Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Helios


1. Postanowienia Ogólne.

1.1. Posiadanie postaci na ŚP Helios jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania go - gracz który nie będzie przestrzegał regulaminu poinformowany jest o możliwości wyrzucenia jego postaci ze ŚP Helios na świat Syberia.
1.2. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, a udowodnione wykorzystywanie luk w nim jest zabronione i karane natychmiastowym przeniesieniem na Syberię wszystkich postaci gracza.
1.3. Każdy gracz ŚP Helios podlega również Regulaminowi Gry, Etykiecie Gracza Margonem, Regulaminowi Chatu oraz Zasadom Światów Prywatnych i zobowiązany jest do przestrzegania zasad w nich zawartych.
1.3.1. Za każdego słusznego bana/knebla przydzielane jest upomnienie. Jeśli ban/knebel okaże się pomyłką i zostanie zdjęty z powodu niesłuszności, upomnienie zostanie wycofane, gracz jednak musi przedstawić zarządcy dowód na niesłuszność owej kary.
1.3.2. Konta zablokowane na stałe niezwłocznie przenoszone są na Syberię - jeśli konto jest zablokowane z powodu kradzieży a na panelu otwarty jest jeszcze wątek próby jego odzyskania, właściciel konta zobowiązany jest w ciągu tygodnia poinformować o tym zarządcę na e-mail podany w regulaminie, podając profil zablokowanego konta. Jeśli tego nie zrobi, postacie zostaną przeniesione na Syberię bezpowrotnie.
1.4. W przypadku złamania któregokolwiek punktu regulaminu, ukarane zostaną wszystkie postacie gracza. Dotyczy to mute, killów oraz zsyłki na Syberię.
1.5. W przypadku, gdy gracz wyrazi chęć przeniesienia postaci na Syberię – napisze na forum/skrzynkę w grze zarządcy, że chce zesłania bądź kasuje postacie ze świata prywatnego Helios, Zarządca ma prawo przenieść wszystkie jego postacie na Syberię. Taką decyzję trzeba dobrze przemyśleć, ponieważ po przeniesieniu zarządca nie ma obowiązku cofnięcia zesłania.
1.5. Za konto pełną odpowiedzialność ponosi właściciel - odpowiada również za czyny zastępcy na swoim koncie.
1.6. Zarządca ŚP Helios zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W takim przypadku gracze zostaną o niej poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem.
1.7. Wszelkie niejasności związane z treścią regulaminu są prostowane przez twórcę regulaminu i to one są jedyną dobrą formą jego interpretacji.
1.8. Autor regulaminu zastrzega sobie prawo do jego kopiowania.
1.9. 1h otrzmanego wyciszenia(mute) to w przeliczeniu 1h zabicia postaci(killa). Każde 100h killa przelicza się na jedno upomnienie, ale jako karę można otrzymać też samo upomnienie. Mute 
obowiązuje zarówno na chacie ogólnym, jak i globalnym.
1.9.1 Po otrzymaniu trzech upomnień lub 300h killa wszystkie postacie gracza automatycznie są przenoszone na Syberię. Taki gracz ma prawo do odwołania się na e-mail zarządcy. W wiadomości trzeba podać swój nick i link do swojego profilu. Jeśli zarządca przyjmie takie odwołanie i gracz otrzyma ostatnią szansę, każda kara później na niego nałożona spowoduje nieodwołalne przeniesienie wszystkich jego postaci na Syberię.
1.10. Godziny killa/upomnienia nie zerują się nawet po przeniesieniu postaci gracza na Syberię, dlatego osoba, którą zesłano za uzbierane godziny/upomnienia nie może już wrócić na ŚP Helios.
1.11. Wszelkiego rodzaju udowodnione próby oszukania Zarządcy oraz Rady Świata skończą się natychmiastowym przeniesieniem na Syberię wszystkich postaci gracza.
1.12. Przyznanie się do winy jest jednoznaczne z popełnieniem wykroczenia.
1.13. Nieznajomość regulaminu i zasad – kill 24h (w przypadku wykłócania się z radą i podważania decyzji punkt ten dodaje 50h killa - jeśli mimo tego gracz nadal będzie wykłócał się z radą, jego postacie zostaną przeniesione na Syberię.)
1.14. Obowiązuje zakaz układania na mapkach z itemków treści wulgarnych/nazistowskich/faszystowskich/związanych z antysemityzmem/komunizmem i propagowaniem nienawiści. Gracz, który postanowi się tak zabawić, zostanie ukarany natychmiastowym zesłaniem na Syberię wszystkich postaci.
1.15. Wszelkiego rodzaju oszczerstwa/pomówienia/domysły/wulgaryzmy/obrazy kierowane do zarządcy i rady świata będą karane upomnieniem – recydywa to wylot na Syberię.
1.16. Wszystkie screeny jakie gracz przedstawia Zarządcy i Radzie Świata muszą być pełne, nie mogą być edytowane oraz powinny zawierać datę i godzinę - muszą zawierać pasek zadań oraz całe okno przeglądarki. Chatu ani okna gry nie powinno nic zasłaniać, jeśli korzystacie z dodatków ustawcie je tak, aby nie zakrywały koniecznych informacji. W przypadku, gdy gracz posiada system operacyjny, na którym nie może zmienić ustawień, by wyświetlała się data i godzina, musi posiadać takową z dodatku.
1.16.1. Screeny są ważne tylko przez miesiąc od dnia ich wykonania.
1.18. Gracze biorą pełną odpowiedzialność za linki, które rozpowszechniają na serwerze. Jeśli w tagach/na stronach z nimi będą wulgaryzmy, treści wulgarne/nawiązujące również do erotyki, obrażanie graczy/administracji/zarządcy/rady/osoby publiczne, ujawnianie danych osobowych bez zgody/ujawnianie tajemnic Karmazynowego Bractwa oraz wszelkie inne niepożądane treści – osoba, która takie linki będzie rozpowszechniać zostanie ukarana killem od 24 do 100h killa. W szczególnych sytuacjach gracz może również zostać zesłany na Syberię. Odpowiedzialność za ten punkt dotyczy wszystkich chatów, forum jak i dodatków globalnych.
1.19. W wyjątkowych sytuacjach logi z panelu zarządzania/bądź panelu kontaktowego mogą być dowodem w sprawie.
1.20. Zarządca zastrzega sobie prawo do odczytywania skrzynki w grze raz na tydzień, wtedy gracz mający jakąś sprawę jest zobowiązany poczekać, bądź napisać na e-mail podany w regulaminie.
1.21. Gracz ma maksymalnie pięć dni na odwołanie się od kary w Sądzie Ostatecznym. Odwołania po tym okresie mogą nie być już brane pod uwagę.
1.22. W wyjątkowych/kontrowersyjnych sytuacjach zarządca ma prawo wycofać danemu graczowi karę - jeśli uzna że została nałożona nie do końca słusznie.
 
 

2. Chat/Forum

2.1. Zakaz obrażania/wyzywania graczy, jak i pisania w sposób niekulturalny/nieodpowiedni, używając słów powszechnie uznawanych za obraźliwe – nawet gdyby nie miały na celu obrazy kogoś. Za obrazę można również uznać, prócz wulgaryzmów, celowe poniżanie, uwłaczanie godności osobistej, porównywanie do zwierząt, kpienie. Członek rady Heliosa może również nadać karę za obrażanie jego najbliższej rodziny.  
2.1.a) Również zakazuje się pisania, że ktoś dłużej stał bądź intensywniej, dlatego ktoś inny kto zdobędzie wartościowy przedmiot jest złodziejem i innego tego rodzaju pomówienia. Dotyczy to forum, poczty w grze, chatu ogólnego oraz dodatków globalnych ~ mute od 12 do 72h, bądź kill do 100h w zależności od przewinienia.
2.1.b) Sytuacje z chatu klanowego odnośnie tego punktu rozpatruje jedynie założyciel klanu i rada świata nie będzie ingerować w to co dzieje się na chacie klanowym/jak i prywatnym. Zgłosić można tylko w wypadku, gdy członek klanu/osoba pisząca na priv złamie ogólny regulamin Margonem bądź światów prywatnych, wtedy karą jest przeniesienie na Syberię wszystkich postaci gracza. Rozpatrywane będą tylko poważne sytuacje.
2.2. Groźby, jakiekolwiek szykanowanie graczy (również nowych pod kątem podważania słuszności zaproszenia), pomawianie, straszenie, sugerowanie że zarządca zrobi coś przeciw komuś na prośbę gracza będzie karane – dotyczy to chatu ogólnego/globalngo/dodatków/forum ~ kill do 50h ~ recydywa 100h.
2.3. Pomawianie zarządcy/rady świata jest zakazane na forum oraz wszystkich chatach, również klanowych, prywatnych jednak tylko wtedy, kiedy screen jest rozpowszechniany na serwerze. Wtedy jednak karę dostaje osoba udostępniająca screen. Rozpatrywane będą tylko naprawdę poważne zgłoszenia. Screeny ze zdarzenia należy zgłaszać bezpośrednio do zarządcy. Jeśli chodzi o rozpowszechnianie screena, należy zrobić też screen screena, w razie wypadku, gdyby ktoś usunął go z nietrwałego hostingu. ~ upomnienie – recydywa wiąże się z wylotem na Syberię wszystkich postaci gracza.
2.4. Zakazuje się również spamowania, floodowania, pisania wielkimi literami oraz FaLą. Dotyczy to też kopiowania długich tekstów z innych witryn na chat ogólny. ~ mute do 24h – recydywa mute do 50h. (mute z tego punktu zalicza się jako 12h w podliczaniu.)
2.5. Komenda "/me" nie służy do pisania innym kolorem na chacie. Zabrania się korzystania niej w innym celu jak opisywanie czynności wykonywanej przez postać gracza. ~ kill 5h, mute 12 tylko na chat globalny, w podliczaniu przelicza się jako 5h.
2.6. Zakaz żebrania pod każdą postacią – dotyczy to chatu ogólnego/globalnego jak i wiadomości na skrzynce. ~ mute 12h – recydywa mute do 48h. (Które w podliczaniu zalicza się jako 12h)
2.7. Zakazuje się wklejania walk/jak i ciosów z walk w miastach i na chacie globalnym. – mute 24h – recydywa 48h. (w podliczaniu liczy się jako 10h)
2.8. Rada Heliosa ma też prawo ukarać gracza na podstawie ogólnego regulaminu chatu Margonem. Screen na podstawie którego gracz otrzymał karę musi zostać umieszczony w Sądzie Ostatecznym przez członka rady który nadał na niego karę wraz z profilem ukaranego gracza i powodem nałożenia wyciszenia.
2.8.a) W wyjątkowych sytuacjach rada/moderatorzy chatu mogą przydzielić tylko mute na chat globalny. Chodzi o mute za niewielkie przewinienia, wtedy mute nie zostaje do niczego doliczone, z tym że przez ten czas nie można pisać. Osoba z rady/moderator jest zobowiązany dać screena z tego zdarzenia zarządcy. Dopuszczalne są też mute na 9999999h (czyli na stałe) na chat globalny, za poważne wykroczenia nie zawsze opisane w regulaminie, wtedy mute też nie dolicza się do podliczania kar, ale do czasu gdy gracz nie wyjaśni z radą zaistniałej sytuacji/nie "przeprosi" za swoje czyny mute nie jest zdejmowane.
2.9. Przekleństwo z użyciem "*" bądź innych liter/znaków, niedokończone słowa, wulgarne skróty, obrażanie graczy w skrótach, zastępowanie niektórych liter znakami bądź innymi literami nadal jest przekleństwem. Będziemy za to karać. Dotyczy tylko chatu ogólnego w grze, Forum oraz chatu globalnego i dodatków globalnych. ~ mute 50h - recydywa do 24h killa.
2.10. Celowe robienie błędów ortograficznych/psucie klimatu na chacie będzie karane mute 24-72. (w podliczaniu liczone jako 12h killa)
2.11. Wszelkiego rodzaju psucie klimatu na świecie/bądź oczernianie świata na forach innych światów prywatnych (chodzi innymi słowy o powszechny hejt) będzie karane killem do 100h, recydywa może wiązać się z przeniesieniem na Syberię wszystkich postaci gracza.
2.11.a) Ten punkt nie ingeruje w żadnym wypadku w waszą wolność słowa i wypowiedzi. Nie zakazujemy wyrażania opinii o świecie - również tych negatywnych, jednak nawet negatywną opinię można przedstawić w kulturalny sposób - jeśli jednak postanowicie ją wyrażać w inny nieprzyjemny i pozbawiony kultury sposób (czyli tak zwany hejt) wtedy możecie zostać ukarani na podstawie tego punktu. (Dotyczy to również nazywania serwera Helios “cheliosem” zalicza się to pod hejt w stronę serwera i rady.)
2.12. Pomoc w omijaniu mute będzie karana mute i killem do 48h. Jeśli ktoś ma mute na ogólnym/globalnym a inny gracz przekazuje od niego informacje, może zostać ukarany. Dotyczy to również pisania z konta zastępcy, wtedy zastępca dostaje mute i killa, nawet jeśli nie będzie wiedział o takim wykorzystywaniu jego konta. Jedyne co przysługuje graczowi z mute to informacja o herosach/tytanach pisana na systemie przez SM, w takiej potrzebie wystarczy napisać do SM na priva, aby wyświetlił taką informację.
2.13. Na założenie tematu na forum trzeba mieć pozwolenie zarządcy. – Jeśli gracz założy temat bez zgody, będzie ukarany a temat zostanie zamknięty/usunięty. ~ kill 50h.
2.13.a) Jeśli temat zostanie założony do hejtowania zarządcy oraz rady świata - temat, na który na pewno gracz nie dostałby zgody, wtedy karą może być przeniesienie na Syberię wszystkich postaci gracza.
2.14. Spam w tematach będzie karany w zależności od regulaminu danego tematu – do maksymalnie 50h. Jeśli temat nie ma wyznaczonego osobnego regulaminu tematu, obowiązuje zasada 24h za każdy spam.
2.15. Każdy temat na forum ŚP Helios posiada własny regulamin, z którym gracz piszący posty w temacie musi się zapoznać i go przestrzegać. W razie złamania ~ kill do 100h w zależności od regulaminu takiego tematu. Jeśli w temacie jest napisane iż tylko Moderatorzy/Super Moderatorzy mogą go moderować, nie będą brane pod uwagę żadne zgłoszenia pozostałych graczy odnośnie regulaminów tych tematów na forum w Sądzie Ostatecznym. Jeśli takiej notki nie ma, znaczy, że gracz powinien zgłosić niewłaściwą sytuację do Sądu Ostatecznego i poczekać na jej rozpatrzenie przez Radę. Zarządca, Super Moderatorzy i Moderatorzy również muszą zapisać zaistniałą sytuację w Sądzie Ostatecznym z dowodami, jeśli sami nadają karę.
2.16. Obraźliwe/wulgarne/psujące atmosferę świata komentarze, posty, oceny do postów (plusy i minusy) będą karane killem nawet do 100h, w zależności od przewinienia. Dotyczy to również gróźb, szykanowania, oceniania typu "nikt Cię tu nie lubi”, “wynocha stąd", “złodziej/złodzieju”, “ta lega nie należała się Tobie" itp. Nie tolerujemy takiego zachowania i będziemy za nie karać, a wielkość kar wyznaczać będzie zarządca oraz osoby zastępujące zarządcę w czasie jego nieobecności.
2.17. Zabrania się wszelkiego rodzaju kłótni, prowokowania do kłótni, psucia atmosfery świata, pomawiania Zarządcy, Rady Serwera, lekceważenia w sposób niegodny pracy Zarządcy i Rady Świata na forum jak i w grze – za takie zachowanie grozi 100h killa albo przeniesienie na Syberię wszystkich postaci gracza, w zależności od powagi sytuacji. O przeniesieniu na Syberię decyduje jedynie zarządca.
2.18. Zabrania się wszelkich propozycji wymiany złota między światami. Dotyczy to chatu globalnego a także forum. Na chacie/chacie prywatnym/klanowym/grupowym czy skrzynce możecie pisać na ten temat, ale w razie niedotrzymania umowy przez którąś ze stron nie będziemy w to ingerować - gracz robi to na własną odpowiedzialność, jeśli zostanie oszukany nie wolno mu pomawiać/obrażać osoby która go oszukała.
 

3. Klany oraz wojny klanowe.

3.1 Aby założyć klan należy uiścić opłatę do zarządcy w wysokości 500 Heliardów i 1g złota. Nazwę klanu trzeba uzgodnić z zarządcą. Zarządca może nie wyrazić zgody na proponowaną nazwę i zażądać innej. Pozwolenie na klan można również wygrać w różnych eventach i wydarzeniach, wtedy również trzeba uzgodnić nazwę z zarządcą przed założeniem klanu. W przypadku, gdy gracz chce rozwiązać klan i założyć nowy musi uzgodnić z zarządcą pozwolenie na taką operację – ale nie musi ponownie uiszczać waluty/zapłaty – Jeżeli sam rozwiąże klan bez uprzedzenia zarządcy jego pozwolenie przepada. Jeśli chce zmienić jedynie nazwę klanu ze środków klanowych – musi poinformować o tym zarządcę i poczekać na akceptację nowej nazwy. ~ założenie klanu bez pozwolenia – kill 336h do momentu rozwiązania klanu, ale nie dłużej niż tydzień. Po tygodniu wszystkie postacie gracza/założyciela zostaną przeniesione na Syberię. Przekazać dowodzenie nad klanem innemu graczowi można tylko za zgodą zarządcy i należy wtedy uiścić 500 milionów złota do skarbca serwera. Zarządca musi wyrazić zgodę na nowego założyciela klanu. Może odmówić danemu graczowi bez podania powodu. Wyjątkiem jest, kiedy prawowity właściciel będzie leciał na Syberię, wtedy może dokonać tej operacji bez wpłaty środków. Kill z tego podpunktu zalicza się w podliczaniu jako jedno upomnienie.
3.2. Zarządca ma prawo (w uzasadnionych przypadkach) prosić o screeny z historii klanowej. Wtedy gracz zobowiązany jest wykonać polecenie ~ w razie odmowy/bądź próby szustwa/przerobienia screena może liczyć się z killem od 24h do 100h. W razie podejrzeń że screen został przerobiony, założyciel klanu może zaprosić kogoś z rady do klanu w celu potwierdzenia. Może – ale nie musi, to zależy od tego czy będzie chciał się w ten sposób bronić.
3.3. Zakazuje się obrażania graczy i osób publicznych w nazwach klanów/nicków. Również obrażania w nich siebie, używania wulgarnych nicków. ~ Karą za złamanie tego punktu jest zesłanie wszystkich postaci gracza na Syberię.
3.4. Zakazuje się umieszczania w nazwach klanów/nicków/na stronach klanowych treści nazistowskich, faszystowskich, związanych z antysemityzmem, komunizmem i propagowaniem nienawiści. ~ Karą za złamanie tego punktu jest zesłanie wszystkich postaci gracza/założyciela na Syberię.
3.5. Każda wojna klanowa trwa 7 dni (licząc od dnia zaakceptowania wojny), wyjątkiem jest, gdy założyciele obu klanów umówią się na inną ilość dni, jednak nie może ona przekraczać 29dni – nie może być mniejsza niż 7 – a czas musi zostać zaakceptowany przez obie strony – oraz Zarządcę ŚP Helios. W czasie jej trwania żadna ze stron nie może jej zakończyć. Gdy zostanie przedterminowo zakończona (a taka sytuacja zostanie zgłoszona) przez jedną ze stron – każdy członek obu klanów zostanie ukarany 48h killa, natomiast założyciele otrzymają killa w wysokości 100h. Każda wojna kończy się przymusem rozwiązania klanu przez przegraną ze stron i wtedy waluta serwerowa
przeznaczona na założenie klanu przepada. Jeśli założyciel odmówi rozwiązania klanu – jego postacie mogą zostać przeniesione na Syberię, jak i każdego następnego założyciela który otrzyma tą rangę przez oddanie przywództwa za sł.
3.6. Każda wojna musi zostać zaakceptowana przez Zarządcę w temacie utworzonym przez jedną ze stron (na założenie tematu również musi posiadać zgodę zarządcy). W czasie trwania wojny nikt nie może do klanu dojść ani odejść ~ złamanie zasady = 50h killa dla osoby dochodzącej/odchodzącej.
3.6.a) W czasie trwania wojny klanowej wszyscy członkowie obu klanów prowadzących wojnę mogą zabijać się z przewagą 30lvli oraz bez ograniczenia ilościowego. Wygrywa klan posiadający najwięcej fragów przy zakończeniu jej. Gdy fragów jest po równo można zrobić dogrywkę/albo uznać remis - wtedy założyciele klanów sami mogą się dogadać który klan zostanie rozwiązany/albo zdecyduje zarządca jeśli gracze nie zdążą sie zdecydować do 10 dni.
3.7. Aby założyć temat z rekrutacją do klanu trzeba posiadać zgodę zarządcy. Wszystko to, co znajdzie się w temacie zaakceptować musi najpierw zarządca, a pierwszy post potem nie może być edytowany. Tematy w których nie będzie nowych postów w przeciągu tygodnia zostaną usunięte. Posty typu "odświeżam" bądź rozmówki będą traktowane jako spam i zawsze karane 24 godzinnym killem.
 

4. Elity, Elity II, Herosi, Tytani.

4.1. Za elitę/elitę II uznawany jest potwór, który występuje w grze maksymalnie w trzech miejscach.
4.2. Jeśli gracz chce zająć elitę/elitę II może zrobić to jedynie za walutę serwerową. Koszt takiego zajęcia na tydzień widnieje w cenniku Heliardów, od momentu zaakceptowania przez zarządcę/wyznaczonego członka rady i wpisania do odpowiedniego tematu. Przez okres zajmowania inny gracz nie ma prawa wybijać tej elity/elity II wtedy, kiedy gracz zajmujący jest zalogowany na danej e2 - kiedy go nie ma/bądź gra na innych postaciach każdy inny gracz może ją bić, jednak nie może jej zająć wtedy, kiedy ktoś już zajmuje. Jeśli żaden gracz nie zajmuje za walutę danej elity/elity II trzeba losować.
4.2.a) Podczas gdy ktoś usiłuje wybić e2 osobie zajmującej, taka osoba powinna udokumentować takie zdarzenie screenem. Brane pod uwagę będą jedynie scereeny z losowaniem, ponieważ osoba zajmująca mogła zalogować się w momencie, kiedy ktoś już toczył walkę z tą e2.
4.2.b) Każdy gracz w jednym czasie może zajmować tylko jedną elitę/elitę II. Jeśli chce zająć inną, musi poczekać, aż skończy mu się okres wykupienia obecnej.
4.2.c) Zajmować elitę można tylko postaciami, które mogą takową bić, czyli 30-50 przewagi (w zależności od tego jakie jest ustawione w danej chwili niszczenie). Jeśli gracz przyjdzie na zajmowaną przez siebie elitę większą postacią, nie będzie ona uznawana za zajętą/ponieważ zajmujący nie może jej ubić.
- Jeśli gracz przyjdzie na elitę/e2 mniejszą postacią/którą nie da jej rady i nie będzie jej bił takie zgłoszenie o wybicie może nie być wzięte pod uwagę, jeśli nie udowodni że daje daną postacią radę (udowodnić może podając datę/godzinę kiedy dawał jej radę/wtedy zarządca może sprawdzić taką informację w loogach).
4.2.d) Wybicie zajmowanej e2 = kill 50h, recydywa dodaje upomnienie.
4.3. Osobę która zajmuje elitę/elitę II za walutę można bić zgodnie z zasadami pvp opisanymi w regulaminie, z tym wyjątkiem że jeśli gracz jest w grupie, zaatakować grupę może tylko gracz maksymalnie 10 lvli wyższy od gracza zajmującego - nie ważne jakie lvle jeszcze będzie miał w grupie.
4.4. Nie uznajemy czegoś takiego jak zamawianie sobie przedmiotów. Podział łupów jest losowy, rozdziela je system i Rada Heliosa nie będzie w ten podział ingerować. Osoba zajmująca e2 może dodać kogoś do grupy, wtedy jednak też nie ma prawa zajmować sobie lootów. Wykłócanie się o looty i niepisane umowy = 72h mute, recydywa do 40h killa.
4.4.a) Dotyczy to również pożyczek które gracze zaciągają między sobą. Rada Heliosa nie ingeruje w ich umowy i nie kara za ich niedotrzymanie.
4.5. Gracz, który znalazł Herosa powinien udokumentować na chacie jego zajęcie. Po jego zajęciu nikt nie ma prawa zabić potwora bez jego zgody, z wyjątkiem atakowania grupą – jeśli znalazca znajduje się w takiej grupie musi się z taką sytuacją liczyć. Gdy gracz znajdzie Herosa powinien zrobić screena z godziną znalezienia (wyświetloną na chacie ogólnym gry - wystarczy najechać myszką na nick przy wiadomości), aby w razie wypadku mieć dowód, że właśnie on go znalazł jako pierwszy. Jeśli gracz nie chce pisać na chacie o znalezieniu Herosa – nie musi, ale wtedy jego zgłoszenie w razie wybicia może zostać oddalone. W przypadku zajmowania dłuższym niż
godzina trzeba odświeżać zajęcie ~ Wybicie zajmowanego herosa/tytana kill 50h, recydywa dodaje upomnienie.
4.6. W sytuacji, gdy gracz po znalezieniu Herosa oddali się od niego na sześć kratek włącznie, wyloguje się, przejdzie na inną mapkę, zostanie przez Herosa/innego potwora na mapce zabity lub zabity przez innego gracza - automatycznie zwalnia go i inny gracz może wtedy go zająć/zabić.
4.7. Gracza, który znalazł herosa można bić na zasadach dopuszczalnych PvP. Jeśli gracz jednak zabije z większą przewagą – otrzyma karę w wysokości 50h killa, recydywa dodaje upomnienie.
4.8. Obowiązuje zakaz bicia tytanów z przewagą lvli większą niż 13. W tym przypadku wystarczającym do podjęcia działań będzie zgłoszenie niezawierające screena, które weryfikuje Zarządca za pomocą logów, przy zgłoszeniu trzeba podać tylko datę i zbliżoną godzinę. Zarządca również może sam sprawdzić logi i ukarać na ich podstawie, jeśli gracz dopuści się łamania tego punktu. ~ kill 50h, recydowa dodaje upomnienie.
 

5. Walki PvP

5.1. Zabijanie graczy jest dozwolone tylko z dziesięcioma poziomami przewagi, czyli mając 100 poziom mogę zaatakować gracza z 90 poziomem, ale nie mogę zaatakować 89 i niżej, jednak mogę atakować nieograniczenie wyższych od siebie. ~ Złamanie punktu kill 50h – recydywa dodaje upomnienie.
5.2. Walki PvP w innych przedziałach poziomowych są dozwolone tylko za zgodą obu stron potwierdzoną screenem, jeśli mapka na której walka się odbywa jest żółta/pomarańczowa/arena zakładamy, że taka zgoda została udzielona.
5.3. Walki 2 vs 3, 4 vs 5, 2 vs 2 itp. Są dozwolone pod warunkiem, że suma lvla atakujących nie przekracza sumy lvla grupy atakowanej, a także w grupie atakujących nie może być lvla większego niż 10 poziomów od najwyższego członka w grupie zaatakowanej. ~ Zaatakowanie słabszej grupy = kill 50h, recydywa dodaje upomnienie. Zaatakowanie grupą pojedynczego gracza = kill 50h, recydywa 100h.
5.3.a) Jedynym wyjątkiem od tego punktu jest punkt 4.3 dotyczący zajmowania elity/e2 za walutę serwerową.
5.4. Posiadanie gracza na liście wrogów nie daje uprawnień do nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad.
5.5. Jedynymi ustępstwami od wyżej wymienionych punktów są wojny klanowe zaakceptowane przez Zarządcę ŚP Helios, Krwawe Łaźnie w których obowiązują zasady określone przez Administrację Margonem, "areny/żółte/pomarańczowe mapki", turnieje pvp oraz niekaralność.
5.6. Nękanie. PvP zgodnie z zasadami może odbywać się nie częściej jak 4 razy w ciągu doby. Jeśli gracz zabije jednego gracza większą ilość razy w tym czasie zostanie ukarany 50 godzinnym killem ~ Recydywa do 100h.
5.6.a) Gracz który zgłasza taką sytuację musi wykonać dwa screeny, z początku i końca każdej walki. Kara nałożona będzie tylko wtedy, jeśli wszystkie te cztery razy przegrał.
5.6.b) Sytuacja dotyczy tylko jednej postaci. Jeśli gracz ma dwie postacie, bądź więcej każda z tych postaci ma dozwoloną ilość czterech dedów na dobę. Dotyczy to też postaci osoby pokrzywdzonej, jeśli ma więcej niż jedną postać każda z tych postaci może być zabita cztery razy w ciągu doby.
5.7. Jedynym wyjątkiem i dniami w których nie obowiązują żadne zasady PvP (również dotyczące zabijania graczy zajmujących e2 za walutę serwerową) to pierwszy weekend miesiąca, oznaczony jako "dni bez zasad pvp" oraz eventy, w których okres ten może trwać do tygodnia w jednym miesiącu/ale nie musi być organizowany co miesiąc. Za każdym razem o trwaniu takiego wydarzenia gracze zostaną poinformowani na systemie, a mapki na ten czas mogą-ale nie muszą stać się czerwone przez całą dobę.
5.7.a) Jedynym wyjątkiem od tego punktu jest nietykalność. Jeśli gracz ma wykupiony ten bonus nie można go zabić nawet w dni bez zasad PvP, ale wtedy i on w czasie wykupienia bonusu nie może zabijać innych, jest wykluczony z wydarzenia.
 

6. Zasady zakładania i przydzielania postaci na ŚP Helios

6.1. Zakazuje się obrażania kogokolwiek w nazwach nicków, nicki nie mogą być wulgarne, nie mogą zawierać treści nazistowskich, faszystowskich, związanych z antysemityzmem, komunizmem i propagowaniem nienawiści. ~ Karą za złamanie tego punktu jest zesłanie wszystkich postaci gracza na Syberię.
6.2. Aby dostać zaproszenie na ŚP Helios trzeba otrzymać zaproszenie od Zarządcy świata.
6.3. Aby otrzymać zaproszenie należy napisać podanie na e-mail podany podczas trwającej rekrutacji na forum, gdy taki pojawi się na forum w Eventach, imprezach, towarzyskich. W sytuacji kiedy podanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, zainteresowany gracz otrzyma zaproszenie.
6.3.a) Podania z takiego e-maila są tylko do wglądu rady świata i nie są udostępniane graczom, szanujemy waszą prywatność.
6.3.b) W wyjątkowych sytuacjach może zostać zaproszony też gracz, który napisze dobre podanie na e-mail zarządcy podany na profilu w czasie zamkniętej rekrutacji, jednak zarządca nie ma obowiązku w tym okresie sprawdzać podań. W tym wypadku zarządca może udostępnić podanie na forum w temacie "Zaproszenia", aby gracze zostali poinformowani z jakiego tytułu ta osoba została zaproszona - ale nie musi tego robić.
6.4. Po założeniu postaci poprzez rekrutację ogólną na forum/podanie na e-mail zarządcy podczas zamkniętej rekrutacji, gracz zyskuje miesiąc okresu próbnego, podczas trwania którego każda kara jest nakładana na niego podwójnie (nie dotyczy upomnienia – ono przydzielane jest raz za jedno wykroczenie).
6.5. Gracze posiadający już postacie na ŚP Helios czasami mają możliwość wygrania "zaproszenia dla przyjaciela" wtedy jednak nakładane są wymogi, jakie dany przyjaciel musi spełniać aby dostać zaproszenie i również dostaje okres próbny miesiąca. Wtedy jednak podwójną karę otrzymuje zaproszony - oraz osoba, która poleciła go na serwer.
6.5.a) Zarządca zastrzega sobie prawo do odmówienia danemu graczowi przyjęcia na serwer bez podania powodu, w takim wypadku jednak gracz ma prawo wybrać innego przyjaciela.
6.6. Zarządca ma prawo do zapraszania swoich przyjaciół/innych osób na serwer poza rekrutacją. W takim przypadku może nałożyć na nie okres próbny jak przy rekrutacji na forum - ale nie musi tego robić.
6.7. Wszelkiego rodzaju próby nielegalnego zdobycia zaproszenia skończą się dożywotnim zakazem wstępu na ŚP Helios, a także zgłoszeniem na panel kontaktowy gdy będą ku temu podstawy. Jeśli gracz już jest na Heliosie, a próbował w nielegalny sposób załatwić znajomemu zaproszenie/bądź wyłudzić od niego coś za zaproszenie zostanie przeniesiony na Syberię.
6.8. Raz na jakiś czas Super Moderator/Moderator/Członek Rady bądź inna osoba która aktywnie pomaga przy serwerze za swoją aktywność i zaangażowanie może otrzymać "zaproszenie dla przyjaciela" bądź zaproszenie na 2/3/4/5 postać oraz walutę serwerową/bądź inny upominek. Szóstą postać można dostać tylko jeśli ma się już pięć i przynajmniej 300lvl na jednej z obecnych postaci na ŚP Helios, w takim wypadku taka postać jest darmowa. 300lvl jest wymagany tylko do odbioru szóstej postaci, potem można taką postać zresetować. Jedynym wyjątkiem od założenia postaci z osiągniętym 300lvlem jest zdobycie 300 kuponów na postać.
6.8.a) Przyjaciel zaproszony z tego punktu przechodzi okres próbny inaczej. Przez pierwszy miesiąc nie grozi mu podwójna kara, ale jeśli w ciągu pierwszego miesiąca złamie regulamin, osoba zapraszająca ją straci posiadaną rangę.
6.9. Na ŚP Helios można posiadać sześć postaci, a zasady ich zakładania są opisane w Blogu Technicznym Heliosa/cenniku Heliardów, oraz mogą być zmieniane. W takim wypadku jednak gracze zostaną poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem.
6.9.a) Takie postacie można otrzymać też za zasługi wobec świata, oraz wygrać w konkursach/loteriach. O zasadach ich przydzielania decyduje zarządca.
6.10. Jeśli gracz zdecyduje się kupić postać zgodnie z cennikiem, zobowiązany jest podać w wyznaczonym do tego temacie na forum link do swojego profilu, ilości  
posiadanej waluty/w przypadku gdy trzeba też zapłacić złotem, zobowiązany jest do wysłania na skrzynkę zarządcy odpowiedniej sumy, a wtedy otrzyma zaproszenie.  
6.11. Zarządca zastrzega sobie prawo do odmówienia założenia postaci graczowi. Dotyczyć to będzie graczy negatywnie kojarzonych, posiadających wiele przewinień na  
swoim koncie a także próbujących kiedyś kupić postacie/zaproszenia nielegalnie. Taka odmowa może być tymczasowa lub stała – w zależności od sytuacji gracza.
6.12. Podczas gdy gracz posiada już postaci na ŚP Helios, a chciałby jedną skasować, aby założyć nową, procedura ta jest darmowa do 10lvla takiej postaci. Jeśli postać posiada już więcej jak 10 lvl, gracz musi zapłacić za taką operację 100 milionów złota/bądź 100 Heliardów. Gracz zobowiązany jest do wysłania linku do swojego profilu oraz napisania, która postać ma zostać zresetowana na skrzynkę pocztową Zarządcy wraz ze złotem/bądź screenem z ilości heliardów. Postać wyznaczona przez gracza do zresetowania zostanie przeznaczona na Syberię, a gracz otrzyma zaproszenie na nową. Potem gracz może sam zdecydować, czy chce grać zresetowaną postacią na Syberii, czy
 chce ją skasować. Postacią do zresetowania nie może być jednak postać wpisana już na listę przeznaczoną na Syberię. W przypadku niedotrzymania procedury lub braku wystarczającej ilości złota/waluty zaproszenie może nie zostać wysłane, a złoto odesłane właścicielowi/waluta nie odliczona.
6.13. Fundusze z drugich/trzecich/czwartych/piątych postaci/oraz zakładania klanów zgromadzone podczas eventów oraz opłat dołączone będą do skarbca serwerowego i przeznaczone na konkursy, eventy, zakup nagród na konkursy/wydarzenia lub pomoc dla nowych i zakup podstawowego wyposażenia dla nich.
6.14. Jeśli gracz przetrzyma sobie zaproszenie i zrobi postać po zesłaniu na Syberię za przekroczenie ilości killa/upomnień/poważne wykroczenia, również świeża postać zostanie wysłana na świat Syberia. W tym przypadku wyrzucony jest gracz, nie jego postacie, więc jeśli gracz łamie regulamin wszystkie jego postacie zostaną wyrzucone na Syberię - nawet po czasie. Jeśli oszuka nas w czasie rekrutacji i jakimś cudem dostanie się ponownie – a jego profil widnieje na liście wyrzuconych za poważne wykroczenia również może zostać zesłany ponownie na Syberię. Dotyczy to też rozpoznania tożsamości gracza, kiedy spróbuje dojść na serwer nowym/innym kontem.
6.14.a) Jedynym wyjątkiem jest, kiedy zarządca sam postanowi dać drugą szansę graczowi, wtedy jednak jego kary się nie zerują. Dostaje jakby jedną szansę i każda następna kara na niego nałożona powoduje zesłanie na Syberię nieodwołalnie.
 

7. Nieaktywności, ujemna reputacja oraz kneble/bany.

7.1. Gracz ŚP Helios zobowiązany jest do utrzymywania reputacji na co najmniej zerowym poziomie, mile widziane jest posiadanie dodatniej reputacji.
7.1.a) Podczas gdy gracz nabędzie ujemną reputację zostaje mu nałożona kara w postaci 336h killa na wszystkie postacie. Na odrobienie reputacji daje się mu dwa tygodnie od dnia nałożenia killa. Jeśli w tym czasie nie zdoła wyjść przynajmniej na zero, jego postacie zostaną wysłane na świat Syberia. Odrobić reputację można jedynie trzy razy. Jeśli zdarzy mu się wejść na minus po raz czwarty, jego postacie zostaną przeniesione na Syberię bez możliwości odrobienia reputacji. Godziny killa z tego punktu liczą się jako 50h.
7.1.b) W przypadku, gdy gracz posiada knebla może starać się o przedłużenie terminu o tydzień po zakończeniu knebla. Z taką prośbą musi zgłosić się do Zarządcy z terminem zakończenia knebla, jeśli tego nie zrobi czas jest liczony od momentu nadania kary.
7.2. Wszelkie minusy, które otrzymuje gracz, kneble, bany, za które może stracić swoją reputację otrzymuje przez łamanie zasad forum, czy gry to jego sprawa, Rada Heliosa nie musi brać tego pod uwagę przy odwołaniu.
7.3. Kiedy gracz otrzyma czasowego bana, na Heliosie dolicza mu się 100 godzin killa. Kiedy ban jest stały, gracz natychmiast zostaje przeniesiony na Syberię. Jeśli ban nałożony jest na niego z powodu kradzieży konta, gracz zobowiązany jest poinformować o tym zarządcę przez 7 dni od jego otrzymania. Jeśli tego nie zrobi, postacie trafią na Syberię.
7.4. Każdy gracz ŚP Helios zobowiązuje się do logowania przynajmniej raz na 10 dni. [Wyjątkiem jest okres od 01.06 (pierwszego czerwca) do 10.09 (dziesiątego września) wtedy gracz może być nieaktywny nie pozostawiając informacji/wtedy również temat z usprawiedliwieniami jest zamknięty.] Jeśli nie loguje się dłuższą ilość dni jego wszystkie postacie mogą zostać przeniesione na Syberię. Nieusprawiedliwione nielogowanie się przez okres powyżej 10 dni skutkuje przeniesieniem na Syberię wszystkich postaci gracza.
7.4.a) Dotyczy to również sytuacji, w których gracz aktywnie gra na jednej postaci, a na drugiej jest nieobecny dłuższą ilość dni. Wtedy wszystkie postacie są przenoszone na Syberię.
7.5. Zarządca zastrzega sobie prawo do usprawiedliwienia nieobecności niektórych Graczy na dłuższą/nieograniczoną ilość dni - chodzi o osoby pomagające (obecnie, bądź w przeszłości) w tworzeniu i rozwoju świata. Spis takich osób znajduje się w pierwszym poście tematu z usprawiedliwieniami.
7.6. Każdy gracz ma prawo usprawiedliwić swoją nieobecność w temacie do tego wyznaczonym bądź na e-mail do Zarządcy z podaniem daty, od kiedy do kiedy będzie nieobecny i swoim profilem z gry. Czas ten nie może jednak przekraczać 50 dni. Po nieaktywności 50dni + postacie mogą zostać przeniesione na świat Syberia. W czasie robienia listy nieaktywności graczy z e-maila zarządca umieszcza na liście usprawiedliwionych.
7.6.a) Istnieje też możliwość usprawiedliwienia się na dłuższą ilość dni, jeśli gracz przedstawi zarządcy odpowiednie powody. Takie "dłuższe usprawiedliwienie" trzeba ustalać mailowo z zarządcą, ale też nie może przekraczać 365 dni. Takie usprawiedliwienia będą jednak przydzielane tylko przy bardzo wyjątkowych losowych sytuacjach i zarządca zastrzega sobie prawo do odmówienia usprawiedliwienia na taki okres, jeśli powód nie będzie wystarczający/bądź będzie podejrzenie że gracz najzwyczajniej wymyślił ten powód.
7.7. Zarządca nie ma obowiązku ujawniania swojej prywatnej korespondencji.
  

8. Dodatki globalne, waluta serwerowa.

8.1. Zakazuje się chodzenia po kolizjach na mapce eventowej kiedy będzie ona dostępna (wejście u Laury w Ithan). ~ Złamanie zasady równa się killem 50h. Nie dotyczy Zarządcy oraz Dodatkopisarzy, którzy muszą wchodzić do niedostępnych miejsc podczas trwających wydarzeń/eventów.
8.2. Za walutę serwerową można kupić wiele dodatków dla umilenia gry, w skład których wchodzą zaproszenia na 2/3/4/5 postacie, ulgi w grze takie jak czasowa nietykalność oraz bezkarność, kolorki na chacie/pomniki/neony/gwiazdki itp.
8.3. Nietykalność – usługa polega na czasowym wykupieniu sobie nietykalności. Nietykalnego gracza przez ten okres nie wolno zaatakować nawet zgodnie z zasadami PvP. Złamanie tego zakazu równa się 55 godzinnym killem. Osoba nietykalna będzie wyróżniać się z tłumu jeśli będą dodatki globalne a także będzie zapisana w temacie na forum – tak, aby osoby nie korzystające z dodatku globalnego również były o tym poinformowane. Bądź, by było wiadomo nawet, kiedy nie będzie czasowo dodatków globalnych.
8.4. Niekaralność – polega na czasowym wykluczaniu gracza z zasad pvp. Dotyczy to dedania z przewagą, wtedy na okres otrzymania usługi dany gracz będzie miał możliwość dedania graczy z nieograniczoną przewagą i nieograniczoną ilość razy bez poniesienia żadnych konsekwencji/również na e2!*. Gracz również będzie zapisany w wyznaczonym do tego temacie.
8.4.a) Wyjątkiem jest jednak zabijanie gracza który zajął elitę/elitę II za walutę serwerową. Takiego gracza również można bić Niekaralnością nieograniczoną ilość razy, ale tylko z 15 lvlową przewagą. Jeśli gracz będzie w grupie, wtedy trzeba tą przewagę zachować do najwyższego członka tej grupy.
8.4.b) Nietykalność/Niekaralność można dostać na minimalnie na 1 dzień a maksymalnie na 10 dni. W cenniku opisana jest cena za 7 dni i tylko tyle można kupić maksymalnie, do 10 dni jak i na okres mniejszy niż siedem można dostać jedynie przez konkursy/wydarzenia.
8.5. Osoba z rangą "Niekaralny" nie może atakować graczy z rangami "Nietykalny" złamanie zasady ~ kill 100h.
8.6. Organizator konkursu (bądź zarządca) ma prawo wykluczyć danego gracza (bądź grupę graczy) z organizowanego konkursu/konkursów. Dotyczyć to może osób nagminnie psujących atmosferę serwera oraz sabotujących wszelkie przedsięwzięcia rady świata. Jednak nie można zabierać im z tego tytułu dodatków globalnych, jeśli dany konkurs będzie ich wymagał.
8.7. Walutę serwerową można zdobyć z konkursów/eventów, przez dodatki takie jak np. heros serwerowy, poprzez aktywne uczestnictwo w radzie serwera, "w nagrodę" za wykonane prace na rzecz serwera. Dokładny cennik oraz opis za co można jeszcze je otrzymać znajduje się w blogu technicznym/oraz  temacie z cennikiem.
8.7.a) Walutę serwerową można też stracić poprzez "wyzerowanie" taka kara może nastąpić przez złamanie regulaminu poszczególnych tematów.
8.8. Podawanie passów do dodatków globalnych/strony serwera (w tym i chatu globalnego) zastępcom lub innym osobom trzecim jest surowo zabronione i będzie karane upomnieniem.
8.9. Wszelkiego rodzaju próby włamania się do dodatków globalnych będą karane odebraniem dodatków danemu graczowi, albo przeniesieniem na Syberię wszystkich jego postaci.
8.10. Wszystkie grafiki Heliosa takie jak ładowania gry/mapki/motywy na akcesoria itp. należą do zarządu/grafików i nie zezwala się na ich kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody twórców/zarządcy.
 

9. Rada świata – przywileje i obowiązki.

9.1. W skład rady świata wchodzi Zarządca, Super Moderatorzy, Moderatorzy Chatu, oraz osoby wyznaczone do zajmowania się poszczególnymi tematami – opisani w blogu technicznym Heliosa.
9.2. Osoby wchodzące w skład Rady muszą wykazać się rzetelnością, obiektywnością, aktywnością, muszą być sprawiedliwe, bezstronne i lojalne Zarządcy. Jeśli wykażą się  
brakiem posiadania którejś z tych cech rangi mogą zostać im odebrane czasowo lub na stałe.
9.2.a) Nieusprawiedliwiona nieaktywność przez miesiąc może skończyć się odebraniem rangi. Każdą nieobecność/mniejszą nieaktywność trzeba zgłaszać zarządcy.
9.3. Zarządca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia swojej "prawej ręki". Taka osoba będzie miała podobne prawa do zarządcy, takie jak prawo do udzielania zgody na zakładanie tematów, akceptacje wojen klanowych, Podważanie decyzji innych SM w temacie zgłoszeniowym, nakładanie Nietykalności/Niekaralności, mianowanie graczy na Moderatorów Chatu/być może też Super Moderatorów (z tym że do tego potrzebna jest akceptacja Zarządcy) a także może zostać powołana do zajmowania się światem w czasie nieobecności zarządcy itp. Taka osoba zawsze będzie widniała w blogu technicznym Heliosa.
9.4. Rada nie może zajmować się sprawami, które dotyczą ich samych. Jeśli Super Moderator/Moderator złamie regulamin, należy zgłosić go bezpośrednio zarządcy świata.
9.5. SM/MC nie mają prawa zarówno na forum jak i prywatnie podważać decyzji innych osób z rangą (wyjątek to punkt 9.3, dotyczy "prawej ręki"). Jeśli mają jakieś uwagi czy zastrzeżenia do ich pracy powinni kierować się bezpośrednio do Zarządcy; na skrzynkę w grze/pocztę z regulaminu/czy też komunikator. Dotyczy to również skarg graczy na osoby posiadające rangę. Wszelkie zgłoszenia na SM/MC w przypadku graczy na forum/chacie skończą się killem w wysokości 100h. W przypadku SM/MC będzie to wiązało się z utratą rangi i upomnieniem.
9.6. W razie wyjazdu/czasowej nieobecności Zarządcy pieczę nad serwerem będzie wykonywać osoba opisana w punkcie 9.3, bądź inna, jeśli takiej w tym okresie nie będzie. Za każdym razem zamieszczona zostanie w blogu technicznym Heliosa. Taka osoba będzie miała władzę nie tylko jeśli chodzi o podważanie decyzji innych SM/MC, udzielanie zgody na zakładanie tematów, itp. – wszystko, czym normalnie zajmuje się Zarządca, poza zadaniami które tylko on może wykonać. Za każdym razem nick takiej osoby będzie widniał w blogu technicznym Heliosa przez cały ten okres.
 

10. Odwołania.

10.1. Gracz ma 10 dni na odwołanie się od decyzji Zarządców świata prywatnego o przeniesieniu go na Syberię. Odwołanie należy złożyć na ręce Zarządców świata prywatnego *.
10.2. Gracz może się odwołać do Administracji Gry po przeniesieniu na Syberię tylko jeśli Zarządcy świata złamali Regulamin Świata Prywatnego Helios.
* Kontakt do zarządcy ŚP Helios: ariana.kontakt@gmail.com
 
Regulamin został napisany przez Arianę oraz konsultowany przez obecną Radą świata z graczami.


Data
Akcja
Obowiązuje od:
2012-11-06
Nowy, pierwszy regulamin..
---
2013-09-29
Zmiana regulaminu.
---
2013-09-29
Zmiana regulaminu.2013-10-19 Dodanie punktu 1.13 Usunięcie punktu 3.7
---
2014-09-04
Zmiana regulaminu.
---
2015-10-15
Publikacja nowego regulaminu świat
29/10/2015
2016-01-15
Dodanie punktu 4.2.d) oraz dopisanie wzmianki do punktu 6.8.
---
2016-02-09
Zmiana punktu 2.15
23/02/2016
2018-07-09
Zmiana punktu 3.1.
02/08/2018
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -