Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Ataentsic1. Zasady ogólne

1.1. Posiadanie postaci na świecie Ataentsic oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
1.2. Gracze są zobowiązani do śledzenia ewentualnych zmian w regulaminie świata. W razie takowych, ich konkretna treść zostanie graczom przedstawiona z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
1.3. Za konto odpowiedzialny jest właściciel, więc jeśli zastępca narozrabia, karę otrzyma tylko właściciel konta.
1.4. Każdy gracz ma obowiązek znać i przestrzegać regulamin świata Ataentsic oraz stosować się do Regulaminu Gry Margonem, Regulaminu Czatu oraz Etykiety Gracza Margonem. Nieznajomość regulaminu świata Ataentsic będzie karana 48h killa.
1.5. Przeniesienie postaci na Syberię nie daje prawa do jakichkolwiek zwrotów SŁ, złota, przedmiotów czy innych środków.
1.6. Jeżeli gracz straci dostęp do konta, Zarządca nie jest zobowiązany wysłać mu zaproszenia na nowe konto.
1.7. Jeśli reputacja gracza znajdzie się na poziomie minusowym, ma on 10 dni na jej odrobienie. Jeśli stracił ją z powodu czasowego bana lub knebla, ma 10 dni na odrobienie reputacji od momentu zakończenia kary.
1.8 Zarządca ma prawo do oceny i ukarania gracza w sytuacjach spornych, nieopisanych w regulaminie. Dotyczy to wszelkiego rodzaju zachowań postrzeganych jako niewłaściwe względem drugiej osoby.

2. Zgłoszenia

2.1. Każde zgłoszenie w Księdze Kar misi być udokumentowane odpowiednim zdjęciem, tzw. screenem.
2.2. Screen musi spełniać określone warunki:
a) przedstawiać cały, pełny ekran,
b) nie może być ucięty, pomazany, przerobiony. Za umyślne przerobienie screena w celu wrobienia kogoś, gracz karany jest zesłaniem na Syberię - oszustów nie tolerujemy. Zdjęcie ucięte bądź pomazane (na przykład w celu podkreślenia wypowiedzi za którą delikwent ma być ukarany), karane jest zabiciem postaci na 24 godziny,
c) być dobrej jakości - jeśli screen będzie nieczytelny, będą wątpliwości co do treści - nie zostanie przyjęty,
d) w przypadku zgłoszenia z gry - zawierać jej pełne okno, wraz z maksymalnie rozwiniętym oknem chatu ogólnego,
e) w przypadku zabicia ze zbyt wysoką przewagą - nick atakującego oraz początek walki, muszą być widoczne,
f) musi być na nim widoczna aktualna data i godzina,
g) wszystkie dowody w postaci screenów, bądź innych (np. Odnośników do postów z forum) zgłoszeń w Księdze Kar mają ważność 3 dni od momentu złamania regulaminu. Zgłoszenia dotyczące zdarzeń starszych po tym czasie nie będą rozpatrywane.
2.3. Zgłoszenie musi być zamieszczone w Księdze Kar wg wzoru podanego w temacie.
2.4. Zgłoszenia w temacie Księdze Kar emanujące zawiścią, bezsensowne, na siłę, będą karane 12h killem.

3. Jednostki karne, SM, funkcje czatu

3.1. Formą kary poza wysłaniem na Syberię, jest wyciszenie tzw. mute i zabicie postaci tzw. kill.
a) przydzielane są za złamanie regulaminu,
b) przydzielić je może Super Moderator lub Zarządca,
c) przydzielane kary są nakładane na każdą posiadaną postać na świecie,
d) mogą zostać przydzielane za podważenie decyzji członków rady,
e) mute będzie przypisywane do spisu kar w przeliczeniu 12h mute = 1h killa.
3.2. Wiadomość systemowa tzw. komenda /all.
a) wysłać ją może Super Moderator lub Zarządca,
b) gdy gracz zwróci się do Super Moderatora (dalej zwanego SM) lub Zarządcy z prośbą o wysłanie wiadomości systemowej dotyczącej zbiórki na potwora typu tytan ma on obowiązek jej wysłania. Odmowa wiąże się z ostrzeżeniem, jeśli tak czyn powtórzy się trzykrotnie, SM zostanie zdegradowany.
3.3. Jedyną rangą na serwerze jest Super Moderator, dalej zwany SM, ma on obowiązek:
a) sprawiedliwie egzekwować przestrzegania regulaminu,
b) w miarę swoich możliwości angażować się w życie serwera,
c) w miarę swoich możliwości organizować konkursy,
d) w miarę możliwości udzielać się w grze i na forum,
e) prezentować wysoki poziom kultury zarówno w środowisku graczy, jak i na zewnątrz,
f) zakaz dokonywania nadużyć swojej rangi. Karą za jej nadużywanie jest degradacja i kill 48h.
3.4. Jeśli Zarządca świata uzna, że SM nie wypełnia swoich obowiązków, robi to w sposób niewłaściwy, działa na szkodę graczy lub Zarządcy, ma prawo przywrócić go do rangi zwykłego gracza.

4. Waluta serwerowa

4.1. Walutą na serwerze są talary.
4.2. Waluta serwerowa umożliwia wykupienie pewnych profitów w postaci zaproszenia dla 2/3/4/5 postaci lub zaproszenia dla gracza. Cennik ustala Zarządca w temacie.
4.3. Walutę serwerową można zdobyć w konkursach, eventach lub mini-grach.
4.4. Waluty serwerowej nie można kupić za złoto, Smocze Łuski itd. Oferty sprzedaży/kupna będą traktowane jako nieznajomość regulaminu - kill 48h.

5. Elity i Elity II

5.1. Za elitę /elitę II uznawany jest potwór, który występuje w grze maksymalnie w trzech miejscach i ma podpis "elita" lub "elita II".
5.2. Elity/elity II nie można zajmować.
5.3 Zasady walk przy elitach
a) Gracz mogący bić elitę to ten, który nie niszczy z niej łupu,
b) Gracz mogący bić elitę może atakować wszystkich w obrębie tej elity ->Grafika poglądowa, c) Gracz niemogący bić elity nie może atakować żadnego z graczy w obrębie elity, Zaatakowanie skutkuje 72h killem
d) Grupa graczy w której znajduje się chociażby jedna osoba niemogąca bić elity, nie może zaatakować graczy, którzy mogą ją bić. Zaatakowanie skutkuje 72h killem
5.4. Nie uznajemy czegoś takiego, jak rezerwowanie sobie przedmiotów. Podział łupów jest losowy, rozdziela je system i Zarząd nie będzie w ten podział ingerować.

6. Herosi i Tytani

6.1. Heros/tytan jest zajęty przez osobę która jako pierwsza przybyła na miejsce jego pobytu.
a) herosa/tytana zajmujemy robiąc screena, stojąc w maksymalnej odległości 4 kratek od potwora.
6.2. Nie ma możliwości walki o herosa/tytana. Atakujący gracz w takim wypadku otrzymuje 48 godzinnego killa. W przypadku ponownego złamania tego podpunktu przez gracza w ciągu miesiąca, zostanie on ukarany recydywą 72h killa.
6.3. W przypadku wybicia herosa/tytana - musi być również screen, na którym je zajmujemy (tytan/heros musi być widoczny!) oraz screen wybicia i screen z nickiem sprawcy.
6.4. Nie można także wybić zajętego herosa/tytana. Wybijający jest karany 48 godzinnym killem. W przypadku ponownego wybicia zajętego herosa/tytana w ciągu miesiąca, gracz zostanie ukarany recydywą 72h killa.

7. Walki

7.1. Walki PvP można toczyć jedynie, gdy atakujący ma maksymalnie 10 poziomów przewagi nad graczem atakowanym. Zabicie gracza z większą przewagą karane będzie 48h killa.
7.2. Walki (np. 1vs2, 2vs3) dozwolone są w przypadku, gdy atakujący nie przekroczy 10 lvli przewagi nad najmniejszym lvlem w grupie przeciwnej. Zabicie gracza/grupy w tym przypadku skutkuje 72h killa.
7.3. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem atakowania z poziomami przewagi wymienionymi w punkcie 7.1. jest punkt 5. w regulaminie, event PvP/walki w Krwawych Łaźniach.
7.4. Posiadanie gracza w nieprzyjaciołach nie daje prawa do nieprzestrzegania punktów wymienionych powyżej.

8. Klany

8.1. Każdy klan przed założeniem musi uzyskać zgodę Zarządcy na utworzenie klanu.
8.2. Założenie klanu bez zgody Zarządcy skutkuje zabiciem gracza na 144h. Jeśli do tego czasu klan nie zostanie rozwiązany, to jego założyciel zostaje zesłany na Syberię bez możliwości odwołania.
8.3. Limit klanów na świecie wynosi 10.
a) jeśli gracz chce założyć klan, musi się upewnić czy jest wolny slot,
b) w przypadku wolnego slotu, gracz który jako pierwszy dokona rezerwacji slotu na klan, w odpowiednim temacie na forum, oraz uiści kwotę w postaci 100m złota, otrzyma pozwolenie na założenie klanu.
8.4. Każdy założyciel nowego klanu ma obowiązek zgromadzić 4 członków w terminie do 7 dni. Jeżeli tego nie zrobi, zostanie ukarany w postaci killa na 144h. W czasie trwania killa musi rozwiązać klan. W innym przypadku zostanie zesłany na Syberię. Jeśli klan zostanie rozwiązany w czasie trwania killa, to godziny nie są liczone do Syberii.
a) każdy klan w którym jest mniej niż 4 członków musi zostać rozwiązany. Jeżeli założyciel klanu tego nie zrobi to zostanie ukarany w postaci killa na 144h. Przez ten czas założyciel musi rozwiązać klan. W innym przypadku zostanie zesłany na Syberię. Jeśli klan zostanie rozwiązany w czasie trwania killa, to godziny nie są liczone do Syberii.

9. Czat w grze

9.1. Na czacie każdego typu (ogólny, prywatny, klanowy, grupowy, globalny) zabrania się:
a) wypowiadania w sposób wulgarny, przeklinania, itp. Karą za to jest jednorazowe upomnienie (jeśli uzna to za stosowne) bądź mute, w zależności od przekleństwa – 12-72h,
b) rozpowszechniania treści/linków zawierających materiały dla osób pełnoletnich lub o charakterze dwuznacznym oraz zawierających pornografię. Ostatecznie o tym czy to były treści dwuznaczne warte ukarania, decyduje Zarządca lub SM. Karą za złamanie tego podpunktu jest 72h killa,
c) spamowania, floodowania (np. pisania wielu wiadomości pod rząd, specjalnego rozciągania chatu). Dotyczy czatu tylko ogólnego i globalnego Karą za to jest mute 12h.
d) obrażania graczy (noob to nie obraza), wyzywania, grożenia im na wszelakie sposoby(masz dedy to nie groźba). Ostatecznie o tym czy to była obraza, bądź groźba, decyduje Zarządca lub SM. Karą za nieprzestrzeganie tego punktu jest kill 6-48h.
e) obrażania krewnych gracza. Karą za złamanie tego punktu jest kill 6-48h.
f) drwienia z gracza, jego wieku i tym podobnych. Karą za złamanie tego punktu jest kill 6-48h.

10. Forum

10.1. Przed dodaniem postu, gracz ma obowiązek sprawdzić regulamin tematu i się do niego dostosować.
10.2. Obrażanie, wyzywanie, poniżanie bądź kpienie z gracza (w postach, a także w ocenach) będzie karana w taki sam sposób, jak zostało to opisane w punkcie 9.
10.3. Założenie tematu bez zgody Zarządcy karane jest 24h killa.

11. Postacie na serwerze

a) koszt założenia 2 postaci wynosi 200m złota,
b) koszt założenia 3 postaci wynosi 300m złota,
c) koszt założenia 4 postaci wynosi 300m złota oraz 600 Talarów,
d) koszt założenia 5 postaci wynosi 300m złota oraz 1100 Talarów,
e) zaproszenia na 6 postać nie da się wykupić. Jest ono możliwa do zdobycia jedynie w konkursach/turniejach/mini-grach/eventach.
11.1. Nie ma możliwości kupna postaci za same talary.
11.2. Postacie można kupić tylko w wyznaczonym do tego temacie.

12. Zarządca i jego obowiązki

12.1. Zarządca jest zobowiązany do zajmowania się aktualnymi sprawami serwera (m.in. wyrzucanie na Syberię, kontrolowanie pracy SM i Dodatkopisarza), odpowiadania na pytania graczy (minimum raz w tygodniu).
12.2. Zarządca zastrzega sobie prawo do dawania "ostatnich szans" graczom, którym grozi wyrzucenie na Syberię. Następne jednak, pozytywnie rozpatrzone zgłoszenie, na gracza, który otrzymał ów szansę, skutkuje Syberią bez możliwości odwołania.

13. Okres próbny

13.1. Okres próbny dotyczy graczy nowych, zaproszonych poprzez rekrutację dla przyjaciela, rekrutację ogólną na forum oraz osób które uzyskały zaproszenie zakupione za Talary.
13.2. Okres próbny trwa miesiąc od momentu utworzenia postaci na serwerze.
13.3. Podczas okresu próbnego gracz za wszystko jest karany podwójnie.
13.4. Jeśli gracz podczas okresu próbnego zostanie zesłany na Syberię, osoba, która go zaprosiła, otrzyma killa w wysokości 48h i zakaz proponowania nowych graczy na okres sześciu miesięcy.

14. Hard PvP

14.1. W każdy poniedziałek, punkty z regulaminu nr 5, 6 i 7 nie będą obowiązywały.

15. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób.

15.1. Zarządca świata bądź Super Moderator po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzacje gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy bądź SM oraz potwierdzić swoją obecność.
15.2. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut. Zarząd zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednim(pełnym oraz nieedytowanym) zrzutem ekranu sytuacje w momencie rozpoczęcia weryfikacji oraz po upłynięciu 5 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżenia(!nick_gracza treść) do czasu, aż gracz nie odpisze na czacie. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
15.3. Podczas trwania weryfikacji zabrania się:
a) atakowania Zarządcy bądź Super Moderatora przez osoby drugie jak i osobę weryfikowaną - Kill 48h,
b) wylogowania, przejścia na inną mapkę bądź użycia teleportu - Kill 48h,
c) celowego przedłużania i utrudniania weryfikacji - Kill 48h.
15.4. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządu lub nie potwierdzi swojej obecności zostanie zesłany na Syberie.

16. Syberia

16.1. Gracz otrzyma bilet na Syberię, gdy:
a) suma jego killi wyniesie 140 lub więcej godzin,
b) Nieaktywność powyżej 20 dni nieusprawiedliwionych w temacie do tego przeznaczonym.
c) będzie obrażał, bądź też oczerniał Zarządcę serwera. Musi to jednak zostać poparte dowodami, w postaci screenów,
d) nagminnie będzie psuł atmosferę, klimat serwera bądź jego mienie, bezpodstawnie krytykował działania prowadzone na serwerze, obniżał reputację serwera, będzie głosił negatywne treści o zarządzie świata bądź też obrażał go. Musi to jednak zostać poparte dowodami w postaci screenów z gry lub forum,
e) zarząd stwierdzi, że dany gracz dokonuje oszustw z premedytacją. Musi to być jednak poparte kilkoma solidnymi screenami.
f) konto zmieni właściciela. W tym wypadku Zarządca ma obowiązek zgłosić do administracji zaistniałą sytuację w celu weryfikacji. Gdy weryfikacja zmiany właściciela konta przebiegnie pomyślnie, otrzyma on karę,
g) na konto zostanie nałożona stała blokada konta. Gracz ma 14 dni na ewentualne wyjaśnienie sprawy, jeśli blokada konta okaże się pomyłką i konto zostanie odblokowane - gracz zostaje na serwerze,
h) złamie zasadę ostatniej szansy.
16.2. Gracz ma 10 dni na odwołanie się od decyzji Zarządcy świata prywatnego o przeniesieniu go na Syberię w odpowiednim do tego temacie.
16.3. Gracz może się odwołać do Administracji Gry po przeniesieniu na Syberię tylko jeśli Zarządca świata złamał Regulamin Świata Prywatnego Ataentsic.


* Kontakt do zarządcy ŚP Ataentsic: matreda@wp.pl 

Regulamin opracowali: Gramp, Psychuu, SmoczeOstrze, Erciaa, Aliarii i Matreda.
Data
Akcja
Obowiązuje od:
2014-12-04
Publikacja nowego regulaminu świata
---
2015-07-01
Dodanie punktu 15, zmiany w punkcie 11. Punkt 15 obowiązuje od tej pory, zmiany w punkcie 1
15/07/2015
2015-07-15
Zmiany w punkcie 17.
---
2015-10-23
Doprecyzowanie punktów 5.5 oraz 6.4.
---
2016-04-19
zmianie ulegnie punkt 11.1.
03/05/2016
2016-06-16
Publikacja nowego regulaminu świata
23/06/2016
2016-08-23
Usunięcie z 2.2 podpunktu "e" i zmiana oznaczeń dalszych, zmiany w punktach 5 i 6.
---
2016-09-05
Dawny punkt „14. Syberia” otrzymuje numerację 15, a jego miejsce zajmuje "14. Hard PvP"; zmiana w 9.1.a.
13/09/2016
2016-12-18
Publikacja nowego regulaminu świata.
01/01/2017
2016-12-29
Poprawa błędu w punkcie 5.2 Aktualnie obowiązującego regulaminu
---
2017-01-11
Uściślenie punktu 7.2.
---
2020-09-18
Publikacja nowego regulaminu
2020.10.20
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -