Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Deimos


Regulamin obowiązujący od dnia 28/08/2019.


1. Postanowienia ogólne:

1.1. Osoby grające na Świecie Prywatnym Deimos są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu Świata Deimos, Regulaminu Gry, Zasad Światów Prywatnych, Regulaminu Chatu oraz Regulaminu Forum.
1.2. Każdy gracz odpowiedzialny jest za swoje konto oraz czynności wykonywane przez zastępcę czy osoby trzecie.
1.3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4. Wszelkie zgłoszenia Gracz powinien umieszczać w wątku na forum do tego przeznaczonym. Poprawne zgłoszenie musi być udokumentowane nieedytowanym zrzutem pełnego ekranu z widoczną datą i godziną. Gracz ma obowiązek dopilnować, żeby screen działał przez minimum 30 dni. Jeśli screen nie będzie działał, to na wniosek gracza ukaranego kara może zostać usunięta.
1.5. Gracz ma prawo odwołać się od swojej kary w wątku na forum do tego przeznaczonym w terminie nie dłuższym niż 48h od nałożenia kary.
1.6. Gracze o zmianie regulaminu zostaną poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem.
1.7. Zarządca ma permanentny immunitet (nie wolno go atakować i on również nie może atakować innych graczy). Zarządca ma prawo nałożyć stały lub czasowy immunitet na radnego świata, po nałożeniu immunitetu radnego również nie można atakować i on atakować też nie może.
1.8. Potwierdzone włamania na konto gracza, radny ma prawo do wyjaśnienia zabić wszystkie postacie gracza na 336h.
1.9. Zarząd ma prawo do nakładania kar finansowych. W przypadku gdy gracz nie wpłaci kary finansowej jego postacie, zostają zesłane na świat wyrzutków. Kara 2m-48m 14 dni na spłatę. 50m-100m – 14 dni na spłatę. 102m+ 21 dni na spłatę. Czas liczy się od zakończenia kary zabicia lub w przypadku gdy gracz nie otrzyma kary zabicia to od momentu przydzielenia. Radny bezpośrednio decyduje jaki procent z nałożonej kary otrzymuje gracz poszkodowany (jeśli ów jest). Wpłatę należy zawsze dokonać do radnego, który nałożył karę.
1.10. Oprócz kar w postaci mute/killa/Syberii radny ma prawo (dodatkowo lub całkowicie osobno) nałożyć na gracza tzw. karę nadzwyczajną. Oznacza to tyle, że może on, np. zresetować walutę gracza, nałożyć na niego karę finansową i inne.
1.11.1 Kary są nakładane w następujących przypadkach:
1.12. Zarządca lub jego zastępca ma prawo do podwyższenia, lub obniżenia przydzielonej kary (w uzasadnionej sytuacji). Kary poniżej są tylko szacunkowe.
1.13. Rada świata nie jest zobowiązana do tłumaczenia się ze swoich decyzji.
1.14. Filmy wideo mogą być uwzględniane jako dowód pod warunkiem, że obejmują całe okno gry i nie są cięte. Dowód w postaci wideo może zostać wykluczony ze sprawy mimo spełniania kryteriów.
1.15. W przypadku posiadania przez gracza ujemnej reputacji radny/zarządca wydziela czas, w jakim gracz ma nadrobić reputację. [Od 3 do 31 dni.] Każdy gracz ma obowiązek posiadania reputacji przynajmniej na poziomie 0, w przypadku wykrycia ujemnej reputacji gracz jest karany zgodnie z pkt. 6.21 świata.
1.16. W przypadku wykrycia poważniejszej luki w regulaminie świata rada świata ma prawo do ustawienia tymczasowej poprawki w blogu technicznym świata, każdy gracz ma obowiązek stosować się do korekty.
1.17 Do rady świata zaliczają się ZŚP/SM/MC, dokładna rozpiska osób znajdujących się w radzie znajduje się w blogu technicznym świata.
1.17.1 Zarządca zastrzega sobie prawo do wybrania przedstawicieli konkretnych dziedzin:
Osoba odpowiadająca za karanie i cały system karny (KR), osoba odpowiadająca za eventy (PGE) i inni przedstawiciele, którzy mogą podważać w danych dziedzinach zdanie osób i podejmować kluczowe decyzje. (Zarządca może unieważnić każdą decyzję tych osób).
1.18. Każdy gracz ma prawo do podpisania specjalnej umowy/kontraktu w wątku na forum, szczegóły są aktualizowane bezpośrednio w wątku.
1.19. Powrót na świat jest możliwy tylko w przypadku gdy gracz sam usunął postać lub gdy został usunięty za ujemną reputację, lub za nieaktywność, w przypadku, gdyby poprzez oszustwo doszło do otrzymania zaproszenia – wszystkie postacie gracza zostają zesłane na Syberię. Gracz, który powrócił na świat, w legalny sposób zaczyna grę z czystą kartoteką.
1.20 Nieaktywność gracz powinien zgłosić w stosownym temacie. Zgłoszona nieaktywność nie może przekraczać 120 dni. Tylko radny ma prawo sporządzać listę nieaktywności, lista sporządzana jest w terminie do maksymalnie 30 dni.

2. Postacie, nicki:

2.1 Każdy Gracz ma swobodny dostęp do posiadania kilku postaci na świecie, określają to zasady zawarte na forum serwera.
2.1.1 Zarządca może wysłać zaproszenie dla gracza na kolejną postać/cię według własnego uznania.
2.2 Nick postaci nie może zawierać rażących błędów ortograficznych, obrażać innego gracza. Nazwa ma zaczynać się wielką literą. W kwestii poprawności nazw postaci ostateczną decyzję podejmuje Zarządca lub osoba przez niego wyznaczona.
2.2.1 W przypadku posiadania nieodpowiedniego nicku radny świata nakłada na Gracza killa i zobowiązuje go do zmiany nicku na nowy, o czym zostanie on poinformowany w wątku na Forum do tego przeznaczonym.

3. Forum:

3.1 Do założenia tematu na forum jest potrzebna pisemna zgoda na forum/czacie w grze/poczcie radnego, gracz ma obowiązek zrobić screen wypowiedzi — screen pełnego okna gry i dodać w wątku.
3.2 Gracze są zobowiązani do przestrzegania regulaminów tematów, które są widoczne w głównym poście.
3.3 Obraźliwe/wulgarne/niestosowne lub psujące atmosferę na świecie posty, oceny do postów będą karane killem.
3.4. W każdym temacie zakazuje się spamowania, pisania postów nie na temat.

4. Klany:

4.1 Założenie klanu jest opcją darmową i niewymagającą zgody od Zarządcy Świata Prywatnego.
4.2 Zabrania się nazywania klanu w sposób obraźliwy/wulgarny/niestosowny oraz umieszczania tego typu treści na stronie oficjalnej, oraz prywatnej, a także w nazwach rang czy każdym innym elemencie klanu. Nazwa klanu musi być klimatyczna, nie może być to nazwa np. „juźki z kartonami” „malinki kartoflanki xdd".
4.3 Aby założyć temat na Forum z rekrutacją do klanu wymagana jest pisemna zgoda Zarządcy, Super Moderatora.

5. Ogólne zasady walk

5.1 Deimos jest światem Hard PvP. Oznacza to, że zabijanie się nawzajem jest w pełni dozwolone i nie podlega karze. Zasady walk na stałe lub czasowo mogą ulec zmianie, rada informuje graczy 24h przed zmianą zasad.
5.2 Nie obowiązuje zajmowanie Elit, Elit II, herosów oraz tytanów/kolosów. Każdy Gracz ma równy dostęp do specjalnych potworków.
5.3 Zabijanie się przy wyżej wymienionych potworkach jest dozwolone.

6. System karny

6.1 Kary obejmują wszystkie postacie Gracza na świecie Deimos. Regulamin obowiązuje również na czacie globalnym świata.
6.1.1. Gracz może zostać upomniany zamiast nałożenia kary, ale wyłącznie za pierwszym razem i gdy sprawa jest niejednoznaczna. W ramach wprowadzenia porządku na czacie globalnym rada ma pełne prawo do nadawania wyciszeń bez ostrzeżeń i wpisu do kar, radny indywidualnie decyduje czy kara powinna być wpisana, czy nie, decyzję radnego może zmienić wyłącznie zarządca lub osoba odpowiedzialna za system karny świata.
6.2 Obrażanie graczy lub rodziny gracza/groźby/szantaże/szydzenie/psucie klimatu świata — kill 1-199h + kara finansowa (1h killa = 7m).
6.3 Obraźliwe/wulgarne/niestosowne lub psujące atmosferę serwera treści na forum — kill 1-200h + kara finansowa (1h killa = 5m).
6.4 Łamanie zasad zawartych w pierwszym poście tematu — indywidualna kara ustalana przez rade.
6.5 Tworzenie tematów na Forum bez pisemnej zgody radnego — kill 48h.
6.6 Nadużywanie funkcji Super Moderatora Chatu/Moderatora Chatu — usunięcie z serwera.
6.7 Podpuszczanie lub zachęcanie do łamania Regulaminu świata — kill 1-172h (1h killa = 3.5m).
6.8 Założenie postaci z nieprawidłowym nickiem (zasady ściśle określone w punkcie 2.2) - kill 100h (1h killa = 3m).
6.9 Założenie klanu z obraźliwą/wulgarną/niestosowną nazwą lub umieszczenie tego typu treści w każdym elemencie klanu — kill 1-120h (1h killa = 4m).
6.10 Podważanie decyzji Zarządy Świata Prywatnego lub Super Moderatora – kill 1-140h (1h killa = 6m).
6.11 Wszelkie próby przekupstwa Administracji serwera — kill 1-150h (1h killa = 5m).
6.12 Powoływanie się na nieznajomość regulaminu po nałożeniu kary przez Zarządcę/Super Moderatora Chatu lub Moderatora Chatu — kill 72h.
6.13 Żebranie/spam/floodowanie na czacie ogólnym i globalnym — kill 1-72h.
6.14 Otrzymanie czasowej blokady konta — kill 72h (w przypadku gdy blokada zostanie zdjęta, kill jest anulowany na wniosek gracza).
6.15. Przeszkadzanie w prowadzeniu konkursów/eventów Radzie serwera — kill 1-144h.
6.16. Wchodzenie na mapę Eventy Światów Prywatnych bez dodatków globalnych lub używanie na niej komendy noclip (wyjątkiem jest pozwolenie wydane przez radnego) - kill 72h.
6.17. Wykorzystywanie błędów w dodatku globalnym — kill 1-144h - aż po zesłanie na Syberię w skrajnych przypadkach (1h killa = 7m).
6.18. Zabicie bez zgody Radnego serwera, który ma immunitet (opisane w punkcie 1.7) - kill 100h (1h killa = 7.5m).
6.19. Wykorzystywanie luk w regulaminie 24h-200h (1h killa = 7.5m).
6.20. Zmiana nazwy klanu/nicku gracza na obrażliwą/y 72h-144h (1h killa = 5m).
6.21. Posiadanie ujemnej reputacji – kara killa 336h, po tym, gdy gracz nadrobi reputację, zgłasza to aktywnemu SM. W spisie gracz ma przydzielone 36h killa.
Jeśli gracz nie nadrobi reputacji, w wyznaczonym terminie to zostaje zesłany na świat wyrzutków.

7. Nielegalne wspomagacze

7. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób. W przypadku gdy administracja gry udostępni możliwość wykonywania weryfikacji i podejmowania dalszych działań wobec podejrzanych osób o używanie nielegalnych wspomagaczy, zarządca zastrzega sobie prawo do wyznaczenia MC/SM, którzy mają prawo stosować niniejsze zasady.
7.1. Zarządca świata po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzację gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata oraz potwierdzić swoją obecność.
7.2. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut. Zarządca dokumentuje odpowiednim dowodami sytuacje w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 5 minut. Polecenia są przesyłane za pomocą ostrzeżenia do czasu, aż gracz nie odpisze na czacie. Po tej czynności weryfikacja jest przenoszona na czat prywatny.
7.3. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy lub nie potwierdzi, swojej obecności zostanie ukarany.
7.3.1 Pierwsze ostrzeżenie wydane w upomnieniu kończącym weryfikacje - 50h killa.
7.3.2 Drugie ostrzeżenie wydane w upomnieniu kończącym weryfikacje - 100h killa.
7.3.3 Trzecie ostrzeżenie wydane w upomnieniu kończącym weryfikacje — zesłanie na Syberię.
7.4. Zarządca po ukaraniu gracza zobowiązany jest zgłosić daną sytuację na panel kontaktowy, załączając wszelkie zebrane przez siebie dowody.

8. Świat wyrzutków — Syberia:

8.1. Wszystkie postacie Gracza zostaną oznaczone do przeniesienia na świat Syberia za:
8.2. Uzyskanie 200 godzin kar.
8.3. Otrzymanie stałej blokady konta.
8.4. Rażące naruszenie zasad świata, jak i Regulaminu Gry.
8.5. Nagminne psucie klimatu świata lub wszczynanie kłótni z Graczami.
8.6. Brak zmiany nieprawidłowego nicku po upływie odpowiedniej kary.
8.7. Zmiana właściciela konta.
8.8. Próba oszukania Administracji świata, a w tym:
8.8.1. Podrabianie screenów będących dowodami w zgłoszeniach.
8.8.2. Zmiany nicku w celu zmylenia ZŚP/SM/MC w sprawie złamania Regulaminu.
8.9. Obrazę, szantażowanie, poniżanie, szydzenie z/oczernianie Rady serwera/udostępnianie prywatnych zdjęć/próba przekupstwa (w tym jej rodziny i osób jej bliskich) lub nastawianie graczy przeciw niej. Wyciąganie spraw prywatnych rady.
8.10. Wybrane postacie danego Gracza mogą zostać oznaczone do przeniesienia na Syberię na jego prośbę.
8.10.1. Gracz nie ma prawa odwołać się od dobrowolnego zesłania na Syberię.
8.11. Wykorzystywanie luk w regulaminie serwera, zamiast je zgłosić.
8.12. Potwierdzone dowodami używanie przez gracza bota lub innych nielegalnych wspomagaczy.
8.13. Niezapłacenie w wyznaczonym terminie kary finansowej.
8.14. Nieuzasadnione dowodami psucie opinii światu.
8.15. Skrajnie nieodpowiednie, naganne zachowania gracza w grze lub na forum, które mogą nie zostać uwzględnione w regulaminie.
8.16. Niewywiązanie się z podpisanej umowy w specjalnym temacie lub łamanie zasad tego tematu.
8.17. Namawianie do popełnienia samobójstwa.
8.18. Niezgłoszona nieaktywność powyżej 60 dni.

Zarządcą Świata Prywatnego Deimos jest Makarov.
Link do profilu: https://www.margonem.pl/?task=profile&id=6649593
Kontakt do Zarządcy: zmajorka@gmail.com
Kontakt z Super Moderatorami Chatu lub Moderatorami Chatu serwera jest możliwy poprzez chat w grze/pocztę lub kontakt w profilu, jeżeli takowy jest podany.

Regulamin obowiązujący do dnia 28/08/2019.1. Postanowienia ogólne:

1.1 Osoby grające na Świecie Prywatnym Deimos są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu Świata Deimos, Etykiety Gracza Margonem, Regulaminu Gry, Zasad Światów Prywatnych, Regulaminu Chatu oraz Regulaminu Forum.
1.2 Każdy gracz odpowiedzialny jest za swoje konto oraz czynności wykonywane przez Zastępce czy osoby trzecie.
1.3 Zaproszenia dla nowych Graczy Zarządca może wysyłać według własnego uznania.
1.4 Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.5 Wszelkie zgłoszenia Gracz powinien umieszczać w temacie na forum do tego przeznaczonym. Poprawne zgłoszenie musi być udokumentowane nieedytowanym zrzutem pełnego ekranu z widoczną datą i godziną.
1.6 Gracz ma prawo odwołać się od swojej kary w temacie na forum do tego przeznaczonym w terminie nie dłuższym niż 5 dni od nałożenia kary.
1.7 Gracze o zmianie regulaminu zostaną poinformowani z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.8 Deimos jest światem Hard PvP. Oznacza to, że zabijanie się nawzajem jest w pełni dozwolone i nie podlega karze.
1.9 Członek Rady serwera podczas nakładania kary ma prawo również nałożyć na gracza mute lub wyzerować walutę serwerową.

2. Postacie, nicki:

2.1 Każdy Gracz ma swobodny dostęp do posiadania kilku postaci na świecie, określają to zasady zawarte na forum serwera.
2.1.1 Zarządca może wysłać zaproszenie dla gracza na kolejną postać/cie według własnego uznania.
2.2 Nick postaci nie może zawierać rażących błędów ortograficznych, obrażać innego gracza, zaczynać się z małej litery. W kwestii poprawności nazw postaci ostateczną decyzję podejmuje Zarządca lub osoba przez niego wyznaczona.
2.2.1 W przypadku posiadania nieodpowiedniego nicku Zarządca Świata Prywatnego nakłada na Gracza killa i zobowiązuje go do zmiany nicku na nowy, o czym zostanie on poinformowany w temacie na Forum do tego przeznaczonym.

3. Forum:

3.1 Tematy na Forum mogą zakładać:
- Zarządca Świata,
- Super Moderatorzy Chatu oraz Moderatorzy Chatu,
- założyciele klanów po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody od Zarządcy świata lub Super Moderatora Chatu.
3.2 Gracze są zobowiązani do przestrzegania regulaminów tematów, które są widoczne w głównym poście.
3.3 Obraźliwe/wulgarne/niestosowne lub psujące atmosferę na świecie posty, oceny do postów będą karane killem.

4. Klany:

4.1 Założenie klanu jest opcją darmową i niewymagającą zgody od Zarządcy Świata Prywatnego.
4.2 Dopuszczalne jest prowadzenie wojen pomiędzy klanami.
4.3 Zabrania się nazywania klanu w sposób obraźliwy/wulgarny/niestosowny oraz umieszczania tego typu treści na stronie oficjalnej oraz prywatnej, a także w nazwach rang czy każdym innym elemencie klanu.
4.4 Aby założyć temat na Forum z rekrutacją do klanu wymagana jest pisemna zgoda Zarządcy, Super Moderatora lub Moderatora Czatu.

5. Elity/Elity II/Herosi/Tytani/Kolosi:

5.1 Nie obowiązuje zajmowanie Elit, Elit II, herosów oraz tytanów/kolosów. Każdy Gracz ma równy dostęp do specjalnych potworków.
5.2 Zabijanie się przy wyżej wymienionych potworkach jest dozwolone.

6. Kary:

6.1 Kary obejmują wszystkie postacie Gracza na świecie Deimos.
6.2 Obrażanie graczy lub rodziny gracza/groźby/szantaże/psucie klimatu świata - kill 24-100h.
6.3 Obraźliwe/wulgarne/niestosowne lub psujące atmosferę serwera treści na forum - kill 24-100h.
6.4 Spam w tematach na Forum do tego nieprzeznaczonych - kill 12h.
6.5 Tworzenie tematów na Forum bez pisemnej zgody - kill 24h.
6.6 Nadużywanie funkcji Super Moderatora Chatu/Moderatora Chatu - kill 100 - 144h + odebranie rangi.
6.7 Podpuszczanie lub zachęcanie do łamania Regulaminu świata - kill 72-144h.
6.8 Założenie postaci z nieprawidłowym nickiem (zasady ściśle określone w punkcie 2.2) - kill 100h.
6.9 Założenie klanu z obraźliwą/wulgarną/niestosowną nazwą lub umieszczenie tego typu treści w każdym elemencie klanu - kill 48-100h.
6.10 Podważanie decyzji Zarządy Świata Prywatnego lub Super Moderatora – kill 48-100h.
6.11 Wszelkie próby przekupstwa Administracji serwera - kill 12-100h.
6.12 Powoływanie się na nieznajomość regulaminu po nałożeniu kary przez Zarządcę/Super Moderatora Chatu lub Moderatora Chatu - kill 72h.
6.13 Żebranie/spam/floodowanie na czacie ogólnym i globalnym - kill 12-48h.
6.14 Otrzymanie czasowej blokady konta - kill 72h.
6.15 Przeszkadzanie w prowadzeniu konkursów/eventów Radzie serwera - kill 12-72h.
6.16 Wchodzenie na mapę Eventy Światów Prywatnych bez dodatków globalnych lub używanie na niej komendy noclip - kill 72h.
6.17 Wykorzystywanie błędów w dodatku globalnym - kill 24-144h.
6.18 Zabicie bez zgody Radnego serwera z Aurą Radnego (opisane w punkcie 8.10) - kill 100h

7. Świat wyrzutków - Syberia:

7.1 Wszystkie postacie Gracza zostaną oznaczone do przeniesienia na świat Syberia za:
7.2 Przekroczenie 150 godzin kar.
7.3 Otrzymanie stałej blokady konta.
7.4 Rażące naruszenie zasad świata jak i Regulaminu Gry.
7.5 Nagminne psucie klimatu świata lub wszczynanie kłótni z Graczami.
7.6 Brak zmiany nieprawidłowego nicku po upływie odpowiedniej kary.
7.7 Zmiana właściciela konta.
7.8 Propagowanie ideologi totalitarnych (nazistowskich/faszystowskich/komunistycznych).
7.9 Próba oszukania Administracji świata, a w tym:
7.9.1 Podrabianie screenów będących dowodami w zgłoszeniach.
7.9.2 Zmiany nicku w celu zmylenia ZŚP/SM/MC w sprawie złamania Regulaminu.
7.10 Korzystanie z programów wspomagających rozgrywkę (boty itd.).
7.11 Obrazę, oczernianie Rady serwera lub nastawianie graczy przeciw niej.
7.12 Wybrane postacie danego Gracza mogą zostać oznaczone do przeniesienia na Syberię na jego prośbę.
7.12.1 Gracz nie ma prawa odwołać się od dobrowolnego zesłania na Syberię.
7.13 Wykorzystywanie luk w regulaminie serwera.

8. Administracja świata oraz ich przywileje i obowiązki:

8.1 W skład Rady świata wchodzą: Zarządca Świata Prywatnego oraz Super Moderatorzy Chatu.
8.2 Moderatorzy Chatu są członkami Grupy Eventowej i/lub pomocnikami - nie jest to funkcja tożsama z Radą serwera.
8.3 Tylko Zarządca Świata może wysyłać zaproszenia na świat.
8.4 Zarządcę oraz Super Moderatorów Chatu również obowiązuje Regulamin.
8.5 W przypadku zmiany statystyk serwera Zarządca świata poinformuje o tym Graczy z 72 godzinnym wyprzedzeniem.
8.6 Do obowiązków Zarządcy oraz Super Moderatorów Chatu należy stanie na straży Regulaminu.
8.7 Ewentualne przewinienia Super Moderatorów Chatu lub Moderatorów Chatu należy zgłaszać do Zarządcy świata.
8.8 Osoby wchodzące w skład Rady muszą być lojalne, rzetelne, obiektywne, sprawiedliwe oraz przede wszystkim aktywne.
8.9 W razie wyjazdu lub czasowej nieobecności Zarządcy, wszelkimi sprawami zajmuje się wyznaczona przez niego osoba - najczęściej Super Moderator Chatu.
8.10 Zarządca świata ma prawo nałożyć na siebie lub Super Moderatora "Aurę Radnego" na określony czas, który poda w Blogu technicznym na forum serwera. Podczas niej żaden gracz nie może zabijać osoby z taką aurą bez zgody.

9. Statystyki serwera

* Niszczenie łupów od różnicy 25 lvli
* Tytani osłabieni o 50%
* Doświadczenie za potwory – x5
* Doświadczenie za questy – x5
* Czas odnawiania się potworów – x3
* Zmniejszenie szansy na pusty loot – x4
* Mnożnik Punktów Honoru – x3
* Komenda /me jest aktywna
* Komenda /nar dla pomocników
* Automute wyłączone
* Włączenie PvP przez całą dobę
* Przewaga PvP wyłączona

Zarządcą Świata Prywatnego Deimos jest Kasadanmu.
Link do profilu: https://www.margonem.pl/?task=profile&id=1680054
Kontakt do Zarządcy: kasa1@onet.eu
Kontakt z Super Moderatorami Chatu lub Moderatorami Chatu serwera jest możliwy poprzez chat w grze/pocztę lub kontakt w profilu, jeżeli takowy jest podany.
Regulamin został napisany przez: Kasadanmu, Najmka i Geramina.
Data
Akcja
Obowiązuje od:
2018-09-12
Publikacja nowego regulaminu świata
2018-09-12
2018-09-22
Publikacja nowego regulaminu świata
2018-10-06
2019-03-05
Publikacja nowego regulaminu świata
2019-03-19
2019-08-14
Publikacja nowego regulaminu świata
2019-08-18
2019-08-19
Drobna poprawka w punkcie 2.2
----
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -