Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Aequus


1. Postanowienia ogólne.

1.1. Gracz zakładając postać na Świecie Prywatnym Aequus jest zobowiązany do przestrzegania jego regulaminu, Regulaminu Gry, Taryfikatora kar (regulaminu czatu gry), Etykiety Gracza, wpisów rady i zarządcy w Blogu Technicznym utworzonym przez zarządcę oraz Zasad Światów Prywatnych.
1.2. Regulamin Świata obowiązuje zarówno we wszystkich elementach gry.
1.3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4. Właściciel konta jest odpowiedzialny za czyny swoje, jak i osób trzecich.
1.5. Gracz zakładając postać akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przyszłe możliwe zmiany w regulaminie, w razie nieakceptowania wprowadzanych zmian, gracz ma możliwość zesłania postaci na świat Syberia/usunięcia postaci.
1.6. Gracz po założeniu postaci na świecie zobowiązany jest zachować kulturę osobistą.
1.7. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany aktualnego regulaminu. Gracze zostaną o tym poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem.
1.8. Podszywanie się pod zarząd będzie równoznaczne z przeniesieniem wszystkich postaci na świat wyrzutków.
1.9. Każde zgłoszenie musi być udokumentowane pełnym zrzutem wraz z datą i godziną. Screeny ważne są 30 dni.
1.10. Zakazane jest wykorzystywanie możliwych luk w regulaminie oraz niedomówień [kill: 50-144 h], aż po przeniesienie wszystkich postaci na Syberię.
1.11. Gracz ma obowiązek zgłosić nieobecność dłuższą niż 30 dni na maksymalnie 90 dni. Po upływie tego czasu gracz zostaje zesłany na świat wyrzutków.
1.12. Gracz po wejściu do gry ma obowiązek zapoznać się z wiadomością, która jest przypięta do czatu.
1.13. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany statystyk serwera. Gracze będą informowani z 24-godzinnym wyprzedzeniem w blogu technicznym lub reklamie serwera.
1.14. Zarządca zastrzega sobie prawo do wysłania zaproszenia osobie, która została usunięta z serwera. Gracz zaproszony ponownie ma czystą kartotekę kar.
1.15. Zarządca/zastępca zarządcy nie ma obowiązku tłumaczenia się z podjętych decyzji (odrzucenie odwołania gracza, odwołanie radnego, powołanie radnego, zmienienia zasad w tematach itp.), zarządca może to zrobić, ale nie należy to do jego obowiązków.
1.16. W szczególnych sytuacjach zarząd ma prawo ukarać gracza za coś co nie zostało ujęte w niniejszym regulaminie.
1.17. Każda sprawa dotycząca kar/sytuacji gracza jest rozpatrywana indywidualnie.
1.18. W przypadku potwierdzonego włamania na konto gracza rada ma prawo do zabicia wszystkich postaci gracza na 336h do wyjaśnienia sprawy, godziny nie są odnotowywane w spisie.
1.19. Zarządca zastrzega sobie prawo do wybrania swojego zastępcy, wybrana osoba jest upoważniana do wypełniania obowiązków zarządcy (za wyjątkiem spraw technicznych, zmiany regulaminu i wysyłania zaproszeń). Decyzje wyznaczonej osoby są wiążące. Zastępca zarządcy może wprowadzać zmiany w karach nadanych przez innych MC/SM i wprowadzać różne zmiany na świecie.
1.20. Zarząd jest zwolniony z rozpatrywania zgłoszeń w weekendy i święta. Może to robić, ale nie jest do tego zobowiązany.
1.21. Recydywa jest równoznaczna z podwojeniem kary. Każda kolejna kara za ten sam punkt jest podwajana.
1.22. Za osoby funkcyjne są uznawane wyłącznie osoby znajdujące się w 1 poście bloga technicznego świata pod wpisem “Skład rady serwera”.
1.23. Gracz, który jest w trakcie przenoszenia na Syberię nie jest uznawany za pełnoprawnego gracza świata, zgłoszenia od takiego gracza są automatycznie odrzucane.
1.24. Jeśli radny zwraca się z prośbą do gracza w sprawie wyjaśnień dotyczących zgłoszenia/kary to gracz ma obowiązek udzielić stosownych wyjaśnień, ignorowanie radnego jest równoznaczne z ukaraniem gracza. [kill: 50h]
1.25. Regulamin czatu serwera jest nad ogólnym regulaminem czatu gry.
1.26. Zarządca w spornych sytuacjach ma prawo posłużyć się logami.
1.27. Gracze mają prawo do zawierania kontraktów/umów między sobą na określonych zasadach w specjalnie przeznaczonym do tego temacie.
1.28. Jeśli kara gracza wynosi powyżej 72h to radny może dodatkowo wykluczyć karnie gracza z udziału w eventach/konkursach organizowanych przez GE/innych graczy. Czas wykluczenia minimum musi wynosić 24h ale nie dłużej niż 90 dni.
1.29. W przypadku przydzielenia jednorazowo kary wyższej niż 120h gracz może zostać ukarany odjęciem waluty serwerowej od 30% do 100% posiadanej ilości przez gracza.
1.30. Zarządca lub zastępca zarządcy może nałożyć karę niższą lub wyższą niż te wskazane poniższym regulaminie (w uzasadnionej sytuacji).

2. Postacie.

2.1. W temacie Zaproszenia znajduje się cennik postaci.
2.2. Każdy gracz na świecie Aequus może posiadać maksymalnie 6 postaci.
2.3. Każdy gracz Aequus zobowiązany jest do posiadania klimatycznego nicku. Nick postaci musi zaczynać się wielką literą, nie może być pisany „PoKeMoNeM”, obrażać nikogo w żaden sposób, nie może być rasistowski oraz z końcówkami "PL, , XP" itd. Gdy gracz założy postać z nickiem niezgodnym z powyższymi zasadami dostaje karę zabicia postaci na 240h.
2.3.1. Jeśli gracz zmieni nick postaci podczas jej zabicia kill zostaje zdjęty, a do spisu kar zostaje wpisane 24 h kary.
2.3.2. Jeśli gracz nie zmieni nicku postaci podczas jej zabicia to wszystkie jego postacie zostają zesłane na Syberię.
2.4. Zarządca ma prawo do wysyłania darmowych zaproszeń na kolejną postać, jeśli uzna to za stosowne.

3. Czat/czat globalny/forum i dodatki serwerowe.

3.1 Na czacie globalnym obowiązują takie same zasady jak na czacie ogólnym. Jeśli gracz dopuści się wykroczenia na czacie ogólnym lub globalnym to otrzymuje karę wyciszenia na obu czatach.
3.2 Zakazane jest obrażanie, wyzywanie, pomawianie, grożenie uszczerbkiem na zdrowiu lub życiu realnym, szykanowanie, szydzenie, wyśmiewanie, poniżanie, oczernianie i szantażowanie w grze oraz na forum w stosunku do gracza (dotyczy również członków rodziny i najbliższych). [kill: 24-230 h]
3.3. Nadużywanie funkcji „/me” będzie karane. Za nadużywanie uważa się wielokrotne wysyłanie wiadomości w krótkim odstępie czasu. [mute: 48 h ]
3.4. Pisanie „PoKeMoNeM” będzie karane. [mute: 24-72 h]
3.5. Wszystkie formy spamu na czacie będą karane. [mute: 24-72h]
3.6. Zakazane jest zakładanie tematów bez zgody jednego z radnych (grupa eventowa ma domyślnie udzieloną zgodę wyłącznie na tematy związane z jej pracą – prowadzenie konkursów, eventów). [kill: 36 h]
3.6.1 Regulamin tematu musi być zatwierdzony przez radnego, który wydał zgodę na założenie tematu.
3.7. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania zasad tematu, które znajdują się w pierwszym poście.
3.8. Wszelkiego rodzaju prowokacje do łamania regulaminu tematu lub świata/kłótni oraz branie udziału w kłótni będą karane. [kill: 48-144 h]
3.9. Żebranie jest zabronione i karalne. [mute: 24-72 h]
3.10. Trollowanie innych graczy (przerabianie screenów które wprowadzają w błąd, wprowadzanie w błąd dotyczące regulaminu świata itp.). [kill: 24-72 h]
3.11. Na czacie klanowym obowiązują wyłącznie punkty 10.15., 3.2. (pkt 3.2. dotyczy tylko członków rodziny) niniejszego regulaminu.
3.12. Na czacie globalnym/ogólnym/grupowym/prywatnym/klanowym używanie wulgaryzmów ogólnikowo (nie zwracając się bezpośrednio do gracza, tylko np. "Jestem chorym rakiem" nie będzie kary.)
3.13. Bugowanie w jakikolwiek sposób dodatków serwerowych. [kill: 72h-230h + blokada dodatków globalnych od 1 dnia do 365 dni]
3.14. Pisanie całych zdań capslockiem. [kill: 24-72h]
3.15. Wysłanie linków z wulgarnymi piosenkami jest dozwolone, karalne jest tylko gdy ktoś tego nadużywa i wysyła powyżej 3 piosenek z przynajmniej jednym wulgaryzmem. [mute 24h-72h]

4. Herosi ogólnodostępni i eventowi.

4.1. Herosa zajmuje gracz, który jako pierwszy napisał na czacie wiadomość informacyjną „Zajmuję X” (gdzie X oznacza dokładną nazwę potwora). Heros jest zajęty przez 15 minut od czasu wysłania wiadomości, nawet gdy gracz się wyloguje. Herosa eventowego gracz może zająć z całej mapy (tzn. Gracz może zająć go z drugiego końca mapy) tak jak w przypadku herosa ogólnodostępnego zajęcie herosa jest ważne przez 15 minut i gracz może się przelogowywać między postaciami.
4.1.1. Zgłaszając wybicie herosa wymagany jest screen z godziną zajęcia (najechanie kursorem na wiadomość w przypadku nakładki SI lub na „i”, które pokazuje się po najechaniu na konkretną wiadomość na NI). Nie jest wymagany screen z zajęciem, gdy gracz stoi sam przy herosie - wybicia będą sprawdzane w panelu zarządcy po dostarczeniu dowodu, na którym widać, że heros był zajęty na czacie. Screen może być zrobiony nawet po wybiciu, jednak samo wybicie musiało się odbyć podczas prawidłowego zajęcia, a godzina wybicia będzie sprawdzana przez Zarządcę.
4.1.2. Po upłynięciu 15 minut herosa zajmuje pierwsza osoba, która napisze na czacie „Zajmuję X”.
4.2. Wybicie herosa lub osoby zajmującej go będzie karane. [kill: 72 h]
4.2.1. Walki przy herosie pomiędzy osobami, które nie zajmują herosa są dozwolone (osoba zajmująca może zaatakować kogoś, ale jak przegra walkę to musi liczyć się z tym, że gdy minie czas zajęcia i nie zdąży wrócić w ciągu 15 minut od czasu zajęcia to inny gracz może zająć/zaatakować herosa).
4.3. Zakazane jest atakowanie i sztuczne przedłużanie walki z herosem lub osobą zajmującą (lub grupą, w której osoba zajmująca się znajduje) przez osobę niezajmującą herosa w przypadku, gdy heros jest zajęty prawidłowo przez innego gracza. [kill: 75 h]
4.4. Zakazane jest zajmowanie herosa, który jeszcze się nie zrespił w celu oszukania innych graczy (trollowanie dotyczące godziny zabicia herosa). [kill: 72 h]
4.5. Jeśli gracz zajął herosa oraz powiadomił świat, jest zobowiązany do dodania każdej osoby, która wyrazi chęć bicia oraz mieści się w ustalonym przez znalazcę przedziale poziomowym - złamanie tej zasady (radny może odstąpić od nadania kary, jeśli gracz niezwłocznie (w ciągu 2 minut) powiadomił wszystkie osoby o zmianie przedziału). [kill: 48 h]
4.6. Zakaz atakowania herosa przez osobę inną niż znalazca, złamanie tej zasady (wyjątkiem jest udzielenie przez znalazcę pisemnej zgody na czacie.) . [kill: 36 h].

5. Walki PvP.

5.1. Na świecie obowiązuje domyślne hard-pvp, dozwolone są walki np. 10 vs 1. 300 poziom może atakować 50 itd.
5.2. Zarządca ma prawo do zmiany zasad PvP na potrzebny eventów/bądź jeśli uzna to za stosowne. Informacje o tym będą zamieszczane w Blogu Technicznym lub temacie eventowym.

6. Klany.

6.1. Do założenia klanu wymagana jest zgoda Zarządcy lub zastępcy zarządcy.
6.2. Gracz, chcąc założyć klan, musi wykupić pozwolenie u Zarządcy, które wynosi 500m (zarządca może zwolnić z opłaty bądź ją zmniejszyć, aktualna cena zawsze znajduje się w specjalnym temacie), ale najpierw musi dostać zgodę.
6.3. Nazwa klanu musi zaczynać się wielką literą, nie może być pisana „PoKeMoNeM”, nie może nikogo obrażać, nie może być w żadnym stopniu rasistowska oraz nie może posiadać żadnych dopisków typu „xd”. Jeśli gracz założy taki klan, to zostaje ukarany zabiciem wszystkich postaci na 336 h.
6.3.1. Jeśli gracz zdecyduje się rozwiązać klan (w spisie kar u gracza jest odnotowywane 72h killa) to musi poinformować Zarządcę lub zastępcę zarządcy o tym w temacie z odwołaniami i po zdjęciu killa gracz ma obowiązek rozwiązać klan, jeśli tego nie zrobi, to zostaje zesłany na Syberię za punkt 10.11. niniejszego regulaminu.
6.3.2. Jeśli kill się skończy, a gracz wciąż nie rozwiąże klanu – jego postacie zostają usunięte z serwera.
6.4. Klan tydzień po założeniu musi posiadać co najmniej 5 różnych graczy, w innym przypadku założyciel musi rozwiązać klan (punkt nie obowiązuje klanu "Skarbiec").
6.4.1. Jeśli klan posiadał co najmniej 5 graczy (nie postaci!), ale po jakimś czasie liczba ta zmniejszyła się i wynosi mniej niż wskazany próg graczy to założyciel zostaje zobowiązany do rozwiązania klanu.
6.5. Założyciel zostanie poinformowany o konieczności rozwiązania klanu, jeśli go nie rozwiąże w wyznaczonym terminie jego postacie zostają zesłane na świat wyrzutków.
6.6. Na świecie Aequus dopuszczalne jest maksymalnie 10 klanów (Skarbiec serwerowy nie jest zaliczany do tego limitu).
6.7. Obowiązuje zakaz zmiany nazwy klanu bez zgody zarządcy lub jego zastępcy. Jeśli gracz zmieni nazwę klanu bez zgody zarządcy, jest zobowiązany do jak najszybszego rozwiązania go. W przypadku nierozwiązania w wyznaczonym terminie, postacie założyciela klanu zostają przenoszone na świat wyrzutków.
6.8. Gracz może przekazać dowództwo w klanie wyłącznie za zgodą zarządcy lub jego zastępcy, w przypadku przekazania dowództwa bez zgody zarządcy gracz zostaje zesłany na świat wyrzutków.
6.9. Zakaz zakładania klanu bez zgody zarządcy lub jego zastępcy, jeśli gracz założy klan bez zgody zarządcy to zostanie ukarany. [kill: 72 h]

7. Kary.

7.1. Kara jest nakładana na wszystkie postacie gracza.
7.2. Każdy gracz ma okres próbny. W tym czasie przewinienia popełnione w okresie 30 dni od momentu założenia postaci są karane dwukrotnością kary. Zarządca w ostatni dzień okresu próbnego decyduje czy gracz przeszedł go pomyślnie.
7.3. Ilość godzin kar odnotowywanych w temacie nadawania kar jest w skali 2:1 (2 h mute = 1 h killa itd.)
7.4. Do nadania kary potrzebne jest zgłoszenie gracza oraz pełen zrzut ekranu wraz z datą i godziną.
7.5. Zakaz podważania decyzji Rady. Jeśli gracz się nie zgadza z nadaną karą, to może się odwołać w wyznaczonym do tego temacie. Wykłócanie się w wiadomościach prywatnych/poczcie/forum będzie karane. [kill: 96h]
7.6. Gdy gracz będzie miał ujemną reputację, otrzymuje karę w postaci zabicia postaci na 336 h.
7.6.1. Jeśli gracz będzie posiadał zabicie i odrobi w tym czasie punkty reputacji, to zabicie zostaje mu zdjęte, a do spisu kar zostaje wpisane 36 h kary.
7.6.2. Jeśli gracz nie odrobi punktów reputacji podczas killa, gracz zostaje przeniesiony na świat wyrzutków.
7.7. Modyfikacja lub edycja screena [kill: 48 h], aż po zesłanie wszystkich postaci na Syberię w przypadku oszustwa.
7.8. Zgłoszenia na siłę (zgłosić może tylko i wyłącznie radny bądź zarządca). [kill: 72 h]
7.9. Zgłoszenia za nieznajomość regulaminu (zgłosić może tylko i wyłącznie radny bądź zarządca) [kill: 72 h]
7.10. Podważanie decyzji dotyczącej kary nadanej przez radnego przez graczy, których sprawa nie dotyczy (zabroniona jest jakakolwiek ingerencja). [Kill: 96 h]

8. Odwołania/wnioski o pozostanie na świecie/redukcja kar/linia obrony.

8.1. Każdy gracz ma prawo odwołać się od kary w odpowiednim do tego temacie.
8.1.1. Gracz na odwołanie się ma 24 godziny od nałożonej kary.
8.1.2. Gracz na odwołanie się od Syberii ma czas 10 dni.
8.2. Gracz odwołujący się od Syberii składa wniosek o pozostanie na świecie.
8.2.1 Wniosek o pozostanie na świecie gracz może złożyć pod warunkiem, że spełnia następujące wymagania:
- Nie był karany w ciągu ostatnich 60 dni (nie liczy się ostatnia kara (chyba że czyt. poniżej) doprowadzająca do zesłania gracza na Syberię).
- Ostatnia nakładana kara nie była nadana w związku z jednym z następujących punktów: 10.4, 10.6, 10.7, 10.11, 10.12, 10.13, 10.15, 10.17.
- Nie sprawia problemów na świecie, jest bezkonfliktowy.
- Wyraził skruchę.
8.2.2 Zarządca/Radny ma prawo odrzucić wniosek o pozostanie na świecie bez wskazania powodu.
8.2.3. Jeśli gracz jest na świecie na zaakceptowanym wniosku, będzie miał nieobecność niezgłoszoną dłuższą niż 30 dni (zgłoszoną na dłuższą niż 90 dni) lub dostanie jakąkolwiek karę, to zostaje zesłany na Syberię.
8.2.4. Gracz który przebywa na przyjętym wniosku, to po otrzymaniu jakiejkolwiek kary zostaje zesłany na Syberię, ma prawo do kolejnego wniosku o pozostanie na świecie pod warunkiem, że spełnia powyższe wymagania.
8.3. Jeśli gracz będący na zaakceptowanym wniosku nie zostanie w jakikolwiek sposób ukarany przez co najmniej 6 miesięcy - usuwanie kar jest cykliczne, przysługuje mu przywilej:
8.3.1. Usunięcia 30 godzin ze spisu kar - Po zejściu przez gracza poniżej progu 230h wniosek o pozostanie na świecie jest usuwany i gracz ma prawo do dalszej gry.
8.3.2. Jeśli gracz zostanie ukarany Syberią za nieobecność, to nie przysługuje mu prawo do wniosku o pozostanie na świecie i zostaje zesłany na świat wyrzutków. Przywilej dotyczy tylko i wyłącznie limitu godzin kar, aby uniknąć sytuacji, w której gracz na przyjętym wniosku zostaje zesłany na Syberię za drobne przewinienie, np. 12h killa za spam w temacie z konkursem, ponieważ nie doczytał regulaminu.
8.4. Co 30 dni każdemu graczowi jest usuwane 5h killa ze spisu kar. Redukcja usuwająca kary następuje raz na 6 miesięcy. Kary nie są redukowane graczom, którzy otrzymali jakąkolwiek karę w ciągu 90 dni przed rozpoczęciem redukcji.
Gracz posiada w spisie 30h, nie otrzymał żadnej kary w ciągu 90 dni przed rozpoczęciem redukcji kar - po redukcji ma w spisie 0h.
Gracz posiada w spisie 30h, otrzymał karę 60 dni przed redukcją kar - po redukcji wciąż ma 30h.
8.5. Wraz z wejściem wniosków o pozostanie na świecie wszystkie aktualne "ostatnie szanse" zostają przekształcone w przyjęte wnioski o pozostanie na świecie.
8.6 Każdy gracz ma prawo do obrony w przypadku pomówieñ/oczerniania/wyśmiewania/poniżenia/szydzenia/szykanowania i innych nieodpowiednich zachowań w specjalnie przeznaczonym do tego temacie. Gracz ma 4h (powyżej 4h gracz wciąż może złożyć wyjaśnienia jeśli zgłoszenie nie zostało rozpatrzone) na złożenie wyjaśnień dotyczących zgłoszenia które na niego wpłynęło po tym czasie przysługuje graczowi tylko jedno odwołanie.
8.7 Jeśli wina jest bezsprzeczna radny może nałożyć karę bez oczekiwania na wyjaśnienia.

9. Eventy twórców gry.

9.1. Zarządca wraz z radą może podjąć decyzję o utworzeniu specjalnych zasad, na podstawie których będzie rozgrywać się event twórców gry.
9.2. Zarządca może utworzyć specjalny temat, w którym gracze będą musieli odnotowywać godzinę ubicia herosa w przypadku gdy dodatek globalny go nie odnotował lub gracz nie używa dodatków.

10. Syberia.

10.1. Gracz może zostać zesłany na Syberię dobrowolnie (gracz, który chce wycofać dobrowolne zesłanie, ma do tego prawo, po przyjęciu wycofania przenoszenia gracza na Syberię gracz jest na zaakceptowanym wniosku o pozostanie na świecie).
10.2. Niezgłoszona nieobecność dłuższa niż 30 dni lub przekroczenie 90 dni nieobecności zgłoszonej.
10.3. Jeżeli gracz ma bana tymczasowego powyżej 30 dni (z możliwością odwołania się od Syberii, jeśli postacie nie zostaną przeniesione).
10.4. Podszywanie się pod zarząd.
10.5. Gdy gracz dostanie stałą blokadę konta.
10.6. Psucie klimatu, opinii świata oraz działanie na jego niekorzyść (m.in. przez pisanie fałszywych recenzji).
10.7. Notoryczne wszczynanie kłótni na forum/w grze (za notoryczne uznaje się sytuację, która powtarza się w krótkim czasie (w ciągu 30 dni) co najmniej dwukrotnie).
10.8. Po zdobyciu 230 godzin kar.
10.9. Układanie wulgarnych wyrazów/obrazków z przedmiotów.
10.10. Udowodniona zmiana właściciela konta.
10.11. Oszukiwanie osób funkcyjnych w jakikolwiek sposób.
10.12. Podburzanie, buntowanie graczy przeciw zarządowi.
10.13. W szczególnych wypadkach zarządca/zastępca zarządcy zastrzega sobie prawo do zesłania na Syberię za coś, co nie zostało ujęte w regulaminie.
10.14. Gracz, który ma na zastępcy osobę, która została zesłana na Syberię, również zostaje zesłany na świat wyrzutków, jedynym sposobem uniknięcia kary jest usunięcie zastępcy, chyba że zarządca wyrazi zgodę na posiadanie danego zastępcy.
10.15. Zakazane jest obrażanie, wyzywanie, pomawianie, grożenie uszczerbkiem na zdrowiu lub życiu realnym, szykanowanie, szydzenie, wyśmiewanie, poniżanie, oczernianie, przekupstwo, zastraszanie i szantażowanie w grze oraz na forum w stosunku do rady świata ZŚP/SM (dotyczy również członków rodziny i najbliższych).
10.16. Gracz, który nie przeszedł pomyślnie okresu próbnego.
10.17. Zakazana jest publikacja danych osobowych/zdjęć osób funkcyjnych bez ich pisemnej zgody na czacie/forum.
10.18. Niewywiązanie się z podpisanego kontraktu/umowy.


Data
Akcja
Obowiązuje od:
2016-12-02
Zatwierdzenie regulaminu.
---
2017-02-13
Publikacja nowego regulaminu świata
27/02/2017
2017-06-06
Publikacja nowego regulaminu świata
20/06/2017
2018-01-11
Publikacja nowego regulaminu świata
25/01/2018
2018-06-03
Publikacja nowego regulaminu świata
17/06/2018
2018-06-25
Dodanie punktu 10.15 do regulaminu
09/07/2018
2018-09-24
Publikacja nowego regulaminu świata
08/10/2018
2019-02-04
Publikacja nowego regulaminu świata
18/2/2019
2019-03-19
Publikacja nowego regulaminu świata
102/04/2019
2019-08-23
Poprawka punktu 7.10 - błędna składnia
----
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -