Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Zefira


1.Przelew krwi.

1.1 Etykieta gracza, Netykieta, Regulamin Margonem, Zasady światów prywatnych oraz informacje w temacie „Zaakceptowany Regulamin” obowiązują i są wiążące dla wszystkich graczy serwera.
1.2 Nie zabijamy innych graczy, PVP tylko za wyraźną zgodą każdej ze stron. Na czacie powinna znaleźć się czytelna informacja przed walką w sytuacji "zabijania się o kogoś".
1.3 Dopuszczalne są wojny klanowe. Warunkiem jest jej akceptacja obydwóch klanów. Aby rozpocząć wojnę klanową należy z 2-dniowym wyprzedzeniem założyć temat na forum, gdzie będzie można podać powód wojny, cele oraz wymieniać się poglądami. Koniecznym jest, aby każdy z członków klanu wiedział o wojnie i ją akceptował. Jeśli komuś to nie odpowiada, na czas wojny może odejść z klanu (stąd 2-dniowe wyprzedzenie). Mile widziane jest dołączenie zrzutu ekranu z listą członków klanu. Wojna może być również formą "rozrywki".

2. Pogoń za artefaktem.

2.1 Herosi są bici w grupie (przynajmniej dwuosobowej, również eventowi). Mietka Żula oraz Dominy Ecclesiae ta zasada nie dotyczy. Wyjątek to brak towarzysza, na dowód czego należy przedstawić screeny:
statystyk, lootu oraz czatu z graczami, o ile takowi są aktywni. W ciągu maksymalnie 24h w temacie "Karcer" na forum światów prywatnych należy zgłosić fakt bicia herosa samemu.
2.1.1 Istnieje możliwość samodzielnego bicia herosów w godzinach 23:00 - 6:00. W tych godzinach (brak tolerancji kilku minut) nie ma potrzeby szukania towarzysza, robienia screena oraz zgłoszenia w "Karcerze".
2.2 Obowiązuje zasada zajmowania maksymalnie jednej e2 (ale nie expowiska), nie ma obowiązku grupowania się. Elita 2 zwalnia się, gdy postać gracza zostanie wylogowana. W przypadku herosów i tytanów, pierwszeństwo bicia obowiązuje dla gracza, który znalazł się przy potworze jako pierwszy.
2.2.1 W przypadku, gdy na mapie znajduje się więcej niż jedna elita 2, by zająć którąś z nich, na czacie należy umieścić jasną informację o zajęciu konkretnej elity 2. Taką informację należy pisać na czacie co maksymalnie 30 minut.
2.3 Itemki przekazujemy nieodpłatnie graczom potrzebującym (podczas lootu czy też z zasobów własnych), nie wolno wymuszać za nie zapłaty.
2.4 Przedmioty na aukcjach wystawiamy za symboliczne kwoty (tylko opcja "Kup teraz", a w przypadku przedmiotów związanych tylko opcja odwiązania za SŁ - bez dopłaty):
2.4.1 Górne limity handlowe dla przedmiotów to:
- zwykłe - 50k,
- unikat - 500k,
- heroiczny - 5m,
2.4.2 Przedmioty legendarne przekazujemy gratisowo bądź wymieniamy je na inny przedmiot typu legendarnego.
2.5 Istnieje możliwość rezerwacji tylko i wyłącznie przedmiotu typu legendarnego z herosa (z wyłączeniem legendarnych pakietów SR i SŁ). Pierwszeństwo w rezerwacji łupu z herosa (przed rozpoczęciem walki) ma ten kto znalazł potwora, jeśli tego nie zrobi obowiązuje zasada "komu lootnie", reszta łupów może, ale nie musi być zaakceptowana przez resztę grupy. Dopuszczalna jest rezerwacja tylko przez znalazcę lub przez nikogo. Weryfikacja następuje za pomocą ogólnodostępnych informacji o łupach danego gracza.
2.6 Rezerwacja legendy z herosa obowiązuje tylko dla postaci, która bije potwora i tylko w przypadku gdy gracz nie posiada już takiego przedmiotu. W innym przypadku należy oddać przedmiot komuś z grupy. Weryfikacja następuje za pomocą ogólnodostępnych informacji o łupach danego gracza.
2.7 Podział łupów z elit2 uzgadniany jest indywidualnie, bez tego obowiązuje zasada "komu lootnie".

3. Kawa na ławę.

3.1 Zachowujemy kulturę oraz przestrzegamy zasad ortografii podczas rozmów klanowych, prywatnych i ogólnych oraz forum.
3.2 Problemy tego świata zostawiamy tutaj, nie przenosimy ich na inne.
3.3 W tematach do tego nieprzeznaczonych nie spamujemy.
3.4 Tworzenie nowego tematu tylko za zgodą SM, wyjątkiem jest tworzenie tematu dotyczącego wojny klanowej.
3.5 Od decyzji SM/MC można się odwołać tylko u Zarządcy świata (dyskusje i kłótnie nie są mile widziane).
3.6 Pseudonimy postaci muszą rozpoczynać się dużą literą, bez PoKeMoNiAsTyCh wstawek, iksów na końcu itp, ogólnie mają być łatwe, miłe i przyjemne.
3.7 Zarządca zastrzega sobie możliwość zmiany punktów Regulaminu, informacja o tym zostanie zamieszczona na chacie 14 dni przed wejściem w życie.
3.8 Tworzenie kolejnej postaci/zapraszanie przyjaciół/ w drodze konkursów lub za walutę serwerową - ciastka (szczegółowe informacje na forum), a w wyjątkowych sytuacjach dla uznanych graczy jako forma "nagrody".
3.8.1 Każdy gracz posiadający sześć postaci ma możliwość usunięcia jednej w celu otrzymania bezwarunkowo zaproszenia dla nowej postaci. Należy to wcześniej uzgodnić z Zarządcą świata. Nie ma możliwości przekazania zaproszenia komuś innemu.
3.9 Zarządca zastrzega sobie możliwość zapraszania osób na świat poza konkursami.
3.10 Reputacja gracza/kandydata musi być przynajmniej na poziomie 0.
3.11 Postaci nie są wysyłane na Syberię na prośbę gracza. Istnieje możliwość samodzielnego usunięcia postaci.
3.12 Za konto odpowiada właściciel.
3.13 W dniu eventów oraz części świąt doświadczenie jest zmniejszone do minimum oraz w zależności jaki event jest organizowany przez Administrację, resp potworów obniżony do minimum, tytani przypakowani (questy, ph, loot bez zmian).
3.14 Jeśli na pięć dni przed końcem miesiąca nie jest opłacony debet, Zarządca ma możliwość zablokowania łupów graczom, którzy nie mają aktywnego wyczerpania.
3.15 Jeśli w danym miesiącu debet nie zostanie opłacony, w kolejnym zdobycie łupu będzie wymagało wyczerpania. Istnieje możliwość przywrócenia stanu poprzedniego po spłacie zadłużenia.

4. Kary.

4.1 Kary są nakładane na każdą posiadaną postać na świecie! Wachlarz kar jest szeroki, bo i wykroczenia bywają różne.
4.2 Kary są nakładane przez MC/SM i to oni decydują o jej długości. Do każdej sprawy podchodzą indywidualnie.
4.3 Zabijanie - kill 24-199h + ostrzeżenie. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
4.4 Bicie samemu herosa - kill 24-168h + ostrzeżenie. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
4.5 Wybicie/próba przejęcia zajętej e2 - kill 12-48h + ostrzeżenie. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
4.6 Wybicie zajętego herosa/tytana - kill 12-48h + ostrzeżenie. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem
4.7 Próby zajmowania expowiska - kill 48h + ostrzeżenie. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
4.8 Wymuszanie zapłaty za itemek - kill 24h. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
4.9 Osoba złapana na wystawianiu itemków na aukcjach powyżej ustalonych limitów - kill 24h + ostrzeżenie (za każdy item). Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
4.10 Przywłaszczenie sobie zarezerwowanego przez kogoś innego itemka - kill 336h + ostrzeżenie + przez kolejny miesiąc wpis na czerwono, że osoba x kradnie i lepiej się z nią nie grupować. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
4.11 Kradzież itemków nie na swoją profesję rozrzuconych w mieście - kill 2-69h + ostrzeżenie (za każdy item). Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
4.12 Brak kultury/groźby/wyzwiska/niepoprawna ortografia/psucie klimatu (również na forum w Dziale Prywatnym) - kill 12-99h + ostrzeżenie + ew. mute. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
4.13 Wyciszenie na czacie przydzielane jest tylko w uzasadnionych przypadkach (forma nauczki bądź dodatek do killa z punktu 4.12).
4.14 Spam (zwłaszcza w temacie „Karcer”) - kill 12h. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
4.15 Tworzenie tematów bez zgody SM - kill 24h. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
4.16 Nadużywanie funkcji SM/MC skutkuje jej odebraniem oraz killem 1-336h. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
4.17 Screen nie jest wymagany gdy świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia jest Zarządca/SM.
4.17 Podważanie decyzji SM – kill 99h + ostrzeżenie. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
4.18 Tematem do zgłaszania przewinień jest „Karcer” (https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=267687)

5. Syberia.

5.1 Gracz po otrzymaniu 3 ostrzeżeń zostaje przeniesiony na Syberię.
5.2 Każda postać, która jest nieaktywna dłużej niż 21 dni zostaje przeniesiona na Syberię (nawet w sytuacji gdy inna jest aktywna). Jedynym wyjątkiem jest wcześniejsze zgłoszenie nieaktywności w temacie „Karcer”. Maksymalny czas nieobecności wynosi 45 dni. Liczone są dni od ostatniej aktywności postaci (ranking), a nie dzień zgłoszenia (w tym również zablokowane konto). Zgłoszenie musi być dokonane przez osobę zainteresowaną, w wyjątkowych sytuacjach zgłasza inna osoba. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem z rankingu.
5.3 Zarządca zastrzega sobie prawo do przenoszenia na Syberię postaci z nickiem niezgodnym z zasadami. Czas na zmianę nicku wynosi 3 dni. Informacja w temacie „Karcer” oraz pocztą w grze. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
5.4 Reputacja na minusie również skutkuje przeniesieniem (każdy dostanie indywidualnie dobrany czas na odrobienie - minimum 5 dni). Informacja w temacie "Karcer" oraz pocztą w grze. Zgłoszenie musi być udokumentowane screenem.
5.5 Kary się sumują i kumulują (w drodze losowania można wygrać wylotze świata).
5.6 Każdy gracz ma 10 dni na pisemne odwołanie się od decyzji o przeniesieniu. Odwołanie jest możliwe u Zarządcy świata lub Administracji Margonem w przypadku łamania Regulaminu przez Zarządcę.
5.7 Proponowanie itemków, sł, złotówek czy innych dóbr w zamian za zaproszenie dla kolejnej postaci lub innych osób skutkuje usunięciem ze świata wszystkich postaci proponującego oraz zgłoszeniem do Administracji Margonem.
5.8 Fałszywe zgłoszenie w temacie "Karcer" to zsyłka na Syberię. Poświadczenie kłamstwa również.

6. Kasowanie ostrzeżeń.

6.1 Średnio co 4 miesiące będzie możliwość oczyszczenia swojej przeszłości w temacie "Karcer". Warunkowe zawieszenie ostrzeżeń wynosi 30 dni, jeśli w tym czasie gracz nie zostanie zgłoszony w w/w temacie ostrzeżenia zostaną usunięte. Kandydaci do warunkowego zawieszenia są wybierani według kolejności wpisów. Kasowanie ostrzeżeń jest jednorazowe dla każdego.

7.Statystyki świata:

- Wszystkie statystyki są podniesione do maximum.
- Niszczenie łupów od różnicy lvl 50
- Osłabienie tytanów 30%
- Doświadczenie za potwory i questy 5x
- Czas odnawiania się potworów 3x
- Zmniejszenie szansy na pusty loot 4x
- Mnożnik Punktów Honoru 3x

8. Komendy:

8.1 Komenda /me jest aktywna.
8.2 Komenda /nar od rangi MC+.

Regulamin został stworzony w oparciu o prośby i sugestie graczy przez Zarządcę Shuurei.

Kontakt e-mail : shuurei@interia.pl
Odpowiedzi udzielane w miarę możliwości codziennie, najpóźniej jeden raz w tygodniu (niedziela).
Data
Akcja
Obowiązuje od:
2012-04-17
Zmiana punktów: 2.1, 2.4, 3.1, 4.8, 4.10, 4.14, 5.4
---
2012-04-24
Poprawienie literówki
---
2013-02-12
Publikacja nowego regulaminu świata.
17/06/2015
2014-07-15
Zmiana punktów: 2.4, 2.5, 3.8, 4.5, 4.11
---
2017-07-24
Publikacja nowego regulaminu świata
07/08/2017
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -