Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Legion


1.Postanowienia ogólne

1.1 .Osoba korzystająca z możliwości posiadania postaci i gry na Świecie nazywana jest dalej Graczem.
1.2. Gracz - każda osoba, która zarejestrowała się w Grze i korzysta lub korzystała z konta w Grze w jakikolwiek sposób.
1.3. Regulamin Świata obowiązuje Gracza zarówno w grze jak i na forum Świata.
1.4. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W takich sytuacjach Gracze będą informowani z 14 dniowym wyprzedzeniem.
1.5. Gracze są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Świata, Regulaminu Gry, Etykiety Gracza i Zasad Światów Prywatnych.
1.6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.7. Osoba zarządzająca kontem ponosi rówież konsekwencje za czyny swojego Zastępcy.
1.8. Zarządca nie ma obowiązku zwracania kosztów poniesionych w grze.
1.9. Utworzenie postaci na świecie Legion wiąże się z akceptacją regulaminu tym samym Gracz oznajmia, że zapoznał się z regulaminem serwera.
1.10. Administracją świata Legion są MC(Moderatorzy Czatu), SM (Super Moderatorzy) oraz Zarządca.
1.11. Radą serwera Legion są SM (Super Moderatorzy) oraz Zarządca.
1.12. Gracz, który zostanie usunięty z serwera i przeniesiony na Świat Wyrzutków za posiadanie 3 upomnień, blokady konta bądź za złe zachowanie, które skutkuje wyrzuceniem go z serwera nie ma możliwości podjęcia na nowo gry na serwerze.
1.13. Gracz, który zostanie usunięty z serwera i przeniesiony na Świat Wyrzutków za nieobecność powyżej 14 dni, nieodrobienie reputacji w terminie lub Syberię na własne życzenie ma możliwość powrotu na serwer po wyrażeniu zgody przez Zarządce. Taki Gracz może powrócić na serwer podczas rekrutacji ogólnej i dla znajomych oraz może zostać polecony za walutę serwerową.
1.14. Dodatek globalny jest niezbędny do gry na serwerze, jednak nieobowiązkowy. Gracz wyłączając dodatki globalne, nie jest zwolniony z przestrzegania punktów z regulaminu, które obejmuje dodatek globalny. Tym samym dokłada on wszelkich starań by nie łamać zasad regulaminu i jest w pełni świadom konsekwencji jakie może ponieść wg. Taryfikatora Legionu.

2.Postacie.

2.1. Na serwerze można posiadać maksymalnie 6 postaci.
2.2. Pierwszą postać można otrzymać podczas rekrutacji na forum z polecenia znajomego w specjalnych rekrutacjach lub w poleceniu Gracza za walutę serwerową.
2.3. Postać druga jest możliwa do kupienia za walutę serwerową (Septimy), za złoto w grze lub do wygrania podczas eventów. Dalsze informacje jak ją kupić zamieszczone są na forum.
2.4. Postać trzecia jest możliwa do kupienia za walutę serwerową (Septimy), za złoto w grze lub do wygrania podczas eventów. Dalsze informacje jak ją kupić zamieszczone są na forum.
2.5. Postać czwarta jest możliwa do kupienia za walutę serwerową (Septimy) i złoto, oraz do wygrania podczas eventów. Dalsze informacje jak kupić czwartą postać zamieszczone są na forum.
2.6. Piąta postać jest możliwa do kupienia jeżeli Gracz posiada maksymalnie jedno Upomnienie. W przypadku gdy Gracz posiada więcej niż jedno Upomnienie może on wykupić postać pod warunkiem, że od jego ostatniej kary minęło minimum pół roku.Informacje jak ją zdobyć zamieszczone są na forum.
2.7. Postać szósta jest możliwa tylko dla Super Moderatorów serwera oraz Zarządcy.
2.8. Gracz posiadający poziom niższy lub równy 50 ma prawo do ponownego rozpoczęcia gry na serwerze. Postać z poziomem mniejszym lub równym 50 zostaje usunięta, a do Gracza jest wysyłane nowe zaproszenie. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy skontaktować się z Zarządcą świata, który przekaże dalsze informacje. Akcja jest darmowa, ale można ją wykonać tylko jeden raz.
2.9. Nicki:
2.9.1. Nick musi zaczynać się z dużej litery.
2.9.2. Nick nie może posiadać znaków specjalnych np. "xxNICKxx" lub z dołączonymi "xd" itp.
2.9.3. Zakazuje się:
- tworzenia nicków na cześć postaci komunistycznych, nazistowskich, rasistowskich itp.
- tworzenia nicków związanych z religiami np. tworzenie nicków na cześć papieży czy księży,
- tworzenia nicków związanych z polityką np. dotyczących prezydentów, posłów itp.
- tworzenia nicków bezsensownych, złośliwych i nieklimatycznych (nick który zaczyna się od słowa "klimatyczny", "ładny", "piękny","poprawny" nie są nickami klimatycznymi),
- tworzenia nicków wulgarnych bez względu na język w jakim zostaje on zapisany,
- Nazwa postaci nie może posiadać błędów ortograficznych.
- Nick w żaden sposób nie może naruszać godności innych Graczy.
2.9.4. Zarządca serwera zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o tym czy dany nick jest klimatyczny/poprawny/zgodny z regulaminem serwera.
2.9.5. W przypadku złamania któregoś z w.w punktów na Gracza zostaje nałożone zabicie postaci do czasu zmiany nicku, ale nie dłużej niż na 14 dni. Po tym czasie postać będzie zsyłana na Syberię. O ile to możliwe Gracz może skorzystać z przywileju z punktu 2.8.
2.10 Gracz, który otrzyma zaproszenie na Świat jest zobowiązany na wbicie 40 poziomu doświadczenia w ciągu miesiąca od założenia postaci na serwerze. Zasada dotyczy także 2,3,4,5 oraz 6 postaci.
2.11. Gracz, który wykupi zaproszenie dla znajomego za walutę lub poleca go w rekrutacji dla przyjaciół bierze odpowiedzialność za jego czyny i w wypadku popełnienia wykroczenia dostaje 50 % kary, którą otrzymuje osoba polecana. Zasada obowiązuje w ciągu miesiąca od założenia postaci.
2.12. Właściciel konta ma obowiązek zapoznać swojego Zastępcę z regulaminem serwera, a w przypadku złamania przez niego jednego z punktów w regulaminie, właściciel zostaje pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wg Taryfikatora Legionu.
2.13. W przypadku zmiany nicku przez Gracza jest on zobowiązany do poinformowania o tym Zarządcę serwera w temacie `Księga Zgłoszeń`. Nie poinformowanie o tym Zarządcy wiąże się z karą wg. Taryfikatora Legionu.
2.14. Każdy Gracz jest zobowiązany do utrzymania nieujemnej reputacji. W przypadku jej posiadania Gracz ma 7 dni na odrobienie jej przynajmniej do minimum poziomu 0 w przeciwnym wypadku zostanie wydalony na Syberię.

3.Czat

3.1. Zakaz obrażania Graczy na czacie ogólnym i prywatnym = 72h/mute
3.2. Moderator ma prawo do karania za czat prywatny, pod warunkiem, że zgłoszenie zawiera dokładny screen sytuacji. Czat klanowy i czat grupowy nie będzie podlegał karze z wyjątkiem sytuacji, gdzie obrażane będą osoby funkcyjne (Zarządcy, SM, MC) bądź Administracja Margonem. Kary za używanie przekleństw w wypowiedziach na czacie prywatnym nie będą podlegać karze, wyjątkiem jest obrażanie Graczy za pomocą wulgaryzmów.
3.3. Podczas wyzywania i obrażania Graczy na czacie klanowym, Założyciel Klanu powinien zainterweniować we własnym zakresie np. wyrzucając Gracza z klanu. Gdy jednak Gracz nadużywa wolności słowa, może on zostać zgłoszony przez Założyciela Klanu do Księgi Przewinień, gdzie na podstawie prawidłowo wykonanych screenów zostanie ukarany przez Moderatora według Taryfikatora Legionu.
3.4. Nakazuje się przestrzegania zasad funkcji /me. Komenda służy do opisywania czynności wykonywanej przez postać, a nie do ładnego koloru na czacie bądź chwalenia się przedmiotami/złotem/poziomem/itp. - 12h/mute
3.5. Zakaz używania wulgaryzmów w jakimkolwiek języku. = 36-72h/mute
3.6. Ocenzurowane przekleństwo, to nadal przekleństwo. = 36-72h/mute
3.7. Zakaz pisania zdań wielkimi literami, "FaLą" bądź tzw. "p0k3m0n3m". = 12h/mute
3.8. Zakaz żebrania. = 12h/mute
3.9. Zakaz jakiejkolwiek formy spamu, tj. wklejanie ciągle tego samego tekstu czy ogólnie pojęte zaśmiecanie czatu. = 24h/mute
3.10. Handel na czacie ogólnym jest ograniczony do dwóch ofert kupna/sprzedaży na godzinę na jedną mapkę. = 12h/mute
3.11. Handel punktami honoru – wszelkiego rodzaju wymiana PH, ustawki w celu zdobycia PH są zabronione = kill 100h+ zgłoszenie na Panel Kontaktowy przez osobę przyjmującą zgłoszenie.
3.12. Treści antysemickie, rasistowskie oraz obrażanie pracowników instytucji państwowych - kill 336h + zgłoszenie na Panel Kontaktowy przez osobę przyjmującą zgłoszenie.
3.13. Każdy Gracz ma obowiązek stosować się do Regulaminu Czatu, który znajduje się na Forum: http://www.margonem.pl/?task=forum&show=posts&id=213291
3.14. Prawidłowo wykonany screen to screen całego pulpitu z widocznym zegarem systemowym (godzina i data), godziną na czacie (najechanie myszką na nick gracza) oraz rozwiniętym paskiem czatu(tak by czat znajdował się po lewej stronie ekranu). Zakazuje się również modyfikowania screena w jakikolwiek sposób, tj. zamazywanie złota, EQ, itp. Wyjątkiem są sytuacje gdy Gracz gra na urzadzeniu mobilnym i nie ma możliwości wykonania poprawnego zrzutu. W takim przypadku Gracz zobowiązany jest do zrobienia jak najdokładniejszego zrzutu ekranu przedstawiającego opis zdarzenia. W przypadku braku małych szczegółów na dowodach Zarządca może uzupełnić je o logi z panelu Zarządcy. W sytuacjach gdy Gracz nie przedstawi dowodu/dowodów, które dadzą podstawy Zarządcy do uzupełnienia dowodów o logi zgłoszenia będą odrzucane.

4.1. Czat serwerowy

4.1.1. Zakaz obrażania Graczy na czacie serwerowym - 36h/mute
4.1.2. Zakaz używania wulgaryzmów w jakimkolwiek języku - 48h/mute
4.1.3. Ocenzurowane przekleństwo, to nadal przekleństwo. - 72h/mute
4.1.4. Zakaz pisania zdań wielkimi literami, "FaLą" bądź tzw. "p0k3m0n3m". W przypadku jednego zdania - upomnienie slowne od Moderatora natomiast jeśli Gracz zignoruje upomnienie wtedy będą nakładane kary. - 12-24h/mute
4.1.5. Zakaz żebrania. W przypadku jednokrotnej próby żebrania - upomnienie słowne od Moderatora natomiast jeśli Gracz zignoruje upomnienie wtedy będą nakładane kary. -12h/mute
4.1.6. Zakaz jakiejkolwiek formy spamu, tj. wklejanie ciągle tego samego tekstu czy ogólnie pojęte zaśmiecanie czatu. W przypadku jeśli Gracz nie narusza rażąco regulaminu Moderator może nałożyć na Gracza słowne Upomnienie natomiast jeśli Gracz je zignoruje wtedy będą nakładane kary. - 24-48h/mute
4.1.7. Handel na czacie serwerowym ograniczony jest do dwóch ofert kupna/sprzedaży/linków do czarnego rynku na godzinę.
4.1.8. Treści antysemickie, rasistowskie oraz obrażanie pracowników instytucji państwowych - kill 336h + zgłoszenie na Panel Kontaktowy przez osobę przyjmującą zgłoszenie + stała blokada pisania na czacie serwerowym.
4.1.9. Groźby odnoszące się do życia realnego = kill 72h + 72h/mute
4.1.10. Używanie zwrotów slangowych, gwarowych i obcojęzycznych a także ich przekształcanie w celu poniżenia, sprowokowania, wyśmiania bądź obrażania = kill 48h + 100h/mute
4.1.11. Obrażanie członków rodziny Gracza = kill 24-48h + 72h/mute
4.1.12. Rozsyłanie bez zgody Gracza jego zdjęć oraz prywatnych danych w celu jego ośmieszania = kill 100h + stała blokada pisania na czacie serwerowym.
4.1.13. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o Graczu w celu jego upokorzenia= kill 48h + 48h/mute
4.1.14. Prowokowanie do kłótni na czacie serwerowym - 36h/mute
4.1.15. Przenoszenie prywatnych sporów i próby urządzania awantur na czacie serwerowym będą surowo karane. Takie sprawy Gracze powinni załatwiać między sobą i nie będziemy tego tolerować na czacie, który jest ogólnodostępny dla każdego Gracza serwera Legion. - 36h/mute
4.1.16. W przypadku gdy Gracz niestosownie się zachowuje, a jego działania nie są opisane w taryfikatorze Moderator ma prawo nałożyć na Gracza ostrzegawczą karę nie większą niż 6 godzinne wyciszenie. Takie ostrzeżenie powinno zostać zamieszczone wraz z dowodami i opisem sytuacji w temacie Księga Zgłoszeń, a w przypadku gdy Gracz zignoruje ostrzeżenie od Moderatora ma on prawo nałożyć na Gracza karę według własnego uznania oraz stosownie do popełnionych czynów.
4.1.17. W punktach których występuje naruszenie zasad karane zabiciem postaci Gracza za wyciszenie Gracz nie zostaje dodatkowo karany Upomnieniem. To znaczy, że jeśli Gracz otrzymuje karę w postaci zabicia + wyciszenia na czat serwerowy dostaje jedno Upomnienie zamiast 1,5 Upomnienia.

5.Elity 2

5.1. Walki PvP przy Elicie 2 mogą odbywać się z maksymalną przewagą 5 poziomów. Nie dotyczy wojen klanowych, wojen prywatnych i specjalnych eventów.
5.1.1. Poprzez 'przy Elicie 2' rozumie się obszar 7 kratek wokół oryginalnego respu Elity 2 .-> Grafika poglądowa https://www.margonem.pl/obrazki/www/zajecieelitylegion.jpg
5.2. Gracz zajmuje Elitę 2 poprzez napisanie tego na czacie ogólnym. W razie problemów wymagany będzie screen z godziną wiadomości z czatu. Aby zajęcie było uznane za aktualne musi być ono w kolorze białym. Dowód musi przedstawiać całe okno gry.
5.2.1. Po padnięciu na Elicie 2 lub po przegranym PvP Gracz może wrócić i zająć Elitę 2 ponownie, o ile nie jest już zajęta przez kogoś innego.
5.3. Jeśli Gracz nie napisze o zajmowaniu Elity 2, to jej nie zajmuje, co znaczy że może ją bić dopóki inny Gracz jej nie zajmie.
5.4. Jeśli Gracz Y, który nie zajął Elity 2, zabije Elitę 2 która jest zajmowana przez Gracza X, który ją 'zajął', wtedy Gracz Y otrzymuje karę według Taryfikatora Legionu.
5.5. Dwoje lub więcej Graczy może wybijać sobie nawzajem Elitę 2, jeśli żaden z nich nie zajął Elity 2.
5.6. Gdy jeden z członków grupy zajmie Elitę 2, wtedy cała grupa ją zajmuje i każdy członek grupy ma prawo ją bić (będąc w grupie), do momentu kiedy grupa zostanie rozwiązana przez dowódce lub kiedy Gracz zajmujący popełni jedną z akcji w punkcie 4.7.
5.6.1. Po rozwiązaniu grupy, Gracz który ją zajął dalej ją zajmuje.
5.7. Gracz zajmujący Elitę 2 zwalnia ją jeśli:
a) wyloguje się,
b) przejdzie na inną mapkę,
c) zostanie zabity przez innego Gracza/grupę/potwora.
d) odejdzie od Elity 2 dalej niż 7 kratek od oryginalnego respu.
e) Jeżeli nie bije Elity 2 przez 5 minut od czasu zrespienia się jej. (Tutaj wymagany jest screen przedstawiający fakt, że E2 nie była bita przez 5 minut)
5.8. Dowódca grupy i jej członkowie, nie mają prawa do tzw. "zaklepywania" lootu lub przymusu podziału złota po sprzedaniu lootu.
5.9. Gracz może zajmować w tym samym czasie maksymalnie jedną Elitę 2.
5.10. W przypadku gdy na mapie znajduje się więcej niż jedna Elita 2, Gracz zobowiązany jest do napisania na czacie, którą Elitę dokładnie zajmuje. W przypadku gdy Gracz konkretnie nie oznajmi tego, osoba która będzie na mapie jako druga może zająć Elitę 2, pod warunkiem, że poda dokładną nazwę Elity którą zajmuje.
5.11. W sytuacji, gdy dwoje lub więcej Graczy napisze informacje o zajęciu Elity 2 na czacie w tym samym czasie, zajęcie przysługuje Graczowi którego wiadomość wyświetliła się jako pierwsza.
5.12. W przypadku zajęcia Elity 2 przez Gracza X i zniknięcia informacji o zajęciu z czatu jest on zobowiązany do pokazania Graczowi Y zrzutu ekranu z dowodem na to, że zajmuje on Elitę 2. Odmowa pokazania dowodu na zajęcie owej Elity 2 jest równoznaczna z brakiem zajęcia Elity i Gracz Y może ją zająć.
5.13. Gracze, którzy nie mogą atakować Elity 2 z powodu zbyt wysokiego poziomu nie mogą jej zajmować. Takie sytuacje będą karane wg. Taryfikatora Legionu.

6.Herosi

6.1. Walki PvP przy Herosie mogą odbywać się z maksymalną przewagą 5 poziomów. Nie dotyczy wojen klanowych, wojen prywatnych i specjalnych eventów.
6.1.1. Poprzez 'przy Herosie' rozumie się obszar 7 kratek wokół respu Herosa. -> Grafika podglądowa https://www.margonem.pl/obrazki/www/zajecieelitylegion.jpg
6.2. Gracz zajmuje Herosa poprzez napisanie tego na czacie. W razie problemów wymagany będzie screen z godziną wiadomości z czatu. Aby zajęcie było uznane za aktualne musi być ono w kolorze białym. Dowód musi przedstawiać całe okno gry. Po tej czynności Heros jest zajęty przez Gracza na okres 10 minut. Po tym czasie, jeśli grupa zawołana przez zajmującego jest niekompletna, mają oni prawo do próby zabicia Herosa. W razie przegranej Heros przestaje być 'zajęty' i może stać się własnością innego Gracza bądź grupy Graczy. Po upływie czasu zajęcia Herosa osoba zajmująca go wcześniej nie może go zająć ponownie.
6.2.1. Jeśli Gracz nie 'zajmie' Herosa, wtedy inny Gracz może samodzielnie go 'zająć' i zawołać grupę Graczy.
6.3. Gracz automatycznie zwalnia Herosa, jeśli:
a) wyloguje się,
b) przejdzie na inną mapkę,
c) zostanie zabity przez innego Gracza/grupę/potwora.
d) odejdzie od Herosa dalej niż 7 kratek od jego respu.
e) Heros nie zostanie ubity w ciągu 10 minut od czasu jego zajęcia.
6.4. Dowódca grupy i jej członkowie nie mają prawa do tzw. "zaklepywania" lootu lub przymusu podziału złota po sprzedaniu lootu.
6.5. W sytuacji, gdy dwoje lub więcej Graczy napisze informacje o zajęciu Herosa na czacie w tym samym czasie, zajęcie przysługuje Graczowi którego wiadomość wyświetliła się jako pierwsza.
6.6. Zakazuje się zajmowania Herosa w odległości dalszej niż 7 kratek od miejsca jego respu.
6.7. W przypadku gdy na mapie respi się więcej niż jeden Heros, Gracz zobowiązany jest do napisania na czacie, jakiego Herosa dokładnie zajmuje. W przypadku gdy Gracz konkretnie nie oznajmi tego, osoba która będzie na mapie jako druga może zająć Herosa, pod warunkiem, że poda dokładną nazwę Herosa którego zajmuje.

7.Tytani

7.1. Zabrania się walk PvP przy Tytanie, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę. Nie dotyczy wojen klanowych, wojen prywatnych i specjalnych eventów.
7.1.1. Poprzez 'przy Tytanie' rozumie się mapkę, na której Tytan się znajduje.
7.2. Dowódca grupy i jej członkowie nie mają prawa do tzw. "zaklepywania" lootu.

8.Walki PvP

8.1. Walki PvP mogą odbywać się z maksymalną przewagą 25 poziomów.
8.2. Wyjątkami walk bez limitu przewagi są areny PvP, wojny klanowe, prywatne i specjalne eventy.
8.3. Zasady PvP przy Herosie podane wyżej.
8.4. Zasady PvP przy Elicie 2 podane wyżej.
8.5. W walce grupa vs grupa różnica poziomów pomiędzy największym a najmniejszym poziomem Gracza z jakiejkolwiek grupy nie może być większa niż 20 poziomów. Nie dotyczy to areny PvP, wojen klanowych, specjalnych eventów.
8.6. Grupa Graczy, która posiada przewagę dwóch członków, nie może atakować innej grupy Graczy. (3 vs 2 - dozwolone, 7 vs 6 - dozwolone, 4 vs 2 - karalne, 7 vs 5 - karalne). Zakazuje się jednak walk 2 vs 1. Wyjątkiem są areny PvP, wojny klanowe, specjalne eventy.
8.7. Codziennie w godzinach 23:00 - 7:00 obowiązuje brak zasad dotyczących PvP. To znaczy, że w tych godzinach na serwerze panują zasady Hard PvP w każdym możliwym miejscu.

9.Wojny

9.1. Każdy Gracz ma możliwość wypowiedzenia osobistej wojny innemu Graczowi pod warunkiem przedstawienia stosownych argumentów, tj. częste kłótnie pomiędzy Graczami itp.
9.1.1. Aby wypowiedzieć wojnę innemu Graczowi, Gracz musi napisać post w odpowiednim temacie na Forum z przedstawieniem odpowiednich argumentów (pkt. 8.1.)
9.1.2. Zarządca może odrzucić prośbę o wypowiedzenie wojny prosząc o przedstawienie mocniejszych argumentów.
9.2. Wojny prywatne toczą się:
a) do 25 fragów
b) do czasu poddania się przez jedną ze stron
c) do czasu dojścia do porozumienia pomiędzy Graczami
d) maksymalnie przez 14 dni od daty rozpoczęcia wojny
9.2.1. Gracz, który wojnę przegra, zobowiązany jest do zapłacenia kontrybucji w wysokości 50m na rzecz drugiego Gracza.
9.2.2. W przypadku poddania się wysokość kontrybucji wzrasta do 70m.
9.2.3. W razie nie rozstrzygnięcia wojny (limit czasowy) wygrywa Gracz, który zdobył więcej fragów. Wtedy kontrybucja wynosi 30m.
9.2.4. Można toczyć maksymalnie 3 wojny prywatne w jednym czasie.
9.2.5. Każdy frag powinien być udokumentowany wklejonym do tematu screenem z końca walki.
9.3. Założyciel klanu ma możliwość wypowiedzenia wojny drugiemu klanowi, pod warunkiem, że przedstawi solidne argumenty, tj. niekulturalne teksty od strony drugiego klanu, częste dedanie klanowiczów, częste wybijanie e2, itp.
9.3.1. Aby wypowiedzieć wojnę innemu klanowi, Założyciel jest zobowiązany do napisania postu w przeznaczonym do tego temacie na forum oraz do przedstawienia stosownych dowodów.
9.3.2. Zarządca może odrzucić prośbę o wypowiedzenie wojny prosząc np. o solidniejsze dowody.
9.3.3. Wojny klanowe toczą się:
a) do 50 fragów
b) do rozwiązania jednego z klanów
c) do czasu dojścia do porozumienia między założycielami
d) maksymalnie przez 30 dni od daty rozpoczęcia wojny
9.3.4 Klan, który wojnę przegra zobowiązany jest do zapłacenia kontrybucji 150m na rzecz klanu wygranego.
9.3.5. W razie nie rozstrzygnięcia wojny (limit czasowy) wygrywa klan, który zdobył więcej fragów. Wtedy kontrybucja wynosi 100m.
9.3.6. 1 frag = 1 wygrane PvP. Nie liczy się ilość osób w grupie. (wygrane 1v1 i wygrane 5v2 liczone są jako 1 frag).
9.3.7. Każdy frag powinien być udokumentowany wklejonym do tematu screenem z końca walki.
9.3.8. Można toczyć maksymalnie 2 wojny klanowe w jednym czasie.
9.3.9. Podczas wojny klanowej, zabrania się założycielowi wydalania członków z klanu w celu ułatwienia wygrania wojny. Przed rozpoczęciem wojny, założyciel zobowiązany jest do przedstawienia całej listy osób w klanie w postaci zrzutu ekranu oraz umieszczenie go w odpowiednim do tego temacie. W przypadku wydalenia Gracza z klanu podczas wojny, fragi nadal zostają za niego naliczane.
9.3.10. Zabrania się wywoływania wojny klanowej bez zgody Zarządcy, takie sytuacje będą karane 24h kill`em dla założyciela klanu.

10.Forum

10.1. Aby założyć temat na Forum, trzeba otrzymać zgodę od Zarządcy lub SM serwera Legion.
10.2. Każdy temat ma własne zasady pisania w nim postów. Zasady są zawsze umieszczone w pierwszym poście. Nakazuje się ich przestrzegania przed publikacją postu.
10.3. Taryfikator Forum Legionu:
10.3.1. Spam lub posty offtopic w jakimkolwiek temacie (poza Rozmówkami Ogólnymi) będzie karany 12 godzinnym killem (chyba, że regulamin tematu głosi inaczej).
10.3.2. Prowokowanie kłótni = kill 24h.
10.3.3. Tzw. trollowanie = kill 12h.
10.3.4. Bezsensowne bądź prowokujące komentarze do postów = 24h/kill
10.3.5. Założenie tematu bez zgody Zarządcy lub SM = kill 48h i zamknięcie tematu.
10.4. Gracz nie ma prawa przekładać tematu odwołania, bądź pisania o nalożenej karze w temacie nie przeznaczonym do niego = kill 24h.
10.5. Każdy Gracz jest zobowiązany do utrzymania nieujemnej reputacji.
10.6. Powyższe punkty odnoszą się również do komentarzy do ocen.

11.Klany

11.1. Aby założyć klan, trzeba uiścić opłatę w formie serwerowej waluty oraz uzyskać zgodę Zarządcy. Cennik i dalsze instrukcje są podane na Forum.
11.2. Założyciel klanu musi uzyskać zgodzę Zarządcy bądź SM na założenie tematu rekrutacyjnego na forum. Temat może istnieć 7 dni, później jest usuwany.
11.2.1. Temat może być założony/otworzony ponownie po upływie dwóch tygodni od daty usunięcia/zamknięcia poprzedniego tematu. Wymaga ponownej zgody Zarządcy bądź SM.
11.2.2. Temat rekrutacyjny może zostać założony tylko przez Założyciela klanu.
11.2.2.1 W przypadku braku możliwości zakładaniu tematu przez Założyciela (np. knebel na forum), temat może założyć osoba powołana przez Założyciela.
11.3. Zarządca serwera zastrzega sobie prawo do zmiany ceny założenia klanu oraz do zamknięcia możliwości zakładania nowych klanów jeśli uzna, że jest ich wystarczająca ilość na serwerze. Informacja taka zostanie opublikowana w temacie Blog techniczny.
11.4. Osoba pragnąca założyć klan musi zebrać grupę minimum 5 osób (łącznie z założycielem), aby klan mógł powstać. Założyciel po utworzeniu klanu ma 24h na dodanie do niego wymaganej ilości osób. Ponadto w przeciągu dwóch tygodni od założenia klanu, łączna liczba postaci nie może być mniejsza niż 15. W przypadku niespełnienia przez Założyciela tego punktu zostaje on zobowiązany do usunięcia klanu w przeciwnym wypadku zostanie nałozona na niego kara, ale nie większa niż 14 dni po tym czasie postaci Założyciela klanu zostaną skierowane na Syberię.
11.5. Założenie klanu bez zgody Zarządcy wiąże sie z karą 24h killa dla zalożyciela. Taki Gracz jest zobowiązany do rozwiązania klanu w przeciwnym wypadku kara zostanie przedlużona, ale nie więcej niż na 14 dni po tym czasie postać zostanie przeniesiona na Syberię.
11.6. Założenie tematu rekrutacyjnego bez zgody Zarządcy bądź SM wiąże się z karą 24h killa dla założyciela tematu.

12.Kary

12.1. Za każdą karę w postaci killa o długości 12h lub większej, Gracz otrzymuje Upomnienie.
12.2. Za każdą karę w postaci mute o długości 12h lub większej, Gracz otrzymuje 0,5 Upomnienia.
12.3. Kary w postaci killa/muty przydzielane są na wszystkie postacie Gracza na serwerze Legion.
12.4. Liczba Upomnień posiadanych przez danego Gracza znajduje się w temacie 'Księga Kar' .
12.5. Liczba Upomnień w okresie 30 dni od rozpoczęcia gry na serwerze za wszelkie przewinienia zostaje podwojona. To znaczy, że jeżeli Gracz w ciągu 30 dni od rozpoczęcia gry na serwerze otrzyma karę w postaci zabicia postaci otrzyma 2 Upomnienia zamiast jednego, w przypadku wyciszenia otrzyma on jedno Upomnienie zamiast 0,5.
12.6. Tymczasowy ban wiąże się z dopisaniem 2 upomnień.
12.7. Knebel wiąże się z dopisaniem jednego Upomnienia.
12.8. Każdy Gracz ma prawo do zgłoszenia innego Gracza o złamanie regulaminu Legionu. Aby udokumentować złamanie regulaminu przez innego Gracza, należy zrobić zrzut ekranu (screena) z dokładnym opisem przewinienia. Reszta informacji o dowodach znajduje się w punkcie 3.14.
12.9. Jeśli jednak Gracz sądzi, iż Moderator popełnił błąd i kara nie powinna być nałożona, powinien skontaktować z Zarządcą maksymalnie w ciągu trzech dni od nałożenia kary i opisać problem.
12.10. Wszelkie screen'y (zrzut okna gry) są ważne 7 dni od momentu złamania regulaminu. Wszelkie screen'y starsze niż 7 dni, są nieważne i nie mogą być użyte jako dowód.
12.11. Po godzinie 19:00 wszelkie kary w postaci kill'a/mute krótszej niż 24h są podwajane, tak aby Gracz mógł odczuć karę za dnia.
12.12. W przypadku gdy Gracz łamie ten sam punkt regulaminu jego kara jest mnożona x2. Liczba Upomnień pozostaje bez zmian.

13.Taryfikator Legionu.

13.1. Używanie bugów/błędów lub ich rozpowszechnianie w Dodatku Globalnym = kill 100h.
13.2. Za zakłócanie eventów i konkursów serwerowych SM lub MC może nałożyć ostrzegawczą karę do 6h. W przypadku kłótni Gracza z Moderatorem, może on przedłużyć karę do 48h.
13.3. Wyrzucanie itemów poza kolizjami na mapkach serwerowych, NPC itp. wiąże się z karą 12h kill`a.
13.4. Zaatakowanie Gracza na Elicie 2 z przewagą większą niż 5 poziomów = kill 24h (nie dotyczy wojen klanowych, wojen prywatnych i specjalnych eventów)
13.5. Wybicie zajętej Elity 2 = kill 24h.
13.6. Zaatakowanie Gracza przy Herosie z przewagą większą niż 5 poziomów = kill 36h. (nie dotyczy wojen klanowych, wojen prywatnych i specjalnych eventów)
13.7. Wybicie zajętego Herosa = kill 24h.
13.8. Zaatakowanie Gracza bez jego zgody przy Tytanie= kill 24h. (nie dotyczy wojen klanowych, wojen prywatnych i specjalnych eventów)
13.9. Zaatakowanie Gracza z przewagą powyżej 25 poziomów = kill 72h. (nie dotyczy wojen klanowych, wojen prywatnych i specjalnych eventów)
13.10. Zaatakowanie Gracza w grupie = kill 100h (nie dotyczy wojen klanowych i specjalnych eventów). Karze podlega tylko osoba, która atakowała.
13.11. Kary z punktów 12.1.-12.11. mogą się sumować.
13.12. Układanie nieprzyzwoitych obrazków bądź napisów z itemków na mapce= kill 100h jeśli Gracz dobrowlonie się przyzna. W przypadku gdy winny nie chce dobrowlonie poddać się karze, kierowane jest zgłoszenie na panel kontaktowy, a po wyjaśnieniu sprawy osoba winna otrzymuje karę w postaci zesłania wszystkich postaci na Świat Wyrzutków.
13.13. Nieznajomość regulaminu serwera=kill 24h.
13.14. Groźby odnoszące się do życia realnego = kill 72h.
13.15. Używanie zwrotów slangowych, gwarowych i obcojęzycznych a także ich przekształcanie w celu poniżenia, sprowokowania, wyśmiania bądź obrażania = kill 48h.
13.16. Proponowanie łapówek, próby przekupstwa oraz zastraszanie w celu uniknięcia kary = kill 72h.
13.17. Obrażanie członków rodziny Gracza = kill 24-48h.
13.18. Rozsyłanie bez zgody Gracza jego zdjęć oraz prywatnych danych w celu jego ośmieszania = kill 100h.
13.19. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o Graczu w celu jego upokorzenia = kill 48h.
13.20. Nie powiadomienie Zarządcy o zmianie nicku = kill 12h.
13.21. Zajmowanie Elity 2 przez Gracza, który ze względu na zbyt wysoki poziom nie może jej atakować = kill 12h.
13.22. Prowokowanie do kłótni na czacie ogólnym i forum oraz uczestniczenie w niej = kill 36h
13.23. W przypadku jeżeli Taryfikator Legionu nie przewiduje kary za zachowania Gracza, które łamią regulamin Świata, regulamin Margonem, Etykietę Gracza bądź regulamin Światów Prywatnych, Rada serwera ma prawo ukarać Gracza według własnego uznania oraz stosownie do popełnionych czynów.
13.24. Podważanie decyzji MC, SM oraz Zarządcy = kill 12h.
13.25. Próby zastraszania lub przekupstwa Graczy w celu uniknięcia kary - kill 100h.
13.26. Każdy Gracz ma prawo nie wyrażać zgody do nazywania go zdrobniale lub w sposób naruszający jego godność. W takich przypadkach Gracz zobowiązany jest do wysunięcia prośby do osoby urażającej go aby zaprzestał takich czynności. W przypadku ignoracji prośby kierowanej przez Gracza ma prawo on do zgłoszenia takiej osoby. W takich sytuacjach będą wymagane dowody potwierdzające iż Gracz wysunął takową prośbę. Takie występki będą karane jak obraza Graczy według tartfikatora kar.

14.Warunki wyrzucenia na Syberię

14.1. Obraza Zarządców lub Moderatorów serwera, jak i ich rodzin lub bliskich ich osób.
14.2. Oszukiwanie Zarządców/Moderatorów serwera (np. zmiana nicku by uniknąć kary, przerobiony screen itp.).
14.3. Nieusprawiedliwiona nieobecność 14 dni i więcej.
14.4. Posiadanie 3 lub więcej Upomnień.
14.5. Stały ban.
14.6. Nagminne łamanie regulaminu Margonem (np. 2 kneble w ciągu tygodnia).
14.7. Nieuregulowanie ujemnej reputacji w ciągu tygodnia od ostrzeżenia Zarządcy.
14.8. Antyreklama serwera, działanie na jego szkodę, pomówienia, oczernianie serwera oraz niszczenie atmosfery i klimatu na serwerze wiąże się z karą 72h killa i ostrzeżeniem od Zarządcy. W przypadku braku poprawy zachowania Gracz zostanie skierowany na Syberię. W tym przypadku przy nałożeniu kary nie zostaje dla Gracza dopisane Upomnienie.
14.9. Próby przekupienia Zarządu serwera w celu uniknięcia kary.
14.10. Złamanie któregokolwiek z ww. punktów musi zostać udokumentowane screenem i opublikowane w temacie 'Księga Zgłoszeń'.

15.Odwołania

15.1. Każda osoba, która otrzyma karę wg. regulaminu serwera ma prawo się od niej odwołać jeśli uważa, że została ona nałożona na Gracza niesłusznie. W takim wypadku gracz w ciągu 7 dni powinien napisać swoje odwołanie w przeznaczonym do tego temacie na forum opisując sytuację oraz przedstawiając stosowne dowody na brak swojej winy.
15.2. Każda osoba zesłana na Syberię ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się od decyzji Zarządcy w przeznaczonym do tego temacie.
15.3. Zarządca ma prawo odrzucić odwołanie Gracza od Syberii jeśli uważa, że ten nie powinien dostać kolejnej szansy na serwerze.
15.4. Zarządca ma prawo do zatrzymania Gracza na serwerze oraz dania mu drugiej szansy jeśli z Radą serwera posiadają odpowiednie argumenty na to, że Gracz powinien zostać na serwerze.
15.5. Zarządca ma prawo do Zatrzymania Gracza na serwerze zesłanego z powodu nieobecności jeśli z Radą serwera posiadają odpowiednie argumenty na to, że Gracz powinien pozostać na serwerze. Taka osoba po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania nie ma mozliwości do kolejnego odwołania od Syberii w przypadku kolejnej zsyłki z powodu nieobecności.
15.6. Gracz pozostający na serwerze z powodu ostatniej szansy nie ma możliwości zakupienia dodatkowego Upomnienia, a najmniejsze złamanie regulaminu skutkuje wydaleniem na świat wyrzutków.

16.Moderatorzy serwera Legion.

16.1. Moderatorzy:
16.1.1. MC - Moderator Czatu
16.1.2. SM - Super Moderator
16.2. Obowiązki MC
16.2.1. Działanie na dobro świata oraz atmosfery.
16.2.2. Pilnowanie porządku w grze.
16.2.3. Aktywne uczestniczenie w życiu serwera.
16.2.4. Moderator jest zobowiązany do udokumentowania nadanej kary, o ile jest ona wyższa lub równa 12h (kill lub mute), jak i dodanie takiej informacji w temacie 'Księga Zgłoszeń'. Nie dotyczy to kar mniejszych niż 12h.
16.2.5. Moderatorzy muszą pełnić funkcje przeznaczone dla ich rang. W przeciwnym wypadku zostaną oni pozbawieni rangi.
16.2.6. Nadużywanie rangi MC wiąże się z upomnieniem od Zarządcy, a następnie utratą rangi.
16.2.7. Ranga MC przyznawana Grupie Eventowej nie upoważnia ich do rozpatrywania zgłoszeń i ingerowania w karanie Graczy za łamanie regulaminu. Członek GE posiadający rangę MC może ukarać Graczy tylko w przypadku zakłócania eventów/zabaw na serwerze.
16.3. Obowiązki SM
16.3.1. Działanie na dobro świata oraz atmosfery.
16.3.2. Pilnowania porządku w grze jak i na forum.
16.3.3. Aktywne uczestniczenie w życiu serwera.
16.3.4. Super Moderator jest zobowiązany do udokumentowania nadanej kary, o ile jest ona wyższa lub równa 12h (kill lub mute), jak i dodanie takiej informacji w temacie 'Księga Zgłoszeń'. Nie dotyczy to kar mniejszych niż 12h.
16.3.5. Moderatorzy muszą pełnić funkcje przeznaczone dla ich rang. W przeciwnym wypadku zostaną oni pozbawieni rangi.
16.3.6. Nadużywanie rangi SM wiąże się z upomnieniem od Zarządcy, a następnie utratą rangi.
16.4. MC/SM może utracić swoją rangę gdy:
16.4.1. Działa na szkodę serwera.
16.4.2. Zaniedbuje swoje obowiązki.
16.4.3. Nadużywa swojej rangi do celów prywatnych.
16.4.4. Póbuje czerpać dodatkowe korzyści z posiadania owej rangi.
16.4.5. Po upomnieniu Zarządcy nie zmieni swojej postawy.
16.4.6. Jest nieaktywny.
16.4.7. Wymienione wyżej wykroczenia powinny zostać udokumentowane screenem i zgłoszone do tematu `Księga Zgłoszeń`.

17.Zarządca.

17.1. Zarządca dokonuje wszelkich starań, aby odpisać na wiadomość Gracza w przeciągu 24h. W przypadku nieobecności lub cięższych spraw odpowiedzi można się spodziewać do 7 dni roboczych od daty napisania wiadomości.
17.2. Uprasza się o wysyłanie wiadomości w umiarkowany sposób, ponieważ mogą one zostać potraktowane jako spam. Uprasza się również o zachowanie kulturalnego tonu wypowiedzi.
17.3. Kontakt z Zarządcą można uzyskać poprzez adres e-mail: DemerenfarisLegion@wp.pl
17.4. Zarządca ma prawo do ignorowania wiadomości o treści spamerskiej/niepoprawnej według jego uznania.

18.Dodatek Globalny

18.1. Dodatek Globalny oferuje różne rozszerzenia do gry na serwerze Legion.
18.2. Zarządca gwarantuje, że Dodatek Globalny zawsze działa i jest jak najlepiej zoptymalizowany, aby nie spowalniać gry.
18.3. Jeśli Gracz ma ograniczony transfer danych lub sądzi, że Dodatek Globalny spowalnia mu grę, może wyłączyć niektóre z elementów Dodatku Globalnego w Panelu, który znajduje się w grze.
18.4. Dodatek Globalny jest zawsze testowany przed jakąkolwiek aktualizacją. Podczas wystąpienia jakichkolwiek błędów lub bugów, Gracz jest zobowiązany do skontaktowania się z Zarządcą i opisania błędu lub bugu, w celu naprawienia go. Tym samym zabrania się wykorzystywania błędu/bugu, w przeciwnym razie Gracz może zostać ukarany według Taryfikatora Legionu.
18.5. Zarządca zastrzega sobie prawa do kopiowania kodu i pomysłów z Dodatku Globalnego.

19.Postanowienia końcowe.

19.1. Nieznajomość treści głównego tematu Legionu nie upoważnia Graczy do wymówek typu „Nie przeczytałem”, „Nie widziałem”, „Zapomniałem”.
19.2. Jeśli Gracz zgłosi złamanie punktu, który wymaga posiadania zrzutu ekranu (screena), a takowego nie posiada, to wtedy takie zgłoszenie jest nieważne.
19.3. Wszelkie prośby i sprawy załatwiane są z Zarządcą w grze, na forum lub poprzez adres email.
19.4. Godziny Hard PvP opisane w punkcie z walkami dotyczą walk na E2, Herosach, Tytanach i mapach ogólnych. Zgłoszenia ataków w obowiązujących godzinach Hard PvP nie będą rozpatrywane.


Data
Akcja
Obowiązuje od:
2015-04-21
Publikacja nowego regulaminu świata.
05/05/2015
2015-04-27
Dodanie punktu 1.9.
---
2015-05-13
Dodanie punktu 10.4
---
2016-08-25
Publikacja nowego regulaminu świata
---
2016-08-28
Poprawa w punkcie 6.2.
---
2017-02-02
Usunięcie z regulaminu punktów 13.2 oraz 13.3
16/02/2017
2017-06-29
Publikacja nowego regulaminu świata
13/07/2017
2017-11-14
Zmiana w punkcie 7.7.2 oraz 8.3
28/11/2017
2018-03-20
Publikacja nowego regulaminu świata
03/04/2018
2018-05-20
Publikacja nowego regulaminu świata
03/06/2018
2018-08-28
Zmiany w punkcie 8.
11/09/2018
2018-10-09
Publikacja nowego regulaminu świata
23/10/2018
2019-09-26
Publikacja nowego regulaminu świata
09/09/2019
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -