Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Nexos1. Postanowienia ogólne.

1.1. Zarządca Świata Nexos zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Jeśli taka sytuacja zaistnieje, gracze zostaną poinformowani z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.2. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegać regulaminu gry oraz regulaminu świata Nexos.
1.3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany statystyk, o czym gracze zostaną poinformowani z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
1.5. Za konto odpowiada właściciel, a nie jego zastępca. W przypadku popełnienia wykroczenia przez zastępcę, kara należy się właścicielowi.
1.6. Każdy nowy gracz przechodzi okres próbny, trwający 30 dni od daty wysłania zaproszenia przez zarządcę. Taka osoba za złamanie regulaminu otrzymuje podwojone kary.
1.6.1.Każdy nowy gracz ma obowiązek wbić minimum 49 poziom w przeciągu 2 tygodni od założenia postaci na świecie Nexos. Wymóg ten odnosi się tylko do pierwszej postaci założonej na świecie Nexos.
1.6.2. Osoby posiadające immunitet są zwolnione z punktu 1.6.1.
1.7. Wszystkie zgłoszenia muszą być udokumentowane screenem bądź nagraniem pełnego ekranu z widoczną godziną i datą. Przerabianie takowych dowodów będzie karane.
1.8. Zgłoszenia uwzględniane są tylko z czatu ogólnego, grupowego i prywatnego oraz czatu dodatku globalnego, poczty i forum. Nie uwzględnia się zgłoszeń z czatu klanowego. Gracz może również zostać ukarany za treści zamieszczane na stronie oficjalnej klanu i w swoim profilu.
1.9. Jeżeli gracz straci dostęp do konta, Zarządca nie jest zobowiązany wysłać mu zaproszenia na nowe konto.
1.10. Zarządca ma prawo do ukarania gracza w sytuacjach spornych, nieopisanych w regulaminie. Dotyczy to wszelkiego rodzaju zachowań postrzeganych jako niewłaściwe względem drugiej osoby.

2. Postacie i nieaktywności.

2.1. Na świecie Nexos możliwe jest posiadanie 6 postaci.
2.2. Postać można zakupić za walutę serwerową, jak i również za złoto w grze. Cennik postaci podany jest w temacie: https://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=498387
2.3. Nazwa postaci musi zaczynać się z wielkiej litery (chyba, że zarządca pozwoli), nie może zawierać dopisków "xd/heh" itp. oraz nie może być pisana FaLą. Gdy gracz założy postać z takim nickiem, dostaje killa do czasu jego zmiany lub zresetowania postaci, ale nie dłużej niż 14 dni. Po upłynięciu tego okresu postać gracza zostaje zesłana na Syberię.
2.4. Zarządca może wysłać darmowe zaproszenie na kolejną postać, jeśli uzna to za stosowne.
2.5. Zgoda na przeniesienie postaci ze świata X na Nexos jest dobrą wolą zarządcy oraz wybranych SM.
2.2.a. Nieaktywności.
2.2.1. Postacie nieaktywne dłużej niż 30 dni, zostają wydalone na Syberię.
2.2.2. Nieaktywność może zgłosić gracz bądź jego znajomy w wyznaczonym do tego temacie. W takiej sytuacji nieaktywność może wynosić maksymalnie 60 dni. Jeśli gracz nie wejdzie po tym czasie na wszystkie postacie i nie przedłuży usprawiedliwienia, zostanie zesłany na świat wyrzutków.
2.2.3. Gracz ma prawo poprosić o większą ilość dni nieobecności po przedstawieniu Zarządcy powodu tak długiej nieobecności. Zarządca ma prawo odrzucić taką prośbę.
2.2.4. Osoby z rangami (ZŚP/SM/I) posiadać będą imunitet który zwalnia ich z nieaktywności przez 30 dni.

3. Pociąg na Syberię.

3.1. Gracz może zostać zesłany na Syberię za:
a) Stałą blokadę konta po miesiącu od nałożenia kary. (Czas na odwołanie od blokady konta na panelu kontaktowym)
b) Przekroczenie 336 godzin killa.
c) Oczernianie zarządcy serwera.
d) Obrazę zarządcy serwera.
e) Udowodnioną zmianę właściciela konta.
f) Minusową reputację.
g) Nieaktywność (Syberia nakładana jest tylko na postać która przekroczyła dopuszczalny czas nieaktywności.)
h) Gracz może dobrowolnie zrezygnować z gry świecie, co skutkuje Syberią.
i) Poważne oszustwa w grze jak i na forum.
j) Zarządca na podstawie dowodów związanych z częstym psuciem klimatu, kłótniami bądź prowokacjami ma prawo do przeniesienia takiej osoby na świat Syberia. (Gracz najpierw otrzymuje ostrzeżenie, a jeżeli nie zmieni swojego postępowania, zostaje przeniesiony na Syberię. Ostrzeżenie wiąże się zabiciem postaci na 168 godzin.)
k) Niedostosowanie się do punktu 1.6.1 - Gracz nie wbił minimum 49 poziomu na głównej postaci w przeciągu dwóch tygodni od jej założenia.
3.2. Gracz może się odwołać od kary w temacie "Odwołania".
3.3. Zarządca ostatecznie podejmuje decyzję czy gracz zostaje na serwerze. Brany jest wówczas wynik głosowania, które przeprowadzone zostaje wśród rady.
3.4. Gracz nie ma prawa odwołać się od dobrowolnego zesłania na Syberię.
3.5. Jeśli po zaproszeniu Gracza na świat okaże się, że Gracz ten już kiedyś grał na Nexosie, może otrzymać natychmiastowy wylot na Syberię bez łamania innych punktów regulaminu. Zarządca sam decyduje czy taki Gracz nie powinien przebywać na Nexosie, na podstawie tego za co został ukarany i jak się zachowywał poprzednio na serwerze. Zarządca ma także prawo umożliwić grę na świecie takiej osobie na specjalnych warunkach.

4. Forum

4.1. Aby gracz mógł utworzyć temat, należy posiadać zgodę od Zarządcy świata. Po uzyskaniu takiej zgody gracz ma obowiązek uwzględnić w temacie, że zdobył takową zgodę.
4.2. Zakładanie tematów bez w/w zgody będzie karane killem.
4.3. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania regulaminu znajdującego się w danym temacie. Niestosowanie się karane jest killem.
4.4. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania zasad zakładania tematów.
4.5. Na forum jest zabronione:
- Wyśmiewanie, poniżanie, obrażanie, udostępnianie zdjęć niecenzuralnych i publikacja zdjęć osób bez ich zgody.
- Bezsensowne przedłużanie stron.
- Prowokowanie i wszczynanie kłótni.
- Notoryczne żebranie.

5. Herosi, elity, PVP, expowiska oraz łupy.

5.1 Na świecie Nexos dozwolone jest zabijanie graczy bez ograniczeń poziomowych.
5.2. Osoba, która pierwsza znajdzie herosa/tytana, może go zająć, pisząc na czacie ogólnym "Zajmuję herosa/tytana [nazwa]" i robiąc zrzut całego ekranu gry z widocznym zegarkiem. Musi stać przy nim sama.
5.2.1 Zakazane jest wprowadzanie kogoś w błąd poprzez pisanie na czacie ogólnym "Zajmuję herosa [nazwa]", gdy tak na prawdę tego herosa nie ma.
5.3. By zająć herosa trzeba mieć maksymalnie o 5 mniejszy, taki sam lub wyższy poziom od herosa.
Przykład: Gracz z poziomem 204 nie może zająć Demonisa, ale gracz z poziomem 205 i wyższym już może.
5.4. Osoba, która zajmuje herosa/tytana musi się przy nim znajdować (max odstęp 7 kratek). Nie można go zająć, gdy gracz znajduje się za kolizją, do której trzeba się przedostać za pomocą groty bądź dojść na około.
5.5. Można zajmować herosów eventowych.
5.6. Nie można zajmować przedmiotów z herosów eventowych.
5.6.1 Zakazane są wszelkiego rodzaju próby ominięcia punktu 5.6 (np. wołając tylko bez danej profesji).
5.7. Gracz, który ma zarezerwowanego herosa może zająć jeden przedmiot, podając jego konkretną nazwę (podczas wołania). W przypadku smoczych run musi podać rangę przedmiotu
Przykład: Zapraszam na herosa xyz. Zajmuję przedmiot Podmuch potępionych kto idzie ten się zgadza. Przedział xyz-zxy.
5.8. Gracz, który zabierze item, mimo wcześniejszego uprzedzenia przez osobę zajmującą przedmiot i nie odda go osobie, która znalazła herosa, będzie ukarana killem.
5.9. Heros/tytan zostaje zwolniony w momencie, gdy postać gracza zniknie z okna gry, gracz przejdzie do innej lokacji, oddali się na więcej niż 7 kratek od herosa/tytana lub upłynie 15 minut od zajęcia i heros/tytan nie zostanie ubity.
5.10. Nie można zajmować expowisk, elit i elit 2.
5.11 Gracz, który zabił herosa/tytana, którego nie zapisało na stronie dodatku globalnego (np. dlatego, że gracz nie używa dodatków globalnych lub poprzez błąd dodatku) ma obowiązek w ciągu 15 minut od jego ubicia poinformować o jego ubiciu w odpowiednim do tego temacie na forum, podając nazwę herosa/tytana oraz czas ubicia. W przypadku grupy, obowiązkiem tym jest obciążona osoba atakująca.

6. Czat gry.

6.1. Zabronione jest żebranie.
6.2. Zakaz notorycznego pisania WIELKIMI literami bądź FaLą.
6.3. Zakaz obrażania i grożenia innemu graczowi. Słowo "noob, nicpoń, pifax, psotnik" nie są obraźliwe, a "masz dedy" nie jest groźbą.
6.3.1 Ostatecznie Zarządca decyduje o tym, czy dane słowo jest obraźliwe oraz czy dany zwrot można uznać za groźbę.
6.4. Na serwerze (nie na forum) można używać wulgaryzmów pod warunkiem, że nie są one obraźliwe.

7. Klany.

7.1. Aby założyć klan wymagane jest pozwolenie, które można wykupić za złoto bądź walutę serwerową.
7.2. Jeśli gracz założy klan bez wymaganego pozwolenia, zostaje ukarany killem.
7.3. Jeśli gracz po upłynięciu 336h killa nie usunie swojego klanu, otrzyma kolejnego killa w wysokości 336h. Jeśli po drugim killu nie usunie klanu, zostaje wydalony na Syberię.
7.4. Kill, który wymusza na graczu usunięcie klanu, nie jest wliczony w killog.

8. Kary

8.1. Fałszowanie, edytowanie screenów, które służą jako dowód (nie chodzi o dorysowanie strzałki czy zamazanie stref, które można zamazywać) = 24-168hk
8.2. Oczernianie bądź obrażanie zarządu serwera (SM/ZŚP) SM=48-180hk , ZARZ 200-336hk
8.3. Kłótnie, prowokacje, niszczenie klimatu = 24-168hk. Zarządca w tym wypadku może zastosować punkt 3.1 j)
8.4. Handel walutą serwerową = 96-192hk
8.5. Brak zgody na założenie tematu od SM bądź ZŚP = 12hk
8.6. Poniżanie, udostępnianie zdjęć niecenzuralnych i publikacja zdjęć osób bez ich zgody = 24-192hk
8.7. Przedłużanie stron = 1-24hk
8.8. Żebranie na forum = 1-24hk
8.9. Zabranie zarezerwowanego itemu przez dowódcę grupy = 200-336hk.
8.10 Wybicie zajętego herosa/tytana = 84-168hk
8.11. Zabicie gracza zajmującego herosa /tytana= 48-96hk
8.12. Pisanie WIELKIMI literami bądź FaLą notorycznie = 12-48hk
8.13. Obraza innego gracza = 24-96hk
8.14. Groźby = 48-144hk
8.15. Spam na forum w tematach do tego nie przeznaczonych = 9hk
8.16. Obrażanie rodziny = 96-192hk
8.17 Udostępnianie stron z wirusami bądź pornografią = 196-336hk
8.18. Używanie komend do niewłaściwych celów = 24hk
8.19. Wykorzystywanie sytuacji, do wykręcenia się od kary (np. link nie działa i mówię, że tego nie zrobiłem, choć to zrobiłem) = 72h-160h.
8.20. Oszukiwanie w konkursach = 48-96hk
8.21. Nadużywanie funkcji SM/MC = 1-200hk + utrata rangi lub upomnienie w zależności od sytuacji. Decyzję podejmuje zarządca.
8.22. Szantażowanie, szydzenie = 24-144hk
8.23. Oszustwo, o którym mowa w punkcie 5.2.1 = 48-92hk
8.24 Włam/próba włamu/pomoc we włamaniu się do dodatków globalnych lub działanie na ich szkodę = 48-336hk
8.25 Złamanie zakazu, o którym mowa w punkcie 5.6.1 = 12hk
8.26 Niezastosowanie się do punktu 5.11 = 6hk (kara jest zwiększana dwukrotnie w przypadku recydywy).

9. Zarząd serwera.

9.1. SM/MC nie może nadużywać swojej funkcji.
9.2. SM/MC ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu serwera.
9.3. W przypadku przewinienia przez SM/MC ostateczną decyzję o zatrzymaniu rangi podejmuje ZŚP.
9.4. Moderator czatu ma obowiązek dbać o klimat serwera.
9.5. Super moderator ma obowiązek pilnować porządku i ukarać gracza, jeśli jest świadkiem łamania regulaminu.
9.6. Jeżeli SM/MC nie spełnia swojej funckji prawidłowo, może zostać odwołany przez zarządcę.


Data
Akcja
Obowiązuje od:
2011-11-08
zmiana punktu 5.2
---
2011-11-14
zmiany punktów: 2.6.3, 4.1.3, 4.3.24, 4.3.25, 4.2.26, 5.1
---
2011-11-23
usunięcie punktu 4.3.10, dodanie poddziału 4.4 i punktów 4.4.1-4.4.10
---
2012-08-07
dodanie punktów 2.7, 2.8, 2.9 i 2.10 wraz z podpunktami, dodanie podpunktów 4.3.28-4.3.35.
---
2013-07-02
zmiana punktów: 2.4.1, 2.4.2, 2.7.5, 2.8, 2.8.1, 3.1.1-3.1.5, 3.2.1-3.2.5, 3.3.1-3.3.5, 3.4.1, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.10, 4.3.28, 4.3.29, 4.3.34, 5.2; dodanie punktów: 1.4, 1.5, 2.4.3, 2.10.4, 4.1.4, 4.1.5, 4.4.11, 7.3, 7.4; usunięcie punktów: 2.8.2-2.8.10, 3.1.6, 3.3.6, 4.3.35
---
2014-05-05
zmiana Regulaminu
---
29-08-2018
Publikacja nowego regulaminu świata
12-08-2018
29-08-2018
Publikacja nowego regulaminu świata
12-09-2018
13-09-2018
Publikacja nowego regulaminu świata
27-09-2018
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -