Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Febris


1. Postanowienia ogólne.

1.1. Zakładając postać na świecie prywatnym Febris, akceptujesz regulamin świata prywatnego Febris, regulamin Margonem, etykietę Gracza oraz zasady światów prywatnych.
1.2. Nazwa postaci gracza musi rozpoczynać się wielką literą i być w rodzaju imienia tzn. w charakterze nazwy z generatora. Jeśli nazwa postaci składa się z więcej niż jednego członu, każdy z nich musi rozpoczynać się wielką literą.
*Zabronione są nazwy:
- wszystkie zaczynające się małą literą
- wszystkie męskie i damskie kończące się na „-ś” oraz zdrobnienia,
- wszystkie damskie kończące się na „-ia”,
- wszystkie zawierające myślniki,
- rzeczowniki lub przymiotniki nie odnoszące się do charakteru,
- w języku angielskim,
- nazwy slangowe, pochodzące z memów,
- nazwy polskie niemające nic wspólnego z klimatem fantasy,
*Ostateczną decyzje czy pseudonim jest odpowiedni podejmuje Zarządca w samodzielnej decyzji lub podjętej wspólnie z radnymi.
Niezastosowanie się do powyższego skutkuje upomnieniem gracza. Jeśli w przeciągu 48 godzin od upomnienia nie zostanie zmieniona nazwa postaci, zostaje nałożona kara zabicia na 36h na wszystkie postacie oraz nakaz zmiany nazwy do 5 dni (7 dni od upomnienia). Jeśli do tego czasu nazwa nadal nie zostanie zmieniona, postać z nieklimatyczną nazwą zostaje zesłana na Syberię, a gracz traci wraz z nią miejsce na postać, które może ponownie wykupić w przypadku posiadania więcej niż jednej postaci na świecie Febris (w przypadku posiadania tylko jednego miejsca na postać na świecie Febris gracz nie ma możliwości otrzymania kolejnego zaproszenia).
1.3. Tworząc postać gracz ma obowiązek zgłosić utworzenie postaci na Febris w temacie Spis graczy + Nieobecności w ciągu siedmiu dni od jej założenia. Niedopełnienie skutkuje upomnieniem gracza. Jeśli w ciągu następnych 48 godzin gracz nie zgłosi utworzenia postaci, wszystkie jego postacie zostają ukarane w postaci kary zabicia na 48h. Brak wpisu do Spisy graczy w przeciągu kolejnych 5 dni (7 dni od upomnienia) skutkuje bezwarunkowym zesłaniem wszystkich niewpisanych postaci na Syberię oraz utratą miejsca na tą postać, które może ponownie wykupić w przypadku posiadania więcej niż jednego miejsca na świecie Febris (w przypadku posiadania tylko jednego miejsca na postać na świecie Febris gracz nie ma możliwości otrzymania kolejnego zaproszenia).
a) Gracz zobowiązany jest także poinformować w Spisie o zmianie nazwy postaci. W przypadku niedopełnienia obowiązku kary będą nakładane tak jak w przypadku niezgłoszenia postaci.
1.4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.5. Każdy gracz jest równo traktowany wobec regulaminu.
1.6. Każdy gracz powinien odznaczać się dobrym wychowaniem, kulturą osobistą oraz zwracać się do innych z szacunkiem.
1.7. Gracz odpowiada za siebie i za swojego zastępcę. W przypadku złamania regulaminu przez zastępcę mającego postać na Febris, obaj gracze karani są jednakowo. Właściciel za niedopilnowanie zastępcy oraz zastępca jako sprawca wykroczenia.
1.8. W skład Rady świata Febris wchodzą Moderatorzy Czatu, Super Moderatorzy (Mistrzowie Rady) oraz Zarządca.
1.9. Na świecie Febris funkcjonuje (prócz złota) dodatkowa waluta, tzw. „Febriski”. Szczegółowe informacje na ich temat dostępne są w temacie Febriski - waluta naszego serwera.
1.10. Przyznanie się do winy jest jednoznaczne z popełnieniem wykroczenia, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy osoby przyznającej się.

2. Czat, czat globalny (dodatek) oraz forum świata Febris.

2.1. Pisząc na czacie, czacie globalnym lub forum, gracz jest zobligowany do przestrzegania regulaminu czatu i zasad działu światów prywatnych (zasady zakładania tematów oraz zasady pisania postów).
a) Radni proszeni są o bezpośrednie karanie graczy upomnieniem/wyciszeniem/zabiciem bez czekania na zgłoszenie w temacie Ereb. Ewentualnie jeśli nie są pewni kary/długości kary proszeni są o zrobienie zrzutu i zgłoszenie osoby w temacie do tego przeznaczonego.
2.2. Na czacie używamy wyłącznie języka polskiego. Pisząc w sposób inny (patrz przykłady niżej), gracz jest karany następująco:
a) Za nieklimatyczne słownictwo tj. używanie sformułowań slangowych, słów powszechnie używanych na światach publicznych (np. siema, elo, lol, lvl, pvp, grp, lot, e2, uni, lega, nom itp.), pisanie skrótów „k”, „m” i „g” w odniesieniu do ilości złota - w przypadku jednego nieklimatycznego słowa - upomnienie oraz wyciszenie (12 - 72 godzin) za większą ich ilość. Dozwolone jest używanie polskich skrótów językowych (itp., itd., tzn. (...) ), skrótów odnoszących się do wartości fizycznych (czas, waga, itp.) oraz skrótów odnoszących się do rangi gracza na świecie (SM, MC itp.).
- Zamienniki słów nieklimatycznych zamieszczone są w temacie Regulamin i zarządzenia.
b) Niestosowanie zasad ortografii - upomnienie w przypadku pojedynczego słowa, dwa i więcej słów - wyciszenie na 12-72 godziny.
c) Zakazane jest stosowanie słownictwa rynsztokowego lub plugawego – wyciszenie 24 – 72 godziny.
2.3. Zakaz obrażania, poniżania, uwłaczania godności osobistej, wyzywania i wyśmiewania oraz stosowania gróźb. Takie zachowania podlegają karom:
a) Zabicie od 24 do 48 godzin w przypadku użycia niewulgarnych określeń i gróźb w kierunku gracza, lub jego rodziny.
b) Zabicie na czas od 72 do 96 godzin w przypadku użycia wulgarnych określeń w stosunku do gracza lub jego rodziny.
2.4. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgarnych słów na czacie (niedotyczy czatu klanowego oraz grupowego) oraz forum. Dotyczy to również cenzurowanych wulgaryzmów i oraz tych w formie niejawnej lecz z oczywistą wymową. Kary nakładane są osobno za każdą wiadomość zawierająca wulgaryzmy. W zależności od ilości wulgaryzmów w wiadomości nakładana jest kara w postacie 12-72 godzin zabicia.
2.5. Zakazane jest obrażanie graczy na czacie grupowym - karane wg. punktu 2.3.
2.6. Aby utworzyć nowy temat na forum, należy wcześniej uzyskać zgodę na jego powstanie od Zarządcy lub Radnego. Za naruszenie tej zasady gracz otrzymuje upomnienie. Gracze chcący utworzyć temat w związku z głosowaniem w sprawie Ostatniej Szansy są zwolnieni z posiadania zgody na założenie tematu.
2.7. Wszystkie tematy na forum mogą posiadać swoje własne zasady. Regulamin tematu spisany w pierwszym poście opisuje zasady pisania w nich postów oraz przewidziane wysokości kar za ich łamanie. Zmiana zasad tematów jest dozwolona w dowolnym momencie, zaznaczając, że zarządca jest zobowiązany do poinformowania o zmianach w odrębnym poście.
2.8. Rada nie ingeruje w wykroczenia popełnione na czacie klanowym. W gestii lidera klanu leży ustalenie zasad, które mają być przestrzegane i jego zadaniem jest ich egzekwowanie.

3. Elity, elity II, herosi.

3.1. Elitę, elitę II lub herosa zajmuje jedna osoba lub grupa osób. Aby dokonać zajęcia, należy spełnić poniższe warunki:
a) Zrobić zrzut ekranu z widoczną godziną i datą zajęcia pochodzącymi z dodatku globalnego oraz z możliwie maksymalnie otwartym oknem czatu zawierającym informację na czacie ogólnym o zajmowanym potworze lub potworach np. „Zajmuję Razuglaga”.
- W przypadku gdy gracz jest uciszony należy informację o zajęciu elity napisać na czacie prywatnym/grupowym/klanowym w celu zajęcia elity.
b) W pobliżu miejsca występowania elity, elity II itd., w czasie jego zajmowania, nie może znajdować się żadna inna osoba, oprócz gracza zajmującego lub graczy z jego drużyny.
c) Gracz może zajmować w danej chwili tylko jednego potwora.
3.2. Zakaz atakowania zajętej elity, elity II lub herosa przez inne osoby niż zajmujący bez ich wyraźnej zgody.
a) Zaatakowanie zajętej elity lub elity II - zabicie na 72 godziny. W przypadku całej grupy kara dotyczy osoby atakującej herosa.
b) Zaatakowanie zajętego herosa nie mając do tego prawa - zabicie na 96 godzin. W przypadku całej grupy kara dotyczy osoby atakującej herosa.
3.3. Elita lub heros zostaje zwolnion(a/y), gdy postać gracza zniknie z okna gry lub gdy gracz przejdzie do innej lokacji, gdy gracz oddali się na więcej niż osiem pól od zajmowanego potwora lub jego obstawy. Elita II zostaje zwolniona, gdy postać gracza zniknie z okna gry, przejdzie do innej lokacji lub wyjdzie z obszaru pojawiania się elity II (komnata, pokój, jaskinia itp.).
3.4. Gracz zajmujący elitę II przy dłuższym czasie bezczynności niż 30 minut może zostać zgłoszony do sprawdzenia przez radnego. Jeżeli gracz otrzymał wiadomość od radnego dotyczącą wyżej wymienionej sytuacji zobowiązany jest do odesłania odpowiedzi.
3.4.1. W razie jeśli gracz nie udzieli owej odpowiedzi może zostać ukarany upomnieniem, a przy kolejnych tego typu incydentach może zostać ukarany na podstawie punktu 5.10.
3.5. Niemożliwe jest zajmowanie tytanów, dozwolone jest aby grupa zaatakowała tytana pomimo, że nie znajdowała się przy nim pierwsza.

4. Walki.

4.1. Walki między graczami są dozwolone tylko za zgodą obu stron (poza dniami walk). Zgoda na walkę musi być wyrażona poprzez wiadomość na czacie, symbol mieczy/tarczy (zgody na PvP) nie jest brany pod uwagę.
4.2. Dni walk odbywają się od poniedziałku od godziny 8 do środy do godziny 22. Można atakować wtedy graczy bez zgody do - 15 poziomów (np. 230 poziom może atakować 215 poziom). Gracz A może zaatakować gracza B, jeśli posiada on poziom niższy bądź równy graczowi B (np. A 230 poziom może atakować B 230 oraz wyżej). Tego dnia jest również wyłączona przewaga poziomów. Gracze posiadający poziom 300 i większy nie podlegają zasadom atakowania do 15 poziomów ze względu na wyłączoną przewagę poziomową.
4.3. Dni walk grup odybwają się w te same dni co walki graczy.
Dozwolone są walki w równych grupach. Mniejsza grupa może zaatakować większą, przy czym wylicza się średnie z najsłabszego i najsilniejszego gracza obydwu grup, a potem różnica nie może przekroczyć 15 poziomów. W przypadku walki, w której pojedynczy gracz atakuje grupę, poziom gracza atakującego nie może być większy niż 15 poziomów od poziomu najsilniejszego gracza atakowanej grupy. Przewagi i średnie nie obowiązują jeśli wszyscy członkowie obydwu grup posiadają poziom 300 lub większy. Większa grupa nie może zaatakować mniejszej. Grupa atakowana ma obowiązek podać faktyczny stan grupy w razie pytania ze strony grupy atakującej przed atakowaniem. Kłamstwo skutkuje karą na podstawie punktu 5.2.
- W dni walk zakazane jest atakowanie graczy w pobliżu tytana/herosa. Dozwolone jest atakowanie przy elicie, elicie II.
Naruszenie powyższych zasad z punktu 4. wiąże się zabiciem gracza na 96 godzin. W przypadku grup karę otrzymuje gracz atakujący.

5. Inne.

5.1. Zakazane jest układanie z przedmiotów słów oraz symboli mających wulgarne lub inne negatywne znaczenie, bądź powodujących takie skojarzenia - zabicie na 48 godzin.
5.2. Zakazane jest zatajanie prawdy lub oszukiwanie w jakikolwiek sposób (np. podrabianie zdjęć, zabieranie nie swoich łupów uprzednio uzgodnionych z innymi członkami grupy itd.) - zabicie na 144 godziny.
5.3. Gracz, by założyć własny klan, musi wcześniej uzyskać zgodę na jego powstanie od Zarządcy lub Radnego.
- Takie potwierdzenie obowiązkowo musi być udokumentowane na zdjęciu i zamieszczone w temacie Kary + Legalne klany w celu dopisania klanu do listy.
5.4. Klan może zostać założony tylko z klimatyczną nazwą, która musi rozpoczynać się wielką literą. Mogą to być wszelkie nazwy z generatora, książek i filmów fantasy oraz obcojęzyczne np. nazwy historyczne lub z języków starożytnych.
- Zakazane jest nadawanie nazw slangowych angielskich, wyłączając nazwy postaci z literatury, filmów lub innych dzieł kultury.
Złamanie punktów 5.3. i 5.4. - upomnienie. Jeśli po 48 godzinach nie nastąpi zmiana nazwy lub rozwiązanie klanu, gracz karany jest zabiciem na 48 godzin i nakazem rozwiązania lub zmiany nazwy klanu w czasie do 3 dni, a w przypadku braku zastosowania się w terminie, wszystkie postaci gracza zostaną zabite, aż do momentu zmiany nazwy, bądź rozwiązania klanu (bez kolejnego wpisu do tematu Kary + Legalne klany).
5.5. Niezgodne z regulaminem nazwy graczy lub klanów nadane przed wejściem w życie regulaminu nie podlegają zmianie (prawo nie działa wstecz).
5.6. Próbowanie wyłudzenia niewinności w jakikolwiek sposób, podważanie, bądź wpływanie na decyzje Rady lub Zarządcy, a w szczególności natarczywe kłócenie się - zabicie na 96 godzin.
5.7. Gracz, który reprezentuje złe zachowanie w grze lub na forum, może zostać ukarany zabiciem na 72-144 godziny (wszczynanie i uczestniczenie w kłótniach, prześladowanie innych, brak kultury osobistej, wypisywanie informacji, które mogą oczernić, bądź ukazać innego gracza w złym świetle itp.) W wyjątkowych przypadkach nastąpić może głosowanie Rady, którego wynikiem może być zesłanie wszystkich postaci gracza na Syberię oraz wpis na Listę Notowanych. Zgłoszenie może złożyć tylko osoba, do której skierowane zostały słowa, która została obrażona lub ukazana w złym świetle.
5.8. Radny zostanie odwołany z pełnionej funkcji w przypadku gdy Zarządca uzna, że nie wywiązuje się ze swoich obowiązków należycie. Decyzja ta nie podlega odwołaniu.
5.9. Celowe łamanie regulaminu na forum lub w grze (wykorzystując jego domniemane luki w celu uniknięcia odpowiedzialności) – Zabicie na 144 godzin.
5.10. Zakazane jest używanie programów zewnętrznych ułatwiających rozgrywkę typu autofresh bez aktywności gracza przy komputerze – pierwsza taka sytuacja wiąże się z zabiciem na 12 godzin, druga z zabiciem na 72 godziny, trzecia wyrzuceniem gracza na Syberię.
a) W przypadku, w którym Zarządca próbuje skontaktować się z graczem, któremu zarzuca się używanie programów zewnętrznych, gracz zobowiązany jest do wykonywania poleceń przesyłanych przez Zarządcę poprzez komendę upomnień (co umożliwi kontakt z graczem, który może mieć zablokowane wiadomości prywatne). Zarządca zobowiązany jest do dokumentowania odpowiednim (pełnym oraz nieedytowanym) zrzutem ekranu sytuacje w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 20 minut. Jeśli Zarządca nie otrzyma odpowiedzi/reakcji lub postać nie zostanie wylogowana przez 20 minut od przesłania pierwszego upomnienia, ma on prawo do nadania tzw. „prewencyjnego killa”. Po ukaraniu gracza sprawa zgłaszana jest na panel kontaktowy wraz z dowodami.
5.11. Totalna nieznajomość regulaminu udokumentowana poprzez zgłoszenia gracza lub w inny sposób wiążę się z zabiciem gracza na 48 godzin, recydywa na 96 godzin. Poprzez nieznajomość regulaminu rozumie się zachowanie/czynności podlegające karze, gdzie gracz ewidentnie przedstawia nieznajomość regulaminu. Faktycznym złamaniem punktu regulaminu w tym przypadku jest zgłoszenie gracza/nadanie kary z brakiem wiedzy na temat punktu regulaminu, który rzekomo został złamany.
6. Zgłaszanie przewinień.
6.1. Ogólne zasady zgłaszania:
a) Wszelkie przewinienia dotyczące świata Febris należy zgłaszać tylko w temacie Ereb - zgłoszenia wykroczeń. Radny ma prawo ukarać gracza w przypadku obecności przy przewinieniu bez zgłaszania w temacie Ereb oraz musi dokonać wpisu do tematu Kary.
b) Każdy dowód w postaci zrzutu ekranu nie może być edytowany w żaden, nawet najmniejszy sposób. Bardziej szczegółowe zasady są opisane niżej.
c) Zgłoszenia nie będą rozpatrywane, jeśli zgłoszenie przewinienia nastąpiło po czasie dłuższym niż 3 dni od jego dokonania. Wyjątkiem są dowody w postaci zrzutu ekranu, na którym widać zawartą przez graczy umowę, której złamanie nastąpiło po czasie dłuższym niż 3 dni.
d) Dopuszczalne są dowody w postaci filmów, ale tylko, gdy spełniają warunki dotyczące zrzutów ekranu.
6.2. Czat oraz forum świata Febris:
- Do poprawnego zgłoszenia naruszenia zasad czatu lub forum, należy wykonać czytelny i niewycięty zrzut ekranu zawierający obowiązkowo okno czatu lub post z wykroczeniem, na którym widoczna jest godzina (po najechaniu na wiadomość na czacie). Na zrzutach wykonanych na telefonie musi być widoczna data oraz godzina z dodatku globalnego.
6.3. Elity, elity II, herosi oraz tytani :
- Do poprawnego zgłoszenia zabicia ww. potworów bez wyraźnej zgody osoby zajmującej, muszą zostać spełnione następujące warunki:
a) Należy wykonać czytelny, pełny zrzut ekranu zawierający okno gry wraz z możliwie maksymalnie otwartym oknem czatu i obowiązkowo widocznym symbolem walki (dwa skrzyżowane miecze) widniejącym nad głową postaci atakującej.
b) Zrzut ekranu ma być zrobiony w taki sposób, by bez wątpliwości można było stwierdzić kto był osobą atakującą, dlatego dokumentując taki rodzaj przewinienia, należy wykonywać zawsze zdjęcie z wyświetloną nazwą gracza po najechaniu na niego kursorem myszy.
c) Podczas robienia zrzutu gracz zgłaszany i zgłaszający nie mogą na sobie stać.
d) Tak zrobione zdjęcie należy przedstawić w temacie Ereb - zgłoszenia wykroczeń obowiązkowo ze zdjęciem potwierdzającym wcześniejsze zajęcie danego potwora lub potworów.
e) Zgłoszenie wybicia elity/herosa powinno zostać umieszczone natychmiast po zdarzeniu. Gromadzenie zrzutów i używanie ich w jednym zgłoszeniu nie będzie skutkowało mnożeniem się kary - dopiero po nałożeniu kary i powtórzeniu się zdarzenia kara będzie nadana ponownie.
6.4. Walki:
a) Aby zgłosić walkę bez wyraźnej zgody jednej ze stron (nie dotyczy dni walk), należy przedstawić zrzut ekranu z otwartym oknem walki (najlepiej z informacją „Rozpoczęła się walka pomiędzy...”) i otwartym oknem czatu. Gracz zgłoszony ma prawo do odwołania się, ukazując zrzut ekranu pokazujący, że walka odbyła się za obopólną zgodą (rozmowa na czacie).
6.5. Oszustwa:
a) Aby zgłosić oszustwo należy przedstawić odpowiednie oznaki na nie wskazujące. Mogą to być np. filmy, zdjęcia rozmów z czatu, postów z forum lub zdjęcia oszustwa przy podziale łupów. Filmy powinny być w dobrej jakości. Nie powinny być wykonane telefonami, lecz programem komputerowym.
b) Oszustwo przy podziale łupów musi być udokumentowane dodatkowo zrzutem ekranu zawierającym zgodę wszystkich członków grupy na taki podział.
6.6. Zakazane jest wycofywanie zgłoszeń w temacie Ereb. Takie działanie będzie karane zabiciem na 12 godzin, a w przypadku jeśli zgłoszenie zostało rozpatrzone i gracz został ukarany przed edytowaniem i wycofaniem zgłoszenia to kara za popełnione wykroczenie nie zostanie cofnięta. Jeśli gracz będzie próbował wycofać zgłoszenie i domagał się cofnięcia kary za popełnione wykroczenie to zostanie to potraktowane i karane jako oszustwo. Podmiana zgłoszenia w temacie w celu zmniejszenia lub uniknięcia kary będzie również traktowana i karana jako oszustwo.
7. Karanie i wyrzucanie graczy.
7.1. Jeśli gracz złamie regulamin, karę otrzyma postać, na której zostało popełnione przewinienie.
Gdy regulamin zostanie złamany niebezpośrednio przez daną postać (np. na forum), karę otrzymuje postać z najwyższym poziomem. W przypadku gdy, gracz otrzyma karę zabicia, jest ona nadawana na wszystkie postacie w celu blokady gry, aczkolwiek kara wpisywana jest tylko raz.
7.2. Każda kara jest automatycznie przedłużana o 12 godzin, jeśli została nałożona między godziną 19, a 7. Przedłużenie nie wlicza się do łącznego czasu nałożonych kar.
7.3. Każde nałożenie kary na gracza musi zostać obowiązkowo zgłoszone i wpisane do tematu Kary + Legalne klany.
7.4. Po otrzymaniu dwóch upomnień, każde kolejne przewinienie podchodzące pod upomnienie będzie karane w postaci wyciszenia lub zabicia, według zasad punktu regulaminu, który został złamany.
7.5. Gracz ma prawo wnioskować o usunięcie kary (tj. odjęcie czasu jej trwania od łącznego czasu nałożonych kar) zgodnie z zasadą przeterminowania , jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
a) Usunięte mogą wszystkie kary za wyjątkiem tych dotyczących obrażania drugiej osoby, jego rodziny oraz szeroko pojętych oszustw (próby szukania luk w regulaminie, stosowanie nielegalnych programów ułatwiających rozgrywkę, umowy zawarte z innymi graczami, podrabianie zdjęć, próbowanie wyłudzenia niewinności w jakikolwiek sposób, podważanie, bądź wpływanie na decyzje Rady lub Zarządcy).
b) Kara w postaci upomnienia może zostać usunięta po upłynięciu co najmniej roku, wyciszenia po upłynięciu co najmniej dwóch lat, a zabicia po co najmniej trzech latach od momentu wejścia w życie zaktualizowanego punktu regulaminu w przypadku kar już nałożonych i od momentu nałożenia kary w przypadku kar nałożonych po zaktualizowaniu punktu regulaminu. Data od której liczony jest czas do usunięcia kar - 14.02.2018r.
c) Gracze z Ostatnią Szansą nie mają możliwości wnioskowania o usunięcie kar.
7.6. Gracz zostanie wydalony na świat wyrzutków – Syberię jeśli:
a) Będzie jawnie próbował uniknąć odpowiedzialności oszukując Radę lub Zarządcę np. przez zmianę pseudonimu.
b) Popełni recydywę, nie zgłaszając utworzenia postaci na Febris w temacie Spis graczy + Nieobecności w ciągu siedmiu dni od jej założenia.
c) Jeśli gracz będzie nieaktywny dłużej niż 30 dni należy to zgłosić w temacie Spis graczy + nieobecności, maksymalny okres nieaktywności to 2 miesiące. Gracz nieobecność w roku może przedłużyć maksymalnie 4 razy.
d) Otrzyma stałą blokadę konta (następuje wtedy okres 30 dni jak przy zwykłej nieaktywności postaci - postać zostanie po tym czasie zesłana na Syberię jeśli w tym czacie gracz nie skontaktuje się w celu wyjaśnienia przyczyn blokady konta i nie poprosi o czas na wyjaśnienie sprawy z Administracją Margonem na panelu kontaktowym).
e) Nie odrobi punktów reputacji do poziomu nieujemnego w czasie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia o takim poziomie reputacji.
f) Uzyska sumę czasów zabić i jednej drugiej czasów wyciszeń (czas jest zaokrąglany do jedności) przekraczającą liczbę 170 godzin.
- Gracz ma prawo do ostatniej szansy, jeśli nie przekroczy tej liczby o 24 godziny.
g) Rada wraz z Zarządcą podejmą taką decyzję w upublicznionym głosowaniu wszczętym z konkretnego powodu po przedstawieniu rzeczowych dowodów np. zrzuty ekranu, posty i inne.
7.7. W razie wątpliwości lub nieścisłości w zgłoszeniu Zarządca ma prawo podjąć decyzję o karze na podstawie logów z panelu kontrolnego serwera.

8. Odwołania.

8.1. Ukarany gracz ma 7 dni roboczych, by zmienić decyzję Radnego lub Zarządcy, okazując dowody na swoją niewinność. Tylko w ten sposób kara może zostać anulowana.
8.2. Gracz, który nie zgadza się z wymierzoną mu karą, może odwołać się do Rady z prośbą wszczęcia głosowania o podtrzymanie lub zmienienie wydanej wcześniej decyzji. Jeśli wystąpi równowaga głosów, wówczas ostateczny werdykt wydaje Zarządca. W głosowaniu muszą wziąć udział wszyscy radni, którzy nie mają zgłoszonej nieobecności.
8.3. Każda decyzja podjęta przez Radę lub Zarządcę jest niepodważalna oraz nie może ulegać zmianom pod wpływem głosu graczy, jeśli nie ma żadnych oznak wskazujących na niesłuszność lub wątpliwość takiej decyzji.
8.4. Gracz, który przekroczył dopuszczalny limit łącznego czasu nałożonych kar, ma 10 dni (od momentu oficjalnego poinformowania o tym przez Zarządcę w temacie Kary) na odwołanie się od decyzji Zarządcy o przeniesieniu go na Syberię.
Może to zrobić zakładając w tym czasie temat, gdzie będzie starał się uzyskać w drodze głosowania tzw. ostatnią szansę w czasie do 10 dni od daty założenia tematu. Jeśli w tym czasie otrzyma co najmniej 30 głosów poparcia (po odliczeniu negatywnych; głos negatywny znosi automatycznie głos pozytywny), w tym przynajmniej 1/2 głosów SM będzie pozytywnych, nie zostanie przeniesiony na Syberię. Zarządca ma prawo zadecydować o wyrzuceniu gracza mimo uzyskania ostatniej szansy jeśli uzna, że nie widzi szans na poprawę gracza. Gracz zakładający temat zobowiązany jest dodać w temacie z Ostatnią Szansą zasadę o treści: "Wszystkie posty w temacie mają zawierać tylko i wyłącznie głos na tak lub nie. Posty zawierające niepotrzebne komentarze i dyskusje podlegają karze 12 godzin wyciszenia." (W tym przypadku gracz nie musi prosić o zgodę na założenie tematu).
- Otrzymanie wyciszenia lub zabicia przy ostatniej szansie oznacza bezwarunkowe wyrzucenie gracza ze świata.
8.5. Gracz może się odwołać do Usługodawcy po przeniesieniu na Syberię tylko, jeśli Zarządca naruszył zasady wyrzucając gracza.
8.6. Gracz ma prawo do jednorazowego opóźnienia zesłania postaci na Syberię w celu opróżnienia depozytu, skrzynki pocztowej czy przekazania klanu. Opóźnienie takie może trwać maksymalnie do 12 godzin od momentu upłynięcia kary, która spowodowała wyrzucenie gracza na Syberię.
8.7. Odwołanie się od decyzji o wysłaniu postaci na Syberię ze względu na 30 dniową nieaktywność jest dozwolone maksymalnie 3 razy. Po przekroczeniu tej ilości postacie zostają bezdyskusyjnie zesłane.
8.8. Decyzja gracza o zesłaniu swojej(swoich) postaci na Syberię jest nieodwracalna. Po zesłaniu postaci przez Zarządcę nie ma możliwości anulowania procesu przeniesienia.

9. Dodatkowe postacie.

9.1. Gracz może kupić postać bądź uzyskać ją jako nagrodę w konkursie.
9.2. Ceny są ustalane przez Zarządce w temacie Regulamin i Zarządzenia na forum.
9.3. Możliwe jest usunięcie postaci w celu zakupu nowej. Taka czynność objęta jest kosztem 25m (wyjątkiem są nowi gracze, którzy mogą tego dokonać bezpłatnie w okresie 14 dni od założenia pierwszej postaci na świecie). Przy wystąpieniu o nową postać należy udowodnić wcześniejsze jej posiadanie.
9.4. Złoto na zakup nowej postaci należy przekazać Zarządcy i poinformować go o tym.

10. Rekrutacja oraz zmiana właściciela konta.

10.1. Gracze mogą być przyjmowani na świat po rekomendacji znajomych grających na Febris:
a) Możliwe jest wykupienie zaproszenia dla znajomego poprzez walutę serwerową (koszt opisany w temacie Nasza Waluta) w każdym momencie. Zakup taki jest jednak dostępny tylko raz na rok dla jednego gracza. Znajomy musi spełniać wymagania opisane w temacie Nasza Waluta oraz przejść przez rozmowę z Zarządcą, polegającą na rozpoznaniu kandydata oraz jego motywacji do gry na serwerze. Rozmowa odbywać się będzie na Discordzie serwera Febris.
b) Obowiązkiem zapraszającego jest dopilnowanie, aby polecony przez niego gracz przestrzegał zasad regulaminu świata.
c) Gracz zapraszający bierze całkowitą odpowiedzialność za znajomego przez okres 3 miesięcy od momentu założenia przez zaproszonego pierwszej postaci, a tym samym zgadza się na otrzymanie równowartości godzin kar, które zostaną nałożone na gracza zaproszonego.
d) Istnieje też możliwość wygrania zaproszenia dla znajomego poprzez konkursy. Wymagania dokładnie takie same jak w temacie Nasza Waluta.
10.2. Nowy gracz podlega okresowi próbnemu przez 30 dni.
a) Jeśli w okresie próbnym nowy gracz poważnie złamanie regulamin (otrzymanie dwóch kar wyciszenia lub zabicia bądź uzyska łączny czas kar zabicia przekraczający 50 godzin), jego postać zostaje usunięta ze świata bez prawa do ostatniej szansy.
b) Nowy gracz w trakcie okresu próbnego musi uzyskać co najmniej 49 poziom. W innym wypadku jego postać zostanie zesłana na Syberie.
10.3. Gracz zesłany na Syberię ma szansę na ponowny powrót na świat tylko przy rekrutacji zewnętrznej na następujących zasadach:
a) Wyrzucenie gracza za nieaktywność lub ujemną reputację bądź dobrowolne zesłanie na Syberię albo usunięcie postaci - powrót możliwy
b) Przekroczenie dopuszczalnego limitu łącznej długości kar niezależnie od ostatniej szansy, stała blokada konta (konto jest traktowane jako osoba fizyczna) popełnienie recydywy dotyczącej braku wpisania postaci do spisu - brak możliwości powrotu w nasze szeregi. Dodatkowo decyzję o pozwoleniu na powrót podejmują gracze wraz z Radą i Zarządcą w formie głosowania na forum.
c) Nieprzejście okresu próbnego nie skreśla gracza z ponownej możliwości gry na świecie.
d) Zabronione jest zatajenie informacji (podczas trwania rekrutacji) przez gracza o wcześniejszym wyrzuceniu ze świata. Odkrycie zaistniałej sytuacji poparte dowodami wiąże się z natychmiastowym wyrzuceniem gracza na Syberię.

11. Postanowienia końcowe.

11.1. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmian w treści powyższego regulaminu w porozumieniu z graczami.
- Zmiany będą ogłaszane w formie aneksu do regulaminu i będą wchodzić w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.
11.2. Obowiązkiem Zarządcy jest odpowiadanie na pytania graczy co najmniej raz w tygodniu.
Kontakt z zarządcą:
E-mail: meofebris@gmail.com


Data
Akcja
Obowiązuje od:
2014-12-29
Publikacja nowego regulaminu świata
13/01/2015
2016-03-09
Zmiany w punktach 1.2, 1.8, 2.3, 3.3, 4.1, 4.2, 5.10, 7.5. a, 7.6. a-b, 8.4, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 10.4.
---
2016-03-14
Usunięcie z punktu 3 informacji o możliwości zajęcia miejsca zdobywania doświadczenia
---
2016-03-24
Zmiana w punkcie 4.2.
---
2017-03-29
Publikacja nowego regulaminu świata
12/04/2017
2018-01-30
Publikacja nowego regulaminu świata
14/02/2018
2018-06-20
Publikacja nowego regulaminu świata
04/07/2018
2019-05-21
Publikacja nowego regulaminu świata
04/06/2019
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -