Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Infinity


1. Postanowienia ogólne

1.1. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, gracze będą poinformowani z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.2. Każdy gracz musi przestrzegać Regulaminu Gry oraz Regulaminu Świata Infinity.
1.3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4. Posiadanie postaci na świecie Infinity wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Postacie

2.1. Gracz ma prawo do resetu postaci. Postać zostaje przez gracza usunięta, a nowe zaproszenie zostaje wysłane. Zanim gracz postanowi cokolwiek zrobić, w sprawie tej musi skontaktować się z Zarządcą (pkt. 7.2.1), w celu uzyskania zgody i dalszych instrukcji. Akcja ta jest bezpłatna i można ją powtarzać wielokrotnie, uprzednio uzyskawszy zgodę Zarządcy.
2.2 Każda postać gracza powinna posiadać przyzwoitą nazwę i nie posiadać znaków specjalnych. Dodatki w stylu „xd”, „xxx nick xxx” również nie są mile widziane. W przeciwnym wypadku taka postać może dostać kill'a do czasu zmiany nicku. Gracz może również użyć punktu 2.1.
2.3 Przeniesienie postaci jest traktowane jako zakup slotu na nową postać, w związku z czym gracz ponosi koszty w walucie serwerowej oraz złocie. Wyjątek stanowi zaproszenie na nową postać zdobyte w konkursach. Do przeniesienia postaci z innego serwera, wymagany jest staż minimum 120 dni na serwerze.
2.4 Gracz powinien zalogować postacie nie rzadziej niż raz na 14 dni. Nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 14 dni może skutkować przeniesieniem postaci na Syberię. Decyzję o zesłaniu, jak również o cofnięciu zesłania za nieaktywność podejmuje Zarządca.
2.5 Usprawiedliwienia można składać w temacie na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3. Czat

3.1. Każdy gracz ma obowiązek stosować się do regulaminu czatu gry, który znajduje się na Forum.
3.2. Nakazuje się przestrzegania zasad funkcji /me. Komenda służy do opisywania czynności, a nie ładnego kolorku na czacie.
3.3. Zakaz używania wulgaryzmów w jakimkolwiek języku oraz skrótów mających wulgarny przekaz.
3.4 Moderator Czatu nie karze za czat prywatny, czat grupowy, czat klanowy. Wyjątkiem jest obraza Zarządcy/Moderatora, wg. Pkt. 10.1.

4. Walki PvP

4.1 Infinity jest światem hard – pvp. Oznacza to, że dozwolone jest PvP z nieograniczoną przewagą, bez wymaganej zgody przeciwnika, jak również PvP grupowe, w tym grupa vs pojedynczy gracz.
4.2. Klan może wypowiedzieć wojnę innemu klanowi, aby wojna została zaakceptowana należy ją zgłosić na forum w temacie do tego przeznaczonym.
Warunki wojny:
a) Aby rozpocząć wojnę trzeba przedstawić powody jej wywołania w ww. temacie.
b) Po zakończeniu poprzedniej wojny, następną z tym samym klanem można wypowiedzieć dopiero po 7dniach.
c) Można toczyć maksymalnie jedną w tym samym czasie.
d) Wojnę może zakończyć którakolwiek ze stron, jednak nie prędzej niż 48h od rozpoczęcia. Aby zakończyć wojnę należy dodać post w ww. temacie wraz z udokumentowanym zakończeniem wojny.
e) Klan, który wojnę przegrał, jest zmuszony do zapłacenia trybutu klanowi zwycięskiemu w wysokości 1m za każdego fraga różnicy. Członkowie klanu zwycięskiego otrzymują pięć Infinek na osobę.
f) Bezwględny zakaz opuszczania klanu w trakcie wojny bez zgody ZŚP. Samowolne opuszczenie podlega karze 100h killa z punktu 9.4.4.
4.3 Gracze zaproszeni w rekrutacji ogólnej są objęci 14-dniowym okresem ochronnym w walkach PvP. Gracz traci ochronę przed atakami, jeśli sam zainicjuje walkę PvP. Lista graczy oraz ich status ochrony zamieszczona będzie w stosownym temacie oraz oznaczona podpisem w grze.

5. Forum

5.1. Aby założyć temat, trzeba otrzymać zgodę od Zarządcy serwera Infinity (wyjątkiem jest punkt 8.2).
5.2. Różne tematy posiadają własne zasady pisania postów. Nakazuje się ich przeczytanie przed publikacją posta.
5.3. Taryfikator Forum Infinity:
a) Spam lub posty off-topic w jakimkolwiek temacie (oprócz tematu ogólnego do rozmów) = kill 6h.
b) Prowokowanie kłótni = kill 24h.
c) Posty o zachowaniu charakterystycznym dla trollowania = kill 12h.
d) Założenie tematu bez zgody (wyjątkiem jest punkt 8.2) = kill 24h i usunięcie tematu.
e) Obrażanie graczy w ocenach postów, tyczy się pozytywnych jak negatywnych = 24h kill.
5.4. Każdy gracz ma obowiązek utrzymania nieujemnej reputacji (pkt. 10.7).

6. Moderatorzy serwera

6.1. Moderatorzy:
a) MC - Moderator Czatu
b) SM - Super Moderator
Z momentem wejścia w życie tego regulaminu usunięte zostają rangi GE i GESM.
6.2. Nadużywanie rangi MC/SM wiąże się z upomnieniem od Zarządcy, a następnie utratą rangi.
6.3. Moderatorzy muszą pełnić funkcje przeznaczone dla ich rang. W przeciwnym wypadku ranga zostaje odebrana.
6.4. Moderator ma obowiązek do udokumentowania nadanej kary, jeśli jest ona wyższa lub równa 12h (kill lub mute), jak i dodania takiej informacji w temacie 'Księga Przewinień'. Nie dotyczy ostrzeżeń i kar mniejszych niż 12h.
6.5 Moderator nakładający karę w Księdze Przewinień ma prawo według uznania wydłużyć lub skrócić nałożone zabicie postaci, jednak na okres nie dłuższy niż 6 godzin. Wyjątek stanowią kary krótsze niż 12h.

7. Zarządcy

7.1. Uprasza się o wysyłanie wiadomości w umiarkowanej ilości, ponieważ mogą one zostać potraktowane jako spam.
7.2. Kontakt z Zarządcą można uzyskać poprzez e-mail.
7.2.1. Raubritter – raubritter.infinity@op.pl
7.3. Zarządca ma prawo do ignorowania wiadomości o treści spamerskiej/niepoprawnej według jego uznania.
7.4 Zarządca zobowiązuje się do uprzedzenia o zmianach statystyk z trzydniowym wyprzedzeniem.

8. Klany

8.1. Aby założyć klan, trzeba uzyskać zgodę Zarządcy oraz zapłacić 100 infinków.
8.2. Założyciel klanu ma prawo do założenia tematu rekrutacyjnego bez zgody Zarządcy. Temat może istnieć 7 dni, później jest zamykany.
8.3. Zarządca serwera zastrzega sobie prawo do zmiany ceny założenia klanu oraz do zamknięcia możliwości zakładania nowych klanów jeśli uzna, że jest wystarczająco dużo klanów na serwerze. Informacja taka zostanie opublikowana w temacie głównym Infinity.
8.4. Klan który został zaakceptowany, musi powołać więcej niż 10 członków w przeciągu dwóch tygodni od założenia klanu. W przeciwnym razie założyciel klanu otrzymuje karę w postaci killa do momentu rozwiązania klanu (pkt. 9.5.2).

9. Kary

9.1. Za każdą karę w postaci killa/muty o długości 12h lub większej, gracz otrzymuje upomnienie.
9.1.1 Kary w postaci killa/muty przydzielane są na wszystkie postacie gracza na serwerze Infinity.
9.2. Liczba upomnień posiadanych przez danego gracza znajduje się w temacie 'Księga Przewinień'
9.3. Za przewinienia, za które są przydzielane kille wg. Taryfikatora Infinity, popełnione w okresie 14 dni od rozpoczęcia gry na serwerze, dopisywane są 2 upomnienia.
9.4. Taryfikator Infinity:
9.41. Złamanie punktów 3.1-3.3 = mute 12h.
9.4.2.Założenie klanu bez wcześniejszej opłaty lub brak większej liczby członków niz 10 po okresie 14 dni = kill 48h + każde nowe 48h do momentu rozwiązania klanu. Do tej kary nie są przypisywane upomnienia.
9.4.3. Bezcelowe/bezsensowne dyskusje na temat nałożonej kary = kill 24h.
9.4.4. Niestosowanie się do zasad wojen klanowych = 100h kill.
9.4.5 Prowokowanie gracza do złamania regulaminu(Czynne namawianie do złamania któregoś z punktów.) = 100h.
9.4.6 Atakowanie graczy w okresie ochronnym - kill 12h, podwajany za każdym kolejnym atakiem.
9.5. Po godzinie 19:00 wszelkie kary w postaci kill'a/muty krótszej niż 12h są podwajane, tak aby gracz mógł odczuć karę za dnia.
9.6. Jeśli jednak gracz sądzi, iż Moderator popełnił błąd i kara nie powinna być nałożona, powinien niezwłocznie skontaktować z Zarządcą i opisać problem (pkt. 7.2.1).
9.7. Tymczasowy ban wiąże się z dopisaniem 2 upomnień. W przypadku niesłusznego bana, należy skontaktować się z Zarządcą (7.2.1) i opisać sprawę.
9.8. Każdy gracz ma prawo do zgłoszenia innego gracza o złamanie regulaminu Infinity. Aby udokumentować złamanie regulaminu przez innego gracza, należy zrobić zrzut ekranu (screena), a następnie opublikować go w temacie 'Księga Przewinień'.
9.9. Za zakłócanie eventów, konkursów, Moderator może nałożyć ostrzegawczego killa 6h. W przypadku kłótni gracza z Moderatorem, może on przedłużyć zabicie do 48h.
9.10. Wszelkie screen'y (zrzut okna gry) są ważne 7 dni od momentu złamania regulaminu. Wszelkie screen'y starsze niż 7 dni, są nie ważne i nie mogą być użyte jako dowód.
9.11. Dopuszcza się jednorazowe usunięcie upomnienia przez gracza. Koszt oraz opis całej operacji opisany jest w temacie.
9.11.1. ZŚP bądź SM mają prawo odmowy wykonania usługi w zależności od przewinienia za jakie nadane zostało upomnienie.
9.12. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby upomnień z okazji eventu itp.

10. Syberię można otrzymać za:

10.1. Obraza Zarządców lub Moderatorów serwera, jak i ich rodzin lub bliskim im osób.
10.2. Oszukiwanie Zarządców/Moderatorów serwera (np. zmiana nicku by uniknąć kary, przerobiony screen itp.).
10.3. Nieusprawiedliwiona nieobecność +14 dni.
10.4. Posiadanie 3 lub więcej upomnień.
10.5. Stały ban.
10.6. Nagminne łamanie regulaminu Margonem (np. 2 kneble w ciągu tygodnia).
10.7. Nieuregulowanie ujemnej reputacji w ciągu tygodnia od ostrzeżenia Zarządcy.
10.8. Złamanie któregokolwiek z ww. punktów musi zostać udokumentowane screenem i opublikowane w temacie 'Księga Przewinień'.

11. Postanowienie końcowe

11.1. Szczegółowe wyjaśnienie niektórych punktów z regulaminu można znaleźć w temacie głównym Infinity.
11.2. Nieznajomość treści głównego tematu Infinity nie upoważnia graczy do wymówek typu „Nie przeczytałem”, „Nie widziałem”, „Zapomniałem”.
11.3. Jeśli gracz zgłosi złamanie punktu, który wymaga posiadania zrzutu ekranu (screena), a takowego nie posiada, to wtedy takie zgłoszenie jest nieważne. Zalecamy przeczytać poradniki na temat „Jak robi się zrzut ekranu?”.
11.4. Nie ma możliwości zajęcia dla siebie/grupy expowiska, ani elity. Dowódca grupy i jej członkowie, nie mają prawa do rezerwacji lootu lub przymusu podziału złota po sprzedaży zdobytego przedmiotu.Data
Akcja
Obowiązuje od:
2012-04-17
Poprawa literówek. Infiniy -> Infinity.
---
2012-05-16
Zmiana w punktach 2.1, 2.2, 2.3, 10.1, 9.3 (usunięty), 9.3.1 (usunięty), 9.4 ( zmieniona numeracja - obecnie to punkt 9.3), 10.6 (dodany), 10.7 (dodany.).
---
2013-02-11
Zmiana regulaminu
---
2013-06-19
Zmiana regulaminu
---
2014-04-26
Zmiana punktów: 2.3, 3.5, 4.2, 7.3, 7.4, 8.3, 10.3, 11.1, 15.1 Dodanie punktów: 4.1.b, 5.1.b, 7.7, 7.8, 8.3.e, 11.5, 12.5.11, 10.3.2 Usunięcie punktu 10.3.2
---
2015-04-16
Zmiana/dodanie punktów: 2.6, 2.7, 3.2, 3.11, 4.2, 7.2, 6.1, 7.8, 12.5.12, 12.12, 12.12.1, 12.13, 13.9, 15.5.
---
2015-06-26
Zmiana punktów: 2.1; 2.3 - zmiana związana ze zmianami w limitach postaci.
---
2016-09-12
Publikacja nowego regulaminu świata
26/09/2016
2017-11-21
Publikacja nowego regulaminu świata
05/12/2017
2018-01-10
Zmiana punktu 4.3
24.01.2018
2018-07-31
Zmiana punktu 2.1 oraz usuniecie punktu 11.5
14.08.2018
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -