Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Thantos1. Postanowienia ogólne.

1.1. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegać regulamin gry oraz regulamin świata Thantos.
1.2. W przypadku zmiany regulaminu zarządca ma obowiązek poinformować graczy o zmianach z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.3. Każdy nowy gracz przechodzi okres próbny trwający 30 dni od wysłania zaproszenia przez zarządcę. Taka osoba za złamanie regulaminu otrzymuje podwojoną karę.
1.4. Każdy nowy gracz ma obowiązek wbić minimum 30 poziom w przeciągu 2 tygodni od założenia postaci na świecie Thantos. Wymóg ten odnosi się tylko do pierwszej postaci założonej na świecie Thantos.
1.5. Wszystkie zgłoszenia muszą być udokumentowane screenem pełnego ekranu bądź filmikiem z widoczną dokładną datą i godziną. Przerabianie, dorysowywanie, edytowanie będzie karane killem.
1.6. Zarządca ma prawo do zmiany statystyk, jednak musi poinformować graczy z 3 dniowym wyprzedzeniem.
1.7. Za konto odpowiada właściciel, a nie jego zastępca. W przypadku popełnienia wykroczenia przez zastępcę, kill należy się właścicielowi.
1.8. Jeśli gracz ma minusową reputacje, otrzymuje od 7-14 dni na odrobienie reputacji do minimum 0. Czas na odrobienie zależny od stanu reputacji na minusie.
1.9. Walutą serwerową świata są Tokeny. Nie można ich oddawać oraz handel nimi jest zabroniony.
1.10. Zgłoszenia uwzględniane są tylko z czatu ogólnego, grupowego i prywatnego oraz poczty i forum. Nie uwzględnia się zgłoszeń z czatu klanowego. Gracz może również zostać ukarany za treści zamieszczane na stronie klanowej i w swoim profilu.
1.11. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących/wspomagających rozgrywkę w jakikolwiek sposób.
1.12. Zarządca świata ma prawo zweryfikować gracza któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzację gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia zarządcy świata oraz odpowiadać na zadawane pytania, czym dopiero potwierdzi swoją obecność.
1.13. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut. Zarządca zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednim zrzutem ekranu bądź filmem sytuację w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 5 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżeń lub pisząc na czacie prywatnym do gracza do czasu, aż gracz nie napisze do zarządcy. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
1.14. Jeżeli gracz nie wykona poleceń zarządcy lub nie potwierdzi swojej obecności w czasie weryfikacji zostanie zesłany na Syberię.
1.15. Screen bądź film z dowodem jest ważny 30 dni. To samo tyczy się czasu na zgłoszenie gracza za przewinienie.

2. Postacie i nieaktywności.

2.1. Postacie.
2.2. Aby zakupić postać trzeba zgłosić się do tematu "Spis posiadanych tokenów".
2.3. Każdy gracz ma możliwość posiadania 6 postaci na świecie Thantos, które będą dostępne za określoną ilość waluty oraz złota.

3. Nieaktywności.

3.1. Gdy gracz nie zgłosi nieobecności to maksymalny dopuszczalny czas nieaktywności wynosi 14 dni. Jeżeli zaś ją zgłosi, czas zostaje wydłużony do 30 dni. Postać która nie zostanie uwzględniona w zgłoszeniu nieaktywności, przesyłana jest na Syberię po upływie 14 dni nieaktywności.
3.2. Gracz ma obowiązek zgłosić wszystkie postacie zgodnie z formularzem w temacie z nieaktywnościami, jeśli planuje nieaktywność przekraczającą 14 dni.

4. Pociąg na Syberię.

4.1. Gracz może zostać zesłany na Syberię za:
a) Stałą blokadę konta.
b) Przekroczenie 200 godzin killa.
c) Oczernianie zarządu serwera (ZŚP i SM).
d) Obrazę zarządu serwera (ZŚP i SM).
e) Udowodnioną zmianę właściciela konta.
f) Minusową reputację.
g) Nieaktywność (Syberia nakładana jest na postać która przekroczyła dopuszczalny czas nieaktywności).
h) Gracz może dobrowolnie zrezygnować z gry świecie co skutkuje Syberią.
i) Oszustwa w grze jak i na forum.
j) Zarządca na podstawie dowodów związanych z częstym psuciem klimatu, kłótniami bądź prowokacjami ma prawo do przeniesienia takiej osoby na świat Syberia. (Gracz najpierw otrzymuje ostrzeżenie, a jeżeli nie zmieni swojego postępowania, zostaje przeniesiony na Syberię. Ostrzeżenie wiąże się zabiciem postaci na 144 godziny.
k) Handel walutą serwerową.
l) Niedostosowanie się do punktu 1.3. - Gracz nie wbił minimum 30 poziomu na głównej postaci w przeciągu dwóch tygodni od jej założenia.
4.2. Odwołać się można w temacie "Odwołania".
4.3. Zarządca ostatecznie podejmuje decyzję czy gracz zostaje na serwerze.
4.4. Gracz nie może odwołać się od dobrowolnego zesłania na Syberię.

5. Forum.

5.1. Tematy na forum bez pozwolenia może zakładać zarząd i grupa eventowa.
5.2. Zakładanie tematów bez zgody zarządcy lub SM będzie karane killem.
5.3. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania regulaminu znajdującego się w danym temacie. Niestosowanie się karane jest killem.
5.4. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania regulaminu zakładania tematów.
5.5. Na forum jest zabronione:
- Wyśmiewanie, poniżanie, obrażanie, udostępnianie zdjęć niecenzuralnych i publikacja zdjęć osób bez ich zgody.
- Bezsensowne przedłużanie stron na forum.
- Prowokacje i kłótnie na forum będą karane.

6. Expowiska, PVP, Elity, Elity II, Herosi i Tytani.

6.1. Świat Thantos jest serwerem PVP i dedanie bez ograniczeń jest dozwolone.
6.2. Zajmowanie lootów z Herosów/Tytanów jest zabronione.
6.3. Zajmowanie Expowisk/Elit/Elit II/Herosów/Tytanów jest zabronione.

7. Chat.

7.1. Zakaz obrażania i grożenia. Słowo "noob" nie jest obrazą, a "masz dedy" nie jest groźbą.
7.2. Spamowanie jest karane killem.
7.3. Zgłoszenia brane są pod uwagę tylko z czatu ogólnego/grupowego i prywatnego. zgłoszenie czatu klanowego nie jest brane pod uwagę i traktowane jest jako spam.
7.4. Wulgaryzmy nie są karane pod warunkiem, że nie są stosowane jako obraza drugiej osoby.

8. Rekrutacje.

8.1. Zarządca ma prawo zaprosić dowolną osobę na serwer zgodnie z zasadami światów prywatnych i nie ma prawa pobierać za to opłaty.

9. Klany oraz nazwy postaci.

9.1. Nazwa klanu musi być zgodna z regulaminem gry.
9.2. Nazwa postaci musi być zgodna z regulaminem gry.
9.3. Koszt założenia klanu wynosi 500m.
9.4. Klany posiadające ilość postaci mniejszą niż 10, mają 7 dni na zrekrutowanie nowych członków. Jeżeli po 7 dniach liczba członków nie została osiągnięta do minimum, klan musi zostać rozwiązany.
9.5. Jeśli nazwa klanu lub postaci będzie niezgodna z regulaminem, zarządca poinformuje gracza o konieczności zmiany nazwy. Czas na zmianę wynosi 2 dni, a osoba, która tego nie zrobi, trafi na Syberię.

10. Nadawanie kar.

10.1. Przerabianie, edytowanie, przycinanie screenów, które służą jako dowód = 48-144hk.
10.2. Nadużywanie funkcji MC/SM = 1-200h + utrata rangi w zależności od sytuacji.
10.3. Obrażanie członków rodziny innego gracza = 72-144h.
10.4. Spamowanie = 24h.
10.5. Oszustwa w konkursach/eventach = 72h.
10.6. Przeszkadzanie podczas eventu = 48h.
10.7. Założenie tematu bez zgody ZŚP lub SM = 48h.
10.8. Wyśmiewanie, poniżanie, obrażanie, udostępnianie zdjęć niecenzuralnych i publikacja zdjęć osób bez ich zgody = 24-144h.
10.9. Przedłużanie stron na forum = 24h.
10.10. Prowokacje i kłótnie na forum = 24-200h.
10.11. Zajmowanie lootów z Elit II/Herosów i Tytanów = 48h.
10.12. Zajmowanie Expowisk/Elit II/Herosów i Tytanów = 48h.
10.13. Obrażanie lub grożenie przy czym "noob" nie jest obrazą, a "masz dedy" nie jest groźbą = 24-144h.
10.14. Spamowanie w zależności od odrębnego regulaminu tematu = 12-48h.
10.15. Podszywanie się pod dowolną osobę zarządu (MC/SM/ZŚP) = 144-200h.
10.16. Próba przekupienia zarządu = 1-200h.
10.17. Układanie z itemów nieprzyzwoitych obrazków lub przekleństw = 72-200h.
10.18. Szantażowanie, szydzenie, kłamstwa bądź plotki = 24-144h.
10.19. Prośba o głosy w odwołaniach bądź głosowaniach serwerowych = 72h, a w przypadku odwołania zostaje ono anulowane.
10.20. Podważanie decyzji rady = 72-144h.
10.21. Bezsensowne zgłoszenia = kill 48h. Gdy rozpatrujący zgłoszenie SM uzna, że zgłoszenie jest zrobione na siłę, bądź widać ewidentnie, że gracz specjalnie próbuje naciągnąć błahostkę pod wykroczenie.
10.22. Nieznajomość regulaminu = 48h.

11. Zarząd serwera.

11.1. SM/MC nie może nadużywać swojej funkcji.
11.2. SM/MC ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu serwera.
11.3. Moderator Czatu ma obowiązek dbać o klimat serwera.
11.4. Super Moderator ma obowiązek ukarać gracza jeśli jest świadkiem łamania regulaminu.
11.5. Jeżeli SM/MC nie spełnia swojej funkcji prawidłowo, może zostać odwołany przez zarządcę.
11.6. Każda rezygnacja z funkcji musi być złożona w temacie ''Zgłoszenia/Spis Killi''.
11.7. W przypadku złamania regulaminu przez SM/MC zarządca decyduje o odebraniu takiej osobie uprawnień.
Data
Akcja
Obowiązuje od:
2016-05-06
Publikacja nowego regulaminu świata.
---
2016-05-27
Publikacja nowych zasad - punkt 1.3.1 oraz "l)" w 3.1.
10/06/2016
2016-08-20
Zmiana zasad karania za wykroczenie opisane w punkcie 3 w podpunkcie j; usunięcie 9.27.
---
2017-04-25
Publikacja nowego regulaminu
---
20.05.2018
Zmiana w punkcie 1.8
03.06.2018
2020-02-17
Publikacja nowego regulaminu świata.
2020-03-02
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -