Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Ertill


Regulamin obowiązujący od dnia 22/07/2020.


1. Postanowienia ogólne:

1.1. Na każdego gracza świata Ertill nałożony jest obowiązek przestrzegania Regulaminu Świata Ertill, Regulaminu Gry, Regulaminu Grupy Eventowej i Zasad Światów Prywatnych.
1.2. Administracja świata ma możliwość własnej interpretacji wszelkich zaistniałych spraw, które nie zostały bardzo precyzyjnie ujęte w regulaminie.
1.3. Gracz, który miał postać na Ertill oraz nie uzbierał więcej niż 70h killa, może otrzymać możliwość powrotu na serwer z legendami, które miał wcześniej na świecie. W takim przypadku, limit legend z punktu 15.4 nie obowiązuje.
a) Przed przeniesieniem postaci z Syberii, gracz musi grać na serwerze minimum 3 miesiące.
1.4. Przewinienia będą nagradzane killem oraz karą finansową (1h killa=5m).
a) Gracz na spłatę kary ma miesiąc od momentu minięcia killa.
b) Niezapłacenie kary finansowej w terminie, skutkuje zesłaniem gracza na Syberię.
1.5. Obrażanie, wyśmiewanie, prowokowanie i poniżanie Administracji świata (Zarządca, SM, MC) oraz próby przekupstwa, nakłanianie do zdjęcia/złagodzenia kary. - kill 50-150h.
1.6. Jeśli gracz łamie regulamin, to powinno być to udokumentowane screenshotem lub filmem. W awaryjnych sytuacjach dowodem może być nagranie archiwalne streamu np. z youtube. W sytuacjach spornych Zarządca posłuży się logami.
a) Screenshot nie może być w żaden sposób edytowany (przycinany, przeklejany itd.). - 70h killa.
b) Screenshot nie może zostać usunięty przez 14 dni od momentu rozpatrzenia zgłoszenia. W przypadku usunięcia dowodu, osoba jest karana killem w wysokości 50h. Preferowanymi hostingami są imgur.com lub lightshot (prnt.sc).
c) Screenshot musi zostać wrzucony do odpowiedniego tematu gdzie administracja go sprawdzi i potwierdzi złamanie regulaminu.
d) Jeśli uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia jest Zarządca lub SM screen nie jest wymagany. Gracz ma możliwość odwołania, jeśli posiada screena potwierdzającego, że nie złamał regulaminu.
1.7. Wszelkie oszustwa, przerabianie screenów. - kill 150h lub Syberia w uzasadnionych przypadkach.
1.8. Statystyki świata, czy niektóre punkty regulaminu mogą zostać zmienione na czas trwania różnych eventów - gracze zostaną o tym powiadomieni w reklamie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
1.9. Wykazywanie się nieznajomością regulaminu. - 50h killa.
1.10. Zastępca odpowiada za czyny popełnione na postaci właściciela, jeśli posiada postać na Ertill. W przypadku poważnych wykroczeń, kara zostanie nadana na oba konta.
1.11. Każdego nowo zaproszonego gracza obowiązuje 4-miesięczny okres próbny. Popełnienie w tym czasie dwóch wykroczeń lub uzbieranie 50h killa skutkuje zesłaniem wszystkich postaci na Syberię.
1.12. Osoba polecająca gracza na świat bierze odpowiedzialność za zaproszonego na czas okresu próbnego. W przypadku popełnienia wykroczenia przez osobę zaproszoną, killa otrzymują obie strony.
a) Nie dotyczy kary za nieaktywność.
1.13. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy gracz popełni drugi raz to samo wykroczenie, kara za kolejne zostanie podwojona.
1.14. Umyślne wykorzystywanie luk w regulaminie skutkuje zesłaniem na Syberię.

2. Chaty w grze:

2.1. Zakaz wyzywania, obrażania, prowokowania, wyśmiewania, poniżania i pomawiania graczy. - 20-150h killa + 20-150h mute.
2.2. Zakaz spamowania, floodowania. - kill 15h + 30h mute.
2.3. Zakaz nadużywania wulgaryzmów w jakiejkolwiek postaci. - 10-50h killa + 10-70h mute.
2.4. Zakaz nadużywania "CAPS-LOCKA" i "pOKeMoNa". - 10h killa + 20h mute.
2.5. Zakaz żebrania i wymuszania przedmiotów, złota. - 20h killa + 40h mute.
2.6. Zakaz używania komendy /me w innym celu, niż opisywanie czynności wykonywanej przez postać. - 10h killa + 10h mute.
2.7. Zakaz przedstawiania treści antysemickich, nazistowskich, seksistowskich itp. - 20-150h killa + 20-150h mute.

3. Nicki postaci:

3.1. Nick postaci musi być klimatyczny. Nie może być napisany PoKeMoNeM, zawierać ukrytych emotikon, czasowników i ciągów liter.
3.2. Nick postaci nie może być obraźliwy, agresywny (np. dzida w łeb).
3.3. Nick postaci nie może w żaden sposób przedstawiać treści wulgarnych, nazistowskich, antysemickich itd.
3.4. Jeśli któryś z powyższych podpunktów zostanie złamany, postać zostaje zabita na 200h do momentu zmiany nicku. W przeciwnym wypadku postać zostaje zesłana na Syberię. Nie dotyczy postaci powstałych przed wprowadzeniem regulaminu.
3.5. Każdy, kto chce zmienić nick postaci, musi się zgłosić do Zarządcy, aby uzyskać pozwolenie na zmianę nicku. Nowy nick musi zostać zaakceptowany przez Administrację świata. Brak informacji o zmianie nicku skutkuje killem długości 60h.

4. Klany i wojny:

4.1. Na świecie Ertill każdy ma prawo założyć klan, o ile wcześniej została wyrażona zgoda Zarządcy.
a) Jeżeli klan powstał bez zgody, to założyciel otrzymuje killa na 336h, aż do momentu rozwiązania klanu (kill nie jest wliczany do listy godzin).
4.2. Nazwa klanu jak i rangi graczy nie mogą przejawiać treści wulgarnych. - 336h killa aż do usunięcia klanu (kill nie jest wliczany do listy godzin).
4.3. Wojny między klanami są dozwolone, jednak trwająca wojna nie zmienia żadnego z podpunktów regulaminu.
4.4. Administracja świata nie ingeruje w wojny klanowe oraz umowy zawarte między założycielami klanów.
4.5. Każdy klan powinien posiadać co najmniej 3 członków (liczba osób, nie postaci) w przeciągu tygodnia od jego założenia. Jeśli po tygodniu w klanie nie będzie 3 osób, każda postać znajdująca się w klanie otrzymuje killa 336h do momentu usunięcia klanu/opuszczenia klanu/dodania wymaganej liczby osób. Jeśli klan nie zostanie rozwiązany w wyznaczonym czasie, postacie założyciela zostaną przeniesione na Syberię, a klan rozwiąże administracja gry
a) Minimalna liczba osób obowiązuje tylko w nowych klanach, czyli takich, które powstały po wprowadzeniu nowego regulaminu.

5. Walki graczy/dedanie:

5.1. Dozwolone są ataki w przedziale -15 w stosunku do swojego poziomu. Przykład: gracz z 100 poziomem może zaatakować 85 poziom, za zaatakowanie 84 poziomu i niższego będzie ukarany. Wszystkie postacie powyżej 300 poziomu są traktowane jako poziom 300. - 50h killa.
5.2. Daną postać gracza można zabić maksymalnie 3 razy na dobę (zasada dotyczy każdej postaci atakowanego gracza). Doba jest liczona od północy. - 70h killa.
a) Gracz na "zastępstwie" nie może zaatakować czwarty raz. Dotyczy to również konta, na którym jesteśmy zastępcą. -70h killa.
5.3. Zakazuje się walk grupa vs gracz. - 70h killa.
5.4. Zakazuje się nierównych walk w grupach. Walki w grupach są możliwe, jeżeli po stronie atakującej jest mniej członków, bądź liczba członków jest równa. Wszystkie osoby w grupie muszą spełniać kryteria z punktu 5.1. - 70h killa.
a) w przypadku nierównej ilościowo grupy, zgłosić to może każda osoba poszkodowana.
b) w przypadku niespełnienia kryteriów z punktu 5.1, zgłosić to może tylko osoba poszkodowana (tj. opisana w tym punkcie).
5.5. Cały punkt 5 regulaminu nie obowiązuje na mapach, których typem jest arena PvP oraz w przypadku poddania walki/użycia ucieczki w pierwszej turze atakującego.

6. Forum:

6.1. Na forum obowiązują zasady podane przez autora tematu i/lub Zarządcę oraz wyznaczoną do tego osobę.
6.2. Zakaz obrażania/poniżania/wyśmiewania/wyzywania/prowokowania/pomawiania graczy na forum poprzez posty jak i oceny. -10-150h killa + zgłoszenie złamania regulaminu forum.
6.3. Zakaz zakładania tematów bez zgody administracji Ertill. - 50h killa.
6.4. Forum posiada kilkanaście tematów i każdemu jest przypisana jakaś funkcja. Zakaz pisania postów nieadekwatnych do pełnionej przez temat funkcji. - 20h killa.

7. Herosi, tytani i elity II:

7.1. Osoba, która pierwsza znajdzie herosa, może go zająć, pisząc wiadomość na czacie ogólnym: Zajmuję herosa XYZ (gdzie XYZ to nazwa herosa).
a) Osoba zajmująca herosa musi znajdować się przy nim (w promieniu 7 kratek). Herosa nie można zająć, gdy znajduje się on za kolizją, do której trzeba się dostać przechodząc przez inną mapę, bądź trzeba dojść na około - w takim przypadku należy zająć herosa, stojąc na tyle blisko, by móc go zaatakować. - 50h killa.
b) Heros może być zajmowany przez 15 minut. Po tym czasie heros się zwalnia i kolejna osoba może go zająć w taki sam sposób, jak w punkcie 7.1.; heros nie może zostać ponownie zajęty przez tę samą osobę.
c) Wybicie zajętego herosa. - 100h killa.
7.2. Na mapie z herosem PvP jest dozwolone tylko za zgodą dwóch stron. - 70h killa.
a) W przypadku ubicia herosa przez osobę, która zabiła osobę zajmującą herosa, kara za te wykroczenia jest sumowana.
7.3. Zakaz atakowania gracza/grupy zaraz po walce z herosem lub tytanem na mapie, na której został ubity. Czas, przez który gracz/grupa jest chroniony/a, to minuta od momentu ubicia. - 50h killa.
7.4. Nie można zająć łupu z herosa/tytana/elity/elity II. - 50h killa.
7.5. Tylko osoba zajmująca herosa lub osoba przez nią wyznaczona może go zaatakować. - 80h killa.

8. Nieaktywność:

8.1. Postać nieaktywna przez 14 dni zostaje zesłana na Syberię bez możliwości odwołania, jeśli w tym czasie gracz logował się na inne postacie. Osoba w takiej sytuacji może poprosić Zarządcę o możliwość włożenia rzeczy z torby i ekwipunku do depozytu.
8.2. Gracz może zgłosić swoją nieaktywność w wyznaczonym do tego temacie na maksymalny czas 30 dni. Po tym czasie nieaktywność musi być zgłoszona ponownie. Raz w roku każdy ma możliwość przedłużenia nieobecności do 2 miesięcy przez napisanie maila do Zarządcy z podaniem przyczyny tak długiej nieobecności.
8.3. Nieaktywność spowodowana banem musi zostać zgłoszona Zarządcy na e-maila w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania. W przypadku braku informacji o banie, gracz zostanie zesłany na Syberię.

9. Reputacja:

9.1. Reputacja gracza nie może być ujemna.
9.2. W przypadku ujemnej reputacji, gracz powinien zgłosić to w odpowiednim temacie. Dostanie wtedy termin, do którego musi reputację odrobić.
9.3. W przypadku niezgłoszenia ujemnej reputacji w ciągu tygodnia, gracz zsyłany jest na Syberię w ciągu 14 dni.

10. Waluta serwerowa:

10.1. Waluta serwerowa na Ertill nazywana jest Ertonami.
10.2. Szczegółowy sposób zdobywania waluty jest opisany w wyznaczonym do tego temacie na forum.
10.3. Za utrudnianie zdobywania waluty przewidziane jest wyłączenie ze zdobywania waluty na okres od 1 do 6 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach na stałe.

11. Syberia:

11.1. Na Syberię zostaje wydalony gracz, który uzbiera 200 godzin zabicia postaci.
11.2. Gracz może zostać także wydalony za znaczne psucie klimatu gry (między innymi ciągłe prowokowanie kłótni w grze i na forum).
11.3. Gracz może poprosić o Syberię na życzenie.
11.4. Nierozwiązanie klanu lub nieuzbieranie wystarczającej liczby osób w wyznaczonym terminie.
11.5. Używanie nielegalnego wspomagania gry.
11.6. Otrzymanie stałej blokady konta.

12. Dodatki globalne:

12.1. Korzystanie z dodatku globalnego nie jest obowiązkowe.
12.2. Jeśli gracz zdecyduje się nie korzystać z dodatku globalnego, ma obowiązek poinformować o ubitym herosie/tytanie w wyznaczonym do tego temacie. Jeśli gracz gra jako zastępca, ma obowiązek poinformować dowolną osobę online, która zrobi to za niego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie ma nikogo online, bądź gracz nie ma możliwości napisania do jakiejś osoby. Gracz powinien wtedy zrobić screenshota statystyk/okna w grze ukazującego komunikat o braku możliwości napisania do danej osoby, bądź samej informacji, że poinformował innego gracza o ubiciu. Gracz poinformowany ma OBOWIĄZEK przekazać informację na forum w odpowiednim temacie.
a) za ubicie herosa/tytana i brak informacji w ciągu 15 minut od momentu ubicia w wyznaczonym temacie, na gracza zostanie nałożony 50h kill. Mogą zostać nałożone także dodatkowe sankcje, jak na przykład wyłączenie ze zdobywania Ertonów.
b) Nieprzekazanie informacji o herosie przez proszonego o to gracza - kill 10h.
12.3. Wszelkie włamania na dodatek globalny oraz bugowanie jego zawartości są surowo zabronione. - 150h killa.
12.4 Zabronione jest używanie dodatków globalnych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie próby włamań, podszywanie się pod innych graczy, sztuczne usunięcie lub dodanie treści jak i wykorzystywanie informacji niedostępnych dla normalnego gracza będą skutkowały zesłaniem postaci na Syberie. Wyjątkiem od tej reguły są prace odbywające się za zgodą zarządcy i te mające na celu sprawdzenie zabezpieczeń systemu.
12.4. a) Zamieszczanie wulgarnych treści w jakimkolwiek elemencie dodatku globalnego. - 20-150h killa.
12.5. Wulgaryzmy, nieodpowiednie komentarze przy wołaniu na herosa wołaczem. - 20-140h killa + 20-120h mute.

13. Odwołania:

13.1. Gracz może odwołać się od kary w odpowiednim temacie.
13.2. Gracz może odwołać się od Syberii na mailu Zarządcy podanym na profilu.
13.3. Gracz ma tydzień na przekazanie informacji o odwołaniu się od bana na maila Zarządcy, podając powód blokady. Musi też na bieżąco informować zarządcę o etapie odwołania. Brak informacji o banie lub dwa tygodnie bez informacji o etapie odwołania na panelu skutkować będą zesłaniem postaci na Syberię bez możliwości cofnięcia.
a) Zarządca nie ma obowiązku przyjęcia odwołania w uzasadnionych przypadkach.

E-mail: sebeqmajster@gmail.com

14. Nielegalne wspomaganie gry:

14.1. Zakazane jest używanie jakiegokolwiek automatycznego wspomagania gry.
14.2. Weryfikować gracza może Zarządca i każdy z SM’ów.
a) Osoba dokonująca weryfikacji musi znajdować się na tej samej mapie, co osoba podejrzana.
14.3. Podczas weryfikacji gracz ma obowiązek odpisywać i wykonywać polecenia osoby weryfikującej.
14.4. Weryfikacja będzie składała się z dwóch etapów:
I etap będzie trwał 5 minut. Jeśli osoba nie zareaguje podczas I etapu weryfikacji, otrzyma 100h killa i 1g kary finansowej.
II etap będzie trwał 10 minut. Jeśli osoba nie przejdzie I i II etapu weryfikacji, zostaje zesłana na Syberię.
a)Osoba weryfikująca ma obowiązek poinformować gracza o rozpoczęciu jej poszczególnych etapów poprzez wysłanie ostrzeżenia.

15. Przenoszenie postaci na serwer:

15.1. Przenieść się na serwer może każda osoba, która gra na Ertill co najmniej rok.
15.2. Postać przenoszoną gracz jest zobowiązany wykupić jako kolejną.
15.3. Przeniesienie jest możliwe raz w obrębie konta (od wprowadzenia regulaminu).
15.4. Limit przedmiotów i złota, które gracz może przenieść wynosi odpowiednio:
- przenoszona postać nie może posiadać więcej złota niż poziom doświadczenia * 1m,
- przenoszona postać może posiadać maksymalnie 12 przedmiotów heroicznych,
- przenoszona postać może posiadać maksymalnie 3 przedmioty legendarne,
- przedmioty legendarne oraz heroiczne mogą być niezwiązane, jeśli mają wymagania maksymalnie 10 poziomów wyższe od przenoszonej postaci.
15.5. Zarządca zastrzega sobie prawo do odmowy przenosin bez podania przyczyny.
15.6. Próby przekupstwa i nakłonienia do zmiany decyzji Zarządcy skutkuje zesłaniem wszystkich postaci na Syberię.

Regulamin obowiązujący do dnia 22/07/2020.


1. Postanowienia ogólne:

1.1. Na każdego gracza świata Ertill nałożony jest obowiązek przestrzegania Regulaminu Świata Ertill, Regulaminu Gry, Etykiety Gracza Margonem, Regulaminu Grupy Eventowej i Zasad Światów Prywatnych.
1.2. Administracja świata ma możliwość zmiany regulaminu. O wszelkich zmianach gracze zostaną powiadomieni tydzień przed wysłaniem ich do administracji Margonem.
1.3. Administracja świata ma możliwość własnej interpretacji wszelkich zaistniałych spraw, które nie zostały bardzo precyzyjnie ujęte w regulaminie.
1.4. Gracz, który stracił postać na świecie Ertill, może zostać zaproszony ponownie na ów świat.
1.5. Przewinienia będą nagradzane killem.
1.6. Obrażanie Administracji świata (Zarządca, SM, MC) oraz przekupstwo, nakłanianie do zdjęcia/złagodzenia kary. - kill 48-144h.
1.7. Jeśli gracz łamie regulamin, to powinno być to udokumentowane screenshotem. W awaryjnych sytuacjach dowodem może być nagranie archiwalne streamu np. z youtube. W sytuacjach spornych Zarządca posłuży się logami.
1.7. a) Screenshot nie może być w żaden sposób edytowany (przycinany, przeklejany itd.). - 12h killa.
1.7. b) Screenshot nie może wygasnąć. Nie będą przyjmowane screeny z takich hostingów jak scr.hu, ScreenShooter. Preferowany hosting to imgur.com.
1.7. c) Screenshot musi zostać wrzucony do odpowiedniego tematu gdzie administracja go sprawdzi i potwierdzi złamanie regulaminu.
1.8. Wszelkie oszustwa, przerabianie screenów. - kill 150h.
1.9. Statystyki świata, czy niektóre punkty regulaminu mogą zostać zmienione na czas trwania różnych eventów - gracze zostaną o tym powiadomieni w reklamie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
1.10. Wykazywanie się nieznajomością regulaminu. - 24-48h killa.
1.11. Za konto odpowiada właściciel. W przypadku popełnienia wykroczenia przez zastępcę, kara nakładana jest na konto właściciela. W przypadku poważnych wykroczeń, kara zostanie nadana na oba konta, jeśli zastępca posiada postaci na Ertill.

2. Chat:

2.1. Zakaz wyzywania, obrażania, prowokowania, wyśmiewania i poniżania graczy. - 24-120h killa + 24-48h mute.
2.2. Zakaz spamowania, floodowania. - kill 12h + 48h mute.
2.3. Zakaz używania wulgaryzmów w jakiejkolwiek postaci. - 12-48h killa + 12-48h mute.
2.4. Zakaz nadużywania "CAPS-LOCKA" i "pOKeMoNa". - 12h killa + 24h mute.
2.5. Zakaz żebrania i wymuszania przedmiotów, złota. - 24h killa + 24h mute.
2.6. Zakaz używania komendy /me w innym celu, niż opisywanie czynności wykonywanej przez postać. - 12h killa + 12h mute.

3. Czat globalny:

3.1. Zakaz wyzywania, obrażania, prowokowania, wyśmiewania i poniżania graczy. - 24-120h killa + 24-120h mute.
3.2. Zakaz spamowania, floodowania. - kill 12h + 48h mute.
3.3. Dozwolony jest jeden wulgaryzm na 10 minut - 12-48h killa + 12-48h mute.
3.4. Zakaz nadużywania "CAPS-LOCKA" i "pOKeMoNa". - 12h killa + 12h mute.
3.5. Zakaz nadużywania handlu, dozwolone są dwa zapytania na godzinę. - 24h killa + 24h mute.
3.6. Zakaz żebrania i wymuszania przedmiotów, złota. - 24h killa + 24h mute.

4. Nicki postaci:

4.1. Nick postaci nie może zawierać w nicku ukrytych emotikon.
4.2. Nick postaci nie może być obraźliwy, agresywny (np. dzida w łeb).
4.3. Nick postaci nie może w żaden sposób przedstawiać treści wulgarnych, nazistowskich, antysemickich itd.
4.4. Jeśli któryś z powyższych podpunktów zostanie złamany, gracz ma tydzień na zmianę nicku. W przeciwnym wypadku postać zostaje zesłana na Syberię. Nie dotyczy postaci powstałych przed wprowadzeniem regulaminu.
4.5. Gracz ma obowiązek poinformować Administrację świata o zamierzanej zmianie nicku. Nowy nick musi zostać zaakceptowany przez Administrację świata. Niepoinformowanie o zmianie nicku skutkuje killem długości 48h.

5. Klany i wojny:

5.1. Na świecie Ertill każdy ma prawo założyć klan, o ile wcześniej została wyrażona zgoda Zarządcy.
5.1. a) Jeżeli klan powstał bez zgody, to założyciel jak i wszyscy członkowie klanu dostają killa o długości 336h, aż do czasu usunięcia lub wyjścia z tego klanu (kill nie jest wliczany do listy godzin).
5.2. Nazwa klanu jak i rangi graczy nie mogą przejawiać treści wulgarnych. - 336h killa aż do usunięcia klanu (kill nie jest wliczany do listy godzin).
5.3. Wojny pomiędzy klanami są dozwolone, jednak trwająca wojna nie zmienia żadnego z podpunktów regulaminu.
5.4. Administracja świata nie ingeruje w wojny klanowe oraz umowy zawarte między założycielami klanów.
5.5. Każdy klan powinien posiadać co najmniej 3 członków (liczba osób, nie postaci) w przeciągu tygodnia od jego założenia. Jeśli po tygodniu w klanie nie będzie 3 osób, każda postać znajdująca się w klanie otrzymuje killa 336h do momentu usunięcia klanu/opuszczenia klanu/dodania wymaganej liczby osób. Jeśli klan nie zostanie rozwiązany w wyznaczonym czasie, postaci założyciela zostaną przeniesione na Syberię, a klan rozwiąże administracja gry.
a) Minimalna liczba osób obowiązuje tylko w nowych klanach, czyli takich, które powstały po wprowadzeniu nowego regulaminu(po 17/03/2017).

6. Walki graczy/dedanie:

6.1. Dozwolone są ataki w przedziale -15 w stosunku do swojego poziomu. Przykład: gracz z 100 poziomem może zaatakować 85 poziom, za zaatakowanie 84 poziomu i niższego będzie ukarany. - 50h killa.
6.2. Zdedać gracza można maksymalnie 3 razy na dobę [zasada dotyczy każdej postaci atakowanego gracza (tj. każdą postać danego gracza można zabić maksymalnie 3 razy)]. - 72h killa.
a) Gracz na "zastępstwie" nie może zaatakować czwarty raz.
6.3. Zakazuje się walk grupa vs gracz. - 72h killa.
6.4. Zakazuje się nierównych walk w grupach. Walki w grupach są możliwe, jeżeli po stronie atakującej jest mniej członków, bądź liczba członków jest równa. Wszystkie osoby w grupie muszą spełniać kryteria
z punktu 6.1. - 72h killa.
a) w przypadku nierównej ilościowo grupy, zgłosić to może każda osoba poszkodowana.
b) w przypadku niespełnienia kryteriów z punktu 6.1, zgłosić to może tylko osoba poszkodowana (tj. opisana w tym punkcie).
6.5. Cały punkt 6 regulaminu nie obowiązuje na mapach, których typem jest arena PvP.

7. Forum:

7.1. Na forum obowiązują zasady podane przez autora tematu i/lub Zarządcę oraz wyznaczonego do tego Super Moderatora.
7.2. Zakaz obrażania/poniżania/wyśmiewania/wyzywania/prowokowania graczy na forum poprzez posty jak i oceny. - od 12h do 144h killa + zgłoszenie złamania regulaminu forum.
7.3. Zakaz zakładania tematów bez zgody administracji Ertill. - 50h killa.
7.4. Forum posiada kilkanaście tematów i każdemu jest przypisana jakaś funkcja. Zakaz pisania postów nieadekwatnych do pełnionej przez temat funkcji. - 24h killa.

8. Herosi, tytani i elity II:

8.1. Osoba, która pierwsza znajdzie herosa, może go zająć, pisząc wiadomość na czacie ogólnym: Zajmuję herosa XYZ (gdzie XYZ to DOKŁADNA nazwa herosa).
a) Osoba zajmująca herosa musi znajdować się przy nim (w promieniu 7 kratek). Herosa nie można zająć, gdy znajduje się on za kolizją, do której trzeba się dostać przechodząc przez inną mapę, bądź trzeba dojść na około - w takim przypadku należy zająć herosa, stojąc na tyle blisko, by móc go zaatakować.
b) Zajmowanie herosa niezgodnie z kryteriami punktu 8.1. a). - 48h killa.
c) Heros może być zajmowany przez 15 minut. Po tym czasie heros się zwalnia i kolejna osoba może go zająć w taki sam sposób, jak w punkcie 8.1.; heros nie może zostać ponownie zajęty przez tę samą osobę.
d) Wybicie zajętego herosa - 120h killa.
8.2. Przy herosie PvP jest dozwolone tylko za zgodą dwóch stron. - 72h killa.
a) W przypadku ubicia herosa przez osobę, która zabiła osobę zajmującą herosa, kara za te wykroczenia jest sumowana.
8.3. Zakaz atakowania gracza/grupy zaraz po walce z herosem w miejscu jego ubicia. Czas, przez który gracz/grupa jest chroniony/a, to minuta od momentu ubicia herosa. - 50h killa.
8.4. Nie można zająć łupu z herosa/tytana/elity/elity II.
8.5. Tytanów, elit i elit II również nie można zajmować.

9. Nieaktywność:

9.1. Postać nieaktywna przez 14 dni oraz wszystkie pozostałe zostają zesłane na Syberię. Syberia może zostać anulowana, kiedy gracz przedstawi poważny powód usprawiedliwiający swoją nieobecność.
9.2. Gracz może zgłosić swoją nieaktywność w wyznaczonym do tego temacie na maksymalny czas 30 dni. Po tym czasie nieaktywność musi być zgłoszona ponownie.
9.3. Nieaktywność spowodowana banem musi zostać zgłoszona Zarządcy na e-maila w ciągu siedmiu dni od jego otrzymania.

10. Reputacja:

10.1. Reputacja gracza nie może być ujemna.
10.2. W przypadku ujemnej reputacji, gracz powinien zgłosić to w odpowiednim temacie. Dostanie wtedy termin, do którego musi reputację odrobić.
10.3. W przypadku niezgłoszenia ujemnej reputacji w ciągu tygodnia, gracz zsyłany jest na Syberię w ciągu 14 dni.

11. Waluta serwerowa:

11.1. Waluta serwerowa na Ertill nazywana jest Ertonami.
11.2. Szczegółowy sposób zdobywania waluty jest opisany w wyznaczonym do tego temacie na forum.
11.3. W szczególnych przypadkach graczowi za przewinienia może zostać odebrana waluta serwerowa, jak i możliwość jej zdobycia.

12. Syberia:

12.1. Na Syberię zostaje wydalony gracz, który uzbiera 200 godzin zabicia postaci.
12.2. Gracz może zostać także wydalony za znaczne psucie klimatu gry (między innymi ciągłe prowokowanie kłótni w grze i na forum). Karą ostrzegawczą przed wydaleniem na Syberię będzie 100h killa.
12.3. Gracz może poprosić o Syberię na życzenie.
12.4 Nierozwiązanie klanu lub nieuzbieranie wystarczającej liczby osób w wyznaczonym terminie.

13. Dodatek globalny:

13.1. Korzystanie z dodatku globalnego nie jest obowiązkowe.
13.2. Jeśli gracz zdecyduje się nie korzystać z dodatku globalnego, ma obowiązek poinformować o ubitym herosie/tytanie w wyznaczonym do tego temacie. Jeśli gracz gra jako zastępca, ma obowiązek poinformować dowolną osobę online, która zrobi to za niego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie ma nikogo online, bądź gracz nie ma możliwości napisania do jakiejś osoby. Gracz powinien wtedy zrobić screenshota statystyk/okna w grze ukazującego komunikat o braku możliwości napisania do danej osoby, bądź samej informacji, że poinformował innego gracza o ubiciu. Gracz poinformowany ma OBOWIĄZEK przekazać informację na forum w odpowiednim temacie.
a) za ubicie herosa/tytana bez poinformowania w wyznaczonym temacie, na gracza zostanie nałożony 48h kill. Mogą zostać nałożone także dodatkowe sankcje, jak na przykład wyłączenie ze zdobywania Ertonów.
b) Nieprzekazanie informacji o herosie przez proszonego o to gracza - kill 12h.
13.3. Wszelkie włamania na dodatek globalny oraz bugowanie jego zawartości są surowo zabronione. - 150h killa.
13.4 Zabronione jest używanie dodatków globalnych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie próby włamań, podszywanie się pod innych graczy, sztuczne usunięcie lub dodanie treści jak i wykorzystywanie informacji niedostępnych dla normalnego gracza będą skutkowały zesłaniem postaci na Syberie. Wyjątkiem od tej reguły są prace odbywające się za zgodą zarządcy i te mające na celu sprawdzenie zabezpieczeń systemu.
13.4. a) Zamieszczanie wulgarnych treści w jakimkolwiek elemencie dodatku globalnego będzie karane 24h killem.
13.5. Wulgaryzmy/nieodpowiednie komentarze przy wołaniu na herosa wołaczem będą karane killem o długości 12-48h oraz 48h mute.

14. Odwołania:

14.1. Gracz może odwołać się od kary na mailu Zarządcy świata podanego na profilu.
14.2. Gracz może odwołać się od Syberii w odpowiednim temacie.

* Kontakt z Zarządcą świata: maluqowy@gmail.com



Data
Akcja
Obowiązuje od:
2015-08-14
Publikacja nowego regulaminu świata.
21/08/2015
2016-03-08
Zmiana w punkcie 8.1.
---
2017-03-10
Publikacja nowego regulaminu świata
17/03/2017
2017-07-010
Zmiany w punktach: 1.1, 2.1, 3.1, 3.3
15/07/2017
2020-07-15
Publikacja nowego regulaminu świata
22/07/2020
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -