Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  

Forum Margonem > Newsy > Changelog

[zamknięty] [Przeszukaj temat] [Dodaj do ulubionych]
Koniec strony Strona: [1]

Clarion

3001157
902
Wersja 1.20 / 03.04.2019 r.

POPRAWIONE:
• [silnik] Naprawiono filtrowanie klanów ze spacją w nazwie.
• [silnik] Naprawiono błąd z jednoczesnym używaniem broni dwuręcznej i tarczy.
• [silnik] Naprawiono błąd z brakiem możliwości atakowania potwora.
• [silnik] Naprawiono błąd z filtrowaniem w oknie klanów.
• [silnik] Naprawiono błąd z występowaniem pokonanych potwór w Margonem Mini na mapach instancyjnych.
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował osłabienie naszych efektów leczenia podczas użycia Jadowitego podmuchu.
• [silnik] Poprawiono literówkę w komunikacie o nieaktualnym zaproszeniu do klanu.
• [silnik] Naprawiono błędne przydzielanie lootów dla dezerterów.
• [silnik] Naprawiono błędne przypisywanie profesji podczas zmiany przez NPC.
• [silnik] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał walkę w otchłani między graczami, którzy byli razem w grupie.
• [NI/SI] Naprawiono błędne kolizje, które pozostawały po losowaniu się Elit II.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie komunikatu o braku miejsca dla nowych klanowiczy.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie komunikatu o zaciągniętej pożyczce.
• [NI/SI] Naprawiono błąd, który nie pozwalał na otworzenie okna klanów po opuszczeniu klanu.
• [NI] Poprawiono zmienianie toreb i używanie przedmiotów w wersji mobilnej.
• [NI] Poprawiono działanie komendy "/all".
• [NI] Poprawiono wyświetlanie niestandardowych rozmiarów strojów i maskotek w sklepie.
• [NI] Naprawiono błędnie wyświetlający się w pierwszej turze cooldown umiejętności.
• [NI] Naprawiono przemieszczanie się tabeli zakończonych aukcji.
• [NI] Przesuwanie przedmiotów pod pole torby nie powoduje już przeniesienia przedmiotu do innej torby.
• [NI] Poprawiono działanie przewijania w oknach (Mozilla Firefox).
• [NI] Naprawiono wyświetlanie starych wiadomości na czacie w odwrotnej kolejności.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie nieprawidłowych ikonek typu przedmiotu (torby i książki).
• [NI] Poprawiono odtwarzanie dźwięku podziału łupów po akceptacji.
• [NI] Naprawiono odświeżanie powiadomienia wokół widgetów kalendarza i aktualności.
• [NI] Poprawiono zachowanie maskotek z elementami gry.
• [NI] Naprawiono błąd z przesuwaniem mapy na Firefox.
• [NI] Naprawiono błąd z kolorem zdobytego przedmiotu w dodatku Powiadomienie o zdobytych przedmiotach.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wejście do gry jeżeli w nicku gracza była `.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie złota w oknie aktualności.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usuwanie widgetów.
• [NI] Poprawiono kolumny przy długich nazwach przedmiotów w oknie odzyskiwania przedmiotów.
• [NI] Poprawiono nachodzące na siebie litery, przy dużych wielkościach w oknie klanów.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie warstw w oknach.
• [NI] Poprawiono działanie filtrów podręcznej mapy.
• [NI] Poprawiono dodawanie umiejętności do paska skrótów.
• [NI] Poprawiono linkowanie w banerach.
• [NI] Poprawiono komunikację na linii interfejs - silnik.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie tytułu w skrzynce odbiorczej.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował niewyświetlanie się podświetlenia postaci, gdy ta znajdowała się na krawędzi mapy.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie się podstawowego wyglądu wskaźnika myszki.
• [NI] Poprawiono informację w logu walki po użyciu Aury Szybkości.
• [NI] Poprawiono informację w logu walki po użyciu Aury Ochrony
• [NI] Naprawiono przeskakiwanie scrollbara przy rozdawaniu punktów statystyk.
• [NI] Poprawiono umieszczanie przedmiotów w depozycie.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie listy profesji w filtrze w oknie Rzemiosła.
• [NI] Poprawiono treść komunikatu podczas rozwiązywania klanu.
• [NI] Poprawiono zapisywanie się postępu muzyki przy przejściu przez mapę.
• [NI] Poprawiano używanie widgetów i umiejętności po powiększeniu ekranu na urządzeniach mobilnych.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie ceny wykupu umiejętności klanowych.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował wyłączanie się muzyki po odświeżeniu gry.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie się menu kontekstowego na urządzeniach mobilnych.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował zawieszenie się dialogu/okna lootu przy odrzuconym zapytaniu do silnika.
• [NI] Wyłączono przyjmowanie zapytań od silnika przy wygaśnięciu sesji gry.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie +/- przy bilansie w oknie handlu.
• [NI] Ujednolicono i poprawiono nazwy widgetów we wszystkich elementach gry.
• [NI] Naprawiono dziwne zachowanie się konsoli w przypadku braku ładowania się gry.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie się niepotrzebnego scroll bara w oknach dialogowych.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przesuwanie zawartości przy użyciu gestów na urządzeniach mobilnych.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie się opcji filtra szybkiego sprzedawania.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie się wystających opcji w rozwijanych listach.
• [NI] Naprawiono błąd z brakiem wybranej postaci na świecie podczas przelogowywania.
• [NI] Naprawiono błąd z wyświetlaniem komunikatu o nieprawidłowym typie przedmiotu w dolnym pasku skrótów, gdy przedmiot zmieni swój typ.
• [SI] Naprawiono nieistniejący odnośnik w oknie dodatków.
• [SI] Poprawiono wyświetlanie wiadomości na czacie.
• [SI] Naprawiono działanie Enter podczas podziału łupu.
• [SI] Naprawiono otwieranie się odpowiedniego sklepu premium w banerze nad oknem gry w przypadku braku posiadania mikstur leczących.


DODANE:
• [silnik] Dodano mechanizm wymiany przedmiotów.
• [silnik] Dodano możliwość podglądu umiejętności podczas bycia martwym.
• [silnik] Dodano wyłączanie escepowania znaków we wszystkich elementach gry.
• [NI/SI] Dodano możliwość podglądu umiejętności podczas bycia martwym.
• [NI/SI] Dodano mechanizmu wymiany przedmiotów.
• [NI/SI] Dodano wyłączanie escepowania znaków we wszystkich elementach gry.
• [NI/SI] Dodano wyświetlanie kosztów wykupu umiejętności i questów klanowych.
• [NI/SI] Aktualizacja skryptu parsera BBCode.
• [NI] Dodano zmianę koloru statusu online/offline/online nieprzytomny oraz statusu wrogów.
• [NI] Dodano nawigację do gracza - po najechaniu na nick gracza (gracze na mapie) wyświetla się strzałka wskazująca gdzie jest dany gracz. W wersji mobilnej opcję należy wybrać z menu kontekstowego. Nawigacja ta wyświetla się również podczas pościgu PvP.
• [NI] Dodano nowe ikonki poczty oraz konsoli.
• [NI] Dodano tipy do ikon widocznych w walce na outficie postaci.
• [NI] Dodano tip pomocniczy widoczny po najechaniu na zakładkę "chat ogólny".
• [NI] Dodano opcję "omiń" do Elit II blokujących przejście.
• [NI] Dodano hotkey na wystawianie przedmiotów na aukcję.
• [NI] Dodano zliczanie ilości osób w oknie Gracze na mapie.
• [NI] Dodano informację o stanie życia gracza po najechaniu na niego w oknie grupy.
• [NI] Dodano dodatkowe oznaczenie naszej postaci w oknie grupy.
• [NI] Dodano ikonkę czaszki w tipie gracza, który jest poszukiwany listem gończym.
• [NI] Dodano możliwość przesuwania okna handlu.
• [NI] Dodano funkcję resetowania do ustawień fabrycznych kolorów w Gracze na mapie i Podręczna mapa.
• [NI] Dodano nowe kategorie do filtra depozytu.
• [NI] Dodano niemożność sprzedania przedmiotów o nieodpowiednim typie.
• [NI] Dodano możliwość podglądu akcji specjalnych maskotek w oknie podglądu.
• [NI] Powiększono paletę kolorów w Gracze na mapie i Podręczna mapa.
• [NI] Dodano wyświetlania się nazwy świata na którym obecnie gramy.
• [NI] Dodano potwierdzanie szybkiej walki z potworami o randze Heros, Tytan, Kolos.
• [NI] Dodano możliwość akceptowania i anulowania komunikatów przy pomocy enter i esc.
• [NI] Dodano rozwijaną listę umiejętności w oknie walki pod Prawym Przyciskiem Myszy.
• [NI] Dodano widok i konfigurację naszej postaci w Gracze na mapie i Podręczna mapa.
• [NI] Dodano menu kontekstowe przy przejściu przez mapę.
• [NI] Dodano tipy buffów działających na graczy w walce.
• [NI] Dodano kolorowanie tipów graczy zgodnie z ustawieniem ich w Gracze na mapie.
• [NI] Dodanie podświetlenia po najechaniu na daną kolumnę w dodatku Minutnik.
• [NI] Dodanie filtru, podświetlenia kolumny, a także automatyczne podejścia do przedmiotu w dodatku Listowanie przedmiotów znajdujących się na mapie.
• [SI] Dodano reklamę informującą nas o przełączeniu się na Nowy Interfejs.


ZMIENIONE:
• [silnik] Obniżono obrażenia łuków z atakiem w pełni fizycznym o ok. 10%.
• [NI/SI] Komunikat o braku wybranej postaci na świecie przenosi nas teraz na stronę główną.
• [NI/SI] Zmieniono wyświetlanie statystyki +rage (wściekłość).
• [NI/SI] Ujednolicono informację o działaniu/zniknięciu błogosławieństwa.
• [NI] Odświeżono wygląd okna depozytu.
• [NI] Odświeżono okno klanów.
• [NI] Odświeżono ogólny wygląd konsoli.
• [NI] Zmieniono wielkość loga klanowego (90x90->512x100).
• [NI] Przeniesiono muzykę do konfiguracji gry.
• [NI] Domyślne włączenie muzyki gry.
• [NI] Dodatek "uzupełnij strzały" stał się częścią klienta gry.
• [NI] Przycisk "poddaj się" jest ukrywany, jeśli nie możemy go użyć.
• [NI] Zmieniono szerokość pomiędzy uczestnikami walki.
• [NI] Zmniejszono domyślną wielkość logu walki o 1.
• [NI] Zmieniono akcje dostępne w oknie grupy.
• [NI] Usunięto scrollbar tam gdzie nie był wymagany.
• [NI] Wszystkie buttony stworzone zostały w CSS.
• [NI] Ujednolicenie nazw wszystkich widgetów.
• [NI] Odświeżenie funkcjonalności Graczy na mapie.
• [NI] Odświeżenie funkcjonalności Podręcznej mapy.
• [NI] Zmieniono wygląd suwaków we wszystkich elementach gry.
• [NI] Zmieniono ikony nowej wiadomości w konsoli i nowej wiadomości na skrzynce.
• [NI] Dodanie przycisku "usuń" w oknie poczty.
• [NI] Zmieniono wyświetlanie współrzędnych w dodatku Współrzędne kursora.
• [NI] Usunięcie x w twardych komunikatach.
• [NI] Zmiana okna podziału łupów.
• [NI] Ujednolicenie przycisków we wszystkich elementach gry.
• [NI] Domyślne wyłączenie poświaty dla neutralnych graczy
• [NI] Ignorowanie dodatkowych spacji podczas dodawania do przyjaciół/wrogów.
• [NI] Czat przewija się szybciej za pomocą rolki myszki.
• [NI] Log walki nie przesuwa się automatycznie jeżeli przesuniemy go na daną akcję.
• [NI] Zmieniono wygląd utraty/dodania energii i many w oknie walki.
• [NI] Usunięto potwierdzenie o odejście z grupy.
• [NI] Przejście na nową wersję jQuery.
• [NI] Aktualizacja grafik w oknie pomocy.
• [NI] Optymalizacja tipów.
Edytowany 17:41:10 3.4.2019 przez Deedo
2019.04.03 12:53:09
MEDAL Ocena: 28
cytuj | ID:42744218

Clarion

3001157
902
Wersja 1.20.1 / 05.04.2019 r.

POPRAWIONE:
• [silnik] Naprawiono aktualizowanie się daty na kluczach do pokojów.
• [NI/SI] Aktualizacja opisu umiejętności.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie się kosztu najmu pokoju.
• [NI] Poprawiono błędne wyświetlanie podwójnej belki filtra w depozycie klanowym i prywatnym.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę rang w klanach.
• [NI] Poprawiono pozycję listy w oknie klanu.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował podwójne wysuwanie się listy.
• [NI] Naprawiono wpłacane SŁ do skarbca klanowego.
• [NI] Naprawiono wypłacanie złota ze skarbca klanowego.
• [NI] Naprawiono powiadomienie o elicie 2 odtwarzające się na innej mapie.
• [NI] Naprawiono dodatek Filtruj Łup, który powodował psucie wyglądu okna łupu.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie okna łupu.
• [NI] Naprawiono poważny błąd, który uniemożliwiał wejście do gry na Nowym Interfejsie na świecie Perkun.
2019.04.05 13:35:26
Ocena: 10
cytuj | ID:42751540

Clarion

3001157
902
11.04.2019 r.

POPRAWIONE:
[NI] Naprawiono błędne cachowanie grafik.
2019.04.11 13:54:41
Ocena: 3
cytuj | ID:42772886

Clarion

3001157
902
Wersja 1.21. / 16.04.2019 r.

POPRAWIONE:
[NI] Poprawiono działanie polskich znaków w filtrach.
[NI] Naprawiono zawieszanie się teleportów w dolnym pasku skrótów.
[NI] Naprawiono brak animowania się maskotek podczas wyłączonych animacji gdy ta stoi w wodzie.
[NI] Naprawiono wyświetlanie się many i energii podczas odświeżenia gry.
[NI] Poprawiono komunikat dotyczący opłacenia zakładki w depozycie klanowym.
[NI] Poprawiono wyświetlanie wojen klanowych w historii klanu.
[NI] Poprawiono wyświetlanie logu trwającej walki po odświeżeniu, od teraz przenosi nas do domyślnie na dół.
[NI] Poprawiono pozycje okna strony oficjalnej i prywatnej.
[NI] Naprawiono działanie polskich znaków w filtrach.
[NI] Poprawiono wyświetlanie wartości limitów złota po zmianie stanu posiadanego złota.
[NI] Naprawiono podświetlenie gracza gdy ten stoi w wodzie.


DODANE:
[silnik] Zastąpienie html na BBCODE w wiadomościach na skrzynce pocztowej.
[NI/SI] Zastąpienie html na BBCODE w wiadomościach na skrzynce pocztowej
[NI/SI] Dodano zaokrąglanie ilości złota w oknie barteru.
[NI/SI] Dodano opcję podglądu zawartości skrzynek w oknie aktualności dla przedmiotów z możliwością podglądu.
[NI] Dodano filtry po nazwie w podręcznej mapie i dodatku przedmioty na mapie.
[NI] Dodano liczby na widgetach informujące nas o liczbie graczy (grupa i gracze na mapie).
[NI] Dodano możliwość przypięcia tipu przedmiotu (PPM -> przypnij dymek).
[SI] Dodano wyświetlanie ceny przedmiotu w komunikacie, gdy chcemy kupić przedmiot u aukcjonera.


ZMIENIONE:
[silnik] Zwiększono limity złota.
[NI] Poszerzono pole filtra w oknie klanów.
[NI] Wyłączono czarny ekran imitujący przeładowanie gry, gdy próbujemy wejść na mapę bez dostępnego klucza.
[NI] Tekst wiadomości na skrzynce nie jest już domyślnie pogrubiony.
[NI] Filtr podręcznej mapy nie uwzględnia teraz naszej postaci.
[SI] Pole filtrów w oknie klanów nie akceptuje automatycznie fraz.

Wersja 1.21.0.1 / 16.04.2019 r.
POPRAWIONE:
[silnik] Poprawiono błąd związany z handlem pomiędzy graczami.
Edytowany 15:15:38 16.4.2019 przez Joan Cornella
2019.04.16 12:36:22
Ocena: 11
cytuj | ID:42795478

Clarion

3001157
902
Wersja 1.21.0.2 / 19.04.2019 r.

POPRAWIONE:
[silnik] Naprawiono błędnie zwracane złoto po zalicytowaniu i kupieniu przedmiotu.
2019.04.19 12:57:02
Ocena: 3
cytuj | ID:42808070

Clarion

3001157
902
Wersja 1.21.0.4 / 13.05.2019 r.

POPRAWIONE:
[silnik] Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie silników przy włączonej autocenzurze.
2019.05.13 13:35:26
Ocena: 4
cytuj | ID:42888904

Clarion

3001157
902
Wersja 1.21.0.5 / 30.05.2019 r.

POPRAWIONE:
[silnik] Naprawiono błąd, który powodował wielokrotną aktywację pakietu w ramach jednej promocji globalnej.
[silnik] Poprawiono sortowanie pakietów w oknie aktualności.
2019.05.30 12:34:35
Ocena: 9 :: Oceń wypowiedź:
cytuj | ID:42941110
Początek strony Strona: [1]

Temat zamknięty, nie można w nim pisać postów

Forum Margonem > Newsy > Changelog

Podaj powód dlaczego oceniasz post na

Pozostało ważnych głosów na dziś: 0, po przekroczeniu limitu
Twój głos pokaże się przy wiadomości, ale nie doliczy się do reputacji gracza.


* pole nieobowiązkoweLimit znaków 0/50

Zgłoszenie postu do moderacji.
Poniżej możesz podać powód Twojego zgłoszenia.

Pamiętaj, że za bezsensowny komentarz możesz otrzymać knebla i stracić swoją reputację.

Limit znaków 0/150

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
AND grp=0