Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Helios

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Założenie postaci na ŚP Helios jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, a każde udowodnione wykorzystywanie luk w nim będzie karane 100 godzinnym killem - bądź wyrzuceniem na Syberię wszystkich postaci gracza.
1.2. Każdy gracz ŚP Helios podlega również Regulaminowi Gry oraz Zasadom Światów Prywatnych i zobowiązany jest do przestrzegania zasad w nich zawartych. Wszystkie punkty regulaminu dotyczą gry zgodnej z regulaminem Margonem i Zasadom Światów prywatnych, jeśli gracz gra nieregulaminowo i łamie regulamin Margonem administracja serwera nie będzie brać tego pod uwagę, a nawet będziemy zgłaszać takich graczy na Panel Kontaktowy.
1.2.1. Za autora dowodu uznaje się osobę, która jest właścicielem bądź zastępcą konta na którym został on wykonany.
1.2.2. Każdy punkt regulaminu – jeśli wymagana jest data/godzina dotyczy strefy czasowej obowiązującej w Polsce.
1.2.3. Za czasowego bana gracz zyskuje upomnienie. Konta zablokowane na stałe są wyrzucane po około miesiącu od zgłoszenia blokady - jeśli konto jest zablokowane z powodu kradzieży, a na panelu otwarty jest jeszcze wątek próby jego odzyskania, właściciel konta zobowiązany jest w ciągu tego miesiąca poinformować o tym zarząd na e-mail podany na końcu regulaminu, podając profil zablokowanego konta. Jeśli tego nie zrobi, postacie zostaną przeniesione na Syberię po miesiącu bez możliwości przedłużenia tego okresu.
1.2.3.a) Przedłużyć czas zsyłki w przypadku stałego bana można do maksymalnie 3 miesięcy, potem konto i tak zostaje zesłane na syberię, jeśli blokada nie zostanie zdjęta/skrócona.
1.3. Każde przewinienie skutkuje ukaraniem wszystkich postaci Gracza.
1.4. Postacie Gracza odznaczone są do zesłania na Syberię w przypadkach:
1.4.1. Uzbierania 200h killa/dwóch upomnień.
1.4.2. Otrzymania od Administracji permanentnej blokady konta.
1.4.3. Złamania punktów, które dopuszczają taką karę.
1.4.4. Przekroczenia dopuszczalnego czasu nieaktywności (14 dni).
1.4.5. Bezpodstawnego narzekania na świat Helios i/lub pracę Osób Zarządzających bądź Graczy pełniących funkcję Super Moderatorów.
1.4.6. Wyrażenia chęci przeniesienia na Syberię swoich postaci, bądź groźbie usunięcia ich z serwera z powodu niezadowolenia z niego. W takim wypadku zarządca nie musi cofać zesłania, jeśli gracz zmieni zdanie.
1.5. Godziny killa nie zerują się po przeniesieniu postaci Gracza na Syberię. Godziny killa są zerowane bądź zmniejszane tylko przez eventy/wydarzenia/konkursy/loterie/itemy z dodatku globalnego. Nie usuwamy ich po wyrzuceniu gracza.
1.5.1. Gracz po przekroczeniu dopuszczalnej liczby godzin może ubiegać się w temacie z odwołaniami o “Ostatnią Szansę” jeśli ją otrzyma może grać normalnie do momentu złamania regulaminu w jakikolwiek sposób. Wtedy jego postacie zostaną przeniesione na Syberię bez możliwości ponownego odwołania.
1.5.1a) Zarządca nie ma obowiązku udzielać każdemu graczowi ostatniej szansy.
1.5.1b) Jeśli gracz posiadający już Ostatnią Szansę po osiągnięciu/przekroczeniu 200h killa odejmie sobie część godzin podczas eventu czy innego wydarzenia, może dostać ponownie karę - ale tylko do ponownego osiągnięcia godzin brakujących do wyrzucenia. Jeśli ponownie osiągnie/przekroczy dopuszczalną liczbę godzin zostanie wyrzucony bez możliwości odwołania.
1.5.2. Gracz wyrzucony na Syberię może z niej wrócić pod warunkiem, że dostanie indywidualną i świadomą zgodę Zarządcy. Zarządca omawia każdą taką sytuację z Członkami Rady/Osobami zaufanymi i jeśli osoba z którą prośba jest omawiana nie wyrazi zgody, prośba o powrót może zostać odrzucona. Zarządca również sam może nie wyrazić zgody. Powrót na świat nie dotyczy oszustwa, w których gracz wróci bez porozumienia z zarządem, wtedy zostanie wyrzucony ponownie.
1.5.2.a) Jeśli gracz wyleciał na Syberię za przekroczenie godzin/złamanie poważnego punktu regulaminu wróci na serwer innym kontem i udowodni mu się to, może zostać wyrzucony na Syberię ponownie.
1.5.2.b) Jeśli zarządca wyrazi zgodę na powrót gracza wówczas takiemu graczowi w temacie Lista ukaranych ustawia się 1 upomnienie.
1.6 Na Heliosie są dwie lub więcej osoby zarządzające, Zarządca mianuje osoby zarządzające w tym poście: https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=353588&ps=9#post42870082 w razie zmiany będzie o tym informacja w tym miejscu. Punkty są odpowiednio opisane i skierowane do Osób Zarządzających. Jeśli w punkcie jest "Osoby Zarządzające" – dotyczy to Zarządcy oraz osób opisanych w tym punkcie.
1.6.a) Na Heliosie nie ma funkcji “Moderator Chatu” Osoby posiadające tą rangę są osobami którym nadano dodatkowe bonusy i ranga ma być wyróżnieniem które będzie rozpoznawalne zarówno na starym jak i nowym interfejsie, ale jeśli ktoś z tym bonusem postanowi w jakikolwiek sposób użyć tej rangi - otrzyma 100h killa. Recydywa to przeniesienie wszystkich postaci gracza na Syberię.
1.6.1. W przypadku dodania kolejnej osoby Zarządzającej gracze zostaną poinformowani z 14-sto dniowym wyprzedzeniem na chacie ogólnym świata.
1.7 Przelicznik wartości kar:
1.7.1. 10h mute przelicza się na 1h killa. Gracz może dostać ostrzegawczą mute bądź ostrzegawczego killa, które nie wliczają się do podliczania, mogą jednak je nadać tylko Osoby Zarządzające.
1.7.1. Jedno upomnienie przelicza się na 100h killa.
1.8 Screeny będące dowodami tracą ważność po upływie miesiąca od dnia ich wykonania. Dopuszcza się również dowody w postaci screenów z Panelu Kontaktowego (za zgodą Administracji do upowszechnienia screena) oraz panelu zarządzania – w przypadku tych z panelu zarządzania, może być to niepełny screen.
1.8.a) W temacie do zgłoszeń screeny można wstawić maksymalnie do 3 dni od momentu zdarzenia, jednak SM może nadać karę do miesiąca, potem screen ulega przedawnieniu.
1.8.b) W wyjątkowych sytuacjach Osoby Zarządzające mogą zdecydować o rozpatrzeniu zgłoszenia po upływie 3 dni od zdarzenia, ale przed upływem miesiąca.
1.8.1. Poprawnie wykonany screen zawiera pełne okno przeglądarki wraz z paskiem zadań, godzinę i datę z dodatku globalnego oraz maksymalnie rozwinięty, niewyczyszczony ogólny chat. Screenów nie wolno edytować. Dopuszczalny jest również screen z pełnego okna gry na NI, screen jednak musi zawierać godzinę i datę.
1.8.2. Screeny z telefonu są traktowane indywidualnie i mogą zostać przyjęte - ale nie muszą. Każdy jednak powinien zawierać datę i godzinę chociaż z dodatku globalnego.
1.8.3. W przypadku zgłoszeń screen musi pochodzić od osoby zgłaszającej/lub może być wykonany na koncie zastępcy gdzie osoba zgłaszająca wtedy grała. Kary nie będą nakładane za screeny innych osób.
1.8.4 W przypadku screenów dotyczących walk wystarczy data/godzina z okna walki. Jeśli screen będzie zawierał tylko taką datę i godzinę również będzie rozpatrywany.
1.9. W przypadkach spornych działającą interpretacją Regulaminu jest podana do wiadomości przez Osoby Zarządzające - w przypadku sprzecznych wersji ostateczne wyjaśnienie przedstawia Zarządca.
1.9.1. W przypadku wykłócania się graczy o poprawną interpretację, tudzież branie udziału w kłótni może zostać nagrodzone killem nawet do 100h. O nadaniu kary za ten punkt decydują tylko Osoby Zarządzające. Recydywa to wyrzucenie na Syberię wszystkich postaci Gracza.
1.10. Recydywa działa w przypadku, kiedy gracz już wcześniej popełnił wykroczenie w określonym czasie i został za nie ukarany. W przypadku karania z recydywą, trzeba podać link do wcześniejszej kary, powinna zrobić to osoba zgłaszająca.
1.10.1. Recydywa działa tylko do pięciu miesięcy, jeśli gracz jeszcze raz popełni wykroczenie po upływie tego czasu, recydywa nie będzie naliczana.
1.10.1.a) Osoby Zarządzające/Super Moderatorzy mogą nadać karę bez zwiększenia kary za recydywę w przypadku braku informacji o recydywie w zgłoszeniu.
1.10.1.b) Osoby Zarządzające/Super Moderatorzy nie są zmuszani każdorazowo sprawdzać czy na gracza nałożony jest okres próbny podczas rozpatrywania zgłoszenia. Lista osób z okresem próbnym znajduje się w temacie “Zaproszenia” więc zgłaszający sam powinien umieścić taką informację/link do postu w swoim zgłoszeniu. Jeśli tego nie zrobi - kara może zostać nałożona bez okresu próbnego.
1.12. Właściciel konta odpowiada za działania Zastępcy konta, jak i za czyny osób trzecich na swoim koncie.
1.12.a) Punkt nie dotyczy zastępcy Zarządcy oraz zastępców Osób Zarządzających.
1.12.b) W przypadku kradzieży konta gracz może ubiegać się o gwarantowaną Ostatnią Szansę, jeśli jego przeniesienie na Syberię odbyło się przez działania złodzieja na koncie, jednak wtedy Zarządca serwera wymagać będzie screenów z panelu kontaktowego (udostępnionych tylko za zgodą panelu kontaktowego) albo sam będzie kontaktował się z administracją w celu potwierdzenia zaistniałej sytuacji.
1.12.c) W przypadku gdy gracz na stałe utraci dostęp do konta i nie da się/bądź nie chce go odzyskać, Zarządca nie ma obowiązku wysyłania zaproszenia na nowe konto gracza.
1.13. Za wszelkiego rodzaju wykroczenia związane z atakowaniem mobów/graczy odpowiada osoba atakująca – zawsze. Atakujący zapisany jest w logach serwera i wtedy do takiego zgłoszenia trzeba podać w miarę dokładną godzinę/minutę ataku, a także nazwę e2/tytana/herosa oraz nick gracza jeśli punkt dotyczył bicia go.
1.13.1. W przypadku braku logu walki np. podczas gdy gracz/grupa w czasie walki użyje ucieczki, kara nie jest nakładana na nikogo.
1.14. Na potrzeby serwera korzystamy też z zewnętrznego forum: http://forum.playhelios.xyz Założenie tam konta nie jest obowiązkowe, lecz jest zalecane gdyż w Regulaminie Świata znajdują się punkty, które zalecają posiadanie tam konta.
1.14.a) Przy rejestracji na forum gracz powinien na swoim profilu Margonem u góry zamieścić informację, iż zarejestrował się na zewnętrznym forum i podać nick jaki tam przedstawił. Bez takiej weryfikacji konto nie zostanie zaakceptowane przez moderatorów. Po weryfikacji i zatwierdzeniu konta na zewnętrznym forum można usunąć tą informację.
1.15. Eventy wprowadzone czasowo przez administrację gry są całkowicie wykluczone z regulaminu.
1.16. Autorzy Regulaminu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania w nim zmian. Z każdą zmianą gracze zostaną poinformowani z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
1.17. Przyznanie się do winy jest równoznaczne z popełnieniem wykroczenia.

2. Dodatki globalne, bonusy, waluta serwerowa, statystyki serwerowe, konkursy/eventy, skarbiec.

2.1. Na Heliosie obowiązują różne bonusy, które gracze mogą wykupić za walutę/złoto jak i wygrać w różnych eventach, loteriach, konkursach, wydarzeniach. Każdy bonus dostaje się/bądź wykupuje tylko na jedną postać. Gracz musi podać postać na którym bonus ma być mu nadany w chwili zgłaszania się po niego.
2.1.a) Istnieje możliwość nadania bonusu na więcej niż jedną postać gracza, jednak musiałby wtedy wygrać więcej niż jeden bonus, albo zapłacić odpowiednio za kolejne. Może być też tak, że gracz na każdej z postaci będzie posiadał inny bonus.
2.1.b) Żaden z bonusów nie działa w grupie. Jeśli gracz z bonusem zgrupuje się z innym graczem/nawet takim który posiadałby ten sam bonus, usługa przestaje obowiązywać.
2.2 Niewidzialność – usługa polega na czasowym wykupieniu sobie możliwości bicia herosów bez obowiązku informowania pozostałych graczy. Przez informowanie rozumiemy zarówno wpisy na forach jak i informowanie poprzez dodatek.
2.3. Bezkarność – polega na czasowym wykluczeniu gracza z obowiązujących zasad pvp. Dotyczy to zabijania z przewagą/limitów zabijania, zakazu zabijania itp wtedy na okres otrzymania usługi dany gracz będzie miał możliwość zabijania graczy z nieograniczoną przewagą i nieograniczoną ilość razy bez poniesienia żadnych konsekwencji/również na e2 czy też jeśli gracze zajmują Herosa! Postać gracza również będzie zapisana w wyznaczonym do tego dokumencie który znajduje się w temacie na forum. Osoba z rangą "Bezkarny" może atakować do woli graczy z rangami "Nietykalny" ale nie może zaatakować gracza z bonusem “Immunitet”.
2.3.a) Gracza, który zajął elitę/elitę II za walutę serwerową również można bić Bezkarnością nieograniczoną ilość razy bez zachowania limitów lvlowych. Dotyczy to też osób zajmujących Herosów.
2.4. Nietykalność – usługa polega na czasowym wykupieniu sobie nietykalności. Nietykalnego gracza przez okres nadania bonusu nie wolno zaatakować nawet zgodnie z zasadami PvP. Złamanie tego zakazu równa się 55 godzinnym killem. Osobę z nietykalnością można zabić jedynie posiadając bonus “Bezkarność”.
2.5. Immunitet - osoby z tym bonusem nie wolno zaatakować pod żadnym pozorem. Nie może tego zrobić nawet osoba z rangą “Bezkarność”.
2.5.a) Osoba z rangą “Immunitet” zostaje oznaczona rangą “Moderator Chatu” tylko w celu wyróżnienia takiej osoby z tłumu. Jeśli ktoś postanowi jednak użyć rangi - powinien zapoznać się z punktem 1.6.a).
2.6. Osoby Nietykalne, Bezkarne, Niewidzialne zawsze muszą zostać dopisane w dokumencie z dokumentów google – tak, aby każdy był poinformowany o osobach posiadających ten bonus (link znajduje się na wewnętrznym oraz zewnętrznym forum). Czasem gracze mają też neon/podpis z dodatków globalnych, jednak nie należy się nimi kierować, nie zawsze działają poprawnie. Wyjątek to osoba z Immunitetem, ze względu na posiadaną rangę “Moderator Chatu” ranga jest widoczna nawet jeśli ktoś nie korzysta z dodatków.
2.7. Gracz może posiadać tylko jeden bonus w jednym czasie na jednej postaci. Nie ma możliwości wykupienia/nadania jakiegokolwiek bonusu jednocześnie na jedną postać. W przypadku gdy gracz wygra różne bonusy na ten sam okres, ma prawo nadać je albo na inne postacie, albo zamienić jeden z nich na inną nagrodę bądź zmienić sobie datę wykorzystania jeśli autor konkursu/osoba zarządzająca zgodzi się na to, aby wypadał po zakończeniu jednego z nich.
2.7.a) Nie dotyczy bonusu “Niewidzialność” ten bonus można mieć również z innymi bonusami nawet na jednej postaci.
2.8. Nietykalność/Bezkarność/Niewidzialność/Immunitet można dostać minimalnie na jedną dobę. W cenniku opisana jest cena za 7 dni i tylko tyle można kupić maksymalnie. Na inny okres niż 7 dni można zdobyć jedynie w konkursach/eventach/questach/wydarzeniach.
2.9. Bonusy zaczynają obowiązywać dopiero po zaktualizowaniu dokumentu - nie w momencie kiedy się po nie zgłaszacie. Wyjątek stanowi Immunitet, on zaczyna obowiązywać zaraz po nadaniu rangi “moderator chatu”.
2.10. Bonusy są nakładane na konto którego gracz jest właścicielem. Oznacza to że obowiązują też w czasie, kiedy gra na koncie zastępca. Nie dotyczy bonusu Immunitet. Immunitet może posiadać tylko właściciel konta, na zastępcy bonus nie będzie respektowany.
2.11. Serwer posiada własną mapę eventową (wejście u Laury w Ithan) na której czasem pojawiają się różne eventy i questy.
2.12.1. Zakazuje się chodzenia po kolizjach na mapce eventowej kiedy będzie ona dostępna. ~ Złamanie zasady równa się killem 50h. Nie dotyczy osób Zarządzających, Dodatkopisarzy/Mapmakerów oraz Grupy Eventowej, którzy muszą wchodzić do niedostępnych miejsc podczas trwających wydarzeń/eventów/questów.
2.12.2. Zakazuje się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów na mapie Eventy Światów Prywatnych. Takie zachowanie traktowane będzie jako zaśmiecanie mapy serwerowej i karane killem nawet do 100h. Za ten punkt mogą jedynie karać Osoby Zarządzające. Każdorazowo takie przypadki będą wysyłane na panel w celu zweryfikowania sprawcy. Jeżeli gracz będzie nadal wyrzucał przedmioty na mapie - wszystkie jego postacie zostaną przeniesione na Syberię.
1.12.1.a) Nie dotyczy Zarządcy i Osób Zarządzających.
2.13. Helios posiada własną walutę serwerową, która pojawia się w wielu cennikach dotyczących bonusów na świecie, także w cenniku za kolejne postacie oraz można za nie kupić/zdobyć wiele ciekawych przedmiotów z dodatku globalnego. Szczegółowy spis nagród wraz z cennikami oraz zasadami opisującymi dodatki/usługi dostępne do nabycia znajduje się w temacie na forum.
2.13.1 Walutę serwerową można zdobyć w konkursach/z Herosów serwerowych/w eventach/questach zdobyć z dodatku globalnego, poprzez aktywną działalność w Radzie Serwera, "w nagrodę" za wykonane prace na rzecz serwera. Dokładny cennik oraz opis za co można jeszcze je otrzymać znajduje się w blogu technicznym/oraz temacie z cennikiem. Walutę można również zdobyć za wydane Smocze Łuski na serwerze albo zdobyte w określonym czasie legendy, podczas trwających tego typu eventów.
2.13.2. Dopuszcza się możliwość uzyskania zniżek na poszczególne usługi. Szczegółowy spis znajduje się w Blogu technicznym Heliosa w czasie gdy jest to możliwe.
2.14. Na Heliosie poza podstawową walutą serwerową “Heliardy” istnieje też waluta “Powitalne Monety”. Powitalne Monety czasami przyznawane są nowym graczom na serwerze, głównie podczas rekrutacji na forum. Każda nowa osoba otrzymuje standardowo 5 Monet. Nowy gracz musi zgłosić się do tematu Grupy Eventowej po założeniu konta na dodatku globalnym w celu otrzymania monet. Dopuszcza się możliwość wygrania Powitalnych Monet w konkursach/wydarzeniach/questach/eventach dedykowanych dla nowych graczy. Z Powitalnych monet nowy gracz może wylosować kilka bonusów bądź walutę przez loterię u NPC.
2.15. Helios posiada również własny dodatek globalny, jest on konieczny do zdobywania waluty serwerowej oraz kilku innych cennych aspektów gry, ale nie jest obowiązkowy, gracz może grać również bez dodatku globalnego.
2.15.1. Gracz decydujący się jednak korzystać z dodatku globalnego musi liczyć się z regulaminem który go dotyczy. Kilka ważnych zasad na temat dodatku globalnego:
Podawanie loginu i hasła do dodatków globalnych/strony serwera/zewnętrznego forum zastępcom lub innym osobom trzecim jest surowo zabronione i będzie karane upomnieniem.
Gracz, który jest zastępcą na koncie osoby grającej na świecie Helios może ubiegać się o dodanie do dodatku jego konta tak by mógł z nich korzystać na swoim koncie/grając na zastępcy. W tym celu należy napisać na email podany w regulaminie, albo inaczej skontaktować się z zarządcą. Gracz będący zastępcą ma prawo założyć konto na zewnętrznym forum podając prawdziwe wymagane dane swojego konta w grze Margonem oraz określenie, że jest zastępcą. Nawet po utracie zastępstwa ma prawo korzystać z naszego forum.
Zarządca zastrzega sobie możliwość odmowy udostępnienia dostępu do dodatków globalnych osobie, która nie ma postaci na świecie Helios.
Wszelkiego rodzaju próby włamania się do dodatków globalnych/bądź korzystania z nich niezgodnie z przeznaczeniem/oszustwa/nadużywanie funkcji będą karane dożywotnim banem na dodatek globalny, albo przeniesieniem na Syberię wszystkich postaci gracza winnego.
Gracz znajdujący się na liście osób odznaczonych do Syberii z powodu nieaktywności/jak i po osiągnięciu godzin killa/poważne wykroczenia traci walutę serwerową, również wszystkie bonusy z dodatku jak podpis, neon, kolory czy pomniki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, gracz musi wszystko zdobywać od nowa.
Mobów z dodatku globalnego nie można zajmować. Ze względów technicznych nie ma możliwości bicia mobów z dodatku w grupie (po dodaniu do grupy i tak walczącym będzie jedynie osoba atakująca).
Jeśli gracz zdecyduje się nie korzystać z dodatku globalnego - warto, jeśli założy konto, wtedy waluta serwerowa z konkursów na forum będzie na nim zapisywana. Jeśli jednak postanowi konta nie robić, kolejne postacie może kupować też za złoto w czasie trwających tego typu eventów, a bonusy czy zajmowanie elit wygrywać też w konkursach na forum. Nie zakładając konta świadomie podejmuje decyzję i zrzeka się dostępu do waluty serwerowej.
2.16. Organizator konkursu bądź Osoby Zarządzające mają prawo wykluczyć danego gracza (bądź grupę graczy) z organizowanego konkursu/konkursów. Dotyczyć to może osób nagminnie psujących atmosferę serwera oraz sabotujących przedsięwzięcia Rady Świata.
2.17. Wszystkie grafiki Heliosa takie jak ładowania gry/mapki/motywy, akcesoria itp. należą do zarządu/grafików i nie zezwala się na ich kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody twórców/Zarządu.
2.18. Statystyki serwera są stałe, chyba że Zarządca postanowi inaczej na określony czas, wtedy musi poinformować o tym graczy na systemie z 24 godzinnym wyprzedzeniem oraz na chacie bądź w blogu technicznym przez cały okres trwania tego wydarzenia.
2.18.a) Statystyki serwerowe to niszczenie łupów od 30 lvli w tygodniu, a 50lvli na weekendy. Statystyki zmieniane w piątek/sobotę rano, po północy w niedzielę, albo w poniedziałek rano. Zarządca niszczenie musi zmieniać ręcznie, więc mogą zdarzyć się czasem przesunięcia w czasie.
2.18.b) Wyjątek stanowi okres wakacyjny, gdzie wtedy niszczenie na cały lipiec przypada 50lvli - a na cały sierpień 30lvli.
2.18.1. Przewaga lvla dla PvP jest zmienna co kilka miesięcy. Za każdym razem gracze są poinformowani z 14-sto dniowym wyprzedzeniem o zaistniałej zmianie.
2.19. Osłabienie tytanów/kolosów również jest zmienne.
2.20. Po ogłoszeniu wyników danego konkursu, gracz ma miesiąc na zgłoszenie się po nagrodę - chyba, że w zasadach tematu zapisano inaczej. Po upływie tego czasu nagroda przepada. Po nagrody wygrane w konkursach na forum/u NPC należy się zgłaszać zawsze w temacie Grupa Eventowa https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=498082 na forum.
2.21. Punkt nie dotyczy nagród, które gracz ma dopisane do swojego ekwipunku w dodatku globalnym. Te może odebrać w każdej chwili zgłaszając się w wyżej wymienionym temacie, te nagrody nie wygasają po czasie/jednak są niszczone po przeniesieniu gracza na Syberię.
2.22. Złoto ze skarbca serwerowego oraz przedmioty należą do zarządu i zarząd ma prawo dysponować nim w dowolny sposób.
1.23. Limit posiadanych Heliardów wynosi 5000. Jeśli gracz przekroczy tą liczbę, Heliardy raz na kilka miesięcy są korygowane/odejmowane do tej liczby. Jeśli gracz posiada 5000 Heliardów na koncie w momencie doliczania nagród z konkursów/eventów nie będziemy ich dodawać.

3. Obowiązki i przywileje Rady Świata.

3.1. Zarządca zastrzega sobie prawo do zapraszania na serwer Graczy również poza rekrutacją, ale nie jest to jego obowiązkiem.
3.1.1. Dotyczy to również werbowania osób po to, by pomagały przy serwerze, tworząc eventy, konkursy, grafiki, dodatki, questy, promowały serwer na zewnętrznych stronach itp lub osób, które napisały podanie na email/Discord/inny komunikator w czasie zamkniętej rekrutacji na serwer.
3.2. Zarządca i osoby zarządzające zobligowane są do sprawdzania poczty mailowej oraz poczty w grze na wyznaczonych do tego celu postaciach raz w miesiącu, postacie do kontaktu za każdym razem będą widniały w Blogu technicznym w pierwszym poście. Wyznaczone do kontaktu postacie również przyjmują złoto za kolejne postacie i resety postaci. Jeśli któraś z Osób Zarządzających nie będzie mogła w danym okresie przyjmować złota/odbierać wiadomości poczta będzie zablokowana. Nigdy nie może jednak dojść do sytuacji, kiedy wszystkie postacie wszystkich osób będą zablokowane. Zarządca wraz z Osobami Zarządzającymi będą konsultować się w celu ustalenia przynajmniej jednej aktywnej postaci.
3.3. Kontakt z osobami Zarządzającymi poza grą jedynie poprzez e-mail: helios.margonem@gmail.com. Inne miejsca/komunikatory mogą służyć do luźnego kontaktu między zarządcą a graczami, ale nie będą brane tam pod uwagę żadne skargi czy zgłoszenia, oraz zarządca nie musi sprawdzać ich regularnie.
3.3.1. W przypadku skargi na którąś z Osób Zarządzających, takie zgłoszenia zarządca rozpatruje na mailu: ariana.zemyna@gmail.com, jako że do e-maila ogólnego mają one również dostęp. Na tym mailu nie będą rozpatrywane żadne inne sprawy, nawet jeśli gracz chciałby, żeby zajął się sprawą zarządca i dlatego kieruje sprawę na niewłaściwy e-mail. E-maile dotyczące innych spraw są od razu kasowane bez odpowiadania!
3.3.2. Skargi na osoby funkcyjne należy zgłaszać bezpośrednio do Osób Zarządzających, na e-mail podany na końcu regulaminu bądź pocztę w grze. Dotyczy to zażaleń wynikających z ich pracy oraz łamania Regulaminu.
3.3.2.a) Osoba pełniąca funkcję weryfikacji nielegalnych wspomagaczy posiada rangę Super Moderatora do wysyłania ostrzeżeń, jednak nie jest osobą w pełni funkcyjną. Takie osoby można zgłaszać na forum w odpowiednim temacie bez poniesienia kary.
3.3.3. Skargi na graczy należy składać tylko w temacie na forum. Skargi od graczy nie będących graczami naszego serwera nie będą rozpatrywane nawet na e-mailu.
3.3.4. Za każde zgłoszenie Zarządcy/Osób Zarządzających/SM/Członka Rady na forum grozi kara w wysokości 100h godzin killa. Dotyczy to również zgłoszeń wycofanych - jeśli będą na to odpowiednie dowody. Zarządcę można zgłosić jedynie na panel kontaktowy, w razie łamania przez niego regulaminu.
3.4. Super Moderatorzy nie mają prawa podważać decyzji innych osób funkcyjnych. Nie dotyczy Osób Zarządzających, one mogą zmieniać/anulować każdą karę nałożoną przez SM.
3.5. Osoby Zarządzające oraz Super Moderatorzy zobowiązują się do rzetelnej i obiektywnej oceny wszelkich sytuacji które mają miejsce na świecie Helios oraz do traktowania każdego zgłoszenia indywidualnie.
3.6 Osoby Zarządzające mają prawo do nagradzania osób funkcyjnych oraz innych Graczy którzy aktywnie pomagają przy serwerze. Nagrody przydzielają według uznania, w zależności od wielkości wykonanej pracy, może to być również odjęcie godzin killa/usunięcia historii kar na koncie gracza jak i również usunięcie ostatniej szansy, wówczas gracz może starać się o kolejną. Poza tym może to być każda inna nagroda czy bonus dostępne na serwerze - również zaproszenie dla przyjaciela, które oficjalnie dla graczy zostały wycofane.
3.7. Zarządca w każdej chwili może odwołać członka Rady Świata i powołać na jego miejsce nową osobę/ale nie musi tego robić - może zrobić to podając przyczynę - bądź nie.
3.8. Rada Świata na prawo pisać w tematach o ściśle określonym wewnętrznym Regulaminie, jeśli zajdzie taka konieczność, bez ponoszenia kary.
3.9. Super Moderatorzy zobligowani są do działania na korzyść zarządu i serwera. W potwierdzonych przypadkach szkodzenia serwerowi/Zarządcy/Radzie Świata i jego wizerunkowi ranga zostaje zabrana nieodwołalnie i bezpowrotnie. W szczególnie rażących przypadkach Osoby Zarządzające mogą zadecydować o bezpośrednim zesłaniu postaci Super Moderatora na Syberię.
3.10. Osoby pomagające przy prowadzeniu serwera, działające na rzecz serwera mogą być traktowane na podobnych warunkach co Rada Świata. Pojawienie się wynagrodzenia oraz jego wartość podlega decyzji Osób Zarządzających.
3.11. W szczególnych przypadkach Super Moderator ma prawo do nałożenia kary wyższej bądź niższej niż przewiduje Regulamin po uprzedniej konsultacji z Osobami Zarządzającymi. W wyjątkowych sytuacjach moderator może również nałożyć karę według Regulaminów Margonem, jej wartość powinien ustalić z Osobami Zarządzającymi.

4. Walki PvP.

4.1 Atakowanie Graczy z przewagą powyżej 10 leveli karane killem 50h. Recydywa podwaja karę. Screeny muszą zawierać początek walki.
4.1.a) Wyjątek stanowią osoby powyżej lvla 280. Osoba z 280lvlem może zaatakować maksymalnie 270lvl (10 w dół), ale osobę z 280lvlem i wyżej można bić już z nieograniczoną przewagą lvlową.
4.1.1 Za obopólną zgodą Graczy walki możliwe w innych przedziałach. Zgoda musi być potwierdzona screenem wykonanym przez osobę atakującą – tylko z nim może bronić się w razie zgłoszenia.
4.1.2. Punkt nie obowiązuje na Krwawych Łaźniach na które wejście jest zamknięte w przedziałach lvlowych wyznaczonych przez Administrację. Otchłań również nie jest brana pod uwagę.
4.2. Każdy Gracz może zaatakować jedną postać Gracza maksymalnie 5 razy w ciągu tego samego dnia kalendarzowego. Screeny dowodowe muszą przedstawiać początek walki. Każdy kolejny atak karany killem 50h. Gracz - czyli osoba grająca na koncie. Znaczy to, że nawet innymi postaciami nie można zabić postaci tego gracza większą ilość razu, ale można bić inne postacie tego gracza (każdą maksymalnie 5 razy).
4.2.1. Punkt nie obowiązuje podczas trwania zaakceptowanych przez Zarząd wojen klanowych bądź indywidualnych.
4.2.2. Punkt nie obowiązuje podczas trwania eventów hard PvP.
4.3. Zabronione są walki grupowe jeżeli:
4.3.a) Liczebność Graczy atakujących przewyższa liczebność Graczy atakowanych.
4.3.b) Między najwyższym członkiem grupy atakującej lvl jest większy o 10 poziomów od najwyższego członka grupy zaatakowanej.
4.3.c) Złamanie któregokolwiek z powyższych zasad skutkuje killem na 50 godzin. Recydywa podwaja tą karę.
4.4. Bezkarność, Immunitet i Nietykalność nie obowiązuje w przypadku walk grupowych.
4.5. Osoby z Nietykalnością nie wolno zaatakować w żadnym wypadku, wyjątek stanowi osoba z Bezkarnością. Osoby z Immunitetem nie może zaatakować nawet osoba z Bezkarnością. Osoba z Bezkarnością może atakować dowolnych Graczy (poza osobą z Immunitetem - wyróżniającą się rangą “Moderator Chatu” na czas trwania bonusu której nie może bić), bez zachowania limitów dobowych oraz levelowych. Może również atakować osoby z Nietykalnością na tych samych zasadach.
4.6. Zakazuje się atakowania osób zarządzających. Osoby zarządzające otrzymują taki przywilej ze względu na sprawowanie ważnej funkcji – złamanie punktu kill 30h. Osób zarządzających nie może atakować nawet osoba z bonusem “Bezkarność”.
4.6.a) Punkt dotyczy konta osoby zarządzającej, co znaczy że nie można atakować nawet zastępcy grającej na koncie takiego gracza.
4.7. Podczas gdy gracz/bądź gracze zaatakują niezgodnie z regulaminem mogą poddać się zanim kogoś zabiją, wtedy nie będą ukarani. Poddać się jedynie można maksymalnie trzy razy w ciągu jednego dnia kalendarzowego, aby nie było nadużyć.
4.7.1. Poddać można się w każdym wypadku - niezależnie od sytuacji, czy chodzi o nieregulaminowe zabijanie poniżej 10 lvli, czy atakowanie osób Nietykalnych - z Immunitetem. Oraz o omyłkowe zaatakowanie zajętej e2. Jednak na potwierdzenie gracz poddający się powinien wykonać screena - którego w razie nadania kary powinien przedstawić w temacie przeznaczonym do zgłoszeń jako odwołanie od kary.
4.7.1.b) W przypadku walk grupowych poddać musi się cała grupa, aby kara nie była nadana. Chociaż karę w przypadku walk ponosi tylko atakujący - w tym wypadku jeśli reszta grupy się nie podda/lub zdąży zabić kogoś z atakowanej grupy, cała grupa może otrzymać 30h killa za taki atak.
4.8. Każdego nowo przyjętego gracza wpisanego do tematu “Zaproszenia” obowiązuje okres ochronny. Przez pierwszy tydzień od dodania bądź do wbicia 45lvla traktuje się go jak osobę z bonusem “Nietykalność” i nie można zabić - wyjątek stanowi osoba z bonusem “Bezkarność” ona może bić każdego gracza, nawet takiego z okresem ochronnym. Po wbiciu przez gracza 45lvla okres ochronny przestaje obowiązywać.
4.8.a) Osoby dodane na serwer poza rekrutacją i nie wpisane do tematu “Zaproszenia” Nie dostają okresu ochronnego i można bić ich zgodnie z zasadami pvp.
4.9. Podczas pierwszych trzech dni miesiąca nie obowiązują żadne zasady pvp. Znaczy to, że można zabijać graczy z nieograniczoną przewagą, nieograniczoną ilość razy, można zabijać też osoby Nietykalne, osoby z Immunitetem, Osoby objęte okresem ochronnym oraz Osoby Zarządzające. Walki grupowe mogą odbywać się bez żadnych ograniczeń.
4.9.1. Takie same zasady obowiązują w czasie trwających eventów “Bez zasad PvP”. Każdorazowo taki event ogłaszany będzie w Blogu Technicznym Heliosa minimum 48 godzin przed rozpoczęciem, oraz taki event może trwać maksymalnie tydzień-jedynie raz w miesiącu.
4.10. Na mapach z Tytanami nie obowiązują żadne zasady dotyczące walk. Jest to strefa bez żadnych zasad PvP. Znaczy to, że nie obowiązuje również Nietykalność/Immunitet oraz można atakować tam osoby zarządzające. Osłabienie Tytanów/Kolosów jest zmienne, ale przeważnie wynosi 30%. O planowanych zmianach w osłabieniach zarządca informuje graczy z 7 dniowym wyprzedzeniem i jest o tym informacja na chacie przez cały ten okres.

5. Elity II, Tytani, Kolosi, Herosi.

5.1. Elity II można zająć za walutę serwerową lub wygrać zajęcie w konkursach/eventach/questach/wydarzeniach oraz zdobyć z dodatku globalnego. Za Elitę II uznawany jest potwór, który występuje w grze maksymalnie w trzech miejscach.
5.1a) Jeden gracz może zająć maksymalnie jedną e2 w jednym czasie. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy gracz jest wyznaczony przez inną osobę do bicia z nim e2, wtedy może mieć zajętych więcej niż jedną, ale nie może sam wykupić dwóch na raz.
5.1.1 Zajmowanie odbywa się na forum, w przeznaczonym do tego temacie - zajęcie obowiązuje dopiero od chwili wpisania na listę, nie od chwili napisania postu.
5.1.1a) Osoba która zajmuje e2 powinna poinformować o zajmowaniu osobę, która pojawiła się na E2. Wystarczy jak poinformuje tą osobę raz na dobę - robiąc screena swojej wiadomości w czasie, kiedy gracz znajduje się na mapie i zachowując ten screen jako dowód, w razie problemów, nie musi informować jej za każdym razem.
5.1.1b) W przypadku gdy gracz napisze o zajęciu e2 - której nie zajmuje, a jedynie chce zmylić gracza pojawiającego się na niej - otrzyma 50h killa - recydywa podwaja tą karę.
5.1.1c) Tylko temat na forum jest jedyną podstawą do uznania potwora za zajętego. Dodatki mogą ułatwiać, ale nigdy nie należy kierować się tylko nimi.
5.1.2. Koszt podwójnego oraz pojedynczego zajęcia ustalany jest w cenniku i jest zmienny. O zmianie Zarządca ma obowiązek poinformować graczy z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
5.1.3. Osoba chcąca zająć elitę musi mieć minimum ten sam lvl co elita którą chcą zająć.
5.1.4. W eventach/turniejach/konkursach/wojnach/wydarzeniach/loteriach istnieje możliwość wygrania specjalnej waluty, za którą założyciel klanu ma możliwość zajęcia Elity II przez cały klan na maksymalnie 10 dni. Dotyczy wszystkich graczy znajdujących się w klanie w czasie zajęcia Elity II, gracze mogą odchodzić i dochodzić do klanu, jednak nie będąc w klanie nie będą mieć zajęcia. Gracze zajmujący klanowo mogą również pojedynczo zajmować inne moby.
5.1.4.a) Pozwolenie na zajęcie Elity II przez cały klan można też wygrać na specjalnych eventach/wydarzeniach. Wtedy trwa nie więcej niż 10 dni.
5.1.5. Elity II można zająć dopiero po 30 dniach od wprowadzenia ich przez administrację do gry/bądź wprowadzonych przez administrację zmian w danych e2.
5.2.1. Zgłoszenie wybicia musi zawierać screen z losowaniem, wraz z nickiem osoby zgłoszonej (może być w dodatku). W wyjątkowych przypadkach możliwa interwencja zarządcy w oparciu o logi serwera, w takim wypadku screen z panelu nie musi być pełny. Logi serwera pokazują jedynie wybicie, nie jego próbę.
5.2.1.a) W przypadku gdy gracz omyłkowo zaatakuje zajętą e2, może poddać się (maksymalnie 3 razy w ciągu doby do trzeciej tury). Na swoją obronę musi posiadać screen z poddaną w walce.
5.2.2 Wybicie ma miejsce tylko w sytuacji, w której Gracz zajmujący znajduje się obok elity postacią, która ma ten sam lvl co e2 bądź wyższy, zgodnie z regulaminem zajmowania Elity2.
5.2.2.a) Wybicie zajętej e2 = 50h killa. Recydywa podwaja tą karę.
5.3. Nie ma możliwości zajęcia Tytanów oraz Kolosów.
5.4. Regulamin nie określa zajmowania przedmiotów wypadających z potworów, a Zarząd nie będzie ingerował w umowy między graczami.
5.5. Gracz ma prawo zająć Herosa poprzez wiadomość na chacie ogólnym, co powinien udokumentować screenem - kiedy stoi przy Herosie. W przypadku braku screena zgłoszenie z zajęciem może zostać oddalone.
5.5.a) Wybicie zajętego herosa = 50h killa. Recydywa podwaja tą karę.
5.6. Gracze zobowiązani są do informowania o biciach herosów w wyznaczonym temacie: podając datę, godzinę i nazwę danego Herosa/bądź skróconą nazwę w ciągu 30min od zabicia. Bicie bez wpisu = kill 50h. Jeśli gracz korzysta z dodatku globalnego, wystarczy wpis w dodatku. Gracz ma obowiązek sprawdzić, czy w dodatku jego heros się zapisał, jeśli okaże się że nie został zapisany - a gracz nie wpisze go na forum może otrzymać karę.
5.6.a) Punkt nie obejmuje Mietka Żula oraz Dominy Ecclesiae, tych herosów można bić bez zapisywania.
5.6.1. Od godziny 23:59 do 06:00 Każdego dnia nie ma obowiązku zapisywania herosów.
5.6.2. W przypadku grania na zastępcy, gracz ma obowiązek poinformowania o biciu herosa na zewnętrznym forum: http://forum.playhelios.xyz gdzie może założyć konto również jako zastępca. Może to również zrobić przez dodatek globalny, jeśli został do niego dodany bez posiadania postaci.
5.6.3. Jakiekolwiek próby oszustwa przy podawaniu daty i godziny bicia herosa karane będzie 24h killem. Recydywa dodaje 50 godzin killa. Podlega to weryfikacji Zarządcy, który ma dostęp do logów serwera. Dotyczy to tylko sytuacji, kiedy gracz zgłosi ewentualne oszustwo i poprosi o sprawdzenie logów z danej godziny/godzin bicia herosa. Zarządca nie musi sprawdzać każdego bicia, jeśli jakieś bicie/oszustwo w zapisie będzie przeoczone, gracz nie otrzyma kary.
5.6.1. Zapisywać zabitego herosa ma obowiązek osoba, która herosa atakowała. W razie nie wpisania/wpisania błędnych danych karę ponosi jedynie osoba atakująca.
5.6.2. Dodatek globalny nie działa na Nowym Interfejsie, więc jeśli gracz z niego korzysta zawsze musi do zapisywania korzystać z forum/bądź przed biciem zmieniać Interfejs i korzystać z dodatku - jeśli posiada na nim konto i jest zalogowany.
5.6.3. Gracz z Niewidzialnością nie dostaje killa po zgłoszeniu do Zarządcy przez innych graczy o sprawdzenie bić danego herosa - i zgłoszenie na forum.
5.6.3.a) Jeśli gracz bije Herosa z bonusem “Niewidzialność”, albo jest po 23:59/przed 06:00, Heros nie musi być wpisany w dodatku/temacie ale zarządca ma obowiązek udzielić graczom informacji kiedy taki heros był bity, jeśli zapytają. Zarządcy należy podać pełną nazwę Herosa. Każdorazowo informacja będzie udostępniana do wglądu wszystkich - w temacie z zapisywaniem bitych Herosów.

6. Klany.

6.1. Aby założyć klan należy uiścić opłatę do osób zarządzających w wysokości 300 Heliardów i 500m złota. Nazwę klanu trzeba uzgodnić z Osobą Zarządzającą u której opłacało się pozwolenie.
6.1.a) Pozwolenie na klan można też wygrać w różnych eventach i wydarzeniach, zdobyć w konkursach/loteriach oraz sporadycznie kupić za różne waluty. Wtedy również trzeba uzgodnić nazwę z Osobami Zarządzającymi przed założeniem klanu, najlepiej w temacie “Grupa Eventowa”.
6.1.1 Założenie klanu na własną rękę bez zgody karane 100 godzinnym killem.
6.1.1a) Po nadaniu kary za założenie klanu bez zgody gracz ma 14 dni na rozwiązanie klanu i poinformowanie o tym Zarządu, jeśli tego nie zrobi w wyznaczonym terminie jego postacie zostaną przeniesione na Syberię.
6.1.2 Osoby zarządzające mogą nie wyrazić zgody na proponowaną nazwę i zażądać innej.
6.1.3 Założenie klanu o nazwie nie zaakceptowanej przez osoby do tego wyznaczone karane będzie killem 50h. Gracz ma tydzień od nadania kary na zmianę nazwy klanu/rozwiązanie i założenie nowego z zaakceptowaną nazwą, w razie niedostosowania się wszystkie postacie gracza zostaną przeniesione na Syberię.
6.2.1 Za 500 milionów złota gracz ma możliwość przekazania swojego klanu innemu graczowi. Zarządca musi wyrazić zgodę na nowego założyciela klanu. Może też odmówić graczowi bez podania powodu.
6.2.1a) Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy założyciel klanu ma wylecieć na Syberię. Wtedy może przekazać klan bez uiszczania opłaty, jednak jedna z Osób Zarządzających musi zgodzić się na nowego właściciela klanu - może odmówić danemu graczowi bez podania powodu, wtedy gracz musi wybrać inną osobę.
6.2.1.b) Przekazanie klanu bez zgody i/lub zapłaty gdy jest wymagana dodaje 1 upomnienie. Gracz może przekazać klan poprzedniemu założycielowi, lub go rozwiązać, ma na to 7 dni, po tym czasie jeśli tego nie zrobi jego postacie są przenoszone na Syberię.
6.3. W przypadku, gdy gracz chce rozwiązać klan i założyć nowy musi uzgodnić z zarządcą pozwolenie na taką operację – ale nie musi ponownie uiszczać waluty/zapłaty – Jeżeli sam rozwiąże klan bez uprzedzenia Zarządcy jego pozwolenie przepada. Jeśli chce zmienić jedynie nazwę klanu ze środków klanowych – musi poinformować o tym Osobę Zarządzającą i poczekać na akceptację nowej nazwy. ~ założenie klanu bez pozwolenia/zmiana nazwy bez pozwolenia – upomnienie dla założyciela klanu. Gracz który założył klan bez pozwolenia, bądź bez pozwolenia zmienił cokolwiek opisanego wyżej ma 14 dni na powrót do stanu poprzedniego/bądź rozwiązania klanu jeśli założył go bez zgody. Po 14 dniach wszystkie postacie założyciela zostaną przeniesione na Syberię.
6.3.1 Przekazywanie klanu w obrębie postaci założyciela klanu jest dozwolone i nie wymaga zgody i informowania Osób Zarządzających.
6.4. Zarządca ma prawo (w uzasadnionych przypadkach) prosić o screeny z historii klanowej. Wtedy gracz zobowiązany jest wykonać polecenie ~ w razie odmowy/bądź próby oszustwa/przerobienia screena może liczyć się z killem od 24h do 100h. W razie podejrzeń że screen został przerobiony, założyciel klanu może zaprosić osoby zarządzające do klanu w celu potwierdzenia.
6.5. Zakazuje się obrażania graczy, osób publicznych i administracji Heliosa/Margonem w nazwach klanów/na stronach klanowych oficjalnych czy prywatnych. Również obrażania w nich siebie czy osób nieznanych w grze. ~ Karą za złamanie tego punktu jest zesłanie wszystkich postaci założyciela na Syberię.
6.6. Prywatne strony klanowe oraz oficjalne podlegają punktom dotyczącym forum i chatu.

7. Wojny Klanowe oraz indywidualne.

7.1 Wojnę można wypowiadać jedynie w temacie na forum, który dotyczy wojen.
7.1.1 Aby wypowiedzieć wojnę indywidualną należy podać w temacie do tego wyznaczonym Nick, link do profilu oraz powód wypowiedzenia wojny danemu graczowi.
7.1.2 Wypowiadać wojnę klanową może jedynie założyciel klanu. W tym celu powinien podać w temacie do tego wyznaczonym Nazwę klanu któremu chce wypowiedzieć wojnę, link do strony klanowej oraz powód dlaczego wypowiada wojnę danemu klanowi.
7.1.2.1 Jeśli wojnę klanową wypowie jakakolwiek inna osoba niż założyciel klanu, otrzymuje 12h killa. Recydywa dodaje upomnienie.
7.2 Podczas trwania wojen nie obowiązują punkty dotyczące zasad pvp odnoszące się do liczebności grup walczących, jak i lvli atakujących/atakowanych czy też ograniczeń dotyczących ilości walk na dobę. Można też bić osoby z nietykalnością oraz Immunitetem.
7.2.1 Jeśli osoba zaatakuje niezgodnie z regulaminem podczas wojny i odejdzie z klanu w razie zgłoszenia, zostanie ukarana zgodnie z regulaminem. Administracja serwera nie będzie wnikać w to czy gracz znajdował się w klanie podczas ataku. Jeśli jednak gracz zostanie z klanu wyrzucony/administracja ma prawo poprosić o screeny z historii klanowej, bądź poprosić o czasowe dodanie do klanu wyznaczonej osoby w celu weryfikacji. Jeśli historia będzie nieczytelna/z podejrzeniem że gracze próbowali coś ukryć, założyciel klanu może otrzymać nawet 100 godzin killa - recydywa dodaje upomnienie.
7.3 W wojnie indywidualnej może brać dwóch graczy. Osoba wypowiadająca wojnę i gracz któremu wojnę wypowiedziano. Walk grupowych nie ma i jeśli taka wystąpiła podlega ona punktowi karze zgodnie z zasadami PvP.
7.4 W wojnie klanowej biorą udział wszyscy członkowie klanu.
7.4.1 Walki grupowe podczas wojny nie podlegają regulaminowi jeśli wszyscy biorący udział w walce są z klanów mających ze sobą wojnę. Jeżeli choćby jeden gracz nie będzie członkiem tych klanów, wtedy walka zalicza się jako zwykła grupowa.
7.5 Każdy gracz może w jednej chwili brać udział w maksymalnie jednej wojnie indywidualnej.
7.6 Jeśli gracz jest w klanie, który prowadzi wojnę nadal może wypowiedzieć wojnę innemu graczowi, ale tylko jednemu.
7.7 Każda wojna klanowa jak i między graczami trwa 14 dni.
7.8 Wojnę można wypowiadać co najmniej po 7 dniach od zakończenia poprzedniej.
7.9 Przeciwnik nie może nie przyjąć wyzwania. Jeśli wojna zostanie zatwierdzona, toczy się bez zdania drugiej strony.
7.9.1 Wojna rozpoczyna się w momencie zaakceptowania jej przez osobę prowadzącą temat lub ZŚP, a nie po jej wypowiedzeniu w temacie.
7.9.2 Podczas gdy osoba biorąca udział w wojnie indywidualnej wykupi/zdobędzie/wykorzysta Nietykalność bonus nie obowiązuje - taką osobę można bić również bez zasad jako uczestnika takiej wojny. W przypadku klanowej - wyklucza się taką osobę z wydarzenia i nie można jej zaatakować, ale ona również nie może bić innych osób.
7.10 Rada nie ingeruje jeżeli osoba/klanowicze danego klanu nie chcą wchodzić na czerwoną mapkę. Mają do tego prawo.
7.11 Po zakończeniu wojny klanowej - klan, który wygra wojnę, a jego założyciel przedstawi screena z fragami jednej i drugiej strony otrzymuje specjalną walutę, za którą założyciel klanu może wykupić bonusy również dla całego klanu.
7.11.1 W przypadku podejrzenia oszustwa założyciel zwycięskiego klanu może zostać poproszony o dodanie do klanu osoby zarządzającej – bądź gracza wyznaczonego przez nią w celu potwierdzenia stanu faktycznego wojny. Jeśli odmówi – specjalna waluta może nie zostać dodana.
7.12 Osoba zajmująca się tematem z wojnami lub osoba zarządzająca ma prawo do odrzucenia wniosku o wojnę indywidualną/klanową jeżeli:
7.12.1 Od poprzedniej wojny nie minęło 7 dni.
7.12.2 Gracz/założyciel klanu nie podał wszystkich wymaganych informacji, które opisują punkty 7.1.2 oraz 7.1.2.1.
7.12.3 Gracz/klan prowadzi już jedną wojnę.
7.12.4 Gracz, któremu wypowiada się wojnę ma bana bądź killa.
7.12.5 Gracz/założyciel klanu wypowiadający wojnę podał skrajnie bezsensowny powód wypowiedzenia wojny bądź powód nie dotyczy rozgrywki na ŚP Helios.

8. Zasady Rekrutacji/Syberia.

8.1. Osoby Zarządzające zastrzegają sobie prawo do organizowania wewnętrznych rekrutacji na forum podczas zamkniętej ogólnej rekrutacji na serwer. Temat zwykle jest prowadzony przez osoby wyznaczone/niekoniecznie osoby funkcyjne.
8.1.1. Każdego nowo przyjętego Gracza poprzez tematy na forum obowiązuje okres próbny. Może obowiązywać też graczy dodanych poza rekrutacjami/tematami.
8.1.2. Okres próbny jest zmienny ale trwa minimum miesiąc, wówczas każda kara nałożona na Gracza poleconego jest podliczana jako 50 godzin killa. Okres próbny jest wpisywany do tematu z zaproszeniami oraz podawany w czasie rekrutacji.
8.1.3. Jeśli gracz dostał się na serwer w czasie zamkniętej rekrutacji, ale został na niego nadany okres próbny, wtedy jest wpisany do tematu “Zaproszenia” również z datą do kiedy okres próbny się kończy.
8.1.4. Zarządca nie ma w obowiązku wpisywać do tematu “Zaproszenia” każdego nowo przyjętego gracza, więc jeśli kogoś tam nie ma - znaczy że nie został mu nadany okres próbny.
8.1.5. W przypadku polecania Graczy, przez cały okres próbny Gracza poleconego, za każdą karę, którą otrzymał polecony - polecający również otrzymuje 50h killa.
8.1.5.a) Punkt nie obowiązuje Zarządcy i Super Moderatorów polecających graczy. Jednak i w tym wypadku gracza nowo przyjętego obowiązuje okres próbny, jednak wtedy osoba polecająca nie ponosi kary.
8.1.5.b) W niektórych przypadkach karygodne zachowanie osoby poleconej przez Moderatora może skończyć się utratą rangi bądź zesłaniem na Syberię wszystkich postaci osoby polecającej. Tutaj jednak decyzję podejmuje indywidualnie zarządca.
8.1.6. W przypadku wydalenia polecanego Gracza na Syberię z powodu nieaktywności bądź zablokowania konta na stałe gracza poleconego, gracz polecający nie otrzymuje żadnej kary.
8.2. Gracz zobowiązany jest do logowania się każdą postacią przynajmniej raz na 14 dni. Nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 14 dni będzie karana zesłaniem na Syberię wszystkich postaci tego Gracza. Gracz zsyłany jest na Syberię kiedy posiada 15 dni nieaktywności.
8.2.a) Wyjątek stanowi okres wakacyjny (od 1.06 do 10.09) każdego roku punkt ten nie obowiązuje. Pierwsza lista z nieaktywnymi osobami tworzona jest nie wcześniej niż 25.09.
8.2.b) Czasem listy nieaktywności nie są robione co 15 dni, administracja zastrzega sobie prawo do robienia ich nieregularnie.
8.2.1. Decyzję o zesłaniu, jak również o cofnięciu zesłania za nieaktywność podejmuje Zarządca. Nie jest on jednak zmuszony zsyłać każdego gracza który przekroczył okres dopuszczalnej nieaktywności.
8.2.2. Lista z nieaktywnymi osobami podana jest do wglądu na forum, wraz z listą osób usprawiedliwionych i ułaskawionych.
8.1.4 Każdy gracz ma możliwość wykupienia się w przypadku zesłania na Syberię za nieaktywność. Na wykupienie się gracz ma 5 dni od zesłania i musi zgłosić się do tematu na forum z biletami na Syberię. Koszt wykupienia to 300m złota za wszystkie postacie. Syberia zdejmowana jest w przypadku wyrażenia chęci zapłaty, gracz od tego momentu ma tydzień na przekazanie złota.
8.1.4.a) Jeśli gracz od razu odwoła się w temacie do tego wyznaczonym - a jego odwołanie nie zostanie pozytywnie rozpatrzone, gracz dostaje kolejne 3 dni na możliwość wykupienia się.
8.2. Gracz ma prawo usprawiedliwić swoją nieobecność w temacie lub na e-mail: helios.margonem@gmail.com - ma możliwość usprawiedliwienia maksymalnie 50 dni, z możliwością jednorazowego przedłużenia nieobecności poprzez post w odpowiednim temacie/bądź e-mail bez konieczności logowania na postacie. Po przekroczeniu tego czasu postacie Gracza zostają zesłane na Syberię.
8.2.1 W szczególnych przypadkach możliwe są usprawiedliwienia stałe nadawane przez Zarządcę, lub dłuższe czasowe które należy omówić z Zarządcą – są przydzielane tylko w wyjątkowych sytuacjach, bądź dla osób które w przeszłości pomagały przy serwerze.
8.2.2. Usprawiedliwienia czasowe na maksymalnie 365 dni można wygrać w konkursach/eventach/zdobyć z dodatku globalnego. Nie ma możliwość zakupienia takiego usprawiedliwienia.
8.3. Nie ma możliwości uprzedniego usprawiedliwienia pojedynczych postaci.
8.4. Zarządca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia osoby, która będzie mogła tworzyć listę nieaktywności. Nie ma możliwości zgłaszania za nieaktywność pojedynczych graczy w temacie ze zgłoszeniami, w przypadku takich zgłoszeń mogą zostać oddalone.

9. Chat i forum.

9.1. Wszystkie punkty dotyczą wszystkich chatów i forum (ocen do postów, postów, opisów, profili, stron klanowych oraz nazw rang w klanie, wiadomości na pocztę w grze), chyba że w punkcie zaznaczono inaczej.
9.2. Zakazuje się obrażania innych Graczy, porównywania do zwierząt, pomawiania, kpienia czy zniesławiania pod karą 12-72h killa. Nie dotyczy chatu klanowego, sytuacje związane z chatem klanowym będą rozpatrywane jedynie w szczególnie rażących i nagminnych sytuacjach.
9.2.a) W przypadku podejrzenia o nielegalne wspomagacze należy gracza zgłosić do osoby weryfikującej. Nazwanie go “Botem” bądź podobnie w grze, sugerowanie na chacie że z nielegalnych wspomagaczy korzysta będzie karane killem od 12 do 72h.
9.2.1 W przypadku obrażania osób funkcyjnych takie zachowanie może zakończyć się wydaleniem gracza na Syberię, dotyczy to chatu ogólnego, globalnego oraz prywatnego (tylko w przypadku gdy jest to chat prywatny osoby poszkodowanej).
9.2.1a) Osoby wyznaczone do weryfikacji nielegalnych wspomagaczy posiadają funkcję jedynie do weryfikacji i ich nie obowiązuje ten punkt.
9.2.2. W przypadku obrażania, pomawiania, porównywania do zwierząt, kpienia, czy zniesławienia Osób Zarządzających takie zachowanie wiąże się wydaleniem gracza na Syberię, dotyczy to wszystkich chatów i forum (ocen do postów, postów, opisów, profili, stron klanowych oraz nazw rang w klanie).
9.3. Prowokowanie do kłótni tudzież branie udziału w kłótni karane upomnieniem lub bezpośrednim zesłaniem na Syberię. Nie dotyczy chatu klanowego. Decydują o tym Osoby Zarządzające.
9.4. Działania na niekorzyść serwera karane upomnieniem lub Syberią. Dotyczy to również psucia atmosfery świata. Decydują o tym tylko Osoby Zarządzające.
9.5. Rozpowszechnianie treści będących sprzecznymi z etyką i prawem powszechnym, tj. godzących w godność człowieka, karane bezwzględną i nieodwołalną Syberią.
9.5.1. Propagowanie, namawianie do nienawiści (Określone w Mowie Nienawiści - definicja) karane bezwzględną i nieodwołalną Syberią.
9.6. Za groźby które zagrażają bezpieczeństwu osoby, publikowanie czyichś danych osobowych bez jego zgody itp gracz może otrzymać karę od 100h killa do nawet natychmiastowej Syberii. O wielkości przydzielonej kary decydować będą Osoby Zarządzające.
9.7. Linki zawierające wulgarne treści karane mute 12h-72h, killem od 12h do 100h lub Syberią, w zależności od tego, czego dotyczy ich treść. O wielkości kar decydują Osoby Zarządzające.
9.8. Zakazuje się spamowania na forum, chacie ogólnym i globalnym, celowego robienia błędów ortograficznych, pisania FaLą oraz pisania całych zdań wielkimi literami pod karą 12h mute.
9.9. Założenie tematu na forum bez zgody Osób Zarządzających karane killem 48h. Recydywa dodaje upomnienie.
9.10. Groźby/zastraszanie karane killem 24h-72h lub upomnieniem.
9.11. Gracze zobowiązani są do przestrzegania regulaminów poszczególnych tematów, na ich podstawie również będą karani, każda kara wliczająca się do Podliczania Kar musi znajdować się w temacie ze zgłoszeniami.
9.12. Oszukiwanie Rady Świata karane killem do 72h lub Syberią, w zależności od zasięgu oraz wagi. O wielkości kar decydować będą Osoby Zarządzające.
9.13. Zarządca/Osoby Zarządzające nie mają obowiązku czytać tematu “Rozmówki Ogólne” oraz odpisywać w nim na pytania czy też zarzuty graczy. Temat ten służy do luźnych rozmów nie do zgłoszeń/skarg/zażaleń i Zarządca/Osoby zarządzające nie muszą w nim odpisywać na posty graczy zawierające taką treść.

10. Operacje związane z postaciami, zastępcami, nicki.

10.1 Na ŚP Helios dopuszczalne jest posiadanie sześciu postaci.
10.2. Zakazuje się obrażania graczy, osób publicznych i administracji Heliosa/Margonem w nazwach graczy (nicków). Również obrażania w nich siebie, używania wulgarnych nicków. ~ Karą za złamanie tego punktu jest zesłanie wszystkich postaci gracza na Syberię.
10.2.a) Dotyczy to również zakładania sobie nicków z imieniem i nazwiskiem. Nie będziemy weryfikować czyje to dane - za każdym razem gdy gracz ustawi taki nick, zostanie ukarany 100 godzinnym killem. Gracz ma czas na zmianę nicka/zresetowanie/skasowanie postaci w wysokości 7 dni od ukarania, po tym czasie postać z niewłaściwą nazwą zostaje zesłana na Syberię nieodwołalnie i gracz nie dostaje nowej, postać przepada. Jeśli jest to jego jedyna postać, wtedy traktuje się to jako karę Syberii. Gracz wtedy może się odwołać i dostać Ostatnią Szansę, ale nie musi.
10.2.1. Nazwy nicków postaci nie mogą w żaden sposób łamać powszechnych zasad etycznych, nie mogą zawierać treści uwłaczających godności osobistej i obywatelskiej, propagować treści rasistowskich oraz nawoływać do nienawiści.
10.2.2. Gracz ma 10 dni na zmianę nicku (za SŁ lub poprzez zakup usługi resetu), jeśli w tym czasie nie zmieni nicku to wszystkie jego postacie przenoszone są nie odwołanie na Syberię.
10.3. Postacie na ŚP Helios można nabywać w następujący sposób:
10.3.a) Poprzez wymianę waluty serwerowej/złota na serwerze.
10.3.b) Podczas trwających czasowo konkursach/eventach/zdobytych z dodatku globalnego.
10.3.c) Bezpośrednio z inicjatywy zarządcy, np. jako wynagrodzenie za pracę przy serwerze.
10.3.d) Za samo złoto bądź samą walutę podczas trwania tego typu eventów/wydarzeń.
10.2.e) Czasami jest możliwość zdobycia poszczególnych postaci za darmo, w czasie trwania eventów czy wydarzeń prowadzonych na forum.
10.3.f) Szósta postać jest za darmo w przypadku gdy gracz już posiada 5 postaci i na jednej z nich ma przynajmniej 330lvl. Taką postać można odebrać tylko raz, po odebraniu jej gracz jest zapisywany w poście do tego przeznaczonym i nie ma możliwości odebrać jej ponownie w przyszłości. Czasami można wygrać 6 postać w konkursach/loteriach, nie ma jednak możliwości zakupienia jej.
10.4. Cennik postaci jest zmienny, Zarządca zastrzega sobie prawo do zmieniania go z dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz odpowiednią adnotacją w temacie przeznaczonym do operacji na postaciach.
10.5. Reset postaci polega na wpłacie złota/waluty za tą operację i określenie która z posiadanych przez gracza postaci ma zostać zresetowana. Postać przeznaczona do zresetowania jest odznaczana do zesłania na Syberię, a gracz otrzymuje nowe zaproszenie. Gracz sam decyduje, czy chce skasować postać po upłynięciu czasu do tego wymaganego, czy chce zatrzymać sobie postać na świecie Syberia. Rada w to nie ingeruje.
10.5.1. Reset postaci do 35 lvla jest zawsze darmowy.
10.5.2. Postaci przeznaczonej na Syberię nie można zresetować. Gracz przeznaczony do zesłania na Syberię nie może resetować postaci, jak i kupować nowych czy otrzymywać ich z konkursów/eventów/zdobywać z dodatku globalnego.
10.5.2.a) Jeśli gracz wykupi sobie postać wcześniej/a zarządca zrealizuje usługę już po jego zesłaniu na Syberię gracz może założyć postać - ale wtedy po założeniu jest ona wyrzucana na Syberię - gracz musi poinformować zarządcę o założeniu postaci aby ten mógł zesłać postać na Syberię. Dotyczy to też wygranej w konkursie czy loterii, ale nie dotyczy sytuacji kiedy gracz zdobędzie postać kiedy już nie ma żadnej na serwerze.
10.5.2.b) Jeśli gracz przetrzyma sobie zaproszenie i zrobi postać po zesłaniu na Syberię, również świeża postać zostanie wysłana na świat Syberia. Zawsze wyrzucony jest gracz, nie jego postacie.
10.6. Osoba wyrzucona z Heliosa nie może być zastępcą osoby grającej na świecie. Wyjątkiem jest indywidualna zgoda osób zarządzających na posiadanie takiego zastępcy, jednak w takim wypadku zastępca nie może logować się na postacie z Heliosa. W przypadku złamania tej zasady postacie gracza posiadającego takiego zastępcę zostaną przeniesione na Syberię.
10.6.1. Gracz posiadający opisanego wyżej zastępcę musi sam zgłosić się do Zarządcy/na e-mail: helios.margonem@gmail.com bądź w wyznaczonym do tego temacie na forum jeśli taki będzie obowiązywał w celu indywidualnej zgody na takiego zastępcę.
10.6.1.a) Wyjątkiem jest osoba wyrzucona za nieaktywność, oraz osoba która wróciła na Helios za zgodą Zarządcy serwera i w danym momencie jest graczem Heliosa po powrocie (punkt: 1.5.2). Takiej osoby nie obowiązuje ten punkt.
10.7. Gracze mają możliwość przenoszenia postaci z innych serwerów na ŚP Helios. Żeby to zrobić gracz musi posiadać już przynajmniej jedną postać na ŚP Helios, pozostałe zasady przenoszenia opisane są w tym poście: https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=353588&ps=10#post43673430
10.7.1. Zarządca zastrzega sobie prawo do zawieszenia przenosin na czas nieokreślony. W takim wypadku taka informacja znajdować się będzie w podanym wyżej poście zamiast zasad przenoszenia.
10.8. Zarządca zastrzega sobie prawo do sprawdzania tematu “Kupno postaci/resety + cennik” raz w miesiącu - zwykle pod koniec każdego/bądź na samym początku. Może robić to częściej, jednak nie jest to jego obowiązkiem.

11. Nielegalne wspomagacze.

11. Nielegalne wspomagacze.
11. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób. Osoby wyznaczone przez Zarządcę mają prawo stosować niniejsze zasady.
11.1 Gracz, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzację gry, podczas weryfikacji zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności oraz do wykonania wszelkich zaleceń osoby weryfikującej.
11.2 Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut. Osoba uprawniona do weryfikacji dokumentuje odpowiednimi dowodami sytuację rozpoczęcia oraz zakończenia pierwszej, jak i kolejnych tur weryfikacyjnych. Polecenia są przesyłane za pomocą ostrzeżenia lub czatu gry - z wyłączeniem czatu globalnego oraz klanowego.
11.2.1 Pierwszym obowiązkowym wymogiem jest skontaktowanie się z osobą weryfikująca. Dodatkowo osoba weryfikująca ma prawo zażądać wykonanie indywidualnych zaleceń przez osobę kontrolowaną.
11.2.2 Cały proces weryfikacyjny składa się z maksymalnie trzech tur.
Kary za poszczególne tury zostały określone w punktach: 11.3.1; 11.3.2; 11.3.3.
11.2.3 Jeżeli Gracz wykonał polecenie, weryfikację uznajemy się za zakończoną.
11.3. W przypadku, gdy gracz nie wykona poleceń osoby wyznaczonej do weryfikacji, zostaje kolejno ukarany:
11.3.1 Po pierwszym ostrzeżeniu wydanym w upomnieniu kończącym pierwszą turę weryfikacyjną (5 minut od rozpoczęcia weryfikacji) - 100h killa.
11.3.2 Po drugim ostrzeżeniu wydanym w upomnieniu kończącym drugą turę weryfikacyjną (10 minut od rozpoczęcia weryfikacji) - 200h killa.
11.3.3 Po trzecim ostrzeżeniu wydanym w upomnieniu kończącym trzecią turę weryfikacyjną (15 minut od rozpoczęcia weryfikacji) - zesłanie na Syberię.
11.3.4 Za wylogowanie się podczas weryfikacji przysługuje kara - zesłanie na Syberię.
11.4 Zarządca po ukaraniu gracza zgłasza daną sytuację na panel kontaktowy, załączając wszystkie zebrane dowody.

12. Odwołania.

12.1. Gracz ma prawo do odwołania w odpowiednim do tego temacie od każdej kary nałożonej przez Radę Świata.
12.1.1. W przypadku zesłania na Syberię każdorazowo jest to 10 dni.
12.1.2. W przypadku pozostałych kar 3 dni.
12.2. Odwołania od Syberii należy kierować do odpowiedniego tematu na forum. Rozpatrywaniem takich odwołań zajmuje się Zarządca.
12.2.1. Odwołać się można dopiero po technicznym zesłaniu na Syberię postaci gracza przez opcję w panelu zarządzania. Jeśli gracz już wie że wyleci na Syberię, może odwołać się dopiero po technicznym wyrzuceniu jego postaci. Wcześniejsze odwołania nie będą rozpatrywane.
12.3. W wyjątkowych sytuacjach zarządca może wyrazić zgodę na przeprowadzenie ogólnoświatowego głosowania. Wówczas decyzję podejmuje większością głosów społeczność serwera.
12.4. Gracz może odwołać się do Administracji Gry po przeniesieniu na Syberię tylko jeśli Zarządcy świata złamali Regulamin Świata Prywatnego Helios.
12.5. W szczególnych wypadkach zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania na Syberię za coś, co nie zostało ujęte w regulaminie w porozumieniu z administracją gry.
12.6. Kontakt do zarządu Świata Prywatnego Helios: helios.margonem@gmail.com
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -