Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Unia


1.Zasady ogólne

1.1 Na tym świecie obowiązują: Regulamin gry, Etykieta gracza, Regulamin czatu, Taryfikator, informacje zawarte w Blogu Technicznym.
oraz niniejszy regulamin.
1.2 Posiadanie postaci na Unii oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
1.3 Niniejszy regulamin może ulegać zmianom. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie gracze zostaną poinformowani wiadomością systemową na czacie 14 dni przed ich wprowadzeniem.

2.Zasady dotyczące wypowiedzi na czacie oraz forum gry.

2.1 Czat ogólny i globalny:
2.1.1 Na czacie ogólnym i globalnym obowiązują zasady opisane w regulaminie czatu z jednym wyjątkiem dotyczącym czatu globalnego. Na czacie globalnym obowiązuje kategoryczny zakaz handlu oraz ofert typu przyjmę/oddam, pytań o posiadanie przedmiotu, itp.
2.1.2 Absolutny zakaz obrażania graczy, kpienia z nich, poniżania, naruszania dobrego imienia, prowokacji, wyśmiewania, arogancji, itp. Należy się szanować!
2.1.3 Nie używaj wulgaryzmów, stosuj się do zasad netykiety czyli zasad przyzwoitego zachowania oraz kultury osobistej.
2.2 Czat klanowy/grupowy/prywatny:
2.2.1 Tutaj nie obowiązują tak ścisłe zasady jak na czacie ogólnym, jednak również można ponieść konsekwencje w szczególności za obrażanie z użyciem wulgaryzmów lub inne naganne zachowanie.
2.3 Forum gry:
2.3.1 Stosuj się do zasad tematów, które mogą być ustalone w pierwszym poście tematu.
2.3.2 Przestrzegaj zasad pisania postów.
2.3.3 Na forum, tak samo jak w przypadku czatu ogólnego, wymaga się kultury wypowiedzi. Niedopuszczalne jest między innymi obrażanie graczy, kpienie, poniżanie, naruszanie dobrego imienia itp.

3.Zgłoszenia

3.1 Naruszenie zasad niniejszego regulaminu zgłaszamy w przeznaczonym do tego temacie.
3.2 Każde zgłoszenie traktowane jest indywidualnie, a kary nakładane są według oceny Moderatora Czatu/Super Moderatora lub Zarządcy i nie podlegają dyskusji.
3.3 Za notoryczne zgłoszenia 'naciągane', których głównym celem jest pozbycie się gracza-wroga, gracz zgłaszający może zostać ukarany, jeśli MC/SM/Zarządca uzna to za odpowiednie. Zajmujemy się poważnymi sprawami, a nie rozwiązywaniem prywatnych konfliktów.
3.4 Wzór poprawnego zgłoszenia opisany jest w temacie przeznaczonym do zgłoszeń.
3.5 Przewinienia zgłaszać może tylko osoba poszkodowana (odstępstwem są wulgaryzmy i inne sytuacje, w których obserwator może czuć się zrażony niepoprawnym zachowaniem gracza).

4.Zasady rozgrywki

4.1 Za celowe utrudnianie gry w postaci np. niszczenia łupu z elit i inne zachowania odbiegające od poprawnych, gracz może ponieść konsekwencje.
4.2 Nie obowiązuje zajmowanie elit/tytanów ani przedmiotów. Nikt w to nie będzie ingerować.
4.3 Dedanie jest dozwolone, jednak może zdarzyć się, że będzie można uznać je za nękanie. Nękanie opisane jest w taryfikatorze gry.

5.Zajmowanie herosów

5.1 Za osobę zajmującą herosa uważa się tę, która jako pierwsza napisała na czacie ogólnym "Zajmuję herosa XYZ".
5.2 Heros pozostaje zajęty przez 15 minut od czasu wysłania wiadomości, o której mowa w punkcie 5.1. Po upływie tego czasu heros zostaje zwolniony i może zostać ponownie zajęty według zasady z punktu 5.1.
5.3 Osoba zajmująca herosa może zająć go tylko raz. Każde kolejne zajęcie, zarówno podczas jak i po upływie 15 minut będzie nieważne.
5.4 Wybicie wcześniej zajętego herosa przez osobę, która go nie zajęła ani nie dostała zaproszenia do grupy, karane jest zabiciem wszystkich postaci na 168 godzin oraz 2 ostrzeżeniami.
5.4.1 Walki rozpoczęte w pierwszych trzech sekundach rezerwacji nie podlegają karze.
5.5 Zabicie osoby zajmującej herosa lub osób znajdujących się wokół* niego, karane jest zabiciem wszystkich postaci na 168 godzin oraz 2 ostrzeżeniami**.
5.5.1 *Obszar chroniony od atakowania to ten, liczony od centralnego respu herosa do końca obszaru nie zakrytego mgłą wojny. Dalej się nie liczy.
5.5.2 **W przypadku takiego zabicia, nie jest już nakładana kara za zaatakowanie (5.7.1).
5.6 Za zajmowanie herosa, który się jeszcze nie pojawił przewidziane jest zabicie postaci na 48 godzin oraz dwa ostrzeżenia.
5.7 Uniemożliwienie wybicia herosa osobie, która go zajęła poprzez przedłużanie walki, karane jest zabiciem wszystkich postaci na 48 godzin oraz 2 ostrzeżeniami.
5.7.1 Dotyczy to wszystkich walk z zarezerwowanym herosem lub drużyną, której członkiem jest osoba zajmująca herosa i które rozpoczęły się później niż na minutę przed końcem rezerwacji lub nie zdążyły się do tego czasu skończyć.
5.7.2 Poddanie w pierwszej turze walki z drużyną, której członkiem jest osoba zajmują herosa, zwalnia z kary.
5.7.3 Rezerwacja herosa jest przedłużana i kończy się dopiero minutę po zakończeniu walki opisanej w punkcie 5.7.1.

6.Syberia

6.1 Gracz może posiadać maksymalnie 4 ostrzeżenia, każde następne skutkuje skierowaniem wszystkich postacie na świat Syberia.
6.1.1 Gracz może zostać na świecie po przekroczeniu pięciu kar, jeśli jego obecność na tym świecie nie jest szkodliwa dla dobra społeczności. Decyzja należy do zarządcy, podejmowana jest indywidualnie.
6.1.2 Gracz może zostać zesłany na Syberię nawet, jeśli nie uzyska 5 ostrzeżeń, a naruszy poważnie zasady świata.
6.1.3 Ostrzeżenia
a) Jedno ostrzeżenie przewidziane jest za wyciszenie nałożone na minimum 12h.
b) Dwa ostrzeżenia przewidziane są za wykroczenia opisane w punkcie piątym niniejszego regulaminu(oprócz 5.3).
c) Ostrzeżenia nie są kasowane po usunięciu gracza z Unii. W związku z tym gracz wyrzucony z powodu naruszenia zasad nie może przenieść postaci na świat Unia, a jeśli trafi na Unię ponownie w wyniku fuzji, jego postacie zostaną przeniesione na Syberię, kiedy do zarządcy dotrze informacja o posiadanych postaciach na tym świecie.
6.2 Zasady ustala zarządca i gracz musi stosować się do jego poleceń nawet, jeśli coś nie zostało tu ujęte.
6.3 Gracz może zostać wyrzucony, upomniany lub ukarany wyciszeniem/zabiciem postaci za szkodliwy wpływ na świat nawet, jeśli coś nie zostało ujęte w niniejszym regulaminie, a zarządca uzna, że jego zachowanie jest niewłaściwe. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w których gracz np. rozsyła zdjęcia innego gracza, grozi, zasłania celowo NPC np. wyglądem smoka.


Data
Akcja
Obowiązuje od:
2012-03-26
Publikacja nowego regulaminu świata.
---
12-08-2015
Dodanie punktu 5, zmiana numeracji dawnego punktu 5 na 6
26/08/2015
04-05-2016
Wycofanie punktu dotyczącego nieaktywności.
---
17-11-2016
---
04-05-2017
Publikacja nowego regulaminu świata.
18/05/2017
18-01-2019
Publikacja nowego regulaminu świata.
01/02/2019
06-11-2019
Zmiana w punkcie 5.3 oraz 6.1.3.b
20/11/2019
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -