Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Astraja


1. Postanowienia ogólne

1.1 Zarządca Świata Astraja zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany będą wcześniej konsultowane z Administracją Margonem. Gracze zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu 14 dni przed jego wprowadzeniem, poprzez komunikat na forum oraz na czacie w grze.
1.2 Każdy Gracz zobowiązany jest do przestrzegania: Regulaminu, Etykiety gracza, Oficjalnych Zasad Prywatnych Światów oraz Regulaminu Świata Astraja. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Gracza z jego przestrzegania.
1.3 Właściciel konta odpowiada za swoje konto. Jeżeli współwłaściciel coś narozrabia, za jego czyny odpowiada właściciel konta.
1.4 W przypadku otwartej rekrutacji, odpowiednia informacja pojawia się na profilu zarządcy świata.
1.5 Świat ma na celu jednoczyć graczy, pomagać sobie, tworzyć jedną wielką rodzinę w jedynym wspólnym klanie. Uprasza się więc wszystkich graczy o polubowne załatwianie wszelkich nieporozumień i konfliktów, a dopiero w ostateczności zgłaszanie wszelkich spraw do Zarządcy/SM/MC.
1.6 Zastępcą gracza nie może być osoba karnie wyrzucona z serwera Astraja.
1.7 Korzystanie z dodatku globalnego jest nieobowiązkowe, lecz Gracz ma obowiązek wpisania w temacie "Astrajkowe Dodatki" na jak długo i dlaczego nie używa dodatku globalnego.

2. Obowiązki i prawa Graczy

2.1 Każdy nowy Gracz na świecie Astraja przechodzi minimum 1 miesięczny okres próbny. Zarządcy chcą go poznać i sprawdzić, czy potrafi się dostosować do zasad gry na świecie Astraja. W tym czasie jest bacznie obserwowany przez wszystkich graczy np. jak się zachowuje, jak traktuje innych graczy, czy zna i przestrzega regulamin Astraji. Zarządcy świata Astraja decydują na koniec okresu próbnego czy nowy gracz przeszedł pomyślnie okres próbny.
2.2 Gracz powinien comiesięcznie wspomóc utrzymanie świata, wydając w jakikolwiek sposób Smocze Łuski na świecie Astraja. Optymalną kwotą jest 600 SŁ w przypadku posiadania przez Gracza jednej postaci, 900 SŁ w przypadku posiadania dwóch postaci (wymagany staż: minimum pół roku gry na serwerze Astraja oraz nienaganna opinia: w tym brak nałożonych kar przez ostatnie 3 miesiące), 1200sł w przypadku posiadania 3 postaci (wymagany staż: minimum 2 lata gry na serwerze Astraja oraz nienaganna opinia: w tym brak nałożonych kar przez ostatnie 3 miesiące). Gracz może posiadać maksymalnie 3 postacie na świecie Astraja. Kolejna postać jest przywilejem, nie obowiązkiem. W każdej chwili postać może być odebrana i zesłana na Syberię.
2.3 Gracz zobowiązany jest do dbania o dobrą atmosferę gry oraz poszanowania godności i praw pozostałych Graczy. Takie sytuacje psują atmosferę między graczami, co jest sprzeczne z założeniem świata.
2.4 Zakazane jest używanie wulgaryzmów.
2.5 Gracz ma obowiązek zachowywać się kulturalnie.
2.6 Niemile widziane jest kolekcjonowanie i przetrzymywanie więcej niż 5 przedmiotów legendarnych.
2.7 Obowiązuje zakaz handlu przedmiotami za złoto między graczami i poprzez aukcje. Wymaga się nieodpłatnego i dobrowolnego oddawania innym Graczom zdobytych przez Gracza przedmiotów.
2.8 Bezwzględnie zakazane jest atakowanie gracza bez jego zgody. Świat ma ustawienia:” Godziny nonPVP [0-23]”, więc pvp odbywające się poza żółtymi mapkami i arenami są na odpowiedzialność i dobrowolność Graczy. W razie zgłoszenia, w postaci screenu, dedania na mapce czerwonej sprawa będzie rozpatrywana z korzyścią dla atakowanego.
2.9 Nie są mile widziane nazwy postaci, które zawierają w sobie znaki specjalne i wielkie litery, jak również takie, które zaczynają się i kończą ciągiem bezsensownych znaków np. xxx-MaciuŚ-xxx.)
2.10 Żebranie w grze jest surowo karane, gracz może prosić o pomoc lecz nie powtarzać tego kilkakrotnie. Na forum jest odpowiedni temat „Oddam, wymienię, przyjmę”, w którym Gracz może poprosić o pomoc.
2.11 Uprasza się o nie wysyłanie nagminnie tej samej wiadomości, linku. Spam jest karany.
2.12 Każdy Gracz ma obowiązek zgłaszania zauważonych naruszeń regulaminu, których dopuścili się inni Gracze.
2.13 Gracz może starać się /prośba pisemnie na forum w temacie "Nieobecności, prośby o nową postać itp" o wysłanie nowego zaproszenia, w miejsce poprzedniej postaci. Zaproszenia będą wysyłane tylko do 5 dnia każdego miesiąca. Jeśli po 5 dniach od wysłania nowego zaproszenia poprzednia postać nie zostanie skasowana, wówczas obie postacie – nowa i stara – dostaną killa, do czasu skasowania starej postaci. Postać można zmieniać nie częściej niż raz na 4 miesiące.
2.14 2.14 Gracz wracający na serwer, również przechodzi minimum miesięczny okres próbny. Traktowany jest jak każdy nowy gracz, z tym że musi wydać 1200SŁ. Jest to opłata za bieżący miesiąc i za miesiąc w którym odszedł z serwera. Do zgłoszenia wydatków służy temat „Utrzymanie świata”.
2.15 Gracz ma obowiązek sortować itemy w miastach. Itemy w miastach są ułożone wg. schematu, który jest umieszczony na stronie prywatnej klanowej.
2.16 Obowiązkiem Gracza jest przywitanie się po wejściu do gry. Za brak witania w klanie SM ma prawo wymierzyć karę.
2.17 Obowiązkiem Gracza jest zrobienie teleportów do każdego miasta, na każdej posiadanej przez Gracza postaci, oraz oddanie screenu w temacie "Teleportacja".
2.18 Każdy gracz powinien zaglądać do tematu "Regulamin świata Astraja", w którym zamieszczane będą nowości oraz ustalane różne zasady, do których należy się stosować. Wszelkie zmiany zawsze będą publikowane, minimum tydzień wcześniej, na chacie ogólnym w grze.
2.19. Gracze mogą brać eq z miast tylko na swoją profesje i na swój level. Nie wolno brać zapasów na później. Nie wolno sprzedawać bez zgody SM/MC/Zarządcy nic co leży w miastach. Ponieważ każdy nowy Gracz dostaje złoto ze skarbca klanowego, na start w grze.
2.20 Okres próbny może zostać wydłużony, o ile Gracz nie gra aktywnie i nie możemy go poznać, lub nie mamy pewności czy zaliczył okres próbny.
2.21 Osoby pełniące funkcje Zarządcy, SM, MC mają przywilej otrzymania dodatkowych zaproszeń. Zwykły gracz może otrzymać 4 zaproszenie: za zasługi dla serwera i graczy. Jednym z warunków otrzymania, jest długoletni staż gry na serwerze(wymagany staż: minimum 3 lata gry na serwerze Astraja oraz nienaganna opinia: w tym brak nałożonych kar przez ostatnie 3 miesiące). W obu przypadkach, kolejna postać jest przywilejem, nie obowiązkiem. W każdej chwili postać może być odebrana i zesłana na Syberię."

3. Nieobecności

3.1 Gracz ma obowiązek ustalenia z Zarządcą swojej nieobecności na świecie, przekraczającej 14 dni. Nieobecności zgłasza się w temacie „Regulamin Astraji”.
3.2 Postacie graczy nieobecnych na Astraji dłużej niż 5 dni, a grających w tym okresie na innych światach, będą automatycznie usuwane. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy gracz opłaci sobie świat w danym miesiącu, wówczas dany miesiąc może być dowolnie nieobecny.

4. Klan

4.1 Na świecie Astraja funkcjonuje tylko jeden klan - New Age. Gracz jest zobowiązany przystąpić do klanu zaraz po założeniu postaci na świecie.
4.2 Tworzenie samodzielnych klanów jest zabronione.

5. Czat

5.1 Wszystkie sprawy prywatne należy roztrząsać na czacie prywatnym.
5.2 Wszelkie prośby o EQ na czacie ogólnym lub klanowym są zabronione. Od tego jest osobny temat na forum „Oddam, wymienię, przyjmę”, ewentualnie rozmowa na czacie prywatnym.

6. Herosi

6.1 W przypadku znalezienia na mapie herosa, Gracz jest zobowiązany do poinformowania o tym wydarzeniu pozostałych Graczy w klanie, będących aktualnie w grze. Dokonuje tego poprzez kilkakrotne(minimum dwukrotne) umieszczenie czytelnego komunikatu na czacie klanowym. Pełne wołanie na herosa ma zawierać: nazwę herosa i mapkę z kordami. Muszą być minimum 2 pełne wołania na herosa.
6.1.1 Jeśli po tej czynności (należy odczekać minimum 1 minutę od 1 zawołania na herosa), żaden z Graczy nie wyrazi zdecydowanej chęci i gotowości do wspólnego bicia herosa z osobą, która go znalazła, to osobie tej przysługuje prawo do samodzielnego zabicia herosa. Jeśli Gracz nie da rady sam ubić herosa, powinien wraz z wołaniem na herosa, umieścić dopisek z prośbą o pomoc.
6.1.2 Jeśli jakiś Gracz/Gracze wyrazi chęć i gotowość do wspólnego bicia herosa, to osoba, która herosa znalazła ma obowiązek poczekać na nią/nich i utworzyć grupę.
6.1.3 Gracze, którzy chcą wspólnie bić herosa zobowiązani są do jak najszybszego udania się w miejsce tworzenia grupy i nie przedłużania niepotrzebnie czasu tworzenia grupy. Maksymalny czas oczekiwania na Gracza to 5 minut. Czas liczony jest od pierwszego wpisu osoby zgłaszającej chęć bicia herosa.
6.1.4 W przypadku czekania na Graczy, jeśli do gry zaloguje się inny Gracz, obowiązkiem wołającego na herosa jest ponowne umieszczenie komunikatu o herosie na chacie klanu.
6.1.5 Zanim Gracz zaatakuje herosa, obowiązkowe jest napisanie na chacie klanu: biję/bijemy. Po zabiciu herosa, należy obowiązkowo umieścić na stronie prywatnej klanu informację o: czasie i miejscu zabicia herosa oraz loocie i osobach będących w grupie. Obowiązek ten spoczywa w pierwszej kolejności na Graczu, który herosa znalazł. Pozostali członkowie grupy mają obowiązek sprawdzenia, czy Gracz spełnił swoją powinność.
6.1.6 W przypadku braku wpisu karana jest cała grupa bijąca herosa.
6.2 Prawo do bicia herosa w grupie przysługuje w pierwszej kolejności osobie, która znalazła herosa oraz osobom, których poziom doświadczenia nie będzie miał wpływu na zmniejszenie liczby możliwych lootów z herosa. Znalazca herosa ma możliwość odrzucenia gracza, jeśli ów Gracz zaniża zdobycz.
6.3 Pierwszeństwo do otrzymania legendy lotniętej w grp przypada osobie, która znalazła herosa. Jeśli natomiast herosa szuka więcej jak jedna osoba, to legendę gracze losują między sobą. W sytuacjach spornych losowanie przeprowadzi Zarządca/SM/MC.
6.4 Smocze Runy, Smocze Łuski i inne cenne eventowe/okolicznościowe nagrody przysługują znalazcy herosa. Chyba, że znalazca herosa wyrazi zgodę i dobrowolnie odda cenny lot.
6.5 Herosi eventowi - Prawo do bicia herosa eventowego przysługuje tylko graczom +/- 70 lvl w porównaniu do levela herosa eventowego.

7. Elity, elity II i ekspowiska

7.1 Zabronione jest zajmowanie elit/elit II oraz ekspowisk, zajętych uprzednio przez kogoś innego. Zastrzega się jednocześnie, że opuszczenie przez Gracza mapki z elitą lub ekspowiskiem jest równoznaczne z udostępnieniem elity lub ekspowiska innym Graczom.
7.1.1 Wyjątek od ww. sytuacji - jeśli w lokacji znajdują się dwie lub więcej elity/elity II, to zainteresowani ich biciem Gracze muszą się nimi podzielić. W wyborze zajmowanej elity pierwszeństwo ma Gracz, który na mapce znalazł się jako pierwszy.
7.1.2 Gracze również mogą porozumieć się indywidualnie i wówczas Zarządca, SM, MC ingerować nie będą.

8. Kary

8.1 Podstawą do nałożenia na Gracza kary jest bezzwłoczne zgłoszenie sytuacji i przedstawienie Zarządcy/SM/MC pełnego zrzutu ekranu, dokumentującego przewinienie Gracza. Zrzut musi być aktualny oraz zawierać datę i godzinę. Kary nakładane są na bieżąco, za bieżące przewinienia.
8.3 Wymiar kar:
- pkt 1.6 wyrzucony gracz jako zastępca - wydalenie ze świata,
- pkt 1.7 nie zgłoszenie gry bez dodatku globalnego – kill od 48h, aż po wydalenie ze świata,
- pkt 2.2 – nie wydanie SŁ na utrzymanie świata – wydalenie ze świata,
- pkt 2.3 – nieodpowiednie zachowanie – kill od 48h, aż po wydalenie ze świata,
- pkt 2.4 – wulgaryzmy – kill 1h – 3h,
- pkt 2.6 i 2.7 – w przypadku udokumentowania – wydalenie ze świata,
- pkt 2.8 – dedanie - kill od 48h, aż po wydalenie ze świata,
- pkt 2.9 – nieklimatyczny nick – zmuszenie gracza do zmiany Nicku,
- pkt 2.10 – żebranie - kill od 48h, aż po wydalenie ze świata,
- pkt 2.11 – floodowanie, spam – kill 1h – 3h,
- pkt 2.12 – nie zgłaszanie łamania regulaminu – kill od 48h, aż po wydalenie ze świata,
- pkt 2.15 - wyrzucene przedmiotu w nieodpowiednim mieście - kill 24h aż po wydalenie ze świata,
- pkt 2.16 - max kill 1h,
- pkt 2.17 - nie zrobienie teleportów, lub brak screenu ze zrobionymi teleportami - 1 i 2 ostrzeżenie = kill 24h, 3 ostrzeżenie = kill 48h, 4 ostrzeżenie = wydalenie ze świata
- pkt 2.19 zabranie eq, sprzedanie rzeczy z miast - kill od 24h, aż po wydalenie ze świata,
- pkt 3 – nieobecności – nieprzestrzeganie zasad pkt 3.1 i pkt 3.2 kończy się wydaleniem ze świata,
- pkt 4 – klan –gracz dostaje killa do czasu wstąpienia do klanu New Age,
- pkt 5 – czat – kill 3h lub więcej,
- pkt 6.1 – nie zawołanie klanu lub nie wpisanie ubitego herosa – kill 24h, kill 24h + 12h za każdy następny przypadek – lista ukaranych wpisywana jest w temacie „Kary – za herosów i za inne przewinienia”,
- pkt 6.2 – prawo do bicia herosa – kill 3h,
- pkt 6.3 – przywłaszczenie cudzej legendy - wydalenie ze świata,
- pkt 6.4 - przywłaszczenie cudzej cennej nagrody (SR, SŁ itd itp) - kill 24h, aż po wydalenie ze świata,
- pkt 6.5 - zabicie herosa eventowego przez gracza z niższym/wyższym levelem niż 70 lvl - kill 48h aż po wydalenie ze świata,
- pkt 7 – wpychanie się na e, e2, ekspowiska - kill od 48h, aż po wydalenie ze świata,
- pkt 10.8 brak szacunku wobec SM/Zarządcy – kill od 48h, aż po wydalenie ze świata,
- pkt 2.21 - odebranie dodatkowej postaci - Syberia.

9. Wydalenia ze świata

9.1 O wydaleniu ze świata decyduje Zarządca lub SM świata.
9.2 Gracz ma 10 dni na odwołanie się od decyzji o przeniesieniu go na Syberię, od momentu pojawienia się wpisu na forum z podaną przyczyną wydalenia.
9.3 Odwołanie należy złożyć na ręce Zarządców świata prywatnego. Kontakt poprzez e-mail: astrajka@wp.pl
9.4 Gracz ma prawo odwołać się do Administracji, już po przeniesieniu go na Syberię, tylko gdy Zarządcy świata złamali Regulamin świata prywatnego.
9.5 Wydalenie postaci ze świata nie daje graczowi prawa do roszczenia sobie zwrotu wszelakich kosztów poniesionych w grze – w tym Smoczych Łusek, złota i ekwipunku postaci.
9.6 Usunięcie postaci jest zawsze rozpatrywane indywidualnie, na podstawie regulaminu, jednakże bezwzględne usunięcie postaci następuje w przypadku:
- obrazy Zarządcy lub SM.
- uwłaczania godności, poniżania bądź prowadzenia jakiejkolwiek słownej wojny, braku kultury w stosunku do Zarządcy, SM,
- pojawienia się jakiegokolwiek bana na koncie,
- przekroczenia progu 300h killa,
- złamania regulaminu przez Gracza będącego na 1-miesięcznym okresie próbnym,
- nieusprawiedliwionej nieobecność powyżej 14 dni,
- braku wydatku SŁ na świecie Astraja (świat celowo ma małą liczbę graczy i utrzymuje się dzięki wpłatom 37500SŁ co miesiąc, każda nadwyżka nie przechodzi na następny miesiąc i jest zyskiem Administracji Margonem. SŁ należy wydać do godziny 24:00 ostatniego dnia każdego miesiąca np. 31.01, 30.06, 31.12. Spóźnionych wydatków nie uznaje się, ponieważ gracz ma na ich wydanie cały miesiąc. Do zgłoszenia wydatków służy temat „Utrzymanie świata”. ;
- w przypadku psucia atmosfery na świecie, wszczynania nagminnie kłótni z graczami,
- zmiany właściciela konta.

10. Obowiązki i prawa Zarządcy, SM i MC

10.1 Zarządca, SM i MC mają zakaz pobierania SŁ od graczy na własne potrzeby. Gracze wydają SŁ dobrowolnie i tylko na swój własny użytek, aby przy tak małej liczbie graczy utrzymać świat i opłacić wymagane 37500SŁ.
10.2 Zarządca, SM i MC nie pobierali, nie pobierają i nigdy nie będą pobierać prywatnie opłat SŁ od graczy na inny cel niż na utrzymanie śiata. W przypadku wystąpienia takich nacisków bardzo proszę zgłaszać takie naruszenie bezpośrednio do Administracji Margonem.
10.3 Zarządcę, SM i MC świata obowiązują te same zasady, co wszystkich graczy.
10.4 Zarządca, SM i MC świata mają obowiązek traktować wszystkich graczy jednakowo.
10.5 Do ich obowiązków należy stanie na straży regulaminu. W przypadku jego łamania – nakładania odpowiednich kar na Graczy.
10.6 Można odwołać się od decyzji jednego SM/MC. Jeśli jednak drugi SM/MC podtrzyma decyzję pierwszego, odwołać się można już tylko do zarządcy świata.
10.7 W wypadku dłuższej nieobecności, Zarządca powinien powiadomić SM o przejęciu jego obowiązków. W przypadku niezapowiedzianej nieobecności Zarządcy, trwającej powyżej 14 dni, SM przejmują obowiązki Zarządcy aż do czasu jego powrotu.
10.8 SM ma władzę na serwerze podobnie jak Zarządca, i ma być również traktowany z szacunkiem. Ma władzę do podejmowania samodzielnych decyzji. Jest osobą wykonawczą, zwłaszcza podczas nieobecności Zarządcy. Gracze powinni kontaktować się wpierw z SM, a dopiero jeśli ten uzna za zasadne skieruje sprawę do Zarządcy.

11. Sposoby kontaktu z Zarządcą, SM i MC

11.1 Wszelkie skargi i zażalenia, których nie można rozwiązać w grze z SM i MC proszę kierować do Zarządcy świata na e-mail : astrajka@wp.pl
11.2 Zarządca ma czas na odpowiedź do 5 dni roboczych.
11.3 Kontakt z SM i MC poprzez skrzynkę w grze lub wiadomość na chacie prywatnym.

Regulamin został przygotowany przez: Jagosiag i Anatema.
Data
Akcja
Obowiązuje od:
2016-09-27
Publikacja nowego Regulaminu świata.
11/10/2016
2018-09-14
Publikacja nowego Regulaminu świata.
28/09/2018
2020-01-22
Publikacja nowego Regulaminu świata.
05/02/2020
2021-04-02
Zmiany w punktach 6 i 8.
16/04/2021
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -