Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  
Regulamin Świata Prywatnego Mordor


1. Postanowienia ogólne

1.1. Każdy gracz posiadający postać na świecie prywatnym Mordor oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz ponosić konsekwencje w przypadku naruszenia zasad. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konieczności przestrzegania go. Po zalogowaniu się do gry, gracz ma obowiązek zapoznania się z treścią wiadomości systemowej oraz przejrzeć forum, aby nie przeoczyć żadnej nowości.
1.2. Gracz jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Margonem, zasad światów prywatnych oraz zasad obowiązujących na chacie i na forum.
1.3. Zabrania się wykorzystywania wszelakich niedomówień, luk bądź niejasności w regulaminie. Udowodnione wykorzystywanie ewentualnych braków może równać się z przeniesieniem wszystkich postaci gracza na Syberię. W razie jakichkolwiek problemów związanych z interpretacją regulaminu, zarządca jest zobowiązany do wyjaśnień i są one jedyną formą poprawnej interpretacji zasad.
1.3.1. W przypadku, gdy któryś z punktów będzie stwarzał wiele kłopotów lub będzie nadinterpretowany/przekręcany przez graczy, będzie objaśnany w Blogu Technicznym przez zarządcę.
1.4. Za złamanie regulaminu grozi kara w postaci killa, mute lub Syberii. Karze podlegają wszystkie postacie gracza z wyjątkiem sytuacji szczególnych opisanych w regulaminie.
1.4.1. Każde przewinienie jest weryfikowane indywidualnie przez moderatora. Ma on prawo odrzucić zgłoszenie, jeśli uzna, że jest ono zbyt małej wagi. W razie jakichkolwiek sprzeczności decydujące zdanie ma zarządca.
1.4.2. W przypadku złamania kilku punktów regulaminu na raz moderator ma prawo sumować kary, a jeśli gracz łamie ten sam punkt regulaminu po raz kolejny, moderator może również podwoić karę lub zamienić mute na killa.
1.5. Za konto odpowiada właściciel i ponosi on również odpowiedzialność za czyny swojego zastępcy.
1.5.1. W wyjątkowych przypadkach zarząd może nadać karę za treści na profilu gracza, za posty na forum Margonem lub wiadomości na skrzynce pocztowej w grze (niezależnie od świata).
1.5.2. Zastępca bez postaci na Mordorze nie może logować się na tym świecie. Zarządca jednak ma prawo wyrazić zgodę na granie zastępcy spoza świata. O takie zgody można ubiegać się na forum w temacie Sprawy Organizacyjne. Zarządca może w dowolnym momencie bez podania przyczyny wycofać się ze zgody, o czym gracz zostanie poinformowany wraz z czasem, w którym zastępca powinien zostać usunięty (minimum trzy dni). Przyłapany w grze zastępca = zesłanie gracza na Syberię. Procedura wygląda tak samo jeśli gracz w wydzielonym czasie nie usunie zastępcy lub gdy zastępcą jest gracz, który został odznaczony do zesłania na świat wyrzutków.
1.6. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w regulaminie gracze będą poinformowani przynajmniej dwa tygodnie wcześniej.
1.7. Udowodnione próby zastraszania, oszukania bądź przekupienia zarządu świata prywatnego Mordor będą skutkowały przeniesieniem na Syberię lub killem do 200h. Pod ten punkt podlegają również sytuacje, kiedy gracz śle w stronę zarządu oszczerstwa, pomawia, wykazuje wyraźne chęci utrudniania wykonywania przez zarządcę/SM/MC obowiązków, znieważa, nieustannie podważa ich zdanie bądź też posiada pretensjonalny ton wypowiedzi itp. Zarzucanie stronniczości osobom z rady, zastraszanie panelem kontaktowym, sugerowanie, iż "ustawia" konkursy lub próbuje czerpać dobra materialne za wykonywaną pracę (wszystko bez dowodów) również nie są mile widziane i będą za to wymierzane kary.
1.7.1. Zakazuje się również prób przekupywania graczy. Będzie to skutkowało przeniesieniem na Syberię. Dotyczy to sytuacji, w których, przykładowo: gracz x oferuje graczowi y złoto za wycofanie zgłoszenia i inne tego typu.
1.8. Przyznanie się do naruszenia regulaminu jest równoznaczne z popełnieniem wykroczenia. Może wtedy zostać nałożona kara nawet, jeśli nie ma wystarczających dowodów. Przyznanie się do winy może mieć miejsce w jakimkolwiek elemencie gry: na forum, na stronie klanu, poczcie (w wyjątkowych przypadkach również z innych światów) i wiadomościach na chacie w grze, również tych na chacie klanowym itd.
1.9. W sytuacjach spornych zarządca ma prawo skorzystać z logów w panelu zarządzania lub skierować się na panel kontaktowy i wyjaśnić sprawę, a wiadomości administracji mogą służyć jako dowody.
1.10 Każdy screen będący dowodem do zgłoszenia naruszenia regulaminu musi być nieedytowanym pełnym zrzutem całego okna przeglądarki wraz z paskiem systemowym komputera, na którym widoczna jest data oraz godzina. Screen musi znajdować się na hostingu imgur. W sytuacjach wymagających dokładniejszego ustalenia godzin zdarzeń wymagane są również godziny przy wiadomościach w oknie gry. Dowody z gry nie mogą być starsze niż tydzień, a w przypadku forum można zgłaszać za sprawy do miesiąca wstecz. Zasady przyjmowania screenów są również opisane w temacie Padół Osądu. Zgłoszenie z niepoprawnym dowodem = 24h killa.
1.11. Gracz ponosi odpowiedzialność za linki, które rozpowszechnia i, jeśli znajdą się w nich tagi bądź treści wulgarne, niepożądane, obraźliwe, prześmiewcze, zarząd ma prawo ukarać gracza karą do 72h killa, a w skrajnych przypadkach nawet Syberią.
1.12. W skład zarządu serwera wchodzą osoby opisane w drugim poście Blogu Technicznego.
1.12.1. Podszywanie się pod zarząd serwera i/lub próby wyciągnięcia dóbr materialnych poprzez podawanie się za zarządcę/SM/MC skutkuje przeniesieniem wszystkich postaci gracza na Syberię.
1.13. Zakazuje się oszukiwania i okradania graczy - do 100h killa, w sytuacjach naprawdę skrajnych zarządca ma prawo przenieść postacie gracza na Syberię.
1.14. Gracz ma pięć dni na odwoływanie się od kary w temacie na forum specjalnie temu przeznaczonym. Po tym czasie odwołania będą odrzucane.
1.15 Po osiągnięciu bądź przekroczeniu 200h kar wszystkie postacie gracza zostają przeniesione na Syberię. Kille wpisywane są jako normalne godziny, mute mają przelicznik, np. 12h mute to 6h w podliczeniu.
1.16. Kary obejmują całe konto gracza i nie zerują się nawet po zesłaniu na Syberię. Dlatego po osiągnięciu 200h kar nie ma możliwości powrotu na serwer. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w punkcie 9.5.
1.17. W uzasadnionych sytuacjach zarządca ma prawo zwolnić gracza z przestrzegania poszczególnych punktów regulaminu, jeśli działa on w sprawach serwerowych.
1.18. Jeśli gracz straci dostęp do konta (np. kradzież, ban) lub otrzyma knebla, które mogą uniemożliwić, np. odwołanie się od kary, powinien zgłosić się z tym do Shayano przez któryś z kontaktów podany na jej profilu. Jeśli tego nie zrobi, zarządca nie będzie sam ingerował w jego sytuację i ma prawo, np. przenieść postacie takiego gracza na Syberię za nieaktywność.
1.18.1. Zarząd serwera ma obowiązek dopisać graczowi 35h do spisu kar za otrzymanie każdego knebla lub 70h do spisu kar za otrzymanie każdego bana.
1.19. Układanie z przedmiotów wulgarnych, niepożądanych, obraźliwych słów lub obrazków – 100h killa.
1.20. W przypadkach, gdy gracz wykazuje przejawy działań, które mają na celu negatywnie wpływać na atmosferę serwera, utrudniać rozgrywkę innym lub odbierać przyjemność z przeglądania forum bądź, gdy oczernia serwer (lub jego zarząd), wypowiada się w sposób bardzo nieprzychylny bez poparcia swoich słów konkretnymi dowodami – do 200h killa. W tym punkcie nie zakazujemy graczom wyrażać własnej opinii, nawet, jeżeli ma być ona negatywna, ale wyrażać ją da się w przyzwoity sposób i należy mieć to na uwadze.
1.21. Zgłoszenia na graczy z zawiści, na siłę lub takie, po których widać, iż gracz chce mścić się na drugim graczu (np. za to, że ten zgłosił go wcześniej) – 36h killa oraz odrzucenie zgłoszenia, a punkt ten wykorzystywać może jedynie zarząd serwera. Oczywiście, jeśli są podstawy do nadania kary, nikt jej nie uniknie.
1.22. Wszelkiego rodzaju zachowania, wypowiedzi lub treści, które będą miały na celu podjudzanie kogoś przeciwko komuś, namawianie do nienawiści lub ośmieszania danej osoby bądź też nawet jawna dyskryminacja i "tępienie" danego klanu/danej osoby mogą zostać ukarane killem nawet do 100h.
1.23. Obrazy, prowokacje, złośliwe oceny, oczernianie itp. powinny zgłaszać osoby, których to bezpośrednio dotyczy, ponieważ sytuacje mogą mieć różny kontekst. Nie zwalnia to w żaden sposób z obowiązku zachowania kultury słowa. Wyjątek: jeśli gracz sam nie jest w stanie z różnych powodów zgłosić obrazy, może to zrobić ktoś inny.
1.24. Osoby, których postacie zostały odznaczone do zesłania na Syberię, nie mają już prawa do zgłaszania innych za przewinienia.
1.25. Wszystkie wypowiedzi i zachowania, które wskazują na chociażby częściową nieznajomość zasad panujących na serwerze będą karane killami do 100h. Może być to nieznajomość zarówno regulaminu świata jak i innych treści oraz regulaminów znajdujących się na forum/chacie systemowym.
1.26. W wyjątkowych sytuacjach zarząd serwera ma prawo ukarać gracza za coś, co nie zostało dokładnie ujęte w regulaminach serwera.

2. Główne zasady posiadania postaci

2.1. Aby posiadać postać na świecie prywatnym Mordor należy otrzymać zaproszenie od zarządcy. Każda próba otrzymania zaproszenia w sposób nielegalny wiąże się z permanentnym zakazem wstępu na świat oraz zgłoszeniem na panel kontaktowy, jeśli zarządca posiada na to odpowiednie dowody.
2.2. Głównym sposobem otrzymania zaproszenia na świat prywatny Mordor jest pomyślne przejście rekrutacji ogólnej na forum.
2.2.1. Zarządca ma prawo zapraszać graczy poza rekrutacją, ale jest zobowiązany do prowadzenia spisu zaproszonych osób w Blogu Technicznym. Zarządca ma prawo, np. zwolnić takiego gracza z okresu próbnego lub konieczności wbicia konkretnego poziomu postaci. Zarządca ma również prawo nagradzać zaproszeniami graczy serwera według własnego uznania.
2.2.2. W wyjątkowych sytuacjach gracz może zostać zaproszony na serwer w czasie zamkniętej rekrutacji za napisanie podania prywatnie do zarządcy, który może skonsultować jego przypadek z radą serwera. Taka osoba otrzyma normalny okres próbny i wytyczne co do wbicia wymaganego poziomu doświadczenia.
2.3. Wraz z otrzymaniem zaproszenia i odnotowaniem w Blogu Technicznym każdy gracz przechodzi miesięczny okres próbny. W tym czasie wszystkie kary są nakładane podwójnie.
2.3.1. Gracz może nie zakończyć pomyślnie okresu próbnego nawet jeżeli nie otrzymał przez ten czas żadnej kary. Okres próbny służy do ogólnej obserwacji graczy i z tego powodu zarządca ma prawo zadecydować o usunięciu gracza ze świata bez podawania przyczyny jeśli z jakiegoś powodu w trakcie trwania okresu próbnego wzbudził on jakiekolwiek zastrzeżenia.
2.4. Gracz zobowiązany jest do wbicia minimum 60 poziomu doświadczenia w czasie 2 tygodni od wysłania zaproszenia przez zarządcę. Jeśli tego nie zrobi – jego postać zostanie zesłana na Syberię. Punkt ten dotyczy jedynie pierwszych postaci.
2.5. Na świecie prywatnym Mordor można posiadać maksymalnie 6 postaci:
a) pierwszą postać gracz (głównie) otrzymuje po pomyślnym napisaniu podania,
b) drugą, trzecią oraz czwartą postać gracz może zakupić za złoto bądź walutę serwerową lub wygrać w konkursach,
c) piątą i szóstą postać gracz może otrzymać za zasługi wobec świata lub wygrać w zabawach, jeśli posiada już cztery postaci.
2.6. Gracz ma możliwość zresetowania swojej postaci. Taka procedura również kosztuje i przebiega na zasadach opisanych w temacie „Sprawy Organizacyjne”, tj. resetowana postać zostaje zsyłana na Syberię przez zarządcę (gracz może ją w tym czasie usunąć) i wysyłane jest nowe zaproszenie.
2.6.1. Do 10 poziomu doświadczenia reset postaci jest darmowy.
2.7. Wszystkie cenniki znajdują się w Blogu Technicznym na forum. Ceny mogą ulec zmianie według uznania zarządcy, który poinformuje o tym z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
2.8. W celu zakupienia postaci bądź wykorzystania zaproszenia wygranego w konkursie (na wykorzystanie zaproszeń daje się maksymalnie dwa tygodnie czasu) należy zgłosić się w temacie „Sprawy Organizacyjne” na forum.
2.9. Złoto zawsze należy wysyłać na postać "Shayano". Pieniądze te trafiają do skarbca serwera.
2.10. Nicki postaci nie mogą być w żaden sposób obraźliwe lub wulgarne – karą jest przeniesienie postaci na Syberię oraz w skrajnych przypadkach zgłoszenie na panel kontaktowy.

3. Ogólne zasady gry na świecie

3.1. Zezwala się na wybijanie elit, elit II oraz tytanów.
3.2. Zabrania się podejmowania walki z poprawnie zajętym herosem. Rozpoczęcie takiej walki równa się z karą 48h killa tylko i wyłącznie dla atakującego gracza.
3.2.1. Aby zająć herosa, gracz musi stać maksymalnie 5 kratek* od niego i napisać na czacie ogólnym „Zajmuję X**” lub "Zajmuję herosa X**". Od tego momentu heros jest zajęty przez 15 minut. Ten sam gracz nie może już w ogóle zająć herosa ponownie. Każde zajęcie powinno być udokumentowane poprawnym screenem, który dodatkowo przedstawia godzinę wysłania wiadomości zajęcia na czacie. Herosa może zaatakować każdy członek grupy zajmującej. Każdy członek grupy powinien stać w obrębie 5 kratek od herosa i także na tym samym poziomie mapy.
*Musi to być 5 kratek na tym samym “poziomie” mapy, czyli gracz zajmujący musi mieć bezpośrednią możliwość podejścia do herosa bez wychodzenia poza obszar 5 kratek.
**przez X rozumie się pełną nazwę herosa: należy uwzględniać każdy człon nazwy. Dopuszcza się odmianę, np. "Zajmuję Demonisa Pana Nicości". Dozwala się też brak polskich znaków i wielkich liter.
3.2.2. Zgłoszenie wybicia herosa, aby zostało przyjęte, wymaga jedynie poprawnego screena zajęcia. Resztę dowodów zarząd pozyskuje z panelu zarządcy. Ta sama zasada dostarczania dowodów obowiązuje w przypadku zaatakowania grupy zajmującej herosa.
3.2.3. Próby oszukiwania przy zajmowaniu herosa/kombinowanie podlegają karze do 100h killa. W tego typu sytuacjach zarząd może wymagać screena z minimapy w grze, dzięki któremu możliwe będzie określenie położenia graczy.
3.3. Jeśli gracz lub jego drużyna oddali się od herosa na odległość większą niż 5 kratek - zwalniają herosa. To samo jeśli zajmujący przejdzie na inną mapę, wyloguje się z gry, zostanie zabity przez herosa/jakiegokolwiek potworka – zwalnia herosa i inny gracz ma wtedy prawo go zająć.
3.3.1. Gracz, który zajął herosa (wraz z drużyną) jest nietykalny przez 15 minut od zajęcia i nie można go atakować. Rozpoczęcie walki równa się z karą 48h killa dla atakującego gracza.
3.4. Na serwerze nie istnieje zajmowanie jakichkolwiek przedmiotów z mobków. Zarząd nie będzie ingerować w umowy pomiędzy graczami. Dopuszcza się jednak wyjątkowe sytuacje, w których przedmioty będą przeznaczone, np. tylko dla nowych graczy i udokumentowane podnoszenie ich będzie karane killami do 48h. Podobna zasada obowiązywać może nowych graczy w przypadku podnoszenia przedmiotów nie na swoją profesję.
3.5. Na świecie nie ma żadnych ograniczeń lvlowych jeśli chodzi o zabijanie innych graczy. Można się bić gdzie się chce i jak się chce. Wyjątek stanowią sytuacje opisane w punktach 3.3.1 oraz 7.1.2.
3.5.1. Zarządca może na potrzeby eventu lub w wyjątkowej sytuacji ustalić, iż na określony czas zabrania się walk itp., a gracze zostaną o tym stosownie poinformowani.
3.6. Statystyki świata są ustawione na maksymalne. Zarządca ma prawo je zmieniać w każdej chwili wedle własnego uznania, a gracze zostaną o tym stosownie poinformowani.
3.7. Zabrania się używania wszelkiego rodzaju wspomagaczy, pogramów, rozszerzeń itp. automatyzujących rozgrywkę w jakikolwiek sposób.
3.7.1. Zarządca i wyznaczeni MC/SM mają możliwość poddania gracza procesowi weryfikacji jeżeli jego rozgrywka budzi podejrzenia. Gracz ma obowiązek zareagować na pisane do niego wiadomości na chacie ogólnym/prywatnym lub na wysyłane przez SM ostrzeżenia za pomocą komendy !nick_gracza bądź !town oraz musi zareagować na wydane proste polecenia.
3.7.2. Pojedyncza weryfikacja powinna trwać przynajmniej 5 minut lub od ubicia e2 do kolejnego ubicia. Całość obserwacji może trwać od dnia do nawet czterech tygodni. Z tego powodu SM ma prawo dostarczyć na Padół Osądu dowody starsze niż tydzień.
3.7.3. Materiał dowodowy stanowić mogą zarówno screeny jak i nagrania z procesu weryfikacji oraz logi z panelu zarządzania.
3.7.4. Gracz, który nie zastosuje się do prostych poleceń wydanych przez SM podczas weryfikacji zostanie zesłany na Syberię.
3.8. Zakłócanie weryfikacji poprzez, np. atakowanie SM podczas gdy na chacie ogólnym w grze wyraźnie widać, że moderator zajmuje się weryfikacją będzie równać się z karą do 100h killa.

4. Zasady dotyczące czatu w grze

4.1. Karze podlegają czaty: ogólny, prywatny, grupowy oraz globalny. Nie przewiduje się kar za czat klanowy z wyjątkiem obrażania czy znieważania członków zarządu serwera.
4.2. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji gracz się znajdzie – czy zostanie faktycznie oszukany bądź potraktowany w nieprzyjemny sposób – nie ma prawa namawiać innych przeciwko komuś, obrażać czy też pomawiać i wyzywać. Nic nie upoważnia do wulgarnego słownictwa, bezczelnego traktowania i braku kultury. W takich sytuacjach gracza nadal obowiązuje regulamin.
4.3. Gracz zobowiązany jest do przestrzegania kultury słowa w swoich wypowiedziach oraz do stosowania zasad poprawnej pisowni, ortografii i interpunkcji. W przypadku nagminnego kaleczenia języka = 1-72h mute i/lub 1-72h killa.
4.4. Na czacie zakazuje się nadmiernego: wysyłania linków, żebrania, spamowania, floodowania, pisania wielkimi literami, FaLą lub tzw. „p0k3m0n3m” oraz wklejania długich treści takich jak, np. walki. Złamanie zakazu = 1-48h mute i/lub 1-72h killa.
4.5. Komendę /me należy wykorzystywać jedynie do poprawnych opisów czynności postaci. W innych przypadkach = 1-72h mute i/lub 1-72h killa.
4.6. Zakazuje się obrażania/ośmieszania gracza bądź ubliżania mu, a nawet jego najbliższej rodzinie, porównywania do zwierząt, kpienia, uwłaczania godności osobistej (w tym również posługiwanie się obraźliwymi skrótami, slangiem miejskim), szantażowania – 12-199h killa, w przypadkach szczególnych nawet Syberia.
4.7. Używanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgaryzmy, cenzurowanie wulgaryzmów bądź skróty od nich, treści antysemickie/rasistowskie/erotyczne/dwuznaczne są zabronione = 1-72h mute i/lub do 100h killa.
4.7.1. Niedokończone słowo również podlega karze, a wmawianie, że „miało się coś innego na myśli” może skutkować tylko zwiększeniem ilości godzin killa o dodatkowe 12h.
4.8. Zabrania się wszelkiego rodzaju kłótni oraz prowokowania do nich, psucia klimatu na czacie, trollowania, gróźb oraz prób szykanowania - 12-120h killa.
4.9. Zarząd świata nie ingeruje w wymiany złotem czy przedmiotami między światami. Jeśli gracz podejmuje się przyjęcia jakiejkolwiek takiej propozycji – zawsze robi to na własną odpowiedzialność.

5. Zasady dotyczące forum

5.1. Zabrania się zakładania tematów na forum bez zgody zarządcy bądź osoby upoważnionej do wydawania takich zgód – 36h killa oraz zamknięcie tematu.
5.2. Każdy temat na forum posiada swoje własne zasady, z którymi gracz przed napisaniem postu powinien się zapoznać i do nich zastosować. Jeśli zasady nie są wyszczególnione, obowiązuje punkt 5.3. Jeśli wyszczególniona kara w temacie jest mniejsza niż przewiduje punkt 5.3., a przypadek naruszenia zasad jest skrajny, SM ma prawo zwiększyć karę.
5.2.1. Należy również pamiętać o zachowaniu kultury słowa. Gracz zobowiązany jest, również na forum, do przestrzegania zasad poprawnej polszczyzny – w przypadku nagminnych błędów - 1-72h killa, jednorazowe wpadki nie będą brane pod uwagę. Na forum również obowiązuje punkt 4.2.
5.3. W każdym temacie panuje jednak absolutny zakaz:
a) spamowania oraz pisania postów nie na temat – 12h killa – z tej zasady zwolniony jest temat „Mroczne Szeptaniny”.
b) kłótni oraz prowokacji do nich, gróźb, pomówień, szykanowania, kpienia, obrażania i uwłaszczania godności osobistej, propagowania nienawiści - 12-199h killa.
c) wulgarnego wypowiadania się (wulgaryzmy i skróty od nich, cenzurowanie, niedokończone słowa, slang) - 12-100h killa.
d) przydzielania ocen emanujących zawiścią, zazdrością, mających na celu ubliżenie graczowi lub obrażenie go (również poprzez porównywanie do zwierząt); poniżania; szantażowania; uwłaszczania godności osobistej; obrażania członków rodziny – 12-199h killa.
e) umyślnego rozciągania postów – do 100h killa.

6. Klany

6.1. Aby założyć klan należy otrzymać zgodę od zarządcy. Założenie klanu kosztuje, a cena jest podana w Blogu Technicznym. Założenie klanu bez zgody równa się z zabiciem postaci założyciela na 336h, a jeśli nie rozwiąże on klanu lub nie uiści opłaty bądź nie zmieni nazwy po nakazie od zarządcy po pięciu dniach jego postacie zostaną zesłane na Syberię.
6.1.1. W przypadku chęci zmiany założyciela klanu, należy otrzymać zgodę od zarządcy w temacie "Sprawy Organizacyjne". Zmiana bez konsultacji = 336h killa dla obecnego założyciela. Ma on tydzień na porozumienie z zarządcą, który może nie wyrazić zgody na przejęcie klanu przez innego gracza i wtedy klan należy rozwiązać.
6.2. Zakazuje się tworzenia obraźliwych nazw klanów oraz rang. To samo dotyczy treści na stronie oficjalnej klanu. Każda nazwa przechodzi przez weryfikację zarządcy – ma on prawo odmówić założenia klanu o danej nazwie i nakazać wymyślenie innej. W przypadku, gdy gracz posłuży się daną nazwą mimo odmowy podlega takiej samej karze jak w punkcie 6.1.
6.2.1. W przypadku chęci zmiany nazwy, na nową nazwę należy otrzymać zgodę od zarządcy w temacie "Sprawy Organizacyjne". Brak konsultacji = zabicie założyciela na 336h. Ma on tydzień na porozumienie z zarządcą w sprawie nowej nazwy.
6.3. Wojny klanowe są dozwolone i zarząd serwera nie będzie w nie ingerować.
6.4. Na każdy temat z rekrutacją do klanu należy otrzymać zgodę od zarządcy. Zakładać taki temat może jedynie założyciel klanu i ma on obowiązek zaprezentować najpierw jego treść zarządcy. Na nabór daje się dwa tygodnie – po tym czasie temat na forum zostaje zamknięty, a kolejną rekrutację można zorganizować dopiero po miesiącu.
6.5. Wszystkie kary w postaci killa 336h, opisane w powyższych punktach, po wyjaśnieniu sytuacji w podliczaniu są uznawane jako 50h.

7. Waluta serwerowa i skarbiec świata

7.1. Na Mordorze funkcjonuje waluta serwerowa – Nublary. Można ją głównie wygrać w konkursach, eventach, loteriach bądź otrzymać za pomoc przy rozwoju serwera. Za walutę serwerową można wykupić różne dobra opisane w Blogu Technicznym świata na forum.
7.1.1. Zarząd serwera może czasowo organizować eventy/konkursy/zabawy, podczas których gracze będą mieli możliwość zakupienia/wygrania różnych dóbr opisanych w nowym poście na forum. Mogą być to usługi takie jak, np. czasowa nietykalność bądź też czasowe zajęcie elity, promocje na postacie i różne inne opcje.
7.1.2. Zarządca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania tych dóbr sporadycznie jako unikalne wynagrodzenie dla graczy zasłużonych dla serwera.
a) Nietykalność - zaatakowanie nietykalnego gracza = 36h killa.
b) Zajęcie wybranej e2 - zaatakowanie zajętej e2 lub gracza zajmującego tę e2 = 36h killa.7.2. Przyznawaniem waluty zajmują się osoby do tego wyznaczone.
7.3. Złoto zgromadzone w skarbcu serwerowym jest przechowywane i kontrolowane przez zarządcę, który jest zobowiązany do wydawania go na dobro i rozwój serwera.
7.4. Zakłócanie różnego rodzaju eventów również może podlegać karze. Dotyczy się to różnych, losowych sytuacji, w których gracz próbuje utrudnić prowadzącemu organizację lub też celowo przedłuża, np. licytacje - 12-72h killa.

8. Nieaktywności oraz ujemna reputacja

8.1. Gracz zobowiązany jest logować się na wszystkie swoje postacie przynajmniej raz na 14 dni. Jeśli któraś z postaci gracza będzie nieaktywna dłużej niż 14 dni – zostaje ona przeniesiona na Syberię. Zsyłana jest tylko nieaktywna postać.
8.2. Gracz ma prawo usprawiedliwić swoją nieobecność w temacie na forum specjalnie do tego przeznaczonym. Może też prosić znajomego o usprawiedliwienie go lub zgłosić się osobiście do zarządcy poprzez kontakty podane na profilu.
8.3. Jeśli gracz zostanie przeniesiony na Syberię za nieobecność, ma prawo wrócić na serwer. Jedynym warunkiem jest ponowne pomyślne przejście rekrutacji.
8.4. Zarządca ma prawo do usprawiedliwienia niektórych graczy.
8.5. Gracz ma prawo usprawiedliwić swoją nieobecność na minimalnie 15 dni, a maksymalnie 60 dni. Jeśli ten czas upłynie, a gracz nie zaloguje się do gry, nieaktywne postacie zostaną przeniesione na Syberię.
8.6. Gracz jest zobowiązany do posiadania reputacji przynajmniej na poziomie zerowym. Jeśli jego reputacja spadnie na minus, otrzymuje on tydzień na odrobienie reputacji i wtedy na jego postacie nakładana jest kara w postaci 336h killa. Jeśli nie odrobi reputacji, zostanie zesłany na Syberię.
8.6.1. Jeśli gracz odrobi reputację szybciej niż jest to planowane może zgłosić się do zarządcy lub członka rady serwera indywidualnie bądź w temacie przeznaczonym do odwołań.
8.6.3. 336h killa, które gracz otrzymuje, gdy jego reputacja spadnie na minus, po odrobieniu reputacji jest zapisywane jako 50h w podliczeniu.

9. Przenoszenia na Syberię oraz Ostatnia Szansa

9.1. Gracz może zostać zesłany na Syberię za:
a) osiągnięcie dopuszczalnej ilości godzin kar (200h).
b) wykroczenia, które są uwzględnione w regulaminie, m.in. oszustwa, kradzieże, niedopuszczalne zachowanie (psucie atmosfery świata, nagminne obrażanie).
c) nieodrobienie reputacji w wyznaczonym czasie.
d) nieaktywność powyżej 14 dni bez usprawiedliwienia.
e) niewbicie 60 poziomu na pierwszej postaci w wyznaczonym czasie.
f) stałą blokadę konta.
g) nielegalne wspomagacze gry opisane w punktach 3.7.
9.2. W przypadku, gdy gracz ma zostać przeniesiony na Syberię z powodu osiągnięcia dopuszczalnej ilości godzin kar, ma prawo ubiegać się o otrzymanie Ostatniej Szansy. Wtedy należy zgłosić się w temacie z odwołaniami od nałożonych kar. Gracz przejdzie przez tajne głosowanie zarządu, który podejmie decyzję o warunkowym pozostawieniu go na świecie. Decydujące zdanie ma zarządca.
9.2.1. Każde złamanie regulaminu świata po otrzymaniu Ostatniej Szansy równać się będzie z natychmiastowym przeniesieniem na Syberię.
9.3. Gracz może poprosić dobrowolnie o przeniesienie jego postaci na Syberię. Według własnego uznania, może zesłać wszystkie swoje postacie lub tylko wybrane. Taką procedurę należy rozsądnie przemyśleć, gdyż po odznaczeniu postaci do zesłania, nic już nie zostanie cofnięte. Gracz, który zsyła się z własnej woli, może wrócić na serwer podczas ogólnodostępnej rekrutacji.
9.4. Niezależnie od tego, za co postać gracza jest zsyłana na Syberię, zarządca nie będzie zdejmował zesłania „aby gracz mógł coś sobie spakować”.
9.5. Zarządca może jednorazowo przyznać graczowi specjalną łaskę. Oznacza to tyle, iż gracz może zostać warunkowo przywrócony na serwer, a jego godziny resetują się, ale w zamian za to, każda kara, którą otrzyma, będzie na stałe mnożona razy dwa.
9.6. Zarządca ma prawo zredukować ze spisu część kar lub całość kar według własnego uznania dla wszystkich graczy świata lub dla poszczególnych osób w ramach podziękowania za zasługi dla świata, czynny udział w życiu i rozwoju serwera lub za długi bezproblemowy czas gry na serwerze.
9.7. Zarządca w szczególnych przypadkach ma prawo usunąć ze świata gracza, który nie gra czynnie lub widać, że zachował postać m.in. po to, aby udzielać się podczas burzliwych/kontrowersyjnych dyskusji czy też żeby oglądać co się dzieje na serwerze i jego forum.

10. Zarząd serwera – przywileje, obowiązki oraz kontakt

10.1. Rekrutacją do zarządu i Grupy Eventowej zajmuje się zarządca i nikt inny. To on decyduje o awansie bądź degradacji członków rady świata. Zarządca ma także prawo do nagradzania SM/MC za wykonywanie obowiązków oraz może odebierać rangi według własnego uznania.
10.1.1. Zażalenia odnośnie pracy SM/MC należy kierować bezpośrednio do zarządcy.
10.2. Każda osoba wchodząca w skład zarządu jest opisana w Blogu Technicznym wraz z obowiązkami, które powinna wykonywać. Nikt nie ma prawa zajmować się czymś, co nie zostało mu powierzone. Wyjątek stanowi zarządca, który ma wręcz obowiązek ingerować w różne sprawy w celu nadzorowania.
10.3. Zarząd wspólnie podejmuje różne decyzje dotyczące ważnych spraw na serwerze. Dotyczy to zarówno zmian jak i głosowań odnośnie przyznania graczowi Ostatniej Szansy.
10.4. Osoby funkcyjne również są zobowiązane do przestrzegania regulaminu.
10.5. Zarząd musi odznaczać się obiektywnością, rzetelnością i lojalnością względem zarządcy. Takie osoby muszą również być aktywne i bezstronne, a podejmowane przez nie decyzje muszą być sprawiedliwe oraz nie mogą one zaniedbywać swoich obowiązków.
10.5.1. Osoby funkcyjne muszą przede wszystkim chcieć działać dla dobra serwera, pilnować porządku zarówno w grze jak i na forum. Do ich obowiązku należy nakładanie kar za każde przewinienie (w zakresie swoich możliwości i wyznaczonych uprawnień) i dokumentowanie tego w Padole Osądu.
10.5.2. Nadużywanie rangi skutkuje natychmiastowym odebraniem jej.
10.6. W razie gdyby zarządca był nieobecny ma on prawo powołać na ten czas swojego zastępcę, który będzie mógł robić wszystko, co dla niego możliwe jako zastępczego zarządcy. Taka informacja zostanie podana w Blogu Technicznym. Odpowiedzialność za czyny i decyzje zastępcy ponosi zarządca świata.
10.7. Każdy członek zarządu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkiego rodzaju informacji, które przekazywane są na konferencji zarządu lub które prywatnie przekazuje mu zarządca. Dotyczy to zarówno planowanych zmian jak i różnych eventów oraz innych, losowych spraw.
10.8. Moderatorzy nie mają prawa podważać decyzji innych moderatorów – może to robić jedynie zarządca, który jest ponad wszystkimi i ma obowiązek nadzorować decyzje SM/MC.
10.9. Super Moderatorom zakazuje się spamowania komendą /nar lub /all oraz wykorzystywania ich niezgodnie z przeznaczeniem. /nar służy tylko i wyłącznie do opisów, a /all do, np. informowania o ważnych sprawach bądź ewentualnej integracji z graczami poprzez różnego rodzaju zabawy i quizy.
10.10. Kontakt do zarządcy zawsze jest podany na jego profilu. SM oraz MC nie mają obowiązku podawania kontaktów do siebie i podstawowym sposobem kontaktu z nimi jest wtedy skrzynka pocztowa lub czat w grze bądź forum.

Regulamin został spisany przez Shayano z pomocą zarządu ŚP Mordor oraz z uwzględnieniem opinii graczy.

2016-01-25
Publikacja regulaminu świat
---
2016-02-02
Usunięcie z regulaminu punktu "9.9.2
---
2016-01-03
Publikacja nowego regulaminu świata
05/02/2016
2016-02-28
Zniesienie punktu II.5
---
2016-05-16
Publikacja nowego regulaminu świata
30/05/2016
2016-05-30
Zmiana w punkcie 2.6(druga postać); usunięcie punktu 6.8.
---
2016-06-24
Publikacja nowego regulaminu świata
08/07/2016
2016-06-24
Publikacja nowego regulaminu świata
08/07/2016
2016-10-08
Publikacja nowego regulaminu świata
22/10/2016
2017-02-02
Publikacja nowego regulaminu świata
16/02/2017
2017-28-12
Publikacja nowego regulaminu świata
11/01/2018
2018-08-27
Publikacja nowego regulaminu świata
10/09/2018
2019-05-21
Publikacja nowego regulaminu świata
04/06/2019
2019-10-03
Publikacja nowego regulaminu świata
17/10/2019
2020-06-22
Publikacja nowego regulaminu świata
06/07/2020
2020-12-03
Publikacja nowego regulamin
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -