -323 -235 -374 obrażeń

haker kasy(100%) uderzył z siłą +360 +298
-Unik
Grubini(45%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 118 punktów życia Grubini(47%)
Dildo Wagons(13%) uderzył z siłą +349
-Unik
Grubini(47%) otrzymał -0 obrażeń

Grubini(44%): 126 obrażeń z trucizny.
Grubini(44%) uderzył z siłą +550 +342
-Unik
Dildo Wagons(9%) otrzymał -0 -157 obrażeń

Przywrócono 106 punktów życia Grubini(46%)
haker kasy(100%) uderzył z siłą +323 +180
+Obniżenie pancerza o 4
Grubini(42%) otrzymał -135 -77 obrażeń

Grubini(42%) uderzył z siłą +583 +359 +575
+Trzeci cios
-Unik
Dildo Wagons(0%) otrzymał -0 -172 -376 obrażeń

Przywrócono 94 punktów życia Grubini
Grubini(42%): 126 obrażeń z trucizny.

Grubini(42%) uderzył z siłą +715 +338
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 60% SA
+Zniszczono 4 energii
-Absorpcja 345 obrażeń fizycznych
haker kasy(95%) otrzymał -115 -113 obrażeń

Przywrócono 85 punktów życia haker kasy(97%)
haker kasy(97%) uderzył z siłą +336 +246
+Przebicie
-Unik
Grubini(42%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 83 punktów życia Grubini
Grubini(41%): 126 obrażeń z trucizny.

Grubini(41%) uderzył z siłą +500 +439
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 60% SA
-Unik
haker kasy(92%) otrzymał -0 -201 obrażeń

Przywrócono 81 punktów życia haker kasy(94%)
Przywrócono 71 punktów życia Grubini(42%)
haker kasy(94%) uderzył z siłą +364 +60
+Przebicie
-Unik
Grubini(42%) otrzymał -0 obrażeń

Grubini(42%) uderzył z siłą +538 +339
+Zniszczono 4 energii
-Absorpcja 219 obrażeń fizycznych
haker kasy(89%) otrzymał -73 -114 obrażeń

Przywrócono 76 punktów życia haker kasy(91%)
Przywrócono 59 punktów życia Grubini(43%)
Grubini(43%) uderzył z siłą +504 +357
+Zniszczono 4 energii
-Absorpcja 36 obrażeń fizycznych
haker kasy(83%) otrzymał -224 -129 obrażeń

haker kasy(83%) uderzył z siłą +319 +371
-Unik
Grubini(43%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 47 punktów życia Grubini(44%)
Grubini(44%) uderzył z siłą +521 +351
+Zniszczono 4 energii
haker kasy(73%) otrzymał -276 -124 obrażeń

Przywrócono 72 punktów życia haker kasy(75%)
Przywrócono 35 punktów życia Grubini(45%)
haker kasy(75%) uderzył z siłą +346 +405
+Obniżenie pancerza o 4
Grubini(37%) otrzymał -158 -278 obrażeń

Grubini(37%) uderzył z siłą +537 +337
+Zniszczono 4 energii
haker kasy(65%) otrzymał -291 -112 obrażeń

Przywrócono 68 punktów życia haker kasy(67%)
Przywrócono 24 punktów życia Grubini(37%)
Grubini(37%) uderzył z siłą +542 +363
+Zniszczono 4 energii
haker kasy(57%) otrzymał -295 -134 obrażeń

haker kasy(57%) uderzył z siłą +322 +229
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 4
Grubini(27%) otrzymał -322 -211 obrażeń

Przywrócono 12 punktów życia Grubini(27%)
Grubini(27%) uderzył z siłą +567 +356
+Zniszczono 4 energii
haker kasy(46%) otrzymał -319 -128 obrażeń

Przywrócono 64 punktów życia haker kasy(47%)
haker kasy(47%) uderzył z siłą +315 +563
+Obniżenie pancerza o 4
Grubini(17%) otrzymał -137 -425 obrażeń

Grubini(17%) uderzył z siłą +507 +408
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 60% SA
+Zniszczono 4 energii
haker kasy(37%) otrzymał -263 -173 obrażeń

Przywrócono 59 punktów życia haker kasy(38%)
Grubini(17%) uderzył z siłą +542 +365
+Zniszczono 4 energii
haker kasy(28%) otrzymał -295 -136 obrażeń

haker kasy(28%) uderzył z siłą +338 +134
+Obniżenie pancerza o 4
Grubini(13%) otrzymał -160 -46 obrażeń

Grubini(13%) uderzył z siłą +579 +362
+Zniszczono 4 energii
haker kasy(17%) otrzymał -330 -133 obrażeń

Przywrócono 55 punktów życia haker kasy(18%)
haker kasy(18%) uderzył z siłą +334 +287
+Obniżenie pancerza o 4
Grubini(7%) otrzymał -160 -178 obrażeń

Grubini(7%) uderzył z siłą +538 +348
+Zniszczono 4 energii
haker kasy(8%) otrzymał -292 -121 obrażeń

Przywrócono 51 punktów życia haker kasy(10%)
Grubini(7%) uderzył z siłą +516 +339 +526
+Trzeci cios
+Zniszczono 4 energii
haker kasy(0%) otrzymał -271 -114 -280 obrażeń

Zwyciężył Grubini.
2014.03.05 16:42:39
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28672685 |

KONTO USUNIĘTE

Rozpoczęła się walka pomiędzy Niunio(279b) a Noradin(279p)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
Niunio(100%) uderzył z siłą +6654+4540
+Obniżenie pancerza o 84
+Zniszczono 10 energii
Noradin(87%) otrzymał -1754-333 obrażeń
Noradin(87%) uderzył z siłą +6635+3720
-Unik
Niunio(100%) otrzymał -0 obrażeń
Niunio(100%) uderzył z siłą +6441+4499
+Obniżenie pancerza o 84
+Zniszczono 10 energii
-Zablokowanie 4680 obrażeń
Noradin(87%) otrzymał -0-342 obrażeń
Przywrócono 2429 punktów życia Noradin(91%)
Noradin(91%) uderzył z siłą +7007+3720
+Obniżenie odporności o 2%
Niunio(90%) otrzymał -3392-1818 obrażeń
Niunio(90%) uderzył z siłą +10700+4594+6654
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+44 energii
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 84
+Zniszczono 10 energii
-Wściekłość
Noradin(77%) otrzymał -5372-425-1856 obrażeń
Przywrócono 3271 punktów życia Niunio(96%)
Niunio(96%) uderzył z siłą +6928+4450
+Głęboka rana pomocnicza
+Obniżenie pancerza o 84
+Zniszczono 10 energii
Noradin(72%) otrzymał -2129-378 obrażeń
Przywrócono 3331 punktów życia Noradin
Noradin(75%): 1993 obrażeń z głębokiej rany.
Noradin(75%) uderzył z siłą +7328+3720
+Obniżenie odporności o 2%
Niunio(86%) otrzymał -3685-1856 obrażeń
Niunio(86%) uderzył z siłą +11130+6701
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+44 energii
+Przyspieszenie o 1000% SA na +3 tury
+Obniżenie pancerza o 84
+Zniszczono 10 energii
-Zablokowanie 4680 obrażeń
-Wściekłość
Noradin(69%) otrzymał -1228-1999 obrażeń
Przywrócono 3107 punktów życia Niunio(92%)
Noradin(65%): 1993 obrażeń z głębokiej rany.
Niunio(92%) uderzył z siłą +6947+7119
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+43 energii
+Głęboka rana pomocnicza
+Obniżenie pancerza o 84
+Zniszczono 10 energii
-Kontra
-Wściekłość
Noradin(56%) otrzymał -2254-2397 obrażeń
Noradin(56%) uderzył z siłą +8044+3720
Niunio(79%) otrzymał -4348-1894 obrażeń
Przywrócono 3155 punktów życia Noradin(62%)
Noradin(62%) uderzył z siłą +12674+5878
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+37 energii
-Wściekłość
Niunio(55%) otrzymał -8780-3945 obrażeń
Niunio(55%) uderzył z siłą +7493+4882
+Obniżenie pancerza o 84
+Zniszczono 10 energii
Noradin(56%) otrzymał -2770-746 obrażeń
Przywrócono 2944 punktów życia Niunio(61%)
Przywrócono 2980 punktów życia Noradin
Noradin(56%): 2989 obrażeń z głębokiej rany.
Niunio(61%) uderzył z siłą +7192+5234
+Obniżenie pancerza o 84
+Zniszczono 10 energii
Noradin(49%) otrzymał -2573-1029 obrażeń
Przywrócono 2780 punktów życia Niunio(66%)
Noradin(49%) uderzył z siłą +7151+3720
-Unik
Niunio(66%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 2805 punktów życia Noradin
Noradin(49%): 2989 obrażeń z głębokiej rany.
Niunio(66%) uderzył z siłą +7594+5253
+Głęboka rana pomocnicza
+Obniżenie pancerza o 84
+Zniszczono 10 energii
Noradin(41%) otrzymał -2977-1088 obrażeń
Przywrócono 2617 punktów życia Niunio(71%)
Noradin(34%): 3985 obrażeń z głębokiej rany.
Noradin(34%) uderzył z siłą +7900+3720
Niunio(59%) otrzymał -4214-1894 obrażeń
Niunio(59%) uderzył z siłą +7390+4965+6494
+Trzeci cios
+Obniżenie pancerza o 84
+Zniszczono 10 energii
Noradin(23%) otrzymał -2861-928-2104 obrażeń
Przywrócono 2453 punktów życia Niunio(64%)
Przywrócono 2629 punktów życia Noradin
Noradin(20%): 3985 obrażeń z głębokiej rany.
Niunio(64%) uderzył z siłą +6906+4480
+Głęboka rana pomocnicza
+Obniżenie pancerza o 84
+Zniszczono 10 energii
Noradin(15%) otrzymał -2506-643 obrażeń
Noradin(15%) uderzył z siłą +6393+3720
-Unik
Niunio(64%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 2290 punktów życia Niunio(68%)
Przywrócono 2454 punktów życia Noradin
Noradin(12%): 3986 obrażeń z głębokiej rany.
Niunio(68%) uderzył z siłą +6745+4655
+Obniżenie pancerza o 84
+Zniszczono 10 energii
Noradin(6%) otrzymał -2428-800 obrażeń
Noradin(6%) uderzył z siłą +11139+5878
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+37 energii
+Zamrożenie
-Wściekłość
Niunio(47%) otrzymał -7293-3945 obrażeń
Przywrócono 2126 punktów życia Niunio(51%)
Przywrócono 2279 punktów życia Noradin
Noradin(3%): 3986 obrażeń z głębokiej rany.
Noradin(3%) uderzył z siłą +6987+3720
Niunio(40%) otrzymał -3373-1894 obrażeń
Przywrócono 1963 punktów życia Niunio(44%)
Przywrócono 2104 punktów życia Noradin
Noradin(0%): 3986 obrażeń z głębokiej rany.
Zwyciężył Niunio.
2014.03.05 18:08:25
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28673918 |

Dorrint

22511
472
Dobra walka moim zdaniem


Rozpoczęła się walka pomiędzy Dziki Ginekolog(84b) a Topielica rzęsy(73m), Wodnik(78w), Topielica tataraku(74h), Wodnik(78w), Mazurnik Przybrzeżny(82h)
Dziki Ginekolog zrobił krok do przodu.
Mazurnik Przybrzeżny(100%) uderzył(a) z siłą +934
-Unik
Dziki Ginekolog(100%) otrzymał -0 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +778
-Parowanie
Dziki Ginekolog(100%) otrzymał -0 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +782
-Unik
Dziki Ginekolog(100%) otrzymał -0 obrażeń
Topielica tataraku(100%) uderzył(a) z siłą +465
Dziki Ginekolog(99%) otrzymał -75 obrażeń
Topielica rzęsy(100%) uderzył(a) z siłą +598
Dziki Ginekolog(96%) otrzymał -328 obrażeń
Przywrócono 403 punktów życia Dziki Ginekolog(100%)
Dziki Ginekolog zrobił krok do przodu.
Mazurnik Przybrzeżny(100%) uderzył(a) z siłą +912
-Unik
Dziki Ginekolog(100%) otrzymał -0 obrażeń
Dziki Ginekolog(100%) uderzył z siłą +1129+949+1177
+Trzeci cios
-Absorpcja 610 obrażeń fizycznych
Topielica rzęsy(12%) otrzymał(a) -209-643-866 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +750
Dziki Ginekolog(97%) otrzymał -301 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +779
Dziki Ginekolog(94%) otrzymał -327 obrażeń
Topielica tataraku(100%) uderzył(a) z siłą +489
-Unik
Dziki Ginekolog(94%) otrzymał -0 obrażeń
Topielica rzęsy(12%) uderzył(a) z siłą +598
Dziki Ginekolog(91%) otrzymał -328 obrażeń
Dziki Ginekolog(91%) uderzył z siłą +1173+987
Topielica rzęsy(0%) otrzymał(a) -862-680 obrażeń
Zdobyto Pierścień szmeru muszli
Przywrócono 569 punktów życia Dziki Ginekolog(96%)
Mazurnik Przybrzeżny(100%) uderzył(a) z siłą +956
-Unik
Dziki Ginekolog(96%) otrzymał -0 obrażeń
Dziki Ginekolog(96%) uderzył z siłą +1146+970
Topielica tataraku(51%) otrzymał(a) -829-658 obrażeń
Przywrócono 387 punktów życia Dziki Ginekolog(100%)
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +1447
+Cios krytyczny
-Wściekłość
Dziki Ginekolog(91%) otrzymał -952 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +751
-Unik
Dziki Ginekolog(91%) otrzymał -0 obrażeń
Dziki Ginekolog(91%) uderzył z siłą +1274+2002
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
Topielica tataraku(0%) otrzymał(a) -955-1675 obrażeń
Mazurnik Przybrzeżny(100%) uderzył(a) z siłą +4181
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie pancerza o 57
-Wściekłość
Dziki Ginekolog(58%) otrzymał -3654 obrażeń
Przywrócono 509 punktów życia Dziki Ginekolog(63%)
Dziki Ginekolog(63%) uderzył z siłą +1276+1101
Mazurnik Przybrzeżny(96%) otrzymał(a) -664-504 obrażeń
Dziki Ginekolog(87%) uderzył z siłą +1221+1032
+Dotyk anioła, życie +2640
Mazurnik Przybrzeżny(92%) otrzymał(a) -613-442 obrażeń
Przywrócono 479 punktów życia Dziki Ginekolog(91%)
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +741
-Unik
Dziki Ginekolog(91%) otrzymał -0 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +770
Dziki Ginekolog(88%) otrzymał -362 obrażeń
Mazurnik Przybrzeżny(92%) uderzył(a) z siłą +935
+Obniżenie pancerza o 57
Dziki Ginekolog(83%) otrzymał -515 obrażeń
Dziki Ginekolog(83%) uderzył z siłą +1250+1051
-Unik
Mazurnik Przybrzeżny(91%) otrzymał(a) -0-459 obrażeń
Przywrócono 449 punktów życia Dziki Ginekolog(87%)
Dziki Ginekolog(87%) uderzył z siłą +2117+1081
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Przyspieszenie o 400% SA na +3 tury
Mazurnik Przybrzeżny(84%) otrzymał(a) -1467-486 obrażeń
Mazurnik Przybrzeżny(84%) uderzył(a) z siłą +913
+Przebicie
-Unik
Dziki Ginekolog(87%) otrzymał -0 obrażeń
Dziki Ginekolog(87%) uderzył z siłą +1222+1079
Mazurnik Przybrzeżny(80%) otrzymał(a) -614-484 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +753
-Unik
Dziki Ginekolog(87%) otrzymał -0 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +776
Dziki Ginekolog(83%) otrzymał -414 obrażeń
Przywrócono 419 punktów życia Dziki Ginekolog(87%)
Dziki Ginekolog(87%) uderzył z siłą +1225+1445
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Przyspieszenie o 400% SA na +3 tury
Mazurnik Przybrzeżny(75%) otrzymał(a) -617-822 obrażeń
Dziki Ginekolog(87%) uderzył z siłą +2134+1024+1161
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Trzeci cios
Mazurnik Przybrzeżny(67%) otrzymał(a) -1484-435-558 obrażeń
Przywrócono 389 punktów życia Dziki Ginekolog(91%)
Dziki Ginekolog(91%) uderzył z siłą +2211+1443
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
Mazurnik Przybrzeżny(59%) otrzymał(a) -1559-820 obrażeń
Dziki Ginekolog(91%) uderzył z siłą +1172+957
Mazurnik Przybrzeżny(56%) otrzymał(a) -568-377 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +784
-Unik
Dziki Ginekolog(91%) otrzymał -0 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +742
Dziki Ginekolog(87%) otrzymał -383 obrażeń
Mazurnik Przybrzeżny(56%) uderzył(a) z siłą +882
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 57
Dziki Ginekolog(79%) otrzymał -882 obrażeń
Dziki Ginekolog(79%) uderzył z siłą +1138+983
Mazurnik Przybrzeżny(52%) otrzymał(a) -537-399 obrażeń
Przywrócono 359 punktów życia Dziki Ginekolog(83%)
Dziki Ginekolog(83%) uderzył z siłą +1176+969
-Unik
Mazurnik Przybrzeżny(51%) otrzymał(a) -0-387 obrażeń
Przywrócono 329 punktów życia Dziki Ginekolog(86%)
Dziki Ginekolog(86%) uderzył z siłą +1165+987
Mazurnik Przybrzeżny(48%) otrzymał(a) -562-403 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +777
-Unik
Dziki Ginekolog(86%) otrzymał -0 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +760
Dziki Ginekolog(82%) otrzymał -448 obrażeń
Przywrócono 299 punktów życia Dziki Ginekolog(84%)
Mazurnik Przybrzeżny(48%) uderzył(a) z siłą +952
+Obniżenie pancerza o 57
Dziki Ginekolog(78%) otrzymał -632 obrażeń
Dziki Ginekolog(78%) uderzył z siłą +1162+969
Mazurnik Przybrzeżny(44%) otrzymał(a) -559-387 obrażeń
Przywrócono 270 punktów życia Dziki Ginekolog(81%)
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +787
-Unik
Dziki Ginekolog(81%) otrzymał -0 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +812
-Unik
Dziki Ginekolog(81%) otrzymał -0 obrażeń
Dziki Ginekolog(81%) uderzył z siłą +1119+939
Mazurnik Przybrzeżny(41%) otrzymał(a) -520-361 obrażeń
Mazurnik Przybrzeżny(41%) uderzył(a) z siłą +884
+Przebicie
-Unik
Dziki Ginekolog(81%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 240 punktów życia Dziki Ginekolog(83%)
Dziki Ginekolog(83%) uderzył z siłą +1153+968
Mazurnik Przybrzeżny(38%) otrzymał(a) -551-386 obrażeń
Dziki Ginekolog(83%) uderzył z siłą +1137+939+1130
+Trzeci cios
Mazurnik Przybrzeżny(33%) otrzymał(a) -536-361-530 obrażeń
Mazurnik Przybrzeżny(33%) uderzył(a) z siłą +4303
+Cios bardzo krytyczny
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 57
-Wściekłość
Dziki Ginekolog(44%) otrzymał -4303 obrażeń
Przywrócono 210 punktów życia Dziki Ginekolog(46%)
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +774
Dziki Ginekolog(41%) otrzymał -567 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +1373
+Cios krytyczny
-Unik
Dziki Ginekolog(41%) otrzymał -0 obrażeń
Dziki Ginekolog(65%) uderzył z siłą +1238+1068
+Dotyk anioła, życie +2640
Mazurnik Przybrzeżny(30%) otrzymał(a) -629-474 obrażeń
Przywrócono 180 punktów życia Dziki Ginekolog(66%)
Mazurnik Przybrzeżny(30%) uderzył(a) z siłą +922
+Obniżenie pancerza o 57
Dziki Ginekolog(60%) otrzymał -712 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +757
Dziki Ginekolog(54%) otrzymał -607 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +757
-Unik
Dziki Ginekolog(54%) otrzymał -0 obrażeń
Dziki Ginekolog(54%) uderzył z siłą +1292+1083
Mazurnik Przybrzeżny(26%) otrzymał(a) -679-488 obrażeń
Przywrócono 150 punktów życia Dziki Ginekolog(56%)
Dziki Ginekolog(56%) uderzył z siłą +1229+1068+1168
+Trzeci cios
Mazurnik Przybrzeżny(20%) otrzymał(a) -620-474-565 obrażeń
Mazurnik Przybrzeżny(20%) uderzył(a) z siłą +917
+Obniżenie pancerza o 57
Dziki Ginekolog(49%) otrzymał -765 obrażeń
Przywrócono 120 punktów życia Dziki Ginekolog(50%)
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +794
-Parowanie
Dziki Ginekolog(50%) otrzymał -0 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +745
-Unik
Dziki Ginekolog(50%) otrzymał -0 obrażeń
Dziki Ginekolog(50%) uderzył z siłą +1162+1001
Mazurnik Przybrzeżny(16%) otrzymał(a) -559-415 obrażeń
Przywrócono 90 punktów życia Dziki Ginekolog(51%)
Mazurnik Przybrzeżny(16%) uderzył(a) z siłą +928
-Unik
Dziki Ginekolog(51%) otrzymał -0 obrażeń
Dziki Ginekolog(51%) uderzył z siłą +1099+1343
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
Mazurnik Przybrzeżny(12%) otrzymał(a) -502-726 obrażeń
Przywrócono 60 punktów życia Dziki Ginekolog(51%)
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +783
Dziki Ginekolog(45%) otrzymał -692 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +786
-Unik
Dziki Ginekolog(45%) otrzymał -0 obrażeń
Dziki Ginekolog(45%) uderzył z siłą +1150+1002
Mazurnik Przybrzeżny(9%) otrzymał(a) -548-416 obrażeń
Mazurnik Przybrzeżny(9%) uderzył(a) z siłą +925
+Przebicie
-Unik
Dziki Ginekolog(45%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 30 punktów życia Dziki Ginekolog(45%)
Dziki Ginekolog(45%) uderzył z siłą +1999+1328
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Przyspieszenie o 400% SA na +3 tury
Mazurnik Przybrzeżny(2%) otrzymał(a) -1352-712 obrażeń
Dziki Ginekolog(69%) uderzył z siłą +1975+2630+1102
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Trzeci cios
+Dotyk anioła, życie +2640
Mazurnik Przybrzeżny(0%) otrzymał(a) -1329-1969-505 obrażeń
Zdobyto Wiciowe strzały
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +749
Dziki Ginekolog(63%) otrzymał -658 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +1434
+Cios krytyczny
-Wściekłość
Dziki Ginekolog(51%) otrzymał -1342 obrażeń
Dziki Ginekolog(51%) uderzył z siłą +2322+1047
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
Wodnik(61%) otrzymał(a) -1739-513 obrażeń
Dziki Ginekolog(51%) uderzył z siłą +1219+1530
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
Wodnik(33%) otrzymał(a) -673-968 obrażeń
Dziki Ginekolog(51%) uderzył z siłą +1273+1524
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
Wodnik(3%) otrzymał(a) -723-962 obrażeń
Wodnik(3%) uderzył(a) z siłą +751
-Unik
Dziki Ginekolog(51%) otrzymał -0 obrażeń
Wodnik(100%) uderzył(a) z siłą +810
-Unik
Dziki Ginekolog(51%) otrzymał -0 obrażeń
Dziki Ginekolog(51%) uderzył z siłą +2206+1628
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
Wodnik(0%) otrzymał(a) -1625-1062 obrażeń
Zdobyto Hełm podwodnego oddychania
Dziki Ginekolog(51%) uderzył z siłą +1155+1406
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
Wodnik(75%) otrzymał(a) -613-849 obrażeń
Wodnik(75%) uderzył(a) z siłą +751
-Unik
Dziki Ginekolog(51%) otrzymał -0 obrażeń
Dziki Ginekolog(51%) uderzył z siłą +1099+993
Wodnik(57%) otrzymał(a) -561-464 obrażeń
Dziki Ginekolog(51%) uderzył z siłą +1097+980
Wodnik(39%) otrzymał(a) -559-453 obrażeń
Dziki Ginekolog(51%) uderzył z siłą +2034+1473
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
Wodnik(0%) otrzymał(a) -1457-913 obrażeń
Zdobyto Karwasze piaskowych obręczy
Zwyciężył Dziki Ginekolog.
Zdobyto łącznie 127018 punktów doświadczenia.
2014.03.05 18:29:09
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28674174 |

Wojowniczy Lew

12522
360
Rozpoczęła się walka pomiędzy Harrmam(90h) a Silver-Mann(75t)
Walka bez wyczerpania (arena).
Walka bez Punktów Honoru - zbyt duża różnica poziomów.
Silver-Mann(100%) uderzył z siłą +574+1398
+Płonąca strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Harrmam(88%) otrzymał -133-1061 obrażeń
Deszcz strzał.
-1551 obrażeń otrzymał(a) Silver-Mann(75%).
-852 obrażeń otrzymał(a) Silver-Mann(62%).
Przywrócono 761 punktów życia Silver-Mann(74%)
Deszcz strzał.
-968 obrażeń otrzymał(a) Harrmam(79%).
-487 obrażeń otrzymał(a) Harrmam(74%).
Przywrócono 168 punktów życia Harrmam
Harrmam(71%) otrzymał 497 obrażeń od ognia.
Harrmam(71%) uderzył z siłą +1155
-Unik
Silver-Mann(74%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 723 punktów życia Silver-Mann(85%)
Silver-Mann(85%) uderzył z siłą +565+1286
+Płonąca strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Harrmam(61%) otrzymał -126-970 obrażeń
Przywrócono 160 punktów życia Harrmam(62%)
Harrmam(62%) uderzył z siłą +1172
+Obniżenie pancerza o 30
Silver-Mann(75%) otrzymał -636 obrażeń
Przywrócono 685 punktów życia Silver-Mann
Silver-Mann(74%): 775 obrażeń z trucizny.
Silver-Mann(74%) uderzył z siłą +582+898
+Obniżenie odporności o 1%
Harrmam(55%) otrzymał -139-603 obrażeń
Przywrócono 151 punktów życia Harrmam
Harrmam(52%) otrzymał 507 obrażeń od ognia.
Harrmam(52%) uderzył z siłą +1105
+Obniżenie pancerza o 30
Silver-Mann(64%) otrzymał -599 obrażeń
Harrmam(47%) otrzymał 507 obrażeń od ognia.
Przywrócono 647 punktów życia Silver-Mann
Silver-Mann(62%): 775 obrażeń z trucizny.
Silver-Mann(62%) uderzył z siłą +574+676
+Obniżenie odporności o 1%
Harrmam(42%) otrzymał -133-402 obrażeń
Przywrócono 143 punktów życia Harrmam
Harrmam(38%) otrzymał 513 obrażeń od ognia.
Przywrócono 609 punktów życia Silver-Mann(72%)
Harrmam(38%) uderzył z siłą +1097
+Obniżenie pancerza o 30
Silver-Mann(62%) otrzymał -617 obrażeń
Silver-Mann(62%) uderzył z siłą +527+1398
+Płonąca strzała
-Unik
Harrmam(38%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 571 punktów życia Silver-Mann
Silver-Mann(59%): 775 obrażeń z trucizny.
Silver-Mann(59%) uderzył z siłą +574+1191
+Płonąca strzała
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
Harrmam(21%) otrzymał -574-1167 obrażeń
Przywrócono 134 punktów życia Harrmam(22%)
Harrmam(22%) uderzył z siłą +1157
+Obniżenie pancerza o 30
Silver-Mann(48%) otrzymał -700 obrażeń
Harrmam(17%) otrzymał 518 obrażeń od ognia.
Przywrócono 533 punktów życia Silver-Mann
Silver-Mann(44%): 775 obrażeń z trucizny.
Silver-Mann(44%) uderzył z siłą +608+779
+Obniżenie odporności o 1%
Harrmam(11%) otrzymał -159-508 obrażeń
Przywrócono 126 punktów życia Harrmam(12%)
Harrmam(12%) uderzył z siłą +1192
+Przebicie
-Unik
Silver-Mann(44%) otrzymał -0 obrażeń
Harrmam(7%) otrzymał 523 obrażeń od ognia.
Przywrócono 495 punktów życia Silver-Mann
Silver-Mann(40%): 775 obrażeń z trucizny.
Silver-Mann(40%) uderzył z siłą +550+708
+Szybka strzała
+Obniżenie odporności o 1%
Harrmam(2%) otrzymał -115-445 obrażeń
Silver-Mann(40%) uderzył z siłą +541+867
+Przebicie
-Unik
Harrmam(2%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 118 punktów życia Harrmam(3%)
Silver-Mann(27%): 775 obrażeń z trucizny.
Harrmam(3%) uderzył z siłą +1122
-Unik
Silver-Mann(27%) otrzymał -0 obrażeń
Harrmam(0%) otrzymał 523 obrażeń od ognia.
Zwyciężył Silver-Mann.
2014.03.05 19:29:03
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28675107 |

Jenta ziom

30054
455
Rozpoczęła się walka pomiędzy Infirius(201w), yakubu(199t) a Jenta ziom(205h)
Jenta ziom wykonał podwójny strzał.
Jenta ziom(100%) uderzył z siłą +10151
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 105
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
yakubu(63%) otrzymał -8632 obrażeń
Jenta ziom(100%) uderzył z siłą +4723
+Obniżenie pancerza o 105
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
Infirius(97%) otrzymał -1171 obrażeń
yakubu(53%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
yakubu wykonał podwójny strzał.
yakubu(53%) uderzył z siłą +2578+2792
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 16 energii
Jenta ziom(92%) otrzymał -896-1785 obrażeń
yakubu(53%) uderzył z siłą +2610+2792
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 16 energii
Jenta ziom(75%) otrzymał -2610-2736 obrażeń
Infirius rzucił obraźliwe hasło w stronę przeciwnika.
Przywrócono 783 punktów życia Jenta ziom(78%)
Jenta ziom(78%) uderzył z siłą +9587
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Obniżenie pancerza o 105
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
-Wściekłość
Infirius(84%) otrzymał -5556 obrażeń
Przywrócono 1079 punktów życia yakubu
yakubu(48%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
yakubu(48%) uderzył z siłą +2712+2792
-Unik
Jenta ziom(78%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 744 punktów życia Jenta ziom(80%)
Jenta ziom(80%) uderzył z siłą +4635
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 105
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
Infirius(74%) otrzymał -4635 obrażeń
Przywrócono 668 punktów życia Infirius
Infirius(70%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
yakubu(38%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
Infirius zrobił krok do przodu.
Przywrócono 1025 punktów życia yakubu(42%)
yakubu(42%) uderzył z siłą +2607+2792
+Przebicie
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 16 energii
Jenta ziom(64%) otrzymał -2607-2764 obrażeń
Przywrócono 705 punktów życia Jenta ziom(66%)
Jenta ziom(66%) uderzył z siłą +10128
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Obniżenie pancerza o 105
+Zniszczono 21 many
+Zniszczono 16 energii
yakubu(4%) otrzymał -8719 obrażeń
Przywrócono 635 punktów życia Infirius
Infirius(66%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
yakubu: 2277 obrażeń z głębokiej rany.
yakubu(0%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 666 punktów życia Jenta ziom(68%)
Jenta ziom(68%) uderzył z siłą +4569
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 105
+Zniszczono 16 energii
Infirius(56%) otrzymał -4569 obrażeń
Infirius(50%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
Infirius zrobił krok do przodu.
Infirius(45%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 626 punktów życia Jenta ziom(70%)
Jenta ziom(70%) uderzył z siłą +4471
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 105
+Zniszczono 16 energii
Infirius(42%) otrzymał -1228 obrażeń
Przywrócono 601 punktów życia Infirius(44%)
Infirius(44%) uderzył z siłą +4794
-Unik
Jenta ziom(70%) otrzymał -0 obrażeń
Infirius(36%): 3415 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 587 punktów życia Jenta ziom(72%)
Jenta ziom(72%) uderzył z siłą +4661
+Głęboka rana
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 105
+Zniszczono 16 energii
-Zablokowanie 3272 obrażeń
Infirius(36%) otrzymał -0 obrażeń
Jenta ziom(72%) uderzył z siłą +5044
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 105
+Zniszczono 16 energii
Infirius(24%) otrzymał -5044 obrażeń
Rozproszenie przeciwnika.
Infirius(24%) uderzył z siłą +4808
Jenta ziom(63%) otrzymał -2934 obrażeń
Przywrócono 568 punktów życia Infirius
Infirius(17%): 3415 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 548 punktów życia Jenta ziom(64%)
Jenta ziom(64%) uderzył z siłą +4904
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 105
+Zniszczono 16 energii
Infirius(13%) otrzymał -1791 obrażeń
Bandażowanie ran Jenta ziom +8000 punktów życia.
Infirius(5%): 3415 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 509 punktów życia Jenta ziom(90%)
Bandażowanie ran Infirius +7000 punktów życia.
Jenta ziom(90%) uderzył z siłą +9133
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 105
+Zniszczono 16 energii
-Wściekłość
Infirius(8%) otrzymał -5775 obrażeń
Przywrócono 534 punktów życia Infirius
Infirius(4%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
Przywrócono 470 punktów życia Jenta ziom(92%)
Jenta ziom(92%) uderzył z siłą +4954
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 105
+Zniszczono 16 energii
-Zablokowanie 3272 obrażeń
Infirius(4%) otrzymał -0 obrażeń
Infirius(0%): 2277 obrażeń z głębokiej rany.
Zwyciężył Jenta ziom.
^^
2014.03.05 19:51:28
Ocena: 1
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28675413 |

Wirujoncy Miszcz

303200
7112
Rozpoczęła się walka pomiędzy Pasfenalix(300w) a Wirujoncy Miszcz(302b)
Walka o Punkty Honoru.
Wirujoncy Miszcz(100%) uderzył z siłą +8109+9967
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+26 energii
+Zniszczono 10 energii
-Aktywna ochrona fizyczna 12% obrażeń na całą walkę
-Wściekłość
Pasfenalix(95%) otrzymał -1616-2907 obrażeń
Pasfenalix(95%) uderzył z siłą +9802
+Obniżenie pancerza o 108
+Zniszczono 21 energii
Wirujoncy Miszcz(88%) otrzymał -5948 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(88%) uderzył z siłą +8069+6285+7792
+Trzeci cios
+Zniszczono 10 energii
Pasfenalix(91%) otrzymał -1590-546-1412 obrażeń
Przywrócono 1239 punktów życia Wirujoncy Miszcz(90%)
Pasfenalix(91%) uderzył z siłą +9248
+Obniżenie pancerza o 108
+Zniszczono 21 energii
Wirujoncy Miszcz(79%) otrzymał -5516 obrażeń
Przywrócono 1900 punktów życia Pasfenalix(93%)
Wirujoncy Miszcz(79%) uderzył z siłą +8236+6126
+Zniszczono 10 energii
-Zablokowanie 5416 obrażeń
Pasfenalix(92%) otrzymał -0-468 obrażeń
Pasfenalix(92%) uderzył z siłą +9692
+Obniżenie pancerza o 108
+Zniszczono 21 energii
Wirujoncy Miszcz(67%) otrzymał -6036 obrażeń
Przywrócono 1177 punktów życia Wirujoncy Miszcz(69%)
Wirujoncy Miszcz(69%) uderzył z siłą +8338+6276
+Zniszczono 10 energii
-Parowanie
Pasfenalix(90%) otrzymał -1767 obrażeń
Przywrócono 1805 punktów życia Pasfenalix(92%)
Pasfenalix(92%) uderzył z siłą +10033
-Unik
Wirujoncy Miszcz(69%) otrzymał -0 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(69%) uderzył z siłą +7776+6048
+Zniszczono 10 energii
Pasfenalix(90%) otrzymał -1402-431 obrażeń
Przywrócono 1115 punktów życia Wirujoncy Miszcz(72%)
Pasfenalix(90%) uderzył z siłą +17676
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+68 energii
-Unik
Wirujoncy Miszcz(72%) otrzymał -0 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(72%) uderzył z siłą +15785+10044
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+77 energii
+Zniszczono 10 energii
-Wściekłość
Pasfenalix(78%) otrzymał -7474-2963 obrażeń
Przywrócono 1710 punktów życia Pasfenalix(80%)
Przywrócono 1053 punktów życia Wirujoncy Miszcz(74%)
Wirujoncy Miszcz(74%) uderzył z siłą +16428+5972
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+77 energii
+Zniszczono 10 energii
-Zablokowanie 5416 obrażeń
-Wściekłość
Pasfenalix(76%) otrzymał -3236-396 obrażeń
Pasfenalix(76%) uderzył z siłą +17539
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+68 energii
+Obniżenie pancerza o 108
+Zniszczono 21 energii
-Wściekłość
Wirujoncy Miszcz(46%) otrzymał -13806 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(46%) uderzył z siłą +8574+6787
+Zniszczono 10 energii
Zranienie (328)
Pasfenalix(73%) otrzymał -1925-812 obrażeń
Przywrócono 1615 punktów życia Pasfenalix
Pasfenalix(74%): 328 obrażeń po zranieniu.
Przywrócono 991 punktów życia Wirujoncy Miszcz(48%)
Pasfenalix(74%) uderzył z siłą +18764
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+68 energii
-Unik
Wirujoncy Miszcz(48%) otrzymał -0 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(48%) uderzył z siłą +9121+7001+7743
+Trzeci cios
+Zniszczono 10 energii
Pasfenalix(69%) otrzymał -2302-933-1382 obrażeń
Pasfenalix(69%) uderzył z siłą +9365
+Obniżenie pancerza o 108
+Zniszczono 21 energii
Zranienie (887)
Wirujoncy Miszcz(36%) otrzymał -5917 obrażeń
Przywrócono 1520 punktów życia Pasfenalix
Pasfenalix(70%): 328 obrażeń po zranieniu.
Przywrócono 929 punktów życia Wirujoncy Miszcz
Wirujoncy Miszcz(36%): 887 obrażeń po zranieniu.
Wirujoncy Miszcz(36%) uderzył z siłą +16842+7068
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+77 energii
+Przyspieszenie o 1000% SA na +3 tury
+Zniszczono 10 energii
-Wściekłość
Pasfenalix(60%) otrzymał -8344-972 obrażeń
Pasfenalix(60%) uderzył z siłą +9836
-Parowanie
-Kontra
Wirujoncy Miszcz(36%) otrzymał -0 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(36%) uderzył z siłą +34911+10535+7882
+Cios krytyczny
+Cios bardzo krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+63 energii
+Przyspieszenie o 1000% SA na +3 tury
+Trzeci cios
+Zniszczono 10 energii
-Wściekłość
Pasfenalix(27%) otrzymał -23785-3326-1470 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(36%) uderzył z siłą +8619+6777
+Zniszczono 10 energii
-Zablokowanie 5416 obrażeń
Pasfenalix(26%) otrzymał -0-807 obrażeń
Pasfenalix(26%): 328 obrażeń po zranieniu.
Przywrócono 867 punktów życia Wirujoncy Miszcz
Wirujoncy Miszcz(36%): 887 obrażeń po zranieniu.
Wirujoncy Miszcz(36%) uderzył z siłą +8856+11081
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+47 energii
+Przyspieszenie o 1000% SA na +3 tury
+Zniszczono 10 energii
-Zablokowanie 5416 obrażeń
-Wściekłość
Pasfenalix(21%) otrzymał -0-3736 obrażeń
Przywrócono 1425 punktów życia Pasfenalix(23%)
Pasfenalix(23%) uderzył z siłą +9141
+Obniżenie pancerza o 108
+Zniszczono 21 energii
Wirujoncy Miszcz(24%) otrzymał -5800 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(24%) uderzył z siłą +17103+6872
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+47 energii
+Zniszczono 10 energii
-Wściekłość
Pasfenalix(12%) otrzymał -8561-860 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(24%) uderzył z siłą +9174+7065
+Zniszczono 10 energii
Pasfenalix(47%): Ostatni ratunek, +33701 punktów życia.
Pasfenalix(47%) otrzymał -2339-970 obrażeń
Przywrócono 805 punktów życia Wirujoncy Miszcz
Wirujoncy Miszcz(24%): 887 obrażeń po zranieniu.
Pasfenalix(47%) uderzył z siłą +9334
+Obniżenie pancerza o 108
+Zniszczono 21 energii
Wirujoncy Miszcz(34%): Ostatni ratunek, +11043 punktów życia.
Wirujoncy Miszcz(34%) otrzymał -6085 obrażeń
Wirujoncy Miszcz - klątwa, utrata tury
Przywrócono 1330 punktów życia Pasfenalix(49%)
Wirujoncy Miszcz(34%) uderzył z siłą +8094+9617
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+77 energii
+Przyspieszenie o 1000% SA na +3 tury
+Zniszczono 10 energii
-Wściekłość
Pasfenalix(44%) otrzymał -1606-2654 obrażeń
Przywrócono 743 punktów życia Wirujoncy Miszcz(36%)
Pasfenalix(44%) uderzył z siłą +9322
+Obniżenie pancerza o 108
+Zniszczono 21 energii
Wirujoncy Miszcz(23%) otrzymał -6173 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(23%) uderzył z siłą +7836+9992
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+54 energii
+Przyspieszenie o 1000% SA na +3 tury
+Zniszczono 10 energii
-Zablokowanie 5416 obrażeń
-Wściekłość
Pasfenalix(40%) otrzymał -0-2925 obrażeń
Przywrócono 1235 punktów życia Pasfenalix(42%)
Wirujoncy Miszcz(23%) uderzył z siłą +7993+9499+7734
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+26 energii
+Trzeci cios
+Zniszczono 10 energii
-Zablokowanie 5416 obrażeń
-Wściekłość
Pasfenalix(37%) otrzymał -0-2570-1375 obrażeń
Przywrócono 681 punktów życia Wirujoncy Miszcz(24%)
Pasfenalix(37%) uderzył z siłą +9321
+Obniżenie pancerza o 108
+Zniszczono 21 energii
Wirujoncy Miszcz(12%) otrzymał -6272 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(12%) uderzył z siłą +7860+6232
+Zniszczono 10 energii
-Zablokowanie 5416 obrażeń
Pasfenalix(37%) otrzymał -0-520 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(12%) uderzył z siłą +8292+9550
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+68 energii
+Przyspieszenie o 1000% SA na +3 tury
+Zniszczono 10 energii
-Wściekłość
Pasfenalix(32%) otrzymał -1736-2606 obrażeń
Przywrócono 1140 punktów życia Pasfenalix(33%)
Przywrócono 619 punktów życia Wirujoncy Miszcz(13%)
Wirujoncy Miszcz(13%) uderzył z siłą +7754+5965
Pasfenalix(31%) otrzymał -1389-392 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(13%) uderzył z siłą +7906+9994
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+47 energii
-Wściekłość
Pasfenalix(26%) otrzymał -1485-2927 obrażeń
Pasfenalix - klątwa, utrata tury
Wirujoncy Miszcz(13%) uderzył z siłą +8209+9817
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+26 energii
+Zniszczono 10 energii
-Wściekłość
Pasfenalix(21%) otrzymał -1682-2798 obrażeń
Przywrócono 1045 punktów życia Pasfenalix(22%)
Przywrócono 558 punktów życia Wirujoncy Miszcz(14%)
Wirujoncy Miszcz(14%) uderzył z siłą +8043+6365
-Zablokowanie 5416 obrażeń
Pasfenalix(21%) otrzymał -0-587 obrażeń
Pasfenalix(21%) uderzył z siłą +9271
+Obniżenie pancerza o 108
+Zniszczono 21 energii
Wirujoncy Miszcz(1%) otrzymał -6325 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(1%) uderzył z siłą +15992+6028
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+68 energii
-Parowanie
-Wściekłość
Pasfenalix(21%) otrzymał -0-422 obrażeń
Przywrócono 950 punktów życia Pasfenalix(22%)
Przywrócono 496 punktów życia Wirujoncy Miszcz(2%)
Wirujoncy Miszcz(2%) uderzył z siłą +7756+9594
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+26 energii
+Przyspieszenie o 1000% SA na +3 tury
-Wściekłość
Pasfenalix(17%) otrzymał -1390-2637 obrażeń
Przywrócono 434 punktów życia Wirujoncy Miszcz(3%)
Wirujoncy Miszcz(3%) uderzył z siłą +10686+6176
-Zablokowanie 5416 obrażeń
Pasfenalix(17%) otrzymał -0-493 obrażeń
Przywrócono 855 punktów życia Pasfenalix(17%)
Pasfenalix(17%) uderzył z siłą +17820
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+68 energii
-Unik
Wirujoncy Miszcz(3%) otrzymał -0 obrażeń
Wirujoncy Miszcz(3%) uderzył z siłą +8041+9861
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+45 energii
+Zniszczono 10 energii
-Zablokowanie 5416 obrażeń
-Wściekłość
Pasfenalix(14%) otrzymał -0-2830 obrażeń
Przywrócono 760 punktów życia Pasfenalix(15%)
Przywrócono 372 punktów życia Wirujoncy Miszcz(4%)
Wirujoncy Miszcz(4%) uderzył z siłą +10584+19475
+Cios krytyczny broni pomocniczej
+Cios bardzo krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 300% SA
+24 energii
+Przyspieszenie o 1000% SA na +3 tury
+Zniszczono 10 energii
-Wściekłość
Pasfenalix(0%) otrzymał -3362-10541 obrażeń
Zwyciężył Wirujoncy Miszcz.
Zdobyto łącznie 450 punktów honoru.
2014.03.05 20:40:49
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28676173 |

Vantorius

2443170
17185
Rozpoczęła się walka pomiędzy loolaa(190b), horonzy to złodziej(190t) a Vantorius(190p)
Vantorius rzucił tarczę słońca na siebie.
loolaa(100%) uderzył z siłą +3781+2995+3777
+Trzeci cios
-Aktywna ochrona fizyczna 20% obrażeń na całą walkę
Vantorius(100%) otrzymał -44-42 obrażeń
horonzy to złodziej wykonał podwójny strzał.
horonzy to złodziej(100%) uderzył z siłą +2667+491+2434
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 19 many
+Zniszczono 8 energii
-Zablokowanie 2976 obrażeń
Vantorius(100%) otrzymał -0 obrażeń
horonzy to złodziej(100%) uderzył z siłą +2968+517+2434
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 19 many
+Zniszczono 8 energii
Vantorius(99%) otrzymał -0-292 obrażeń
loolaa(100%) uderzył z siłą +3727+3032
Vantorius(99%) otrzymał -29 obrażeń
Przywrócono 407 punktów życia Vantorius(100%)
Vantorius zrobił krok do przodu.
horonzy to złodziej(100%) uderzył z siłą +2857+504+2434
+Obniżenie odporności o 1%
+Zniszczono 19 many
+Zniszczono 8 energii
Vantorius(99%) otrzymał -0-396 obrażeń
loolaa(100%) uderzył z siłą +3710+2893
Vantorius(98%) otrzymał -114 obrażeń
Przywrócono 510 punktów życia Vantorius(100%)
horonzy to złodziej(100%) uderzył z siłą +2654+531+2434
+Zniszczono 19 many
+Zniszczono 8 energii
Vantorius(99%) otrzymał -0-400 obrażeń
Vantorius zrobił krok do przodu.
loolaa(100%) uderzył z siłą +3648+3014
Vantorius(97%) otrzymał -340-78 obrażeń
Przywrócono 818 punktów życia Vantorius(100%)
loolaa(100%) uderzył z siłą +6018+4478
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Przyspieszenie o 650% SA na +3 tury
-Wściekłość
Vantorius(92%) otrzymał -1777-788 obrażeń
horonzy to złodziej wykonał podwójny strzał.
horonzy to złodziej(100%) uderzył z siłą +2599+491+2434
+Przebicie
+Szybka strzała
-Unik
Vantorius(92%) otrzymał -0 obrażeń
horonzy to złodziej(100%) uderzył z siłą +4280+496+3262
+Cios krytyczny
+Zniszczono 19 many
+Zniszczono 8 energii
-Kontra
-Wściekłość
Vantorius(86%) otrzymał -674-1329 obrażeń
Vantorius(86%) uderzył z siłą +3800+1920
+Obniżenie odporności o 2%
-Absorpcja 1883 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 1148 obrażeń magicznych
horonzy to złodziej(97%) otrzymał -628-70 obrażeń
horonzy to złodziej(97%) uderzył z siłą +4357+574+3262
+Cios krytyczny
+Przebicie
+Zniszczono 19 many
+Zniszczono 8 energii
+Zamrożenie
-Wściekłość
Vantorius(62%) otrzymał -3486-574-3262 obrażeń
loolaa(100%) uderzył z siłą +3637+3067
Vantorius(59%) otrzymał -686-365 obrażeń
Przywrócono 1098 punktów życia Vantorius(63%)
loolaa(100%) uderzył z siłą +6053+4264
+Cios krytyczny
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Przyspieszenie o 650% SA na +3 tury
-Wściekłość
Vantorius(52%) otrzymał -2329-1081 obrażeń
Przywrócono 698 punktów życia horonzy to złodziej(100%)
horonzy to złodziej(100%) uderzył z siłą +2710+464+2434
+Zniszczono 19 many
+Zniszczono 8 energii
Vantorius(48%) otrzymał -193-930 obrażeń
loolaa(100%) uderzył z siłą +3627+4225+3535
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Trzeci cios
-Wściekłość
Vantorius(41%) otrzymał -680-1055-626 obrażeń
Przywrócono 1034 punktów życia Vantorius(44%)
Vantorius rzucił porażającą tarczę na siebie.
loolaa(99%) uderzył z siłą +3532+3067
-388 obrażeń otrzymał(a) loolaa.
-Zablokowanie 2976 obrażeń
Vantorius(43%) otrzymał -0-365 obrażeń
horonzy to złodziej wykonał podwójny strzał.
horonzy to złodziej(98%) uderzył z siłą +2823+388+2434
-564 obrażeń otrzymał(a) horonzy to złodziej.
+Zniszczono 19 many
+Zniszczono 8 energii
-Zablokowanie 2976 obrażeń
Vantorius(43%) otrzymał -0 obrażeń
horonzy to złodziej(95%) uderzył z siłą +2793+397+2434
-562 obrażeń otrzymał(a) horonzy to złodziej.
+Zniszczono 19 many
+Zniszczono 8 energii
Vantorius(39%) otrzymał -230-930 obrażeń
loolaa(96%) uderzył z siłą +5893+3061
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Przyspieszenie o 650% SA na +3 tury
-766 obrażeń otrzymał(a) loolaa.
-Kontra
-Wściekłość
Vantorius(31%) otrzymał -2213-362 obrażeń
Vantorius(31%) uderzył z siłą +3699+1920
+Obniżenie odporności o 2%
loolaa(88%) otrzymał -1870-840 obrażeń
Przywrócono 1674 punktów życia loolaa(93%)
Przywrócono 1126 punktów życia horonzy to złodziej(100%)
Przywrócono 969 punktów życia Vantorius(34%)
loolaa(92%) uderzył z siłą +3775+4226
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Przyspieszenie o 650% SA na +3 tury
-377 obrażeń otrzymał(a) loolaa.
-Kontra
-Wściekłość
Vantorius(28%) otrzymał -770-1056 obrażeń
Vantorius(28%) uderzył z siłą +3934+1920
+Obniżenie odporności o 2%
loolaa(83%) otrzymał -2087-860 obrażeń
Vantorius(28%) uderzył z siłą +7076+2957
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
-Absorpcja 2232 obrażeń fizycznych
-Absorpcja 2061 obrażeń magicznych
horonzy to złodziej(85%) otrzymał -3496-131 obrażeń
loolaa(81%) uderzył z siłą +3630+3069+3725
+Trzeci cios
-508 obrażeń otrzymał(a) loolaa.
Vantorius(23%) otrzymał -682-366-739 obrażeń
Przywrócono 1590 punktów życia loolaa(86%)
Przywrócono 904 punktów życia Vantorius(25%)
loolaa(85%) uderzył z siłą +3722+4367
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Przyspieszenie o 650% SA na +3 tury
-260 obrażeń otrzymał(a) loolaa.
-Parowanie
-Kontra
-Wściekłość
Vantorius(22%) otrzymał -0-1149 obrażeń
Vantorius(22%) uderzył z siłą +4134+1920
+Obniżenie odporności o 2%
loolaa(75%) otrzymał -2274-880 obrażeń
Przywrócono 1585 punktów życia horonzy to złodziej(92%)
Vantorius(22%) uderzył z siłą +6946+2957
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
-Absorpcja 281 obrażeń magicznych
horonzy to złodziej(64%) otrzymał -5599-1185 obrażeń
loolaa(74%) uderzył z siłą +3504+3025
-315 obrażeń otrzymał(a) loolaa.
-Parowanie
Vantorius(21%) otrzymał -0-343 obrażeń
loolaa(73%) uderzył z siłą +3702+3019+3726
+Trzeci cios
-370 obrażeń otrzymał(a) loolaa.
-Zablokowanie 2976 obrażeń
Vantorius(17%) otrzymał -0-340-740 obrażeń
Przywrócono 1507 punktów życia loolaa(78%)
Przywrócono 840 punktów życia Vantorius(20%)
Vantorius(20%) uderzył z siłą +3964+1920
+Obniżenie odporności o 2%
horonzy to złodziej(50%) otrzymał -2670-778 obrażeń
Przywrócono 1497 punktów życia horonzy to złodziej(56%)
loolaa(76%) uderzył z siłą +3675+4519
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
-441 obrażeń otrzymał(a) loolaa.
-Kontra
-Wściekłość
Vantorius(14%) otrzymał -709-1250 obrażeń
Vantorius(14%) uderzył z siłą +3931+1920
+Obniżenie odporności o 2%
loolaa(67%) otrzymał -2084-900 obrażeń
horonzy to złodziej(54%) uderzył z siłą +2645+384+2434
-382 obrażeń otrzymał(a) horonzy to złodziej.
-Unik
Vantorius(14%) otrzymał -0 obrażeń
loolaa(66%) uderzył z siłą +3646+4241
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
+Przyspieszenie o 650% SA na +3 tury
-255 obrażeń otrzymał(a) loolaa.
Vantorius(50%): Ostatni ratunek, +12506 punktów życia.
-Zablokowanie 2976 obrażeń
-Kontra
-Wściekłość
Vantorius(50%) otrzymał -0-1066 obrażeń
Vantorius(50%) uderzył z siłą +3778+1920
+Obniżenie odporności o 2%
+Zamrożenie
loolaa(57%) otrzymał -1943-920 obrażeń
Vantorius(50%) uderzył z siłą +3842+1920
+Obniżenie odporności o 2%
horonzy to złodziej(40%) otrzymał -2552-803 obrażeń
Przywrócono 1423 punktów życia loolaa(62%)
Przywrócono 1409 punktów życia horonzy to złodziej(46%)
Przywrócono 775 punktów życia Vantorius(52%)
Vantorius(52%) uderzył z siłą +6896+2957
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
horonzy to złodziej(17%) otrzymał -5550-1489 obrażeń
Przywrócono 1339 punktów życia loolaa(66%)
Przywrócono 711 punktów życia Vantorius(55%)
loolaa(65%) uderzył z siłą +3604+2955
-216 obrażeń otrzymał(a) loolaa.
-Zablokowanie 2976 obrażeń
Vantorius(54%) otrzymał -0-308 obrażeń
Vantorius(54%) uderzył z siłą +4041+1920
+Obniżenie odporności o 2%
horonzy to złodziej(3%) otrzymał -2745-854 obrażeń
Przywrócono 1321 punktów życia horonzy to złodziej(8%)
Bandażowanie ran loolaa +7000 punktów życia.
Vantorius(54%) uderzył z siłą +4076+1920
+Obniżenie odporności o 2%
horonzy to złodziej(0%) otrzymał -2779-880 obrażeń
Przywrócono 1255 punktów życia loolaa(91%)
Przywrócono 646 punktów życia Vantorius(56%)
Vantorius(56%) uderzył z siłą +6739+2957
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
loolaa(70%) otrzymał -4776-1868 obrażeń
loolaa(69%) uderzył z siłą +3727+4197
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
-260 obrażeń otrzymał(a) loolaa.
-Kontra
-Wściekłość
Vantorius(50%) otrzymał -740-1037 obrażeń
Vantorius(50%) uderzył z siłą +4138+1920
+Obniżenie odporności o 2%
loolaa(59%) otrzymał -2278-960 obrażeń
Przywrócono 1172 punktów życia loolaa(63%)
Przywrócono 581 punktów życia Vantorius(52%)
Vantorius(52%) uderzył z siłą +6725+2957
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
+Obniżenie odporności o 2%
loolaa(42%) otrzymał -4763-1947 obrażeń
Vantorius(52%) uderzył z siłą +3947+1920
-Unik
loolaa(42%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 1088 punktów życia loolaa(45%)
Przywrócono 517 punktów życia Vantorius(54%)
loolaa(45%) uderzył z siłą +3638+3048
Vantorius(50%) otrzymał -686-355 obrażeń
Vantorius(50%) uderzył z siłą +4166+1920
loolaa(35%) otrzymał -2304-1000 obrażeń
Przywrócono 1004 punktów życia loolaa(38%)
Przywrócono 452 punktów życia Vantorius(52%)
Vantorius rzucił tarczę słońca na siebie.
loolaa(38%) uderzył z siłą +3611+2981
-Zablokowanie 2976 obrażeń
Vantorius(52%) otrzymał -0 obrażeń
Przywrócono 921 punktów życia loolaa(41%)
Przywrócono 1488 punktów życia Vantorius(56%)
Vantorius(56%) uderzył z siłą +3358+1920
+Zamrożenie
loolaa(33%) otrzymał -1559-1000 obrażeń
Vantorius(85%) uderzył z siłą +3307+1920
+Dotyk anioła, życie +8910
loolaa(25%) otrzymał -1513-1000 obrażeń
Przywrócono 837 punktów życia loolaa(27%)
Przywrócono 983 punktów życia Vantorius(88%)
loolaa(27%) uderzył z siłą +3710+4309
+Cios krytyczny broni pomocniczej
Bolesny cios, spowolnienie o 180% SA
-Parowanie
-Kontra
-Wściekłość
Vantorius(87%) otrzymał -229 obrażeń
Vantorius(87%) uderzył z siłą +3766+1920
-Unik
loolaa(27%) otrzymał -0 obrażeń
Vantorius(87%) uderzył z siłą +3736+1920
+Zamrożenie
loolaa(18%) otrzymał -1904-1000 obrażeń
Przywrócono 753 punktów życia loolaa(20%)
Przywrócono 918 punktów życia Vantorius(90%)
Vantorius(90%) uderzył z siłą +6813+2957
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 270% SA
+23 energii
loolaa(0%) otrzymał -4848-1987 obrażeń
Zwyciężył Vantorius.
2014.03.05 21:08:45
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28676533 |

Tuxator

331759
3552
Rozpoczęła się walka pomiędzy Nerkus Wielki(58p), Akahoshi(54b), XXTropiciel ŚmierciXX(61t) a Strażnik Elancji(59m)

Strażnik Elancji(84%) uderzył z siłą +1555
Nerkus Wielki(0%) otrzymał -1203 obrażeń

Zwyciężył Strażnik Elancji.

Cała walka: http://wklej.org/id/1291064/
2014.03.06 00:10:42
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28677576 |

bater

300253
2732
Rozpoczęła się walka pomiędzy Wściekły Azut(131t) a bater(132w)
Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.
Wściekły Azut wykonał podwójny strzał.
Wściekły Azut(99%) uderzył z siłą +1642 +1738
bater(95%) otrzymał -355 -978 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
bater zrobił krok do przodu.
Wściekły Azut(99%) uderzył z siłą +1769 +1738
bater(89%) otrzymał -450 -978 obrażeń

Przywrócono 224 punktów życia bater(90%)
bater zrobił krok do przodu.
Wściekły Azut(99%) uderzył z siłą +1717 +1738
bater(84%) otrzymał -411 -978 obrażeń

Wściekły Azut(99%) uderzył z siłą +2614 +3493
+Cios krytyczny
+Przebicie
-Wściekłość
bater(60%) otrzymał -2614 -3493 obrażeń

Przywrócono 213 punktów życia bater(61%)
Wściekły Azut wykonał podwójny strzał.
Wściekły Azut(99%) uderzył z siłą +1595 +1738
-Unik
bater(61%) otrzymał -0 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
bater(91%) uderzył z siłą +3812
+Dotyk anioła, życie +7650
-Absorpcja 1901 obrażeń fizycznych
Wściekły Azut(91%) otrzymał -1151 obrażeń

Przywrócono 1151 punktów życia Wściekły Azut(99%)
Przywrócono 202 punktów życia bater(92%)
Wściekły Azut(99%) uderzył z siłą +1776 +1738
+Przebicie
bater(78%) otrzymał -1776 -1738 obrażeń

bater(78%) uderzył z siłą +3938
Wściekły Azut(78%) otrzymał -3176 obrażeń

Przywrócono 1546 punktów życia Wściekły Azut(88%)
Przywrócono 190 punktów życia bater(79%)
Wściekły Azut(88%) uderzył z siłą +1728 +1738
+Szybka strzała
bater(73%) otrzymał -419 -978 obrażeń

bater(73%) uderzył z siłą +3697
Wściekły Azut(69%) otrzymał -2938 obrażeń

Wściekły Azut wykonał podwójny strzał.
Wściekły Azut(69%) uderzył z siłą +3056 +3493
+Cios krytyczny
+Szybka strzała
-Unik
bater(73%) otrzymał -0 obrażeń

Drugi strzał - pudło!
Wściekły Azut(69%) uderzył z siłą +2814 +3493
+Cios krytyczny
-Wściekłość
bater(57%) otrzymał -1343 -2680 obrażeń

Przywrócono 1464 punktów życia Wściekły Azut(78%)
Przywrócono 179 punktów życia bater(58%)
bater(58%) uderzył z siłą +7560
+Cios krytyczny
+17 energii
-Unik
-Krytyczna osłona
Wściekły Azut(78%) otrzymał -0 obrażeń

Wściekły Azut(78%) uderzył z siłą +1692 +1738
+Odepchnięcie
bater(52%) otrzymał -392 -978 obrażeń

Przywrócono 1383 punktów życia Wściekły Azut(88%)
bater zrobił krok do przodu.
Przywrócono 168 punktów życia bater(53%)
Wściekły Azut(88%) uderzył z siłą +1646 +1738
+Przebicie
bater(40%) otrzymał -1646 -1738 obrażeń

Przywrócono 1302 punktów życia Wściekły Azut(96%)
Przywrócono 157 punktów życia bater(40%)
Wściekły Azut(96%) uderzył z siłą +1750 +1738
+Zamrożenie
bater(35%) otrzymał -436 -978 obrażeń

Przywrócono 419 punktów życia Wściekły Azut(99%)
Wściekły Azut(99%) uderzył z siłą +1604 +1738
bater(29%) otrzymał -328 -978 obrażeń

Przywrócono 146 punktów życia bater(30%)
bater(61%) uderzył z siłą +4001
+Dotyk anioła, życie +7650
Wściekły Azut(77%) otrzymał -3239 obrażeń

Przywrócono 1139 punktów życia Wściekły Azut(85%)
Wściekły Azut(85%) uderzył z siłą +1595 +1738
-Unik
bater(61%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 134 punktów życia bater(61%)
bater(61%) uderzył z siłą +3592
Wściekły Azut(66%) otrzymał -2834 obrażeń

Przywrócono 1058 punktów życia Wściekły Azut(73%)
Wściekły Azut(73%) uderzył z siłą +1787 +1738
+Przebicie
bater(47%) otrzymał -1787 -1738 obrażeń

bater(47%) uderzył z siłą +3839
+Ogłuszenie
Wściekły Azut(53%) otrzymał -3078 obrażeń

Przywrócono 976 punktów życia Wściekły Azut(59%)
Przywrócono 123 punktów życia bater(47%)
bater(47%) uderzył z siłą +4674
+Ogłuszenie
Wściekły Azut(33%) otrzymał -3906 obrażeń

Przywrócono 895 punktów życia Wściekły Azut
Przywrócono 813 punktów życia Wściekły Azut(44%)

Przywrócono 112 punktów życia bater(48%)
bater(48%) uderzył z siłą +3218
Wściekły Azut(28%) otrzymał -2465 obrażeń

Przywrócono 6500 punktów życia Wściekły Azut
Przywrócono 101 punktów życia bater(48%)
bater(48%) uderzył z siłą +6293
+Cios krytyczny
+17 energii
+Ciężka rana
-Krytyczna osłona
Wściekły Azut(40%) otrzymał -4689 obrażeń

Przywrócono 732 punktów życia Wściekły Azut
Wściekły Azut(42%): 468 obrażeń z ciężkiej rany.

Wściekły Azut(42%) uderzył z siłą +2762 +3493
+Cios krytyczny
+Przebicie
-Wściekłość
bater(23%) otrzymał -2762 -3493 obrażeń

Przywrócono 651 punktów życia Wściekły Azut(46%)
Przywrócono 90 punktów życia bater(24%)
bater(24%) uderzył z siłą +3536
Wściekły Azut(28%) otrzymał -2779 obrażeń

Wściekły Azut(24%): 468 obrażeń z ciężkiej rany.
Wściekły Azut(24%) uderzył z siłą +1633 +1738
+Przebicie
bater(31%): Ostatni ratunek, +5198 punktów życia.
bater(31%) otrzymał -1633 -1738 obrażeń

Przywrócono 569 punktów życia Wściekły Azut(28%)
Przywrócono 78 punktów życia bater(31%)
bater(31%) uderzył z siłą +7363
+Cios krytyczny
+17 energii
-Krytyczna osłona
Wściekły Azut(0%) otrzymał -5596 obrażeń

Zwyciężył bater.
Przywrócono 2200 punktów życia bater.

Ponoć cienias jestem Azutku? 5 legend dalej nie starcza.
2014.03.06 01:04:33
Ocena: 1
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28677613 |

parnik killer

24061
2775
Rozpoczęła się walka pomiędzy parnik killer(211h) a Demonis Pan Nicości(210m)
parnik killer wykonał podwójny strzał.
parnik killer(99%) uderzył z siłą +8859
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 1887 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(98%) otrzymał(a) -4853 obrażeń
Drugi strzał - pudło!
Demonis Pan Nicości(97%): 2234 obrażeń z głębokiej rany.
Demonis Pan Nicości(97%) uderzył(a) z siłą +5712
+Obniżenie odporności o 1%
parnik killer(83%) otrzymał -4773 obrażeń
Przywrócono 507 punktów życia parnik killer(85%)
parnik killer(85%) uderzył z siłą +4687
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 1312 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(95%) otrzymał(a) -3375 obrażeń
Demonis Pan Nicości(94%): 3351 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(85%) uderzył z siłą +8816
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 2468 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(91%) otrzymał(a) -6348 obrażeń
Przywrócono 482 punktów życia parnik killer(86%)
Demonis Pan Nicości(90%): 3351 obrażeń z głębokiej rany.
Demonis Pan Nicości(90%) uderzył(a) z siłą +24469
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
parnik killer(9%) otrzymał -23499 obrażeń
Bandażowanie ran parnik killer +8000 punktów życia.
Przywrócono 456 punktów życia parnik killer(37%)
Demonis Pan Nicości(88%): 3351 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer wykonał podwójny strzał.
parnik killer(37%) uderzył z siłą +4856
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 885 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(87%) otrzymał(a) -2274 obrażeń
parnik killer(37%) uderzył z siłą +10119
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Klątwa
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 2365 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(85%) otrzymał(a) -6083 obrażeń
Przywrócono 431 punktów życia parnik killer(38%)
Demonis Pan Nicości(83%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
Demonis Pan Nicości - klątwa, utrata tury
parnik killer(38%) uderzył z siłą +4573
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 867 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(82%) otrzymał(a) -2230 obrażeń
Przywrócono 406 punktów życia parnik killer(39%)
Demonis Pan Nicości(80%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(39%) uderzył z siłą +8917
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Głęboka rana
+Klątwa
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 2097 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(78%) otrzymał(a) -5394 obrażeń
Przywrócono 380 punktów życia parnik killer(41%)
Demonis Pan Nicości - klątwa, utrata tury
Demonis Pan Nicości(76%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(41%) uderzył z siłą +9329
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Głęboka rana
+Klątwa
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 2246 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(73%) otrzymał(a) -5774 obrażeń
Przywrócono 355 punktów życia parnik killer(42%)
Demonis Pan Nicości(71%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(42%) uderzył z siłą +4775
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 1014 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(70%) otrzymał(a) -2609 obrażeń
Demonis Pan Nicości - klątwa, utrata tury
Przywrócono 330 punktów życia parnik killer(43%)
Demonis Pan Nicości(68%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(43%) uderzył z siłą +8842
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Szybka strzała
-Unik
Demonis Pan Nicości(68%) otrzymał(a) -0 obrażeń
parnik killer(80%) uderzył z siłą +4765
+Przebicie
+Dotyk anioła, życie +11280
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 1334 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(67%) otrzymał(a) -3431 obrażeń
Przywrócono 304 punktów życia parnik killer(81%)
Demonis Pan Nicości(65%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(81%) uderzył z siłą +4943
+Głęboka rana
+Szybka strzała
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 1125 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(64%) otrzymał(a) -2894 obrażeń
Demonis Pan Nicości(64%) uderzył(a) z siłą +6740
+Obniżenie odporności o 1%
parnik killer(62%) otrzymał -5795 obrażeń
parnik killer(62%) uderzył z siłą +9620
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Głęboka rana
+Szybka strzała
+Klątwa
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 2463 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(61%) otrzymał(a) -6333 obrażeń
Przywrócono 279 punktów życia parnik killer(63%)
Demonis Pan Nicości(59%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(99%) uderzył z siłą +4605
+Dotyk anioła, życie +11280
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 1097 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(58%) otrzymał(a) -2822 obrażeń
Demonis Pan Nicości(56%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(99%) uderzył z siłą +4762
+Głęboka rana
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 1175 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(54%) otrzymał(a) -3020 obrażeń
Demonis Pan Nicości - klątwa, utrata tury
Demonis Pan Nicości(53%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(99%) uderzył z siłą +5055
+Klątwa
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 1291 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(51%) otrzymał(a) -3319 obrażeń
Demonis Pan Nicości(49%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(99%) uderzył z siłą +4862
+Głęboka rana
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 1361 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(48%) otrzymał(a) -3501 obrażeń
Demonis Pan Nicości - klątwa, utrata tury
Demonis Pan Nicości(46%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(99%) uderzył z siłą +5040
+Obniżenie pancerza o 114
-Absorpcja 1356 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(44%) otrzymał(a) -3488 obrażeń
Demonis Pan Nicości(44%) uderzył(a) z siłą +34544
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
+Potężne poparzenie
-Ochrona żywiołów
parnik killer(88%) otrzymał -3357 obrażeń
Przywrócono 253 punktów życia parnik killer
Przywrócono 228 punktów życia parnik killer(89%)
Demonis Pan Nicości: 4468 obrażeń z głębokiej rany.
Demonis Pan Nicości(40%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(89%) uderzył z siłą +9269
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Przebicie
+Obniżenie pancerza o 61
-Absorpcja 2595 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(37%) otrzymał(a) -6674 obrażeń
Demonis Pan Nicości(37%) uderzył(a) z siłą +6797
+Obniżenie odporności o 1%
parnik killer(70%) otrzymał -5852 obrażeń
Przywrócono 203 punktów życia parnik killer(71%)
Demonis Pan Nicości(36%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(71%) uderzył z siłą +4694
+Głęboka rana
+Przebicie
-Absorpcja 1314 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(34%) otrzymał(a) -3380 obrażeń
Przywrócono 177 punktów życia parnik killer(71%)
Demonis Pan Nicości(32%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(71%) uderzył z siłą +4847
+Klątwa
-Absorpcja 1357 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(31%) otrzymał(a) -3490 obrażeń
Demonis Pan Nicości - klątwa, utrata tury
Przywrócono 152 punktów życia parnik killer(72%)
Demonis Pan Nicości(29%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(72%) uderzył z siłą +4816
+Przebicie
-Unik
Demonis Pan Nicości(29%) otrzymał(a) -0 obrażeń
Demonis Pan Nicości(29%) uderzył(a) z siłą +5484
+Obniżenie odporności o 1%
parnik killer(57%) otrzymał -4547 obrażeń
Przywrócono 127 punktów życia parnik killer(57%)
Demonis Pan Nicości(27%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(57%) uderzył z siłą +4786
+Głęboka rana
-Absorpcja 1340 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(25%) otrzymał(a) -3446 obrażeń
Przywrócono 101 punktów życia parnik killer(57%)
Demonis Pan Nicości(23%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(57%) uderzył z siłą +5015
+Klątwa
-Absorpcja 1404 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(22%) otrzymał(a) -3611 obrażeń
Demonis Pan Nicości - klątwa, utrata tury
Przywrócono 76 punktów życia parnik killer(58%)
Demonis Pan Nicości(20%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(58%) uderzył z siłą +9005
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
-Absorpcja 2521 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(17%) otrzymał(a) -6484 obrażeń
Przywrócono 51 punktów życia parnik killer(58%)
Demonis Pan Nicości(15%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(58%) uderzył z siłą +4724
+Szybka strzała
+Klątwa
-Absorpcja 1323 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(14%) otrzymał(a) -3401 obrażeń
Demonis Pan Nicości - klątwa, utrata tury
parnik killer(58%) uderzył z siłą +5026
-Absorpcja 1407 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(12%) otrzymał(a) -3619 obrażeń
Przywrócono 25 punktów życia parnik killer(58%)
Demonis Pan Nicości(10%): 4468 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(58%) uderzył z siłą +10022
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
+Głęboka rana
-Absorpcja 2806 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(7%) otrzymał(a) -7216 obrażeń
Demonis Pan Nicości(6%): 2234 obrażeń z głębokiej rany.
Demonis Pan Nicości(6%) uderzył(a) z siłą +32241
+Cios bardzo krytyczny
+Obniżenie odporności o 1%
+Potężne poparzenie
-Ochrona żywiołów
parnik killer(48%) otrzymał -3127 obrażeń
Demonis Pan Nicości: 2234 obrażeń z głębokiej rany.
Demonis Pan Nicości(4%): 2234 obrażeń z głębokiej rany.
parnik killer(48%) uderzył z siłą +8989
+Cios krytyczny
Bolesny cios, spowolnienie o 190% SA
-Absorpcja 2517 obrażeń fizycznych
Demonis Pan Nicości(1%) otrzymał(a) -6472 obrażeń
Demonis Pan Nicości(1%) uderzył(a) z siłą +6740
+Obniżenie odporności o 1%
+Potężne poparzenie
parnik killer(29%) otrzymał -5795 obrażeń
Demonis Pan Nicości: 2234 obrażeń z głębokiej rany.
Demonis Pan Nicości(0%): 2234 obrażeń z głębokiej rany.
Odzyskano 10 strzał dla parnik killer.
Zwyciężył parnik killer.
Zdobyto łącznie 555320 punktów doświadczenia.
Przywrócono 5000 punktów życia parnik killer.

poczatek byl do kitu, ale jakoś sobie dałem rade
2014.03.06 10:04:02
zgłoś | ignoruj | cytuj | ID:28678041 |

Temat zamknięty, nie można w nim pisać postów

Forum Margonem > Rozmówki ogólne > Moja piękna walka nr 36

Podaj powód dlaczego oceniasz post na

Pozostało ważnych głosów na dziś: 0, po przekroczeniu limitu
Twój głos pokaże się przy wiadomości, ale nie doliczy się do reputacji gracza.


* pole nieobowiązkoweLimit znaków 0/50

Zgłoszenie postu do moderacji.
Poniżej możesz podać powód Twojego zgłoszenia.

Pamiętaj, że za bezsensowny komentarz możesz otrzymać knebla i stracić swoją reputację.

Limit znaków 0/150

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
AND grp=0