Momencik

Czekaj na odpowiedź servera..

Uwaga

  

Forum Margonem > Aktualności > Changelog

[zamknięty] [Przeszukaj temat] [Dodaj do ulubionych]
Koniec strony Strona: [1]

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.20 / 03.04.2019 r.

POPRAWIONE:
• [silnik] Naprawiono filtrowanie klanów ze spacją w nazwie.
• [silnik] Naprawiono błąd z jednoczesnym używaniem broni dwuręcznej i tarczy.
• [silnik] Naprawiono błąd z brakiem możliwości atakowania potwora.
• [silnik] Naprawiono błąd z filtrowaniem w oknie klanów.
• [silnik] Naprawiono błąd z występowaniem pokonanych potwór w Margonem Mini na mapach instancyjnych.
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował osłabienie naszych efektów leczenia podczas użycia Jadowitego podmuchu.
• [silnik] Poprawiono literówkę w komunikacie o nieaktualnym zaproszeniu do klanu.
• [silnik] Naprawiono błędne przydzielanie lootów dla dezerterów.
• [silnik] Naprawiono błędne przypisywanie profesji podczas zmiany przez NPC.
• [silnik] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał walkę w otchłani między graczami, którzy byli razem w grupie.
• [NI/SI] Naprawiono błędne kolizje, które pozostawały po losowaniu się Elit II.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie komunikatu o braku miejsca dla nowych klanowiczy.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie komunikatu o zaciągniętej pożyczce.
• [NI/SI] Naprawiono błąd, który nie pozwalał na otworzenie okna klanów po opuszczeniu klanu.
• [NI] Poprawiono zmienianie toreb i używanie przedmiotów w wersji mobilnej.
• [NI] Poprawiono działanie komendy "/all".
• [NI] Poprawiono wyświetlanie niestandardowych rozmiarów strojów i maskotek w sklepie.
• [NI] Naprawiono błędnie wyświetlający się w pierwszej turze cooldown umiejętności.
• [NI] Naprawiono przemieszczanie się tabeli zakończonych aukcji.
• [NI] Przesuwanie przedmiotów pod pole torby nie powoduje już przeniesienia przedmiotu do innej torby.
• [NI] Poprawiono działanie przewijania w oknach (Mozilla Firefox).
• [NI] Naprawiono wyświetlanie starych wiadomości na czacie w odwrotnej kolejności.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie nieprawidłowych ikonek typu przedmiotu (torby i książki).
• [NI] Poprawiono odtwarzanie dźwięku podziału łupów po akceptacji.
• [NI] Naprawiono odświeżanie powiadomienia wokół widgetów kalendarza i aktualności.
• [NI] Poprawiono zachowanie maskotek z elementami gry.
• [NI] Naprawiono błąd z przesuwaniem mapy na Firefox.
• [NI] Naprawiono błąd z kolorem zdobytego przedmiotu w dodatku Powiadomienie o zdobytych przedmiotach.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wejście do gry jeżeli w nicku gracza była `.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie złota w oknie aktualności.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał usuwanie widgetów.
• [NI] Poprawiono kolumny przy długich nazwach przedmiotów w oknie odzyskiwania przedmiotów.
• [NI] Poprawiono nachodzące na siebie litery, przy dużych wielkościach w oknie klanów.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie warstw w oknach.
• [NI] Poprawiono działanie filtrów podręcznej mapy.
• [NI] Poprawiono dodawanie umiejętności do paska skrótów.
• [NI] Poprawiono linkowanie w banerach.
• [NI] Poprawiono komunikację na linii interfejs - silnik.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie tytułu w skrzynce odbiorczej.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował niewyświetlanie się podświetlenia postaci, gdy ta znajdowała się na krawędzi mapy.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie się podstawowego wyglądu wskaźnika myszki.
• [NI] Poprawiono informację w logu walki po użyciu Aury Szybkości.
• [NI] Poprawiono informację w logu walki po użyciu Aury Ochrony
• [NI] Naprawiono przeskakiwanie scrollbara przy rozdawaniu punktów statystyk.
• [NI] Poprawiono umieszczanie przedmiotów w depozycie.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie listy profesji w filtrze w oknie Rzemiosła.
• [NI] Poprawiono treść komunikatu podczas rozwiązywania klanu.
• [NI] Poprawiono zapisywanie się postępu muzyki przy przejściu przez mapę.
• [NI] Poprawiano używanie widgetów i umiejętności po powiększeniu ekranu na urządzeniach mobilnych.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie ceny wykupu umiejętności klanowych.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował wyłączanie się muzyki po odświeżeniu gry.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie się menu kontekstowego na urządzeniach mobilnych.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował zawieszenie się dialogu/okna lootu przy odrzuconym zapytaniu do silnika.
• [NI] Wyłączono przyjmowanie zapytań od silnika przy wygaśnięciu sesji gry.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie +/- przy bilansie w oknie handlu.
• [NI] Ujednolicono i poprawiono nazwy widgetów we wszystkich elementach gry.
• [NI] Naprawiono dziwne zachowanie się konsoli w przypadku braku ładowania się gry.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie się niepotrzebnego scroll bara w oknach dialogowych.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przesuwanie zawartości przy użyciu gestów na urządzeniach mobilnych.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie się opcji filtra szybkiego sprzedawania.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie się wystających opcji w rozwijanych listach.
• [NI] Naprawiono błąd z brakiem wybranej postaci na świecie podczas przelogowywania.
• [NI] Naprawiono błąd z wyświetlaniem komunikatu o nieprawidłowym typie przedmiotu w dolnym pasku skrótów, gdy przedmiot zmieni swój typ.
• [SI] Naprawiono nieistniejący odnośnik w oknie dodatków.
• [SI] Poprawiono wyświetlanie wiadomości na czacie.
• [SI] Naprawiono działanie Enter podczas podziału łupu.
• [SI] Naprawiono otwieranie się odpowiedniego sklepu premium w banerze nad oknem gry w przypadku braku posiadania mikstur leczących.


DODANE:
• [silnik] Dodano mechanizm wymiany przedmiotów.
• [silnik] Dodano możliwość podglądu umiejętności podczas bycia martwym.
• [silnik] Dodano wyłączanie escepowania znaków we wszystkich elementach gry.
• [NI/SI] Dodano możliwość podglądu umiejętności podczas bycia martwym.
• [NI/SI] Dodano mechanizmu wymiany przedmiotów.
• [NI/SI] Dodano wyłączanie escepowania znaków we wszystkich elementach gry.
• [NI/SI] Dodano wyświetlanie kosztów wykupu umiejętności i questów klanowych.
• [NI/SI] Aktualizacja skryptu parsera BBCode.
• [NI] Dodano zmianę koloru statusu online/offline/online nieprzytomny oraz statusu wrogów.
• [NI] Dodano nawigację do gracza - po najechaniu na nick gracza (gracze na mapie) wyświetla się strzałka wskazująca gdzie jest dany gracz. W wersji mobilnej opcję należy wybrać z menu kontekstowego. Nawigacja ta wyświetla się również podczas pościgu PvP.
• [NI] Dodano nowe ikonki poczty oraz konsoli.
• [NI] Dodano tipy do ikon widocznych w walce na outficie postaci.
• [NI] Dodano tip pomocniczy widoczny po najechaniu na zakładkę "chat ogólny".
• [NI] Dodano opcję "omiń" do Elit II blokujących przejście.
• [NI] Dodano hotkey na wystawianie przedmiotów na aukcję.
• [NI] Dodano zliczanie ilości osób w oknie Gracze na mapie.
• [NI] Dodano informację o stanie życia gracza po najechaniu na niego w oknie grupy.
• [NI] Dodano dodatkowe oznaczenie naszej postaci w oknie grupy.
• [NI] Dodano ikonkę czaszki w tipie gracza, który jest poszukiwany listem gończym.
• [NI] Dodano możliwość przesuwania okna handlu.
• [NI] Dodano funkcję resetowania do ustawień fabrycznych kolorów w Gracze na mapie i Podręczna mapa.
• [NI] Dodano nowe kategorie do filtra depozytu.
• [NI] Dodano niemożność sprzedania przedmiotów o nieodpowiednim typie.
• [NI] Dodano możliwość podglądu akcji specjalnych maskotek w oknie podglądu.
• [NI] Powiększono paletę kolorów w Gracze na mapie i Podręczna mapa.
• [NI] Dodano wyświetlania się nazwy świata na którym obecnie gramy.
• [NI] Dodano potwierdzanie szybkiej walki z potworami o randze Heros, Tytan, Kolos.
• [NI] Dodano możliwość akceptowania i anulowania komunikatów przy pomocy enter i esc.
• [NI] Dodano rozwijaną listę umiejętności w oknie walki pod Prawym Przyciskiem Myszy.
• [NI] Dodano widok i konfigurację naszej postaci w Gracze na mapie i Podręczna mapa.
• [NI] Dodano menu kontekstowe przy przejściu przez mapę.
• [NI] Dodano tipy buffów działających na graczy w walce.
• [NI] Dodano kolorowanie tipów graczy zgodnie z ustawieniem ich w Gracze na mapie.
• [NI] Dodanie podświetlenia po najechaniu na daną kolumnę w dodatku Minutnik.
• [NI] Dodanie filtru, podświetlenia kolumny, a także automatyczne podejścia do przedmiotu w dodatku Listowanie przedmiotów znajdujących się na mapie.
• [SI] Dodano reklamę informującą nas o przełączeniu się na Nowy Interfejs.


ZMIENIONE:
• [silnik] Obniżono obrażenia łuków z atakiem w pełni fizycznym o ok. 10%.
• [NI/SI] Komunikat o braku wybranej postaci na świecie przenosi nas teraz na stronę główną.
• [NI/SI] Zmieniono wyświetlanie statystyki +rage (wściekłość).
• [NI/SI] Ujednolicono informację o działaniu/zniknięciu błogosławieństwa.
• [NI] Odświeżono wygląd okna depozytu.
• [NI] Odświeżono okno klanów.
• [NI] Odświeżono ogólny wygląd konsoli.
• [NI] Zmieniono wielkość loga klanowego (90x90->512x100).
• [NI] Przeniesiono muzykę do konfiguracji gry.
• [NI] Domyślne włączenie muzyki gry.
• [NI] Dodatek "uzupełnij strzały" stał się częścią klienta gry.
• [NI] Przycisk "poddaj się" jest ukrywany, jeśli nie możemy go użyć.
• [NI] Zmieniono szerokość pomiędzy uczestnikami walki.
• [NI] Zmniejszono domyślną wielkość logu walki o 1.
• [NI] Zmieniono akcje dostępne w oknie grupy.
• [NI] Usunięto scrollbar tam gdzie nie był wymagany.
• [NI] Wszystkie buttony stworzone zostały w CSS.
• [NI] Ujednolicenie nazw wszystkich widgetów.
• [NI] Odświeżenie funkcjonalności Graczy na mapie.
• [NI] Odświeżenie funkcjonalności Podręcznej mapy.
• [NI] Zmieniono wygląd suwaków we wszystkich elementach gry.
• [NI] Zmieniono ikony nowej wiadomości w konsoli i nowej wiadomości na skrzynce.
• [NI] Dodanie przycisku "usuń" w oknie poczty.
• [NI] Zmieniono wyświetlanie współrzędnych w dodatku Współrzędne kursora.
• [NI] Usunięcie x w twardych komunikatach.
• [NI] Zmiana okna podziału łupów.
• [NI] Ujednolicenie przycisków we wszystkich elementach gry.
• [NI] Domyślne wyłączenie poświaty dla neutralnych graczy
• [NI] Ignorowanie dodatkowych spacji podczas dodawania do przyjaciół/wrogów.
• [NI] Czat przewija się szybciej za pomocą rolki myszki.
• [NI] Log walki nie przesuwa się automatycznie jeżeli przesuniemy go na daną akcję.
• [NI] Zmieniono wygląd utraty/dodania energii i many w oknie walki.
• [NI] Usunięto potwierdzenie o odejście z grupy.
• [NI] Przejście na nową wersję jQuery.
• [NI] Aktualizacja grafik w oknie pomocy.
• [NI] Optymalizacja tipów.
Edytowany 17:41:10 3.4.2019 przez Deedo
2019.04.03 12:53:09
MEDAL Ocena: 28
cytuj | ID:42744218

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.20.1 / 05.04.2019 r.

POPRAWIONE:
• [silnik] Naprawiono aktualizowanie się daty na kluczach do pokojów.
• [NI/SI] Aktualizacja opisu umiejętności.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie się kosztu najmu pokoju.
• [NI] Poprawiono błędne wyświetlanie podwójnej belki filtra w depozycie klanowym i prywatnym.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał zmianę rang w klanach.
• [NI] Poprawiono pozycję listy w oknie klanu.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował podwójne wysuwanie się listy.
• [NI] Naprawiono wpłacane SŁ do skarbca klanowego.
• [NI] Naprawiono wypłacanie złota ze skarbca klanowego.
• [NI] Naprawiono powiadomienie o elicie 2 odtwarzające się na innej mapie.
• [NI] Naprawiono dodatek Filtruj Łup, który powodował psucie wyglądu okna łupu.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie okna łupu.
• [NI] Naprawiono poważny błąd, który uniemożliwiał wejście do gry na Nowym Interfejsie na świecie Perkun.
2019.04.05 13:35:26
Ocena: 10
cytuj | ID:42751540

Clarion

3012038
1724
11.04.2019 r.

POPRAWIONE:
[NI] Naprawiono błędne cachowanie grafik.
2019.04.11 13:54:41
Ocena: 3
cytuj | ID:42772886

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.21. / 16.04.2019 r.

POPRAWIONE:
[NI] Poprawiono działanie polskich znaków w filtrach.
[NI] Naprawiono zawieszanie się teleportów w dolnym pasku skrótów.
[NI] Naprawiono brak animowania się maskotek podczas wyłączonych animacji gdy ta stoi w wodzie.
[NI] Naprawiono wyświetlanie się many i energii podczas odświeżenia gry.
[NI] Poprawiono komunikat dotyczący opłacenia zakładki w depozycie klanowym.
[NI] Poprawiono wyświetlanie wojen klanowych w historii klanu.
[NI] Poprawiono wyświetlanie logu trwającej walki po odświeżeniu, od teraz przenosi nas do domyślnie na dół.
[NI] Poprawiono pozycje okna strony oficjalnej i prywatnej.
[NI] Naprawiono działanie polskich znaków w filtrach.
[NI] Poprawiono wyświetlanie wartości limitów złota po zmianie stanu posiadanego złota.
[NI] Naprawiono podświetlenie gracza gdy ten stoi w wodzie.


DODANE:
[silnik] Zastąpienie html na BBCODE w wiadomościach na skrzynce pocztowej.
[NI/SI] Zastąpienie html na BBCODE w wiadomościach na skrzynce pocztowej
[NI/SI] Dodano zaokrąglanie ilości złota w oknie barteru.
[NI/SI] Dodano opcję podglądu zawartości skrzynek w oknie aktualności dla przedmiotów z możliwością podglądu.
[NI] Dodano filtry po nazwie w podręcznej mapie i dodatku przedmioty na mapie.
[NI] Dodano liczby na widgetach informujące nas o liczbie graczy (grupa i gracze na mapie).
[NI] Dodano możliwość przypięcia tipu przedmiotu (PPM -> przypnij dymek).
[SI] Dodano wyświetlanie ceny przedmiotu w komunikacie, gdy chcemy kupić przedmiot u aukcjonera.


ZMIENIONE:
[silnik] Zwiększono limity złota.
[NI] Poszerzono pole filtra w oknie klanów.
[NI] Wyłączono czarny ekran imitujący przeładowanie gry, gdy próbujemy wejść na mapę bez dostępnego klucza.
[NI] Tekst wiadomości na skrzynce nie jest już domyślnie pogrubiony.
[NI] Filtr podręcznej mapy nie uwzględnia teraz naszej postaci.
[SI] Pole filtrów w oknie klanów nie akceptuje automatycznie fraz.

Wersja 1.21.0.1 / 16.04.2019 r.
POPRAWIONE:
[silnik] Poprawiono błąd związany z handlem pomiędzy graczami.
Edytowany 15:15:38 16.4.2019 przez Joan Cornella
2019.04.16 12:36:22
Ocena: 11
cytuj | ID:42795478

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.21.0.2 / 19.04.2019 r.

POPRAWIONE:
[silnik] Naprawiono błędnie zwracane złoto po zalicytowaniu i kupieniu przedmiotu.
2019.04.19 12:57:02
Ocena: 3
cytuj | ID:42808070

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.21.0.4 / 13.05.2019 r.

POPRAWIONE:
[silnik] Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie silników przy włączonej autocenzurze.
2019.05.13 13:35:26
Ocena: 4
cytuj | ID:42888904

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.21.0.5 / 30.05.2019 r.

POPRAWIONE:
[silnik] Naprawiono błąd, który powodował wielokrotną aktywację pakietu w ramach jednej promocji globalnej.
[silnik] Poprawiono sortowanie pakietów w oknie aktualności.
2019.05.30 12:34:35
Ocena: 9
cytuj | ID:42941110

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.22:

POPRAWKI:
• [silnik] Poprawiono wyświetlanie zmian nazw klanów w historii klanowej.
• [silnik] Poprawiono wyświetlanie się historii zmiany nazw klanu.
• [silnik] Poprawiono odświeżanie się ofert w oknie barteru.
• [silnik] Naprawiono długość czasu działania szybkiej strzały.
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował nieznikanie postaci gdy ta opuściła lokację.
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował nieodświeżanie się informacji o stanie innych graczy.
• [silnik] Poprawiono wysyłanie linków na czat dla graczy z poziomem mniejszym od 25 poziomu.
• [silnik] Poprawiono literówki w sporej części komunikatów.
• [silnik] Naprawiono błędne sprawdzanie ilości złota przy licytowaniu przedmiotu za SŁ.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie się statystyki z ujemnym zdobywaniem doświadczenia.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie się statystyki #YEAR# w oknie recept.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie się ujemnych statystyk sił ciosu krytycznego fizycznego i magicznego.
• [NI/SI] Poprawiono sprawdzanie ilości przedmiotu jeżeli jest kosztem barteru.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie się dużych wartości przedmiotów do barteru.
• [NI/SI] Poprawiono literówkę w oknie otchłani.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie przedmiotów leżących na obiektach (lawa).
• [NI/SI] Poprawiono informację w logu walki o obniżonym leczeniu turowym.
• [NI] Naprawiono używanie scrolla na przeglądarce Firefox.
• [NI] Naprawiono problem przesuwania się okna gry, gdy te zostaje umieszczone w iframe.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie długich nazw w oknach podglądu.
• [NI] Poprawiono działanie warstw okienek.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował zniknięcie okna z zaproszeniem do grupy.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie rang NPC w podręcznej mapie.
• [NI] Naprawiono zawieszanie się interfejsu po wejściu z maskotką do zanurzenia wody.
• [NI] Naprawiono błąd z nieparsowaniem się BBCODE w podręcznej mapie.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował łączenie się przedmiotów o różnych kategoriach w jednej zakładce.
• [NI] Naprawiono błędne pobieranie SŁ klanowych i prywatnych.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował dziedziczenie rangi maskotki, gdy nowo wybrana nie ma rangi.
• [NI] Naprawiono zawieszenie się interfejsu po trafieniu do Axcaitl.
• [NI] Poprawiono tipy porównywanych przedmiotów.
• [NI] Poprawiono brak animowania się elementów podczas wyłączenia efektów animacji.
• [NI] Poprawiono kolejność wyświetlania się przedmiotów w barterze.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie statystyk w tipie przedmiotu.
• [NI] Naprawiono błędne pobieranie sł klanowych i prywatnych.
• [NI] Naprawiono brak wyświetlania się obramowania okien na systemie iOS.
• [NI] Poprawiono komunikat informujący nas o wykupieniu depozytu prywatnego.
• [NI] Naprawiono niedziałającą muzykę.
• [NI] Naprawiono niewyświetlanie się kursorów w przeglądarce Edge.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował podwójne wczytywanie dodatków.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował zawieszanie interfejsu po wejściu w zakładkę poszukiwanych na światach z trybami: Hardcore, PVP i Brutal.
• [NI] Naprawiono działanie komendy outfit.
• [NI] Poprawiono umieszczanie przedmiotów konsumpcyjnych z emocjami w dolnym pasku skrótów
• [NI] Naprawiono błąd w znajdowaniu drogi przy ukrytym potworze przez mgłę wojny.
• [NI] Naprawiono błąd przy wejściu do gry podczas wylogowywania.
• [NI] Naprawiono błąd [undefined] w Gracze na mapie.
• [NI] Naprawiono brak odświeżenia informacji o nowych punktach zdolności po zdobyciu poziomu.
• [NI] Poprawiono przeźroczystość chodzika.
• [NI] Naprawiono niezamykające się menu kontekstowe.
• [NI] Poprawiono okno poszukiwanych.
• [NI] Naprawiono błędnie wyświetlanie przedmiotów na sobie, po zmianie poziomu na 1.
• [NI] Poprawiono błędne dziedziczenie tytułu zakładki w oknie otchłani.
• [NI] Poprawiono filtrowanie zwojów czerwonego smoka w depozycie.
• [NI] Poprawiono przykrywanie przez widgety informacji w oknie mapy świata.
• [SI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wylogowanie się z gry po zakończeniu walki.
• [SI] Naprawiono brak możliwości otworzenia okna klanów po odejściu z klanu.
• [SI] Poprawiono wyświetlanie niemożności podzielenia przedmiotu w oknie Aktualności.


DODANE:
• [silnik] Dodano możliwość wykonania wszystkich sekwencji ataku "add_attacks" jeśli pierwszy został skontrowany.
• [silnik] Dodano mechanikę wylogowania postaci podczas jej nieaktywności.
• [silnik] Dodano powiadomienie, gdy gracz jest w stanie nieaktywności.
• [silnik] Dodano mistrzostwo walk jako funkcjonalność.
• [silnik] Dodano domyślnie łączenie zestawów z umiejętnościami.
• [silnik] Dodano informację o ilości przedmiotów w paczce, która została sprzedana.
• [NI/SI] Dodano mistrzostwo walk jako funkcjonalność.
• [NI/SI] Dodano kolorowanie wiadomości systemowych na skrzynce.
• [NI/SI] Dodano informację graficzną o byciu nieaktywnym.
• [NI/SI] Dodano informację o osobie, na której aktywowano umiejętność Antidotum.
• [NI/SI] Dodano możliwość podglądu lootboxu na aukcjach, w depozycie i handlu.
• [NI/SI] Dodano wyświetlanie statu legbon_test w tipach przedmiotów.
• [NI] Dodano pokazywanie ilości wyuczonych recept w oknie rzemiosła.
• [NI] Dodano podświetlenie widgetu grupy, gdy do jakieś przynależymy.
• [NI] Dodano tipy w oknie handlu.
• [NI] Dodano przyciemnianie tła gry podczas twardych komunikatów.
• [NI] Dodano obramowanie wyboru danej opcji podczas podziału łupu.
• [NI] Dodano automatyczne dodawanie się widgetów podczas instalacji w puste miejsce.
• [NI] Dodano nawigowanie do przedmiotu znajdującego się na mapie w dodatku listowania przedmiotów.
• [NI] Dodano wyświetlanie informacji o przedmiocie, którego nie można sprzedać.
• [NI] Dodano możliwość zmieniania rozmiaru podręcznej mapy za pomocą scrolla.
• [NI] Dodano powiadomienie o niskiej ilości strzał.
• [NI] Dodano wskaźniki informujące nas na jakiej grafice w kolejności znajdujemy się w oknie aktualności.
• [NI] Dodano podświetlenie gdy na jednym miejscu w torbie znajduje się parę przedmiotów.
• [NI] Dodano automatyczne dodawanie się widgetów w wolne miejsce po ich zainstalowaniu.
• [NI] Dodano automatyczne focusowanie pola do wpisania wartości.
• [NI] Dodano statystyki podbitych lokacji.
• [NI] Dodano informację o braku możliwości przejścia przez drzwi jeżeli nie spełniamy wymogów poziomowych.
• [NI] Dodano przycisk anulowania opłacenia depozytu.
• [NI] Dodano automatyczne uzupełnianie strzał.
• [NI] Dodano automatyczny focus w oknie do wpisania wartości.
• [NI] Dodano powiadomienie na widgecie o nowo otrzymanych przedmiotach.
• [NI] Zwiększono zakres porównywania przedmiotów o sklep.
• [NI] Dodano powiadomienia na przedmiotach sygnalizujące wykonanie danej czynności.
• [NI] Dodano scrollbar w oknie wysyłania wiadomości.
• [NI] Dodano możliwość otworzenia okna poszukiwanych poprzez kulę statusu PVP.
• [NI] Dodano wyświetlanie doświadczenia potrzebnego do zdobycia kolejnego poziomu powyżej 300.
• [NI] Dodano podświetlenie przycisków do rozdania punktów zdolności.
• [NI] Dodano efekt wciśniętego guzika podczas wpisania złota w oknie handlu.
• [NI] Dodano obsługę DUMP.
• [NI] Dodano możliwość podglądu numerów przedmiotu w depozycie klanowym.
• [NI] Zwiększono liczbę przedmiotów możliwych do porównania.
• [SI] Dodano wyświetlanie obrażeń od trucizny w panelu statystyk postaci.


ZMIENIONE:
• [silnik] Zmieniono wyświetlanie czasu potrzebnego do odnowienia kamienia teleportującego.
• [silnik] Zmieniono komunikację na linii silnik - klient odnośnie okna łupów.
• [silnik] Zwiększono ilość bitów w konfiguracji konta.
• [silnik] Ujednolicono komunikat u aukcjonera przy wystawianiu przedmiotu za złoto i SŁ.
• [silnik] Ujednolicono komplet danych odnośnie drużyny dla obu interfejsów.
• [silnik] Zmieniono wyświetlanie wartości końskiego zdrowia.
• [silnik] Zmieniono zakres mgły wojny na mapach instancyjnych.
• [silnik] Zwoje wyszukania herosa powyżej 230 poziomu wyszukują go gdy mamy poziom mniejszy o 14 od poziomu herosa.
• [silnik] Zmieniono obliczanie spowolnienia dla statystyki lightshield_per na szybkość ataku osoby atakującej.
• [NI/SI] Zmieniono komunikację na linii silnik - klient odnośnie okna łupów.
• [NI/SI] Usunięto przecinek gdy potwór w grupie nie posiada poziomu
• [NI/SI] Ukryto przycisk "Bardzo potrzebuję" na przedmiotach, których nie spełniamy wymagań profesji w oknie łupów.
• [NI] Dostosowano Filtr łupów do nowych danych z silnika.
• [NI] Zmieniono działanie komunikatu o nieaktywności.
• [NI] Zmieniono gotowe ostrzeżenia dla Moderatorów Czatu.
• [NI] Zmieniono wyświetlanie liczby osób na widgetach, od teraz liczba ta jest widoczna, gdy mamy zamknięty widget.
• [NI] Zmieniono działanie przelogowywacza, od teraz wybranie innej opcji nadpisuje poprzedni wybór.
• [NI] Zmieniono kolory wysłanych/odebranych wiadomości prywatnych.
• [NI] Ukryto przycisk zmiany stanu PVP do 20 poziomu.
• [NI] Ukryto przycisk umiejętności i zestawów do 25 poziomu.
• [NI] Włączono na stałe porównywanie przedmiotów (z możliwością wyłączenia w konfiguracji gry).
• [NI] Ukryto przycisk poddaj się i kopiuj log walki do 20 poziomu.
• [NI] Ujednolicono zaokrąglanie wartości złota w aukcji i handlu.
• [NI] Zmieniono kolor tła nieaktywnych umiejetności.
• [NI] Usunięto linijkę pomocy w tipie czatu wprowadzającą w błąd.
• [NI] Usunięto opcję pokazania numeru przedmiotu w oknie recept.
• [NI] Zmieniono wywołanie menu kontekstowego w oknie recept z LPM na PPM.
• [NI] Wyrównano ikony stanu w oknie gracze na mapie.
• [NI] Uporządkowano wczytywanie modułów.
• [NI] Przyśpieszono ładowanie barterów zawierających ogromną liczbę ofert.
• [SI] Zmieniono informację w tipie dotyczącą trybu PVP.
• [SI] Zmieniono odległość między statystykami głównymi postaci.
_
Edytowany 11:27:32 16.7.2019 przez Clarion
Edytowany 12:52:58 27.8.2019 przez Clarion
Edytowany 12:53:47 27.8.2019 przez Clarion
2019.07.16 11:17:55
Ocena: 9
cytuj | ID:43080550

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.22.0.1:

POPRAWKI:
• [silnik] Naprawiono znikanie postaci po zapisaniu ustawień w konfiguracji.
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował ciągłe odświeżanie gry, gdy powstawała różnica czasów po stronie klient-silnik.
• [NI/SI] Naprawiono błędne zliczanie miejsc w dodatkowej torbie do wolnych miejsc w oknie podziału łupu.
• [NI/SI] Naprawiono brak informacji o zaliczaniu drużynowych zabić do questów.
• [NI] Naprawiono niedziałający przycisk czatu w oknie społeczności.
• [NI] Naprawiono przyklejanie się mapy świata po naciśnięciu PPM.
• [NI] Naprawiono brak powiadomienia o nowej wiadomości.
• [SI] Naprawiono błędne wyświetlanie liczby miejsc w torbach.
2019.07.18 11:00:57
MEDAL Ocena: 17
cytuj | ID:43088556

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.22.0.2:

POPRAWKI:
• [silnik] Naprawiono wylogowywanie graczy przez nieautoryzowane połączenie Margonem Mini.
• [silnik] Naprawiono system zdobywania Smoczych Run.
2019.07.25 12:30:38
Ocena: -4
cytuj | ID:43107704

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.22.1:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował dublowanie się informacji o questtrackingu.
• [silnik] Naprawiono błąd, który zwracał informację o questtrackingu po usunięciu questa.
• [silnik] Naprawiono brak informacji o stanie maskotki dla innych graczy.
• [silnik] Naprawiono błąd, który wprowadzał postać w stan nieaktywności podczas wylogowywania.
• [silnik] Naprawiono błędne przypisywanie zużytych przedmiotów przeklętych w torbach.
• [silnik] Naprawiono niemożność podniesienia przedmiotu z ziemi, jeżeli został wyrzucony z sakwy.
• [NI] Naprawiono błędne wyświetlanie tipu postaci przy potworze, który nas pokonał.
• [NI] Naprawiono błędne wyszarzanie widgetu grupy.
• [NI] Naprawiono brak potwierdzenia szybkiej walki w walce z Kolosami.
• [NI] Naprawiono nieodświeżające się filtry po zmianie zakładki na wystawione.
• [NI] Naprawiono błędne podświetlanie przedmiotu jako nowy, gdy zmieniliśmy jego położenie w torbie.
• [NI] Poprawiono zapis wartości przy porównywaniu przedmiotów.
• [NI] Naprawiono błędne przeskakiwanie do góry, gdy zjechaliśmy na dół okna aukcji.
• [NI] Naprawiono błędne znikanie maskotki, gdy podczas ruchu wykonaliśmy akcję specjalną.
• [NI] Poprawiono wygląd okien interfejsu na przeglądarce Firefox.
• [NI] Naprawiono przedmioty, które nie wyświetlały się w trybie swobodnej rozgrywki.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie animacji.
• [NI] Naprawiono błędne pozostawanie tipu postaci obok potwora, który nas zabił.
• [NI] Naprawiono nieładowanie się klienta gry, gdy zaatakujemy potwora i jednocześnie przejdziemy przez mapę.
• [NI] Poprawiono przycinanie długich nazw rang w klanie.
• [NI] Naprawiono działanie komendy "/cls".
• [NI] Naprawiono znikanie menu kontekstowego z postaci gdy zmienimy lokację.
• [NI] Naprawiono brak ekranu ładowania gry po zmianie lokacji.
• [NI] Poprawiono podświetlenie postaci po zmianie wielkości outfitu.
• [NI] Poprawiono opisy filtrów.
• [NI] Naprawiono niewyłączające się komunikaty o odbiorze nagrody z kalendarza.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie outfitów o niestandardowych wymiarach w oknie podglądu.
• [NI] Poprawiono i zoptymalizowano ładowanie przedmiotów na nowym interfejsie.
• [SI] Naprawiono błędne powielanie okna personalnego łupu.
• [SI] Poprawiono literówkę w oknie klanów zakładce dyplomacja.


DODANO:
• [silnik] Dodano informację o aktywacji oślepienia w walkach PvE.
• [silnik] Dodano komunikat o pełnych torbach, gdy dzielimy przedmiot.
• [NI/SI] Dodano potwierdzenia na przyciskach "poddaj się" i "zamknij".
• [NI] Stworzono system zależności wyświetlania banerów reklamowych w zależności od poziomu gracza.
• [NI] Dodano nowe banery w zależności od poziomu gracza.
• [NI] Dodano kopiowanie nazw przedmiotu w oknie numerków przedmiotu.
• [NI] Dodano podświetlenie przedmiotu leżącego w trybie swobodnej rozgrywki w zależności od rangi.
• [NI] Dodano automatyczny focus okien z polem wartości.
• [NI] Dodano możliwość przeciągania przedmiotów w oknach: aukcji, sklepu i skrzynki.
• [NI] Dodano pokazywanie wolnych miejsc na zakładkach w depozycie.
• [NI] Dodano blokadę użyć już wywołanych akcji w dolnym pasku skrótów.
• [NI] Dodano tracking do wykrytego herosa.
• [NI] Dodano wyszarzanie wybranych przedmiotów.
• [SI] Dodano potwierdzenie wykupu slotu mistrzostwa walk.
• [SI] Dodano możliwość zamknięcia wywołanego okna walki klawiszem "z".


ZMIENIONO:
• [silnik] Uproszczono wyjście ze stanu nieaktywności w przypadku bycia zablokowanych z którejś ze stron.
• [silnik] Wyłączono widoczność obiektów podczas stanu nieaktywności.
• [NI/SI] Poprawiono wygląd okna książek.
• [NI/SI] Wyłączono wylogowanie postaci podczas stanu nieaktywności.
• [NI/SI] Zmieniono animację otwierania smoczych kuferków.
• [NI] Wyłączono porównywanie przedmiotów z tymi w sakwie.
• [NI] Wygląd kursora w oknie walki po najechaniu na sojusznika.
• [NI] Wygląd okna depozytu.
• [NI] Wyłączono opcję "pokaż numer" i "przypnij dymek" w oknie łupów.
• [NI] Ujednolicono przyciski w filtrach.
• [NI] Zmieniono działanie opcji: Wyłącz efekt zanikania ekranu ładowania mapy - od teraz ukrywa on efekt ładowania mapy, a nowa nazwa opcji brzmi: Wyłącz ekran ładowania mapy.
• [NI] Zmieniono kolor hiperłączy w dialogach.
• [NI] Ujednolicono nazwy dla szybkiej walki.

_
Edytowany 12:32:07 27.8.2019 przez Clarion
Edytowany 12:37:47 27.8.2019 przez Clarion
2019.08.27 12:31:31
Ocena: 13
cytuj | ID:43207607

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.22.1.3:

POPRAWIONO:
• [silnik] Ujednolicono wartości głębokiej rany w broniach głównych Wojownika i Tancerza Ostrzy.

_
Edytowany 10:35:01 10.9.2019 przez Clarion
2019.09.10 10:31:51
Ocena: 0
cytuj | ID:43243272

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.23:

POPRAWIONO:
• [silnik] Poprawiono tekst życzeń otrzymywanych przy rocznicy konta.
• [silnik] Naprawiono zdalne ukrywanie przedmiotów.
• [silnik] Naprawiono błędne działanie obniżeniu wartości ataku krytycznego przez statystykę "critval-enemies".
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował wiązanie się przedmiotów, jeżeli należały do zestawu ekwipunku.
• [silnik] Naprawiono błędnie przyznawane nagrody przy udziale w kalendarzu wydarzeń.
• [silnik] Naprawiono przerywanie połączenia z grą podczas wykonywania wpłaty/wypłaty złota z/do depozytu.
• [silnik] Naprawiono brak wysyłania reszty informacji systemowych.
• [NI] Naprawiono samoczynne wyłączanie się śledzenia zadania po odświeżeniu okna gry.
• [NI] Naprawiono zamykanie okna ze statystykami przedmiotu po wielokrotnym wywołaniu go lub zużyciu przedmiotu.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie się statystyki Ammo i Amount w oknie sklepów przy wielokrotnym zakupie.
• [NI] Naprawiono brak odświeżenia się statystyk przedmiotu w trybie podglądu ulepszenia przedmiotu.
• [NI] Naprawiono błędne ponowne odtwarzanie się animacji maskotki po przejściu przez drzwi.
• [NI] Poprawiono niewyświetlanie się animacji w tutorialu.
• [NI] Naprawiono zawieszanie się gry po zamknięciu okna depozytu.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie animacji maskotki w oknie podglądu.
• [NI] Naprawiono błędne obniżanie się buttonów w oknie otchłani.
• [NI] Naprawiono granice przesuwalności okien.
• [NI] Naprawiono zawieszanie się gry w przypadku przeniesienia przedmiotu do zakładki depozytu, której nie mamy wykupionej.
• [NI] Poprawiono tło pod powiadomieniami o nowej wiadomości na czacie.
• [NI] Poprawiono wystające nazwy potworów w oknie minutnika.
• [NI] Poprawiono suwak w oknach z wyszukiwaniem.
• [NI] Naprawiono nierenderowanie się okna gry, gdy zasłonimy ekran gry elementami interfejsu.
• [NI] Naprawiono nieaktualizowanie się tipów przedmiotów podczas przeciągania.
• [NI] Naprawiono warstwy wyświetlania obiektów na podręcznej mapie.
• [NI] Poprawiono działanie filtra w Gracze na mapie i Poszukiwaczu.
• [NI] Naprawiono błędnie wyświetlaną plakietkę o pojawieniu się potwora podczas śledzenia zadania.
• [NI] Poprawiono optymalizację skryptu odpowiadającego za szukanie drogi.
• [NI] Poprawiono styl widgetów.
• [NI] Poprawiono dopasowanie scroll barów we wszystkich oknach gry.
• [NI] Poprawiono dostosowanie ramki w przypadku zaznaczeniu gracza dla niestandardowych outfitów.
• [NI] Poprawiono hitboxy elementów mapy.
• [NI] Poprawiono aktualizowanie się avatara gracze w zakładce prywatnej czatu.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie niestandardowych rozmiarów outfitów w zakładkach prywatnych czatu.
• [NI] Poprawiono błędne wyświetlanie animacji statu "emo".
• [NI] Poprawiono zepsute zakładki okna Pomocy, po ręcznej zmianie rozmiaru/rodzaju czcionki.
• [NI] Poprawiono format tabeli w oknie odzyskiwania przedmiotów.
• [NI] Naprawiono brak ładowania się interfejsu w przypadku przejścia przez drzwi z aktywnym tipem.
• [NI] Naprawiono brak podświetlania drugiego npc/obiektu przez questtracking.
• [NI] Poprawiono podświetlenie przedmiotów ulepszonych w trybie swobodnej rozgrywki.
• [NI] Poprawiono błędnie nieznikający tip okna konfiguracji.
• [NI] Poprawiono miganie wybranej zakładki aukcji podczas odświeżenia zawartości.
• [NI] Poprawiono pozycjonowanie tipów przedmiotów w przypadku małej rozdzielczości.
• [NI] Poprawiono błędnie dziedziczoną wartość pola filtru z filtru łupu do filtru podręcznej mapy.
• [NI] Poprawiono pozycjonowanie okna "Pokaż eq".
• [NI] Poprawiono pozycjonowanie okna "Odzyskaj przedmioty.
• [NI] Poprawiono brak rysowania mapy w przypadku małego okna gry (firefox).
• [NI] Poprawiono brak podświetlenia przedmiotów, które są przypisane do paska szybkiego dostępu.
• [NI] Naprawiono błąd z jednolinijkowymi dialogami.
• [NI] Naprawiono błąd, który mógł powodować niewyświetlanie się avatarów.
• [SI] Poprawiono zanikanie ekranu odliczania do ożywienia w przypadku zmiany konfiguracji.
• [SI] Poprawiono zakładanie przedmiotów podczas otwartego depozytu.
• [SI] Naprawiono błędne wysyłanie dwóch zapytań, co powodowało brak możliwości zaaplikowania do klanu.
• [MINIGRY] Poprawiono występowanie dwóch tych samych grafik przedmiotów.

DODANO:
• [silnik] Dodano możliwość wyboru podniesienia przedmiotów leżących na stosie.
• [silnik] Dodano możliwość podglądu zadań w interfejsie.
• [silnik] Rozszerzono opcję "zdobądź" w zadaniach.
• [silnik] Zwiększono ilość bitów dostępnych dla tutoriala.
• [silnik] Dodano nowe statystyki: removedot, removedot-allies, removestun, removeslow.
• [silnik] Dodano system predykcji tur.
• [NI/SI] Dodano możliwość wyboru podniesienia przedmiotów leżących na stosie.
• [NI/SI] Dodano możliwość ustawienia kamienia czerwonego smoka poprzez kliknięcie na ikonkę.
• [NI] Dodano możliwość podglądu zadań w interfejsie.
• [NI] Dodano wyświetlanie informacji o amount i ammo podczas kupowania przedmiotów.
• [NI] Dodano możliwość ustawienia przeźroczystości okien.
• [NI] Dodano "x" w polach filtrowania.
• [NI] Dodano możliwość przypięcia tipu w oknie podglądu lootboxa.
• [NI] Dodano sortowanie przedmiotów w oknie podglądu Lootboxów.
• [NI] Dodano możliwość natychmiastowego napisania do klanowicza, który dołączył do gry.
• [NI] Dodano automatyczną interakcję po dojściu do NPC.
• [NI] Dodano możliwość zmiany outfitu z poziomu interfejsu.
• [NI] Dodano efekt niskiej ilości życia.
• [SI] Dodano wyświetlanie grafiki "x" przy chodzeniu na elementach z ujemnym wType.


ZMIENIONO:
• [silnik] Zgrupowano informacje o questach w jeden klucz.
• [NI/SI] Dostosowano okno zadań do nowych danych.
• [NI/SI] Dostosowano okno walki do nowych danych.
• [NI] Ukryto przyciski szybkiej sprzedaży u handlarzy, którzy nic od nas nie kupią.
• [NI] Ujednolicono style okien przeźroczystych.
• [NI] Zmieniono wygląd okna wynajmu pokoi.
• [NI] Uporządkowano działanie LPM i PPM we wszystkich elementach gry.
• [NI] Zmieniono dopasowanie się ikon do wielkości okna na Podręcznej mapie.
• [NI] Usunięto wszystkie headery w nowym interfejsie.
• [NI] Ujednolicono przyciski wysuwanej listy.
• [NI] Ujednolicono logikę działania QuestTrackingu.
• [NI] Zmniejszono zanikanie strzałki QuestTrackingu.
• [NI] Zmieniono wygląd tekstu w oknie konfiguracji.
• [NI] Usunięto podwójne wyjście z okna sklepu.
• [NI] Ukryto widgety w zależności od poziomu.
• [NI] Zmieniono działanie funkcji logujących błędy.
• [NI] Zmieniono kolory pasków wierszy w oknie aukcji.
• [NI] Wycentrowano położenie okna łupów.
• [SI] Usuniętego zbędny komunikat o potencjalnej utracie złota.
• [SI] Zmieniono położenie informacji o dodaniu staminy w tipie przedmiotu.
2019.12.04 12:50:24
Ocena: 11
cytuj | ID:43436048

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.23.0.3:

POPRAWIONO:
• [silnik] Usprawniono działanie serwerów gry.
• [NI] Poprawiono pozycję przycisku "zamknij logi"
• [NI] Poprawiono wyświetlanie grafik przedmiotów w dymkach przedmiotów leżących na ziemi.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował niepożądane przesuwanie się widgetów.
• [NI] Poprawiono automatyczną interakcję po podejściu do NPC.
• [NI] Naprawiono błąd, który nie pozwalał na wybór gracza, z którym wejść w interakcje, gdy stoją na sobie.
2019.12.17 14:43:21
Ocena: 3
cytuj | ID:43480581

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.24:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono błąd pozwalający przyśpieszać chodzenie postaci.
• [silnik] Naprawiono dziedziczenie opcji map podczas gry w Margonem Mini.
• [silnik] Naprawiono błędne rozpoznawanie rzadkości przedmiotów.
• [silnik] Naprawiono możliwość wylogowania z gry podczas posiadania ochrony PVP.
• [silnik] Naprawiono zużywanie statystyk przy próbie dołączenia do gry podczas przerwy technicznej.
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował używanie umiejętności przy niespełnianiu wymogów liczby punktów.
• [NI/SI] Naprawiono błąd z nieobsługiwaniem błędu 504.
• [NI] Naprawiono brak możliwości otworzenia minimapy podczas podejścia do drzwi.
• [NI] Poprawiono funkcję "Pokaż ekwipunek", która generowała błędy w konsoli przeglądarki.
• [NI] Poprawiono wygląd długich nicków w oknie przelogowywania.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie statystki trucizna podczas porównywania przedmiotów.
• [NI] Naprawiono brak tła w oknach na urządzeniach mobilnych.
• [NI] Naprawiono brak możliwości użycia przedmiotu, który został usunięty z dolnego paska skrótów.
• [NI] Poprawiono przesuwającą się linie pixeli należących do grafiki drzwi.
• [NI] Poprawiono tekst nazwy przedmiotu, który jest jednocześnie walutą w oknie sklepów.
• [NI] Poprawiono warstwę emocji na mapie gry.
• [NI] Naprawiono blokowanie przedmiotu questowego w torbie przy próbie sprzedaży go.
• [NI] Poprawiono literówkę podczas wykupowania umiejętności klanowej.
• [NI] Poprawiono nieaktualizujące się podświetlenia przedmiotów wymaganych do questtrackingu.
• [NI] Naprawiono brak animacji przedmiotów w podglądzie ekwipunku.
• [NI] Naprawiono wyświetlanie przedmiotów zdobytych z różnych źródeł na raz.
• [NI] Poprawiono komunikat dotyczący dyplomacji klanowej.
• [SI] Naprawiono wyświetlanie się amount w oknie barteru.

DODANO:
• [silnik] Dodano zapisywanie danych po stronie serwera zamiast local storage.
• [silnik] Dodano informację o posiadanym pancerzu i odpornościach przeciwników (NPC) i sojuszników.
• [NI] Dodano opcję "szybkiej walki" do rozwijanego dymku po kliknięciu na potwora o randze Elita II.
• [NI] Dodano możliwość wywołania dymku po kliknięciu na gracza będącego zasłoniętym przez NPC.
• [NI] Dodano system umożliwiający wyświetlanie grafik sekwencyjnych.
• [NI] Dodano system automatycznej podmiany przedmiotów z najkrótszym czasem do kolejnego użycia w dolnym pasku skrótów.
• [NI] Dodano możliwość dzielenia przedmiotu przy pomocy menu kontekstowego.
• [NI] Dodano zamykanie dymka rozmowy przy wykonaniu ruchu.
• [NI] Dodano powiadomienie dźwiękowe przy wejściu w stan nieaktywności.
• [SI] Dodano możliwość podglądu przedmiotów ze statystyką lootbox w pozostałych miejscach interfejsu.

ZMIENIONO:
• [silnik] Zmieniono system ochrony PVP po przejściu przez mapę.
• [silnik] Wyłączono system wyrównywania bonusów.
• [silnik] Zmieniono działanie statystyki npc_lootbon na bardziej przejrzystą.
• [silnik] Podniesiono poziom niszczenia przedmiotów do 250.
• [NI/SI] Wyłączono obsługę grafik hostowanych na hostingach bez protokołu https.
• [NI] Uzależniono wyświetlanie nazwy klanowej od wgranej grafiki.
• [NI] Przeniesiono nazwę klanu do nazwy okna wizytówki klanowej.
• [NI] Poprawiono zaokrąglanie kwot podczas wykupu umiejętności klanowej.
• [NI] Poprawiono przejrzystość tabel.
• [NI] Ujednolicono wygląd rozsuwanych list.
• [NI] Usunięto ozdoby z paska doświadczenia.
• [NI] Uporządkowano kolejność kolorów ramek.
• [NI] Zablokowano opcje zaznaczania niektórych tekstów.
2020.02.18 12:11:15
Ocena: 5
cytuj | ID:43650371

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.24.0.1:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono błąd powodujący zawieszanie się gry podczas podziału łupów.


Wersja 1.24.0.2:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono błędnie działającą statystykę npc_lootbon na serwerze Brutal.
2020.02.20 11:07:53
Ocena: 3
cytuj | ID:43656593

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.24.1:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono wycieki pamięci SHM.
2020.02.24 10:00:02
Ocena: 3
cytuj | ID:43667650

Clarion

3012038
1724
Wersja 1.24.1.1:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono wyświetlanie informacji o przedmiotach podczas handlu, których nie jesteśmy właścicielami.
2020.02.27 15:23:36
Ocena: 7
cytuj | ID:43674405

Ekipa Garmory

300162
84
Wersja 1.25:

POPRAWIONO:
• [silnik] Poprawiono błędne przypisywanie cen przy zmianie ilości przedmiotów.
• [silnik] Naprawiono błędne zaliczanie ammo podczas wykorzystywania przedmiotów.
• [silnik] Poprawiono logikę operacji na ujemnych wartościach złota.
• [silnik] Naprawiono możliwość wyjścia poza limit złota.
• [silnik] Naprawiono błędnie ponownie wyświetlaną emocję pvpprotected.
• [silnik] Naprawiono powielone informacje w kluczu emo.
• [silnik] Naprawiono błędne niszczenie się kluczy w przypadku braku wolnych miejsc w torbie głównej.
• [silnik] Naprawiono brak informacji o zniszczeniu przedmiotu, który jest możliwy do połączenia.
• [silnik] Naprawiono niszczenie się łupu w przypadku mniejszej ilości miejsc w torbie niż przedmiotów w oknie podziału łupu.
• [silnik] Poprawiono wysyłanie informacji o reszcie zaczynanych/kończonych zadaniach.
• [NI/SI] Naprawiono błąd powodujący przerwanie gry przy czyszczeniu zakładek czatu.
• [NI/SI] Naprawiono błąd powodujący niewyświetlanie się niektórych statystyk w sakwie, przedmiotów o typie 25.
• [NI/SI] Naprawiono błędne przedwczesne wygasanie emocji, gdy pojawiają się z różnym timestampem.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie wartości ulepszenia statystyki active_crit.
• [NI] Naprawiono brak możliwości wejścia na pozycję maskotki metodą chodzenia point&click.
• [NI] Naprawiono błędną pozycję maskotki, podczas przejścia przez mapę na te same koordynaty.
• [NI] Poprawiono błędnie przesuwające się tło pod przyciskami głośności.
• [NI] Naprawiono znikanie dodanych widgetów dodatków, gdy te są nieaktywne.
• [NI] Naprawiono niepożądaną zmianę pozycji maskotki podczas wykonywania akcji specjalnej.
• [NI] Uporządkowano grafiki, zmniejszając ich ilość do pobrania podczas ładowania się gry.
• [NI] Poprawiono błąd z długim ładowaniem się depozytu.
• [NI] Naprawiono błąd z dziedziczeniem akcji specjalnej poprzedniej maskotki.
• [NI] Poprawiono rozjechane buttonów w oknie klanów.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie statystyk critval-enemies oraz critmval-enemies.
• [NI] Naprawiono błąd, który uniemożliwiał użycia przedmiotu skracającego czas orzeźwienia poprzez przeciągnięcie.
• [NI] Naprawiono brak parsowania znacznika [br] w oknie klanów.
• [NI] Naprawiono znikanie błogosławieństw klanowych po ponownym otwarciu okna.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował zmianę sortowania błogosławieństw klanowych po zakupie jednego z nich.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował wychodzenie okna mapy poza ekran gry.
• [NI] Poprawiono chodzenie podczas używania przedmiotów dodających złoto.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie dymku nieistniejącego przedmiotu.
• [NI] Naprawiono błąd z inicjalizacją dialogu podczas przechodzenia przez drzwi.
• [NI] Naprawiono błędne pozycjonowanie się maskotki.
• [NI] Naprawiono błąd, który powodował cofanie postaci w przypadku szybkiego korzystania z przedmiotów.
• [NI] Naprawiono błędne porównywanie przedmiotu z nieistniejącym przedmiotem.
• [NI] Poprawiono błędną utratę eventów przez okna po ich przesunięciu na telefonach komórkowych.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie dużych wartości ammo i amount w depozycie.
• [NI] Poprawiono suwak w oknie minutnika, który nachodził na czasy.
• [NI] Naprawiono błędną zawartość okna klanów po przyjęciu sojuszu.
• [NI] Naprawiono zapisywanie się stanów tutoriala na przeglądarce Safari.
• [NI] Poprawiono pozycje maskotki w przypadku zmiany pozycji wynikającej z wymuszonej zmiany pozycji.
• [NI] Poprawiono zasięg działania funkcji klikania na niestandardowym kursorze.
• [NI] Naprawiono problem okien wychodzących za obszar gry.
• [NI] Poprawiono wygląd grafik okien na przeglądarkach firefox.
• [NI] Poprawiono zapętlenie lepszości broni jedno- i półtoraręcznych.
• [SI] Naprawiono błąd powodujący przerwanie gry przy próbie wysłania wiadomości przez system autokorekty.
• [SI] Naprawiono wywołanie okna recept podczas przesunięcia/usunięcia recepty.

DODANO:
• [silnik] Dodano klucz odpowiedzialny za określanie linii dialogowej, jako barter.
• [silnik] Dodano klucz odpowiedzialny za określenie waluty ceny przedmiotu.
• [silnik] Dodano możliwość podpięcia kilku outfitów do jednego przedmiotu.
• [silnik] Dodano możliwość wywołania panelu aktualności w przypadku bycia martwym.
• [silnik] Dodano wskazywanie przedmiotów, które są ofertą wymiany.
• [silnik] Dodano statystykę odpowiadająca za przeterminowanie przedmiotu.
• [silnik] Dodano informację o liczbie tych samych przedmiotów w podglądzie lootboxów.
• [silnik] Dodano pobieranie złota podczas rozpoczynania starć PVP.
• [silnik] Dodano blokadę grania na kilku światach jednocześnie.
• [silnik] Dodano możliwość zaproszenia sojusznika klanowego z całego obrębu lokacji.
• [silnik] Dodano immunitet na zapraszanie sojuszników klanowych w przypadku zaznaczenia opcji blokuj zaproszenia do drużyn spoza przyjaciół i klanu.
• [NI/SI] Dodano automatyczne uzupełnianie wymaganych składników w wymianach barterowych.
• [NI/SI] Dodano wyszarzenie przedmiotów niespełniających wymagań wymiany.
• [NI/SI] Dodano informację o liczbie przedmiotów możliwych do zdobycia z lootboxa w jego podglądzie.
• [NI/SI] Dodano komunikat o oczekiwaniu na wylogowywanie innej postaci.
• [NI] Dodano ikonę barteru do linii dialogowych, które prowadzą do wymiany.
• [NI] Dodano ikonę waluty przy cenie przedmiotu.
• [NI] Dodano odliczanie do ponownego użycia przedmiotów ze statystyką expires oraz timelimit.
• [NI] Dodano ikonę przeterminowania przedmiotu.
• [NI] Dodano dodatkową informację o umiejętności klanowej Aura Alchemika.
• [NI] Dodano ikony waluty w brakujące miejsca.
• [NI] Dodano ikonę agresywności potworów.
• [NI] Dodano miganie ikony zapisz w wyborze filtrów aukcji.
• [NI] Dodano możliwość zmiany przeciwnika za pomocą koła myszy.
• [NI] Dodano wyszarzanie wskazanych przedmiotów.
• [NI] Dodano obsługę Vue w dodatkach.

ZMIENIONO:
• [silnik] Zmieniono częstotliwość występowania efektów z czasowego (SA) na turowy.
• [silnik] Wyłączono modyfikatory łupów w miejscach, które nie są powiązane z łupem po walce.
• [silnik] Przyśpieszono proces wylogowania postaci.
• [silnik] Zmieniono współczynnik obrażeń od trucizny w broniach pomocnicznych z 0.45 na 0.21.
• [silnik] Zmieniono współczynniki we wzorze na niszczenie pancerza w przedmiotach.
• [silnik] Zmieniono zasady wyświetlania ofert możliwych do wykonania na bardziej restrykcyjne.
• [NI/SI] Odblokowano zmianę kart przeglądarki przy użyciu skrótu ctrl+liczba.
• [NI/SI] Przebudowano wygląd okna barteru.
• [NI] Zablokowano umieszczanie przedmiotów w sakwie do 25 poziomu doświadczenia.
• [NI] Zoptymalizowano zdobywanie poziomu.
• [NI] Usunięto odświeżanie gry podczas zdobywania poziomu.
• [NI] Zmieniono grafikę ikony przeźroczystości okien.
• [NI] Usunięto nagłówki w oknach podsumowania walki otchłani.
• [NI] Ukryto informację o wartości przedmiotów o typie złoto.
• [SI] Wyłączono interaktywność ikon emocji graczy.
_
Edytowany 13:47:48 2.6.2020 przez Ekipa Garmory
2020.06.02 12:01:46
Ocena: 13
cytuj | ID:44007756

Ekipa Garmory

300162
84
Wersja 1.25.1:

POPRAWIONO:
• [silnik] Naprawiono błąd, który wyświetlał niepoprawne informacje o ilości punktów zdrowia podczas zdobycia poziomu po zakończonej walce.
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował przypisanie poziomu przedmiotu ze statystką adjustlvl wszystkim graczom, podczas pierwszego otworzenia barteru
• [silnik] Naprawiono błąd, który powodował zduplikowanie błogosławieństwa, gdy założymy je podczas, gdy aktywne jest wygaśniętę.
• [silnik] Naprawiono błędne zwracanie informacji o ilości posiadanego życia sojuszników w trakcie walki.
• [NI/SI] Poprawiono wyświetlanie się nazw kategorii w oknie barteru.
• [NI] Poprawiono wyświetlanie scrollbara w dialogach.
• [SI] Poprawiono odświeżanie się przedmiotów po wykonaniu wymiany w oknie barteru.DODANO:
• [silnik] Dodano nowy klucz odpowiadający za informowanie, czy gracz dołączył do gry, czy wykonał odświeżenie gry.
• [silnik] Zlikwidowano nadpisywanie się czarów o tożsamym działaniu.
• [silnik] Dodano wyświetlanie zawartości recepty w podglądzie przedmiotu.
• [NI/SI] Dodano obsługę nowej linii w komunikatach gry.
• [NI/SI] Dodano wyświetlanie zawartości recept w podglądzie przedmiotu.
• [NI/SI] Dodano obsługę BBCODE we wszystkich elementach gry.
• [NI] Dodano możliwość dokładania przedmiotów do ofert wymiany.
• [NI] Dodano możliwość odznaczania wskazanych przedmiotów.
• [NI] Dodano obsługę minigry Crafting.ZMIENIONO:
• [silnik] Usunięcie parametru AID.
• [silnik] Zmodyfikowano sposób zwracania informacji o zadaniach.
• [silnik] Zmieniono mechanikę niszczenia energii i many.
• [silnik] Zmieniono obliczanie wartości bloku.
• [NI/SI] Usunięto wysyłanie parametru AID z zapytań gry.
• [NI/SI] Dostosowano klienty gry do nowych danych z zadań.
• [NI/SI] Dostosowano klienty gry do zmiany mechaniki niszczenia energii i many.
• [NI] Zmieniono sposób wyświetlania użytych przedmiotów w oknie barteru.
2020.06.24 12:10:35
MEDAL Ocena: 15 :: Oceń wypowiedź:
cytuj | ID:44065665
Początek strony Strona: [1]

Temat zamknięty, nie można w nim pisać postów

Forum Margonem > Aktualności > Changelog

Podaj powód dlaczego oceniasz post na

Pozostało ważnych głosów na dziś: 0, po przekroczeniu limitu
Twój głos pokaże się przy wiadomości, ale nie doliczy się do reputacji gracza.


* pole nieobowiązkoweLimit znaków 0/50

Zgłoszenie postu do moderacji.
Poniżej możesz podać powód Twojego zgłoszenia.

Pamiętaj, że za bezsensowny komentarz możesz otrzymać knebla i stracić swoją reputację.

Limit znaków 0/150

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
AND grp=0