Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Aequus


1. Postanowienia ogólne.

1.1. Gracz zakładając postać na Świecie Prywatnym Aequus jest zobowiązany do przestrzegania jego regulaminu, Regulaminu Gry, Regulaminu Czatu, Etykiety Gracza, wpisów w Blogu Technicznym Zarządcy oraz Zasad Światów Prywatnych.
1.2. Regulamin Świata obowiązuje zarówno w grze, jak i na forum świata/profilu gracza/rangach klanowych/stronie prywatnej i oficjalnej klanu.
1.3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4. Właściciel konta jest odpowiedzialny za czyny swoje, jak i zastępcy.
1.5. Gracz zakładając postać akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przyszłe możliwe zmiany w regulaminie, w razie nieakceptowania wprowadzanych zmian, gracz ma możliwość zesłania postaci na świat Syberia/usunięcia postaci.
1.6. Gracz po założeniu postaci na świecie zobowiązany jest zachować kulturę osobistą.
1.7. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany aktualnego regulaminu. Gracze zostaną o tym poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem.
1.8. Podszywanie się pod zarząd, będzie równoznaczne z przeniesieniem wszystkich postaci na świat wyrzutków.
1.9. Każde zgłoszenie musi być udokumentowane pełnym zrzutem wraz z datą i godziną. Screeny ważne są 30 dni.
1.10. Zakazane jest wykorzystywanie możliwych luk w regulaminie oraz niedomówień [kill: 50-144 h], aż po przeniesienie wszystkich postaci na Syberię.
1.11. Gracz ma obowiązek zgłosić nieobecność dłuższą niż 30 dni na maksymalnie 90 dni. Po upływie tego czasu gracz zostaje zesłany na świat wyrzutków.
1.12. Gracz po wejściu do gry ma obowiązek zapoznać się z wiadomością, która jest przypięta do czatu.
1.13. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany statystyk serwera. Gracze będą informowani z 24-godzinnym wyprzedzeniem w blogu technicznym lub reklamie serwera.
1.14. Zarządca zastrzega sobie prawo do wysłania zaproszenia osobie, która została usunięta z serwera. Gracz zaproszony ponownie ma czystą kartotekę kar.
1.15. Zarządca nie ma obowiązku tłumaczenia się z podjętych decyzji (odrzucenie odwołania gracza, odwołanie radnego, powołanie radnego, zmienienia zasad w tematach itp.), zarządca może to zrobić, ale nie należy to do jego obowiązków.
1.16. W szczególnych sytuacjach zarząd ma prawo ukarać gracza za coś co nie zostało ujęte w niniejszym regulaminie.
1.17. Każda sprawa dotycząca kar/sytuacji gracza jest rozpatrywana indywidualnie.
1.18. W przypadku potwierdzonego włamania na konto gracza, rada ma prawo do zabicia wszystkich postaci gracza na 336h do wyjaśnienia sprawy, godziny nie są odnotowywane w spisie.
1.19. Zarządca zastrzega sobie prawo do wybrania "prawej ręki", wybrana osoba jest upoważniana do wypełniania obowiązków zarządcy (za wyjątkiem spraw technicznych, zmiany regulaminu i wysyłania zaproszeń). Decyzje wyznaczonej osoby są wiążące.
1.20. Zarząd jest zwolniony z rozpatrywania zgłoszeń w weekendy, święta, może rozpatrywać, ale nie jest do tego zobowiązany.
1.21. Recydywa jest równoznaczna z podwojeniem kary. Za każdym razem kara się podwaja.
1.22 Za osoby funkcyjne są uznawane wyłącznie osoby znajdujące się w 1 poście bloga technicznego świata pod wpisem “Skład rady serwera”.

2. Postacie.

2.1. W temacie Zaproszenia znajduje się cennik postaci.
2.2. Każdy gracz na świecie Aequus może posiadać maksymalnie 6 postaci.
2.3. Każdy gracz Aequus zobowiązany jest do posiadania klimatycznego nicku. Nicki postaci nie mogą być pisane „PoKeMoNeM”, obrażać nikogo, w żaden sposób, nie mogą być rasistowskie, oraz z końcówkami "PL, XD, XP" itd. Nick musi zaczynać się wielką literą. Gdy gracz założy postać z nickiem niezgodnym z powyższymi zasadami dostaje karę w postaci zabicia postaci na 240 h (10 dni).
2.3.1. Jeśli gracz nie zmieni nicku postaci podczas jej zabicia to owa postać zostaje zesłana na Syberię.
2.3.2. Jeśli gracz zmieni nick postaci podczas jej zabicia kill zostaje zdjęty, a do spisu kar zostaje wpisane 24 h kary.
2.4. Każdy gracz jest zobowiązany do wbicia 40 poziomu na pierwszej postaci w ciągu 14 dni od czasu utworzenia.
2.4.1. Każdy gracz ma obowiązek wskazać nowo założoną postać w temacie Nowe postacie według wzoru, który znajduje się w nim. W innym wypadku gracz zostaje ukarany według regulaminu tego tematu.
2.5. Zarządca ma prawo do wysyłania darmowych zaproszeń na kolejną postać, jeśli uzna to za stosowne.

3. Czat i forum.

3.1. Zakazane jest obrażanie, wyzywanie, pomawianie, grożenie uszczerbkiem na zdrowiu lub życiu realnym, szykanowanie, szydzenie, wyśmiewanie, poniżanie, oczernianie i szantażowanie w grze oraz na forum w stosunku do gracza dotyczy również członków rodziny i najbliższych. [kill: 24-230 h ]
3.2. Nadużywanie funkcji „/me” będzie karane. [mute: 48 h ]
3.3. Pisanie „PoKeMoNeM”, będzie karane. [mute: 24-72 h]
3.4. Wszystkie formy spamu na czacie będą karane. [mute: 24-72h]
3.5. Zakazane jest zakładanie tematów bez zgody Zarządu. [kill: 36 h]
3.6. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania zasad tematu, które znajdują się w pierwszym poście.
3.7. Wszelkiego rodzaju prowokacje do łamania regulaminu/kłótni oraz branie udziału w kłótni będą karane. [kill: 48-144 h]
3.10. Żebranie będzie karane. [mute: 24-72 h]
3.11. Trollowanie w skrajnych przypadkach. [kill: 24-72 h]
3.12. Na czacie klanowym obowiązują wyłącznie punkty 10.15., 3.1. (pkt 3.1. dotyczy tylko członków rodziny) niniejszego regulaminu.
3.13. Na czacie w grze (grupowy/prywatny/klanowy) używanie wulgaryzmów ogólnikowo (nie zwracając się bezpośrednio do gracza, tylko np. "Jestem debilem" nie będzie kary.

4. Herosi.

4.1. Herosa zajmuje gracz, który dobiegł do niego pierwszy, napisał na czacie wiadomość informacyjną „Zajmuję X” (gdzie X oznacza dokładną nazwę potwora). Warto jednak pamiętać, że heros jest zajęty przez 15 minut, nawet gdy gracz się wyloguje.
4.1.1. Zgłaszając wybicie herosa wymagany jest screen z godziną zajęcia (najechanie kursorem na wiadomość w przypadku nakładki SI lub na „i”, które pokazuje się po najechaniu na konkretną wiadomość na NI). Można zgłaszać gracza za wybicie herosa, jeśli na czacie znajduje się informacja z poprawnym zajęciem (nie jest wymagany screen z zajęciem, gdy gracz stoi sam przy herosie - wybicia będą sprawdzane w panelu zarządcy po dostarczeniu dowodu, że heros był zajęty na czacie. Screen może być zrobiony nawet po wybiciu, jednak samo wybicie musiało się odbyć podczas zajęcia a godzina wybicia będzie sprawdzana w panelu).
4.2. Walki przy herosie są dozwolone.
4.3. Wybicie herosa lub osoby zajmującej go, będzie karane. [kill: 72 h]
4.4. Nie obowiązuje żadna rezerwacja zdobyczy, jest to losowość, a w umowy między graczami Zarząd nie będzie ingerował.
4.5. Zakazane jest atakowanie i sztuczne przedłużanie walki z herosem lub osobą zajmującą (lub grupą, w której osoba zajmująca się znajduje) przez osobę niezajmującą herosa w przypadku, gdy heros jest zajęty prawidłowo przez innego gracza. [kill: 48-100 h]
4.6. Zakazane jest zajmowanie herosa, który jeszcze się nie zrespił w celu oszukania innych graczy (trollowanie dotyczące godziny zabicia herosa). [kill: 72h]
4.7. Jeśli gracz zajął herosa oraz powiadomił świat, jest zobowiązany do dodania każdej osoby, która wyrazi chęć bicia oraz mieści się w ustalonym przez znalazcę przedziale poziomowym - złamanie tej zasady. [kill: 24-72 h]
4.8. Zakaz atakowania herosa przez osobę inną niż znalazca, złamanie tej zasady [kill: 72 h]
4.9. Herosi Eventowi:
4.9.1. Herosa zajmuje gracz, który jako pierwszy napisał na czasie Zajmuję herosa XYZ działa z całej mapki (tzn gracz może zająć go z początku mapki, nawet jeśli heros jest na końcu) (gdzie XYZ oznacza nazwę eventowego herosa). Po tej informacji heros jest zajęty przez gracza 15 minut nawet gdy gracz wyloguje się. Osoba, która zajęła herosa nie może tego zrobić ponownie. Screen nie jest wymagany, ale będzie dokładniejszym dowodem na występek gracza, który wybił lub osoby która go zajęła.
4.9.2. Heros zwalnia się gdy gracz nie zaatakował go w przeciągu 15 minut.
4.9.3. Złamanie tej zasady [kill: 100 h]

5. Walki PvP.

5.1. Dozwolone są walki zgodnie z następującymi przedziałami lvlowymi.
5.1.1. 1-50,
5.1.2. 51-100,
5.1.3. 100-150,
5.1.4. 150-200,
5.1.5. 201-244,
5.1.6.244-271,
5.1.7. Od 272 nie ma maksymalnej przewagi i można się atakować z nieograniczoną przewagą poziomową.
5.1.8. Można atakować się tylko w podanych przedziałach powyżej (przykład: 51 lvl nie może zaatakować 50 poziomu, itd.), natomiast mniejszy lvl może atakować większy (przykład: 50 lvl może atakować 51 lvl itd.) Złamanie tej zasady [kill: 48 h].
5.1.9. Na świecie Aequus godziny hard pvp obowiązują od 23:00:00 do 11:59:59 podczas tych godzin można atakować się z nieograniczoną przewagą lvlową oraz dopuszczalne są walki pvp np. 5 vs 1. Natomiast w godzinach 12:00:00 do 22:59:59 obowiązują przedziały zawarte w pkt 5.1. niniejszego regulaminu.
5.2. Na zamkniętych e2 typu: Forverk, Goons itd. można atakować się z nieograniczoną przewagą poziomów. Nie obowiązuje tutaj punkt 5.1. oraz 5.1.9. (ponieważ na zamkniętych e2 można atakować każdego gracza nie zważając na przewagę poziomową, jednakże należy pamiętać o punkcie 5.3.1. niniejszego regulaminu).
5.3. Dozwolone są walki grupowe:
5.3.1. Walki grupowe na zamkniętej e2 mogą nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy mniejsza grupa atakuje większą (np. 200lvl vs 4 x 167lvl), większa grupa nie może atakować mniejszej (np. 4 x 200 lvl vs 167), wtedy gracze zostaną ukarani zgodnie z regulaminem.
5.3.2. Zabijanie graczy w grupach może nastąpić tylko i wyłącznie gdy, mniejsza grupa atakuje większą (np. 2vs3, 2vs2 itd.). Różnica między najwyższym a najniższym poziomem w drugiej grupie nie może przekroczyć danej przewagi poziomowej.
5.4. Zabicie gracza niezgodnie z punktem 5.1. będzie karane. Jeśli drużyna złamała ten punkt wówczas każdy członek dostaje karę. Jeśli gracz, który zaatakował przyzna się do winy, wtedy kille członków grupy zostaną zdjęte. [kill: 48 h]
5.5. Zarządca ma prawo do zmiany zasad PvP na potrzebny eventów/bądź jeśli uzna to za stosowne. Informacje o tym będą zamieszczane w Blogu Technicznym i temacie eventowym.

6. Klany.

6.1. Do założenia klanu wymagana jest zgoda Zarządcy.
6.2. Gracz, chcąc założyć klan, musi wykupić pozwolenie u Zarządcy, które wynosi 500m (zarządca może zwolnić z opłaty bądź ją zmniejszyć, aktualna cena zawsze znajduje się w specjalnym temacie), ale najpierw musi dostać zgodę.
6.3. Nazwa klanu nie może być pisana „PoKeMoNeM”, nie może nikogo obrażać, nie może być w żadnym stopniu rasistowska oraz nie może posiadać żadnych dopisków typu „xd”. Jeśli gracz założy taki klan to zostaje ukarany zabiciem wszystkich postaci na 336 h. Jeśli kill się skończy a gracz wciąż nie rozwiązał klanu – jego postacie zostają usunięte z serwera.
6.3.1. Jeśli gracz zdecyduje się rozwiązać klan to musi poinformować Zarządce o tym w temacie z odwołaniami i po zdjęciu killa gracz ma obowiązek rozwiązać klan, jeśli nie zrobi tego to zostaje zesłany na Syberię za punkt 10.11. niniejszego regulaminu, natomiast jeśli rozwiąże klan to do spisu kar zostaje wpisane 72 h kary.
6.4. Klan tydzień po założeniu musi posiadać co najmniej 5 graczy (nie postaci!) w innym przypadku założyciel musi rozwiązać klan.
6.4.1. Jeśli klan posiadał co najmniej 5 graczy (nie postaci!), ale po jakimś czasie liczba ta zmniejszyła się i wynosi mniej niż wskazany próg postaci to założyciel zostaje zobowiązany do rozwiązania klanu.
6.5. Założyciel zostanie poinformowany o konieczności rozwiązania klanu, jeśli nie rozwiąże w wyznaczonym terminie jego postacie zostają zesłane na świat wyrzutków.
6.6. Na świecie Aequus dopuszczalne jest maksymalnie 10 klanów (Skarbiec serwerowy nie jest zaliczany do tego limitu).
6.7. Obowiązkuje zakaz zmiany nazwy klanu bez zgody zarządcy. Jeśli gracz zmieni nazwę klanu bez zgody zarządcy jest zobowiązany do jak najszybszego rozwiązania go. W przypadku nierozwiązania w wyznaczonym terminie, postacie założyciela klanu zostają przenoszone na świat wyrzutków.
6.8. Gracz może przekazać dowództwo w klanie wyłącznie za zgodą zarządcy, w przypadku przekazania dowództwa bez zgody zarządcy gracz zostaje zesłany na świat wyrzutków.

7. Kary.

7.1. Kara jest nakładana na wszystkie postacie gracza.
7.2. Każdy gracz ma okres próbny. W tym czasie przewinienia popełnione w okresie 30 dni od momentu założenia postaci i oznaczenia jej w temacie Nowe postacie, będą karane podwójnie.
7.3. Ilość godzin mute jest w skali 2:1 co do killa (np. 2 h mute = 1 h killa itd.)
7.4. Do nadania kary potrzebne jest zgłoszenie gracza oraz pełen zrzut ekranu wraz z datą i godziną.
7.5. Zakaz podważania decyzji Rady. Jeśli gracz się nie zgadza z nadaną karą to może się odwołać w wyznaczonym do tego temacie. Wykłócanie się w wiadomościach prywatnych/poczcie będzie karane. [kill: 24-72h]
7.6. Gdy gracz będzie miał ujemną reputację otrzymuje karę w postaci zabicia postaci na 336 h .
7.6.1. Jeśli gracz będzie posiadał killa i odrobi w tym czasie punkty reputacji to kill zostaje mu zdjęty, a do spisu kar zostaje wpisane 36 h kary.
7.6.2. Jeśli gracz nie odrobi punktów reputacji podczas killa, gracz zostaje przeniesiony na świat wyrzutków.
7.7. Zakaz zakładania klanu bez zgody zarządcy [kill: 72 h], aż po przeniesienie wszystkich postaci na Syberię.
7.8. Modyfikacja lub edycja screena [kill: 50-100 h], aż po zesłanie wszystkich postaci na Syberię w przypadku oszustwa.
7.9. Zgłoszenia na siłę (zgłosić może tylko i wyłącznie radny bądź zarządca). [kill: 48-96 h]
7.10. Zgłoszenia za nieznajomość regulaminu (zgłosić może tylko i wyłącznie radny bądź zarządca) [kill: 60-100 h]
7.11. Podważanie decyzji dotyczącej kary radnego przez graczy, których sprawa nie dotyczy. [Kill: 48-96 h]

8. Screeny.

8.1. Screen, czyli pełen zrzut ekranu. Na screenie musi być widoczne pełne okno przeglądarki. Karty mogą być zakryte. Screen w zgłoszeniu może pochodzić od innego gracza.
8.2. Przy zgłoszeniu wybicia herosa potrzebny jest pełen zrzut ekranu, który przedstawia wiadomość informacyjną z zajęciem herosa, na którą należy najechać kursorem, aby pokazać dokładną godzinę zajęcia (patrz punkt 4.1.1.).
8.3. W przypadku zgłoszenia walki niezgodnej z punktami 5.1. i 5.4. potrzebne są screeny z początkiem walki i końcem lub jeden screen z początkiem walki, gdy już gracz A zabił gracza B.

9. Odwołania.

9.1. Każdy gracz ma prawo odwołać się od kary w odpowiednim do tego temacie.
9.1.1. Gracz na odwołanie się ma 24 godziny od nałożonej kary.
9.1.2. Gracz na odwołanie się od Syberii ma czas 10 dni.
9.2. Jeśli gracz odwołuje się od Syberii i to odwołanie zostało przyjęte, wtedy gracz posiada ostatnią szansę, w której warunki wyglądają następująco:
9.2.1. Jeśli gracz będący na ostatniej szansie będzie miał nieobecność niezgłoszoną dłuższą niż 30 dni (zgłoszoną na dłuższą niż 90 dni) lub dostanie jakąkolwiek karę to zostaje zesłany na Syberię.
9.3. Jeśli gracz będący na ostatniej szansie nie zostanie w jakikolwiek sposób ukarany przez co najmniej 8 miesięcy przysługuje mu przywilej:
9.3.1. Dodatkowe 50 godzin kar, jeśli przez co najmniej 8 miesięcy gracz nie dostał żadnej kary i po tym czasie otrzyma taki przywilej to nie ma możliwości otrzymać kolejnej ostatniej szansy po przekroczeniu progu 50 godzin kar.
9.3.2. Jeśli gracz zostanie ukarany Syberią za nieobecność to nie przysługuje mu kolejna ostatnia szansa i zostaje zesłany na świat wyrzutków. Przywilej dotyczy tylko i wyłącznie limitu godzin kar, aby uniknąć sytuacji, w której gracz na ostatniej szansie zostaje zesłany na Syberię za drobne przewinienie, np. 12 h killa za spam w temacie z konkursem, ponieważ nie doczytał regulaminu.
9.4. Każdemu graczowi przysługuje tylko jedno odwołanie od Syberii, zarządca zastrzega sobie prawo do odrzucenia odwołania bez podania przyczyny.

10. Syberia.

10.1. Gracz może zostać zesłany na Syberię na własne życzenie.
10.2. Niezgłoszona nieobecność dłuższa niż 30 dni lub przekroczenie 90 dni nieobecności zgłoszonej.
10.3. Jeżeli gracz ma bana tymczasowego powyżej 30 dni (z możliwością odwołania się od Syberii jeśli postacie nie zostaną przeniesione).
10.4. Podszywanie się pod zarząd.
10.5. Gdy gracz dostanie stałą blokadę konta.
10.6. Psucie klimatu, opinii świata, oraz działanie na jego niekorzyść (m.in. przez pisanie fałszywych recenzji).
10.7. Notoryczne wszczynanie kłótni na forum/w grze.
10.8. Po zdobyciu 230 godzin kar.
10.9. Układanie wulgarnych wyrazów/obrazków z przedmiotów.
10.10. Udowodniona zmiana właściciela konta.
10.11. Oszukiwanie osób funkcyjnych w jakikolwiek sposób.
10.12. Podburzanie, buntowanie graczy przeciw zarządowi.
10.13. W szczególnych wypadkach zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania na Syberię za coś, co nie zostało ujęte w regulaminie.
10.14. Gracz, który ma na zastępcy osobę, która została zesłana na Syberię również zostaje zesłana na świat wyrzutków, jedynym sposobem uniknięcia kary jest usunięcie zastępcy, chyba że zarządca wyrazi na to zgodę.
10.15. Zakazane jest obrażanie, wyzywanie, pomawianie, grożenie uszczerbkiem na zdrowiu lub życiu realnym, szykanowanie, szydzenie, wyśmiewanie, poniżanie, oczernianie, przekupstwo, zastraszanie i szantażowanie w grze oraz na forum w stosunku do rady świata ZŚP/SM dotyczy również członków rodziny i najbliższych.


Regulamin został opracowany przez Tygłysek&Samikosar&Ercia.Data
Akcja
Obowiązuje od:
2016-12-02
Zatwierdzenie regulaminu.
---
2017-02-13
Publikacja nowego regulaminu świata
27/02/2017
2017-06-06
Publikacja nowego regulaminu świata
20/06/2017
2018-01-11
Publikacja nowego regulaminu świata
25/01/2018
2018-06-03
Publikacja nowego regulaminu świata
17/06/2018
2018-06-25
Dodanie punktu 10.15 do regulaminu
09/07/2018
2018-09-24
Publikacja nowego regulaminu świata
08/10/2018
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -