Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Hypnos


1. Postanowienia ogólne.

1.1. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegać regulamin gry oraz regulamin świata Hypnos.
1.2. W przypadku zmiany regulaminu zarządca ma obowiązek poinformować graczy o zmianach z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.3. Wszystkie zgłoszenia muszą być udokumentowane screenem pełnego ekranu bądź filmikiem z widoczną dokładną datą i godziną. Przerabianie, dorysowywanie, edytowanie będzie karane mutem.
1.4. Zarządca ma prawo do zmiany statystyk, jednak musi poinformować graczy z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
1.5 Każdy gracz odpowiedzialny jest za swoje konto oraz czynności wykonywane przez zastępcę czy osoby trzecie. Ten podpunkt nie dotyczy udowodnionych włamań na konto poszkodowanego.
1.6. Zgłoszenia uwzględniane są z czatu ogólnego, grupowego, klanowego i prywatnego oraz poczty i forum. Gracz może również zostać ukarany za treści zamieszczane na stronie klanowej i w swoim profilu.
1.7 Czas na spłatę kary finansowej wynosi 14 dni dla kar poniżej 500m i 21 dni dla kar powyżej 500m. Czas na spłatę liczony jest od momentu otrzymania kary, w przypadku otrzymania kary z zabiciem postaci wydłużany jest dodatkowo o czas zabicia postacii. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty.
1.8. Screen bądź film z dowodem jest ważny 14 dni od wykonania. To samo tyczy się czasu na zgłoszenie gracza za przewinienie.
1.9 Kary obejmują wszystkie postacie Gracza na świecie Hypnos. Regulamin obowiązuje również na czacie globalnym świata.
1.10 Zarządca oraz Super Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do ukarania za coś co nie jest ujęte w regulaminie.
1.11 Osoba zesłana na Syberię traci prawo do zgłaszania innych graczy.
1.12. Oprócz kar w postaci mute/killa/Syberii Radny ma prawo (dodatkowo lub całkowicie osobno) nałożyć na gracza tzw. karę nadzwyczajną. Oznacza to tyle, że może on np. zresetować walutę gracza, nałożyć na niego karę finansową lub nadać dłuższą karę killa bez wliczania tego w godziny kar.
1.13. Zarządca ma prawo zredukować ze spisu kar część lub całość kar dla wszystkich graczy świata Hypnos lub dla poszczególnych osób jako uznanie za zasługi, zaangażowanie w dobro świata lub działanie w jego interesie.
1.14. Każda sprawa dotycząca kar/sytuacji gracza jest rozpatrywana indywidualnie. Wysokość kary może się różnić zależnie od wcześniejszego zachowania gracza.
1.15. W przypadku potwierdzonego włamania na konto gracza rada ma prawo do zabicia wszystkich postaci gracza na 336h do wyjaśnienia sprawy, godziny nie są odnotowywane w spisie.
1.16. Rada świata ma prawo do prowadzenia swobodnej i aktywnej gry na świecie - w tym do atakowania innych graczy oraz bycia atakowanym przez nich. Jedyny wyjątek zakazujący atakowania Rady świata występuje podczas weryfikacji w przypadku podejrzenia nielegalnych wspomagaczy (patrz punkt 9.3.1.).
1.17. W przypadku otrzymania kary finansowej lub innej kary specjalnej z uwzględnionym terminem wypełnienia, gracz nie ma możliwości zesłać się dobrowolnie na Syberię przed wypełnieniem kary specjalnej.

2. Postacie i nick postaci.

2.1. Aby zakupić postać trzeba zgłosić się do tematu "Kupno/reset postaci".
2.1.1 Zarządca może wysłać zaproszenie dla gracza na kolejną postać/cie według własnego uznania.
2.2. Nick postaci nie może obrażać innego gracza.
2.3. Zarządca zastrzega sobie prawo do wysyłania darmowych zaproszeń.
2.4. W przypadku omyłkowo wysłanego zaproszenia zarządca ma prawo zesłać ową postać na Syberię. Lisa wysłanych zaproszeń znajduje się tutaj

3. Chat.

3.1. Zakaz obrażania i grożenia. Słowo "noob" nie jest obrazą, a "masz dedy" nie jest groźbą.
3.2. Spamowanie jest karane mutem/killem.
3.3. Zgłoszenia brane są pod uwagę tylko z czatu ogólnego/grupowego i prywatnego. zgłoszenie czatu klanowego (Nie dotyczy:9.10, 9.11, 9.13) nie jest brane pod uwagę i traktowane jest jako spam.
3.4. Wulgaryzmy nie są karane pod warunkiem, że nie są stosowane jako obraza drugiej osoby.

4. Klany.

4.1. Zabronione jest zakładanie klanu bez zgody Zarządcy [kill: 36h+ kara finansowa 400m]. Gracz ma 48 godzin od czasu nałożenia kary na usunięcie klanu, w innym przypadku zostanie zesłany na Syberię.
4.2. Założenie klanu wymaga zgody Zarządcy, oraz uiszczenia jednorazowej wpłaty w postaci złota (cennik znajduje się w blogu technicznym świata).
4.3 Zmiany nazwy klanu należy zgłosić w temacie "Klany" i otrzymać na to zgodę.

5. Ogólne zasady walk

5.1 Hypnos jest światem Hard PvP. Oznacza to, że zabijanie się nawzajem jest w pełni dozwolone i nie podlega karze. Zasady walk na stałe lub czasowo mogą ulec zmianie, rada informuje graczy 24h przed zmianą zasad.
5.2 Nie obowiązuje zajmowanie Elit, Elit II, herosów oraz tytanów/kolosów. Każdy gracz ma równy dostęp do potworków.

6. Syberia

6.1 Gracz może zostać zesłany na Syberię za:
a)Stałą blokadę konta.
b) Przekroczenie sumy 300 godzin mute/killa. Kara mute oraz kill są tak samo liczone do spisu.
c) Oczernianie ZŚP.
d) Obrazę ZŚP.
e) Udowodnioną zmianę właściciela konta.
f) Nieaktywność (Syberia nakładana jest na postać która przekroczyła 40 dni nieaktywności).
g) Oszukiwanie osób funkcyjnych w jakikolwiek sposób.
h) Otrzymanie blokady za wielu użytkowników konta lub multikonto.
i) Reklama stron hazardowych, linków referencyjnych, filmów z nielegalnymi wspomagaczami oraz podejrzanych linków. Za ten podpunkt tylko i wyłącznie może zgłosić Radny.
6.2. Odwołać się można w temacie "Odwołania".
6.3. Gracz nie może odwołać się od dobrowolnego zesłania na Syberię.
6.4 Zarządca ma prawo do jednorazowego nadania ostatniej szansy.
6.5. Niewypełnienie kary specjalnej (finansowej itp.).
6.6. Nieuzasadnione dowodami psucie opinii świata na forum lub/i w grze

7. Forum.

7.1. Tematy na forum bez pozwolenia może zakładać zarząd i grupa eventowa.
7.2. Zakładanie tematów bez zgody zarządcy lub SM będzie karane killem.
7.3. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania regulaminu znajdującego się w danym temacie. Niestosowanie się karane jest killem.
7.4. Każdy gracz ma obowiązek przestrzegania regulaminu zakładania tematów.
7.5. Na forum jest zabronione:
- Wyśmiewanie, poniżanie, obrażanie, udostępnianie zdjęć niecenzuralnych i publikacja zdjęć osób bez ich zgody.
- Bezsensowne przedłużanie stron na forum.
- Prowokacje i kłótnie na forum będą karane.

8. Nielegalne wspomagacze

8.1. Zakazane jest używanie programów, czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób - z wyjątkiem tych zatwierdzonych przez Usługodawcę. Lista osób odpowiedzialnych za weryfikację nielegalnych wspomagaczy będzie znajdować się w Blogu Technicznym, do którego odnośnik będzie na reklamie świata.
8.2. Radny odpowiedzialny za weryfikację nielegalnych wspomagaczy po otrzymaniu prośby od gracza lub z własnej inicjatywy ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzację gry. Weryfikacja musi być prowadzona w pobliżu gracza, nie można przeprowadzać jej na odległość. W wyjątkowych sytuacjach Radny może chwilowo upoważnić gracza bez uprawnień do pomocy w weryfikacji, np. w celu dokumentacji ruchu gracza weryfikowanego - wówczas Radny może upominać gracza na odległość, a upoważniony gracz będzie dokumentował zachowanie weryfikowanego. Sprawdzany gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Radnego oraz potwierdzić swoją obecność.
8.2.1. Jeśli weryfikacja rozpoczyna się na czerwonej mapce (zgoda na PvP) Radny ma możliwość, natomiast upoważniona przez niego osoba ma obowiązek napisać na czacie ogólnym (podając przy tym nick Radnego, który udzielił jej upoważnienia), że przystępuje do weryfikacji. Na zielonej (całkowity brak zgody na PvP) oraz żółtej (warunkowa zgoda na PvP) mapce Radny może pominąć tę czynność i przystąpić od razu do weryfikacji gracza.
8.3. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut. Radny lub/i wyznaczona przez niego osoba dokumentuje screenami sytuacje po rozpoczęciu weryfikacji, wszystkie komunikaty kierowane do gracza oraz wszelkie zachowanie wskazujące na podejrzenie nielegalnych wspomagaczy u gracza - bicie mobków w trakcie weryfikacji, przemieszczanie się przy ignorowaniu poleceń Radnego etc. Polecenia są przesyłane za pomocą ostrzeżenia (!nick_gracza) do czasu odezwania się do osoby weryfikującej.
8.3.1. W momencie rozpoczęcia weryfikacji na czerwonej mapce (patrz punkt 5.2.1.) obowiązuje absolutny zakaz atakowania Radnego (lub osoby do tego upoważnionej) przeprowadzającego weryfikację. W przypadku Radnego zakaz atakowania jest aktywowany wraz z napisaniem na czacie ogólnym, że przystępuje do weryfikacji - w przeciwnym razie zakaz atakowania nie obowiązuje. Zakaz ten mija wraz z końcem weryfikacji - osoba, która skorzystała z tego przywileju po zakończeniu weryfikacji ma obowiązek napisać na czacie ogólnym, że weryfikacja się zakończyła.
8.4. Jeżeli gracz nie wykona poleceń radnego lub nie potwierdzi swojej obecności zostanie ukarany Syberią.
8.5. Wylogowanie się lub użycie tp na inną mapę w trakcie weryfikacji jest równoznaczne z otrzymaniem 120h killa. Druga kara za ten punkt w ciągu tygodnia od nadania pierwszej kary jest równoznaczna z zesłaniem delikwenta na Syberię.

9. Kary

9.1 Przerabianie, edytowanie, przycinanie screenów, które służą jako dowód = kill 24-300h.
9.2. Nadużywanie funkcji MC/SM = kill 1-300h + utrata rangi w zależności od sytuacji.
9.3. Obrażanie członków rodziny innego gracza = kill 24-300h.
9.4. Spamowanie = kill 12-48h.
9.5. Przeszkadzanie w prowadzeniu konkursów/eventów Radzie serwera lub oszukiwanie podczas nich = kill 12-300h.
9.6. Założenie tematu bez zgody ZŚP lub SM = kill 96h.
9.7. Wyśmiewanie, poniżanie, obrażanie, udostępnianie zdjęć niecenzuralnych i publikacja zdjęć osób bez ich zgody = kill 24-300h.
9.8. Prowokacje i kłótnie na forum = kill 24-300h.
9.9. Obrażanie lub grożenie przy czym "noob" nie jest obrazą, a "masz dedy" nie jest groźbą = kill 12-300h.
9.10. Podszywanie się pod dowolną osobę zarządu (MC/SM/ZŚP) = kill 144-300h.
9.11. Próba przekupienia Zarządcy/SM = kill 1-300h.
9.12. Układanie z itemów nieprzyzwoitych obrazków lub przekleństw (Swastyka etc.) = kill 72-300h.
9.13. Szydzenie, kłamstwa bądź plotki na temat Zarządcy. = kill 96-300h.
9.14. Podważanie decyzji Zarządcy/SM = kill 72-300h.
9.15. Bezsensowne zgłoszenia = kill 24-96h. Gdy rozpatrujący zgłoszenie SM/MC uzna, że zgłoszenie jest zrobione na siłę, bądź widać ewidentnie, że gracz specjalnie próbuje naciągnąć błahostkę pod wykroczenie.
9.16. Podpuszczanie lub zachęcanie do łamania regulaminu = kill 24-200h.
9.17. Podważanie/wyśmiewanie decyzji Rady w każdym elemencie gry. Za ten punkt zgłosić i ukarać może tylko Radny = kill 12-300h
9.18. Zabicie bez zgody SM/MC (lub upoważnionego przez SM gracza) w trakcie weryfikacji nielegalnych wspomagaczy = kill 150h + kara finansowa 1000m.
9.19. Zmiana nazwy klanu bez zgody zarządcy =kill 50h + kara finansowa 250m.
9.20. Wykorzystywanie luk w regulaminie = kill 1h-300h.
9.21. Oszukwanie graczy, dowody należy przedstawić zarządcy świata i on decyduje o ukaraniu gracza = kill 24h-300h + kara finansowa 100m-5000m

10. Okres próbny

10.1. Każdy nowy gracz, który otrzyma zaproszenie, musi przejść okres próbny. Trwa on 90 dni.
10.1.1. W wyjątkowych przypadkach zarządca zastrzega sobie możliwość do skrócenia lub przedłużenia graczowi okresu próbnego.
10.2. Przy każdej karze gracza podczas okresu próbnego, zarządca zastrzega sobie prawo do wysłania takiego delikwenta na Syberię.
10.3. Każda kara killa gracza na okresie próbnym jest mnożona x2 [nie dotyczy kar finansowych].
10.4. Podczas okresu próbnego lub w jego ostani dzień zarządca ma prawo do decyzji, czy gracz przeszedł go pomyślnie. W przypadku negatywnej decyzji gracz zostaje przeniesiony na Syberię.

11. Zarząd serwera.

11.1. SM/MC nie może nadużywać swojej funkcji.
11.2. SM/MC należą do rady serwera.
11.3. Jeżeli SM/MC nie spełnia swojej funkcji prawidłowo, może zostać odwołany przez zarządcę.
11.4. W przypadku złamania regulaminu przez SM/MC zarządca decyduje o odebraniu takiej osobie uprawnień.
11.5. Zarządca zastrzega sobie prawo do nałożenia immunitetu na wybranego gracza na czas stały bądź określony.
11.6. Gracze objęci immunitetem nie mogą być atakowni oraz nie mogą atakować innych graczy. W przypadku zaatakowania karę otrzymuje atakujący. [Kill:96h]
11.7. Immunitet nie chroni graczy, którzy stoją w grupie z osobą bez immunitetu.
Data
Akcja
Obowiązuje od:
2018-05-15
Zmiany w punktach: 12.28, 7.4.3, 7.6, 12.13, 7.3, 3.5, 8.5, 10.3, 10.6, 12.16, 12.33, 5.3, 12.27
09/08/2018
2018-08-20
Zmiana regulaminu.
03/09/2018
2018-09-11
Zmiana regulaminu.
25/09/2018
2018-10-09
Zmiana regulaminu.
23/10/2018
2018-11-20
Zmiana regulaminu.
04/12/2018
2019-03-18
Zmiana regulaminu.
01/04/2019
2019-04-21
Zmiana regulaminu.
04/06/2019
2019-06-07
Zmiana treści punktu 3.3
04/06/2019
2020-03-25
Zmiana regulaminu.
08/04/2020
2020-07-21
Zmiana regulaminu.
04/08/2020
2020-02-26
Zmiana regulaminu.
12/02/2021
2021-03-25
Usunięcie punktu: 8.6.
12/02/2021
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -