Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Orvidia


Regulamin obowiązujący od dnia 04/12/2019.


1.Postanowienia Ogólne

1.1 Każdy Gracz ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świata Prywatnego Orvidia, Regulaminu Margonem, a także Etykiety Gracza Margonem, jak i Regulaminu Chatu.
1.2 Każdy Gracz jest reprezentantem Orvidii. Obowiązują więc zasady dobrego wychowania i kultury, zarówno w grze, jak i na forum.
1.3 Zarządca ma prawo do zmiany regulaminu po wcześniejszym zawiadomieniu Graczy o tym fakcie przynajmniej 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji regulaminu, bądź jego części.
1.4 W skład Rady Świata wchodzi Zarządca wraz z Super Moderatorami.
1.5 Wszelkie próby podszywania się pod Radę Świata będą surowo karane.
1.6 Każdy gracz z ujemną reputacją wpisywany jest do tematu, gdzie dostanie czas na jej odrobienie. Do tego czasu nadawany jest kill. Jeśli gracz nie odrobi jej w wyznaczonym terminie, zarządca ma prawo zesłać delikwenta na Syberię.
1.7 Maksymalny czas nieobecności postaci gracza to 30 dni, po przekroczeniu tego czasu zostaje ona zesłana na świat wyrzutków. Osoby, które przewidują dłuższą nieobecność powinny skontaktować się z zarządcą w celu uzyskania zgody.
1.8 Właściciel konta odpowiada za czyny wyrządzone przez osoby trzecie.
1.9 Zarządca podejmuje decyzje co do postępowania z delikwentami, ma on prawo do ostatecznego interpretowania sytuacji spornych i niejasności zarówno w sprawach między graczami jak i regulaminu świata.
1.10 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z jego przestrzegania.

2.Zasady tworzenia nicków

2.1 Nick musi zaczynać się z wielkiej litery.
2.2 Nick nie może być wulgarny, erotyczny ani w żaden sposób nikogo obrażać.
2.3 Nick nie może składać się z ciągu znaków typu "xXx", nie może być pisany FaLą ani zawierać znaków specjalnych.
2.4 Gracz, który posiada nick niezgodny z zasadami, otrzymuje 7 dni na jego zmianę. Do tego czasu nadawany jest kill, gdy sytuacja się nie zmieni nadawana jest Syberia.

3.Klany

3.1 Aby założyć nowy klan gracz musi zapłacić Zarządcy 500m.
3.2 Klan musi posiadać minimum 10 postaci.
3.3 Przy nazwach klanów obowiązują takie same zasady, jak przy nickach.
3.4 W przypadku złamania powyższych punktów, Gracz otrzymuje killa do czasu usunięcia klanu bądź zmiany nazwy. Gdy sytuacja nie zmieni się przez 7 dni nadawana jest Syberia.

4.Forum

4.1 Założenie tematu może odbyć się wyłącznie za zgodą Zarządcy lub SM.
4.2 Każdy temat posiada własny regulamin, z którym każdy Gracz powinien się zapoznać przed napisaniem posta.
4.3 Na forum obowiązują zasady poszczególnych tematów oraz ogólne zasady Margonem.

5.Czat

5.1 Na świecie nie obowiązuje regulamin czatu, jednak w przypadku nadużywania SM/ZŚP może go wykorzystać i ukarać gracza.
5.2. Na czacie ogólnym, prywatnym, grupowym i globalnym zakaz obrażania. Tylko osoba poszkodowana może zgłosić za ten punkt.
5.3 Całkowity zakaz obrażania SM/ZŚP oraz ich rodzin.
5.4 Za nadmierne używanie wulgaryzmów na czacie globalnym gracz może otrzymać killa 1-24h.

6.Walki PvP

6.1 Walki PvP dozwolone z przewagą nie większą niż 10 lvli w przedziale 1-100 lvl/ 20 lvli w przedziale 101-299. Punkt nie obowiązuje, gdy oboje gracze mają 300 lub wyższy poziom.
6.2 Grupa graczy, która posiada przewagę członków, nie może zabić innej grupy graczy. (5 vs 6 - dozwolone, 6 vs 5 - karalne). Różnica poziomów między najmniejszym, a największym poziomem graczy w przeciwnich grupach nie może być większa niż 10 lvl.
6.3 Jedną postać danego gracza można zabić maksymalnie pięć razy dziennie.
6.4 Zarządca świata posiada ochronę przed atakowaniem. Za zabicie ZŚP kara 48h killa
6.4.1 Punkt 6.4 nie obowiązuje podczas walk grupowych.

7.Herosi/ Herosi eventowi

7.1 Gracz, który jako pierwszy znalazł się przy herosie, automatycznie go zajmuje (wymagane potwierdzenie screenem).
7.1.1 Znalazca herosa eventowego jest zobowiązany poinformować graczy poprzez podanie informacji SM lub użycie wołacza wchodzącego w skład dodatku globalnego.
7.1.2 Jeśli gracz nie może użyć opcji z punktu powyżej jest zobowiązany napisać informacje w odpowiednim temacie, a także do odczekania 20min po jej zamieszczeniu. Przy 10 osobach w grupie można zaatakować herosa bez oczekiwania. Czas ten nie obowiązuje w godzinach 24-6.
7.2 Heros może być zajmowany przez jednego Gracza maksymalnie 20 minut. Po upłynięciu tego czasu heros jest zwalniany.
7.3 Heros jest zwolniony, gdy osoba zajmująca go zostanie zabita, oddali się od niego na odległość większą niż 7 kratek lub wyloguje (wymagane potwierdzenie screenem)
7.4 Zakaz walk przy herosie bez obustronnej zgody.
7.5 Nie obowiązuje zajmowanie lootów.
7.6 Herosa może zaatakować osoba go zajmująca lub inna osoba za jej zgodą.
7.7 Herosi eventowi - obowiązują wszystkie zasady dotyczące herosów oraz:
7.7.1 Znalazca herosa eventowego jest zobowiązany poinformować graczy poprzez podanie informacji SM lub użycie wołacza wchodzącego w skład dodatku globalnego.
7.7.2 Gracz po uprzednim zawołaniu na herosa eventowego ma prawo do zarządzania grupą. Może odrzucić gracza/graczy, jednak nie może być to więcej niż połowa osób, które zadeklarowały przyjście. Po upływie 5 min wołający może zaatakować herosa nie zważając na osoby "w drodze" na niego. Czas oczekiwania nie obowiązuje w godzinach 24-6.

8. Tytani / Tytani Eventowi

8.1 Nakazuje się bicia wszystkich tytanów z dodatkami globalnymi. W przypadku błędów z dodatkami, bądź ich nieużywania, gracz jest zobligowany do poinformowania o zbiciu tytana maksymalnie 15 minut po zdarzeniu w temacie "Czas - Tytani".
8.2 Pierwsza osoba znajdująca się przy tytanie jest zobowiązana poinformować graczy poprzez podanie informacji SM lub użycie wołacza wchodzącego w skład dodatku globalnego.
8.2.2 Osoba dowodząca ma obowiązek dążenia do stworzenia jak największej grupy. Tylko on może zaatakować tytana w chwili gdy grupa osiągnie maksymalną ilość lub po 5 minutach od zawołania.
8.3 Całkowity zakaz złapania złapanego już przedmiotu legendarnego z tytana.
8.4 Jeśli gracz źle zarządza grupą, Zarządca ma prawo zakazać mu dowodzenia w późniejszych grupach. Taka osoba zostanie wpisana na specjalną listę, a niedostosowanie się do zakazu skończy się dla niej karą. Z tego przywileju skorzystać może tylko Zarządca świata.
8.5 Zakaz walk pvp na mapie z tytanem bez obustronnej zgody.

9.Kary

9.1 Wszystkie zgłoszenia graczy należy kierować do osobnego i przeznaczonego do tego tematu.
9.2 Każda kara obejmuje wszystkie postacie Gracza.
9.3 Każda sytuacja jest traktowana indywidualanie. Zarządca jak i Super Moderatorzy świata mają prawo do skrócenia kary lub jej wydłużenia w zależności od szkodliwości czynu.
9.4 Łamanie zasad czatu/forum świata – 1-72h mute lub 1-72h killa w zależności od przewinienia. Moderatorzy mają prawo nadać graczowi ostrzeżenie w postaci mute/killa jeżeli uważają, że jego zachowanie nie jest odpowiednie.
9.5 Zabicie Gracza niezgodnie z zasadami PvP - 48h kill.
9.6 Wybicie zajmowanego herosa, zaatakowanie herosa bez zgody zajmującego lub zabicie gracza, który go zajmuje - 100h kill.
9.7 Niedostosowanie się do zasad na temat herosów eventowych/tytanów - 100h kill. (Kara przyznawana jest osobie atakującej)
9.8 Groźby i szantaże - 12-72h killa. Groźby o dedach na czerwonych mapkach nie są brane pod uwagę.
9.9 Zachęcanie lub podpuszczanie gracza do złamania regulaminu - kill 12-48h
9.10 Rada ma prawo ukarać gracza za notoryczne bezsensowne zgłaszanie graczy w celu usunięcia ich na siłę z serwera - 100h killa. Gracz nie może używać tego punktu do zgłoszeń.
9.11 Kara zostaje podwojona, jeśli w ciągu tygodnia gracz ponawia to samo przewinienie.
9.12 Jeżeli gracz kilkukrotnie złamał regulamin w tym samym czasie, jego kary sumują się.
9.13 Otrzymanie czasowej blokady konta - jedno upomnienie.
9.14 Za każdą karę w postaci killa/mute o długości 24h lub większej, gracz otrzymuje upomnienie.
9.15 W nadzwyczajnym przypadku gracz może dostać karę za coś, co nie jest ujęte w regulaminie, jeśli notorycznie łamie zasady kultury, etyki lub: wykazuje toksyczne zachowanie, utrudnia grę innym w przeróżny sposób, zniechęca nowych graczy do gry, nie ma zamiaru współpracować ze światem i utrudnia współpracę innym itd. Punktu może użyć jedynie SM i ZŚP. Upomnienie nadawane jest w przypadku recydywy.
9.16 Bezcelowe/bezsensowne dyskusje na temat nałożonej kary, a także podważanie decyzji rady z nią związanych = kill 36h.
9.17 Gracz nie może ustawić za zastępcę osoby, która grała w przeszłości na Orvidii, a której nie zaakceptował ZŚP. W przypadku niespytania ZŚP o zgodę, gracz otrzyma killa do czasu zdjęcia zastępcy, a jeżeli nie uczyni tego przed upływem killa - Syberię.
9.18 Zakupy przedmiotów za walutę bez jej posiadania - 36h kill.
9.19 Za zaatakowanie zarządcy przewidziana jest kara - 48h.
9.20 Próba przekupstwa - 100h killa
9.21 Niedostosowanie się do zakazu dowodzenia - 48h killa.

10. System upomnień

10.1 Za każdą karę powyżej 24h gracz otrzymuje upomnienie.
10.2 Przy każdym upomnieniu zarządca decyduje czy gracz zostaje na serwerze.
10.3 Co trzy upomnienia gracza robiona jest ankieta gdzie to gracze wybierają czy gracz dalej z nimi zostaje.
10.3.1. W trakcie ankiety gracz ma nałożoną Syberię.
10.3.2. Ankieta trwa na forum w temacie wyznaczonym przez 3 dni.
10.3.3. Aby gracz został na serwerze musi otrzymać przewagę 75% głosów za tym.
10.3.4. Za przekupywanie graczy do głosowania na tak lub nie 100h killa. W przypadku gracza którego ona dotyczy - natychmiastowa Syberia.

11.Gracz może zostać zesłany na Syberię za:

11.1 Nieobecność dłuższą niż 30 dni.
11.2 Otrzymanie upomnienia (patrz punkt 10)
11.3 Nieodrobienie ujemnej reputacji w wyznaczonym terminie.
11.5 Niedostosowanie się do zasad klanowych.
11.6 Otrzymanie stałej blokady konta.
11.7 Obrazę Rady świata.
11.8 Układanie z przedmiotów wulgarnych treści.
11.9 Oszukiwanie Rady Świata, w tym także fałszowanie dowodów w temacie zgłoszeń.
11.10 Handel Punktami Honoru, reputacją i/lub Smoczymi Łzami.
11.11 Wysyłanie erotyki i treści dwuznacznych (ZŚP decyduje o szkodliwości czynu).

12.Screeny

12.1 Zarządca może użyć logów do udowodnia lub potwierdzenia winy, dlatego też potrzebne są tylko minimalne dowody w sprawach dotyczących PvP/PvE.
12.2 Do każdego zgłoszenia musi być załączony dowód - screen.
12.3 Screeny nie mogą być wycięte/obcięte/pomazane/pokreślone.
12.4 Na każdym screenie musi być widoczne całe pole gry i czat ogólny. Jeśli sprawa dotyczy chatu innego niż chat ogólny, nie musi być on widoczny na screenie.
12.5 Screen ma ważność 7 dni od momentu złamania regulaminu, po tym czasie nie będzie on rozpatrywany.
12.6 Przy zgłoszeniach dotyczących PvP wymagane jest dołączenie tylko jednego screena walki z widocznym czatem ogólnym.
12.7 W przypadku wybicia zajętego herosa wymagane jest dostarczenie ss z zajęciem go.
12.7.1 Jeśli heros został zwolniony osoba bijąca powinna posiadać stosownego ss.

13. Nowi gracze.

13.1 Nowy gracz, po dołączeniu na świat przechodzi okres próbny trwający miesiąc. W trakcie tego czasu, każda kara jest podwajana.
13.2 Osoba zapraszająca na świat nowego gracza bierze za niego pełną odpowiedzialność. Jeśli dana osoba w przeciągu miesiąca od zaproszenia otrzyma Syberię osoba zapraszająca również na nią trafia. Punkt tyczy się zaproszeń za walutę serwerową jak i rekrutacji wewnętrznych. Wyjątek stanowi sytuacja gdy temat rekrutacyjny zwalnia graczy z odpowiedzialności. W nadzwyczajnych przypadkach zarządca zastrzega sobie prawo do łagodniejszej kary dla zapraszającego na świat.

14.Inne

14.1 Gracz ma możliwość odwołania się w ciągu 7 dni od decyzji o usunięciu z serwera, bezpośrednio u Zarządcy świata.
14.2 W ostateczności gracz ma prawo do odwołania się u Administracji Margonem.
14.3 Kontakt z Zarządcą Świata: siso62110@gmail.com

15. Zakazane jest używanie wszelkich programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób.

15.1. Zarządca świata ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzacje gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata oraz potwierdzić swoją obecność.
15.2. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 15 minut. Zarządca zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednim(pełnym oraz nieedytowanym) zrzutem ekranu sytuacje w pierwszej minucie weryfikacji oraz po upłynięciu 15 minut. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżenia(!nick_gracza treść) do czasu, aż gracz nie odpisze na czacie. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
15.4 Zarządca może do weryfikacji powołać innego gracza z rangą MC/SM.
15.5. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy lub nie potwierdzi swojej obecności zostanie ukarany Syberią.

Regulamin obowiązujący do dnia 04/12/2019.


1.Postanowienia Ogólne

1.1 Każdy Gracz ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świata Prywatnego Orvidia, Regulaminu Margonem, a także Etykiety Gracza Margonem, jak i Regulaminu Chatu.
1.2 Każdy Gracz jest reprezentantem Orvidii. Obowiązują więc zasady dobrego wychowania i kultury, zarówno w grze, jak i na forum.
1.3 Zarządca ma prawo do zmiany regulaminu po wcześniejszym zawiadomieniu Graczy o tym fakcie przynajmniej 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji regulaminu, bądź jego części.
1.4 W skład Rady Świata wchodzi Zarządca wraz z Super Moderatorami.
1.5 Wszelkie próby podszywania się pod Radę Świata będą surowo karane.
1.6 Każdy gracz z ujemną reputacją wpisywany jest do tematu, gdzie dostanie czas na jej odrobienie. Do tego czasu nadawany jest kill. Jeśli gracz nie odrobi jej w wyznaczonym terminie, zarządca ma prawo zesłać delikwenta na Syberię.
1.7 Maksymalny czas nieobecności postaci gracza to 30 dni, po przekroczeniu tego czasu zostaje ona zesłana na świat wyrzutków. Osoby, które przewidują dłuższą nieobecność powinny skontaktować się z zarządcą w celu uzyskania zgody.
1.8 Właściciel konta odpowiada za czyny wyrządzone przez osoby trzecie.
1.9 Zarządca podejmuje decyzje co do postępowania z delikwentami, ma on prawo do ostatecznego interpretowania sytuacji spornych i niejasności zarówno w sprawach między graczami jak i regulaminu świata.
1.10 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z jego przestrzegania.

2.Zasady tworzenia nicków

2.1 Nick musi zaczynać się z wielkiej litery.
2.2 Nick nie może być wulgarny, erotyczny ani w żaden sposób nikogo obrażać.
2.3 Nick nie może składać się z ciągu znaków typu "xXx", nie może być pisany FaLą ani zawierać znaków specjalnych.
2.4 Gracz, który posiada nick niezgodny z zasadami, otrzymuje 7 dni na jego zmianę. Do tego czasu nadawany jest kill, gdy sytuacja się nie zmieni nadawana jest Syberia.

3.Klany

3.1 Aby założyć nowy klan gracz musi zapłacić Zarządcy 500m.
3.2 Klan musi posiadać minimum 10 postaci.
3.3 Przy nazwach klanów obowiązują takie same zasady, jak przy nickach.
3.4 W przypadku złamania powyższych punktów, Gracz otrzymuje killa do czasu usunięcia klanu bądź zmiany nazwy. Gdy sytuacja nie zmieni się przez 7 dni nadawana jest Syberia.

4.Forum

4.1 Założenie tematu może odbyć się wyłącznie za zgodą Zarządcy lub SM.
4.2 Każdy temat posiada własny regulamin, z którym każdy Gracz powinien się zapoznać przed napisaniem posta.
4.3 Na forum obowiązują zasady poszczególnych tematów oraz ogólne zasady Margonem.

5.Czat

5.1 Na świecie nie obowiązuje regulamin czatu, jednak w przypadku nadużywania SM/ZŚP może go wykorzystać i ukarać gracza.
5.2. Na czacie ogólnym, prywatnym, grupowym i globalnym zakaz obrażania. Tylko osoba poszkodowana może zgłosić za ten punkt.
5.3 Całkowity zakaz obrażania SM/ZŚP oraz ich rodzin.
5.4 Za nadmierne używanie wulgaryzmów na czacie globalnym gracz może otrzymać killa 1-24h.

6.Walki PvP

6.1 Walki PvP dozwolone z przewagą nie większą niż 10 lvli w przedziale 1-100 lvl/ 20 lvli w przedziale 101-299. Punkt nie obowiązuje, gdy oboje gracze mają 300 lub wyższy poziom.
6.2 Grupa graczy, która posiada przewagę członków, nie może zabić innej grupy graczy. (5 vs 6 - dozwolone, 6 vs 5 - karalne). Różnica poziomów między najmniejszym, a największym poziomem graczy w przeciwnich grupach nie może być większa niż 10 lvl.
6.3 Jedną postać danego gracza można zabić maksymalnie pięć razy dziennie.
6.4 Zarządca świata posiada ochronę przed atakowaniem. Za zabicie ZŚP kara 48h killa
6.4.1 Punkt 6.4 nie obowiązuje podczas walk grupowych.

7.Herosi/ Herosi eventowi

7.1 Gracz, który jako pierwszy znalazł się przy herosie, automatycznie go zajmuje (wymagane potwierdzenie screenem).
7.1.1 Znalazca herosa eventowego jest zobowiązany poinformować graczy poprzez podanie informacji SM lub użycie wołacza wchodzącego w skład dodatku globalnego.
7.1.2 Jeśli gracz nie może użyć opcji z punktu powyżej jest zobowiązany napisać informacje w odpowiednim temacie, a także do odczekania 20min po jej zamieszczeniu. Przy 10 osobach w grupie można zaatakować herosa bez oczekiwania. Czas ten nie obowiązuje w godzinach 24-6.
7.2 Heros może być zajmowany przez jednego Gracza maksymalnie 20 minut. Po upłynięciu tego czasu heros jest zwalniany.
7.3 Heros jest zwolniony, gdy osoba zajmująca go zostanie zabita, oddali się od niego na odległość większą niż 7 kratek lub wyloguje (wymagane potwierdzenie screenem)
7.4 Zakaz walk przy herosie bez obustronnej zgody.
7.5 Nie obowiązuje zajmowanie lootów.
7.6 Herosa może zaatakować osoba go zajmująca lub inna osoba za jej zgodą.
7.7 Herosi eventowi - obowiązują wszystkie zasady dotyczące herosów oraz:
7.7.1 Znalazca herosa eventowego jest zobowiązany poinformować graczy poprzez podanie informacji SM lub użycie wołacza wchodzącego w skład dodatku globalnego.
7.7.2 Gracz po uprzednim zawołaniu na herosa eventowego ma prawo do zarządzania grupą. Może odrzucić gracza/graczy, jednak nie może być to więcej niż połowa osób, które zadeklarowały przyjście. Po upływie 5 min wołający może zaatakować herosa nie zważając na osoby "w drodze" na niego. Czas oczekiwania nie obowiązuje w godzinach 24-6.

8. Tytani / Tytani Eventowi

8.1 Nakazuje się bicia wszystkich tytanów z dodatkami globalnymi. W przypadku błędów z dodatkami, bądź ich nieużywania, gracz jest zobligowany do poinformowania o zbiciu tytana maksymalnie 15 minut po zdarzeniu w temacie "Czas - Tytani".
8.2 Pierwsza osoba znajdująca się przy tytanie jest zobowiązana poinformować graczy poprzez podanie informacji SM lub użycie wołacza wchodzącego w skład dodatku globalnego.
8.2.2 Osoba dowodząca ma obowiązek dążenia do stworzenia jak największej grupy. Tylko on może zaatakować tytana w chwili gdy grupa osiągnie maksymalną ilość lub po 5 minutach od zawołania.
8.3 Całkowity zakaz złapania złapanego już przedmiotu legendarnego z tytana.
8.4 Jeśli gracz źle zarządza grupą, Zarządca ma prawo zakazać mu dowodzenia w późniejszych grupach. Taka osoba zostanie wpisana na specjalną listę, a niedostosowanie się do zakazu skończy się dla niej karą. Z tego przywileju skorzystać może tylko Zarządca świata.
8.5 Zakaz walk pvp na mapie z tytanem bez obustronnej zgody.

9.Kary

9.1 Wszystkie zgłoszenia graczy należy kierować do osobnego i przeznaczonego do tego tematu.
9.2 Każda kara obejmuje wszystkie postacie Gracza.
9.3 Każda sytuacja jest traktowana indywidualanie. Zarządca jak i Super Moderatorzy świata mają prawo do skrócenia kary lub jej wydłużenia w zależności od szkodliwości czynu.
9.4 Łamanie zasad czatu/forum świata – 1-72h mute lub 1-72h killa w zależności od przewinienia. Moderatorzy mają prawo nadać graczowi ostrzeżenie w postaci mute/killa jeżeli uważają, że jego zachowanie nie jest odpowiednie.
9.5 Zabicie Gracza niezgodnie z zasadami PvP - 48h kill.
9.6 Wybicie zajmowanego herosa, zaatakowanie herosa bez zgody zajmującego lub zabicie gracza, który go zajmuje - 100h kill.
9.7 Niedostosowanie się do zasad na temat herosów eventowych/tytanów - 100h kill. (Kara przyznawana jest osobie atakującej)
9.8 Groźby i szantaże - 12-72h killa. Groźby o dedach na czerwonych mapkach nie są brane pod uwagę.
9.9 Zachęcanie lub podpuszczanie gracza do złamania regulaminu - kill 12-48h
9.10 Rada ma prawo ukarać gracza za notoryczne bezsensowne zgłaszanie graczy w celu usunięcia ich na siłę z serwera - 100h killa. Gracz nie może używać tego punktu do zgłoszeń.
9.11 Kara zostaje podwojona, jeśli w ciągu tygodnia gracz ponawia to samo przewinienie.
9.12 Jeżeli gracz kilkukrotnie złamał regulamin w tym samym czasie, jego kary sumują się.
9.13 Otrzymanie czasowej blokady konta - jedno upomnienie.
9.14 Za każdą karę w postaci killa/mute o długości 24h lub większej, gracz otrzymuje upomnienie.
9.15 W nadzwyczajnym przypadku gracz może dostać karę za coś, co nie jest ujęte w regulaminie, jeśli notorycznie łamie zasady kultury, etyki lub: wykazuje toksyczne zachowanie, utrudnia grę innym w przeróżny sposób, zniechęca nowych graczy do gry, nie ma zamiaru współpracować ze światem i utrudnia współpracę innym itd. Punktu może użyć jedynie SM i ZŚP. Upomnienie nadawane jest w przypadku recydywy.
9.16 Bezcelowe/bezsensowne dyskusje na temat nałożonej kary, a także podważanie decyzji rady z nią związanych = kill 36h.
9.17 Gracz nie może ustawić za zastępcę osoby, która grała w przeszłości na Orvidii, a której nie zaakceptował ZŚP. W przypadku niespytania ZŚP o zgodę, gracz otrzyma killa do czasu zdjęcia zastępcy, a jeżeli nie uczyni tego przed upływem killa - Syberię.
9.18 Zakupy przedmiotów za walutę bez jej posiadania - 36h kill.
9.19 Za zaatakowanie zarządcy przewidziana jest kara - 48h.
9.20 Próba przekupstwa - 100h killa
9.21 Niedostosowanie się do zakazu dowodzenia - 48h killa.

10. System upomnień

10.1 Za każdą karę powyżej 24h gracz otrzymuje upomnienie.
10.2 Przy każdym upomnieniu zarządca decyduje czy gracz zostaje na serwerze.
10.3 Co trzy upomnienia gracza robiona jest ankieta gdzie to gracze wybierają czy gracz dalej z nimi zostaje.
10.3.1. W trakcie ankiety gracz ma nałożoną Syberię.
10.3.2. Ankieta trwa na forum w temacie wyznaczonym przez 3 dni.
10.3.3. Aby gracz został na serwerze musi otrzymać przewagę 75% głosów za tym.
10.3.4. Za przekupywanie graczy do głosowania na tak lub nie 100h killa. W przypadku gracza którego ona dotyczy - natychmiastowa Syberia.

11.Gracz może zostać zesłany na Syberię za:

11.1 Nieobecność dłuższą niż 30 dni.
11.2 Otrzymanie upomnienia (patrz punkt 10)
11.3 Nieodrobienie ujemnej reputacji w wyznaczonym terminie.
11.5 Niedostosowanie się do zasad klanowych.
11.6 Otrzymanie stałej blokady konta.
11.7 Obrazę Rady świata.
11.8 Układanie z przedmiotów wulgarnych treści.
11.9 Oszukiwanie Rady Świata, w tym także fałszowanie dowodów w temacie zgłoszeń.
11.10 Handel Punktami Honoru, reputacją i/lub Smoczymi Łzami.
11.11 Wysyłanie erotyki i treści dwuznacznych (ZŚP decyduje o szkodliwości czynu).

12.Screeny

12.1 Zarządca może użyć logów do udowodnia lub potwierdzenia winy, dlatego też potrzebne są tylko minimalne dowody w sprawach dotyczących PvP/PvE.
12.2 Do każdego zgłoszenia musi być załączony dowód - screen.
12.3 Screeny nie mogą być wycięte/obcięte/pomazane/pokreślone.
12.4 Na każdym screenie musi być widoczne całe pole gry i czat ogólny. Jeśli sprawa dotyczy chatu innego niż chat ogólny, nie musi być on widoczny na screenie.
12.5 Screen ma ważność 7 dni od momentu złamania regulaminu, po tym czasie nie będzie on rozpatrywany.
12.6 Przy zgłoszeniach dotyczących PvP wymagane jest dołączenie tylko jednego screena walki z widocznym czatem ogólnym.
12.7 W przypadku wybicia zajętego herosa wymagane jest dostarczenie ss z zajęciem go.
12.7.1 Jeśli heros został zwolniony osoba bijąca powinna posiadać stosownego ss.

13. Nowi gracze.

13.1 Nowy gracz, po dołączeniu na świat przechodzi okres próbny trwający miesiąc. W trakcie tego czasu, każda kara jest podwajana.
13.2 Osoba zapraszająca na świat nowego gracza bierze za niego pełną odpowiedzialność. Jeśli dana osoba w przeciągu miesiąca od zaproszenia otrzyma Syberię osoba zapraszająca również na nią trafia. Punkt tyczy się zaproszeń za walutę serwerową jak i rekrutacji wewnętrznych. Wyjątek stanowi sytuacja gdy temat rekrutacyjny zwalnia graczy z odpowiedzialności. W nadzwyczajnych przypadkach zarządca zastrzega sobie prawo do łagodniejszej kary dla zapraszającego na świat.

14.Inne

14.1 Gracz ma możliwość odwołania się w ciągu 7 dni od decyzji o usunięciu z serwera, bezpośrednio u Zarządcy świata.
14.2 W ostateczności gracz ma prawo do odwołania się u Administracji Margonem.
14.3 Kontakt z Zarządcą Świata: siso62110@gmail.com

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2015-04-21
Publikacja nowego regulaminu świata.
05/05/2015
2015-04-27
Dodanie punktu 1.9.
---
2015-05-13
Dodanie punktu 10.4
---
2016-08-25
Publikacja nowego regulaminu świata
---
2016-08-28
Poprawa w punkcie 6.2.
---
2017-02-02
Usunięcie z regulaminu punktów 13.2 oraz 13.3
16/02/2017
2017-06-29
Publikacja nowego regulaminu świata
13/07/2017
2017-11-14
Zmiana w punkcie 7.7.2 oraz 8.3
28/11/2017
2018-03-20
Publikacja nowego regulaminu świata
03/04/2018
2018-05-20
Publikacja nowego regulaminu świata
03/06/2018
2018-08-28
Zmiany w punkcie 8.
11/09/2018
2018-12-20
Publikacja nowego regulaminu świata
03/01/2019
2018-12-20
Publikacja nowego regulaminu świata
03/01/2019
2019-02-25
Publikacja nowego regulaminu świata
11/03/2019
2019-05-07
Publikacja nowego regulaminu świata
21/05/2019
2019-11-21
Publikacja nowego regulaminu świata
04/12/2019
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -