Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Narwhals


1.Postanowienia ogólne

1.1 Osoby grające są zobowiązane do przestrzegania poprawnej polszczyzny oraz zasad dobrego wychowania.
1.2 Osoba zakładająca postać na serwerze Narwhals oświadcza, iż zna i akceptuje jego regulamin.
1.3 Osoby grające na Świecie Prywatnym Narwhals (a także ich Zastępcy) są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu Świata Narwhals, Etykiety Gracza Margonem, Regulaminu Gry, Zasad Światów Prywatnych oraz Regulaminu Chatu.
1.4 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
1.5 Narwhals jest światem PvP. Oznacza to, że zabijanie się(dedanie), jest tutaj dozwolone i stanowi część Gry.
1.6 Administracją świata Narwhals są MC(moderatorzy czatu), SM (Super Moderatorzy) oraz zarządca, a także osoby ze specjalnymi zasługami, wybrane przez Zarządcę.
1.7 Każde zgłoszenie musi być oparte o dowód w postaci screena.
1.8 Screen dołączony do zgłoszenia nie może być edytowany.
1.9 Przez określenie "edycja screena" rozumie się ingerencję w przedstawiony na nim obraz przy pomocy programu graficznego (tworzenie ramek, podkreśleń, zakreśleń, strzałek, zamazywanie, wycinanie, dorysowywanie itp.).
1.10 Przez określenie "podrobienie screena" rozumie się wykonanie imitacji screena mającego uchodzić za oryginał.
1.11 Przez określenie "notorycznie" rozumie się stałe, ciągłe postępowanie w pewien sposób, dotyczące kilku sytuacji, zdarzeń.
1.12 Nie przyjmujemy screenów ani nie rozpatrujemy spraw starszych niż 7 dni. Po tym okresie wykroczenia ulegają przedawnieniu. Na screenie dołączonym do zgłoszenia wymagana jest data i godzina.
1.13 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informacja taka będzie dostępna do wglądu 14 dni przed wprowadzeniem.
1.14 Zarządca nie jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Gracza na serwerze.
1.15 Zabrania się wykorzystywania niedociągnięć, luk, błędów w regulaminie. Takie postępowanie będzie karane upomnieniem a następnie zabiciem postaci.
1.16 Gracz jest w pełni odpowiedzialny za czyny swojego zastępcy i ponosi za nie pełne konsekwencje.
1.17 Gracz ma prawo nie życzyć sobie wulgaryzmów we wiadomościach prywatnych. Jeśli inny gracz ignoruje jego prośbę, odbiorca takiej wiadomości ma prawo zgłosić jej nadawcę.
1.18 Gracz ma prawo nie życzyć sobie otrzymywania emotikonek wyrażających określone czynności bądź uczucia. Jeśli inny gracz ignoruje jego prośbę, odbiorca takiej wiadomości ma prawo zgłosić jej nadawcę.
1.19 Gracz jest obowiązany do przyzwoitego nazwania swojej postaci. W przeciwnym razie zostanie zabity do czasu zmiany nicku.
1.20 Przez określenie "przyzwoita nazwa postaci" rozumie się:
1.20.1 Nick nieposiadający dodatków typu: nick xd, xx nick xx.
1.20.2 Nick niebędący obrazą innego Gracza, organów państwowych czy mniejszości społecznych.

2.Waluta serwerowa

2.1 Walutą serwerową na Narwhals są Rogi Narwhalsowe(RN).
2.2 RN można uzyskać za udział w konkursach/eventach lub w wyjątkowych okolicznościach weryfikowanych przez Administrację Świata Narwhals.
2.3 Walutę serwerową można wymieniać na różne nagrody opisane w Blogu Technicznym - http://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=293659
2.4 Zdobyte Rogi Narwhalsowe można dobrowolnie przekazać innemu Graczowi.
2.5 Obowiązuje zakaz handlu walutą serwerową. Nieprzestrzeganie punktu kończyć będzie się zabiciem postaci opisanym w punkcie 10 niniejszego regulaminu.

3.Postaci

3.1 Na Narwhals można posiadać sześć postaci.
3.2 Cennik zakupu postaci znajduje się w Blogu Technicznym – https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=293659&ps=0#post26790848
3.3 Gracz może ubiegać się o wymianę wybranej postaci. W tym celu powinien zgłosić swoją prośbę w temacie "Sprawy do zarządcy". Pierwsza wymiana jest darmowa, za każdą kolejną należy zapłacić 30m złota.
3.4 W skrajnych przypadkach Gracz, który w dużym stopniu zaangażował się w rozwój serwera może otrzymać zaproszenie na kolejne postaci bez ponoszenia kosztów opisanych w punkcie 4.1. Decyzję o tym podejmuje zarządca wedle własnego uznania.
3.5 Gracz może zakupić zaproszenie dla znajomego za walutę serwerową.
3.6 Gracz jest w pełni odpowiedzialny za osobę, którą zaprosił na świat za walutę serwerową i ponosi odpowiedzialność za jego czyny przez pierwsze 1 miesiąc. Jeżeli osoba zaproszona złamie regulamin, osoba zapraszająca otrzymuje taką samą karę.
3.7 Zarządca ma prawo odmówić zaproszenia znajomego Gracza na świat za walutę serwerową bez podania przyczyny. W takim przypadku Rogi Narwhalsowe nie zostaną pobrane.
3.8 Istnieje możliwość przeniesienia postaci z innego serwera na Narwhals przy określonych poniżej warunkach.
3.8.1 Przenoszona postać nie może się znaleźć wyżej niż TOP 100 rankingu świata Narwhals.
3.8.2 Maksymalnie można przenieść 3 przedmioty legendarne, w tym tylko 1 eventowy.
3.8.3 Maksymalnie można przenieść 14 przedmiotów heroicznych, w tym tylko 5 eventowych.
3.8.4 Maksymalnie można przenieść 12 przedmiotów posiadających możliwość teleportacji Gracza o nieokreślonej liczbie użyć.
3.8.5 Przedmioty unikatowe nie posiadają limitu.
3.8.6 Możliwe do przeniesienia złoto liczone: 1mln*level przenoszonej postaci(np. 230lvl=230m)
3.8.7 Aby przenieść postać należy wykupić następną postać na świecie Narwhals lub zresetować którąś z posiadanych (zasady kupna i resetu postaci takie same jak w normalnym przypadku).
3.8.8 W zgłoszeniu powinny być zawarte screeny z ekwipunku przenoszonej postaci, na których widoczne będą wszystkie przenoszone przedmioty (całe okno gry).
3.8.9 Zarządca ma prawo odmówić przeniesienia postaci gracza na świat, bez podania przyczyny. W takim przypadku Rogi Narwhalsowe za kolejną postać nie zostaną pobrane, a złoto za reset postaci zwrócone.
3.8.10 Przeniesienie postaci ze świata Narwhals na inny serwer wiąże się z utratą postaci i w celu nabycia nowej, należy uiścić opłatę zgodnie z cennikiem opisanym w punkcie 4.2.

4.Nieaktywności

4.1 Przez określenie "Gracz nieaktywny" rozumie się:
4.1.1 Gracza, który nie logował na którąkolwiek ze swoich postaci na świecie Narwhals przez okres dłuższy niż 20 dni i nie zgłosił swojej nieobecności w przeznaczonym do tego temacie na forum - https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=261163
4.1.2 Gracza, który zgłosił nieobecność lecz trwa ona dłużej niż 100 dni od momentu zgłoszenia.
4.2 Gracz może być nieaktywny na każdej z postaci przez okres 20 dni bez zgłoszenia nieobecności na forum.
4.3 Gracz ma obowiązek zgłosić swoją nieobecność powyżej 20 dni w odpowiednim temacie. Nieobecność można zgłosić na maksymalnie 100 dni tylko jeden raz w roku, gdzie rok liczony jest od 1 stycznia do 31 grudnia.
4.4 Gracz ma obowiązek być aktywny na każdej z posiadanych postaci na świecie Narwhals. Jeśli Gracz jest nieaktywny na jakiejkolwiek ze swoich postaci, wszystkie zostają oznaczone do przeniesienia na Syberię.
4.5 W przypadku niezgłoszenia nieobecności powyżej 20 dni lub upływu terminu zgłaszanej nieobecności, wszystkie postaci Gracza zostają oznaczone do przeniesienia na Syberię.

5.Herosi

5.1 Herosa może zabić każdy, nie obowiązuje zajmowanie Herosów.
5.2 Zabijanie się przy Herosie jest dozwolone.

6.Elity/Elity II

6.1 Elitę/Elitę II może zabić każdy, nie obowiązuje zajmowanie Elit.
6.2 Zabijanie się przy Elicie/Elicie II jest dozwolone.

7.Dedanie/zabijanie graczy

7.1 Dozwolone jest zabijanie innych graczy - jest to element gry.
7.2 Zarządca ma prawo do zmiany zasad dotyczących dedania na potrzeby konkursów/eventów. Taka informacja pojawi się przynajmniej 3 dni wcześniej w widocznym miejscu dostępnym dla Graczy.

8.Forum

8.1 Gracz ma obowiązek zachować kulturę swoich wypowiedzi na forum.
8.2 Przestrzegamy regulaminów w poszczególnych tematach, w innych sytuacjach będą nakładane kille.
8.3 Zarządca lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo zmienić regulaminy w tematach na forum. W takiej sytuacji Zarządca jest obowiązany udostępnić informację o zmianach w widocznym miejscu.
8.4 Zabronione jest zakładanie tematów bez zgody zarządcy lub SM.
8.5 Zakazuje się omijania zasad tematów przenosząc rozmowę do innego tematu. Będzie to karane killem 12-24h Zdarzenie weryfikuje SM.
8.6 Na forum obowiązują takie same zasady wypowiedzi jak w Grze określone w punkcie 10 pod warunkiem, że zasady tematów nie stanowią inaczej.
8.7 Edytowanie postów będących zgłoszeniem dla SM lub Zarządcy na forum jest możliwe tylko wtedy, jeśli Gracz zamieści w nim screena przedstawiającego treść zgłoszenia sprzed edycji.

9.Kary

9.1 Kary nakładane są na wszystkie postaci Gracza.
9.2 Gracz może otrzymać ostrzeżenie za nieodpowiednie zachowanie lub treści zamieszczane w grze lub na forum. Zignorowanie wiąże się z zabiciem postaci na czas określony przez SM/Zarządcę.
9.3 Kille
9.3.1 Żebranie, spamowanie, floodowanie, tzw. PoKeMoN: 1-48h.
9.3.2 Obrażanie graczy: 36-72h.
9.3.3 Obrażanie rodziny gracza: 72-180h.
9.3.4 Uczestniczenie w kłótni: 12-40h.
9.3.5 Wszczynanie kłótni: 40-60h.
9.3.6 Nadmierne używanie komendy /me bądź używanie jej do niewłaściwych celów: 10-24h.
9.3.7 Wyśmiewanie się, kpiny, poniżanie (szeroko rozumiane, SM sam weryfikuje
stopień )30-100h.
9.3.8 Formy nielegalnego handlu (postacie, smocze łzy, waluta serwerowa): 120h. - osoba nakładająca wyciszenie ma obowiązek zgłoszenia na Panel Kontaktowy dwóch pierwszych przypadków.
9.3.9 Prowokacja innych graczy: 24-72h.
9.3.10 Aroganckie zachowanie się w stosunku do innych Graczy: 12-72h
9.3.11 Notoryczne obrażanie graczy na chacie ogólnym, prywatnym oraz grupowym - 50-150h.
9.3.12 Obraza administracji - 72-180h.
9.3.13 Pierwsze złamanie regulaminu - 72h, każde kolejne podwojona stawka.
9.3.14 Korupcja - 72-100h.
9.3.15 Treści antysemickie, atakujące mniejszości społeczne bądź organy państwowe – 120-180h.
9.3.16 Edytowanie screena dołączonego do zgłoszenia - 72h.
9.4 Gracz może zostać ukarany za treści zamieszczane na czacie ogólnym zgodnie z taryfikatorem Regulaminu Chatu pod warunkiem, że niniejszy regulamin nie mówi inaczej.

10.Upomnienia

10.1 Upomnienie to uwaga, która ma na celu pouczenie Gracza odnośnie zachowania w Grze.
10.2 Upomnienia są nakładane za otrzymanie czasowej blokady konta, knebla na forum jednorazowego otrzymania kary przekraczającej 72h lub notorycznego łamania regulaminu.
10.3 Można posiadać maksymalnie 3 upomnienia. Przy następnym, wszystkie postaci Gracza zostają przeniesione na Syberię.
10.4 Upomnienie może zostać nałożone przez Super moderatora lub Zarządcę.

11.Syberia

11.1 Syberia jest serwerem dla osób nieprzestrzegających regulaminu.
11.2 Gracz może zostać zesłany na Syberię za:
11.2.1 Przekroczenie sumy godzin uciszenia oraz zabicia 200h.
11.2.2 Nieusprawiedliwioną nieobecność powyżej 20 dni. Zdarzenie musi być udokumentowane screenem z rankingu.
11.2.3 Notoryczne łamanie regulaminu.
11.2.4 Posiadanie ujemnej reputacji i nie odrobienie jej, pomimo otrzymania szansy naprawienia jej w ciągu 2 tygodni.
11.2.5 Oszustwo administracji świata pod każdą formą, w szczególności:
11.2.5.1 Podrabianie screenów.
11.2.5.2 Próbę uniknięcia odpowiedzialności karnej przez np. zmiany nicku.
11.2.6 Przekroczenie limitu upomnień określone w punkcie 11.3
11.3 Administrator może oznaczyć do przeniesienia postaci na świat wyrzutków osobę, która otrzymała zaproszenie na potrzeby pełnienia funkcji dodatkopisarza, grafika lub mapmarkera i nie wywiązała się ze swoich obowiązków.
11.4 Gracz, który otrzymał stałą blokadę konta, zostaje zesłany na Syberię.
11.5 Gracz, który przekroczył dopuszczalny limit kar o 50h, jest bezwzględnie zsyłany na Syberię bez możliwości odwołania się.
11.6 Na Syberię zostają zesłane wszystkie postaci Gracza bez względu, na której popełnił wykroczenie.
11.7 Zarządca może oznaczyć postaci Gracza do przeniesienia na świat wyrzutków za naganne zachowanie lub psucie klimatu w grze/na forum pod warunkiem, że Gracz został wcześniej ostrzeżony zabiciem postaci i poinformowany o konsekwencjach w przypadku braku poprawy.

12. Odwołania od Syberii

12.1 Gracz, którego postaci zostały oznaczone do przeniesienia na Syberię może w ciągu 5 dni od oznaczenia odwołać się w temacie na forum - https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=387633
12.2 Głosowanie odnośnie odwołania od Syberii trwa 2 dni.
12.3 Żeby odwołanie było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział przynajmniej 15 osób.
12.4 Gracz musi uzyskać przynajmniej 75% głosów na „Tak”, aby zostać na Narwhals.
12.5 Od Syberii nie można się odwołać w przypadku gdy:
12.5.1 Gracz odwoływał się już wcześniej.
12.5.2 Gracz przekroczył sumę kar 250h.
12.5.3 Istnieje więcej niż jeden powód, dla których gracz został oznaczony.
12.5.4 Od momentu oznaczenia gracza minęło więcej niż 5 dni.
12.6 Zarządca może zasugerować się wynikiem głosowania, ale nie jest on ostateczny w podjęciu decyzji.
12.7 Gracz, którego postaci zostały oznaczone do przeniesienia na Syberię nie może brać udziału w głosowaniu.

13.Zasady

13.1 Wulgaryzmy na chacie ogólnym ograniczamy do jednowyrazowego wyrażenia swoich emocji - większa ilość jest karana.
13.2 Dozwolone jest wysłanie maksymalnie dwóch linków na godzinę w jednej lokalizacji. Wysłanie większej ilości uznawane jest za spam.
13.3 Słowo „noob”, „pajac”, „rak”, „dzban” nie jest karane. Jednak nadużywanie tego słowa zostanie uznane za obraźliwe.
13.4 Gracz nie ma prawa spierać się z MC/SM odnośnie kary, to oni sprawują władzę na serwerze. W przeciwnym razie kara może zostać wydłużona.
13.5 Zarządca może ukarać graczy za nieodpowiednie zachowanie większej ilości osób na świecie obniżonymi statystykami. Taka informacja pojawi się na reklamie systemowej przynajmniej trzy dni wcześniej.

14.Postanowienia końcowe

14.1 Osoba oznaczona do przeniesienia na Syberię ma prawo do odwołania się do Administracji Margonem, gdy decyzja Zarządcy jest niezgodna z zasadami niniejszego regulaminu.
14.2 Gracz który zmienił nick, musi poinformować o tym w temacie na forum – https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=407944
14.3 Zarządca może zawiesić na nieokreślony okres czasu możliwość przekazywania waluty serwerowej między Graczami, wymiany RN na nagrody(określone w punkcie 3) za nieodpowiednie zachowanie zbiorowe na serwerze.
14.4 Zarządca może zmienić statystyki serwera na potrzeby konkursów/eventów/cyklicznych wydarzeń organizowanych dla Graczy. Informacja o tym pojawi się w widocznym miejscu na forum i w grze.
14.5 Zarządca może wprowadzić zakaz zabijania się(dedania) opisanego w punkcie 1.5 na potrzeby konkursów/eventów. Taka informacja pojawi przynajmniej 3 dni wcześniej w dostępnym dla każdego Gracza miejscu.
14.6 Za złamanie powyższego punktu, Gracz może zostać ukarany zabiciem na 24-36h.

15.Statystyki serwera:

* Niszczenie łupów od różnicy 50 lvl
* Tytani osłabieni o 30%
* Doświadczenie za potwory – x5
* Doświadczenie za questy – x5
* Czas odnawiania się potworów – x3
* Zmniejszenie szansy na pusty loot – x4
* Mnożnik Punktów Honoru – x3
* Komenda /me jest aktywna
* Komenda /nar dla pomocników
* Automute wyłączone

Kontakt z zarządcą: esttagoth@gmail.comData
Akcja
Obowiązuje od:
07-02-2015
Publikacja nowego regulaminu świata.
22/02/2015
01-10-2015
Aktualizacja punktu czwartego dotyczącego postaci.
---
07-09-2018
Publikacja nowego regulaminu świata.
21/09/2018
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -