Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Narwhals1. Postanowienia ogólne

1.1. Osoba zakładająca postać na serwerze Narwhals oświadcza, iż zna i akceptuje jego regulamin.
1.2. Osoby grające na Świecie Prywatnym Narwhals (a także osoby trzecie grające na ich kontach) są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu Świata Narwhals, Regulaminu Gry, Zasad Światów Prywatnych, oraz Regulaminu Chatu.
1.3. Narwhals jest światem PvP. Oznacza to, że zabijanie się (dedanie), jest tutaj dozwolone i stanowi część Gry.
1.4. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informacja taka będzie dostępna do wglądu 14 dni przed wprowadzeniem.
1.5. Administracją świata Narwhals są MC (moderatorzy czatu), SM (Super Moderatorzy) oraz Zarządca, również osoby ze specjalnymi funkcjami (Grupa Eventowa) wybrane przez Zarządcę.
1.6. Każde zgłoszenie złamania regulaminu musi być oparte o dowód w postaci screena.
1.7. Każde zgłoszenie należy umieścić wyłącznie w temacie Prawo i Egzekucja.
1.7.1. W przypadku aktywnego knebla gracz ma prawo wysłać zgłoszenie na pocztę w grze na postać Zarządcy - Laileen.
1.8. Nie przyjmujemy screenów, ani nie rozpatrujemy spraw starszych niż 30 dni. Po tym okresie wykroczenia ulegają przedawnieniu. Na screenie dołączonym do zgłoszenia wymagana jest data i godzina.
1.9. Screen dołączony do zgłoszenia nie może być edytowany.
1.10. Przez określenie "edycja screena" rozumie się ingerencję w przedstawiony na nim obraz przy pomocy programu graficznego (tworzenie ramek, podkreśleń, zakreśleń, strzałek, zamazywanie, wycinanie, dorysowywanie itp.).
1.11. Przez określenie "podrobienie screena" rozumie się wykonanie imitacji screena mającego uchodzić za oryginał.
1.12. Przez określenie "notorycznie" rozumie się stałe, ciągłe postępowanie w pewien sposób, dotyczące kilku sytuacji, zdarzeń.
1.13. Zabrania się wykorzystywania niedociągnięć, luk, błędów w regulaminie. Takie postępowanie będzie karane upomnieniem oraz zabiciem postaci na 72h.
1.14. Gracz jest w pełni odpowiedzialny za czyny swojego zastępcy lub osoby trzeciej grającej na jego koncie i ponosi za nie konsekwencje.

2. Waluta serwerowa

2.1. Walutą serwerową na Narwhals są Rogi Narwhalsowe(RN).
2.2. RN można uzyskać za udział w konkursach/eventach lub w wyjątkowych okolicznościach weryfikowanych przez Administrację Świata Narwhals.
2.3. Zdobyte Rogi Narwhalsowe można dobrowolnie przekazać innemu Graczowi na zasadach opisanych w temacie: Przelewanie RN.
2.4. Obowiązuje zakaz handlu walutą serwerową. Nieprzestrzeganie punktu kończyć będzie się zabiciem postaci opisanym w punkcie 6.3.6. niniejszego regulaminu.

3. Postacie

3.1. Na Narwhals można posiadać sześć postaci.
3.2. Postacie można zakupić za złoto, walutę serwerową (RN), części postaci oraz otrzymać jako nagrodę z konkursów prowadzonych w grze i na forum.
3.2.1. Części postaci to rodzaj waluty, który służy do wykupienia 5 i 6 postaci. Aby być w posiadaniu części postaci należy wymienić ją za legendę lub wygrać ją w konkursach, zabawach prowadzonych na forum i w grze.
3.2.2. Warunki przyznawania części postaci za legendy znajdują się w Sprawach do zarządcy.
3.3.Szczegółowy cennik zakupu postaci znajduje się w Sprawach do Zarządcy.
3.4. Gracz jest zobowiązany do przyzwoitego nazwania swojej postaci. W przeciwnym razie zostanie zabity do czasu zmiany nicku.
3.5. Przez określenie "przyzwoita nazwa postaci" rozumie się:
3.5.1. Nick nieposiadający dodatków typu: nick xd, xx nick xx.
3.5.2. Nick niebędący obrazą innego Gracza, organów państwowych czy mniejszości społecznych.
3.6. Gracz może ubiegać się o wymianę wybranej postaci. W tym celu powinien zgłosić swoją prośbę w temacie "Sprawy do zarządcy". Pierwsza wymiana jest darmowa, za każdą kolejną należy zapłacić 30m złota.
3.7. W skrajnych przypadkach Gracz, który w dużym stopniu zaangażował się w rozwój serwera może otrzymać zaproszenie na kolejne postaci bez ponoszenia kosztów.
3.8. Gracz może zakupić zaproszenie dla znajomego za walutę serwerową.
3.9. Gracz jest w pełni odpowiedzialny za osobę, którą zaprosił na świat za walutę serwerową i ponosi odpowiedzialność za jego czyny przez 1 miesiąc. Jeżeli osoba zaproszona złamie regulamin w ciągu tego miesiąca, osoba zapraszająca otrzymuje taką samą karę.
3.10. Zarządca ma prawo odmówić zaproszenia znajomego Gracza na świat za walutę serwerową bez podania przyczyny. W takim przypadku Rogi Narwhalsowe nie zostaną pobrane.
3.11. Nie ma możliwości przeniesienia postaci z innego świata na śp Narwhals.

4. Herosi oraz Elity/Elity II

4.1. Herosa/Elitę/Elitę II może zabić każdy, na serwerze nie obowiązuje zajmowanie herosów oraz elit/elit II.
4.2. Zabijanie się przy Herosie/Elicie/Elicie II jest dozwolone.

5. Forum

5.1. Gracz ma obowiązek zachować kulturę swoich wypowiedzi na forum.
5.2. Na forum obowiązują takie same zasady wypowiedzi jak w Grze określone w punkcie (6.Kary) pod warunkiem, że zasady tematów nie stanowią inaczej.
5.3. Wszystkie zakładane tematy powinny posiadać czytelne regulaminy, umieszczone w widocznym miejscu. Wyjątek stanowią rozmówki.
5.4. Zarządca lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo zmienić regulaminy w tematach na forum. W takiej sytuacji Zarządca jest obowiązany udostępnić informację o zmianach w widocznym miejscu.
5.5. Założyciel klanu ma prawo prowadzić rekrutację do klanu w stworzonym przez niego temacie, jednak wcześniej musi uzyskać zgodę od zarządcy i umieścić informację o tym w pierwszym poście.
5.6. Zabronione jest zakładanie tematów bez zgody zarządcy lub SM.

6.Kary

6.1. Kary nakładane są na wszystkie postaci Gracza.
6.2. Gracz może otrzymać ostrzeżenie za nieodpowiednie zachowanie lub treści zamieszczane w grze lub na forum. Zignorowanie wiąże się z zabiciem postaci na 48h.
6.3. Kille:
6.3.1. Żebranie, spamowanie, floodowanie, tzw. PoKeMoN: 24h.
6.3.2 Obrażanie graczy, wyśmiewanie się, kpiny, poniżanie, obrażanie rodziny gracza, wszczynanie i uczestniczenie w kłótni, prowokacja innych graczy, aroganckie zachowanie się w stosunku do innych graczy: 24-100h.
6.3.3. Nadmierne używanie komendy /me bądź używanie jej do niewłaściwych celów: 10-24h.
6.3.4. Formy nielegalnego handlu (postacie, smocze łzy, waluta serwerowa): 96h. - osoba nakładająca karę ma obowiązek zgłoszenia na Panel Kontaktowy dwóch pierwszych przypadków.
6.3.5. Notoryczne obrażanie graczy na chacie ogólnym, prywatnym, grupowym, globalnym: 72-120h.
6.3.6. Obraza administracji: 72-120h.
6.3.7. Korupcja: 72h.
6.3.8. Edytowanie screena dołączonego do zgłoszenia: 72h.
6.3.9. Treści antysemickie, rasistowskie, atakujące mniejszości społeczne bądź organy państwowe: 100h.
6.3.10. Edytowanie screena dołączonego do zgłoszenia: 72h.
6.4. Gracz może zostać ukarany za treści zamieszczane na czacie ogólnym zgodnie z Taryfikatorem Regulaminu Chatu pod warunkiem, że niniejszy regulamin nie mówi inaczej: kill 24h.
6.5. Gracz ma prawo nie życzyć sobie wulgaryzmów oraz emotikonek wyrażających określone czynności, bądź uczucia w wiadomościach prywatnych. Jeśli inny gracz ignoruje jego prośbę, odbiorca takiej wiadomości ma prawo zgłosić jej nadawcę: kill 18h.
6.6. Wulgaryzmy na chacie ogólnym ograniczamy do jednowyrazowego wyrażenia swoich emocji - większa ilość jest karana zabiciem postaci na 24h.
6.7. Słowo „noob”, nie jest karane. W przypadku pozostałych kontrowersyjnych słów należy kierować się definicjami znajdującymi się w słownikach: https://www.miejski.pl/
6.7.1. Osoba, która nakłada karę, posiada dowolność w interpretacji zgodnie z sytuacją przedstawioną na screenie, tj. użycia "obelg", które mają wiele znaczeń. Jednakże następne zgłoszenia powinny być tak samo rozpatrywane.
6.8. Gracz ma prawo odwołać się od nałożonej kary w temacie do tego przeznaczonym: Prawo i egzekucja - odwołania.

6.8.1. Odwołanie może napisać wyłącznie osoba ukarana.
6.8.2. Odwołanie powinno zawierać link do postu z nałożoną karą.
6.8.3. Na temat odwołania wypowiadać się może wyłącznie osoba ukarana oraz członek administracji serwera.
6.8.4. Administracja serwera musi rozpatrzyć odwołanie w przeciągu 3 dni od zamieszczenia postu.
6.8.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, graczowi należy się rekompensata za czas odbytej kary(RN/złoto).

7. Upomnienia

7.1. Upomnienie to uwaga, która ma na celu pouczenie Gracza odnośnie zachowania w Grze.
7.2. Upomnienia są nakładane za otrzymanie czasowej blokady konta, knebla na forum jednorazowego otrzymania kary przekraczającej 72h lub notorycznego łamania regulaminu.
7.3. Można posiadać maksymalnie 3 upomnienia. Przy następnym, wszystkie postaci Gracza zostają przeniesione na Syberię.
7.4. Upomnienie może zostać nałożone przez Super moderatora lub Zarządcę.
7.5. W przypadku, gdy Gracz odwołał się od nałożonej kary (knebla, bana, bana tymczasowego) ma prawo zgłosić to w temacie “Prawo i Egzekucja”, na pocztę do Zarządcy lub serwerowego maila.

8. Nieaktywności

8.1 Przez określenie "Gracz nieaktywny" rozumie się:
8.1.1. Gracza, który nie logował na którąkolwiek ze swoich postaci na świecie Narwhals przez okres dłuższy niż 20 dni(wyświetlane co najmniej 21 dni nieaktywności w rankingu gry) i nie zgłosił swojej nieobecności w przeznaczonym do tego temacie na forum - Nieobecność
8.1.2. Gracza, który zgłosił nieobecność lecz trwa ona dłużej niż 100 dni od momentu zgłoszenia.
8.2. Gracz może być nieaktywny na każdej z postaci przez okres 20 dni bez zgłoszenia nieobecności na forum.
8.3. Gracz ma prawo zgłosić swoją nieobecność powyżej 20 dni w odpowiednim temacie. Nieobecność można zgłosić na maksymalnie 100 dni tylko jeden raz w roku, gdzie rok liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia.
8.4. Gracz ma obowiązek być aktywny na każdej z posiadanych postaci na świecie Narwhals. Jeśli Gracz jest nieaktywny na jakiejkolwiek ze swoich postaci, wszystkie zostają oznaczone do przeniesienia na Syberię.
8.5. W przypadku niezgłoszenia nieobecności powyżej 20 dni lub upływu terminu zgłaszanej nieobecności, wszystkie postaci Gracza zostają oznaczone do przeniesienia na Syberię.

9. Syberia

9.1. Syberia jest serwerem dla osób nieprzestrzegających regulaminu.
9.2. Każdy Gracz Świata Narwhals ma prawo do dobrowolnego zesłania swoich postaci na Syberię. Odpowiednie zgłoszenie należy umieścić w temacie Sprawy do zarządcy.
9.3. Gracz może zostać zesłany na Syberię za:
9.3.1. Przekroczenie sumy godzin zabicia 200h.
9.3.2. Nieusprawiedliwioną nieobecność powyżej 20 dni. Zdarzenie musi być udokumentowane screenem z rankingu.
9.3.3. Notoryczne łamanie regulaminu.
9.3.4. Posiadanie ujemnej reputacji i nie odrobienie jej, pomimo otrzymania szansy naprawienia jej w ciągu 2 tygodni.
9.3.5. Oszustwo administracji świata pod każdą formą, w szczególności:
9.3.5.1. Podrabianie screenów.
9.3.5.2. Próbę uniknięcia odpowiedzialności karnej przez np. zmiany nicku.
9.3.6. Przekroczenie limitu upomnień, określone w punkcie 7.3.
9.4. Zarządca może oznaczyć do przeniesienia na świat wyrzutków postaci osoby, która otrzymała zaproszenie na potrzeby pełnienia funkcji dodatkopisarza, grafika lub mapmakera i nie wywiązała się ze swoich obowiązków.
9.5. Gracz, który otrzymał stałą blokadę konta, zostaje zesłany na Syberię.
9.6. Gracz, który przekroczył dopuszczalny limit kar o 50h, jest bezwzględnie zsyłany na Syberię bez możliwości odwołania się.
9.7. Na Syberię zostają zesłane wszystkie postaci Gracza bez względu, na której popełnił wykroczenie.
9.8. Zarządca może oznaczyć postaci Gracza do przeniesienia na świat wyrzutków za naganne zachowanie lub psucie klimatu w grze/na forum pod warunkiem, że Gracz został wcześniej ostrzeżony zabiciem postaci i poinformowany o konsekwencjach w przypadku braku poprawy.
9.9. Gracz, który nie przeszedł kontroli botowej zostaje zesłany na Syberię bez możliwości odwołania się.

10. Odwołania od Syberii

10.1. Gracz, którego postaci zostały oznaczone do przeniesienia na Syberię może w ciągu 5 dni od oznaczenia odwołać się w temacie na forum - Tu możesz się odwołać.
10.2. Głosowanie odnośnie odwołania od Syberii trwa 2 dni.
10.3. Aby odwołanie było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział przynajmniej 15 osób.
10.4. Gracz musi uzyskać przynajmniej 75% głosów na „Tak”, aby zostać na Narwhals.
10.5. Od Syberii nie można się odwołać w przypadku gdy:
10.5.1. Gracz odwoływał się już wcześniej.
10.5.2. Gracz przekroczył sumę kar 250h.
10.5.3. Istnieje więcej niż jeden powód, dla których gracz został oznaczony.
10.5.4. Od momentu oznaczenia gracza minęło więcej niż 5 dni.
10.5.5. Gracz został oznaczony z powodu używania bota.
10.6. Gracz, którego postaci zostały oznaczone do przeniesienia na Syberię nie może brać udziału w głosowaniu.

11. Dodatki globalne

11.1. Używanie dodatków globalnych nie jest obowiązkowe.
11.2. Na czacie globalnym obowiązują takie same zasady wypowiedzi jak na czacie ogólnym, grupowym, czy prywatnym. Oznacza to, że za złamanie zasad Gracz otrzyma taką samą karę jak opisane w punkcie 6.

12. Używanie nielegalnych programów automatyzujących grę

12.1. Zakazane jest używanie wszelkich nielegalnych programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób.
12.2. Osoba, która zauważy, że Gracz świata Narwhals korzysta z nielegalnych dodatków automatyzujących rozgrywkę, ma prawo zgłosić taką sytuację do Zarządcy lub Super Moderatora na skrzynkę w grze lub chat prywatny.
12.3. Wielokrotne zgłaszanie fałszywych alarmów będzie karane killem 24h.
12.4. Zarządca świata lub upoważniony Super Moderator po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzacje gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata lub Super Moderatora oraz potwierdzić swoją obecność.
12.5. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut. Zarządca lub SM zobowiązany jest do udokumentowania - zrzutem ekranu(pełnym oraz nieedytowanym) lub filmem - sytuacje w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 5 minut. Polecenia będą przesyłane za pomocą ostrzeżenia(!nick_gracza treść) do czasu, aż gracz nie odpisze na czacie. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
12.6. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy/SM lub nie potwierdzi swojej obecności zostanie ukarany zgodnie z informacjami znajdującymi się w punkcie 9.9. regulaminu serwera.
12.7. Zarządca lub SM sprawdzający Gracza ma obowiązek umieścić dane zgłoszenie w temacie Prawo i Egzekucja popierając je odpowiednimi dowodami.
12.8. Zarządca po ukaraniu gracza zobowiązany jest zgłosić daną sytuację na panel kontaktowy załączając wszelkie zebrane dowody.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Osoba oznaczona do przeniesienia na Syberię ma prawo do odwołania się do Administracji Margonem, gdy decyzja Zarządcy jest niezgodna z zasadami niniejszego regulaminu.
13.2. Gracz który zmienił nick, musi poinformować o tym w temacie na forum: Sprawy do zarządcy.
13.3. Zarządca może zmienić statystyki serwera na potrzeby konkursów/eventów/cyklicznych wydarzeń organizowanych dla Graczy. Informacja o tym pojawi się w widocznym miejscu na forum i w grze.
13.4. Zarządca ma prawo do zmiany zasad dotyczących dedania na potrzeby konkursów/eventów. Taka informacja pojawi się przynajmniej 3 dni wcześniej w widocznym miejscu dostępnym dla Graczy.
13.5. Zarządca może ukarać graczy za nieodpowiednie zachowanie na forum i/lub w grze obniżonymi statystykami. Taka informacja pojawi się na reklamie systemowej przynajmniej trzy dni wcześniej.
13.6. Zarządca może zawiesić na nieokreślony okres czasu możliwość przekazywania waluty serwerowej między Graczami, wymiany RN na nagrody, za nieodpowiednie zachowanie zbiorowe na serwerze.

Data
Akcja
Obowiązuje od:
07-02-2015
Publikacja nowego regulaminu świata.
22/02/2015
01-10-2015
Aktualizacja punktu czwartego dotyczącego postaci.
---
07-09-2018
Publikacja nowego regulaminu świata.
21/09/2018
05-01-2019
Publikacja nowego regulaminu świata.
19/01/2019
10-04-2020
Publikacja nowego regulaminu świata.
24/04/2020
26-02-2021
Publikacja nowego regulaminu świata.
12/03/2021
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -