Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Asylum


1. Postanowienia ogólne

1.1 Każdy Gracz jest reprezentantem świata Asylum i powinien godnie go reprezentować.
1.2 Obywatele świata Asylum podlegają Etykiecie gracza, Oficjalnym Zasadom Prywatnych Światów oraz Regulaminowi Świata Asylum, których mają obowiązek przestrzegać.
1.3 Zarządca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, uprzedzając o tym Graczy przynajmniej 14 dni wcześniej.
1.4 Świat Asylum będzie całkowicie zamknięty, nie przewiduje się żadnego rodzaju rekrutacji, poza wyborem nowego gracza przez Założyciela oraz Radę Świata. punkt zostanie usunięty z regulaminu dnia 14.11.2018
1.5 Serwer ma na celu łączyć graczy w jednym klanie, stawiając na ścisłą współpracę Graczy na wybranym wcześniej przedziale.

2. Zakładanie postaci

2 .1 Gracze otrzymując zaproszenie na postać, zobowiązani są na wbicie wcześniej ustalonego poziomu doświadczenia w wyznaczonym czasie. Wszelkie potrzebne informacje dotyczące wybranego przedziału zamieszczone są w Blogu Technicznym Świata Asylum.
2.2 Nick musi zaczynać się wielką literą, nie może być w żaden sposób wulgarny, dwuznaczny oraz obraźliwy wobec innego Gracza. Nick nie może zawierać znaków interpunkcyjnych, być pisany "FaLą" lub ciągiem liter.
2.3 Po założeniu postaci każdy Gracz ma obowiązek dołączenia do klanu North, nie później niż w 48h od założenia.
2.4 W przypadku gdy którykolwiek z Graczy serwera wyrazi chęć ustawienia zastępcy nieposiadającego bezpośredniego dostępu do świata Asylum, wymagane jest zatwierdzenie przez Zarządce oraz Radę Świata.

3. Rozgrywka

3.1 Głównym założeniem świata jest wzajemna pomoc w każdym aspekcie rozgrywki.
3.2 Zabroniony jest handel przedmiotami za złoto oraz aukcje, każdy gracz jest zobowiązany do oddawania przedmiotów, jeżeli są mu zbędne a inny Gracz ich potrzebuje.
3.3 Każdy Gracz ma obowiązek traktować innych z szacunkiem, zabrania się prowokacji i obrażania siebie nawzajem.
3.4 Na każdym czacie obowiązuje kultura wypowiedzi zgodna z punktem 3.4, oraz całkowity zakaz używania słów powszechnie uznanych za wulgarne oraz ich cenzurowanie, a także spamu oraz rozpowszechniania treści erotycznych.

4. Herosi/Tytani/Elity II

4.1 Każdy Gracz ma obowiązek poinformować o znalezieniu herosa poprzez dodatek serwerowy lub czat klanowy.
4.2 Po zawołaniu, Gracz powinien odczekać przynajmniej 1 minutę na informację od pozostałych Graczy, którzy mogą wyrazić chęć uczestniczenia w walce.
4.3 Zakaz solowania herosów, wyjątkiem są momenty kiedy żaden inny gracz nie wyrazi chęci przybycia lub znalazca herosa jest jedynym Graczem online.
4.4 Zabrania się zajmowania zdobyczy z herosów, tytanów lub elit 2.
4.5 Gracz ma obowiązek dążyć do utworzenia jak największej grupy, dodając każdą osobę która przybyła na tytana lub herosa.

5. Kary oraz zasady wydalenia ze świata.

5.1 Na serwerze nie występują kary w postaci kill'a oraz mute.
5.2 Za każde złamanie regulaminu świata Asylum, Gracz otrzyma Upomnienie. Limit upomnień dla każdego gracza wynosi 5.
5.3 Osiągnięcie przez Gracza 5 Upomnień jest równoznaczne z nieodwołalnym wydaleniem ze świata.
5.4 Każde Upomnienie wiąże się z głosowaniem Rady Świata odnośnie dalszego pobytu ukaranego na serwerze.
5.4.1 Rada Świata może podjąć decyzję o wydaleniu ukaranego ze świata, cofnięciu upomnienia za rozstrzygane przewinienie lub pozwolić Graczowi na dalszą grę na zasadzie Ostatniego Ratunku.
5.4.2 W przypadku kiedy Gracz posiada mniej niż 5 Upomnień, a Rada podejmuje decyzję o wydaleniu ze świata, głos społeczności serwera jest brany pod uwagę. Może to nastąpić po złamaniu fundamentalnych założeń Świata Asylum (np. niszczenie współpracy, obraza Graczy itp.), lecz każdy głos, za oraz przeciw musi być odpowiednio uzasadniony w odpowiednim temacie na forum. Każdy Gracz musi opowiedzieć się w głosowaniu, inaczej głosowanie zostaje unieważnione, a winny zostaje ukarany wyłącznie Upomnieniem.
5.4.3 Ostatni Ratunek pozwala zostać na świecie do momentu popełnienia kolejnego przewinienia.
5.5 Zgłoszenie gracza polega na zrobieniu zrzutu ekranu oraz napisaniu odpowiedniego postu uzasadniającego zgłoszenie na forum.
5.5.1 Zrzut ekranu powinien obejmować pełne okno gry i zawierać dokładną datę i godzinę.
5.5.2 Zrzuty ekranu podlegają przedawnieniu po upływie miesiąca od ich zrobienia.
5.5.3 Pod uwagę będą brane tylko zrzuty ekranu umieszczone na platformie Imgur.
5.6 Zarządca ma prawo zesłania konta ze stałą blokadą na świat wyrzutków po upływie 30 dni od jej nałożenia, dając tym samym Graczowi czas na ewentualne wyjaśnienie sprawy z Administracją Margonem.
5.7 Zarządca zastrzega sobie prawo do zesłania konta, które zmieniło właściciela.

6. Forum

6.1 Do założenia tematu na forum potrzebna jest zgoda Zarządcy.
6.2 Na forum obowiązują zasady poszczególnych tematów oraz zasady obowiązujące na forum gry Margonem.

7. Aktywność

7.1 Od Graczy wymagane jest aktywne uczestnictwo z życiu serwera.
7.2 Nieaktywność dłuższą niż 7 dni Gracz powinien zgłosić Zarządcy.

8. Rola Zarządcy, SM oraz MC

8.1 Każdy Gracz pełniący rolę SM oraz MC ma obowiązek stać na straży regulaminu świata i egzekwować kary za jego złamanie.
8.2 Zarządcę, Super Moderatorów oraz Moderatorów Czatu, regulamin obowiązuje w równym stopniu co pozostałych graczy.

9. Odwołania

9.1 Gracz ma prawo odwołać się od decyzji Rady Świata na Panelu Kontaktowym Margonem.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Zakładamy serwer aby się odciąć, więc róbmy to jak należy, szanujmy siebie nawzajem, grajmy "fair play" i wspierajmy się.Data
Akcja
Obowiązuje od:
---
Publikacja nowego regulaminu świata.
---
31.10.2018
usunięcie punktu 1.4
14.11.2018
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -