Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Virtus


1. Postanowienia ogólne

1.1. Świat prywatny Virtus zwany jest dalej Światem lub Światem prywatnym.
1.2. Osoba korzystająca z możliwości posiadania postaci i gry na Świecie nazywana jest dalej graczem.
1.3. Obecnie sprawujący stanowisko zarządca Świata zwany jest dalej jako Zarządca lub Zarządca Świata.
1.4. Zarządca oraz gracze z rangą Super Moderatora lub Moderatora Czatu tworzą Radę Świata zwaną dalej Radą.
1.5. Gracz wchodzący w skład Rady zwany jest dalej Członkiem Rady.
1.6. Regulamin Świata obowiązuje gracza zarówno w grze, na forum Świata i na profilu.
1.7. Gracz, który dostał się na Świat, znajduje się przez okres miesiąca na okresie próbnym i karany jest zgodnie z punktami 9.8.3. i 9.15.14.
1.8. Zarządca Świata ma prawo do zmiany regulaminu Świata
1.8.1. Każda zmiana musi zostać najpierw skonsultowana z graczami i Radą.
1.8.2. Każda zmiana musi być zgodna z przeznaczeniem Świata i musi być odpowiednio uargumentowana.
1.8.3. Po zatwierdzeniu zmiany, gracze muszę zostać o niej powiadomieni z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.9. Publikowanie i stosowanie tego regulaminu możliwe jest jedynie za zgodą jego twórcy.
1.10. Publikowanie i stosowanie tego regulaminu, po dokonaniu w nim jakichkolwiek zmian, możliwe jest jedynie za zgodą jego Twórcy.

2. Statystyki Świata

2.1 Statystyki Świata ustawione są na stałe i nie podlegają zmianie
2.1.1. Niszczenie łupów od różnicy poziomów: 50.
2.1.2. Osłabienie tytanów: 30%.
2.1.3. Doświadczenie za potwory: x5.
2.1.4. Doświadczenie za questy: x5.
2.1.5. Mnożnik Punktów Honoru: x3.
2.1.6. Czas odnawiania się potworów: x3.
2.1.7. Zmniejszenie szansy na pusty łup: x4.
2.1.8. Automute: włączone.
2.1.9. Wyłączona przewaga dla PvP: nie.
2.1.10. Zdobycie łupu wymaga wyczerpania: nie.
2.1.11. Komenda /me: włączona.
2.1.12. Komenda /nar: włączona.
2.1.13. Godziny PvP: 0:00 - 23:00.

3. Obowiązki gracza

3.1. Gracz zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Świata, Regulaminu Margonem, Etykiety Gracza Margonem i Zasad Światów Prywatnych.
3.2. Gracz zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem świata, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.
3.3. Gracz zobowiązany jest do dbania o dobrą atmosferę oraz poszanowanie godności i praw pozostałych Graczy.
3.4. Gracz zobowiązany jest do dostarczenia usprawiedliwienia, w przypadku otrzymania czasowej blokady konta, przed upływem tygodnia po zakończeniu kary.
3.4.1. Usprawiedliwieniem nazywany jest screenshot, przedstawiający powód otrzymania blokady konta.
3.4.2. Usprawiedliwienie należy zamieścić w temacie z regulaminem Świata.
3.4.3. Usprawiedliwienie musi być zamieszczone przez gracza, którego dotyczy, jeżeli jego konto zostało odblokowane.
3.4.4. Usprawiedliwienie może być zamieszczone przez osoby trzecie, jeżeli konto gracza, którego usprawiedliwienie dotyczy, jest zablokowane, a gracz nie będzie miał możliwości dostarczenia usprawiedliwienia osobiście.

4. Prawa gracza

4.1. Gracz ma prawo korzystać w pełni z udostępnionych mu przez Świat możliwości gry.
4.2. Gracz ma prawo prosić o wyjaśnienie powodu, dla którego został ukarany oraz domagać się dowodu w postaci screenshota.
4.3. Gracz ma prawo prosić o wyjaśnienie niezrozumiałych dla niego punktów regulaminu Świata.
4.4. Gracz ma prawo wyrażać swoją opinię o Świecie, Zarządcy i Radzie, pod warunkiem, że nie jest ona krzywdząca ani obraźliwa, oraz nie zawiera treści sprzecznych z prawdą.
4.5. Gracz ma prawo zgłosić swoją nieobecność na Świecie
4.5.1. Przez nieobecność na Świecie rozumiany jest brak logowania się gracza na jakąkolwiek postać na Świecie przez okres 30 lub więcej dni.
4.5.2. Zgłoszenie nieobecności przedłuża limit czasu nieaktywności gracza na Świecie do 60 dni.
4.5.3. Zgłosić nieobecność może tylko gracz, którego ona dotyczy, podając powód swojej nieobecności.
4.5.4. Zgłosić nieobecność gracza mogą osoby trzecie, jeżeli gracz, którego nieobecność dotyczy, nie może tego zrobić samodzielnie. W takim przypadku niezbędne jest podanie powodu, dla którego gracz nie może dokonać zgłoszenia samodzielnie.
4.5.5. Czasowa blokada konta gracza nie podlega zgłaszaniu nieobecności.
4.6. Gracz nie ma prawa w żadnym przypadku żądać zwrotu kosztów poniesionych podczas gry na świecie.

5. Gra

5.1. Zabijanie innych graczy jest dozwolone.
5.2. Wszelkie formy wybijania, czy wpychania się na expowiska, elity, elity II i inne rodzaje potworów są dozwolone.
5.3. Wybijanie herosów i tytanów jest dozwolone.
5.4. Wojny klanowe są dozwolone.

6. Forum

6.1. Posty napisane przez gracza na forum Świata podlegają takim samym zasadom, jak jego wypowiedzi w grze.
6.2. Posty na forum świata obowiązują dodatkowo zasady przewidziane w regulaminie tematu, w którym post został napisany.
6.2.1. Gracz przed napisaniem posta zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem danego tematu.
6.2.2. Posty niezgodne z regulaminem danego tematu podlegają karze, przewidzianej w regulaminie tego tematu. Jeśli regulamin tematu nie precyzuje sposobu karania, kary przydzielane są zgodnie z punktem 9.14.7.
6.2.3. Posty Członków Rady niezgodne z regulaminem danego tematu nie podlegają karze, jeżeli dotyczą kwestii organizacyjnej, związanej ze Światem lub graczami danego Świata.
6.3. Aby założyć temat na forum Świata potrzebna jest zgoda Zarządcy Świata.
6.3.1. Gracz zakładający temat zobowiązany jest do posiadania screenshota, na którym widać wyraźnie zgodę Zarządcy Świata na założenie tematu.
6.3.2. Jeżeli temat będzie posiadał regulamin, który przewiduje sposoby karania za posty o niewłaściwej treści, wymagana jest również zgoda Zarządcy Świata na ten regulamin.

7. Postacie

7.1. Gracz może posiadać sześć postaci na Świecie.
7.2 Gracz może ubiegać się o zaproszenie dla postaci mając nieujemną liczbę reputacji.
7.3. Gracz może otrzymać zaproszenie dla drugiej postaci za darmo, gdy posiada jedną postać z przynajmniej 215 poziomem doświadczenia na Świecie.
7.4. Gracz może otrzymać zaproszenie dla drugiej postaci, wykupując je za kwotę 150m złota.
7.5. Gracz może otrzymać zaproszenie dla trzeciej postaci za darmo, gdy posiada dwie postacie na Świecie: jedna z przynajmniej 250 poziomem doświadczenia, a druga z przynajmniej 200 poziomem doświadczenia.
7.6. Gracz może otrzymać zaproszenie dla trzeciej postaci, wykupując je za kwotę 300m złota.
7.7. Gracz może otrzymać zaproszenie dla czwartej postaci postaci za darmo, gdy posiada trzy postacie na Świecie: jedna z przynajmniej 300 poziomem doświadczenia, druga z przynajmniej 240 poziomem doświadczenia, a trzecia z przynajmniej 200 poziomem doświadczenia.
7.8. Gracz może otrzymać zaproszenie dla czwartej postaci, wykupując je za kwotę 500m złota, bądź za 2 tys. Virtingów.
7.9. Gracz może otrzymać zaproszenie dla piątej postaci, wykupując je za kwotę 500m złota, bądź za 2 tys. Virtingów.
7.10. Gracz może otrzymać zaproszenie dla drugiej, trzeciej, czwartej, piątej oraz szóstej postaci w ramach nagrody przewidzianej w organizowanych konkursach/event'ach.
7.11. Gracz może otrzymać zaproszenie dla drugiej, trzeciej, czwartej, piątej oraz szóstej postaci za zasługi dla Świata.
7.12 Gracz może wymienić posiadaną postać, wykupując tę opcję za kwotę 50m złota.
7.12.1. Za wymianę uważane jest usunięcie posiadanej przez gracza postaci i otrzymanie nowego zaproszenia na Świat.
7.12.2. Gracz ma obowiązek samodzielnie usunąć ze świata wymienianą postać.
7.12.3. Gracz usunąć postać może dopiero po otrzymaniu nowego zaproszenia. W przeciwnym wypadku nie można stwierdzić, ile miał postaci na Świecie i przyjmuje się taką ich liczbę, jaką posiada w momencie wysyłania zaproszenia.
7.12.4. Gracz ma obowiązek usunąć wymienianą postać w ciągu trzech dni od założenia nowej postaci na świecie.
7.12.5. Jeżeli gracz nie usunie wymienianej postaci w wymaganym terminie, nowo założona przez niego postać na świecie zostaje zesłana na Syberię.
7.13. Aby otrzymać zaproszenie dla postaci za darmo po spełnieniu odpowiednich wymagań, należy napisać prośbę w temacie z regulaminem Świata.
7.14. Aby wykupić zaproszenie dla postaci lub wymianę postaci za złoto, należy wysłać odpowiednią ilość złota, link do swojego profilu oraz informację za co płacimy na skrzynkę pocztową w grze do postaci Materialista.

8. Skarbiec Świata

8.1. Świat posiada swój Skarbiec, w którym gromadzone jest złoto.
8.2. Zarządzaniem Skarbca zajmuje się Zarządca lub wyznaczony do tego Członek Rady.
8.3. Złoto, pochodzące z wykupywania przez graczy zaproszeń lub wymian postaci, odkładane jest w Skarbcu.
8.4. Złoto, pochodzące z konkursów, które wymagają od graczy wydania złota, odkładane jest w Skarbcu.
8.5. Złoto ze skarbca przeznaczone jest na organizację konkursów jako nagrody oraz jako fundusze przeznaczone na zakup nagród w tych konkursach.
8.6. Przydziałem złota ze Skarbca na organizację konkursów zajmuje się Zarządca.
8.7. Wpływy do Skarbca, wydatki Skarbca oraz aktualny stan Skarbca są bieżąco odnotowywane i publikowane przez Zarządcę lub wyznaczonego do zarządzania Skarbcem Członka Rady.

9. Kary

9.1. Kary są nakładane za nieodpowiednie zachowanie gracza w grze, na forum świata oraz na profilu..
9.2. Jeśli gracz karany jest po raz kolejny za to samo, kolejne kary są coraz większe.
9.3. Kary sumują się - jeżeli gracz odbywa właśnie jakąś karę, a otrzymał nową, to do nowej doliczana jest poprzednia kara.
9.4. Kara nałożona jest na konto, z którego został złamany regulamin oraz na zastępcę, jeżeli gra na Świecie i możliwe jest ustalenie, że to on złamał regulamin.
9.5. Każdy gracz może zgłosić wszelkie przejawy łamania regulaminu świata przez inne osoby poprzez napisanie zgłoszenia w przeznaczonym do tego temacie na forum Świata.
9.6. Aby gracz mógł zostać ukarany, niezbędny jest załączony do zgłoszenia screenshot, pokazujący łamanie regulaminu przez danego gracza oraz link do profilu zgłaszanego gracza.
9.6.1. Screenshot musi pokazywać pełny czat, jeżeli dotyczy gry.
9.6.2. Czat na screenshocie musi być ustawiony na maksymalny rozmiar (po lewej stronie okna gry).
9.6.3. Jeżeli rozdzielczość monitora nie pozwala na rozwinięcie czatu do maksymalnego rozmiaru, musi być on rozwinięty do maksymalnego możliwego rozmiaru.
9.6.4. Screenshot musi pokazywać datę i godzinę napisania postu, jeżeli dotyczy forum.
9.6.5. Żaden element screenshota nie może być zamazany/edytowany czy też w jakikolwiek inny sposób zmodyfikowany.
9.6.6. Screenshot nie może być zrobiony dawniej niż tydzień od momentu zgłoszenia.
9.6.7. Zgłaszający oraz osoby trzecie mogą również być ukarane za treść, jaką przedstawia screenshot.
9.6.8. Jeżeli zgłoszenie tego nie dotyczy, to przeklinanie na czacie klanowym, pokazane na screenshocie, nie podlega karze.
9.6.9. Wszelkie inne przejawy łamania regulaminu na czacie klanowym, pokazane na screenshocie, podlegają normalnej karze.
9.6.10. Screenshot musi być udostępniony do wglądu przez ukaranego gracza i Radę Świata.
9.7. Gracz otrzymuje karę w takiej samej formie na wszystkie posiadane postacie na Świecie.
9.8. O wymiarze kary decydują Członkowie Rady zgodnie z regulaminem świata.
9.8.1. Jeżeli gracz karany jest po raz kolejny za to samo, wymiary kolejnych kar są coraz większe.
9.8.2. Jeżeli gracz z reguły nie sprawia problemów i przestrzega regulaminu Świata oraz wykazuje wzorową postawę, Rada może zmniejszyć wymiar kary.
9.8.3. Jeżeli gracz przebywa na okresie próbnym, to otrzymuje podwójny wymiar kary.
9.9. Każdy gracz posiada licznik kar
9.9.1. Licznik kar każdego gracza przyjmuje wartość 0 po przystąpieniu gracza na Świat.
9.9.2. Każde pełne 6 godzin otrzymanego przez gracza wyciszenia liczy się jako 1 godzina kary do licznika tego gracza.
9.9.3. Każda 1 godzina otrzymanego przez gracza killa liczy się jako 1 godzina kary do licznika tego gracza.
9.10. Zmiana regulaminu Świata nie wpływa na kary nadane przed tą zmianą.
9.11. Gracz może odwołać się od otrzymanej kary, jeżeli kara jest niezgodna z regulaminem Świata lub przy przydzielaniu kary nie były znane wszystkie istotne fakty.
9.11.1. Odwołanie musi zawierać argumenty lub dowody, potwierdzające nieprawidłowość kary.
9.11.2. Odwołać można się w ciągu trzech dni od momentu nałożenia kary albo przez okres przenoszenia postaci na Syberię, jeżeli karą jest zesłanie.
9.11.3. Odwołanie należy napisać w przeznaczonym do zgłaszania łamania regulaminu temacie na forum Świata.
9.12. Gracz może zostać ukarany poprzez: wyciszenie, killa, zesłanie na Syberię.
9.13. Wyciszenia (mute'y)
9.13.1. Przeklinanie, wulgarne wypowiedzi - 12-72h
9.13.2. Obrażanie graczy, stosując zwroty powszechnie uznane za obraźliwe lub uwłaczające godności - 12-72h
9.13.3. Spamowanie, notoryczne pisanie wielkimi literami, pisanie "falą" - 12-48h
9.13.4. Notoryczne wysyłanie ofert kupna/sprzedaży przedmiotów oraz wszelkich innych dóbr i usług - 12h
9.13.5. Notoryczne wysyłanie informacji o rekrutacji do klanu/chęci zapraszania do klanu/próśb o zaproszenie do klanu - 12h
9.13.6. Żebranie - 12-72h
9.14. Kille
9.14.1. Obrażanie członków rodziny gracza - 12-48h
9.14.2. Groźby odnoszące się do życia realnego - 48-72h
9.14.3. Rozsyłanie, bez zgody gracza jego zdjęć lub odnośników prowadzących do jego zdjęć, które nie zostały opublikowane - 24h
9.14.4. Wymuszanie oddania Punktów Honoru - 24h
9.14.5. Oszukanie gracza w przypadku zawarcia umowy (także słownej) i niewywiązanie się z tej umowy - 48-72h
9.14.6. Handel Punktami Honoru/reputacją - 12-24h
9.14.7. Spam w tematach na forum Świata - 2h
9.14.8. Założenie tematu na forum Świata bez zgody Zarządcy - 12h
9.14.9. Prowokowanie lub wdawanie się w kłótnie/sprzeczki na forum Świata - 2-24h
9.14.10. Umyślne "rozciąganie" postów na forum - 2h
9.14.11. Obrażanie Członków Rady - 48-72h
9.14.12. Podważanie decyzji Członków Rady - 12-24h
9.14.13. Próba przekupienia Zarządcy lub Członka Rady - 12-72h
9.14.14. Podszywanie się pod Zarządcę, Członka Rady lub ich rodzinę - 24h
9.14.15. Głoszenie negatywnych treści o Radzie Świata, niezgodnych z prawdą - 24-72h
9.14.16. Przeszkadzanie/uniemożliwianie organizatorom przeprowadzenia konkursu - 2-24h
9.14.17. Nieusunięcie wymienianej postaci w wyznaczonym terminie (punkt 7.8.4.) - 48h
9.14.18. Rozsyłanie plotek, kłamstw, oszczerstw, przerobionych materiałów obrażających lub krzywdzących innych graczy - 12-72h
9.14.19. oszukiwanie Rady Serwera w kwestiach dotyczących zarządzania Światem (w tym fałszywe zgłoszenia) - 24-72h
9.14.20. Oszukiwanie w konkursach (jeżeli regulamin konkursu nie przewiduje kary) - 12-48h
9.15. Zesłanie na Syberię
9.15.1. Stałe zablokowanie konta gracza.
9.15.2. Nieusprawiedliwienie czasowej blokady konta w wyznaczonym terminie (punkt 3.4).
9.15.3. Czasowe zablokowanie konta, jeżeli powód blokady łamie regulamin Świata.
9.15.4. Osiągnięcie 200 godzin kar na liczniku.
9.15.5. Po osiągnięciu 30 dni nieaktywności na każdej postaci na Świecie, jeżeli kotno gracza nie jest czasowo zablokowane.
9.15.6. Po osiągnięciu 60 dni nieaktywności na każdej postaci na Świecie, w przypadku jeśli gracz zgłosił nieobecność, jeżeli konto gracza nie jest czasowo zablokowane.
9.15.7. Handel kontami/Smoczymi Łzami.
9.15.8. Wyłudzanie loginów/haseł do kont innych graczy.
9.15.9. Wszelkie przejawy rasizmu/antysemityzmu/nazizmu/faszyzmu.
9.15.10. Układanie z przedmiotów symboli rasistowskich/nazistowskich lub obrazków przedstawiających wulgarne, lub powszechnie uznane za niewłaściwe, treści.
9.15.11. Rozsyłanie odnośników do stron o treści rasistowskiej/antysemickiej/nazistowskiej/faszystkowskiej/erotycznej/pornograficznej lub też wszelkiej innej powszechnie uznanej za niewłaściwą.
9.15.12. Notoryczne łamanie tego samego punktu/punktów regulaminu Świata.
9.15.13. Notoryczne łamanie regulaminu i niewykazywanie poprawy zachowania.
9.15.14. Ponowne złamanie punktu/punktów regulaminu Świata, przebywając na okresie próbnym, jeżeli gracz złamał już punkt/punkty regulaminu.
9.15.15. Na osobistą prośbę gracza. W takim przypadku nie ma możliwości przywrócenia usuniętych postaci na Świat.
9.16. Zwroty w formie skróconej lub alternatywnej, które reprezentują sobą treść łamiącą regulamin, podlegają karze według treści, którą reprezentują.
9.17. W przypadku jeśli punkty 9.12, 9.13 i 9.14 nie przewidują kary za zachowanie gracza, które łamie regulamin Świata, regulamin Margonem, Etykietę Gracza lub regulamin światów prywatnych, Rada ma prawo ukarać gracza zgodnie z własnym uznaniem i stosownie do czynu gracza.

10. Rada Świata

10.1. W skład Rady Świata wchodzi Zarządca Świata oraz gracze z rangą Super Moderatora lub Moderatora Czatu.
10.2. O składzie Rady decyduje Zarządca.
10.3. Członkowie Rady mają takie same prawa i obowiązki jak wszyscy gracze Świata.
10.4. Członkowie Rady mają przydzielone zadania, związane z prowadzeniem Świata.
10.5. Członkowie Rady zobowiązani są do pilnowania przestrzegania regulaminu Świata przez graczy Świata
10.6. Członkowie Rady przydzielają kary graczom, w przypadku łamania przez tych graczy regulaminu Świata.

11. Kontakt

11.1. Kontakt z Zarządcą świata
11.1.1. Poprzez adres mailowy: materialista.kontakt@gmail.com
11.1.2. Poprzez skrzynkę pocztową w grze.
11.1.3. Zarządca świata zobowiązuje się do odpowiadania na wiadomości związane ze światem raz w tygodniu.
11.2. Kontakt z Radą Serwera
11.2.1. Poprzez wiadomości prywatne w grze.
11.2.2. Inne formy kontaktu (adres mailowy, komunikator GG), jeżeli Członek Rady je udostępnia.

Autor: MastahData
Akcja
Obowiązuje od:
2014-05-26
Publikacja nowego regulaminu świata.
---
2013-03-18
Zmiana (przeredagowanie) punktów: 2.2, 2.3.3 Dodanie punktów: 2.3.5, 2.3.6, 3.8.11, 3.8.12
---
2012-05-14
2012-05-14 - zmiana punktów 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 i 2.4.
---
2012-07-09
zmiana kontaktowego adresu e-mail w punkcie 6.1 i usunięciu punktu 6.2 (numerację zmieniono).
---
2015-07-21
zmiany w punkcie 7.
---
2017-03-28
W związku ze zmianą zarządcy, aktualizacja adresu e-mail oraz punktu 7.14.
---
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -