Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Ertill


1. Postanowienia ogólne:

1.1. Na każdego gracza świata Ertill nałożony jest obowiązek przestrzegania Regulaminu Świata Ertill, Regulaminu Gry, Etykiety Gracza Margonem, Regulaminu Grupy Eventowej i Zasad Światów Prywatnych.
1.2. Administracja świata ma możliwość zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach gracze zostaną powiadomieni tydzień przed wysłaniem ich do administracji Margonem.
1.3. Administracja świata ma możliwość własnej interpretacji wszelkich zaistniałych spraw, które nie zostały bardzo precyzyjnie ujęte w regulaminie.
1.4. Gracz, który stracił postać na świecie Ertill, może zostać zaproszony ponownie na ów świat.
1.5. Przewinienia będą nagradzane killem.
1.6. Obrażanie Administracji świata (Zarządca, SM, MC) oraz przekupstwo, nakłanianie do zdjęcia/złagodzenia kary. - kill 48-144h.
1.7. Jeśli gracz łamie regulamin, to powinno być to udokumentowane screenshotem. W awaryjnych sytuacjach dowodem może być nagranie archiwalne streamu np. z youtube. W sytuacjach spornych Zarządca posłuży się logami.
1.7. a) Screenshot nie może być w żaden sposób edytowany (przycinany, przeklejany itd.). - 12h killa.
1.7. b) Screenshot nie może wygasnąć. Nie będą przyjmowane screeny z takich hostingów jak scr.hu, ScreenShooter. Preferowany hosting to imgur.com.
1.7. c) Screenshot musi zostać wrzucony do odpowiedniego tematu gdzie administracja go sprawdzi i potwierdzi złamanie regulaminu.
1.8. Wszelkie oszustwa, przerabianie screenów. - kill 150h.
1.9. Statystyki świata, czy niektóre punkty regulaminu mogą zostać zmienione na czas trwania różnych eventów - gracze zostaną o tym powiadomieni w reklamie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
1.10. Wykazywanie się nieznajomością regulaminu. - 24-48h killa.
1.11. Za konto odpowiada właściciel. W przypadku popełnienia wykroczenia przez zastępcę, kara nakładana jest na konto właściciela. W przypadku poważnych wykroczeń, kara zostanie nadana na oba konta, jeśli zastępca posiada postaci na Ertill.

2. Chat:

2.1. Zakaz wyzywania, obrażania, prowokowania, wyśmiewania i poniżania graczy. - 24-120h killa + 24-48h mute.
2.2. Zakaz spamowania, floodowania. - kill 12h + 48h mute.
2.3. Zakaz używania wulgaryzmów w jakiejkolwiek postaci. - 12-48h killa + 12-48h mute.
2.4. Zakaz nadużywania "CAPS-LOCKA" i "pOKeMoNa". - 12h killa + 24h mute.
2.5. Zakaz żebrania i wymuszania przedmiotów, złota. - 24h killa + 24h mute.
2.6. Zakaz używania komendy /me w innym celu, niż opisywanie czynności wykonywanej przez postać. - 12h killa + 12h mute.

3. Czat globalny:

3.1. Zakaz wyzywania, obrażania, prowokowania, wyśmiewania i poniżania graczy. - 24-120h killa + 24-120h mute.
3.2. Zakaz spamowania, floodowania. - kill 12h + 48h mute.
3.3. Dozwolony jest jeden wulgaryzm na 10 minut - 12-48h killa + 12-48h mute.
3.4. Zakaz nadużywania "CAPS-LOCKA" i "pOKeMoNa". - 12h killa + 12h mute.
3.5. Zakaz nadużywania handlu, dozwolone są dwa zapytania na godzinę. - 24h killa + 24h mute.
3.6. Zakaz żebrania i wymuszania przedmiotów, złota. - 24h killa + 24h mute.

4. Nicki postaci:

4.1. Nick postaci nie może zawierać w nicku ukrytych emotikon.
4.2. Nick postaci nie może być obraźliwy, agresywny (np. dzida w łeb).
4.3. Nick postaci nie może w żaden sposób przedstawiać treści wulgarnych, nazistowskich, antysemickich itd.
4.4. Jeśli któryś z powyższych podpunktów zostanie złamany, gracz ma tydzień na zmianę nicku. W przeciwnym wypadku postać zostaje zesłana na Syberię. Nie dotyczy postaci powstałych przed wprowadzeniem regulaminu.
4.5. Gracz ma obowiązek poinformować Administrację świata o zamierzanej zmianie nicku. Nowy nick musi zostać zaakceptowany przez Administrację świata. Niepoinformowanie o zmianie nicku skutkuje killem długości 48h.

5. Klany i wojny:

5.1. Na świecie Ertill każdy ma prawo założyć klan, o ile wcześniej została wyrażona zgoda Zarządcy.
5.1. a) Jeżeli klan powstał bez zgody, to założyciel jak i wszyscy członkowie klanu dostają killa o długości 336h, aż do czasu usunięcia lub wyjścia z tego klanu (kill nie jest wliczany do listy godzin).
5.2. Nazwa klanu jak i rangi graczy nie mogą przejawiać treści wulgarnych. - 336h killa aż do usunięcia klanu (kill nie jest wliczany do listy godzin).
5.3. Wojny pomiędzy klanami są dozwolone, jednak trwająca wojna nie zmienia żadnego z podpunktów regulaminu.
5.4. Administracja świata nie ingeruje w wojny klanowe oraz umowy zawarte między założycielami klanów.
5.5. Każdy klan powinien posiadać co najmniej 3 członków (liczba osób, nie postaci) w przeciągu tygodnia od jego założenia. Jeśli po tygodniu w klanie nie będzie 3 osób, każda postać znajdująca się w klanie otrzymuje killa 336h do momentu usunięcia klanu/opuszczenia klanu/dodania wymaganej liczby osób. Jeśli klan nie zostanie rozwiązany w wyznaczonym czasie, postaci założyciela zostaną przeniesione na Syberię, a klan rozwiąże administracja gry.
a) Minimalna liczba osób obowiązuje tylko w nowych klanach, czyli takich, które powstały po wprowadzeniu nowego regulaminu(po 17/03/2017).

6. Walki graczy/dedanie:

6.1. Dozwolone są ataki w przedziale -15 w stosunku do swojego poziomu. Przykład: gracz z 100 poziomem może zaatakować 85 poziom, za zaatakowanie 84 poziomu i niższego będzie ukarany. - 50h killa.
6.2. Zdedać gracza można maksymalnie 3 razy na dobę [zasada dotyczy każdej postaci atakowanego gracza (tj. każdą postać danego gracza można zabić maksymalnie 3 razy)]. - 72h killa.
a) Gracz na "zastępstwie" nie może zaatakować czwarty raz.
6.3. Zakazuje się walk grupa vs gracz. - 72h killa.
6.4. Zakazuje się nierównych walk w grupach. Walki w grupach są możliwe, jeżeli po stronie atakującej jest mniej członków, bądź liczba członków jest równa. Wszystkie osoby w grupie muszą spełniać kryteria
z punktu 6.1. - 72h killa.
a) w przypadku nierównej ilościowo grupy, zgłosić to może każda osoba poszkodowana.
b) w przypadku niespełnienia kryteriów z punktu 6.1, zgłosić to może tylko osoba poszkodowana (tj. opisana w tym punkcie).
6.5. Cały punkt 6 regulaminu nie obowiązuje na mapach, których typem jest arena PvP.

7. Forum:

7.1. Na forum obowiązują zasady podane przez autora tematu i/lub Zarządcę oraz wyznaczonego do tego Super Moderatora.
7.2. Zakaz obrażania/poniżania/wyśmiewania/wyzywania/prowokowania graczy na forum poprzez posty jak i oceny. - od 12h do 144h killa + zgłoszenie złamania regulaminu forum.
7.3. Zakaz zakładania tematów bez zgody administracji Ertill. - 50h killa.
7.4. Forum posiada kilkanaście tematów i każdemu jest przypisana jakaś funkcja. Zakaz pisania postów nieadekwatnych do pełnionej przez temat funkcji. - 24h killa.

8. Herosi, tytani i elity II:

8.1. Osoba, która pierwsza znajdzie herosa, może go zająć, pisząc wiadomość na czacie ogólnym: Zajmuję herosa XYZ (gdzie XYZ to DOKŁADNA nazwa herosa).
a) Osoba zajmująca herosa musi znajdować się przy nim (w promieniu 7 kratek). Herosa nie można zająć, gdy znajduje się on za kolizją, do której trzeba się dostać przechodząc przez inną mapę, bądź trzeba dojść na około - w takim przypadku należy zająć herosa, stojąc na tyle blisko, by móc go zaatakować.
b) Zajmowanie herosa niezgodnie z kryteriami punktu 8.1. a). - 48h killa.
c) Heros może być zajmowany przez 15 minut. Po tym czasie heros się zwalnia i kolejna osoba może go zająć w taki sam sposób, jak w punkcie 8.1.; heros nie może zostać ponownie zajęty przez tę samą osobę.
d) Wybicie zajętego herosa - 120h killa.
8.2. Przy herosie PvP jest dozwolone tylko za zgodą dwóch stron. - 72h killa.
a) W przypadku ubicia herosa przez osobę, która zabiła osobę zajmującą herosa, kara za te wykroczenia jest sumowana.
8.3. Zakaz atakowania gracza/grupy zaraz po walce z herosem w miejscu jego ubicia. Czas, przez który gracz/grupa jest chroniony/a, to minuta od momentu ubicia herosa. - 50h killa.
8.4. Nie można zająć łupu z herosa/tytana/elity/elity II.
8.5. Tytanów, elit i elit II również nie można zajmować.

9. Nieaktywność:

9.1. Postać nieaktywna przez 14 dni oraz wszystkie pozostałe zostają zesłane na Syberię. Syberia może zostać anulowana, kiedy gracz przedstawi poważny powód usprawiedliwiający swoją nieobecność.
9.2. Gracz może zgłosić swoją nieaktywność w wyznaczonym do tego temacie na maksymalny czas 30 dni. Po tym czasie nieaktywność musi być zgłoszona ponownie.
9.3. Nieaktywność spowodowana banem musi zostać zgłoszona Zarządcy na e-maila w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania.

10. Reputacja:

10.1. Reputacja gracza nie może być ujemna.
10.2. W przypadku ujemnej reputacji, gracz powinien zgłosić to w odpowiednim temacie. Dostanie wtedy termin, do którego musi reputację odrobić.
10.3. W przypadku niezgłoszenia ujemnej reputacji w ciągu tygodnia, gracz zsyłany jest na Syberię w ciągu 14 dni.

11. Waluta serwerowa:

11.1. Waluta serwerowa na Ertill nazywana jest Ertonami.
11.2. Szczegółowy sposób zdobywania waluty jest opisany w wyznaczonym do tego temacie na forum.
11.3. W szczególnych przypadkach graczowi za przewinienia może zostać odebrana waluta serwerowa, jak i możliwość jej zdobycia.

12. Syberia:

12.1. Na Syberię zostaje wydalony gracz, który uzbiera 200 godzin zabicia postaci.
12.2. Gracz może zostać także wydalony za znaczne psucie klimatu gry (między innymi ciągłe prowokowanie kłótni w grze i na forum). Karą ostrzegawczą przed wydaleniem na Syberię będzie 100h killa.
12.3. Gracz może poprosić o Syberię na życzenie.
12.4 Nierozwiązanie klanu lub nieuzbieranie wystarczającej liczby osób w wyznaczonym terminie.

13. Dodatek globalny:

13.1. Korzystanie z dodatku globalnego nie jest obowiązkowe.
13.2. Jeśli gracz zdecyduje się nie korzystać z dodatku globalnego, ma obowiązek poinformować o ubitym herosie/tytanie w wyznaczonym do tego temacie. Jeśli gracz gra jako zastępca, ma obowiązek poinformować dowolną osobę online, która zrobi to za niego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie ma nikogo online, bądź gracz nie ma możliwości napisania do jakiejś osoby. Gracz powinien wtedy zrobić screenshota statystyk/okna w grze ukazującego komunikat o braku możliwości napisania do danej osoby, bądź samej informacji, że poinformował innego gracza o ubiciu. Gracz poinformowany ma OBOWIĄZEK przekazać informację na forum w odpowiednim temacie.
a) za ubicie herosa/tytana bez poinformowania w wyznaczonym temacie, na gracza zostanie nałożony 48h kill. Mogą zostać nałożone także dodatkowe sankcje, jak na przykład wyłączenie ze zdobywania Ertonów.
b) Nieprzekazanie informacji o herosie przez proszonego o to gracza - kill 12h.
13.3. Wszelkie włamania na dodatek globalny oraz bugowanie jego zawartości są surowo zabronione. - 150h killa.
13.4 Zabronione jest używanie dodatków globalnych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie próby włamań, podszywanie się pod innych graczy, sztuczne usunięcie lub dodanie treści jak i wykorzystywanie informacji niedostępnych dla normalnego gracza będą skutkowały zesłaniem postaci na Syberie. Wyjątkiem od tej reguły są prace odbywające się za zgodą zarządcy i te mające na celu sprawdzenie zabezpieczeń systemu.
13.4. a) Zamieszczanie wulgarnych treści w jakimkolwiek elemencie dodatku globalnego będzie karane 24h killem.
13.5. Wulgaryzmy/nieodpowiednie komentarze przy wołaniu na herosa wołaczem będą karane killem o długości 12-48h oraz 48h mute.

14. Odwołania:

14.1. Gracz może odwołać się od kary na mailu Zarządcy świata podanego na profilu.
14.2. Gracz może odwołać się od Syberii w odpowiednim temacie.

* Kontakt z Zarządcą świata: maluqowy@gmail.com


Data
Akcja
Obowiązuje od:
2015-08-14
Publikacja nowego regulaminu świata.
21/08/2015
2016-03-08
Zmiana w punkcie 8.1.
---
2017-03-10
Publikacja nowego regulaminu świata
17/03/2017
2017-07-010
Zmiany w punktach: 1.1, 2.1, 3.1, 3.3
15/07/2017
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -