Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Orvidia


1.Postanowienia Ogólne

1.1 Każdy Gracz ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świata Prywatnego Orvidia, Regulaminu Margonem, a także Etykiety Gracza Margonem, jak i Regulaminu Chatu.
1.2 Każdy Gracz jest reprezentantem Orvidii. Obowiązują więc zasady dobrego wychowania i kultury, zarówno w grze, jak i na forum.
1.3 Zarządca ma prawo do zmiany regulaminu po wcześniejszym zawiadomieniu Graczy o tym fakcie przynajmniej 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji regulaminu, bądź jego części.
1.4 W skład Rady Świata wchodzi Zarządca wraz z Super Moderatorami.
1.5 Wszelkie próby podszywania się pod Radę Świata będą surowo karane.
1.6 Każdy gracz z ujemną reputacją wpisywany jest do tematu, gdzie dostanie czas na jej odrobienie. Do tego czasu nadawany jest kill. Jeśli gracz nie odrobi jej w wyznaczonym terminie, zarządca ma prawo zesłać delikwenta na Syberię.
1.7 Maksymalny czas nieobecności postaci gracza to 30 dni, po przekroczeniu tego czasu zostaje ona zesłana na świat wyrzutków. Osoby, które przewidują dłuższą nieobecność powinny skontaktować się z zarządcą w celu uzyskania zgody.
1.8 Właściciel konta odpowiada za czyny wyrządzone przez jego zastępce.
1.9 Zarządca podejmuje decyzje co do postępowania z delikwentami, ma on prawo do ostatecznego interpretowania sytuacji spornych i niejasności zarówno w sprawach między graczami jak i regulaminu świata.
1.10 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z jego przestrzegania.
1.11 Na Orvidii obowiązuje system umów. Do zawarcia umowy wymagana jest wyraźna zgoda obu stron udokumentowana w przeznaczonym do tego temacie. Umowa może zostać zerwana przez dowolną ze stron, jednak nie wcześniej niż tydzień od jej zawarcia. Umowa, której warunki zostały wypełnione nie możne zostać unieważniona. Dokładne zasady zawierania umów opisano w temacie do tego przeznaczonym.

2.Zasady tworzenia nicków

2.1 Nick musi zaczynać się z wielkiej litery.
2.2 Nick nie może być wulgarny, erotyczny ani w żaden sposób nikogo obrażać.
2.3 Nick nie może składać się z ciągu znaków typu "xXx", nie może być pisany FaLą ani zawierać znaków specjalnych.
2.4 Gracz, który posiada nick niezgodny z zasadami, otrzymuje 7 dni na jego zmianę. Do tego czasu nadawany jest kill, gdy sytuacja się nie zmieni nadawana jest Syberia.

3.Klany

3.1 Aby założyć nowy klan gracz musi zapłacić Zarządcy 50m.
3.2 Na założenie klanu potrzebna jest zgoda Zarządcy.
3.3 Przy nazwach klanów obowiązują takie same zasady, jak przy nickach.
3.4 W przypadku złamania powyższych punktów, Gracz otrzymuje killa do czasu usunięcia klanu bądź zmiany nazwy. Gdy sytuacja nie zmieni się przez 7 dni nadawana jest Syberia.

4.Forum

4.1 Założenie tematu może odbyć się wyłącznie za zgodą Zarządcy lub SM.
4.2 Każdy temat posiada własny regulamin, z którym każdy Gracz powinien się zapoznać przed napisaniem posta.
4.3 Na forum obowiązują zasady poszczególnych tematów oraz ogólne zasady Margonem.

5.Czat

5.1 Na świecie nie obowiązuje regulamin czatu, jednak w przypadku nadużywania SM/ZŚP może go wykorzystać i ukarać gracza.
5.2. Na czacie ogólnym, prywatnym, grupowym i globalnym zakaz obrażania. Tylko osoba poszkodowana może zgłosić za ten punkt.
5.3 Całkowity zakaz obrażania SM/ZŚP oraz ich rodzin.
5.4 Za nadmierne używanie wulgaryzmów na czacie globalnym gracz może otrzymać killa 1-24h.

6.Walki PvP

6.1 Walki PvP dozwolone z przewagą nie większą niż 10 lvli. Punkt nie obowiązuje, gdy oboje gracze mają 300 lub wyższy poziom.
6.2 Grupa graczy, która posiada przewagę członków, nie może zabić innej grupy graczy. (5 vs 6 - dozwolone, 6 vs 5 - karalne). Różnica poziomów między najmniejszym, a największym poziomem graczy w przeciwnich grupach nie może być większa niż 10 lvl.
6.3 Jedną postać danego gracza można zabić maksymalnie trzy razy dziennie.
6.4 Zarządca świata posiada ochronę przed atakowaniem. Za zabicie ZŚP kara 48h killa
6.4.1 Punkt 6.4 nie obowiązuje podczas walk grupowych.

7.Herosi/ Herosi eventowi

7.1 Gracz, który jako pierwszy znalazł się przy herosie, automatycznie go zajmuje (wymagane potwierdzenie screenem).
7.2 Heros może być zajmowany przez jednego Gracza maksymalnie 20 minut. Po upłynięciu tego czasu heros jest zwalniany.
7.3 Heros jest zwolniony, gdy osoba zajmująca go zostanie zabita, oddali się od niego na odległość większą niż 7 kratek lub wyloguje. -> Grafika poglądowa
7.4 Zakaz walk przy herosie bez obustronnej zgody.
7.5 Nie obowiązuje zajmowanie lootów, chyba, że jest to uregulowane przez umowę między graczami zawartą według zasad z punktu 1.11.
7.6 Herosa może zaatakować tylko osoba go zajmująca.
7.7 Herosi eventowi - obowiązują wszystkie zasady dotyczące herosów oraz:
7.7.1 Znalazca herosa eventowego jest zobowiązany poinformować graczy poprzez podanie informacji SM lub użycie wołacza wchodzącego w skład dodatku globalnego.
7.7.2 Gracz po uprzednim zawołaniu na herosa eventowego ma prawo do zarządzania grupą. Może odrzucić gracza/graczy, jednak nie może być to więcej niż połowa osób, które zadeklarowały przyjście. Po upływie 5 min wołający może zaatakować herosa nie zważając na osoby "w drodze" na niego. Czas oczekiwania nie obowiązuje w godzinach 24-6.

8. Tytani / Tytani Eventowi

8.1 Nakazuje się bicia wszystkich tytanów z dodatkami globalnymi. W przypadku błędów z dodatkami, bądź ich nieużywania, gracz jest zobligowany do poinformowania o zbiciu tytana maksymalnie 15 minut po zdarzeniu w temacie "Czas - Tytani".
8.2 Pierwsza osoba znajdująca się przy tytanie jest zobowiązana poinformować graczy poprzez podanie informacji SM lub użycie wołacza wchodzącego w skład dodatku globalnego.
8.2.2 Osoba dowodząca ma obowiązek dążenia do stworzenia jak największej grupy. Tylko on może zaatakować tytana w chwili gdy grupa osiągnie maksymalną ilość lub po 5 minutach od zawołania.
8.3 Całkowity zakaz złapania posiadanego już przedmiotu legendarnego z tytana. Punkt dotyczy również tytanów ogólnodostępnych.
8.4 Jeśli gracz źle zarządza grupą, Zarządca ma prawo zakazać mu dowodzenia w późniejszych grupach. Taka osoba zostanie wpisana na specjalną listę, a niedostosowanie się do zakazu skończy się dla niej karą. Z tego przywileju skorzystać może tylko Zarządca świata.
8.5 Zakaz walk pvp na mapie z tytanem bez obustronnej zgody.

9.Elity II

9.1 Gracz zajmujący Elitę II musi mieć dowód w postaci poświadczającego to screena. (Screen jest ważny godzinę)
9.2 Podział taki jak w podpunkcie 7.5
9.3 Elita II jest uważana za zajętą, jeśli w odległości do 7 pól od jej pierwotnego respu znajduje się Gracz. Po oddaleniu się o większą odległość, Elita II jest automatycznie zwalniania. -> Grafika poglądowa
9.4 Elita II jest zwalniana, gdy Gracz zajmujący nie atakuje jej 5 minut od czasu pojawienia się.
9.5 Gracz lub grupa graczy może zająć tylko jedną Elitę II.
9.6 Dozwolone są walki o EII, zasady zabijania graczy są takie same jak w punkcie 6.

10.Kary

10.1 Wszystkie zgłoszenia graczy należy kierować do osobnego i przeznaczonego do tego tematu.
10.2 Każda kara obejmuje wszystkie postacie Gracza.
10.3 Każda sytuacja jest traktowana indywidualanie. Zarządca jak i Super Moderatorzy świata mają prawo do skrócenia kary lub jej wydłużenia w zależności od szkodliwości czynu.
10.4 Łamanie zasad czatu/forum – 1-72h mute lub 1-72h killa w zależności od przewinienia. Moderatorzy mają prawo nadać graczowi ostrzeżenie w postaci mute jeżeli uważają, że jego zachowanie nie jest odpowiednie.
10.5 Zabicie gracza/y niezgodne z punktem 6.2 - 48h kill.
10.6 Zabicie Gracza niezgodnie z zasadami PvP - 48h kill.
10.7 Wybicie zajmowanego herosa, zaatakowanie herosa bez zgody zajmującego lub zabicie gracza, który go zajmuje - 100h kill.
10.8 Niedostosowanie się do zasad na temat herosów eventowych/tytanów - 100h kill. (Kara przyznawana jest osobie atakującej)
10.9 Groźby i szantaże - 12-72h killa. Groźby o dedach na czerwonych mapkach nie są brane pod uwagę.
10.10 Prowokowanie lub branie udziału we wszelkiego rodzaju kłótniach na forum i w grze – kill 12-48h.
10.11 Zachęcanie lub podpuszczanie gracza do złamania regulaminu - kill 12-48h
10.12 Rada ma prawo ukarać gracza za notoryczne bezsensowne zgłaszanie graczy w celu usunięcia ich na siłę z serwera - 100h killa. Gracz nie może używać tego punktu do zgłoszeń.
10.13 Kara może zostać podwojona, jeśli w ciągu tygodnia gracz ponawia to samo przewinienie.
10.14 Jeżeli gracz kilkukrotnie złamał regulamin w tym samym czasie, jego kary sumują się.
10.15 Otrzymanie czasowej blokady konta - jedno upomnienie.
10.16 Rada ma prawo nałożyć Graczowi mute w przypadku powtarzających się błędów ortograficznych/interpunkcyjnych bez wliczania tej kary do zsumowanych kar Gracza.
10.17 Za każdą karę w postaci killa/mute o długości 24h lub większej, gracz otrzymuje upomnienie.
10.18 W nadzwyczajnym przypadku gracz może dostać karę za coś, co nie jest ujęte w regulaminie, jeśli notorycznie łamie zasady kultury, etyki lub: wykazuje toksyczne zachowanie, utrudnia grę innym w przeróżny sposób, zniechęca nowych graczy do gry, nie ma zamiaru współpracować ze światem i utrudnia współpracę innym itd. Punktu może użyć jedynie SM i ZŚP.
10.19 Bezcelowe/bezsensowne dyskusje na temat nałożonej kary, a także podważanie decyzji rady z nią związanych = kill 36h.
10.20 Wybicie zajmowanej przez innego gracza Elity II - 48h kill.
10.21 Gracz nie może ustawić za zastępcę osoby, która grała w przeszłości na Orvidii, a której nie zaakceptował ZŚP. W przypadku niespytania ZŚP o zgodę, gracz otrzyma killa do czasu zdjęcia zastępcy, a jeżeli nie uczyni tego przed upływem killa - Syberię.
10.22 Zakupy przedmiotów za walutę bez jej posiadania - 36h kill.
10.23 Za zaatakowanie zarządcy przewidziana jest kara - 48h.

11.Gracz może zostać zesłany na Syberię za:

11.1 Nieobecność dłuższą niż 30 dni.
11.2 Otrzymanie trzech upomnień.
11.3 Nieodrobienie ujemnej reputacji w wyznaczonym terminie.
11.4 Zmianę właściciela konta.
11.5 Odmowa usunięcia klanu założonego bez zgody Zarządcy bądź też bez uiszczenia opłaty.
11.6 Otrzymanie stałej blokady konta.
11.7 Obrazę Rady świata.
11.8 Układanie z przedmiotów wulgarnych treści + zgłoszenie na panel.
11.9 Oszukiwanie Rady Świata, w tym także fałszowanie dowodów w temacie zgłoszeń.
11.10 Handel Punktami Honoru, reputacją i/lub Smoczymi Łzami + zgłoszenie na panel.
11.11 Brak kulturalnego zachowania, niszczenie klimatu i atmosfery Orvidii, a także działalność na jej niekorzyść. Gracz najpierw dostaje upomnienie, w przypadku recydywy zostaje nadana Syberia.
11.12 Niedotrzymanie warunków umowy zawartej według zasad z punktu 1.11
11.13 Wysyłanie erotyki i treści dwuznacznych (ZŚP decyduje o szkodliwości czynu).

12.Screeny

12.1 Zarządca może użyć logów do udowodnia lub potwierdzenia winy, dlatego też potrzebne są tylko minimalne dowody w sprawach dotyczących PvP/PvE.
12.2 Do każdego zgłoszenia musi być załączony dowód - screen.
12.3 Screeny nie mogą być wycięte/obcięte/pomazane/pokreślone.
12.4 Na każdym screenie musi być widoczne całe pole gry i czat ogólny. Jeśli sprawa dotyczy chatu innego niż chat ogólny, nie musi być on widoczny na screenie.
12.5 Screen ma ważność 7 dni od momentu złamania regulaminu, po tym czasie nie będzie on rozpatrywany.
12.6 Przy zgłoszeniach dotyczących PvP wymagane jest dołączenie tylko jednego screena walki z widocznym czatem ogólnym.
12.7 W przypadku wybicia zajętego herosa wymagane jest dostarczenie dwóch screenów: z zajęciem herosa, a także screen udowadniający, że gracz znajdował się przy nim w czasie wybijania go.

13. Nowi gracze.

13.1 Nowy gracz, po dołączeniu na świat przechodzi okres próbny trwający miesiąc. W trakcie tego czasu, każda kara jest podwajana.
13.2 Osoba zapraszająca na świat nowego gracza bierze za niego pełną odpowiedzialność. Jeśli dana osoba w przeciągu trzech miesięcy od zaproszenia otrzyma Syberię osoba zapraszająca również na nią trafia. Punkt tyczy się zaproszeń za walutę serwerową jak i rekrutacji wewnętrznych. Wyjątek stanowi sytuacja gdy temat rekrutacyjny zwalnia graczy z odpowiedzialności. W nadzwyczajnych przypadkach zarządca zastrzega sobie prawo do łagodniejszej kary dla zapraszającego na świat.

14.Inne

14.1 Gracz ma możliwość odwołania się w ciągu 7 dni od decyzji o usunięciu z serwera, bezpośrednio u Zarządcy świata.
14.2 W ostateczności gracz ma prawo do odwołania się u Administracji Margonem.
14.3 Kontakt z Zarządcą Świata: siso62110@gmail.com

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2015-04-21
Publikacja nowego regulaminu świata.
05/05/2015
2015-04-27
Dodanie punktu 1.9.
---
2015-05-13
Dodanie punktu 10.4
---
2016-08-25
Publikacja nowego regulaminu świata
---
2016-08-28
Poprawa w punkcie 6.2.
---
2017-02-02
Usunięcie z regulaminu punktów 13.2 oraz 13.3
16/02/2017
2017-06-29
Publikacja nowego regulaminu świata
13/07/2017
2017-11-14
Zmiana w punkcie 7.7.2 oraz 8.3
28/11/2017
2018-03-20
Publikacja nowego regulaminu świata
03/04/2018
2018-05-20
Publikacja nowego regulaminu świata
03/06/2018
2018-08-28
Zmiany w punkcie 8.
11/09/2018
2018-12-20
Publikacja nowego regulaminu świata
03/01/2019
2018-12-20
Publikacja nowego regulaminu świata
03/01/2019
2019-02-25
Publikacja nowego regulaminu świata
11/03/2019
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -