Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Nexos1.Postanowienia ogólne.

1.1 Każdy gracz ma obowiązek przestrzegać zasad światów prywatnych, regulaminu gry, regulaminu świata Nexos oraz wszystkich wpisów w blogu technicznym świata.
1.2 Każdy gracz po zalogowaniu się do gry ma obowiązek zapoznać się z wiadomością, która jest przypięta do czatu (reklama świata).
1.3 Zarządca świata Nexos zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, gracze zostaną o tym poinformowani z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.4 Zarządca świata Nexos zastrzega sobie prawo do zmiany statystyk świata. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, gracze zostaną o tym poinformowani z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
1.5 Nieznajomość przypiętej wiadomości serwerowej, regulaminów oraz wpisów w blogu technicznym świata Nexos i temacie “Wygnani z watahy”, nie zwalnia z ich przestrzegania.
1.6 Każdy nowy gracz przechodzi okres próbny, trwający 60 dni od daty wysłania zaproszenia na świat Nexos. Taka osoba za złamanie regulaminu otrzymuje podwójne kary.
1.6.1 Jeśli gracz podczas trwania okresu próbnego zgłosi nieobecność, to jego okres próbny jest przedłużony o czas zgłoszonej nieobecności.
1.7 Każdy nowy gracz ma obowiązek wbić minimum 64 poziom doświadczenia w przeciągu 2 tygodni od daty wysłania zaproszenia przez zarządcę. Wymóg ten odnosi się tylko do pierwszej postaci.
1.7.1 Osoby posiadające Immunitet są zwolnione z punktu 1.7. Spis osób posiadających Immunitet znajduje się w blogu technicznym świata.
1.8 Zarządca zastrzega sobie prawo do zaproszenia gracza wcześniej wyrzuconego za naruszenie zasad.
1.8.1 Zarządca ma prawo ustalić specjalne zasady takiego zaproszenia. Na przykład zasadę "jedno przewinienie - Syberia".
1.8.2 Zarządca ma także prawo do ustalenia specjalnych zasad zaproszenia dla osób, które nie zostały wcześniej wyrzucone ze świata Nexos. Dotyczy to np. zaproszenia na świat grafika/dodatkopisarza, którego będzie mógł zesłać na świat wyrzutków, jeśli ten nie wywiąże się ze swoich obowiązków (lub jego praca nie spodoba się zarządowi).
1.9 Wykorzystywanie luk w regulaminie będzie karane.
1.10 Właściciel konta ponosi pełną odpowiedzialność za swojego zastępcę.
1.11 Zarządca zastrzega sobie prawo do nadania kary w szczególnych sytuacjach za coś, co nie zostało ujęte w regulaminie.
1.12 Zarządca podczas swojej nieobecności ma prawo wyznaczyć osobę, która będzie pełnić jego obowiązki (oprócz tych, do których dostępu wymaga posiadanie rangi ZŚP, np. wysyłania zaproszeń). Decyzje osoby wyznaczonej są wiążące.
1.13 W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących regulaminu, gracz jest zobowiązany wysłać zapytanie, poprzez skrzynkę w grze na świecie Nexos, do jego autorów.
1.14 Każda sytuacja dotycząca spraw i kar graczy jest rozpatrywana indywidualnie.
1.15 Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę waluty/zakupionych usług w dodatku globalnym w wyniku błędów.
1.16 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad dotyczących walk pvp, jeśli uzna to za stosowne. Aktualne zasady walk pvp znajdują się w blogu technicznym serwera. Zmiana zasad obowiązuje po 24h od publikacji posta z nowymi zasadami.
1.17 Na świecie Nexos istnieje temat o nazwie "Wygnani z watahy". W temacie tym wpisywane są osoby, które decyzją rady, nie mają wstępu na świat (nie mogą zostać zaproszone na Nexos). Dotyczy to na przykład osób, które zostały zesłane na Syberię za wyjątkowo naganne zachowanie lub w innym stopniu (nie tylko w obrębie świata Nexos) podpadły Radzie Świata.
1.17.1 W wyjątkowych przypadkach, zarządca ma prawo do usunięcia danej osoby z powyższej listy, pod warunkiem, że cała Rada Świata zgodzi się na to.
1.17.2 Gracz, który został wpisany do tematu “Wygnani z watahy”, nie może logować się na świecie Nexos jako zastępca. Właściciel konta ma 14 dni od daty wpisu do powyższego tematu, na poinformowanie swojego zastępcy o zakazie wchodzenia na świat. Jeżeli po tym czasie zastępca wejdzie na świat Nexos mimo zakazu, właściciel konta zostanie zesłany na Syberię.
1.18 Na świecie Nexos istnieje prawo do kary umownej za złamanie umowy między graczami. Na umowę muszą zgodzić się obydwie strony oraz zarządca świata. Dozwolone kary umowne mieszczą się w przedziale 1-333h killa, a ich ilość zatwierdza zarządca. Gracze zawierający umowę muszą obydwoje dostarczyć screeny do ZŚP, na których zgadzają się z regułami. Zarządca ma prawo odmówić zawarcia ugody, jeśli będzie ona niestosowna, z przesadą lub bez konkretnego powodu. Umowa nie może dawać prawa do odstępstwa od jakichkolwiek punktów regulaminu, jedynie dodatkowe zasady.
1.18.1 Umowy oraz screeny ich dotyczące są ważne do momentu określonego w umowie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obydwaj gracze potwierdzą, że umowa przestaje być aktywna i zostanie to potwierdzone u ZŚP.

2. Postacie

2.1 Postacie możliwe są do zakupienia w grze za złoto lub walutę serwerową.
2.1.1 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Aktualny cennik postaci znajduje się w specjalnym temacie na forum.
2.1.2 Istnieje możliwość wygrania postaci w konkursach.
2.1.3 Zarządca zastrzega sobie prawo do wysyłania zaproszeń na kolejne postacie/dla nowych osób poza cennikiem/rekrutacją, jeśli uzna to za stosowne.
2.2 Nazwy postaci muszą zaczynać się z wielkiej litery oraz nie mogą zawierać dopisków "xd/heh" itp. (*wyjątkiem są postacie założone przed datą wejścia w życie tego regulaminu). Nie mogą być również pisane FaLą oraz być obraźliwe w stosunku do innej osoby. Gdy gracz założy postać z takim nickiem, dostaje killa do czasu jego zmiany lub zresetowania postaci, ale nie dłużej niż 14 dni. Po upłynięciu tego okresu postać gracza zostaje zesłana na Syberię.
2.3 Jeżeli postać gracza została wydalona na Syberię za nieaktywność, a gracz chce zakupić na jej miejsce kolejną postać, to koszt takiej postaci jest dwukrotnie większy, niż widoczny w aktualnym cenniku postaci. Gracz nie może kupować kolejnych postaci, dopóki nie wykupi tej na miejsce zesłanej.
Przykład: Jeśli gracz posiada cztery postacie, a jedna z jego postaci zostaje zesłana na Syberię za nieaktywność i posiada już trzy postacie, to musi najpierw wykupić czwartą postać za podwójną cenę, po czym dopiero może zakupić piątą i szóstą.
2.4 Jeżeli graczowi została udzielona zgoda na przeniesienie postaci, to musi on najpierw zakupić slot na tą postać (jeżeli ma jedną postać to slot na drugą, jeśli ma dwie to na trzecią itd.). Cena slotu na przenoszoną postać jest dwukrotnie większa, niż widoczna w aktualnym cenniku postaci.
2.5 Nie dostosowywanie się i nie postępowanie według określonych procedur zakupu, grozi pobraniem 50% kary od wysłanej kwoty na zakup/reset postaci, odesłaniem 50% na postać, z której płacono za postać i nie wysłaniem zaproszeń.
2.5.1 Zasady zakupu/resetu postaci widoczne są w specjalnym temacie na forum.

3. Nieaktywności

3.1 Postacie nieaktywne dłużej niż 21 dni zostają wydalone na Syberię całym kontem.
3.2 Nieobecności poniżej 20 dni nie trzeba zgłaszać.
3.3 Gracz ma prawo zgłosić nieobecność na maksymalnie 90 dni w roku. Zarządca ma prawo wyrazić zgodę na dłuższą nieobecność po przedstawieniu mu ku temu odpowiednich powodów, natomiast może odrzucić taką prośbę.
3.4 Aby zgłosić nieobecność, należy napisać specjalny post w temacie do tego przeznaczonym. Jeśli ktoś nie może zgłosić nieobecności samemu z różnych przyczyn, może poprosić o to znajomego grającego na Nexos.
3.5 Zarządca ma prawo odrzucić zgłoszenie o nieobecności, jeśli uzna jej powód za niewystarczający.
3.6 Osoby z rangami ZŚP, SM oraz posiadające Immunitet są zwolnione z obowiązku bycia aktywnym. Oznacza to, że osoby te nie mają limitu nieobecności i nie muszą jej zgłaszać.

4. PvP oraz PvE

4.1 Na świecie Nexos dozwolone jest zabijanie graczy bez ograniczeń poziomowych. (zasada ta może ulec zmianie zgodnie z punktem 1.16)
4.1.1 Podstępne dedanie jest zawsze karane, bez względu na zasady walk pvp.
4.1.2 Podstępne dedanie następuje wtedy, gdy gracz celowo oszuka innego gracza, aby go do siebie lub innej osoby zwabić i zaatakować.
4.2. Osoba, która pierwsza znajdzie herosa/tytana, może go zająć, pisząc na czacie ogólnym "Zajmuję herosa/tytana [nazwa]" lub “Zajmuję [nazwa]” i robiąc zrzut całego ekranu gry z widocznym zegarkiem oraz godziną wysłania wiadomości o zajęciu (pojawia się po najechaniu myszką na wiadomość [dla ułatwienia można skorzystać z dodatku "Godziny przy wiadomości"]). Obok takiej osoby nie może znajdować się nikt, kto byłby uprawniony do zajęcia danego herosa.
4.2.1 Zakazane jest wprowadzanie kogoś w błąd poprzez pisanie na czacie ogólnym "Zajmuję herosa [nazwa]", gdy tak naprawdę tego herosa nie ma.
4.3 By zająć herosa trzeba mieć maksymalnie o 10 mniejszy, taki sam lub wyższy poziom od herosa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której na osobę chcącą zająć herosa może zadziałać Boska Interwencja od tego herosa, wówczas taka osoba nie jest uprawniona do jego zajęcia.
Przykład: Gracz z poziomem 199 nie może zająć Demonisa, ale gracz z poziomem 200-260 może.
4.4 Osoba, która zajmuje herosa/tytana musi się przy nim znajdować (max odstęp 7 kratek). Nie można go zająć, gdy gracz znajduje się za kolizją, do której trzeba się przedostać za pomocą groty bądź dojść na około.
4.5 Można zajmować herosów eventowych.
4.6 Nie można zajmować przedmiotów z herosów eventowych.
4.7 Zakazane jest wołanie na herosa/tytana bez danej profesji.
4.8 Gracz, który ma zarezerwowanego herosa może zająć jeden przedmiot, podając jego konkretną nazwę oraz frazę "kto idzie ten się zgadza" (podczas wołania). W przypadku smoczych run musi podać rangę przedmiotu.
Przykład: Zapraszam na herosa xyz. Zajmuję przedmiot Podmuch potępionych kto idzie ten się zgadza. Przedział xyz-zxy.
4.9 Gracz, który zabierze item, mimo wcześniejszego uprzedzenia przez osobę zajmującą przedmiot i nie odda go w ciągu 24 godzin osobie, która go zajęła, będzie ukarana killem.
4.10 Heros/tytan zostaje zwolniony w momencie, gdy postać gracza zniknie z okna gry, gracz przejdzie do innej lokacji, oddali się na więcej niż 7 kratek od herosa/tytana lub upłynie 15 minut od zajęcia i heros/tytan nie zostanie ubity.
4.11 Nie można zajmować expowisk, elit i elit 2.
4.12 Gracz, który zabił herosa/tytana, którego nie zapisało na stronie dodatku globalnego (np. dlatego, że gracz nie używa dodatków globalnych lub poprzez błąd dodatku) ma obowiązek w ciągu 15 minut od jego ubicia poinformować o jego ubiciu w odpowiednim do tego temacie na forum, podając nazwę herosa/tytana oraz czas ubicia. W przypadku grupy, obowiązkiem tym jest obciążona osoba atakująca.
4.12.1 Nie trzeba zapisywać herosów: Domina Ecclesiae, Mietek Żul.
4.13 Jeżeli heros/tytan jest zajęty to zaatakować go może osoba, która go zajmuje lub osoba, która uzyskała zgodę osoby zajmującej na zaatakowanie (wymagany jest screen takiej zgody wraz z pełnym oknem gry). W innym przypadku będzie to uznawane jako wybicie zajętego herosa/tytana.

5. Klany

5.1 Aby założyć klan wymagane jest pozwolenie, które można wykupić za złoto + walutę serwerową.
5.2 Jeśli gracz założył klan bez wymaganego pozwolenia, zostaje ukarany killem.
5.3 Jeśli gracz po upłynięciu 336h killa nie usunie swojego klanu, zostaje wydalony na Syberię.
5.4 Kill, który wymusza na graczu usunięcie klanu, nie jest wliczony w killog.
5.5 W przypadku, gdy klan psuje klimat serwera, klanowicze notorycznie łamią regulamin, zachowują się nieodpowiednio, poniżają zarząd serwera, psują opinię świata lub podburzają innych graczy przeciwko radzie świata - zarządca świata ma prawo wydać polecenie rozwiązania klanu. Jeżeli w ciągu 24 godzin od daty wydania nakazu, zarządca klanu nie usunie klanu, otrzymuje on killa 336h [nie wlicza się do killogu]. Jeżeli kill się skończy, a klan nie zostanie rozwiązany, postacie zarządcy klanu są przenoszone na świat wyrzutków.
5.5.1 Jeśli klan, który otrzymał nakaz rozwiązania nie posiada założyciela to zarządca świata Nexos wysyła zgłoszenie na panel kontaktowy w celu jego rozwiązania.
5.6 Aby zmienić nazwę klanu lub przekazać dowództwo nad klanem, należy uzyskać zgodę zarządcy.

6. Zgłoszenia

6.1 Każde zgłoszenie musi być udokumentowane pełnym zrzutem ekranu lub nagraniem (wraz z datą i godziną). W przypadku screenów logów zarządcy nie jest wymagane pełne okno przeglądarki. Screeny/nagrania nie mogą być przerabiane/edytowane (wyjątkiem jest możliwość zasłaniania wiadomości czatu klanowego *nicki graczy nie mogą być zamazane). Osoba rozpatrująca zgłoszenie ma prawo dopuścić zrzut ekranu/nagranie, na którym zasłonięte są inne elementy spoza okna gry. Zgłoszenia są rozpatrywane jedynie po umieszczeniu ich w specjalnym temacie na forum.
6.1.1 Osoba zgłaszająca ma obowiązek pod zgłaszanym linkiem zachować dowód przez 30 dni od daty zgłoszenia. Jeśli dowód zniknie z hostingu przed upływem czasu, osoba ta musi natychmiast dostarczyć dowód pod innym działającym linkiem.
6.2 Screeny nie mogą być starsze, niż 72 godziny. Wyjątkiem jest Rada Świata, która może zgłaszać screeny starsze (maksymalnie 30 dniowe).
6.3 Przewinienia mogą zgłaszać jedynie osoby poszkodowane/osoby, które poczuły się urażone, bądź zostały dotknięte przez dane przewinienie. Wyjątkiem jest Rada Świata, która może zgłaszać przewinienia ich niedotyczące.
6.3.1 Screeny/nagrania mogą pochodzić od innej osoby.
6.4 Zgłoszenia uwzględniane są jedynie z czatów: ogólnego, prywatnego, grupowego, globalnego oraz poczty, forum świata Nexos, profilu gracza oraz strony oficjalnej klanu.
6.4.1 Zgłoszenia z czatu globalnego dla rady (czat widzą jedynie członkowie rady) nie są brane pod uwagę.
6.5 Zarządca w wyjątkowych przypadkach ma prawo posłużyć się dowodami w postaci logów z panelu zarządcy/logów dodatku globalnego.
6.6 Rada Świata zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny.
6.7 Ostatecznie Zarządca decyduje o tym, czy dany zwrot w danej sytuacji można zaliczyć do obrazy/groźby/pomówienia/prowokacji/przekupstwa/szantażu/zastraszania/szykanowania /szydzenia/wyśmiewania/poniżania/podburzania/buntowania itp.
6.8 Obowiązuje zakaz kierowania zgłoszeń do konkretnego SM/ZŚP oraz z wykluczeniem konkretnego SM/ZŚP. Wówczas takie zgłoszenia nie będą rozpatrywane, a osoba pisząca takie zgłoszenia nagminnie, może zostać ukarana.
6.8.1 Zarządca ma prawo do edycji rozpatrzonego zgłoszenia przez jednego z SM, dodając swoją opinię o sytuacji. Wówczas decyzja ZŚP jest najważniejsza i niepodważalna.

7. Odwołania

7.1 Każdy gracz ma prawo odwołać się od nałożonej na niego kary w odpowiednim do tego temacie na forum.
7.1.1 Gracz ma 72 godziny na odwołanie się od nałożonej na niego kary.
7.1.2 Gracz ma 10 dni na odwołanie się od nałożonej na niego Syberii.
7.2 Zakaz wtrącania się w kary przez graczy, których sprawa nie dotyczy.
7.3 Obowiązuje zakaz kierowania odwołań do konkretnego SM/ZŚP oraz z wykluczeniem konkretnego SM/ZŚP. Wówczas takie zgłoszenia nie będą rozpatrywane, a osoba pisząca takie odwołania nagminnie, może zostać ukarana.
7.3.1 Wyjątkiem jest odwołanie się od nałożonej kary Syberii, wówczas odwołanie może być skierowane jedynie do ZŚP.
7.3.2 Zarządca ma prawo do edycji rozpatrzonego odwołania przez jednego z SM, dodając swoją opinię o sytuacji. Wówczas decyzja ZŚP jest najważniejsza i niepodważalna.

8. Ostatnia Szansa

8.1 Na wniosek gracza zsyłanego na Syberię, może zostać przeprowadzone głosowanie wśród rady świata na temat ostatniej szansy dla gracza zsyłanego.
8.2 Głosowanie jest jawne i odbywa się w odpowiednim temacie na forum.
8.3 Jeśli wynik głosowania będzie pozytywny (powyżej 50% głosów będzie pozytywnych) to graczowi zostanie udzielona ostatnia szansa. Oznacza to, że:
a) z jego postaci zostaje zdjęte oznaczenie do zesłania na świat wyrzutków,
b) jego stan killogu jest ustawiany na 332h
c) zostaje na niego nałożony 14-dniowy okres próbny (przez ten czas otrzymuje podwójne kary).
8.4 Wniosek ostatniej szansy może zostać złożony tylko raz dla jednego gracza.

9. Kary

9.1 Kary (kille) są nakładane na wszystkie postacie gracza w obrębie świata.
9.2 W wyjątkowych przypadkach, jeśli kara przewidziana w spisie jest zbyt surowa dla danej sytuacji, zarządca ma prawo do jej obniżenia.
9.3 Spis kar:
9.3.1 Zakaz podważania decyzji Rady. Jeśli gracz nie zgadza się z nadaną na niego karą to może się odwołać w wyznaczonym do tego temacie. Złamanie tej zasady = [48-144h killa]
9.3.2 Nieznajomość regulaminu świata (*może zgłosić tylko członek Rady Świata) = [24-72h killa]
9.3.3 Wykorzystywanie luk w regulaminie (*może zgłosić tylko członek Rady Świata) = [24-333h killa]
9.3.4 Zgłoszenia na siłę (*może zgłosić tylko członek Rady Świata) = [24-72h killa]
9.3.5 Notoryczne nadużywanie komend SM/MC lub komend /nar, /me (*może zgłosić tylko członek Rady Świata) = [24-244h killa]
9.3.6 Włam/próba włamu/pomoc we włamaniu się do dodatków globalnych, działanie na ich szkodę lub wykorzystywanie ich błędów = [48-333h killa]
9.3.7 Złamanie zasad walk pvp (*jeśli takowe zostały wprowadzone przez zśp zgodnie z punktem 1.16) = [24-72h killa]
9.3.8 Wybicie zajętego herosa/tytana = [72-144h killa]
9.3.9 Zabicie gracza zajmującego herosa/tytana (*jeśli gracz zajmujący herosa/tytana [A] znajduje się w grupie z innym graczem [B] i gracz ten [B] zaatakuje inną osobę [C], w wyniku czego gracz zajmujący [A] zostanie zabity, to odpowiedzialność za tę walkę ponosi gracz atakujący [B]) | (**jeśli gracz zajmujący herosa/tytana [X] sam zaatakuje innego gracza [Z], w wyniku czego zostanie zabity gracz zajmujący [X], to gracz atakowany [Z] nie ponosi odpowiedzialności za walkę) = [72-144h killa]
9.3.10 Złamanie zakazu, o którym mowa w punkcie 4.2.1 = [24-72h killa]
9.3.11 Niezastosowanie się do punktu 4.12 = [6 -> 12 -> 24h killa]
9.3.12 Zabranie zarezerwowanego przedmiotu i nie zwrócenie osobie zajmującej w ciągu 24 godzin = [144-333h killa]
9.3.13 Założenie klanu bez wymaganego pozwolenia = [72h killa] !Gracz otrzymuje tę karę po usunięciu klanu. Do tego czasu jest ukarany killem 336h, który jest zdejmowany po usunięciu klanu i nie jest wliczony w killog!
9.3.14 Zmiana nazwy klanu lub przekazanie dowództwa bez zgody zarządcy = [48-72h killa]
9.3.15 Przerabianie/edytowanie dowodów (*można zasłaniać wiadomości czatu klanowego, nie można zasłaniać nicków oraz jeśli to konieczne - można zasłaniać elementy spoza okna gry) = [12-48h killa]. W przypadku oszustwa = [144-333h killa].
9.3.16 Niedostarczenie linku z działającym dowodem po 24 godzinach od wygaśnięcia poprzedniego (w przypadku zgłoszeń) = [24-72h killa]
9.3.17 Obrażanie/wyzywanie/pomówienie przeciwko graczom = [24-144h killa], przeciwko SM/ZŚP = [96-333h killa], przeciwko rodzinie graczy = [48-192h killa], przeciwko rodzinie SM/ZŚP = [144-333h killa]
9.3.18 Zastraszanie/szykanowanie/szydzenie/wyśmiewanie/poniżanie przeciwko graczom = [24-144h killa], przeciwko SM/ZŚP = [96-333h killa]
9.3.19 Przekupstwo/szantażowanie przeciwko graczom = [24-144h killa], przeciwko SM/ZŚP = [96-333h killa]
9.3.20 Prowokacje przeciwko graczom = [24-144h killa], przeciwko SM/ZŚP = [72-192h killa]
9.3.21 Podburzanie/buntowanie graczy przeciw zarządowi = [72-333h killa]
9.3.22 Notoryczne wszczynanie kłótni na forum/w grze = [72-333h killa]
9.3.23 Psucie klimatu, opinii świata lub działanie na jego niekorzyść = [72-333h killa]
9.3.24 Podszywanie się pod zarząd świata/administrację gry = [48-333h killa]
9.3.25 Podważanie decyzji odnośnie kar przez graczy, których sprawa nie dotyczy = [24-96h killa]
9.3.26 Spamowanie w grze (*nie dotyczy czatu globalnego): [9-24h killa], na forum = [9-48h killa]
9.3.27 Wydłużanie stron na forum = [9-48h killa]
9.3.28 Wołanie na herosa/tytana bez danej profesji = [24h killa]
9.3.29 Oczernianie zarządu świata = [48-333h killa]
9.3.30 Handel walutą serwerową = [72-192h killa]
9.3.31 Założenie tematu bez zgody SM/ZŚP = [12-48h killa]
9.3.32 Niestosowanie się do regulaminu danego tematu na forum świata Nexos = [9-48h killa]
9.3.33 Udostępnianie linków z wirusami, treściami nazistowskimi/faszystowskimi bądź pornografią (jeśli podane treści znajdują się na elementach takich jak np. reklamy, na które gracz nie ma wpływu, to decyzja odnośnie nadania kary leży po stronie osoby rozpatrującej) = [144-333h killa]
9.3.34 Wykręcanie się od kary = [48-192h killa]
9.3.35 Zaatakowanie gracza, na którego zarządca nałożył ochronę (jeśli takowa została ogłoszona przez ZŚP w blogu technicznym świata z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem) = [48h killa]
9.3.36 Zakłócanie eventów lub konkursów organizowanych przez świat Nexos = [24-72h killa]
9.3.37 Złamanie zakazu wchodzenia na daną mapę (jeśli taki został ogłoszony przez ZŚP w blogu technicznym świata z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem) = [48h killa]
9.3.38 Podstępne dedanie = [24-72h killa]
9.4 Jeśli obraza/groźba/pomówienie/prowokacja/szantaż/zastraszanie/szykanowanie /szydzenie/wyśmiewanie/poniżanie są kierowane do grupy osób, to kara za przewinienie jest ustalana z przedziału 1-333h killa w zależności od oceny sytuacji przez SM rozpatrującego zgłoszenie lub zarządcę.

10. "Wspomanie gry" itp.

10.1 Zakazane jest używanie Auto refresh'a, botów oraz innego nielegalnego wspomagania gry.
10.2 Zarządca świata Nexos oraz rada świata jak i wyznaczona osoba w blogu technicznym ma prawo wysłać weryfikacyjne wiadomości/ upomnienia do gracza którego podejrzewa o używanie "wspomagania gry". Gracz w czasie weryfikacji ma obowiązek wykonać wszystkie polecenia wydane przez zarządce/ radę świata oraz wyznaczoną osobę w blogu technicznym - odpowiadać na zadane mu pytania/ zadania w celu potwierdzenia swojej obecności.
10.3 Weryfikacja gracza trwa 5 minut na danej mapie lub 10 minut jeśli gracz ma przyjść na konkretną lokalizacje , lecz nie może trwać krócej. Zarządca/ rada świata oraz wyznaczona osoba musi udokumentować wszystkie akcje od rozpoczęcia weryfikacji gracza odpowiednimi zrzutami ekranu /filmem na yt . Polecenia/ pytania gracz otrzymuje za pomocą upomnienia lub wiadomości prywatnych ( zależy czy ma zablokowany czat lub nie reaguje na wiadomości )
10.4 Brak odzewu na polecenia/pytania skutkować będzie Syberią [333hk]

11. Syberia

11.1 Gracz zostaje zesłany na Syberię jeśli:
11.1.1 Posiada 333 lub więcej godzin killa w killogu.
11.1.2 Nie odrobi minusowej reputacji w wyznaczonym do tego czasie. Informacja o wyznaczonym czasie jest zamieszczana w odpowiednim temacie na forum.
11.1.3 Jego konto od co najmniej miesiąca posiada stałą blokadę.
11.1.4 Zostanie mu udowodniona zmiana właściciela konta.
11.1.5 Dobrowolnie o to poprosi w temacie z karami.
11.1.6 Nieodpowiedni zastępca mimo zakazu wejdzie na jego postać na świecie Nexos (punkt 1.17.2).
11.1.7 W ciągu dwóch tygodni od daty wysłania zaproszenia jego pierwsza postać na świecie Nexos nie osiągnie co najmniej 64 poziomu doświadczenia.
11.1.8 Złamie specjalne zasady zaproszenia (punkty 1.8.1 i 1.8.2).
11.1.9 Po upłynięciu 336 godzin killa nie usunie klanu, który założył bez wymaganego pozwolenia.
11.1.10 Po upłynięciu 336 godzin killa nie usunie klanu, który otrzymał nakaz rozwiązania.
11.2 Postać gracza zostaje zesłana na Syberię, jeśli:
11.2.1 Jej niewłaściwa nazwa po 336 godzinach killa nie zostanie zmieniona.
11.2.2 Przekroczyła dopuszczalny czas nieaktywności.
11.2.3 Gracz dobrowolnie o to poprosi w temacie z karami.

12. Rada Świata

12.1.1 W skład rady świata wchodzą wybrani SM oraz Zarządca. Dokładny skład rady świata widoczny jest w blogu technicznym świata.
12.1.2 Pomocnicy, Moderatorzy Czatu oraz członkowie Grupy Eventowej nie są członkami rady świata. Aby móc być członkiem rady, należy posiadać pełnoprawną funkcję SM (*pomocnik to nie SM).
12.1.3 Tylko pełnoprawni SM oraz ZŚP mogą rozpatrywać zgłoszenia oraz odwołania graczy. Pomocnikom nie przysługuje taka możliwość.

13. Czat i Forum świata Nexos.

13.1 Forum
13.1.1 Aby założyć temat na forum świata Nexos należy posiadać zgodę zarządcy lub członka rady świata. Gracz tworzący temat jest zobowiązany do przedstawienia dowodu uzyskania zgody w pierwszym poście tworzonego tematu.
13.1.2 Zakładając temat na forum świata Nexos należy przestrzegać ogólnych zasad zakładania tematów oraz zasad spisanych w temacie "[Nexos] Moderowanie forum".
13.1.3 Gracz ma obowiązek przestrzegać zasad spisanych w pierwszym poście każdego tematu. Niestosowanie się karane jest killem.
13.2 Czat
13.2.1 Na czacie zakazuje się żebrania, notorycznego pisania WIELKIMI literami bądź FaLą.
13.2.2 Słowa "noob, nicpoń, pifax, psotnik" nie są traktowane jako obraźliwe. O innych słowach w danej sytuacji decyduje rada, a zgodnie z punktem 6.7 w ostateczności zarządca.
13.2.3 Na czacie (nie na forum) można używać wulgaryzmów pod warunkiem, że nie są obraźliwe.
13.2.4 Użycie wyrazu nie obraźliwego z określeniem obraźliwym jest uznawane jako obraza.
13.2.5 Jeśli udostępniasz link, którego treść łamie regulamin Nexosa to ponosisz za niego odpowiedzialność.

Autorzy regulaminu:

Zeph - https://www.margonem.pl/?task=profile&id=8060302
mageshacki - https://www.margonem.pl/?task=profile&id=1761620
Antybocik - https://www.margonem.pl/?task=profile&id=8217073

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2011-11-08
zmiana punktu 5.2
---
2011-11-14
zmiany punktów: 2.6.3, 4.1.3, 4.3.24, 4.3.25, 4.2.26, 5.1
---
2011-11-23
usunięcie punktu 4.3.10, dodanie poddziału 4.4 i punktów 4.4.1-4.4.10
---
2012-08-07
dodanie punktów 2.7, 2.8, 2.9 i 2.10 wraz z podpunktami, dodanie podpunktów 4.3.28-4.3.35.
---
2013-07-02
Zmiana regulaminu
---
2014-05-05
zmiana Regulaminu
---
29-08-2018
Publikacja nowego regulaminu świata
12-08-2018
29-08-2018
Publikacja nowego regulaminu świata
12-09-2018
13-09-2018
Publikacja nowego regulaminu świata
27-09-2018
23-01-2019
Publikacja nowego regulaminu świata
06-02-2019
15-01-2020
Publikacja nowego regulaminu świata
29-01-2020
29-05-2020
Publikacja nowego regulaminu świata
12-06-2020
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -