Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Thantos


1. Postanowienia ogólne.

1.1. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegać Regulamin Gry oraz regulamin świata Thantos.
1.2. W przypadku zmiany regulaminu zarządca ma obowiązek poinformować graczy o zmianach z 14 dniowym wyprzedzeniem. 
1.3. Każdy nowy gracz przechodzi okres próbny trwający 30 dni od wysłania zaproszenia przez zarządcę. Taka osoba za złamanie regulaminu otrzymuje podwojoną karę. 
1.3.1 Każdy nowy gracz ma obowiązek wbić minimum 50 poziom w przeciągu 2 tygodni od założenia postaci na świecie Thantos. Wymóg ten odnosi się tylko do pierwszej postaci założonej na świecie Thantos.
1.4. Wszystkie zgłoszenia muszą być udokumentowane screenem pełnego ekranu bądź filmikiem z widoczną dokładną datą i godziną. Przerabianie, dorysowywanie, edytowanie będzie karane killem.
1.5. Zarządca ma prawo do zmiany statystyk, jednak musi poinformować graczy z 3 dniowym wyprzedzeniem. 
1.6. Za konto odpowiada właściciel, a nie jego zastępca. W przypadku popełnienia wykroczenia przez zastępcę, kill należy się właścicielowi. 
1.7. Jeśli gracz ma minusową reputacje, otrzymuje od 7-14 dni na odrobienie reputacji do minimum 0. Czas na odrobienie zależny od stanu reputacji na minusie. 
1.8. Walutą serwerową świata są Tokeny. Nie można ich oddawać oraz handel nimi jest zabroniony.
1.9. Zgłoszenia uwzględniane są tylko z czatu ogólnego, grupowego i prywatnego oraz poczty i forum. Nie uwzględnia się zgłoszeń z czatu klanowego.Gracz może również zostać ukarany za treści zamieszane na stronie klanowej i w swoim profilu.

2. Postacie i nieaktywności.

2.1. Postacie. 
2.1.1. Aby zakupić postać trzeba zgłosić się do tematu "Spis Tokenów". 
2.1.2. Każdy gracz ma możliwość posiadania 6 postaci na świecie Thantos, które będą dostępne za określoną ilość waluty. 
2.1.3. Nazwa postaci musi być klimatyczna tzn. musi zaczynać się z wielkiej litery, nie może zawierać dopisków "xd/heh itp. "oraz nie może być pisana FaLą. 
2.2. Nieaktywności. 
2.2.1. Gdy gracz nie zgłosi nieobecności to maksymalny dopuszczalny czas nieaktywności wynosi 14 dni. Jeżeli zaś ją zgłosi, czas zostaje wydłużony do 30 dni. Postać która nie zostanie uwzględniona w zgłoszeniu nieaktywności, przesyłana jest na Syberię po upływie 14 dni nieaktywności. 
2.2.2. Gracz ma obowiązek zgłosić wszystkie postacie zgodnie z formularzem w temacie z nieaktywnościami, jeśli planuje nieaktywność przekraczającą 14 dni.

3. Pociąg na Syberię.

3.1. Gracz może zostać zesłany na Syberię za: 
a) Stałą blokadę konta
b) Przekroczenie 200 godzin killa.
c) Oczernianie zarządu serwera (ZŚP i SM) 
d) Obrazę zarządu serwera (ZŚP i SM) 
e) Udowodnioną zmianę właściciela konta 
f) Minusową reputację
g) Nieaktywność (Syberia nakładana jest na postać która przykoczyła dopuszczalny czas nieaktywności.) 
h) Gracz może dobrowolnie zrezygnować z gry świecie co skutkuje Syberią 
i) Oszustwa w grze jak i na forum 
j) Zarządca na podstawie dowodów związanych z częstym psuciem klimatu, kłótniami bądź prowokacjami ma prawo do przeniesienia takiej osoby na świat Syberia. (Gracz najpierw otrzymuje ostrzeżenie, a jeżeli nie zmieni swojego postępowania, zostaje przeniesiony na Syberię. Ostrzeżenie wiąże się zabiciem postaci na 144 godziny.
k) Handel walutą serwerową.
l) Niedostosowanie się do punktu 1.3.1 - Gracz nie wbił minimum 50 poziomu na głównej postaci w przeciągu dwóch tygodni od jej założenia.
3.2. Odwołać się można w temacie "Odwołania". 
3.3. Zarządca ostatecznie podejmuje decyzję czy gracz zostaje na serwerze. Brany jest wówczas wynik głosowania, którze przeprowadzone zostaje wśród rady.
3.4 Gracz nie może odwołać się od dobrowolnego zesłania na Syberię.

4. Forum

4.1. Tematy na forum bez pozwolenia może zakładać zarząd i grupa eventowa. 
4.2. Zakładanie tematów bez zgody Zarządcy lub SM będzie karane killem. 
4.3. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania regulaminu znajdującego się w danym temacie. Niestosowanie się karane jest killem. 
4.4. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania regulaminu zakładania tematów. 
4.5. Na forum jest zabronione: 
- Wyśmiewanie, poniżanie, obrażanie, udostępnianie zdjęć niecenzuralnych i publikacja zdjęć osób bez ich zgody. 
- Bezsensowne przedłużanie stron na forum.
- Prowokacje i kłótnie na forum będą surowo karane. 
- Zakaz notorycznego żebrania na forum. Wyjątkiem jest temat "Rynek". 

5. Expowiska, PVP, Elity, Elity II, Herosi i Tytani.

5.1. Świat Thantos jest serwerem PVP i dedanie bez ograniczeń jest dozwolone. 
5.2. Zajmowanie lootów z Herosów/Tytanów jest zabronione. 
5.3. Zajmowanie Expowisk/Elit/Elit II/Herosów/Tytanów jest zabronione. 
5.4. Wybijanie Elity,Elit II, Herosów i Tytanów jest dozwolone. 

6. Chat

6.1. Zabronione jest żebranie. 
6.2. Zakaz notorycznego pisania WIELKIMI LITERAMI bądź FaLaMi. 
6.3. Zakaz obrażania i grożenia. Słowo "noob" nie jest obrazą, a "masz dedy" nie jest groźbą. 
6.4. Spamowanie jest karane killem. 
6.5. Notoryczne popełnianie błędów. Za notoryczne popełnianie błędów uważa się minimum 5 błędów w jednej wiadomości lub w kilku wiadomościach, ale w krótkim odstępie czasowym.
6.6. Zgłoszenia brane są pod uwagę tylko z czatu ogólnego/grupowego i prywatnego. Zgłoszenie czatu klanowego nie jest brane pod uwagę i traktowane jest jako spam. 
6.7. Wulgaryzmy nie są karane pod warunkeim, że nie są stosowane jako obraza drugiej osoby.

7. Rekrutacje

7.1. Zarządca ma prawo zaprosić dowolną osobę na serwer zgodnie z Zasadami Światów Prywatnych i nie ma prawa pobierać za to opłaty. 

8. Klany oraz nazwy postaci.

8.1. Nazwa postaci nie może zawierać dopisków typu "xdd/heh/xp" i musi zaczynać się z wielkiej litery. 
8.2. Nazwa nie może być obraźliwa ani wulgarna. Musi być zgodna z regulaminem gry.
8.3. Koszt założenia klanu wynosi 300m. 
8.4. Klany posiadające ilość postaci mniejszą niż 10, mają 7 dni na zrekrutowanie nowych członków. Jeżeli po 7 dniach liczba członków nie została osiągnięta do minimum, klan musi zostać rozwiązany. 
8.5. Jeśli nazwa klanu lub postaci będzie niezgodna z regulaminem, Zarządca poinformowuje gracza o konieczności zmiany nazwy. Czas na zmianę wynosi 7 dni, a osoba, która tego nie zrobi, trafi na Syberię.
8.6. Nazwy klanów muszą zaczynać się z wielkiej litery. Nie ma specjalnych wymagań co do klimatyczności. 

9. Nadawane kar

9.1. Przerabianie, edytowanie, przycinanie screenów, które służą jako dowód = 24hk 
9.2. Nadużywanie funkcji MC/SM = 1-200hk + utrata rangi w zależności od sytuacji. 
9.3. Obrażanie członków rodziny innego gracza = 48-144hk
9.4. Spamowanie, pisanie WIELKIMI LITERAMI lub FaLą = 12-36hk 
9.5. Oszustwa w konkursach/eventach = 72hk 
9.6. Uciążliwe przeszkadzanie podczas eventu = 48hk 
9.7. Założenie tematu bez zgody ZŚP lub SM = 24hk 
9.8. Wyśmiewanie, poniżanie, obrażanie, udostępnianie zdjęć niecenzuralnych i publikacja zdjęć osób bez ich zgody = 12- 150hk 
9.9. Przedłużanie stron na forum = 24hk 
9.10. Prowokacje i kłótnie na forum jak i w grze = 12-200hk
9.11. Zakaz notorycznego żebrania na forum. Wyjątkiem jest temat "Rynek" = 12hk 
9.12. Zajmowanie lootów z Elit II/Herosów i Tytanów = 24hk 
9.13. Zajmowanie Expowisk/Elit II/Herosów i Tytanów = 24hk 
9.14. Żebranie na czacie w grze = 12hk 
9.15. Obrażanie lub grożenie przy czym "noob" nie jest obrazą, a "masz dedy" nie jest groźbą = 24-128hk 
9.16. Spamowanie w zależności od odrębnego regulaminu tematu. = 12-36hk 
9.17. Korzystanie notorycznie z komend = 48hk 
9.18. Podszywanie się pod dowolną osobę Zarządu (MC/SM/ZŚP) = 72hk 
9.19. Notoryczne błędy na czacie = 24hk 
9.20. Próba przekupienia Zarządu = 1-200hk 
9.21. Układanie z itemów nieprzyzwoitych obrazków lub przekleństw = 72-144hk 
9.22. Szantażowanie, szydzenie, kłamstwa bądź plotki = 12-144hk 
9.23. Prośba o głosy w odwołaniach bądź głosowaniach serwerowych = 72hk, a w przypadku odwołania zostaje ono anulowane. 
9.24. Fałszowanie dowodów traktowane jest jako oszustwo najwyższej wagi = 200hk 
9.25. Podważanie decyzji rady = 72-144hk 
9.26 Bezsensowne zgłoszenia = kill 48hk. Gdy rozpatrujący zgłoszenie SM uzna, że zgłoszenie jest zrobione na siłę, bądź widać ewidentnie, że gracz specjalnie próbuje naciągnąć błahostkę pod wykroczenie.
9.27 Nieznajomość regulaminu = 24hk

10. Zarząd serwera

10.1. SM/MC nie może nadużywać swojej funkcji. 
10.2. SM/MC ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu serwera. 
10.3. Moderator Czatu ma obowiązek dbać o klimat serwera. 
10.4. Super Moderator ma obowiązek ukarać gracza jeśli jest świadkiem łamania regulaminu. 
10.5. Jeżeli SM/MC nie spełnia swojej funkcji prawidłowo, może zostać odwołany przez zarządcę.
10.6. Każda rezygnacja z funkcji musi być złożona w temacie "Zgłoszenia/Kary". 
10.7. W przypadku złamania regulaminu przez SM/MC Zarządca decyduje o odebraniu takiej osobie uprawnień.

Regulamin został opracowany przez Cadillac.


Data
Akcja
Obowiązuje od:
2016-05-06
Publikacja nowego regulaminu świata.
---
2016-05-27
Publikacja nowych zasad - punkt 1.3.1 oraz "l)" w 3.1.
10/06/2016
2016-08-20
Zmiana zasad karania za wykroczenie opisane w punkcie 3 w podpunkcie j; usunięcie 9.27.
---
2017-04-25
Publikacja nowego regulaminu, który obowiązywać będzie od 09/05/2017. Zmienione/dodane zostały punkty: 1.4; 3.1.j; 3.4; 8.3; 9.3; 9.10; 9.26; 9.27. Proszę jednak ponownie zapoznać się z całością, ponieważ mogło coś zostać pominięte.
---
20.05.2018
Zmiana w punkcie 1.8
03.06.2018
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -