Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Regros1. Postanowienia ogólne

1.1 Założenie postaci na świecie Regros jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu świata.
1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.3 Osoby grające na Świecie Prywatnym Regros (a także ich Zastępcy) są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu Świata Regros, Regulaminu Gry, Zasad Światów Prywatnych, Regulaminu Chatu oraz informacji które znajdują się w Blogu Technicznym świata Regros 1.4 Właściciel konta ponosi za zastępcę pełną odpowiedzialność.
1.5 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Gracze zostaną o tym poinformowani z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.6 Świat Regros jest światem Hard PVP. Dozwolone jest zabijanie graczy z dowolną przewagą poziomową.
1.7 Jeżeli gracz ma ujemną reputację, otrzymuje 7 dni na odrobienie jej przynajmniej do poziomu 0.
1.8 Za wykorzystywanie luk w regulaminie będą przyznawane kary.
1.9 Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany statystyk serwera. Gracze będą informowani z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
1.10 Na serwerze obowiązuje waluta serwerowa – Egreski. Można je uzyskać w eventach organizowanych przez grupę eventową lub za specjalne zasługi dla serwera. Handel Egreskami jest zakazany. Jeżeli gracz będzie używał poważnych obelg w stronę innego gracza, jego waluta serwerowa może zostać wyzerowana. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć temacie Egreski.
1.11 Zarządca zastrzega sobie również prawo do zaproszenia gracza wcześniej wyrzuconego za naruszenie zasad.
1.12 Każdy gracz jest zobowiązany do zachowania kultury osobistej. Brak kultury jest surowo karany.
1.13 Gracz posiadający postać na świecie Regros nie może przekroczyć 320 poziomu doświadczenia.
1.14 Zarządca w przypadku nieobecności ma prawo wyznaczyć dowolną osobę w blogu technicznym aby pełniła jego obowiązki (oprócz wysyłania zaproszeń).
1.15 Filmiki są brane pod uwagę w zgłoszeniach, pod warunkiem że obejmują całe okno gry.
1.16 Regulamin obejmuje profil gracza/rangi w klanie/stronę prywatną i oficjalną klanu.
1.17 Zarząd zastrzega sobie prawo do nadania kary w szczególnych sytuacjach za coś co nie zostało ujęte w regulaminie.
1.18 Gracz który został wyrzucony z serwera nie ma prawa grać na zastępcy na świecie Regros, jeśli będzie grał to właściciel konta otrzymuje 144h killa + 1PK.
1.19 Gracz, który wcześniej został wydalony ze świata i został na niego ponownie zaproszony, rozpoczyna grę z czystą kartoteką.
1.20 Każdy nowy gracz po dołączeniu na serwer przez 60dni przechodzi okres próbny. Do tego czasu wszystkie kary są podwajane(wraz z punktami karnymi).

2. Postacie i nieaktywności

2.1 W temacie Cennik postaci znajduje się cennik postaci.
2.2 Każdy gracz może posiadać maksymalnie 6 postaci na świecie Regros, jednakże szósta postać przysługuje graczowi za specjalne zasługi lub jeśli zarząd uzna to za stosowne.
2.3 Każdy gracz posiadający postać na świecie Regros jest zobowiązany do posiadania klimatycznego nicku, zaczynającego się z wielkiej litery. Zabronione jest utworzenie nicku pisanego "PoKemOnEm". Nick nie może zawierać dopisek typu "xd" itp.
2.4 Gracz ma 20 dni od założenia postaci na osiągnięcie 50-ego poziomu doświadczenia pierwszą postacią.
2.5 Dopuszczalny czas nieaktywności wynosi 21 dni. Jeżeli planowany czas będzie dłuższy, gracz zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia nieaktywności w odpowiednim temacie na forum. Maksymalny dopuszczalny czas nieaktywności po jej zgłoszeniu wynosi 60 dni.
2.6 Zarządca zastrzega sobie prawo do wysłania graczom darmowych zaproszeń na postacie jeśli uzna to za stosowne.

3. Forum

3.2 Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania zasad tematu, które znajdują się w pierwszym poście.
3.3 Założenie tematu bez zgody zarządcy lub SM będzie karane killem.
3.4 Żebranie na forum będzie karane zabiciem(kill). Dozwolone jest przyjmę/oddam w temacie Targowisko.
3.5 Zakaz szydzenia, prowokowania, wyśmiewania, poniżania, obrażania graczy, psucia opinii na forum świata/gry.

4. Klany

4.1 Założenie klanu kosztuje 1g złota i wymaga zgody ZŚP. Złoto należy wysłać na postać zarządcy.
4.2 Nazwa klanu nie może być wulgarna, pisana FaLą, musi zaczynać się wielką literą.
4.3 Administracja świata Regros nie nakłada kar za niepoprawne zachowanie na czacie klanowym. Wyjątkiem jest obrażanie, poniżanie, pomawianie, szydzenie, trollowanie, wyśmiewanie, obrażanie rodziny, znieważania itp. wobec ZŚP/SM/MC i innych osób funkcyjnych.
4.4 W klanie musi znajdować się przynajmniej 15 postaci. Jeśli liczba spadnie to założyciel otrzymuje 5 dni na uzupełnienie. W przypadku niewywiązania się, zarządca ma prawo wydać polecenie o rozwiązaniu klanu. Jeśli gracz nie rozwiąże klanu, jego postać jest przenoszona na świat wyrzutków. Jeśli klan nie posiada założyciela, zarządca może poprosić administrację o rozwiązanie klanu.
4.5 Zarządca zastrzega sobie prawo do odmówienia zgody na założenie klanu lub całkowite zawieszenie możliwości zakładania klanów bez podania powodu.
4.6 W przypadku gdy klan psuje klimat serwera, klanowicze notorycznie łamią regulamin, zachowują się nieodpowiednio, poniżają zarząd serwera, psują opinie serwera, podburzają innych graczy przeciwko radzie serwera - zarządca ma prawo wydać polecenie rozwiązania klanu. Niedostosowanie się do rozwiązania klanu równa się z zabiciem postaci zarządcy klanu na 336h, jeżeli kill się skończy, a klan nie zostanie rozwiązany, postaci zarządcy są przenoszone na świat wyrzutków.
4.7 Zakaz przekazywania dowództwa klanu bez zgody ZŚP. Jeżeli ten punkt zostanie złamany, gracz który przekazał dowództwo zostaje zabity na 72h i otrzymuje 1PK. Osoba, która otrzymała klan jest zobowiązana do rozwiązania klanu, jeżeli tego nie zrobi jego postaci przenoszone są na świat wyrzutków.

5. Zgłoszenia/kary

5.1 Każde zgłoszenie musi być udokumentowane pełnym screenem (cały zrzut ekranu wraz z datą i godziną). Zgłoszenia umieszczać należy w specjalnie przeznaczonym do tego temacie.
5.2 Screeny nie mogą być starsze niż 30 dni. Po tym czasie dowody ulegają przedawnieniu.
5.3 Szydzenie/obrażanie/wyśmiewanie/poniżanie/pomówienia/oszczerstwa/groźby dotyczące świata realnego/szantażowanie - wobec osoby funkcyjnej - MC/SM/ZŚP. -[przeniesienie wszystkich postaci na Syberię. ]
5.4 Szydzenie/obrażanie/wyśmiewanie/poniżanie/pomówienia/groźby dotyczące świata realnego/szantażowanie wobec gracza. [48-250h killa + 1 PK - aż po wydalenie ze świata + wyzerowanie waluty serwerowej. ]
5.5 Założenie tematu bez zgody SM lub zarządcy. [kill 72h + 1 PK - aż po wydalenie ze świata.]
5.6 Niedostosowanie się do punktu 2.3. [kill 144h + 1 punkt karny i obowiązek zmiany nicku. Jeśli kill się skończy, a gracz nie zmieni nicku, wszystkie postaci przenoszone są na Syberię.]
5.7 Spamowanie/trollowanie/wszczynanie kłótni/prowokowanie do kłótni. [kill 72h + 1 PK - aż po wydalenie ze świata.]
5.8 Spamowanie na czacie globalnym/ogólnym. [mute 72h + 0.5 PK - aż po wydalenie ze świata.]
5.9 Założenie klanu bez zgody zarządcy. [kill 144h + 1 PK]
5.10 Modyfikowanie lub edycja screena [kill 100-250h + 1 punkt karny - a po wydalenie ze świata. W przypadku oszustwa gracz jest zesłany na świat wyrzutków.]
5.12 Żebranie na czacie globalnym/ogólnym/prywatnym/grupowym [mute 72h + 0.5 PK]
5.13 Wydłużanie stron na forum [kill 72h + 1 PK]
5.14 Spamowanie specjalnymi komendami /nar, /me. [mute 72h + 0.5 PK.]
5.15 Układanie wulgarnych obrazków/słów z przedmiotów [kill 144h + 1 PK.]
5.16 Podważanie decyzji rady/prowokowanie do kłótni radnego. [kill 100h + 1 PK - aż po wydalenie ze świata.]
5.17 Notoryczne błędy ortograficzne. - mute 48h + 0.5 PK.
5.18 Wykorzystywanie luk w regulaminie. [kill 96-336h + 1 PK - aż po wydalenie ze świata.]
5.19 Oszukiwanie w konkursach. [kill 72h +1 PK - aż po wydalenie ze świata.]
5.20. Kontrola graczy względem używania nielegalnego wspomagania gry.
5.21. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących/wspomagających rozgrywkę w jakikolwiek sposób.
5.22. Zarządca świata ma prawo zweryfikować gracza któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzację gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata oraz odpowiadać na zadawane pytania, czym dopiero potwierdzi swoją obecność.
5.23. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut. Zarządca zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednim zrzutem ekranu sytuację w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 5 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżeń aż gracz nie napisze do Zarządcy. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
5.24. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy lub nie potwierdzi swojej obecności w czasie weryfikacji zostanie ukarany killem na 336h oraz Syberią.
5.25 Zarządca ma prawo upoważnić danego Super Moderatora świata do weryfikacji graczy.
5.26 Wylogowanie się lub użycie teleportu na inną mapę w trakcie weryfikacji jest równoznaczne z otrzymaniem 48h killa + 1PK. Druga kara za ten punkt jest równoznaczna z zesłaniem delikwenta na Syberię.
5.27 Zakazuje się zabijania SM (lub osoby upoważnionej) będącego w trakcie weryfikacji nielegalnych wspomagaczy.
5.28 Notoryczne zgłoszenia na siłę w temacie "Wyrocznia"[kill 48-100 + 1 PK - aż po wydalenie ze świata.] - Za ten punkt zgłosić i ukarać może tylko radny.
5.29 Zakazane jest używanie programów, czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób - z wyjątkiem tych zatwierdzonych przez Usługodawcę.
5.30 Zarządca lub jego zastępca może wydać rozporządzenie które redukuje określony procent punktów karnych wszystkim graczom, rozporządzenie wchodzi w trybie natychmiastowym.
5.31 W przypadku udowodnienia multikonta wszystkie związane z tym konta są karane Syberią.

6. Elity II/Herosi/Tytani

6.1 Wybijanie herosów eventowych jest dozwolone.
6.2 Wybijanie e2/Tytanów jest dozwolone.
6.3 Zarząd nie ingeruje w umowy między graczami.
6.4.Zajmowanie herosów jest dozwolone tylko poprzez wołacz serwerowy z dodatku globalnego..
6.5 Aby zająć herosa musisz powiadomić świat dodatkiem globalnym oraz napisać na czacie ogólnym informację "Zajmuje herosa XYZ"
6.6 Nie można zająć herosa, jeżeli przy herosie znajduje się już gracz. Jeżeli chcesz zająć herosa musisz zrobić screenshota z pełnym oknem gry(nic nie może być ucięte), aby potwierdzić, że znajdujesz się przy herosie sam. Zajęcie herosa jest ważne tylko wtedy gdy gracz zawoła przez dodatek globalny.
6.7 Jeżeli zająłeś herosa oraz powiadomiłeś świat jesteś zobowiązany do dodania każdej osoby, która wyrazi chęć bicia oraz mieści się w ustalonym przez znalazcę przedziale poziomowym - złamanie tej zasady kill 70h + 1PK
6.8 Zabicie osoby zajmującej herosa, bądź członka drużyny, który się w niej znajduje oraz przebywa maksymalnie w odległości 7 kratek od herosa, skutkuje zabiciem postaci na 72h + 1PK.
6.9 Zakaz atakowania herosa przez osobę inną niż znalazca, złamanie tej zasady kill 70h + 1PK
6.10 Dozwolone jest zajmowanie tylko i wyłącznie herosów ogólnodostępnych.
6.11 Zajęcie herosa trwa 15 minut, po tym czasie heros się zwalnia i można zająć go ponownie.
6.12 Zarządca w spornych sytuacjach ma prawo posłużyć się logami.
6.13 Próby oszustwa lub omijanie podlegają surowej karze.
6.14 Zarząd będzie rozstrzygał sporne przypadki na korzyść znalazcy.

7. Świat wyrzutków

7.1 Obrażanie/wyśmiewanie/poniżanie/pomówienia/groźby dotyczące świata realnego/szantażowanie/próby przekupstwa osoby funkcyjnej MC/SM/ZŚP.
7.2 Zdobycie 3 punktów karnych. (Kill = 1PK, Mute = 0.5PK)
7.3 Nieusprawiedliwiona nieobecność przekraczająca 21 dni. Jeśli zaś ją zgłosi, czas zostaje wydłużony do 60 dni.
7.4 Psucie klimatu serwera. Gracz zostaje jednorazowo upomniany przez zarządcę lub SM. W związku z tym postacie zostają zabite na 100 godzin. Jeśli zachowanie gracza nie ulegnie poprawie, jego postaci zostaną przeniesione na Syberię.
7.5 Udostępnianie pornografii/danych osobowych graczy lub osób funkcyjnych, fałszywe zgłoszenia, publikacja zdjęć osób bez ich zgody.
7.6 Podszywanie się pod osoby funkcyjne.
7.7 Brak zmiany nicku w wyznaczonym czasie.
7.8 Stała blokada konta.
7.9 Udowodniona zmiana właściciela konta.
7.10 Postać może być zesłana z własnej woli.
7.11 Handel kontami, Smoczymi Łuskami, zaproszeniami dla przyjaciół, walutą serwerową.
7.12 Nieodrobienie reputacji w wyznaczonym terminie.
7.13 Oszustwo w temacie zgłoszeń.
7.14 Nieosiągnięcie 50-ego poziomu w ciągu 20 dni od założenia pierwszej postaci na świecie.
7.15 Niedostosowanie się do punktu 4.4 niniejszego regulaminu.
7.16 Przekroczenie 320 poziomu doświadczenia.
7.17 Psucie opinii serwera, ośmieszanie radnych.
7.18 W szczególnych wypadkach zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania na Syberię za coś co nie zostało ujęte w regulaminie.
7.19 Uwłaczania godności, bądź prowadzenia jakiejkolwiek słownej wojny, brak kultury w stosunku do Zarządcy, SM.
7.20 Podburzanie/buntowanie graczy przeciwko zarządcy/SM.
7.21 Oszukiwanie osób funkcyjnych w jakikolwiek sposób.

8.Odwołania

8.1 Gracz ma 48h na odwołanie się od kary nadanej na niego przez Administrację świata.
8.2 Gracz ma 10 dni na odwołanie się od Syberii w temacie Odwołania od kar.
8.3 Zarządca zastrzega sobie prawo do "ostatniej szansy" dla gracza, któremu grozi Syberia.

9. Chat globalny

9.1 Na chacie globalnym można przedstawiać oferty handlu, jednak jeżeli będzie robione to notorycznie(4 wiadomości lub więcej na dzień) to gracz zostaje zabity na 24h i otrzymuje 1PK.
9.2 Rada zastrzega sobie prawo zmutowania gracza na chacie globalnym bez nadania PK, jeżeli uzna, że gracz notorycznie wszczyna oraz prowokuje do kłótni.
9.3 Na chacie globalnym nie są nadawane kary za wulgaryzmy(w tym linki z wulgaryzmami), pamiętajcie jednak, że wszystko z umiarem, jeżeli ktoś przesadzi odpocznie sobie od gry na 48h+1PK
9.4 Całkowity zakaz obrażania graczy zgodnie z punktem 5.4 oraz 5.3

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2017-03-02
Zatwierdzenie regulaminu.
---
2017-03-14
Poprawiona literówka w 7.12; zmiany w punkcie 7.4; zmiany w punkcie 4.1
15/03/2017
2017-03-21
Zmiany w: 1.14; 4.4; 5.3; 5.4; 5.12; 7.2; 7.16. Dodanie punktu 8
22/03/2017
2017-03-22
Zmiana punktu 5.19
05/04/2017
2017-05-09
Zmiany w punktach: 2.1; 4.1; 5.3; 5.4; 5.12. Nowe punkty: 5.20
23/05/2017
2017-07-29
Publikacja nowego regulaminu świata
12/08/2017
2017-10-10
Publikacja nowego regulaminu świata
24/10/2017
2019-10-10
Publikacja nowego regulaminu świata
24/10/2019
2020-07-15
Publikacja nowego regulaminu świata
22/07/2020
2020-08-12
Publikacja nowego regulaminu świata
26/08/2020
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -