Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Avalon


§1. Postanowienia ogólne.

1.1 Poniższy regulamin jest głównym zbiorem zasad obowiązujących na świecie prywatnym Avalon. Nieznajomość tego regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i jest również karalna. [Kill: 12-24h]
1.1.1 Administracja świata zastrzega prawo do zmiany regulaminu informując o tym z minimum czternastodniowym wyprzedzeniem.
1.2 Posiadając postać na świecie, gracz zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych oraz szczegółowych zasad gry, świata a także forum.
1.3 Gracz zakładający postać na świecie jest zobowiązany do utworzenia klimatycznej nazwy postaci.
1.3.1 Aby nick był uważany za klimatyczny, musi spełniać następujące warunki:
-Nick musi zaczynać się wielką literą oraz nie może zawierać rażących błędów ortograficznych.
-Nick nie może zawierać treści dla dorosłych, wulgarnych oraz obraźliwych.
-Nick nie jest pisany PoKeMoNeM, nie zawiera dopisków typu xD, xxD, xXx.
-Nick nie promuje kultur/ideologi nazistowskich/faszystowskich/komunistycznych.
Nie zastosowanie się do zasad oznacza zabicie postaci do czasu zmiany nicku. Jeśli w ciągu dwóch tygodni nie zostanie zmieniony, postać zostanie przeniesiona na Syberię bez możliwości odwołania.
1.4 Właściciel konta w pełni odpowiada za czyny swojego zastępcy.
1.5 Zarządca świata zastrzega sobie prawo do zmiany statystyk świata, informując o tym na forum lub chacie z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.
1.6 . Kary są nakładane na wszystkie postacie gracza.

§2. Gracze.

2.1 Graczem świata nazywamy osobę, która posiada postać na świecie prywatnym Avalon.
2.2 Gracz świata jest zobowiązany do zachowania podstawowych zasad kultury wypowiedzi, w grze/na forum świata/na forum ogólnym.
2.3 Gracz świata jest zobowiązany do postępowania w sposób uczciwy, w wszystkich możliwych aspektach związanych z grą/forum. Różnego typu oszustwa administracji/graczy są zabronione. [Kill: 1-144h]
2.3.1 Próba przekupstwa członków administracji jest zabroniona oraz surowo karana. [Kill: 12-144h]
2.4 Gracz ma prawo do przeniesienia postaci na świat, po spełnieniu wszystkich warunków oraz uzyskaniu zgody administracji świata.
2.4.1 Warunki odnoszące się do przenoszenia postaci na świat prywatny Avalon:
Istnieje możliwość przeniesienia postaci na świat prywatny Avalon z innego świata prywatnego lub zwykłego, jeśli przenoszona postać spełni następujące warunki:
- Postać nie może znajdować się w top 10 świata docelowego,
- Gracz może zabrać ze sobą maksymalnie 15 przedmiotów legendarnych,
- Gracz może zabrać ze sobą maksymalnie 40 przedmiotów heroicznych,
- Gracz może zabrać ze sobą maksymalnie 5 razy poziom postaci razy 1000000 ilości złota,
- Przenoszone przedmioty nie mogą być zdobyte przed 17 marca 2015 roku.
Przeniesienie postaci na świat to koszt 1000 Punktów gry w ramach zaproszenia.
Istnieje możliwość zwiększenia limitu przenoszonych przedmiotów/złota (nie więcej niż 50% wyznaczonej ilości), w takim przypadku zarząd rozpoczyna głosowanie. O przeniesieniu postaci i ekwipunku decyduje zarządca wraz z SM.
2.4.1 Obowiązuje zakaz handlu przedmiotami zdobytymi przed 17 marca 2015 roku. Zakaz dotyczy wszystkich przedmiotów eventowych. [Kill: 24h]
2.5 Układanie z przedmiotów niecenzuralnych treści, obrażających instytucje państwowe itp. jest zakazane. [Kill: 72h]
2.6 Gracze mogą samodzielnie podjąć decyzję odnośnie danej części gry, zgadzając się na przedstawione warunki umowy/porozumienia stron są zobowiązani do ich spełniania w czasie określonym (umowa jednorazowa, w grze) lub nieokreślonym (umowa długotrwała, forum).
2.6.1 Oszustwo gracza po zawarciu umowy/porozumienia stron jest zabronione. Mimo nałożenia kary, obie strony są zobowiązane do wypełniania zaakceptowanych zobowiązań. [Kill: 1-144h]
2.6.2 W przypadkach spornych, związanych z naruszeniem zasad kultury i współpracy, zarządca może rozwiązać umowę/porozumienie stron uznając ją za nieważną.
2.7 Zabronione jest trollowanie w grze oraz na forum świata. [Kill: 1-144h]

§3. Administracja świata prywatnego Avalon.

3.1 Członkowie administracji są zobowiązani do przestrzegania zasad wewnętrznych przedstawionych przez zarządcę świata.
3.2 Jakiekolwiek nadużycie dowolnej funkcji pełnionej na świecie, wiąże się z jej pozbawieniem bez możliwości powrotu. Delikwent zostanie również ukarany. [Kill: 1-144h]
3.3 Każdy członek administracji jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w życiu świata, angażowaniu się w jego sprawy, a także wywiązywania się ze swoich obowiązków.
3.4 Do administracji świata należy Zarządca świata, zastępca zarządcy, super moderatorzy, moderatorzy chatu oraz osoby, które posiadają specjalne zadania (pomocnicy).
3.5 Administracja świata może w pewnych kwestiach nagiąć regulamin świata na korzyść gracza lub grupy graczy.
3.6 Administracja stosuje recydywę. Polega to na podwojeniu przewidywanej kary, w każdym przypadku ponownego złamania tego samego punktu regulaminu.
3.7 Zarządca ma prawo nagradzać administrację złotem/ zaproszeniem na kolejną postać/ bonusami z dodatku według uznania i powinno to być odnotowane w blogu technicznym.

§4. Eventy/konkursy/zabawy.

4.1 Organizacją konkursów/zabaw oraz eventów zajmuje się administracja świata oraz osoby upoważnione przez zarządcę.
4.2 Zabronione jest ujawnianie materiałów do konkursów oraz zakłócenie ich przebiegów. [Kill: 12-72h]
4.3 Zignorowanie zakazu na udział w eventach/konkursach/zabawach organizowanych przez administrację świata wiąże się z ukaraniem gracza. [Kill: 12-24h]
4.4 Celowe wykorzystywanie błędów dodatku globalnego do zdobywania korzyści materialnych/łamania zasad kultury, współpracy oraz głównych zasad gry jest zabronione. [Kill: 48-144h]
4.5 Dodatki serwerowe nie są obowiązkowe, lecz są zalecane. Każdy gracz który nie używa dodatków serwerowych, jest zobowiązywany do poinformowania reszty graczy o ubiciu herosa/tytana w odpowiednim temacie na forum. Tyczy się to również sytuacji, kiedy dodatki z różnych przyczyn nie działają. Należy tego pilnować. [Kill: 1-24h]

§5. Waluta światowa.

5.1 Walutę światową można zdobyć poprzez udział w konkursach organizowanych przez administrację świata.
5.2 Obowiązuje zakaz handlu walutą.
5.3 Gracz ma możliwość zakupienia kostek za złoto od administracji świata w zestawie 1 kostka za 1 mln. złota.
5.4 Cennik kostek znajduje się w Blogu Technicznym.
5.4.1 Administracja świata ma prawo do zmiany cennika waluty z minimalnym 24 godzinnym wyprzedzeniem.
5.5 W ramach kary, zarządca może wyzerować lub obniżyć ilość waluty światowej, którą posiada dany gracz, jeśli naruszył poważnie regulamin świata.

§6. Regulamin Chatu.

6.1 Zabrania się:
6.1.1 Żebrania (od pomocy finansowej jest specjalny temat na forum). [Mute: 1-24h]
6.1.2 Wysyłania nadmiernej ilości linków lub ofert sprzedaży/kupna przedmiotów. (Dopuszczalne są trzy linki/dwie oferty w czasie jednej godziny na obszarze jednej lokalizacji, chat globalny jest jedną lokalizacją). [Mute: 1-24h]
6.1.3 Spamowania/Floodowania (kilkukrotna wiadomość pod rząd, wiadomości pozbawione sensu, pisane wielkimi literami lub falą, nadużywanie emotikonów, wklejanie treści walki itp.) [Mute: 1-24h]
6.1.4 Nadużywania komendy opisu czynności postaci (wykorzystywanie komendy do ogłoszeń lub udostępnianie treści niezgodnych z przeznaczeniem komendy /me). [Mute: 1-24h]
6.1.5 Obrażania graczy/administracji świata. [Kill: 1-144h]
6.1.6 Używania wulgarnego słownictwa, wyrażania się w sposób chamski (wulgaryzmy, cenzurowanie wulgaryzmów, chamskie odzywki/wypowiedzi odnoszące się do gracza), udostępniania treści wulgarnych. [Kill:1-144h]
6.1.7 Rozpoczynania ( prowokowanie jest uważane za rozpoczynanie kłótni) oraz brania udziału w kłótniach. [Kill:1-48h]
6.1.8 Grożenia znaczącego, dotyczącego świata realnego lub wirtualnego. “Dedy” nie są groźbą. [Kill: 1-48h]
6.2 Nakazuje się:
6.2.1 Zwracania uwagi na podstawowe zasady ortografii oraz interpunkcji. Jednorazowe błędy nie są brane pod uwagę. [Mute: 1-24h]
6.3 W przypadkach nieokreślonych przez punkt 6, administracja świata może posłużyć się obowiązującym Regulaminem Chatu Margonem.
6.4 Regulamin Chatu świata obowiązuje na chacie ogólnym, globalnym, grupowym oraz prywatnym. Chat klanowy podlega pod zasady obowiązujące w klanie, jednakże w przypadku poważnego obrażania gracza/członka administracji, wina może zostać uwzględniona na podstawie regulaminu świata.
6.5 Otrzymanie wyciszenia na czacie ogólnym oznacza brak możliwości poprawnego zajęcia herosa, opisanego w punkcie 10.3

§7. Forum świata.

7.1 Zakazuje się:
7.1.1 Zakładania tematów bez zgody administracji świata. [Kill: 12h]
7.1.2 Obrażania graczy/administracji na obszarze forum świata. [Kill: 1-144h]
7.1.3 Używania wulgaryzmów, udostępniania treści wulgarnych. [Kill: 1-72h]
7.1.3 Rozpoczynania (prowokowanie jest uważane za rozpoczynane kłótni) oraz brania udziału w kłótniach. [Kill: 1-24h]
7.2 Nakazuje się:
7.2.1 Zachowania poprawności pisanych zadań zwracając uwagę na ortografię oraz interpunkcję. Pojedyncze błędy nie są brane pod uwagę. [Kill: 1-12]
7.2.2 Przestrzegania zasad poszczególnych tematów, które znajdują się w pierwszym poście.
7.2.3 Każdy gracz ma obowiązek zachowania kultury wypowiedzi oraz uprzejmego odnoszenia się do graczy. Chamskie oraz niekulturalne odzywki kierowane do gracza są karalne. [Kill: 1-72h]
7.3 Naruszenie zasad tematu posiadającego kategorię konkursową, nie spowoduje dopisania do konta gracza punktów karnych, chyba że zarządca uzna inaczej, wpisując informację do pierwszego postu tematu.

§8. Klany.

8.1 Założenie klanu wymaga zgody zarządcy świata oraz uregulowaniem jednorazowej wpłaty w postaci złota lub waluty światowej.
8.1.1 Założyciel klanu jest zobowiązany do utrzymywania stanu min. 10 postaci znajdujących się w klanie, w przeciwnym wypadku jego postacie mogą zostać zabite do czasu uregulowania wymagania lub rozwiązania klanu.
8.2 Logo oraz strona oficjalna klanu nie może zawierać treści wulgarnych, nieetycznych, łamiących poszczególne zasady czy zawierać treści dla dorosłych. Gracz, który wstawi podobne treści zostanie ukarany. [Kill: 1-48h]
8.3 Nazwa klanu musi zgadzać się z wytycznymi przedstawionymi w podp. 1.3.1, które obowiązują dla nazw postaci.

§9. Wojny klanowe.

9.1 Wojny klanowe są dozwolone i mogą zostać rozpoczęte samodzielnie bez zgody administracji świata. Równocześnie administracja nie ingeruje w ich przebieg.

§10. Elity II/Herosi/Tytani.

10.1 Nie obowiązuje opcja zajmowania elit II/ tytanów.
10.2 Zabronione jest wybicie herosa. [Kill: 48h]
10.3 Herosa zajmuje gracz, który jako pierwszy się przy nim znalazł oraz poinformował o jego zajęciu wiadomością na chacie ogólnym, taka osoba jest dowódcą grupy. Wiadomość powinna zawierać informację o zajęciu oraz nazwie herosa (dopuszczalne są błędy). Dowodem zajęcia jest zrzut ekranu gry lub/i materiał video.
10.3.1 Heros zwalnia się gdy:
- Gracz oddalił się od herosa tracąc jego widoczność na ekranie,
- Gracz się wylogował,
- Gracz nie zaatakował herosa w czasie 30 minut,
- Gracz przeszedł na inną mapkę.
10.3.2 Zabronione jest zabijanie gracza jeżeli zajmuje herosa. [Kill: 48h]
10.3.3 Zabronione jest atakowanie herosa przez graczy znajdujących się grupie, bez zgody dowódcy grupy. [Kill:24h]
10.3.4 Dowódca grupy ma prawo do zajęcia jednego przedmiotu przed walką deklarując swoje zdanie na chacie ogólnym/ grupowym. Pozostali gracze mogą łapać przedmioty niezajęte poprzez zasadę “komu spadnie”. W przypadku złapania przedmiotu zajętego, gracz ma obowiązek zwrócić przedmiot w ciągu 24 godzin od chwili zakończenia walki. Jeśli gracz nie zwróci przedmiotu, jego postacie zostaną zesłane na Syberię bez możliwości odwołania.
10.4 Gracze mogą samodzielnie ustalać podział łupów na podstawie warunków opisanych w punkcie 2.6.
10.5 Grupowanie na elity II/herosów/tytanów nie jest obowiązkowe, lecz zalecane.
10.5.1 Zabronione jest utrudnianie grupowania na herosa.(Gracz idący na herosa, nie może zostać zabity na mapie na której znajduje się dany, zajęty heros.) [Kill: 12-24h]
10.6 Możliwa jest opcja oddania herosa przez gracza, który go zajmuje. Należy zamieścić wiadomość z tą informacją na czasie ogólnym w przykładowy sposób:"oddaję herosa graczowi X", a następnie gracz przejmujący, zajmuje go. Heros nie może być w tym czasie zajęty przez osobę trzecią.

§11. Walki PvP.

11.1 Na świecie jest wyłączona przewaga lvl.
11.2 Dedanie dozwolone jest maksymalnie z +/- 25 lvl przewagą. [Kill:12-24h]
11.3 Zabronione jest zabicie gracza w nierównych grupach. Kara nakładana jest na gracza atakującego/grupę graczy atakujących. [Kill:12-24h]
11.3.1 Nierówne walki są dozwolone, gdy grupa atakująca jest mniejsza od grupy atakowanej. Należy zachować przewagę poziomową z podpunktu 11.2.
11.3.2 Samotny gracz stanowi grupę jednoosobową.

§12. Rekrutacja graczy.

12.1 Zarządca zastrzega sobie prawo do zapraszania dowolnej liczby osób poza rekrutacją informując o tym na forum.
12.2 Każda rekrutacja oraz jej termin jest ustalana przez zarządcę świata.
12.3 Każdy nowy gracz jest objęty okresem próbnym, który trwa 30 dni. Podczas tego czasu limit punktów karnych wynosi trzynaście.
12.4 Każdy nowy gracz jest zobowiązany w ciągu 7 dni od wysłania zaproszenia uzyskać 49 poziom pierwszej postaci znajdującej się na świecie prywatnym Avalon, w przeciwnym wypadku gracz zostanie zesłany na Syberię bez możliwości odwołania.
§13. Postacie/Nieaktywności.
13.1 Gracz jest zobowiązany do zgłoszenia min. 10 dniowej nieaktywności w przeznaczonym do tego temacie.
13.2 Drugą/trzecią/czwartą /piątą/ szóstą postać można kupić za złoto, walutę światową lub wygrać w konkursach organizowanych przez administrację świata. Cena postaci znajduje się w Blogu technicznym. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny postaci.
13.3 Reset postaci jest darmowy do 50 poziomu postaci, powyżej tego poziomu operacja jest płatna. Po dokonaniu transakcji, wybrana postać jest zsyłana na Syberię bez wpisu w temacie.

§14. Zgłoszenia.

14.1 Każde zgłoszenie musi zostać uściślone na forum świata. Zgłoszenia poza wyznaczonym terminem nie są brane pod uwagę.
14.2 Zdarzenia w grze łamiące regulamin są ważne przez 72 godziny, zaś na forum ten czas wydłuża się do 7 dni. Po tym czasie zgłoszenia są przedawnione. Podpunkt nie dotyczy punktu 14.2 (wstaw dobry podpunkt, chyba chodzi o punkt 17 z botami), gdzie limit czasowy ważności screenów nie jest brany pod uwagę.
14.3 Dowody naruszenie zasad muszą być udokumentowane screenem z gry bądź forum, który zawiera pełny, nieedytowany zrzut interfejsu gry. Screen musi zawierać wizerunek zegarka z chatu (ostatnie wiadomości na chacie), walki lub zegarka dodatku globalnego. Dokładniejszy opis prawidłowego wyglądu screena znajduje się tutaj.
14.4 Odwołania można kierować na forum w temacie do tego przeznaczonym.
14.5 Decyzje Zarządcy może podważyć tylko administracja gry, za jej podważanie gracz może zostać ukarany. Wykłócanie się w wiadomościach prywatnych/poczcie też będzie karane.[Kill: 48h]
14.6 Za każde przewinienie na chacie/w grze/na forum są przypisywane Punkty Karne [PK].
14.6.1 Jeden punkt karny jest przydzielany za:
a) Każdorazowe otrzymanie sześciu godzin wyciszenia,
b) Każdorazowe otrzymanie czterech godzin zabicia postaci,
c) Każdy dzień blokady konta za naruszenie głównych zasad gry.
14.7 Gracz ma obowiązek zachować reputacje na poziomie co najmniej 20. Jeśli gracz spadnie poniżej wymaganego poziomu otrzymuje czas na jej odrobienie.
14.7.1 W przypadku nieodrobienia wymagania w wyznaczonym do tego czasie, postacie gracza zostają zesłane na Syberię.

§15. Świat wyrzutków (Syberia).

15.1 Gracz zostaje wydalony na Syberię za:
15.1.1 Posiadanie 30 lub więcej Punktów Karnych.
15.1.2 Posiadanie niezgłoszonej nieobecności dłuższej, bądź równej 10 dni.
15.1.3 Posiadanie brakującej liczby punktów reputacji, po otrzymaniu upomnienia od administracji świata.
15.1.4 Poważne naruszenie zasad oficjalnych (sprzedaż/wymiana zaproszeń, Smoczych Łusek, reputacji, kont, nielegalne wyciąganie korzyści realnych z gry).
15.1.5 Zarządca ma prawo do przeniesienia Gracza na świat wyrzutków za: naganne zachowanie w grze/na forum, niszczenie klimatu i atmosfery, bezzasadne pomówienia znacząco wpływające na reputację i opinię o zarządzie, bezpodstawne krytykowanie zmian oraz postępów na serwerze oraz głoszenie bezpodstawnych, negatywnych i obraźliwych treści o zarządzie świata.
15.1.6 Otrzymanie stałej blokady konta.
15.1.7 Zmiana właściciela konta.
15.1.8 Promowanie kultur/ideologi nazistowskich/faszystowskich/komunistycznych.
15.2 Gracz zesłany na Syberię nie może wrócić na świat bez zgody zarządcy świata. Dotyczy również zastępców kont.
15.2.1 W przypadku logowania na świat z poziomu zastępcy konta przez gracza, który został zesłany, konsekwencje ponosi właściciel konta. [Kill: 48h]

§16. Odwołania.

16.1 Gracz ma 24 godziny na odwołanie się od kary nadanej na niego przez administrację świata.
16.2 Gracz ma 10 dni na odwołanie się od Syberii u zarządcy lub poprzez głosowanie graczy za zgodą administracji. Gracz może wykorzystać tylko jedną formę odwołania.
16.2.1 Odwołanie poprzez głosowanie graczy odbywa się na forum, którzy głosują za lub przeciw zostaniu. Aby gracz mógł kontynuować grę, swoje zdanie pozytywne dla gracza musi wyrazić min. 60% głosujących.
16.2.2 Odwołanie u administracji świata polega na przekazaniu graczowi ostatniej szansy, gdy jego przewinienia nie wpływają negatywnie na postawę innych graczy.
16.3 Po przyjęciu odwołania od Syberii za naruszenie regulaminu (nie dotyczy nieaktywności/resetu postaci/reputacji) lub po przegłosowaniu przez graczy, ilość punktów karnych zostanie ustawiona na pozycję dwudziestu sześciu.
16.4 Podczas rezygnacji z gry i prośby o zesłanie postaci na Syberię, gracz podejmuje ostateczną decyzję, której nie może wycofać(nie dotyczy sytuacji gdy gracz edytuje post, przed przyklepaniem go przez członków zarządu).

§17. Używanie nielegalnych programów automatyzujących grę.

17.1. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób.
17.1. Zarządca świata po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzacje gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata oraz potwierdzić swoją obecność.
17.2. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 20 minut. Zarządca zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednim(pełnym oraz nieedytowanym) zrzutem ekranu sytuacje w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 20 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżenia(!nick_gracza treść) do czasu, aż gracz nie odpisze na czacie. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
17.3. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy lub nie potwierdzi swojej obecności zostanie ukarany. - kill/mute/punkty karne.
17.4. Zarządca po ukaraniu gracza zobowiązany jest zgłosić daną sytuacje na panel kontaktowy załączając wszelkie zebrane przez siebie dowody.

Statystyki świata:
Obowiązujące od 6.09.2019

♦Niszczenie lootów przy przewadze 30 lvli,
♦Osłabienie tytanów o 50%,
♦Doświadczenie z potworków x5,
♦Doświadczenie z questów x5,
♦Mnożnik punktów honoru x3,
♦Czas odnawiania się potworków x3,
♦Zmniejszenie szansy na brak przedmiotu z walki x4,
♦Automute włączone,
♦Komenda /me dla wszystkich graczy,
♦Komenda /nar dostępna dla SM i MC,
♦Wyłączona przewaga lvl dla PvP.

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2015-03-21
Zatwierdzenie regulaminu świata.
---
2015-06-23
Publikacja nowego regulaminu świata
07/07/2015
2015-07-06
Zmiany w punktach: 7.1; 11.4. Zmiany w 7.1, 11.4
20/07/2015
2015-12-31
Publikacja nowego regulaminu świata
14/01/2016
2016-07-14
Drobne zmiany w 2.5; 3; 7.1; 7.3.
28/07/2016
2017-05-16
Publikacja nowego regulaminu świat
30/05/2017
2017-05-16
Publikacja nowego regulaminu świat
30/05/2017
2017-10-18
Publikacja nowego regulaminu świat
01/11/2017
2017-03-12
Publikacja nowego regulaminu świat
17/12/2017
2019-08-23
Publikacja nowego regulaminu świat
06/09/2019
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -