Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Deimos


1. Postanowienia ogólne:

1.1 Osoby grające na Świecie Prywatnym Deimos są zobowiązane do przestrzegania Regulaminu Świata Deimos, Etykiety Gracza Margonem, Regulaminu Gry, Zasad Światów Prywatnych, Regulaminu Chatu oraz Regulaminu Forum.
1.2 Każdy gracz odpowiedzialny jest za swoje konto oraz czynności wykonywane przez Zastępce czy osoby trzecie.
1.3 Zaproszenia dla nowych Graczy Zarządca może wysyłać według własnego uznania.
1.4 Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.5 Wszelkie zgłoszenia Gracz powinien umieszczać w temacie na forum do tego przeznaczonym. Poprawne zgłoszenie musi być udokumentowane nieedytowanym zrzutem pełnego ekranu z widoczną datą i godziną.
1.6 Gracz ma prawo odwołać się od swojej kary w temacie na forum do tego przeznaczonym w terminie nie dłuższym niż 5 dni od nałożenia kary.
1.7 Gracze o zmianie regulaminu zostaną poinformowani z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.8 Deimos jest światem Hard PvP. Oznacza to, że zabijanie się nawzajem jest w pełni dozwolone i nie podlega karze.
1.9 Członek Rady serwera podczas nakładania kary ma prawo również nałożyć na gracza mute lub wyzerować walutę serwerową.

2. Postacie, nicki:

2.1 Każdy Gracz ma swobodny dostęp do posiadania kilku postaci na świecie, określają to zasady zawarte na forum serwera.
2.1.1 Zarządca może wysłać zaproszenie dla gracza na kolejną postać/cie według własnego uznania.
2.2 Nick postaci nie może zawierać rażących błędów ortograficznych, obrażać innego gracza, zaczynać się z małej litery. W kwestii poprawności nazw postaci ostateczną decyzję podejmuje Zarządca lub osoba przez niego wyznaczona.
2.2.1 W przypadku posiadania nieodpowiedniego nicku Zarządca Świata Prywatnego nakłada na Gracza killa i zobowiązuje go do zmiany nicku na nowy, o czym zostanie on poinformowany w temacie na Forum do tego przeznaczonym.

3. Forum:

3.1 Tematy na Forum mogą zakładać:
- Zarządca Świata,
- Super Moderatorzy Chatu oraz Moderatorzy Chatu,
- założyciele klanów po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody od Zarządcy świata lub Super Moderatora Chatu.
3.2 Gracze są zobowiązani do przestrzegania regulaminów tematów, które są widoczne w głównym poście.
3.3 Obraźliwe/wulgarne/niestosowne lub psujące atmosferę na świecie posty, oceny do postów będą karane killem.

4. Klany:

4.1 Założenie klanu jest opcją darmową i niewymagającą zgody od Zarządcy Świata Prywatnego.
4.2 Dopuszczalne jest prowadzenie wojen pomiędzy klanami.
4.3 Zabrania się nazywania klanu w sposób obraźliwy/wulgarny/niestosowny oraz umieszczania tego typu treści na stronie oficjalnej oraz prywatnej, a także w nazwach rang czy każdym innym elemencie klanu.
4.4 Aby założyć temat na Forum z rekrutacją do klanu wymagana jest pisemna zgoda Zarządcy, Super Moderatora lub Moderatora Czatu.

5. Elity/Elity II/Herosi/Tytani/Kolosi:

5.1 Nie obowiązuje zajmowanie Elit, Elit II, herosów oraz tytanów/kolosów. Każdy Gracz ma równy dostęp do specjalnych potworków.
5.2 Zabijanie się przy wyżej wymienionych potworkach jest dozwolone.

6. Kary:

6.1 Kary obejmują wszystkie postacie Gracza na świecie Deimos.
6.2 Obrażanie graczy lub rodziny gracza/groźby/szantaże/psucie klimatu świata - kill 24-100h.
6.3 Obraźliwe/wulgarne/niestosowne lub psujące atmosferę serwera treści na forum - kill 24-100h.
6.4 Spam w tematach na Forum do tego nieprzeznaczonych - kill 12h.
6.5 Tworzenie tematów na Forum bez pisemnej zgody - kill 24h.
6.6 Nadużywanie funkcji Super Moderatora Chatu/Moderatora Chatu - kill 100 - 144h + odebranie rangi.
6.7 Podpuszczanie lub zachęcanie do łamania Regulaminu świata - kill 72-144h.
6.8 Założenie postaci z nieprawidłowym nickiem (zasady ściśle określone w punkcie 2.2) - kill 100h.
6.9 Założenie klanu z obraźliwą/wulgarną/niestosowną nazwą lub umieszczenie tego typu treści w każdym elemencie klanu - kill 48-100h.
6.10 Podważanie decyzji Zarządy Świata Prywatnego lub Super Moderatora – kill 48-100h.
6.11 Wszelkie próby przekupstwa Administracji serwera - kill 12-100h.
6.12 Powoływanie się na nieznajomość regulaminu po nałożeniu kary przez Zarządcę/Super Moderatora Chatu lub Moderatora Chatu - kill 72h.
6.13 Żebranie/spam/floodowanie na czacie ogólnym i globalnym - kill 12-48h.
6.14 Otrzymanie czasowej blokady konta - kill 72h.
6.15 Przeszkadzanie w prowadzeniu konkursów/eventów Radzie serwera - kill 12-72h.
6.16 Wchodzenie na mapę Eventy Światów Prywatnych bez dodatków globalnych lub używanie na niej komendy noclip - kill 72h.
6.17 Wykorzystywanie błędów w dodatku globalnym - kill 24-144h.
6.18 Zabicie bez zgody Radnego serwera z Aurą Radnego (opisane w punkcie 8.10) - kill 100h

7. Świat wyrzutków - Syberia:

7.1 Wszystkie postacie Gracza zostaną oznaczone do przeniesienia na świat Syberia za:
7.2 Przekroczenie 150 godzin kar.
7.3 Otrzymanie stałej blokady konta.
7.4 Rażące naruszenie zasad świata jak i Regulaminu Gry.
7.5 Nagminne psucie klimatu świata lub wszczynanie kłótni z Graczami.
7.6 Brak zmiany nieprawidłowego nicku po upływie odpowiedniej kary.
7.7 Zmiana właściciela konta.
7.8 Propagowanie ideologi totalitarnych (nazistowskich/faszystowskich/komunistycznych).
7.9 Próba oszukania Administracji świata, a w tym:
7.9.1 Podrabianie screenów będących dowodami w zgłoszeniach.
7.9.2 Zmiany nicku w celu zmylenia ZŚP/SM/MC w sprawie złamania Regulaminu.
7.10 Korzystanie z programów wspomagających rozgrywkę (boty itd.).
7.11 Obrazę, oczernianie Rady serwera lub nastawianie graczy przeciw niej.
7.12 Wybrane postacie danego Gracza mogą zostać oznaczone do przeniesienia na Syberię na jego prośbę.
7.12.1 Gracz nie ma prawa odwołać się od dobrowolnego zesłania na Syberię.
7.13 Wykorzystywanie luk w regulaminie serwera.

8. Administracja świata oraz ich przywileje i obowiązki:

8.1 W skład Rady świata wchodzą: Zarządca Świata Prywatnego oraz Super Moderatorzy Chatu.
8.2 Moderatorzy Chatu są członkami Grupy Eventowej i/lub pomocnikami - nie jest to funkcja tożsama z Radą serwera.
8.3 Tylko Zarządca Świata może wysyłać zaproszenia na świat.
8.4 Zarządcę oraz Super Moderatorów Chatu również obowiązuje Regulamin.
8.5 W przypadku zmiany statystyk serwera Zarządca świata poinformuje o tym Graczy z 72 godzinnym wyprzedzeniem.
8.6 Do obowiązków Zarządcy oraz Super Moderatorów Chatu należy stanie na straży Regulaminu.
8.7 Ewentualne przewinienia Super Moderatorów Chatu lub Moderatorów Chatu należy zgłaszać do Zarządcy świata.
8.8 Osoby wchodzące w skład Rady muszą być lojalne, rzetelne, obiektywne, sprawiedliwe oraz przede wszystkim aktywne.
8.9 W razie wyjazdu lub czasowej nieobecności Zarządcy, wszelkimi sprawami zajmuje się wyznaczona przez niego osoba - najczęściej Super Moderator Chatu.
8.10 Zarządca świata ma prawo nałożyć na siebie lub Super Moderatora "Aurę Radnego" na określony czas, który poda w Blogu technicznym na forum serwera. Podczas niej żaden gracz nie może zabijać osoby z taką aurą bez zgody.

9. Statystyki serwera

* Niszczenie łupów od różnicy 25 lvli
* Tytani osłabieni o 50%
* Doświadczenie za potwory – x5
* Doświadczenie za questy – x5
* Czas odnawiania się potworów – x3
* Zmniejszenie szansy na pusty loot – x4
* Mnożnik Punktów Honoru – x3
* Komenda /me jest aktywna
* Komenda /nar dla pomocników
* Automute wyłączone
* Włączenie PvP przez całą dobę
* Przewaga PvP wyłączona

Zarządcą Świata Prywatnego Deimos jest Kasadanmu.
Link do profilu: https://www.margonem.pl/?task=profile&id=1680054
Kontakt do Zarządcy: kasa1@onet.eu
Kontakt z Super Moderatorami Chatu lub Moderatorami Chatu serwera jest możliwy poprzez chat w grze/pocztę lub kontakt w profilu, jeżeli takowy jest podany.
Regulamin został napisany przez: Kasadanmu, Najmka i Geramina.
Data
Akcja
Obowiązuje od:
2018-09-12
Publikacja nowego regulaminu świata
2018-09-12
2018-09-22
Publikacja nowego regulaminu świata
2018-10-06
2019-03-05
Publikacja nowego regulaminu świata
2019-03-19
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -