Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Erebos


Regulamin obowiązujący od dnia 18/04/2019.


§1. Postanowienia ogólne

1.1 Każdy gracz posiadający postać na świecie prywatnym Erebos, a także jego zastępca zobowiązany jest do znania i przestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminu Margonem, Etykiety Gracza oraz Oficjalnych Zasad Światów Prywatnych. Nieznajomość nie zwalnia z ich przestrzegania, natomiast udowodniona przez kogoś nieznajomość owych zasad będzie karana.
1.2 Każdy gracz, który złamie Regulamin świata prywatnego Erebos zostanie ukarany.
1.3 Gracz bierze pełną odpowiedzialność za czyny zastępcy, tzn. gdy zastępca dokonuje przewinienia – właściciel konta otrzymuje karę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy owy zastępca także posiada postać na Erebosie. W takiej sytuacji karany jest zarówno właściciel konta jak i jego zastępca (gdy jest udowodnione, że to on dokonał przewinienia) zgodnie z regulaminem śp Erebos.
1.4 Recydywa, czyli łamanie tego samego punktu regulaminu wielokrotnie skutkuje podwojeniem kary, która z każdym przewinieniem jest podwajana.
1.5 Każdy gracz używający dodatków, nakładek lub innych dostępnych w grze środków, przez które na stronie zewnętrznej świata nie są zapisywane potwory zobowiązany jest do zapisywania ich ubicia w specjalnym temacie forum świata prywatnego Erebos.
1.6 Wszystkie dowody świadczące o złamaniu regulaminu przez gracza muszą być udokumentowane pełnym zrzutem wraz z datą i godziną. Screeny są ważne 7 dni, po tym okresie tracą ważność i nie są rozpatrywane.
1.7 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu świata informując o tym z wyprzedzeniem 14 dni.
1.8 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany statystyk świata. Informacja o tym pojawi się z 24 godzinnym wyprzedzeniem jako wiadomość systemowa.

§2. Ogólne zachowanie w grze i na forum.

2.1 Zachowanie w grze
2.1.1 Każdy gracz zobowiązany jest do zachowania kultury słownej oraz poszanowania w stosunku do innych graczy
2.1.2 Gracz może założyć klan tylko po uzyskaniu zgody ZŚP lub SM i uiszczeniu opłaty, której wysokość może znaleźć w Blogu Technicznym w dziale Światy Prywatne (Erebos).
2.2 Zachowanie na forum
2.2.1 Każdy gracz zobowiązany jest do zachowania kultury słownej oraz poszanowania w stosunku do innych graczy.
2.2.2 Każdy gracz zobowiązany jest do wyrażania się z szacunkiem do drugiej osoby. Zakazane są wszelkie niemiłe komentarze, również te w ocenach.
2.2.3 Absolutny zakaz załatwiania prywatnych sporów za pośrednictwem forum.
2.2.4 Przed założeniem jakiegokolwiek tematu należy skontaktować się z Zarządcą lub jego pomocnikami i uzyskać odpowiednią zgodę.
2.2.5 Ogłoszenia dotyczące handlu można zamieszczać tylko w odpowiednim temacie na forum Świata Prywatnego Erebos.
2.2.6 Zabronione jest spamowanie na forum. Za spam uznawane są posty, które nie wnoszą nic do danego tematu i są niezgodne z założeniami pierwszego posta.
2.2.7 Zakazuje się bezpodstawnego minusowania. Minusy z komentarzem "niewystane", "nie należy się", itp. również będą karane.
2.2.8 Zabrania się żebrania na forum pod każdą postacią.
2.2.9 Nie ma możliwości zgłaszania incydentu przez osoby postronne. Wszelkie zgłoszenia powinny być napisane przez osobę poszkodowaną. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy poszkodowany nie ma możliwości napisania na forum np. posiada Knebla. Wtedy może prosić kogoś, by napisał takie zgłoszenie za niego.
2.2.10 Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania zasad tematu, które znajdują się w pierwszym poście, ich złamanie skutkuje karą zgodną z regulaminem tematu.

§3. Herosi,herosi eventowi, elity i elity II

3.1 Herosi i herosi eventowi
3.1.1 Absolutny zakaz atakowania herosa, gdy przy stworze stoi inny gracz. Jeśli gracz stał przy tego typu stworze pierwszy – należy on do niego. Gracz zajmujący stwora powinien postarać się o jak najlepszą jego widoczność, a także udokumentować zajęcie herosa nieprzerobionym screenem pełnego okna gry wraz z widoczną godziną. Można zajmować maksymalnie jednego herosa naraz. Osoba zajmująca herosa może mieć maksymalnie 50 poziomów mniej od poziomu herosa, nie można zająć herosa gdy nie posiada się postaci z lvlem mieszczącym się w owym zakresie.
3.1.2 Heros jest zwolniony gdy:
- Osoba zajmująca herosa zostanie przez niego zabita;
- Osoba zajmująca przejdzie na inną mapę/wyloguje się;
3.1.3 Zabicie osoby zajmującej herosa karane jest killem.
3.1.5 Tylko znalazca herosa może go zaatakować lub wydać polecenie grupie, by ktoś to zrobił poprzez napisanie komendy typu: lejcie, bijcie, walcie to etc.
3.1.6 Aby udokumentować zajęcie herosa bądź jego wybicie, należy uprzednio wykonać screeny:
a) Stojąc samemu przy danym stworze
b) Walczącego z danym stworem który jest zajęty
Oba te screeny są wymagane do prawidłowego zgłoszenia wybicia wyżej wymienionych potworów i muszą przedstawiać pełny zrzut ekranu(screenshot).
3.1.7 Screeny ukazujące zajęcie lub wybicie danego stwora nie mogą być w żaden sposób przerabiane.
3.1.8 Screen z zajęciem potwora jest ważny przez 30 minut.
3.1.9 Jeśli gracz nie zdąży uchwycić winowajcy, który atakował zajętego herosa ma prawo poprosić Zarządcę o sprawdzenie logów.
3.1.10 Gracz który zajął herosa może go oddać dowolnemu graczowi który znajduje się przy tym samym stworze co zajmujący. Gracz który zajmuje herosa, aby go oddać musi napisać na czacie ogólnym "Oddaję zajętego herosa graczowi...". Gracz któremu został oddany heros, staje się osobą która go zajmuje.
3.1.11 W przypadku, gdy potwory eventowe nie są dostępne na stronie zewnętrznej świata - Erebos.xaa.pl - włączane zostaje zapisywanie unikatów, jeśli zdobycz nie zostanie zapisana na stronie, gracze są zobowiązani do zapisania ubicia w specjalnym temacie w dziale światów prywatnych. Niezastosowanie się, czyli utajanie zabicia potwora traktowane będzie jako ubicie bez dodatków i karane wg.Pkt. 6.8 bieżącego regulaminu.
3.2 Elity, elity II
3.2.1 Absolutny zakaz zajmowania elit i elit II, jedynym wyjątkiem są elity eventowe.
3.2.2 Aby udokumentować zajęcie elity eventowej należy zrobić to zgodnie z zasadami zajęcia herosa, czyli wykonać screena pełnego okna gry wraz z widoczną godziną.
3.2.3 Aby udokumentować wybicie zajętej elity eventowej należy posiadać screena pełnego okna gry wraz z godziną, gdy stoi się samotnie przy stworze oraz screena na którym ktoś go wybija.
3.2.4 Screen z zajęciem elity jest ważny 30 minut.

§4. Walki

4.1 Na Świecie Prywatnym Erebos od 150 lvl w górę obowiązuje hard PVP, poniżej tego lvl maksymalna dopuszczalna przewaga to 30 poziomów. Oznacza to, że atakujący nie może mieć więcej niż 30 poziomów od broniącego. Podpunkt działa tylko w jedną stronę, tak więc gracz, który zostanie zabity przez osobę z poziomem niższym o 30 od swojego nie ma prawa zgłosić tego jako wykroczenie. Ten punkt nie dotyczy graczy posiadających wojnę między sobą, którą należy zgłosić w odpowiednim temacie na forum Świata Prywatnego Erebos.
4.2 Gracze powinni walczyć ze sobą honorowo. Oznacza to, że powinni walczyć 1 vs 1, 2 vs 2, a przewaga pomiędzy najwyższym i najniższym poziomem w obu grupach nie może być większa niż 30 poziomów. Oczywiście samotny gracz może atakować grupy, o ile żaden z wrogów nie ma zbyt niskiego poziomu. Wyjątkiem od tej zasady mogą być wojny.
4.3 Istnieje możliwość wypowiedzenia wojny. Wojna może się odbywać tylko między dwoma graczami lub między dwoma klanami. Wojna upoważnia do atakowania wrogich graczy bez względu na przewagę poziomową. Jeśli atakowany gracz był w drużynie z graczem, którego lvl jest niższy o więcej niż 30 poziomów od gracza atakującego, to gracz niemający wojny nie może zgłosić zabicia z przewagą, ponieważ grupuje się na własną odpowiedzialność.
4.3.1 W trakcie wojny między graczami nadal obowiązują zasady walki honorowej tj. 1vs1, 2vs2, wyjątkiem są walki 1vsX, gdzie w grupie atakowanych znajduje się osoba z którą gracz atakujący prowadzi wojnę. To znaczy, że będąc z kimś w grupie(kto nie ma wojny) nie wolno atakować osoby z która ma się wojnę (i jest solo).
4.3.2 Jedynie wojny klanowe pozwalają na zabijanie z przewagą i walki niehonorowe czyli np. 10vs1.
4.3.3 Wojny można wypowiadać w specjalnym temacie na forum Świata Prywatnego Erebos. Wojnę można wypowiedzieć na czas 2 tygodni, pod warunkiem że od ostatniej wojny osoby która ją wypowiedziała upłynął tydzień.
4.3.4 Możliwa jest wojna z tylko 1 klanem w danym czasie. Jeśli chodzi o wojny między graczami, to dozwolone są 3 jednocześnie.

§5. Krwawy dzień/tydzień/weekend.

5.1 Na świecie prywatnym Erebos w każdą sobotę odbywa się Krwawy dzień. W przypadku, gdy nie zostanie on włączony, Zarządca zastrzega sobie prawo do włączenia Krwawego weekendu lub Krwawego tygodnia.
5.2 O włączeniu Krwawego eventu gracze zostaną poinformowani z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem na chacie w grze w postaci wiadomości systemowej. Jeśli takowa wiadomość się nie pojawi, znaczy to, że eventu nie ma.
5.3 Podczas Krwawego eventu gracze mogą:
1) Zabijać się z przewagą lvl niezależnie od poziomu
2) Walczyć niehonorowo, np. 3 vs 1
3) Wybijać sobie herosów, w tym tych zajętych
5.4 Podczas Krwawego eventu gracze nie mogą:
1) Wyzywać się na chacie w grze i na forum
2) Nie przestrzegać regulaminu poza punktami wyszczególnionymi w pkt. 5.3

§6. Kary

6.0 Karane są wszystkie postacie gracza, który złamał regulamin.
6.1 Zabicie gracza(y) ze zbyt dużą przewagą poziomową - 48h killa.
6.2 Zabicie gracza(y) w grupie, kara przydzielana jest wszystkim graczom, którzy byli w grupie. Jeśli atakujący się przyzna tylko on otrzymuje karę. - 48h killa
6.3 Obraza gracza lub klanu, prowokacje, niemiłe komentarze, ośmieszanie, groźby, kłótnie, itp. Kara przydzielana jest w zależności od powagi obrazy, groźby etc. Wymiar kary zależny jest od przewinienia. To czy dany wyraz/określenie jest obraźliwe opierane jest głównie na znaczeniu ze strony http://www.miejski.pl/ jednak kara może mieć miejsce również jeśli nie ma jej definicji na podanej stronie np. przerabianie czyjegoś nicku w obraźliwy sposób/kombinację słów/skróty obraz etc.
6.3.1 Obrażanie Graczy etc. – 36h-100h.
6.3.2 Obrażanie członków rodziny, najbliższych - 48h-100h.
6.3.3 Obrażanie Zarządu serwera - 50h-100h.
6.3.4 Prowokowanie – 12h-50h.
6.3.5 Groźby -12h-100h.
6.3.6 Kłótnie -12h-36h.
6.4 Karane są czaty - ogólny, prywatny, grupowy oraz globalny. Czat klanowy nie jest karany, karę za niego można otrzymać w przypadku poważnych gróźb, poważnej obrazy lub w przypadku szczególnego działania na niekorzyść zarządu(wyzwiska, pomówienia itp).
6.4.1 Wulgaryzmy na czacie globalnym i ogólnym będą karane w postaci 5h mute. W przypadku, gdy gracz się nie dostosuje do Etykiety Gracza Margonem, może zostać na niego nałożona kara w postaci 12h killa. Dodatkowo w przypadku wulgaryzmów stosowany jest przelicznik 5h mute = 2h killa.
6.5 Próby przekupstwa (np. podczas konkursu, loterii, proponowanie dóbr w zamian za zdjęcie killa, wyciszenia, itp.) - 150h killa, 150h mute.
6.6 Oszustwo na dużą skalę, np: oszustwo w oficjalnym serwerowym konkursie, wstawianie cudzych prac, plagiat, itp. - 150h killa + dyskwalifikacja z obecnego i przyszłych konkursów.
6.7 Wybicie herosa zajętego przez innego gracza - 50h killa.
6.8 Zabicie osoby zajmującej herosa - 48h killa.
6.9 Ubicie herosa bez dodatków globalnych i bez zapisania na forum – 12h killa.
6.10 Podrobienie screenów, np: wykroczeń - 200h killa.
6.11 Założenie tematu bez zgody Zarządcy lub jego pomocników - 50h killa.
6.12 Założenie klanu bez zgody Zarządcy lub jego pomocników - 50h killa. Gdy taki klan nie zostanie rozwiązany, kara się mnoży x2, aż do czasu gdy założyciel klanu go rozwiąże.
6.13 Jeśli Gracz założy klan z inną nazwą niż zaakceptowana przez Zarządcę badź SM otrzymuje nakaz usunięcia klanu i karę 100h killa.
6.14 Udokumentowana stronniczość MC/SM lub pomocników (np. ustawianie konkursów, loterii na korzyść gracza/graczy, dopisywanie ilości waluty serwerowej która nie ma pokrycia, brak reakcji na łamanie regulaminu przez gracza/graczy, nadmierna pobłażliwość względem jednostki lub grupy graczy, itp.) - 50h killa oraz odebranie uprawnień bez możliwości ich odzyskania. [Jedynie Zarządca może zgłosić/ukarać MC/SM/Pomocnika na podstawie tego punktu.]
6.15 Próba przejęcia tematu bez zgody Zarządcy, jego pomocników lub założyciela - 24h killa.
6.16 Administracja stosuje recydywę. Polega to na podwojeniu przewidywanej kary, w każdym przypadku ponownego złamania tego samego punktu regulaminu.
6.17 Zarządca lub jego pomocnik ma prawo nałożyć karę w przypadku złamania innego punktu regulaminu niż wyżej wymienione. Dotyczy to złamania Regulaminu Margonem, Etykiety Margonem lub Zasad Światów Prywatnych. O wysokości kary w takim przypadku decyduje Zarządca.

§7. Dodatki globalne

7.1. Wskazane jest używanie dodatku globalnego. Gracz, który specjalnie wyłącza dodatek globalny by utajnić bicie herosa/tytana, może zostać ukarany jeśli nie poinformuje o takiej walce w temacie do tego stworzonym.
7.2. Gracze którzy mają poważny problem, nie mogą wejść do gry przez dodatek globalny, powinni napisać w odpowiednim temacie na prywatnym forum Świata Erebos.
7.3 Gracz który nie używa dodatku globalnego powinien zgłosić ubicie herosa lub tytana w specjalnie stworzonym do tego temacie na forum.

§8. Syberia 8.1 Postać, która jest nieaktywna od ponad 14 dni, zostaje zesłana Syberię za nieaktywność. Dłuższe nieobecności - maksymalnie do 30 dni - należy zgłosić w odpowiednim temacie na forum.
8.2 Po przekroczeniu przez gracza krytycznego limitu godzin killa (200h) wszystkie postacie zostają przeniesione na świat wyrzutków - Syberię. Nowi gracze, którzy dostali się w wyniku konkursu, rekrutacji lub zaproszenia dla znajomego, siłę kary (czas jej trwania) mają zwiększoną x2 (dwukrotnie) na okres trzech miesięcy od założenia postaci na Świecie Prywatnym Erebos, limit krytycznego limitu killa dla nowych graczy w tym okresie czasu zostaje zmniejszony do 100h.
8.3 Postacie gracza, którego konto zmieniło właściciela po dostaniu się na świat, zostają przeniesione na Syberię.
8.4 Gracz z minusową reputacją musi odrobić ją przynajmniej do poziomu 0. W przeciwnym wypadku gracz zostaje zesłany na Syberię. Osoba z minusową reputacją do -10 włącznie ma 5 dni na odrobienie, powyżej -10 ma 10 dni czasu. O konieczności nadrobienia dana osoba zostanie poinformowana w odpowiednim temacie.
8.5 Gra na Erebosie zastępcy, który w przeszłości został wyrzucony z ów świata. Gracz ma 7 dni na pozbycie się takiego zastępcy. Jeśli tego nie zrobi dostaje killa na 336h, jeśli w tym czasie nadal będzie miał tego samego zastępcę to dostaje killa na kolejne 336h. Po 2 killu jeśli gracz nadal nie usunie zastępcy to zostaje wydalony na Syberię.
8.6 Każdy z graczy ma czas dziesięciu dni na odwołanie się od decyzji Zarządcy świata prywatnego w sprawie zesłania go na Syberię. W tym celu powinien założyć odpowiedni temat, o nazwie [Erebos] - odwołanie. Po założeniu tematu wszyscy gracze mają prawo do decyzji, co zrobić z danym graczem. Ostateczną decyzję podejmuje Zarządca.
8.7 Jeśli gracz zostanie ukarany Syberią za nieobecność, to nie przysługuje mu prawo do odwołania i zostaje zesłany na świat wyrzutków. Przywilej dotyczy tylko i wyłącznie limitu godzin kar, aby uniknąć sytuacji, w której gracz zostaje zesłany na Syberię za drobne przewinienie, np. 12h killa za spam w temacie z konkursem, ponieważ nie doczytał regulaminu.

§9. Nowi gracze

9.1 Każdy gracz, który dostał się na Erebos ma 3 miesiące próbne. W tym okresie otrzymuje karę x2 w porównaniu do regulaminu świata Erebos, a limit krytycznej ilości killa na Syberię to 100h.
9.2 Każdy gracz, który dostał się na serwer poprzez zaproszenie dla znajomego lub rekrutację dla znajomych ma 3 miesiące próbne. W tym okresie otrzymuje karę x2 w porównaniu do regulaminu świata Erebos, a limit krytycznej ilości killa na Syberię to 100h. Dodatkowo osoba, która polecała gracza, otrzymuje ½ wartości killa liczonej wg. Regulaminu śp Erebos.
9.3 Nowy gracz nie może być osobą, która miała już postacie na serwerze i została przeniesiona na Syberię.

§10. Inne postanowienia 10.1 Na serwer można dostać się poprzez oficjalną rekrutację, konkurs lub zaproszenie dla znajomego. Dane o tego typu wydarzeniach widnieją na profilu Zarządcy oraz jego pomocników.
10.2 Każdy gracz może dokupić do 6 postaci. Dokładny cennik widnieje w odpowiednim temacie na prywatnym forum Świata Erebos
10.3 Każdemu graczowi, który posiada postać na serwerze, przysługuje reset postaci, czyli likwidacja postaci i rozpoczęcie gry od nowa. Czynność ta jest darmowa za pierwszym razem, a za kolejne płaci się określoną ilość waluty serwerowej. Cennik jest dostępny w specjalnym temacie na forum świata Erebos.
10.4 Obole są unikalną walutą Świata Erebos, można je zdobyć biorąc udział w konkursach oraz loteriach organizowanych na serwerze. Korzyści jakie wynikają z posiadania Oboli są opisane w odpowiednim temacie na prywatnym forum Świata Erebos.
10.5 W przypadku próby szukania luk w regulaminie, Zarządca bądź jego pomocnicy mogą nałożyć karę ustanowioną przez Zarządcę.
10.6 Zarządca zastrzega sobie prawo do wysyłania zaproszeń wybranym graczom poza rekrutacją.
10.7 Zarządca ma prawo ukarać gracza na podstawie dostępnych środków, którymi dysponuje (np. w panelu zarządcy/panelu dodatków) nawet jeśli nie ma zgłoszenia na danego gracza, albo brakuje pewnych dowodów, jednak są one możliwe do potwierdzenia przez Zarządcę. Ma to na celu głównie uniknięcie rozwiązywania niektórych spraw na panelu kontaktowym.


Regulamin obowiązujący do dnia 18/04/2019.


§1.Postanowienia ogólne

1.1 Każdy gracz posiadający postać na Świecie Prywatnym Erebos jak i jego zastępca ma obowiązek znania i przestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminu Margonem, Etykiety Gracza oraz Oficjalnych Zasad Światów Prywatnych. Nieznajomość regulaminu jest karana i nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.2 Zarządca świata zastrzega prawo do zmiany regulaminu informując o tym z minimum czternastodniowym wyprzedzeniem.
1.3 Zarządca zastrzega sobie możliwość do zmiany statystyk świata, informacja o tym pojawi się jako wiadomość systemowa z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
1.4 Właściciel konta bierze pełną odpowiedzialność za czyny zastępcy. W przypadku przewinienia popełnionego przez zastępcę to właściciel konta przyjmuje karę.
Jeśli udowodnione jest, że przewinienia dokonał zastępca, także on (jeśli posiada postać na Świecie Erebos) zostanie ukarany zgodnie z obowiązującym taryfikatorem.
1.5 Gracz który złamie postanowienia zawarte w regulaminie Świata Prywatnego Erebos zostanie ukarany.
1.6 Recydywa złamanego punktu z regulaminu skutkuje podwójną karą, która za każdym razem się podwaja.
1.7 Wszystkie dowody i zdarzenia związane ze zgłaszaniem gracza/y, są ważne 7 dni. Powyżej 7 dni żadne screeny nie są brane pod uwagę.

§2 Zachowanie w grze

2.1. Każdy gracz zobowiązany jest do zachowania kultury słownej oraz poszanowania w stosunku do innych graczy.
2.2 Na Świecie Prywatnym Erebos od 150 lvl w górę obowiązuje hard PVP, poniżej tego lvl maksymalna dopuszczalna przewaga to 30 poziomów. Oznacza to, że atakujący nie może mieć więcej niż 30 poziomów od broniącego. Podpunkt działa tylko w jedną stronę, tak więc gracz, który zostanie zabity przez osobę z poziomem niższym o 30 od swojego nie ma prawa zgłosić tego jako wykroczenie. Ten punkt nie dotyczy graczy posiadających wojnę między sobą, którą należy zgłosić w odpowiednim temacie na forum Świata Prywatnego Erebos.
2.3 Na Świecie Prywatnym Erebos obowiązuje zakaz zajmowania elit/elit 2.
2.3.1 Wyjątek stanowią elity eventowe, które gracz ma prawo zająć.
2.4 Absolutny zakaz atakowania herosa, jeśli przy tego typu potworze znajduje się inny gracz. Jeśli gracz przy herosie był pierwszy - dany stwór należy do niego. Gracz, który zajmuje danego stworka, powinien się postarać o jak najlepszą jego widoczność oraz udokumentować to pełnym screenem okna gry wraz z widoczną godziną. Można zajmować tylko jednego herosa naraz. Osoba zajmująca herosa może mieć maksymalnie 50 poziomów mniej od poziomu herosa, nie można zająć herosa gdy nie posiada się postaci z lvlem mieszczącym się w owym zakresie. Jeśli gracz zajmujący stwora prowadzi walkę z innym graczem, stwór nadal pozostaje jego do czasu kiedy przegra w walce lub go zwolni.
2.4.1 Tylko dowódca drużyny ma prawo zaatakować herosa, wyjątkiem jest sytuacja kiedy wyda on wyraźne polecenie by bił ktoś z grupy np. ‘walcie, lejcie, bijcie to’ etc.
2.5 Aby udokumentować zajęcie herosa bądź jego wybicie, należy uprzednio wykonać screeny:
1) Stojąc samemu przy danym stworze
2) Walczącego z danym stworem który jest zajęty
Oba te screeny są wymagane do prawidłowego zgłoszenia wybicia wyżej wymienionych potworów i muszą przedstawiać pełny zrzut ekranu(screenshot).
2.6 Screeny ukazujące zajęcie lub wybicie danego stwora nie mogą być w żaden sposób przerabiane.
2.6.1 Screen z zajęciem potwora jest ważny przez 30 minut.
2.6.2 Jeśli gracz nie zdąży uchwycić winowajcy, który atakował zajętego herosa ma prawo poprosić zarządcę o sprawdzenie logów.
2.7 Gracz który zajął herosa może go oddać dowolnemu graczowi który znajduje się przy tym samym stworze co zajmujący. Gracz który zajmuje herosa, aby go oddać musi napisać na czacie ogólnym "Oddaję zajętego herosa graczowi...". Gracz któremu został oddany heros, staje się osobą która go zajmuje.
2.8 Gracze powinni walczyć ze sobą honorowo. Oznacza to, że powinni walczyć 1 vs 1, 2 vs 2, a przewaga pomiędzy najwyższym i najniższym poziomem w obu grupach nie może być większa niż 30 poziomów. Oczywiście samotny gracz może atakować grupy, o ile żaden z wrogów nie ma zbyt niskiego poziomu (patrz punkt 2.2). Wyjątkiem od tej zasady mogą być wojny, których zasady opisane są w odpowiednim temacie.
2.9 Podział zdobyczy w grupie ustalają między sobą gracze do niej należący. W podział zdobyczy nie ma żadnej ingerencji za wyjątkiem herosów eventowych.
2.9.1 Gracz, który znalazł herosa eventowego ma prawo zarezerwowania jednego przedmiotu. Nie ma możliwości zaklepywania zdobyczy na inną profesję. Gracz nie ma prawa do rezerwowania przedmiotu, który wcześniej już złapał z danego herosa, jeśli gracz kupił/dostał albo nabył dany przedmiot, w inny sposób niż poprzez złapanie, to nadal może go zajmować. W przypadku, gdy któryś z członków drużyny odmówi oddania zarezerwowanej zdobyczy jest natychmiastowo zsyłany na Syberię. Bezpośrednio przed ubiciem znalazca jest zobligowany napisać na czacie globalnym bądź ogólnym, który przedmiot rezerwuje (Nie musi być to konkretna nazwa, jednak opis musi być jasny dla wszystkich).
2.10 Istnieje możliwość wypowiedzenia wojny. Wojna może się odbywać tylko między dwoma graczami, lub między dwoma klanami. Wojna upoważnia do atakowania wrogich graczy bez względu na przewagę poziomową. Jeśli atakowany gracz był w drużynie z graczem, którego lvl jest niższy o więcej niż 30 poziomów od gracza atakującego, to gracz niemający wojny nie może zgłosić zabicia z przewagą, ponieważ grupuje się na własną odpowiedzialność i atakujący ma prawo nie wiedzieć, że są razem w grupie.
2.10.1 W trakcie wojny między graczami nadal obowiązują zasady walki honorowej tj. 1vs1, 2vs2, wyjątkiem są walki 1vsX, gdzie w grupie atakowanych znajduje się osoba z którą gracz atakujący prowadzi wojnę.
2.10.2 Wojny klanowe pozwalają na zabijanie z przewagą, jak i walki niehonorowe czyli np. 10vs1.
2.10.3 Wojny można wypowiadać w specjalnym temacie na forum Świata Prywatnego Erebos. Wojnę można wypowiedzieć na czas 2 tygodni, pod warunkiem że od ostatniej wojny osoby która ją wypowiedziała upłynął tydzień. Możliwa jest wojna tylko z 1 klanem w danym czasie, lecz jeśli chodzi o wojny między graczami, to dozwolone są 3 wojny jednocześnie.
2.11 Na Świecie Prywatnym Erebos w każdą sobotę organizowany jest "Krwawy dzień". W ten dzień gracze mogą się zabijać bez ograniczeń poziomowych, w grupach np: 10 vs 1, wybijać sobie nawzajem herosów. Informacja o tym pojawi się na systemie. Jeśli takowej informacji nie ma to oznacza to iż “Krwawy dzień” nie obowiązuje tego dnia.
2.12 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany występowania "Krwawego dnia", może przedłużyć okres jego trwania lub całkowicie go zawiesić. O takich poczynaniach gracze będą zawsze informowani w wiadomości systemowej.
2.13 Gracze mogą zakładać klany tylko i wyłącznie za zgodą Zarządcy bądź SM. Należy także podać nazwę zakładanego klanu, którą Zarządca lub SM muszą zaakceptować. Założenie klanu jest płatne, a dokładny cennik znajduje się na forum ŚP Erebos w temacie do tego przeznaczonym.

§3 Zachowanie na forum

3.1 Każdy gracz zobowiązany jest do zachowania kultury słownej oraz poszanowania w stosunku do innych graczy.
3.2 Każdy gracz zobowiązany jest do wyrażania się z szacunkiem do drugiej osoby. Zakazane są wszelkie niemiłe komentarze, również te w ocenach.
3.3 Absolutny zakaz załatwiania prywatnych sporów za pośrednictwem forum.
3.4 Przed założeniem jakiegokolwiek tematu należy skontaktować się z Zarządcą lub jego pomocnikami i uzyskać odpowiednią zgodę.
3.5 Ogłoszenia dotyczące handlu można zamieszczać tylko w odpowiednim temacie na forum Świata Prywatnego Erebos.
3.6 Zabronione jest spamowanie na forum. Za spam uznawane są posty, które nie wnoszą nic do danego tematu i są niezgodne z założeniami pierwszego posta.
3.7 Zakazuje się bezpodstawnego minusowania. Minusy z komentarzem "niewystane", "nie należy się", itp. również będą karane.
3.8 Zabrania się żebrania na forum pod każdą postacią.
3.9 Nie ma możliwości zgłaszania incydentu przez osoby postronne. Wszelkie zgłoszenia powinny być napisane przez osobę poszkodowaną. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy poszkodowany nie ma możliwości napisania na forum np. posiada Knebla. Wtedy może prosić kogoś, by napisał takie zgłoszenie za niego.
3.10 Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania zasad tematu, które znajdują się w pierwszym poście, ich złamanie skutkuje karą zgodną z regulaminem tematu..

§4 Kary

4.0 Karane są wszystkie postacie gracze, który złamał regulamin.
4.1 Zabicie gracza(y) ze zbyt dużą przewagą poziomową - 48h killa.
4.2 Zabicie gracza(y) w grupie, kara przydzielana jest wszystkim graczom, którzy byli w grupie. Jeśli atakujący się przyzna tylko on otrzymuje karę. - 48h killa
4.3 Obraza gracza lub klanu, prowokacje, niemiłe komentarze, ośmieszanie, groźby, kłótnie, itp. Kara przydzielana jest w zależności od powagi obrazy, groźby etc. Wymiar kary zależny jest od przewinienia. To czy dany wyraz/określenie jest obraźliwe opierane jest głównie na znaczeniu ze strony http://www.miejski.pl/ jednak kara może mieć miejsce również jeśli nie ma jej definicji na podanej stronie np. przerabianie czyjegoś nicku w obraźliwy sposób/kombinację słów/skróty obraz etc.
4.3.1 Obrażanie Graczy etc. – 36h-100h.
4.3.2 Obrażanie członków rodziny, najbliższych - 48h-100h.
4.3.3 Obrażanie Zarządu serwera - 50h-100h.
4.3.4 Prowokowanie – 12h-50h.
4.3.5 Groźby -12h-100h.
4.3.6 Kłótnie -12h-36h.
4.4 Karane są czaty - ogólny, prywatny, grupowy oraz globalny. Czat klanowy nie jest karany, karę za niego można otrzymać w przypadku poważnych gróźb, poważnej obrazy lub w przypadku szczególnego działania na niekorzyść zarządu(wyzwiska, pomówienia itp).
4.4.1 Wulgaryzmy na czacie globalnym i ogólnym będą karane w postaci 1h mute. W przypadku, gdy gracz się nie dostosuje do Etykiety Gracza Margonem, może zostać na niego nałożona kara w postaci 12h killa. Dodatkowo w przypadku wulgaryzmów stosowany jest przelicznik 1h mute = 1h killa.
4.5 Próby przekupstwa (np. podczas konkursu, loterii, proponowanie dóbr w zamian za zdjęcie killa, wyciszenia, itp.) - 150h killa, 150h mute.
4.6 Oszustwo na dużą skalę, np: oszustwo w oficjalnym serwerowym konkursie, wstawianie cudzych prac, plagiat, itp. - 150h killa + dyskwalifikacja z obecnego i przyszłych konkursów.
4.7 Wybicie herosa zajętego przez innego gracza - 50h killa.
4.8 Zarządca lub jego pomocnik ma prawo nałożyć karę w przypadku złamania innego punktu regulaminu niż wyżej wymienione. Dotyczy to złamania Regulaminu Margonem, Etykiety Margonem lub Zasad Światów Prywatnych. O wysokości kary w takim przypadku decyduje Zarządca.
4.9 Podrobienie screenów, np: wykroczeń - 200h killa
4.10 Założenie tematu bez zgody Zarządcy lub jego pomocników - 50h killa.
4.11 Założenie klanu bez zgody Zarządcy lub jego pomocników - 50h killa. Gdy taki klan nie zostanie rozwiązany, kara się mnoży x2, aż do czasu gdy założyciel klanu go rozwiąże.
4.12 Jeśli Gracz założy klan z inną nazwą niż zaakceptowana przez Zarządcę badź SM otrzymuje nakaz usunięcia klanu i karę 100h killa.
4.13 Udokumentowana stronniczość MC/SM lub pomocników (np. ustawianie konkursów, loterii na korzyść gracza/graczy, dopisywanie ilości waluty serwerowej która nie ma pokrycia, brak reakcji na łamanie regulaminu przez gracza/graczy, nadmierna pobłażliwość względem jednostki lub grupy graczy, itp.) - 50h killa oraz odebranie uprawnień bez możliwości ich odzyskania. [Jedynie Zarządca może zgłosić/ukarać MC/SM/Pomocnika na podstawie tego punktu.]
4.14 Próba przejęcia tematu bez zgody Zarządcy, jego pomocników lub założyciela - 24h killa.
4.15 Administracja stosuje recydywę. Polega to na podwojeniu przewidywanej kary, w każdym przypadku ponownego złamania tego samego punktu regulaminu.

§5 Statystyki serwera

5.1. Niszczenie łupów od różnicy lvl 50.
5.2. Osłabienie tytanów o 30%.
5.3. Doświadczenie za potwory x5.
5.4. Doświadczenie za questy x5.
5.5. Zdobywane punkty honoru z PvP x3.
5.6. Czas odnawiania się potworów x3.
5.7. Zmniejszenie szansy na pusty łup x4.
5.8. Automute wyłączone
5.9. Wyłączony bonus do krytyka przy przewadze poziomowej na PvP.
5.10. Zdobycie łupu nie wymaga wyczerpania.
5.11. Poziomy innych graczy nie są ukryte.
5.12. Antybot nie jest włączony.
5.13. Dostępna komenda /me.
5.14. Dostępna komenda /nar, dla MC i SM.

§6 Dodatki globalne

6.1. Wskazane jest używanie dodatku globalnego. Gracz, który specjalnie wyłącza dodatek globalny by utajnić bicie herosa/tytana, może zostać ukarany jeśli nie poinformuje o takiej walce w temacie do tego stworzonym.
6.2. Gracze którzy mają poważny problem, nie mogą wejść do gry przez dodatek globalny, powinni napisać w odpowiednim temacie na prywatnym forum Świata Erebos.
6.3 Gracz który nie używa dodatku globalnego powinien zgłosić ubicie herosa lub tytana w specjalnie stworzonym do tego temacie na forum.

§7 Inne postanowienia

7.1 Każdy z graczy ma czas dziesięciu dni na odwołanie się od decyzji Zarządcy świata prywatnego w sprawie zesłania go na Syberię. W tym celu powinien założyć odpowiedni temat, o nazwie [Erebos] - odwołanie. Po założeniu tematu wszyscy gracze mają prawo do decyzji, co zrobić z danym graczem. Ostateczną decyzję podejmuje Zarządca.
7.2 Na serwer można dostać się poprzez oficjalną rekrutację, konkurs lub zaproszenie dla znajomego. Dane o tego typu wydarzeniach widnieją na profilu Zarządcy oraz jego pomocników.
7.3 Każdy gracz może dokupić do 6 postaci. Dokładny cennik widnieje w odpowiednim temacie na prywatnym forum Świata Erebos
7.4 Każdemu graczowi, który posiada postać na serwerze, przysługuje reset postaci, czyli likwidacja postaci i rozpoczęcie gry od nowa. Czynność ta jest darmowa za pierwszym razem, a za kolejne płaci się określoną ilość waluty serwerowej. Cennik jest dostępny w specjalnym temacie na forum świata Erebos.
7.5 Obole są unikalną walutą Świata Erebos, można je zdobyć biorąc udział w konkursach oraz loteriach organizowanych na serwerze. Korzyści jakie wynikają z posiadania Oboli są opisane w odpowiednim temacie na prywatnym forum Świata Erebos.
7.6 W przypadku próby szukania luk w regulaminie, Zarządca bądź jego pomocnicy mogą nałożyć karę ustanowioną przez Zarządcę.
7.7 Zarządca zastrzega sobie prawo do wysyłania zaproszeń wybranym graczom poza rekrutacją.
7.8 Zarządca ma prawo ukarać gracza na podstawie dostępnych środków, którymi dysponuje (np. w panelu zarządcy/panelu dodatków) nawet jeśli nie ma zgłoszenia na danego gracza, albo brakuje pewnych dowodów, jednak są one możliwe do potwierdzenia przez Zarządcę. Ma to na celu głównie uniknięcie rozwiązywania niektórych spraw na panelu kontaktowym.

§8 Syberia.

8.1 Postać, która jest nieaktywna od ponad 14 dni, zostaje zesłana Syberię za nieaktywność. Dłuższe nieobecności - maksymalnie do 30 dni - należy zgłosić w odpowiednim temacie na forum.
8.2 Po przekroczeniu przez gracza krytycznego limitu godzin killa (200h) wszystkie postacie zostają przeniesione na świat wyrzutków - Syberię. Nowi gracze, którzy dostali się w wyniku konkursu, rekrutacji lub zaproszenia dla znajomego, siłę kary (czas jej trwania) mają zwiększoną x2 (dwukrotnie) na okres trzech miesięcy od założenia postaci na Świecie Prywatnym Erebos, limit krytycznego limitu killa dla nowych graczy w tym okresie czasu zostaje zmniejszony do 100h.
8.3 Postacie gracza, którego konto zmieniło właściciela po dostaniu się na świat, zostają przeniesione na Syberię.
8.4 Gracz z minusową reputacją musi odrobić ją przynajmniej do poziomu 0. W przeciwnym wypadku gracz zostaje zesłany na Syberię. Osoba z minusową reputacją do -10 włącznie ma 5 dni na odrobienie, powyżej -10 ma 10 dni czasu. O konieczności nadrobienia dana osoba zostanie poinformowana w odpowiednim temacie.
8.5 Gra na Erebosie zastępcy, który w przeszłości został wyrzucony z ów świata. Gracz ma 7 dni na pozbycie się takiego zastępcy. Jeśli tego nie zrobi dostaje killa na 336h, jeśli w tym czasie nadal będzie miał tego samego zastępcę to dostaje killa na kolejne 336h. Po 2 killu jeśli gracz nadal nie usunie zastępcy to zostaje wydalony na Syberię.
8.6 Zarządca zastrzega sobie prawo do wszczęcia głosowania odnośnie zesłania gracza na Syberię w przypadku gdy psuje on klimat, opinię, nagminnie łamie regulamin lub nie jest w stanie przystosować się do niepisanych zasad panujących na Świecie Prywatnym Erebos. W głosowaniu musi wziąć udział minimum 30% graczy.

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2016-12-09
Zatwierdzenie regulaminu.
---
2017-01-10
Publikacja nowego regulaminu świata
24/01/2017
2018-05-15
Zatwierdzenie regulaminu.
29/05/2018
2019-04-04
Zatwierdzenie regulaminu.
18/04/2019
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -