Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Nubes1. Postanowienia ogólne

1.1. Każdy gracz ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świata Prywatnego Nubes, Taryfikatora oraz Regulaminu gry Margonem.
1.1.1. Każdy gracz ma obowiązek zapoznawania się z informacjami zawartymi w Blogu Technicznym świata Nubes, przypiętą systemowo wiadomością oraz wszelkimi odnośnikami do niej podpiętymi minimum raz na 3 dni.
1.2. Każdy gracz odpowiedzialny jest za swoje konto oraz czynności wykonywane przez zastępcę czy osoby trzecie.
1.3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.4. Wszelkie zgłoszenia gracz powinien umieszczać na forum w temacie do tego przeznaczonym, znajdować się tam będą wszystkie instrukcje dotyczące zgłoszenia i potrzebnych do niego dowodów.
1.4.1. Zgłoszenia może dokonać tylko osoba bezpośrednio związana z daną sytuacją lub osoba z Rady świata.
1.4.2. Każde zgłoszenie musi być udokumentowane pełnym zrzutem ekranu wraz z widoczną datą i godziną. Screeny ważne są 14 dni.
1.5. Gracz ma prawo odwołać się od swojej kary w wątku na forum do tego przeznaczonym, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od nałożenia kary.
1.6. Gracze o zmianie regulaminu zostaną poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem.
1.7. W przypadku zmiany statystyk świata gracze zostaną poinformowani o tym z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.
1.8. Oprócz kar w postaci mute/killa/Syberii Radny ma prawo (dodatkowo lub całkowicie osobno) nałożyć na gracza tzw. karę nadzwyczajną. Oznacza to tyle, że może on np. zresetować walutę gracza, nałożyć na niego karę finansową lub nadać dłuższą karę killa bez wliczania tego w godziny kar.
1.8.1. Zarządca świata prywatnego Nubes przewiduje możliwość nakładania dodatkowych kar finansowych. Kary finansowe koegzystują z karami killa.
1.8.2 Czas na spłatę kary finansowej wynosi 14 dni dla kar poniżej 500m i 21 dni dla kar powyżej 500m. Czas na spłatę zostaje liczony w momencie wygaśnięcia killa. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty - należy się o to ubiegać w temacie z odwołaniami.
1.9. W skład rady świata wchodzi ZŚP wraz z SM/MC, dokładna rozpiska członków rady znajduje się w Blogu Technicznym świata.
1.10. Maksymalny czas nieobecności postaci gracza to 14 dni, po przekroczeniu tego czasu postać zostaje zesłana na świat wyrzutków. Osoby planujące dłuższą nieobecność powinny napisać o tym w specjalnie przeznaczonym do tego temacie. Maksymalna wysokość zgłoszonej nieobecności to 30 dni. Zgłosić zaplanowaną nieobecność może wyłącznie właściciel konta.
1.11. Zarządca ma prawo do ostatecznego interpretowania sytuacji spornych i niejasności.
1.12. Zarządca zobowiązuje się do niewydawania żadnych zgód na przenosiny na świat Nubes.
1.13. Zarządca ma prawo zredukować ze spisu kar część lub całość kar dla wszystkich graczy świata Nubes lub dla poszczególnych osób jako uznanie za zasługi, zaangażowanie w dobro świata lub działanie w jego interesie.
1.14. Zastępca nieposiadający postaci na świecie Nubes nie ma prawa grać na właścicielu konta na świecie Nubes.
1.14.1. Zarządca zastrzega sobie prawo do wydawania zgód na grę zastępcy bez postaci na świecie Nubes. O takie zgody właściciele kont będą mogli ubiegać się w specjalnym temacie na forum.
1.15. Każdy nowy gracz przechodzi 60-dniowy okres próbny. Więcej o tym w punkcie 10.
1.16. Każda sprawa dotycząca kar/sytuacji gracza jest rozpatrywana indywidualnie z zachowaniem prawa precedensu.
1.17. W przypadku potwierdzonego włamania na konto gracza rada ma prawo do zabicia wszystkich postaci gracza na 336h do wyjaśnienia sprawy, godziny nie są odnotowywane w spisie. Jest to możliwe wyłącznie, gdy gracz poda do siebie oficjalny kontakt w specjalnym temacie na forum i z niego napisze do Radnego w sytuacji ewentualnego włamania.
1.18. Zarząd Świata Prywatnego Nubes zobowiązuje się do stopniowania kar, w tym do zwiększania kar w przypadku recydywy.
1.19. Gracz, który jest w trakcie przenoszenia na Syberię nie jest uznawany za pełnoprawnego gracza świata, zgłoszenia od takiego gracza są automatycznie odrzucane.
1.20. Rada świata ma prawo do prowadzenia swobodnej i aktywnej gry na świecie - w tym do atakowania innych graczy oraz bycia atakowanym przez nich. Jedyny wyjątek zakazujący atakowania Rady świata występuje podczas weryfikacji w przypadku podejrzenia nielegalnych wspomagaczy (patrz punkt 5.3.1.).
1.21. Filmy wideo mogą być uwzględniane jako dowód. Muszą jednak obejmować całe okno gry i nie mogą mieć wyciętych fragmentów koniecznych do prawidłowej oceny zgłoszenia.
1.22. Rada nie odpowiada za oszustwa w handlu między graczami.
1.23. W sytuacjach spornych zarządca ma prawo skorzystać z logów w panelu zarządzania lub skierować się na panel kontaktowy i wyjaśnić sprawę. Rozmowy z panelu kontaktowego oraz zrzuty ekranu z logów panelu zarządcy będą traktowane jako dowód w sprawie.
1.24. Każdy gracz na świecie Nubes jest zobowiązany do posiadania minimum jednej postaci z poziomem równym lub większym niż 49 lvl. W przypadku otrzymania zaproszenia na świat gracz posiada 14 dni na dostosowanie się do tego wymogu. Zarządca zastrzega sobie możliwość do wyłączenia gracza z tego obowiązku lub przedłużenia mu na to terminu.
1.25. W przypadku otrzymania kary finansowej lub innej kary specjalnej z uwzględnionym terminem wypełnienia, gracz nie ma możliwości zesłać się dobrowolnie na Syberię przed wypełnieniem kary specjalnej.

2. Postacie, nicki

2.1. Każdy gracz ma swobodny dostęp do posiadania kilku postaci na świecie, ich ceny są określone w temacie Usługi za złoto/walutę. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany cen postaci informując o tym w temacie.
2.2. Absolutnie zakazane są nicki obrażające innych graczy, z treścią erotyczną lub nawołujące do nienawiści. Gracz powinien nazywać postacie z zachowaniem dobrego smaku, Radny może zlecić zmianę nicku jeśli uzna, że jest niestosowny. W kwestii poprawności nazw postaci ostateczną decyzję podejmuje Zarządca.
2.2.1. W przypadku posiadania nieodpowiedniego nicku radny świata nakłada na gracza killa i zobowiązuje go do zmiany nicku na nowy, o czym zostanie on poinformowany w temacie na forum do tego przeznaczonym. Na zmianę nicku ma on 72h (Radny może wydłużyć ten czas), po tym czasie brak zmiany nicku wiąże się z zesłaniem danej postaci na Syberię. W przypadku terminowej zmiany nicku, do spisu kar gracza dopisywane jest 24 godzin killa.
2.3. Zarządca zastrzega sobie prawo do wysyłania darmowych zaproszeń.
2.3.1. Zarządca zobowiązuje się do dokumentacji zaproszeń wysyłanych dla graczy spoza świata w specjalnym temacie. W przypadku omyłkowo wysłanego zaproszenia lub w przypadku zaproszeń wysłanych w wyniku włamu na konto Zarządcy (potwierdzonego przez panel kontaktowy), Zarządca ma prawo zesłać ową postać na Syberię.

3. Forum, Czat

3.1. Do założenia tematu na forum jest potrzebna zgoda radnego udzielona w obrębie gry. Zakładanie tematu bez zgody wiąże się z karą 12h killa oraz zamknięciem tematu.
3.1.1. Gracze są zobowiązani do przestrzegania regulaminów tematów, które są widoczne w głównym poście.
3.1.1.1. Kary określane w regulaminach tematów muszą być konsultowane z Radnym, aby można było je zastosować.
3.2. Na czacie klanowym obowiązują jedynie kary za punkty: 9.7-9.13 z niniejszego regulaminu oraz za łamanie Regulaminu Gry Margonem. Natomiast czat ogólny, grupowy, prywatny oraz globalny podlegają wszystkim karom umieszczonym w tym regulaminie.

4. Klany

4.1. Założenie klanu jest płatne, a cena określona jest w temacie z usługami za walutę/złoto na forum. Osoba chcąca założyć klan musi się zgłosić w odpowiednim temacie i tam uzyskać zgodę Radnego. Radny może nie wyrazić zgody na utworzenie przez gracza klanu.
4.1.1. Założenie klanu bez uzyskania zgody wiąże się z killem na 72h. Nierozwiązanie klanu przez ten czas jest równoznaczne z Syberią dla założyciela.
4.2. Zabrania się nazywania klanu w sposób obraźliwy/wulgarny/niestosowny oraz umieszczania tego typu treści na stronie oficjalnej, a także w nazwach rang oraz każdym innym elemencie klanu.
4.3. Aby założyć temat na forum z rekrutacją do klanu wymagana jest zgoda Radnego.
4.4. Klan 10 dni po założeniu musi posiadać co najmniej 8 indywidualnych osób, w przeciwnym razie założyciel musi rozwiązać klan (punkt nie obowiązuje klanu "Skarbiec").
4.4.1. Jako indywidualną osobę regulamin określa gracza o unikalnym ID profilu.
4.4.2. Jeśli klan posiadał w klanie co najmniej 8 indywidualnych osób, ale po jakimś czasie liczba ta zmniejszyła się i wynosi mniej niż wskazana ilość to założyciel ma obowiązek uzupełnić liczbę osób. Twórca klanu zostaje zobligowany przez Radnego do uzupełnienia ilości osób w klanie, żeby ich liczba przekraczała wskazany próg graczy. Czas na uzupełnienie ilości indywidualnych osób w klanie wynosi 3 dni od prośby Radnego o to. W przypadku, gdy sytuacja z niewystarczającą liczbą osób w jednym klanie będzie występować często, Zarządca zastrzega sobie prawo do obligowania założyciela klanu do usunięcia go.
4.4.3. Zarządca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu na zgromadzenie indywidualnych osób w uzasadnionych przypadkach (np. brak 1 osoby, a klan ma strój klanowy).
4.5. W przypadku konieczności rozwiązania klanu Radny zgłasza założyciela w temacie ze zgłoszeniami wraz z wszystkimi dowodami zebranymi przez Radnego w tej sprawie. Brak rozwiązania klanu w terminie 5 dni od zgłoszenia skutkuje zesłaniem postaci na Syberię oraz zgłoszeniem klanu na panel kontaktowy w celu rozwiązania go.
4.6. Zakazana jest zmiana nazwy klanu bez zgody Radnego. Jeśli gracz zmieni nazwę bez otrzymania zgody zostaje zobowiązany do jak najszybszego rozwiązania go. W przypadku nierozwiązania w przeciągu 72h od polecenia Radnego, postacie założyciela klanu zostają przeniesione na świat wyrzutków.
4.7. Zakazane jest przekazywanie dowództwa w klanie bez zgody Radnego. W przypadku przekazania dowództwa bez zgody Super Moderatora, gracz zostaje zesłany na świat wyrzutków. Przekazanie założyciela klanu przez gracza, który jest przenoszony na Syberię jest uznawane za nieważne i nowy założyciel ma obowiązek rozwiązać klan, jeśli nie zrobi tego w 72h od polecenia Radnego zostaje on zesłany na Syberię.

5. Nielegalne wspomagacze

5.1. Zakazane jest używanie programów, czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób - z wyjątkiem tych zatwierdzonych przez Usługodawcę. Lista osób odpowiedzialnych za weryfikację nielegalnych wspomagaczy będzie znajdować się w Blogu Technicznym, do którego odnośnik będzie na reklamie świata.
5.2. Radny odpowiedzialny za weryfikację nielegalnych wspomagaczy po otrzymaniu prośby od gracza lub z własnej inicjatywy ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzację gry. Weryfikacja musi być prowadzona w pobliżu gracza, nie można przeprowadzać jej na odległość. W wyjątkowych sytuacjach Radny może chwilowo upoważnić gracza bez uprawnień do pomocy w weryfikacji, np. w celu dokumentacji ruchu gracza weryfikowanego - wówczas Radny może upominać gracza na odległość, a upoważniony gracz będzie dokumentował zachowanie weryfikowanego. Sprawdzany gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Radnego oraz potwierdzić swoją obecność.
5.2.1. Jeśli weryfikacja rozpoczyna się na czerwonej mapce (zgoda na PvP) Radny lub upoważniona przez niego osoba ma obowiązek napisać na czacie ogólnym (w przypadku upoważnionej osoby - podając przy tym nick Radnego, który udzielił jej upoważnienia), że przystępuje do weryfikacji. Na zielonej (całkowity brak zgody na PvP) oraz żółtej (warunkowa zgoda na PvP) mapce Radny może pominąć tę czynność i przystąpić od razu do weryfikacji gracza.
5.3. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut. Radny lub/i wyznaczona przez niego osoba dokumentuje screenami sytuację w momencie rozpoczęcia weryfikacji, wszystkie komunikaty kierowane do gracza oraz wszelkie zachowanie wskazujące na podejrzenie nielegalnych wspomagaczy u gracza - bicie mobków w trakcie weryfikacji, przemieszczanie się przy ignorowaniu poleceń Radnego etc. Polecenia w trakcie weryfikacji przez MC/SM muszą być kierowane do podejrzanego przez komendę !nick - dopiero w przypadku ewentualnej odpowiedzi przez weryfikowanego, MC/SM ma prawo skorzystać z innych form kontaktu jak np. czat ogólny/prywatny.
5.3.1. W momencie rozpoczęcia weryfikacji na czerwonej mapce (patrz punkt 5.2.1.) obowiązuje absolutny zakaz atakowania Radnego (lub osoby do tego upoważnionej) przeprowadzającego weryfikację. W przypadku Radnego zakaz atakowania jest aktywowany wraz z napisaniem na czacie ogólnym, że przystępuje do weryfikacji - w przeciwnym razie zakaz atakowania nie obowiązuje. Zakaz ten mija wraz z końcem weryfikacji - osoba, która skorzystała z tego przywileju po zakończeniu weryfikacji ma obowiązek napisać na czacie ogólnym, że weryfikacja się zakończyła.
5.4. Jeżeli gracz nie wykona poleceń radnego lub nie potwierdzi swojej obecności zostanie ukarany Syberią.
5.5. Celowe przedłużanie lub utrudnianie weryfikacji skutkować będzie killem 24-48h. Ponowna kara za ten punkt jest równoznaczna z zesłaniem delikwenta na Syberię. Jeśli gracz jest aktywny w grze, ma obowiązek potwierdzenia swojej obecności w jak najkrótszym czasie.
5.6. Wylogowanie się lub użycie tp na inną mapę w trakcie weryfikacji jest równoznaczne z otrzymaniem 24h killa + kary finansowej. Druga kara za ten punkt w ciągu tygodnia od nadania pierwszej kary jest równoznaczna z zesłaniem delikwenta na Syberię.

6. Ogólne zasady walk

6.1. Nubes jest światem Hard PvP. Oznacza to, że zabijanie się nawzajem jest w pełni dozwolone i nie podlega karze.
6.1.1. Zakazuje się zabijania SM (lub osoby upoważnionej) będącego w trakcie weryfikacji nielegalnych wspomagaczy, o czym mowa w poprzednim punkcie.
6.2. Nie obowiązuje zajmowanie Elit, Elit II, herosów oraz tytanów. Każdy gracz ma równy dostęp do specjalnych potworków.
6.3. Zabijanie się przy wyżej wymienionych potworkach jest dozwolone.

7. System karny

7.1. Kary obejmują wszystkie postacie gracza na świecie Nubes. Regulamin obowiązuje również na czacie globalnym świata.
7.2. Obrażanie lub wyśmiewanie graczy/rodziny gracza, pomawianie, szykanowanie, a także szydzenie z niego - [kill 6-120h] + kara finansowa 60-1200m.
7.2.1. Pisanie treści powszechnie uważanych za obraźliwe - [kill 12-48h] + kara finansowa 120-480m.
7.3. Obraźliwe/wulgarne/niestosowne lub psujące atmosferę serwera treści na forum - [kill 6-120h] + kara finansowa 60-1200m.
7.4. Łamanie zasad zawartych w pierwszym poście tematu - indywidualna kara ustalana przez Zarządcę.
7.5. Tworzenie tematów na Forum bez zgody Radnego - [kill 12h]
7.6. Nadużywanie funkcji Super Moderatora Chatu/Moderatora Chatu - [kill 12-120h + usunięcie rangi]. Rozpatrzyć takie zgłoszenie może tylko Zarządca.
7.7. Podpuszczanie lub zachęcanie do łamania regulaminu - [kill 12-60h].
7.8. Nadużywanie wulgaryzmów na czacie ogólnym - [kill 6-36h].
7.9. Założenie klanu z obraźliwą/wulgarną/niestosowną nazwą lub umieszczenie tego typu treści w jakimkolwiek elemencie klanu - [kill 6-120h]. Karę otrzymuje założyciel klanu lub jeżeli jest możliwe udowodnienie tego - odpowiedzialna za to osoba.
7.10. Podważanie/wyśmiewanie decyzji Rady w każdym elemencie gry - [kill 36h] + kara finansowa 360m. Za ten punkt zgłosić i ukarać może tylko Radny.
7.11. Notoryczne żebranie/spam/floodowanie/nadużywanie funkcji /me lub: promowanie wszelkiego rodzaju stron hazardowych/pisanie treści PoKeMoNeM - [kill 6-48h]
7.12. Przeszkadzanie w prowadzeniu konkursów/eventów Radzie serwera lub oszukiwanie podczas nich - [kill 1-48h].
7.13. Wykorzystywanie błędów w dodatku globalnym, wchodzenie na mapę światową bez dodatków lub używanie na niej komendy noclip bez zgody - [kill 1-120h]
7.14. Zabicie bez zgody SM (lub upoważnionego przez SM gracza) w trakcie weryfikacji nielegalnych wspomagaczy - [kill 72h] + kara finansowa 720m.
7.15. Zmiana nazwy klanu za zgodą Radnego/nicku gracza na obraźliwe - [kill 24h-120h].
7.16. Toczenie wojen na zgłoszenia lub notoryczne bezpodstawne zgłaszanie graczy - [kill 24-72h]. Za ten punkt zgłosić i ukarać może tylko Radny.
7.17. Gracz ma obowiązek udzielić wyjaśnień co do zgłoszenia/kary, gdy jest wzywany przez system światowy. W takim przypadku ma także obowiązek odblokować czat prywatny. Ignorowanie w tej sprawie Radnego - [kill 24-72h] + kara finansowa 360-1080m.
7.18. Zignorowanie polecenia Radnego wydanego przez komendę !nick w trakcie weryfikacji - [kill 50h] + kara finansowa 500m.
7.19. Zalogowanie się bez zgody Zarządcy na świat Nubes zastępcy niemającego postaci na świecie Nubes - [kill 72h + obligacja do skasowania zastępcy aż do zakończenia killa. Brak skasowania zastępcy przez okres killa skutkował będzie Syberią].
7.20. Namawianie do popełnienia samobójstwa - [kill 48h-120h].
7.21. Otrzymanie tymczasowego bana na czas krótszy niż 10 dni - [kill 24h] + kara finansowa 240m.
7.22. W wyjątkowych sytuacjach kara może zostać nadana za coś nieokreślonego w wyżej wymienionych punktach. Decyzje o tym będzie podejmował Zarządca.

8. Okres próbny

8.1. Każdy nowy gracz, który otrzyma zaproszenie musi przejść okres próbny. Trwa on 60 dni.
8.1.1. W wyjątkowych przypadkach Zarządca zastrzega sobie możliwość do skrócenia lub przedłużenia graczowi okresu próbnego.
8.2. Przy każdej karze gracza podczas okresu próbnego, Zarządca zastrzega sobie prawo do wysłania takiego delikwenta na Syberię.
8.3. Każda kara killa gracza na okresie próbnym jest mnożona x2,5 [nie dotyczy kar finansowych].

9. Świat wyrzutków — Syberia. Gracz może zostać na nią zesłany za następujące przewinienia

9.1. Uzyskanie 120 godzin kar.
9.2. Otrzymanie stałej blokady konta.
9.3. Rażące naruszenie zasad świata, Taryfikatora lub Regulaminu Gry.
9.4. Nagminne psucie klimatu świata lub częste wszczynanie kłótni z graczami. Za ten punkt zgłosić może tylko Radny.
9.5. Brak zmiany nieprawidłowego nicku po upływie odpowiedniej kary.
9.6. Zmianę właściciela konta.
9.7. Próba oszukania Administracji świata.
9.8. Próba przekupstwa osoby z Rady, grożenie jej lub wyciąganie spraw prywatnych z życia rady w celu osiągnięcia korzyści.
9.9. Groźby skierowane w życie realne gracza lub jego rodziny.
9.10. Potwierdzone dowodami używanie przez gracza bota lub innych nielegalnych wspomagaczy, także przyznanie się do tego (każdy taki wpis jest traktowany w pełni poważnie, gracz odpowiada za swoje słowa).
9.11. Skrajnie nieodpowiednie, naganne zachowania gracza w grze lub na forum.
9.12. Obrazę, szantażowanie, poniżanie, oczernianie, pomawianie, szykanowanie, szydzenie z Rady serwera lub nastawianie graczy przeciw niej.
9.13. Przyznanie się do rażącego łamania regulaminu gry (każdy taki wpis jest traktowany w pełni poważnie, gracz odpowiada za swoje słowa).
9.14. Tworzenie obraźliwych lub wulgarnych skrótów/wyrażeń/obrazków za pomocą itemów.
9.15. Niewypełnienie kary specjalnej (finansowej itp.).
9.16. Nieuzasadnione dowodami psucie opinii świata.
9.17. Podszywanie się pod osoby z Rady świata oraz bezprawne próby użycia ich uprawnień.
9.18. Oszukiwanie graczy w sprawach posiadania immunitetu, praw nadanych przez Radę etc.
9.19. Niezgłoszona nieaktywność powyżej 14 dni lub zgłoszona powyżej 30 dni.
9.20. Otrzymanie bana czasowego na dłużej niż 10 dni.
9.21. Niedostosowanie się do punktu 1.24.

10. Druga szansa

10.1. Gracz, który otrzymał Syberię może się od niej odwołać w specjalnym temacie z odwołaniami. Jeżeli Zarządca zgodzi się na odwołanie gracza, otrzyma on "drugą szansę".
10.2. Gracz, który jest na "drugiej szansie" nie ma prawa otrzymać żadnej kary (także za nieaktywność) - będzie to równoznaczne z Syberią.
10.3. "Druga szansa" wygasa po okresie 6 miesięcy od jej nadania, wówczas stan kar gracza zostaje ustawiony na 100h killa.
10.4. "Druga szansa" przysługuje jednorazowo, jeśli ona wygaśnie graczowi po 6 miesiącach (patrz punkt 10.3.) to kolejnej szansy nie ma - po przekroczeniu 120h killa zostaje zesłany na Syberię bez możliwości pozostania na świecie.

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2020-03-18
Publikacja regulaminu świata
2020-03-18
2020-05-29
Publikacja regulaminu świata
2020-06-12
2020-07-27
Publikacja regulaminu świata
2020-08-10
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -