Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Badzior


1. OGÓLNE.

1.1. Każdego Gracza obowiązuje zachowanie wszelkich zasad kultury i dobrego wychowania. Dotyczy to także zachowań na innych światach czy też na forum gry.
1.2. Każdy Gracz ma obowiązek przestrzegać:
- Regulaminu świata prywatnego Badzior,
- Zasad każdego tematu świata prywatnego Badzior,
- Etykiety Gracza Margonem,
- Regulaminu serwisu Margonem MMORPG,
- Taryfikatoru kar,
- Netykiety.
1.3. Nick postaci:
1.3.1. Powinien być napisany w mianowniku i nie powinien w sobie zawierać żadnego czasownika nawet w formie obcojęzycznej.
1.3.2. Każdy z członów musi zaczynać się wielką literą. Wyjątkiem są spójniki zawarte w imieniu postaci, które mogą być zapisane małą literą (np. Zbyszko z Bogdańca).
1.3.3. Powinien być napisany zgodnie z zasadami pisowni. Zabronione są ozdobniki w formie bezsensownych ciągów znaków.
1.4. Gracz ma obowiązek wbić swoją pierwszą postacią przynajmniej 50 poziom doświadczenia najpóźniej dwa tygodnie od momentu utworzenia postaci.
1.4.1. W przypadku każdej kolejnej postaci gracz ma obowiązek wbić przynajmniej 40 poziom doświadczenia najpóźniej dwa tygodnie od momentu utworzenia postaci.
1.5. Zabronione jest układanie z przedmiotów treści wulgarnych lub obrażających graczy, ich bliskich, w tym nieobecnych, oraz pracowników instytucji państwowych.
1.6. Nie ma możliwości zajmowania expowisk.
1.7. Nie ma możliwości zajmowania elit, elit II i tytanów.
1.8. Heros jest zajęty, jeśli w pobliżu (w polu widzenia) stoi jakiś gracz lub grupa.
1.8.1 Obowiązuje zakaz zabijania zajętego herosa. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy gracz lub grupa zostanie pokonana - heros wówczas pozostaje wolny, aż do chwili ponownego zajęcia go.
1.8.2 Heros staje się wolny jeśli gracz lub grupa, która była przy nim wcześniej nie atakuje go przez 20 minut. W takim wypadku należy zrobić zrzuty ekranu, który udokumentują, że znalazca stoi przy herosie dłużej niż 20 minut.
1.9. Obowiązuje systemowy podział łupów. Zarządcy nie ingerują w żadne umowy dotyczące podziału łupów.
1.10. Herosów, tytanów i kolosów eventowych dotyczą zasady opisane w punktach 1.7, 1.8, oraz 1.9.
1.11. Zarządcy nie ingerują w żadne inne umowy dotyczące handlu pomiędzy graczami.
1.12. Zabronione jest atakowanie i zabijanie graczy z przewagą większą niż 15 poziomów.

2. FORUM.

2.1. W tematach świata prywatnego Badzior obowiązują wszystkie regulaminy z punktu 1.2 oraz Zasady Działu i Zasady Pisania Postów.
2.2. Gracz ma obowiązek wypowiadać się na forum zgodnie z wszelkimi zasadami pisowni języka polskiego.
2.2.1. Wyjątek od punktu 2.2 stanowi wyłącznie temat przeznaczony do luźnych rozmówek, jednak i tam po upomnieniu Gracza przez Zarządcę należy pisać poprawnie.
2.3. Trollowanie i prowokowanie kłótni nie jest mile widziane i może skończyć się killem lub, w wyjątkowych sytuacjach, zesłaniem postaci na Syberię.
2.4. Założenie tematu na forum świata Badzior w dziale Światy Prywatne wymaga zgody Zarządcy lub osoby wskazanej przez Zarządcę.
2.5. Handel dozwolony jest wyłącznie w temacie Targowisko.
2.6. Obowiązuje zakaz wklejania walk oraz ich fragmentów w tematach świata prywatnego Badzior. Wyjątek od tej zasady stanowią tematy dotyczące wypadów na tytanów, w których wklejanie walk jest dozwolone.

3. CZAT.

3.1. Jurysdykcji podlega jedynie chat ogólny, grupowy, prywatny i globalny.
3.2. Na czacie zabrania się:
3.2.1. Spamowania, floodowania.
3.2.2. Pisania całych zdań wielkimi literami lub tzw. falą.
3.2.3. Popełniania rażących błędów ortograficznych.
3.2.4. Natrętnego żebrania.
3.2.5. Obrażania, poniżania czy też szydzenia z innych graczy oraz ich najbliższych, w tym również nieobecnych.
3.3. Zakazane jest używanie komendy /me w następujących sytuacjach:
3.3.1. notorycznie spamowanie jedną informacją.
3.3.2. handel za pomocą komendy na chacie.
3.3.3. pisanie normalnej wiadomości za pomocą komendy, w celu wyróżnienia jej kolorem.
3.4. Używanie wulgarnych słów jest dozwolone, jeśli tylko nie są używane w celu obrażenia albo poniżenia rozmówcy.

4. KLANY.

4.1. Utworzenie klanu wymaga zgody Zarządcy lub osoby wskazanej przez Zarządcę i pełniącej funkcję AB.
4.2. W celu założenia klanu należy zebrać przynajmniej 8 postaci.
4.2.1. Klan przez cały okres istnienia musi liczyć przynajmniej 8 postaci. W przeciwnym razie postaci założyciela zostaną zabite do czasu rozwiązania klanu lub zebrania wymaganej liczby postaci.
4.2.2. Zarządcy zastrzegają sobie prawo do zezwolenia na założenie klanu z mniejszą ilością członków.
4.3. Ostatecznie nazwę klanu aprobuje Zarządca.
4.4 Za założenie klanu założyciel musi zapłacić Badzingami, które pobiera Zarządca lub gracz pełniący funkcję AB. Koszt założenia klanu podany jest w przybitym temacie na forum świata Badzior w dziale Światy Prywatne.
4.5. Po założeniu klanu założyciel może dostarczyć Zarządcy grafikę tarczy klanowej w rozmiarze 32×32 px, która będzie reprezentować klan w Domu Aukcyjnym.
4.6. Założyciel klanu, który dostarczy tarczę, wyróżniony jest grafiką korony po prawej stronie nazwy gracza w tipie, wyświetlającym się po najechaniu na niego kursorem.
4.7. Ostateczna decyzja w sprawie powstania klanu należy do Zarządcy lub wyznaczonego przez niego gracza pełniącego funkcję AB.

5. DODATEK GLOBALNY ORAZ BADZING - WIRTUALNA WALUTA SERWEROWA.

5.1. Korzystanie z dodatku globalnego nie jest obowiązkowe.
5.1.1. Wyjątkiem od punktu 5.1. jest czas trwania eventów serwerowych zatwierdzonych przez Zarządcę lub gracza pełniącego funkcję AB oraz obecność Gracza na mapie eventowej lub w siedzibie serwera.
5.1.2. Gracz powinien liczyć się z otrzymaniem kary za przeszkadzanie w eventach prowadzonych na mapie eventowej gdy ma wyłączony dodatek globalny i wchodzi na dodane za jego pomocą kolizje, pomniki, postaci i przedmioty.
5.2. Wszystkie możliwości zdobycia Badzingów oraz usługi za nie opisane są w Temacie Głównym serwera.

6. KARY.

6.1. Zarządcy zastrzegają sobie prawo do nałożenia na Gracza następujących kar:
- słowne upomnienie (wyłącznie w przypadku drobnego wykroczenia),
- wyzerowanie lub odjęcie Badzingów z konta Gracza,
- tymczasowe lub stałe wykluczenie Gracza z udziału w promocji, konkursie, evencie lub sesji klimatycznej,
- mute - zabranie możliwości wypowiadania się na czacie ogólnym,
- kill - zabicie wybranych postaci Gracza,
- wykluczenie ze świata prywatnego - opisane w punkcie 7,
- dopisanie na Czarną Listę serwera - opisane w punkcie 9,
- dopisanie na Listę Notowanych.
6.2. Zarządcy mogą nałożyć na Gracza kary opisane w punkcie 6.1., kiedy:
6.2.1. Gracz łamie regulaminy opisane w punkcie 1.2.
6.2.2. Gracz w jakikolwiek sposób utrudnia funkcjonowanie promocji, konkursu, eventu lub sesji klimatycznej.
6.2.3. Gracz podważa decyzje Zarządców i Graczy pełniących funkcję AB.
6.2.4. Gracz próbuje przekupić Zarządcę lub Gracza pełniącego funkcję AB.
6.2.5. Gracz podrabia dowody, próbuje oszukać Zarządcę i Graczy pełniących funkcję AB.
6.3. W przypadku łamania zasad tematów Zarządca może zgłosić Gracza do Administracji gry w celu nałożenia na Gracza kary w postaci knebla.
6.4. W przypadku złamania Etykiety Gracza Margonem lub Regulaminu Serwisu Margonem Zarządcy zastrzegają sobie prawo do zgłoszenia Gracza do Administracji Gry zgodnie z punktem 5.10 oficjalnych zasad światów prywatnych.
6.5. Odwołanie się od nadanej kary.
6.5.1. Od momentu nadania kary gracz ma 10 dni na odwołanie się od tej decyzji do Zarządcy lub osoby pełniącej funkcję AB, która tę karę nadała.

7. ŚWIAT WYRZUTKÓW - SYBERIA.

7.1. Powody, dla których gracz może zostać usunięty ze świata:
7.1.1. Osiągnięcie 200h w Wyroczni.
7.1.2. Nieaktywność.
Dopuszczalny czas nieaktywności na serwerze wynosi 21 dni, po tym czasie postać zostaje przeniesiona na Syberię.
Swoją nieaktywność można usprawiedliwić w temacie do tego przeznaczonym, jednak może ona trwać najwyżej 60 dni.
7.1.3. Ujemna lub zerowa reputacja.
Gracz może dostać do 14 dni na odbudowanie reputacji.
7.1.4. Zmiana właściciela konta.
7.1.5. Brak kultury w stosunku do Zarządców i Graczy pełniących funkcję AB.
7.1.6. Stała blokada konta.
Zesłanie na Syberię w przypadku tego punktu może zostać anulowane o ile gracz odwoła się na panelu kontaktowym i kara zostanie z niego zdjęta lub skrócona do nieprzekraczającej 14 dni.
7.1.7. Czasowa blokada konta powyżej 14 dni.
7.1.8. Psucie atmosfery na serwerze.
7.1.9. Prowokowanie kłótni na forum i/lub w grze.
7.1.10. Nagminne łamanie netykiety.
7.1.11. Podważanie decyzji Zarządcy.
7.2. Odwołanie się od decyzji zesłania postaci na Syberię:
7.2.1. Od momentu przeznaczenia postaci do przeniesienia na Syberię gracz ma 10 dni na odwołanie się od tej decyzji do Zarządcy.

8. REKRUTACJA NA ŚWIAT.

8.1. Rekrutacja na świat otwarta jest wtedy, kiedy w odpowiednim dziale na forum widnieje temat rekrutacyjny.
8.2. Zasady rekrutacji opisane są zawsze w wyżej wymienionym temacie.
8.3. Raz na jakiś czas organizowana jest rekrutacja dla przyjaciół wewnątrz świata prywatnego Badzior.
8.4. W wyjątkowych sytuacjach Zarządcy zastrzegają sobie prawo do zaproszenia pojedynczych osób poza oficjalnymi rekrutacjami na forum.

9. CZARNA LISTA.

9.1. Czarna Lista jest spisem graczy, którzy zostali wyrzuceni za poważne łamanie regulaminu.
9.2. Gracz, który figuruje na Czarnej Liście nie ma możliwości otrzymania zaproszenia na świat Badzior.
9.3. Gracz znajdujący się na Czarnej Liście nie może pełnić funkcji zastępcy na żadnym koncie, które posiada dostęp do świata prywatnego Badzior.
9.4. W przypadku złamania punktu 9.3. Zarządcy zastrzegają sobie prawo do zesłania wszystkich postaci danego gracza na Syberię.

10. ZARZĄDCY I GRACZE PEŁNIĄCY FUNKCJĘ AURA BADZIORA (AB).

10.1. Zarządcy i Gracze pełniący funkcję AB to postaci wypisane na forum w Temacie Głównym serwera w odpowiednim poście.
10.2. Zarządca ma obowiązek poinformować Graczy (na forum i/lub poprzez wiadomość na czacie), jeśli mnożniki globalne świata ulegną zmianie.
10.3. Obowiązkiem Zarządców i Graczy pełniących funkcję AB jest utrzymywanie serwera w ładzie i karanie Graczy, jeśli jest to konieczne.
10.4. Zarządcy i Gracze pełniący funkcje AB mają obowiązek traktować wszystkich Graczy jednakowo. Tyczy się to szczególnie przydzielania kar.
10.5. Graczy obowiązuje zakaz podważania decyzji Zarządców i Graczy pełniących funkcję AB.
10.5.1. Za łamanie punktu 10.5. na Gracza mogą zostać nałożone kary opisane w punkcie 6.1.

11. INNE.

11.1. Zarządcy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu, po wcześniejszym uzgodnieniu zmian z Administracją Gry i poinformowaniu o tym Graczy (minimum 14 dni przed zmianą obowiązującego regulaminu).Data
Akcja
Obowiązuje od:
2013-12-04
Doprecyzowanie punktów: 4.2, 9.1 Zmiania punktów: 12.1, 13.2
---
2016-09-27
Publikacja nowego regulaminu świata
11/10/2016.
2018-10-30
Publikacja nowego regulaminu świata
13/11/2018.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -