Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Stoners


1. Postanowienia ogólne.

1.1. O zmianach gracze zostaną poinformowani minimum 14 dni przed wejściem danych zmian.
1.2. Każdy gracz Stoners ma obowiązek przestrzegać regulaminu Świata Stoners, Regulaminu Gry, Etykiety Gracza Margonem, Zasad Światów Prywatnych i regulaminów eventowych/tymczasowych.
1.3. Po zalogowaniu się do gry, gracz ma obowiązek zapoznania się z treścią reklamy serwerowej.
1.4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia graczy z jego przestrzegania i karana jest ona killem.
1.5. Założenie postaci na Stoners jest równoznaczne z akceptacją regulaminu świata Stoners.
1.6. Zarządca zobowiązuje się odpowiadać na pytania graczy zadawane na serwerowy adres e-mail (stonersmargonem@wp.pl) co najmniej raz w tygodniu.
1.7. Gracz może się odwołać do Administracji Margonem, jeśli decyzja zarządcy jest niezgodna z niniejszym regulaminem.
1.8. Zabrania się wykorzystywania wszelkich niedomówień, luk bądź niejasności w regulaminie. W razie jakichkolwiek problemów związanych z interpretacją zasad, zarządca jest zobowiązany do wyjaśnień i są one jedyną formą poprawnego odbioru regulaminu.
1.9. Udowodnione próby zastraszania, oszukania bądź przekupienia zarządu świata prywatnego Stoners będą skutkowały przeniesieniem wszystkich postaci na Syberię.
1.10. Zarządca ma prawo na czas eventów, konkursów zmienić statystyki serwera oraz tworzyć i modyfikować tymczasowe regulaminy, które obowiązywać będą do dnia po zakończeniu danego eventu.
1.11. Na czas eventów, w których pojawiają się herosi, bądź tytani zarząd ma prawo dodać tzw. mini regulamin tyczący się zajmowania herosów, bicia tytanów oraz zabijania graczy w czasie eventu. Regulamin ten będzie obowiązywał od momentu rozpoczęcia eventu. Informacja o regulaminie znajdować się będzie w reklamie serwerowej.
1.12. Na serwerze Stoners obowiązuje waluta serwerowa o nazwie Dryle.
1.13.1. Cennik oraz regulamin bonusów za walutę serwerową znajduje się w temacie Spis Posiadanych Bonusów.
1.14. Gracz ma możliwość zdobywania oraz wydawania według własnego uznania waluty serwerowej. Po zakończeniu gry przez danego gracza, ma on możliwość przekazania uzbieranych na swoim koncie bonusów innemu graczowi, w przypadku jeśli zostaje zesłany na Syberię jego bonusy i waluta serwerowa przepadają.

2.Nieaktywności

2.1. Gracz ma obowiązek logować się na serwerze przynajmniej raz na 14 dni, na wszystkich postaciach.
2.2. Nieusprawiedliwiona nieobecność dłuższa niż 14 dni na jakiejkolwiek postaci, kończy się wyrzuceniem wszystkich postaci gracza na Syberię.
2.3. Nieobecność należy zgłaszać w przeznaczonym do tego temacie.
2.4. Gracz ma prawo zgłosić nieobecność maksymalnie na 60 dni w ciągu roku. Gdy gracz musi zgłosić kolejną, ma obowiązek przedstawić sytuację ZŚP lub SM Świata Stoners.
2.5. Odwołanie się od Syberii za nieusprawiedliwioną nieaktywność jest zakazane, gdy gracz posiada tylko jedną postać z mniejszym poziomem niż 100.
2.6. Gracz może raz w ciągu roku kalendarzowego odwołać się od Syberii za nieusprawiedliwioną nieaktywność. W przypadku kolejnych nieaktywności postacie gracza są wysyłane na Syberię.
2.7. Osoby posiadające czasową blokadę konta nie są brane pod uwagę przy wysyłaniu nieobecnych na Syberię.
2.8. Przenoszenie nieaktywnych na Syberię odbywa się na bieżąco.

3.Postacie

3.1. Na świecie Stoners możliwe jest posiadanie sześciu postaci.
3.1.1. Aby móc założyć drugą postać, wymagany jest 100 lvl.
3.1.2. Trzecia postać kosztuje 200m, czwarta 300m, piąta 400m.
3.1.3. Szósta postać postać może być dostępna jedynie za specjalne zasługi dla serwera, bądź wygrana w konkursie.
3.1.4. By otrzymać zaproszenie na kolejną postać należy napisać do ZŚP na postać z największym lvlem i załączyć tam link do profilu wraz ze złotem.
3.1.5. Gracz ma prawo zresetować postać. Pierwszy reset postaci jest darmowy, a za kolejne należy zapłacić 200m. Złoto oraz link do profilu należy załączyć w wiadomości do Zarządcy. Pierwszy reset należy zamieścić także w odpowiednim temacie.
3.2. Pieniądze z postaci przeznaczone będą na eventy, zabawy odbywające się na świecie oraz jako pomoc dla nowych graczy, nie więcej niż do 14 dni po założeniu postaci.
3.3. Każdy nowy gracz po przyjęciu na serwer ma 2 tygodnie na wbicie minimum 60 poziomu doświadczenia.
3.4. Nazwa postaci gracza nie może przeczyć wszelkim normom moralnym. W sytuacji, kiedy nazwa postaci będzie niezgodna z tym punktem, gracz ma obowiązek zmienić nick w ciągu 48h od upomnienia przez SM, jeśli tego nie zrobi zostanie zesłany na Syberię.
3.5. W razie, gdy gracz zmieni nick jakiejkolwiek postaci na Stoners, ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym zarządcę w odpowiednim temacie.
3.6. Gracz na Stoners jest odpowiedzialny za czyny swoje, jak i czyny zastępcy.
3.6.1 W przypadku jeśli zastępca posiada postacie na Stoners zastępca zostaje ukarany. Natomiast jeśli zastępca nie posiada u nas postaci, karany jest właściciel konta.
3.7.1. Osoby, które zostały wyrzucone ze Stoners nie mają prawa grania na serwerze jako zastępca. Gracz, który posiada takowego zastępcę ma wówczas obowiązek powiadomić go, że na serwer Stoners nie ma prawa się logować.
3.7.2. Kiedy dojdzie do sytuacji, gdzie zastępca z zakazem wejścia na Stoners będzie się logował i zostanie to zauważone, właściciel konta otrzyma 48h killa, kolejnym razem również karę w postaci killa na 48h, za trzecim razem za niedostosowanie się do regulaminu serwera właściciel konta zostanie przeniesiony na świat wyrzutków.
3.7.3. Listę osób z zakazem wejścia na Stoners znaleźć można w odpowiednim temacie. Wyjątek stanowią osoby, które dostaną zezwolenie od odpowiedniej osoby.
3.8. Zgoda na przeniesienie postaci jest dobrą wolą zarządu. W ciągu roku są wybierane terminy, w których poprzednio umówiona ilość graczy będzie miała szansę przenieść postać na serwer Stoners.
3.8.1. Po uzyskaniu zgody na przeniesienie postaci od osoby do tego wyznaczonej następuje brak jakichkolwiek limitów przy przeniesieniu.
3.8.2. Próba oszustwa w sprawie zgody na przeniesienie nagradzane jest killem na 160h wliczonym do spisu kar.

4.Pociąg na Syberię

4.1.Gracz może zostać wyrzucony na Syberię za następujące przewinienia:
- uzbieranie 200h killa;
- obraza rady świata;
- podważanie decyzji zarządu;
- psucie klimatu serwera i notoryczne działanie na jego niekorzyść po okazaniu odpowiednich dowodów (najpierw kill ostrzegawczy na okres tygodnia=168h, który traktowany jest jako ostatnia szansa, co oznacza że kolejna kara równa się z zesłaniem na Syberię);
- niezgłoszona nieaktywność na serwerze powyżej 14 dni na jakiejkolwiek postaci ;
- nieodrobiona reputacja w wyznaczonym terminie;
- handel kontami, Smoczymi Łzami, reputacją;
- udowodnioną kradzież konta innego gracza na serwerze;
- stały ban;
- udowodniona zmiana właściciela konta;
- udowodnione oszustwa, kradzieże, handel zaproszeniami dla przyjaciół;
- złamanie punktów 3.3, 3.4;
- włamanie do dodatku globalnego;
4.1.1. Gracz ma prawo iść na Syberię z własnej woli.
4.1.2. W przypadku, gdy gracz zrezygnuje z przeniesienia na Syberię ma obowiązek napisać zarządcy w odpowiednim temacie, że rezygnuje z przeniesienia na Syberię.
4.1.3. Gracz nie ma prawa odwołania się od Syberii, gdy jego postacie będą już na świecie wyrzutków.
4.2. Gracze mają określony czas na odrobienie minusowej reputacji. Wszystko zawarte będzie w odpowiednim temacie. Ci, którzy po upływie określonego czasu nadal będą mieli „czerwoną” reputację, zostaną wysłani na Syberię.
4.3. Gracz za psucie klimatu na serwerze oraz notoryczne wszczynanie kłótni, obrazę/lekceważenie zarządu może zostać zesłany na Syberię, jeżeli zarządca uzna to za odpowiednie po okazaniu odpowiednich dowodów. Gracz początkowo musi zostać ukarany ostrzegawczym killem na okres tygodnia, który będzie traktowany jako ostatnia szansa. Kolejne przewinienie oznaczać będzie zesłanie na Syberię.
4.4. Gracz po uzbieraniu 200 godzin killa ma jedną szansę by pozostać na serwerze. Prośbę należy napisać w odpowiednim temacie. O pozostaniu danego gracza na serwerze decyduje jedynie Zarządca wraz z radą.
4.5. Gracz który otrzymał czasowego bana będzie miał dopisane 48h killa do spisu kar.
4.6. Raz w roku liczba godzin kar danego gracza może zostać zredukowana o 12-36 godzin.
Bez wykorzystywania jakiegokolwiek bonusu. Jest to nagroda za dobre, odpowiednie zachowanie.

5. Dedanie, herosi

5.1. Stoners jest serwerem PvP. Dozwolone jest tutaj zabijanie graczy niezależnie od przewagi levelowej.
5.2. Heros może zostać zarezerwowany. Za osobę zajmującą uznaje się gracza, który w momencie znalezienia herosa napisał na czacie "Zajmuję herosa [nazwa herosa]"
5.3. Heros zostaje zarezerwowany przez 10 minut od czasu napisania wiadomości o której jest mowa w punkcie 5.2 Po upływie tego czasu heros zostaje zwolniony i może zostać ponownie zajęty według zasady z punktu 5.2.
5.4. Heros jest zwolniony gdy:
- Osoba zajmująca herosa zostanie przez niego zabita;
- Osoba zajmująca przejdzie na inną mapę/wyloguje się;
- Minie 10 minut od zajęcia herosa;
5.5. Wybicie wcześniej zajętego herosa przez osobę, która go nie zajęła ani nie dostała zaproszenia do grupy, karane jest killem.
5.6. Zabicie osoby zajmującej herosa lub osób znajdujących się wokół niego, karane jest killem.

6.Forum.

6.1. Tematy mogą być zakładane jedynie za zgodą SM.
6.2. Spam w nieprzeznaczonych do tego tematach będzie karany killem. Za spam jest również uważany post wtedy, gdy gracz w czasie trwania konkursu/eventu komentuje zdarzenia, lub też w innych tematach nieprzeznaczonych na wypowiedzi niezwiązane z danym tematem.
6.3. Post bez itemka/z itemem zwykłym lub unikatowym w temacie Nasze Zdobycze = kill.
6.4. W temacie Nasze Zdobycze uwzględniamy przedmioty zdobyte na swoim koncie.
6.5. Obraza gracza na forum jest karana killem.
6.6. Nieodpowiednie zachowanie gracza, w zależności od stopnia nagradzane będzie killem.
6.7. Każdy temat na forum ma swoje odrębne zasady.
6.7.1. O zmianie zasad w danym temacie gracze będą informowani 5 dni przed ich zastosowaniem.

7.Czat

7.1. Za wszelkie obrazy i groźby jest kill. („noob” to nie obraza, „masz dedy” to nie groźba)
7.2. Uciążliwy spam na czacie będzie karany.
7.3. Obraza gracza na czacie jest karana killem. Za obrazę uznawane są tylko słowa, które potocznie są obraźliwe oraz celowe poniżanie, uwłaszczanie godności osobistej, porównywanie do zwierząt, kpienie.
7.4. Ujawnianie odpowiedzi/zakłócanie eventów jest karane.
7.5. Gdy MC/SM zauważy niestosowne zachowanie Gracza ma obowiązek ukarać go zgodnie z regulaminem/regulaminem czatu.
7.6. Nieodpowiednie zachowanie gracza, w zależności od stopnia nagradzane będzie killem.

8. Zgłoszenia.

8.1. Każdy gracz na Stoners ma obowiązek trzymać się ustalonego w pierwszym poście wzoru zgłoszeń.
8.2. Dowody w zgłoszeniu starsze niż 14 dni nie będą uznawane. Wyjątkiem są zgłoszenia, kiedy w grę wchodzi niszczenie klimatu, bądź obraza zarządu.
8.3. Dowody w postaci screenów, muszą spełniać kilka ważnych reguł:
- screen musi zawierać całe okno gry;
- widoczny musi byc zegarek serwerowy;
- hosting jest dowolny, jednakże musi mieć możliwość powiększenia zrzutu ekranu;
- możliwość definitywnego potwierdzenia przez zarząd, że dowód pochodzi z serwera prywatnego Stoners;
8.4. Niedozwolone jest zamazywanie, przerabianie, ucinanie screenów. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy ktoś niszczy klimat, bądź obraża zarząd.
8.5. Dozwolone jest podkreślanie, zaznaczanie kluczowych elementów w dowodzie.
8.6. Spam w temacie ze zgłoszeniami jest karany killem.
8.7. Zgłoszenia będą dotyczyć jedynie czatu ogólnego/prywatnego/grupowego/globalnego. Wyjątkiem są zgłoszenia, kiedy w grę wchodzi niszczenie klimatu, bądź obraza zarządu.
8.8. Gdy gracz wstawia do tematu bezsensowne zgłoszenie może, ale nie musi zostać za to ukarany. Super Moderator weryfikuje, czy nałożyć karę.
8.9. W sytuacjach spornych, gdzie gracz nie zgadza się z decyzją SM, rozmowa z Administracją Gry jest jedynie wskazówką dla zarządcy.

9.Kary

-Kille nakładane są na wszystkie postacie danego gracza na serwerze Stoners. Do limitu, po przekroczeniu którego Gracz jest wysyłany na Syberię, sumuje się kary jednej postaci.
-Kary są nadawane na podstawie regulaminu Świata Stoners, Regulaminu Gry, Etykiety Gracza Margonem i Zasad Światów Prywatnych.
-6h mute odpowiada 1h killa.
-2h knebla odpowiada 1h killa.
9.1. Nieodpowiednie zachowanie gracza, w zależności od stopnia= 6-200h killa.
9.2. Nieznajomość regulaminu= 24h killa.
9.3. Brak linku do profilu w wiadomości z prośbą o kolejną postać= 24h killa.
9.4. Wybicie wcześniej zajętego herosa= 48h killa.
9.5. Zabicie osoby zajmującej herosa lub osób znajdujących się wokół niego= 48h killa.
9.6. Założenie tematu bez zgody SM= 12h killa.
9.7. Spam w nieprzeznaczonych do tego tematach/spam w zgłoszeniach= 36h killa.
9.8. Wstawienie bezsensownego zgłoszenia= 24h killa.
9.9. Post bez itemka/z itemem zwykłym lub unikatowym w temacie Nasze Zdobycze= 24h killa.
9.10. Wklejenie nie swojego/zakupionego przedmiotu w temacie Nasze Zdobycze=24h killa.
9.11. Obraza gracza na forum w zależności od stopnia obrazy= 6-120h killa.
9.12. Uciążliwy spam na czacie zwykłym/globalnym= 6-72h mute.
9.13. Obraza gracza na czacie w zależności od stopnia obrazy= 6-120h killa.
9.14. Ujawnianie odpowiedzi/zakłócanie eventów= 6-48h killa.
9.15. Napisanie zgłoszenia niezgodnego z narzuconym wzorem= 12h killa.
9.16. Zamazywanie/przerabianie/ucinanie screenów= 36h killa.
9.17. Szydzenie, plotki, kłamstwa, oszczerstwa, przerobione zdjęcia i inne materiały mogące obrazić lub źle wpłynąć na drugiego gracza, obraza humanitarna w stosunku do osób z dysleksją, osób chorych na choroby dziedziczne/genetyczne i osób niepełnosprawnych. Za obrazę można również uznać, prócz wulgaryzmów, celowe poniżanie, uwłaszczanie godności osobistej, porównywanie do zwierząt, kpienie. = kill 6-96h w zależności od stopnia obrazy.

10.Rekrutacja

10.1. Na świecie prowadzona jest rekrutacja ciągła. Osoby zapraszane są na bieżąco, zgodnie z pkt. 5.1 Zasad Światów Prywatnych.
10.2. Zgodnie z pkt. 5.1 Zasad Światów Prywatnych Zarządca może zapraszać na serwer dowolną osobę, lecz nie może żądać od niej zapłaty.
10.3. Każdy nowy gracz w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia na serwer, który popełni wykroczenie otrzymuje podwojoną karę, dodatkowo osoba zapraszająca otrzymuje 50% kary.
10.4. Gracz na stanowisko dodatkopisarz/mapmaker zostaje przyjęty na okres, w którym jego dodatki/mapki będą w grze. Usunięcie mapek/dodatków bez uzasadnienia jest równoznaczne z wydaleniem na Syberię.
10.4.1. Rezygnacja z usług dodatkopisarza/mapmakera oznacza zesłanie takiego gracza na Syberię.

11.Super Moderatorzy.

Spis składu zarządu znajduje się w Blogu Technicznym świata Stoners.
11.1. Każdy nowy członek zarządu jest przyjmowany na okres próbny.
11.2. Zabrania się rozstrzygać Super Moderatorom spraw dotyczących ich samych.
11.3. Każdy Moderator ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w rozwoju serwera.
11.4. Uprawnienia SM można otrzymać za angażowanie się w rozwój serwera.
11.5. Uprawnienia MC można otrzymać za wkład w klimatyczno-eventową stronę serwera.
11.6. Poważne wykroczenie, nieaktywność oraz brak zaangażowania kończy się utratą rangi.
11.7. Karygodne używanie funkcji (nieuzasadnione zdejmowanie killi, spam na systemie, złe reprezentowanie serwera, częste kneble) grozi wyrzuceniem na Syberię.
11.8. Każda rezygnacja z rangi SM/MC musi być potwierdzona przez gracza w temacie ze zgłoszeniami.

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2015-03-12
Publikacja nowego regulaminu świata.
26/03/2015
2015-04-30
Poprawka punktu 3.1(podpunkt dotyczący nieaktywności).
---
2016-01-16
Publikacja nowego regulaminu świata.
29/01/2016
2016-12-21
Publikacja nowego regulaminu świata.
04/01/2017
2017-02-23
Zmiana w punkcie 11.6
09/03/2017
2018-02-18
Publikacja nowego regulaminu świata.
04/03/2018
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -