Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Hypnos


1. Postanowienia ogólne:

1.1. Posiadając postać na świecie gracz zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu świata prywatnego Hypnos, Regulaminu gry wraz z Taryfikatorem Kar(z wyjątkiem punktu 22.), Zasad światów prywatnych i Etykiety gracza Margonem, Regulaminu forum, regulaminów tematów założonych przez Administrację świata.
1.1.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Za wprowadzanie graczy w błąd na jego temat na każdym rodzaju czatu (prócz klanowego), oraz forum (nie dotyczy tematu "Trybunału Sprawiedliwości") gracz otrzymuję karę. [kill: 48h]
1.2. Administracja ma prawo do zmiany regulaminu świata informując o tym graczy z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
1.3. Zarządca świata może zmienić statystyki świata informując o tym graczy z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.
1.4. Właściciel konta ponosi odpowiedzialność za swojego zastępce.
1.5. Nick gracza musi być klimatyczny. Aby nick był uważany za klimatyczny, musi spełniać następujące warunki:
-Musi zaczynać się wielką literą oraz nie może zawierać rażących błędów ortograficznych.
-Nie może zawierać treści nieodpowiednich, wulgarnych oraz obraźliwych.
-Nie jest pisany PoKeMoNeM, nie zawiera dopisków typu xD, xxD, xXx - przykładowo: Marcinxd, Spadajondzy, xXxliźdźxXx, Lubię kotletyxxD, JoNsOn itp.
-Nie promuje kultur/ideologi nazistowskich/faszystowskich/komunistycznych/religijnych.
1.5.1. W przypadku założenia postaci z nieklimatycznym nickiem gracz zostanie ukarany [kill: 72h] oraz ma 3 dni od czasu nałożenia kary na zmianę nicku, po tym czasie zostanie zesłany na Syberię.
1.6. Każdego gracza obowiązuje okres próbny przez pierwszy miesiąc gry na świecie, w tym czasie jego kary zostają podwajane.
1.7. W wyjątkowych sytuacjach (gdy dowody z gry nie wystarczą) logi z panelu zarządzania/bądź panelu kontaktowego/logi chatu globalnego mogą być dowodem w sprawie ukarania gracza.
1.8. Każda nieścisłość odnośnie Regulaminu ŚP Hypnos musi być sprostowana przez Radę Serwera.
1.9. Gracz może poprosić o ostatnią szansę Zarządcę serwera, jednak ten może odmówić. Jeśli ją otrzyma to za kolejne przewinienie zostanie nałożona Syberia.
1.10. Gracz, który otrzymał zaproszenie na serwer, ma obowiązek wbić na pierwszej postaci minimum 60 poziom. Ma na to 2 tygodnie, inaczej zostanie zrzucony na Syberię.

2. Chat i Forum.

2.1. Zabrania się:
2.1.1. Spamowania, Floodowania (kilkukrotna taką sama wiadomość pod rząd, wiadomości pozbawione sensu, pisanie wielkimi literami, falą, wklejanie treści walki.) [kill: 12-72h]
2.1.2 Nadużywania komend takich jak: /me, /nar. [kill: 12-32h]
2.1.3. Obrażania oraz szantażowania graczy (Noob, random, burak, dzban nie są traktowane jako wyzwiska) [kill: 12-72h]
2.1.4. Obrażania oraz szantażowania Rady serwera. [kill: 48-120h, aż po przeniesienie gracza na Syberię]
2.1.5. Obrażania rodziny oraz innych osób związanych z graczem. [kill: 96-150h]
2.1.6. Grożenia graczom oraz Radzie serwera, dotyczącego świata realnego lub wirtualnego. (Dedy nie są groźbą). [kill: 48-120h, aż po przenie gracza na Syberię]
2.1.7. Rozpoczynania kłótni i branie w nich udziału (Prowokacje w ocenach na forum, chacie globalnym/ogólnym również są brane jako rozpoczynanie kłótni) [kill: 24-72h]
2.1.8. Żebrania. [kill: 12h]
2.1.9. Wysyłania nadmiernej ilości ofert kupna/sprzedaży przedmiotów (Dopuszczalne są dwa linki/dwie oferty w czasie jednej godziny na obszarze jednej lokacji - chat globalny jest jedną lokacją). [kill: 12-24h]
2.1.10. Zakładania tematów bez zgody Administracji świata lub osób do tego uprawnionych. [kill: 48h]
2.1.11. Celowego rozciągania/wydłużania stron na forum. [kill: 12-24h]
2.2. Nakazuje się:
2.2.1. Zachowania poprawności pisanych zdań zwracając uwagę na ortografię oraz interpunkcję. [kill: 6-48h]
2.2.2. Zachowania kultury wypowiedzi oraz uprzejmego odnoszenia się do graczy. [kill: 12-24h]
2.2.3. Przestrzegania regulaminu tematów.
2.3. Dozwolone jest na chatach stosowanie wulgaryzmów jak i ich cenzurowanie. Limit wulgaryzmów wynosi 3 w ciągu 1h (za złamanie tej zasady [kill: 24h]). Wulgaryzmy nie mogą być stosowane w celach obrażania innych osób, takie przewinienia będą karane zgodnie z regulaminem ŚP Hypnos.
2.4. Handel dozwolony jest tylko w temacie: "Mistyczne Targi".
2.5. Obrazę może zgłosić tylko osoba do której były skierowane dane słowa, bądź osoba która poczuła się nimi urażona.
2.6 Na czacie klanowym panuje wolność słowa, obowiązują jednak punkty 2.1.4. i 2.1.6. niniejszego regulaminu, złamanie tych punktów będzie karane.

3. Screeny:

3.1. Na prawidłowo wykonanym zrzucie ekranu powinna być widoczna godzina+data, screen nie może być edytowany/ucięty, oraz musi być wrzucony na imgur.com lub zapodaj.net (jeśli oba hostingi nie działają można wrzucić screena na inny hosting). Zrzuty ekranu nie mogą być robione przez dodatki dostępne w grze.
3.2. Screeny złamania regulaminu są ważne maksymalnie przez 3 dni, wówczas tylko przez ten czas można kogoś zgłosić. Gdy zgłoszenie nastąpi po upływie 3 dni, gracz otrzyma karę [kill: 24h]

4. Postacie i aktywność:

4.1. Pierwszą postać można otrzymać tylko i wyłącznie od Zarządcy, z rekrutacji na forum bądź konkursów.
4.2. Drugą/trzecią/czwartą postać można nabyć za odpowiednią ilość złota/waluty serwerowej, wygrać w konkursach lub po ukończenia questa z linii fabularnej.
4.3. Piątą i szóstą postać można otrzymać z konkursów lub za zasługi dla świata.
4.4. Reset postaci jest opisany w blogu technicznym świata. Po dokonaniu transakcji dana postać zostaje zesłana na Syberię.
4.5. Gracz zobowiązany jest do zgłoszenia min. 15 dniowej nieaktywności (dotyczy wszystkie postacie) w temacie: "Nieobecności". Maksymalna zgłoszona nieobecność to 45 dni.

6. Elity II/Herosi/Tytani

6.1. Zabrania się wybijania zajętego herosa. [kill: 48h]
6.2. Osobą zajmującą herosa jest ta, która jako pierwsza napisała na czacie "Zajmuję herosa X" (gdzie X oznacza nazwę herosa). Heros jest zajęty przez 15min od czasu wysłania wiadomości.
6.2.1. Po upływie czasu zajęcia, osoba która zajęła go wcześniej nie może zrobić tego ponownie.
6.3. Potrzebnym dowodem gdy zostanie wybity heros jest zrobienie zrzutu ekranu z widoczną godziną wiadomości zajęcia (najechanie kursorem na "Zajmuję herosa X").
6.4. Zabrania się zajęcia herosa który jeszcze się nie pojawił, takie przewinienie będzie karane. [kill: 48h]
6.5. Zakazane jest atakowanie osoby zajmującej herosa oraz graczy z grupy osoby zajmującej na mapie na której znajduje się heros. [kill: 48h]
6.6. Na świecie nie obowiązuje zajmowanie elit, elit II, tytanów czy ekspowisk. [kill: 30h]
6.7. Gracze, którzy nie korzystają z dodatków zobowiązani są do zapisania herosa/tytana w temacie na forum. Gracze, którzy korzystają z dodatków, a heros/tytan nie został zapisany w dodatku globalnym, również zobowiązani są do zapisania herosa/tytana w temacie na forum (Gracz ma 15 minut na zapisanie). [kill: 60h]
6.8 Zakaz atakowania herosa przez osobę inną niż znalazca. [kill: 32h]

7. Walki PvP:

7.1. Hypnos jest światem PvP, więc czerwone mapki są włączone 24/7.
7.2. Dozwolone jest zabijanie graczy z maksymalną przewagą 15 lvli, mniejsze lvl mogą zabijać graczy z większym lvl. [kill: 48h]
7.3.1. Powyżej +285lvl nie ma maksymalnej przewagi podczas PvP. Gracz z 285 lvl, nie może atakować nikogo poniżej 15 lvl.
7.4.2. Gracze od +300 poziomu mogą zabijać każdego gracza z powyżej 285 poziomem doświadczenia. (285lvl nie może zabijać np. 269lvl gdyż jest +15 poziomów przewagi.)
7.5. Na zamkniętych e2 typu Tollok Utumutu można zabijać innych graczy z nieograniczoną przewagą poziomową (obowiązuje tylko pkt. 7.8.1.).
7.6. Zarządca może ustawić NonPvP na czas trwania eventu/minievenu z wcześniejszym poinformowaniem graczy (minimum z 2 dniowym wyprzedzeniem)
7.7. W "Krwawe Weekendy" czyli w weekendy co tydzień, od piątku godziny 16:00 do niedzieli godziny 23:59 obowiązuje hard pvp. Dozwolone zabijanie graczy w grupie, oraz bez przewagi lvl.
7.8. Dozwolone są walki grupowe:
7.8.1. Zabijanie graczy w grupach może nastąpić tylko wtedy, gdy mniejsza grupa atakuje większą (2vs2, 2vs3 itd.). Większa grupa nie może zabijać mniejszej (2vs1, 3vs1 itd)
7.8.2. Różnica między najwyższym a najniższym poziomem w drugiej grupie nie może przekroczyć 15 poziomów.
7.8.3. Gdy zasady walk grupowych nie zostaną spełnione atakujący otrzymuje [kill: 48h] (ZSP może sprawdzić i potwierdzić to w panelu).

8. Klany:

8.1. Założenie klanu wymaga zgody Zarządcy, oraz uiszczenia jednorazowej wpłaty w postaci złota zawartej na blogu technicznym świata.
8.2. Osoba, która otrzymała zgodę i wpłaciła wymaganą kwotę, zobowiązana jest do utrzymania stanu min. 20 postaci znajdujących się w klanie.
8.2.1. Gdy klan nie będzie posiadał 20 postaci, Założyciel klanu zostanie o tym poinformowany, wówczas ma tydzień na zebranie odpowiedniej ilości postaci. Jeśli nie dostosuje się do tego, musi rozwiązać klan, inaczej zostanie nałożona na niego Syberia.
8.3. Nazwa klanu musi zgadzać się z wytycznymi przedstawionymi w podp. 1.5. które obowiązują dla nazw postaci.
8.4. Aby zmienić Założyciela klanu wymagana jest zgoda od Administracji świata.
8.4.1. Gdy zostanie zmieniony Założyciel klanu bez zgody Administracji, na poprzedniego Założyciela zostanie nałożona kara [kill: 48h]. Wówczas nowy Założyciel musi oddać klan poprzedniemu Założycielowi, ma na to tydzień. W innym przypadku obaj otrzymają karę, a Klan zostanie rozwiązany przez Administrację. [kill: 100h]
8.5. Jeśli założyciel klanu otrzyma blokadę konta powyżej miesiąca, klan zostaje rozwiązany przez administrację.
8.6. Zarządca ma prawo do założenia pierwszego klanu jakim jest skarbiec (nie obowiązuje go pkt. 8.2.1.). Stan skarbca będzie podany w Blogu technicznym świata.
8.7. Wojny klanowe są dozwolone. Wymagana jest zgoda obu założycieli poszczególnych klanów w odpowiednim temacie na forum. Zakończenie wojny musi zostać również zgłoszone w temacie ''Klany'' przez obu założycieli. Wojny zapisane będą w blogu technicznym świata.
8.7.1. Podczas wojen klanowych nie obowiązują żadne punkty odnośnie przewagi lvl oraz walk grupowych.
8.7.2. Gracze ponoszą pełną odpowiedzialność za grupowanie się z graczami których obowiązuje wojna klanowa. Możliwe jest zaatakowanie grupy wrogiego klanu w której znajduje się osoba spoza klanu, wówczas atakujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
8.8. Wulgarna/niedozwolona/nie klimatyczna nazwa/oficjalna strona klanu. Założyciel otrzymuje [kill: 48h], jeśli w ciągu 3 dni nie zmieni strony/nazwy, zostaje zesłany na Syberię.
8.9. Gdy Założyciel klanu zostanie zesłany na Syberię, klan zostaje rozwiązany przez Administrację.

9. Dodatki globalne:

9.1. Po wejściu do gry zalecane jest zainstalowane dodatków globalnych, jednak nie są one obowiązkowe.
9.2. Wszystko o dodatkach globalnych opisane jest na forum serwera.
9.3. Zakazane jest handlowanie walutą serwerową "Ogniki", ''Złote Orzechy''. [kill:24-48h + wyzerowanie waluty lub nałożenie Syberii zależnie od tego czym handlowano]
9.4.Zabronione jest wchodzenie na NPC, kolizje, pomniki i potwory, dodane za pomocą dodatku globalnego serwera, wyjątkiem jest rada serwera, oraz grupa eventowa (Dotyczy mapy eventowej świata) [kill: 12-72h]
9.5. Używanie błędów w dodatku globalnym. [kill: 24-72h oraz wyzerowanie waluty serwerowej]

10. Indeks pohańbionych:

10.1. Gracz, który zostaje wpisany do Indeksu pohańbionych nie może ponownie otrzymać zaproszenia na serwer.

11. Kary:

11.1. Administracja świata ma prawo nałożyć na gracza: killa, mute, ostrzeżenie. Ostatecznie gracz może zostać wyrzucony na świat Syberia lub trafić do "Indeksu pohańbionych".
11.2. Nieznajomość regulaminu w temacie "Trybunał Sprawiedliwości" oraz zgłoszenia na siłę będą karane. [kill: 72h]
11.3. Jeśli gracz nie zgadza się z nałożoną na niego karą może się od niej odwołać.
11.3.1. Ma maksymalnie tydzień od nałożenia kary na forum w przeznaczonym do tego temacie "Odwołania".
11.4. Gracz może zgłosić innego gracza łamiącego regulamin, musi to zrobić w przeznaczonym do tego temacie na forum "Trybunał Sprawiedliwości".
11.5. Jeżeli gracz pomylił hosting ma czas na poprawę go do momentu, aż ktoś z rady rozpatrzy zgłoszenie. W innym razie nałożona zostanie kara [kill: 24h]
11.6. Kary (kille, muty, Syberia) są nadawane na wszystkie postacie gracza.
11.7. Zabrania się próby przekupstwa administracji/GE serwera. [kill: 48-100h]
11.8. Decyzje Rady Serwera może podważyć tylko Administracja gry, za jej podważanie gracz może zostać ukarany. Wykłócanie się na poczcie i czacie: prywatnym/klanowym/grupowym/zwykłym/globalnym i innych środkach komunikacji również będzie karane. [kill: 24-96h, aż po przeniesienie gracza na Syberię]
11.9. Administracja może zakazać wchodzenia na daną mapę w danych godzinach/dniach jeśli chce na niej stworzyć event. Gracze wtedy zostaną poinformowani wcześniej na czacie. [kill: 24-48h]
11.10. Zabrania się wyrzucania przedmiotów w miejscu gdzie stoi NPC lub w miejscu kolizji/za kolizjami na mapie eventowej świata. [kill:12h]
11.11. Układanie niedozwolonych obrazków/napisów z przedmiotów na mapce. Jeśli gracz się przyzna, zostanie nałożona na niego [kill: 80h]. W innym przypadku po skontaktowaniu się z panelem na gracza zostanie nałożona Syberia.
11.12. Jeżeli MC/SM lub członek Grupy Eventowej nadużywa swoich funkcji, zostaje zdjęta ranga bądź może dostać ostatnią szansę. W szczególnych przypadkach przewidziany jest kill.
11.13. Zabicie osoby na którą nałożono ochronę, opisana jest w punkcie 12.5. [kill: 50h]
11.14. Zachęcanie lub podpuszczanie gracza do złamania regulaminu. [kill: 30-100h]
11.15. Zakłócanie eventów serwerowych, konkursów lub ich tworzenie bez uzyskania zgody. [kill: 12-24h]
11.16. Przerobienie/Podrabianie screenów w przypadku zgłoszenia. [kill: 92-120h]
11.17 Zakazane jest wtrącanie się w sprawy dotyczące kar przez graczy, których kara nie dotyczy (Ocena pod postem, komentowanie forum świata, chacie ogólnym/globalnym również do tego się wlicza) [kill = 72h]
11.18 Każdy gracz znający godzinę poprzedniego zabicia herosa/tytana (Herosi/Tytani, Dodatek globalny) stwierdzający że po maksymalnym czasie nie ma moba z taką rangą, ma prawo zgłosić brak zapisanej godziny. Gdy heros/tytan nie zostaną zapisani cała grupa dostaje kare. [kill: 60h]
11.19. Otrzymanie bana tymczasowego poniżej 15 dni. [kill: 72h]

12. Administracja:

12.1. W skład Rady serwera wchodzą: Zarządca Świata Prywatnego oraz Super Moderatorzy.
12.2. Moderatorzy Czatu to członkowie Grupy Eventowej i nie wchodzą w skład Rady serwera.
12.3. Rada serwera może karać graczy w temacie Trybunał Sprawiedliwości oraz rozpatrywać odwołania.
12.4. Tylko zarządca świata może wysyłać zaproszenia na serwer.
12.5. Przewodniczący Grupy Eventowej może nałożyć na siebie lub kogoś ochronę na czas tworzenia eventu lub innych spraw, dzięki której gracze nie mogą takiej osoby zabijać (Gracze zostaną poinformowani poprzez wiadomość systemową.)
12.6. Zarządca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia mini-regulaminu w blogu technicznym w przypadku jakiegoś eventu bądź innego wydarzenia.
12.7. Zarządcę oraz resztę Rady świata również obowiązuje regulamin Świata.
12.8. Administracja stosuje recydywę. Polega to na podwojeniu przewidywanej kary, w każdym przypadku ponownego złamania tego samego punktu regulaminu.
12.9. Administracja zastrzega sobie prawo do zmienienia cennika znajdującego się na Blogu technicznym świata.
12.10. Zarządca lub SM może nałożyć na gracza karę za coś co nie zostało opisane w regulaminie, kara będzie adekwatna do popełnionego czynu.
12.11 Administracja serwera każde zgłoszenie/odwołanie traktuje indywidualnie (zgodnie z regulaminem.)

13. Syberia:

13.1. Posiadanie niezgłoszonej nieobecności dłuższej niż 15 dni lub przekroczenie 45 dni nieobecności zgłoszonej. Kara zostaje nałożona tylko na postacie które przekroczyły limit nieobecności.
13.2. Otrzymanie na koncie bana równego, bądź wyższego niż 15 dni.
13.3. Udowodniona zmiana właściciela konta.
13.4. Posiadanie dwustu godzin killa w historii gry na Hypnos.
13.5. Celowe wykorzystywanie luk w regulaminie serwera.
13.6. Promowanie kultur/ideologi nazistowskich/faszystowskich/komunistycznych.
13.7. Posiadanie ujemnej reputacji. Rada serwera nakłada na gracza karę w wysokości [kill: 168h]. Gracz w tym czasie musi odrobić reputację do poziomu przynajmniej 0. Gdy gracz odrobi reputację, kill zostaje zdjęty (nie jest wliczany w ilość godzin kar).
13.8. Gracz może zostać zesłany na Syberię na własne życzenie.
13.9. Podszywanie się pod Radę serwera.
13.10. Oszukiwanie osób funkcyjnych w jakikolwiek sposób.
13.11. Podburzanie, buntowanie, nastawianie graczy przeciw administracji świata.

Zarządcą Świata Prywatnego [ZŚP]Hypnos jest Chamska.
Link do profilu: https://www.margonem.pl/?task=profile&id=8511606
Kontakt do Zarządcy jest podany na jego profilu.
Zarządca nie sprzedaje zaproszeń i za takie oferty możesz wylądować w Indeksie pohańbionych!


Data
Akcja
Obowiązuje od:
2018-05-15
Zmiany w punktach: 12.28, 7.4.3, 7.6, 12.13, 7.3, 3.5, 8.5, 10.3, 10.6, 12.16, 12.33, 5.3, 12.27
09/08/2018
2018-08-20
Zmiana regulaminu.
03/09/2018
2018-09-11
Zmiana regulaminu.
25/09/2018
2018-10-09
Zmiana regulaminu.
23/10/2018
2018-11-20
Zmiana regulaminu.
04/12/2018
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -