Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Aequus


§1. Postanowienia ogólne.

1.1. Gracz zakładając postać na Świecie Prywatnym Aequus zobowiązuje się do przestrzegania: Regulaminu gry Margonem, Oficjalnych Zasad Światów Prywatnych, Regulaminu Świata Prywatnego Aequus. Gracz zobowiązany jest do śledzenia postów w Blogu Technicznym oraz w najważniejszych tematach. Gracz wyraża zgodę na przyszłe możliwe zmiany w Regulaminie.
1.2. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. O zmianach gracze będą informowani z wyprzedzeniem 14 dni od daty wprowadzenia nowego Regulaminu.
1.3. Zarządca zastrzega sobie prawo do dowolnego zapraszania osób, wliczając w to graczy którzy zostali karnie zesłani na Syberię, z powodu blokady konta oraz każdego innego rodzaju przewinienia.
1.4. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmian w statystykach serwera. Gracze będą informowani z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
1.5. Właściciel konta ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto, również w przypadku gry osób trzecich.
1.6. Jeżeli gracz ma ujemną reputację, otrzymuje 7 dni na odrobienie jej przynajmniej do poziomu 0.
1.7. Nieznajomość Regulaminu świata nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.8. Na Świecie Prywatnym Aequus z karami wyciszenia (mute) oraz zabicia postaci (kill) koegzystują kary specjalne oraz finansowe.
1.9. Czas na spłatę kary finansowej wynosi 10 dni dla kar do 500m i 14 dni dla kar powyżej 500m. Czas na spłatę zostaje liczony w momencie końca killa, w przypadku mute liczony jest od momentu otrzymania kary. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty, bądź całkowita anulacja kary finansowej.
1.10. W przypadku otrzymania kary finansowej lub innej kary specjalnej z uwzględnionym terminem wypełnienia, gracz nie ma możliwości dobrowolnego zesłania się na Syberię przed wypełnieniem kary specjalnej.
1.11. Gracz jest zobowiązany do poinformowania o wypełnieniu kary finansowej wraz z dowodem (zrzut ekranu poczty z Nowego Interfejsu bądź aplikacji mobilnej) w temacie Kary finansowe.
1.12. Zastępcy graczy świata Aequus, którzy nie posiadają postaci na świecie Aequus, nie mogą logować się na świat Aequus, bez zgody Rady świata.
1.13. Zarządca wraz z Radą zastrzega sobie prawo do wydawania zgód na grę zastępcy bez postaci na świecie Aequus. O takie zgody właściciele kont będą mogli ubiegać się w temacie Zgody na zastępców

§2. Postacie.

2.1 W temacie Cennik znajduje się cennik zaproszeń na kolejną postać oraz innych usług. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika.
2.2. Absolutnie zakazane są nicki obrażające innych graczy, pisane PoKeMoNeM oraz zawierające końcówki "PL, XD, XP" itp., z treścią erotyczną itd. Nick gracza powinien zaczynać się z dużej litery. Radny może zlecić zmianę nicku, jeśli uzna, że jest niestosowny. W kwestii poprawności nazw postaci ostateczną decyzję podejmuje Zarządca.
2.3. Każdy nowy gracz, który otrzyma zaproszenie musi przejść okres próbny. Trwa on 60 dni
2.4. W przypadku naruszenia Regulaminu przez gracza będącego na okresie próbnym Zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania wszystkich postaci na Syberię gracza będącego na okresie próbnym.
2.5. Każda kara gracza na okresie próbnym jest mnożona x2 [nie dotyczy kar finansowych].
2.6. Podczas okresu próbnego lub w dzień po jego zakończeniu Zarządca ma prawo podjąć decyzję, czy gracz przeszedł go pomyślnie. W przypadku negatywnej decyzji wszystkie postacie gracza są przenoszone na Syberię.
2.7. Zarządca zastrzega sobie prawo do wysyłania darmowych zaproszeń.

§3. Nieaktywności.

3.1. Dopuszczalny czas nieaktywności wynosi 7 dni. Jeżeli planowany czas będzie dłuższy, gracz zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia nieaktywności w odpowiednim temacie na forum. Maksymalny dopuszczalny czas nieaktywności po jej zgłoszeniu wynosi 30 dni.
3.2. Osoby z rangami ZŚP, SM są zwolnione z obowiązku bycia aktywnym. Oznacza to, że osoby te nie mają limitu nieobecności i nie muszą jej zgłaszać
3.3. Zarządca zastrzega sobie prawo do zwolnienia danego gracza z obowiązku bycia aktywnym
3.4. Konta posiadające czasową blokadę nie są brane pod uwagę przy zgłoszeniu nieobecności.

§4. Forum, Czat.

4.1. Na chacie globalnym, forum itd. obowiązują takie same zasady jak na chacie ogólnym.
4.2. Zakazane jest zakładanie tematów bez zgody jednego z Radnych (Grupa Eventowa, SM/MC itd. ma domyślnie udzieloną zgodę). = [kill 72h + kara finansowa 500m]
4.3. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania zasad tematu, które znajdują się w pierwszym poście.
4.4. Na chacie klanowym obowiązują jedynie kary za podpunkty z punktu 9. z niniejszego Regulaminu oraz za łamanie Regulaminu Gry Margonem. Natomiast chaty: ogólny, grupowy, prywatny oraz globalny podlegają wszystkim karom umieszczonym w niniejszym Regulaminie.
4.5. Na chacie globalnym można przedstawiać 2 oferty handlu dziennie. Niedostosowanie się, jest karane. = [kill 24h + kara finansowa 150m]

§5. Klany.

5.1. Założenie klanu wymaga wykupienia zgody Zarządcy w temacie Cennik.
5.2. Zabrania się nazywania klanu w sposób obraźliwy, wulgarny, niestosowny oraz umieszczania tego typu treści na stronie oficjalnej, a także w nazwach rang oraz każdym innym elemencie klanu. = [kill 48h + obowiązek zmiany nazwy klanu lub rang]
5.3. Zabronione jest zakładanie klanu bez zgody Zarządcy. Gracz ma 48 godzin od czasu zgłoszenia w odpowiednim temacie na forum aby rozwiązać klan, po tym czasie jeżeli gracz nie rozwiąże klanu wszystkie jego postacie zostają zesłane na Syberię. W przypadku terminowego rozwiązania klanu, do Spisu Kar gracza dopisywane jest 48 godzin killa oraz jest zobowiązany do zapłaty 300m kary finansowej.
5.4. Zarządca zastrzega sobie prawo do odmówienia zgody na założenie klanu lub całkowite zawieszenie możliwości zakładania klanów bez podania powodu.
5.5. Do zmiany nazwy klanu, przekazania dowództwa nie jest wymagana zgoda Zarządcy.

§6. Rozgrywka.

6.1. Aequus jest serwerem Hard-PvP. Dozwolone jest zabijanie graczy niezależnie od przewagi levelowej.
6.2. Heros może zostać zajęty. Za osobę zajmującą herosa uważa się tę, która jako pierwsza napisała na czacie ogólnym "Zajmuję herosa X" lub „Zajmuję X”, gdzie X oznacza pełną nazwę potwora, z uwzględnieniem wielkich oraz małych liter. Dopuszczalne jest zajęcie bez polskich znaków.
6.3. Heros pozostaje zajęty przez 15 minut od czasu wysłania wiadomości, o której mowa w punkcie 6.2. Po upływie tego czasu heros zostaje zwolniony i może zostać ponownie zajęty według zasady z punktu 6.2. Osoba zajmująca herosa może zająć go tylko raz. Każde kolejne zajęcie, zarówno podczas jak i po upływie 15 minut będzie nieważne.
6.4. Wybicie zajętego herosa jest karane. = [kill 72h + kara finansowa 500m]
6.5. Zabijanie osoby zajmującej oraz osób z nią zgrupowanych w obszarze chronionym jest zakazane. = [kill 50h + kara finansowa 500m]
6.6.1. Obszar chroniony wynosi 8 kratek od herosa.
6.6.2. Uniemożliwienie zabicia herosa osobie, która go zajęła = [kill 50h + kara finansowa 500m.]
6.6.3. Dotyczy to wszystkich walk w obszarze chronionym z osobą zajmującą herosa, osobami z nią zgrupowanymi oraz samym herosem.
6.6.4. Poddanie w pierwszej turze walki z drużyną, której członkiem jest osoba zajmują herosa, zwalnia z kary.
6.7. Zarządca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia specjalnych zasad walk PvE. Zasady te mogą obejmować: ustalenie godzin bicia tytanów, wprowadzenie obowiązku odnotowywania ubić herosów oraz tytanów, wprowadzenie obowiązku wołania na herosów oraz tytanów itd.. Szczegóły publikowane będą w Blogu Technicznym świata. Karę za złamanie zasad specjalnych w przypadku tytana otrzymuje cała grupa, a herosa znalazca (osoba go zajmująca w momencie ubicia).
6.8. Zarządca zastrzega sobie prawo do utworzenie specjalnych zasad, na podstawie których będzie rozgrywać się event twórców gry. W takim przypadku Zarządca może wprowadzić zasady walk PvE, o których jest mowa w punkcie 6.7.. W przypadku niestosowania się do specjalnego regulaminu Zarządca może podjąć decyzję o wykluczeniu danego gracza z wydarzenia. Złamanie wykluczenia wiąże się z zesłaniem wszystkich postaci danego gracza na Syberię.

§7. System kar.

7.1. Kary na świecie Aequus są nakładane na wszystkie postacie gracza.
7.2. Recydywa jest równoznaczna z podwojeniem kary (nie dotyczy kar finansowych). Każda kolejna kara za ten sam punkt jest podwajana.
7.3. Każde zgłoszenie musi być udokumentowane pełnym screenem (cały zrzut ekranu wraz z datą i godziną) (nie dotyczy Zarządu) lub nagranie okna gry. Zgłoszenia umieszczać należy w specjalnie przeznaczonym do tego temacie. Uwzględniane są logi chatu z dodatku światowego i inne dostępne informacje które da się potwierdzić w legalny sposób (w obrębie gry, jej dodatków)
7.4. Zgłosić gracza może tylko osoba poszkodowana lub Zarząd świata w przypadku otrzymania od gracza wystarczającego dowodu lub bycia świadkiem naruszenia Regulaminu.
7.5. Screen bądź film z dowodem jest ważny 30 dni.
7.6. Rada świata zastrzega sobie prawo do odstąpienia wymierzenia kary.
7.7. Rada świata zastrzega sobie prawo do braku tłumaczenia się z podjętych decyzji.
7.8. Gracz, którego postacie są w trakcie zsyłki na Syberię nie jest uznawany za pełnoprawnego gracza świata, zgłoszenia od takiego gracza są automatycznie odrzucane.
7.9. Zarządca ma prawo zredukować ze Spisu Kar część lub całość kar (włącznie z Ostatnimi Szansami) dla wszystkich graczy, lub dla poszczególnych osób.
7.10. Gracz ma prawo odwołać się od nadanej kary lub nałożonej Syberii w wątku na forum do tego przeznaczonym, w terminie nie dłuższym niż 72h od nałożenia kary lub 10 dni od przeznaczenia postaci do zesłania na Syberię.
7.11. Odwołania napisane po upływie wyznaczonego czasu będą z automatu odrzucane.
7.12.1. Zarządca ma prawo do przyznania tak zwanej Ostatniej Szansy, jeżeli uzna, że gracz na to zasługuje.
7.12.2. Jeśli gracz jest na Ostatniej Szansie otrzyma jakąkolwiek karę to wszystkie jego postacie zostają zesłane na Syberię.
7.12.3. W skrajnych przypadkach, gdy Zarządca uzna zachowanie gracza będącego na Ostatniej Szansie za nieodpowiednie i nadwyrężające powierzony mu kredyt zaufania, wszystkie jego postacie zostają zesłane na Syberię.

§8. Kary.

8.1. Przerabianie, edytowanie, które służą jako dowód. = [kill 48-200h] (nie dotyczy członków Rady)
8.2. Podpuszczanie lub zachęcanie do łamania Regulaminu oraz próby przekupstwa. = [kill 12-72h + kara finansowa 500m]
8.3. Spamowanie. = [kill 12-48h + kara finansowa 120-480m]
8.4. Obrażanie, wyzywanie, pomawianie, grożenie, szykanowanie, szydzenie, wyśmiewanie, poniżanie, oczernianie i szantażowanie. = [kill 24-200h + kara finannsowa 240-2000m]
8.5. Prowokacje i kłótnie, oraz branie w nich udziału. = [kill 48-96h + kara finansowa 480-960m]
8.7. Wykręcanie się od kary. = [kill 48-96h + kara finansowa 480-960m]
8.8. Podważanie, wyśmiewanie jakiejkolwiek decyzji Rady w każdym elemencie gry. = [kill 48-200h + kara finansowa 480-2000m]
8.9. Bezsensowne zgłoszenia. Gdy rozpatrujący zgłoszenie SM uzna, że zgłoszenie jest zrobione na siłę, bądź widać ewidentnie, że gracz specjalnie próbuje naciągnąć błahostkę pod wykroczenie. = [kill 24-96h + kara finansowa 200m]
8.10. Oszukiwanie graczy, dowody należy przedstawić jednemu z Radnych. = [kill 24h-200h + kara finansowa 100m-5000m]
8.11. Wykorzystywanie błędów w dodatku globalnym, wchodzenie na mapę światową bez dodatków, przeszkadzanie przy prowadzeniu eventów Grupy Eventowej, używanie komendy noclip bez zgody. = [kill 24h-200h + kara finansowa 250m]
8.12. Brak kultury. = [kill 48-72h + kara finansowa 480-720m]
8.13. Nieznajomość Regulaminu (w tym regulaminu tematów). = [kill 50h + kara finansowa 500m]
8.14. Wykorzystywanie luk w Regulaminie. = [kill 24h-200h + kara finansowa 240m-2000m]
8.15. Żebranie, przeklinanie, floodowanie, notoryczne błędy ortograficzne. = [kill 12-48h + kara finansowa 120-480m]
8.16. Pisanie treści powszechnie uważanych za obraźliwe. = [kill 12-48h + kara finansowa 120-480m]
8.17. Niedostosowanie się do punktu 2.2. = [kill 48h + kara finansowa 200m, obowiązek zmiany nicku. Jeśli kill się skończy, a gracz nie zmieni nicku, wszystkie postacie przenoszone są na Syberię.]
8.18. Niedostosowanie się do punktu 5.2. = [kill 72h + kara finansowa 300m, obowiązek rozwiązania klanu. Jeśli kill się skończy, a założyciel nie rozwiąże klanu, wszystkie postacie przenoszone są na Syberię.]
8.19. Wybicie zajętego herosa. = [kill 72h + kara finansowa 500m]

§9. Świat wyrzutków - Syberia.

9.1. Gracz może zostać zesłany na Syberię za:
9.2. Uzyskanie w Spisie Kar 200 godzin mute/killa.
9.3. Niezgłoszoną nieobecność dłuższa niż 7 dni lub przekroczenie 30 dni nieobecności zgłoszonej.
9.4. Stałą oraz czasową blokadę konta.
9.5. Rażące naruszenie zasad świata, Taryfikatora lub Regulaminu Gry.
9.6. Obrażanie, wyzywanie, pomawianie, grożenie uszczerbkiem na zdrowiu lub życiu realnym, szykanowanie, szydzenie, wyśmiewanie, poniżanie, oczernianie, przekupstwo, zastraszanie i szantażowanie w grze oraz na forum w stosunku do Rady świata ZŚP/SM (dotyczy również członków rodziny i najbliższych).
9.7. Uwłaczanie godności (np. złośliwe komentarze), bądź prowadzenie jakichkolwiek słownych utarczek z Radnym lub Zarządcą, brak kultury w stosunku do Zarządcy, Radnego.
9.8. Niszczenie lub psucie klimatu świata. Zarząd decyduje o tym co podchodzi pod niszczenie klimatu. (Zgłosić może tylko i wyłącznie Radny lecz dowody od graczy także są brane pod uwagę.).
9.9. Skrajnie nieodpowiednie, naganne zachowanie gracza w grze lub na forum.
9.10. Oszukiwanie osób funkcyjnych jakikolwiek sposób.
9.11. Nieodrobienie reputacji w wyznaczonym terminie.
9.12. Podburzanie, buntowanie graczy przeciw Zarządowi.
9.13. Niewypełnienie kary finansowej.
9.14. Używanie nielegalnych wspomagaczy lub uzasadnione podejrzenie zmiany właściciela konta.
9.15. Grę zastępcy na świecie Aequus, który nie posiada postaci na świecie Aequus bez zgody Rady świata.
9.16. Gracz, który ma na zastępcy osobę, której postacie zostały zesłane na Syberię lub przeznaczone do zesłania, również zostają zesłane na Syberię. Jedynym sposobem uniknięcia kary jest usunięcie zastępcy, chyba że Zarządca wyrazi zgodę na posiadanie danego zastępcy.
9.17. Zarządca i Radni zastrzegają sobie prawo do ukarania, bądź zesłania na Syberię za coś, co nie zostało ujęte w Regulaminie.
9.18. Podszywanie się pod osoby z Rady świata oraz bezprawne próby użycia ich uprawnień.
9.19. Nieprzejście okresu próbnego.
9.20. Notoryczne łamanie Regulaminu świata, bądź działanie na jego niekorzyść.

§10. Nielegalne wspomagacze.

10.1. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących, wspomagających rozgrywkę w jakikolwiek sposób - z wyjątkiem tych zatwierdzonych przez Usługodawcę. Weryfikacje przeprowadza członek Rady Świata, bądź osoba wyznaczona przez Zarządcę.
10.2. Rada świata ma prawo zweryfikować gracza któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzację gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Rady świata oraz odpowiadać na zadawane pytania, czym dopiero potwierdzi swoją obecność.
10.3.1. Gracz ma obowiązek wykonywać polecenia Rady świata m.in podczas weryfikacji dot. nielegalnego oprogramowania. Weryfikacja może mieć różne formy, a każdy gracz świata Aequus zobowiązany jest do współpracy.
10.3.2. Weryfikacja musi być prowadzona w pobliżu gracza, nie można przeprowadzać jej na odległość.
10.3.3. W przypadku wykonywanej weryfikacji Radny (bądź osoba upoważniona) musi poinformować o tym na czacie ogólnym. Np. "Gracz Tygłysek jest weryfikowany zgodnie z 8 pkt. Regulaminu świata Aequus.".
10.3.4. Polecenia w trakcie weryfikacji muszą być kierowane do podejrzanego przez komendę !nick. Zakazuje się zabijania SM (lub osoby upoważnionej) będącego w trakcie weryfikacji nielegalnych wspomagaczy. = [kill 72h + kara finansowa 720m]
10.4. Ignorowanie, wyśmiewanie przypomnień !nick od Radnego który przeprowadza weryfikację przez co najmniej 2 minuty. = [kill 150h + kara finansowa 1500m]
10.5. Ignorowanie przypomnień !nick oraz poleceń porządkowych Radnego przez 5 minut. = [Syberia]Data
Akcja
Obowiązuje od:
2016-12-02
Zatwierdzenie regulaminu.
---
2017-02-13
Publikacja nowego regulaminu świata
27/02/2017
2017-06-06
Publikacja nowego regulaminu świata
20/06/2017
2018-01-11
Publikacja nowego regulaminu świata
25/01/2018
2018-06-03
Publikacja nowego regulaminu świata
17/06/2018
2018-06-25
Dodanie punktu 10.15 do regulaminu
09/07/2018
2018-09-24
Publikacja nowego regulaminu świata
08/10/2018
2019-02-04
Publikacja nowego regulaminu świata
18/2/2019
2019-03-19
Publikacja nowego regulaminu świata
02/04/2019
2019-08-23
Poprawka punktu 7.10 - błędna składnia
----
2020-01-06
Publikacja nowego regulaminu świata
21/01/2020
2020-07-30
Publikacja nowego regulaminu świata
13/08/2020
2020-08-12
Publikacja nowego regulaminu świata
26/08/2020
2020-09-14
Publikacja nowego regulaminu świata
28/09/2020
2020-11-10
Publikacja nowego regulaminu świata
24/11/2020
2021-02-07
Publikacja nowego regulaminu świata
21/02/2021
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -