Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Majorka


1. Postanowienia ogólne i postacie

1.1. Założenie postaci na świecie Majorka jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania go. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.2. Każdy gracz Majorki podlega nie tylko regulaminowi tego świata, ale również musi przestrzegać zasad Światów Prywatnych, wszystkich wpisów zarządu w blogu technicznym serwera oraz ogólnego regulaminu świata Margonem. Każdego gracza obowiązkiem jest wykonywanie poleceń technicznych SM.
1.3. Za naruszenie regulaminu odpowiada właściciel konta, dlatego radzimy zabezpieczać postacie przed osobami niepowołanymi. Tłumaczenia w stylu „Mój młodszy brat grał na tej postaci i to zrobił” nie doprowadzą do uniknięcia konsekwencji przez gracza.
1.4. Regulamin może ulegać zmianom. Gracze zostaną o tym poinformowani z czternastodniowym wyprzedzeniem.
1.5. Majorka jest serwerem PvP (zasada ta może ulec zmianie zgodnie z punktem 1.26). Dozwolone jest tutaj zabijanie graczy niezależnie od przewagi poziomów doświadczenia.
1.6. Informacja o cenach postaci i jak można ją zakupić, jest zawarta w specjalnym temacie na forum.
1.7. Na świecie nie ma zajmowania elit, elit II i tytanów. Heros zarezerwowany jest wtedy, gdy na chacie systemowym pojawi się wiadomość mówiąca o tym, że gracz X zaprasza na danego herosa. Jest to równoznaczne z zakazem wybijania go oraz zabijania gracza, który go zajął.
1.8. Zgłoszenia starsze o ponad 30 dni od daty naruszenia regulaminu nie będą brane pod uwagę, w skrajnych przypadkach mogą być uwzględnione starsze dowody.
1.9. Kary nakładane są na wszystkie postacie danego gracza znajdujące się na świecie Majorka.
1.10. Jakakolwiek odmiana słowa "noob" czy "naps" nie będzie uznawana za obrazę. Zwrot - "masz dedy" również nie jest postrzegany jako groźba.
1.11. W przypadku zmian parametrów serwera gracze zostaną poinformowani o planowanych modyfikacjach minimum z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
1.12. Recydywa jest równoznaczna z podwojeniem kary. Za każdym razem kara się podwaja.
1.13. Każdy nowy gracz jest objęty okresem próbnym 30-dniowym, w tym czasie kary są podwajane. Zarządca podejmuje decyzję czy gracz przeszedł pozytywnie okres próbny, w przypadki nieprzejścia przez gracza pozytywnie okresu próbnego jego postacie są zsyłane na świat Syberia.
1.14. Surowo zabronione jest wykorzystywanie luk, błędów w regulaminie.
1.15. Gracz, który został wyrzucony z serwera, nie ma prawa grać na zastępcy na świecie Majorka. Gracz po zalogowaniu się do gry ma 4h na usunięcie zastępcy, który został usunięty z serwera. Jeśli gracz nie usunie zastępcy, w przeciągu 4h to zostaje przeniesiony na Syberię. Radny może odstąpić od przydzielenia kary pod warunkiem że zastępca został usunięty przed rozpatrzeniem zgłoszenia.
1.15.1. Gracz nie może posiadać na funkcji zastępcy gracza, który nie ma postaci na świecie Majorka. Jeśli gracz będzie miał takiego zastępce, to na polecenie rady świata jest zobowiązany go usunąć, odmowa będzie równoznaczna z ukaraniem gracza Syberią. Wyjątkiem od zakazu jest udzielenie zgody na takiego zastępcę przez zarządcę świata.
1.16. Każdy gracz jest zobowiązany do posiadania minimum 0 reputacji.
1.17. Zarząd zastrzega sobie prawo do wydania decyzji o ponownym zaproszeniu osoby, która została usunięta z serwera z powodu łamania regulaminu, gracz wraca z czystą kartoteką kar.
1.18. W przypadku posiadania przez gracza ujemnej reputacji radny/zarządca wydziela czas, w jakim gracz ma nadrobić reputację. [Od 3 do 31 dni.]
1.19. Gracz, który jest w trakcie przenoszenia na Syberię, traci prawo do zgłaszania innych graczy, wstawiania postów ze zdobyczami na forum, nie jest uznawany za osobę przynależną do społeczności świata.
1.20. Zapisy wideo są uwzględniane w zgłoszeniach, nie mogą być "cięte", muszą obejmować całe okno przeglądarki. W razie wątpliwości radnego/zarządcy dowód ma prawo zostać nieuznany. Podstawą do zgłoszenia jest poprawnie wykonane zdjęcie.
1.21. Rada zastrzega sobie prawo do nadania kary w szczególnych sytuacjach, nawet za coś, co nie zostało ujęte w regulaminie.
1.22. Zarząd jest zwolniony z rozpatrywania zgłoszeń w weekendy, święta, może rozpatrywać, ale nie jest do tego zobowiązany.
1.23. Zarządca zastrzega sobie prawo do wybrania "prawej ręki", wybrana osoba jest upoważniana do wypełniania obowiązków zarządcy (z wyjątkiem spraw technicznych, zmiany regulaminu i wysyłania zaproszeń). Decyzje wyznaczonej osoby są wiążące.
1.24. Regulamin obowiązuje profil gracza/rangi w klanie/stronę prywatną i oficjalną klanu.
1.25 W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących regulaminu, gracz jest zobowiązany wysłać zapytanie do autorów regulaminu.
1.26 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad dotyczących walk pvp, jeśli uzna to za stosowne. Aktualne zasady walk pvp znajdują się w blogu technicznym serwera. Zmiana zasad obowiązuje po 24h od publikacji posta z nowymi zasadami.
1.27 Zarządca nie jest zobowiązany tłumaczyć się z podjętych przez siebie decyzji.
1.28. Każda sprawa dotycząca kar/sytuacji gracza jest rozpatrywana indywidualnie.
1.29. Radny ma prawo do nałożenia kary finansowej na gracza. (dokładna rozpiska znajduje się poniżej). W przypadku gdy gracz nie wpłaci kary finansowej jego postacie, zostają zesłane na Syberię. Kara 2m-48m – 10 dni na spłatę. 50m-100m – 14 dni na spłatę. 102m+ 21 dni na spłatę. Czas liczy się od zakończenia kary zabicia.
W skrajnych przypadkach radny może nałożyć na gracza karę w związku z jego nieodpowiednim zachowaniem – przeszkadzanie przeprowadzania eventu/konkursu/psucie dodatków globalnych itp., karę może uchylić tylko zarządca.
1.30 w przypadku potwierdzonego włamania na konto gracza, radny ma prawo do wyjaśnienia zabić wszystkie postacie gracza na 336h.
1.31. Zarządca ma prawo nałożyć na siebie lub innego radnego immunitet – podczas posiadania immunitetu radny/zarządca nie mogą być atakowani. Również oni nie mogą atakować, w momencie inicjacji walki przez osobę funkcyjną wygasa jej immunitet (atak nie jest kwalifikowany jako nadużycie). Informacja o nałożonym immunitecie znajduje się w blogu technicznym lub reklamie czatu.
1.32. Rada świata ma prawo do określenia godzin, w których mogą być atakowani tytani, aktualne godziny zawsze znajdują się w blogu technicznym, gracze o zmianach są informowani 6h wcześniej. Atak w godzinach niedozwolonych jest surowo zabroniony.
1.33. Zarządca zastrzega sobie prawo do wydania decyzji o likwidacji danych godzin kar za określony punkt regulaminu lub ogólny reset kar. Likwidacja kar na określonych zasadach równych dla wszystkich.

2. Forum

2.1. Regulamin tematu ustala autor, wysokość kary musi być skonsultowana i zatwierdzona przez SM lub zarządcę.
2.2. Założenie tematu wymaga pozwolenia SM lub zarządcy.

3. Klany

3.1. Założyciel klanu odpowiada za czat, stronę oficjalną oraz prywatną. Czat klanowy nie podlega regulaminowi świata Majorka (wyjątkiem są punkty 8.3. oraz 8.7., 8.9.).
3.2. Aby założyć klan, należy uzyskać zgodę u radnego lub zarządcy, następnie uiścić wpłatę w wysokości 400m na pocztę radnego, od którego podejmuję się próbę uzyskania zgody.
3.3. Radny/zarządca ma prawo do odmówienia wydania zgody bez podania powodu.
3.4. Zarządca zastrzega sobie prawo do wydania decyzji o zawieszeniu wydawania zgód na zakładanie klanów i jest ona wiążąca.
3.5. Założyciele klanów i dyplomaci mają prawo do wypowiadania wojen "oficjalnych", po uzyskaniu zgody na założenie tematu, założyciel ma prawo wypowiedzieć wojnę innemu klanowi. Założyciele obu klanów ustalają zasady wojny. W przypadku obustronnej zgody założyciel klanu, który przegrał wojnę, jest zobowiązany do wypełnienia zobowiązania, które podjął, udzielając zgody na "oficjalną" wojnę. W przypadku złamania warunków zobowiązania założyciel jest zobowiązany rozwiązać klan i ponosi karę zgodną z pkt 5.15 regulaminu świata. Założyciel klanu ponosi odpowiedzialność za decyzję dyplomaty.
3.6. Obowiązuje surowy zakaz przekazywania dowództwa w klanie bez zgody zarządcy. Karę za przekazanie dowództwa reguluje punkt 8.11 regulaminu. W przypadku przekazania dowództwa bez zgody zarządcy, następny dowodzący klanem jest zobowiązany rozwiązać klan, jeśli tego nie zrobi, jest zsyłany na Syberię.
3.7. W klanie musi znajdywać się obowiązkowo 15 postaci, jeśli liczba postaci spadnie poniżej 15, założyciel klanu otrzymuje od radnego 3 dni na uzupełnienie brakującej liczby postaci. W przypadku gdy założyciel nie uzupełni brakującej liczby klanowiczy, otrzymuje nakaz rozwiązania klanu. Jeśli nie wywiąże się z nakazu, jego postacie zostają przenoszone na świat Syberia I klan zostaje rozwiązany administracyjnie.
3.8. Aby zmienić nazwę klanu, należy uzyskać zgodę zarządcy.

4. Czat

4.1 Na czacie obowiązuje oficjalny regulamin czatu, z zastrzeżeniem (regulamin świata jest nad regulaminem czatu i stosowane będą kary zawarte w regulaminie świata).
4.4. Zakaz notorycznego kaleczenia języka polskiego. Jeżeli macie wątpliwości np. jak pisać jakieś słowo odpowiedź znajdziecie tutaj (http://sjp.pwn.pl).
4.5. Wszelkie sprawy dotyczące sporów, obrażania oraz podjudzania muszą być udokumentowane poprawnie wykonanym zrzutem ekranu (screenem) z gry.
4.6. Screen nie może być w żaden sposób edytowany, jeśli jest edytowany/modyfikowany to podlega karze. Radny może odstąpić od nadania kary w przypadku, gdy gracz zakrywa na karcie stronę, z której korzysta. Screen musi obejmować całe okno gry, w skrajnych przypadkach może zostać przyjęty screen w innej formie. Screeny muszą być wgrywane na hosting imgur, w przypadku niedziałania hostingu imgur gracz ma prawo wstawić na inny. Wysokość kary reguluje punkt 5.9 regulaminu.

5. Przydzielanie kar

5.1. Obrażanie graczy 1h - 200h killa + kara finansowa 2m = 1h zabicia postaci.
5.2. Używanie wulgaryzmów na czacie ogólnym 72h killa + kara finansowa 2m = 1h zabicia postaci.
5.3. Spamowanie i floodowanie na chacie = 24h killa.
5.4. Brak reakcji ze strony gracza na polecenia techniczne radnego = 1-230h killa,
5.5. Notoryczne popełnianie błędów ortograficznych = 24-48h killa.
5.6. Udostępnianie prywatnych zdjęć lub danych osobowych bez zgody innego gracza = 100h killa + kara finansowa 2m = 1h zabicia postaci.
5.7. Udostępnianie plików kompromitujących innego gracza 100-150h killa + kara finansowa 2m = 1h zabicia postaci.
5.8. Udowodniona edycja screena ze zgłoszeniem = 48-72h killa.
5.9. Łamanie zasad tematu ustalonych przez jego autora = ilość godzin killa podana w danym temacie.
5.10. Zabicie zarezerwowanego herosa lub gracza, który go zajął 96h killa.
5.11. Kary mute są zapisywane w spisie kar w stosunku 1:1.
5.12. Układanie z przedmiotów, wulgarnych obrazków/wyrazów/znaków zakazanych ustawowo. = 100h - aż po usunięcie gracza z serwera
5.13. Wykorzystywanie luk i błędów w regulaminie = 80-200h killa (zależnie od skali nadużycia).
5.14. Niewywiązanie się z podjętych zobowiązań wojennych = 50-120h killa + kara finansowa 2m = 1h zabicia postaci.
5.15. Założenie klanu bez zgody zarządcy/radnego = 100h killa i nakaz rozwiązania klanu, w przypadku skończenia się killa i nierozwiązania klanu — założyciel jest zsyłany na Syberię.
5.16. Zgłoszenia na siłę (zgłosić może tylko radny). = 48-96 h killa + kara finansowa 2m = 1h zabicia postaci.
5.17. Sztuczne wydłużanie stron na forum = 48h killa.
5.18. Założenie tematu bez zgody zarządcy/radnego = 48h killa + kara finansowa 2m = 1h zabicia postaci.
5.19. Nieznajomość regulaminu (zgłosić może tylko radny bądź zarządca) = 72-96h killa + kara finansowa 2m = 1h zabicia postaci.
5.20. Zmiana nazwy klanu bez zgody zarządcy. = 100h killa + kara finansowa 2m = 1h zabicia postaci.
5.21. Podważanie decyzji dotyczącej nadania kary, przez których graczy sprawa nie dotyczy. = 72-144h killa.
5.22. Zaatakowanie osoby funkcyjnej posiadającej immunitet = 80h killa.
5.23. Zaatakowanie herosa/tytana/kolosa w godzinach innych niż wskazane przez zarząd świata = 96h killa.
5.24 Nielegalne wspomagacze – boty
5.24.1. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób. W przypadku gdy administracja gry udostępni możliwość wykonywania weryfikacji i podejmowania dalszych działań wobec podejrzanych osób o używanie nielegalnych wspomagaczy, zarządca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia MC/SM, którzy mają prawo stosować niniejsze zasady.
5.24.2. Zarządca świata po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzację gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata oraz potwierdzić swoją obecność.
5.24.3. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut. Zarządca dokumentuje odpowiednim dowodami sytuacje w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 5 minut. Polecenia są przesyłane za pomocą upomnienia do czasu, aż gracz nie odpisze na czacie. Po tej czynności weryfikacja jest przenoszona na czat prywatny. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy lub nie potwierdzi swojej obecności, zostanie ukarany.
5.24.3.1 Pierwsze ostrzeżenie wydane w upomnieniu kończącym weryfikacje = 100h killa.
5.24.4.2 Drugie ostrzeżenie wydane w upomnieniu kończącym weryfikacje — zesłanie na Syberię.

6. Eventy twórców gry

6.1. Każdy gracz ma obowiązek dostosować się do zasad, które znajdują się w blogu technicznym świata.
6.2. Zarządca/radny ma prawo podjąć decyzję o utworzeniu tematu, w którym gracze będą mieli obowiązek zapisywać godzinę pokonanego tytana/herosa eventowego.
6.3. Zarządca ma prawo do zmian w zasadach walk zgodnie z pkt. 1.26 postanowień ogólnych.

7. Syberia

7.1. Nieaktywność powyżej 14 dni nieusprawiedliwionych. (zgłosić listę graczy nieaktywnych może tylko rada świata) Usprawiedliwiać się można prywatnie u zarządcy lub na forum w specjalnym temacie.
7.2 Po uzbieranych 200 godzinach killa.
7.3. Zabrania się wszelkiego rodzaju kłótni, prowokowania do kłótni, lekceważenia w sposób niegodny pracy zarządcy i rady świata na forum, jak i w grze. Takie zachowanie oznacza przeniesienie na Syberię wszystkich postaci gracza.
7.4. Na prośbę gracza w wątku kar.
7.5. Reputacja na minusie przez dłużej niż czas wyznaczony przez radnego od końca bana lub wykrycia minusowej reputacji na koncie gracza.
7.6. Gracze nie mają możliwości odwołania się od decyzji radnego u zarządcy. W przypadku niezgodności decyzji zarządcy z zasadami gracz może zgłosić naruszenie zasad administracji gry. Określa to punkt 5.9 zasad światów prywatnych.
7.7. Zakaz prowokowania/buntowania/podburzania innych graczy świata Majorka przeciwko radzie.
7.8. Zarząd w szczególnych wypadkach zastrzega sobie prawo do zesłania gracza na Syberię, za coś co nie zostało ujęte w niniejszym regulaminie.
7.9 Znieważanie, groźby dotyczące świata realnego, obrażanie, obrażanie rodziny, szantażowanie, próba przekupstwa, poniżanie, szydzenie, oszukiwanie w jakikolwiek sposób, uwłaszczanie godności, podważanie decyzji radnego, zarządcy.
7.10. Nierozwiązanie klanu mimo wydanego nakazu.
7.11. Przekazanie dowództwa klanu bez zgody zarządcy.
7.12. Oszukiwanie/utrudnianie przeprowadzania konkursów/eventów.
7.13. Stała blokada konta.
7.14. Udowodnione psucie opinii serwera (m.in. przez pisanie fałszywych recenzji).
7.15. Udowodniona zmiana właściciela konta.
7.16. Podszywanie się pod zarząd – nick, pisanie, że jest się z zarządu, mimo że się w nim nie znajduje itp.
7.17. Fałszywe zgłoszenia. (Zgłoszenia, w których np. zdjęcia są sfabrykowane)
7.18. Rozpowszechnianie/powielanie fałszywych informacji dotyczących radnych/zarządcy.
7.19. Udostępnianie odnośników do zdjęć/filmów pornograficznych + zgłoszenie do usługodawcy.
7.20. Handel smoczymi łuskami/kontami.
7.21. Nieprzejście pozytywnie okresu próbnego.
7.22 Używanie nielegalnych wspomagaczy – potwierdzone nagraniem dowodowym lub dwukrotne przejście weryfikacji gracza negatywnie.
7.23. Posiadanie zastępcy, który nie posiada postaci na świecie Majorka – bez zgody rady świata.Data
Akcja
Obowiązuje od:
2015-05-15
Publikacja nowego regulaminu świata.
17/05/2015
2015-07-13
Publikacja nowego regulaminu świata.
27/07/2015
2016-03-25
Zmiana punktów 1.10 oraz 5.11.
08/04/2016
2016-12-27
Uściślenie punkt 7.6.
17/06/2018
2018-09-11
>Publikacja nowego regulaminu świata.
25/09/2018
2018-06-03
Uściślenie punkt 7.6.
---
2019-10-10
Publikacja nowego regulaminu świata.
24/10/2019
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -