Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Legion


Regulamin obowiązujący od dnia 21.04.2021.


1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin Świata obowiązuje Gracza zarówno w grze jak i na forum Świata.
1.2. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W takich sytuacjach Gracze będą informowani z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.3. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany statystyk serwera. W takich sytuacjach Gracze będą informowani z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
1.4. Gracze są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Świata, Regulaminu Gry i Zasad Światów Prywatnych.
1.5. Osoba zarządzająca kontem ponosi również konsekwencje za czyny swojego Zastępcy. Właściciel konta ma obowiązek zapoznać swojego Zastępcę z regulaminem serwera, a w przypadku złamania przez niego jednego z punktów w regulaminie, właściciel zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wg Taryfikatora Legionu.
1.6. Utworzenie postaci na świecie Legion wiąże się z akceptacją regulaminu, tym samym Gracz oznajmia, że zapoznał się z regulaminem serwera.
1.7. Administracją świata Legion są MC (Moderatorzy Czatu), SM (Super Moderatorzy) oraz Zarządca.
1.8. Radą serwera Legion są SM (Super Moderatorzy) oraz Zarządca.
1.9. Zarządca może odbierać rangi MC/SM bez podania przyczyn. Tylko Zarządca decyduje o tym czy dana osoba powinna pozostać na konkretnym stanowisku.
1.10. Zarządca ma prawo do zapraszania na serwer kogo chce według własnego uznania.
1.11. Każdy Gracz jest zobowiązany do utrzymania nieujemnej reputacji. W przypadku jej posiadania Gracz ma 7 dni na odrobienie jej przynajmniej do minimum poziomu 0, w przeciwnym wypadku zostanie wydalony na Syberię. W przypadku odrobienia reputacji w wyznaczonym terminie Gracz jest zobowiązany do powiadomienia o tym Zarządcy w temacie Księga Zgłoszeń. Nie powiadomienie Zarządcy o odrobieniu reputacji wiąże się z zesłaniem postaci na Syberię.
1.12. Prawidłowo wykonany screen to:
- Screen całego ekranu z widocznym zegarem systemowym (godzina i data).
- Godziną na czacie (najechanie myszką na nick Gracza).
- Rozwinięty pasek czatu tak, by czat znajdował się po lewej stronie ekranu.
- W przewinieniach np. o wybicie E2/zaatakowaniu ze zbyt dużą przewagą poziomową wymagany jest dowód, na którym widać zarówno mapkę, jak i koordy, na których doszło do złamania zasad.
1.13. Zakazuje się modyfikowania screena w jakikolwiek sposób, tj. zamazywanie złota, EQ, itp.
1.14. W sytuacji, gdy Gracz gra na urządzeniu mobilnym i nie ma możliwości wykonania poprawnie dowodów, zobowiązany jest do zrobienia jak najdokładniejszego zrzutu ekranu przedstawiającego opis zdarzenia.
1.15. W przypadku braku małych szczegółów na dowodach Zarządca może uzupełnić je o logi z panelu Zarządcy. W sytuacjach, gdy Gracz nie przedstawi dowodu/dowodów, które dadzą podstawy Zarządcy do uzupełnienia dowodów o logi, zgłoszenia będą odrzucane.

2. Postacie

2.1. Na serwerze możliwe jest posiadanie 6 postaci. Pięć z nich dostępnych jest dla Graczy do kupienia, natomiast postać 6 dostępna jest tylko dla SM oraz Zarządcy. Informacje jak zakupić postaci zamieszczone są na forum w temacie Kupno/reset postaci za złoto oraz w temacie Septimy.
2.2. Reset postaci do 50 poziomu jest darmowy. Opcje można wykorzystywać wielokrotnie.
2.3. Resetowanie postaci należy zgłaszać w odpowiednich tematach. Po zgłoszeniu chęci resetu na postać nakładana jest Syberia, a do Gracza wysyłane jest nowe zaproszenie. Syberia nakładana jest w ramach resetu postaci, więc nie ma możliwości odwołania się od niej w celu jej zdjęcia.
2.4. Nicki:
2.4.1. Nick musi zaczynać się z wielkiej litery.
2.4.2. Nick nie może posiadać znaków specjalnych np. "xxNICKxx" lub z dołączonymi "xd" itp.
2.4.3. Zakazuje się:
- tworzenia nicków na cześć postaci komunistycznych, nazistowskich, rasistowskich itp.
- tworzenia nicków związanych z religiami np. tworzenie nicków na cześć papieży czy księży itp.
- tworzenia nicków związanych z polityką np. dotyczących prezydentów, posłów itp.
- tworzenia nicków bezsensownych, złośliwych i nieklimatycznych (nick który zaczyna się od słowa "klimatyczny", "ładny", "piękny", "poprawny" nie są nickami klimatycznymi),
- tworzenia nicków wulgarnych bez względu na język w jakim zostaje on zapisany,
- Nazwa postaci nie może posiadać błędów ortograficznych.
- Nick w żaden sposób nie może naruszać godności innych Graczy.
2.4.4. Zarządca serwera zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o tym, czy dany nick jest klimatyczny/poprawny/zgodny z regulaminem serwera.
2.4.5. W przypadku złamania któregoś z w.w punktów na Gracza zostaje nałożone zabicie postaci do czasu zmiany nicku, ale nie dłużej niż na 14 dni. Po tym czasie postać będzie zsyłana na Syberię.
2.5 Gracz, który otrzyma zaproszenie na Świat, jest zobowiązany na wbicie 40 poziomu doświadczenia w ciągu miesiąca od założenia postaci na serwerze. Zasada dotyczy także 2,3,4,5 oraz 6 postaci. Nie wbicie wymaganego poziomu wiąże się z zesłaniem postaci na Syberię.
2.6. Gracz, który wykupi zaproszenie dla znajomego za walutę lub poleca go w rekrutacji dla przyjaciół bierze odpowiedzialność za jego czyny i w wypadku popełnienia wykroczenia dostaje 50% kary, którą otrzymuje osoba polecana. Zasada obowiązuje w ciągu trzech miesięcy od założenia postaci.
2.7. W przypadku zmiany nicku przez Gracza jest on zobowiązany do poinformowania o tym Zarządcę serwera w temacie `Księga Zgłoszeń`. Nie poinformowanie Zarządcy o zmianie nicku = 12h kill

3. Czaty

3.1. Zakaz obrażania Graczy na czacie ogólnym i serwerowym = 72h/mute
3.2. Moderator ma prawo do karania za czat prywatny, pod warunkiem, że zgłoszenie zawiera dokładny screen sytuacji. Kary za używanie przekleństw w wypowiedziach na czacie prywatnym nie będą podlegać karze, wyjątkiem jest obrażanie Graczy za pomocą wulgaryzmów. Obrażanie Graczy na czacie prywatnym = 72h/mute
3.3. Czat klanowy i czat grupowy nie będzie podlegał karze z wyjątkiem sytuacji, gdzie obrażane będą osoby funkcyjne (Zarządcy, SM, MC) bądź Administracja Margonem. Podczas wyzywania i obrażania Graczy na czacie klanowym, Założyciel Klanu powinien zainterweniować we własnym zakresie np. wyrzucając Gracza z klanu. Gdy jednak Gracz nadużywa wolności słowa, może on zostać zgłoszony przez Założyciela Klanu do Księgi Przewinień, gdzie na podstawie prawidłowo wykonanych screenów zostanie ukarany przez Moderatora według Taryfikatora Legionu. = 72h/mute
3.4. Każdy Gracz ma prawo nie wyrażać zgody do nazywania go zdrobniale lub w sposób naruszający jego godność. W takich przypadkach Gracz zobowiązany jest do wysunięcia prośby do osoby urażającej go, aby zaprzestał takich czynności. W przypadku zignorowania prośby kierowanej przez Gracza ma on prawo do zgłoszenia takiej osoby. W takich sytuacjach będą wymagane dowody potwierdzające wysunięcie prośby oraz dowody na zignorowanie jej. = 72h/mute
3.5. Nakazuje się przestrzegania zasad funkcji /me. Komenda służy do opisywania czynności wykonywanej przez postać, a nie do ładnego koloru na czacie bądź chwalenia się przedmiotami/złotem/poziomem/itp. = 12h/mute
3.6. Zakaz używania wulgaryzmów w jakimkolwiek języku. = 36-72h/mute
3.7. Ocenzurowane przekleństwo, to nadal przekleństwo. = 36-72h/mute
3.8. Obrażanie członków rodziny Gracza = 24h/mute
3.9. Zakaz pisania zdań wielkimi literami, "FaLą" bądź tzw. "p0k3m0n3m". W przypadku jednego zdania - ostrzeżenie od Moderatora, natomiast jeśli Gracz zignoruje upomnienie będą nakładane kary. = 12-24h/mute
3.10. Zakaz żebrania. = 12h/mute
3.11. Zakaz jakiejkolwiek formy spamu, tj. wklejanie ciągle tego samego tekstu czy ogólnie pojęte zaśmiecanie czatu. = 24h/mute
3.12. Handel na czacie ogólnym jest ograniczony do jednej oferty kupna/sprzedaży na godzinę. Handel na czacie serwerowym jest zabroniony. = 12h/mute
3.13. Handel punktami honoru – wszelkiego rodzaju wymiana PH, ustawki w celu zdobycia PH są zabronione = kill 100h+ zgłoszenie na Panel Kontaktowy przez osobę przyjmującą zgłoszenie.
3.14. Treści antysemickie, rasistowskie oraz obrażanie pracowników instytucji państwowych - kill 336h + zgłoszenie na Panel Kontaktowy przez osobę przyjmującą zgłoszenie.
3.15. Każdy Gracz ma obowiązek stosować się do Regulaminu Czatu, który znajduje się na Forum: http://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=213291
3.16. Prowokowanie do kłótni na czacie = 36h/mute
3.17. Przenoszenie prywatnych sporów i próby urządzania awantur na czacie = 72h/mute
3.18. W przypadku gdy Gracz niestosownie się zachowuje, a jego działania nie są opisane w taryfikatorze, Moderator ma prawo nałożyć na Gracza ostrzegawczą karę nie większą niż 6 godzinne wyciszenie. Takie ostrzeżenie powinno zostać zamieszczone wraz z dowodami i opisem sytuacji w temacie Księga Zgłoszeń, a w przypadku gdy Gracz zignoruje ostrzeżenie od Moderatora, ma on prawo nałożyć na Gracza karę według własnego uznania oraz stosownie do popełnionych czynów.
3.19. W sytuacji dokonania przewinień na czacie serwerowym Gracz karany jest wyciszeniem tylko na czat serwerowy.

4. Elity 2, Herosi oraz Tytani

4.1. Na serwerze nie obowiązuje zajmowanie Herosów.
4.2. Walki PvP przy Elitach 2 i Herosach mogą odbywać się z maksymalną przewagą 5 poziomów. Nie dotyczy wojen klanowych i specjalnych eventów = 24h/kill
4.3. Poprzez 'przy Elicie 2' rozumie się obszar 7 kratek wokół oryginalnego respu Elity 2 .-> Grafika poglądowa https://www.margonem.pl/obrazki/www/zajecieelitylegion.jpg
4.4. W momencie losowania Elity 2 między Graczami nie można jej zająć. Takie zajęcia będą uznawane za nieważne.
4.5. Gracz zajmuje Elitę 2 poprzez napisanie tego na czacie ogólnym. W razie problemów wymagany będzie screen z godziną wiadomości z czatu. Aby zajęcie było uznane za aktualne musi być ono w kolorze białym. Dowodem musi być cały zrzut ekranu.
4.6. W przypadku zajęcia Elity 2 przez Gracza X i zniknięcia informacji o zajęciu z czatu jest on zobowiązany do pokazania Graczowi Y zrzutu ekranu z dowodem na to, że zajmuje on Elitę 2. Odmowa pokazania dowodu na zajęcie owej Elity 2 jest równoznaczna z brakiem zajęcia Elity i Gracz Y może ją zająć.
4.7. Gracz, który chce zająć Elitę 2 w momencie gdy ktoś się na niej znajduje, prosząc o dowody potwierdzające zajęcie Elity 2, nie może jej zwolnić po 5 minutach nie bicia jej ze względu na to, że nie ma pewności czy Elita 2 należy do niego. W takiej sytuacji zajęcie pozostaje w zawieszeniu do momentu otrzymania dowodów przez Gracza znajdującego się na niej. Zawieszenie zajęcia nie oznacza, że można wybijać Elitę 2 przed okazaniem dowodów na swoje zajęcie. Jeśli osoba oczekująca nie otrzyma dowodów na zajęcie Elity 2 wtedy jej zajęcie uważane jest za ważne. W takich sytuacjach będą wymagane dowody na: zajęcie Elity 2, oczekiwanie na dowody i ewentualnie dowody na regulaminowe zwolnienie Elity 2 (np. nie bicie Elity 2 przez 5 minut od czasu zrespienia się jej).
4.8. Gdy jeden z członków grupy zajmie Elitę 2, wtedy cała grupa ją zajmuje i każdy członek grupy ma prawo ją bić (będąc w grupie), do momentu kiedy grupa zostanie rozwiązana przez dowódce lub kiedy Gracz zajmujący ją zwolni. Po rozwiązaniu grupy, Gracz który ją zajął, dalej ją zajmuje.
4.9. Gracz zajmujący Elitę 2 zwalnia ją jeśli:
a) wyloguje się,
b) przejdzie na inną mapkę,
c) zostanie zabity przez innego Gracza/grupę/potwora.
d) odejdzie od Elity 2 dalej niż 7 kratek od oryginalnego respu.
e) Jeżeli nie bije Elity 2 przez 5 minut od czasu zrespienia się jej. (Tutaj wymagany jest screen przedstawiający fakt, że E2 nie była bita przez 5 minut)
4.10. Gracz może zajmować w tym samym czasie maksymalnie jedną Elitę 2.
4.11. W przypadku gdy na mapie znajduje się więcej niż jedna Elita 2, Gracz zobowiązany jest do napisania na czacie, którą Elitę dokładnie zajmuje. W przypadku gdy Gracz konkretnie nie oznajmi tego, jego zajęcie uważane jest za nieważne. Osoba, która znajdzie się na Elicie 2 jako druga, ma wtedy prawo zająć ją, o ile zrobi to zgodnie z regulaminem. Nie jest wymagane wypisywanie całych nazw Elit 2, ale zajęcie musi być na tyle czytelne, aby każdy wiedział o jaką Elitę chodzi.
4.12. W sytuacji, gdy dwoje lub więcej Graczy napisze informacje o zajęciu Elity 2 na czacie w tym samym czasie, zajęcie przysługuje Graczowi którego wiadomość wyświetliła się jako pierwsza.
4.13. Gracze, którzy nie mogą atakować Elity 2 z powodu zbyt wysokiego poziomu, nie mogą jej zajmować = 12h/kill
4.14. Wybicie zajętej Elity 2. W przypadku gdy grupa Graczy wybije zajętą Elitę 2 karze podlega tylko osoba, która atakowała. = 24h/kill
4.15. Zabrania się walk PvP przy Tytanie, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę. Nie dotyczy wojen klanowych i specjalnych eventów. Zaatakowanie Gracza bez jego zgody przy Tytanie= kill 24h
4.16. Poprzez 'przy Tytanie' rozumie się mapkę, na której Tytan się znajduje.

5. Walki PvP

5.1. Walki PvP na mapkach ogólnych mogą odbywać się z maksymalną przewagą 10 poziomów. Zaatakowanie Gracza z przewagą większą niż 10 poziomów = 72h/kill
5.2. Wyjątkami walk bez limitu przewagi są areny PvP, wojny klanowe i specjalne eventy.
5.3. Walki grupowe dozwolone są pod warunkiem, że każda z grup liczy sobie taką samą ilość osób. Przewagi poziomowe dotyczące walk grupowych są takie same jak wytyczne do walk solowych.
5.4. Zaatakowanie Gracza w grupie = kill 100h. Karze podlega tylko osoba, która atakowała.
5.5. Dozwolone jest solowe atakowanie grup Graczy. Przewagi poziomowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi walk w konkretnych miejsach. Ilość godzin kar będzie taka sama jak w przypadku łamania zasad walk PvP 1vs1.

6. Wojny

6.1. Założyciel klanu ma możliwość wypowiedzenia wojny drugiemu klanowi, pod warunkiem, że przedstawi solidne argumenty, tj. niekulturalne teksty od strony drugiego klanu, częste dedanie klanowiczów, częste wybijanie e2, itp.
6.2. Aby wypowiedzieć wojnę innemu klanowi, Założyciel jest zobowiązany do napisania postu w przeznaczonym do tego temacie na forum oraz do przedstawienia stosownych dowodów.
6.3. Zarządca może odrzucić prośbę o wypowiedzenie wojny prosząc np. o solidniejsze dowody.
6.4. Wojny klanowe toczą się:
a) do 50 fragów
b) do rozwiązania jednego z klanów
c) do czasu dojścia do porozumienia między założycielami
d) maksymalnie przez 30 dni od daty rozpoczęcia wojny
6.5. Klan, który wojnę przegra zobowiązany jest do zapłacenia kontrybucji 150m na rzecz klanu wygranego.
6.6. W razie nie rozstrzygnięcia wojny (limit czasowy) wygrywa klan, który zdobył więcej fragów. Wtedy kontrybucja wynosi 100m.
6.7. 1 frag = 1 wygrane PvP. Nie liczy się ilość osób w grupie. (wygrane 1v1 i wygrane 5v2 liczone są jako 1 frag). Podczas walk klanowych obowiązują dla klanów toczących wojnę zasady hard PvP, to znaczy, że walki można toczyć bez limitów poziomowych na wszystkich mapach. Dozwolone jest atakowanie wrogiego klanu podczas gdy ten jest zgrupowany z kimś spoza jego klanu. Takie ataki nie będą karane zabiciem postaci.
6.8. Każdy frag powinien być udokumentowany wklejonym do tematu screenem z końca walki.
6.9. Można toczyć maksymalnie 2 wojny klanowe w jednym czasie.
6.10. Podczas wojny klanowej, zabrania się założycielowi wydalania członków z klanu w celu ułatwienia wygrania wojny. Przed rozpoczęciem wojny, założyciel zobowiązany jest do przedstawienia całej listy osób w klanie w postaci zrzutu ekranu oraz umieszczenie go w odpowiednim do tego temacie. W przypadku wydalenia Gracza z klanu podczas wojny, fragi nadal zostają za niego naliczane.
6.11. Zabrania się wywoływania wojny klanowej bez zgody Zarządcy, takie sytuacje będą karane 24h kill`em dla założyciela klanu.

7. Forum

7.1. Aby założyć temat na Forum, trzeba otrzymać zgodę od Zarządcy lub SM serwera Legion.
7.2. Każdy temat ma własne zasady pisania w nim postów. Zasady są zawsze umieszczone w pierwszym poście. Nakazuje się ich przestrzegania przed publikacją postu.
7.3. Spam lub posty offtopic w jakimkolwiek temacie (poza tematem z rozmówkami ogólnymi) będzie karany 12 godzinnym killem (chyba, że regulamin tematu głosi inaczej).
7.4. Prowokowanie do kłótni oraz uczestniczenie w niej = kill 72h
7.5. Tzw. trollowanie = kill 12h.
7.6. Bezsensowne bądź prowokujące komentarze do postów = 24h/kill
7.7. Założenie tematu bez zgody Zarządcy lub SM = kill 48h i zamknięcie tematu.
7.8. Gracz nie ma prawa przekładać tematu odwołania, bądź pisania o nalożonej karze w temacie nie przeznaczonym do niego = kill 24h.
7.9. Powyższe punkty odnoszą się również do komentarzy do ocen.

8. Klany

8.1. Aby założyć klan, trzeba uiścić opłatę oraz uzyskać zgodę Zarządcy. Cennik i dalsze instrukcje są podane na Forum.
8.2. Założyciel klanu musi uzyskać zgodzę Zarządcy bądź SM na założenie tematu rekrutacyjnego na forum. Temat może istnieć 7 dni, później jest usuwany.
8.3. Temat może być założony/otworzony ponownie po upływie dwóch tygodni od daty usunięcia/zamknięcia poprzedniego tematu. Wymaga ponownej zgody Zarządcy bądź SM.
8.4. Temat rekrutacyjny może zostać założony tylko przez Założyciela klanu.
8.5. W przypadku braku możliwości zakładaniu tematu przez Założyciela (np. knebel na forum), temat może założyć osoba powołana przez Założyciela.
8.6. Zarządca serwera zastrzega sobie prawo do zmiany ceny założenia klanu oraz do zamknięcia możliwości zakładania nowych klanów jeśli uzna, że jest ich wystarczająca ilość na serwerze. Informacja taka zostanie opublikowana w temacie Blog Techniczny.
8.7. Osoba pragnąca założyć klan musi zebrać grupę minimum 5 osób (łącznie z założycielem), aby klan mógł powstać. Założyciel po utworzeniu klanu ma 24h na dodanie do niego wymaganej ilości osób. Ponadto w przeciągu dwóch tygodni od założenia klanu, łączna liczba postaci nie może być mniejsza niż 15. W przypadku niespełnienia przez Założyciela tego punktu zostaje on zobowiązany do usunięcia klanu w przeciwnym wypadku zostanie nałożona na niego kara, ale nie większa niż 14 dni po tym czasie postaci Założyciela klanu zostaną skierowane na Syberię.
8.8. Założenie klanu bez zgody Zarządcy wiąże sie z karą 24h killa dla zalożyciela. Taki Gracz jest zobowiązany do rozwiązania klanu w przeciwnym wypadku kara zostanie przedłużona, ale nie więcej niż na 14 dni po tym czasie postać zostanie przeniesiona na Syberię.
8.9. Założenie tematu rekrutacyjnego bez zgody Zarządcy bądź SM wiąże się z karą 24h killa dla założyciela tematu.

9. Kary

9.1. Za każdą karę w postaci killa/mute o długości 12h lub większej, Gracz otrzymuje Upomnienie.
9.2. Kary w postaci killa/mute przydzielane są na wszystkie postacie Gracza na serwerze.
9.3. Liczba Upomnień posiadanych przez danego Gracza znajduje się w temacie 'Księga Kar'.
9.4. Liczba Upomnień w okresie 30 dni od rozpoczęcia gry na serwerze za wszelkie przewinienia zostaje podwojona. Zasada ta nie dotyczy tymczasowych banów oraz knebli.
9.5. Tymczasowy ban wiąże się z dopisaniem 2 Upomnień.
9.6. Knebel wiąże się z dopisaniem jednego Upomnienia.
9.7. Wszelkie dowody są ważne 7 dni od momentu złamania regulaminu. Wszelkie screen'y starsze niż 7 dni, są nieważne i nie mogą być użyte jako dowód.
9.8. W godzinach 19:00 do 6:00 wszelkie kary w postaci kill'a/mute krótsze niż 24h są podwajane.
9.9. W przypadku gdy Gracz łamie ten sam punkt regulaminu jego kara jest mnożona x2. Liczba Upomnień pozostaje bez zmian.

10. Taryfikator Legionu

10.1. Używanie bugów/błędów lub ich rozpowszechnianie w Dodatku Globalnym = kill 100h.
10.2. Za zakłócanie eventów i konkursów serwerowych SM lub MC może nałożyć ostrzegawczą karę do 6h. W przypadku kłótni Gracza z Moderatorem, może on przedłużyć karę do 48h.
10.3. Układanie nieprzyzwoitych obrazków bądź napisów z itemków na mapce = kill 250h jeśli Gracz dobrowolnie się przyzna. W przypadku gdy winny nie chce dobrowolnie poddać się karze, kierowane jest zgłoszenie na panel kontaktowy, a po wyjaśnieniu sprawy osoba winna otrzymuje karę w postaci zesłania wszystkich postaci na Świat Wyrzutków.
10.4. Nieznajomość regulaminu serwera = kill 24h.
10.5. Groźby odnoszące się do życia realnego = kill 250h.
10.6. Używanie zwrotów slangowych, gwarowych i obcojęzycznych a także ich przekształcanie w celu poniżenia, sprowokowania, wyśmiania bądź obrażania = kill 78h.
10.7. Próby zastraszania lub przekupstwa Graczy w celu uniknięcia kary - kill 250h.
10.8. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o Graczu w celu jego upokorzenia = kill 48h.
10.9. Podważanie decyzji MC, SM oraz Zarządcy = kill 72h.
10.10. W przypadku jeśli Taryfikator Legionu nie przewiduje kary za niestosowne zachowania Gracza, rada serwera ma prawo ukarać go według własnego uznania oraz stosownie do popełnionych czynów.

11. Warunki wyrzucenia na Syberię

11.1. Obraza Zarządców lub Moderatorów serwera, jak i ich rodzin lub bliskich ich osób.
11.2. Oszukiwanie Zarządców/Moderatorów serwera (np. zmiana nicku by uniknąć kary, przerobiony screen itp.).
11.3. Nieusprawiedliwiona nieobecność 14 dni i więcej.
11.4. Posiadanie 3 lub więcej Upomnień.
11.5. Stały ban.
11.7. Nieuregulowanie ujemnej reputacji w ciągu tygodnia od ostrzeżenia Zarządcy.
11.8. Antyreklama serwera, działanie na jego szkodę, pomówienia, oczernianie serwera oraz niszczenie atmosfery i klimatu na serwerze wiąże się z karą 72h killa i ostrzeżeniem od Zarządcy. W przypadku braku poprawy zachowania Gracz zostanie skierowany na Syberię. W tym przypadku przy nałożeniu kary nie zostaje dla Gracza dopisane Upomnienie.
11.9. Próby przekupienia Zarządu serwera w celu uniknięcia kary.
11.10. Po zesłaniu postaci na Syberię nie ma możliwości jej cofnięcia w celu zabrania przedmiotów z depozytu.
11.11. Zakazuje się używania programów i rozszerzeń automatyzujących grę. Zarządca serwera ma prawo do weryfikacji Gracza podejrzanego o nielegalne wspomaganie gry. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 5 minut, a podczas jej wykonywania Gracz zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności wykonując krótkie polecenia od Zarządcy. Informacje weryfikacyjne wysyłane są do Gracza poprzez komunikaty ostrzegawcze. Jeżeli Gracz nie potwierdzi swojej obecności i nie wykona czynności weryfikacyjnych zostanie skierowany na Syberię. Zarządca zobligowany jest do udokumentowania weryfikacji i w przypadku ukarania Gracza zobowiązany jest do przesłania zebranych dowodów na panel kontaktowy.

12. Odwołania

12.1. Każda osoba, która otrzyma karę wg. regulaminu serwera ma prawo się od niej odwołać jeśli uważa, że została ona nałożona na Gracza niesłusznie. W takim wypadku gracz w ciągu 7 dni powinien napisać swoje odwołanie w przeznaczonym do tego temacie na forum opisując sytuację oraz przedstawiając stosowne dowody na brak swojej winy.
12.2. Każda osoba zesłana na Syberię ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się od decyzji Zarządcy w przeznaczonym do tego temacie.
12.3. Zarządca ma prawo odrzucić odwołanie Gracza od Syberii jeśli uważa, że ten nie powinien dostać kolejnej szansy na serwerze.
12.4. Zarządca ma prawo do zatrzymania Gracza na serwerze oraz dania mu ostatniej szansy jeśli uważa , że Gracz powinien zostać na serwerze.
12.5. Zarządca ma prawo do Zatrzymania Gracza na serwerze zesłanego z powodu nieobecności jeśli uważa, że Gracz powinien pozostać na serwerze. Taka osoba po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania nie ma możliwości do kolejnego odwołania od Syberii w przypadku kolejnej zsyłki z powodu nieobecności.
12.6. Gracz pozostający na serwerze z powodu ostatniej szansy nie ma możliwości zakupienia dodatkowego Upomnienia, a najmniejsze złamanie regulaminu skutkuje wydaleniem na świat wyrzutków.
12.7. Zarządca podczas podejmowania decyzji związanej z odwołaniami może wziąć pod uwagę opinię rady serwera.

13.Zarządca.

13.1. Zarządca dokonuje wszelkich starań, aby odpisać na wiadomość Gracza w przeciągu 24h. W przypadku nieobecności lub cięższych spraw odpowiedzi można się spodziewać do 7 dni roboczych od daty napisania wiadomości.
13.2. Uprasza się o wysyłanie wiadomości w umiarkowany sposób, ponieważ mogą one zostać potraktowane jako spam. Uprasza się również o zachowanie kulturalnego tonu wypowiedzi.
13.3. Kontakt z Zarządcą można uzyskać poprzez adres e-mail: DemerenfarisLegion@wp.pl
13.4. Zarządca ma prawo do ignorowania wiadomości o treści spamerskiej/niepoprawnej według jego uznania.

Regulamin obowiązujący do dnia 21.04.2021.


1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin Świata obowiązuje Gracza zarówno w grze jak i na forum Świata.
1.2. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W takich sytuacjach Gracze będą informowani z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.3. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany statystyk serwera. W takich sytuacjach Gracze będą informowani z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
1.4. Gracze są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Świata, Regulaminu Gry i Zasad Światów Prywatnych.
1.5. Osoba zarządzająca kontem ponosi również konsekwencje za czyny swojego Zastępcy. Właściciel konta ma obowiązek zapoznać swojego Zastępcę z regulaminem serwera, a w przypadku złamania przez niego jednego z punktów w regulaminie, właściciel zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wg Taryfikatora Legionu.
1.6. Utworzenie postaci na świecie Legion wiąże się z akceptacją regulaminu, tym samym Gracz oznajmia, że zapoznał się z regulaminem serwera.
1.7. Administracją świata Legion są MC (Moderatorzy Czatu), SM (Super Moderatorzy) oraz Zarządca.
1.8. Radą serwera Legion są SM (Super Moderatorzy) oraz Zarządca.
1.9. Zarządca może odbierać rangi MC/SM bez podania przyczyn. Tylko Zarządca decyduje o tym czy dana osoba powinna pozostać na konkretnym stanowisku.
1.10. Zarządca ma prawo do zapraszania na serwer kogo chce według własnego uznania.
1.11. Każdy Gracz jest zobowiązany do utrzymania nieujemnej reputacji. W przypadku jej posiadania Gracz ma 7 dni na odrobienie jej przynajmniej do minimum poziomu 0, w przeciwnym wypadku zostanie wydalony na Syberię. W przypadku odrobienia reputacji w wyznaczonym terminie Gracz jest zobowiązany do powiadomienia o tym Zarządcy w temacie Księga Zgłoszeń. Nie powiadomienie Zarządcy o odrobieniu reputacji wiąże się z zesłaniem postaci na Syberię.
1.12. Prawidłowo wykonany screen to:
- Screen całego ekranu z widocznym zegarem systemowym (godzina i data).
- Godziną na czacie (najechanie myszką na nick Gracza).
- Rozwinięty pasek czatu tak, by czat znajdował się po lewej stronie ekranu.
- W przewinieniach np. o wybicie E2/zaatakowaniu ze zbyt dużą przewagą poziomową wymagany jest dowód, na którym widać zarówno mapkę, jak i koordy, na których doszło do złamania zasad.
1.13. Zakazuje się modyfikowania screena w jakikolwiek sposób, tj. zamazywanie złota, EQ, itp.
1.14. W sytuacji, gdy Gracz gra na urządzeniu mobilnym i nie ma możliwości wykonania poprawnie dowodów, zobowiązany jest do zrobienia jak najdokładniejszego zrzutu ekranu przedstawiającego opis zdarzenia.
1.15. W przypadku braku małych szczegółów na dowodach Zarządca może uzupełnić je o logi z panelu Zarządcy. W sytuacjach, gdy Gracz nie przedstawi dowodu/dowodów, które dadzą podstawy Zarządcy do uzupełnienia dowodów o logi, zgłoszenia będą odrzucane.

2. Postacie

2.1. Na serwerze możliwe jest posiadanie 6 postaci. Pięć z nich dostępnych jest dla Graczy do kupienia, natomiast postać 6 dostępna jest tylko dla SM oraz Zarządcy. Informacje jak zakupić postaci zamieszczone są na forum w temacie Kupno/reset postaci za złoto oraz w temacie Septimy.
2.2. Reset postaci do 50 poziomu jest darmowy. Opcje można wykorzystywać wielokrotnie.
2.3. Resetowanie postaci należy zgłaszać w odpowiednich tematach. Po zgłoszeniu chęci resetu na postać nakładana jest Syberia, a do Gracza wysyłane jest nowe zaproszenie. Syberia nakładana jest w ramach resetu postaci, więc nie ma możliwości odwołania się od niej w celu jej zdjęcia.
2.4. Nicki:
2.4.1. Nick musi zaczynać się z wielkiej litery.
2.4.2. Nick nie może posiadać znaków specjalnych np. "xxNICKxx" lub z dołączonymi "xd" itp.
2.4.3. Zakazuje się:
- tworzenia nicków na cześć postaci komunistycznych, nazistowskich, rasistowskich itp.
- tworzenia nicków związanych z religiami np. tworzenie nicków na cześć papieży czy księży itp.
- tworzenia nicków związanych z polityką np. dotyczących prezydentów, posłów itp.
- tworzenia nicków bezsensownych, złośliwych i nieklimatycznych (nick który zaczyna się od słowa "klimatyczny", "ładny", "piękny", "poprawny" nie są nickami klimatycznymi),
- tworzenia nicków wulgarnych bez względu na język w jakim zostaje on zapisany,
- Nazwa postaci nie może posiadać błędów ortograficznych.
- Nick w żaden sposób nie może naruszać godności innych Graczy.
2.4.4. Zarządca serwera zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o tym, czy dany nick jest klimatyczny/poprawny/zgodny z regulaminem serwera.
2.4.5. W przypadku złamania któregoś z w.w punktów na Gracza zostaje nałożone zabicie postaci do czasu zmiany nicku, ale nie dłużej niż na 14 dni. Po tym czasie postać będzie zsyłana na Syberię.
2.5 Gracz, który otrzyma zaproszenie na Świat, jest zobowiązany na wbicie 40 poziomu doświadczenia w ciągu miesiąca od założenia postaci na serwerze. Zasada dotyczy także 2,3,4,5 oraz 6 postaci. Nie wbicie wymaganego poziomu wiąże się z zesłaniem postaci na Syberię.
2.6. Gracz, który wykupi zaproszenie dla znajomego za walutę lub poleca go w rekrutacji dla przyjaciół bierze odpowiedzialność za jego czyny i w wypadku popełnienia wykroczenia dostaje 50% kary, którą otrzymuje osoba polecana. Zasada obowiązuje w ciągu trzech miesięcy od założenia postaci.
2.7. W przypadku zmiany nicku przez Gracza jest on zobowiązany do poinformowania o tym Zarządcę serwera w temacie `Księga Zgłoszeń`. Nie poinformowanie Zarządcy o zmianie nicku = 12h kill

3. Czaty

3.1. Zakaz obrażania Graczy na czacie ogólnym i serwerowym = 72h/mute
3.2. Moderator ma prawo do karania za czat prywatny, pod warunkiem, że zgłoszenie zawiera dokładny screen sytuacji. Kary za używanie przekleństw w wypowiedziach na czacie prywatnym nie będą podlegać karze, wyjątkiem jest obrażanie Graczy za pomocą wulgaryzmów. Obrażanie Graczy na czacie prywatnym = 72h/mute
3.3. Czat klanowy i czat grupowy nie będzie podlegał karze z wyjątkiem sytuacji, gdzie obrażane będą osoby funkcyjne (Zarządcy, SM, MC) bądź Administracja Margonem. Podczas wyzywania i obrażania Graczy na czacie klanowym, Założyciel Klanu powinien zainterweniować we własnym zakresie np. wyrzucając Gracza z klanu. Gdy jednak Gracz nadużywa wolności słowa, może on zostać zgłoszony przez Założyciela Klanu do Księgi Przewinień, gdzie na podstawie prawidłowo wykonanych screenów zostanie ukarany przez Moderatora według Taryfikatora Legionu. = 72h/mute
3.4. Każdy Gracz ma prawo nie wyrażać zgody do nazywania go zdrobniale lub w sposób naruszający jego godność. W takich przypadkach Gracz zobowiązany jest do wysunięcia prośby do osoby urażającej go, aby zaprzestał takich czynności. W przypadku zignorowania prośby kierowanej przez Gracza ma on prawo do zgłoszenia takiej osoby. W takich sytuacjach będą wymagane dowody potwierdzające wysunięcie prośby oraz dowody na zignorowanie jej. = 72h/mute
3.5. Nakazuje się przestrzegania zasad funkcji /me. Komenda służy do opisywania czynności wykonywanej przez postać, a nie do ładnego koloru na czacie bądź chwalenia się przedmiotami/złotem/poziomem/itp. = 12h/mute
3.6. Zakaz używania wulgaryzmów w jakimkolwiek języku. = 36-72h/mute
3.7. Ocenzurowane przekleństwo, to nadal przekleństwo. = 36-72h/mute
3.8. Obrażanie członków rodziny Gracza = 24h/mute
3.9. Zakaz pisania zdań wielkimi literami, "FaLą" bądź tzw. "p0k3m0n3m". W przypadku jednego zdania - ostrzeżenie od Moderatora, natomiast jeśli Gracz zignoruje upomnienie będą nakładane kary. = 12-24h/mute
3.10. Zakaz żebrania. = 12h/mute
3.11. Zakaz jakiejkolwiek formy spamu, tj. wklejanie ciągle tego samego tekstu czy ogólnie pojęte zaśmiecanie czatu. = 24h/mute
3.12. Handel na czacie ogólnym jest ograniczony do jednej oferty kupna/sprzedaży na godzinę. Handel na czacie serwerowym jest zabroniony. = 12h/mute
3.13. Handel punktami honoru – wszelkiego rodzaju wymiana PH, ustawki w celu zdobycia PH są zabronione = kill 100h+ zgłoszenie na Panel Kontaktowy przez osobę przyjmującą zgłoszenie.
3.14. Treści antysemickie, rasistowskie oraz obrażanie pracowników instytucji państwowych - kill 336h + zgłoszenie na Panel Kontaktowy przez osobę przyjmującą zgłoszenie.
3.15. Każdy Gracz ma obowiązek stosować się do Regulaminu Czatu, który znajduje się na Forum: http://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=213291
3.16. Prowokowanie do kłótni na czacie = 36h/mute
3.17. Przenoszenie prywatnych sporów i próby urządzania awantur na czacie = 72h/mute
3.18. W przypadku gdy Gracz niestosownie się zachowuje, a jego działania nie są opisane w taryfikatorze, Moderator ma prawo nałożyć na Gracza ostrzegawczą karę nie większą niż 6 godzinne wyciszenie. Takie ostrzeżenie powinno zostać zamieszczone wraz z dowodami i opisem sytuacji w temacie Księga Zgłoszeń, a w przypadku gdy Gracz zignoruje ostrzeżenie od Moderatora, ma on prawo nałożyć na Gracza karę według własnego uznania oraz stosownie do popełnionych czynów.
3.19. W sytuacji dokonania przewinień na czacie serwerowym Gracz karany jest wyciszeniem tylko na czat serwerowy.

4. Elity 2, Herosi oraz Tytani

4.1. Na serwerze nie obowiązuje zajmowanie Herosów.
4.2. Walki PvP przy Elitach 2 i Herosach mogą odbywać się z maksymalną przewagą 5 poziomów. Nie dotyczy wojen klanowych i specjalnych eventów = 24h/kill
4.3. Poprzez 'przy Elicie 2' rozumie się obszar 7 kratek wokół oryginalnego respu Elity 2 .-> Grafika poglądowa https://www.margonem.pl/obrazki/www/zajecieelitylegion.jpg
4.4. W momencie losowania Elity 2 między Graczami nie można jej zająć. Takie zajęcia będą uznawane za nieważne.
4.5. Gracz zajmuje Elitę 2 poprzez napisanie tego na czacie ogólnym. W razie problemów wymagany będzie screen z godziną wiadomości z czatu. Aby zajęcie było uznane za aktualne musi być ono w kolorze białym. Dowodem musi być cały zrzut ekranu.
4.6. W przypadku zajęcia Elity 2 przez Gracza X i zniknięcia informacji o zajęciu z czatu jest on zobowiązany do pokazania Graczowi Y zrzutu ekranu z dowodem na to, że zajmuje on Elitę 2. Odmowa pokazania dowodu na zajęcie owej Elity 2 jest równoznaczna z brakiem zajęcia Elity i Gracz Y może ją zająć.
4.7. Gracz, który chce zająć Elitę 2 w momencie gdy ktoś się na niej znajduje, prosząc o dowody potwierdzające zajęcie Elity 2, nie może jej zwolnić po 5 minutach nie bicia jej ze względu na to, że nie ma pewności czy Elita 2 należy do niego. W takiej sytuacji zajęcie pozostaje w zawieszeniu do momentu otrzymania dowodów przez Gracza znajdującego się na niej. Zawieszenie zajęcia nie oznacza, że można wybijać Elitę 2 przed okazaniem dowodów na swoje zajęcie. Jeśli osoba oczekująca nie otrzyma dowodów na zajęcie Elity 2 wtedy jej zajęcie uważane jest za ważne. W takich sytuacjach będą wymagane dowody na: zajęcie Elity 2, oczekiwanie na dowody i ewentualnie dowody na regulaminowe zwolnienie Elity 2 (np. nie bicie Elity 2 przez 5 minut od czasu zrespienia się jej).
4.8. Gdy jeden z członków grupy zajmie Elitę 2, wtedy cała grupa ją zajmuje i każdy członek grupy ma prawo ją bić (będąc w grupie), do momentu kiedy grupa zostanie rozwiązana przez dowódce lub kiedy Gracz zajmujący ją zwolni. Po rozwiązaniu grupy, Gracz który ją zajął, dalej ją zajmuje.
4.9. Gracz zajmujący Elitę 2 zwalnia ją jeśli:
a) wyloguje się,
b) przejdzie na inną mapkę,
c) zostanie zabity przez innego Gracza/grupę/potwora.
d) odejdzie od Elity 2 dalej niż 7 kratek od oryginalnego respu.
e) Jeżeli nie bije Elity 2 przez 5 minut od czasu zrespienia się jej. (Tutaj wymagany jest screen przedstawiający fakt, że E2 nie była bita przez 5 minut)
4.10. Gracz może zajmować w tym samym czasie maksymalnie jedną Elitę 2.
4.11. W przypadku gdy na mapie znajduje się więcej niż jedna Elita 2, Gracz zobowiązany jest do napisania na czacie, którą Elitę dokładnie zajmuje. W przypadku gdy Gracz konkretnie nie oznajmi tego, jego zajęcie uważane jest za nieważne. Osoba, która znajdzie się na Elicie 2 jako druga, ma wtedy prawo zająć ją, o ile zrobi to zgodnie z regulaminem. Nie jest wymagane wypisywanie całych nazw Elit 2, ale zajęcie musi być na tyle czytelne, aby każdy wiedział o jaką Elitę chodzi.
4.12. W sytuacji, gdy dwoje lub więcej Graczy napisze informacje o zajęciu Elity 2 na czacie w tym samym czasie, zajęcie przysługuje Graczowi którego wiadomość wyświetliła się jako pierwsza.
4.13. Gracze, którzy nie mogą atakować Elity 2 z powodu zbyt wysokiego poziomu, nie mogą jej zajmować = 12h/kill
4.14. Wybicie zajętej Elity 2. W przypadku gdy grupa Graczy wybije zajętą Elitę 2 karze podlega tylko osoba, która atakowała. = 24h/kill
4.15. Zabrania się walk PvP przy Tytanie, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę. Nie dotyczy wojen klanowych i specjalnych eventów. Zaatakowanie Gracza bez jego zgody przy Tytanie= kill 24h
4.16. Poprzez 'przy Tytanie' rozumie się mapkę, na której Tytan się znajduje.

5. Walki PvP

5.1. Walki PvP na mapkach ogólnych mogą odbywać się z maksymalną przewagą 10 poziomów. Zaatakowanie Gracza z przewagą większą niż 10 poziomów = 72h/kill
5.2. Wyjątkami walk bez limitu przewagi są areny PvP, wojny klanowe i specjalne eventy.
5.3. Walki grupowe dozwolone są pod warunkiem, że każda z grup liczy sobie taką samą ilość osób. Przewagi poziomowe dotyczące walk grupowych są takie same jak wytyczne do walk solowych.
5.4. Zaatakowanie Gracza w grupie = kill 100h. Karze podlega tylko osoba, która atakowała.
5.5. Dozwolone jest solowe atakowanie grup Graczy. Przewagi poziomowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi walk w konkretnych miejsach. Ilość godzin kar będzie taka sama jak w przypadku łamania zasad walk PvP 1vs1.

6. Wojny

6.1. Założyciel klanu ma możliwość wypowiedzenia wojny drugiemu klanowi, pod warunkiem, że przedstawi solidne argumenty, tj. niekulturalne teksty od strony drugiego klanu, częste dedanie klanowiczów, częste wybijanie e2, itp.
6.2. Aby wypowiedzieć wojnę innemu klanowi, Założyciel jest zobowiązany do napisania postu w przeznaczonym do tego temacie na forum oraz do przedstawienia stosownych dowodów.
6.3. Zarządca może odrzucić prośbę o wypowiedzenie wojny prosząc np. o solidniejsze dowody.
6.4. Wojny klanowe toczą się:
a) do 50 fragów
b) do rozwiązania jednego z klanów
c) do czasu dojścia do porozumienia między założycielami
d) maksymalnie przez 30 dni od daty rozpoczęcia wojny
6.5. Klan, który wojnę przegra zobowiązany jest do zapłacenia kontrybucji 150m na rzecz klanu wygranego.
6.6. W razie nie rozstrzygnięcia wojny (limit czasowy) wygrywa klan, który zdobył więcej fragów. Wtedy kontrybucja wynosi 100m.
6.7. 1 frag = 1 wygrane PvP. Nie liczy się ilość osób w grupie. (wygrane 1v1 i wygrane 5v2 liczone są jako 1 frag). Podczas walk klanowych obowiązują dla klanów toczących wojnę zasady hard PvP, to znaczy, że walki można toczyć bez limitów poziomowych na wszystkich mapach. Dozwolone jest atakowanie wrogiego klanu podczas gdy ten jest zgrupowany z kimś spoza jego klanu. Takie ataki nie będą karane zabiciem postaci.
6.8. Każdy frag powinien być udokumentowany wklejonym do tematu screenem z końca walki.
6.9. Można toczyć maksymalnie 2 wojny klanowe w jednym czasie.
6.10. Podczas wojny klanowej, zabrania się założycielowi wydalania członków z klanu w celu ułatwienia wygrania wojny. Przed rozpoczęciem wojny, założyciel zobowiązany jest do przedstawienia całej listy osób w klanie w postaci zrzutu ekranu oraz umieszczenie go w odpowiednim do tego temacie. W przypadku wydalenia Gracza z klanu podczas wojny, fragi nadal zostają za niego naliczane.
6.11. Zabrania się wywoływania wojny klanowej bez zgody Zarządcy, takie sytuacje będą karane 24h kill`em dla założyciela klanu.

7. Forum

7.1. Aby założyć temat na Forum, trzeba otrzymać zgodę od Zarządcy lub SM serwera Legion.
7.2. Każdy temat ma własne zasady pisania w nim postów. Zasady są zawsze umieszczone w pierwszym poście. Nakazuje się ich przestrzegania przed publikacją postu.
7.3. Spam lub posty offtopic w jakimkolwiek temacie (poza tematem z rozmówkami ogólnymi) będzie karany 12 godzinnym killem (chyba, że regulamin tematu głosi inaczej).
7.4. Prowokowanie do kłótni oraz uczestniczenie w niej = kill 72h
7.5. Tzw. trollowanie = kill 12h.
7.6. Bezsensowne bądź prowokujące komentarze do postów = 24h/kill
7.7. Założenie tematu bez zgody Zarządcy lub SM = kill 48h i zamknięcie tematu.
7.8. Gracz nie ma prawa przekładać tematu odwołania, bądź pisania o nalożonej karze w temacie nie przeznaczonym do niego = kill 24h.
7.9. Powyższe punkty odnoszą się również do komentarzy do ocen.

8. Klany

8.1. Aby założyć klan, trzeba uiścić opłatę oraz uzyskać zgodę Zarządcy. Cennik i dalsze instrukcje są podane na Forum.
8.2. Założyciel klanu musi uzyskać zgodzę Zarządcy bądź SM na założenie tematu rekrutacyjnego na forum. Temat może istnieć 7 dni, później jest usuwany.
8.3. Temat może być założony/otworzony ponownie po upływie dwóch tygodni od daty usunięcia/zamknięcia poprzedniego tematu. Wymaga ponownej zgody Zarządcy bądź SM.
8.4. Temat rekrutacyjny może zostać założony tylko przez Założyciela klanu.
8.5. W przypadku braku możliwości zakładaniu tematu przez Założyciela (np. knebel na forum), temat może założyć osoba powołana przez Założyciela.
8.6. Zarządca serwera zastrzega sobie prawo do zmiany ceny założenia klanu oraz do zamknięcia możliwości zakładania nowych klanów jeśli uzna, że jest ich wystarczająca ilość na serwerze. Informacja taka zostanie opublikowana w temacie Blog Techniczny.
8.7. Osoba pragnąca założyć klan musi zebrać grupę minimum 5 osób (łącznie z założycielem), aby klan mógł powstać. Założyciel po utworzeniu klanu ma 24h na dodanie do niego wymaganej ilości osób. Ponadto w przeciągu dwóch tygodni od założenia klanu, łączna liczba postaci nie może być mniejsza niż 15. W przypadku niespełnienia przez Założyciela tego punktu zostaje on zobowiązany do usunięcia klanu w przeciwnym wypadku zostanie nałożona na niego kara, ale nie większa niż 14 dni po tym czasie postaci Założyciela klanu zostaną skierowane na Syberię.
8.8. Założenie klanu bez zgody Zarządcy wiąże sie z karą 24h killa dla zalożyciela. Taki Gracz jest zobowiązany do rozwiązania klanu w przeciwnym wypadku kara zostanie przedłużona, ale nie więcej niż na 14 dni po tym czasie postać zostanie przeniesiona na Syberię.
8.9. Założenie tematu rekrutacyjnego bez zgody Zarządcy bądź SM wiąże się z karą 24h killa dla założyciela tematu.

9. Kary

9.1. Za każdą karę w postaci killa/mute o długości 12h lub większej, Gracz otrzymuje Upomnienie.
9.2. Kary w postaci killa/mute przydzielane są na wszystkie postacie Gracza na serwerze.
9.3. Liczba Upomnień posiadanych przez danego Gracza znajduje się w temacie 'Księga Kar'.
9.4. Liczba Upomnień w okresie 30 dni od rozpoczęcia gry na serwerze za wszelkie przewinienia zostaje podwojona. Zasada ta nie dotyczy tymczasowych banów oraz knebli.
9.5. Tymczasowy ban wiąże się z dopisaniem 2 Upomnień.
9.6. Knebel wiąże się z dopisaniem jednego Upomnienia.
9.7. Wszelkie dowody są ważne 7 dni od momentu złamania regulaminu. Wszelkie screen'y starsze niż 7 dni, są nieważne i nie mogą być użyte jako dowód.
9.8. W godzinach 19:00 do 6:00 wszelkie kary w postaci kill'a/mute krótsze niż 24h są podwajane.
9.9. W przypadku gdy Gracz łamie ten sam punkt regulaminu jego kara jest mnożona x2. Liczba Upomnień pozostaje bez zmian.

10. Taryfikator Legionu

10.1. Używanie bugów/błędów lub ich rozpowszechnianie w Dodatku Globalnym = kill 100h.
10.2. Za zakłócanie eventów i konkursów serwerowych SM lub MC może nałożyć ostrzegawczą karę do 6h. W przypadku kłótni Gracza z Moderatorem, może on przedłużyć karę do 48h.
10.3. Układanie nieprzyzwoitych obrazków bądź napisów z itemków na mapce = kill 250h jeśli Gracz dobrowolnie się przyzna. W przypadku gdy winny nie chce dobrowolnie poddać się karze, kierowane jest zgłoszenie na panel kontaktowy, a po wyjaśnieniu sprawy osoba winna otrzymuje karę w postaci zesłania wszystkich postaci na Świat Wyrzutków.
10.4. Nieznajomość regulaminu serwera = kill 24h.
10.5. Groźby odnoszące się do życia realnego = kill 250h.
10.6. Używanie zwrotów slangowych, gwarowych i obcojęzycznych a także ich przekształcanie w celu poniżenia, sprowokowania, wyśmiania bądź obrażania = kill 78h.
10.7. Próby zastraszania lub przekupstwa Graczy w celu uniknięcia kary - kill 250h.
10.8. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o Graczu w celu jego upokorzenia = kill 48h.
10.9. Podważanie decyzji MC, SM oraz Zarządcy = kill 72h.
10.10. W przypadku jeśli Taryfikator Legionu nie przewiduje kary za niestosowne zachowania Gracza, rada serwera ma prawo ukarać go według własnego uznania oraz stosownie do popełnionych czynów.

11. Warunki wyrzucenia na Syberię

11.1. Obraza Zarządców lub Moderatorów serwera, jak i ich rodzin lub bliskich ich osób.
11.2. Oszukiwanie Zarządców/Moderatorów serwera (np. zmiana nicku by uniknąć kary, przerobiony screen itp.).
11.3. Nieusprawiedliwiona nieobecność 14 dni i więcej.
11.4. Posiadanie 3 lub więcej Upomnień.
11.5. Stały ban.
11.7. Nieuregulowanie ujemnej reputacji w ciągu tygodnia od ostrzeżenia Zarządcy.
11.8. Antyreklama serwera, działanie na jego szkodę, pomówienia, oczernianie serwera oraz niszczenie atmosfery i klimatu na serwerze wiąże się z karą 72h killa i ostrzeżeniem od Zarządcy. W przypadku braku poprawy zachowania Gracz zostanie skierowany na Syberię. W tym przypadku przy nałożeniu kary nie zostaje dla Gracza dopisane Upomnienie.
11.9. Próby przekupienia Zarządu serwera w celu uniknięcia kary.
11.10. Po zesłaniu postaci na Syberię nie ma możliwości jej cofnięcia w celu zabrania przedmiotów z depozytu.
11.11. Zakazuje się używania programów i rozszerzeń automatyzujących grę. Zarządca serwera ma prawo do weryfikacji Gracza podejrzanego o nielegalne wspomaganie gry. Weryfikacja nie może trwać krócej niż 10 minut, a podczas jej wykonywania Gracz zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności wykonując krótkie polecenia od Zarządcy. Informacje weryfikacyjne wysyłane są do Gracza poprzez komunikaty ostrzegawcze. Jeżeli Gracz nie potwierdzi swojej obecności i nie wykona czynności weryfikacyjnych zostanie skierowany na Syberię. Zarządca zobligowany jest do udokumentowania weryfikacji i w przypadku ukarania Gracza zobowiązany jest do przesłania zebranych dowodów na panel kontaktowy.

12. Odwołania

12.1. Każda osoba, która otrzyma karę wg. regulaminu serwera ma prawo się od niej odwołać jeśli uważa, że została ona nałożona na Gracza niesłusznie. W takim wypadku gracz w ciągu 7 dni powinien napisać swoje odwołanie w przeznaczonym do tego temacie na forum opisując sytuację oraz przedstawiając stosowne dowody na brak swojej winy.
12.2. Każda osoba zesłana na Syberię ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się od decyzji Zarządcy w przeznaczonym do tego temacie.
12.3. Zarządca ma prawo odrzucić odwołanie Gracza od Syberii jeśli uważa, że ten nie powinien dostać kolejnej szansy na serwerze.
12.4. Zarządca ma prawo do zatrzymania Gracza na serwerze oraz dania mu ostatniej szansy jeśli uważa , że Gracz powinien zostać na serwerze.
12.5. Zarządca ma prawo do Zatrzymania Gracza na serwerze zesłanego z powodu nieobecności jeśli uważa, że Gracz powinien pozostać na serwerze. Taka osoba po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania nie ma możliwości do kolejnego odwołania od Syberii w przypadku kolejnej zsyłki z powodu nieobecności.
12.6. Gracz pozostający na serwerze z powodu ostatniej szansy nie ma możliwości zakupienia dodatkowego Upomnienia, a najmniejsze złamanie regulaminu skutkuje wydaleniem na świat wyrzutków.
12.7. Zarządca podczas podejmowania decyzji związanej z odwołaniami może wziąć pod uwagę opinię rady serwera.

13.Zarządca.

13.1. Zarządca dokonuje wszelkich starań, aby odpisać na wiadomość Gracza w przeciągu 24h. W przypadku nieobecności lub cięższych spraw odpowiedzi można się spodziewać do 7 dni roboczych od daty napisania wiadomości.
13.2. Uprasza się o wysyłanie wiadomości w umiarkowany sposób, ponieważ mogą one zostać potraktowane jako spam. Uprasza się również o zachowanie kulturalnego tonu wypowiedzi.
13.3. Kontakt z Zarządcą można uzyskać poprzez adres e-mail: DemerenfarisLegion@wp.pl
13.4. Zarządca ma prawo do ignorowania wiadomości o treści spamerskiej/niepoprawnej według jego uznani

Data
Akcja
Obowiązuje od:
2015-04-21
Publikacja nowego regulaminu świata.
05/05/2015
2015-04-27
Dodanie punktu 1.9.
---
2015-05-13
Dodanie punktu 10.4
---
2016-08-25
Publikacja nowego regulaminu świata.
---
2016-08-28
Poprawa w punkcie 6.2.
---
2017-02-02
Usunięcie z regulaminu punktów 13.2 oraz 13.3.
16/02/2017
2021-04-07
Drobna zmiana w punkcie 11.11.
21/04/2021
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -