Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Dream


1. Postanowienia ogólne

1.1 Gracze świata Dream są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Świata Dream, Regulaminu Gry, Etykiety Gracza Margonem oraz Zasad Światów Prywatnych.
1.2 Założycielem świata Dream jest Zły Ketoe. Zarządcami są osoby, których nicki widnieją w zakładce "Statystyki" na stronie głównej gry Margonem.
1.3 Wszelkie zgłoszenia dotyczące łamania regulaminu oraz nieaktywności powyżej siedemnastu dni należy zgłosić na forum, w temacie "Łamanie zasad i nieaktywność". Zgłaszając nieaktywność, należy podać precyzyjną datę jej zakończenia. Zgłaszana nieaktywność nie może przekraczać 2 miesięcy.
1.4 Każda kara musi zostać udokumentowana screenem pełnego okna przeglądarki z widoczną datą i godziną. Dowód nie może być w żadnym stopniu zamazany, edytowany ani przycięty.
1.5 Po miesiącu sprawy ulegają przedawnieniu, dlatego screeny w zgłoszeniach i wylotach nie mogą być starsze niż miesiąc.
1.6 Kille oraz wyciszenia nakładane są na wszystkie postacie karanego.
1.7 Regulamin powstał po wcześniejszej konsultacji z graczami i Administracją Margonem.

2. Powody przeniesienia gracza na Syberię

2.1 Stała blokada konta.
2.2 Trzy upomnienia.
2.3 Niezgłoszona w odpowiednim temacie na forum nieaktywność powyżej siedemnastu dni.
2.4 Decyzja Rady Dream podjęta w ramach systemu "Wylot".
2.5 Bezpodstawne narzekanie na serwer i Radnych.
2.6 Niewyrównanie ujemnej reputacji w czasie ustalonym przez Zarządcę.
2.7 Zmiana właściciela konta.
2.8 Niewywiązanie się przez gracza z umowy o przeniesieniu postaci opisanej w punkcie 10.5.

3. Upomnienia (do każdego nadanego upomnienia gracz otrzymuje 24h killa)

3.1 Zaatakowanie i zabicie z przewagą wyższą niż 20 poziomów innego gracza lub grupy, w której znajdują się takie osoby.
3.2 Zaatakowanie i zabicie danej postaci gracza więcej niż trzy razy na dzień jedną postacią.
3.3 Osoby z poziomem doświadczenia równym 300 bądź wyższym mogą zabijać się bez limitu dziennego.
3.4 Zaatakowanie i zabicie w grupie jednego gracza. W przypadku złamania tego punktu Regulaminu przewaga poziomowa między uczestnikami walki nie ma znaczenia.
3.5 Poważna obraza gracza połączona z pomówieniem lub chęcią upokorzenia go.
3.6 Nagminne łamanie zasad Chatu, liczne wykroczenia.
3.7 Zaśmiecanie lokacji, wulgarne obrazki ułożone z przedmiotów.
3.8 Podrabianie screenów, oszukiwanie Rady Dream.
3.9 Wszelkie próby przekupstw, negocjacji celem obniżenia lub zdjęcia nadanej kary.
3.10 Każde 120h killa jest równoznaczne z dopisaniem upomnienia danemu graczowi.

4. Kille (Kille odnoszą się do Chatu Ogólnego, Globalnego, Grupowego oraz forum)

4.1 Obraza gracza i podmiotów z nim związanych – do 72h (dotyczy również Chatu Prywatnego).
4.2 Nieuzasadnione narzekanie na świat – do 24h.
4.3 Spam/Flood – do 48h.
4.4 Nadużywanie wołacza globalnego na herosów i tytanów - do 48h.
4.5 Nagminne przeszkadzanie w przeprowadzaniu konkursów - do 72h.
4.6 Brak kultury wypowiedzi, w tym również wobec drugiego gracza lub pewnej grupy osób, pomówienia, prowokowanie i oczernianie go lub ich na forum publicznym - do 72h.
4.7 Niestosowanie się do regulaminów w tematach - do 72h.
4.8 Każde 12h mute jest równoznaczne z dopisaniem 1h killa danemu graczowi.

5. Mute (Wyciszenie odnosi się do Chatu Ogólnego, Globalnego oraz Grupowego)

5.1 Przeklinanie (również ocenzurowane, jak i skrócone), obrażanie, naśmiewanie się z graczy – do 72h,
5.2 Natrętne żebranie – do 48h.
5.3 Spam/Flood – do 48h.
5.4 Nadużywanie emotikonów, pisanie 'falą', przesadne niestosowanie się do zasad pisowni – do 48h.
5.5 Niestosowanie się do poleceń graczy z funkcją - do 48h.
5.6 Niestosowanie się do poleceń prowadzącego konkurs oraz przeszkadzanie w jego przeprowadzeniu - do 72h.

6. Odwołanie się od kar (upomnień, killi, wyciszeń)

6.1 Każdy gracz może odwołać się od nałożonej kary w przeciągu trzech tygodni od chwili jej nałożenia w temacie "Łamanie zasad i nieaktywność".
6.2 Jedyną możliwością anulowania przeniesienia postaci na Syberię jest pozytywny wynik systemu "Ratunek".

7. Zasady dla graczy z funkcją

7.1 Gracze z funkcją muszą brać aktywny udział w życiu świata.
7.2 W Radzie Dream znajduje się osoba odpowiedzialna za organizację eventów oraz konkursów. Ma ona dostęp do zarządzania Rublami oraz środkami serwerowymi na cele organizacji wyżej wymienionych wydarzeń. Dodatkowo, każdy gracz Dream może zgłosić się ze swoim własnym pomysłem na jakieś przedsięwzięcie do tego radnego i wspólnie z nim je przeprowadzić.
7.3 Każde wyciszenie oraz kill należy odnotować w Panelu Dream oraz odpowiednim temacie na forum, podając powód nałożenia kary oraz jej długość.
7.4 W razie nieporozumień i niejasnych sytuacji decyzję podejmuje Zarządca. Może on w uzasadnionych przypadkach zdjąć rangę danej osobie.

8. Wojny

8.1 Każda wojna musi być poparta dowodami w formie screenów.
8.2 Wojna rozpoczyna się w momencie wpisania jej do Panelu Dream. Kończy się w momencie, gdy zgodzą się na to obie strony konfliktu lub gdy minie termin zakończenia wojny określony przez Radnego.
8.3 Podczas wojny nie obowiązują punkty Regulaminu Dream mówiące o limicie zabić, o dopuszczalnej przewadze poziomów na PvP oraz o zabiciach w grupie.
8.4 Wojny klanowe nie mogą zostać rozpoczęte zaraz po wpisaniu ich w dyplomacji.
8.5 Jeśli którykolwiek z członków klanu zabije członka wrogiego klanu z przewagą poziomową przed wpisaniem wojny do panelu Dream, takie zachowanie zostanie potraktowane jako złamanie regulaminu Dream.
8.6 Maksymalny czas trwania wojny to trzy tygodnie.

9. Postacie

9.1 Drugą postać można otrzymać za wyznaczoną liczbę złota, odpowiednią liczbę Rubli lub jako wygraną w konkursach.
9.2 Trzecia postać możliwa jest do zdobycia za odpowiednią liczbę Rubli lub jako wygrana w konkursach.
9.3 Czwartą postać można otrzymać za wyznaczoną liczbę złota oraz Rubli, dodatkowo wymagany jest rok gry na Dream. Ponadto można ją wygrać w konkursach - w tym przypadku nie jest wymagany roczny staż.
9.4 Piąta postać możliwa jest do zdobycia wyłącznie w konkursach.
9.5 Szósta postać jest darmowa. Aby ją otrzymać gracz musi posiadać już pięć postaci oraz grać na Dream minimum cztery lata.
9.6 Gracz, który wygra dodatkową postać w konkursie, może przekazać swoje zaproszenie dowolnej osobie grającej na Dream i posiadającej na świecie maksymalnie dwie postacie.

10. Przenoszenie postaci na Dream

10.1 Jedynie gracze Dream oraz osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację, mogą starać się o przeniesienie postaci na świat Dream.
10.2 Gracze zainteresowani przeniesieniem, którzy na świecie Dream posiadają już co najmniej jedną postać, zobowiązani są do uiszczenia odpowiedniej opłaty za kolejną postać.
10.3 Każde przeniesienie postaci musi być uzgodnione z Zarządcą świata Dream.
10.4 Przeniesienie postaci na świat Dream jest jednorazowe w obrębie danego konta.
10.5 Przenoszenie postaci odbywa się tylko i wyłącznie według jednej z poniższych opcji:
1) Gracz może przenieść 10 legend, a ponadto 2 legendy pochodzące z eventu. Oprócz tych przedmiotów gracz zobowiązany jest przenieść kilka dodatkowych legend, które przekaże na organizację eventów. Szczegóły dotyczące legend, które zostaną oddane na nagrody w eventach, są uzgadniane indywidualnie. W przypadku nieprzekazania ustalonych legend wszystkie postacie gracza zostaną zesłane na Syberię.
2) Gracz może przenieść 5 legend, a ponadto 1 legendę pochodzącą z eventu.
10.6 Z powyższych limitów wyłączone są talizmany, torby, mikstury, neutralne, konsumpcyjne i książki.
10.7 Limity inne niż te wymienione w punkcie 10.5 nie obowiązują.
10.8 W niektórych sytuacjach Zarządca zastrzega sobie prawo do odmowy przenosin postaci gracza. Takowa decyzja nie podlega negocjacji.

11. Systemy

11.1 System "Wylot"
Każdy gracz Dream może domagać się wylotu danego gracza ze świata. W tym celu musi założyć temat na forum o nazwie: "[Dream] Wylot - nick gracza". W poście musi podać link do profilu gracza oraz minimum trzy powody poparte dowodami (dowód musi być w formie podanej w punktach 1.4 i 1.5). Następnie pozostali gracze serwera wypowiadają się o danej osobie. Decyzja dotycząca zesłania na Syberię ustalana jest przez Radę Dream.
11.2 System "Ratunek"
a) przeniesienie postaci z powodu trzech upomnień
Każdy gracz, który ma już trzy upomnienia, może skorzystać z tego systemu. W tym celu inny gracz musi założyć temat pod nazwą: "[Dream] Ratunek - nick gracza", w którym musi podać link do profilu danego gracza oraz minimum trzy argumenty, dlaczego gracz miałby zostać na świecie. Następnie pozostali gracze wypowiadają się o danej osobie. Jeśli decyzja Rady będzie pozytywna, gracz otrzymuje limit czterech upomnień.
b) przeniesienie postaci z innego powodu niż trzy upomnienia
Każdy gracz, wobec którego została podjęta decyzja o przeniesieniu na Syberię, może skorzystać z tego systemu. W tym celu inny gracz musi założyć temat pod nazwą: "[Dream] Ratunek - nick gracza", w którym musi podać link do profilu danego gracza oraz minimum trzy argumenty, dlaczego gracz miałby zostać na świecie. Następnie pozostali gracze wypowiadają się o danej osobie. Jeśli decyzja Rady będzie pozytywna, wyrok zostaje anulowany - gracz pozostaje na serwerze.

12. Rekrutacja na świat

12.1 Decyzję o rekrutacji podejmują wyłącznie Zarządcy.
12.2 Na świat można się dostać wyłącznie poprzez oficjalną rekrutację, zaproszenie dla znajomego lub różnego rodzaju konkursy.

13. Kontakt z Radnymi

13.1 Poczta w grze.
13.2 Panel kontaktowy Dream.
13.3 Ponadto każdy Radny ma w swoim profilu informację o możliwych metodach kontaktu.

14. Postanowienie końcowe

14.1 Grajmy wspólnie, szanujmy się i dbajmy o nasz piękny świat!


Data
Akcja
Obowiązuje od:
2012-03-26
publikacja nowej wersji Regulaminu.
---
2014-05-26
Zmiana Regulaminu
---
2015-06-03
Publikacja nowego regulaminu świata.
17/06/2015
2015-06-26
Dodanie punktów: 8.3; 8.4; 8.5
---
2015-07-13
Drobne zmiany w 2.5; 3; 7.1; 7.3.
---
2017-09-02
Publikacja nowego regulaminu świat
16/09/2017
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -