Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Nyras


Regulamin obowiązujący od dnia 06.05.2021.


1. Postanowienia ogólne

1.1. Każdy gracz ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świata Prywatnego Nyras, Taryfikatora oraz Regulaminu gry Margonem.
1.1.1. Przed wejściem do gry, każdy gracz ma obowiązek zapoznania się z informacjami zawartymi w Blogu Technicznym świata Nyras, a po zalogowaniu przypiętą systemowo wiadomością oraz wszelkimi odnośnikami do niej podpiętymi.
1.2. Każdy gracz odpowiedzialny jest za swoje konto oraz czynności wykonywane przez zastępcę czy osoby trzecie.
1.3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4. Gracze o zmianie regulaminu zostaną poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem.
1.5. W przypadku zmiany statystyk świata gracze zostaną poinformowani o tym z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.
1.6. W skład rady świata wchodzi zarządca wraz z SM/MC, dokładna rozpiska członków rady znajduje się w Blogu Technicznym świata.

2. Postacie, nicki

2.1. Absolutnie zakazane są nicki obrażające innych graczy, z treścią erotyczną lub nawołujące do nienawiści. Gracz powinien nazywać postacie z zachowaniem dobrego smaku.
2.1.1. Radny może zlecić zmianę nicku, jeśli uzna, że jest niestosowny. W kwestii poprawności nazw postaci ostateczną decyzję podejmuje zarządca.
2.1.2. W przypadku posiadania nieodpowiedniego nicku radny świata nakłada na gracza killa i zobowiązuje go do zmiany nicku na nowy.
2.1.2.1. Brak zmiany nicku przez ten czas równoznaczne jest z Syberią.

3. Forum

3.1. Do założenia tematu na forum jest potrzebna zgoda radnego udzielona w obrębie gry.
3.1.1. Gracze zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tematów, które są widoczne w głównym poście.

4. Klany

4.1. Założenie klanu jest płatne, a cena określona jest w odpowiednim temacie.
4.1.1. Założenie klanu bez uzyskania zgody wiąże się z ukaraniem postaci.
4.1.1.1. Nierozwiązanie klanu przez ten czas jest równoznaczne z Syberią dla założyciela.
4.2. Zabrania się nazywania klanu w sposób obraźliwy/wulgarny/niestosowny.

5. Zgłoszenia

5.1. Naruszenie zasad regulaminu zgłaszamy w przeznaczonym do tego temacie.
5.2. Każde zgłoszenie traktowane jest indywidualnie, a kary nakładane są według oceny SM/MC lub zarządcy.
5.3. Czas na zgłoszenie gracza wynosi 72h.
5.4. Przewidywane są kary finansowe i zabicia postaci.
5.4.1. Czas na spłatę kary finansowej wynosi 14 dni dla kar poniżej 500m i 21 dni dla kar powyżej 500m.

6. Ostrzeżenia

6.1. Przy każdym pozytywnie rozpatrzonym zgłoszeniu, gracz może zostać ukarany ostrzeżeniem.

7. System karny

7.1. Przerabianie, edytowanie, przycinanie screenów, które służą jako dowód.
7.2. Bezsensowne zgłoszenia/zgłoszenia na siłę.
7.3. Nadużywanie funkcji MC/SM.
7.4. Obrażanie członków rodziny innego gracza.
7.5. Spamowanie.
7.6. Wyśmiewanie, poniżanie, obrażanie, kpienie, udostępnianie zdjęć niecenzuralnych i publikacja zdjęć osób bez ich zgody.
7.7. Prowokacje i kłótnie.
7.8. Obrażanie lub grożenie przy czym "noob" nie jest obrazą, a "masz dedy" nie jest groźbą.
7.9. Przeszkadzanie w prowadzeniu konkursów/eventów radzie serwera lub oszukiwanie podczas nich.
7.10. Założenie tematu bez zgody radnego.
7.11. Próba przekupienia zarządcy/SM.
7.12. Podszywanie się pod radę/innych graczy.
7.13. Układanie z itemów nieprzyzwoitych obrazków lub przekleństw (np. swastyka).
7.14. Szydzenie, kłamstwa bądź plotki na temat zarządcy.
7.15. Podważanie decyzji zarządcy/SM.
7.16. Bezsensowne zgłoszenia.
7.17. Podpuszczanie lub zachęcanie do łamania regulaminu.
7.18. Podważanie/wyśmiewanie decyzji rady w każdym elemencie gry. Za ten punkt zgłosić i ukarać może tylko radny.
7.19. Zabicie bez zgody SM/MC (lub upoważnionego przez SM gracza) w trakcie weryfikacji nielegalnych wspomagaczy.
7.20. Wykorzystywanie luk w regulaminie.
7.21. Oszukiwanie osób funkcyjnych lub graczy w jakikolwiek sposób.
7.22. Otrzymanie czasowej blokady konta.

8. Nielegalne wspomagacze

8.1. Zakazane jest używanie programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób - z wyjątkiem tych zatwierdzonych przez Usługodawcę.
8.2. Lista osób odpowiedzialnych za weryfikację nielegalnych wspomagaczy będzie znajdować się w Blogu Technicznym.
8.3. Radny odpowiedzialny za weryfikację nielegalnych wspomagaczy po otrzymaniu prośby od gracza lub z własnej inicjatywy ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzację gry. W wyjątkowych sytuacjach radny może chwilowo upoważnić gracza bez uprawnień do pomocy w weryfikacji, np. w celu dokumentacji ruchu gracza weryfikowanego - wówczas radny może upominać gracza na odległość, a upoważniony gracz będzie dokumentował zachowanie weryfikowanego. Sprawdzany gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia radnego oraz potwierdzić swoją obecność.
8.4. Polecenia w trakcie weryfikacji muszą być kierowane do podejrzanego przez komendę !nick, lub jako wiadomość na chacie prywatnym/ogólnym.
8.5. W momencie rozpoczęcia weryfikacji na czerwonej mapce obowiązuje absolutny zakaz atakowania radnego (lub osoby do tego upoważnionej) przeprowadzającego weryfikację.
8.5.1. Jeśli weryfikacja rozpoczyna się na czerwonej mapce (zgoda na PvP), radny lub upoważniona przez niego osoba do pomocy, ma obowiązek napisać na czacie ogólnym (w przypadku upoważnionej osoby - podając przy tym nick radnego, który udzielił jej upoważnienia), że przystępuje do weryfikacji. Na zielonej (brak zgody na PvP) oraz żółtej (warunkowa zgoda na PvP) mapce radny może pominąć tę czynność i przystąpić od razu do weryfikacji gracza.
8.6. Radny lub/i wyznaczona przez niego osoba dokumentuje sytuację w momencie rozpoczęcia weryfikacji, wszystkie komunikaty kierowane do gracza oraz wszelkie zachowania wskazujące na podejrzenie nielegalnych wspomagaczy u gracza.
8.7. Wylogowanie się lub użycie teleportu na inną mapę w trakcie weryfikacji jest równoznaczne z otrzymaniem kary.
8.9. Brak reakcji na polecenia radnego przez co najmniej 5 minut od rozpoczęcia weryfikacji = Syberia.
8.10. Celowe przedłużanie lub utrudnianie weryfikacji będzie skutkować nadaniem kary.

9. Syberia

9.1. Gracz może posiadać maksymalnie 3 ostrzeżenia, każde następne skutkuje skierowaniem wszystkich postaci na świat Syberia.
9.1.1. Gracz może zostać zesłany na Syberię, nawet jeśli nie uzyska 3 ostrzeżeń, a naruszy poważnie regulamin.
9.2. Gracz może zostać zesłany na Syberię, jeżeli przekroczy 200h killa.
9.3. Brak reakcji na polecenia radnego podczas weryfikacji.
9.4. Niewypełnienie kary finansowej.
9.5. Nieaktywność powyżej 14 dni.
9.6. Otrzymanie bana czasowego na dłużej niż 10 dni.

Regulamin obowiązujący do dnia 06.05.2021.


1. Postanowienia ogólne

1.1. Każdy gracz ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świata Prywatnego Nyras, Taryfikatora oraz Regulaminu gry Margonem.
1.1.1. Przed wejściem do gry, każdy gracz ma obowiązek zapoznania się z informacjami zawartymi w Blogu Technicznym świata Nyras, a po zalogowaniu przypiętą systemowo wiadomością oraz wszelkimi odnośnikami do niej podpiętymi.
1.2. Każdy gracz odpowiedzialny jest za swoje konto oraz czynności wykonywane przez zastępcę czy osoby trzecie.
1.3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4. Gracze o zmianie regulaminu zostaną poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem.
1.5. W przypadku zmiany statystyk świata gracze zostaną poinformowani o tym z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.
1.6. W skład rady świata wchodzi zarządca wraz z SM/MC, dokładna rozpiska członków rady znajduje się w Blogu Technicznym świata.

2. Postacie, nicki

2.1. Absolutnie zakazane są nicki obrażające innych graczy, z treścią erotyczną lub nawołujące do nienawiści. Gracz powinien nazywać postacie z zachowaniem dobrego smaku.
2.1.1. Radny może zlecić zmianę nicku, jeśli uzna, że jest niestosowny. W kwestii poprawności nazw postaci ostateczną decyzję podejmuje zarządca.
2.1.2. W przypadku posiadania nieodpowiedniego nicku radny świata nakłada na gracza killa i zobowiązuje go do zmiany nicku na nowy.
2.1.2.1. Brak zmiany nicku przez ten czas równoznaczne jest z Syberią.
2.2. W przypadku omyłkowo wysłanego zaproszenia, zarządca ma prawo zesłać ową postać na Syberię.

3. Forum

3.1. Do założenia tematu na forum jest potrzebna zgoda radnego udzielona w obrębie gry.
3.1.1. Gracze zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tematów, które są widoczne w głównym poście.

4. Klany

4.1. Założenie klanu jest płatne, a cena określona jest w odpowiednim temacie.
4.1.1. Założenie klanu bez uzyskania zgody wiąże się z ukaraniem postaci.
4.1.1.1. Nierozwiązanie klanu przez ten czas jest równoznaczne z Syberią dla założyciela.
4.2. Zabrania się nazywania klanu w sposób obraźliwy/wulgarny/niestosowny.

5. Zgłoszenia

5.1. Naruszenie zasad regulaminu zgłaszamy w przeznaczonym do tego temacie.
5.2. Każde zgłoszenie traktowane jest indywidualnie, a kary nakładane są według oceny SM/MC lub zarządcy.
5.3. Czas na zgłoszenie gracza wynosi 72h.
5.4. Przewidywane są kary finansowe i zabicia postaci.
5.4.1. Czas na spłatę kary finansowej wynosi 14 dni dla kar poniżej 500m i 21 dni dla kar powyżej 500m.

6. Ostrzeżenia

6.1. Przy każdym pozytywnie rozpatrzonym zgłoszeniu, gracz może zostać ukarany ostrzeżeniem.

7. System karny

7.1. Przerabianie, edytowanie, przycinanie screenów, które służą jako dowód.
7.2. Bezsensowne zgłoszenia/zgłoszenia na siłę.
7.3. Nadużywanie funkcji MC/SM.
7.4. Obrażanie członków rodziny innego gracza.
7.5. Spamowanie.
7.6. Wyśmiewanie, poniżanie, obrażanie, kpienie, udostępnianie zdjęć niecenzuralnych i publikacja zdjęć osób bez ich zgody.
7.7. Prowokacje i kłótnie.
7.8. Obrażanie lub grożenie przy czym "noob" nie jest obrazą, a "masz dedy" nie jest groźbą.
7.9. Przeszkadzanie w prowadzeniu konkursów/eventów radzie serwera lub oszukiwanie podczas nich.
7.10. Założenie tematu bez zgody radnego.
7.11. Próba przekupienia zarządcy/SM.
7.12. Podszywanie się pod radę/innych graczy.
7.13. Układanie z itemów nieprzyzwoitych obrazków lub przekleństw (np. swastyka).
7.14. Szydzenie, kłamstwa bądź plotki na temat zarządcy.
7.15. Podważanie decyzji zarządcy/SM.
7.16. Bezsensowne zgłoszenia.
7.17. Podpuszczanie lub zachęcanie do łamania regulaminu.
7.18. Podważanie/wyśmiewanie decyzji rady w każdym elemencie gry. Za ten punkt zgłosić i ukarać może tylko radny.
7.19. Zabicie bez zgody SM/MC (lub upoważnionego przez SM gracza) w trakcie weryfikacji nielegalnych wspomagaczy.
7.20. Wykorzystywanie luk w regulaminie.
7.21. Oszukiwanie osób funkcyjnych lub graczy w jakikolwiek sposób.
7.22. Otrzymanie czasowej blokady konta.

8. Nielegalne wspomagacze

8.1. Zakazane jest używanie programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób - z wyjątkiem tych zatwierdzonych przez Usługodawcę.
8.2. Lista osób odpowiedzialnych za weryfikację nielegalnych wspomagaczy będzie znajdować się w Blogu Technicznym.
8.3. Radny odpowiedzialny za weryfikację nielegalnych wspomagaczy po otrzymaniu prośby od gracza lub z własnej inicjatywy ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzację gry. W wyjątkowych sytuacjach radny może chwilowo upoważnić gracza bez uprawnień do pomocy w weryfikacji, np. w celu dokumentacji ruchu gracza weryfikowanego - wówczas radny może upominać gracza na odległość, a upoważniony gracz będzie dokumentował zachowanie weryfikowanego. Sprawdzany gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia radnego oraz potwierdzić swoją obecność.
8.4. Polecenia w trakcie weryfikacji muszą być kierowane do podejrzanego przez komendę !nick, lub jako wiadomość na chacie prywatnym/ogólnym.
8.5. W momencie rozpoczęcia weryfikacji na czerwonej mapce obowiązuje absolutny zakaz atakowania radnego (lub osoby do tego upoważnionej) przeprowadzającego weryfikację.
8.5.1. Jeśli weryfikacja rozpoczyna się na czerwonej mapce (zgoda na PvP), radny lub upoważniona przez niego osoba do pomocy, ma obowiązek napisać na czacie ogólnym (w przypadku upoważnionej osoby - podając przy tym nick radnego, który udzielił jej upoważnienia), że przystępuje do weryfikacji. Na zielonej (brak zgody na PvP) oraz żółtej (warunkowa zgoda na PvP) mapce radny może pominąć tę czynność i przystąpić od razu do weryfikacji gracza.
8.6. Radny lub/i wyznaczona przez niego osoba dokumentuje sytuację w momencie rozpoczęcia weryfikacji, wszystkie komunikaty kierowane do gracza oraz wszelkie zachowania wskazujące na podejrzenie nielegalnych wspomagaczy u gracza.
8.7. Wylogowanie się lub użycie teleportu na inną mapę w trakcie weryfikacji jest równoznaczne z otrzymaniem kary.
8.9. Brak reakcji na polecenia radnego przez co najmniej 5 minut od rozpoczęcia weryfikacji = Syberia.
8.10. Celowe przedłużanie lub utrudnianie weryfikacji będzie skutkować nadaniem kary.

9. Syberia

9.1. Gracz może posiadać maksymalnie 3 ostrzeżenia, każde następne skutkuje skierowaniem wszystkich postaci na świat Syberia.
9.1.1. Gracz może zostać zesłany na Syberię, nawet jeśli nie uzyska 3 ostrzeżeń, a naruszy poważnie regulamin.
9.2. Gracz może zostać zesłany na Syberię, jeżeli przekroczy 200h killa.
9.3. Brak reakcji na polecenia radnego podczas weryfikacji.
9.4. Niewypełnienie kary finansowej.
9.5. Nieaktywność powyżej 14 dni.
9.6. Otrzymanie bana czasowego na dłużej niż 10 dni.Data
Akcja
Obowiązuje od:
2020-09-06
Zatwierdzenie regulaminu świata.
2020-09-06
2021-04-08
Publikacja nowego regulaminu świata.
2021-04-22
2021-04-22
Usunięcie punktu 2.2.
2021-05-06
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -