Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Riventia


Regulamin obowiązujący od dnia 21.04.2021.


1. Postanowienia ogólne

1.1 Gracz, który zakłada postać na świecie zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Świata Prywatnego Riventia, Etykiety Gracza Margonem, Regulaminu Gry oraz Oficjalnych Zasad Światów Prywatnych.
1.2 Nieznajomość regulaminu świata Riventia nie zwalnia z jego przestrzegania.[kill:48h]
1.3 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu informując graczy poprzez komunikat na czacie z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.4 Gracz odpowiada za czyny osób trzecich na swoim koncie.
1.5 Zarządca lub Super Moderator ma prawo dodać czasową zasadę na forum na np. czas eventu, której trzeba przestrzegać w grze, gracze zostaną poinformowani o tym na czacie.
1.6 Nick gracza musi być klimatyczny oraz każdy jego człon musi być pisany z Wielkiej litery. Nie może być pisany "PoKeMoNeM", zawierać żadnych dodatków typu "xD", "XxX" itp. Postać gracza, która zawiera nieodpowiedni nick zostaje zabita na 336h. Jeśli gracz nie zmieni nicku do końca killa, wtedy jego postać zostaje wydalona na Syberię.
1.7 Zarządca zastrzega sobie prawo do wysyłania zaproszeń na świat oraz na kolejną postać wg. własnego uznania.
1.8 Zarządca to jedna osoba, która może powoływać nowych członków rady jako Moderatorów Czatu lub Super Moderatorów. Może również zdegradować osobę posiadającą rangę bez podawania przyczyny.
1.9 Zarządca zastrzega sobie prawo do przywrócenia gracza na serwer, który został wcześniej zesłany na Syberię. Gracz ten zaczyna wtedy grę z czystą kartą.
1.10 Gracz ma 10 dni od założenia pierwszej postaci na wbicie na niej min. 49 poziomu doświadczenia. Jeśli tego nie zrobi zostanie zesłany na Syberię.
1.11 Każdy nowy gracz jest objęty 30 dniowym okresem próbnym, w tym czasie jego kary zostają podwajane. Szczegółowe statystyki nowych osób można znaleźć na forum serwera.
1.12 Jeśli gracz ma zastępce, który został zesłany na Syberię musi go usunąć do czasu, gdy postać zastępcy zostanie już całkowicie przeniesiona na Syberię.
1.13 Zabrania się wykorzystywania niedociągnięć, luk, błędów w regulaminie. Takie postępowanie będzie karane zabiciem postaci na 100h.
1.14 Dowody złamania regulaminu muszą zostać udokumentowane pełnym zrzutem ekranu. Screen nie może być nigdzie obcięty, musi zawierać pełne okno przeglądarki oraz dolny pasek startu. Zrzut nie może być edytowany ani robiony dodatkiem Margo ScreenShoter. Przyjmowane są screeny tylko z portalu https://imgur.com.
1.15.1 Aby screen w zgłoszeniu był poprawny, należy najechać myszką na jakiś tekst przewinienia wysłany na chacie i udowodnić, że jest taka, a nie inna godzina.
1.15 Jeśli logi (będące częścią składową dodatku globalnego) utrudniają grę, należy je zgłosić do zarządcy (wtedy jedynym wyjściem będzie ich wyłączenie). Dowód może być przedstawiony w postaci zrzutu z ekranu, filmiku bądź innym sposobem.
1.16 W momencie kiedy gracz popełni takie same wykroczenie dwa lub więcej razy podlega recydywie, czyli podwójnym karom.
1.17 Gracz, który uzbiera 200h w spisie kar, zostaje zesłany na Sybierę.
1.18 Na serwerze Riventia nie obowiązuje zapisywanie herosów.
1.19 Twórca regulaminu zastrzega sobie prawo do jego kopiowania całkowitego lub częściowego.

2. Regulamin czatu

2.1 Obrażanie graczy oraz ich bliskich przy użyciu wulgaryzmów, a także oszczerstwa, pomówienia oraz zniesławienia bez użycia wulgaryzmów lub słów, które są uznawane za niewłaściwe. Jeżeli taka sytuacja nastąpi czat grupowy i prywatny także są brane pod uwagę. [Kill: 72h]
2.2 Przeklinanie (cenzurowane przekleństwo to też przekleństwo), używanie skrótów wulgaryzmów polskich oraz obcojęzycznych. [Kill: 72h]
2.3 Linki zawierające wulgaryzmy, filmy z nadmiernym przeklinaniem, obrażające inne osoby. [Kill: 72h]
2.4 Obraza pracowników państwowych oraz osób uważanych za świętych lub używanie powszechnie znanych obraźliwych skrótów. [Kill: 144h]
2.5 Obrażanie Zarządcy, Super Moderatorów czy Moderatorów Czatu w jakiejkolwiek formie oraz na którymkolwiek czacie skutkuje zesłaniem postaci na świat wyrzutków. [Syberia]
2.6 Groźby w jakiejkolwiek formie odnoszące się do życia realnego. [Kill: 100h]
2.7 Zaśmiecanie czatu wypowiedziami nic niewnoszącymi do rozmowy (spamowanie emotkami itd.), rozciąganie zdań, pisanie falą, nadmierne błędy ortograficzne, wklejanie części lub całej walki. [Kill:10h]
2.8 Rozpowszechnianie linków/treści zawierających treści dla osób pełnoletnich. [Syberia]
2.9 Gracz ma obowiązek do zachowania kultury słownej oraz wyrażania się uprzejmie w stosunku do innych graczy. Niezastosowanie się do tego punktu grozi zabiciem postaci. [kill:48h]
2.10 Podważanie decyzji Zarządcy, Super Moderatora oraz Moderatora Czatu. [kill:48h]
2.11 Dozwolone są dwie oferty handlu na godzinę. [kill:12h]
2.12 Podżeganie gracza do złamania reglaminu. [kill:48h]
2.13 Regulamin Czatu Riventii obowiązuje na czacie ogólnym oraz globalnym. Wyjątek stanowi pkt. 2.1

3. Forum

3.1 Zakładanie tematów bez zgody administracji świata. [Kill:72h]
3.2 Pisanie postów, które są uznawane za spam. Wyjątkiem jest temat „Luźne rozmówki” służący do luźnych rozmów, w tym temacie jednak również obowiązują zasady. [Kill: 12h]
3.3 Gracz ma obowiązek do zachowania kultury słownej oraz wyrażania się uprzejmie w stosunku do innych graczy na forum. Obrazy, chamskie odzywki, wulgaryzmy (cenzurowanie oraz ich skróty) podlegają karze. [Kill:72h]
3.4 Zarządca, Super Moderator oraz Moderator Czatu zakładający temat może dodać w jego głównym poście swój regulamin obowiązujący tylko w tym temacie.
3.5 Notoryczne oraz negatywne ocenianie postów graczy. [kill:48h]

4. Klany

4.1 Aby gracz mógł założyć klan musi najpierw uzyskać zgodę od Zarządcy świata w temacie nazwanym "Klany". Nazwa musi być klimatyczna. Zarządca zastrzega sobie prawo do odrzucenia nazwy klanu bez podania przyczyny.
4.2 Zarządca zastrzega sobie prawo do niewydania zgody na założenie klanu bez podania przyczyny.
4.3 Zabroniona jest nazwa zmiany klanu na tą, która została odrzucona. [Syberia]
4.4 Zmiana nazwy klanu musi być najpierw przedyskutowana z zarządcą w temacie „Klany”.
4.5 Koszt założenia klanu wynosi 150 milionów złota.
4.6 Założyciel klanu ma obowiązek utrzymania minimum 10 graczy w klanie od czasu jego założenia. Jeżeli liczba ta spadnie, założyciel klanu musi ją uzupełnić w ciągu 5 dni. Niewywiązanie się z tego będzie skutkowało rozwiązaniem klanu.
4.7 Jeżeli założyciel nie zastosuje się do regulaminu, jego postacie zostaną wydalone na świat wyrzutków Syberia.
4.8 Założenie klanu bez zgody zarządcy jest karane Syberią.

5. Zajmowanie

5.1 Zajmowanie elit, elit II oraz tytanów jest zabronione. [Kill:48h]
5.2 Dozwolone jest zajmowanie herosów.
5.3 Zabronione jest zajmowanie przedmiotów z elit, elit II, tytanów oraz herosów.[Kill:48h]
5.4 Herosa zajmuje gracz, który jako pierwszy się przy nim znalazł. Dowodem zajęcia jest zrzut ekranu gry z godziną zajęcia (dodatek serwerowy, lub jeśli ktoś nie używa to czas na komputerze). Na screenie musi być widoczny heros oraz tylko postać osoby zajmującej. Zajmowanie herosa na czacie będzie karane zabiciem postaci. [Kill:48h]
5.4.1 W wypadku, gdy gracz wylogował się i zwolnił herosa, osoba z grupy bądź stojąca na mapie w momencie wykonania poprawnego screena ma prawo do przejęcia go. Wtedy herosa zajmuje osoba, która zajęła go najwcześniej. Jeśli dwoje graczy zrobi screena w tym samym czasie są oni zobowiązani do dogadania się w sprawie dowodzenia grupą.
5.5 Heros zwalnia się, gdy:
-Gracz się wylogował,
-Gracz będzie przebywał od niego minimalnie 10 kratek.
-Gracz nie zaatakował herosa w przeciągu 20 minut,
-Gracz przeszedł na inna mapkę,
5.6 Zabronione jest wybijanie zajętego herosa. [Kill:72h]
5.7 Utrudnianie grupowania na herosa jest karane. [Kill:72h]
5.7.1 Do utrudniania zalicza się:
-Zabijanie gracza, który zajął herosa,
-Zabijanie gracza w pobliżu herosa (maksymalnie 10 kratek od herosa, w przypadku ataku grupy ukarana zostaje osoba, która rozpoczęła walkę),
-Zasłanianie herosa przez gracza posiadającego przewagę poziomową wyższą lub równą 51.
-Jeżeli zaatakowana osoba jest więcej niż 10 kratek od herosa, i gracz posiada grupę z osobami, które stoją przy herosie wtedy osoba atakująca ma prawo zabić całą bądź część grupy.
5.8 Zajmowanie przedmiotów z herosów jest niedozwolone. Wyjątkiem są Smocze Runy. Runy wędrują do gracza, który znalazł herosa oraz posiada screen z zajęciem. Osoba, która znalazła herosa przed zaatakowaniem musi napisać wiadomość o treści "Zajmuję Smocze Runy" na czacie grupowym bądź ogólnym. W wypadku, gdy ktoś złapie runy zajęte, jego postać zostaje zabita. [Kill:24h]
5.9 W przypadku znalezienia herosa , zaatakować go może tylko dowódca grupy. [Kill:48h]

6. Walki PvP

6.1 Na świecie obowiązuje zasada Hard PVP.
6.2 Dozwolone jest zabijanie graczy z przewagą lvl.

7. Nieaktywności

7.1 Gracz grający na świecie jest zobowiązany do logowania się do gry na każdą postać przynajmniej raz na 14 dni. W przypadku dłuższej niezgłoszonej nieobecności postać zostaje zesłana na świat Syberia.
7.2 Gracz jest zobowiązany do poinformowania o minimum 14 dniowej nieobecności w przeznaczonym do tego temacie „Nieobecności”. Maksymalna ilość nieobecnych dni wynosi 60.
7.3 Gracz może zgłosić dwie nieobecności w ciągu roku, wynoszące maksymalnie 60 dni. (od 1 stycznia do 31 Grudnia) i resetuje się wraz z nowym rokiem.

8. Rekrutacja na świat

8.1 Rekrutacja na serwer jest otwarta tylko wtedy, gdy w odpowiednim dziale na forum widnieje temat rekrutacyjny.
8.2 Zasady rekrutacji opisane są zawsze w wyżej wymienionym temacie.
8.3 Raz na jakiś czas organizowana jest rekrutacja dla przyjaciół wewnątrz świata prywatnego Riventia.

9. Syberia

9.1 Obraza Zarządcy albo innego pomocnika funkcyjnego (SM, MC).
9.2 Zmiana właściciela konta.
9.3 Gracz ma 10 dni od założenia pierwszej postaci na wbicie na niej min. 49 poziomu doświadczenia. Jeśli tego nie zrobi zostanie zesłany na Syberię.
9.4 Publikacja zdjęcia osoby, bez jej zgody.
9.5 Otrzymanie stałej blokady konta.
9.6 Oszukiwanie członków administracji w jakikolwiek sposób.
9.7 Osiągnięcie dopuszczalnej liczby godzin w spisie kar (200 godzin).
9.8 Podszywanie się w jakikolwiek sposób pod administrację.
9.9 Jeżeli gracz, który ma na zastępcy osobę, która została karnie wyrzucona ze świata i nie zmieni jej do czasu gdy postać zastępcy całkowicie zostanie przeniesiona na świat wyrzutków.
9.10 Obraza pracowników państwowych oraz osób uważanych za świętych lub używanie powszechnie znanych obraźliwych skrótów.
9.11 Założenie klanu bez zgody.
10.1 Niszczenie klimatu serwera. Zarządca decyduje o tym co podchodzi pod niszczenie klimatu. Ten punkt może zgłosić zarząd serwera(SM/MC), a rozpatrywać tylko i wyłącznie Zarządca.
11.1 Zakaz wykorzystywania wszelakich błędów gry.

10. Zgłoszenia

10.1 Wszystkie zgłoszenia łamania regulaminu muszą znajdować się w temacie „Kary i zgłoszenia".
10.2 Dowody złamania regulaminu ulegają przedawnieniu po 72 godzinach.
10.3 Próba przekupienia gracza, który chce nas zgłosić w celu uniknięcia kary. [Syberia]
10.3.1 Do przekupstwa zalicza się: proponowanie złota, przedmiotów, obietnica braku dedania danego gracza etc.
10.4 Gracze mają obowiązek utrzymania dodatniej reputacji. W przypadku reputacji poniżej 1 na postacie gracza nakładany jest kill do czasu nadrobienia. Jeżeli gracz po okresie 336h nie nadrobi reputacji otrzymuje 100h do spisu kar oraz otrzymuje kolejny raz killa do czasu nadrobienia reputacji.
10.5 Przycinanie, modyfikowanie screena itp. [Kill: 24h]
10.6 Jedynie gracz poszkodowany może zgłosić daną osobę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy poszkodowana osoba ma aktywnego knebla na forum. [kill:48h]
10.6.1 Obrazę zarządu (ZŚP, SM, MC) w jakiejkolwiek formie oraz na którymkolwiek czacie może zgłosić każdy gracz, wtedy punkt 10.6 nie będzie egzekwowany.
11. Odwołania od kar
11.1 Gracz ma 10 dni na odwołanie się na panelu kontaktowym od decyzji Zarządcy o przeniesieniu go na Syberię.
11.2 Jeśli decyzja zarządcy jest niezgodna z regulaminem, to gracz ma prawo odwołać się od tej decyzji u administracji Margonem.
11.3 Gracz ma 5 dni na odwołanie się od kar w temacie "Odwołania".
11.4 Podczas złamania Regulaminu Margonem, Etykiety gracza Margonem, gracz ma prawo poprosić innego gracza świata Riventia. aby usprawiedliwił jego ponad 14 dniową nieobecność w temacie "Nieobecności".
11.5 Zarządca oraz osoby funkcyjne mają prawo odrzucić odwołanie napisane gracza.
11.6 Zarządca ma prawo do przyznania tak zwanej "ostatniej szansy", jeżeli gracz na to zasługuje.
11.6.1 Zarządca ma prawo do odrzucenia "ostatniej szansy" bez wcześniejszego podania przyczyny.
11.6.2 Gdy gracz otrzyma ostatnią szansę, wystarczy tylko jedno przewinienie aby trafił na świat wyrzutków.

12. Dodatki globalne

12.1 Po wejściu do gry zalecane jest zainstalowanie dodatków, nie jest to jednak obowiązkowe.
12.2 Wchodzenie na mapę Eventy Światów Prywatnych bez dodatków globalnych jest zakazane. Wchodzenie na NPC, kolizje, potwory, pomniki itd. na tej mapie - [Kill 72h] (Nie tyczy się Zarządcy oraz Super Moderatorów)
12.3 Używanie błędów w dodatku globalnym. [Kill:72h + wyzerowanie waluty serwerowej]
12.4 Zarządca lub Super Moderator może zabronić wchodzenia na mapę Eventy Światów Prywatnych poprzez komunikat na czacie.
12.4.1 Wejście podczas, gdy zostało to zabronione. [Kill:72h]
12.4.2 Wejście podczas, gdy zostało to zabronione, a następnie rozsyłanie screenów, danych jakie zostały rzeczy dodane na tej mapie. [Kill: 144h + wyzerowanie waluty]
12.5 Handel walutą serwerową jest zakazany. [Kill:24h]
12.5.1 Handel walutą serwerową. [Kill:48h + wyzerowanie waluty]

13. Nielegalne wspomaganie gry.

13.1 Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących/wspomagających rozgrywkę w jakikolwiek sposób.
13.2 Zarządca świata ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzacje gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata oraz potwierdzić swoją obecność.
13.3 Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut. Zarządca zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednim(pełnym oraz nieedytowanym) zrzutem ekranu sytuacje w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 5 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżenia do czasu, aż gracz nie odpisze na czacie. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
13.4 Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy lub nie potwierdzi swojej obecności zostanie ukarany. [kill: 200h]
13.5 Zarządca po ukaraniu gracza zobowiązany jest zgłosić daną sytuacje na panel kontaktowy załączając wszelkie zebrane przez siebie dowody.

14. Statystyki serwera

♣ Doświadczenie z potworków 5x,
♣ Doświadczenie z questów 5x,
♣ Czas odnawiania się potworków 3x,
♣ Zmniejszenie szansy na brak przedmiotu z walki 4x,
♣ Osłabienie tytanów do 50%,
♣ Zdobyte punkty honoru 3x,
♣ Niszczenie łupów przy różnicy poziomów 50,
♣ Włączenie komendy opisu własnych czynności gracza,
♣ Włączenie PvP przez całą dobę

Zarządcą Świata Prywatnego Riventia jest Wampiryna.
Link do profilu: https://www.margonem.pl/?task=profile&id=7246870
Kontakt do Zarządcy:
♣ E-mail: wikibuch1@gmail.com
♣ GG: 58701948

Regulamin obowiązujący do dnia 21.04.2021.


1. Postanowienia ogólne

1.1 Gracz, który zakłada postać na świecie zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Świata Prywatnego Riventia, Etykiety Gracza Margonem, Regulaminu Gry oraz Oficjalnych Zasad Światów Prywatnych.
1.2 Nieznajomość regulaminu świata Riventia nie zwalnia z jego przestrzegania.[kill:48h]
1.3 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu informując graczy poprzez komunikat na czacie z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.4 Gracz odpowiada za czyny osób trzecich na swoim koncie.
1.5 Zarządca lub Super Moderator ma prawo dodać czasową zasadę na forum na np. czas eventu, której trzeba przestrzegać w grze, gracze zostaną poinformowani o tym na czacie.
1.6 Nick gracza musi być klimatyczny oraz każdy jego człon musi być pisany z Wielkiej litery. Nie może być pisany "PoKeMoNeM", zawierać żadnych dodatków typu "xD", "XxX" itp. Postać gracza, która zawiera nieodpowiedni nick zostaje zabita na 336h. Jeśli gracz nie zmieni nicku do końca killa, wtedy jego postać zostaje wydalona na Syberię.
1.7 Zarządca zastrzega sobie prawo do wysyłania zaproszeń na świat oraz na kolejną postać wg. własnego uznania.
1.8 Zarządca to jedna osoba, która może powoływać nowych członków rady jako Moderatorów Czatu lub Super Moderatorów. Może również zdegradować osobę posiadającą rangę bez podawania przyczyny.
1.9 Zarządca zastrzega sobie prawo do przywrócenia gracza na serwer, który został wcześniej zesłany na Syberię. Gracz ten zaczyna wtedy grę z czystą kartą.
1.10 Gracz ma 10 dni od założenia pierwszej postaci na wbicie na niej min. 49 poziomu doświadczenia. Jeśli tego nie zrobi zostanie zesłany na Syberię.
1.11 Każdy nowy gracz jest objęty 30 dniowym okresem próbnym, w tym czasie jego kary zostają podwajane. Szczegółowe statystyki nowych osób można znaleźć na forum serwera.
1.12 Jeśli gracz ma zastępce, który został zesłany na Syberię musi go usunąć do czasu, gdy postać zastępcy zostanie już całkowicie przeniesiona na Syberię.
1.13 Zabrania się wykorzystywania niedociągnięć, luk, błędów w regulaminie. Takie postępowanie będzie karane zabiciem postaci na 100h.
1.14 Dowody złamania regulaminu muszą zostać udokumentowane pełnym zrzutem ekranu. Screen nie może być nigdzie obcięty, musi zawierać pełne okno przeglądarki oraz dolny pasek startu. Zrzut nie może być edytowany ani robiony dodatkiem Margo ScreenShoter. Przyjmowane są screeny tylko z portalu https://imgur.com.
1.15.1 Aby screen w zgłoszeniu był poprawny, należy najechać myszką na jakiś tekst przewinienia wysłany na chacie i udowodnić, że jest taka, a nie inna godzina.
1.15 Jeśli logi (będące częścią składową dodatku globalnego) utrudniają grę, należy je zgłosić do zarządcy (wtedy jedynym wyjściem będzie ich wyłączenie). Dowód może być przedstawiony w postaci zrzutu z ekranu, filmiku bądź innym sposobem.
1.16 W momencie kiedy gracz popełni takie same wykroczenie dwa lub więcej razy podlega recydywie, czyli podwójnym karom.
1.17 Gracz, który uzbiera 200h w spisie kar, zostaje zesłany na Sybierę.
1.18 Na serwerze Riventia nie obowiązuje zapisywanie herosów.
1.19 Twórca regulaminu zastrzega sobie prawo do jego kopiowania całkowitego lub częściowego.

2. Regulamin czatu

2.1 Obrażanie graczy oraz ich bliskich przy użyciu wulgaryzmów, a także oszczerstwa, pomówienia oraz zniesławienia bez użycia wulgaryzmów lub słów, które są uznawane za niewłaściwe. Jeżeli taka sytuacja nastąpi czat grupowy i prywatny także są brane pod uwagę. [Kill: 72h]
2.2 Przeklinanie (cenzurowane przekleństwo to też przekleństwo), używanie skrótów wulgaryzmów polskich oraz obcojęzycznych. [Kill: 72h]
2.3 Linki zawierające wulgaryzmy, filmy z nadmiernym przeklinaniem, obrażające inne osoby. [Kill: 72h]
2.4 Obraza pracowników państwowych oraz osób uważanych za świętych lub używanie powszechnie znanych obraźliwych skrótów. [Kill: 144h]
2.5 Obrażanie Zarządcy, Super Moderatorów czy Moderatorów Czatu w jakiejkolwiek formie oraz na którymkolwiek czacie skutkuje zesłaniem postaci na świat wyrzutków. [Syberia]
2.6 Groźby w jakiejkolwiek formie odnoszące się do życia realnego. [Kill: 100h]
2.7 Zaśmiecanie czatu wypowiedziami nic niewnoszącymi do rozmowy (spamowanie emotkami itd.), rozciąganie zdań, pisanie falą, nadmierne błędy ortograficzne, wklejanie części lub całej walki. [Kill:10h]
2.8 Rozpowszechnianie linków/treści zawierających treści dla osób pełnoletnich. [Syberia]
2.9 Gracz ma obowiązek do zachowania kultury słownej oraz wyrażania się uprzejmie w stosunku do innych graczy. Niezastosowanie się do tego punktu grozi zabiciem postaci. [kill:48h]
2.10 Podważanie decyzji Zarządcy, Super Moderatora oraz Moderatora Czatu. [kill:48h]
2.11 Dozwolone są dwie oferty handlu na godzinę. [kill:12h]
2.12 Podżeganie gracza do złamania reglaminu. [kill:48h]
2.13 Regulamin Czatu Riventii obowiązuje na czacie ogólnym oraz globalnym. Wyjątek stanowi pkt. 2.1

3. Forum

3.1 Zakładanie tematów bez zgody administracji świata. [Kill:72h]
3.2 Pisanie postów, które są uznawane za spam. Wyjątkiem jest temat „Luźne rozmówki” służący do luźnych rozmów, w tym temacie jednak również obowiązują zasady. [Kill: 12h]
3.3 Gracz ma obowiązek do zachowania kultury słownej oraz wyrażania się uprzejmie w stosunku do innych graczy na forum. Obrazy, chamskie odzywki, wulgaryzmy (cenzurowanie oraz ich skróty) podlegają karze. [Kill:72h]
3.4 Zarządca, Super Moderator oraz Moderator Czatu zakładający temat może dodać w jego głównym poście swój regulamin obowiązujący tylko w tym temacie.
3.5 Notoryczne oraz negatywne ocenianie postów graczy. [kill:48h]

4. Klany

4.1 Aby gracz mógł założyć klan musi najpierw uzyskać zgodę od Zarządcy świata w temacie nazwanym "Klany". Nazwa musi być klimatyczna. Zarządca zastrzega sobie prawo do odrzucenia nazwy klanu bez podania przyczyny.
4.2 Zarządca zastrzega sobie prawo do niewydania zgody na założenie klanu bez podania przyczyny.
4.3 Zabroniona jest nazwa zmiany klanu na tą, która została odrzucona. [Syberia]
4.4 Zmiana nazwy klanu musi być najpierw przedyskutowana z zarządcą w temacie „Klany”.
4.5 Koszt założenia klanu wynosi 150 milionów złota.
4.6 Założyciel klanu ma obowiązek utrzymania minimum 10 graczy w klanie od czasu jego założenia. Jeżeli liczba ta spadnie, założyciel klanu musi ją uzupełnić w ciągu 5 dni. Niewywiązanie się z tego będzie skutkowało rozwiązaniem klanu.
4.7 Jeżeli założyciel nie zastosuje się do regulaminu, jego postacie zostaną wydalone na świat wyrzutków Syberia.
4.8 Założenie klanu bez zgody zarządcy jest karane Syberią.

5. Zajmowanie

5.1 Zajmowanie elit, elit II oraz tytanów jest zabronione. [Kill:48h]
5.2 Dozwolone jest zajmowanie herosów.
5.3 Zabronione jest zajmowanie przedmiotów z elit, elit II, tytanów oraz herosów.[Kill:48h]
5.4 Herosa zajmuje gracz, który jako pierwszy się przy nim znalazł. Dowodem zajęcia jest zrzut ekranu gry z godziną zajęcia (dodatek serwerowy, lub jeśli ktoś nie używa to czas na komputerze). Na screenie musi być widoczny heros oraz tylko postać osoby zajmującej. Zajmowanie herosa na czacie będzie karane zabiciem postaci. [Kill:48h]
5.4.1 W wypadku, gdy gracz wylogował się i zwolnił herosa, osoba z grupy bądź stojąca na mapie w momencie wykonania poprawnego screena ma prawo do przejęcia go. Wtedy herosa zajmuje osoba, która zajęła go najwcześniej. Jeśli dwoje graczy zrobi screena w tym samym czasie są oni zobowiązani do dogadania się w sprawie dowodzenia grupą.
5.5 Heros zwalnia się, gdy:
-Gracz się wylogował,
-Gracz będzie przebywał od niego minimalnie 10 kratek.
-Gracz nie zaatakował herosa w przeciągu 20 minut,
-Gracz przeszedł na inna mapkę,
5.6 Zabronione jest wybijanie zajętego herosa. [Kill:72h]
5.7 Utrudnianie grupowania na herosa jest karane. [Kill:72h]
5.7.1 Do utrudniania zalicza się:
-Zabijanie gracza, który zajął herosa,
-Zabijanie gracza w pobliżu herosa (maksymalnie 10 kratek od herosa, w przypadku ataku grupy ukarana zostaje osoba, która rozpoczęła walkę),
-Zasłanianie herosa przez gracza posiadającego przewagę poziomową wyższą lub równą 51.
-Jeżeli zaatakowana osoba jest więcej niż 10 kratek od herosa, i gracz posiada grupę z osobami, które stoją przy herosie wtedy osoba atakująca ma prawo zabić całą bądź część grupy.
5.8 Zajmowanie przedmiotów z herosów jest niedozwolone. Wyjątkiem są Smocze Runy. Runy wędrują do gracza, który znalazł herosa oraz posiada screen z zajęciem. Osoba, która znalazła herosa przed zaatakowaniem musi napisać wiadomość o treści "Zajmuję Smocze Runy" na czacie grupowym bądź ogólnym. W wypadku, gdy ktoś złapie runy zajęte, jego postać zostaje zabita. [Kill:24h]
5.9 W przypadku znalezienia herosa , zaatakować go może tylko dowódca grupy. [Kill:48h]

6. Walki PvP

6.1 Na świecie obowiązuje zasada Hard PVP.
6.2 Dozwolone jest zabijanie graczy z przewagą lvl.

7. Nieaktywności

7.1 Gracz grający na świecie jest zobowiązany do logowania się do gry na każdą postać przynajmniej raz na 14 dni. W przypadku dłuższej niezgłoszonej nieobecności postać zostaje zesłana na świat Syberia.
7.2 Gracz jest zobowiązany do poinformowania o minimum 14 dniowej nieobecności w przeznaczonym do tego temacie „Nieobecności”. Maksymalna ilość nieobecnych dni wynosi 60.
7.3 Gracz może zgłosić dwie nieobecności w ciągu roku, wynoszące maksymalnie 60 dni. (od 1 stycznia do 31 Grudnia) i resetuje się wraz z nowym rokiem.

8. Rekrutacja na świat

8.1 Rekrutacja na serwer jest otwarta tylko wtedy, gdy w odpowiednim dziale na forum widnieje temat rekrutacyjny.
8.2 Zasady rekrutacji opisane są zawsze w wyżej wymienionym temacie.
8.3 Raz na jakiś czas organizowana jest rekrutacja dla przyjaciół wewnątrz świata prywatnego Riventia.

9. Syberia

9.1 Obraza Zarządcy albo innego pomocnika funkcyjnego (SM, MC).
9.2 Zmiana właściciela konta.
9.3 Gracz ma 10 dni od założenia pierwszej postaci na wbicie na niej min. 49 poziomu doświadczenia. Jeśli tego nie zrobi zostanie zesłany na Syberię.
9.4 Publikacja zdjęcia osoby, bez jej zgody.
9.5 Otrzymanie stałej blokady konta.
9.6 Oszukiwanie członków administracji w jakikolwiek sposób.
9.7 Osiągnięcie dopuszczalnej liczby godzin w spisie kar (200 godzin).
9.8 Podszywanie się w jakikolwiek sposób pod administrację.
9.9 Jeżeli gracz, który ma na zastępcy osobę, która została karnie wyrzucona ze świata i nie zmieni jej do czasu gdy postać zastępcy całkowicie zostanie przeniesiona na świat wyrzutków.
9.10 Obraza pracowników państwowych oraz osób uważanych za świętych lub używanie powszechnie znanych obraźliwych skrótów.
9.11 Założenie klanu bez zgody.
10.1 Niszczenie klimatu serwera. Zarządca decyduje o tym co podchodzi pod niszczenie klimatu. Ten punkt może zgłosić zarząd serwera(SM/MC), a rozpatrywać tylko i wyłącznie Zarządca.
11.1 Zakaz wykorzystywania wszelakich błędów gry.

10. Zgłoszenia

10.1 Wszystkie zgłoszenia łamania regulaminu muszą znajdować się w temacie „Kary i zgłoszenia".
10.2 Dowody złamania regulaminu ulegają przedawnieniu po 72 godzinach.
10.3 Próba przekupienia gracza, który chce nas zgłosić w celu uniknięcia kary. [Syberia]
10.3.1 Do przekupstwa zalicza się: proponowanie złota, przedmiotów, obietnica braku dedania danego gracza etc.
10.4 Gracze mają obowiązek utrzymania dodatniej reputacji. W przypadku reputacji poniżej 1 na postacie gracza nakładany jest kill do czasu nadrobienia. Jeżeli gracz po okresie 336h nie nadrobi reputacji otrzymuje 100h do spisu kar oraz otrzymuje kolejny raz killa do czasu nadrobienia reputacji.
10.5 Przycinanie, modyfikowanie screena itp. [Kill: 24h]
10.6 Jedynie gracz poszkodowany może zgłosić daną osobę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy poszkodowana osoba ma aktywnego knebla na forum. [kill:48h]
10.6.1 Obrazę zarządu (ZŚP, SM, MC) w jakiejkolwiek formie oraz na którymkolwiek czacie może zgłosić każdy gracz, wtedy punkt 10.6 nie będzie egzekwowany.
11. Odwołania od kar
11.1 Gracz ma 10 dni na odwołanie się na panelu kontaktowym od decyzji Zarządcy o przeniesieniu go na Syberię.
11.2 Jeśli decyzja zarządcy jest niezgodna z regulaminem, to gracz ma prawo odwołać się od tej decyzji u administracji Margonem.
11.3 Gracz ma 5 dni na odwołanie się od kar w temacie "Odwołania".
11.4 Podczas złamania Regulaminu Margonem, Etykiety gracza Margonem, gracz ma prawo poprosić innego gracza świata Riventia. aby usprawiedliwił jego ponad 14 dniową nieobecność w temacie "Nieobecności".
11.5 Zarządca oraz osoby funkcyjne mają prawo odrzucić odwołanie napisane gracza.
11.6 Zarządca ma prawo do przyznania tak zwanej "ostatniej szansy", jeżeli gracz na to zasługuje.
11.6.1 Zarządca ma prawo do odrzucenia "ostatniej szansy" bez wcześniejszego podania przyczyny.
11.6.2 Gdy gracz otrzyma ostatnią szansę, wystarczy tylko jedno przewinienie aby trafił na świat wyrzutków.

12. Dodatki globalne

12.1 Po wejściu do gry zalecane jest zainstalowanie dodatków, nie jest to jednak obowiązkowe.
12.2 Wchodzenie na mapę Eventy Światów Prywatnych bez dodatków globalnych jest zakazane. Wchodzenie na NPC, kolizje, potwory, pomniki itd. na tej mapie - [Kill 72h] (Nie tyczy się Zarządcy oraz Super Moderatorów)
12.3 Używanie błędów w dodatku globalnym. [Kill:72h + wyzerowanie waluty serwerowej]
12.4 Zarządca lub Super Moderator może zabronić wchodzenia na mapę Eventy Światów Prywatnych poprzez komunikat na czacie.
12.4.1 Wejście podczas, gdy zostało to zabronione. [Kill:72h]
12.4.2 Wejście podczas, gdy zostało to zabronione, a następnie rozsyłanie screenów, danych jakie zostały rzeczy dodane na tej mapie. [Kill: 144h + wyzerowanie waluty]
12.5 Handel walutą serwerową jest zakazany. [Kill:24h]
12.5.1 Handel walutą serwerową. [Kill:48h + wyzerowanie waluty]

13. Nielegalne wspomaganie gry.

13.1 Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących/wspomagających rozgrywkę w jakikolwiek sposób.
13.2 Zarządca świata ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzacje gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata oraz potwierdzić swoją obecność.
13.3 Weryfikacja nie może trwać krócej niż 20 minut. Zarządca zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednim(pełnym oraz nieedytowanym) zrzutem ekranu sytuacje w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 20 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżenia do czasu, aż gracz nie odpisze na czacie. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
13.4 Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy lub nie potwierdzi swojej obecności zostanie ukarany. [kill: 200h]
13.5 Zarządca po ukaraniu gracza zobowiązany jest zgłosić daną sytuacje na panel kontaktowy załączając wszelkie zebrane przez siebie dowody.

14. Statystyki serwera

♣ Doświadczenie z potworków 5x,
♣ Doświadczenie z questów 5x,
♣ Czas odnawiania się potworków 3x,
♣ Zmniejszenie szansy na brak przedmiotu z walki 4x,
♣ Osłabienie tytanów do 50%,
♣ Zdobyte punkty honoru 3x,
♣ Niszczenie łupów przy różnicy poziomów 50,
♣ Włączenie komendy opisu własnych czynności gracza,
♣ Włączenie PvP przez całą dobę

Zarządcą Świata Prywatnego Riventia jest Wampiryna.
Link do profilu: https://www.margonem.pl/?task=profile&id=7246870
Kontakt do Zarządcy:
♣ E-mail: wikibuch1@gmail.com
♣ GG: 58701948

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2018-10-16
Zatwierdzenie regulaminu.
---
2018-10-29
Wprowadzenie nowego regulaminu.
12-11-2018
2018-12-14
Wprowadzenie nowego regulaminu.
28-12-2018
2018-02-25
Wprowadzenie nowego regulaminu.
11-03-2018
2019-10-02
Wprowadzenie nowego regulaminu.
19-10-2019
2020-01-16
Wprowadzenie nowego regulaminu.
30-01-2020
2021-04-07
Drobna zmiana w punkcie 13.3.
21-04-2021
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -