Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Hypnos


1. Postanowienia ogólne.

1.1. Posiadając postać na świecie gracz zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu świata prywatnego Hypnos, postów Rady serwera w Blogu Technicznym, Regulaminu gry wraz z Taryfikatorem Kar(z wyjątkiem punktu 21. Cenzurowanie wulgaryzmów w tym również: skróty wulgaryzmów, skróty obcojęzyczne), Zasad światów prywatnych i Etykiety gracza Margonem, Regulaminu forum oraz regulaminów tematów założonych przez Radę serwera.
1.2. Administracja ma prawo do zmiany regulaminu świata informując o tym graczy z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
1.3. Zarządca świata może zmienić statystyki świata informując o tym graczy z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.
1.4. Właściciel konta ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto.
1.5. Każdego gracza obowiązuje okres próbny przez pierwszy miesiąc gry na świecie, w tym czasie jego kary zostają podwajane.
1.6. W wyjątkowych sytuacjach (gady dowody z gry nie wystarczą) logi z panelu zarządzania/panelu kontaktowego/logi chatu globalnego mogą być dowodem w sprawie ukarania gracza.
1.7. Każda nieścisłość odnośnie Regulaminu ŚP Hypnos musi zostać sprostowana przez Radę Serwera.
1.8. Gracz może poprosić o ostatnią szansę Radę serwera, jednak ta może odmówić. Jeśli ją otrzyma to za kolejne przewinienie zostanie nałożona na niego Syberia.
1.8.1. Jeżeli gracz otrzyma ostatnią szanse a nie skończył odbywać swojej kary, kill nakładany jest ponownie.
1.9. Gracz, który otrzymał zaproszenie na serwer, ma obowiązek wbić na pierwszej postaci minimum 60 poziom. Ma na to 7 dni, inaczej zostanie zesłany na Syberię (punkt dotyczy również graczy, którzy zgłoszą swoją nieobecność).
1.10. Gracz może zgłosić innego gracza łamiącego regulamin, musi to zrobić w przeznaczonym do tego temacie na forum "Trybunał Sprawiedliwości".
1.11. Gracz Hypnos który wykorzystał zaproszenie dla znajomego, bądź polecił kogoś w rekrutacji dla znajomych jest zobowiązany do przejęcia na siebie 50% kar przez okres 1 miesiąca jeśli dany gracz zostanie zaproszony na serwer - punkt ten tyczy się tylko i wyłącznie kar zabicia postaci (jeśli na gracza poleconego/zaproszonego zostanie nałożone 50h killa, osoba polecająca dostanie 25h killa). Kary te będą odnotowane w spisie kar (punkt ten nie obowiązuje Rady serwera).
1.12. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za wstawione/wysłane przez siebie screeny/linki na czacie jak i forum.
1.13. Każdy gracz który nie był karany przez co najmniej 3 miesiące, ma prawo prosić Radę serwera o odpisanie mu 20h killa ze spisu, musi to zrobić w odpowiednim temacie na forum. Ilość godzin w spisie nie może spaść poniżej 0 oraz gracz nie może prosić o cofnięcie godzin za poprzednie miesiące (gdy gracz np. po pół roku chciałby, by usunięto mu 40h killa ze spisu).
1.14. Gdy gracz nie przekroczył 219h killa w spisie kar a był na Ostatniej szansie, po 6 miesiącach bez kary ma prawo prosić Radę serwera w przeznaczonym do tego temacie na forum o jednorazowe ściągnięcie Ostatniej szansy. Rada Serwera ma prawo odrzucić wniosek gracza gdy gracz złamał poważniejszy punkt regulaminu (punkty zostaną spisane w odpowiednim temacie).

2. Postacie.

2.1. Cennik postaci znajduje się w temacie "Kupno/reset postaci" jak i w Blogu technicznym świata.
2.2. Na świecie Hypnos każdy gracz może posiadać maksymalnie 6 postaci.
2.3. Zakładając postać nick gracza musi być klimatyczny. Aby nick był uważany za klimatyczny, musi spełniać następujące warunki:
-Zaczynać się wielką literą oraz nie może zawierać błędów ortograficznych.
-Nie może zawierać treści nieodpowiednich, wulgarnych oraz obraźliwych.
-Nie jest pisany PoKeMoNeM, nie zawiera dopisków typu xD, xxD, xXx, Pl - przykładowo: Marcinxd, Spadajondzy, xXxliźdźxXx, Lubię kotletyxxD, JoNsOn itp.
-Nie promuje kultur/ideologi nazistowskich/faszystowskich/komunistycznych/religijnych.
2.3.1 Rada serwera ma prawo uznać nick za nieklimatyczny mimo spełnienia powyższych warunków.
2.4. W przypadku założenia postaci z nieklimatycznym nickiem gracz zostanie ukarany [kill: 72h] oraz ma 3 dni od czasu nałożenia kary na zmianę nicku.
2.4.1. Jeśli gracz się nie dostosuje, owa postać zostanie zesłana na Syberię a do spisu kar zostanie dopisane 48h (w przypadku gdy gracz zmieni nick, kara nie trafi do spisu).
2.5. Gracz zobowiązany jest do zgłoszenia min. 15 dniowej nieaktywności (dotyczy wszystkich postaci) w temacie "Nieobecności". Maksymalna ilość zgłoszonych dni nieaktywności w ciągu roku, wynosi 45 dni.

3. Dodatki globalne.

3.1. Po wejściu do gry zalecane jest zainstalowane dodatków globalnych, jednak nie są one obowiązkowe.
3.2. Wszystko o dodatkach globalnych opisane jest na forum serwera.
3.3. Zakazane jest handlowanie walutą serwerową "Hypnosiaki", ''Tanatosy''. [kill: 24-200h oraz wyzerowanie waluty]
3.4. Zabronione jest wchodzenie na NPC, kolizje, pomniki i potwory dodane za pomocą dodatku globalnego, wyjątkiem jest Rada serwera, oraz grupa eventowa (dotyczy mapy eventowej świata). [kill: 12-72h]
3.5. Używanie błędów w dodatku globalnym. [kill: 24-200h oraz wyzerowanie waluty serwerowej]

4. Screeny.

4.1. Na prawidłowo wykonanym zrzucie ekranu powinna być widoczna godzina+data, screen nie może być edytowany/ucięty, oraz musi być wrzucony na imgur.com lub zapodaj.net. Zrzuty ekranu nie mogą być robione przez dodatki dostępne w grze.
4.1.1. Screen może być wykonany na telefonie, wówczas musi znajdować się na nim zegar serwerowy z godziną+datą oraz w razie konieczności widoczny musi być pełny czat.
4.2. Sprawy ulegają przedawnieniu po okresie 7 dni, dlatego też screeny złamania regulaminu są ważne maksymalnie przez 7 dni, wówczas tylko przez ten czas można kogoś zgłosić. Złamanie tej zasady zostanie potraktowane punktem 10.3. niniejszego regulaminu.

5. Rada serwera.

5.1. W skład Rady serwera wchodzą: Zarządca Świata Prywatnego oraz Super Moderatorzy.
5.2. Grupa Eventowa nie wchodzi w skład Rady serwera.
5.3. Rada serwera może karać graczy w temacie Trybunał Sprawiedliwości oraz rozpatrywać odwołania.
5.4. Przewodniczący Grupy Eventowej może nałożyć na siebie lub kogoś ochronę na czas tworzenia eventu lub innych spraw, dzięki której gracze nie mogą takiej osoby zabijać (gracze zostaną poinformowani o tym poprzez wiadomość systemową).
5.5. Zarządca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia mini-regulaminu/zmian pvp w blogu technicznym w przypadku jakiegoś eventu bądź innego wydarzenia.
5.6. Rada serwera stosuje recydywę. Polega to na podwojeniu przewidywanej kary, w każdym przypadku ponownego złamania tego samego punktu regulaminu.
5.7. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmienienia cennika znajdującego się w Blogu technicznym świata.
5.8. Rada serwera może nałożyć na gracza karę za coś, co nie zostało opisane w regulaminie, kara będzie adekwatna do popełnionego czynu.
5.9. Rada serwera każde zgłoszenie/odwołanie/ostatnią szansę traktuje indywidualnie (brane jest wtedy pod uwagę dotychczasowe zachowanie gracza na serwerze).

6. Chat i Forum.

6.1. Zabrania się:
6.1.1. Spamowania, Floodowania (kilkukrotna taka sama wiadomość pod rząd, wiadomości pozbawione sensu, pisanie wielkimi literami bądź falą, wklejanie treści walki). Pisanie wielkimi literami jak i falą jest dozwolone jednak na czacie grupowym jak i prywatnym. [kill: 12-72h]
6.1.2 Nadużywania komend takich jak: /me, /nar. [kill: 12-32h]
6.1.3. Obrażania oraz szantażowania graczy (Noob, random, burak, dzban nie są traktowane jako wyzwiska). [kill: 12-72h]
6.1.4. Obrażania oraz szantażowania Rady serwera (pomówienia jak i oszczerstwa na temat Rady serwera również będą karane). [kill: 48-200h]
6.1.5. Obrażania rodziny oraz innych osób związanych z graczem. [kill: 96-150h]
6.1.6. Grożenia graczom oraz Radzie serwera, dotyczącego świata realnego lub wirtualnego (dedy nie są groźbą). [kill: 48-200h]
6.1.7. Rozpoczynania kłótni i branie w nich udziału. [kill: 24-72h]
6.1.8. Żebrania, proszenia o przedmioty/złoto. [kill: 12h]
6.1.9. Ofert dotyczących sprzedaży na czacie globalnym/ogólnym (dozwolona jest jednak jedna oferta kupna w czasie 1 godziny). [kill: 12h]
6.1.10. Zakładania tematów bez zgody Rady serwera lub osób do tego uprawnionych. [kill: 48h]
6.1.11. Celowego rozciągania/wydłużania stron na forum. [kill: 12-24h]
6.2. Nakazuje się:
6.2.1. Zachowania poprawności pisanych zdań zwracając uwagę na ortografię. [kill: 6-48h]
6.2.2. Zachowania kultury wypowiedzi oraz uprzejmego odnoszenia się do graczy. [kill: 12-24h]
6.2.3. Przestrzegania regulaminu tematów.
6.3. Dozwolone jest na czatach stosowanie wulgaryzmów jak i ich cenzurowanie. Limit wulgaryzmów wynosi 3 w ciągu 1h (za złamanie tej zasady [kill: 24h]). Wulgaryzmy nie mogą być stosowane w celach obrażania innych osób, takie przewinienia będą karane zgodnie z regulaminem ŚP Hypnos.
6.4. Handel na forum dozwolony jest tylko w temacie: "Mistyczne Targi". [kill: 12h]
6.5. Obrazę może zgłosić tylko osoba do której były skierowane dane słowa, bądź osoba która poczuła się nimi urażona.
6.6. Na czacie klanowym panuje wolność słowa, obowiązują jednak punkty: 6.1.4., 6.1.6., 12.10.,12.11. oraz 12.12. niniejszego regulaminu, złamanie tych punktów będzie karane.
6.7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Za wprowadzanie graczy w błąd na jego temat na każdym rodzaju czatu (prócz klanowego), oraz forum (nie dotyczy tematu "Trybunału Sprawiedliwości") gracz otrzymuje karę. [kill: 48h]

7. Elity II/Herosi/Tytani.

7.1. Zabrania się wybijania zajętego herosa (takie zachowanie może zgłosić tylko i wyłącznie osoba zajmująca). [kill: 48h]
7.1.1. Zakaz atakowania herosa przez osobę inną niż znalazca (takie zachowanie może zgłosić tylko i wyłącznie osoba zajmująca). [kill: 32h]
7.2. Osobą zajmującą herosa jest ta, która jako pierwsza napisała na czacie "Zajmuję herosa X" bądź "Zajmuję X" (gdzie X oznacza nazwę herosa). Heros jest zajęty przez 15min od czasu wysłania wiadomości, gracz w tym czasie może oddalić się od herosa/przelogować się. Przy zajmowaniu gracz nie musi używać polskich znaków a cała wiadomość może być napisana z małych liter.
7.2.1. Osoba, która zajęła herosa może go przekazać innemu graczowi pisząc na chacie ogólnym ''Przekazuję herosa X graczowi Y'' bądź "Przekazuję X graczowi Y" (Gdzie X oznacza nazwę herosa a Y nick gracza). Osoby te nie mogą ponownie zająć tego samego herosa. [kill: 24h]
7.2.2. Po upływie czasu zajęcia, osoba która zajęła go wcześniej nie może zrobić tego ponownie. [kill: 24h]
7.3. Potrzebnym dowodem gdy zostanie wybity heros jest zrobienie zrzutu ekranu z widoczną godziną wiadomości zajęcia (najechanie kursorem na zajęcie herosa).
7.4. Zabrania się zajęcia herosa który jeszcze się nie pojawił, takie przewinienie będzie karane. [kill: 30h]
7.5. Zakazane jest zabijanie osoby zajmującej herosa oraz graczy z grupy osoby zajmującej na mapie na której znajduje się heros. [kill: 48h]
7.6. Na świecie nie obowiązuje zajmowanie elit, elit II, tytanów czy ekspowisk. [kill: 24h]
7.7. Gracze, którzy nie korzystają z dodatków zobowiązani są do zapisania herosa/tytana w temacie na forum. Gracze, którzy korzystają z dodatków, a heros/tytan nie został zapisany w dodatku globalnym, również zobowiązani są do zapisania herosa/tytana w temacie na forum (gracz ma 15 minut na zapisanie). [kill: 50h]
7.8. Osoba która jako pierwsza zajęła herosa ma prawo zająć jeden dowolny przedmiot z niego, musi jednak poinformować na czacie ogólnym (bądź globalnym jeżeli ma taką możliwość) przed zaatakowaniem herosa ''Zajmuję przedmiot X'' - gdzie X oznacza dokładną nazwę przedmiotu (dozwolone są literówki w nazwie, ale musi być zrozumiała dla innych graczy). Jeżeli spadną dwa takie same przedmioty, dla znalazcy należy się ten z prawej strony okna łupów.
7.8.1. Jeżeli zajęty przedmiot złapie inna osoba niż znalazca, ma 15 minut na zwrócenie przedmiotu osobie zajmującej, inaczej zostanie ukarany. [kill: 200h]

8. Walki PvP.

8.1. Hypnos jest światem PvP, więc czerwone mapki są włączone 24/7.
8.2. Dozwolone jest zabijanie graczy z maksymalną przewagą 15 lvli, mniejsze lvl mogą zabijać graczy z większym lvl. [kill: 48h]
8.3. Powyżej +285lvl nie ma maksymalnej przewagi podczas PvP. Gracz z 285 lvl nie może atakować nikogo poniżej różnicy 15 lvl.
8.3.1. Gracze od +300 poziomu mogą zabijać każdego gracza z powyżej 285 poziomem doświadczenia.
8.4. Na zamkniętych e2 typu Tollok Utumutu można zabijać innych graczy z nieograniczoną przewagą poziomową (obowiązuje tylko pkt 8.6.1.).
8.5. W "Krwawe Weekendy" czyli w weekendy co tydzień, od piątku godziny 16:00 do niedzieli godziny 23:59 obowiązuje hard PvP. Nie obowiązują wtedy żadne zasady PvP.
8.6. Dozwolone są walki grupowe:
8.6.1. Zabijanie graczy w grupach może nastąpić tylko wtedy, gdy mniejsza grupa atakuje większą (2vs2, 2vs3 itd.). Większa grupa nie może zabijać mniejszej (2vs1, 3vs2 itd.).
8.6.2. Różnica między najwyższym a najniższym poziomem w drugiej grupie nie może przekroczyć 15 poziomów.
8.6.3. Gdy zasady walk grupowych nie zostaną spełnione atakujący otrzymuje [kill: 48h] (ZSP może sprawdzić i potwierdzić to w panelu).

9. Klany.

9.1. Zabronione jest zakładanie klanu bez zgody Zarządcy [kill: 48h]. Gracz ma 3 dni od czasu nałożenia kary na usunięcie klanu, w innym przypadku zostanie zesłany na Syberię.
9.2. Założenie klanu wymaga zgody Zarządcy, oraz uiszczenia jednorazowej wpłaty w postaci złota (cennik znajduje się w blogu technicznym świata).
9.3. Osoba, która otrzymała zgodę i wpłaciła wymaganą kwotę, zobowiązana jest do utrzymania stanu min. 20 postaci znajdujących się w klanie - Założyciel ma tydzień na uzbieranie wymaganej ilość postaci od uzyskania zgody na forum.
9.3.1. Gdy klan nie będzie posiadał 20 postaci, Założyciel klanu zostanie o tym poinformowany, wówczas ma tydzień na zebranie odpowiedniej ilości postaci. Jeśli nie dostosuje się do tego, musi rozwiązać klan, inaczej zostanie nałożona na niego Syberia a klan zostanie usunięty przez Administrację.
9.4. Nazwa klanu musi zgadzać się z wytycznymi przedstawionymi w punkcie 2.3. które obowiązują dla nazw postaci.
9.4.1. Wulgarna/niedozwolona/nie klimatyczna nazwa/oficjalna strona klanu. Założyciel otrzymuje karę [kill: 48h], jeśli w ciągu 3 dni nie zmieni strony/nazwy, zostaje zesłany na Syberię.
9.5. Aby zmienić Założyciela klanu wymagana jest zgoda od Rady serwera.
9.5.1. Gdy zostanie zmieniony Założyciel klanu bez zgody Rady serwera, na poprzedniego Założyciela zostanie nałożona kara [kill: 48h]. Wówczas nowy Założyciel musi oddać klan poprzedniemu Założycielowi, ma na to tydzień. W innym przypadku obaj otrzymają karę a klan zostanie rozwiązany przez Administrację. [kill: 100h]
9.6. Jeśli założyciel klanu otrzyma blokadę konta powyżej 15 dni, klan zostaje rozwiązany przez Administrację.
9.7. Gdy Założyciel klanu zostanie zesłany na Syberię, klan zostanie rozwiązany przez Administrację.
9.8. Zarządca ma prawo do założenia pierwszego klanu jakim jest skarbiec (nie obowiązuje go pkt. 9.3.1.). Stan skarbca będzie podany w Blogu technicznym świata.
9.9. Wojny klanowe są dozwolone. Wymagana jest zgoda obu założycieli poszczególnych klanów w odpowiednim temacie na forum. Zakończenie wojny musi zostać również zgłoszone w temacie ''Klany'' przez obu założycieli. Wojny zapisane będą w blogu technicznym świata.
9.9.1. Podczas wojen klanowych nie obowiązują żadne punkty odnośnie walk PvP.
9.9.2. Gracze ponoszą pełną odpowiedzialność za grupowanie się z graczami których obowiązuje wojna klanowa. Możliwe jest zaatakowanie grupy wrogiego klanu w której znajduje się osoba spoza klanu, wówczas atakujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

10. Kary.

10.1. Rada serwera ma prawo nałożyć na gracza: killa/mute/Syberię (kary nakładane są na wszystkie postaci gracza), bądź ostrzeżenie. Ostatecznie gracz może trafić do "Indeksu pohańbionych".
10.1.1. Podczas wygrania killa w jakimś konkursie, kara ta zostaje nałożona tylko na jedną postać wskazaną przez gracza.
10.2. Jeśli gracz nie zgadza się z nałożoną na niego karą może się od niej odwołać. Ma maksymalnie tydzień od nałożenia kary na forum w przeznaczonym do tego temacie "Odwołania".
10.3. Nieznajomość regulaminu w temacie "Trybunał Sprawiedliwości" oraz zgłoszenia na siłę będą karane (zgłosić gracza może tylko i wyłącznie Rada serwera). [kill: 72h]
10.4. Jeżeli gracz pomylił hosting ma czas na poprawę go do momentu, aż ktoś z rady rozpatrzy zgłoszenie (inny gracz nie ma prawa tego zgłosić). W innym razie nałożona zostanie kara. [kill: 24h]
10.5. Zabrania się próby przekupstwa Rady/GE serwera. [kill: 48-100h]
10.6. Decyzje Rady Serwera może podważyć tylko Administracja gry, za jej podważanie gracz może zostać ukarany. Wykłócanie się na poczcie, wszystkich rodzajach czatu jak i na forum (w skrajnych przypadkach w temacie "Odwołania"), oraz innych środkach komunikacji również będzie karane. [kill: 24-200h]
10.7. Rada serwera może zakazać wchodzenia na daną mapę w danych godzinach/dniach jeśli chce na niej stworzyć event. Gracze wtedy zostaną poinformowani wcześniej na czacie. [kill: 48h]
10.8. Zabrania się wyrzucania przedmiotów na miejsce NPC/pomniku lub w miejscu kolizji/za kolizjami na mapie eventowej świata. [kill:12h]
10.9. Układanie niedozwolonych obrazków/napisów (wulgarne, nazistowskie) z przedmiotów na mapce. Jeśli gracz się przyzna, zostanie nałożona na niego kara [kill: 80h]. W innym przypadku po skontaktowaniu się z panelem na gracza zostanie nałożona Syberia.
10.10. Jeżeli MC/SM lub członek Grupy Eventowej nadużywa swoich funkcji, zostaje zdjęta ranga bądź może otrzymać ostatnią szansę. W szczególnych przypadkach przewidziana jest kara. [kill: 1-200h]
10.11. Zabicie osoby na którą nałożono ochronę (opisana jest w punkcie 5.4.). [kill: 50h]
10.12. Zachęcanie lub podpuszczanie gracza do złamania regulaminu. [kill: 12-100h]
10.13. Zakłócanie eventów serwerowych, konkursów lub ich tworzenie bez uzyskania zgody. [kill: 12-48h]
10.14. Zakazane jest wtrącanie się w sprawy dotyczące kar przez graczy, których kara nie dotyczy - ocena pod postem osób funkcyjnych, komentowanie forum świata, chacie ogólnym/globalnym również się do tego wlicza (punkt nie obowiązuje Rady serwera). [kill: 72h]
10.15. Otrzymanie bana tymczasowego poniżej 15 dni. [kill: 72h]
10.16. Zabronione jest obrażanie/poniżanie/oczernianie graczy Hypnos na profilu gracza. [kill: 12-200h]

11. Kontrola graczy względem używania nielegalnego wspomagania gry.

11.1. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących/wspomagających rozgrywkę w jakikolwiek sposób.
11.2. Zarządca świata ma prawo zweryfikować gracza któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzację gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata oraz odpowiadać na zadawane pytania, czym dopiero potwierdzi swoją obecność.
11.3. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 20 minut. Zarządca zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednim zrzutem ekranu sytuację w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 20 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżeń lub pisząc na czacie prywatnym do gracza do czasu, aż gracz nie napisze do Zarządcy. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
11.4. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy lub nie potwierdzi swojej obecności w czasie weryfikacji zostanie ukarany. [kill: 200h]

12. Syberia.

12.1. Gracz może zostać zesłany na Syberię na własne życzenie.
12.2. Posiadanie dwustu godzin killa w historii gry na Hypnos.
12.3. Otrzymanie na koncie bana równego, bądź wyższego niż 15 dni.
12.4. Posiadanie niezgłoszonej nieobecności równej, bądź dłuższej niż 15 dni lub przekroczenie 45 dni nieobecności zgłoszonej. Kara zostaje nałożona tylko na postacie które przekroczyły limit nieobecności.
12.5. Udowodniona zmiana właściciela konta.
12.6. Celowe wykorzystywanie luk w regulaminie serwera.
12.7. Promowanie kultur/ideologi nazistowskich/faszystowskich/komunistycznych.
12.8. Posiadanie ujemnej reputacji. Rada serwera nakłada na gracza karę w wysokości [kill: 168h]. Gracz w tym czasie musi odrobić reputację do poziomu przynajmniej 0. Gdy gracz odrobi reputację, kill zostaje zdjęty (nie jest wliczany w ilość godzin kar).
12.9. Podszywanie się pod Radę serwera.
12.10. Oszukiwanie osób funkcyjnych w jakikolwiek sposób.
12.11. Podburzanie, buntowanie, nastawianie graczy przeciw Radzie serwera.
12.12. Psucie klimatu serwera, działanie na jego niekorzyść.Data
Akcja
Obowiązuje od:
2018-05-15
Zmiany w punktach: 12.28, 7.4.3, 7.6, 12.13, 7.3, 3.5, 8.5, 10.3, 10.6, 12.16, 12.33, 5.3, 12.27
09/08/2018
2018-08-20
Zmiana regulaminu.
03/09/2018
2018-09-11
Zmiana regulaminu.
25/09/2018
2018-10-09
Zmiana regulaminu.
23/10/2018
2018-11-20
Zmiana regulaminu.
04/12/2018
2019-03-18
Zmiana regulaminu.
01/04/2019
2019-04-21
Zmiana regulaminu.
04/06/2019
2019-06-07
Zmiana treści punktu 3.3("Ogniki", ''Złote Orzechy''" na "Hypnosiaki", ''Tanatosy''"
04/06/2019
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -