Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Orvidia


Regulamin obowiązujący od dnia 13.05.2021.1. Postanowienia ogólne

1.1. Każdy gracz ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świata Prywatnego Orvidia, Taryfikatora Kar oraz Regulaminu gry Margonem.
1.1.1. Każdy gracz, przed wejściem do gry, ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w temacie Blog techniczny, znajdującym się na forum gry w dziale Światy prywatne. Po wejściu do gry, każdy gracz ma obowiązek zapoznać się z przypiętą do czatu wiadomością systemową.
1.2. Każdy Gracz jest reprezentantem Orvidii. Obowiązują więc zasady dobrego wychowania i kultury, zarówno w grze, jak i na forum.
1.3. Zarządca ma prawo do zmiany regulaminu. Gracze zostaną o tym poinformowani z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.4. Zarządca ma prawo do zmian statystyk świata. Gracze zostaną o tym poinformowani 24h przed dokonaniem zmiany.
1.5. W skład Rady Świata wchodzi Zarządca wraz z Super Moderatorami.
1.6. Wszelkie próby podszywania się pod Radę Świata będą surowo karane.
1.7. Każdy gracz z ujemną reputacją wpisywany jest do tematu na forum Wyrocznia, gdzie dostanie 7 dni na jej odrobienie. Do tego czasu nadawany jest kill. Jeśli gracz nie odrobi jej w wyznaczonym terminie, Zarządca ma prawo zesłać delikwenta na Syberię.
1.8. Maksymalny czas nieobecności postaci gracza to 21 dni, po przekroczeniu tego czasu wszystkie postacie gracza zostaną zesłane na świat wyrzutków. Osoby, które przewidują dłuższą nieobecność, powinny skontaktować się z Zarządcą w celu uzyskania zgody. Dodatkopisarz świata jest zwolniony z utrzymywania obecności.
1.9. Właściciel konta odpowiada za czyny wyrządzone przez swojego zastępcę oraz osoby trzecie.
1.10. Osoba, która została zesłana na Syberię ze świata Orvidia, nie może być zastępcą osoby, która aktualnie posiada postać/postacie na świecie Orvidia.
1.10.1. Osoba posiadająca takiego zastępcę będzie wpisywana do tematu na forum Wyrocznia, otrzyma 3 dni na usunięcie zastępcy. Do czasu usunięcia zastępcy na postacie danej osoby zostaną nałożone kille.
1.10.2. Nieusunięcie zastępcy przez okres killa, będzie skutkowało Syberią.
1.10.3. Zarządca zastrzega sobie prawo do udzielenia zgody na grę takiego zastępcy, stosowna informacja pojawi się w Blogu technicznym świata.
1.11. Gracz, który jest w trakcie przenoszenia na Syberię, nie jest uznawany za pełnoprawnego gracza świata Orvidia, zgłoszenia od takiego gracza będą automatycznie odrzucane.
1.12. Zarządca podejmuje decyzje, co do postępowania z delikwentami, ma on prawo do ostatecznego interpretowania sytuacji spornych i niejasności zarówno w sprawach między graczami, jak i regulaminu świata.
1.13. W sytuacjach spornych Zarządca ma prawo skorzystać z logów w panelu zarządzania, logów dodatków globalnych lub skierować się na panel kontaktowy w celu wyjaśnienia sprawy. Wiadomości z panelu kontaktowego oraz zrzuty ekranu z logów panelu zarządcy będą traktowane jako dowód w sprawie.
1.14. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z jego przestrzegania.
1.15. Zarządca zastrzega sobie prawo do wydawania zgód na przenosiny gracza, jednak każdego gracza obowiązują zasady przenosin opisane w tej zakładce.
1.15.1. Wymagany zakup slotu na następną postać lub reset wybranej.
1.16. Nagrania mogą być uwzględniane jako dowód. Muszą obejmować całe okno gry oraz spełniać wszystkie kryteria opisane w punkcie 12.
1.17. Zgłoszeń łamania regulaminu może dokonywać jedynie osoba bezpośrednio powiązana ze sprawą lub członek Rady Świata. W przypadku obrażania zgłoszenia może dokonać jedynie osoba poszkodowana.
1.18 W przypadku eventów Zarządca zastrzega sobie prawo do wykluczenia danych punktów z użycia na dany okres czasu. Informacja pojawi się w Blogu technicznym.
1.19 Zarządca umożliwia dobrowolne zesłanie na Syberię, warunkiem jest zesłanie wszystkich postaci. Pojedyncze postacie nie będą zsyłane.

2. Zasady tworzenia nicków

2.1. Nick musi zaczynać się z wielkiej litery.
2.2. Nick nie może być wulgarny, erotyczny ani w żaden sposób nikogo obrażać.
2.3. Nick nie może składać się z ciągu znaków typu "xXx", nie może być pisany FaLą, ani zawierać znaków specjalnych.
2.4. Gracz, który posiada nick niezgodny z zasadami, otrzymuje 7 dni na jego zmianę. Do tego czasu na postać nadawany jest kill. Gdy nick nie zostanie zmieniony w wyznaczonym czasie, postać gracza zostaje zesłana na Syberię.

3. Postacie, reset postaci

3.1. Zaproszenia na kolejne postacie są płatne, cennik znajduje się w temacie TO - Talary Orvidyjskie.
3.1.1. Chęć zakupu nowej postaci należy zgłosić w powyższym temacie, spełniając wszystkie warunki opisane w pierwszym poście.
3.1.2. Zaproszenie na następną postać można również otrzymać jako nagrodę w konkursie.
3.2. Zarządca umożliwia reset postaci, wszystkie zasady dotyczące resetu oraz koszt operacji opisane są w powyższym temacie.
3.3. Zarządca zastrzega sobie prawo do wysyłania darmowych zaproszeń za specjalne zasługi.
3.4. W przypadku wysłania zaproszenia przez pomyłkę lub w przypadku zaproszeń wysłanych w wyniku włamania na konto Zarządcy (potwierdzonego przez panel kontaktowy), Zarządca ma prawo zesłać postać na Syberię.
3.5. W przypadku gdy gracz zsyła się dobrowolnie, bądź zostanie zesłany karnie na Syberię, a wcześniej zakupił nową postać, nowo założona postać po fakcie również zostaje zesłana na świat wyrzutków.

4. Klany

4.1. Założenie klanu jest płatne.
4.1.1. W przypadku chęci utworzenia nowego klanu gracz jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 500m - złoto wysyłamy Zarządcy na postać Zua Siso.
4.2. Klan musi posiadać minimum 10 postaci.
4.2.1. Zasada nie obowiązuje klanu funkcyjnego
4.3. Przy nazwach klanów obowiązują takie same zasady, jak przy nickach.
4.4. W przypadku złamania powyższych punktów, Gracz otrzymuje killa do czasu usunięcia klanu bądź zmiany nazwy. Gdy sytuacja nie zmieni się przez 7 dni, nadawana jest Syberia.

5. Forum

5.1. Założenie tematu może odbyć się wyłącznie za zgodą Zarządcy lub SM. W przypadku założenia tematu bez zgody gracz otrzymuje 12h killa.
5.1.1. Kolejna taka sytuacja wiąże się z podwojeniem kary.
5.2. Każdy temat posiada własny regulamin oraz kary przewidziane za łamanie zasad tam opisanych, z którymi każdy Gracz ma obowiązek zapoznania się.
5.3. Na forum obowiązują zasady poszczególnych tematów, regulamin Orvidii oraz ogólne zasady Margonem.

6. Czat

6.1. Na świecie nie obowiązuje regulamin czatu, jednak w przypadku jego nadużywania, SM/ZŚP może go wykorzystać i ukarać gracza.
6.1.1 Czat globalny jest traktowany na równi z czatem ogólnym.
6.2. Na czacie ogólnym, prywatnym, grupowym i globalnym obowiązuje zakaz obrażania.
6.3. Całkowity zakaz obrażania SM/ZŚP oraz ich rodzin.
6.4. Za nadmierne używanie wulgaryzmów na czacie globalnym gracz może otrzymać 1-24 h killa.

7. Walki PvP

7.1. Na świecie obowiązuje absolutny zakaz zabijania Zarządcy świata.
7.2. Uznawane są mikstury ucieczki oraz poddanie się, ze względu na przypadkowe ataki. Gdy zostanie użyta owa mikstura lub gdy gracz przerwie walkę poddając się, walka się nie liczy.
7.3. Walki PvP dozwolone z przewagą nie większą niż 10 poziomów w przedziale 1-99 lvl, 30 poziomów w przedziale 100-271. Punkt nie obowiązuje, gdy gracze mają 272 lub wyższy poziom.
7.3.1. Dozwolony jest atak gracza z niższym poziomem na gracza z wyższym bez ograniczenia.
7.4. Grupa vs gracz. Gdy grupa zabije gracza, to karę ponosi tylko osoba atakująca.
7.5. Grupa vs grupa. Możliwe są walki grupowe tylko w momencie, gdy różnica pomiędzy najmniejszym, a największym poziomem w grupach wynosi 20 poziomów. Grupa składająca się z poziomów 100 oraz 114, może zabić maksymalnie grupę z poziomem 94 i wyższym.
7.6. W każdy piątek obowiązują zasady Krwawego dnia - oznacza to, że punkty 7.2-7.4 nie obowiązują.

8. Herosi / Herosi eventowi

8.1. Gracz, który jako pierwszy znalazł się przy herosie, automatycznie go zajmuje (wymagane potwierdzenie screenem).
8.1.1. Nakazuje się bicia wszystkich herosów z dodatkami globalnymi. W przypadku błędów z dodatkami, bądź ich nieużywania, gracz jest zobligowany do poinformowania o zbiciu herosa maksymalnie 15 minut po zdarzeniu w temacie Czas - tytani/herosi.
8.2. Heros może być zajmowany przez jednego Gracza maksymalnie 20 minut. Po upłynięciu tego czasu, heros jest zwalniany.
8.3. Heros jest zwolniony, gdy osoba zajmująca go zostanie zabita, oddali się od niego na odległość większą niż 7 kratek lub wyloguje (wymagane potwierdzenie screenem)
8.4. Zakaz walk przy herosie bez obustronnej zgody.
8.5. Nie obowiązuje zajmowanie lootów.
8.6. Herosa może zaatakować osoba go zajmująca lub inna osoba za jej zgodą.
8.7. Herosi eventowi - obowiązują wszystkie zasady dotyczące herosów oraz:
8.7.1. Znalazca herosa eventowego jest zobowiązany poinformować graczy poprzez podanie informacji SM, podania informacji o herosie w wyznaczonym do tego temacie lub użycie wołacza wchodzącego w skład dodatku globalnego.
8.7.2. Gracz po uprzednim zawołaniu na herosa eventowego ma prawo do zarządzania grupą. Może odrzucić gracza/graczy, jednak nie może być to więcej niż połowa osób, które zadeklarowały przyjście. Po upływie 3 min wołający może zaatakować herosa nie zważając na osoby "w drodze" na niego. Czas oczekiwania nie obowiązuje w godzinach 22-8.
8.7.3. Przy wyborze opcji z wpisem do tematu gracz jest zobowiązany odczekać 10 min między wpisem, a zbiciem herosa.
8.7.4. Czas oczekiwania nie obowiązuje przy maksymalnej liczbie osób w grupie.

9. Tytani / Tytani Eventowi

9.1. Nakazuje się bicia wszystkich tytanów z dodatkami globalnymi. W przypadku błędów z dodatkami, bądź ich nieużywania, gracz, który dowodzi grupą jest zobligowany do poinformowania o zbiciu tytana maksymalnie 15 minut po zdarzeniu w temacie Czas - tytani/herosi.
9.2. Pierwsza osoba, która znajdzie się przy tytanie, zobowiązana jest poinformować o tym graczy, poprzez podanie informacji SM lub użycie wołacza wchodzącego w skład dodatku globalnego.
9.2.1. Tylko osoba dowodząca (lub ktoś za jej pozwoleniem) może zaatakować tytana w chwili, gdy grupa osiągnie maksymalną ilość lub po 3 minutach od zawołania.
9.2.2. Osoba informująca o tytanie, nie staje się osobą dowodzącą.
9.3. Całkowity zakaz ponownego łapania już posiadanego przedmiotu legendarnego z tytana.
9.4. Jeśli gracz źle zarządza grupą, Zarządca ma prawo zakazać mu dowodzenia w późniejszych grupach. Taka osoba zostanie wpisana na specjalną listę zawartą w Blogu technicznym, a niedostosowanie się do zakazu skończy się dla niej karą. Z tego przywileju skorzystać może tylko Zarządca świata.
9.5. Zakaz walk PvP na mapie z tytanem bez obustronnej zgody.
9.6. Tytani eventowi - obowiązują wszystkie zasady dotyczące tytanów.
9.7. Na świecie obowiązują godziny bicia tytanów ogólnodostępnych, mianowicie bijemy ich między godziną 18:40 a 23:59. Szczegóły zapisane są w Blogu technicznym świata. Karę otrzymuje cała grupa.

10. System upomnień oraz kary za przewinienia

10.1. Przy każdym upomnieniu Zarządca decyduje, czy gracz zostaje na świecie.
10.2. Wszystkie zgłoszenia graczy należy kierować do osobnego i przeznaczonego do tego tematu - Wyrocznia.
10.3. Każda kara obejmuje wszystkie postacie Gracza. Regulamin obowiązuje również na czacie globalnym świata.
10.4. Każda sytuacja jest traktowana indywidualnie. Zarządca jak i Super Moderatorzy świata mają prawo do skrócenia kary lub jej wydłużenia w zależności od szkodliwości czynu.
10.5. Kara zostaje podwojona, jeśli w ciągu tygodnia gracz ponawia to samo przewinienie.
10.6. Za każdą karę w postaci killa/mute o długości 24h lub większej, gracz otrzymuje upomnienie.
10.6.1. Łamanie zasad czatu/forum świata – 1-72h mute lub 1-72h killa w zależności od przewinienia. Moderatorzy mają prawo nadać graczowi ostrzeżenie w postaci mute/killa jeżeli uważają, że jego zachowanie nie jest odpowiednie.
10.6.2. Zabicie Gracza niezgodnie z zasadami PvP bądź Zarządcy świata - 48h killa.
10.6.3. Niedostosowanie się do zasad na temat herosów/tytanów (w tym także herosów i tytanów eventowych) - 100h killa. Karę otrzymuje osoba atakująca, z wyjątkiem punktu 9.7 oraz punktu 9.3.
10.6.4. Groźby i szantaże - 12-72h killa. Groźby o dedach na czerwonych mapkach nie są brane pod uwagę.
10.6.5. Zachęcanie lub podpuszczanie gracza do złamania regulaminu – 12-48 h killa.
10.6.6. Rada ma prawo ukarać gracza za notoryczne bezsensowne zgłaszanie graczy w celu usunięcia ich na siłę ze świata – 100h killa. Gracz nie może używać tego punktu do zgłoszeń.
10.6.7. Otrzymanie czasowej blokady konta - jedno upomnienie.
10.6.8. Łamanie zasad kultury, etyki i/lub wszelkie zachowania uważane za toksyczne, utrudnianie gry innym w przeróżny sposób, zniechęcanie nowych graczy do gry, niechęć do współpracy ze światem i utrudnianie współpracy innym, nagminne krytykowanie zmian i postępów na świecie (jednocześnie nie proponując zmian, rozwiązań), jawne oświadczanie, że świat jest słaby, beznadziejny itd. Punktu może użyć jedynie SM i ZŚP. - 24h killa.
10.6.9. Zakupy przedmiotów za walutę bez jej posiadania - 36h killa.
10.6.10. Próba przekupstwa - 100h killa.
10.6.11. Niedostosowanie się do zakazu dowodzenia - 48h killa.
10.6.12. Wykorzystywanie błędów/luk w dodatkach globalnych. Zabawa dodatkami, poprzez zabawę rozumiemy zmiany lvl postaci, zmiany nicku, wołanie na fejk herosów, pisanie wiadomości na czacie globalnym jako inny gracz, itp. - 48h killa.
10.6.12.1. Bugowanie dodatków globalnych poprzez wrzucanie na belkę fejk przedmiotów - 24h killa.
10.6.13. Gracz w ramach nagrody może otrzymać tak zwane "Zabezpieczenie przed Syberią". Zasady oraz lista graczy z aktywnym zabezpieczeniem znajduje się w Blogu technicznym świata.
10.6.14. W sytuacjach szczególnych Zarządca, Rada Świata ma prawo do ukarania gracza za coś, co nie zostało ujęte w regulaminie.

11. Gracz może zostać zesłany na Syberię za:

11.1. Nieobecność dłuższą niż 21 dni. Kara dotyczy wszystkich postaci gracza.
11.2. Otrzymanie upomnienia (patrz punkt 10.1).
11.3. Uzyskanie łącznie 3 upomnień - spis znajduje się w specjalnym temacie - Bilety na Syberię.
11.4. Nieodrobienie ujemnej reputacji w wyznaczonym terminie.
11.5. Nieusunięcie zastępcy w wyznaczonym do tego czasie.
11.6. Niedostosowanie się do zasad opisanych w punkcie 2 oraz 4.
11.7. Otrzymanie stałej blokady konta.
11.8. Obrazę Rady Świata.
11.9. Podszywanie się pod Radę Świata.
11.10. Układanie z przedmiotów wulgarnych treści.
11.11. Oszukiwanie Rady Świata, w tym także fałszowanie dowodów w temacie zgłoszeń.
11.12. Handel reputacją lub Smoczymi Łuskami.
11.13. Wysyłanie erotyki i treści dwuznacznych (ZŚP decyduje o szkodliwości czynu).
11.14. Zmianę właściciela konta.
11.15. Wykorzystywanie luk w regulaminie.

12. Dowody w sprawie: screeny, nagrania video

12.1. Zarządca ma prawo do użycia logów w celu udowodnienia lub potwierdzenia winy, dlatego też potrzebne są tylko minimalne dowody w sprawach dotyczących PvP/PvE.
12.2. Do każdego zgłoszenia musi być załączony dowód - screen.
12.2.1. W szczególnych przypadkach uznawane są również dowody w postaci nagrań.
12.3. Screeny nie mogą być modyfikowane w żaden sposób (np. wycięte/obcięte/pomazane/pokreślone).
12.3.1. Filmy nie mogą być edytowane w żaden sposób.
12.4. Na każdym screenie, nagraniu musi być widoczne całe pole gry, data i godzina oraz czat, na którym nastąpiło łamanie regulaminu.
12.5. Screen, film ma ważność 7 dni od momentu złamania regulaminu, po tym czasie nie będzie on rozpatrywany.
12.5.1. Wyjątkiem jest wykorzystanie screena/filmu przez Radę Świata, która może wykorzystywać screena/film przez 30 dni od złamania regulaminu.
12.6. Przy zgłoszeniach dotyczących PvP wymagane jest dołączenie tylko jednego screena walki z widocznym czatem ogólnym.
12.7. W przypadku wybicia zajętego herosa wymagane jest dostarczenie ss z zajęciem go.
12.7.1. Jeśli heros został zwolniony osoba bijąca powinna posiadać stosowny ss.

13. Nowi gracze

13.1. Nowy gracz, po dołączeniu na świat przechodzi okres próbny trwający 30 dni.
13.1.1. Po otrzymaniu zaproszenia wpisywany jest do tematu Zaproszenia i okresy próbne.
13.2. W trakcie tego czasu, każda kara jest podwajana.
13.3. W czasie okresu próbnego obserwowane jest zachowanie gracze, jego zaangażowanie w życie świata, komunikacja ze światem itp.
13.4. Na koniec okresu próbnego Zarządca decyduje, czy nowy gracz przeszedł pomyślnie okres próbny. Jeśli wynik jest negatywny, gracz zostaje zesłany na Syberię.
13.5. Osoba zapraszająca na świat nowego gracza bierze za niego pełną odpowiedzialność. Jeśli dana osoba w przeciągu miesiąca od zaproszenia otrzyma karę w postaci killa, osoba zapraszająca również dostaje karę killa. Punkt tyczy się zaproszeń za walutę serwerową jak i rekrutacji wewnętrznych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy temat rekrutacyjny zwalnia graczy z odpowiedzialności.
13.5.1. W nadzwyczajnych przypadkach Zarządca zastrzega sobie prawo do łagodniejszej kary dla zapraszającego na świat.

14. Nielegalne wspomagacze

14.1. Zakazane jest używanie nielegalnych programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób.
14.2. Każdy gracz z rangą SM/MC może dokonać weryfikacji.
14.3. Zarządca świata (lub MC/SM) ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzacje gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata (lub MC/SM) aby potwierdzić swoją obecność.
14.4. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut.
14.5. Gracz podczas weryfikacji nie może używać teleportów, ani wylogowywać się z postaci.
14.5.1. Podczas pierwszego wylogowania gracz nie zostanie ukarany.
14.5.2. Po ponownym wylogowaniu postaci weryfikacja zostaje zakończona na niekorzyść gracza.
14.5.3. Użyciu teleportu skutkuje zakończeniem weryfikacji na niekorzyść gracza.
14.6. Zarządca (lub MC/SM) zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednimi zrzutami ekranu sytuacji na początku weryfikacji oraz co jakiś czas w trakcie trwania weryfikacji, aż do jej końca. Dopuszczalne jest również nagranie całej sytuacji.
14.7. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżenia (!nick_gracza treść) do czasu, aż gracz nie odpisze na czacie prywatnym/ogólnym. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
14.8. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy (lub MC/SM) lub nie potwierdzi swojej obecności, zostanie ukarany Syberią.

15. Odwołania, Ostatnia szansa

15.1 Gracz ma możliwość odwołania się w ciągu 7 dni od decyzji o usunięciu ze świata, bezpośrednio u Zarządcy.
15.2. Gracz zesłany na Syberię ma prawo ubiegać się o pozostanie na świecie na zasadach Ostatniej szansy.
15.2.1. W przypadku Ostatniej szansy każda kara w wysokości 12h killa lub więcej, wiąże się z zesłaniem na Syberię.

Regulamin obowiązujący do dnia 13.05.2021.1.Postanowienia Ogólne

1.1 Każdy Gracz ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świata Prywatnego Orvidia, Regulaminu Margonem, a także Etykiety Gracza Margonem, jak i Regulaminu Chatu.
1.2 Każdy Gracz jest reprezentantem Orvidii. Obowiązują więc zasady dobrego wychowania i kultury, zarówno w grze, jak i na forum.
1.3 Zarządca ma prawo do zmiany regulaminu po wcześniejszym zawiadomieniu Graczy o tym fakcie przynajmniej 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji regulaminu, bądź jego części.
1.4 W skład Rady Świata wchodzi Zarządca wraz z Super Moderatorami.
1.5 Wszelkie próby podszywania się pod Radę Świata będą surowo karane.
1.6 Każdy gracz z ujemną reputacją wpisywany jest do tematu, gdzie dostanie czas na jej odrobienie. Do tego czasu nadawany jest kill. Jeśli gracz nie odrobi jej w wyznaczonym terminie, zarządca ma prawo zesłać delikwenta na Syberię.
1.7 Maksymalny czas nieobecności postaci gracza to 21 dni, po przekroczeniu tego czasu zostaje ona zesłana na świat wyrzutków. Osoby, które przewidują dłuższą nieobecność powinny skontaktować się z zarządcą w celu uzyskania zgody. Dodatkopisarz świata jest zwolniony z utrzymywania obecności.
1.8 Właściciel konta odpowiada za czyny wyrządzone przez osoby trzecie.
1.9 Zarządca podejmuje decyzje co do postępowania z delikwentami, ma on prawo do ostatecznego interpretowania sytuacji spornych i niejasności zarówno w sprawach między graczami jak i regulaminu świata.
1.10 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z jego przestrzegania.

2.Zasady tworzenia nicków

2.1 Nick musi zaczynać się z wielkiej litery.
2.2 Nick nie może być wulgarny, erotyczny ani w żaden sposób nikogo obrażać.
2.3 Nick nie może składać się z ciągu znaków typu "xXx", nie może być pisany FaLą ani zawierać znaków specjalnych.
2.4 Gracz, który posiada nick niezgodny z zasadami, otrzymuje 7 dni na jego zmianę. Do tego czasu nadawany jest kill, gdy sytuacja się nie zmieni nadawana jest Syberia.

3.Klany

3.1 Aby założyć nowy klan gracz musi zapłacić Zarządcy 500m.
3.2 Klan musi posiadać minimum 10 postaci, chyba że jest klanem funkcyjnym wtedy ta zasada go nie obowiązuje.
3.3 Przy nazwach klanów obowiązują takie same zasady, jak przy nickach.
3.4 W przypadku złamania powyższych punktów, Gracz otrzymuje killa do czasu usunięcia klanu bądź zmiany nazwy. Gdy sytuacja nie zmieni się przez 7 dni nadawana jest Syberia.

4.Forum

4.1 Założenie tematu może odbyć się wyłącznie za zgodą Zarządcy lub SM.
4.2 Każdy temat posiada własny regulamin, z którym każdy Gracz powinien się zapoznać przed napisaniem posta.
4.3 Na forum obowiązują zasady poszczególnych tematów oraz ogólne zasady Margonem.

5.Czat

5.1 Na świecie nie obowiązuje regulamin czatu, jednak w przypadku nadużywania SM/ZŚP może go wykorzystać i ukarać gracza.
5.2. Na czacie ogólnym, prywatnym, grupowym i globalnym zakaz obrażania. Tylko osoba poszkodowana może zgłosić za ten punkt.
5.3 Całkowity zakaz obrażania SM/ZŚP oraz ich rodzin.
5.4 Za nadmierne używanie wulgaryzmów na czacie globalnym gracz może otrzymać killa 1-24h.

6.Walki PvP

6.1 Zarządca Świata posiada permanentną ochronę przed zabijaniem go.
6.2 Uznawane są mikstury ucieczki oraz poddania się ze względu na przypadkowe ataki. Gdy zostanie użyta owa mikstura walka się nie liczy.
6.3 Walki PvP dozwolone z przewagą nie większą niż 10 poziomów w przedziale 1-99 lvl, 30 poziomów w przedziale 100-271. Punkt nie obowiązuje, gdy oboje gracze mają 272 lub wyższy poziom.
6.3.1 Dozwolony jest atak gracza z niższym poziomem na gracza z wyższym bez ograniczenia.
6.4 Grupa vs gracz. Gdy grupa zabije gracza, to karę ponosi tylko osoba atakująca.
6.5 Grupa vs grupa. Możliwe są walki grupowe tylko w momencie, gdy różnica pomiędzy najmniejszym, a największym poziomem w grupach wynosi 20 poziomów. Grupa składająca się z poziomów 100 oraz 114, może zabić maksymalnie grupę z poziomem 94 i wyższym.
6.6 W każdy piątek obowiązują zasady Krwawego dnia - oznacza to, że punkty 6.2-6.4 nie obowiązują.

7.Herosi/ Herosi eventowi

7.1 Gracz, który jako pierwszy znalazł się przy herosie, automatycznie go zajmuje (wymagane potwierdzenie screenem).
7.1.1 Nakazuje się bicia wszystkich herosów z dodatkami globalnymi. W przypadku błędów z dodatkami, bądź ich nieużywania, gracz jest zobligowany do poinformowania o zbiciu herosa maksymalnie 15 minut po zdarzeniu w temacie "Czas - herosi".
7.2 Heros może być zajmowany przez jednego Gracza maksymalnie 20 minut. Po upłynięciu tego czasu heros jest zwalniany.
7.3 Heros jest zwolniony, gdy osoba zajmująca go zostanie zabita, oddali się od niego na odległość większą niż 7 kratek lub wyloguje (wymagane potwierdzenie screenem)
7.4 Zakaz walk przy herosie bez obustronnej zgody.
7.5 Nie obowiązuje zajmowanie lootów.
7.6 Herosa może zaatakować osoba go zajmująca lub inna osoba za jej zgodą.
7.7 Herosi eventowi - obowiązują wszystkie zasady dotyczące herosów oraz:
7.7.1 Znalazca herosa eventowego jest zobowiązany poinformować graczy poprzez podanie informacji SM, podania informacji o herosie w wyznaczonym do tego temacie lub użycie wołacza wchodzącego w skład dodatku globalnego.
7.7.2 Gracz po uprzednim zawołaniu na herosa eventowego ma prawo do zarządzania grupą. Może odrzucić gracza/graczy, jednak nie może być to więcej niż połowa osób, które zadeklarowały przyjście. Po upływie 3 min wołający może zaatakować herosa nie zważając na osoby "w drodze" na niego. Czas oczekiwania nie obowiązuje w godzinach 22-8.
7.7.3 Przy wyborze opcji z wpisem do tematu gracz jest zobowiązany odczekać 20 min między wpisem a zbiciem herosa.
7.7.4 Czas oczekiwania nie obowiązuje przy maksymalnej liczbie osób w grupie.

8. Tytani / Tytani Eventowi

8.1 Nakazuje się bicia wszystkich tytanów z dodatkami globalnymi. W przypadku błędów z dodatkami, bądź ich nieużywania, gracz jest zobligowany do poinformowania o zbiciu tytana maksymalnie 15 minut po zdarzeniu w temacie "Czas - Tytani".
8.2 Pierwsza osoba znajdująca się przy tytanie jest zobowiązana poinformować graczy poprzez podanie informacji SM lub użycie wołacza wchodzącego w skład dodatku globalnego.
8.2.2 Osoba dowodząca ma obowiązek dążenia do stworzenia jak największej grupy. Tylko on może zaatakować tytana w chwili gdy grupa osiągnie maksymalną ilość lub po 3 minutach od zawołania.
8.3 Całkowity zakaz złapania złapanego już przedmiotu legendarnego z tytana.
8.4 Jeśli gracz źle zarządza grupą, Zarządca ma prawo zakazać mu dowodzenia w późniejszych grupach. Taka osoba zostanie wpisana na specjalną listę, a niedostosowanie się do zakazu skończy się dla niej karą. Z tego przywileju skorzystać może tylko Zarządca świata.
8.5 Zakaz walk pvp na mapie z tytanem bez obustronnej zgody.
8.6 Tytani eventowi - obowiązują wszystkie zasady dotyczące tytanów.
8.7 Na serwerze obowiązują godziny bicia tytanów ogólnodostępnych, mianowicie bijemy ich między godziną 18:40 a 23:59. Szczegóły zapisane są na blogu technicznym świata. Karę otrzymuje cała grupa.

9. System upomnień i kary za przewinienia

9.1 Przy każdym upomnieniu zarządca decyduje czy gracz zostaje na serwerze.
9.2 Wszystkie zgłoszenia graczy należy kierować do osobnego i przeznaczonego do tego tematu.
9.3 Każda kara obejmuje wszystkie postacie Gracza.
9.4 Każda sytuacja jest traktowana indywidualnie. Zarządca jak i Super Moderatorzy świata mają prawo do skrócenia kary lub jej wydłużenia w zależności od szkodliwości czynu.
9.5 Za każdą karę w postaci kill'a/mute o długości 24h lub większej, gracz otrzymuje upomnienie.
9.5.1 Łamanie zasad czatu/forum świata – 1-72h mute lub 1-72h killa w zależności od przewinienia. Moderatorzy mają prawo nadać graczowi ostrzeżenie w postaci mute/killa jeżeli uważają, że jego zachowanie nie jest odpowiednie.
9.5.2 Zabicie Gracza niezgodnie z zasadami PvP bądź Zarządcy świata - 48h kill.
9.5.3 Niedostosowanie się do zasad na temat herosów/tytanów (w tym także herosów i tytanów eventowych) - 100h kill. (Kara przyznawana jest osobie atakującej chyba, że złamany punkt tyczy się nie grupy a jednej osoby)
9.5.4 Groźby i szantaże - 12-72h killa. Groźby o dedach na czerwonych mapkach nie są brane pod uwagę.
9.5.5 Zachęcanie lub podpuszczanie gracza do złamania regulaminu - kill 12-48h
9.5.6 Rada ma prawo ukarać gracza za notoryczne bezsensowne zgłaszanie graczy w celu usunięcia ich na siłę z serwera - 100h killa. Gracz nie może używać tego punktu do zgłoszeń.
9.5.7 Otrzymanie czasowej blokady konta - jedno upomnienie.
9.5.8 W nadzwyczajnym przypadku gracz może dostać karę za coś, co nie jest ujęte w regulaminie, jeśli notorycznie łamie zasady kultury, etyki lub: wykazuje toksyczne zachowanie, utrudnia grę innym w przeróżny sposób, zniechęca nowych graczy do gry, nie ma zamiaru współpracować ze światem i utrudnia współpracę innym, nagminnie krytykuje zmiany i postępy na serwerze nic nie wnosząc, jawnie oświadcza, że świat jest słaby, beznadziejny itd. Punktu może użyć jedynie SM i ZŚP. - 24h killa.
9.5.9 Zakupy przedmiotów za walutę bez jej posiadania - 36h kill.
9.5.10 Próba przekupstwa - 100h killa.
9.5.11 Niedostosowanie się do zakazu dowodzenia - 48h killa.
9.5.12 Gracz w ramach nagrody może otrzymać tak zwane "Zabezpieczenie przed Syberią". Zasady oraz lista graczy z aktywnym zabezpieczeniem znajduje się w blogu technicznym świata.

10.Gracz może zostać zesłany na Syberię za:

10.1 Nieobecność dłuższą niż 21 dni.
10.2 Otrzymanie upomnienia (patrz punkt 9)
10.3 Nieodrobienie ujemnej reputacji w wyznaczonym terminie.
10.5 Niedostosowanie się do zasad klanowych.
10.6 Otrzymanie stałej blokady konta.
10.7 Obrazę Rady świata.
10.8 Układanie z przedmiotów wulgarnych treści.
10.9 Oszukiwanie Rady Świata, w tym także fałszowanie dowodów w temacie zgłoszeń.
10.10 Handel Punktami Honoru, reputacją i/lub Smoczymi Łzami.
10.11 Wysyłanie erotyki i treści dwuznacznych (ZŚP decyduje o szkodliwości czynu).
10.12 Zmianę właściciela konta.

11.Screeny

11.1 Zarządca może użyć logów do udowodnia lub potwierdzenia winy, dlatego też potrzebne są tylko minimalne dowody w sprawach dotyczących PvP/PvE.
11.2 Do każdego zgłoszenia musi być załączony dowód - screen.
11.3 Screeny nie mogą być wycięte/obcięte/pomazane/pokreślone.
11.4 Na każdym screenie musi być widoczne całe pole gry, data i godzina oraz czat ogólny. Jeśli sprawa dotyczy chatu innego niż chat ogólny, nie musi być on widoczny na screenie.
11.5 Screen ma ważność 7 dni od momentu złamania regulaminu, po tym czasie nie będzie on rozpatrywany.
11.6 Przy zgłoszeniach dotyczących PvP wymagane jest dołączenie tylko jednego screena walki z widocznym czatem ogólnym.
11.7 W przypadku wybicia zajętego herosa wymagane jest dostarczenie ss z zajęciem go.
11.7.1 Jeśli heros został zwolniony osoba bijąca powinna posiadać stosownego ss.

12. Nowi gracze.

12.1 Nowy gracz, po dołączeniu na świat przechodzi okres próbny trwający miesiąc. W trakcie tego czasu, każda kara jest podwajana.
12.2 Osoba zapraszająca na świat nowego gracza bierze za niego pełną odpowiedzialność. Jeśli dana osoba w przeciągu miesiąca od zaproszenia otrzyma Syberię osoba zapraszająca również na nią trafia. Punkt tyczy się zaproszeń za walutę serwerową jak i rekrutacji wewnętrznych. Wyjątek stanowi sytuacja gdy temat rekrutacyjny zwalnia graczy z odpowiedzialności. W nadzwyczajnych przypadkach zarządca zastrzega sobie prawo do łagodniejszej kary dla zapraszającego na świat.

13.Inne

13.1 Gracz ma możliwość odwołania się w ciągu 7 dni od decyzji o usunięciu z serwera, bezpośrednio u Zarządcy świata.
13.2 W ostateczności gracz ma prawo do odwołania się u Administracji Margonem.
13.3 Kontakt z Zarządcą Świata: siso62110@gmail.com

14. Zakazane jest używanie nielegalnych programów czy rozszerzeń automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób.

14.1. Każdy gracz z rangą SM może dokonać weryfikacji.
14.2. Zarządca do weryfikacji może wyznaczyć dodatkowego gracza i nadać mu rangę MC. (Lista takich osób będzie znajdowała się na blogu technicznym)
14.3. Zarządca świata (lub MC/SM) ma prawo zweryfikować gracza, któremu zarzuca się niedozwoloną automatyzacje gry. Gracz podczas weryfikacji zobowiązany jest wykonywać wszelkie polecenia Zarządcy świata (lub MC/SM) aby potwierdzić swoją obecność.
14.4. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 15 minut.
14.5. Gracz podczas weryfikacji nie może używać teleportów, ani wylogowywać się z postaci.
14.5.1. Podczas pierwszego wylogowania gracz nie zostanie ukarany.
14.5.2. Po ponownym wylogowaniu postaci weryfikacja zostaje zakończona na niekorzyść gracza.
14.5.3. Użyciu teleportu skutkuje zakończeniem weryfikacji na niekorzyść gracza.
14.6. Zarządca (lub MC/SM) zobowiązany jest do udokumentowania odpowiednimi(pełnym oraz nieedytowanym) zrzutami ekranu sytuacje na początku weryfikacji oraz co kilka minut w trakcie trwania weryfikacji, aż do jej końca.
14.7. Polecenia należy przesyłać za pomocą ostrzeżenia(!nick_gracza treść) do czasu, aż gracz nie odpisze na czacie prywatnym/ogólnym. Po tej czynności weryfikacja powinna przenieść się na czat prywatny.
14.8. Jeżeli gracz nie wykona poleceń Zarządcy (lub MC/SM) lub nie potwierdzi swojej obecności zostanie ukarany Syberią.

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2015-04-21
Publikacja nowego regulaminu świata.
05/05/2015
2015-04-27
Dodanie punktu 1.9.
---
2015-05-13
Dodanie punktu 10.4
---
2016-08-25
Publikacja nowego regulaminu świata.
---
2016-08-28
Poprawa w punkcie 6.2.
---
2017-02-02
Usunięcie z regulaminu punktów 13.2 oraz 13.3
16/02/2017
2017-06-29
Publikacja nowego regulaminu świata.
13/07/2017
2017-11-14
Zmiana w punkcie 7.7.2 oraz 8.3
28/11/2017
2018-03-20
Publikacja nowego regulaminu świata.
03/04/2018
2018-05-20
Publikacja nowego regulaminu świata.
03/06/2018
2018-08-28
Zmiany w punkcie 8.
11/09/2018
2018-12-20
Publikacja nowego regulaminu świata.
03/01/2019
2018-12-20
Publikacja nowego regulaminu świata.
03/01/2019
2019-02-25
Publikacja nowego regulaminu świata.
11/03/2019
2019-05-07
Publikacja nowego regulaminu świata.
21/05/2019
2019-11-21
Publikacja nowego regulaminu świata.
04/12/2019
2020-05-04
Publikacja nowego regulaminu świata.
18/05/2020
2020-06-20
Publikacja nowego regulaminu świata.
03/07/2020
2020-07-27
Publikacja nowego regulaminu świata.
10/08/2020
2021-04-29
Publikacja nowego regulaminu świata.
13/05/2021
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -