Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Albatros

2015-02-07 Publikacja nowego regulaminu świata, który obowiązywać będzie od: 22/02/2015
2015-04-30 Publikacja nowego regulaminu świata, który obowiązywać będzie od: 14/05/2015
2015-11-26 Publikacja nowego regulaminu świata, który obowiązywać będzie od: 10/12/2015
2016-08-26 Zmiana w punkcie 8.6.
2017-03-16 Publikacja nowego regulaminu świata, który obowiązywać będzie od: 30/03/2017


1. Postanowienia ogólne:
1.1. Gracz zakładając postać oznajmia, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu serwera, Dokumentacji serwera w Blogu Technicznym, Regulaminu Gry, Taryfikatora Kar, Regulaminu Czatu oraz Etykiety Gracza Margonem. Nieznajomość. | 72hk.
1.2. O zmianie regulaminu gracze zostaną poinformowani 14 dni wcześniej.
1.3. Mute jest zamieniane na killa według wzoru: 2hm=1hk. Gracz jest zabijany, gdy uzbiera 48hm. Hk zostają dopisane do Księgi kar.
1.4. Za konto odpowiedzialny jest właściciel.
1.5. Jakiekolwiek dyskusje, podważanie decyzji Zarządcy bądź Rady świata. | 72hk.
1.6. Otrzymanie knebla. | 36kh.
1.7. Otrzymanie bana czasowego. | 108hk.
1.8. Graczom usuniętym ze świata nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
1.9. Wszystkie dowody w formie screenshot'ów muszą być pełne, nie mogą być edytowane, muszą zawierać datę i godzinę oraz dodatek “kto tu jest + zegarek serwerowy”, jeśli dowód pochodzi z okna gry.
1.9.1. Dowód jest ważny przez 14 dni, następnie przedawnia się. Zarządca może uznać przedawniony dowód, jeśli dotyczy on poważnej sprawy.
1.10. Niejasności z interpretacją regulaminu lub wszelkie wątpliwości wyjaśnia jego twórca.
1.11. Gracze, którzy zostali zesłani na Syberię za poważne przewinienia/psucie klimatu automatycznie zostają wpisani do Czarnej księgi Albatrosa.
1.12. Zarządca oraz Rada świata mają prawo zastosować recydywę. Polega ona na podwojeniu hk/hm w przypadkach, takich jak np. ponowne złośliwe/naganne zachowanie, ponowne złamanie tego samego punktu regulaminu z premedytacją, itd.
1.13. Gracz, który uzbiera 216hk zostaje zesłany na Syberię.
1.14. Wykorzystywanie luk w regulaminie równa się zesłaniem na Syberię.
1.15. Gracz, który psuje klimat - utrudnia grę innym, krytykuje zmiany oraz postępy na serwerze nic nie wnosząc, spiskuje, obraża graczy/Zarządcę/Radę świata zostaje zesłany na Syberię. Potrzebne są 3 dowody do zesłania takiego gracza.
1.16. Jakiekolwiek udowodnione próby oszukania bądź oszukanie Zarządcy skutkują zesłaniem na Syberię. Tego punktu może użyć tylko i wyłącznie Zarządca.
1.17. Gracz, który otrzyma bana stałego zostaje zesłany na Syberię.
1.18. Zaśmiecanie map, tworzenie znaków/treści powszechnie nieprzyzwoitych. | 48hk.
1.19. Jeśli konto zmieni właściciela i nowym właścicielem nie będzie gracz dotychczas grający na serwerze, to postacie zostają zesłane na Syberię. 
1.20. Gracze znajdujący się w Czarnej księdze Albatrosa nie mają prawa wchodzić do gry na świat Albatros z kont, na których są współwłaścicielami.
1.20.1. Udowodnienie nielegalnej gry zastępcy. | 72hk.

2. Zaproszenia:
2.1. Zaproszenie na świat może wysłać tylko i wyłącznie Zarządca serwera.
2.2. Zaproszenie na świat można uzyskać z rekrutacji ogólnej na forum Margonem oraz z różnego rodzaju rekrutacji organizowanych w obrębie serwera lub poza nim. Zaproszenie można również wygrać we wszelakiego rodzaju konkursach lub akcjach charytatywnych.
2.3. Zarządca ma prawo do zapraszania graczy spoza rekrutacjami, jeśli uzna to za stosowne.
2.4. Zarządca może zaprosić gracza ponownie po zesłaniu na Syberię i jest to wyłącznie jego decyzja, pod warunkiem, że gracz nie znajduje się w Czarnej księdze Albatrosa.
2.5. Żebranie bądź próby nielegalnego zdobycia zaproszenia skończą się wpisaniem do Czarnej księgi Albatrosa oraz zgłoszeniem na panel kontaktowy, jeśli będą odpowiednie dowody.

3. Postacie:
3.1 Aby kupić postać/reset postaci należy wysłać zgłoszenie na skrzynkę pocztową na postać Rodd według podanego wzoru tutaj + wysłanie wiadomości na maila zarządcy, że zgłoszenie zostało wysłane. Brak zastosowania się do wzoru i procedury zakupu postaci/resetu. | 48hk.
3.2. Na serwerze można posiadać sześć postaci.
3.3. Cennik postaci znajduje się tutaj.
3.4. Żebranie bądź próby nielegalnego zdobycia postaci. | 72hk.
3.5. Postacie można wygrać w konkursach/zabawach organizowanych przez Radę serwera, otrzymać od Zarządcy za zasługi bądź zdobyć z herosa serwerowego.

4. Nicki:
4.1. Nicki muszą być klimatyczne(w klimacie fantasy), zakaz nicków takich i podobnych jak: xXCzesioXx, CzEsiO, Ślepy nóż, szułf, zielony xd, mamcia Filipa, Mr Black, itd.
4.2. Generatory klimatycznych nicków znajdują się tutaj.
4.3. Gracz, który posiada nieklimatyczny nick. | 72hk + dostaje 14 dni na jego zmianę. Jeśli tego nie zrobi, zostaje zesłany na Syberię.

5. Klany:
5.1. Aby założyć/przejąć klan, gracz musi posiadać zgodę Zarządcy oraz uiścić opłatę w wysokości 200m. Złoto należy wysłać na skrzynkę pocztową na postać Rodd.
5.1.1 Założenie lub przekazanie klanu bez zgody Zarządcy lub uiszczenia opłaty. | 72hk.
5.2. Nazwa klanu musi być klimatyczna, należy skonsultować ją z Zarządcą.
5.2.1. Jeśli nazwa klanu nie jest klimatyczna, to założyciel klanu dostaje 7 dni na zmianę nazwy, jeśli tego nie zrobi, musi rozwiązać klan do 3 dni.
5.2.2. Założyciel, który nie rozwiąże klanu po upływie 3 dni od zgłoszenia zostaje zesłany na Syberię.
5.3. Zarządca zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zgody na założenie lub przekazanie klanu bez podania powodu.
5.4. Aby klan mógł istnieć musi znajdować się w nim minimum 7 graczy (Nie mylić z postaciami!).
5.4.1. Jeśli klan nie ma 7 graczy przez dłuższy okres czasu (3 tygodnie) to założyciel ma 7 dni na zwerbowanie graczy.
5.4.2. Brak wymaganej ilości graczy w klanie po zgłoszeniu i upływie czasu werbowania wiąże się z rozwiązaniem takiego klanu przez założyciela w ciągu 3 dni.
5.4.3. Założyciel, który nie rozwiąże klanu po upływie 3 dni od zgłoszenia, zostaje zesłany na Syberię.
5.5. W przypadku zesłania na Syberię założyciela klanu lub w momencie otrzymania bana stałego musi on przekazać klan zgodnie z tymi zasadami. Jeżeli tego nie zrobi, lub nie rozpocznie procedury przekazania przez panel/e-mail w ciągu 30 dni, to taki klan zostanie rozwiązany przez administrację.
5.6. Powyższe punkty nie obowiązują klanu administracyjnego, czyli skarbca serwera. 

6. Elity, Elity II, Herosi, Tytani:
6.1. Niedozwolone jest zajmowanie elit, elit II oraz tytanów.
6.2. Dozwolone jest zajmowanie herosów.
6.2.1. Herosa zajmuje się pisząc na czacie: "Zajmuje herosa [pełna nazwa herosa]". Dodatkowo należy zrobić ss stojąc przy herosie.
6.2.2. Zajmując herosa gracz musi mieć do niego bezpośredni dostęp.
6.3. Heros należy do tego gracza, który zajmie go najwcześniej. Warto najechać na wiadomość zajęcia na czacie, aby pokazał się czas przy robieniu ss.
6.4. Ss zajęcia herosa jest ważny do czasu, aż nasza postać nie zniknie (wylogowanie/przelogowanie/itp/itd) z mapy.
6.5. Przed dołączeniem do grupy przy herosie gracz powinien zapytać o ss zajęcia herosa, aby zweryfikować do kogo on należy.
6.6. Gracz, który ma zajętego herosa nie może zostać zabity. Zabicie gracza zajmującego herosa. | 72hk.
6.7. Gracz, który zajął herosa ma możliwość przekazania go innemu graczowi np. w celu zmiany postaci.
6.7.1. Aby przekazać herosa innemu graczowi należy napisać na czacie: "Przekazuję herosa graczowi: Nick gracza."
6.7.2. Gracz, który został wytypowany do przejęcia herosa musi zrobić ss.
6.8. Gracz, który znalazł i zajął herosa ma prawo do rezerwacji 1 dowolnego itemu, reszta zostaje przyznana losowo.
6.8.1. Zarezerwować przedmiot należy przed zaatakowaniem herosa.
6.8.2. Gracz, który nie oddał zarezerwowanego przedmiotu otrzymuje 72hk i 5 kolejnych dni na oddanie przedmiotu. Jeżeli tego nie zrobi jego postacie zostaną zesłane na Syberię.
6.9. Wybicie herosa. | 72hk.

7. Walki:
7.1. Uznawane są mikstury ucieczki ze względu na przypadkowe ataki. Gdy zostanie użyta owa mikstura walka się nie liczy.
7.2. Przewaga 10 poziomów. Czyli mając 60 lvl mogę maksymalnie zaatakować gracza z 50 lvl.
7.2.1. Atakowanie gracza z większą przewagą niż 10 poziomów. | 72hk.
7.2.2. Dozwolony jest atak gracza z niższym lvl na gracza z wyższym lvl.
7.3. Maksymalnie dozwolone 10 zabić jednej osoby w ciągu jednej doby, każde zabicie powinno być uwiecznione na ss.
7.3.1. Zabicie gracza więcej niż 10 razy w ciągu doby. | 72hk.
7.4. Grupa vs gracz. Jeśli grupa zaatakuje gracza to wtedy karę ponosi gracz atakujący. | 72hk.
7.5. Grupa vs grupa. Różnica poziomów między najwyższymi poziomami w grupie nie może być większa niż 10 lvl. Liczebność grup ma znaczenie. Niedozwolone jest atakowanie grupy, w której znajduje się mniejsza ilość graczy, niż w grupie atakującego. Dozwolony jest atak na grupę większą liczebnie.
7.5.1. Atakowanie grupy z mniejszą ilością graczy lub z różnicą między najwyższymi poziomami w grupie większą niż 10 lvl. Karę ponosi gracz atakujący. | 72hk.
7.6. Gracz vs grupa. Różnica poziomów gracza atakującego i gracza z najwyższym poziomem w grupie nie może przekraczać 10 lvl. Mając przykładowo 110lvl można zaatakować grupę, która ma w składzie przynajmniej jednego gracza, który posiada minimum 100 lvl. Poziom reszty graczy w grupie nie ma znaczenia.
7.6.1. Zaatakowanie grupy, w której różnica poziomów między graczem atakującym, a graczem z najwyższym poziomem w grupie jest większa niż 10 lvl. | 72hk.
7.7. W sobotę obowiązują zasady Krwawej Soboty.

8. Wojny klanowe:
8.1. Wojny klanowe są dozwolone. W odpowiednim temacie trzeba podać klan, któremu chcemy wypowiedzieć wojnę oraz powody wojny. Jeżeli wojna zostanie zaakceptowana przez Zarządcę, to trwa ona, aż do zakończenia bądź poddania się któregoś z klanu.
8.2. Wypowiedzenie wojny bez zgody. | 72hk.
8.3. W czasie trwania wojny nie obowiązują punkt 7.2. oraz 7.3.
8.4. Wojna klanowa trwa 30 dni od jej rozpoczęcia.
8.4.1. Zakończenie wojny przed terminem jest równoznaczne z przegraniem wojny bez względu na jej aktualny wynik. Odpowiedzialność bierze założyciel klanu.
8.4.2. Założyciel, który rozwiąże klan w trakcie trwania wojny. | 72kh.
8.5. Gracze nie mogą odejść z klanu lub do niego dołączyć od czasu wypowiedzenia wojny w temacie do momentu jej zakończenia. Gracz który odejdzie lub dołączy do klanu, który prowadzi wojnę. | 72hk.
8.6. Wojna może toczyć się o jakąś stawkę (złoto/rozwiązanie klanu który przegra wojnę/itemy - zależnie od preferencji i pomysłów). Wymagana jest zgoda założycieli obu klanów.
8.6.1. Założyciel klanu, który przegra i nie spełni warunków uzgodnionych w punkcie 8.6. w ciągu 14 dni od zakończenia wojny. | 72hk.

9. Chat:
9.1. Karze podlegają wszystkie czaty oprócz czatu globalnego z dodatku oraz czatu klanowego, jednak w niektórych przypadkach Zarządca może przyjąć takie zgłoszenie i nadać karę.
9.2. Żebranie. | 24hm.
9.3. Przeklinanie, cenzurowanie wulgaryzmów, używanie wulgarnych skrótów. | 72hm.
9.4. Spamowanie/floodowanie. | do 48hm.
9.5. Pisanie całych zdań CAPS-LOCKIEM bądź "pOkEmOnEm". | 48hm.
9.6. Wszczynanie kłótni, prowokowanie. | 24hk + 72hm.
9.7. Nękanie, grożenie. | 48hk + 72hm.
9.8. Obrażanie, poniżanie oraz zniesławianie. | 48hk + 72hm.
9.9. Używanie komendy "/me" w innym celu jak opisywanie czynności wykonywanej przez postać gracza. | 24hm.

10. Forum:
10.1. Aby założyć temat na forum trzeba mieć zgodę Zarządcy.
10.1.1. Założenie tematu bez zgody Zarządcy. | 72hk + zamknięcie i usunięcie tematu.
10.2. Zanim napiszesz posta, to najpierw zapoznaj się z zasadami pisania postów - znajdują się w prawym dolnym rogu.
10.3. Niektóre tematy posiadają własne zasady, zapoznaj się z nimi i przestrzegaj ich.
10.4. Zasady tematów akceptuje bądź ustala Zarządca.
10.5. Zarządca oraz Rada świata posiadają prawo do pisania w każdym temacie.
10.6. Grożenie, nękanie, prowokowanie w poście lub ocenie posta. | 72hk.
10.7. Obrażanie, poniżanie oraz zniesławianie w poście lub ocenie posta | 72kh.
10.8. Bezsensowne oceny bądź posty nic nie wnoszące do tematu. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, to siedź cicho! | 72hk.
10.9. Gracz, który będzie posiadał reputację na minusie i zostanie zgłoszony, dostaje 14 dni na odrobienie jej.
10.9.1. Jeśli gracz nie odrobi reputacji w ciągu 14 dni, to zostaje zesłany na Syberię.
10.10. Pisząc na forum pamiętaj o zachowaniu estetyki Twoich wypowiedzi. Interpunkcja, ortografia jest wymagana. Jesteśmy w Polsce, więc piszemy poprawnie po polsku! Brak estetyki wypowiedzi. | 48hk.

11. Nieobecności:
11.1. Postać, która jest nieaktywna przez 14 dni na świecie oraz gracz posiadający ją nie zgłosił nieobecności w odpowiednim temacie, zostaje zesłana na Syberię.
11.1.2. Temat z możliwością zgłoszenia nieobecności znajduję się tutaj. Maksymalny okres nieobecności to jeden miesiąc.
11.1.3. Powyższe punkty dotyczące nieaktywności nie obowiązują Administracji Margonem oraz Rady serwera.

12. Rekrutacja:
12.1. Gracze, którzy dostali się z rekrutacji posiadają 3 miesięczny okres próbny z czego pierwsze dwa tygodnie są objęci ochroną gracza.
12.2. Lista graczy objętych okresem próbnym znajduje się tutaj.
12.3. Ochrona gracza zmienia ilość zabić w punkcie 7.3. z 10 na 2. Zabicie gracza więcej niż 2 razy w ciągu doby. | 72hk.
12.4. Przez okres próbny kary liczone są x2.
12.5. W temacie rekrutacyjnym obowiązuje zakaz dodawania postów z pomocą dla graczy, jest od tego odpowiedni temat tutaj. Gracze zostaną poinformowani o nim przy wynikach oraz na czacie/reklamie w grze. Dodanie postu w temacie rekrutacyjnym, a nie w temacie z pomocą dla nowych graczy. | 24hk.

13. Dodatek globalny:
13.1. Wskazane jest używanie dodatku globalnego. Gracze, którzy specjalnie wyłączają dodatek globalny mogą zostać zawieszeni i pozbawieni udziału w eventach, konkursach itd. Tego punktu może użyć tylko i wyłącznie Zarządca.
13.2. Gracze, którzy próbują oszukać bądź oszukują dodatek globalny zostają zesłani na Syberię.
13.3. Kary na czacie globalnym podlegają swojemu systemowi kar, czyli ograniczeniu dostępu do czatu globalnego lub możliwości pisania na nim. Blokadę zazwyczaj można otrzymać za nieodpowiednie zachowanie.

14. Kontakt:
14.1. Najlepszą drogą kontaktu z zarządcą jest mail: vonmarcus.margonem@gmail.com
14.2. Pamiętaj o przedstawieniu się oraz dołączeniu linku do swojego profilu.
14.3. Nie odpowiadam na pytania, które nie mają sensu, próby zakupu zaproszenia oraz podania składane przez maila.

Regulamin sporządzony przez Zarządcę serwera prywatnego Albatros, a następnie konsultowany z graczami serwera.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -