Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Odysea


Regulamin obowiązujący od dnia 30.04.2021.


1. Postanowienia ogólne

1.1 Zarządca Świata Prywatnego Odysea zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w całości lub częściowo z 14 dniowym uprzedzeniem graczy. Gracze będą poinformowani o zmianach na czacie oraz forum w temacie "Blog Techniczny".
1.2 Posiadając postać na świecie Odysea, gracz jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Gry, niniejszego regulaminu oraz do zasad przedstawionych w Blogu Technicznym świata Odysea.
1.3 Gracz zakładający postać na świecie akceptuje obecny regulamin oraz jakiekolwiek zmiany, które mogą nastąpić w przyszłości. W przypadku nieakceptowania zmian gracz ma możliwość zesłania swoich postaci na Syberię bądź usunięcia.
1.4 Nieznajomość regulaminu Świata Prywatnego Odysea nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.5 Gracz zakładający postać na Świecie Prywatnym Odysea zobowiązuje się do utworzenia klimatycznego nicku. Jeśli ma więcej niż jeden człon, każdy z nich musi zaczynać się wielką literą (jeśli w nicku występuje jeden przyimek np. „Maisey z Konopii” to jest to dozwolone). Zabronione jest utworzenie nicku „PoKeMoNeM” lub ciągiem liter „Mrr Lifffe” ani nie może zawierać dodatków takich jak „xD”, „XxX”, „PL” itd. Postać gracza z nieodpowiednim nickiem zostanie zabita na 336h. Jeżeli gracz w ciągu siedmiu dni nie zmieni nicku, jego postać zostanie zesłana na świat wyrzutków – Syberię. Jeśli gracz zmieni nick, musi poinformować o tym w Odwołaniach od kar lub w wiadomości prywatnej u dostępnego Super Moderatora.
1.6 Gracz jest w pełni odpowiedzialny za swojego zastępcę. Za każde wykroczenie popełnione przez zastępcę zostanie obarczony nim właściciel konta. Jeśli zastępca posiada postać na świecie jest możliwość przetransferowania kary na konto gracza, który złamał regulamin.
1.7 Zarządca świata zastrzega sobie prawo do zmiany statystyk po 24 godzinnym uprzedzeniu na czacie w grze (wiadomość globalna) lub forum (Blog Techniczny).
1.8 Układanie z przedmiotów niecenzuralnych treści bądź obrażających osoby/instytucje podlega karze. [Kill: 72h]
1.9 Dodatki globalne nie są obowiązkowe, jednak osoby nieużywające dodatku mają obowiązek do udokumentowania bić herosów/tytanów w odpowiednim temacie, zgodnie z jego zasadami.
1.10 Recydywa złamanego punktu z regulaminu skutkuje podwójną karą, która za każdym razem się podwaja.
1.11 Każdy nowy gracz jest objęty okresem próbnym, który trwa 30 dni. W tym czasie kary zostają podwojone. W tym czasie gracz jest obserwowany przez wszystkich graczy np. jak się zachowuje, jak traktuje innych graczy, czy zna i przestrzega regulamin. Zarządca decyduje na koniec okresu próbnego czy nowy gracz przeszedł pomyślnie okres próbny, jeśli jest on negatywny gracz zostaje zesłany na Syberię.
1.12 Zabrania się wykorzystywania niedociągnięć, luk, błędów w regulaminie. Takie postępowanie będzie karane zabiciem postaci. [Kill: 72h]
1.13 Gracz zobowiązany jest do wbicia minimum 50 poziomu doświadczenia w czasie 7 dni od wysłania zaproszenia przez zarządcę. Jeśli tego nie zrobi – jego postać zostanie zesłana na Syberię. Punkt ten dotyczy jedynie pierwszych postaci zaproszonych po 24/03/2017.
1.14 Za każdego słusznego bana/knebla przydzielane jest 50h killa do spisu kar. Jeśli ban/knebel okaże się pomyłką i zostanie zdjęty z powodu niesłuszności, godziny ze spisu zostaną wycofane, gracz jednak musi przedstawić zarządcy dowód na niesłuszność owej kary.
1.15 Zgłoszenia od gracza, który został zesłany na Syberię nie będą rozpatrywane.
1.16 Zarządca oraz Super Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do ukarania za coś co nie jest ujęte w regulaminie.
1.17 Zarządca nie ma obowiązku tłumaczenia się z podjętych decyzji (odrzucenie odwołania gracza, odwołanie radnego, powołanie radnego, itp.).
1.18 Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.
1.19 Zarządca ma prawo do wysłania zaproszenia na świat oraz do darmowego wysyłania zaproszeń na kolejną postać według swojego uznania.
1.20 Jakiekolwiek kwestionowanie w sprawach dotyczących prowadzenia świata jest zabronione i będzie karane Syberią. Propozycje do zmian mogą być zawarte jedynie w temacie do tego przeznaczonym.
1.21 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad walk PvP po 24 godzinnym uprzedzeniu na czacie w grze (wiadomość globalna) lub forum (Blog Techniczny). Aktualne zasady znajdują się w blogu technicznym świata.
1.22 Rada świata zastrzega sobie prawo do wyzerowania waluty serwerowej graczu w przypadku negatywnego zachowania lub złamania regulaminu.
1.23 Zarządca jest jedyną osobą, która może powoływać nowych członków rady jako MC lub SM. Zarządca może zdegradować osobę posiadającą rangę bez podawania przyczyny.
1.24 Zarządca zastrzega sobie prawo do przywrócenia gracza na świat, gracz po przywróceniu na świat zaczyna grę z czystą kartoteką.

2. Regulamin Czatu

2.1 Regulamin Czatu na Odysei obowiązuje na czacie ogólnym, globalnym oraz prywatnym.
2.2 Obrażanie graczy oraz ich bliskich przy użyciu wulgaryzmów, a także oszczerstwa, pomówienia oraz zniesławienia bez użycia wulgaryzmów lub słów, które są uznawane za niewłaściwe. [Kill: 36-72h]
2.3 W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach Moderator Czatu ma prawo nadać wyciszenie za zachowanie nieujęte w Taryfikatorze Kar oraz regulaminie Odysei. Moderator może karać za wykroczenia popełniane na czacie ogólnym jak również na swoim czacie prywatnym, klanowym, globalnym i grupowym.
2.4 Obraza pracowników państwowych lub używanie powszechnie znanych obraźliwych skrótów. [Kill:72h-Syberia]
2.5 Obraza zarządcy, super moderatorów czy moderatorów czatu w jakiejkolwiek formie. [Syberia]
2.6 Podważanie podjętych decyzji przez osoby funkcyjne w Wiecznej Sali Bólu na czacie, wyśmiewanie się z decyzji, negatywne komentowanie jej lub wszczynanie kłótni na jej temat. [Kill:72h-Syberia]
2.7yśmiewanie, kpienie, poniżanie, prowokowanie, szantażowanie, szydzenie oraz pisanie oszczerstw będą karane. [Kill:72h-Syberia]
2.8Groźby w jakiejkolwiek formie. [Kill: 24h-Syberia]
2.9Rozpowszechnianie linków/treści zawierających treści dla osób pełnoletnich. [Kill: 48h-72h-Syberia]
2.10Zaśmiecanie czatu wypowiedziami nic niewnoszącymi do rozmowy (spamowanie emotkami itd.), rozciąganie zdań, pisanie falą, celowe błędy ortograficzne, wklejanie części lub całej walki. [Kill: 12h-72h]
2.11 zwolony handel na czacie to jedna wiadomość na 3 godziny. [Kill: 24h]

3. Forum

3.1 Zakładanie nowych tematów bez zgody administracji świata. [Kill: 72h]
3.2 Gracz ma obowiązek do przestrzegania oficjalnego regulaminu forum oraz zasad pisania postów, łącznie z indywidualnymi zasadami tematów opisanymi w pierwszych postach.
3.3 Obrażanie graczy/administracji świata w postach lub ocenach. W rażących przypadkach może to skutkować Syberią. [Kill: 24h-144h]
3.4 Prowokowanie oraz branie udziału w kłótniach. [Kill: 48h-96h]
3.5 Pisanie zbędnych postów, które uznawane są jako spam. Wyjątkiem jest temat „Pogaduszki” służący do luźnych rozmów, jednak w tym temacie także obowiązują zasady. [Kill: 24h-72h]
3.6 Gracz ma obowiązek do zachowania kultury słownej oraz wyrażania się uprzejmie w stosunku do innych graczy na forum. Obrazy, chamskie odzywki, wulgaryzmy (cenzurowanie oraz ich skróty) podlegają karze. [Kill: 48-120h]

4. Klany

4.1 Aby założyć klan należy uzyskać zgodę od Zarządcy świata w temacie nazwanym "Klany". Nazwa musi być klimatyczna zgodnie z punktem 1.4. Zarządca zastrzega sobie prawo do odrzucenia nazwy klanu bez podania przyczyny.
4.2 Zarządca zastrzega sobie prawo do niewydania zgody na założenie klanu bez podania przyczyny.
4.3 Zabronione jest utworzenie klanu z nazwą, która już istniała na świecie. [Kill:72h]
4.3.1 Zabroniona jest nazwa zmiany klanu na tą, która została odrzucona. [Syberia]
4.3.2 Zmiana nazwy klanu musi być najpierw przedyskutowana z zarządcą w temacie „Klany”.
4.3.3 Zmiana załozyciela klanu musi być najpierw przedyskutowana z zarządcą w temacie „Klany”.
4.4 Koszt założenia klanu wynosi 300 milionów złota.
4.5 Założyciel klanu ma obowiązek utrzymania minimum 15 postaci w klanie od czasu jego założenia. Jeżeli liczba ta spadnie, założyciel klanu musi ją uzupełnić w ciągu jednego tygodnia. Niewywiązanie się z tego skutkuje karą oraz przymusowym rozwiązaniem klanu. [Kill: 48h] Jeżeli założyciel nie zastosuje się do regulaminu, jego postacie zostaną wydalone na świat wyrzutków - Syberię.
4.6 Założenie klanu bez zgody Zarządcy wiąże się z zabiciem postaci na 336h. Jeżeli gracz nie rozwiąże klanu w ciągu tygodnia, jego postacie zostaną wydalone na świat wyrzutków - Syberię.
4.7 Administracja nie ingeruje w powstawanie wojen klanowych.
4.7.1 Wojny Klanowe mogą toczyć się o złoto w grze za zgodą Zarządcy Świata. Potwierdzenie walki o korzyść materialną w grze muszą wyrazić obaj założyciele klanu.
4.8.1 Założyciele klanu, którzy biorą udział w wojnie zobowiązani są udokumentowania listy klanowiczów w postaci zrzutu ekranu, na hostingu określonym przez Zarządcę.
4.8.2 Jeżeli założyciel przegranego klanu nie wywiąże się z umowy w ciągu 14 dni od momentu zakończenia wojny, jego postacie podlegają karze. [Kill:48h]
4.8.3 Jeżeli po karze założyciel przegranego klanu nie zastosuje się do zawartej umowy, jego postacie są zsyłane na świat wyrzutków - Syberię.

5. Elity II

5.1 Zajmowanie Elit II jest niedozwolone. [Kill: 24h]
5.2 Zajmowanie przedmiotów z Elit II jest niedozwolone. [Kill: 24h]

6. Herosi i Tytani

6.1 Herosa zajmuje gracz, który jako pierwszy się przy nim znalazł. Dowodem zajęcia jest zrzut ekranu gry z godziną zajęcia (dodatek serwerowy, lub jeśli ktoś nie używa to czas na komputerze). Na screenie musi być widoczny heros oraz tylko postać osoby zajmującej. Zajmowanie herosa na czacie będzie karane zabiciem postaci. [Kill: 36h]
6.1.1 W wypadku, gdy gracz wylogował się i zwolnił herosa, osoba z grupy bądź stojąca na mapie może zająć herosa robiąc zrzut ekranu jak stoi obok herosa (dozwolone jest wtedy aby na mapie znajdowali się inni gracze, zasada dotycząca godziny nadal obowiązuje). Wtedy herosa zajmuje osoba, która zajęła go najwcześniej. Osoba, która zajęła herosa musi wysłać zrzut ekranu zajęcia herosa na czat ogólny. Jeśli dwoje graczy zrobi screena w tym samym czasie są oni zobowiązani do dogadania się w sprawie dowodzenia grupą.
6.1.2 Można zająć herosa przez ścianę.
6.2 Heros zwalnia się, gdy:
- Gracz się wylogował,
- Gracz będzie przebywał od niego minimalnie 10 kratek.
- Gracz nie zaatakował herosa w przeciągu 10 minut,
- Gracz przeszedł na inna mapkę.
6.3 Zabronione jest wybijanie zajętego herosa. [Kill: 72h]
6.4 Utrudnianie grupowania na herosa jest karane. [Kill: 72h]
6.4.1 Do utrudniania zalicza się:
- Zabijanie gracza, który zajął herosa.
- Zabijanie gracza w pobliżu herosa (maksymalnie 10 kratek od herosa (w przypadku ataku grupy ukarana zostaje osoba, która rozpoczęła walkę).
- Zasłanianie herosa przez gracza posiadającego przewagę poziomową wyższą lub równą 51.
6.4.2 Zabicie gracza wyższym poziomem, który nie widzi herosa będzie karane jako wykorzystywanie luki w regulaminie. Np. przyjście 217 poziomem i zabicie gracza z 167 poziomem w Tristam przy herosie Czarująca Atalia.
6.5 Gracz, który znalazł herosa ma możliwość przekazania go innemu graczowi np. w celu zmiany postaci.
6.5.1 Aby przekazać herosa innemu graczowi, należy napisać na czacie: Przekazuję herosa graczowi: Nick gracza.
6.5.2 Gracz, który został wytypowany do przejęcia herosa musi zrobić zrzut ekranu informacji o przekazaniu mu herosa i ma 10 minut na zbicie herosa od napisania wiadomości od gracza, który przekazał mu herosa.
6.6 Zajmowanie przedmiotów z herosów jest dozwolone. Gracz, który zajął herosa może przed walką zarezerwować jeden przedmiot. Jeżeli spadną dwa takie same przedmioty, które są zarezerwowane to obydwa idą do gracza zajmującego. Przedmiot musi być możliwy do założenia przez postać rezerwującą przedmiot. Nie można rezerwować smoczych run. Gracz, który złapie dany przedmiot musi oddać go w ciągu godziny. Jeśli nie odda jego postacie zostaną przeznaczone na Syberię bez możliwości odwołania.
6.6.1 W przypadku znalezienia herosa w grupie, herosa zajmuje gracz, który zajął go najwcześniej i wysłał zrzut ekranu zajęcia herosa na czat ogólny (w takim przypadku można zająć herosa kiedy ktoś inny jest na mapie). [Kill: 48h]
6.6.2 Aby zająć przedmiot należy napisać na ogólnym lub grupowym czacie „Zajmuję przedmiot X”.
6.7 Zabronione jest zajmowanie tytanów. [Kill: 24h]
6.8 Zabronione jest zajmowanie przedmiotów z tytanów. [Kill: 24h]

7. Walki PvP

7.1. Aktualne zasady walk PvP są zawarte w Blogu Technicznym.

8. Nieaktywności

8.1 Gracz jest zobowiązany do logowania się do gry na każdą postać przynajmniej raz na 10 dni. Postacie nieaktywne od 10 dni będą zsyłane na Syberię.
8.1.1 Gracz jest zobowiązany do poinformowania o minimum 10 dniowej nieobecności w przeznaczonym do tego temacie „Nieobecności”. Maksymalna ilość nieobecnych dni wynosi 60.
8.1.2 Punkt nie dotyczy administracji świata (zśp, sm i mc).
8.2 Niedozwolone jest przedłużanie nieobecności w trakcie trwania poprzedniej. [Kill: 48h]
8.3 Gracz może zgłosić dwie nieobecności w ciągu roku, wynoszące maksymalnie 60 dni. Rok zaczyna się 1 stycznia, kończy 31 Grudnia i resetuje się wraz z nowym rokiem.
8.3.1 Nieobecności nie można łączyć – niedozwolone jest zgłoszenie nieobecności od np. 1 grudnia do 1 lutego. [Kill: 48h]
8.3.2 Punkt nie dotyczy administracji świata.
8.4 Administracja świata jest zwolniona z obowiązku logowania się raz na 10 dni oraz nie ma obowiązku zgłaszania nieobecności.

9. Zgłoszenia

9.1 Wszystkie zgłoszenia łamania regulaminu powinny znajdować się w temacie „Wieczna Sala Bólu”.
9.2 Zdarzenie z gry i forum, łamiące regulamin ma ważność 48h. Po tym czasie zgłoszenia ulegają przedawnieniu. Podpunkt nie dotyczy zarządcy, super moderatorów, punktu 10.1.4 oraz 10.1.7, gdzie limit czasowy ważności screenów wynosi 30 dni.
9.3 Dowody na naruszenie zasad muszą być udokumentowane screenem z gry bądź forum, który zawiera pełny, nieedytowany zrzut ekranu. Na screenie musi być widoczna data oraz godzina przy użyciu zegarka światowego/godziny z chatu. W przypadku zgłoszenia postu - może to być link do forum.
9.4 W każdym temacie w głównym poście znajduje się regulamin tematu, którego należy przestrzegać – złamanie regulaminu wiąże się z karą.
9.5 Odwoływać się od kary można w temacie „Odwołania od kar". Decyzje Zarządcy może podważyć tylko Administracja gry. Za jej podważanie/spieranie lub prowokowanie administracji do kłótni gracz może zostać ukarany. [Kill: 72h-Syberia]
9.6 Gracz ma obowiązek zachować reputację na poziomie +5 i wyższej.
9.7 Zgłoszenia pisane 'na siłę' są zabronione. Zgłoszenia za złamanie tego punktu mogą być zgłaszane i rozpatrywane jedynie przez zarządcę i super moderatorów. [Kill: 72h]
9.8 Proponowanie łapówek, próby przekupstwa oraz zastraszanie w celu uniknięcia kary. [Kill: 144h]
9.9 Kary nakładane są za zachowanie gracza zarówno w grze, na forum, treści w profilu gracza, a także treści zawartych na stronach klanu.
9.10 Prowokowanie gracza do złamania regulaminu. [Kill: 100h]

10. Syberia

10.1 Gracz zostaje wydalony na Syberię za:
10.1.1 Posiadanie 200h kar (killi i mute razem).
10.1.2 Posiadanie niezgłoszonej nieobecności, przekraczającej lub równej 10 dniom.
10.1.3 Posiadanie brakującej liczby punktów reputacji, po otrzymaniu tygodniowego upomnienia od administracji świata.
10.1.4 Gdy gracz nagminnie obraża świat lub graczy, bądź nieustannie (bezpodstawnie) krytykuje rzeczy jakie dzieją się na świecie lub wpływa nagannie na klimat świata (ciągle prowokuje kłótnie, bezpodstawnie krytykuje zarząd świata, zasady, świat itp.) - jedynie Zarządca ma prawo do skorzystania z tego punktu.
10.1.5 Otrzymanie stałej blokady konta.
10.1.6 Zmiana właściciela konta.
10.1.7 Obrażanie, wyśmiewanie, naśmiewanie, poniżanie, pomówienia, oczernianie, groźby dotyczące świata realnego, szantażowanie, próby przekupstwa, uwłaszczanie godności (upokarzania) osoby funkcyjnej MC/SM/ZŚP.
10.1.8 Każdy nowy gracz przez pierwszy miesiąc gry na świecie przechodzi okres próbny. Jeśli źle wpływa na klimat świata (ciągle prowokuje kłótnie, często otrzymuje kary za nieprzestrzeganie regulaminu, bezpodstawnie krytykuje zarząd świata, zasady, świat itp.), to zarządca ma prawo do wyrzucenia takiego gracza na Syberię.
10.1.9 Udostępnianie pornografii, danych osobowych graczy, publikacja zdjęć osób bez ich zgody.
10.1.10 Nieuzyskanie 49 poziomu doświadczenia przez pierwszy tydzień od wysłania zaproszenia.
10.1.11 Podważanie podjętych decyzji przez osoby funkcyjne w Wiecznej Sali Bólu na czacie lub forum.
10.1.12 Podszywanie się pod zarząd w jakiejkolwiek formie.
10.1.13 Kwestionowanie zdania zarządcy po zaproszeniu jakiegokolwiek gracza na świat.
10.1.14 Podburzanie, buntowanie graczy, spiskowanie przeciw zarządowi.
10.1.15 W szczególnych wypadkach zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania na Syberię za coś, co nie zostało ujęte w regulaminie.
10.1.16 Nieprzejście okresu próbnego.
10.1.17 Oszukiwanie członków administracji w każdej formie będzie karane.
10.1.18 Próby przekupienia Zarządu serwera w celu uniknięcia kary.
10.2 Każda kara nadana w Wiecznej Sali Bólu musi zostać poparta odpowiednimi dowodami, którymi są zrzuty ekranu, materiał wideo lub link do postu lub tematu z forum.
10.3 Prawo do decyzji w sytuacjach spornych ma Zarządca Świata Odysea.
10.4 Gracz zesłany na Syberię nie może wrócić na świat bez zgody zarządcy świata. Dotyczy również zastępców kont.
10.4.1 Gracz, który ma na zastępcy osobę, która została zesłana na Syberię również zostaje zesłana na świat wyrzutków, jedynym sposobem uniknięcia kary jest usunięcie zastępcy, chyba że zarządca wyrazi zgodę na posiadanie owego zastępcy.

11. Odwołania

11.1 Gracz ma 24h na odwołanie się od kary nadanej na niego przez Administrację świata.
11.2 Gracz ma 10 dni na odwołanie się od Syberii. Służy do tego temat „Odwołania od kar”.
11.2.1 Zarządca podejmuje ostateczną decyzję w sprawach spornych.
11.3 Zarządca zastrzega sobie prawo do dawania "ostatnich szans" graczom, którym grozi wyrzucenie na Syberię. Następne jednak, pozytywnie rozpatrzone zgłoszenie, na gracza, który otrzymał ów szansę, skutkuje Syberią bez możliwości odwołania.

12.Nielegalne wspomaganie gry

12.1. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób.
12.1.1. Zarządca świata oraz Super Moderator po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia mają prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzacje gry.
Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata lub Super Moderatora oraz potwierdzić swoją obecność.
12.2. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut. Osoba sprawdzająca zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednim(pełnym oraz nieedytowanym) zrzutem ekranu sytuacje w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 5 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżenia(!nick_gracza treść) do czasu, aż gracz nie odpisze na czacie. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
12.3. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy lub Super Moderatora i nie potwierdzi swojej obecności zostanie ukarany. - [Kill:100h - Syberia]
12.4. Zarządca lub SM po ukaraniu gracza zobowiązany jest zgłosić daną sytuację na panel kontaktowy załączając wszelkie zebrane dowody.
12.5 Aby zgłosić podejrzenie nielegalnego wspomagania gry powinno napisać się wiadomość na skrzynkę Zarządcy lub Super Moderatora. Zarządca lub Super Moderator nie mają obowiązku natychmiastowego sprawdzenia podejrzanej osoby.

Regulamin obowiązujący do dnia 30.04.2021.


1. Postanowienia ogólne

1.1 Zarządca Świata Prywatnego Odysea zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w całości lub częściowo z 14 dniowym uprzedzeniem graczy. Gracze będą poinformowani o zmianach na czacie oraz forum w temacie "Blog Techniczny".
1.2 Posiadając postać na świecie Odysea, gracz jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Gry, niniejszego regulaminu oraz do zasad przedstawionych w Blogu Technicznym świata Odysea.
1.3 Gracz zakładający postać na świecie akceptuje obecny regulamin oraz jakiekolwiek zmiany, które mogą nastąpić w przyszłości. W przypadku nieakceptowania zmian gracz ma możliwość zesłania swoich postaci na Syberię bądź usunięcia.
1.4 Nieznajomość regulaminu Świata Prywatnego Odysea nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.5 Gracz zakładający postać na Świecie Prywatnym Odysea zobowiązuje się do utworzenia klimatycznego nicku. Jeśli ma więcej niż jeden człon, każdy z nich musi zaczynać się wielką literą (jeśli w nicku występuje jeden przyimek np. „Maisey z Konopii” to jest to dozwolone). Zabronione jest utworzenie nicku „PoKeMoNeM” lub ciągiem liter „Mrr Lifffe” ani nie może zawierać dodatków takich jak „xD”, „XxX”, „PL” itd. Postać gracza z nieodpowiednim nickiem zostanie zabita na 336h. Jeżeli gracz w ciągu siedmiu dni nie zmieni nicku, jego postać zostanie zesłana na świat wyrzutków – Syberię. Jeśli gracz zmieni nick, musi poinformować o tym w Odwołaniach od kar lub w wiadomości prywatnej u dostępnego Super Moderatora.
1.6 Gracz jest w pełni odpowiedzialny za swojego zastępcę. Za każde wykroczenie popełnione przez zastępcę zostanie obarczony nim właściciel konta. Jeśli zastępca posiada postać na świecie jest możliwość przetransferowania kary na konto gracza, który złamał regulamin.
1.7 Zarządca świata zastrzega sobie prawo do zmiany statystyk po 24 godzinnym uprzedzeniu na czacie w grze (wiadomość globalna) lub forum (Blog Techniczny).
1.8 Układanie z przedmiotów niecenzuralnych treści bądź obrażających osoby/instytucje podlega karze. [Kill: 72h]
1.9 Dodatki globalne nie są obowiązkowe, jednak osoby nieużywające dodatku mają obowiązek do udokumentowania bić herosów/tytanów w odpowiednim temacie, zgodnie z jego zasadami.
1.10 Recydywa złamanego punktu z regulaminu skutkuje podwójną karą, która za każdym razem się podwaja.
1.11 Każdy nowy gracz jest objęty okresem próbnym, który trwa 30 dni. W tym czasie kary zostają podwojone. W tym czasie gracz jest obserwowany przez wszystkich graczy np. jak się zachowuje, jak traktuje innych graczy, czy zna i przestrzega regulamin. Zarządca decyduje na koniec okresu próbnego czy nowy gracz przeszedł pomyślnie okres próbny, jeśli jest on negatywny gracz zostaje zesłany na Syberię.
1.12 Zabrania się wykorzystywania niedociągnięć, luk, błędów w regulaminie. Takie postępowanie będzie karane zabiciem postaci. [Kill: 72h]
1.13 Gracz zobowiązany jest do wbicia minimum 50 poziomu doświadczenia w czasie 7 dni od wysłania zaproszenia przez zarządcę. Jeśli tego nie zrobi – jego postać zostanie zesłana na Syberię. Punkt ten dotyczy jedynie pierwszych postaci zaproszonych po 24/03/2017.
1.14 Za każdego słusznego bana/knebla przydzielane jest 50h killa do spisu kar. Jeśli ban/knebel okaże się pomyłką i zostanie zdjęty z powodu niesłuszności, godziny ze spisu zostaną wycofane, gracz jednak musi przedstawić zarządcy dowód na niesłuszność owej kary.
1.15 Zgłoszenia od gracza, który został zesłany na Syberię nie będą rozpatrywane.
1.16 Zarządca oraz Super Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do ukarania za coś co nie jest ujęte w regulaminie.
1.17 Zarządca nie ma obowiązku tłumaczenia się z podjętych decyzji (odrzucenie odwołania gracza, odwołanie radnego, powołanie radnego, itp.).
1.18 Każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.
1.19 Zarządca ma prawo do wysłania zaproszenia na świat oraz do darmowego wysyłania zaproszeń na kolejną postać według swojego uznania.
1.20 Jakiekolwiek kwestionowanie w sprawach dotyczących prowadzenia świata jest zabronione i będzie karane Syberią. Propozycje do zmian mogą być zawarte jedynie w temacie do tego przeznaczonym.
1.21 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad walk PvP po 24 godzinnym uprzedzeniu na czacie w grze (wiadomość globalna) lub forum (Blog Techniczny). Aktualne zasady znajdują się w blogu technicznym świata.
1.22 Rada świata zastrzega sobie prawo do wyzerowania waluty serwerowej graczu w przypadku negatywnego zachowania lub złamania regulaminu.
1.23 Zarządca jest jedyną osobą, która może powoływać nowych członków rady jako MC lub SM. Zarządca może zdegradować osobę posiadającą rangę bez podawania przyczyny.
1.24 Zarządca zastrzega sobie prawo do przywrócenia gracza na świat, gracz po przywróceniu na świat zaczyna grę z czystą kartoteką.

2. Regulamin Czatu

2.1 Regulamin Czatu na Odysei obowiązuje na czacie ogólnym, globalnym oraz prywatnym.
2.2 Obrażanie graczy oraz ich bliskich przy użyciu wulgaryzmów, a także oszczerstwa, pomówienia oraz zniesławienia bez użycia wulgaryzmów lub słów, które są uznawane za niewłaściwe. [Kill: 36-72h]
2.3 W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach Moderator Czatu ma prawo nadać wyciszenie za zachowanie nieujęte w Taryfikatorze Kar oraz regulaminie Odysei. Moderator może karać za wykroczenia popełniane na czacie ogólnym jak również na swoim czacie prywatnym, klanowym, globalnym i grupowym.
2.4 Obraza pracowników państwowych lub używanie powszechnie znanych obraźliwych skrótów. [Kill:72h-Syberia]
2.5 Obraza zarządcy, super moderatorów czy moderatorów czatu w jakiejkolwiek formie. [Syberia]
2.6 Podważanie podjętych decyzji przez osoby funkcyjne w Wiecznej Sali Bólu na czacie, wyśmiewanie się z decyzji, negatywne komentowanie jej lub wszczynanie kłótni na jej temat. [Kill:72h-Syberia]
2.7yśmiewanie, kpienie, poniżanie, prowokowanie, szantażowanie, szydzenie oraz pisanie oszczerstw będą karane. [Kill:72h-Syberia]
2.8Groźby w jakiejkolwiek formie. [Kill: 24h-Syberia]
2.9Rozpowszechnianie linków/treści zawierających treści dla osób pełnoletnich. [Kill: 48h-72h-Syberia]
2.10Zaśmiecanie czatu wypowiedziami nic niewnoszącymi do rozmowy (spamowanie emotkami itd.), rozciąganie zdań, pisanie falą, celowe błędy ortograficzne, wklejanie części lub całej walki. [Kill: 12h-72h]
2.11 zwolony handel na czacie to jedna wiadomość na 3 godziny. [Kill: 24h]

3. Forum

3.1 Zakładanie nowych tematów bez zgody administracji świata. [Kill: 72h]
3.2 Gracz ma obowiązek do przestrzegania oficjalnego regulaminu forum oraz zasad pisania postów, łącznie z indywidualnymi zasadami tematów opisanymi w pierwszych postach.
3.3 Obrażanie graczy/administracji świata w postach lub ocenach. W rażących przypadkach może to skutkować Syberią. [Kill: 24h-144h]
3.4 Prowokowanie oraz branie udziału w kłótniach. [Kill: 48h-96h]
3.5 Pisanie zbędnych postów, które uznawane są jako spam. Wyjątkiem jest temat „Pogaduszki” służący do luźnych rozmów, jednak w tym temacie także obowiązują zasady. [Kill: 24h-72h]
3.6 Gracz ma obowiązek do zachowania kultury słownej oraz wyrażania się uprzejmie w stosunku do innych graczy na forum. Obrazy, chamskie odzywki, wulgaryzmy (cenzurowanie oraz ich skróty) podlegają karze. [Kill: 48-120h]

4. Klany

4.1 Aby założyć klan należy uzyskać zgodę od Zarządcy świata w temacie nazwanym "Klany". Nazwa musi być klimatyczna zgodnie z punktem 1.4. Zarządca zastrzega sobie prawo do odrzucenia nazwy klanu bez podania przyczyny.
4.2 Zarządca zastrzega sobie prawo do niewydania zgody na założenie klanu bez podania przyczyny.
4.3 Zabronione jest utworzenie klanu z nazwą, która już istniała na świecie. [Kill:72h]
4.3.1 Zabroniona jest nazwa zmiany klanu na tą, która została odrzucona. [Syberia]
4.3.2 Zmiana nazwy klanu musi być najpierw przedyskutowana z zarządcą w temacie „Klany”.
4.3.3 Zmiana załozyciela klanu musi być najpierw przedyskutowana z zarządcą w temacie „Klany”.
4.4 Koszt założenia klanu wynosi 300 milionów złota.
4.5 Założyciel klanu ma obowiązek utrzymania minimum 15 postaci w klanie od czasu jego założenia. Jeżeli liczba ta spadnie, założyciel klanu musi ją uzupełnić w ciągu jednego tygodnia. Niewywiązanie się z tego skutkuje karą oraz przymusowym rozwiązaniem klanu. [Kill: 48h] Jeżeli założyciel nie zastosuje się do regulaminu, jego postacie zostaną wydalone na świat wyrzutków - Syberię.
4.6 Założenie klanu bez zgody Zarządcy wiąże się z zabiciem postaci na 336h. Jeżeli gracz nie rozwiąże klanu w ciągu tygodnia, jego postacie zostaną wydalone na świat wyrzutków - Syberię.
4.7 Administracja nie ingeruje w powstawanie wojen klanowych.
4.7.1 Wojny Klanowe mogą toczyć się o złoto w grze za zgodą Zarządcy Świata. Potwierdzenie walki o korzyść materialną w grze muszą wyrazić obaj założyciele klanu.
4.8.1 Założyciele klanu, którzy biorą udział w wojnie zobowiązani są udokumentowania listy klanowiczów w postaci zrzutu ekranu, na hostingu określonym przez Zarządcę.
4.8.2 Jeżeli założyciel przegranego klanu nie wywiąże się z umowy w ciągu 14 dni od momentu zakończenia wojny, jego postacie podlegają karze. [Kill:48h]
4.8.3 Jeżeli po karze założyciel przegranego klanu nie zastosuje się do zawartej umowy, jego postacie są zsyłane na świat wyrzutków - Syberię.

5. Elity II

5.1 Zajmowanie Elit II jest niedozwolone. [Kill: 24h]
5.2 Zajmowanie przedmiotów z Elit II jest niedozwolone. [Kill: 24h]

6. Herosi i Tytani

6.1 Herosa zajmuje gracz, który jako pierwszy się przy nim znalazł. Dowodem zajęcia jest zrzut ekranu gry z godziną zajęcia (dodatek serwerowy, lub jeśli ktoś nie używa to czas na komputerze). Na screenie musi być widoczny heros oraz tylko postać osoby zajmującej. Zajmowanie herosa na czacie będzie karane zabiciem postaci. [Kill: 36h]
6.1.1 W wypadku, gdy gracz wylogował się i zwolnił herosa, osoba z grupy bądź stojąca na mapie może zająć herosa robiąc zrzut ekranu jak stoi obok herosa (dozwolone jest wtedy aby na mapie znajdowali się inni gracze, zasada dotycząca godziny nadal obowiązuje). Wtedy herosa zajmuje osoba, która zajęła go najwcześniej. Osoba, która zajęła herosa musi wysłać zrzut ekranu zajęcia herosa na czat ogólny. Jeśli dwoje graczy zrobi screena w tym samym czasie są oni zobowiązani do dogadania się w sprawie dowodzenia grupą.
6.1.2 Można zająć herosa przez ścianę.
6.2 Heros zwalnia się, gdy:
- Gracz się wylogował,
- Gracz będzie przebywał od niego minimalnie 10 kratek.
- Gracz nie zaatakował herosa w przeciągu 10 minut,
- Gracz przeszedł na inna mapkę.
6.3 Zabronione jest wybijanie zajętego herosa. [Kill: 72h]
6.4 Utrudnianie grupowania na herosa jest karane. [Kill: 72h]
6.4.1 Do utrudniania zalicza się:
- Zabijanie gracza, który zajął herosa.
- Zabijanie gracza w pobliżu herosa (maksymalnie 10 kratek od herosa (w przypadku ataku grupy ukarana zostaje osoba, która rozpoczęła walkę).
- Zasłanianie herosa przez gracza posiadającego przewagę poziomową wyższą lub równą 51.
6.4.2 Zabicie gracza wyższym poziomem, który nie widzi herosa będzie karane jako wykorzystywanie luki w regulaminie. Np. przyjście 217 poziomem i zabicie gracza z 167 poziomem w Tristam przy herosie Czarująca Atalia.
6.5 Gracz, który znalazł herosa ma możliwość przekazania go innemu graczowi np. w celu zmiany postaci.
6.5.1 Aby przekazać herosa innemu graczowi, należy napisać na czacie: Przekazuję herosa graczowi: Nick gracza.
6.5.2 Gracz, który został wytypowany do przejęcia herosa musi zrobić zrzut ekranu informacji o przekazaniu mu herosa i ma 10 minut na zbicie herosa od napisania wiadomości od gracza, który przekazał mu herosa.
6.6 Zajmowanie przedmiotów z herosów jest dozwolone. Gracz, który zajął herosa może przed walką zarezerwować jeden przedmiot. Jeżeli spadną dwa takie same przedmioty, które są zarezerwowane to obydwa idą do gracza zajmującego. Przedmiot musi być możliwy do założenia przez postać rezerwującą przedmiot. Nie można rezerwować smoczych run. Gracz, który złapie dany przedmiot musi oddać go w ciągu godziny. Jeśli nie odda jego postacie zostaną przeznaczone na Syberię bez możliwości odwołania.
6.6.1 W przypadku znalezienia herosa w grupie, herosa zajmuje gracz, który zajął go najwcześniej i wysłał zrzut ekranu zajęcia herosa na czat ogólny (w takim przypadku można zająć herosa kiedy ktoś inny jest na mapie). [Kill: 48h]
6.6.2 Aby zająć przedmiot należy napisać na ogólnym lub grupowym czacie „Zajmuję przedmiot X”.
6.7 Zabronione jest zajmowanie tytanów. [Kill: 24h]
6.8 Zabronione jest zajmowanie przedmiotów z tytanów. [Kill: 24h]

7. Walki PvP

7.1. Aktualne zasady walk PvP są zawarte w Blogu Technicznym.

8. Nieaktywności

8.1 Gracz jest zobowiązany do logowania się do gry na każdą postać przynajmniej raz na 10 dni. Postacie nieaktywne od 10 dni będą zsyłane na Syberię.
8.1.1 Gracz jest zobowiązany do poinformowania o minimum 10 dniowej nieobecności w przeznaczonym do tego temacie „Nieobecności”. Maksymalna ilość nieobecnych dni wynosi 60.
8.1.2 Punkt nie dotyczy administracji świata (zśp, sm i mc).
8.2 Niedozwolone jest przedłużanie nieobecności w trakcie trwania poprzedniej. [Kill: 48h]
8.3 Gracz może zgłosić dwie nieobecności w ciągu roku, wynoszące maksymalnie 60 dni. Rok zaczyna się 1 stycznia, kończy 31 Grudnia i resetuje się wraz z nowym rokiem.
8.3.1 Nieobecności nie można łączyć – niedozwolone jest zgłoszenie nieobecności od np. 1 grudnia do 1 lutego. [Kill: 48h]
8.3.2 Punkt nie dotyczy administracji świata.
8.4 Administracja świata jest zwolniona z obowiązku logowania się raz na 10 dni oraz nie ma obowiązku zgłaszania nieobecności.

9. Zgłoszenia

9.1 Wszystkie zgłoszenia łamania regulaminu powinny znajdować się w temacie „Wieczna Sala Bólu”.
9.2 Zdarzenie z gry i forum, łamiące regulamin ma ważność 48h. Po tym czasie zgłoszenia ulegają przedawnieniu. Podpunkt nie dotyczy zarządcy, super moderatorów, punktu 10.1.4 oraz 10.1.7, gdzie limit czasowy ważności screenów wynosi 30 dni.
9.3 Dowody na naruszenie zasad muszą być udokumentowane screenem z gry bądź forum, który zawiera pełny, nieedytowany zrzut ekranu. Na screenie musi być widoczna data oraz godzina przy użyciu zegarka światowego/godziny z chatu. W przypadku zgłoszenia postu - może to być link do forum.
9.4 W każdym temacie w głównym poście znajduje się regulamin tematu, którego należy przestrzegać – złamanie regulaminu wiąże się z karą.
9.5 Odwoływać się od kary można w temacie „Odwołania od kar". Decyzje Zarządcy może podważyć tylko Administracja gry. Za jej podważanie/spieranie lub prowokowanie administracji do kłótni gracz może zostać ukarany. [Kill: 72h-Syberia]
9.6 Gracz ma obowiązek zachować reputację na poziomie +5 i wyższej.
9.7 Zgłoszenia pisane 'na siłę' są zabronione. Zgłoszenia za złamanie tego punktu mogą być zgłaszane i rozpatrywane jedynie przez zarządcę i super moderatorów. [Kill: 72h]
9.8 Proponowanie łapówek, próby przekupstwa oraz zastraszanie w celu uniknięcia kary. [Kill: 144h]
9.9 Kary nakładane są za zachowanie gracza zarówno w grze, na forum, treści w profilu gracza, a także treści zawartych na stronach klanu.
9.10 Prowokowanie gracza do złamania regulaminu. [Kill: 100h]

10. Syberia

10.1 Gracz zostaje wydalony na Syberię za:
10.1.1 Posiadanie 200h kar (killi i mute razem).
10.1.2 Posiadanie niezgłoszonej nieobecności, przekraczającej lub równej 10 dniom.
10.1.3 Posiadanie brakującej liczby punktów reputacji, po otrzymaniu tygodniowego upomnienia od administracji świata.
10.1.4 Gdy gracz nagminnie obraża świat lub graczy, bądź nieustannie (bezpodstawnie) krytykuje rzeczy jakie dzieją się na świecie lub wpływa nagannie na klimat świata (ciągle prowokuje kłótnie, bezpodstawnie krytykuje zarząd świata, zasady, świat itp.) - jedynie Zarządca ma prawo do skorzystania z tego punktu.
10.1.5 Otrzymanie stałej blokady konta.
10.1.6 Zmiana właściciela konta.
10.1.7 Obrażanie, wyśmiewanie, naśmiewanie, poniżanie, pomówienia, oczernianie, groźby dotyczące świata realnego, szantażowanie, próby przekupstwa, uwłaszczanie godności (upokarzania) osoby funkcyjnej MC/SM/ZŚP.
10.1.8 Każdy nowy gracz przez pierwszy miesiąc gry na świecie przechodzi okres próbny. Jeśli źle wpływa na klimat świata (ciągle prowokuje kłótnie, często otrzymuje kary za nieprzestrzeganie regulaminu, bezpodstawnie krytykuje zarząd świata, zasady, świat itp.), to zarządca ma prawo do wyrzucenia takiego gracza na Syberię.
10.1.9 Udostępnianie pornografii, danych osobowych graczy, publikacja zdjęć osób bez ich zgody.
10.1.10 Nieuzyskanie 49 poziomu doświadczenia przez pierwszy tydzień od wysłania zaproszenia.
10.1.11 Podważanie podjętych decyzji przez osoby funkcyjne w Wiecznej Sali Bólu na czacie lub forum.
10.1.12 Podszywanie się pod zarząd w jakiejkolwiek formie.
10.1.13 Kwestionowanie zdania zarządcy po zaproszeniu jakiegokolwiek gracza na świat.
10.1.14 Podburzanie, buntowanie graczy, spiskowanie przeciw zarządowi.
10.1.15 W szczególnych wypadkach zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania na Syberię za coś, co nie zostało ujęte w regulaminie.
10.1.16 Nieprzejście okresu próbnego.
10.1.17 Oszukiwanie członków administracji w każdej formie będzie karane.
10.1.18 Próby przekupienia Zarządu serwera w celu uniknięcia kary.
10.2 Każda kara nadana w Wiecznej Sali Bólu musi zostać poparta odpowiednimi dowodami, którymi są zrzuty ekranu, materiał wideo lub link do postu lub tematu z forum.
10.3 Prawo do decyzji w sytuacjach spornych ma Zarządca Świata Odysea.
10.4 Gracz zesłany na Syberię nie może wrócić na świat bez zgody zarządcy świata. Dotyczy również zastępców kont.
10.4.1 Gracz, który ma na zastępcy osobę, która została zesłana na Syberię również zostaje zesłana na świat wyrzutków, jedynym sposobem uniknięcia kary jest usunięcie zastępcy, chyba że zarządca wyrazi zgodę na posiadanie owego zastępcy.

11. Odwołania

11.1 Gracz ma 24h na odwołanie się od kary nadanej na niego przez Administrację świata.
11.2 Gracz ma 10 dni na odwołanie się od Syberii. Służy do tego temat „Odwołania od kar”.
11.2.1 Zarządca podejmuje ostateczną decyzję w sprawach spornych.
11.3 Zarządca zastrzega sobie prawo do dawania "ostatnich szans" graczom, którym grozi wyrzucenie na Syberię. Następne jednak, pozytywnie rozpatrzone zgłoszenie, na gracza, który otrzymał ów szansę, skutkuje Syberią bez możliwości odwołania.

12.Nielegalne wspomaganie gry

12.1. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób.
12.1.1. Zarządca świata oraz Super Moderator po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia mają prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzacje gry.
Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata lub Super Moderatora oraz potwierdzić swoją obecność.
12.2. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 10 minut. Osoba sprawdzająca zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednim(pełnym oraz nieedytowanym) zrzutem ekranu sytuacje w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 10 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżenia(!nick_gracza treść) do czasu, aż gracz nie odpisze na czacie. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
12.3. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy lub Super Moderatora i nie potwierdzi swojej obecności zostanie ukarany. - [Kill:100h - Syberia]
12.4. Zarządca lub SM po ukaraniu gracza zobowiązany jest zgłosić daną sytuację na panel kontaktowy załączając wszelkie zebrane dowody.
12.5 Aby zgłosić podejrzenie nielegalnego wspomagania gry powinno napisać się wiadomość na skrzynkę Zarządcy lub Super Moderatora. Zarządca lub Super Moderator nie mają obowiązku natychmiastowego sprawdzenia podejrzanej osoby.
Data
Akcja
Obowiązuje od:
2016-11-07
Publikacja regulaminu.
---
2016-12-09
Publikacja regulaminu.
23/12/2016
2017-03-10
Publikacja regulaminu.
24/03/2017
2017-05-04
Poprawa błędu w 8.1 oraz 8.1.1.
---
2017-06-21
Publikacja nowego regulaminu świata.
05/07/2017
2017-07-05
Usunięcie punktu 7.4 z regulaminu.
---
2017-08-22
Wymuszona zmiania regulaminu świata prywatnego wynikająca z nadużycia ZŚP.
---
2017-09-12
Korekta punktu 10.1.2.
---
2017-10-22
Zmiana punktów 7.4, 7.5 oraz 6.4.1.
05/11/2017
2018-08-09
Publikacja nowego regulaminu świata.
23/08/2018
2018-09-04
Publikacja nowego regulaminu świata.
18/09/2018
2018-10-15
Publikacja nowego regulaminu świata.
29/10/2018
2019-02-22
Publikacja nowego regulaminu świata.
08/03/2019
2020-02-12
Publikacja nowego regulaminu świata.
26/02/2020
2020-07-30
Publikacja nowego regulaminu świata.
13/08/2020
2021-04-16
Drobna zmiana w punkcie 12.2.
30/04/2021
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -