Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Dionizos


Regulamin obowiązujący od dnia 26.04.2021.


1. Do postanowień ogólnych zaliczamy:

1.1. Możliwe zmiany regulaminu, o których gracze zostaną poinformowani z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
1.2. Konieczność zapoznania się z regulaminem. Brak znajomości nie zwalnia z nieprzestrzegania go.
1.3. Ukaranie gracza za dopuszczenie się złamania regulaminu. Kara może wystąpić w 2 postaciach: kill/publiczne upomnienie na forum.
1.4. Pełną odpowiedzialność za konto przez właściciela. Kara popełniona przez osoby trzecie , nakładana jest na właściciela.
1.5. Przekroczenie przez gracza krytycznego limitu godzin killa (200h) skutkuje przeniesieniem na Syberię. Nowi gracze, którzy dostali się w wyniku konkursu, rekrutacji lub zaproszenia dla znajomego, mają ten limit zmniejszony do 150h killa na czas trzech miesięcy od założenia postaci na naszym świecie.
1.6 Zgromadzone kary resetują się co roku 1 stycznia o 50% posiadanych godzin (np. gdy gracz uzbierał 100h przez cały rok, 1 stycznia zaczyna z 50h)
1.6. Nieaktywność powyżej 50 dni przez gracza, skutkuje przeniesieniem go na Syberię.
1.7. Prawo do odwołania się od decyzji zarządcy świata prywatnego w sprawie zesłania go na Syberię; w tym celu gracz powinien założyć odpowiedni temat, o nazwie [Dionizos] - odwołanie. Po założeniu tematu wszyscy nie karani gracze mają prawo do decyzji, co zrobić z danym graczem. Ostateczna decyzja co do gracza podejmowana jest przez zarządcę. Czas na odwołanie wynosi 10 dni.
1.8. Dostać można się przez rekrutacje, zaproszenia dla znajomych, czy też ewentualne konkursy. Oferty zakupu zaproszenia będą ignorowane, a osobie składającej propozycję zostanie odebrana możliwość gry tutaj.
1.9. Zgłoszenia dotyczące naruszeń regulaminu powinny być zgłaszane tylko i wyłącznie do tematu “Wykroczenia”, maksymalnie tydzień od ich popełnienia. Przy zgłoszeniu obowiązkowe jest zamieszczenie zrzutu ekranu z datą i godziną bez żadnych edycji. Dowody spoza gry nie są brane pod uwagę.
1.10. Gracze zobowiązani są do posiadania nieujemnej reputacji.
1.11.Jeżeli gracz w miesiąc po upływie bana nie wywiąże się z odrobienia ujemnych punktów reputacji, to jego postać zostanie zesłana na Syberię.
1.12. Moderatorzy nie mają prawa podważać decyzji innych moderatorów. Opcja ta przysługuje jedynie zarządcy.
1.13. Zarządca ma prawo odebrać rangę, w przypadku gdy SM nie wypełniają swoich obowiązków.
1.15. Każdy gracz, który otrzymał zaproszenie na serwer zobowiązuje się wbić przynajmniej 50 poziom w czasie 2 tygodni od otrzymania zaproszenia na świat. Niewywiązanie się z obowiązku wbicia poziomu skutkuje Syberią.
1.16. Nick postaci nie może być obraźliwy, agresywny (np. kula w łeb).
1.17. Do każdego przewinienia musi być załączony dowód - screen. Na każdym screenie musi być widoczne całe pole gry i czat ogólny. Screeny nie mogą byc zamazane ani posiadać wyciętych miejsc z okna gry - to co jest poza oknem gry nie musi być widoczne.
1.18. Obowiązuje zasada domniemania niewinności. Brak możliwości udowodnienia złamania regulaminu działa na korzyść osoby zgłaszanej.
1.19. Temat wykroczeń służy tylko i wyłącznie do zgłoszeń oraz ewentualnej obrony osoby zgłaszanej. Absolutny zakaz komentowania/oceniania postów przez osoby trzecie.

2. W grze, jak i na forum, obowiązują pewne punkty, których należy przestrzegać.:

a) w grze:
2.1. Gracz musi przestrzegać poprawnej pisowni języka polskiego.
2.2. Gracz nie ma prawa obrażać innych. Poważniejsze groźby, obraźliwe słownictwo i zwroty, karane będą według ich powagi.
b) na forum:
2.1. Należy zachować kulturę osobistą.
2.2. Zakazuje się żebrania.
2.3. Spam, bezsensowne posty, łamiące zasady tematu, bezsensowne rozciąganie posta są zakazane.
2.4. Forum nie służy do poniżania. Oczernianie innych graczy, dokuczliwe komentowanie, czy też podobne formy ataku na daną osobę/klan będą karane.
2.5. Na forum nie prowadzi się sporów prywatnych/klanowych.
2.6. Założenie tematu wymaga zgody zarządcy.
2.7 Kary przyznawane są za poważniejsze wykroczenia. Za napisanie na forum z błędem ortograficznym kary nie ma, za błędy interpunkcyjne również, ale za celowe np. pisanie falą w kilku postach czy też "trollowanie" w tematach poważniejszych może zostać udzielona kara za spam.

3. Kary

3.1 Zabicie gracza(y) ze zbyt dużą przewagą poziomową - 50h killa. Przy większej ilości graczy, 50h * ilość zabitych graczy.
3.2. Obraza gracza lub klanu, prowokacja, niemiłe komentarze, ośmieszanie, groźby - 75-100h killa
3.2.1 Pomówienia, oszczerstwa- 50h killa
3.2.2 Błahostki nie będą karane. Noob to nie obraza, wyzywanie od zwierząt, wyzywanie rodziny gracza jest uznawane za obrazę. Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie. W razie wątpliwości co do uznania danego sformułowania za obraźliwe, decyduje Zarządca.
3.3. Próby przekupstwa - 100h killa
3.4. Oszustwo na dużą skalę, bądź oszukiwanie w konkursie serwerowym - 150h killa
3.5. Spam na forum, bezsensowne rozciąganie zbyt długim postem tematów, wykroczenia na forum - 12h killa.
3.6. Wielokrotne, bezsensowne minusowanie danej osoby(minimum 5 bezsensownych minusów) - 12h killa
3.7 Plusy/minusy emanujące nienawiścią, zazdrością - 12h killa
3.7.1 Komentowanie/ocenianie postów w temacie wykroczenia- 12h
3.8. Poważne kłótnie w grze (czat ogólny), na forum - 50h killa dla obydwóch stron.
3.9. Założenie tematu bez zgody zarządcy - 24h killa.
3.10. Wybicie e2 – 30h killa, w przypadku wielokrotnego wybicia tej samej e2 w krótkim odstępie czasowym- 50h.
3.10.1 Wybicie herosa -50h killa
3.11. Nieznajomość regulaminu - przykładowo kłócenie się na forum, lub grze o oczywiste rzeczy - 24h killa.
3.12. Zamazywanie/przerabianie/ucinanie screenów- 50h killa
3.13. Żebranie na czacie w grze/forum - 24h killa
3.14. Układanie wulgarnych słów/kształtów z przedmiotów - 100h killa
3.15. Zgłoszenia naruszenia regulaminu powinny być dokładnie opisane. Ważne jest, by nie zgłaszać byle czego, bo błahostki nie będą karane.
3.16. Łamanie regulaminu na czacie: ogólnym, grupowym, prywatnym podlega karze. Złamany regulamin na czacie klanowym nie podlega karze.
3.17. Zarządca ma prawo nałożyć karę w przypadku złamania innego punktu niż w regulaminie, jeśli jakieś zachowanie jest powszechnie uważane za złe. Wysokość kary będzie uzależniona od popełnionego wykroczenia. Naruszenia te mogą dotyczyć Regulaminu Margonem, Etykiety Margonem lub Zasad Światów Prywatnych.
3.18 Zgłaszać mogą tylko osoby, których dane zgłoszenie dotyczy. Osoby postronne, np. w przypadku obrazy osoby trzeciej, nie mają prawa zgłaszać w czyimś imieniu.
3.19 Za zgłoszenia, w których nie został złamany punkt regulaminu osoba, która zgłasza, może zostać ukarana killem na 24h, jeśli jest to kolejne bezpodstawne zgłoszenie, np. jeśli ktoś zgłaszał za podobną rzecz i osoba zgłaszana kary nie dostała.

4. Statystyki Świata

4.1.1. Niszczenie łupów od różnicy poziomów: 50.
4.1.2. Osłabienie tytanów: 50%
4.1.3. Doświadczenie za potwory: x5.
4.1.4. Doświadczenie za questy: x5.
4.1.5. Mnożnik Punktów Honoru: x3.
4.1.6. Czas odnawiania się potworów: x3.
4.1.7. Zmniejszenie szansy na pusty łup: x4.
4.1.8. Automute: wyłączone
4.1.9. Wyłączona przewaga dla PvP: tak.
4.1.10. Zdobycie łupu wymaga wyczerpania: nie.
4.1.11. Komenda /me: włączone.
4.1.12. Komenda /nar: włączone.
4.1.13. Godziny PvP: 23:59 - 05:59.
4.2. Statystyki serwera mogą ulec zmianie, a informacja o tym zostanie zawarta w temacie Blog Techniczny z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. Gra

5.1. Zabijanie innych graczy jest dozwolone pod warunkiem, że spełniane są poniższe wymagania toczących się walk:
- muszą odbywać się one honorowo, np: 1 vs 1, 2 vs 2, itd.
- walczyć można również 2 vs 5, 1 vs 2 itd. ale nie odwrotnie.
- w przypadku zaatakowania np. 4 vs 3 poddanie przez 1 przeciwnika nie czyni walki honorowej.
5.1.1 Dozwolone jest atakowanie gracza obok herosa oraz obok e2.
5.1.2 Gracz ma prawo atakować grupy, w których znajduje się przynajmniej 1 osoba, którą ma prawo zaatakować. W tym przypadku zabicie członków grupy z mniejszym poziomem nie podlega karze. To samo tyczy się innych, zgodnych z regulaminem grup, np. Walka pomiędzy GraczA(244m) a GraczB(244b), GraczC(227w) - dozwolone
5.1.3. Walki muszą być toczone z dozwoloną przewagą dla poziomów:
I) 1-299 - do 15 poziomów przewagi(nie dotyczy łaźni)
II) 300+ - nieograniczony poziom przewagi atakującego względem gracza z minimum 300 lvlem, np. 350 może atakować 300 lvl, ale 350 nie może już atakować 299
5.1.4 Kara przyznawana jest za zabicie gracza, nie za samo zaatakowanie z przewagą. Screen, przedstawiający zabicie, powinien ukazywać koniec walki, z którego wynika, że gracz atakowany został zabity.
5.1.5. Gracz z 300 poziomem może atakować graczy od 285lvl, powyżej 300 lvl nie ma ograniczeń atakowania ludzi z minimum 300 poziomem.
5.1.6 W przypadku walki 2v2, 3v3 itd., walka rozdzielana jest na kilka walk 1v1. Atakować można grupy dwóch i więcej graczy pod warunkiem, że kazda z walk 1v1 odbywa sie zgodnie z zasadami, tzn. bez przekroczenia dozwolonej przewagi poziomow. Przyklad: GraczA(244), GraczB(217) vs GraczC(229), GraczD(202) -> traktowane jest to jako walka pomiędzy graczami A i C oraz walka pomiędzy graczami B i D. Od 300 poziomu walki w grupach muszą być honorowe, tj. 2v2, 3v3, itd., ale przy podziale na kilka walk 1v1, nie obowiązuje zakaz atakowania z 15 lvlami przewagi. Wszyscy uczestnicy muszą mieć przynajmniej 300 poziom.
5.2. Wszelkie formy wybijania e2/herosa nie są dozwolone. Ukarana zostaje osoba, która danego potworka zaatakowała, a nie cała grupa, uczestnicząca w walce (jeśli jest to możliwe do zweryfikowania). Jeśli nie jest możliwe ustalenie, kto zaatakował, ukarana zostaje cała grupa.
5.2.1 Dowodem zajęcia herosa lub e2 jest screen, poświadczający bycie pierwszym w promieniu respu danej e2 lub bezposednio przy herosie. Można zajmować tylko jedną elitę 2 na raz. Wylogowanie/ oddalnie się od e2 powoduje automatyczne zwolenienie jej.
5.2.2 W przypadku gdy na e2 stoi inny gracz i posiada nad postacią duszka, gracz ma prawo przejąć e2, jednak należy posiadać dowód, w którym dokładnie ukazane jest, że dany gracz stoi na tzw. "duszku".
5.2.3. Herosa nie można zająć, gdy znajduje się on za kolizją, do której trzeba się dostać przechodząc przez inną mapę, bądź trzeba dojść na około - w takim przypadku należy zająć herosa, stojąc na tyle blisko, by móc go zaatakować. Postać gracza na screenie z zajęciem herosa powinna być w odległości maksymalnie 10 kratek obok herosa. Osoba zajmująca herosa, musi stać cały czas maksymalnie 10 kratek od herosa. Odchodząc od niego, automatycznie go zwalnia.
5.2.4 Do udowodnienia wybicia moba potrzebny jest screen, przedstawiający osobę wybijającą moba w trakcie walki z danym potworem. W uzasadnionych przypadkach istnieje opcja nieposiadania takiego screenu. Zarządca może sprawdzić w logach, kto o danej porze ubił danego moba, jednakże konieczne jest posiadanie screena, udowodniającego, że obok danego potwora byliśmy pierwsi. Próba oszustwa przez zgłaszającego kończy się karą, zgodnie z taryfikatorem.
5.2.5. Przyznanie się do winy na czacie jest wystarczającym dowodem wybicia potwora. Kara, w przypadku braku dowodów, prócz przyznania się do winy, zostaje skrócona o połowę.
5.2.6. W przypadku, gdy 2 osoby znajdą herosa w tej samej chwili i żadna z nich nie posiada screena, potwierdzającego bycie pierwszym obok herosa, można losować herosa. Jeśli jednak osoba będzie posiadała dowód udowodniający bycie pierwszym obok herosa, wybijający zostaje ukarany killem.
5.2.7. Jeżeli osoba/grupa, która znalazła herosa, zostaje zaatakowana przez inną osobę/grupę, nie można atakować w tym czasie potwora. Zabicie herosa podczas nieskończonej walki osoby, której jest ten heros, skutkuje killem za wybicie herosa, co jest weryfikowane poprzez logi ubić przez Zarządcę.
5.2.8. W przypadku przelogowania osoby, która znalazła herosa, może ona wyznaczyć osobę, do której ten heros w danej chwili należy- osoba ta musi znajdować się na mapie z herosem. Znalazca musi napisać na czacie ogólnym przed przelogowaniem, czyj heros jest. Punkt ten nie dotyczy osoby, która uczestniczy w walce pvp przy herosie.
5.2.9. Osoba, która zabije znalazcę herosa, przejmuje herosa. Musi posiadać screen, potwierdzający zabicie znalazcy herosa. W przypadku zgłoszenia za wybicie, udostępnia screen z zabiciem znalazcy. Atakujący znalazcę zobligowany jest również do posiadania screena, z którego wynika, że atakuje on znalazcę- są we 2 na mapie (dodatek ktotujest). Punkt nie dotyczy sytuacji, w której w chwili początku walki pvp są więcej niż 2 osoby na mapie i nie jest możliwe ustalenie tego, kto danego herosa znalazł. W przypadku większej liczby osób na mapie przy początku próby zabicia przez inną osobą, znalazca ma prawo podczas walki pvp napisać, komu oddaje herosa.
5.3. Wojny prywatne i klanowe są dozwolone.
5.4 W przypadku włączenia bonusów za przewagę poziomową, zabronione jest atakowanie z przewagą powyżej 15 lvli także powyżej 300 poziomu.

6. Wojny

6.1. Gracz ma prawo do wypowiedzenia wojny drugiemu graczowi. W tej sprawie należy napisać post w temacie "Wojny". Wojna trwa 2 tygodnie od momentu zaakceptowania jej w komentarzu przez SM. Nie trzeba podawać powodu wojny.
6.2. Wyróżniane są dwa typy wojen: wojny prywatne oraz wojny klanowe. Działają obustronnie. Są traktowane z osobna, tzn. można prowadzić w jednej chwili, będąc założycielem lub członkiem klanu, wojnę prywatną oraz klanową.
6.3. Na czas trwania wojny zabijanie postaci toczących ze sobą wojnę graczy z dowolną przewagą poziomową nie będzie podlegało karom. W przypadku wojny klanowej, można atakować niehonorowo, tzn. 10vs1, 2vs1, itd.
6.4. Grupowanie się z graczami toczącymi ze sobą wojnę, także klanową, jest na własną odpowiedzialność. Jeśli twoja postać zostanie przypadkowo zabita, nie będzie można zgłosić tego jako wykroczenia.
6.5. Dana osoba może wypowiedzieć wojnę tylko jednej osobie jednocześnie. Ta sama zasada tyczy się wojen klanowych.
6.5.1. W przypadku gdy gracz pełni funkcję założyciela kilku klanów, klan nie jest traktowany z osobna- istnieje możliwość wypowiedzenia tylko jednej wojny w danej chwili.
6.6. Wojnę uznaje się za ważną poprzez potwierdzenie tego przez SM poprzez wpisanie daty zakończenia jej trwania w ocenie posta z jej wypowiedzeniem.
6.7. Kolejną wojnę można wypowiedzieć po upływie dwóch tygodni od czasu zakończenia poprzedniej wojny.
6.7.1. Niedopilnowanie terminu wojny podlega odrzuceniu jej + ukaraniu w kategorii spamu w temacie.
6.8. Wojna zostaje odrzucona w trzech przypadkach:
a)od czasu zakończenia poprzedniej wojny nie upłynęły 2 tygodnie,
b)w przypadku, kiedy wojna jest wypowiadana przez klan, w którym znajduje się mniej niż 5 postaci
c)jeśli w poście z wypowiedzeniem wojny klanowej nie ma listy członków obu klanów.
6.9 Podczas wojny klanowej w poście z wypowiedzeniem wojny, założyciel klanu, wypowiadającego wojnę, ma obowiązek wkleić screena z listą członków swojego klanu oraz klanu, któremu wypowiada wojnę. Odejście z klanu nie równa się z ucieczką przed wojną. Do czasu końca wojny postać nadal może/być atakowana. W przypadku odejścia któregoś z członków klanu, klan z wojną ma prawo do atakowania tej osoby z przewagą poziomową tak jak w przypadku wojny klanowej oraz osoba, która odeszła z klanu, ma prawo do atakowania z przewagą poziomową osób z klanu, z którym miała wcześniej wojnę. Jeśli do klanu toczącego wojnę klanową dojdzie nowa osoba, która nie miała w nim wcześniej postaci, może ona toczyć wojnę, zgodnie z zasadami prowadzenia wojny klanowej, np. Klan A wypowiada wojnę klanowi B. Gracz odchodzi z klanu A, ale dalej może atakować i być atakowanym przez klan B.
6.10 Wątpliwości co do przynależności klanowej postaci w momencie ataku rozwiewane są przez podanie zrzutu ekranu historii klanowej przez założyciela klanu lub, jeśli nie jest to możliwe, przez sprawdzenie logów przez Zarządcę na panelu kontaktowym. W przypadku braku możliwości określenia dokładnej daty opuszczenia klanu przez postać, kara nie zostaje nadana.

7. Syberia

7.1. Gracz może zostać zesłany na Syberię za:
a) Stałą blokadę konta
b) Przekroczenie 200 h killa, nowi gracze 150 h killa.
c) Oczernianie, bądź obrazę zarządu serwera (ZŚP i SM)
d) Udowodnioną zmianę właściciela konta
e) Nieaktywność (Musi minąć co najmniej 50 dni.)
f) Dobrowolna prośba zesłania gracza na syberię.
g) Niewypełnienie zobowiązania się do danego czynu (przykładowo wbicia x poziomu w rekrutacji)
h) Niewyrównanie ujemnej reputacji w ciągu 30 dni.
i) Używanie programów wspomagających
7.2. Odwołać się można, zakładając temat “[Dionizos-odwołanie]".
7.3. Zarządca ostatecznie podejmuje decyzję czy gracz zostaje na serwerze. Zarządca może również zdecydować o Syberii "w zawieszeniu" -> każdy następny kill skutkuje wyrzuceniem na Syberię.

8. Postacie

8.1. Gracz może posiadać sześć postaci na Świecie.
8.1.1. Zaproszenie na pierwszą postać można zdobyć w wyniku rekrutacji,polecenia znajomego lub konkursu.
Dane o tego typu wydarzeniach widnieją na profilu zarządcy - https://www.margonem.pl/?task=profile&id=1038445#tab2
8.1.2. Zakupienie kolejnych postaci wymaga wysłania odpowiedniej ilości złota na skrzynkę zarządcy. Druga postać - 50m, każda kolejna- 100m. Zakupuje się slot na daną postać, a nie zaproszenie. Postać można wymienić bez opłaty(pkt 8.4).
8.1.3. Aby zakupić postać należy wysłać na skrzynkę do zarządcy wymaganą kwotę złota + zamieścić link do profilu. W przypadku niespełnienia wymagań, złoto zostaje odsyłane.
8.2.1. Zaproszenie na postać można zdobyć także poprzez uzbieranie waluty/wygraną w konkursie.
8.3. Gracz może otrzymać zaproszenie na kolejną postać w ramach nagrody przewidzianej w organizowanych konkursach/eventach, bądź za zasługi dla serwera.
8.4. Gracz może wymienić posiadaną postać.
8.4.1. Za wymianę uważane jest usunięcie posiadanej przez gracza postaci i otrzymanie nowego zaproszenia na Świat.
8.4.2. Gracz wysyła Zarządcy na pocztę screen z profilu sprzed usunięcia postaci, potwierdzający, że takową posiadał oraz po kasacji.

9. Zakazane jest używanie wszelkich programów, dodatków czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób.

9.1. Zarządca świata oraz wybrani przez niego SM mają prawo zweryfikować gracza, wobec którego istnieją podejrzenia o automatyzację gry. Takie podejrzenia można kierować bezpośrednio do SM lub zarządcy.
9.2. Gracz ma obowiązek zareagować na pisane do niego wiadomości na chacie ogólnym/prywatnym oraz na wysyłane przez SM ostrzeżenia za pomocą komendy !nick_gracza.
9.3. Pojedyncza weryfikacja powinna trwać przynajmniej 5 minut. Całość należy udokumentować screenami lub nagraniem przedstawiającym cały proces weryfikacji.
9.4. Jeżeli gracz nie wykona poleceń osoby weryfikującej lub nie potwierdzi swojej obecności a mimo to dalej będzie wykonywał podejrzane czynności, materiał dowodowy zostanie skierowany do tematu "Wykroczenia", a sam gracz zostanie zesłany na Syberię.

10. Kontakt z Zarządcą świata

10.1. Adres mailowy: palsi-margonem@o2.pl
10.2. Poprzez skrzynkę pocztową w grze.

11. Kontakt z SM

11.1. Poprzez skrzynkę pocztową w grze.
11.2. Inne formy kontaktu, których SM nie ma obowiązku podawania, np: email, gg, czat, itd.

Regulamin obowiązujący do dnia 26.04.2021.1. Do postanowień ogólnych zaliczamy:

1.1. Możliwe zmiany regulaminu, o których gracze zostaną poinformowani z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
1.2. Konieczność zapoznania się z regulaminem. Brak znajomości nie zwalnia z nieprzestrzegania go.
1.3. Ukaranie gracza za dopuszczenie się złamania regulaminu. Kara może wystąpić w 2 postaciach: kill/publiczne upomnienie na forum.
1.4. Pełną odpowiedzialność za konto przez właściciela. Kara popełniona przez osoby trzecie , nakładana jest na właściciela.
1.5. Przekroczenie przez gracza krytycznego limitu godzin killa (200h) skutkuje przeniesieniem na Syberię. Nowi gracze, którzy dostali się w wyniku konkursu, rekrutacji lub zaproszenia dla znajomego, mają ten limit zmniejszony do 150h killa na czas trzech miesięcy od założenia postaci na naszym świecie.
1.6 Zgromadzone kary resetują się co roku 1 stycznia o 50% posiadanych godzin (np. gdy gracz uzbierał 100h przez cały rok, 1 stycznia zaczyna z 50h)
1.6. Nieaktywność powyżej 50 dni przez gracza, skutkuje przeniesieniem go na Syberię.
1.7. Prawo do odwołania się od decyzji zarządcy świata prywatnego w sprawie zesłania go na Syberię; w tym celu gracz powinien założyć odpowiedni temat, o nazwie [Dionizos] - odwołanie. Po założeniu tematu wszyscy nie karani gracze mają prawo do decyzji, co zrobić z danym graczem. Ostateczna decyzja co do gracza podejmowana jest przez zarządcę. Czas na odwołanie wynosi 10 dni.
1.8. Dostać można się przez rekrutacje, zaproszenia dla znajomych, czy też ewentualne konkursy. Oferty zakupu zaproszenia będą ignorowane, a osobie składającej propozycję zostanie odebrana możliwość gry tutaj.
1.9. Zgłoszenia dotyczące naruszeń regulaminu powinny być zgłaszane tylko i wyłącznie do tematu “Wykroczenia”, maksymalnie tydzień od ich popełnienia. Przy zgłoszeniu obowiązkowe jest zamieszczenie zrzutu ekranu z datą i godziną bez żadnych edycji. Dowody spoza gry nie są brane pod uwagę.
1.10. Gracze zobowiązani są do posiadania nieujemnej reputacji.
1.11.Jeżeli gracz w miesiąc po upływie bana nie wywiąże się z odrobienia ujemnych punktów reputacji, to jego postać zostanie zesłana na Syberię.
1.12. Moderatorzy nie mają prawa podważać decyzji innych moderatorów. Opcja ta przysługuje jedynie zarządcy.
1.13. Zarządca ma prawo odebrać rangę, w przypadku gdy SM nie wypełniają swoich obowiązków.
1.15. Każdy gracz, który otrzymał zaproszenie na serwer zobowiązuje się wbić przynajmniej 50 poziom w czasie 2 tygodni od otrzymania zaproszenia na świat. Niewywiązanie się z obowiązku wbicia poziomu skutkuje Syberią.
1.16. Nick postaci nie może być obraźliwy, agresywny (np. kula w łeb).
1.17. Do każdego przewinienia musi być załączony dowód - screen. Na każdym screenie musi być widoczne całe pole gry i czat ogólny. Screeny nie mogą byc zamazane ani posiadać wyciętych miejsc z okna gry - to co jest poza oknem gry nie musi być widoczne.
1.18. Obowiązuje zasada domniemania niewinności. Brak możliwości udowodnienia złamania regulaminu działa na korzyść osoby zgłaszanej.
1.19. Temat wykroczeń służy tylko i wyłącznie do zgłoszeń oraz ewentualnej obrony osoby zgłaszanej. Absolutny zakaz komentowania/oceniania postów przez osoby trzecie.

2. W grze, jak i na forum, obowiązują pewne punkty, których należy przestrzegać.:

a) w grze:
2.1. Gracz musi przestrzegać poprawnej pisowni języka polskiego.
2.2. Gracz nie ma prawa obrażać innych. Poważniejsze groźby, obraźliwe słownictwo i zwroty, karane będą według ich powagi.
b) na forum:
2.1. Należy zachować kulturę osobistą.
2.2. Zakazuje się żebrania.
2.3. Spam, bezsensowne posty, łamiące zasady tematu, bezsensowne rozciąganie posta są zakazane.
2.4. Forum nie służy do poniżania. Oczernianie innych graczy, dokuczliwe komentowanie, czy też podobne formy ataku na daną osobę/klan będą karane.
2.5. Na forum nie prowadzi się sporów prywatnych/klanowych.
2.6. Założenie tematu wymaga zgody zarządcy.
2.7 Kary przyznawane są za poważniejsze wykroczenia. Za napisanie na forum z błędem ortograficznym kary nie ma, za błędy interpunkcyjne również, ale za celowe np. pisanie falą w kilku postach czy też "trollowanie" w tematach poważniejszych może zostać udzielona kara za spam.

3. Kary

3.1 Zabicie gracza(y) ze zbyt dużą przewagą poziomową - 50h killa. Przy większej ilości graczy, 50h * ilość zabitych graczy.
3.2. Obraza gracza lub klanu, prowokacja, niemiłe komentarze, ośmieszanie, groźby - 75-100h killa
3.2.1 Pomówienia, oszczerstwa- 50h killa
3.2.2 Błahostki nie będą karane. Noob to nie obraza, wyzywanie od zwierząt, wyzywanie rodziny gracza jest uznawane za obrazę. Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie. W razie wątpliwości co do uznania danego sformułowania za obraźliwe, decyduje Zarządca.
3.3. Próby przekupstwa - 100h killa
3.4. Oszustwo na dużą skalę, bądź oszukiwanie w konkursie serwerowym - 150h killa
3.5. Spam na forum, bezsensowne rozciąganie zbyt długim postem tematów, wykroczenia na forum - 12h killa.
3.6. Wielokrotne, bezsensowne minusowanie danej osoby(minimum 5 bezsensownych minusów) - 12h killa
3.7 Plusy/minusy emanujące nienawiścią, zazdrością - 12h killa
3.7.1 Komentowanie/ocenianie postów w temacie wykroczenia- 12h
3.8. Poważne kłótnie w grze (czat ogólny), na forum - 50h killa dla obydwóch stron.
3.9. Założenie tematu bez zgody zarządcy - 24h killa.
3.10. Wybicie e2 – 30h killa, w przypadku wielokrotnego wybicia tej samej e2 w krótkim odstępie czasowym- 50h.
3.10.1 Wybicie herosa -50h killa
3.11. Nieznajomość regulaminu - przykładowo kłócenie się na forum, lub grze o oczywiste rzeczy - 24h killa.
3.12. Zamazywanie/przerabianie/ucinanie screenów- 50h killa
3.13. Żebranie na czacie w grze/forum - 24h killa
3.14. Układanie wulgarnych słów/kształtów z przedmiotów - 100h killa
3.15. Zgłoszenia naruszenia regulaminu powinny być dokładnie opisane. Ważne jest, by nie zgłaszać byle czego, bo błahostki nie będą karane.
3.16. Łamanie regulaminu na czacie: ogólnym, grupowym, prywatnym podlega karze. Złamany regulamin na czacie klanowym nie podlega karze.
3.17. Zarządca ma prawo nałożyć karę w przypadku złamania innego punktu niż w regulaminie, jeśli jakieś zachowanie jest powszechnie uważane za złe. Wysokość kary będzie uzależniona od popełnionego wykroczenia. Naruszenia te mogą dotyczyć Regulaminu Margonem, Etykiety Margonem lub Zasad Światów Prywatnych.
3.18 Zgłaszać mogą tylko osoby, których dane zgłoszenie dotyczy. Osoby postronne, np. w przypadku obrazy osoby trzeciej, nie mają prawa zgłaszać w czyimś imieniu.
3.19 Za zgłoszenia, w których nie został złamany punkt regulaminu osoba, która zgłasza, może zostać ukarana killem na 24h, jeśli jest to kolejne bezpodstawne zgłoszenie, np. jeśli ktoś zgłaszał za podobną rzecz i osoba zgłaszana kary nie dostała.

4. Statystyki Świata

4.1.1. Niszczenie łupów od różnicy poziomów: 50.
4.1.2. Osłabienie tytanów: 50%
4.1.3. Doświadczenie za potwory: x5.
4.1.4. Doświadczenie za questy: x5.
4.1.5. Mnożnik Punktów Honoru: x3.
4.1.6. Czas odnawiania się potworów: x3.
4.1.7. Zmniejszenie szansy na pusty łup: x4.
4.1.8. Automute: wyłączone
4.1.9. Wyłączona przewaga dla PvP: tak.
4.1.10. Zdobycie łupu wymaga wyczerpania: nie.
4.1.11. Komenda /me: włączone.
4.1.12. Komenda /nar: włączone.
4.1.13. Godziny PvP: 23:59 - 05:59.
4.2. Statystyki serwera mogą ulec zmianie, a informacja o tym zostanie zawarta w temacie Blog Techniczny z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. Gra

5.1. Zabijanie innych graczy jest dozwolone pod warunkiem, że spełniane są poniższe wymagania toczących się walk:
- muszą odbywać się one honorowo, np: 1 vs 1, 2 vs 2, itd.
- walczyć można również 2 vs 5, 1 vs 2 itd. ale nie odwrotnie.
- w przypadku zaatakowania np. 4 vs 3 poddanie przez 1 przeciwnika nie czyni walki honorowej.
5.1.1 Dozwolone jest atakowanie gracza obok herosa oraz obok e2.
5.1.2 Gracz ma prawo atakować grupy, w których znajduje się przynajmniej 1 osoba, którą ma prawo zaatakować. W tym przypadku zabicie członków grupy z mniejszym poziomem nie podlega karze. To samo tyczy się innych, zgodnych z regulaminem grup, np. Walka pomiędzy GraczA(244m) a GraczB(244b), GraczC(227w) - dozwolone
5.1.3. Walki muszą być toczone z dozwoloną przewagą dla poziomów:
I) 1-299 - do 15 poziomów przewagi(nie dotyczy łaźni)
II) 300+ - nieograniczony poziom przewagi atakującego względem gracza z minimum 300 lvlem, np. 350 może atakować 300 lvl, ale 350 nie może już atakować 299
5.1.4 Kara przyznawana jest za zabicie gracza, nie za samo zaatakowanie z przewagą. Screen, przedstawiający zabicie, powinien ukazywać koniec walki, z którego wynika, że gracz atakowany został zabity.
5.1.5. Gracz z 300 poziomem może atakować graczy od 285lvl, powyżej 300 lvl nie ma ograniczeń atakowania ludzi z minimum 300 poziomem.
5.1.6 W przypadku walki 2v2, 3v3 itd., walka rozdzielana jest na kilka walk 1v1. Atakować można grupy dwóch i więcej graczy pod warunkiem, że kazda z walk 1v1 odbywa sie zgodnie z zasadami, tzn. bez przekroczenia dozwolonej przewagi poziomow. Przyklad: GraczA(244), GraczB(217) vs GraczC(229), GraczD(202) -> traktowane jest to jako walka pomiędzy graczami A i C oraz walka pomiędzy graczami B i D. Od 300 poziomu walki w grupach muszą być honorowe, tj. 2v2, 3v3, itd., ale przy podziale na kilka walk 1v1, nie obowiązuje zakaz atakowania z 15 lvlami przewagi. Wszyscy uczestnicy muszą mieć przynajmniej 300 poziom.
5.2. Wszelkie formy wybijania e2/herosa nie są dozwolone. Ukarana zostaje osoba, która danego potworka zaatakowała, a nie cała grupa, uczestnicząca w walce (jeśli jest to możliwe do zweryfikowania). Jeśli nie jest możliwe ustalenie, kto zaatakował, ukarana zostaje cała grupa.
5.2.1 Dowodem zajęcia herosa lub e2 jest screen, poświadczający bycie pierwszym w promieniu respu danej e2 lub bezposednio przy herosie. Można zajmować tylko jedną elitę 2 na raz. Wylogowanie/ oddalnie się od e2 powoduje automatyczne zwolenienie jej.
5.2.2 W przypadku gdy na e2 stoi inny gracz i posiada nad postacią duszka, gracz ma prawo przejąć e2, jednak należy posiadać dowód, w którym dokładnie ukazane jest, że dany gracz stoi na tzw. "duszku".
5.2.3. Herosa nie można zająć, gdy znajduje się on za kolizją, do której trzeba się dostać przechodząc przez inną mapę, bądź trzeba dojść na około - w takim przypadku należy zająć herosa, stojąc na tyle blisko, by móc go zaatakować. Postać gracza na screenie z zajęciem herosa powinna być w odległości maksymalnie 10 kratek obok herosa. Osoba zajmująca herosa, musi stać cały czas maksymalnie 10 kratek od herosa. Odchodząc od niego, automatycznie go zwalnia.
5.2.4 Do udowodnienia wybicia moba potrzebny jest screen, przedstawiający osobę wybijającą moba w trakcie walki z danym potworem. W uzasadnionych przypadkach istnieje opcja nieposiadania takiego screenu. Zarządca może sprawdzić w logach, kto o danej porze ubił danego moba, jednakże konieczne jest posiadanie screena, udowodniającego, że obok danego potwora byliśmy pierwsi. Próba oszustwa przez zgłaszającego kończy się karą, zgodnie z taryfikatorem.
5.2.5. Przyznanie się do winy na czacie jest wystarczającym dowodem wybicia potwora. Kara, w przypadku braku dowodów, prócz przyznania się do winy, zostaje skrócona o połowę.
5.2.6. W przypadku, gdy 2 osoby znajdą herosa w tej samej chwili i żadna z nich nie posiada screena, potwierdzającego bycie pierwszym obok herosa, można losować herosa. Jeśli jednak osoba będzie posiadała dowód udowodniający bycie pierwszym obok herosa, wybijający zostaje ukarany killem.
5.2.7. Jeżeli osoba/grupa, która znalazła herosa, zostaje zaatakowana przez inną osobę/grupę, nie można atakować w tym czasie potwora. Zabicie herosa podczas nieskończonej walki osoby, której jest ten heros, skutkuje killem za wybicie herosa, co jest weryfikowane poprzez logi ubić przez Zarządcę.
5.2.8. W przypadku przelogowania osoby, która znalazła herosa, może ona wyznaczyć osobę, do której ten heros w danej chwili należy- osoba ta musi znajdować się na mapie z herosem. Znalazca musi napisać na czacie ogólnym przed przelogowaniem, czyj heros jest. Punkt ten nie dotyczy osoby, która uczestniczy w walce pvp przy herosie.
5.2.9. Osoba, która zabije znalazcę herosa, przejmuje herosa. Musi posiadać screen, potwierdzający zabicie znalazcy herosa. W przypadku zgłoszenia za wybicie, udostępnia screen z zabiciem znalazcy. Atakujący znalazcę zobligowany jest również do posiadania screena, z którego wynika, że atakuje on znalazcę- są we 2 na mapie (dodatek ktotujest). Punkt nie dotyczy sytuacji, w której w chwili początku walki pvp są więcej niż 2 osoby na mapie i nie jest możliwe ustalenie tego, kto danego herosa znalazł. W przypadku większej liczby osób na mapie przy początku próby zabicia przez inną osobą, znalazca ma prawo podczas walki pvp napisać, komu oddaje herosa.
5.3. Wojny prywatne i klanowe są dozwolone.
5.4 W przypadku włączenia bonusów za przewagę poziomową, zabronione jest atakowanie z przewagą powyżej 15 lvli także powyżej 300 poziomu.

6. Wojny

6.1. Gracz ma prawo do wypowiedzenia wojny drugiemu graczowi. W tej sprawie należy napisać post w temacie "Wojny". Wojna trwa 2 tygodnie od momentu zaakceptowania jej w komentarzu przez SM. Nie trzeba podawać powodu wojny.
6.2. Wyróżniane są dwa typy wojen: wojny prywatne oraz wojny klanowe. Działają obustronnie. Są traktowane z osobna, tzn. można prowadzić w jednej chwili, będąc założycielem lub członkiem klanu, wojnę prywatną oraz klanową.
6.3. Na czas trwania wojny zabijanie postaci toczących ze sobą wojnę graczy z dowolną przewagą poziomową nie będzie podlegało karom. W przypadku wojny klanowej, można atakować niehonorowo, tzn. 10vs1, 2vs1, itd.
6.4. Grupowanie się z graczami toczącymi ze sobą wojnę, także klanową, jest na własną odpowiedzialność. Jeśli twoja postać zostanie przypadkowo zabita, nie będzie można zgłosić tego jako wykroczenia.
6.5. Dana osoba może wypowiedzieć wojnę tylko jednej osobie jednocześnie. Ta sama zasada tyczy się wojen klanowych.
6.5.1. W przypadku gdy gracz pełni funkcję założyciela kilku klanów, klan nie jest traktowany z osobna- istnieje możliwość wypowiedzenia tylko jednej wojny w danej chwili.
6.6. Wojnę uznaje się za ważną poprzez potwierdzenie tego przez SM poprzez wpisanie daty zakończenia jej trwania w ocenie posta z jej wypowiedzeniem.
6.7. Kolejną wojnę można wypowiedzieć po upływie dwóch tygodni od czasu zakończenia poprzedniej wojny.
6.7.1. Niedopilnowanie terminu wojny podlega odrzuceniu jej + ukaraniu w kategorii spamu w temacie.
6.8. Wojna zostaje odrzucona w trzech przypadkach:
a)od czasu zakończenia poprzedniej wojny nie upłynęły 2 tygodnie,
b)w przypadku, kiedy wojna jest wypowiadana przez klan, w którym znajduje się mniej niż 5 postaci
c)jeśli w poście z wypowiedzeniem wojny klanowej nie ma listy członków obu klanów.
6.9 Podczas wojny klanowej w poście z wypowiedzeniem wojny, założyciel klanu, wypowiadającego wojnę, ma obowiązek wkleić screena z listą członków swojego klanu oraz klanu, któremu wypowiada wojnę. Odejście z klanu nie równa się z ucieczką przed wojną. Do czasu końca wojny postać nadal może/być atakowana. W przypadku odejścia któregoś z członków klanu, klan z wojną ma prawo do atakowania tej osoby z przewagą poziomową tak jak w przypadku wojny klanowej oraz osoba, która odeszła z klanu, ma prawo do atakowania z przewagą poziomową osób z klanu, z którym miała wcześniej wojnę. Jeśli do klanu toczącego wojnę klanową dojdzie nowa osoba, która nie miała w nim wcześniej postaci, może ona toczyć wojnę, zgodnie z zasadami prowadzenia wojny klanowej, np. Klan A wypowiada wojnę klanowi B. Gracz odchodzi z klanu A, ale dalej może atakować i być atakowanym przez klan B.
6.10 Wątpliwości co do przynależności klanowej postaci w momencie ataku rozwiewane są przez podanie zrzutu ekranu historii klanowej przez założyciela klanu lub, jeśli nie jest to możliwe, przez sprawdzenie logów przez Zarządcę na panelu kontaktowym. W przypadku braku możliwości określenia dokładnej daty opuszczenia klanu przez postać, kara nie zostaje nadana.

7. Syberia

7.1. Gracz może zostać zesłany na Syberię za:
a) Stałą blokadę konta
b) Przekroczenie 200 h killa, nowi gracze 150 h killa.
c) Oczernianie, bądź obrazę zarządu serwera (ZŚP i SM)
d) Udowodnioną zmianę właściciela konta
e) Nieaktywność (Musi minąć co najmniej 50 dni.)
f) Dobrowolna prośba zesłania gracza na syberię.
g) Niewypełnienie zobowiązania się do danego czynu (przykładowo wbicia x poziomu w rekrutacji)
h) Niewyrównanie ujemnej reputacji w ciągu 30 dni.
i) Używanie programów wspomagających
7.2. Odwołać się można, zakładając temat “[Dionizos-odwołanie]".
7.3. Zarządca ostatecznie podejmuje decyzję czy gracz zostaje na serwerze. Zarządca może również zdecydować o Syberii "w zawieszeniu" -> każdy następny kill skutkuje wyrzuceniem na Syberię.

8. Postacie

8.1. Gracz może posiadać sześć postaci na Świecie.
8.1.1. Zaproszenie na pierwszą postać można zdobyć w wyniku rekrutacji,polecenia znajomego lub konkursu.
Dane o tego typu wydarzeniach widnieją na profilu zarządcy - https://www.margonem.pl/?task=profile&id=1038445#tab2
8.1.2. Zakupienie kolejnych postaci wymaga wysłania odpowiedniej ilości złota na skrzynkę zarządcy. Druga postać - 50m, każda kolejna- 100m. Zakupuje się slot na daną postać, a nie zaproszenie. Postać można wymienić bez opłaty(pkt 8.4).
8.1.3. Aby zakupić postać należy wysłać na skrzynkę do zarządcy wymaganą kwotę złota + zamieścić link do profilu. W przypadku niespełnienia wymagań, złoto zostaje odsyłane.
8.2.1. Zaproszenie na postać można zdobyć także poprzez uzbieranie waluty/wygraną w konkursie.
8.3. Gracz może otrzymać zaproszenie na kolejną postać w ramach nagrody przewidzianej w organizowanych konkursach/eventach, bądź za zasługi dla serwera.
8.4. Gracz może wymienić posiadaną postać.
8.4.1. Za wymianę uważane jest usunięcie posiadanej przez gracza postaci i otrzymanie nowego zaproszenia na Świat.
8.4.2. Gracz wysyła Zarządcy na pocztę screen z profilu sprzed usunięcia postaci, potwierdzający, że takową posiadał oraz po kasacji.

9. Zakazane jest używanie wszelkich programów, dodatków czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób.

9.1. Zarządca świata oraz wybrani przez niego SM mają prawo zweryfikować gracza, wobec którego istnieją podejrzenia o automatyzację gry. Takie podejrzenia można kierować bezpośrednio do SM lub zarządcy.
9.2. Gracz ma obowiązek zareagować na pisane do niego wiadomości na chacie ogólnym/prywatnym oraz na wysyłane przez SM ostrzeżenia za pomocą komendy !nick_gracza.
9.3. Pojedyncza weryfikacja powinna trwać przynajmniej 8 minut. Całość należy udokumentować screenami lub nagraniem przedstawiającym cały proces weryfikacji.
9.4. Jeżeli gracz nie wykona poleceń osoby weryfikującej lub nie potwierdzi swojej obecności a mimo to dalej będzie wykonywał podejrzane czynności, materiał dowodowy zostanie skierowany do tematu "Wykroczenia", a sam gracz zostanie zesłany na Syberię.

10. Kontakt z Zarządcą świata

10.1. Adres mailowy: palsi-margonem@o2.pl
10.2. Poprzez skrzynkę pocztową w grze.

11. Kontakt z SM

11.1. Poprzez skrzynkę pocztową w grze.
11.2. Inne formy kontaktu, których SM nie ma obowiązku podawania, np: email, gg, czat, itd.
Data
Akcja
Obowiązuje od:
2015-03-21
Publikacja nowego regulaminu świata.
04/04/2015
2018-31-08
Publikacja nowego regulaminu świata.
14/09/2018
2020-03-19
Publikacja nowego regulaminu świata.
02/04/2020
2021-04-12
Drobna zmiana w punkcie 9.3.
26/04/2021
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -